De Zand-Hoop (september 2013)

of 8/8
België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2000 Antwerpen X P912155 Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Paula Henderickx, De Linden 59, 2240 Zandhoven Jaargang 15, nummer 3 (september - oktober - november 2013) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen - [email protected] de zand-hoop Toelichting bij de vrijwilligerswerking van de Limmerik. Algemeen directeur Steven hazenbosch geeft tekst en uitleg aan Mathilde. 21 juli 2013: historische troonswissel, wissel op de toekomst Honderdduizenden maakten in Brussel een vlekkeloze troons- wissel mee en genoten bij prachtig weer van de bijhorende festiviteiten. Een golf van samenhorigheid rolde over het land ondanks alle disputen, wederzijdse verwijten vanuit de poli- tieke klasse zowel van noord als van zuid. Wat zou gebeurd zijn indien de koning niet had bemiddeld bij de langste regeringscrisis in dit land? Totale chaos, totale impas- se. De geloofwaardigheid van Belgïë, en dus ook van Vlaande- ren en Wallonië, stond zwaar onder druk. Op de internationale economische scène en op de financiële markten waren we alle krediet (letterlijk) aan het verliezen. Gevolg: de economische en financiële crisis zou de bevolking nog zwaarder hebben getroffen. Economische handelsmissies blijven tot nader order met een lid van het koningshuis in het buitenland nog steeds succesrijker omwille van de uitstraling en een zekere allure die een prins meedraagt. Waarom veranderen wat goed functioneert. Alles kan beter en daarom is op korte termijn een grondige hertekening van de rol en de verantwoordingsplicht van de koning en de andere leden van het koningshuis zeker noodzakelijk. Echter het koninklijk kind met het badwater weggooien: liefst niet! Willy Van Asbroeck Op dinsdag 2 juli brachten toen nog prins Filip en prinses Mathilde een niet onopgemerkt bezoek aan het respijthuis Limmerik aan de Reebergenlaan in Zand- hoven. De foto’s op pagina 1 en 2 spreken voor zich!
 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Driemaandelijkse publicatie van ACW Groot-Zandhoven

Transcript of De Zand-Hoop (september 2013)

 • Belgi-BelgiqueP.B.

  2170 MERKSEMCENTRUMBC 1131

  afgiftekantoor 2000 Antwerpen XP912155

  Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Paula Henderickx, De Linden 59, 2240 ZandhovenJaargang 15, nummer 3 (september - oktober - november 2013)Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen - [email protected]

  dezand-hoop

  Toelichting bij de vrijwilligerswerking

  van de Limmerik.

  Algemeen directeur Steven hazenboschgeeft tekst en uitleg aan Mathilde.

  21 juli 2013:historische troonswissel,

  wissel op de toekomstHonderdduizenden maakten in Brussel een vlekkeloze troons-wissel mee en genoten bij prachtig weer van de bijhorende festiviteiten. Een golf van samenhorigheid rolde over het land ondanks alle disputen, wederzijdse verwijten vanuit de poli-tieke klasse zowel van noord als van zuid.

  Wat zou gebeurd zijn indien de koning niet had bemiddeld bij de langste regeringscrisis in dit land? Totale chaos, totale impas-se. De geloofwaardigheid van Belg, en dus ook van Vlaande-ren en Walloni, stond zwaar onder druk. Op de internationale economische scne en op de financile markten waren we alle krediet (letterlijk) aan het verliezen. Gevolg: de economische en financile crisis zou de bevolking nog zwaarder hebben getroffen. Economische handelsmissies blijven tot nader order met een lid van het koningshuis in het buitenland nog steeds succesrijker omwille van de uitstraling en een zekere allure die een prins meedraagt.

  Waarom veranderen wat goed functioneert. Alles kan beter en daarom is op korte termijn een grondige hertekening van de rol en de verantwoordingsplicht van de koning en de andere leden van het koningshuis zeker noodzakelijk. Echter het koninklijk kind met het badwater weggooien: liefst niet!

  Willy Van Asbroeck Op dinsdag 2 juli brachten toen nog prins Filip en prinses Mathilde een niet

  onopgemerkt bezoek aan het respijthuis Limmerik aan de Reebergenlaan in Zand-

  hoven. De fotos op pagina 1 en 2spreken voor zich!

 • 2 DE ZAND-HOOP | SEPTEMBER 2013

  Paula Henderickx (De Linden 59, 2240 Zandhoven)Ludo Konings (Dorp 31, 2242 Pulderbos)Ferrie Spit (Herentalsebaan 103, 2240 Viersel)Rudy Willems (Lijsterlaan 8, 2243 Pulle)Chris Vandeput (Schildebaan 14, 2240 Zandhoven)

  Colofon

  Een hele delegatie ...

