De Zand-Hoop (juni 2015)

of 8 /8
dezand-hoop Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Ludo Konings, Dorp 31, 2242 Pulderbos Jaargang 17, nummer 2 (juni - juli - augustus 2015) Driemaandelijks tijdschrift van beweging.net, een netwerk van sociale en christelijke organisaties www.antwerpen.beweging.net - [email protected] Kijk mijn dorp Pulderbos! Kijk mijn dorp Pulderbos zoals het vroeger was! Een prachtige organisatie en bij deze dus proficiat Landelijke Gilde van Pul- derbos. Beter kan het echt niet worden. Ook met heel veel dank aan het prachti- ge zonnige weer. Een dorp en zijn mensen om echt in de kijker te staan.

Embed Size (px)

description

Driemaandelijkse publicatie van bewegingspunt Groot-Zandhoven

Transcript of De Zand-Hoop (juni 2015)

 • dezand-hoop

  Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Ludo Konings, Dorp 31, 2242 PulderbosJaargang 17, nummer 2 (juni - juli - augustus 2015)Driemaandelijks tijdschrift van beweging.net, een netwerk van sociale en christelijke organisatieswww.antwerpen.beweging.net - [email protected]

  Kijk mijn dorp Pulderbos!Kijk mijn dorp Pulderbos zoals het vroeger was! Een prachtige organisatie en bij deze dus proficiat Landelijke Gilde van Pul-derbos. Beter kan het echt niet worden. Ook met heel veel dank aan het prachti-ge zonnige weer. Een dorp en zijn mensen om echt in de kijker te staan.

 • 2 DE ZAND-HOOP | JUNI 2015

  Cultuur met een kleine en een grote

  cultuurbarbaren in het rond dankzij ons cultuurstelsel en onze cultuurpolitiek.

  We zijn verweesd maar cultuurontvoogd. We vragen cultuurraad en cultuuradvies aan grote Jan en klein pierke. Cultuurfi-losofisch is onze cultuurgeschiedenis als hydrocultuur, immer in een stroomver-snelling en altijd nat! In deze Zand-Hoop hebben we zowat alle cultuur en zijn cul-tuurwoordjes op een hoopje gegooid.

  Er is in de zomer gratis MuMoZa.be op 5 en 12 juli aan de molen in Pulderbos. Het programma spreekt voor zich. Alle

  concrete info is terug te vinden op de www. Vergeten we ook het goede doel, de zorgboerderij, in Viersel niet. Nu nog wachten op het goede weer. Vergeet ook in augustus in Massenhoven de Tettenkot-concerten niet. Twee projecten die beiden tot doel hebben mensen en muziek samen te brengen onder een stralend zonnetje, maar met een gezond natje, cultuurfiloso-fisch bedoeld.

  Of het al dan niet met een kleine c of met een grote C is laten we aan de bezoekers over. Daar spreken wij ons niet over uit! Zij die beweren dat het per definitie om een kleine c gaat omdat deze evenementen gratis toegankelijk zijn, geven we bij deze wel graag lik op stuk. Voor ons is iedereen welkom en de gezelligheid is van tel. Dat we daarbij doorgaans kwaliteit voorge-schoteld krijgen, is mooi meegenomen. We kijken er naar uit.

  Cultuur in het algemeen verwijst naar het patroon van menselijke ac-tiviteit en de symbolische structuren die deze activiteit een zekere bete-kenis geven. In filosofische zin wordt cultuur, dat wat door de mens ver-worven is, tegenover de natuur, dat wat aangeboren is, gesteld.

  Voor enkelen is er Kultuur met een K. Hier op den buiten is er meer dan ooit een le-vendige landbouwcultuur. Onder jonge-ren heerst er een subcultuur. Elk TV-sta-tion heeft zijn eigen cultuurnet met geld uit een cultuurfonds. Maar er sluipen ook

 • 3DE ZAND-HOOP | JUNI 2015

  brengen deze vele duizenden vrijwilligers de cultuur naar het grote publiek.

