Delta - TU Delft

download Delta - TU Delft

of 20

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  9

Embed Size (px)

description

Newspaper from the Technical University Delft

Transcript of Delta - TU Delft

 • 01

  Vrijdag de dertiende staat gelijk aan ongeluk en horror. Dat was dan ook het thema van het feestje afgelopen vrijdag, georganiseerd door sociteit de Bolk. Jammer genoeg kwamen maar weinig studenten verkleed met

  maskers en kostuums. Maar dat is begrijpelijk, want bier door een rietje drinken is een hele kunst. (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

  TekortDe faculteit Technische Natuur-wetenschappen (TNW) kampt met een begrotingstekort van 6,4 mil-joen euro. Decaan Raoul Bino sluit gedwongen ontslagen vooralsnog uit. We zitten nu in de min en op de grens van wat we kunnen doen met ons geld.

  DELTA. 35 19-11-2009 wEEkbLAD vAn DE TEchnischE univErsiTEiT DELfT

  floating ideasThe climate is changing, the end of fossil fuel stocks is in sight and more and more people live in cities. All this creates the need for dif-ferent uses of resources like water. Rutger de Graaf studied options for sustainable water management in urban areas.

  DroomgroepEen visie op de steden van de toe-komst, daar heeft het de afgelopen jaren aan ontbroken. Dat vindt architect Winy Maas van architec-tenbureau MVRDV. Als bouwkun-dehoogleraar leidt hij The Why Factory, een onderzoeksgroep die weer durft te dromen.

  TrainingLyceo Examentraining ooit begonnen als De Delftse Examen-training - staat al jaren tijdens vakanties eindexaminandi bij. De vraag naar vroege eindexamen-trainingen is vijftig procent groter dan vorig jaar. Beeld van een dagje meepuffen in de klas. Het is voor het goede doel. Met hogere cijfers kan ik naar de TU Delft.

  hangin outIn a new feature on the English Pages, we find out how some TU Delft Dutch and international stu-dents enjoy spending their free time. This week we meet Sumeet Kumar, an MSc student from India who likes nothing more than put-ting down his books, grabbing his guitar and heading off for a park bench at the Oostpoort to play Indian tunes deep into the night.

  >03 >06 >08 >12 > 19 English

  TUDELTA.35

 • 02niEuwsinTErviEw

  > Jaargang 41

  Delta is het informatie- en opinieblad van de TU Delft, verzorgd door een journalistiek onaf-hankelijke redactie.

  > redactieFrank Nuijens, (hoofdredacteur), Katja Wijnands, Dorine van Gorp, (eindredactie), Nadine Bke, Saskia Bonger, Tomas van Dijk, Erik Huisman, Maaike Muller, Connie van Uffelen, Jos Wassink (verslaggeving).

  > MedewerkersWillemijn Dicke, Robbert Fokkink, Dap Hart-mann, Auke Herrema, Richard van 't Hof, Christian Jongeneel, Ivo Knubben, David McMullin, Anna Noyons, Edgar van Os, Daan Schuurbiers, Jimmy Tigges, Ellen Touw, Robert Visscher, Floris Wiegerinck, Martine Zeijlstra.

  > fotosSam Rentmeester/ Hans Stakelbeek (FMAX).(info@fmax.nl)

  > vormgevingKummer & Herrman, Utrecht

  > Lay-OutLiesbeth van Dam

  > MededelingenMartin Kers (m.kers@tudelft.nl)

  > redactieraadIr. S. Rozendaal (voorzitter), mw. prof.dr.ir.drs. H. Bijl, prof.dr.ir. F.W. Jansen, J. Op Den Kelder, mr. J.J. M.Kok, R.H.G. Meijer, T. Niks, prof.dr.B.J. Thijsse, ir. M. Persson, dr.ir. C. Ver-meeren

  > redactie-adressenUniversiteitsbibliotheekKamer 0.18-0.28Prometheusplein 12628 ZC DelftPostbus 139 2600 AC DelftTel. 015-278 4848E-mail: delta@tudelft.nlwww.delta.tudelft.nl

  > ISSN 0169-698x

  > DrukWegener Nieuwsdruk Twente, Enschede

  > Oplage 12.000

  > AdvertentiesH&J uitgeversPostbus 1012900 AC Capelle aan den IJsselTel. 010-451 55 10Fax 010-451 53 80E-mail:delta@henjuitgevers.nlwww.linkmagazine.nl

  > AbonnementEen abonnement kost 37,50en kan elk moment ingaan.

