DEF Techniek

of 48 /48
Techniek 2012/2013 Bouwkunde & Infratechniek Motorvoertuigentechniek Werktuigbouwkunde Installatietechniek Elektrotechniek Procestechniek ICT

Embed Size (px)

description

Motorvoertuigentechniek Procestechniek Elektrotechniek Bouwkunde & Infratechniek Installatietechniek ICT

Transcript of DEF Techniek

Page 1: DEF Techniek

Techniek2012/2013

Bouwkunde & Infratechniek

Motorvoertuigentechniek

Werktuigbouwkunde

Installatietechniek

Elektrotechniek

Procestechniek

ICT

Dit is een uitgave van ROC Nova College. Juli 2011.

Nova Informatiepunt: telefoon (023) 530 20 10

www.novacollege.nl

Page 2: DEF Techniek
Page 3: DEF Techniek

1

Weet je wanneer iemand zich

gelukkig voelt? Als hij iets doet waar hij goed in is. Of dat nu dansen is of een

muur metselen. Een schip besturen of een groentetaart bakken.

Op zo’n moment ben je helemaal in je element. In die zin zou

je kunnen zeggen dat wij opleiden tot gelukkig mens. Want bij

het Nova College gaan we ervan uit dat iedereen ten minste één

talent heeft. Dat talent kun je bij ons ontwikkelen tot een beroep.

In Economie, Techniek of Zorg & Welzijn.

Maar alleen een beroep leren is niet voldoende. Daarom leer je je

bij het Nova College ook ontplooien als mens. Onze school biedt

daarvoor een prettige en veilige plek. Waar je fouten mag maken.

Omdat je daar ook van leert. Een plek waar je jezelf kunt zijn.

Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Want we willen

dat je niet alleen slaagt in je werk, maar ook in je leven.

Welkom bij ROC Nova College

Page 4: DEF Techniek

2

Page 5: DEF Techniek

3

Bouwkunde & Infratechniek 4

ICT 8

Elektrotechniek 12

Procestechniek 16

Werktuigbouwkunde 20

Installatietechniek 24

Motorvoertuigen- en Fietstechniek 28

Belangrijke informatie 32

Niveaus 33

Zo leer je een vak op het Nova College 33

Bol en bbl 33

Afspraken 34

Wanneer beginnen 34

Je bent nét gezakt voor je mavo/vmbo-tl

en je wilt toch naar het mbo 34

Aanmelding en intake 34

Toelatingsvoorwaarden 35

Extra taal en rekenen 35

Kosten 36

Persoonlijke begeleiding 36

Welkom @ Nova College 36

Huisregels 37

Vertrouwenspersoon 37

Nova Sport op Maat 37

Adressen 38

Open huis 40

Oriënteren 42

Page 6: DEF Techniek

Bouwkunde

& Infratechniek

4

Waar je ook kijkt, overal wordt gebouwd aan ons land. Werk je in de

bouw- & infratechniek, dan lever je een tastbare bijdrage aan zowel de

totstandkoming als de instandhouding van alle woningen, kantoren,

fabrieken, wegen, bruggen en tunnels. Al met al een mooi beroep natuurlijk,

waarin je eigenhandig bouwt aan jouw toekomst en die van anderen.

Page 7: DEF Techniek

Bou

wku

nde

&

Infr

atec

hnie

k

Middenkader Infra (niveau 4)Bij infrastructuurprojecten zorg je voor het hele traject van ontwerp, plan-

ning, offerte en begroting, tot bestek, constructieberekening en uitvoering.

Denk aan bruggen- en wegenbouw.

Niveau Opleiding Aantal jaar Leerweg

4 Middenkader Infra 4 bol

4 Middenkader Bouw (Bouw/Vormgeving

& Architectuur/Bouwtalent) 4 bol

4 Middenkader Bouw (deeltijd/Bouwactueel) 4 bol

3 Allround Timmerman 2 bbl

3 Allround Metselaar 2 bbl

2* Timmerman 2 bol/bbl

2* Metselaar 2 bbl

* Heb jij vmbo-beroepsgericht gevolgd, maar geen diploma behaald? Of heb jij praktijkschool gevolgd en kun je meer leren? Dan is de Entree-opleiding Techniek een extra kans voor jou om naar het mbo niveau 2 te kunnen. Kijk voor meer informatie op www.novacollege.nl/entree.

5

Page 8: DEF Techniek

6

Middenkader Bouwkunde (niveau 4)Als technicus middenkader bouw ben je bouwkundig betrokken bij

renovatie-, ver- of nieuwbouwprojecten. Je kan de bouwkundeopleiding

in vier verschillende opleidingsvormen volgen:

• Middenkader Bouw

Je zorgt voor het hele traject van ontwerp, planning, offerte en begroting,

tot bestek, constructieberekening en uitvoering.

• Middenkader Bouw (Vormgeving & Architectuur)

Je richt je naast je basisvakken van de bouwkunde ook op de creatieve

kant: schetsen, ontwerptechnieken, vorm- en kleurenleer en presentatie-

technieken. Hierdoor heb je ook mogelijkheden binnen de interieur-

techniek.

• Middenkader Bouw (Bouwtalent)

Als meer praktisch lerende cursist, heb je de mogelijkheid om via

Bouwtalent de opleiding te volgen met een zeer grote stagecomponent.

Zie hiervoor www.bouwtalentnoordholland.nl.

• Middenkader Bouw (deeltijd/Bouwactueel)

Werk je al in de bouw, maar wil je werken aan je theoretische kennis?

Dan is Bouwactueel een goede opleiding voor jou. De opleiding volg je

grotendeels via internet. Eens per twee weken kom je een dagdeel naar

school voor begeleiding en instructie en om opdrachten te bespreken en

te presenteren. De theorie op school levert samen met je werkervaring

een volwaardig diploma bouwkunde op.

Page 9: DEF Techniek

Meer weten over deze opleidingen? Kijk op www.novacollege.nl/bouwinfra.

Praktische infoWat leer je?Afhankelijk van de opleiding leer je meer uitvoerend werken, zoals metselen en timmeren, of juist ontwerpen, plannen en organiseren. In elke opleiding krijg je cultureel maatschappelijke vorming.