  Mathilde had heel veel aandacht voor despecifieke problemathiek in de Limmerik en REVA.

  Wie trekt wie vooruit met burgemeesterLuc Van Hove op de achtergrond.

 • 3DE ZAND-HOOP | SEPTEMBER 2013

  Beleid Belicht

  We kunnen ook zelf een bijdrage leveren met een gedragsaan-passing. Kortere verplaatsingen gebeuren nog teveel met de wagen. Er zijn heel wat verbeteringen mogelijk om het verkeers-systeem performanter te laten werken. Dat voldoende onderken-nen zal filevorming en congestie kunnen voorkomen.

  Professor Tampere geeft een voorbeeld. Momenteel zijn de meeste drukke kruispunten in Vlaanderen uitgerust met detec-tietechnologie die toelaat om groentijden enigszins aan te pas-sen aan de verkeersdrukte. Daardoor werken deze al veel beter dan starre regelingen die altijd eenzelfde cyclus draaien en dus meestal inefficint werken. De modernste, in Vlaanderen nog nauwelijks toegepaste, detectietechnologie laat echter toe om nog veel nauwkeuriger te bepalen wanneer groen licht afgebro-ken moet worden zodat op de meeste Vlaamse kruispunten nog tien tot enkele tientallen percenten capaciteitswinst haalbaar zijn.

  Waar het eigenlijk om gaat is het moderniseren en op puntstel-len van onze infrastructuur. Nieuwe en ontbrekende infrastruc-tuur is n zaak, verbetering van de bestaande een andere.

  Dirk de KortVlaams Parlementslid

  Met deze vaststellingen en ook de prognoses van het Planbureau over de toename van het verkeer in het achterhoofd legde ik een resolutie over doorstroming in het verkeer neer in het Vlaams parlement.

  Betere doorstroming moet de efficintie van het verkeerssysteem verhogen, meer verkeer kunnen verwerken met dezelfde basis-infrastructuur. Doorstroming en congestie zijn mekaars tegen-polen. Betere doorstroming kan ook leiden tot meer veiligheid, met fietstunnels en ongelijkgrondse kruisingen.

  Doorstroming is belangrijk voor voetgangers, fietsers, het open-baar vervoer, wagen en vrachtvervoer, vervoer per boot, met de trein en met het vliegtuig. Dat lijkt de evidentie zelve voor een trein. Maar ook het maritiem verkeer wil geen wachttijden aan sluizen.

  Fietsers zijn sterk gebaat bij eigen beddingen voor hun fiets-paden, bij ongelijkgrondse kruisingen, bij fietsafslagstroken aan kruispunten ... Herinrichtingen van dorpskernen, fietssnel-wegen, trage wegen, behoorlijke verharding, voldoende fiets-padenonderhoud, wegnemen van oneffenheden op de trajecten ... zijn allemaal cruciaal voor een vlotte doorstroming van het fietsverkeer. De toepassing van doorstroming voor voetgangers zijn bijvoorbeeld voetgangerszones.

  Terwijl de zwaarte van de files vorig jaar toenam rond Brussel, nam die rond Antwerpen dan weer af. Dat blijkt uit het derde Verkeersindicatorenrapport. Het bevestigt dat de ingebruikname van de spitsstrook op de E313 tussen de Antwerpse ring en Ranst, in de richting van Luik, tot een gevoelige afname van de files heeft geleid.

  Oproep!

  Wilt u meedenken over doorstroming? Hebt u een goed idee, een nieuw voorstel?We nemen het graag mee. In september plannen we een actie waarvoor we nog vrijwilligers zoeken.Contact: www.dirkdekort.be of [email protected]

  SAMEN LOSSEN WE HET OP!

  Doorstromingin het verkeer

 • 4 DE ZAND-HOOP | SEPTEMBER 2013

  MuMoZa14 en 21 juli 2013

  Twee zondagen op rij feest in Pulderbos. Dat is wel meer het geval, maar MuMoZa was er in ieder geval n van. Met Eva De Roovere en Rik de Leeuw op de affiche kan dat niet anders. Gezellig, familiaal, warm, tof, ambiance, ... allemaal toepasselijke omschrijvingen. Maar vooral kleinschaligheid, geen Werchter-toestanden, maakte dat het goed was. De vrolijke naam staat voor: Muziek (aan de) Mo-len (in) Zandhoven. De vierde editie van het gratis muziekconcertje op dorpsniveau. Nu al vast aan te raden voor volgende zomer. Zand-hoven zomert!

  Goed doelHelemaal in lijn met het MuMoZa missionstatement is ook dit jaar een goed doel gekozen. Steeds een initiatief dat zich in Zandhoven situeert en/of een bijzondere affiniteit met de gemeente heeft. In 2011 werd de REVA gesteund. Voor 2012 was dat Ziekenzorg en dit jaar viel het Kurkatelier van Monniken-heide in de prijzen. Een recyclageproject rond kurken.

