De week van borne week 20

of 24 /24
EEN GROOT ASSORTIMENT Vaste planten en grassen Hengelosestraat 10 - 7561 SG Deurnigen Tel. (074) 277 3634 - www.fahner-vasteplanten.nl Wierden Enter Borne Daar komen de mooie Pinksterbruidjes aan… Bij ons draait het om vertrouwen, persoonlijke aandacht en een eerlijk advies. KEUKEN INSPIRATIE HENZOM.NL - OONKSWEG 26 - BORNE ‘Rosa, Rosa, bloemen op je hoed’: het kan vrijwel niemand ont- gaan zijn dat de Pinksterbruidjes afgelopen zondag weer dan- send en zingend door de straten van Borne trokken. Zelfs de kou en de soms pittige buien weerhielden de in mooie witte jurken geklede meisjes er niet van om de traditie voort te zetten. “We moesten drie keer schuilen voor de regen”, vertelt Mila (8 jaar). “Een keer onder een huisje in de speeltuin, een keer onder een carport en ook nog bij de school.” Maar eigenlijk vond ze dat niet zo erg. “Het was ook wel een beetje leuk”, gniffelt ze. Samen met klasgenootje Floor (7 jaar) loopt ze vanuit ’t Oldhof richting het centrum. Tussen alle meisjes loopt de Rosa van de groep, Caitlyn (11 jaar) is dit jaar de gelukkige om in de mooiste witte jurk voorop te mogen lopen. “Ik ben de grootste en de oudste van de groep, daarom ben ik de Rosa. Ik doe dit jaar al voor de zesde keer mee. Volgend jaar mag ik niet meer meelopen, maar dan word ik leidster.” Lees het vervolg elders in deze krant. - Cafe Platenkamp Borne - Prins Bernhardlaan 148 - 074-267 2372 BORNE AZELO HERTME HENGELO (DALMEDEN EN SLANGENBEEK) ZENDEREN • WEEK 20 • WOENSDAG 18 MEI 2016 Volgende uitgave 8 juni Koopzondag Borne Kijk voor onze openingstijden op onze website: www.gerritstuinmeubelen.nl Aziëlaan 9 7681 NC Vroomshoop, Tel 0546 – 64 64 51 L.J. Costerstraat 37 8141 GN Heino, Tel 0572 – 36 69 92 Gerri ts Tuinmeubelen Ieder seizoen springlevend Ieder seizoen springlevend Kom voor meer mooie aanbiedingen naar onze showrooms! !$$((""#" %$#(( $#"((( ($# www.vegterjeans.nl Geopend: maandag t/m zaterdag 10.00 tot 17.00 uur &$56 -($16 1,(8:67( 02'(//(1 $//( 0$7(1 -($16 675(7&+ 678.6 INTRODUCTIEKORTINGEN Automotive bekijk onze advertentie op pagina 5 'H %LHȧHO 7622 BM Borne T. 074-247 08 77 ZZZ]LMOVWUDDXWRPRWLYHQO

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De week van borne week 20

 • EEN GROOT ASSORTIMENTVaste planten

  en grassen

  Hengelosestraat 10 - 7561 SG Deurnigen Tel. (074) 277 3634 - www.fahner-vasteplanten.nl

  Wierden Enter Borne

  Daar komen de mooie Pinksterbruidjes aan

  Bij ons draait het om vertrouwen, persoonlijke aandacht en een eerlijk advies.

  KEUKEN INSPIRATIE

  HENZOM.NL - OONKSWEG 26 - BORNE

  Rosa, Rosa, bloemen op je hoed: het kan vrijwel niemand ont-

  gaan zijn dat de Pinksterbruidjes afgelopen zondag weer dan-

  send en zingend door de straten van Borne trokken. Zelfs de kou

  en de soms pittige buien weerhielden de in mooie witte jurken

  geklede meisjes er niet van om de traditie voort te zetten.

  We moesten drie keer schuilen voor de regen, vertelt Mila (8 jaar). Een keer

  onder een huisje in de speeltuin, een keer onder een carport en ook nog bij de

  school. Maar eigenlijk vond ze dat niet zo erg. Het was ook wel een beetje

  leuk, gniffelt ze. Samen met klasgenootje Floor (7 jaar) loopt ze vanuit t Oldhof

  richting het centrum. Tussen alle meisjes loopt de Rosa van de groep, Caitlyn (11

  jaar) is dit jaar de gelukkige om in de mooiste witte jurk voorop te mogen lopen.

  Ik ben de grootste en de oudste van de groep, daarom ben ik de Rosa. Ik doe dit

  jaar al voor de zesde keer mee. Volgend jaar mag ik niet meer meelopen, maar

  dan word ik leidster. Lees het vervolg elders in deze krant.

  - Cafe Platenkamp Borne -

  Prins Bernhardlaan 148 - 074-267 2372

  B O R N E A Z E L O H E R T M E H E N G E L O ( D A L M E D E N E N S L A N G E N B E E K ) Z E N D E R E N W E E K 2 0 W O E N S D A G 1 8 M E I 2 0 1 6

  Volgende uitgave 8 juni

  Koopzondag Borne

  Kijk voor onze openingstijden op onze website: www.gerritstuinmeubelen.nl

  Azilaan 9

  7681 NC Vroomshoop,

  Tel 0546 64 64 51

  L.J. Costerstraat 37

  8141 GN Heino,

  Tel 0572 36 69 92

  Gerrits TuinmeubelenIeder seizoen springlevendIeder seizoen springlevend

  Kom voor meer mooie aanbiedingen naar onze showrooms!

  !$$((""#")))%$#(()$#"((()($#www.vegterjeans.nl

  Geopend: maandag t/m zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

  )%' ))' &'! )&)'&))!% &%)%''&)&%!))'&

  &$56-($161,(8:67(02'(//(1$//(0$7(1

  -($16675(7&+678.6

  INTRODUCTIEKORTINGEN

  Automotivebekijk onze

  advertentie

  op pagina 5'H%LHHO

  7622 BM BorneT. 074-247 08 77

  ZZZ]LMOVWUDDXWRPRWLYHQO

 • ColofonUITGEVER: Heinink Media

  [email protected]

  Eurowerft 3, Denekamp

  T (0541) 35 59 74

  M 06 54 22 55 68

  VERSPREIDING:Oplage 14.000 exemplaren. Verspreiding in Borne, Aze-

  lo, Hertme, Zenderen en Hengelo (Slangenbeek)

  REDACTIE: Diana Maatjes

  06 30 98 85 45

  [email protected]

  VERKOOP:Patrick Heinink

  [email protected]

  T (0541) 35 59 74

  M (06) 30 02 65 15

  ABONNEMENT:Woont u buiten het verspreidingsgebied dan is het moge-

  lijk om deze krant per post te ontvangen. De kosten die

  hiermee gemoeid zijn bedragen 30 euro per 6 mnd of 55

  euro per jaar.

  Betaling geschiedt per factuur vooraf.

  KRANT AF TE HALEN BIJ:Het gemeentehuis of Kultuhus

  KRANT NIET ONTVANGEN?BEL NAAR:Twente huis aan huis 074 30 30 271

  DRUK:Drukkerij van Barneveld

  De uitgever is nimmer aansprakelijk voor eventuele onjuiste

  vermeldingen van gegevens. Op onze artikelen en fotos

  rust een copyright. Artikelen en fotos uit deze krant mogen

  nimmer zonder toestemming voor andere doeleinden wor-

  den gebruikt.

  KLACHTEN OVER DE BEZORGING?Wij doen onze uiterste best om De week van Borne bij u te

  bezorgen. Mocht u echter toch klachten hebben, dan kunt

  u contact opnemen door te bellen naar Heinink Media,

  (0541) 35 59 74, of te mailen naar:

  [email protected]

  De krant wordt dan alsnog bij u bezorgd.

  DE VOLGENDE KRANT VERSCHIJNT OP WOENSDAG 8 JUNI.

  Wijkracht BorneWijkracht Borne biedt clintondersteuning (voor-heen MEE), (school)maatschappelijk werk en ouderenwerk (Welzijn Ouderen Borne). Het maatschappelijk werk houdt dagelijks een inloop-spreekuur van 9.00 10.00 uur.

  U vindt Wijkracht in het Kulturhus aan de Markt-straat 23. Telefoon 088 367 95 75, [email protected] Wijkracht is er voor iedereen en u kunt zonder doorverwijzing ondersteuning vra-gen.

  \

  Elk leven zijn eigen verhaal

  Aandacht Betrokkenheid

  Begrip

  In harmonie overleg bij u thuis of bij ons aan kantoor

  Hams Uitvaartverzorgingvier generaties vertrouwd

  0546 - 56 13 51www.hamsuitvaartverzorging.nlwww.condoleren.nu www.uitvaarttestament.nu

  Jan en Jennie vieren briljanten huwelijkDat is een heel eind, of niet dan? Jan en Jennie Langenberg (87 en 83 jaar) vierden vorige week donderdag hun briljanten huwelijk. 65 jaar gele-den trouwden ze, op 12 mei 1951. Ze leerden elkaar kennen op de kermis in Goor, bij de draai-molen. Jan woonde in Borne, Jennie in Rijssen. Langzaamaan groeide de liefde tussen de twee, waarna ze drie jaar later trouwden.We zijn in Borne gaan wonen, vertelt Jennie. Jan werkte bij Spanjaard. We woonden zes jaar in een klopjeswoning. Daarna zijn we via de Von Bnninghausenstraat en de Van Bemmelstraat hier in de Van Heekgaarde beland. Het echt-paar heeft drie getrouwde zonen, Arno, Gerrit en Hans. Ook hebben ze zes kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Ze wonen in de buurt, in Losser, Hengelo en Delden. Het is heel fijn dat ze zo dichtbij wonen, vindt Jennie.De laatste jaren laat de gezondheid van beiden helaas wat te wensen over. Het gaat niet zo goed met mijn man, vertelt Jennie. Zijn nieren werken niet zo goed en hij heeft maagbloedingen gehad. In de laatste weken heeft hij ook nog eens twee TIAs (beroertes) gehad. Jennie probeert hem, met hulp van BTK Zorg, zo veel mogelijk zelf te verzorgen. Wat moet je anders? Ik wil hem thuis houden zolang het kan. Ook al heeft Jennie nog veel last van haar knie na een operatie, de boodschappen doen en hier en daar iets in het huishouden lukt nog wel. Gelukkig wonen we vlak bij de winkels.

  Welbevinden van Wmo-clinten gemeten

  Met behulp van het wettelijk verplichte clinter-varingsonderzoek (CEO) is al vastgesteld dat Wmo-clinten positieve ervaringen met de ge-meente Borne hebben. De meeste respondenten weten waar zij terecht kunnen met hun hulpvraag, worden op tijd geholpen en zijn tevreden over de kwaliteit en het effect van de hulp.

  Met het onderzoek Menselijke Maat wil de ge-meente meer inzicht krijgen in het welbevinden van de Wmo-clinten en de mate waarin hulpver-leners hieraan bijdragen. In de wettekst van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn zelfredzaamheid, participatie en welbevinden belangrijke steekwoorden. De 1013 Wmo-clin-ten in Borne zijn aangeschreven, van hen hebben 336 gereageerd. Dat komt neer op een respons van 33 procent, wat in deze doelgroep een pri-ma score is volgens Menselijke Maat.

  BASISBEHOEFTENMenselijke Maat meet het welbevinden aan de hand van de drie psychologische basisbehoeften: autonomie (in hoeverre kun je je eigen keuzes maken, kun je jezelf zijn en durf je je mening te geven?), competentie (in hoeverre kun je doen waar je goed in bent, kun je je passies en talen-ten inzetten en leer je nieuwe dingen?) en ver-

  bondenheid (in hoeverre voel je je verbonden tot andere mensen, krijg je hulp van anderen en kun je zelf van betekenis zijn voor anderen?). Ook meet Menselijke Maat hoe de Wmo-clinten de geboden hulp hebben ervaren die op deze drie psychologische basisbehoeften van toepassing is. Menselijke Maat meet de transformatie in de zorg. Van zorgen voor naar zorgen dat, zodat mensen het gevoel krijgen dat ze actief deelne-men aan de samenleving, legt wethouder Martin Velten uit.

  Uit het onderzoek blijkt dat 85 procent van de respondenten veel autonomie ervaart in zijn of haar leven. Zij kunnen hun eigen keuzes maken en zichzelf zijn en ze durven hun mening te ge-ven. Daartegenover staat dat slechts 27 procent van de respondenten zich competent voelt. Zij hebben meestal of altijd het gevoel dat ze ergens goed in zijn, dat ze dat ook kunnen laten zien en dat ze nieuwe dingen kunnen leren. 38 procent van de respondenten voelt zich vaak of altijd ver-bonden met andere mensen. Zij krijgen hulp van anderen en zijn van betekenis voor anderen. De meerderheid ervaart dit echter niet of nauwelijks. Samen vormen deze drie psychologische basis-behoeften een oordeel over het welbevinden van de Wmo-clinten. Iets meer dan de helft van

  de respondenten, 53 procent, scoort gemiddeld relatief hoog op autonomie, competentie en ver-bondenheid. De andere 47 procent ervaart dit minder goed.

