Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

36
Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt. CarVasz 21-11-2014 Katie Dermout, klinisch geriater

Transcript of Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Page 1: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

CarVasz 21-11-2014

Katie Dermout, klinisch geriater

Page 2: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Inhoud

• Epidemiologie

• Symptomatologie

• Diastolisch hartfalen

• Comorbiditeit

• Onderzoek

• Therapie

• Prognose

Page 3: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Criteria Hartfalen

Page 4: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Incidentie Hartfalen

Page 5: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Symptomatologie

Page 6: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Diagnose diastolisch hartfalen

Page 7: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Diastolisch hartfalen

Page 8: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Systolisch/diastolisch hartfalen

Page 9: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Therapie diastolisch hartfalen

Page 10: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Effect antihypertensiva

Page 11: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Comorbiditeit

Page 12: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Hartfalen en cognitie

• Delier

• Cognitieve stoornissen

Page 13: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Delier

• Hypoxie is een oorzaak van delier.

• Orthopneu leidt tot nachtelijk delirante episodes.

• Hartfalen is onafhankelijke voorspeller voor een postoperatief delier.

Page 14: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Dementie en cognitie

• Dementie komt 1,8 × zo vaak voor bij hartfalen, vooral ziekte van Alzheimer en een kwart betreft vasculaire dementie. (Archives int. Med. 2006, 166: 1003-8)

• Oorzaken:– Hypoperfusie– Embolie– ↑RR, ↓RR– Atrium fibrilleren– Chronische ontstekingsfactoren

Page 15: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Gevolgen Hypoperfusie op cognitie

• Leidt tot vermindert executief functioneren, geheugenproblemen, taalvaardigheid en mentale verwerkingssnelheid.

• Duidelijke witte stof afwijkingen in de hersenen.• Neuronale energiecrisis waardoor afwijkende

eiwitten aangemaakt worden (hypothese).• Chronische hypoperfusie leidt tot een verstoorde

perfusie homeostase.• ↑ NT-proBNP -> ↓ MMSE

Page 16: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Medicatie met effect op cognitie

• Bèta blokkers

• Calciumantagonisten

• ACE remmers

• Middelen tegen hartritme stoornissen

Page 17: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.
Page 18: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.
Page 19: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Hartfalen en depressie

• Bij 40% van de patiënten met hartfalen komt een depressie voor.

• Deze overlijden 2 maal zo vaak.

• Een kwart van de patiënten met depressie wordt geselecteerd en slechts de helft behandelend

Page 20: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Depressie en hartfalen

Page 21: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.
Page 22: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Incontinentie

• Denk bij diuretica gebruik aan gevolgen voor de continentie.

• Gevolg is sociale isolement.

• Nachtelijk vallen bij gehaast nycturie.

Page 23: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Hartfalen en sarcopenie/ondervoeding

• Sarcopenie is spierverlies leidend tot verminderde mogelijkheid tot inspanning en spierkracht.

• Sarcopenie komt bij 20% voor.• Gewichtsverlies is voornamelijk spierweefselverlies.• Dit gaat sneller verloren dan vetweefsel. • Leidt tot vermindert functioneren verhoogde opname in ziekenhuis en

verhoogde mortaliteit. • Waarschijnlijk zijn inflammatoire processen mede de oorzaak voor

katabole situatie.• Ondervoeding komt veel voor, ook vanwege de resorptie stoornissen in de

darm door oedeem in de darmwand en buik.• Slecht eten door vermoeidheid en door zout arm dieet icm veranderende

smaak en reuk op oudere leeftijd.

Page 24: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Hartfalen, vallen en osteoporose

• Mensen met hartfalen hebben een hoger risico op heupfracturen (5 ×↑ bij vrouwen).

• De mortaliteit na de heupfractuur is 2 ×↑.

• 30% meer aantoonbare ernstige fracturen.

• Medicamenteuze behandeling van hartfalen veroorzaakt een verhoogd risico op vallen.

• ↓ RR en OH spelen hierbij een rol, evenals de mictie drang ten gevolge van diuretica.

Page 25: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

• Anamnese• Heteroanamnese• Sociale anamnese• Biografisch anamnese• Voorgeschiedenis• Lichamelijk onderzoek• Neurologisch onderzoek• Psychiatrisch onderzoek• Aanvullend onderzoek

Comprehensive geriatric assessment

Page 26: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.
Page 27: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

• MNA (voeding)

• MMSE (cognitie)

• GDS (depressie)

• ADL/IADL (funcioneren)

• DOSS (delier)

• Frax (osteoporose)

• Mantelzorgerbelastingtest

Meten is weten

Page 28: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Behandelplan

• Vier domeinen– Somatisch– Psychisch– Functioneel– Sociaal

• Zinvol medisch handelen• Prognose• Slecht nieuws gesprek

Page 29: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Therapie

• Polyfarmacie

• Therapietrouw

• Leefstijlinterventies:

– Bewegen

– Eten

– Zoutarm dieet

– Vochtbeperking

Page 30: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.
Page 31: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.
Page 32: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Therapietrouw

• Adherence:in hoeverre de patiënt afspraken nakomt.

• Compliance:de mate waarin de patiënt de aanbevelingen van de voorschrijver opvolgt.

• Concordance:in hoeverre patiënt en behandelaar het eens worden over de behandeling.

• Persistence:in hoeverre de patiënt het geneesmiddelgebruik volhoudt.

Page 33: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Falen therapie

• Vergeetachtigheid.• Ingewikkelde doseringsschema's.• Patiënt begrijpt het behandeldoel niet goed.• Veranderende naam en/of verpakking.• Veel verschillende medicijnen.• Analfabetisme.• Slechtziendheid.• Kosten.• Mogelijke bijwerkingen zoals vermeld bijsluiter.• Weerzin tegen medicijn gebruik, ontkenning ziek zijn.

Page 34: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.
Page 35: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Prognose hartfalen

Page 36: Decompensatio cordis bij de geriatrische patiënt.

Prognose tabel hartfalen

JAMA, nov 2003 vol 290, no. 19