  Het idee voor zon atelier groeide na contacten met Verbroedering Malle. Een internationaal samenwerkingsverband tussen verschillende Europese ge-meenten waaronder Malle. Daar werd samengewerkt met een voorziening uit West Vlaanderen dat door de grote toestroom van kurken een gelijkaardig ini-tiatief in onze regio zocht. Huize Monnikenheide was dadelijk genteresseerd: een integratiebevorderend en ecologisch initiatief. Ook Zandhoven voelde zich aangesproken om dit sociale project te ondersteunen en zocht mee naar een geschikte locatie en materile omkadering.

  Gemalen kurkClinten van Monnikenheide halen de kurk op en stockeren die in het atelier te Zandhoven. Dan begint het verwerken. Eerst sorteren: natuurkurk en plastiek wordt gescheiden, de ijzeren en plastieken capsules verwijderd. Vervolgens wordt de kurk vermalen tot fijne korrels. Hierbij nemen - naargelang hun vaardigheden - de deelnemers elk een deeltaak voor hun rekening. De bege-leidende ergotherapeut past de taken aan naargelang de beperking en fysieke mogelijkheden van de clinten.

  Het ecologisch bouwbedrijf Ecomat haalt de gemalen kurk op in Zandhoven. Samen met de medewerkers van Ecomat laden de clinten en begeleiding de zakken gemalen kurk op de vrachtwagen. De kurkkorrels worden ten slotte verwerkt tot ecologische isolatiesystemen. Voor iedere zak van 9 kg gemalen kurk krijgt Huize Monnikenheide 8,50 euro, dat is 115,60 euro/m.

  FestivallekeMuMoZa slaat zo twee vliegen in n klap: een aangename zomerse zondag-middag voor de Zandhovense bewoner en ondersteuning van een sociaal zin-vol project. Wie doet beter? Dit soort activiteiten krijgt daarom onze aandacht. Vooral omdat het initiatief volledig draait op de inzet van een ruime groep vrijwilligers. En die verdienen ook een pluim!

  Voor commentaar en sfeerbeelden: www.mumoza.be

  Ferrie SpitHet is gratis maar niemand kwam voor niets

 • 5DE ZAND-HOOP | SEPTEMBER 2013

  t is Feestt is feest, t is feest, dat is hier nog nooit zo plezant geweest

  t is feest, t is feest en t is te hopen dat nonkel Filemon geneest

  Urbanus

  Peleman en De Leeuw op 21 juli in Pulderbos

 • 6 DE ZAND-HOOP | SEPTEMBER 2013

  1.750 fietsers reden van Wieken tot Wielen, een culinaire tocht doorheen Zandhoven en Ranst. Er werd geproefd van chocomousse in Huize Bruyneel en van Belgian Bubbles in het park van Massenhoven. Ook in de Proeverij van het Kempisch Vuur werd halt ge-houden.

  Van Wieken tot Wielen

  Op kamp met KLJDit jaar gingen we met KLJ-Zandhoven voor het eerst cht op kamp. Vorig jaar bleven we nog in Zandhoven maar dit jaar trokken we naar de scoutslokalen van Ruisbroek.

  Op dinsdag 16 juli vertrokken we met de trein. Het zon-netje scheen en de sfeer zat er al meteen in. De eerste dag konden we al meteen waterspelletjes doen! Water-spelen waren dan ook de constante gedurende het kamp. Het was enorm warm dus moest er op regelmati-ge tijdstippen voor verkoeling worden gezorgd.

  Ondanks het warme weer maakten we ook enkele uit-

  stapjes met de fiets. We fietsten naar de Schorre, een grote speeltuin en ook naar een zwembad. De laatste avond kwam veel te snel! Om dit leuke kamp nooit te vergeten, maakten we een T-shirt waarop iedereen zijn naam kon schrijven. We maakten ook een vlechtje om aan ons KLJ-sjaaltje te hangen.

  Maandagavond was er een barbecue voor de ouders die ons kwamen ophalen. Die avond gaf iedereen het beste van zichzelf op het free podium. Het was een kamp om nooit meer te vergeten.

  Geertje Van Hove

 • 7DE ZAND-HOOP | SEPTEMBER 2013

  Huis aan den Donk

  het gewone maatschappelijke leven, waar ze hun plaats dubbel en dik verdienen.

  De directrice, Marie-Rose en de werkmannen van Hooidonk zijn alvast goede vrienden geworden en spaarden kosten noch moei-te om de woning in een recordtempo klaar te krijgen. Een dikke pluim voor het warme onthaal dat ze ons bezorgden.