  Ook in Groot-Zandhoven kent het ver-enigingsleven een grote bloei met een aanbod van vele tientallen activiteiten van allerlei aard en omvang. Zij zijn geen concurrenten, zij vullen mekaar aan. Samen zorgen zij voor de kers op de taart van het culturele leven in Zandhoven. Spijtig genoeg staat de werking van alle socio-culturele verenigingen zwaar onder druk. Uit blinde besparingsoverwegingen enerzijds. Anderzijds door ideologische in vraagstellingen van het nut van het ver-enigingsleven binnen bepaalde politieke cenakels wordt al enkele jaren op verschil-lende niveaus in Vlaanderen, zoals binnen de Vlaamse regering en de provincies, de subsidiekraan voor het socio-culturele werk, dichter en dichter gedraaid.

  In de loop van de jaren werden zo ettelijke miljoenen euro onttrokken aan de socio-culturele sector. Indien daaraan geen halt wordt toegeroepen, gaan alle verenigin-gen niet langer gesubsidieerd worden.

  Ze zullen, nog meer dan nu het geval is, op zoek moeten naar andere bronnen van inkomsten om hun taak van cultuursprei-ding te kunnen blijven uitoefenen.

  Hoe? Verhoging van de lidgelden in een tijd dat vast lidmaatschap steeds meer aan populariteit verliest? Verhoging van de prijzen van de activiteiten op gevaar dat vele potentiele deelnemers afhaken wegens te duur? Zoeken van nog meer priv sponsors? Bepaalde elitaire service-clubs zullen daar niet te veel hinder van ondervinden gezien de grote financile draagkracht van hun besturen en de maat-schappelijke status van hun deelnemers.

  Laat ons echter positief blijven denken en hopen dat er nog andere niveaus, zoals de gemeenten, oog blijven hebben voor de noden van de verenigingen. Hierbij dan een oproep aan allen die het goed menen met de cultuur van de doorsneeburger. Doe er iets aan en help de besparings-woede stoppen.

  Willy Van Asbroeck

  Wordt cultuur de speelbal van willekeur en van de commercile wet van de sterk-ste? Het mag wel eens aan de buitenwe-reld duidelijk gemaakt worden dat enkele duizenden plaatselijke verenigingen met een veelvoud aan vrijwilligers, van alle mogelijke strekkingen en gezindten, de cultuur in Vlaanderen mee gezicht geven, stimuleren en promoten.

  Aan vele honderdduizenden, wellicht meer dan een miljoen deelnemers per jaar, bieden deze verenigingen een zeer brede waaier van culturele activiteiten aan. Te veel om op te sommen, maar als voorbeeld toch een kleine greep niet eli-taire cultuur maar echte cultuur voor de doorsnee Vlaming. Dit gaat van: deelname of zelf organiseren van theatervoorstellin-gen, museumbezoeken, gespreksavonden over breed maatschappelijke evoluties, stadsbezoeken met gids, geleide fiets- en wandeltochten, zelfs kampeeractiviteiten met aandacht voor de bezienswaardig-heden en erfgoedpatrimonium, tot po-zieavonden, schilder- en kunstateliers, fotoclubs, ... Met hun schitterend werk

  Cultuur niet langer eenprioriteit voorVlaamse overheid

  DecolumnvanWilly

  Fietsen door het Land van PlaysantinGeniet van dit driedaags fietsevenement, georganiseerd door het Land van Playsantin. Fiets langs landelijke wegen en domeinen, langs onbekende hoekjes en maak kennis met onze prachtige omgeving. Onderweg kan je proeven van overheerlijke streek-producten.

  Zondag 2 augustus: Van wielen tot wieken

  Trap je fietswielen langs de mooiste wegen in Zandhoven-Ranst. Onderweg zal je versteld staan van de vele wieken en overheer-lijke proevertjes die je op je pad tegenkomt.Vertrekplaats: Domein Hooidonk, Langestraat 170, Zandhoven of K. Oelegem SK, Heerterbos 2a, Oelegem.Kostprijs: 5 euro per tocht. Als je deelneemt aan minstens twee tochten, maak je kans op mooie prijzen.Meer info: www.landvanplaysantien.be - 03 310 05 15 - [email protected]

  Pasar Groot-Zandhoven organiseertop 27 septemberProef, ruik, voel de zee en de Westhoek

  We maken een daguitstap met autocar naar Oostende. Na de verwelkoming met koffie in de kantine van de vismijn nemen we de overzetboot naar de Vistrap, waar we kunnen proeven van de Oostendse specialiteiten. s Middags genie-ten we van een viergangen menu, drank inbegrepen. Na de middag brengen we een bezoek aan de abdij van Catsberg en proeven we de trappist Mont des Cats.

