De Zwarte Bende Historie

of 9 /9
Van De “D De naam Zwarte Bende is onts aan het eind van de week bij E bij elkaar kwamen om hun we Allen waren werkzaam in de k meestal bleven ze dan nog eve In het begin waren het alleen d Het werd er al gauw te vol in h In 1955 werd besloten om een naam "De ZWARTE BENDE" De eerste voorzitter werd Ben in die tijd betaalde je een dubb De eerste leden hadden de bek J.v.d.Meij (Poesie), J.Kerkma J.Koper (Holleblok) P.Kerkma Ome Co de Leeuw, J.Ter Wolb P.Paap (de Magere) Fr de Wit, Zelfs de jongeren kregen de ka J.Paap (Lange Jan), J.Paap.(Di wat veel scheve gezichten ople werd. We gingen op vrijdag avond k De Dames,Els Koning en tante en hielden er de boel schoon n Kolen tot Kaarten e geschiedenis van De Zwarte Bende” staan doordat in het begin jaren vijftig een gro Els en Ben Koning (Pries) in de Willemstraat eekloon op te halen. kolen een belangrijk stookmiddel in die tijd, en gezellig napraten of werd er een kaartje gel de kolenboeren later kwamen ook familie en b het kleine huisje in de Willemstraat n vereniging op te richten met de toepasselijke " en werd er uitgekeken naar een grotere ruim Koning (Pries) er werd nog geen contributie beltje voor een kopje koffie, dat was het dan. kende Zandvoortse namen zoals, J.Kemp (Pop an (Burkie) .A.Paap(rossie), A.Koning(Onne P an (Keggie) G.Keur (de Reu) M.v Malsum, A beek, H.de Leeuw-Koning (Pries) B.Paap-, J.Koning (Kokke), W.Bakkenhoven (Donde ans om het klaverjassen te leren zoals: ikke Jan), J.Paap (zwarte Jan) en C.Hölzken, everde bij de ouderen vooral als er na het klav klaverjassen in het noodkerkje in Noord (zie f e Bep Paap-Hölzken verzorgde er de koffie oepje mannen te Zandvoort legd. buren erbij, e mte. geheven en ppie) Pries) Ab Vossen ölzken (Rossie) ertje) verjassen nog gezwikt foto1)

Embed Size (px)

description

De Zwarte Bende Historie

Transcript of De Zwarte Bende Historie

Page 1: De Zwarte Bende Historie

Van Kolen tot Kaa

De geschiedenis van “De Zwarte Bende”

De naam Zwarte Bende is ontstaan doordat in het begin jaren vijftig een groepje mannenaan het eind van de week bij Els bij elkaar kwamen om hun weekloon op te halen. Allen waren werkzaam in de kolen een belangrijk stookmiddel in die tijd,meestal bleven ze dan nog even gezellig napraten of werd er een kaartje gelegd.In het begin waren het alleen de kolenboeren later kwamen ook familie en buren erbij,Het werd er al gauw te vol in het kleine huisje in de Willemstraat In 1955 werd besloten om een vereniging op te richten met de toepasselijkenaam "De ZWARTE BENDE" en weDe eerste voorzitter werd Ben Koning (Pries) er werd nog geen contributie geheven enin die tijd betaalde je een dubbeltje voor een kopje koffie, dat was hetDe eerste leden hadden de bekende Zandvoortse namenJ.v.d.Meij (Poesie), J.Kerkman (Burkie) .A.Paap(rossie), A.Koning(Onne Pries)J.Koper (Holleblok) P.Kerkman (Keggie) G.Keur (de Reu) M.v Malsum, Ab Vossen Ome Co de Leeuw, J.Ter Wolbeek, H.de LeeuwP.Paap (de Magere) Fr de Wit,Zelfs de jongeren kregen de kans om het klaverjassen te leren zoals:J.Paap (Lange Jan), J.Paap.(Dikke Jan), J.Paap (zwarte Jwat veel scheve gezichten oplevewerd. We gingen op vrijdag avond klaverjassen in het noodkerkje in NoordDe Dames,Els Koning en tante Bepen hielden er de boel schoon

Van Kolen tot Kaarten

De geschiedenis van “De Zwarte Bende”