  ERVARING GEBODEN HULPOok is er gekeken naar hoe Wmo-clinten de hulp hebben ervaren. 81 procent van de res-pondenten vindt dat de hulp veel aandacht heeft voor autonomie. 30 procent vindt dat de hulpver-lener veel aandacht heeft voor de competenties en de ontwikkeling hiervan. 12 procent ervaart aandacht van de hulpverlener op het gebied van verbondenheid. In totaal ervaart 27 procent veel aandacht van de hulpverlener voor zijn of haar psychologische basisbehoeften.Wethouder Velten reageert: Het valt me niet te-gen. De zorg in Borne is goed. Alleen moeten we nog wel een slag maken in het transforma-tieproces. Te weinig clinten voelen dat ze ertoe doen. We willen de twinkeling weer in hun ogen zien. Daarom gaan we de dialoog aan met de zorgaanbieders om te bespreken wat hun idee-en zijn. Hoe kunnen we met name de hulp op het gebied van competenties en verbondenheid ontwikkelen? De wethouder voegt daar aan toe dat het onderzoek van Menselijke Maat nieuw is. Als gemeente hebben we onze nek uitgestoken om dit nu al te laten meten, terwijl we er nog niet zijn. Het transformatieproces is namelijk nog niet klaar, dat kan nog jaren duren. We zien dit als een nulmeting.

  De gemeente Borne heeft het onderzoek Menselijke Maat laten uitvoeren waarin gekeken is naar het welbevinden van Wmo-clinten. Uit dit onderzoek blijkt ook hoe deze clinten de geboden hulp ten aanzien van het welbevinden hebben er-varen.

  PRIETPRAAT(Annette Bussmann, pedagogisch medewerkster, Kinderdagverblijf Kiekeboe, [email protected]

  Leidster Esther woont in Duitsland en heeft appels mee genomen voor de kinderen. Jarno kijkt er naar en zegt: Ik hoef ze niet, ik lust geen Duitse appels!

 • KEES BIEDT U ALTIJD DE LAAGSTE PRIJS GARANTIE!

  7 DAGEN PER WEEK GEOPEND! BEKIJK ONZE COLLECTIE OP WWW.KEESSMIT.NL

  Sunyard Country

  deckchair159,-

  Sunyard Wales

  tuin bank169,-

  Forza Barolo

  hoekloungeset995,-

  120 cm 6-delig

  R&S Design Capri standenstoel49,-

  Collectie

  2016NU

  BINNEN!

  AFSLANK Geen resultaatgeld terugGEZOCHT!

  25 personen die in 8 wekennog 5-10 kg willen afvallen

  De laatste kans voor de zomer!

  CHALLENGECorpus

  m lonclubs

  START 26 mei

  Douglas hout, Zwarte dekdelen en Zweeds rabat

  De Berken 5 Delden - www.morssink-bouwmaterialen.nl

  Hetbegonnen

  seizoenis weer

  Dorsetplein 9D Borne - Tel. [email protected]

  Nieuwe Kerkstraat 31 Borne

  Tel: 074 266 1682 [email protected]nl

  Sleutelservice

  Klaar terwijl u wacht

  Vanavond informatie-bijeenkomst over G1000Duizend inwoners van de gemeente Bor-ne gaan in het najaar een dag lang in ge-sprek over wat zij belangrijk vinden voor hun wijk, dorp en gemeente. Bornenaren Ton Remmers en Arjan Bijker hebben dit burgerinitiatief gestart: de G1000 Bur-gertop, door en voor inwoners van de gemeente Borne. Borne heeft hiermee de primeur van de provincie Overijssel. De deelnemers aan de G1000 worden geloot, zodat iedereen - vanaf 16 jaar - evenveel kans heeft. Wie ingeloot is, kan zich vervolgens opgeven als deelnemer.Een G1000 is een open en democra-tisch initiatief van onderop. Er zijn geen politieke agendas vooraf en er zijn geen voorgeselecteerde punten. Iedereen kan samen met anderen nadenken over wat beter kan. Tijdens de dag gaan inwoners samen op zoek naar onderwerpen waar-voor aandacht nodig is. Alle deelnemers doen op basis van gelijkwaardigheid mee. Samen kiezen zij de onderwerpen, gaan ermee aan de slag en maken een keuze uit de voorgestelde oplossingen. Aan het einde van de dag hebben ze tien concrete ideen die verder uitge-werkt gaan worden. Vanavond orga-niseren Ton en Arjan een informatieve bijeenkomst waarbij belangstellenden uit Hertme, Zenderen en Borne welkom zijn. De organisatoren informeren de aanwezi-gen over de opzet, de achtergrond en het doel van een G1000. Ze hopen op een grote opkomst, zodat het idee kan landen en dat er aan het einde van de avond vol-doende mensen genteresseerd zijn ge-raakt. Het is tijdens deze avond ook mo-gelijk je aan te melden om mee te helpen met het organiseren van de G1000. De informatiebijeenkomst is vanavond vanaf 19.30 uur in het Kulturhus. Graag vooraf aanmelden via [email protected]

  Oplossing puzzel week 18

  Verhuizing

  Plantaardig en sociaal wassen met Seepje

  Wereldwinkel Borne verkoopt nu ook Seepje-producten waarmee je sociaal kunt wassen. De Wasmannen, jonge mannen met een passie voor wassen, maken het mogelijk. Melvin Loggies en Jasper Gabrilse, beide 24 jaar, studeer-den bedrijfskunde aan de Erasmus Uni-versiteit in Rotterdam toen ze in maart 2013 met Seepje startte.

  Ze introduceerden sociaal wassen twee jaar gele-den door gebruik te maken van de schil van de Sapindus mukorossi-vrucht uit Nepal. Deze vruchten groeien aan de Sapindusbomen die in overvloed groeien in en rondom het Himalaya-gebergte. Van-wege het gunstige klimaat in Nepal groeien daar de grootste vruchten van de hoogste kwaliteit. Wanneer de schil van de vrucht gedroogd is, krijgt deze bijzondere eigenschappen. De schil laat na-melijk een natuurlijke vorm van zeep vrij wanneer hij met water in aanraking komt.

  Naast wassen met schillen, heeft Seepje ook een viertal vloeibare varianten ontwikkeld waarmee Melvin en Jasper samen de wereld schoner en mooier wassen. Hoe? Door hier in Nederland samen te werken met een sociale werkplaats en in Nepal te zorgen voor natuurbehoud en verbete-ringen in de werk- en leefomstandigheden bij hun Nepalese schillenboer. De Seepje-producten zijn 100% plantaardig.

  www.deweekvanborne.nl

  Tijdelijke afsluiting Jupiterstraat voor aansluiting op F35De Jupiterstraat is vanaf gisteren tot en met aan-staande vrijdag afgesloten voor doorgaand ver-keer ter hoogte van de spoorwegovergang. In deze dagen wordt de Jupiterstraat aangesloten op het eerste Bornse deel van de fietssnelweg F35. Via gele borden kun je een omleidingsroute volgen. Volgens planning wordt het eerste deel van de F35 in Borne begin juni opengesteld voor het fietsverkeer. Later realiseert de gemeente Bor-ne het tweede deel tussen de ovonde in de Del-densestraat en het Hag in Zenderen. Ook andere gemeenten werken aan de aanleg van de F35. Uiteindelijk krijgt de nieuwe fietsverbinding een totale lengte van 62 kilometer. De Fietssnelweg

  F35 is onderdeel van het Hoogwaardig Fiets-netwerk Twente. De F35 is een snelle, comforta-bele en veilige non-stop fietsverbinding van 62 kilometer van Nijverdal naar de Duitse grens met zijtakken van Almelo naar Vriezenveen en van Enschede naar Oldenzaal. De F35 loopt grof-weg parallel aan de autoweg A35, vandaar de naam F35. In Nederland is de F35 uniek door de hoogwaardige en uniforme inrichting die langs de gehele route wordt toegepast. Hierdoor is het hoogwaardige fietspad herkenbaar als belangrij-ke verbinding door Twente, van hartje stad naar hartje stad.

 • Weerbaarheidstrainingen: bewustwording vergroten en sterker wordenLeander Huurneman geeft weerbaarheidstrainingen aan kinderen en volwasse-nen met zijn bedrijf LH Stimulans. Hij geeft al een tijdje dit soort trainingen, bij-voorbeeld aan kinderen van groep 8. Hij is nu een eigen bedrijf begonnen om nog meer kinderen en volwassenen te leren mentaal - en ook fysiek - sterker te worden.

  Vooral de bewustwording is erg belangrijk bij de weerbaarheidstrainingen, vertelt Leander. Kinderen worden zich bewust van wie ze zijn, wat hun sterke kanten zijn en ze krijgen meer zelf-vertrouwen. Ook leren ze hoe ze kunnen omgaan met anderen in lastige situaties. Daarvoor werkt hij met ze samen aan hun houding, ademhaling, communicatie en lichaamstaal. Samen zoeken we naar de kracht van een kind en dat hij of zij zich bewust wordt van hoe zijn of haar bood-schap overkomt. Ik bekijk dan wat ik daar eventu-eel kan verbeteren. Ook begeleid ik jongeren die op bijna elk vlak in de knel zitten naar zelfstandig-heid toe, zodat ze weer lekker in hun vel zitten.Leander geeft de training niet alleen aan kinde-ren, maar ook aan volwassenen. Daarbij richt hij zich niet alleen op mensen die het moeilijk heb-ben, maar ook op mensen die al heel ambitieus zijn, maar nog een stap verder willen. Dat kan in werk zijn of in sport, op heel veel vlakken kan ik mensen helpen. Grotendeels heeft de bewustwor-ding te maken met mentaal sterker worden, maar ik pleit ook voor het fysieke sterk zijn. Je lichaam heeft er immers ook een heel belangrijke rol in.Leander werkt als jeugd- en jongerenwerker bij het Kulturhus. Vanuit het Kulturhus wordt aan kin-deren van groep 8 van de Bornse basisscholen aangegeven dat ze zich via hun ouders op kun-nen geven voor weerbaarheidstrainingen die Le-ander geeft. Ook geeft hij geregeld individueel zulk soort trainingen aan jongeren.

  Na het volgen van de CIOS-opleiding heeft Le-ander een tijd gymlessen gegeven en toernooien georganiseerd. Daarna is hij maatschappelijk werk gaan studeren, waarbij hij meer de begelei-dende zorgkant op ging. Van die beide kanten, sport en maatschappelijk werk, heb ik mijn eigen visie gecreerd over hoe ik mensen kan helpen. Je moet eerst jezelf goed leren kennen en van daaruit kun je alles aan. Als je jezelf goed kent, dan weet je hoe je met andere mensen - en met jezelf - kunt omgaan.Voor meer informatie, kijk op www.lh-stimulans.nl of mail naar [email protected]

  Feestelijke week rond opening Spanjaardkamer

  In de week van 29 mei tot 5 juni staat Borne in het teken van herinneringen aan de geschiedenis van de familie Spanjaard. In het kader van deze week opent museum Bussemakerhuis een speciale Spanjaardkamer waarin de be-drijfs- en familiegeschiedenis van de familie Spanjaard te bekijken is.

  In aanvulling op de vaste expositie die in 2012 geheel is aangepast, wordt nu de Spanjaardka-mer geopend. Hiermee sluit de textielgeschiedenis van Borne in de 18e en 19e eeuw aan op de meer recente geschiedenis van na de industrialisatie aan de hand van de glorieuze Spanjaardtijd.

  De feestelijke themaweek wordt mogelijk gemaakt door een enthousiaste samenwerking tussen veel maatschappelijke en culturele instellingen binnen Borne.De gidsengroep in Oud Borne heeft speciale rondwandelingen ontwikkeld die langs de Synago-ge, het schooltje, het badhuis en een aantal van de voormalige woonhuizen leidt.De Heemkundevereniging verzorgt een foto-expositie in het Dijkhuis. Ook zal op die locatie een Spanjaardcaf worden gehouden waarbij genteresseerden worden uitgenodigd om herinnerin-gen te delen over hun tijd bij de Spanjaardfabriek. De Bornse Synagoge verzorgt een lezing die aansluit op het onderwerp.Ook De Bornse Harmonie, opgericht door Jacob Spanjaard, wordt betrokken bij de festiviteiten. En er zal er aandacht zijn voor het watermachientje aan de Piepersveldweg dat momenteel wordt opgeknapt.