  Vertrek: 8 uur (parking tegenover Top Interieur Massenho-ven). Deelname: 48 euro voor leden Pasar (50 niet-leden).Inschrijven en betalen vr 4 september viawww.pasar.be/zandhovenRekeningnummer: BE34 7755 9793 4390Info: Paula Henderickx - 0475 59 32 76

 • 4 DE ZAND-HOOP | JUNI 2015

  Over het afschaffen van de belbus is al veel gezegd en geschreven. Toch blijven wij dit herhalen want dit heeft op veel mensen een zeer grote impact. We moeten dit niet laten gebeuren en wachten tot alles went (en dat zal wel zo zijn). Dus blijven wij op deze nagel kloppen tot er een alternatief zich aandient. Beweging.net ziet graag een zorgbus om de noden van tenminste de zorgbehoevende in onze en naburige gemeenten te ledigen.

  Enkele citaten uit de Gazet van Antwerpen naar aanlei-ding van de actie aan REVA.Zandhoven / Malle / Schilde / Zoersel - Aan het Revalidatiecen-trum voor Kinderen en Jongeren in Pulderbos voerden vertegen-woordigers van verschillende zorginstellingen uit de brede regio n gebruikers actie tegen het verdwijnen van de belbus. Vooral het plotse afschaffen, zonder enig overleg of zonder alternatie-ven, is in het verkeerde keelgat geschoten. Vanaf 1 mei schrapte De Lijn een aantal belbusdiensten om te besparen.

  Verscheidene verzorgingsinstellingen in de regio zijn enkel met de belbus bereikbaar voor mensen die niet over een eigen auto beschikken. Het gaat om instellingen als psychiatrische zieken-huis Bethani in Zoersel, RVT OLV van Troost in Zandhoven, Hooi-donk in Zandhoven, De Dennen in Malle, het Reva en Pnil in Pul-derbos en Monnikenheide in Zoersel. De dorpskern van Viersel, waar net 23 nieuwe sociale woningen werden gebouwd, heeft geen enkele busverbinding meer.

  Mieke Maes, voorzitster van het OCMW van Zandhoven, haalde verschillende voorbeelden aan. Zo moet een dame uit Viersel vier keer per week voor therapie naar Bethani in Sint-Antonius. Met haar sociaal abonnement van De Lijn, kostte dat haar 50 euro per jaar met de belbus. Nu moet ze noodgedwongen beroep doen op de Minder Mobielen Centrale. Dit zal haar 300 euro per maand kosten, wat neerkomt op 3.600 euro per jaar. Gezien zij in collectieve schuldenregeling zit, mag zij geen nieuwe schulden

  maken. Ofwel gaat ze niet meer op therapie, ofwel neemt het OCMW dit ten laste. Maar is er geen grondwet die zegt dat elke Belg gelijk is?

  Ook May Peeters, bevoegde schepen voor Viersel, maakte zich heel boos. Je moet niet naast een caf gaan wonen als je niet tegen lawaai kan, zeggen ze soms. Maar in het geval van de 23 nieuwe sociale woningen in Viersel, was er eerst de belbus, en dan pas de sociale woningen.

  Zoersels OCMW-voorzitster Katrien Schryvers brak een lans voor inclusie. We verzetten ons tegen het feit dat de beslissing zo droog en onomkeerbaar genomen is. De Minder Mobielen Cen-trale in Zoersel rijdt veertien ritten per dag, allemaal door vrij-willigers. De Belbus doet zestig ritten voor mensen van Monni-kenheide in de week. Dat kunnen wij niet zomaar opvangen. Wij willen mee creatief denken over oplossingen, maar men moet ons de tijd gunnen. Vanuit de dienst Welzijn van de provincie Antwerpen wordt beseft dat er alternatieven nodig zijn. Wij pro-testeren vandaag met klem voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving.

  Ook Okra gaat actievoeren, als er niets gebeurt. Men heeft het gratis openbaar vervoer afgeschaft voor senioren, zegt Niek De Meester van Okra. Daar hebben wij soepel op gereageerd, op voorwaarde dat er niet in het aanbod geschrapt zou worden. Wat er nu gebeurt, kan niet.