De naam Zwarte Bende is ontstaan doordat in het begin jaren vijftig een groepje mannenaan het eind van de week bij Els en Ben Koning (Pries) in de Willemstraat te Zandvoortbij elkaar kwamen om hun weekloon op te halen.

in de kolen een belangrijk stookmiddel in die tijd, meestal bleven ze dan nog even gezellig napraten of werd er een kaartje gelegd.n het begin waren het alleen de kolenboeren later kwamen ook familie en buren erbij,

Het werd er al gauw te vol in het kleine huisje in de Willemstraat

om een vereniging op te richten met de toepasselijkenaam "De ZWARTE BENDE" en werd er uitgekeken naar een grotere ruimteDe eerste voorzitter werd Ben Koning (Pries) er werd nog geen contributie geheven enin die tijd betaalde je een dubbeltje voor een kopje koffie, dat was het dan. De eerste leden hadden de bekende Zandvoortse namen zoals, J.Kemp (Poppie)J.v.d.Meij (Poesie), J.Kerkman (Burkie) .A.Paap(rossie), A.Koning(Onne Pries)

man (Keggie) G.Keur (de Reu) M.v Malsum, Ab Vossen Ome Co de Leeuw, J.Ter Wolbeek, H.de Leeuw-Koning (Pries) B.Paap-Hölzken (RP.Paap (de Magere) Fr de Wit, J.Koning (Kokke), W.Bakkenhoven (Dondertje)Zelfs de jongeren kregen de kans om het klaverjassen te leren zoals:

ap.(Dikke Jan), J.Paap (zwarte Jan) en C.Hölzken, wat veel scheve gezichten opleverde bij de ouderen vooral als er na het klaverjassen nog gezwikt

We gingen op vrijdag avond klaverjassen in het noodkerkje in Noord (zie foto1)De Dames,Els Koning en tante Bep Paap-Hölzken verzorgde er de koffie

De naam Zwarte Bende is ontstaan doordat in het begin jaren vijftig een groepje mannen en Ben Koning (Pries) in de Willemstraat te Zandvoort

meestal bleven ze dan nog even gezellig napraten of werd er een kaartje gelegd. n het begin waren het alleen de kolenboeren later kwamen ook familie en buren erbij,

om een vereniging op te richten met de toepasselijke rd er uitgekeken naar een grotere ruimte.

De eerste voorzitter werd Ben Koning (Pries) er werd nog geen contributie geheven en

J.Kemp (Poppie) J.v.d.Meij (Poesie), J.Kerkman (Burkie) .A.Paap(rossie), A.Koning(Onne Pries)

man (Keggie) G.Keur (de Reu) M.v Malsum, Ab Vossen Hölzken (Rossie)

J.Koning (Kokke), W.Bakkenhoven (Dondertje)

rde bij de ouderen vooral als er na het klaverjassen nog gezwikt

(zie foto1)

Page 2: De Zwarte Bende Historie

Foto 1 :Archief Genootschap Oud Zandvoort blz.15432 Er werd alleen in de wintermaanden gekaart van September tot Maart, omdat de meeste leden werkzaam waren in en rond het seizoens gebonden Zandvoort. Het werd steeds drukker en gezelliger op de kaartavonden zodat enkele leden voorstelde om voordat het kaartseizoen begon een dagje uit te gaan met de leden. Het eerste bus tochtje met de bus van P.Kerkman ging naar de hoge veluwe. (zie foto2)

Foto 2 Het jaar daarop werd het Valkenburg en het derde jaar gingen we naar de Pyramide van Austerlitz. Deze dagjes uit waren zo’n succes dat er besloten werd om meerdere dagen weg te gaan en werd er binnen de vereniging een reisvereniging opgericht. Tante Bep (Rossie) ging iedere week de leden langs om geld op te halen voor de reis in september. Ook werden er dagjes uit voor de kinderen van de leden georganiseerd die zo succesvol waren dat er zelfs kinderen teleurgesteld moesten worden.( zie foto 2a) Met Pasen en Kerstmis organiseerde D.Z.B. kienavonden voor zijn leden en er mochten toen ook familie en kennissen meegenomen worden. De eerste kienavond werd gehouden