  SPANJAARDMANIFESTATIE 29 MEI 5 JUNI Uitgebreide informatie op www.bussemakerhuis.nlInschrijven via [email protected]

  BEZOEK VAN DE FAMILIE SPANJAARD AAN BORNE 28 MEISerenade door de Bornse Harmonie bij het Witte Huis, circa 13.00 uur

  BEZICHTIGING SPANJAARDKAMER DINSDAG T/M ZONDAG IN HET BUSSEMAKERHUIS Openingstijden 13.30 17.00 uur, kosten 4,00 p.p. Vrienden van het museum en leden van de Heemkundevereniging hebben vrije entree.

  SPANJAARDWANDELING O.L.V. EEN GIDS OP 29 MEI, 1 JUNI, 4 JUNI EN 5 JUNI 14.00 uur: Start op het pleintje op de kop van de Ennekerdijk.Ter afsluiting bezoek aan het museum, inclusief kop koffie. 6,00 p.p.Inschrijven via [email protected] of 074-2669636.

  SPANJAARDCAF: 31 MEI AANVANG 19.00 UUR IN HET DIJKHUIS.Herinneringen ophalen in een rondetafel-setting. M.m.v. Jaap Grootenboer, Henk ten Thije en Herbert Zwartz.

  LEZING IN DE SYNAGOGE: 3 JUNI WIE WAREN DE SPANJAARDS?Aanvang 20.00 uur. Kosten 7,50 inclusief consumptie. Opgave via [email protected]

  EXPOSITIE IN HET DIJKHUIS 26 MEI T/M 5 JUNIIngericht door de Heemkundevereniging Borne, vrij toegankelijk.

  OpeningstijdenDinsdag t/m zondag van 13.30 t/m 17.00 uur

  AdresEnnekerdijk 11, 7622 ED Borne, tel: 074 2669636

  [email protected], www.bussemakerhuis.nl

  VERSCHIJNINGSDATA DE WEEK VAN BORNEweek 20 woensdag 18 mei Voorjaarweek 23 woensdag 8 juni Koopzondagweek 24 woensdag 15 juni Vaderdagweek 26 woensdag 29 juni Zomerweek 28 woensdag 13 juli Zomervakantie

  Bezoek het Spanjaardgemaal tijdens de SpanjaardweekDe Vrienden van het Spanjaardgemaal zijn druk bezig om het gemaal in oude glorie te herstel-len. Tijdens de Spanjaardweek kan iedereen het Spanjaardgemaal bezoeken, van 28 mei tot en met 5 juni. Peter Welles, oprichter van de Vrien-den van het Spanjaardgemaal, is op 28 mei van 11.00 tot 15.00 uur aanwezig om uitleg te ge-ven over het gebouw en de restauratie.Eerder is in deze krant aangekondigd dat er op 28 mei een gemaalconcert zou plaatsvinden. Alles was hier al voor geregeld, een mooi man-nenkoor en koperinstrumenten, maar vanwege

  organisatorische en veiligheidsredenen gaat dit concert niet door. Wel blijft 28 mei de dag waar-op het grote informatiebord - waarschijnlijk - ont-huld wordt. Ook begint op deze dag een grote sponsoractie onder Bornse ondernemers om 10.000 binnen te halen voor restauratie van het gebouw en om de binnenkant aan te pakken.

  Heb je interesse om het werk van de Vrienden van het Spanjaardgemaal te steunen? Neem dan contact op met Peter Welles via [email protected]

  Avondvierdaagse van 6 tot en met 9 juniDe avondvierdaagse is niet meer uit Borne weg te denken en ook dit jaar kan iedereen weer meelopen. Van maandag 6 tot en met donder-dag 9 juni kun je een route lopen van vijf of tien kilometer. De start is iedere dag tussen 18.30 en 19.00 uur bij BVV Borne op Sportpark t Wooldrik. Kinderen moeten minimaal vier jaar zijn. Opgeven kan via het contactformulier op de website van het Avondvierdaagsecomit

  Borne: www.avondvierdaagse-borne.nl. Tijdens de voorinschrijving betalen kinderen tot en met veertien jaar 4,50 en vanaf vijftien jaar be-taal je 5,00. Schrijf je je s avonds vooraf-gaand aan het lopen bij de start in, dan betaal je 0,50 meer. Deze prijzen gelden als je elke dag meeloopt. Wil je slechts n dag meelopen? Dan betaal je 3,00.

 • Ootmarsumsestraat 145 Tilligte. +31 (0)541 222222. Koopavond op donderdag en vrijdag tot 21 uur. Shop online: koopmanmode.nl

  Deze acties zijn alleen geldig in onze winkel.

  shop jesetkorting

  16 t/m 29 mei

  * SET BESTAAT UIT 3 ARTIKELEN NAAR KEUZE. ALLEEN OP BLAUW GELABELDE ARTIKELEN. VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL. OOK GELDIG IN ONZE ONLINE SHOP: WWW.KOOPMANMODE.NL

  OP ELK SETJE VAN 3 ARTIKELEN ONTVANG JE 20% KORTING* VAKMENSEN

  IN MONTAGE & AUTOTECHNIEK10% 15% 20% 25%

  KORTING OPONDERHOUDSBEURT

  KORTING OPAPK

  KORTING OPUITLIJNEN

  KORTING OPAIRCOSERVICE

  ACTIE GELDIG T/M 31-5-2016

  INTRODUCTIEKORTINGEN

  Automotive

  Zijlstra AutomotiveDe Bie el 15

  7622 BM BorneT. 074-247 08 77

  www.zijlstra-automotive.nl

  APK | ONDERHOUD | UITLIJNEN | REPARATIES | AIRCO | BANDEN & VELGEN | UITLATEN | ACCU | VERLICHTINGCHIPTUNING | RACE & RALLY | DIAGNOSE | NAVIGATIE | MULTIMEDIA | ALARM | AUDIO

  Pinksterfeesten Bornerbroek, los goan in het hart van TwenteBornerbroek, het kleine dorp in hartje Twente, gaat zich de komende pinksterdagen weer storten in het feestgedruis. Dat feesten begint op vrijdag 13 mei met het Bedrijvenuur-tje, met daaropvolgend als vanouds de Brookeravond. Het muziekprogramma liegt er niet om, is van hoge kwaliteit en zeer afwisselend.

  ZaterdagOm te beginnen: de zaterdagmiddag is om-gedoopt tot Super Schlager Samstag, waar-bij schlagerzanger Freddy Feierabend en de band Wahsinn Power Polka gaan zorgen voor een waanzinnig gemtliche Duitse middag. Zaterdagavond is de avond voor de echte muziekliefhebber. Op de bhne verschijnt de U2 Tribute band U2-4-U2. Een band vol unforgettable fire, met een zanger met de echte Bono-stem, die de hele mensenmassa zal laten meezingen. Op deze avond gaan we ook back to the nineties met de Fasten your Seatbelts & Trip to Trip reunion band met o.a. Tessa Boomkamp.Menigeen zal terugdenken aan de geweldi-ge avonden destijds in de grote dancings, discotheken en de vele feesttenten in de re-gio waar deze bands veelvuldig het dak eraf speelden.

  ZondagEerste Pinksterdag, zondag 15 mei, is de All American Sunday. De middag staat garant voor een gezellige, gemoedelijke sfeer in een tent met lange tafels. Er zijn optredens van De Johnny Bernard Band, de Amerikaanse countryzanger Doug Adkins en de John Jor-genson Electric Band. Op zondagavond, per definitie altijd een volle bak, laat de zeskop-pige band Popgunnn de tent kolken. In een doorlopende set vliegen de hits om je oren, met daarbij veel interactie met het publiek en een geweldige show. Wie op zaterdag- en/of zondagavond voor 21.30 uur binnen is, betaalt 7,50 entree

  i.p.v. 10,=.

  MaandagTweede Pinksterdag wordt op muzikaal ge-bied een heerlijke dag. Prachtige ballads, gol-den oldies en folksongs van SSensual2. Alles in t plat-nummers van Half Um Half en last but zeker not least de heerlijke bhneshow vol stampende hits van vijf mega stoere mei-den, die onder de naam Steam vol gas geven. ActiviteitenHet hele weekend is er ook een overvol ac-tiviteitenprogramma. Een kleine greep: rom-melmarkt, braderie, kinderboerderij, trap-trekkerrace, megazandbak, vogelschieten, springkussens, ballonnenman, simulator-racen en op een leuke manier met weten-schap en techniek spelen onder de naam Mad Science. Echte waaghalzen kunnen bun-geejumpen vanaf een hoogte van ruim vijf-tig meter. Tweede Pinksterdag is het Mighty Machinery Monday, met ronkende motoren, autos, vrachtwagens, legertrucks, kranen, hoogwerkers, oude tractoren en zitmaai-erraces. Nieuw dit jaar is een demonstratie van zelfgemaakte houtklovers. Degenen met de origineelste, de meest innovatieve en de snelste houtklover gaan met een leuke prijs naar huis. Natuurlijk is er ook het hele week-end kermis. Kortom, genoeg keuze om even lekker los te goan in het hart van Twente. Feestterrein en tent zijn overdag gratis toe-gankelijk. Het volledige programma kunt u vinden op www.pinksterfeesten.nl . Ook kunt u de Pinksterfeesten volgen via Facebook en Twitter.

  Duiven van Boenders presteerden weer goedOnder uitstekende weersomstandigheden werden de duiven van Het Luchtvermaak Wierden afgelopen zaterdag om 8.45 uur ge-lost in Quievrain. Er werd een snelheid bereikt van 82 kilometer per uur en de te overbrug-gen afstand afstand bedroeg 296 kilometer. Net als vorige week presteerden de duiven van Boenders erg goed en dat resulteerde

  weer in een eerste en een tweede plek. De eerste klokte hij om 12.22 uur en zn tweede twee minuten later. De nummer drie arriveer-de deze week ook weer bij Karsten. Jeugdlid Wendy Eertink was met een achttiende plek ook weer van de partij. Om 12.58 uur waren er 109 duiven weer thuis.

  Hans Boenders in zijn duivenhok

  v/m fulltimev/m fulltime

  Parkeer nu extra voordelig op Het Hulsbeek!

  Koop nu de parkeerpas met 50% korting!

  Bestellen kan op: www.hethulsbeek.nl

  Recreatiepark Het Hulsbeek biedt iedereen een ultieme ontspannen, plezierige, sportieve en avontuurlijke beleving in een prachtige natuurlijke omgeving. Kijk voor meer informatie op www.hethulsbeek.nl

  van 40,-

  voor 20,-

  Actie geldig t/m 5 juni 2016!

  Parkeerpas geldig tot mei 2017!

  an v 40,-oor v 20,-

  pKmet

  estellen kan op:Bwww

  oop n

  rtorting!0% k 50% k

  stelleb k.hethulsbeek.nl

  stellen kan op:www

  eerpas nu de park

  P

  www

  arkeerpas

  s

  www

  ctie Ageldig t/m 6!15 juni 20

  geldig tot mei 2

  eer nu arkPop Het Hulsbeek!

  eatiepark Het Hulsbeek biedt iederecrRe en av sportie,plezierige

  oor meer inf Kijk v.vingomge

  deligoorxtra veop Het Hulsbeek!

  een een ultieme ontspannen, eatiepark Het Hulsbeek biedt iederving in een prace beleuurlijkontve en a

  ormatie op oor meer inf .hethulsbeek.nlwww

  m

  delig

  een een ultieme ontspannen, e uurlijkhtige natving in een prac

  .hethulsbeek.nl

  ei 2017!

  Twentse recreatieparken komen metscherpe aanbieding parkeerpasVanaf medio mei 2016 dient er op de recreatieparken Het Hulsbeek, Het Rutbeek enHet Lageveld parkeergeld betaald te worden (dit was voorheen alleen op warme zomerdagen).De recreatieparken werden voorheen genancierd door provincie Overijssel, de gemeentenen door eigen inkomsten. De nanciering vanuit de provincie is stopgezet vanwege bezuini-gingen met als gevolg dat de parken zelf voor meer inkomen moeten zorgen. Op deze manierkunnen de parken goed onderhouden en vernieuwd worden.De drie Twentse recreatieparken bieden iedereen een ultiem ontspannen, plezierige, sportieveen avontuurlijke beleving in een prachtige natuurlijke omgeving. Het hele jaar door bieden zeeen gevarieerd en laagdrempelig evenementenprogramma voor o.a. de sportieveling, de festi-valbezoeker of het gezin met kinderen. Tijdens het zomerseizoen van 1 mei tot en met 31 au-gustus betaalt de bezoeker 5,- per parkeerbezoek en tijdens de overige maanden 2,-. Omde bezoekers tegemoet te komen kunnen zij nu een parkeerpas* kopen met 50% korting. Dezeis geldig tot mei 2017. De bezoekers kunnen gebruik maken van deze korting tot 5 juni 2016,daarna is de parkeerpas weer 40,-.

  *U kunt de parkeerpas online bestellen opwww.hulsbeek.nl/parkeerkaarten.