  Ik moest kloppen want de bel doet het niet meer!

  doss

  ier

  belbu

  s

 • 5DE ZAND-HOOP | JUNI 2015

  Wat vervoer betreft zijn wij zeer bezorgd over het wegvallen van de belbus. Be-sparingen bij De Lijn waarschijnlijk wel noodzakelijk. Maar in deze tijd, een gemeente zonder openbaar vervoer, dat kunnen wij niet aanvaarden. Dergelijke besparingen treffen natuurlijk de zwakken van de maatschappij. Mensen van Viersel, die, om welke reden ook, uitsluiting erva-ren, krijgen daar nu nog de uitsluiting van mobiliteit boven op.

  Zo hoor je meteen dat de Welzijnsschakel geen groepje is dat aan de rand wat zit te keuvelen, maar dat zijn stem wil verhef-fen als de mensen met minder in de kou blijven staan.

  Zullen we nog wat leuks vertellen: we sluiten dit werkjaar af met een uitstap naar Bokrijk! Wil je er bij zijn als nieuwe vrijwilliger, of omdat je ook wel bij de Wel-zijnsschakel wil horen. Zorg er maar voor dat je ons vindt, eender hoe, we zijn blij als we iets van je horen.

  Ook kunnen we rekenen op een mooi aantal vrijwilligers, al kunnen er daar nog wel enkele bij. Meer en meer mensen be-ginnen te weten en te begrijpen wat een Welzijnsschakel is. Een groep van mensen die samenkomen en waar iedereen gelijk is en respect verdient, zodat armoede en sociale uitsluiting hier geen rol speelt.

  Ook het serieuzere werk komt aan bod. Onder deskundige leiding van Cedes en op vraag van Welzijnszorg legden we met een tiental mensen onze situaties waarin we het wat moeilijker hebben, samen. Ie-der kon inbrengen wat hij/zij wilde zonder enige verplichting, maar samen hebben we heel wat steun gehad aan elkaar.

  Drie onderwerpen kwamen boven drijven: energie, gezondheid en vervoer. Natuur-lijk willen we daar verder mee werken. Het onderwerp energie is al samen be-sproken met het OCMW. Niet dat we op alles een antwoord verwachten, maar de voorzitter was zeer blij met onze ervarin-gen. Gezondheid en vervoer komen bin-nenkort ter sprake.

  Oe ist met de Welzijnsschakelen de sociale kruidenier De Zandschakel?

  Oe ist met u? Goed en met u? Of had u misschien graag een wat uitgebreider antwoord op uw vraag? Het gaat inderdaad goed met de Welzijnsschakel. Op de ontmoetings-woensdagen (1ste en 3de) bereiken we zo n 25 mensen en 9 kinderen. Als we de Sociale Kruidenier er bij nemen, zitten we aan 40 gezinnen.

  De Zandschakel - Welzijnsschakel

  Liersebaan 52Zandhoven

  Tel. 03 484 52 30 of 03 484 43 55

 • 6 DE ZAND-HOOP | JUNI 2015

  Bij grotere projecten worden werkgroepen samengesteld. Een mooi voorbeeld is de werkgroep Groote Oorlog. Met diverse ad-viesraden, verenigingen en individuele medewerkers kwamen we dit jaar tot een mooie grote herdenking. Een van de hoog-tepunten was de misviering op 11 november in Zandhoven en de herdenking achteraf rond het monument van de onbekende soldaat in Zandhoven. Ook de verenigingenbeurs stond dit jaar op het programma. Een driejaarlijkse beurs in De Populier voor en door verenigingen, opdat zij zich kenbaar kunnen maken aan de inwoners van Zandhoven.

  De activiteiten waar we onze schouders onder zetten, worden gewoonlijk nog even apart in het zonnetje gezet tijdens de jaar-lijkse Algemene Vergadering. Op deze vergadering worden alle verenigingen van Zandhoven uitgenodigd. We koppelen dit aan de start van de Week van de Amateurkunsten (WAK), ons para-depaardje. Tijdens de WAK krijgt elke Zandhovense amateurkun-stenaar (muziek, schilderkunst, beeldhouwkunst, ...) de kans om zijn of haar werken aan het publiek kenbaar te maken. We trach-ten dit telkens te doen op een mooie en unieke locatie. Dit jaar waren we heel blij onze WAK te organiseren in het Hof Van Liere (Zandhoven), de doe-mee-kinderboerderij t Groenhof in Pulle en op diverse priv-adressen in groot Zandhoven.