Page 3: De Zwarte Bende Historie

in de Brugstraat (kerkgebouwtje) de omstandigheden waren er zo slecht, geen warm water, te klein,t e koud 1 wc zodat er snel werd uitgekeken naar een andere ruimte. Dat werd het Gemeenschapshuis bij ome Willem en tante Corry v.d. Moolen. De kienavonden waren een groot feest met meer dan 100 mensen en levende muziek en dat alles werd verzorgd uit het kleine keukentje van 5 vierkante meter. De vereniging bleef maar groeien, op het hoogte punt in de jaren 70, waren er meer dan 120 leden,de meeste waren familie van elkaar zoals Fam Koning (Pries) Fam Paap (Rossie) Fam.Kerkman.(Burk) Fam.Paap (de Magere) Fam.Vossen. Fam.Molenaar.(Bokkum) Fam.Halderman.(Kobus Kuch) Fam Koning (Kokke) Fam Bakkenhoven (Dondertje) Fam Zwemmer (de Grutter) Het was een grote saamhorigheid binnen de vereniging Alles werd met elkaar gedaan,verjaardagen,Bruiloften,Begrafenissen zelfs huwelijken kwamen er uit voort. Er werd ieder jaar in januari een snertavond gehouden, dit jaar was het al weer voor de 50 keer, De eerste snertavond werd gehouden. In het Kerkje in noord, waar de soep werd verzorgd door Coba Halderman-Vossen, Tante Bep Rossie en Han de Leeuw-Koning (zie foto 3)

Foto 3 Toen het kerkje in noord gesloopt werd ging de vereniging naar Restaurant Lido van de fam. de Jong aan de boulevard Barnard, waar we enige jaren verbleven. De Meeste ouderen onder ons herinneren zich nog wel de gezellige avonden, feesten en partijen ja zelfs dansles hebben gehad van Arie Laurens (arie de N….) (foto 4)

Foto 4

Page 4: De Zwarte Bende Historie

Op de verjaardag van Jan v..d. Meij (Poes) kreeg hij zelfs een levende bok van de vereniging,en na afloop van het kaarten gingen we nog even langs bij Dikke Jan en Mia voor een shaslick. Inmiddels waren in 1960 de eerste 3 daagse reisjes van start gegaan naar o.a. Dernau (D) die zo goed bevallen waren, dat voor de volgende reis mensen op de wachtlijst geplaatst moesten worden. De reizen waren zo’n succes dat eind 1970 besloten werd om er een 6 daagse reis van te maken. De plaats van bestemming werd al in het begin van het jaar uitgezocht en bekeken door enkele bestuursleden. Dit ging door tot 1997 met de laatste reis naar Bad Rotenfelde (D) Er kwam een einde aan de reisjes door verschillende oorzaken A: Het werd te duur voor de prijs van 6 dagen had je al een 14 Daagse reis naar Spanje B: De leden werden steeds ouder zodat er steeds meer aanpassingen aan de accommodatie gedaan moest worden C: De Bus kwam niet meer vol zodat de prijs steeds duurder werd. Zo kwam er een einde aan de reisvereniging die bijna 40 jaar heeft bestaan. Heel jammer maar het kon niet anders. Inmiddels was het gemeenschapshuis in beheer bij Charl en Corrie v.d. Moolen. Toen het gemeenschapshuis verbouwd moest worden verhuisde we naar het gebouw de Krocht bij Fr. Vleeshouwer. Hier werd het 20 jarig bestaan gevierd met een groot feest en waar Ben Koning (Pries) afscheid nam als voorzitter. Als dank werd hem door de leden een fiets aangeboden. Hij had de vereniging tot grote bloei gebracht . Wie herinnert zich niet het carnaval in hotel Keur en in het gebouw de krocht, En ook het kindercarnaval met optochten op het Favaugeplein (zie foto 5) Maar ook de sinterklaasfeesten in het gemeenschapshuis (zie foto 6)