  Huize Monnikenheide realiseert met deze woongroep, naast het aanbod van wonen en werken op het domein aan de Monniken-dreef in Zoersel, haar vierde woonproject buiten de campus. Elk project heeft zijn herkenbare naam: Huis aan de Kerk, Huis aan de Voorne, Huis aan t Laar (een open plek in het bos). Daarom kozen we voor het nieuwe Huis de toepasselijke naam van Huis aan Den Donk. Hiermee verwijzen we naar de kenmerken van de streek en sluiten we aan bij de volksmond die ook spreekt van den Donk (een heuvel bestaande uit dekzand die voorkomt in het laaggelegen rivierengebied).

  In het najaar organiseren we een officile opening en zetten we de deuren open voor de buren van Zandhoven. De datum wordt tijdig via de Zandhovense kanalen doorgegeven.

  Johan Vermeeren

  De eerste zes bewoners namen hun intrek en Hilda, Christiane, Patrick, Luc, Alex en Dirk maken samen met hun begeleiding een gezellige thuis. In de komende maanden nemen nog twee gas-ten hun intrek en behouden we nog een negende studio voor de opvang van noodsituaties. Elke bewoner beschikt over een eigen kamer met aparte slaapkamer, douche, wastafel en toilet. In de ruime keuken en woonkamer is het gezellig samen tafelen en babbelen, terwijl de voormalige kapel tot hobbyruimte wordt omgetoverd.

  We voorzien in een 24-uurs ondersteuning met inslapende nacht en kunnen voor een aantal functies terugvallen op de kwaliteiten van Hooidonk, denk maar aan het lekkere middagmaal. Overdag volgen de gasten atelierwerking in het Huis, sluiten aan bij hun activiteiten op het domein van Monnikenheide of oefenen een vrijwillige job uit in Hooidonk of bij andere werkplekken in Zand-hoven zoals het vertrouwde kurkatelier.

  Met dit project wil Monnikenheide meewerken aan betaalbare oplossingen voor de steeds groeiende wachtlijsten voor perso-nen met een handicap. Bovendien kunnen we door de samen-werking met externe partners zoals CM, Hooidonk, het gemeen-tebestuur, lokale verenigingen en werkplaatsen, ... de personen met een beperking zo maximaal mogelijk laten deelnemen aan

  GEZOCHT vrijwilligers (m/v) om de activiteiten in de woning mee te ondersteunen zodat we zoveel mogelijk zorg op maat kunnen aanbieden, rekening houdend met de mate van zelfstandigheid en de behoeften van de bewoners.

  Wij zoeken: - mensen met een hart - een beetje vrije tijd - de wil om zich in te zetten voor anderen

  Wij bieden: - een aangename groene omgeving op domein Hooidonk in Zandhoven - veel leuke momenten samen met de bewoners - veel dankbaarheid vanwege de clinten en de begeleiding

  Interesse? Aarzel niet en neem contact op met Patsy Van den Driessche op nummer 03 311 77 67 of [email protected] Meer info over vzw Huize Monnikenheide vind je op onze website.

  De nieuwe stek voorde bewoners.Huize Monnikenheide startte op 1 au-

  gustus met een nieuw woonproject voor personen met een verstandelijke beperking. Voor de eerste maal kun-nen we in Zandhoven een initiatief uit de grond stampen. Dankzij een vlotte samenwerking met de CM en het do-mein Hooidonk, kan Monnikenheide de voormalige woonst van de Paters huren om er een woongroep van acht volwassen gasten op te bouwen.

 • 8 DE ZAND-HOOP | SEPTEMBER 2013

  Dit verhaal staat voor alle jonge vrij-willigers uit onze gemeente die een stuk van hun vakantie opofferden om anderen, nog jongeren (vaak van diverse pluimage) een aangename va-kantie te bezorgen.

  We kunnen het niet genoeg beklem-tonen. Hier zaait de jeugd om later te oogsten en groeien de wortels voor een echt toekomstig sociaal bewust-zijn. We leven niet alleen op deze pla-neet. Dus van ons dit bloemeke aan ieder die deze zomer weer alles uit de kast gehaald heeft om anderen te ple-zieren. Onze jeugdbewegingen doen het goed. Ze staan niet stil. De zon zat mee en dat helpt natuurlijk ook een beetje. Proficiat.

  Met steun van:Agent in ZandhovenDieleman VerzekeringenOelegembaan 4, 2240 Zandhoven

  De kookploeg van vorig jaar maar die is omzeggens hetzelfde gebleven.

  Een waanzinnig grote dankjewel aan de ganse lei-dingsploeg, kookploeg, EHBOers, behulpzame oud-leiding en vooral aan de meest fantastische leden die je je maar kan inbeelden. Wat een kamp!

  Hans Soetemans

  Een bloemeke voorBelangeloze

  vakantie-inzet