Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

19
Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

description

Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede. Programma. Welkom, Ted Benschop, programmamanager decentralisaties sociaal domein Inleiding, Saskia Visser, concerndirecteur Toelichting projectorganisatie, Ted Benschop Uitgangspunten contractering WMO/AWBZ, Jeanet Bouw, projectleider AWBZ - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

Page 1: Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

Page 2: Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

Programma

• Welkom, Ted Benschop, programmamanager decentralisaties sociaal domein

• Inleiding, Saskia Visser, concerndirecteur• Toelichting projectorganisatie, Ted Benschop• Uitgangspunten contractering WMO/AWBZ,

Jeanet Bouw, projectleider AWBZ• Ruimte voor vragen• Planning contractering 2015 door Wim Bijl, projectleider

contractering • Ruimte voor vragen en discussie• Drankje na

Page 3: Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

ProgrammateamDecentralisatieSociaal Domein

WPI---------------------------MOWES

Nieuw

Bij wie moet ik zijn?

Page 4: Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

Sociale infrastructuur

Participatie Jeugdzorg AWBZ

PROGRAMMASTRUCTUUR

Inkoop + contractering

Page 5: Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

College B&W Directie

Saskia Visser

Programma Management

-Programmamanager Ted Benschop

-Programma-ondersteuning Saskia van Aggelen

Projectleiding

-Participatie Ina Roelfsema

-Jeugdzorg Susanna Butterman

-AWBZJeanet Bouw

-Sociaal infrastructuurIneke legtenberg

-Inkoop + contractering Nicole Smit, Wim Bijl

PROGRAMMASTRUCTUUR

Page 6: Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

Het is mensenwerk

Uitgangspunten t.b.v.

Contractering AWBZ / Wmo 2015

Page 7: Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

Visie

• Meestal voldoende eigen mogelijkheden en ondersteuning uit de eigen omgeving.

• Zelf verantwoordelijk voor maatschappelijke deelname en het voorzien in eigen behoeften.

• Voor wie dit niet kan: vangnet en eventueel springplank.

• Ondersteuning is in principe tijdelijk, waar nodig langdurig

Page 8: Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

Algemene uitgangspunten

• Versterking nulde lijn en het naar voren brengen van specialistische hulp (preventie);

• Regisseursmodel voor opdrachtgeverschap: specialistische en complexe zorg is niet vrij toegankelijk (alleen in acute situaties);

• Gemeente opdrachtgever op twee niveaus: contracteren van aanbieders voor de rol van regisseur en/of de aanbieders contracteren voor de uitvoering en zelf de regisseursrol invullen;

• Andere manier van werken: ontwikkelen vanuit bestaande sociale infrastructuur;

• Eénduidige klantbenadering: één format, één wijze van verantwoorden.

Page 9: Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

De Kanteling

• 80% kosten zit bovenin piramide, omgekeerde piramide• Ontdoen van onnodige kosten en aanbod• Zorgen dat nulde en eerste lijn het werk doen• Naast kosteneffect, adequate zorg eerder beschikbaar• Innovatie, anders doen

Page 10: Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

Nieuw in Wmo

Nieuwe Wmo-middelen: ca € 40 miljoen

• Begeleiding, Kortdurend Verblijf etc 12,5 miljoen

• Beschermd wonen (centr. gemeente) 23 miljoen

• Overige 4,5 miljoen

Page 11: Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

3D: financiënCa 78 miljoen na aftrek 18 miljoen voor 3D

Uitgangspunten• Nieuwe taken binnen kader budget dat

overkomt• Effecten van kortingen lossen we primair op

binnen de door het rijk bedoelde beleidsterreinen

• Flexibele ruimte t.b.v. innovatie en bijsturing

Page 12: Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

Sturing op maat: opdrachtgever

Gemeente

Cliënt

Regisseur

Plan

0de en 1e lijn: Algemene voorzieningen / welzijn

Eigen kracht

Tegenprestatie

Vrijwilligers

Etc.

Controle

1e en 2e lijn Individuele ondersteuning

1

2

3

Interventies Regisseursmodel Ede

Voorzieningen

Verenigingsleven

Aanbieder A

Aanbieder B

Aanbieder B

Aanbieder C

Aanbieder A

Inkoop/subsidie

Inkoop (of PGB)Klantproces

Page 13: Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

Sturing op maat

• We kiezen voor keuzemogelijkheid en honoreren eigen initiatief van inwoners

• We richten het zo in dat nieuwkomers, nichespelers ed. toegang hebben t.b.v. innovatie

• Maar we geloven ook in cocreatie met in de regio gewortelde partners: gezamenlijke professionele ontwikkeling en infrastructuur versterken. We beoordelen op resultaat

Page 14: Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

Vragen?

Page 15: Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

Planning contractering AWBZ/Wmo

Page 16: Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

Contracteringsproces

• Continuïteit van zorg

• Co-creatie met zorgaanbieders: samenwerking!

• Stimuleren innovatie & efficiëncy

• Bekostiging op maat

• Sturing op resultaten (outcome)

• Contract voor 1 jaar met optie op verlenging

Page 17: Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

Planning contractering

• april/mei: Gesprekken zorgaanbieders/uitvraag data en informatie

• mei/juni: Formulering inkoopbeleid en inkoopspecificaties

• eind juni: Uitnodiging zorgaanbieders voor voorstellen 2015 obv specificaties

• begin juli: Informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders

Page 18: Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

Planning contractering

• eind augustus: Uiterste datum inlevering voorstellen

• september: Beoordeling voorstellen door gemeente• september/oktober: Opstellen inkoopcontracten• oktober/november: Onderhandelingen en

ondertekening contracten• december: Afronding voor 15 december

Page 19: Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

Vragen?