de wereld als leeromgeving

11
Speels en creatief gebruik van gps en mobiele techniek in het onderwijs 1

description

synthese van het artikel. De wereld als leeromgeving J.HUIZINGA, R. HORDIJK & A. LUBSEN. De wereld als leeromgeving. Speels en creatief gebruik van gps en mobiele techniek in het onderwijs. SURFnet in samenwerking met Kennisnet, Creative Learning Lab van Waag Society, Universiteit van Amsterdam, http://www.mobieleonderwijsdiensten.nl/attachments/session=cloud_mmbase+1765200/Wereld_als_leeromgeving.pdf;jsessionid=17BC4598F641B5872F9980FB9269767F, op 08/12/2008, 44p.

Transcript of de wereld als leeromgeving

Page 1: de wereld als leeromgeving

Speels en creatief gebruik van gps en mobiele techniek in het onderwijs

1

Page 2: de wereld als leeromgeving

Mobiel leren

Theoretische contextTheoretische context

Locatiegebaseerd leren door GPS

Game-based learning

2

Page 3: de wereld als leeromgeving

Mobiel leren- Onderdeel van het e-leren- Draadloos en plaatsonafhankelijk

Locatiegebaseerd leren door GPS*

- Onderdeel van het mobiel leren- Leren in authentieke context wordt mogelijk

(ter plaatse leren)- Verbindt de fysieke en virtuele wereld van de leerling

*GPSGlobal Positioning

System

*GPSGlobal Positioning

System

3

Page 4: de wereld als leeromgeving

*Een game bevat

- doel- Competitie

- Hindernissen- regels

- Context- verschillende rollen/karakters

*Een game bevat

- doel- Competitie

- Hindernissen- regels

- Context- verschillende rollen/karakters

Game based learning- leren met ‘games*’- Motiverend- betrokkenheid - beleving van leerinhouden- Biedt uitdaging- Fantasie en nieuwsgierigheid - effect op de sociale vaardigheden bij samenspel

Onderwijskundige context- Het ‘nieuwe leren’ is een actief proces van

kennisconstructie- richt zich op de échte wereld- De technologie is niet het doel, maar het middel tot leren

4

Page 5: de wereld als leeromgeving

Voordelen en valkuilen

van mobiel leren• tijd-en plaatsonafhankelijk• Snelle communicatie• Toegang tot diverse bronnen• Kans tot veilig

experimenteren

van GPS-gebruik• Locatiegebonden • Intensere beleving• Meer directe context

Bij Mobiel/GPS- leren• Kostenplaatje• Soms moeilijk in

lessenpakket te passen• Technologie als middel of als

doel?

5

Page 6: de wereld als leeromgeving

Naam project Vakgebied Website Apparatuur/ technologie

Zingende stad Muziek, variabel

www.zingendestad.nl Mobiele telefoon met PDA

Lopend leren Vak-overschrijdend

www.lopendleren.nl PDA

Create-a-scape Vakoverschrijdend

www.createascape.org.uk

PDA met GPS

Veenquest Biologie www.veenquest.com PDA met GPS

Lager onderwijs

6

Page 7: de wereld als leeromgeving

Naam project Vakgebied Website Apparatuur/

technologieVeenquest Biologie www.veenquest.com PDA met GPSTime lab Natuurweten-

schappenhttp://Education.mit.edu/drupal/ar

PDA met GPS

Soundwalk Projectonder-wijs www.digitalplayground.nl MP3-spelerCamera, laptop

Frequentie 1550 Geschiedenis www.frequentie1550.nl www.gamesatelier.nl

Mobiele telefoon, PDA met GPS

Games Atelier Vakoverschrijdend www.gamesatelier.nl Mobiele telefoon, GPS

Mobile Math Wiskunde www.mobilemath.nl Mobiele telefoon met GPS

Middelbaar onderwijs

7

Page 8: de wereld als leeromgeving

Naam project Vakgebied Website Apparatuur/ technologie

Biocaching Biologie www.biocaching.nl PDA met GPS

Mobile Learning Game Kit

Vak-overschrijdend

www.mlgk.nl Mobiele telefoon en GPS

Outbreak@MIT Variabel http://education.mit.edu/ar/oatmit.html

PDA met GPS

Hoger onderwijs

8

Page 9: de wereld als leeromgeving

ReflectieReflectie

Doelen- Duidelijk vooropstellen WAAROM je als docent kiest voor

mobiele technologie.

Doelgroep Het soort activiteit/de spelvorm is afhankelijk van de doelgroep.

- Lager onderwijs: Spanning en een sterk verhalend aspect- Secundair onderwijs: Aansluiting bij de belevingswereld,

competitie, actief met kennis omgaan en kennis creëren- Hoger onderwijs: zelfstandig, overal en altijd kunnen leren

is van belang. Student wil invloed op de content.

9

Page 10: de wereld als leeromgeving

Werkvormen- Spelstructuur motiveert- Werkvormen combineren zonder de game-flow te

verstoren- Variaties binnen een game

- Alleen of in teams- Route volgen of zelf maken- Leraar als deelnemer, coach of observator

Meerwaarde- Geleerde wordt beter onthouden door actief deel te

nemen- Mogelijkheid om dingen te beleven die in het echt niet

mogelijk zijn- Motivatie door samenwerking en competitie- Data kunnen op verschillende momenten verzameld

worden en over langer tijd worden geanalyseerd

10

Page 11: de wereld als leeromgeving

11