  > hOPDelta werkt samen met het Hoger Onderwijs Persbureau Hein Cuppen, Bas Belleman, Thijs den OtterTel. 071-523 6151Fax 071-523 2138E-mail hop@xs4all.nl

  > copyright DeltaAuteursrecht voorbehouden. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur artikelen, schemas of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of openbaar te maken, in enigerlei vorm of wijze.

  hARTMANN

  DELTA. 35 19-11-2009

  TUDELTA.35

  kilometerhype

  Geen halve maatregelenWat kan nanotechno-logie betekenen voor duurzame energie? Dat is het thema van het symposium van het Technologisch Genoot-schap op donderdag en vrijdag. Vierdejaars student Jeroen van de Waterbeemd is een van de organisatoren.

  xJOS WASSINK

  Jullie thema gaat over nano-oplos-singen voor het energieprobleem. Zet dat wel zoden aan de dijk?Jawel. Het blijkt dat we zijn uitge-keken op wat we tot nu toe hebben bedacht. Alle nieuwe oplossingen voor de energie komen uit de nano-hoek. Goedbeschouwd zijn ook zon-necellen nanoapparaten, waarbij we op de nanoschaal moeten weten wat er gebeurt om ze efficinter te maken. Ook in de industrie valt een grote slag te slaan door kata-lysatoren op nanoschaal te maken. Hierdoor kunnen processen een stuk efficinter verlopen dan nu het geval is.

  Jullie eindigen met een paneldis-cussie over de grote vragen van het vakgebied. Welke vraag moet

  er wat jou betreft zeker aan bod komen?Ik wil weten of we helemaal op duurzame energie moeten over-schakelen, of dat we ook onderzoek moeten gaan doen naar hybride oplossingen zoals CO2-afvang en -opslag in de bodem.

  Wat vind je er zelf van?Ik kies voor helemaal duurzaam. We moeten geen geld verspillen aan CO2-opslag. Ik ben niet voor halve maatregelen.

  Wordt het druk?Ja, we hebben voor beide dagen ongeveer 120 inschrijvingen. We verwachten dat nog een heel aan-tal studenten een beetje laat is met inschrijven, dus we rekenen op zon

  150 man per dag.

  Jullie flyeren en maken reclame op de campus. Zijn er ook deelnemers van buiten Delft?Er komen veel deelnemers van buiten Delft, vooral uit het bedrijfs-leven. Dat hadden we niet verwacht, hoewel we ze wel hebben gemaild met de vraag of ze mensen wilden afvaardigen. Ook bij andere univer-siteiten deden we dit bij professo-ren, doctoren en studenten.

  Vaak komen mensen op bekende sprekers af. Wie zijn bij jullie de smaakmakers?We zijn trots op dr. Frank Niele van Shell die een groot verhaal vertelt over energie en evolutie. Iedere keer dat energie nog efficinter

  wordt opgeslagen en doorgegeven, krijg je een stap in de evolutie. Vanaf het ontstaan van de aarde gebruik-ten we de zon als energiebron. Met fossiele energie deden we in feite een stap terug door de zon van de afgelopen miljoenen jaren geleden te gebruiken. We zullen een nieuwe stap moeten maken, weer naar de zon toe.