Toekomstmogelijkheden:Informatie over toekomst-mogelijkheden vind je op www.novacollege.nl/techniek.

Toelatingsvoorwaarden: pagina 35

Kosten: pagina 36

Locaties: Beverwijk (Bouwkunde & Infra-techniek), Hoofddorp (Bouwkunde), pagina 38

Open huis: pagina 40

7

Allround Timmerman (niveau 3) Je verzorgt zelfstandig alle timmerwerkzaamheden, van tekenen tot en met

uitvoeren van nieuwbouw of renovatie.

Allround Metselaar (niveau 3) Je hebt inzicht in het totale bouwproces en verricht zelfstandig alle soorten

metselwerk en afwerkingen.

Timmerman (niveau 2) Je maakt onder andere kozijnen, deuren, trappen en vloeren.

Metselaar (niveau 2) Je metselt muren en andere onderdelen van een gebouw en werkt ze af met

stucwerk of tegels.

Bou

wku

nde

&

Infr

atec

hnie

k

Page 10: DEF Techniek

ICT

8

De computer en internet zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks

leven. Het zal je dan ook niet verbazen, dat alle bedrijven en instellingen

vaak specialisten in dienst hebben die zich bezig houden met het beheer

van computersystemen en software. Ligt hier ook jouw talent, dan kun je

je binnen de ICT opleidingen verder ontwikkelen tot specialist in de

Informatie- en Communicatietechnologie.

Page 11: DEF Techniek

ICT-beheerder (niveau 4)Je ontwerpt, ontwikkelt en implementeert informatiesystemen. Je bent ook

verantwoordelijk voor het beheer ervan. Je zorgt voor documentatie en on-

dersteunende middelen en stelt procedures op. Je inventariseert de wensen

van de gebruikers en coördineert de werkzaamheden van de servicedesk.

Ook houd je je bezig met het opsporen en oplossen van storingen.

Applicatieontwikkelaar (Multimedia & Design) (niveau 4)Je ontwikkelt en realiseert software en/of IT-mediaproducten. Je bent betrok-

ken bij implementatie en onderhoud van de applicaties. Je hebt in je werk

veel direct contact met collega’s en met ICT- en netwerkbeheerders, media-

vormgevers en tekstschrijvers.

Niveau Opleiding Aantal jaar Leerweg

4 ICT-beheerder 3 bol

4 Applicatieontwikkelaar (Multimedia & Design) 3 bol

4 Netwerkbeheerder 3 bol

3 Medewerker beheer ICT 2 bol

2* Medewerker ICT 1,5 bol

* Heb jij vmbo-beroepsgericht gevolgd, maar geen diploma behaald? Of heb jij praktijkschool gevolgd en kun je meer leren? Dan is de Entree-opleiding Techniek een extra kans voor jou om naar het mbo niveau 2 te kunnen. Kijk voor meer informatie op www.novacollege.nl/entree.

ICT

9

Page 12: DEF Techniek

10

Netwerkbeheerder (niveau 4) Je bent verantwoordelijk voor de technische inrichting van een netwerk:

onderhoud, beheer en beveiliging. Je bent in staat een netwerkstructuur te

ontwerpen, te installeren en te implementeren. Net als ICT-beheerders ben

je inzetbaar in alle bedrijfstakken.

Medewerker beheer ICT (niveau 3) Je bent verantwoordelijk voor informatie- en communicatiesystemen of

delen daarvan. Je assembleert, installeert en configureert systemen.

Je ondersteunt de ICT-beheerder bij de ontwikkeling en implementatie

van informatiesystemen.

Medewerker ICT (niveau 2) Je legt bekabeling aan en installeert draadloze voorzieningen voor pc’s,

telefoons en netwerken. Je stelt computersystemen samen en installeert

hard- en software en plaatst deze in een netwerk. Je test en controleert en

lost problemen op. Daarnaast ondersteun je de gebruikers.

Page 13: DEF Techniek

Praktische info

Meer weten over deze opleidingen? Kijk op www.novacollege.nl/ICT. 11

Media Naast de zes ICT-opleidingen kun je kiezen uit ook media opleidingen:

‘Mediaproductie Manager’ en ‘Mediatechnologie Cross Publishing’.

Kijk voor deze opleidingen in de Economie-brochure ‘Marketing, Sales

en Media’ of op www.novacollege.nl/media.

Wat leer je?Afhankelijk van het niveau leer je: installatie, onderhoud, beheer en beveiliging van hardware, software en (draadloze) netwerken. Het onder-houd en beheer van informatiesystemen, on-dersteunen van gebrui-kers, datacommunicatie, programmeren en het ontwikkelen en bouwen van websites. Je kunt industriële certificaten behalen bij onder andere Cisco Systems en Microsoft.

Toekomstmogelijkheden:Informatie over toekomst-mogelijkheden vind je op www.novacollege.nl/techniek.

Toelating en instromen:Tussentijds instromen is mogelijk. Wil je meer weten over de toela-tingsvoorwaarden en de instroommogelijkheden, neem dan contact op met de opleidingsmanager van de locatie waar je de opleiding wilt gaan volgen, of kijk op www.novacollege.nl/ICT.

Toelatingsvoorwaarden: pagina 35

Kosten: pagina 36

Locaties: Beverwijk, Haarlem en Hoofddorp, pagina 38

Open huis: pagina 40

ICT

Page 14: DEF Techniek

12

Elektrotechniek

We vinden het heel normaal dat alles ‘werkt’ in onze huizen, openbare gebouwen,

vervoermiddelen en communicatieapparatuur. Toch zijn er vele specialisten nodig

voor het ontwerpen, maken en in bedrijf houden van alle elektrische installaties en

apparatuur. Dat alleen al maakt elektrotechniek een mooi beroep, dat we je maar

wat graag leren. Als daar jouw talent ligt natuurlijk.

Page 15: DEF Techniek

Technicus Elektrotechnische Industriële Producten en Systemen (TEIPS) (niveau 4, specialist)Je maakt onderdelen voor elektrotechnische producten en systemen.