  Nieuwe webshop Kees SmitTuinmeubelen gelanceerd

  Advertorial

  Meer dan alleen een web-shopMitchel Oude Nijhuis, e-commerce manager vanKees Smit Tuinmeubelen:Op onze nieuwe webshopwordt online orintatie ge-combineerd met veel inspi-ratie en sfeerbeleving. Zohebben we onder anderesfeerfotos toegevoegd aande producten en een blogpa-gina waarbij we de belevingvan onze tuinmeu- belenkunnen overbrengen. Jevindt hier voldoende inspira-tie zoals de verschillendecollecties, tips en trends.

  Extra functionaliteiten engemakkenKees Smit Tuinmeubelen in-tegreerde enkele nieuwefunctionaliteiten in de web-shop om het online shoppen

  nog gebruiksvriendelijker temaken. Oude Nijhuis: Tijdens de ontwikkeling vande nieuwe webshop hebbenwe ons voornamelijk gerichtop de integratie van gevoelen beleving. Door het groteassortiment is het belangrijkdat elke bezoeker zich thuisvoelt op de webshop. Pro-ducten kunnen op denieuwe webshop eenvoudigworden bewaard als favorietitem en door de gebruiks-vriendelijke lter is het zeereenvoudig om een productte vinden dat voldoet aan dewensen van de bezoeker.Daarnaast is er een handigevergelijkfunctie gentegreerdwaardoor producten een-voudig met elkaar kunnenworden vergeleken. KeesSmit geeft op de nieuwewebshop ook een inzicht in

  de fysieke showrooms, waar-door offline samen wordt ge-bracht met online.

  Communicatiekanalen enadviesNaast de standaard commu-nicatiekanalen zoals telefo-nie, mail en chat is er nu ookeen WhatsApp-functie toe-gevoegd. Op deze manierkan Kees Smit zijn klanteneenvoudig voorzien van per-soonlijk advies. De bereik-baarheid van de onlineverkoopmedewerkers is da-gelijks met een uur verlengdtot 23:00 uur.

  Nominatie Magento Award

  De Webshop van Kees SmitTuinmeubelen is ook dit jaargenomineerd voor een bij-zondere award, namelijk deMeet Magento Award in decategorie Magento Commu-nity. Helpt u ons om dezeprijs in de wacht te slepen?Breng dan nu uw stem uit opKees Smit Tuinmeubelen!Stem mee via: www.meet-magento.nl/awards/

  De geheel vernieuwde en geavanceerde webshophttps://www.keessmit.nl is gelanceerd. Volop sfeerbele-ving, frisse kleuren en veel inspiratie zijn kenmerkendvoor de nieuwe webshop. Het vooropstellen van een op-timale sfeerbeleving is een belangrijk onderdeel van denieuwe online strategie van Kees Smit. Op de webshopstaan ruim 500 tuinsets. Daarnaast beschikt de webshopover allerlei extra functionaliteiten en gemakken.

  Samen zorgen voor een goed leven, dt is woonservice. Vijf organi-saties zetten zich gezamenlijk in voor wonen, welzijn en zorg in uw omgeving. Maar wij kunnen het niet zonder u! Dus zeg het, als u iets nodig hebt. Doe mee aan een leuke activiteit. Of kom eens langs op n van de locaties voor een praatje, een bakje koffie of het lezen van een krantje. Want woonservice draait om goed wonen en ont-moeten!

  Kijk voor meer informatie over Woonservice en de verschillende activiteiten die er te doen zijn op: http://woonservice.wierden.nl.

  Activiteiten woonservice van 11 mei tot en met 18 mei 2016 Alzheimer trefpuntHet Alzheimer Trefpunt Wierden nodigt u van harte uit op woensdag 18 mei 2016, om 19.30 uur in Het Reggedal in Enter voor het volgende Alzheimer Trefpunt. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Mw M. Abbink zal u daar ontvangen. De entree is vrij (incl. koffie/thee).

  Het thema van de avond is : Financin en rechtsbeschermingSpreker: R. Schuurman, notaris te WierdenWanneer iemand door dementie moeite krijgt met het goed rege-len van de financile en andere zaken, moeten deze door een ander worden overgenomen om ongelukken te voorkomen. Wat mogen di-recte naasten of mantelzorgers wettelijk gezien regelen. Na de pauze is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.Voor vragen kunt u contact opnemen met: Mar-ianne Disselhorst-Pekkeriet, Ouderenadviseur Stichting De Welle, tel : 0546-571693 / e-mail [email protected]

  Reguliere activiteiten woonservice van 11 mei tot en met 18 mei 2016Inloopochtend voor 50-plussers elke vrijdagochtend in KandjoliElke vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is er een inloopochtend voor 50-plussers in Kandjoli. In ongedwongen sfeer kunt u de krant lezen of gezellig met elkaar praten. De eerste inloopochtend start op 11 september a.s. Ook kunt u bij voldoende aanmeldingen leren om-gaan met de computer, iPad of leren internetten. De kosten zijn 1,00 per persoon, incl. koffie/thee.

  RUNFORKIKAESTAFETTE.NL

  2 T / M 4 S E P T E M B E R 2 0 1 6

  REN IN EEN TEAM VAN GRONINGEN NAAR UTRECHTVOOR KINDEREN MET KANKER

  Feestelijke opening StudYoPiWil je meer weten over yoga, mindfulness en pilates en kijken wat bij je past? Neem dan een kijkje bij StudYopi tijdens de opening op zaterdag 28 mei van 11.00 tot 15.00 uur. Sinds vorige maand is StudYoPi gevestigd aan de Ennekerdijk 37 in Borne. Iedereen mag zich opgeven om een proefles te volgen. Neem voor meer informatie contact op met Wilma Vreeling via [email protected] of 06 - 27395733. Of kijk op www.studyopi.nl.

  www.deweekvanborne.nlParkeer nu extra voordelig op Het Hulsbeek!

  Koop nu de parkeerpas

  met 50% korting!

  Bestellen kan op:

  www.hethulsbeek.nl

  Recreatiepark Het Hulsbeek biedt iedereen een ultieme ontspannen, plezierige, sportieve en avontuurlijke beleving in een prachtige natuurlijke omgeving. Kijk voor meer informatie op www.hethulsbeek.nl

  van 40,-

  voor 20,-

  Actie geldig t/m

  5 juni 2016!

  Parkeerpas geldig tot mei 2017!

 • Bornenaar Raymond Hofst is dol op Borne, op de natuur en op fotograferen. Deze drie elementen komen samen op zijn Face-bookpagina Borne is zo mooi. Sinds de oprichting in oktober 2014 volgen ruim zevenhonderd mensen zijn pagina. Bekijk in elke editie van De Week van Borne een paar mooie, recente fo-tos van Raymond of van leden van de Facebook-pagina die zelf ook fotos plaatsen.

  BEGRAAFPLAATS AAN DE VON BNNINGHAUSENSTRAATFOTOGRAAF RAYMOND HOFST

  VERBOUWDE BOERDERIJ, GEZIEN VANAF DE STRAAT NAAR ZENDERENFOTOGRAAF ANDR BOURGONJE

  Borne is zo mooi

  DE WEIDEPLASFOTOGRAAF ANDR BOURGONJE

  Alles voor de wetenschap: een chip in je handHet begon als een 1 aprilgrap, maar niet veel later werd het de werkelijkheid. Bornenaar Thijs Geerdink, mede-eigenaar van het Enschedese Nerds & Company, liet een chip in zijn hand plaatsen. Ik ben nu aan het spelen wat ik ermee zou moeten kunnen doen.

  Thijs legt kort uit wat zijn bedrijf Nerds & Com-pany doet. Het is een webbureau, maar niet zomaar eentje. We bouwen digitale dingen van topkwaliteit. Ons bureau zit in het hoge segment, bij ons weet je zeker dat je bij oplevering een website, app of software hebt die top is. We zijn nu de stap aan het maken van een goed webbu-reau naar een superinnovatief webbureau.

  Onderdeel van dat superinnovatieve is nieuwe dingen willen ontdekken. Waar liggen nieuwe mogelijkheden? Wat kunnen ze nog meer toe-passen? Die chip komt daar goed bij van pas. Het begon als een 1 aprilgrap van onze mar-ketingmanager Tina. Zij bracht naar buiten dat wij alle bijna alle medewerkers zouden laten taggen door middel van een chip. Zodat we altijd zouden weten waar onze nerds zitten. Ze zouden dan kunnen in- en uitklokken en nerdie-dingen doen op de werkvloer. Dat werd zwaar opgepakt, ook door landelijke media. Maar ik wilde niet liegen, dus we hebben gezegd, het is een grap. Dat vonden ze niet zo leuk, maar ik werd vervolgens wel benaderd door iemand uit Utrecht. Hij zei: Ik heb een piercingstudio in Utrecht en ik implanteer chips bij mensen. Als jul-lie dat willen, kom ik naar jullie toe om die chips erin te schieten. Toen kon ik voor mijn gevoel niet meer terug. Het past bij Nerds & Company, wij doen heel veel digitale innovatie voor onze klan-ten. Chips is dan de volgende stap.Bram, volgens Thijs de beveiligingsnerd van het bedrijf wilde ook wel een chip. Voor het bevei-ligingsvraagstuk is dit natuurlijk heel interessant. Hoe zit het met de privacy van zon chip? Wat nou als er persoonsgegevens op staan en je kunt het hacken? Hij wilde weten hoe het werkt en ik wil zelf ook kijken wat ik ermee kan. Dus een paar dagen later, op dinsdag 5 april, stond die man uit Utrecht hier, Tom van Oudenaarden.

  Het plaatsen gebeurde rond de lunch en aan het

  begin van de dag leek het een normale dag. Tot die man er was en alle spullen klaar ging leggen. Toen begon ik m wel te knijpen. Ik wist niet wat ik kon verwachten en ik zag een enorme injec-tienaald. Niet zon kleintje voor bloed afnemen, maar een dikke waar een glazen capsule met de chip erin doorheen kon. Het plaatsen zelf was erg pijnlijk. De capsule moest natuurlijk goed ge-plaatst worden, dat was wel even wroeten. Voor mijn gevoel duurde het lang, maar met een paar minuten was het gebeurd. Pleister eroverheen en klaar. Ik heb direct getest of de chip het wel deed. Gelukkig zat dat allemaal wel goed.

  Het is een NFC-chip, Near Field Communicati-on. Oftewel: de chip kan communiceren met ap-paraten die NFC ondersteunen en dichtbij zijn. En inderdaad, als je je telefoon met NFC-onder-steuning erop legt, bliept hij na een seconde en verschijnt het visitekaartje van Thijs op je display. Ik heb mijn visitekaartje erop staan en nu ben ik aan het bedenken wat ik er verder allemaal mee kan. Misschien kan ik er sloten mee openen? Dat onderzoeken we nu met een slotenfabrikant in En-schede. Hoe hou je dat veilig? En misschien is het ook wel iets voor banken of andere gebouwen waar je niet zomaar naar binnen mag.

  Voorlopig blijft Thijs de chip in zijn hand houden. Hij is de laatste weken ingekapseld en zit nu vast op zijn plaats. Als er ontstekingen of zwellingen komen, dan gaat hij eruit. Of als er nieuwe chips zijn met meer mogelijkheden, dan zal ik m mis-schien vervangen.Of chips de toekomst hebben, dat weet Thijs nog niet zo zeker. Als ik nu kijk naar wat dit ding kan, dan heeft het niet de toekomst. In theorie kan ik er mijn auto mee openmaken en mijn huis ingaan of met een telefoon praten en een laptop ontgren-delen. Maar dat kan mijn telefoon in theorie ook allemaal. Er moet eerst nog iets bedacht worden dat echt alleen met de chip kan.

 • VERS SPEC IALISTENBorne

  Aanbiedingen zijn geldig van Dinsdag t/m Zaterdag

  In Almelo: - Vincent van Goghplein 60 - Apollolaan (Winkelcentrum Aalderinkshoek)

  - Schelfhorstmarkt (Woensdagochtend) - Bornerbroek (Woensdagmiddag)

  In Borne: - Letterveldweg (Bij Netto- rama)

  Voor openingstijden kijk op onze Website!

  www.vertwenz.nl

  bezorgservicegratis

  Streekproduc

  ten

  van Twentse

  groond

  LENTE AANBIEDING!* Start nu en ontvang de 5e groentekrat

  GRATIS

  * G

  eldi

  g t/

  m 3

  1-05

  -201

  6

  Meer info?

  Elke week een smaakvol, gezond, vers en biologisch groente en/of fruit pakket. Zoveel mogelijk lokaal en van het seizoen. Per week opzegbaar. We streven naar 5 hoofd-en bijgroente.

