Def def def brein en hechting nooit te laat voor gelukkige jeugd 11 en 12 juni 2014

download Def def def brein en hechting nooit te laat voor gelukkige jeugd 11 en 12 juni 2014

If you can't read please download the document

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Def def def brein en hechting nooit te laat voor gelukkige jeugd 11 en 12 juni 2014

 • Het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd hechting en het brein11 en 12 juni 2014

  John van der Meij en Karin DedenTrilemma: Praktijk voor Training, Coaching en Therapie (Oegstgeest)Parre en Deden Consultancy(Nijmegen)

 • Voortgaand onderzoek naar vroege hechtingOnze vroege relaties benvloeden de manier:Waarop we als volwassene ons levensverhaal vertellenWaarop onze geest zich ontwikkelt in de peuter- en kindertijd

 • Het brein in de palm van je handDan Siegel, Mindsight 2009

 • Het brein in je handSocialeBrein

 • Sociale brein

 • FLIPPING YOUR LID

 • The low road or high road?Limbisch systeem is bron van angst, alarm en hechtingsbehoeften en staat scherp afgesteld

 • Waar klikt je amygdala naartoe?FrontaalReptiel

 • Geen goede communicatie tussen rationele brein(vingers) en limbische brein (duim)

 • Oef: ken je alarmsysteemDrie groepenVluchtenVechtenBevriezen

 • ONTWIKKELING BREIN

 • Het brein is een sociaal orgaan, ontwikkelt en verandert in interacties met andere breinenThe neuroscience of human relationships: Attachment and the developing social brain; Cozolino; 2006Hechting heeft grote invloed op breindelen die nog niet ontwikkeld zijn

 • Ontwikkeling Breingroei babybrein; van 350 gram bij geboorte tot 1000 gram bij 1e jaarHet eerste jaar drukt letterlijk een stempel op je brein ( vooral op het sociale brein; Prefrontale Cortex; speelt een belangrijke rol in het omgaan met anderen)

 • Tijdens eerste levensjaar benvloeden ervaringen twee delen van sociale brein (Imprints)1) - stressresponssysteem

  Baby stress: ouder lost opZo niet: stress versterktsetpoint verandert

  Later:Overgevoelig voor stressAngstig

  Ondergevoelig voor stress Impulsief/ agressief

 • Tijdens eerste levensjaar benvloeden ervaringen twee delen van sociale brein2) Troostsysteem

  Baby stress: ouder lost niet op

  Troostsysteem te weinig geactiveerd

  Te weinig serotonine aangemaakt

  Risicofactor ontwikkeling Angststoornissendepressies

 • Oef: Ken je scriptVoorbeeld van scriptbesluitWanneer (werk/ relatie) val je terug op je script

 • Plasticiteit in je breinhttp://www.youtube.com/watch?v=JismoWKknZ4

 • Wie het kleine niet eertover de grote invloed van vroege sociale ervaringeninaugurele rede Marianne Riksen-Walraven 20021) De recher hemisfeer ontwikkelt als eerste en slaat daarom veel vroege sociale en emotionele ervaringen op. 2) Ontwikkeling dwarsbalk linker en rechter hemisfeer einde 1e jaar3) Meer verbindingen met limbische brein

 • Pratende tweeling van 1 jaarhttps://www.youtube.com/watch?v=_JmA2ClUvUY#t=29

 • IMPLICIET EXPLICIET GEHEUGEN

 • Verschillen in herinneringhoe het impliciete geheugen ons heden kan benvloeden zonder besef dat iets uit het verleden komtImpliciet geheugen: De herinnering waardoor we kunnen fietsen

  Expliciet geheugen: vermogen de dag op te roepen wanneer we leerden fietsen

 • We verwerken en coderen ons hele leven onze ervaringen in lagen van het geheugen(0-18 maanden alleen maar impliciet) Minsight, Dan Siegel, 2011

 • Eerste communicatie non-verbaal:via gelaat, intonatie, houdingen en gebaren(0 - 1 jaar) en opgeslagen in sociaal impliciet geheugen

  Impliciet geheugenkind Impliciet Geheugenouder

  caretaking transmits the childhood experiences of parents to their children, making a parents unconscious a childs first realityCozolino

 • Het impliciete geheugen codeert.EmotiesWaarnemingenHandelingenLichaamssensatiesOntwikkeling van geestelijke modellen die onze verwachtingen bepalen over de manier waarop de wereld werkt ( generaliseren uit ervaringen= schema)

 • We maken dus impliciete mentale modellen en manifesteren zich als:Een gevoel in ons lichaamEen emotionele reactieEen gedragsmatig reactiepatroon

 • De puzzelstukjes van het impliciete geheugen worden later samengevoegd tot expliciete herinneringen- de feitelijke en autobiografische info waarvan we ons bewust zijnAMYGDALAHIPPOCAMPUS

 • De amygdala netwerken zijn functioneel in de baarmoeder en vlak na de geboorteGeboorte3 JaarEmotioneelGeheugenImplicietFeitelijkGeheugenExplicietAmygdalaHippocampus

 • Expliciet geheugen; codering in hippocampusOntwikkelt vanaf ongeveer 2 jaarKinderamnesie : herinnering vanaf ongeveer 5 a 6 jaarExpliciet coderen: aandacht kunnen focussen en ervaringen integreren in autobiografieHerinnering verjaardag: feitelijk en episodisch( jezelf herinneren in episode leven= autobiografie)

 • De Hippocampus: de grote legpuzzelaar( beelden en sensaties moeten gentegreerd worden)

  LINKERHIPPOCAMPUS- Feitelijke kennis RECHTERHIPPOCAMPUS- levensverhaalIs Hippocampus afgesloten of niet?)

