Def def learnshop deel 1, april 2013 haarlem

download Def def learnshop deel 1, april 2013 haarlem

of 64

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Def def learnshop deel 1, april 2013 haarlem

 • Het brein van de therapeut (I) a brain-based approach 12 april 2013John van der Meij Trilemma: Praktijk voor Training, Coaching en Therapie (Oegstgeest) Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen (Haarlem)

 • INLEIDING

 • HERKENT U DIT?Een op de tien Nederlanders kampt met psychische problematiek (Schoemaker,2010). Ruim een derde van de huwelijken loopt uit op echtscheiding (cbs, 2010) Het aantal mensen met een leefstijlgerelateerde ziekte neemt toe (Vander Lucht & Polder, 2010). We zijn angstig, depressief, vermoeid en overspannen.We zijn ziek, te zwaar, bewegen te weinig en consumeren te veel. We hebben relatieproblemen, zijn op elkaar uitgekeken, kijken vooral naar een ander, voelen ons verwaarloosd en kunnen niet meer met elkaar praten.

 • Waar bent u?

 • Waar bent u?Hier bevindt u zich.

 • Resultaat behandelingNorcross,J; Psychotherapy relationships that work. Therapist contributions and responsiveness to patients. Oxford University Press ( 2002)

  Werkrelatiefactoren85 %- therapeutkenmerken- patintkenmerken

  Methode/ technieken15 %

  empirically validated psychotherapists, rather than empirically supported treatment (Lambert and Ogles 2004)

 • Wat gebeurt er in het brein van de therapeut in relatie tot zijn patint?Inleiding in de neurowetenschappen, Ben van Cranenburgh; 2006

 • In de amygdala-hoekhet verzet tegen de de breincultuur groeit De Groene Amsterdammer, 07-02-2013Praktische kritiek op de overschatte waarde van hersenscansDe enorme aantrekkingskracht van enkelvoudige verklaringenDe verkeerde lens ; breindeterminisme; het hebben van geen geest ( wij zijn ons brein..)

 • Een relatie betekent niet per definitie een causaal verbandAls breingebied meer doorbloed raakt terwijl je aan seks denkt, betekent niet dat dit komt doordat je aan seks denkt

  of.. Dat je denkt aan seks doordat dit gebied in brein actief is

 • Enkelvoudige verklaringen geven ons de illusie van controle en uitzicht op verbeteringLiever:Eindelijk is HET Psychose-gen gevonden..

  Dan:Bij psychose gaat het over de wisselwerking tussen opvoeding, cultuur, genen en de expressie van die genen

 • Waar hebben we het over..

 • The Healthy Mind PlatterNeuroLeadershipjournal 4; 2012David Rock, Daniel J. Siegel, Steven A.Y. Poelmans and Jessica Payne

 • Het Brein van de TherapeutHeb kennis van het breinZorg voor veiligheidMaak contactStem afVermijd langdurige stressReflecteerDoe niks Mediteer

 • KENNIS VAN HET BREIN

  HOE ZET JE HET IN VOOR JE EIGEN ONTWIKKELING EN/OF NAAR JE PATIENT?

 • Wat gebeurt er in de binnenwereld?..we use our minds not to discover minds, but to hide themDamasio 2008Misunderstandings PerceptionsEmotionsInterestsConcerns FeelingsBeliefsValuesNeedsFearsThe FactsThe FactsThe FactsThe facts Objectief lijkt hetduidelijkDe subjectieveaspecten moeten ontdektworden

 • De neurowetenschappen en de (gedrags)biologie maken duidelijk dat het werkingsmechanisme van het brein bij voorkeur reflexmatig isHoe werkt dan onze automatische piloot?

 • Het brein in je hand

 • De drie lagen van het BreinHet gelaagde brein; Martin Appelo, 2011Het is (on)verantwoordIk vind het gewoon (niet) lekkerIk ben het (niet) zo gewend

 • Reptielenbrein: doet omdat-ie t zo gewend isReptielenbreinOverlevenGeen woordenGeen gevoel

  Nieuwe reacties:via klassieke conditionering

 • Het limbische brein; als iets lekker voelt gaan we ermee doorLimbische BreinReacties aangeboren en deels aangeleerd

  Nieuwe reacties :via operante onditioneringLimbische Brein;Handelt op principe vanbeloning en straf

  Geen woorden

  Emoties spelen altijd rol

 • Neocortex: verantwoord ?

  Corticale BreinWe denken na en geven woorden aan dat wat gebeurt

  Geen belang bij directe behoeftenbevrediging

  We doen dingen passend bij principes en overtuigingen

  Nieuwe reacties: via redeneren

 • De drie lagen van het BreinHet gelaagde brein; Martin Appelo, 2011Het is (on)verantwoordIk vind het gewoon (niet) lekkerIk ben het (niet) zo gewend

 • Of het nu gezond of ongezond is, goed of fout, de drie breinlagen werken samen en proberen gedrag zo snel mogelijk te automatiseren

 • Samenwerking tussen de hersenlagenvijf principes Brewin 2006; Nelissen 2006; Lamme 2010.1) Hoe ouder, hoe dominanter2) Oefening en ervaring baren reflexen3) Hoe bedreigender of bekender; hoe korter de route4) Aandacht nodig? En ding tegelijk5) Afleren kan niet

 • 1) Hoe ouder, hoe dominanter

  100 duizend jaar

  Instinct Reflectie Verslaving Emotie Affectie Handelen

  Taal Redeneren Intellect Hersenstam

  Limbisch Systeem Cortex Dicht bij externe wereld Dicht bij interne wereld TYPEOUDERDOMFUNCTIES200 miljoen jaar500 miljoen jaar

 • OpdrachtDenk aan gisteren en achterhaal hoeveel reacties vanzelf gingen en hoeveel er gebeurde terwijl je erover nadacht

  Waren er nog onverwachte of bijzondere gebeurtenissen?

