Dementie Experience

download Dementie Experience

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

Short presentation about the development of Dementie Experience (in dutch). www.DementieExperience.com.

Transcript of Dementie Experience

  • 1. Dementie ExperienceUrgentieMevrouw Niemeyer weet wat het is om te zorgen voor iemand metdementie:Zowel mijn buurvrouw als mijn schoonmoeder waren afhankelijk van mijnhulp. Ik vond het moeilijk om ze iedere keer weer alleen te laten, was bangdat het mis zou gaan. Mijn buurvrouw liet ook niemand anders in haar huis.Als ik op vakantie was, dan belde ze me heel vaak.Je merkt dat er nog veel onbekend is over dementie. Mensen in mijnomgeving vonden het moeilijk om er mee om te gaan. Prevalentie van dementie neemt toe met 45% tussen 2003 en 2025. Verpleeghuiszorg is in de toekomst een schaars goed, want het is duur enarbeidsintensief Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, wat ook dekwaliteit van leven verhoogt. Beleidsdoelstelling is om de transitie van zorg te stimuleren.

2. Dementie Experience Dementie ExperienceAls je zelf hebt ervaren wat het is om dementie te hebben, dansnap je het beter, kan je betere zorg geven, en wordt die zorgminder belastend voor jezelfDementie Experience wil begrip kweken door in eengesimuleerde omgeving de leefwereld, de emoties en debeleving van iemand met dementie te laten ervaren. Intake, Ervaren in eenReflectie, vertalenvoorbereiden Simulator naar praktijk 3. Dementie ExperienceDementie Experience Intake, Ervaren in een Reflectie, vertalenvoorbereiden Simulatornaar praktijk 4. Dementie ExperienceIntake -concept-De bezoekerOntvangstOok voorbereiding, inleiding op de beleving.(eigenlijk begint het al)Je gaat beleven hoe het is om dementie te hebben.Na ochtendwandeling ga je naar huis.Je hebt dingen bij je:Je gaat straks dingen doen, krijgt opdrachten 5. Dementie ExperienceScenario -concept- En je krijgt schouderspeakers mee. Jouw innerlijke stem leidt je door de beleving - Je gedachten - Neemt je mee in jouw verhaal - Zet je aan om dingen te doen - Twijfelt aan dingen, wil dingen: vult perspectief dementie in 6. Dementie ExperienceDe ruimte -concept- 7. 8Dementie ExperienceDe ruimte -concept- 8. Dementie ExperienceJe vaste plek: een tafel met je TO DO lijst. 9. Dementie ExperienceKleine vervreemdende details - Pan op senseo - Reminders 10. Dementie Experience 11. Dementie Experience 12. Dementie ExperienceSequentie vrienden en familie 13. Dementie ExperienceWat zou jij doen? Actief kiezen 14. Dementie ExperienceMedicijnen 15. Dementie ExperienceOpluchting 16. Dementie ExperienceVooronderzoek Literatuur onderzoek Focusgroepen met mensen met dementie & hunmantelzorgers Co-creatie sessies met mensen met dementie enhun mantelzorgers Vragenlijst naar professionalsBelevingen met de meeste impact Presentatie door B. Hattink, VUmc op AlzheimerDisease International, 7-10 maart 2012, Londen 17. Dementie ExperienceEffect Bezoek aan DE Meer begrip, empath ie, handvatten MakkelijkerVermindertVerhoogt welzijn steun vanstress vergroot van patint sociale netwerk Vermindert (ervaren)zorglastLanger thuis- wonen mogelijk 18. Dementie ExperienceDementie Experience: voor wie? Mantelzorger(s) Vrijwilligers Zorg-Zorg- professionals en artsen opleidingenProduct-Overigedesigners professionals 19. Dementie ExperienceDoelstellingen1 Betere zorg voor mensen met dementie, die langer thuiswonen.2 Meer begrip bij mantelzorgers en sociale netwerk, waardooreen lagere ervaren zorglast en verminderde zorgvraag.3 Deskundigheidsbevordering van professionele zorgverleners(in opleiding).4 Ondersteunen en stimuleren van product- en diensten-innovaties door bedrijfsleven.Betere kwaliteit van leven, minder kosten 20. Dementie ExperienceMaatschappelijke batenKwaliteit van leven voor mensen met dementie Meer participatieOntlasting van het zorgstelsel door uitgestelde opname Besparing van geld & arbeidskrachtenMinder zorgvraag door mantelzorgers zelf. Mantelzorgers hebben 4 keer meer kans op depressiviteitBijdrage aan de multi-age society. Beter acceptatie van fenomeen DementieMeer werkplezier bij zorgprofessionals minder uitval door ziekte 21. Dementie ExperienceOntwikkelpad 2009-2010 Eerste ideen over Dementie Experience ontstaan;netwerk opgebouwd. 2010-2011 Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd* concretisering ideen* marktkansen Zomer 2011 Gestart met de realisatie* belevingswereld van mensen met dementie (08/12)* scenario proefopstelling prototype (12/05)* follow-up ontwikkeling (01/05)* gebruikersversie (06/08) Najaar 2012 Eerste bezoekers* mantelzorgers op indicatie van dementieconsulent / casemanager/ ..* onderdeel van intensievere mantelzorg begeleiding/coaching* professionals als onderdeel van de opleiding/training 22. Dementie ExperienceConsortium partners en rollenMinase BV leadpartner Businesspartner, vermarkten, consortiummanagementDe Wever & Zorggroep Elde Kennis over dementie en dementiezorg, zorgprofessionals en mantelzorgersIdeon BV Kennis voor de ontwikkeling follow-up module + certificeringUniversiteit van Tilburg Neuropsychologische kennis tbv empathieontwikkeling, simulatie en effect DEVU medisch Centrum Kennis over mensen met dementie en hun mantelzorgersGleijm en van der Waart BV Marketing & CommunicatiestrategieAlzheimer Nederland Participatie van de doelgroepProgrammaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie Toegang tot kennisnetwerk, draagvlak 23. Dementie ExperienceGroeistrategie Multipliceren/opschalen De markt vraagt om meer aanbod dan een enkele Dementie Experience Verbreden Simuleren van andere ziektebeelden (CVA, NAH,..) Verdiepen Simuleren van specifieke vormen van dementie (Korsakow, Pick,..), waardoor er ook andere doelgroepen benaderd kunnen worden Internationaliseren Uitbreiden naar andere landen of in licentie geven Doelgroepen verbreding Zelfde content op een ander technologieplatform voor andere doelgroepen 24. Netwerk Meedenkers / supporters / ConsortiumContinuiteit 25. Dementie ExperienceVoor meer informatie . . . . www.DementieExperience.nl Minase Jan Rietsema / Paul Bogerd [email protected] / [email protected] 06-129 569 00