  Ten rade bij cultuur

  De cultuurraad is een adviserende raad. De cultuurraad geeft advies aan het Schepencollege over allerlei zaken die cultuur aanbelangen. Gedurende het werkjaar komen we regelmatig samen om te denken, be-spreken en krijtlijnen uit te tekenen rond cultuur. We trachten dit steeds te doen voor en door verenigin-gen, soms samen met andere adviesraden, met kunstenaars (woord en beeld), maar allemaal met als doel cultuur bij de Zandhovenaar te brengen.

  Mensen op de been brengen rond cultuurTijdens de Algemene Vergadering wordt jaarlijks een cultuurprijs uitgereikt. Hoewel er volgens ons heel veel mensen in aanmer-king kunnen komen voor deze prijs, zijn we soms toch teleurge-steld in het te kleine aantal kandidaturen.

  Langs deze weg zou ik iedereen toch nog eens willen vragen om eens goed na te denken wie er in uw buurt in aanmerking kan komen. Er zijn zoveel mensen die zich dagdagelijks inzetten om cultuur te brengen, maken, organiseren, ... Individuelen, ver-enigingen, groepen van mensen, uw buren misschien, familie, vrienden? Laat de cultuurprijs een bezegeling zijn van een opval-lende inzet voor meer cultuur in Zandhoven.

  Intussen evalueren wij de WAK en denken we al aan de toekomst. Hoe kunnen we bv. De Populier mee inschakelen in onze ideen? Wat kunnen we nog doen om meer cultuur bij de Zandhovenaar te brengen? Cultuur door en voor jongeren? Door jongeren voor iedereen? Door iedereen voor iedereen!

  Roosmarijn SipsVoorzitter cultuurraad Zandhoven

  FietszoektochtZondag 21 juniFietszoektocht (20 kilometer) met start aan de chalet te Pulderbos tussen 13 en 14 uur.

  kwb-leden betalen 2,50 euro, niet-leden 4 euro per deelnemingsformulier

 • 7DE ZAND-HOOP | JUNI 2015

  Zo werden ook alle Openbare Werken onder leiding van Rudy Willems, betrokken schepen, helemaal in kaart gebracht. Een klein overzicht van een aantal reeds uitgevoerde werken: nieuwe riolering en fietspad in de Goormansstraat, energiescan en uit-voering van energiebesparende maatregelen in onze gebouwen (in eerste instantie onze oude schoolgebouwen) en nu recent ingrijpende wijzigingen op de N14 (nieuwe riolering en ontdub-beling + een nieuwe weginfrastructuur) met ook daar sterk ver-beterde fietspaden.

  Binnen dit plan legde het schepencollege enkele accenten. Naast energiezuinig wonen en werken, is mobiliteit een topic. Dit be-treft niet enkel de verkeersproblematiek, maar vooral ook de veiligheid van de zwakke weggebruiker: de fietser en de voet-ganger. Daarom gaat de aandacht zeer in het bijzonder naar de fiets- en voetpaden in onze gemeente. Het terug openstellen van trage wegen, kerk- en buurtwegen, en het opsmukken van de voetpaden in de dorpskernen, staat hoog op de lijst van uit te voeren werken.

  Maar ook de fietsers en de fietspaden worden niet vergeten. Met de start van het nieuwe toeristische seizoen werd er door het gemeentebestuur voor gezorgd dat al onze fietspaden een onderhoudsbeurt kregen en dat het fietspad van de Voort werd gefatsoeneerd. In 2014 werd op vraag van het college een proef uitgevoerd met een emulsie van zand en cement op een deel van dit fietspad. Dit had een zeer goed resultaat.

  Daarom werd in het voorjaar van 2015 het fietspad verder afge-werkt. Zodoende kan iedereen nu met meer gemak dan vroeger over een goed berijdbaar fietspad tussen de Vierselbaan (Zand-hoven) en de Draaiboom (Pulderbos) fietsen. De stille recreant moet voorrang krijgen. Zo kan de fietser zelf nog meer genieten van het geklasseerd natuurgebied van het Binnenbos en de bos-sen van het kasteel van Viersel.