  Fruittas (min. 2,5 kg fruit 8,50)

  1 p. 5,00 2 p. 9,003 p. 12,50 4 p. 16,00 5 p. 20,00

  Onze huisgemaakte salades! Scharrelsalade 500 gram 2.49Rundvleessalade 500 gram 1.99Aardappel salade 500 gram 1.99

  De Bleek 3 - Borne tel. 074 266 1286

  Deze aanbiedingen geldig van 24-03-2016 t/m 26-03-2016

  ALINK

  www.vertwenz.nl

  bezorgservicegratis

  Streekproduc

  ten

  van Twentse

  groond

  NU OOK: GRATIS BEZORGING IN HEEL HENGELO

  Meer info?

  Elke week een smaakvol, gezond, vers en biologisch groente en/of fruit pakket. Zoveel mogelijk lokaal en van het seizoen. Per week opzegbaar. We streven naar 5 hoofd-en bijgroente.

  Fruittas (min. 2,5 kg fruit 8,50)

  1 p. 5,00 2 p. 9,003 p. 12,50 4 p. 16,00 5 p. 20,00

  Oude Kaap Rosnormaal 4,50 per flesnu 6 stuks voor

  20,-

  Douglas hout, Zwarte dekdelen en Zweeds rabat

  De Berken 5 Delden - www.morssink-bouwmaterialen.nl

  Hetis begonnen!seizoen

  Frans ter HaarBVVe e - e n v a r ke n s h a n d e l

  Brokmansweg 12, 7667 SH ReutumTelefoon: 0541 - 670238

  In deze functie ben je verantwoordelijk voorhet afrekenen en factureren van ingekochteen verkochte dieren en de voorbereidinghiervan. Je zorgt voor het volgen en tijdig afwerken van de orderstroom, betalingen, de debiteuren- en crediteurenadministratie.Je ondersteunt en adviseert het managementdoormiddel van rapportages. Ook het optimaliseren en verder automatiseren van (administratieve) processen behoort tot het takenpakket.

  Je herkent jezelf in onderstaande punten: Afgeronde (agrarische) bedrijfskundige,

  bedrijfseconomische of administratieveHBO (Of MBO+) opleiding.

  Analytisch sterk, accuraat, doortastend,vasthoudend en initiatiefrijk.

  Beheersing Nederlandse en Duitse taal. Affiniteit met automatisering, beheersing

  administratieve software en MS Office.

  Heb je interesse, kijk dan voor het volledige profiel opwww.fransterhaar.nl/aangeboden-gezocht/vacature/

  Wegens groei en professionalisering zoeken wij een

  32-40 uur per week

  Administratief medewerker met de ambitie omdoor te groeien naar hoofd administratie (M/V)

  BIJVERDIENSTE?Wij zoekenenthousiaste

  INTERESSE?Neem dan contact op met ons kantoor

  Tel. 074 - 303 02 71.

  Mailen kan ook: [email protected]

  bezorgersVoor de wekelijkse huis aan huis krant

  Gratis toegang Bussemakerhuis in museumweekendMuseum Bussemakerhuis is op zaterdag 23 april en zondag 24 april gratis te bezoeken tijdens het nationale museumweekend. Het thema van het museum-weekend is dit jaar Ons echte goud. In het Bussemakerhuis is dat weekend een vaandel te bewonderen van de katholieke arbeidersvereniging (KAB).

  Het vaandel is geschonken door mevrouw J. Sanders-Kamp uit Borne. Haar vader was heel actief binnen de KAB en na zijn overlijden bleef het vaandel in de familie. Onlangs heeft ze con-tact gezocht met het Bussemakerhuis, dat erg blij is met deze gift. Het vaandel is nog helemaal intact, dat zie je niet vaak bij zulke oude vaan-dels, vertelt Liesbeth Hassink van het Bussema-kerhuis. We willen het niet permanent tentoon-stellen, daar is het te mooi en te kwetsbaar voor. Daarom laten we het alleen in het museumweek-

  end zien. Het is fantastisch dat bezoekers in dat weekend dit vaandel kunnen bewonderen.

  Het museumweekend is n van de grootste cul-turele evenementen van Nederland. Het wordt georganiseerd met het idee om het grote publiek te laten zien en te laten ervaren hoe leuk en leer-zaam het kan zijn om een museum te bezoeken. Museum Bussemakerhuis aan de Ennekerdijk 11 is op 23 en 24 april geopend van 13.30 tot 17.00 uur.

  Yuen Wong damkampioen van OverijsselNa een noodzakelijke barrage is Yuen Wong damkampioen van Overijssel geworden! Met dit resultaat gaat hij door naar de halve finales van het kampioenschap van Nederland en dan kan hij misschien definitief de aansluiting maken met de top van Nederland. Voor de onderlinge com-petitie op de vrijdagavond in het clubgebouw aan de Twijnerstraat werden weer een aantal leuke partijen gespeeld. In de onderlinge is Yuen Wong allang uitgegroeid tot een plaatselijke grootheid. Henk de Lange zette zijn hakken in het zand, maar werd langzaam maar zeker weg-gedrukt door Yuen. Ayla Nur bouwde haar cen-trumstand nogal optimistisch op tegen oude rot Hans van der Zon. Deze wist daar wel raad mee en via een geraffineerde slagkeuze ontfutselde hij Ayla een schijf en zij kwam er daarna niet meer aan te pas. In een zeer goede stand haalde Jan Bosch combinatief uit tegen Henk Jansen en die zag dat het hopeloos was en gaf het op. Marinus Freriks schrok zich een hoedje toen Bertus Nop-pers een dam op het bord toverde. Deze werd steeds machtiger en heel overtuigend kon Bertus twee punten op zijn conto bijschrijven. Willem Buschers had een makkelijke dag tegen Fons ten Broeke die, zo leek het wel, meer tegen zichzelf

  zat te dammen dan tegen zijn tegenstander. Loes Grooters is goed in vorm en ditmaal was Peter Behrens het slachtoffer. Na een matige periode zit Gerard Santen ook weer op het goede spoor en ditmaal won hij van Bart Venneker. Na een pe-riode van afwezigheid maakte Leo Springer kor-te metten met Marinus Bosman. Michiel Hagreis bezette wat al te enthousiast alle centrumvelden tegen Nico Rosink. En van deze schijven kwam op de tocht te staan en Michiel kreeg het moeilijk. Hij miste een verrassende remise die toch nog verborgen zat in het lastige eindspel en door een vervelende zetdwang ging de partij voor Michiel verloren.Uitslagen onderlinge:H.de Lange-Y.Wong 0-2H.Jansen-J.Bosch 0-2L.Springer-M.Bosman 2-0W.Buschers-F.ten Broeke 2-0J.Moorman-A.Hanegraaf 2-0M.Freriks-B.Noppers 0-2M.Hagreis-N.Rosink 0-2B.Venneker-G.Santen 0-2P.Behrens-L.Grooters 0-2A.Nur-H.van der Zon 0-2

  Help je collecteren voor de Anjeractie?Stichting De 3Kearls collecteert van 30 mei tot en met 4 juni voor het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel in een deel van Borne. De collecte is onder de naam Anjeractie. De helft van de op-brengst wordt besteed aan cultuur en natuur in de regio. De andere helft is voor de collecterende stichting.Stichting De 3Kearls organiseert lokale evene-menten met een maatschappelijk toegevoegde waarde. Ze zijn bijvoorbeeld al een tijd bezig met het voorbereiden van de derde Twentse Kerst-stoet op 18 december. Het organiseren van eve-nementen kost veel tijd en geld, daarom probeert

  de stichting geld binnen te halen via subsidies, sponsoren en overheden. Ook vinden ze het be-langrijk om zelf een deel van het benodigde geld binnen te halen, daarom doen ze graag mee aan de Anjeractie.

  De 3Kearls zijn op zoek naar mensen die mee willen helpen door n avond te collecteren, dit kost ongeveer twee uur. Je wordt ingedeeld in groepjes van twee of drie personen. Draag je de Stichting 3Kearls een warm hart toe en wil je helpen? Meld je dan aan via [email protected]

  Open dag Mortuarium Helpt ElkanderMortuarium Helpt Elkander zet op zaterdag 28 mei van 11.00 tot 16.00 uur de deuren open aan de Bekenhorst 4 in Borne. Tijdens deze open dag kun je kennismaken met de medewerkers, de vrijwilligers en het bestuur.

  De open dag biedt aan iedereen gelegen-heid om alle vragen te stellen met betrekking tot de uitvaart en de mogelijkheden die het uitvaartcentrum biedt voor de invulling van persoonlijke wensen. Je kunt rondkijken in de 24 uursfamiliekamers, de verzorgingsruimte, de opbaarruimte en de aula.Ook kun je je laten voorlichten over thanatop-raxie (lichte balseming). Notariskantoor Kuhl

  mann, Hulshof & De Kok is aanwezig om je te informeren over erfrecht. De muzikale om-lijsting is in handen van Marjon Weerink van de Song-Smederij die je ook graag vertelt over de mogelijkheden van een persoonlijk lied tijdens een uitvaart.

  Uitvaartleidsters Gerry Leferink en Marijke Markslag informeren je graag over de per-soonlijke invulling van de uitvaart.

  Voor kinderen is er een tekenwedstrijd Her-inneringen, waarbij je kans maakt op een speelarrangement voor vijf personen bij Kids City.

 • Enschedesestraat 47 (gebouw De Kaemer)7551 EJ Hengelo,

  Postbus 142, 7550 AC Hengelot 074 - 291 07 05 f 074 - 242 71 13

  [email protected]

  Digizeker-kluisIedereen die een computer heeft, heeft ook documenten en andere informatie digitaal. Uit onderzoek blijkt dat 61 procent van de Nederlanders wil dat profielen van social media worden verwijderd na hun overlij-den. Niet iedereen realiseert zich dat dit niet vanzelf gaat na je overlijden. Vaak weten nabestaanden niet welke accounts je hebt en wat je er na je overlijden mee wilt. Stel dat je een Paypal-account hebt, daar kan nog een geldbedrag op staan. Mocht je actief zijn op een datingsite, dan kan dat tot pijnlijke situaties aanleiding geven. Als je als nabestaanden niet over inloggegevens beschikt, is het vaak lastig om toegang tot de accounts van een over-ledene te krijgen.

  Daarom kunnen clinten die op ons kantoor een tes-tament of een levenstestament maken ook een Digize-ker-kluis openen. In deze kluis kun je op ieder moment je sociale netwerk accounts, belangrijke documenten en zelfs een persoonlijke videoboodschap voor je erfgenamen opslaan. Tijdens je leven kun je zelf op ieder moment inloggen om je gegevens terug te zoe-ken. Het is op die manier gemakkelijk bij te houden waar je je geregistreerd hebt en wat je wachtwoord was. Ook belangrijke documenten kunnen niet meer kwijtraken. Zo bewaar je alles veilig bij elkaar op n centrale plek. Op die manier ontstaat er overzicht en is alle informatie gemakkelijk terug te vinden. De notaris bewaart een digitale reservesleutel van je kluis. In je testament kun je bepalen aan wie ik die na je overlijden mag vrijgeven. Die sleutel komt altijd boven water, omdat het testament is geregistreerd in het Centraal Testamentenregister. Het Centraal Testa-mentenregister is een landelijk register waar de notaris informatie opvraagt na een overlijden. Zo zorgt de notaris ervoor dat de door jou aangewezen persoon toegang krijgt tot je digitale kluis.Hoe zit het dan met de veiligheid van je gegevens? Alle gegevens in je kluis zijn versleuteld met een per-soonlijke sleutel. Voor deze versleuteling wordt gebruik gemaakt van de meest moderne vorm van beveiliging en de sleutel van je kluis is alleen bij jou en bij de no-taris bekend. Alle data tussen je computer en de ser-ver wordt over een versleutelde verbinding verstuurd. Hierdoor kan de data niet afgeluisterd worden door derden.Op deze manier kun je het voor jezelf, maar zeker ook voor je nabestaanden, een stuk gemakkelijker maken om te beschikken over je digitale gegevens.

  COLUMN ZOMER NOTARIAAT

  Uitslagen Bridge Sociteit BorneHet bridgeseizoen 2015/2016 is weer ten einde. Er zijn zesentwintig bridgesessies gehouden in competi-tieverband. Circa 80 paren hebben daaraan deelgenomen verdeeld over drie lijnen. Uiteindelijk blijkt dat de winnaars van dit seizoen veelal ook in voorgaande jaren het best hebben gepresteerd.