Daarbij stel je ook eenvoudige en complexe eindproducten samen.

Vervolgens regel je die in en stel je ze af. Je werk speelt zich voornamelijk

af binnen de elektrotechniek en elektronica. Daarnaast kun je in aanraking

komen met ICT (hardware), meet- en regeltechniek en werktuigbouwkunde.

Niveau Opleiding Aantal jaar Leerweg

4 specialist Technicus Elektrotechnische Industriële

Producten en Systemen (TEIPS) 2 bbl

4 Technicus Middenkader

Engineering ELT (EI en AT) 4 bol

4 Technicus Middenkader Engineering (ETECH) 4 bol

3 Eerste Monteur (MEI & EIPS) 2 bbl

2* Monteur Elektrotechnische Installaties (MEI) 2 bol/bbl

2* Monteur Elektrotechnische Industriële

Producten en Systemen (EIPS) 2 bol/bbl

* Heb jij vmbo-beroepsgericht gevolgd, maar geen diploma behaald? Of heb jij praktijkschool gevolgd en kun je meer leren? Dan is de Entree-opleiding Techniek een extra kans voor jou om naar het mbo niveau 2 te kunnen. Kijk voor meer informatie op www.novacollege.nl/entree.

Elek

trot

echn

iek

13

Page 16: DEF Techniek

14

Technicus Middenkader Engineering Elektrotechniek (EI en AT) (niveau 4) Je verricht zowel uitvoerende als coördinerende taken. Denk daarbij aan tes-

ten, storinganalyse, ontwerpen en installeren, onderhoud en vernieuwen van

systemen. Tijdens de opleiding kun je kiezen uit twee richtingen: Elektrische

Installaties en Automatiseringstechniek.

Technicus Middenkader Engineering (ETECH) Elektrotechniek (niveau 4) Bij deze brede elektrotechnische opleiding leer je elektrische installaties

ontwerpen, installeren en onderhouden bij bedrijven. Denk aan ontwerpen,

testen, onderhoud en vernieuwen van systemen. Je kunt werken in de ser-

vice- en instrumentatietechniek, de geluid- en beeldindustrie of bij telecom-

of internetaanbieders. Diverse bedrijven in de regio dragen deels bij in de

opleidingskosten en staan garant voor zowel stageplaatsen als een baan

na het behalen van dit diploma.

Meer weten over deze opleiding? Kijk op www.novacollege.nl/ETECH.

Eerste Monteur (MEI & EIPS) (niveau 3)Je bent verantwoordelijk voor het toepassen en combineren van standaard-

procedures voor schakel- en verdeelinrichtingen, (laagspanning)bedrijfs-

installaties, of elektrotechnische installaties in woningen en kantoren.

Afhankelijk van je kennisniveau geef je leiding aan (assistent) monteurs.

Monteur Elektrotechnische Installaties (MEI) (niveau 2)/ Monteur Elektrotechnische Industriële Producten en Systemen (EIPS) (niveau 2) Je krijgt instructie van je leidinggevende/projectleider. Je leest werkinstruc-

ties, tekeningen, installatie- en bedieningsvoorschriften. In overleg met de

klant maak je een installatieplan en spreek je af welke materialen nodig zijn.

14

Page 17: DEF Techniek

Wat leer je?In vrijwel alle opleidingen volg je de onderdelen assembleren en monteren, bedraden, veiligheid en cultureel-maatschappelijke vorming. Afhankelijk van de richting en het niveau, krijg je daarnaast meer specialistische onder-werpen en management-vaardigheden.

Toekomstmogelijkheden: Informatie over toekomst-mogelijkheden vind je op www.novacollege.nl/techniek.

Toelatingsvoorwaarden: pagina 35

Kosten: pagina 36

Locaties: Beverwijk en Hoofddorp, pagina 38

Open huis: pagina 40

Elek

trot

echn

iek

Meer weten over deze opleidingen? Kijk op www.novacollege.nl/elektro. 15

Praktische info

Page 18: DEF Techniek

16

Procestechniek

Enig idee hoeveel producten procesmatig en automatisch worden vervaar-

digd? Precies, heel veel. Neem papier, glas en aardewerk, voedings- en

genotsmiddelen, medicijnen of aardolie en aardgas. Voorbeelden waarin de

operator het productieproces bewaakt, controleert en beheerst. Heb jij het

in je om onder meer veiligheid, gezondheid en milieuzorg te waarborgen?

Kom dan je talent ontwikkelen in de procestechniek.

Page 19: DEF Techniek

Operator C (niveau 4, specialist)Je hebt ruime kennis en ervaring en zorgt ervoor dat de productieprocessen

vlekkeloos verlopen.

Allround Operationeel Technicus (AOT) (niveau 4)Als AOT’er ben je zeer breed inzetbaar en heb je uitstekende carrière-

perspectieven. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband bij bijvoor-

beeld energiebedrijven of in de procesindustrie. Je beheert, controleert

en onderhoudt technisch ingewikkelde apparatuur. Denk hierbij aan lucht-

be-handelingsinstallaties, koel- en vriesinstallaties, verbrandingsmotoren,

zuiveringsinstallaties, stoominstallaties en generatoren. Diverse bedrijven in

de regio dragen deels bij in de opleidingskosten en staan garant voor zowel

stageplaatsen als een baan na het behalen van dit diploma. Meer weten

over deze opleiding? Kijk op www.novacollege.nl/AOT.

Niveau Opleiding Aantal jaar Leerweg

4 specialist Operator C 2 bbl

4 Allround Operationeel Technicus (AOT) 4 bol**

3 Allround Operator B 2 bbl

2* Operator A 2 bbl

* Heb jij vmbo-beroepsgericht gevolgd, maar geen diploma behaald? Of heb jij praktijkschool gevolgd en kun je meer leren? Dan is de Entree-opleiding Techniek een extra kans voor jou om naar het mbo niveau 2 te kunnen. Kijk voor meer informatie op www.novacollege.nl/entree.** Locatie IJmuiden.

