De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

of 26 /26
De wondere wereld van Boris Borstel

Embed Size (px)

Transcript of De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

Page 1: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

De wondere wereld van Boris Borstel

Page 2: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

Cijfers

Page 3: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

Schoolbezoek stijgt

2012 2013

Bezoekers in schoolverband

Van totaal aantal bezoekers

Bezoekers in schoolverband

Van totaal aantal bezoekers

BM 596 14% 1173 27%

SM 1668 32% 1608 32%

Page 4: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

Jongerenbezoek

90 % van de jongeren komt in schoolverband

5 % van de jongeren in schoolverband zijn lln van het secundair onderwijs

Leerlingen lager onderwijs eerste doelgroep

Page 5: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

Jongerenprogramma’s

Page 6: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

LAGER ONDERWIJS

Principes

- Rekening houden met leerprogramma’s

- Weergeven van leerdoelstellingen

- Per graad

- Aansluitend bij leefwereld van de kinderen

- Extra t.o.v. wat leerkracht kan in klas

- Leuk element zowel bij de kennismaking met het onderwerp als bij het overbrengen van de kennis

- Actief bezig zijn

Page 7: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

Leerprogramma’s en leerdoelstellingen

Eindtermen

WereldoriëntatieOverkoepelende doelstellingen0.1 Kinderen willen meer te weten komen over de wereld in al zijn dimensies,

hier en elders, vroeger en nu.0.6 Kinderen drukken zich zo verstaanbaar mogelijk uit en benoemen waar mogelijk

de dingen correct.0.7 Kinderen kunnen en durven problemen aanpakken.0.8 Kinderen ontwikkelen tot autonome leerders.0.9 Kinderen kunnen nauwkeurig waarnemen met al hun zintuigen.0.10 Kinderen kunnen vragen stellen waarvan de antwoorden onderzoekbaar of

opzoekbaar zijn.0.13 Kinderen kunnen informatiebronnen op een doeltreffende manier hanteren.0.14 Kinderen kunnen informatie ordenen, rubriceren, classificeren.

Mens en medemens Mens en tijd

Page 8: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

Mens en techniek

6.6 Kinderen zien in dat producten worden gemaakt volgens bepaalde technische principes.

6.9 Kinderen weten dat mensen steeds nieuwe systemen, instrumenten en producten hebben uitgevonden en zullen uitvinden om hun werk aangenamer, beter, vaardiger, sneller, mooier, preciezer, … te maken.

Page 9: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

Leefwereld en leuk element

Page 10: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

Leefwereld en leuk element

Page 11: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)
Page 12: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

Per graad

Aanbod borstelcollectie

1ste graad Op stap met Boris Borstel

verkennen museum

2de graad Van afwasborstel tot zaalveger

woorden alfabetisch noteren + sleutelwoord zoeken

Page 13: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

A f w a s b o r s t e l

B o r s t e l h o u d 7 e r

C h i n a

D e r y c k e r eE e 3 k h o o r n

F a b r i e k

G h e y s s e 10 n

H a 9 n d w e r k

I v o o r

J a k h a a r

K u n s t s t o f

L i g g1 e r

M o 2 t t e n

N a g 5 e l b o r s t e l

O o r l o g s b o r s t e l

P e k w e r k

Q

R i j s h o u t

S t - A n t o n i u s

T a p k e sU i t v i n d 4 i n g s b r e v e t

V a r k e 6 n s h a a r

W i t b o r s t e l

X

Y u c c a

Z a a 8 l v e g e r

Sleutelwoord:1

g2

o3

e4

d5

g

6

e7

d8

a9

a10

n !

Borstelalfabet

Page 14: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

Per graad

Aanbod borstelcollectie

1ste graad Op stap met Boris Borstel

verkennen museum

2de graad Van afwasborstel tot zaalveger

woorden alfabetisch noteren + sleutelwoord

3de graad De wondere wereld van Boris Borstel

museum achter de schermen; registratie van een borstel

Page 15: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

Per graad

Aanbod schoenencollectie

1ste graad Schoenen om te zoenen

verhaaltje: Voetje zoekt zijn schoen

2de graad Schoenenparade

memory-spel, sterren verzamelen

3de graad Schoensporen

schoenenmarkt

Page 16: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

KLEUTERS

Aanbod borstelcollectie

1ste kleuter

Blikkie zoekt een vriendje

2de en 3de kleuter

Boris en de beroepenkoffer

Page 17: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

poetsvrouw stofborstel

Page 18: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

kok bakpenseel

Page 19: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

Boris BorstelKleur Boris

Borstel en

stuur hem

naar je

vriendje!

Nationaal Borstelmuseum Izegem

www.musea.izegem.be

beloningskaart

Page 20: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

Workshops

Page 21: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

Workshops

Page 22: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

KLEUTERS

Aanbod schoenencollectie

Schoenenmuziek

- Doos trommelen

- Zool klompen/schoenen/pantoffels

- Sluiting klittenband

- Versje of liedje ivm schoenen

Page 23: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

MIDDELBAAR ONDERWIJS

In het wiel van Odiel

Game op smartphone

Verschillende thema’s mogelijk: mode, techniek, geschiedenis

Mode-afdeling schoenen en mode

Schildersafdeling kwasten en penselen

Kappers en schoonheidsspecialisten haarborstels en maquillageborstels en –penselen

Techniek en elektriciteit borstelmachines van 1899 tot 1970 + stoommachine en dynamo

Page 24: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

Educatieve programma’s in Eperon d’Or ?

VOOR

- Nieuw – uitstraling

- Gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer

- Educatieve ruimte voorzien

- Ambacht en mechanisatie + materialenkennis in vast aanbod

- Inhoud sluit heel goed aan bij leerplan L.O.

- Inhoud kan goed aangepast worden bij TSO en BSO

- Ervaring met bestaande educatieve programma’s

- Smartphones beschikbaar

Page 25: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)

Educatieve programma’s in Eperon d’Or ?

TEGEN /MOEILIJKHEDEN

- Individuelen – schoolgroepen – verschillende leeftijden

- Aanbod is groot: waarom naar Izegem komen?

- Originaliteit/vernieuwing in de programma’s

- Kostprijs werkuren voor opmaak educatieve programma’s op maat

- Kostprijs voor scholen: museumbezoek + transport

- ASO-scholen geen doelgroep voor SIM

- M.O. komt moeilijk buiten de muren

Page 26: De wondere wereld van Boris Borstel (Hilde Colpaert, Stedelijke Musea Izegem)