  MAANDAGMIDDAG : 1. Frans Brinkman Gerard Mulder2. Gerard Hollegien Jos ten Buren3. Bennie Assink Marijke Haug

  SLEMCOMPETITIE: Dezelfde volgorde

  DINSDAGAVOND:1. Jos ten Buren Gilbert Gougon2. Maritte Kroeze Harry Kroeze3. Hetty van de Bult Bert van de Bult

  SLEMCOMPETITIE: 1. Jos ten Buren Gilbert Gougon2. Maritte Kroeze Harry Kroeze3. Herman Geerdink Hans Schouten

  ZOMERDRIVESIn september zal het seizoen 2016/2017 van start gaan. Gedurende de zomer kunnen de spelers hun kennis en routine op peil hou-den door deel te nemen aan de zomerdrives. Bij deze drives zijn ook niet-leden van harte welkom. Plezier en gezelligheid staan tijdens

  deze drives voorop. Er wordt gespeeld op woensdagmiddag in de Stefanshof. Op 15 juni wordt de aftrap gegeven. Bij voldoende belangstelling zal tot en met 10 augustus in meerdere lijnen worden gespeeld. Per speel-dag zijn enkele kleine prijzen beschikbaar. Spelers die minimaal zes keer deelnemen kunnen zich laten kronen tot Zomerkampioen. De spelvorm is namelijk parenbridge in de vorm van een individuele competitie: u hoeft dus niet altijd met dezelfde partner te spe-len om Zomerkampioen te kunnen worden. Van de in totaal negen wedstrijden tellen de vijf hoogste scores mee voor het kampioen-schap. Inschrijven is per zitting mogelijk van-af 12.45 tot 13.15 uur aan de zaal. Aan-vang bridge: 13.30 uur.

  Mogelijk Multifunctioneel park maakt heel veel sporters blijEr liggen vergevorderde plannen voor een Multifunctioneel park bij t Wooldrik. Het is nu aan de gemeen-teraad om een besluit te nemen. Het begon allemaal zesenhalf jaar geleden met hardloopclincis voor de basisscholen die onder andere door Monica Duivenkate en Ingrid Prigge zijn opgezet. We zeiden te-gen elkaar dat het zo jammer was dat wij geen atletiekbaan hebben voor hardlopers in Borne en of we dat misschien toch konden realise-ren, vertelt Monica. Deze gedachte kwam in de media terecht, waarna de bal is gaan rollen.

  We zijn gaan praten met Triathlon vereni-ging TRIOS, hardloopvereniging Kop(s)lopers, Step One hardloopgroepen en Trim-club de Trimbos en hebben ze gevraagd of zij achter ons plan staan. Zij waren positief, waarna we ook contact hebben gezocht met de Bornse Schaats- en Skeelervereniging. Het toeval wilde dat die vereniging een soort-gelijk plan had. Ze wilden graag een baan waar ze in de zomer op konden skeeleren en die ze in de winter onder water konden laten lopen. Een dun laagje water, dat snel zou bevriezen, waardoor ze in Borne zouden kunnen schaatsen bij weinig vorst. Dankzij deze wens van de Schaats- en Skeelervereni-ging werden ook zij betrokken bij het idee van Monica en Ingrid. Zon baan zouden we namelijk ook kunnen gebruiken voor het hardlopen.

  Ze hebben gesprekken gehad met de ge-meente, waarna de gemeente aangaf dat ze het breder moesten gaan trekken. Monica: Dan moesten wij zeker weten dat de ver-enigingen erachter staan. Daarom hebben we de hardloopverenigingen een intentiever-klaring laten tekenen. Daardoor zag de ge-meente dat het echt vanuit de burgers kwam.

  We hebben Popke ten Hoor vanuit de Be-stuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport (BLOS) gesproken, hebben contact gezocht met ouderenbonden, het trainings-centrum van de politie, Borne Blijf Fit (een sportvereniging voor ouderen) en Welzijns-werk Borne: Jeugd/jongerenwerk en Welzijn Ouderen. Ook WMO-mensen met een be-perking doen mee. Tijdens een informatieavond waarbij van al deze partijen een contactpersoon kwam, zijn er nog veel meer ideen geopperd van toe-voegingen aan dit initiatief. Mensen met een scootmobiel kunnen er gebruik van maken, misschien een skatebaan of een fietscross-baantje. Intussen blijven ze praten met de ge-meente. Die kan financieel niets voor ze bete-kenen, maar denkt wel met ze mee en juicht het toe. Uiteindelijk is er via een subsidieaan-vraag toch een voucher beschikbaar gesteld om het plan te laten uitwerken. Kunstenaar

  Wouter Klein Velderman heeft een mooi plan gemaakt waar ook kunst en educatie bij komt kijken. Inmiddels is het plan namelijk zo breed getrokken dat het een parkachtig geheel moet gaan worden, waar iedereen elkaar kan treffen en zijn ding kan doen. De nieuwe naam voor het park wordt Multifunc-tioneel sport-, natuureducatief-, recreatief- en vrijetijdspark Borne, kortweg Multifunctioneel park.

  In februari dit jaar was er een open podium. Verenigingen in Borne hebben hun wensen kenbaar gemaakt voor dit park. Ook de werkgroep, bestaande uit mensen die de hardloopverenigingen en de Bornse Schaats- en Skeelervereniging vertegenwoordigen, heeft haar wensen en ideen gepresenteerd. De werkgroep wil de ideen voor een Multi-functioneel park graag verder uitwerken bin-nen het projectplan t Wooldrik.

  Kinderopvang Borne start Sport BSOSport en spel is belangrijk voor de fysieke ontwikkeling van kin-deren, maar ook voor het samen-spelen. Daarom start Stichting Kin-deropvang Borne een Sport BSO (buitenschoolse opvang) bij de Bornse Voetbal Vereniging (BVV)

  op het sportpark t Wooldrik voor kinderen vanaf acht jaar. Op het sportpark kan de buitenschoolse op-vang gebruikmaken van het jeugdhonk en de sportfaciliteiten. Ze bieden gevarieerde activiteiten aan, zowel binnen als buiten.De Sport BSO begint op de dinsdag en de

  donderdag, de eerste groep start op 20 juni. Kinderopvang Borne is van plan in het nieuwe schooljaar elke dag Sport BSO aan te bieden. Ouders kunnen aanmelden bij [email protected] of bij Marlies ten Dam: 074-265 9900.

 • TE KOOP BOUWGROND

  in Neuenhaus aan de dinkel Leipzichstrasse 79 (d.49828)

  795 m2

  Vrij te bebouwen /leidingen aanwezigGeen tijdlimiet voor het bouwen

  Voor meer informatie (na 18.00 uur):0049 - 5921 37993

  VEEL VOORJAARSVOORDEEL BIJ DECOKAY!

  Almelo: Decokay Grbe | Bornsestraat 103 | www.decokaygrobe.nl | [email protected] |0546-811861 Enschede: Decokay Eijssink | Schuttersveld 16 (woonplein Enschede) | www.decokayeijssink.nl | [email protected] | 053 435 9633

  DECOKAY: MOOI THUIS IN HUIS!Bij Decokay kunt u terecht voor inspiratie, trendy ideen en stijlvolle oplossingen voor de inrichting van uw woning. Van behang tot gordijnen, van kleuradvies tot vloerbedek-king. Decokay is d speciaalzaak voor totale woninginrichting. Heel gemakkelijk alles on-der n dak!

  Naast de bekende trendsettende merken hebben wij voor alle productgroepen ook een scherp geprijsd huismerk: Decokay Design. Zo zijn er talloze mogelijkheden voor ieder budget. Kom gerust langs en leg uw vragen en ideen bij ons voor. Ons team met vakkundige adviseurs vertalen ideen naar uitvoerbare plannen. Als vanzelfspre-kende service komen wij graag bij u langs voor het inme-ten van uw gordijnen, binnen zonwering of vloeren. Wij maken van uw huis uw thuis! We zien u graag bij Decokay Eijssink in Enschede of Decokay Grbe in Almelo!

  Nieuw Startersevent voor Twente

  Start je binnenkort je eigen bedrijf? Of ben je in de afgelopen drie jaar gestart? Dan kun je naar het Startersevent dat het ROZ organiseert met medewerking van alle veer-tien Twentse gemeenten en de provincie Overijssel. Het evenement is op donderdag 2 juni van 15.00 tot 21.30 uur in de Gie-terij in Hengelo. Iedereen in Twente die een eigen bedrijf wil beginnen of de afgelopen drie jaar gestart is, is van harte welkom.Er komt veel op je af als je een bedrijf wilt starten of pas gestart bent. Starters zijn op zoek naar allerlei relevante infor-matie, kennis en nieuwe mensen die hen

  verder kunnen helpen. Dat bieden wij hen op n plek met het Startersevent Twente, aldus Maureen Oude Oosterik, manager bedrijfsvoering ROZ en betrokken bij de organisatie.

  Je kunt tijdens dit evenement kennis opdoen in powersessies over diverse startersthe-mas. Denk aan sessies op het gebied van social media, fiscaliteiten en administratie, marketing, juridische aspecten, zoekmachi-nemarketing, crowdfunding, starten vanuit een uitkering, groeien, franchising en soci-aal ondernemen.

  Ook kun je informatie ophalen bij stands van organisaties en bedrijven die kunnen helpen bij de start of doorgroei van jouw bedrijf en je kunt ervaringen uitwisselen op het Startersplein. Bovendien staat netwerken centraal bij dit evenement. Op het speciaal daarvoor ingerichte Netwerkplein worden netwerkactiviteiten verzorgd, is plek voor netwerkorganisaties en kun je kennismaken met de andere starters.Wil je meer informatie over het program-ma of wil je je aanmelden? Ga dan naar www.starterseventtwente.nl.

 • ZLEUR THIJS KEMPERINK

  ZATERDAG 21 MEI 20.30 UURENTREE 12,50

  Cabaretier Thijs Kemperink uit buurtdorp Alber-gen komt op 21 mei weer naar Kulturhus Borne. De tickets zijn bijna uitverkocht, dus wees er snel bij!In zijn derde programma vraagt cabaretier Thijs Kemperink zich hardop af wat de steeds drukker en gekker wordende maatschappij met ons doet. Het lijkt alsof niemand meer tevreden is en men zich als doel stelt om nog meer te willen dan men al heeft. Is men bang dat men in een sleur raakt, dat men zich wekelijks naar het werk sleurt en zich in de zomers in de sleurhut bevrijd voelt? Wat is er overigens mis met gewoon en met de dagelijkse sleur? Je hoeft niet bang te zijn dat Thijs zich ineens maatschappijkritisch gaat opstel-len, maar een avondje zleuren, dat mag je wel verwachten.

  Kaarten zijn verkrijgbaar bij de kassa van Kulturhus Borne: 074 2657200.

  DE TUBA DAG, UNIEKE DAG VOOR TUBA-SPELERS

  ZONDAG 22 MEI 10.00 - 16.00 UURDEELNAME: 15,00

  Zondag 22 mei vindt de Tuba-dag plaats, een ontmoetingsdag voor bariton- en bastuba-spelers. De gezamenlijke Twentse Muziekscholen en Mu-sidesk nodigen je uit voor deze unieke dag. De Tubadag richt zich voornamelijk op genteres-seerde amateurspelers die zich willen verdiepen in de mogelijkheden van hun instrument. Samen spelen, samen leren en samen muziek maken is het motto van deze bijzondere samenspeel- en workshopdag. De dag start om 10.00 uur met het gezamenlijk inblazen en warming-uppen, om 16.00 uur sluit de dag.Je kunt je inschrijven met vermelding van instru-ment, stemming en in welke sleutel je leest via: [email protected] De bladmuziek die gebruikt wordt voor het inspelen en het ensemble, wordt na inschrijving vroegtijdig verstuurd.

  SOULFULL JAZZ MET NEW ORLEANS GROOVES IN HET BIG BAND CAF

  DONDERDAG 26 MEI20.30 UURENTREE: GRATIS

  Het muzikale dak gaat er weer af in ons foyerca-f. Zowel de BIGBAND van Muziekschool Borne

  als de supervette bigband formatie PP&FFs ko-men even een gigantisch partijtje blazen.

  De Muziekschool BIGBAND bereidt de spelers voor op een carrire in een orkest. 26 mei laten ze in een informele setting horen wat ze hebben geleerd. Met repertoire van Michael Bubl tot moderne funk spelen ze een gevarieerd program-ma, zowel instrumentaal als met zang.

  Dit concert wordt ondersteund door de professio-nele big band PP&FFs die laten horen wat de mo-gelijkheden zijn van een kleinere bigbandsetting. Ook zij spelen een programma varirend van de soul jazz van de jaren zestig tot de moderne big band soul.

  De bar is deze avond geopend en iedereen is welkom om van deze bands te komen genieten in de foyer van het Kulturhus.

  TRIBUTE TO THE EAGLES! THE UNTOUCHABLES & FRIENDS

  ZATERDAG 28 MEI ENTREE: 7,50

  Wie kent niet Hotel California van The Eag-les? Afgelopen jaar stond deze jaren-zeventig popklassieker op de derde positie van de Top 2000 en dan mag je concluderen dat eigen-lijk iedereen dit nummer kan waarderen. Maar behalve Hotel California hebben The Eagles natuurlijk veel meer prachtige poprock op vinyl gezet, waarvan One of these nights, New kid in town, The long run of Heartache tonight de hitlijsten wisten te bestormen. Niet voor niets is hun Greatest Hits het best verkochte album ooit in de Verenigde Staten.