17

Proc

este

chni

ek

Page 20: DEF Techniek

1818

Page 21: DEF Techniek

Allround Operator B (niveau 3)Je werkt in de procesindustrie. Je weet hoe het productieproces in elkaar zit.

Je controleert en stuurt bij, wanneer dat nodig is.

Operator A (niveau 2)Onder leiding van de wachtchef of hoofdoperator houd je je bezig met het

regelen en controleren van installaties en meet- en regelapparatuur of je

helpt met het ombouwen van een productielijn.

LaboratoriumtechniekHeb jij meer belangstelling om als analist te werken in de chemische indu-

strie? Het Nova College verzorgt ook opleidingen Laboratoriumtechniek:

Chemisch Fysisch Analist (niveau 4), Klinisch Chemisch Analist (niveau 4)

en opleidingen Biotechnologisch Analist (niveau 4) en Laborant (niveau 3).

Kijk voor meer informatie in de brochure Zorg & Welzijn ‘Gezondheidszorg,

Welzijn en Laboratoriumtechniek’ of op www.novacollege.nl/lab.

Proc

este

chni

ek

Wat leer je?Je leert alles over het regelen en controleren van installaties en meet- en regelapparatuur en bij voorbeeld het ombouwen van een productielijn. Je krijgt les in procesonder-houd en procestechnolo-gie. Natuurlijk krijg je ook algemene vakken.

Toekomstmogelijkheden: Informatie over toekomst-mogelijkheden vind je op www.novacollege.nl/techniek.

Toelatingsvoorwaarden: pagina 35

Kosten: pagina 36

Locaties: Beverwijk en IJmuiden, pagina 38

Open huis: pagina 40

Meer weten over deze opleidingen? Kijk op www.novacollege.nl/procestechniek. 19

Praktische info

Page 22: DEF Techniek

Werktuigbouwkunde

20

Wist je dat alle gereedschappen, gebruiksvoorwerpen en machines zijn

bedacht en gemaakt door werktuigbouwkundigen? Dan kun je je vast wel

voorstellen dat ook alle transportmiddelen als auto’s, bussen, kranen en

bruggen hun werk zijn. Zie je jezelf al in dit beroep aan het werk, dan leren

we je graag de fijne kneepjes. Zodat je leert ontwerpen of leert zorgen dat

alles goed blijft werken.

Page 23: DEF Techniek

Technicus Middenkader Engineering (niveau 4)Je verricht werkzaamheden binnen de hele ‘product-life-cycle’: uitwerken

van ontwerpen, werkvoorbereiding, werkbegeleiding en onderhoud.

Technicus Middenkader Engineering (niveau 4, avond-opleiding)Deze opleiding is dezelfde als de hiervoor genoemde opleiding, maar dan

in de beroepsbegeleidende leerweg. Je werkt al in een bedrijf en gaat een

middag en een avond per week naar school. De opleiding duurt ongeveer

twee jaar, afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring. Je moet rekenen

op minimaal acht uur zelfstudie.

Technicus Middenkader Engineering (MTECH) Werktuigbouwkunde (niveau 4)Je hebt als werktuigbouwkundige zowel uitvoerende als coördinerende

taken. Je ontwerpt, berekent en produceert machines en installaties. Je

maakt daarbij gebruik van de modernste technieken. Tijdens de opleiding

Niveau Opleiding Aantal jaar Leerweg

4 Technicus Middenkader Engineering 4 bol

4 Technicus Middenkader Engineering

(Avondopleiding) 2 - 3 bbl

4 Technisch Middenkader Engineering

(MTECH) 4 bol

3 Servicemonteur Werktuigbouw 2 bbl

3 Constructiewerker 2 bbl

2* Basislasser 2 bbl

2* Metaalbewerker 2 bbl

2* Monteur Mechatronica 2 bbl

2* Verspaner 2 bbl

* Heb jij vmbo-beroepsgericht gevolgd, maar geen diploma behaald? Of heb jij praktijkschool gevolgd en kun je meer leren? Dan is de Entree-opleiding Techniek een extra kans voor jou om naar het mbo niveau 2 te kunnen. Kijk voor meer informatie op www.novacollege.nl/entree.

Wer

ktui

gbou

kund

e

21

Page 24: DEF Techniek

kun je kiezen uit drie richtingen: tekenen/construeren, mechaniseren/instal-

leren of productievoorbereiding. Diverse bedrijven in de regio dragen deels

bij in de opleidingskosten en staan garant voor zowel stageplaatsen als een

baan na het behalen van dit diploma. Meer weten over deze opleiding?

Kijk op www.novacollege.nl/MTECH.

Servicemonteur Werktuigbouw (niveau 3)Naast het vervangen en repareren van defecte onderdelen, vervaardig je ook

zelf onderdelen en pas je machines aan. Je signaleert, analyseert en verhelpt

storingen aan het werktuigbouwkundige deel van machines en installaties.

Daarnaast voer je eenvoudige werkzaamheden uit in het elektrotechnische

deel ervan.

Constructiewerker (niveau 3)Je leert diverse scheidende, verbindende, verspanende en vervormende

technieken. Je werkt op het bedrijf, maar ook bij opdrachtgevers.

Basislasser (niveau 2)Jouw werkzaamheden bestaan uit eenvoudig productielaswerk. Je vervaar-

digt producten van ferromaterialen aan de hand van werkopdrachten en

technische informatie.

22

Page 25: DEF Techniek

Metaalbewerker (niveau 2)Je vervaardigt producten van ferro- en non-ferromaterialen aan de hand van

werkopdrachten en technische informatie. Daarbij pas je scheidende, verbin-

dende, vervormende en verspanende technieken toe.

Monteur Mechatronica (niveau 2)Je monteert, controleert, onderhoudt en repareert onderdelen van machines

in de sector machine-industrie en apparatenbouw.

Verspaner (niveau 2)Je vervaardigt enkelvoudige producten (onderdelen van producten) van

ferro- of non-ferromaterialen, door middel van verspanende technieken.

Wat leer je?De inhoud van de op-leidingen verschilt per beroep. Maar je leert in elke opleiding beroeps-houding, vaktechniek en technieken van materiaal-bewerking. Daarnaast leer

je over veiligheid en krijg je op hogere niveaus ma-nagementvaardigheden.

