De Vaart - 2010-2011 - nr. 5 - pasen 2011

of 42 /42
De Vaart Schooljaar 2010-2011 8 april 2011 nr. 5

Embed Size (px)

description

De Vaart - 2010-2011 - nr. 5 - pasen 2011

Transcript of De Vaart - 2010-2011 - nr. 5 - pasen 2011

 • De Vaart

  Schooljaar 2010-2011

  8 april 2011

  nr. 5

 • Pasen 2011 3

  Pasen de roep om op te staan

  Elke dag opnieuw klinkt op een of andere wijze de roep om op te staan. Naar school, naar een volgende halte, naar je werk, of nergens heen. Maar opstaan moet je, vroeg of laat. Heel je leven is een grote beweging van gaan liggen en weer opstaan, van vallen en opstaan. Totdat

  je, net als alle mensen, voor de laatste keer gaat liggen. Soms gaat dat opeens, heel onverwachts. Vaak gaat dat langzaam. Dan lig je neer om niet meer op te staan. Nooit meer? Sommigen zeggen van wel. Zij zeggen dat je ook dan ligt te wachten op een stem die roept: Opstaan jij!. Ze zeggen dat je ook dan weer op gaat staan en dingen ziet die je nooit zag.

  Dan ben je waar je nog nooit eerder was. De mensen zeggen er nog bij dat ze het niet zelf verzonnen hebben. En dan vertellen ze een oud verhaal over een mens die een stem hoorde en hij wist van wie die stem was. De mensen zijn geboren voor vrede en liefde, en niet voor oorlog haat en narigheid, zei de stem. Hij vertelde van wat hij gehoord dat, maar hij moest al gauw zijn mond houden. Dat deed hij niet, natuurlijk niet. Ten slotte

  hebben ze hem doodgemaakt; zijn vrienden legden hem neer, voorgoed. Toen hoorde hij die stem opnieuw: Opstaan!. En hij stond op, ging naar zijn vrienden, en zij herkenden hem, toen, en later, en weer later, steeds opnieuw, nu ng. Daarom oefenen zijn vrienden zich nog steeds in het opstaan en zij leggen zich niet zo maar bij alles neer. Ze zeggen nee, als iemand een ander slaat. Ze staan op als mensen zich meer wanen dan anderen. Ze protesteren als mensen

  angstvallig voor zichzelf houden wat ze bezitten. Ze leggen zich er gewoon niet bij neer, als de n machtiger wil zijn dan de ander. Ze zeggen nee tegen wapens, en tegen alles wat vervuilt, en tegen te veel om allemaal op te noemen. Lastige mensen, noemt de goegemeente hen. Waarom altijd zo opstandig zijn? Daar word je toch maar onrustig van.

  Maar de genspireerde vrienden laten het er niet bij zitten en komen steeds weer in beweging. Door dat oude verhaal, moet je weten.

  Naar een verhaal Een verschil van dag en nacht van Niek Schuman

 • Pasen 2011 4

  Kalender

  April

  2011 Ma 11 Begin van de paasvakantie

  Ma 25 Paasmaandag Vrijaf

  Di 26 8.30 uur: Hervatting van de lessen

  Instapdag voor nieuwe kleuters

  26 april 6 mei: Verkeersproject Sam, de verkeersslang

  Mei

  2011 Ma 2 Start Vlaamse fietsweek voor scholen

  Di 3 L5-L6 9.00 uur: Fietstocht door gemeente in het kader van de Vlaamse fietsweek

  Do 5 VM: Medisch schooltoezicht voor selectieven

  20.00 uur: Infoavond openluchtklassen voor ouders van L5

  Zo 8 Moederdagviering

  11.15 uur: Moederdagviering opgeluisterd door KiKoMo in de St.-Godelievekerk

  Ma 9 L6 NM: Intergenerationele activiteit in woon- en zorgcentrum St.-Jozef

  20.00 uur: Vergadering van de ouderraad

  Wo 11 18.00 uur: Eerste praktische voorbereiding voor de vormelingen in St.-Godelievekerk

  Vr 13 19.00 uur: Zoektocht naar de eerste communie (voor ouders en kinderen)

  Di 17 L6 14.00 uur: EHBO-cursus Red een Leven

  L5-L6 19.00 uur: Vormingsavond Leren leren o.l.v. Paul Maes

  Wo 18 Moederdag- en vaderdagfeest voor kleuters en L1

  Do 19 L4 Interdiocesane Proeven

  13.30 uur: Kennismakingsnamiddag voor kleuters die kunnen instappen op 6 juni

  Vr 20 L4 Interdiocesane Proeven

  18.00 uur: Tweede praktische voorbereiding voor de vormelingen in St.-Godelievekerk

