De Week van de Circulaire Economie en Klimaat 2020 ... De Week van de Circulaire Economie en Klimaat...

Click here to load reader

 • date post

  09-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of De Week van de Circulaire Economie en Klimaat 2020 ... De Week van de Circulaire Economie en Klimaat...

 • Tour Circulair

  4 februari 2020 Klimaatneutrale en circulaire infraprojecten, hoe dan?!

  Harry Zondag- Gerwin Schweitzer – Baldwin Henderson – Pieter de Boer

  De Week van de Circulaire Economie en Klimaat 2020

  Transitiepad Kustlijnzorg en Vaarwegonderhoud

  1

 • 2

 • 3

  inhoud

  10.30 : Inleiding, beoogde doel van de dag!?

  • Ambitie I&W

  • Waar staan we nu?

  • Het speelveld en de mogelijkheden

  • Aanpak in hoofdlijnen

  11.00 Workshop:

  - De ambitie: wat roept het op?

  - Waar sta je nu vanuit de eigen organisatie?

  - Het transitiepad, hoe kan dat er uit zien?

  - Wat zou je advies en bijdrage kunnen zijn?

  12.30 Afsluiting 3

 • 4

  Doel van de workshop

  • (Gezichten van) het transitiepad Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud van RWS bekend maken

  Gezamenlijk beeld:

  • Ambitie

  • Waar staan we nu?

  • Wat is er nodig om samen op te trekken in de sector?

  • Mogelijkheid bieden mee aan te sluiten

 • 5

  5

  De ambitie

  5

  Akkoord

  van Parijs

  Maximaal

  2 graden

  stijging

  EU 40% reductie in 2030 t.o.v. 1990

  Klimaat

  neutraal in

  2050

  NL 49% reductie in 2030 t.o.v.

  1990 klimaat

  neutraal in

  2050

  IMO

  50% reductie

  in 2050 t.o.v.

  2008

  international

  shipping

  Klimaatakkoord

  Ambitie I&W Streven naar klimaatneutraal en circulair

  werken in 2030

  Green Deal zeevaart, binnenvaart en havens 40% reductie in 2030 70% reductie in 2050

 • 6

  De markt binnenlands

 • 7

  EIB voorspellingen Nederland

 • 8

  Rabobank: internationale markt

  Vrije markt, jaarlijks ca. €6-8 Mlrd

 • 9

  Waar staan we nu?

  9

 • 10

  • Minder baggeren

  • Minder varen

  • Hergebruik materialen

  Als bovenstaande een vast gegeven zijn voor korte termijn:

  • Met minder emissies baggeren!

  10

  Verduurzamen? # hoe dan?

 • 11

  Uitgangspositie nu

  RWS:

  • We werken duurzaam of we werken niet

  • Monitoren is nog in opzet, maar we kunnen de toon zetten (pilots)

  • TNO-rapportages beschikbaar over scheepsbrandstoffen

  • Light aanpak DuBoCalc (administratieve lasten laag houden)

  • vraag markt hoe ze willen worden uitgevraagd

  Markt:

  • Notitie “concurreren op CO2”, Vereniging van Waterbouwers

  • Wil wel, elk bedrijf heeft eigen uitgangssituatie

  • Marktconsultaties

 • 12

  Welke positie neemt u(w organisatie) in?

  • Workshop!

 • 13

  Systematiek BPKV-aanbesteding met DuBoCalc

  Uitvraag:

  • Prijs

  • Kwaliteit met (o.a.?) DuBoCalc als criterium (MKI-waarde + waardering in €)

  Vereist:

  • Aanbestedingsleidraden: eisen aan informatie bij aanbesteding

  • Vraagspecificatie proces (of elders in contract): eisen aan rapportages over aantonen

  • Basisovereenkomst (of elders in contract): clausule EMVI-sanctie

  • Contractmanagement: Strategie voor toetsen

 • 14

  Meerdere sporen en doorontwikkeling: RWS-aanpak eigen werk

  14

  IKZ idee Studie Teste

  n Doen

  Kustlijnzorg aanbestedinge

  n Tijd

  Kustlijnzorg aanbestedinge

  n

  Kustlijnzorg 1.5

  Kustlijnzorg aanbestedinge

  n

  Kustlijnzorg 2.0

  Kustlijnzorg aanbestedinge

  n

  Verkenning inkoopstrategie KLZ

  KG2 Studies

  KG2 Conclusi es KG2

  Beleidsa dvies

  DCC

  Kust20xx

  Vaarwegonderhoud 2030

  Vaarwegonderhoud

  Vaarwegonderhoud

  Vaarwegonderhoud

  Vaarwegonderhoud

  Vaarwegonderhoud 2.0

  Kust 2030

  MudNet

  Kleirijperij etc…

 • 15

  • Komen we er dan?

  • Hoe is het te monitoren?

  • Internationale markt, kapitaalintensief, concurrentiedruk China

  • Hoe stabiel is langere termijn-aanpak?

  • Zijn maatregelen technisch en logistiek beschikbaar?

  15

  Mooie voorbeelden, maar…..

 • 16

  Opschalen en systeemsprongen mogelijk?

  • Wat gebeurt al autonoom?

  • Meer vraag naar duurzaamheid te creëren met gezamenlijkheid? (Waterschappen, buitenland)

  • Welke innovaties mogelijk? (b.v. Innovatietrajecten Innovaties Kustlijnzorg)

  • Welke samenwerking nodig?

  • Wie pakt welke rol, wanneer??

  1 6

 • 17

  17

  Maar RWS alléén is niks, internationaal

 • 18

  • Waterschappen

  • Gemeenten

  • Provincies

  • VvW

  • Bedrijven

  • Deltares

  • SKAO

  • Etc……

  18

  En ook niet nationaal

 • 19

  4 tafels, 4 rondes, schrijf op!!!

  • De ambitie

  • Waar staan we nu?

  • Welke zaken wanneer te regelen?

  • Welke ideeën, tips, adviezen, bijdragen, aanbiedingen heeft u?

 • 20

  Vragen?

  Contactgegevens

  Harry Zondag trekker transitiepad Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud

  Harry.zondag@rws.nl 06 - 516 98 200

  Baldwin Henderson sen. Adviseur Duurzaamheid

  Baldwin.Henderson@rws.nl 06 – 112 43 721

  Gerwin Schweitzer sen. Adviseur duurzaam Aanleg en Onderhoud

  gerwin.schweitzer@rws.nl 06 – 525 99 712

  Pieter de Boer sen. Adviseur Waterbouw, Grondverzet & Milieu

  Pieter.de.boer01@rws.nl 06 – 531 57 405

  mailto:Harry.zondag@rws.nl mailto:Baldwin.Henderson@rws.nl mailto:gerwin.schweitzer@rws.nl mailto:Pieter.de.boer01@rws.nl

 • 21