Toekomstmogelijkheden:Informatie over toekomst-mogelijkheden vind je op www.novacollege.nl/techniek.

Toelatingsvoorwaarden: pagina 35

Kosten: pagina 36

Locatie: Beverwijk, pagina 38

Open huis: pagina 40

Meer weten over deze opleidingen? Kijk op www.novacollege.nl/werktuigbouwkunde. 23

Praktische info

Wer

ktui

gbou

kund

e

23

Page 26: DEF Techniek

24

Installatietechniek

In het bedrijfsleven is een grote vraag naar installateurs en loodgieters.

Installatietechniek is overal: in gebouwen, in woningen, zelfs in boten.

Zonder installatietechniek geen warm en koud stromend water, geen

centrale verwarming, geen gasfornuis in de keuken, geen waterdicht dak

boven je hoofd, geen afvoer in douche en toilet. Installatietechniek betreft

alles wat is aangesloten op leidingen waardoor water of gas stroomt.

De vakman in de installatietechniek zorgt voor de juiste verbindingen

tussen apparaten en leidingen.

Page 27: DEF Techniek

Leidinggevend Monteur (niveau 4, specialist)Je geeft leiding aan collega-installatiemonteurs. Je bereidt het werk voor en

verzorgt de administratie.

Technicus Middenkader Engineering Werktuigkundige Gebouwinstallaties (niveau 4)Je houdt je bezig met het ontwerpen en aanleggen van sanitaire installaties,

centrale verwarmingsinstallaties en gas- en ventilatie-installaties. Tijdens

je opleiding doe je veel praktijkervaring op in dienstverband, waar een ver-

goeding tegenover staat! In de laatste twee jaar van je opleiding ontvang je

zelfs 130% van het minimumloon waarbij je drie dagen per week als begin-

nend beroepsbeoefenaar ervaring in het bedrijfsleven opdoet.

Niveau Opleiding Aantal jaar Leerweg

4 specialist Leidinggevend Monteur 2 bbl

4 Technicus Middenkader Engineering

Werktuigkundige Gebouwinstallaties 4 bol

4 Werkvoorbereider 2 bbl

3 Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties 2 bbl

3 Allround Dakdekker Metaal 2 bbl

3 Servicemonteur Installatietechniek 2 bbl

2* Monteur Werktuigkundige Installaties 2 bbl

2* Onderhoudsmonteur 2 bbl

2* Dakdekker Metaal 2 bbl

2* Aircomonteur 2 bbl

* Heb jij vmbo-beroepsgericht gevolgd, maar geen diploma behaald? Of heb jij praktijkschool gevolgd en kun je meer leren? Dan is de Entree-opleiding Techniek een extra kans voor jou om naar het mbo niveau 2 te kunnen. Kijk voor meer informatie op www.novacollege.nl/entree.

Inst

alla

tie­

tech

niek

Nieuw

Page 28: DEF Techniek

Werkvoorbereider (niveau 4)Je maakt berekeningen en planningen en hebt overleg met alle afdelingen

binnen het bedrijf die met de uitvoering van het werk te maken hebben.

Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties (niveau 3)Je werk omvat aanleg, onderhoud en reparatie van installaties voor centrale

verwarming, luchtbehandeling, (warm) tapwater en sanitair.

Allround Dakdekker Metaal (niveau 3)Je brengt zelfstandig goten, hemelwaterafvoeren en vele soorten dak- en

gevelbedekking aan.

Servicemonteur Installatietechniek (niveau 3)Je voert zelfstandig onderhouds- en storingswerkzaamheden uit aan

gasverbruiktoestellen, zoals grootkeuken-, water-, cv- en luchtbehandelings-

toestellen.

Monteur Werktuigkundige Installaties (niveau 2)Je installeert gas- en waterleidingen voor centrale verwarming, toiletten,

badkamers en keukens. Je werkt mee aan klimaatinstallaties in grote

gebouwen. Ook plaats je dakgoten of breng je dakbedekking aan.

Onderhoudsmonteur (niveau 2)Je verricht onderhoud aan diverse toestellen.

26

Page 29: DEF Techniek

Inst

alla

tie­

tech

niek

Dakdekker Metaal (niveau 2)Onder toezicht van een allround dakdekker breng je vele soorten dakbedek-

king aan op allerlei dakconstructies.

Aircomonteur (niveau 2)Je legt installaties voor koudetechniek, luchtbehandeling, comforttechniek

en industriële koeltechniek professioneel aan, onderhoudt en wijzigt deze

installaties volgens de voorschriften wat betreft veiligheid en milieu.

Meer weten over deze opleidingen? Kijk op www.novacollege.nl/installatietechniek.

Praktische infoWat leer je?Je leert afhankelijk van de gekozen opleiding de technieken voor het aansluiten en onderhou-den van toestellen of het aanbrengen van dak- en gevelbedekking. Je krijgt ook cultureel-maatschap-pelijke vorming.

Dubbelleren bij installatiebedrijvenHet Nova College werkt samen met installatie-bedrijven, waardoor je 40% van je beroep in

de praktijk kunt leren. Daarnaast ga je de laatste twee jaar twee dagen per week naar school. De rest van de week werk je bij een installatiebedrijf. En blijf je daar na je oplei-ding werken, dan betaalt het installatiebedrijf je de kosten van je opleiding terug.

Toekomstmogelijkheden:Informatie over toekomst-mogelijkheden vind je op www.novacollege.nl/techniek.

Toelatingsvoorwaarden: pagina 35

Kosten: pagina 36

Locaties: Beverwijk en Hoofddorp, pagina 38

Open huis: pagina 40

Nieuw

Page 30: DEF Techniek

28

Motorvoertuigen­ en

Fietstechniek

Kun je je ons land voorstellen zónder auto’s en fietsen? Onze wegen zijn

dagelijks gevuld met miljoenen mensen die miljoenen kilometers afleggen;

de mobiliteitsbranche is mede daardoor een groeiende. Innovaties in deze

branche gaan snel; naast aandrijftechniek bevatten moderne auto’s veel

elektronica bijvoorbeeld. En fietsen worden ook steeds geavanceerder.

