Del 20140910

Click here to load reader

 • date post

  03-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  244
 • download

  7

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Del 20140910

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  E T T E N - L E U R S EMIDWEEKEDITIE10 SEPTEMBER 2014WEEK 37

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 18 . 7 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  HET NIEUWSVAN DE GEMEENTE

  ETTEN-LEUR

  Volg ons via twitter: @EttenleurseBode

  VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE

  NIEUWS KIJK OP WWW.

  INTERNETBODE.NL

  MEDIA MIRROR WINTBESTE ONDERNEMERS

  VISIE-TROFEE

  WINKELHART INETTEN-LEUR WEER

  EXTRA VEILIG

  ETTEN-LEUR - Twaalf horecaondernemers uit Etten-Leur serveerden tijdens het culinaire festijn Lekker Etten de lekkerste gerechten. Zo ook de gerechtjes van restaurant De Wacht die als warme broodjes over de toonbank vlogen. Er kon ook op vijftig meter hoogte gegeten worden tijdens Dinner In The Sky. FOTO RUTGER RIJKEN

  DOOR REMKO VERMUNT

  Jan Pollemans van fi liaal J & J Pollemans in Etten-Leur wilt Ageviewers in zijn zaak gebruiken om de leeftijd te controleren van jongeren die alcohol en tabak kopen. Op dit moment controleren de caissires de leeftijd van die mensen, maar als het aan Pollemans ligt is dat voortaan verle-den tijd. Mensen kunnen fouten maken, dus ook mijn caissires. Ze hebben het best druk. De mensen van Ageviewers zijn hierin gespecialiseerd en zij zullen dus ook minder snel fouten maken. Daarnaast is er bewezen dat het systeem van Age-viewers voor 99 procent waterdicht is, ter-wijl controles door caissires maar voor ongeveer vijftig procent waterdicht zijn. Zo voerde Pollemans afgelopen weekend

  zelf een interne controle uit, waarbij bleek dat twee van de vijf caissires toch alco-hol hadden verkocht aan mensen die te jong waren hiervoor.

  RegelsDe supermarkthouder heeft aangegeven het systeem zelf te willen bekostigen, maar dit kan alleen als het moederbedrijf toestemming geeft. Het gaat mij niet speciaal om Ageviewers. Ik wil gewoon een andere systeem, een systeem dat beter werkt dan dat we nu hebben. De wet zegt dat we geen alcohol, tabak en krasloten mogen verkopen aan jongeren onder de achttien jaar. Als ik daar fouten in maak, kan mij dat geld kosten. Dus als er een systeem is dat voor 99 procent wa-terdicht is, dan wil ik dat systeem imple-

  menteren. Pollemans maakte vijftien jaar geleden al gebruik van Ageviewers in een Super de Boer in Roosendaal.

  AgeviewersWat zijn het nou eigenlijk? Ageviewers zijn een soort tablets met daarin een camera. Iedereen die alcohol , tabak of krasloten wilt kopen wordt gecontroleerd door zijn gezicht voor de camera te hou-den. Een medewerker van Ageviewers in Breda ziet het beeld en controleert aan de hand daarvan of iemand oud genoeg is, bij twijfel wordt de gecontroleerde gevraagd zijn/haar identiteitsbewijs op de camera te leggen. Er wordt dan meteen gecheckt of die persoon oud genoeg is, of het legi-timatiebewijs geldig is en of de persoon daadwerkelijk is wie hij zegt te zijn.

  Pollemans in kort geding tegen AHGebruik van Ageviewers wordt door Albert Hei jn tegengewerkt

  ETTEN-LEUR De rechtbank van Haarlem doet morgen een uitspraak in de zaak van Jan Pollemans tegen moe-derbedrijf Albert Heijn. Pollemans, zelf franchiser bij AH in Etten-Leur, heeft een kort geding aangespannen tegen het grote concern Albert Heijn. Hij wilt Ageviewers in zijn winkel installeren, maar hij wordt tegenge-werkt vanuit het hoofdkantoor.

  ROOSENDAAL Het Franciscus Zieken-huis en het Lievensberg ziekenhuis hebben een roze lintje gekregen van de Borstkan-kervereniging Nederland. Zij kregen deze onderscheiding voor de goede kwaliteit van zorg aan borstkankerpatinten. De vereniging heeft de eisen waaraan borst-kankerzorg moet voldoen ververst en keek daarmee kritisch naar de status van de roze lintjes. En van de kwaliteitsnormen waaraan een ziekenhuis moet voldoen is dat er voor borstkanker per locatie mini-maal vijftig operaties per jaar plaatsvin-den. Om aan dit aantal te voldoen, vinden alle operaties voor borstkanker vanaf eind dit jaar plaats in Roosendaal.

  Roze lintje voorborstkankerzorg

  ETTEN-LEUR De fractie van CDA Etten-leur schaart zich achter het pamfl et dat de CDA fracties van vijf grote steden, te weten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven, afgelopen week heeft opgesteld om de radicalisering van de samenleving tegen te gaan. In het pam-fl et wordt opgeroepen om bijvoorbeeld ter-reurvlaggen te verbieden, extremisten bij terugkomst in Nederland te vervolgen en terreurdaden te straffen met het innemen van het Nederlandse paspoort. Daarnaast willen ze een top 600-aanpak van mensen die dreigen te radicaliseren. Zij zeggen dan ook: Wij willen een gerichte aanpak van de ultra-radicalen per stad.