Foto 5 Foto 6

Page 5: De Zwarte Bende Historie

Speciaal de sinterklaasfeesten voor de ouderen 'sals Sinterklaas. Later ook nog

Foto 7 En wie herinert zich het bezoek elkaar kreeg om hem te laten stoppen midden in zijn show niet even wilde stoppen met lachen. Het nieuwe bestuur dat die avond werd gekozen bestond uit:C.Hölzken. Voorzitter. W.Bakkenhoven.Penningmeester/sec.Coba Halderman-Vossen, B.Paapzelfde voet voort. Zo goed zelfs dat we in 1976 Nederlands kampioen koppelkaarten werdenNa de verbouwing van het Gemeenschapshuis Het 25 jarig bestaan werd gevierd in Restaurantwijze gevierd o.l.v. N.Kroese en Coba Haldermanpoppenspel dat geheel gemaakt was door Coba anderen. In 1980 verhuisden we naar resten Marianne v.d. Hoorn die er alles aande zin te maken, ook de kienavonden werden er gehouden er werd zelfseen aparte kinderhoek gemaakt zodat de leden hun kinderen mee konden Het dertig jarig bestaan werd gevierd in gebouw de krocht met een prachtigbuffet geheel verzorgd door rest Delicia en er werd een foto overzicht vande afgelopen 30 jaar verzorgd door Rinus Halderman. Op die avond werd ookons huidige logo "de kolenboer" aan de leden uitgereikt.Dit kolenboertje werd maar in een beperkte oplage gemaakt en is nu al een belangrijkverzamelobject.

Speciaal de sinterklaasfeesten voor de ouderen 's-avonds met Ome Leen (Rossie)Later ook nog L. Paap (Witte Mok) en M.de Leeuw (Windhoos)

. rinert zich het bezoek aan de Andre van duijn show, waar J.Bakkenhoven het voor

elkaar kreeg om hem te laten stoppen midden in zijn show om te vragen of zijn schoonmoeder niet even wilde stoppen met lachen. Dit zijn prachtige herinneringen toch?

Het nieuwe bestuur dat die avond werd gekozen bestond uit: . W.Bakkenhoven.Penningmeester/sec.

Vossen, B.Paap-Hölzken en M.de Leeuw zetten het op deo goed zelfs dat we in 1976 Nederlands kampioen koppelkaarten werden

Na de verbouwing van het Gemeenschapshuis kwamen wij er weer spelen tot 1980.Het 25 jarig bestaan werd gevierd in Restaurant Riche ook dit jubileum werd op grootsewijze gevierd o.l.v. N.Kroese en Coba Halderman-Vossen. Zij verzorgde o.a. een fantastisch poppenspel dat geheel gemaakt was door Coba Halderman-Vossen, Greet Kroese en vele

estaurant Delicia in de Kerkstraat bij Wim Schooen Marianne v.d. Hoorn die er alles aan deden om het de vereniging naar

de kienavonden werden er gehouden er werd zelfs kinderhoek gemaakt zodat de leden hun kinderen mee konden nemen.

Het dertig jarig bestaan werd gevierd in gebouw de krocht met een prachtigbuffet geheel verzorgd door rest Delicia en er werd een foto overzicht van de afgelopen 30 jaar verzorgd door Rinus Halderman. Op die avond werd ook

nboer" aan de leden uitgereikt. Dit kolenboertje werd maar in een beperkte oplage gemaakt en is nu al een belangrijk

avonds met Ome Leen (Rossie) Paap (Witte Mok) en M.de Leeuw (Windhoos) (foto 7)

de Andre van duijn show, waar J.Bakkenhoven het voor

om te vragen of zijn schoonmoeder

Hölzken en M.de Leeuw zetten het op de o goed zelfs dat we in 1976 Nederlands kampioen koppelkaarten werden.

er weer spelen tot 1980. werd op grootse

o.a. een fantastisch Vossen, Greet Kroese en vele

Delicia in de Kerkstraat bij Wim Schoo

nemen. Het dertig jarig bestaan werd gevierd in gebouw de krocht met een prachtig

de afgelopen 30 jaar verzorgd door Rinus Halderman. Op die avond werd ook

Dit kolenboertje werd maar in een beperkte oplage gemaakt en is nu al een belangrijk

Page 6: De Zwarte Bende Historie

Door het helaas te vroeg overlijden van Wim Schoo van Restaurant Delicia verhuisde we naar Hotel Faber, waar we nu nog steeds met veel plezier spelen.(foto 8)