Onderhoud en vernieuwing van ons mobiliteitspark vragen dan ook om

steeds meer en goed geschoold personeel. Voel jij wel wat voor veiligheid

op de weg? Dan is de mobiliteitstechniek echt iets voor jou!

Page 31: DEF Techniek

Technisch Specialist Personen-/Bedrijfsauto’s (niveau 4, specialist)Je spoort elektronische en elektrische storingen op en verhelpt ze.

Je herprogrammeert, repareert en vervangt onderdelen. Ook adviseer

je klanten over noodzakelijke reparaties.

Aftersalesmanager/Technisch Specialist Personenauto’s (niveau 4)Je beschikt over veel technische kennis en je hebt het in je om leiding-

gevende of zelfstandig ondernemer in de motorvoertuigenbranche te worden.

Niveau Opleiding Aantal jaar Leerweg

4 specialist Technisch Specialist Personen-/Bedrijfsauto’s 2 bbl

4 Aftersalesmanager/Technisch

Specialist Personenauto’s 4 bol

3 Eerste Autotechnicus 2 bbl

3 Eerste Bedrijfsautotechnicus 2 bbl

2* Autotechnicus 2 bol/bbl

2* Bedrijfsautotechnicus 2 bol/bbl

2* Fietstechnicus 2 bbl**

* Heb jij vmbo-beroepsgericht gevolgd, maar geen diploma behaald? Of heb jij praktijkschool gevolgd en kun je meer leren? Dan is de Entree-opleiding Techniek een extra kans voor jou om naar het mbo niveau 2 te kunnen.

** Alleen locatie Beverwijk.

29

Mob

ilite

its­

tech

niek

Page 32: DEF Techniek

30

Page 33: DEF Techniek

Eerste Autotechnicus (niveau 3) en Eerste Bedrijfs-autotechnicus (niveau 3)Je zoekt en verhelpt storingen met digitale testkasten en je adviseert klanten

over veiligheid. Soms geef je leiding aan andere technici.

Autotechnicus (niveau 2) en Bedrijfsautotechnicus (niveau 2)Je onderhoudt en repareert (bedrijfs)auto’s, onder andere met digitale test-

kasten en computergestuurde meetapparatuur.

Fietstechnicus (niveau 2)Als Fietstechnicus werk je in een team en houdt alles draaiend. Je maakt

fietsen rijklaar en voert het onderhoud uit. Je adviseert klanten en helpt ze

een passende fiets te kiezen uit het steeds groter wordende aanbod.

Wat leer je?In alle opleidingen krijg je beroepshouding, vaktech-niek en cultureel-maat-schappelijke vorming. Op de hogere niveaus leer je ook managementvaardig-heden.

Toelatingseisen:Voor toelating tot de op-leiding Autotechnicus/Be-drijfsautotechnicus (niveau 2) heb je het diploma Assistent Mobiliteits-

branche (AMB) nodig. Voor toelating tot de op-leiding Eerste Autotech-nicus/Eerste Bedrijfsauto-technicus (niveau 3) heb je het diploma Autotech-nicus/Bedrijfsautotechni-cus (AT/BAT) nodig.

Toekomstmogelijkheden: Informatie over toekomst-mogelijkheden vind je op www.novacollege.nl/techniek.

Toelatingsvoorwaarden: pagina 35

Kosten: pagina 36

Locaties: Beverwijk en Hoofddorp (geen Fiets-techniek), pagina 38

Open huis: pagina 40

Meer weten over deze opleidingen? Kijk op www.novacollege.nl/mobiliteitstechniek.

Praktische info

31

Mob

ilite

its­

tech

niek

Page 34: DEF Techniek

32

Belangrijke

informatie

32

Page 35: DEF Techniek

33

Niveaus Onze opleidingen zijn ingedeeld in vier niveaus:

Niveau 4: middenkader

Volledig zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden met een brede

inzetbaarheid.

Niveau 3: vakfunctionaris

Volledig zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden.

Niveau 2: basisberoepsbeoefenaar

Uitvoerende werkzaamheden.

Niveau 1: assistent (Entree-opleiding)

Uitvoerende werkzaamheden onder begeleiding.

Zo leer je een vak op het Nova CollegeJe leert je beroep door taken uit te voeren die je later in je werk ook krijgt.

Zo ontwikkel je de noodzakelijke kennis, houding en vaardigheden. Daar

begeleiden we je natuurlijk bij, maar we dagen je ook uit om zelfstandig te

leren werken. Dat verwacht je werkgever straks ook van je. Leren doe je

zowel op school als in de praktijk. Je onderwijsprogramma stemmen we af

op jouw capaciteiten en belangstelling, zodat je optimaal groeit bij ons.

In je vak en als mens.

Bol en bblBij veel opleidingen kun je kiezen tussen de beroepsopleidende leerweg

(bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). In de bol volg je een

aantal dagen per week onderwijs op school, afgewisseld met beroeps-

praktijkvorming (bpv = stage).

In de bbl combineer je werken en leren en ben je als werknemer in dienst

van een erkend leerbedrijf. Daar leer je al werkend in de praktijk, terwijl je

gemiddeld één dag per week de theorielessen volgt op school. Je moet zelf

een leerarbeidsplaats vinden bij een erkend leerbedrijf voordat je opleiding

begint. De diploma’s van de bol en bbl zijn gelijkwaardig.

Bel

angr

ijke

info

rmat

ie

Page 36: DEF Techniek

AfsprakenElk cursusjaar leggen we de afspraken over je opleiding vast in een

onderwijsovereenkomst. De stageafspraken leggen we vast in een bpv-

overeenkomst tussen de cursist, het leerbedrijf en de school. In de bbl sluit

je bovendien een arbeidsovereenkomst met je werkgever.

Wanneer beginnenNormaal gesproken start je met je opleiding in september aan het begin

van het cursusjaar. Bij een aantal opleidingen kun je ook halverwege het

cursusjaar instromen, namelijk in februari, en er zijn opleidingen waarbij je

gedurende het hele cursusjaar kunt instromen.