  CDA vormt front te-gen radicalisering

  ETTEN-LEUR Verenigingen kunnen vanaf zaterdag 13 september weer aan de slag, dan start offi cieel de Grote Clubactie. Tij-dens de actie gaan kinderen en volwasse-nen van verschillende verenigingen langs de deuren om loten te verkopen. Ieder lot kost drie euro, waarvan 2,40 euro direct de clubkas ingaat. Al jaren wordt de clubactie georganiseerd en zo werd er de afgelopen 42 jaar ruim 250 miljoen euro opgehaald. Dit jaar doen er in Etten-Leur 14 verenigin-gen mee aan de Grote Clubactie. In totaal doen er meer dan 6000 clubs mee. Een lot koopt u niet alleen voor de vereniging, u kunt er zelf ook prijzen mee winnen. De hoofdprijs is dit jaar 100.000 euro.

  Grote Clubactie gaat weer van start

  BREDA De gemeenten Breda en Etten-Leur zijn maandag gestart met groot on-derhoud aan de Moerdijkse Postbaan. De werkzaamheden worden gefaseerd uitge-voerd. Als alles meezit, duren de werk-zaamheden ongeveer acht weken. Het huidige asfalt is volgens de gemeenten aan vervanging toe. Het bestaande asfalt wordt verwijderd. Daarna wordt de funde-ring gefreesd en opnieuw geprofi leerd en ten slotte beschermd met schuimbitumen. Om de zogenaamde zachte berm te ver-stevigen wordt tenslotte aan weerszijden een strook beton in de bermen tegen het asfalt aangelegd. Vervolgens wordt er op-nieuw geasfalteerd.

  Start werkzaamheden Moerdijkse Postbaan

  ETTEN-LEUR Niet alleen de gemeente Etten-Leur is in verzet geschoten tegen de komst van de 380 kV hoogspannings-verbinding over Etten-Leurs grondgebied, ook in de gemeente Oosterhout klinkt pro-test tegen de elektrische snelweg door de lucht. In enkele dagen tijd werd de petitie op www.petities24.com/geen_hoogspan-ningsmasten_door_oosterhout door meer dan duizend ongeruste burgers onderte-kend. Zij zeggen verbijsterd te zijn over de wijziging van het trac. Voorheen zou de hoogspanning via Geertruidenberg lopen, maar het ministerie van Economische Za-ken koos vorige maand toch voor een tra-ject langs Etten-Leur en Oosterhout.

  1000 handtekeningen tegen hoogspanning

  ETTEN-LEUR Een 84-jarige man uit Et-ten-Leur is zondagavond overleden in het ziekenhuis. De fi etser raakte rond 19:00 uur zwaar gewond bij een ongeluk met een auto op de Antwerpseweg.De politie onderzoekt hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren. Zondag reden een auto en een fi etser vanuit Zundert over de Ant-werpseweg. De 72-jarige automobilist uit Prinsenbeek verklaarde dat de fi etser op-eens de weg overstak en dat hij probeerde uit te wijken. Het kwam echter toch tot een botsing. De 84-jarige fi etser raakte hierbij zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later op de avond overleden.

  Fietser overleden na ongeval

  ETTEN-LEUR De gemeente Etten-Leur houdt in het ontwerpbestemmingsplan voor de wijk Etten West De Grient re-kening met de mogelijkheid om extra par-keerplaatsen aan te leggen aan De Das-seburcht. Volgens bewoners is er sprake van een hoge parkeerdruk in de straat en ook een onderzoek van de gemeente heeft dat aangetoond. Daarom krijgt een deel van de openbare ruimte nu de bestem-ming Verkeer-Verblijf in plaats van Groen, zodat omvorming tot parkeerplaatsen in de toekomst makkelijker mogelijk is. De ge-meente gaat niet mee in het verzoek van bewoners om te parkeren in de voortuin, omdat dat het straatbeeld verrommelt.

  Plan houdt rekening met parkeerplaatsen

  ETTEN-LEUR Het voormalige restaurant Het Koetshuis aan de Bruininkhuizen in Et-ten-Leur West zou volgens het gemeente-bestuur een geschikte locatie zijn voor een Bed & Breakfast. In het ontwerpbestem-mingsplan Etten West De Grient heeft de gemeente daarom via een wijzigingsbe-voegdheid laten opnemen dat er ruimte is voor een overnachtingsmogelijkheid in de vorm van n kamer met twee slaapplaat-sen. De Bed & Breakfast zou dan gecom-bineerd kunnen worden met een woning. Daarnaast behoudt het rijksmonument de huidige bestemming horeca in de vorm van een restaurant, caf of pension. Het Koets-huis staat momenteel te koop.

  Bed & Breakfast mag in Het Koetshuis

 • MOLE

  NSTRAAT

  WINKEL

  STRAA

  T

  ZU

  NDERT

  ELKE Z

  ONDA

  G

  OPEN

  !

  WWW.WOODHOUSEZUNDERT.NL

  MOLENSTRAAT 90 ZUNDERT

  Meer informatie via de FaceBookpagina van Winkelen in Zundert

  DONNADONNA

  www.donnadonnazunder t . n l L I K E U S O N

  Open Weekend op zaterdag 13 en zondag 14 septemberMeer dan winkelen alleen

  ZUNDERT - Gezellig shoppen, heerlijk eten en drinken en genieten van uiteenlopende activiteiten. Veel plaatsen pretenderen het allemaal in huis te hebben. De onbetwiste place to be voor een dagje uit echter is Zundert. Komend weekend houden de ondernemers in het centrum van Zundert weer een Open Weekend en kunt u genieten van