  Nieuw fietspad De Voort in PulderbosIn 2013 maakte het college van burgemeester en schepenen een werkplan voor de nieuwe legislatuur. Dit plan, het BBC-plan of het Beheer en Beleids- Cyclus plan, bevat alle elementen van het Dagelijks Bestuur, doelstellingen en investeringen. Het werd bevestigd door de gemeenteraad.

  Ook gezien aan onze sporthal Het Veld: mooi initiatief!

 • 8 DE ZAND-HOOP | JUNI 2015

  werkt structureel samen met nancile partners die duurzame ontwikkeling en maatschappelijk engagement hoog in het vaandel dragen.

  i.s.m.

  Redactieraad:Paula Henderickx (De Linden 59, 2240 Zandhoven)Ludo Konings (Dorp 31, 2242 Pulderbos)Ferrie Spit (Herentalsebaan 103, 2240 Viersel)Rudy Willems (Lijsterlaan 8, 2243 Pulle)Chris Vandeput (Schildebaan 14, 2240 Zandhoven)

  DVV-agent in Zandhoven:Kolum VerzekeringsteamOelegembaan 4, 2240 Zandhoven

  Als socio-culturele vereniging zet Pasar zich ook in voor Toerisme voor allen, voor een vlottere participatie van minder mo-biele personen en mensen met een be-perking. Zo werkte Pasar - in samenwer-king met Hooidonk en Toerisme Provincie Antwerpen - zes aangepaste fietslussen uit voor elektrische duofietsen, met be-zienswaardigheden en de mogelijkheid tot het proeven van de streekproducten onderweg. Een primeur voor Vlaanderen. Dit biedt aan de minder mobiele personen de mogelijkheid om samen met een ge-zonde bestuurder kennis te maken met de hele streek. Onlangs nog organiseerde Pa-sar een beurs voor elektrische fietsen, niet enkel met de voorstelling van de verschil-lende types, maar ook met een initiatie testritten en met informatiesessies over de verkeersregels en veiligheidstips.

  Wij zijn dus zeer fier, blij en dankbaar dat deze prijs aan onze vereniging is toege-kend. Vanzelfsprekend wensen wij de cul-

  tuurraad, de leden van de jury, de schepen van cultuur en het gemeentebestuur van harte te dank voor deze grote eer.

  Vooral wil ik persoonlijk onze bestuurs-leden en gelegenheidsmedewerkers van Pasar Zandhoven speciaal bedanken voor hun jarenlange belangloze inzet en des-kundigheid. In het bijzonder, wil ik deze prijs ook opdragen aan alle socio-culture-le verenigingen van Groot-Zandhoven.

  Wij zijn geen concurrenten, wij vullen mekaar aan. Samen zorgen wij voor de kers op de taart van het culturele leven in Zandhoven. Bedankt ook jullie allemaal. Vanuit de vreugde en de fierheid voor deze prijs, wensen wij alle verenigingen hier aanwezig, veel succes toe voor hun werking.

  Paula Henderickx

  Met trots en dankbaarheid aanvaard ik, als voorzitter, de Cultuurprijs van de ge-meente Zandhoven, die toegekend werd aan onze vereniging Pasar. Deze prijs vin-den wij zeer belangrijk omdat hij symbool staat voor de erkenning van het socio-cultureel werk in het algemeen.

  Pasar Zandhoven participeert ook actief binnen Toerisme Zandhoven en de toeris-tische cluster het land van Playsantin. Zo zijn er initiatieven als een jaarlijks fiets-evenement met bezienswaardigheden en proeverij van streekproducten. Jazeker eet- en drinkcultuur is ook een volwaar-dige vorm van cultuur, Bourgondirs die we toch zijn.

  Pasar schakelt zich tevens actief mee in voor de week van de amateurkunsten, voor de jaarlijkse organisatie van de Open monumentendag, het mee uitwerken van een fiets-en wandelroutes met beschrij-ving van de bezienswaardigheden.

  Dat Pasar de Cultuurprijs Zandhoven 2015 won, was voor iedereen een verrassing. Met plezier drukken we hier de speech van Pasar-voorzitster Paula Henderickx af. Proficiat namens beweging.net Zandhoven.

  Een bloemeke voorPasar Groot-Zandhoven