Welke opleidingen dat zijn, staat per opleiding vermeld op onze website

www.novacollege.nl/opleidingen.

Je bent nét gezakt voor mavo/vmbo-tl en je wilt toch naar het mboBen je gezakt voor één of twee vakken mavo/vmbo-tl en weet je al welke

mbo opleiding je wilt gaan volgen? Dan is het programma ‘Alvast studeren

in het mbo’ echt iets voor jou. Bij het vavo volg je de ontbrekende vakken

voor je vmbo diploma en tegelijk volg je de bol opleiding van jouw keuze.

Let op. Dit is een pittig programma, waarvoor je veel motivatie en door-

zettingsvermogen nodig hebt! Kijk voor meer informatie op

www.novacollege.nl/vavo.

Aanmelding en intakeHeb je een keuze gemaakt voor een van onze opleidingen? Meld je dan

online aan via onze website of met het formulier in deze brochure. Nadat je

je hebt aangemeld voor een opleiding ontvang je een bevestigingsbrief en

informatie over het intaketraject. Tijdens de intake toetsen we of de

gekozen opleiding goed past bij jouw vooropleiding, aanleg en ambities.

Zodat je een opleiding gaat doen waarin je echt kunt groeien. Kijk voor

meer informatie over het intaketraject op www.novacollege.nl/intake.

34

Page 37: DEF Techniek

35

Bel

angr

ijke

info

rmat

ie

Toelatingsvoorwaarden

Niveau 4: Specialistenopleiding:

Positieve intake plus:

• diploma havo/vwo

• diploma verwante middenkaderopleiding (niveau 4)

• diploma verwante vakopleiding (niveau 3)

• een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Niveau 4: Middenkaderopleiding

Niveau 3: Vakopleiding

Positieve intake plus:

• diploma vakopleiding (niveau 3) voor niveau 4

• diploma verwante basisberoepsopleiding (niveau 2) voor niveau 3

• diploma mavo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde

leerweg of theoretische leerweg met in het pakket minimaal één van

de vakken wiskunde of nask 1*

• een ander bij ministeriële regeling erkend diploma of bewijsstuk

Niveau 2: Basisberoepsopleiding:

Positieve intake plus:

• diploma verwante assistentopleiding (niveau 1)

• diploma vmbo, basisberoepsgerichte leerweg met in het pakket

minimaal één van de vakken wiskunde of nask 1*

• een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Niveau 1: Assistentopleiding/Entree-opleidingVoor een assistentopleiding (Entree-opleiding) gelden geen toelatingsvoorwaarden.

Heb je de assistentopleiding afgerond en ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet je

verder leren op niveau 2.

Voor bbl hanteren sommige werkgevers aanvullende toelatingsvoorwaarden.Als volwassene met een hogere vooropleiding, kun je eventueel een versneld traject volgen of tussentijds instromen. Bij de opleidingsinformatie op onze website lees je alles over de specifieke toelatingseisen.

* Voor de ict-opleidingen niveau 2, 3 en 4 ben je ook toelaatbaar als je economie of een tweede moderne taal in je pakket hebt.

Extra taal en rekenenOp het Nova College krijg je extra ondersteuning taal en/of rekenen als bij

de intake blijkt dat jouw niveau taal of rekenen te laag is. Voor alle mbo

opleidingen moet je voor Nederlands en rekenen minimaal instroomniveau 2F

(is gelijk aan uitstroomniveau vmbo) hebben.

Kijk op www.novacollege.nl/intake voor meer informatie.

Page 38: DEF Techniek

KostenDe opleidingskosten bestaan uit:

• les- of cursusgeld aan de overheid

• kosten van boeken en leermiddelen

• eventueel kleding en/of gereedschappen

• overige opleidingskosten

Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Bel voor meer

informatie, ook over studiefinanciering en prestatiebeurs, de DUO (Dienst

Uitvoering Onderwijs) Infolijn, telefoon (050) 599 77 55 of kijk

op www.duo.nl.

De boeken en andere leermiddelen zoals een laptop en eventueel kleding/

uniform en/of gereedschappen, die je nodig hebt voor je opleiding koop je

zelf. Na toelating krijg je informatie over waar en hoe je die boeken en andere

leermiddelen kunt kopen. Op de website staat per opleiding vermeld om

welke boeken en leermiddelen het gaat.

De overige opleidingskosten voor (vrijwillige) excursies, werkweken of kam-

pen verschillen per opleiding. Deze kosten staan vermeld op een bijlage bij je

onderwijsovereenkomst en brengen we apart in rekening.

Persoonlijke begeleidingOp het Nova College krijg je veel persoonlijke aandacht en begeleiding, zodat

je optimaal groeit in je vak en als mens. Je hebt een vaste contactpersoon: je

studieloopbaanbegeleider. Die kan je zo nodig verwijzen naar extra begelei-

ding, hulp bij een nieuwe opleidings- of beroepskeuze, psychosociale bege-

leiding en begeleiding voor cursisten met een beperking.

Welkom @ Nova CollegeOp het Nova College krijg je een eigen e-mailadres en heb je toegang tot

Nova Portal. Dat is ons intranet met belangrijke informatie zoals nieuws,

schoolvakanties, roosters, reglementen en tips voor stage en werk. En je

cijfers! In onze gebouwen heb je beschikking over draadloos internet.

36

Page 39: DEF Techniek

HuisregelsWij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt bij ons

op school. Zodat je het beste uit jezelf kunt halen tijdens je opleiding.

Dat lukt alleen als iedereen op school zich houdt aan onze 10 huisregels

- ook op internet en e-mail, sms/ping en sociale media als twitter en facebook -

en zo nodig anderen er aan herinnert:

• We respecteren de ander zoals hij of zij is en discrimineren niet.

• We schelden een ander niet uit en we doen niet mee aan pesten,

uitlachen of roddelen.

• We blijven van elkaars spullen af.

• We bedreigen een ander niet.

• We nemen geen wapens of drugs mee naar school.

• We gebruiken binnen en buiten de school geen geweld.

• We houden de school netjes, zowel binnen als buiten het gebouw.