  Eerder dit jaar bereikte eenieder het trieste nieuws dat bandlid Glenn Frey het heden verruilde voor het eeuwige. Liefhebbers van The Eagles kunnen aankomende zaterdag 28 mei terecht in Kultur-hus Borne. Tijdens de tribute to-avond brengt de band The Untouchables samen met gastmuzi-kanten een ode aan The Eagles en in het bijzon-der aan de onlangs overleden leadzanger Glenn Frey.

  Kaarten voor de voorstelling zijn verkrijgbaar via: 074-2657200 of [email protected]

  BIG BAND 89 LIVE IN CONCERT

  ZONDAG 29 MEI11.30 UURENTREE: VRIJE GIFT

  Dat Big Band 89 altijd zorgt voor verrassende concerten is bekend. De gedreven muzikanten brengen hun Big Band-muziek met passie en over-tuiging. Deze lente is het tijd voor een frisse editie van het voorjaarsconcert van Big Band 89. De band vernieuwt en verjongt zich. Veel enthousiast nieuw talent zal van zich laten horen.

  Big Band 89 nodigt vaak gastsolisten uit bij con-certen. Deze keer doen ze eens wat anders, de nieuwe aanwinsten van de band worden in de spotlights gezet. Zoals zangeres Loes Ossevoort, die haar debuut beleeft in het Kulturhus. Dit is ze-ker de moeite waard om te komen beluisteren. Dat geldt ook voor de nieuwe zanger Martin ter Haar, met wie u al eerder kennis heeft kunnen maken.

  Ondanks deze vernieuwingen blijft de band trouw aan het traditionele bigbandrepertoire van de jaren twintig tot nu. Het belooft weer een swin-gend concert te worden, vol verassingen. Komt dat zien!

  INTERACTIEVE LEZING OVER SIERADEN DOOR DE EEUWEN HEEN

  VRIJDAG 3 JUNI20.00 UURENTREE: 5,00

  Op vrijdag 3 juni verzorgt Miranda Nieuwenhuis de boeiende lezing: het sieraad door de eeuwen heen. Al vanaf de prehistorie bestaan er diverse soorten lichaamsversiering in de vorm van tatoea-ges, make-up en sieraden. Dat roept tal van vra-gen op, zoals: sinds wanneer maakten mensen de eerste sieraden en waarom? Wat is de symbo-lische functie van een sieraad? Heeft een sieraad ook een achterliggende betekenis?

  Miranda Nieuwenhuis geeft antwoord op al deze vragen en laat, aan de hand van prachtig beeldmateriaal, zien hoe sieraden in de loop van de tijd veranderd zijn. Hierbij komen diverse stij-len aan bod. Tijdens de interactieve lezing leert u interessante weetjes over sieraden.

  Spannend, leerzaam en gewoon heel leuk! Mi-randa nodigt u uit om een eigen (favoriete) sie-raad mee te nemen. Zij kan u er van alles over vertellen. De lezing start om 20.00 uur en vindt plaats op de eerste etage van bibliotheek Borne.

  GEZELLIGE VOORLEESSESSIE IN DE BIBLIOTHEEK

  MAANDAG 6 JUNI14.00-15.30 UUR

  Alle kinderen opgelet: vanaf 6 juni wordt er elke eerste maandag van de maand weer gezellig voorgelezen in onze knusse voorleeshoek.

  Terwijl de kinderen gezellig bezig worden ge-

  houden, kunnen ouders of oppas op hun gemak neuzen tussen alle boeken of heerlijk relaxen met magazines en kranten.

  Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot de woordenschat en draagt bij aan hun interac-tieve vaardigheden.

  Maar het belangrijkste: ze beleven er veel plezier aan. Voorlezen is leuk voor iedereen. Aanmelden is niet nodig. Iedereen is vrij om te komen luiste-ren en aan te schuiven. Kom ook, het is altijd erg gezellig!

  FILM IN DE BIBLIOTHEEK: VERTIGO VAN ALFRED HITCHOCK

  DINSDAG 7 JUNI 20.15 UURTICKET: 5,00

  Van 3 tot en met 19 juni vinden de Spannen-de Boeken Weken plaats bij bibliotheek Borne. Twee weken volop aandacht voor misdaadlite-ratuur, thrillers en spannende boeken. Natuur-lijk kunnen spannende films in deze weken niet ontbreken, daarom vertoont Bibliotheek Borne in samenwerking met Filmhuis Borne niet n, maar twee spannende films.

  Dinsdag 7 juni vertoont bibliotheek Borne de klassieker Vertigo van Hitchcock, n van de meest fascinerende films die Hitchcock geregis-seerd heeft. Scottie Ferguson is een voormalig politieagent uit San Francisco die vanwege zijn hoogtevrees met pensioen is. Een oude vriend vraagt hem diens vrouw te volgen vanwege haar zelfmoordneigingen. Nadat hij haar met succes van een sprong in het water heeft gered, raakt hij langzaam maar zeker geobsedeerd door deze prachtige, maar verwarde vrouw. Met James Ste-wart, Kim Novak en Barbara Bel Geddes. Aan-vang: 20.15 uur.Dinsdag 14 juni draait de allernieuwste James Bond verfilming: Spectre. Een cryptische bood-schap uit James Bonds verleden brengt hem op het pad van een sinistere organisatie die hij moet zien bloot te leggen. Terwijl M een politieke strijd voert over het voortbestaan van zijn inlichtingen-dienst, speurt 007 tussen al het bedrog door naar de verschrikkelijke waarheid achter SPECTRE. Aanvang: 20.00 uur.Tickets: 5,00 (3,00 voor bibliotheekleden en vrienden van Filmhuis Borne). Verkrijgbaar via: [email protected] of 074-2657200.

  UITAGENDA

 • Het gepatenteerde Tube Layer System combineert drukverlagend slapen met

  extra ondersteuning van tubes. Deze tubes zijn geplaatst in het visco elastisch

  schuim. Zo beschikt de Perzona 240 matras over extra ondersteuning in

  de heupzone. De Perzona 250 individual en 280 individual beschikken

  respectievelijk over 10 en 14 tubes. Deze matrassen worden gratis volledig

  op maat gemaakt met behulp van de Perzona MyScan. Snel en eenvoudig

  ervaart u de ondersteuning voor uw hele lichaam die echt bij u past.

  Alle Perzona matrassen zijn voorzien van een gezoneerde bielastische hoes. Deze volledig

  anti-bacterile hoes is wasbaar op 60 graden en heeft naast een enorm elastisch vermogen ook

  een goede ventilatie. Doordat het matras niet meer gekeerd hoeft te worden zijn handvatten

  overbodig. Thermocool technologie zorgt voor een heerlijk slaapklimaat.

  uw matras bestaat [nog] niet.

  uw tijk is persoonlijk.

  Met het Triple F Foam zet Perzona absoluut een

  nieuwe standaard op het gebied van drukverlagend

  slapen neer. Dit unieke gel foam reageert snel op

  uw bewegingen tijdens het slapen en zorgt voor een

  uitstekende ventilatie.

  De 280 individual beschikt over de unieke Side 2 Side pocket, is

  een 7-zone pocketveren laag die volledig doorloopt tot de randen

  van het matras. Naast verbeterde ventilatie geeft de Side 2 Side

  pocket ook een beter ligcomfort aan de randen van het matras.

  Dit is natuurlijk helemaal ideaal bij een tweepersoons opstelling.

  De unieke multispring van Perzona is samen ontwikkelt met Legget & Platt n de beste universiteiten. Het resultaat is een verenpakket met een enorm aanpassingsvermogen. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van veren met verschillende diameters die opgedeeld zijn 7 ergonomische zones. Zo is de druk in het schouderbereik beduidend lager dan een

  traditioneel pocketveren pakket.

  the next generation.

  uniek: Side 2 Side.

  multispring pocketveren.

  Een perfect matras is gewoonweg vervaardigd van de beste materialen. Gelukkig

  hoeft u niet langer te kiezen tussen de goede ondersteuning van een pocketvering

  of een drukverlagend matras. Perzona combineert het beste van alle matrassoorten

  tot n matras: het hybride matras. Onze hybrid matrassen kenmerken zich door

  een optimale drukverlaging, ventilatie en een geweldige ondersteuning dankzij het

  gepatenteerde Tube Layer System en de Leggett & Platt multispring pocketveren.

  het beste van twee werelden.

  Personaliseer je matras

  Dankzij een slimme combinatie van hoge enlage pocketveren krijgt jouw lichaam altijdhet comfort en de extra ondersteuning waarhet om vraagt (280 individual).

  Jouw Perzona matras is uitgerust met SoftTouch. De tweevoudige veerkracht in elke veergeeft een zachte eerste indruk met een perfecteondersteuning (280 individual).

  Het speciaal voor Perzona ontwikkeldeverenpakket met Multispring heeft een grootaanpassingsvermogen en vermindert daardooronder andere de druk op je schouders.

  Multispring

  Soft touch

  Hi-Low Support

  4 5

  Het gepatenteerde Tube Layer System combineert drukverlagend slapen met

  extra ondersteuning van tubes. Deze tubes zijn geplaatst in het visco elastisch

  schuim. Zo beschikt de Perzona 240 matras over extra ondersteuning in

  de heupzone. De Perzona 250 individual en 280 individual beschikken

  respectievelijk over 10 en 14 tubes. Deze matrassen worden gratis volledig

  op maat gemaakt met behulp van de Perzona MyScan. Snel en eenvoudig

  ervaart u de ondersteuning voor uw hele lichaam die echt bij u past.

  Alle Perzona matrassen zijn voorzien van een gezoneerde bielastische hoes. Deze volledig

  anti-bacterile hoes is wasbaar op 60 graden en heeft naast een enorm elastisch vermogen ook

  een goede ventilatie. Doordat het matras niet meer gekeerd hoeft te worden zijn handvatten

  overbodig. Thermocool technologie zorgt voor een heerlijk slaapklimaat.

  uw matras bestaat [nog] niet.

  uw tijk is persoonlijk.

  Met het Triple F Foam zet Perzona absoluut een

  nieuwe standaard op het gebied van drukverlagend

  slapen neer. Dit unieke gel foam reageert snel op

  uw bewegingen tijdens het slapen en zorgt voor een

  uitstekende ventilatie.

  De 280 individual beschikt over de unieke Side 2 Side pocket, is

  een 7-zone pocketveren laag die volledig doorloopt tot de randen

  van het matras. Naast verbeterde ventilatie geeft de Side 2 Side

  pocket ook een beter ligcomfort aan de randen van het matras.

  Dit is natuurlijk helemaal ideaal bij een tweepersoons opstelling.

  De unieke multispring van Perzona is samen ontwikkelt met Legget & Platt n de beste universiteiten. Het resultaat is een verenpakket met een enorm aanpassingsvermogen. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van veren met verschillende diameters die opgedeeld zijn 7 ergonomische zones. Zo is de druk in het schouderbereik beduidend lager dan een

  traditioneel pocketveren pakket.

  the next generation.

  uniek: Side 2 Side.

  multispring pocketveren.

  Een perfect matras is gewoonweg vervaardigd van de beste materialen. Gelukkig

  hoeft u niet langer te kiezen tussen de goede ondersteuning van een pocketvering

  of een drukverlagend matras. Perzona combineert het beste van alle matrassoorten

  tot n matras: het hybride matras. Onze hybrid matrassen kenmerken zich door

  een optimale drukverlaging, ventilatie en een geweldige ondersteuning dankzij het

  gepatenteerde Tube Layer System en de Leggett & Platt multispring pocketveren.

  het beste van twee werelden.

  Personaliseer je matras

  Dankzij een slimme combinatie van hoge enlage pocketveren krijgt jouw lichaam altijdhet comfort en de extra ondersteuning waarhet om vraagt (280 individual).

  Jouw Perzona matras is uitgerust met SoftTouch. De tweevoudige veerkracht in elke veergeeft een zachte eerste indruk met een perfecteondersteuning (280 individual).

  Het speciaal voor Perzona ontwikkeldeverenpakket met Multispring heeft een grootaanpassingsvermogen en vermindert daardooronder andere de druk op je schouders.

  Multispring

  Soft touch

  Hi-Low Support

  4 5

  Het gepatenteerde Tube Layer System combineert drukverlagend slapen met

  extra ondersteuning van tubes. Deze tubes zijn geplaatst in het visco elastisch

  schuim. Zo beschikt de Perzona 240 matras over extra ondersteuning in

  de heupzone. De Perzona 250 individual en 280 individual beschikken

  respectievelijk over 10 en 14 tubes. Deze matrassen worden gratis volledig

  op maat gemaakt met behulp van de Perzona MyScan. Snel en eenvoudig

  ervaart u de ondersteuning voor uw hele lichaam die echt bij u past.