 • 3) Hoe bedreigender of bekender; hoe korter de route

 • Informatie van bedreigende stimuli kan de amygdala via twee verschillende routes bereiken LeDoux 1996; The emotional brain: The mysterious underpinning of emotional life

 • 4) Aandacht nodig? En ding tegelijk

  Geautomatiseerd

  Hersenstam

  Limbisch Systeem Cortex Reactiepatronen dierlijke lagen makkelijk tegelijk Corticale taak met gerichte aandacht; n ding tegelijk GeautomatiseerdGerichte aandachtKost veelmentaleenergieKost weinigmentaleenergie

  Kost weinigmentaleenergie

 • Retrieval Competitionactiviteit van mentale programmas ( met ongewenst gevolg) kan worden benvloed door er met gerichte aandacht een ander, gewenst en krachtiger programma tegenover te zettenBrewin ;Behaviour Research and Therapy, 2006Activiteit mentaal programma die totongewenste reacties leidt

 • 5) Afleren kan niet

  De mentale programmaswaarin reactiepatronen zijn vastgelegd, worden leven langopgeslagen in het geheugen

 • Reactiepatronen zijn geen tumoren die je weg kunt snijden Wanneer je een bepaalde reactie minder of niet meer wilt vertonen helpt het niet om te proberen eraf te komen

  Wel helpt, een ander reactiepatroon zo sterk te ontwikkelen waardoor de activiteit van de ongewenste reacties uitdooft

 • VEILIGHEID

 • Hoe zorg je voor veiligheid?Wat maakt je gespannen? Onveilig?Hoe kom je weer uit dat gevoel?

 • In welke toestand verkeert je zenuwstelsel? S.W.Porges, Polyvagal Theory 2008

  OPEN

  ONTVANKELIJK

  STAND 1GESLOTEN

  REACTIEF

  STAND 2

 • Besef van dreigend gevaar en de daarop volgende activatie van vecht-/ vlucht- / bevriesreactie geeft verlies van betrokkenheid, afsluiting en vervreemding bij de therapeut

 • Open modus ( stand 1)window of toleranceGezichtsspieren ontspannenStembanden ontspannenBloeddruk omlaagHart coherentVeilig en gezienvoelenMakkelijk connectie met anderen Sociale betrokkenheid

 • Reactieve modus ( stand 2)orinteren op gevaarPerceptie: Ik voel me bedreigdStemming is niet te veranderenNiet veiligGeen connectie met anderen VechtenVluchten

 • Reactieve modus ( stand 3)bevriezenMijn leven wordt bedreigdAan de oppervlakte heel rustig; emoties niet gevoeldGeen connectie met anderen Bevriezen

 • Stephen Porges: Reciprocal influences between body and brain in the perception and expression of affect; A polyvagal perspective. 2009

 • Sociale Betrokkenheidssyteem evaluatie dmv NeuroceptiePolyvagale theorie; Stephen Porges, 2008 Weten wat je eigen neigingen bij neuroceptieve beoordeling zijnis belangrijk voor je aanwezigheid als therapeut

 • Self-directed neuroplasticity

 • MAAK CONTACT

  CONNECTING TIME

 • Hoe maak je contact met iemand?Is dat ontmoeten op de grensBlijf je voor de grens?Ga je over de grens?Hoe weet je dat je afgestemd bent?

 • Menselijk brein is een sociaal orgaanThe neuroscience of human relationships: Attachment and the developing social brain; Cozolino; 2006Verschuiving van cognitieve processen naar emotioneel en sociaal welzijn

 • Veel motivatie heeft te maken met zoeken naar beloning/ waardering en vermijden van dreiging/ gevaarToenaderenVermijden

 • Veel netwerken van sociale ervaringen zijn dezelfde netwerken als die van de primaire levensbehoeften

 • Pyramide van MaslowMaslows Hierarchy of needs, 1970

 • Sociale verbindingen zijn een even belangrijke levensbehoefte als voedsel en water Lieberman, 2009

 • Fysieke pijn wordt anders benaderd dan sociale pijn

 • Er is bijna niets erger dan te worden afgewezen en buitengesloten Naomi I. Eisenberger, Matthew D. Lieberman in Pain, 2006 Maar bijna niemand zegt AU; integendeel, je verbergt je kwetsbaarheidik maak het uit Mooi niet, ik maak het al uit met jou.

 • Sociale en fysieke pijn The pains and pleasures of social life: a social cognitive neuroscience approach Lieberman & Eisenberger, 2008Rechter Ventro-laterale PFC

  Anterior Cingula Cortex (dorsaal) Anterior Cingula Cortex (dorsaal) Rechter Ventro-laterale PFC

 • STEM AF

 • Afstemming is dat we ons richten op iemand anders of onszelf en het ons bewust zijn van de interne toestand.

 • In de negentiger jaren van de twintigste eeuw ontdekte Rizolatti en zijn groep