• We storen elkaar niet door onnodig lawaai of onveilig gedrag.

• We houden ons aan de aanwijzingen van degenen die daartoe bevoegd zijn.

• We hanteren in alle situaties het recht van hoor en wederhoor.

VertrouwenspersoonWe werken dus met z’n allen aan een prettig en veilig leerklimaat. Toch kan

het voorkomen dat je te maken krijgt met ongewenst gedrag. Dan is het goed

dat je bij iemand terecht kunt om erover te praten. Soms lukt dat niet met een

docent of opleidingsmanager. Daarom hebben wij vertrouwenspersonen.

Zij kunnen je in dat soort gevallen helpen.

Nova Sport op MaatOp het Nova College leer je meer dan alleen een beroep. Je leert je ook te

ontplooien als mens. In allerlei opzichten. Ook op sportief gebied. Daarvoor

hebben wij Nova Sport op Maat. Alle eerstejaars in de beroepsopleidende

leerweg (behalve CIOS’ers natuurlijk) doen mee aan clinics in verschillende

sporten. Meer weten? Kijk op www.novacollege.nl/sportopmaat.

37

Bel

angr

ijke

info

rmat

ie

Page 40: DEF Techniek

38

Adressen

BeverwijkBouwkunde & Infratechniek,

Installatietechniek, Elektrotechniek,

Technicus Engineering (ETECH en

MTECH), Motorvoertuigentechniek,

ICT, Fietstechniek, Procestechniek,

Werktuigbouwkunde

Laurens Baecklaan 23/25

1942 LN Beverwijk

Postbus 139

1940 AC Beverwijk

Telefoon (023) 53 30 00

HoofddorpBouwkunde, Installatietechniek,

Elektrotechniek, Technicus

Engineering (ETECH), ICT,

Motorvoertuigentechniek,

Transport & Logistiek

Steve Bikostraat 75

2131 RZ Hoofddorp

Postbus 134

2130 AC Hoofddorp

Telefoon (023) 530 32 00

HaarlemICT, Media

Zijlweg 203

2015 CK Haarlem

Telefoon (023) 530 22 00

HaarlemEntree-opleiding Techniek

Nova Technisch Leerwerkcentrum

Ir. Lelyweg 45/47

2031 CD Haarlem

Telefoon (023) 530 20 10

IJmuidenAllround Operationeel Technicus

(AOT)

Kanaalstraat 7

1975 BA IJmuiden

Postbus 227

1970 AE IJmuiden

Telefoon (023) 530 29 00

RoutebeschrijvingKijk op www.novacollege.nl/locaties.

Page 41: DEF Techniek

Adre

ssen

39

Page 42: DEF Techniek

Open huis

40

Page 43: DEF Techniek

Wil je je tijdens het Open huis al aanmelden? Neem dan het volgende mee:

• E 10 administratiekosten

• 2 recente identieke pasfoto’s

• kopie identiteitsbewijs (let op: geen rijbewijs)

• eventueel kopie verblijfsvergunning

• kopie diploma en cijferlijst vooropleiding (indien al afgerond)

Praktische info

Open

hui

s

41

Op onderstaande dagen houden alle locaties (behalve CIOS) Open huis.

Wacht niet te lang met kiezen, sommige opleidingen zijn snel vol.

Open huis (behalve CIOS)Woensdag 1 februari 2012 18.00 - 21.00 uur

Dinsdag 3 april 2012 18.00 - 21.00 uur

Open huis CIOSZaterdag 4 februari 2012 9.30 - 13.30 uur

Extra Open huis Maritieme AcademieZaterdag 11 februari 2012 10.00 - 14.00 uur

Entree-opleiding(locatie Nova Technisch Leerwerkcentrum)Dinsdag 7 februari 2012 15.00 - 17.00 uur

Dinsdag 24 april 2012 15.00 - 17.00 uur

Page 44: DEF Techniek

Oriënteren

42

Page 45: DEF Techniek

Orië

nter

en

43

OriënterenJe bent je aan het oriënteren op een beroepsopleiding. Er zijn gelukkig veel

mogelijkheden, maar daardoor kan kiezen ook best moeilijk zijn. We helpen

je graag om te ontdekken welke opleiding het beste bij jou past. Doe de

online Beroepentest op www.novacollege.nl/beroepentest en meld je aan

voor het Open huis via www.novacollege.nl/openhuis. Zit je nu in 4 vmbo,

dan kun je meedoen aan een Oriëntatietraject en zit je nu in 3 vmbo, dan

is een bezoek aan een van onze Oriëntatiemarkten een aanrader. Kijk voor

meer informatie op www.novacollege.nl/orienteren.

CHOICEZit je in 2 vmbo en wil je kennismaken met alle beroepssectoren?

Bezoek dan het CHOICE sectorkeuze evenement. Meer informatie via de

decaan op je middelbare school.

OriëntatiemarktZit je in 3 vmbo-tl/mavo of ben je laatstejaars beroepsgericht en wil je

alvast kennismaken met bepaalde opleidingen en beroepen?

Bezoek dan onze Oriëntatiemarkt. De decaan van je middelbare school

kan je aanmelden voor de workshops van jouw keuze.

OriëntatietrajectZit jij in 4 vmbo-tl/mavo en wil je ervaren hoe het is om een opleiding

bij ons te volgen? Meld je dan aan voor een Oriëntatiedag of een

Oriëntatietraject van je keuze via www.novacollege.nl/orienteren.

Deze brochure vervangt de

voorgaande brochure Techniek.

Onze opleidingen gaan alleen

door bij voldoende deelname.

Aan deze brochure kunnen geen

rechten worden ontleend.

Page 46: DEF Techniek

44

Page 47: DEF Techniek
Page 48: DEF Techniek

Techniek2012/2013

Bouwkunde & Infratechniek

Motorvoertuigentechniek

Werktuigbouwkunde

Installatietechniek

Elektrotechniek

Procestechniek

ICT

Dit is een uitgave van ROC Nova College. Juli 2011.

Nova Informatiepunt: telefoon (023) 530 20 10

www.novacollege.nl