Foto 8 Op bestuurlijk gebied veranderde ook het een en ander, na in de afgelopen tien jaar verschillende voorzitters te hebben gehad o.a. N.Kroese. J.Visser. P.Verhoeven. F.Bouwman.en M.Meijer, maar wel met steeds de zelfde bestuursleden o.a Coba Halderman –Vossen, B.Paap-Hölzken, W.Bakkenhoven en M de Leeuw. En ook door het helaas te vroeg overlijden van Coba Halderman –Vossen, die zich al die jaren vol in het verenigings gebeuren had gestort was een hele aderlating voor de vereniging. In de eerste vergadering bij Hotel Faber werd er een nieuw bestuur gekozen. Het bestuur werd als volgt samengesteld C.Hölzken Voorzitter. W. Bakkenhoven Penningmeester/Secretaris, B.Paap-Hölzken, M.de Leeuw en J. Verhoeven leden Ook de vergrijzing trad op binnen de vereniging, de jongeren hadden niet veel zin meer om op de vrijdag avonden te kaarten. Ondanks dat haalde we gemiddeld 10 tafels. Er waren op dat moment zo'n 80 leden. Het 35 jarig bestaan werd gevierd met een avondje Carré. Met 2 bussen vol gingen we naar de Andre van Duin show. Bij Hotel Faber bloeide het kaarten weer op mede dankzij de goede verzorging van Martin Faber en zijn staf. De vereniging organiseerde meerdere toernooien o.a. Het Kampioenschap van Zandvoort en het Marathon kaarten, wat nog steeds een volle zaal oplevert met zo’n 120 man Het 40 jarig bestaan vierde we in Hotel Faber met een warm en koud buffet en een show van div. artiesten. Op die avond werden er ook een aantal leden gehuldigd: Tot lid van verdienste werden benoemd: B.Paap-Hölzken en W.Bakkenhoven. Tot Ere lid werden benoemd: H.de Leeuw-Koning, A.Paap(Rossie) (Foto 10) en J.v.d. Meij (Poes)

Page 7: De Zwarte Bende Historie

Foto 10 Foto 11 Het eind van het Kaartseizoen wordt ook ieder jaar groots gevierd vaste onderdelen zijn: Een buffet, de prijsuitreiking en een groot feest met levende muziek na. Het 45 jarig bestaan werd gevierd in Treslong te Hillegom Een grote millennium show met alles wat er in de laatste eeuw op muziek gebeuren te beleven viel werd uitgevoerd plus een uitstekend diner wat goed in de smaak viel bij de leden. De laatste 5 jaar op weg naar het gouden jubileum van onze vereniging werd geheel in teken van dit gebeuren gehouden. O.l.v. van een nieuw bestuur bestaande uit C.Hölzken voorzitter. Elly Jouby, Penningmeester, H.v.d. Klauw Secretaris en A.Bouland, A.Schaeffer leden. Er werden Loterijen, Toernooien en div. andere mogelijkheden gebruikt om het financiële plaatje rond te krijgen. M.de Leeuw trad op eigen verzoek terug uit het bestuur en werd benoemd tot lid van verdienste, ook J.Verhoeven trok zich terug op eigen verzoek. Ook werd een beroep gedaan aan de Zandvoortse middenstanders om sponsor te worden voor ons "jubileum" waar ook in groten getale gehoor aan werd gegeven. Onze hoofdsponsor HOTEL FABER liet zich niet onbetuigd o.a. met het verzorgen van de lekkere hapjes en vele prijzen op onze toernooien en evenementen. Natuurlijk mogen we onze eigen leden niet vergeten die ieder op zijn of haar eigen manier een steentje heeft bijgedragen tot het slagen van ons jubileum. Het palingroken van J.Giesbergen werd een succes en is nu een vast traditie binnen onze vereniging geworden. (foto 12 + 13)