  Alle Perzona matrassen zijn voorzien van een gezoneerde bielastische hoes. Deze volledig

  anti-bacterile hoes is wasbaar op 60 graden en heeft naast een enorm elastisch vermogen ook

  een goede ventilatie. Doordat het matras niet meer gekeerd hoeft te worden zijn handvatten

  overbodig. Thermocool technologie zorgt voor een heerlijk slaapklimaat.

  uw matras bestaat [nog] niet.

  uw tijk is persoonlijk.

  Met het Triple F Foam zet Perzona absoluut een

  nieuwe standaard op het gebied van drukverlagend

  slapen neer. Dit unieke gel foam reageert snel op

  uw bewegingen tijdens het slapen en zorgt voor een

  uitstekende ventilatie.

  De 280 individual beschikt over de unieke Side 2 Side pocket, is

  een 7-zone pocketveren laag die volledig doorloopt tot de randen

  van het matras. Naast verbeterde ventilatie geeft de Side 2 Side

  pocket ook een beter ligcomfort aan de randen van het matras.

  Dit is natuurlijk helemaal ideaal bij een tweepersoons opstelling.

  De unieke multispring van Perzona is samen ontwikkelt met Legget & Platt n de beste universiteiten. Het resultaat is een verenpakket met een enorm aanpassingsvermogen. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van veren met verschillende diameters die opgedeeld zijn 7 ergonomische zones. Zo is de druk in het schouderbereik beduidend lager dan een

  traditioneel pocketveren pakket.

  the next generation.

  uniek: Side 2 Side.

  multispring pocketveren.

  Een perfect matras is gewoonweg vervaardigd van de beste materialen. Gelukkig

  hoeft u niet langer te kiezen tussen de goede ondersteuning van een pocketvering

  of een drukverlagend matras. Perzona combineert het beste van alle matrassoorten

  tot n matras: het hybride matras. Onze hybrid matrassen kenmerken zich door

  een optimale drukverlaging, ventilatie en een geweldige ondersteuning dankzij het

  gepatenteerde Tube Layer System en de Leggett & Platt multispring pocketveren.

  het beste van twee werelden.

  Personaliseer je matras

  Dankzij een slimme combinatie van hoge enlage pocketveren krijgt jouw lichaam altijdhet comfort en de extra ondersteuning waarhet om vraagt (280 individual).

  Jouw Perzona matras is uitgerust met SoftTouch. De tweevoudige veerkracht in elke veergeeft een zachte eerste indruk met een perfecteondersteuning (280 individual).

  Het speciaal voor Perzona ontwikkeldeverenpakket met Multispring heeft een grootaanpassingsvermogen en vermindert daardooronder andere de druk op je schouders.

  Multispring

  Soft touch

  Hi-Low Support

  4 5

  Het gepatenteerde Tube Layer System combineert drukverlagend slapen met

  extra ondersteuning van tubes. Deze tubes zijn geplaatst in het visco elastisch

  schuim. Zo beschikt de Perzona 240 matras over extra ondersteuning in

  de heupzone. De Perzona 250 individual en 280 individual beschikken

  respectievelijk over 10 en 14 tubes. Deze matrassen worden gratis volledig

  op maat gemaakt met behulp van de Perzona MyScan. Snel en eenvoudig

  ervaart u de ondersteuning voor uw hele lichaam die echt bij u past.

  Alle Perzona matrassen zijn voorzien van een gezoneerde bielastische hoes. Deze volledig

  anti-bacterile hoes is wasbaar op 60 graden en heeft naast een enorm elastisch vermogen ook

  een goede ventilatie. Doordat het matras niet meer gekeerd hoeft te worden zijn handvatten

  overbodig. Thermocool technologie zorgt voor een heerlijk slaapklimaat.

  uw matras bestaat [nog] niet.

  uw tijk is persoonlijk.

  Met het Triple F Foam zet Perzona absoluut een

  nieuwe standaard op het gebied van drukverlagend

  slapen neer. Dit unieke gel foam reageert snel op

  uw bewegingen tijdens het slapen en zorgt voor een

  uitstekende ventilatie.

  De 280 individual beschikt over de unieke Side 2 Side pocket, is

  een 7-zone pocketveren laag die volledig doorloopt tot de randen

  van het matras. Naast verbeterde ventilatie geeft de Side 2 Side

  pocket ook een beter ligcomfort aan de randen van het matras.

  Dit is natuurlijk helemaal ideaal bij een tweepersoons opstelling.

  De unieke multispring van Perzona is samen ontwikkelt met Legget & Platt n de beste universiteiten. Het resultaat is een verenpakket met een enorm aanpassingsvermogen. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van veren met verschillende diameters die opgedeeld zijn 7 ergonomische zones. Zo is de druk in het schouderbereik beduidend lager dan een

  traditioneel pocketveren pakket.

  the next generation.

  uniek: Side 2 Side.

  multispring pocketveren.

  Een perfect matras is gewoonweg vervaardigd van de beste materialen. Gelukkig

  hoeft u niet langer te kiezen tussen de goede ondersteuning van een pocketvering

  of een drukverlagend matras. Perzona combineert het beste van alle matrassoorten

  tot n matras: het hybride matras. Onze hybrid matrassen kenmerken zich door

  een optimale drukverlaging, ventilatie en een geweldige ondersteuning dankzij het

  gepatenteerde Tube Layer System en de Leggett & Platt multispring pocketveren.

  het beste van twee werelden.

  Personaliseer je matras

  Dankzij een slimme combinatie van hoge enlage pocketveren krijgt jouw lichaam altijdhet comfort en de extra ondersteuning waarhet om vraagt (280 individual).

  Jouw Perzona matras is uitgerust met SoftTouch. De tweevoudige veerkracht in elke veergeeft een zachte eerste indruk met een perfecteondersteuning (280 individual).

  Het speciaal voor Perzona ontwikkeldeverenpakket met Multispring heeft een grootaanpassingsvermogen en vermindert daardooronder andere de druk op je schouders.

  Multispring

  Soft touch

  Hi-Low Support

  4 5

  Het gepatenteerde Tube Layer System combineert drukverlagend slapen met

  extra ondersteuning van tubes. Deze tubes zijn geplaatst in het visco elastisch

  schuim. Zo beschikt de Perzona 240 matras over extra ondersteuning in

  de heupzone. De Perzona 250 individual en 280 individual beschikken

  respectievelijk over 10 en 14 tubes. Deze matrassen worden gratis volledig

  op maat gemaakt met behulp van de Perzona MyScan. Snel en eenvoudig

  ervaart u de ondersteuning voor uw hele lichaam die echt bij u past.

  Alle Perzona matrassen zijn voorzien van een gezoneerde bielastische hoes. Deze volledig

  anti-bacterile hoes is wasbaar op 60 graden en heeft naast een enorm elastisch vermogen ook

  een goede ventilatie. Doordat het matras niet meer gekeerd hoeft te worden zijn handvatten

  overbodig. Thermocool technologie zorgt voor een heerlijk slaapklimaat.

  uw matras bestaat [nog] niet.

  uw tijk is persoonlijk.

  Met het Triple F Foam zet Perzona absoluut een

  nieuwe standaard op het gebied van drukverlagend

  slapen neer. Dit unieke gel foam reageert snel op

  uw bewegingen tijdens het slapen en zorgt voor een

  uitstekende ventilatie.

  De 280 individual beschikt over de unieke Side 2 Side pocket, is

  een 7-zone pocketveren laag die volledig doorloopt tot de randen

  van het matras. Naast verbeterde ventilatie geeft de Side 2 Side

  pocket ook een beter ligcomfort aan de randen van het matras.

  Dit is natuurlijk helemaal ideaal bij een tweepersoons opstelling.

  De unieke multispring van Perzona is samen ontwikkelt met Legget & Platt n de beste universiteiten. Het resultaat is een verenpakket met een enorm aanpassingsvermogen. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van veren met verschillende diameters die opgedeeld zijn 7 ergonomische zones. Zo is de druk in het schouderbereik beduidend lager dan een

  traditioneel pocketveren pakket.

  the next generation.

  uniek: Side 2 Side.

  multispring pocketveren.

  Een perfect matras is gewoonweg vervaardigd van de beste materialen. Gelukkig

  hoeft u niet langer te kiezen tussen de goede ondersteuning van een pocketvering

  of een drukverlagend matras. Perzona combineert het beste van alle matrassoorten

  tot n matras: het hybride matras. Onze hybrid matrassen kenmerken zich door

  een optimale drukverlaging, ventilatie en een geweldige ondersteuning dankzij het

  gepatenteerde Tube Layer System en de Leggett & Platt multispring pocketveren.

  het beste van twee werelden.

  Personaliseer je matras

  Dankzij een slimme combinatie van hoge enlage pocketveren krijgt jouw lichaam altijdhet comfort en de extra ondersteuning waarhet om vraagt (280 individual).

  Jouw Perzona matras is uitgerust met SoftTouch. De tweevoudige veerkracht in elke veergeeft een zachte eerste indruk met een perfecteondersteuning (280 individual).

  Het speciaal voor Perzona ontwikkeldeverenpakket met Multispring heeft een grootaanpassingsvermogen en vermindert daardooronder andere de druk op je schouders.

  Multispring

  Soft touch

  Hi-Low Support

  4 5

  Het gepatenteerde Tube Layer System combineert drukverlagend slapen met

  extra ondersteuning van tubes. Deze tubes zijn geplaatst in het visco elastisch

  schuim. Zo beschikt de Perzona 240 matras over extra ondersteuning in

  de heupzone. De Perzona 250 individual en 280 individual beschikken

  respectievelijk over 10 en 14 tubes. Deze matrassen worden gratis volledig

  op maat gemaakt met behulp van de Perzona MyScan. Snel en eenvoudig

  ervaart u de ondersteuning voor uw hele lichaam die echt bij u past.

  Alle Perzona matrassen zijn voorzien van een gezoneerde bielastische hoes. Deze volledig

  anti-bacterile hoes is wasbaar op 60 graden en heeft naast een enorm elastisch vermogen ook

  een goede ventilatie. Doordat het matras niet meer gekeerd hoeft te worden zijn handvatten

  overbodig. Thermocool technologie zorgt voor een heerlijk slaapklimaat.

  uw matras bestaat [nog] niet.

  uw tijk is persoonlijk.

  Met het Triple F Foam zet Perzona absoluut een

  nieuwe standaard op het gebied van drukverlagend

  slapen neer. Dit unieke gel foam reageert snel op

  uw bewegingen tijdens het slapen en zorgt voor een

  uitstekende ventilatie.

  De 280 individual beschikt over de unieke Side 2 Side pocket, is

  een 7-zone pocketveren laag die volledig doorloopt tot de randen

  van het matras. Naast verbeterde ventilatie geeft de Side 2 Side

  pocket ook een beter ligcomfort aan de randen van het matras.

  Dit is natuurlijk helemaal ideaal bij een tweepersoons opstelling.

  De unieke multispring van Perzona is samen ontwikkelt met Legget & Platt n de beste universiteiten. Het resultaat is een verenpakket met een enorm aanpassingsvermogen. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van veren met verschillende diameters die opgedeeld zijn 7 ergonomische zones. Zo is de druk in het schouderbereik beduidend lager dan een

  traditioneel pocketveren pakket.

  the next generation.

  uniek: Side 2 Side.

  multispring pocketveren.

  Een perfect matras is gewoonweg vervaardigd van de beste materialen. Gelukkig

  hoeft u niet langer te kiezen tussen de goede ondersteuning van een pocketvering

  of een drukverlagend matras. Perzona combineert het beste van alle matrassoorten

  tot n matras: het hybride matras. Onze hybrid matrassen kenmerken zich door

  een optimale drukverlaging, ventilatie en een geweldige ondersteuning dankzij het

  gepatenteerde Tube Layer System en de Leggett & Platt multispring pocketveren.

  het beste van twee werelden.

  Personaliseer je matras

  Dankzij een slimme combinatie van hoge enlage pocketveren krijgt jouw lichaam altijdhet comfort en de extra ondersteuning waarhet om vraagt (280 individual).

  Jouw Perzona matras is uitgerust met SoftTouch. De tweevoudige veerkracht in elke veergeeft een zachte eerste indruk met een perfecteondersteuning (280 individual).

  Het speciaal voor Perzona ontwikkeldeverenpakket met Multispring heeft een grootaanpassingsvermogen en vermindert daardooronder andere de druk op je schouders.

  Multispring

  Soft touch

  Hi-Low Support

  4 5

  Het gepatenteerde Tube Layer System combineert drukverlagend slapen met

  extra ondersteuning van tubes. Deze tubes zijn geplaatst in het visco elastisch

  schuim. Zo beschikt de Perzona 240 matras over extra ondersteuning in

  de heupzone. De Perzona 250 individual en 280 individual beschikken

  respectievelijk over 10 en 14 tubes. Deze matrassen worden gratis volledig

  op maat gemaakt met be