  Wo 25 Pedagogische studiedag leraren vrijaf voor de kinderen

  Vormelingen 18.45 uur: Voorbereiding vormselwake in de St.-Godelievekerk

  Vormelingen 19.30 uur: Vormselwake met het gezin in de St.-Godelievekerk

  Do 26 L5 Grote verkeerstoets

  L6 8.35 uur : EHBO-cursus Red een Leven

  Vr 27 Vormelingen 18.00 uur: Laatste praktische voorbereiding in de St.-Godelievekerk

  Zo 29 11.00 uur: H. Vormsel in de St.-Godelievekerk (opgeluisterd door Godelievekoor)

  Ma 30 Vrije dag

  Juni

  2011 Do 2 Hemelvaartsdag

  11.00 uur: Eerste Communie in de St.-Godelievekerk (opgeluisterd door KiKoMo)

  Vr 3 Brugdag Vrijaf

  Ma 6 Instapdag voor nieuwe kleuters

  20.00 uur: Vergadering van de ouderraad

  Wo 8 Schoolfotografie voor jongste kleuters

  Do 9 K2-K3 VM: Sportactiviteit Rollebolle

  13.30 uur: Opendeur en inschrijvingsdag voor peuters, kleuters, lagere schoolkinderen

  Zo 12 Pinksteren

  11.15 uur: Vaderdagviering in de St.-Godelievekerk (met verrassingskoor)

  Ma 13 Pinkstermaandag - Vrijaf

  Wo 15 L6 Interdiocesane Proeven

  20.00 uur: Vergadering van de schoolraad

  Do 16 L6 Interdiocesane Proeven

  20.00 uur: Vergadering van medezeggenschapscollege van scholengemeenschap

 • Pasen 2011 5

  Za 18 17.00 uur: Dankviering eerstecommunicanten en vormelingen in de St.-Godelievekerk

  (opgeluisterd door KiKoMo) Nadien receptie in de school

  Ma 20 L6 Vertrek openluchtklassen Durbuy

  Di 21 K2B-3A 13.30 uur: Bibliotheekbezoek met (groot)ouders

  K3B 14.00 uur: Bibliotheekbezoek met (groot)ouders

  Vr 24 L6 Terugkomst openluchtklassen Durbuy

  Za 25 20.00 uur: Moerbrugge danst en zingt

  Zo 26 Schoolfeest

  Di 28 Schoolreizen

  Wo 29 9.00 uur: Eucharistieviering in de St.-Godelievekerk

  Do 30 11.45 uur: Einde schooljaar 2010-2011

  Opvang in Stekelbees blijft mogelijk tot 18.30 uur (plaats nog te bepalen Moerbrugge of Oostkamp afhankelijk van het aantal inschrijvingen)

  Juli

  2011 Vr 01 Begin zomervakantie

  20.00 uur: Evaluatievergadering ouderraad

  Aug.

  2011 Di 30 17.30 uur: Openklas bij start schooljaar 2011-2012

  Lief en leed

  Iemand vergeten? Laat het ons gerust weten

  en wij vermelden het in de volgende schoolkrant!

  Onze innige deelneming bij het overlijden van:

  Maria Schollier, grootmoeder van Tom Maes (L6) Henriette Noteboom, grootmoeder van Arnaud (L1B) en Mait Strubbe (K1C-2A)

  Onze gelukwensen bij de geboorte van: Ryan, broertje van Maureen Van Tuyckom (K1A)

  Afscheid van juf Karine

  Afscheidslied juf Karine

  Juf Karine gaat op pensioen, op

  pensioen.

  Wat ga je nu doen?

  Rusten en swingen, heel leuke dingen.

  Geniet er maar van, met je man!

  Juf Karine gaat op pensioen,

  Met je kleinkindjes spelen, je tijd goed verdelen.

  Geniet er maar van, met je man!

  Juf Karine gaat op pensioen,

  Lezen van boeken, kleren gaan zoeken

  Geniet er maar van, met je man!