Foto 12 Foto 13

Page 8: De Zwarte Bende Historie

HET JUBILEUM D.Z.B. 25-Nov en 26-Nov 2005

25 November 2005 Het 50 jarig bestaan werd gevierd op 25 en 26 november 2005 met een verrassings weekend. Het bestuur was er in geslaagd om alles geheim te houden, zelfs hun eigen partners waren niet op de hoogte wat er ging gebeuren. We begonnen de avond met koffie en gebak, na het welkomstwoord van de voorzitter werd er bekend gemaakt dat de volgende dag om 14.00 uur iedereen half netjes gekleed met overnachtings spullen klaar moesten staan bij Hotel Faber voor een weekendje weg. Ze moesten hun paspoorten meenemen, wat veel commotie teweeg bracht, immers wie moest nu bij wie slapen, waar gingen we naar toe? De voorzitter kon de boel weer een beetje stil krijgen, na veel heen en weer geklets. Toen kwam de volgende verassing. De uitreiking van speldjes en oorkondes aan de jubilarissen te weten; De gouden speld met briljant voor 50 jaar lidmaatschap H.de Leeuw-Koning, Anton Paap(Rossie), B.Paap-Hölzken De Gouden speld voor 40 jaar M.de Leeuw,42 jaar lid, J.Bakkenhoven 41 jaar lid, M.Halderman 41 Jaar lid C.Hölzken 40 jaar Lid. De Zilveren speld voor 25 jaar lid J.Verhoeven 36 jaar, Ans Vossen 32 jaar, Adr. Vossen 32 Jaar, P.Mietes 30 Jaar H.Dorsman 27 Jaar, C.Halderman 26 jaar A.Halderman 26 Jaar A.Molenaar 25 Jaar,C.Molenaar 25 Jaar De Bronzen speld voor 12,5 jaar M.Hölzken-v.d Hoorn, Ro. Halderman, B.Otter, alle 12.5 jaar Ook werd er postuum een Gouden speld met Briljant uitgereikt aan Ab.Vossen die helaas in het begin van het jaar overleden was. Als dank voor zijn inzet bij de vereniging werd de Marsenprijs naar hem vernoemd. Aan alle leden werd er toen een echt jutte zakje met echte kolen uit gereikt Daarna werd er een groepsfoto gemaakt van alle jubilarissen en werd er nog gekaart tot in de kleine uurtjes.

Zaterdag 26 november De grote dag was aangebroken om 13.00 uur was het al aardig druk bij Hotel Faber de meeste met een koffer alsof ze 14 dagen weggingen. Een paar leden namen de woorden van de voorzitter wel erg letterlijk en kwamen half netjes gekleed, (zie foto’s 14 en 15) ze waren echt half netjes gekleed ze hadden hun kleren doormidden geknipt de ene helft netjes de andere helft gewone kleding.

Foto 14 Foto 15

Page 9: De Zwarte Bende Historie

Na de koffie en hapjes en drankjes kwamen tongen wat losser. De Voorzitter maakte bekend dat we richting België gingen en of we de paspoorten niet vergeten waren, wat een hoop commentaar opleverde. De bus was inmiddels ook gearriveerd en na het nuttigen van nog enige drankjes en haring gingen we op weg richting de grens. Dank zij de versnaperingen ?? aan boord verliep de reis zo voorspoedig dat we al vroeg in Breda aankwamen en werd er besloten om daar maar een Hotel te zoeken. Het werd Hotel Brabant in Breda, waar de leden werden verrast werden door het door het Bestuur met de mededeling dat zij om 18.00 uur verwacht werden in de hotel bar en na het borreluurtje zouden vertrekken naar het Theater De Avenue waar ons een onvergetelijke complete Dinershow onder de naam LUCKY LIPS, te wachten stond. Na afloop van deze show waar zelfs nog enige leden van onze vereniging hebben opgetreden ( zie foto 16)was er de mogelijkheid om nog het Casino te Breda te bezoeken of nog een dansje te maken in het hotel.

Foto 16 De meeste onder ons verkozen het dansjein het hotel zodat het nog tot in de kleine uurtjes heel gezellig was. De volgende morgen na een fantastisch ontbijt met Champagne werd om 12.00 uur de terugreis aanvaard welke zeer rustig verliep zoals u kunt begrijpen. Rond de klok van 16.00 uur waren we weer terug bij Hotel Faber, waar nog even gezellig werd nagepraat over dit goedgeslaagde jubileum weekend. De foto’s die zijn gemaakt van dit Jubileum feest kunt u bekijken door op deze link te klikken. ( foto's) Wij als vereniging zijn er trots op dat we tot een van de oudste verenigingen van Zandvoort behoren, en dat ook de jongeren weer de weg vinden naar het verenigingsleven en we hopen dat we dan ook tot in lengte van dagen te zullen bestaan. Tot slot nog enige woorden tot onze leden en sponsoren: Het bestuur wil een ieder die ons in de afgelopen jaren op welke wijze dan ook gesteund heeft zeer hartelijk bedanken voor de afgelopen 50 jaar Namens het bestuur van " De Zwarte Bende". C.Hölzken Voorzitter