  Nog andere kopstukken?Ja, professor Patrice Simon van de universiteit Paul Sabatier in Tou-louse, Frankrijk. Hij geeft een ver-haal over supercondensatoren, en hoe je die maakt op nanoschaal. Op macroschaal kun je die supercon-densatoren niet eens maken.

  Waar worden ze voor gebruikt?Je kunt er energie in opslaan. Op nanoschaal kun je er veel meer energie in kwijt dan voorheen. Dat is handig bij opslag van elektriciteit bij het optrekken en remmen van elek-trische autos.

  www.tgsymposium.nl

  x

  Jeroen van de Waterbeemd. (Foto: Sam Rentmeester/FMAX)

  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Aldus begint het wetsvoorstel kilometer-prijs, de veelbesproken kilometerheffing. Het wordt een wet met echte for-mules waardoor het bijna wetenschappelijk lijkt. Alles is opgehangen aan de uitstoot van CO2, de bron van alle kwaad. Hoewel een vegetarir in een Hummer beter voor het milieu schijnt te zijn dan een vleeseter in een Prius, gaat die vegetarir straks toch de rekening betalen. De CO2-uitstoot (g/km) van een benzineauto berekent men op basis van het gewicht van de auto: (17,993 + 0,123*A)*B, waarbij A het gewicht (kg) is en B de bouwjaarfactor. De bouwjaarfactor bedraagt 1 voor het bouwjaar 2008 en wordt voor andere bouwjaren vastgesteld bij regeling van Onze Minister. Een geniepig instru-ment om oudere autos straks naar willekeur te kunnen belasten. Voor B=1 stoot een Toyota Aygo (780 kg) per kilometer 114 gram CO2 uit, een Peugeot 207 (1140 kg) 158 gram en een Hummer H2-SUT (3060 kg) 394 gram. Het basistarief (eurocent per kilometer) wordt als volgt berekend:0,00013775*C + 0,00296394*(-186,212 + D*3,139) + 0,12269149. Het concept van significante cijfers lijkt volstrekt onbekend bij het Ministerie van V&W waar men domweg alle cijfers uit de display van de rekenmachine noteert. D is de CO2-uitstoot (g/km) en C is het bij het motorrijtuig behorend bedrag. Ook C is weer een functie van de CO2-uitstoot en bedraagt 0 euro tot 110 g/km, 95,- voor elke gram tussen 110 en 180 g/km, 286 /g tussen 180 en 270 g/km, en 667 /g voor iedere gram boven 270 g/km. Voor de Aygo komt het basistarief op 0,7 cent per kilometer. Dat lijkt schappelijk, maar niet als je bedenkt dat op een Aygo sinds 1 januari 2009 geen BPM meer zit, en de wegenbelasting slechts 44 euro per jaar bedraagt. Een Aygobezitter is

  straks dus 44 euro goedkoper uit maar kan daarvoor op jaarbasis slechts 6300 kilometer rijden. Voor iedere kilometer meer is hij slechter af. Voor een Peugeot 207 kost iedere kilometer 1,7 cent en die vegetarir in zn Hummer betaalt 17,5 cent per km. Voor LPG geldt een toeslag van 2,1 (Aygo) tot 7,3 cent (Hummer), en autos die veel fijnstof (PM10) produceren, betalen 2,5 cent per kilometer meer. Klassieke autos die nu zijn vrijgesteld van wegen-belasting gaan straks dus fors betalen.Waarom zo nodeloos ingewikkeld? Alles wordt opgehangen aan de CO2-uitstoot en die wordt volledig bepaald door het brandstofverbruik: een liter benzine produceert ongeveer 2 kg CO2. Sinds jaar en dag wordt ons brand-stofverbruik keurig geregistreerd door de benzinepomp. Schaf de BPM en de wegenbelasting af en maak benzine 50 eurocent per liter duurder. Dan betaal je netto voor een Aygo 2,3 cent per kilometer, 3,1 cent voor een 207 en 7,1 cent voor een Hummer. Er is geen peperduur registratiesysteem nodig (installatie 3