 • Multple systems of memoryImpliciet Geheugen- vroeg ontw./ subcorticaal- rechter hemisfeer- amygdala

  Expliciet Geheugenlaat ontw./ corticaallinker hemisfeer- hippocampus

  Impliciet Sociaal Geheugen- hechtingsschemas- overdrachtExpliciet Sociaal Geheugenidentiteitverhalen autobiografisch

 • Oef: van impliciet naar explicietBlind lopen met informatieVan fragmentatie naar integratie

 • Systemisch werk en psychotherapie bevordert de integratie in het breinSommige kinderen en volwassenen zijn door combinatie van aanleg en hechtingservaringen kwetsbaarder voor emtionele ontregeling dan andere.Chronische stress of traumatisering; alarmsysteem ontregelt; integratie hersenen verstoordOpgeslagen in onbewuste impliciete geheugen; fragmentarische jeugdherinneringen

 • Hechting en het verhalende breinOnze vroege relaties benvloeden de manier:Waarop we als volwassene ons levensverhaal vertellenWaarop onze geest zich ontwikkelt in de peuter- en kindertijd

 • PATRONEN VAN VROEGE HECHTING

 • Hechtingsschemas gaan over Safety Seen SecureInteractie metverzorgersGevoelens vanveiligheid en warmtePFCAmygdalaRegulatie van arousal en emotie

 • Hechtingssysteem: een aangeboren regulatie-systeem dat geactiveerd wordt door waargenomen bedreigingen en dat aanzet tot het contact met beschermende anderenMikulincer& ShaverDynamisch systeem dat zich ontwikkelt op basis van levenservaringen

 • Hoe geven onze dagelijkse interacties onze neurale circuits vorm?Brain MindRelations

 • The brain as a social organhttp://www.youtube.com/watch?v=0e27Ym0GVj4

 • Babies hebben een intern model van veiligheid wat in principe leidt tot veilige hechtingJohn Bowlby en Mary Ainsworth

 • Hechting (I) verlaten/ stress/ herenigingWat doet kind bij terugkeer?Kijken naar hechtingsschemas

 • Gehechtheidstheorie (1)Welke hechtingsstijl mensen ontwikkelen wordt voor belangrijk deel bepaald door hoe hun ouders, in de jaren na hun geboorte, reageren op hun behoeftes als kindWelke invloed hebben ouders met hun gedrag op de hersenontwikkeling van hun kind?

 • Gehechtheidstheorie (2)Ouders kunnen op drie manieren reageren op hun kind:attent, lief en begripvolAfstandelijk, afwijzend en/ of kil, met als uitschieter verwaarlozing en mishandelingOnvoorspelbaar, dwz alleen als ouders daar zelf tijd voor of zin in hebben

 • Gehechtheidstheorie (3)In de jeugd aangeleerde patronen zijn behoorlijk hardnekkig en gaan mee naar volwassenheidMensen gaan zich aan hun partner hechten zoals ze dat in hun jeugd aan hun ouders hebben gedaanIn de jeugd hebben hechtingsstijlen vaak een functie; op volwassen leeftijd onstaan problemen omdat de relatie met de partner anders is dan met de ouders

 • Veilige en onveilige hechtinghttp://www.youtube.com/watch?v=RdCBip-8pC8

 • Kenmerken veilig gehechte kinderenSamenwerking met Attachment figure is goedLaat positief gedrag zienZoekt ( zelfs bij angst en stress) de nabijheid van lich contact en troost opLater:Goede emotieregulatieHebben mindsightVertellen coherent levensverhaal

 • Onveilig vermijdendKind houdt zich grot en zoekt geen steunBlijft spelen maar verliest zijn aandachtGaat niet meer op in het spelen

 • Onveilig ambivalent

  Zoekt de vertrouwenspersoon wel op, maar is ontroostbaarKlampt zich vast aan ouder en is ook boosDoen alles om ouders bij zich te houdenLaten zich niet troostenOf heel passief

 • GedesorganiseerdGedraagt zich tegenstrijdig ( huilt maar loopt ook weg)Later:Slechte emotieregulatieKunnen niet goed helder denken onder stressDoorlopende fragmentatie ( dissociatie)Ernstig verstoorde relaties

 • Still Face Experiment https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0&feature=kp

 • Twee circuits in je brein:1) safety2) attachmentLimbische BreinIk ben in toestand van ellendeNaar wie zal ik gaan?( meestal je Attachment figure)Ga naar vaderReptielen Brein

  Bedreiging?Weg van het gevaar( weg van vader)

  CONCLICT!Sript en stress

 • HOE REDDEN MENSEN MET EEN FORS VERLEDEN HET?

 • Hoe heb je het toen gered?Ik wist dat ik in haar hart zat (Rebecca)..Des-integratie brein

 • Mensen voelen zich gevoeld als ze het idee hebben dat hun geest is gevat in die van iemand anders

 • Neurale netwerken rond hart en in hele lichaam intiem verweven met resonantiecircuits brein; je gevoeld voelen door een ander nodig om zelfregulering te activeren en om gefocust te raken

 • The little brain in the heartNeurocardiology; Anatomical and Functional Principles; Armour JA (1994)

 • Vroege Hechting:Onze vroege relaties bepalen 1) hoe onze geest zich ontwikkelt2) benvloedt de manier waarop we ons leven vertellen

 • Attachment I: Relationships in researchRelationship TypeSecureAvoidantAmbivalentDisorg