 • Pasen 2011 6

  Data voor heilig vormsel voor komende jaren

  zondag 20 mei 2012 zondag 19 mei 2013 zondag 25 mei 2014

  Vieringen Goede Week 2011

  Zondag 17 april Palmzondag Viering om 11.15 uur in de St.-Godelievekerk Donderdag 21 april Witte Donderdag Viering om 20.00 uur in de St.-Pieterskerk

  Vrijdag 22 april Goede Vrijdag Viering om 15.00 uur in de St.-Godelievekerk

  Viering om 20.00 uur in de St.-Godelievekerk Zaterdag 23 april Paaszaterdag Viering om 21.00 uur in de St.-Pieterskerk

  Zondag 24 april Paaszondag Viering om 11.15 uur in de St.-Godelievekerk

  Kinderzegening Sorry

  Op zaterdag 26 maart was er in de St.-Godelievekerk te Moerbrugge de jaarlijkse kinderzegening. Alle kinderen van 0 tot 7 jaar waren welkom met hun mama, papa en het hele gezin. Ook oma en opa hoorden erbij en voor de allerkleinsten was er plaats in de kinderwagen. Het thema van de viering was: Sorry. Het is volop vasten. Een tijd dus waar we stilstaan bij de dingen die we fout hebben gedaan. We

  proberen oplossingen te zoeken om de dingen beter aan te pakken. Iedereen maakt wel eens

  fouten. We mogen die zaken niet opkroppen maar proberen er ons mee te verzoenen en eruit te

  leren. Dat is niet altijd gemakkelijk. Daarom vragen wij God ons daarbij een beetje te helpen

  Voor de aanwezige kinderen en voor de (groot)ouders was de zegening een bijzonder mooi moment. Pastoor Jef sprak over de kinderen en hun ouders de zegen uit: Heer onze God, zegen deze kinderen, laat hen opgroeien in gezondheid, wijsheid en deugd. Trek uw beschermende hand nooit

  terug. Zegen ook de ouders hier aanwezig. Strek uw beschermende hand uit over al hun zorgen en

  kommer. Zij dromen het beste voor hun kinderen. Laat hen groeien in liefde en een zegen zijn voor

  elkaar.

  De volwassenen eindigden de viering met een mooi gebed:

  God, onze Vader, dank U voor de vele mensen die zo goed voor deze kinderen zorgen.

  Laat deze kinderen ook schitteren als een sterretje in hun hart. dank U voor deze kinderen die proberen om echte vriendjes te zijn.

  Laat hen schitteren als een sterretje in elkaars hart. dank U voor elke nieuwe dag, dat wij mogen leven voor elkaar.

  Laat ons samen ook schitteren als een ster in Uw hart.

  Tot slot vertolkten alle kinderen het lied Neen tegen ruzie. Tevreden verlieten zij de kerk met een kruisje op het hoofd, met woorden van liefde in het hart en met een schitterend sterretje!

 • Pasen 2011 7

  Wandelen t.v.v. Oeganda

  Vrijdag 1 april 2011 stapten alle leerlingen van VBS De Vaart te Moerbrugge op in een sponsortocht. Liedewij, een leerling van het zesde leerjaar, trekt deze zomer met haar ouders en broer en zus op een engagementsreis naar Oeganda. Samen

  met twaalf leerlingen van het Technisch Instituut Heilige Familie Brugge, zes leerlingen van een school ter plaatse en twaalf begeleiders zullen ze er leven en werken in twee kindertehuizen. Deze voorzieningen zijn gelegen in Kampala en krijgen nauwelijks overheidssteun. Het is de bedoeling om

  met het verzamelde geld ter plaatse heel wat te verwezenlijken. Vooral het weeshuis in Naguru vraagt om een oplossing te zoeken voor een betere omkadering voor de kinderen met een beperking. Ook in The school for physically

  disabled is er werk genoeg: de slaapzalen verfraaien, de aanleg van een ziekenboeg, muggenramen plaatsen en de verdere uitbouw van de sanitaire voorziening, Ouders, grootouders, parochianen,

  wandelliefhebbers, en alle leerlingen namen deel aan deze wandeling. Er werd 3, 6 en 11 km gewandeld door de Moerbrugse natuur. Iedereen droeg zijn steentje bij om het project te steunen. Dank je wel! Dit schooloverstijgend project bracht 620,14 euro op. En daar zijn we trots op! We houden jullie op de hoogte

 • Pasen 2011 8

  Koffiestop t.v.v. Broederlijk Delen

  Op 1 april verkochten we een lekker kopje eerlijke koffie uit de wereldwinkel voor de mensen van Burundi! Ook kinderen steunden dit project van Broederlijk Delen met een beker chocolademelk. Onze koffiestop bracht 185,83 op voor de eigen plannen van mensen in het Zuiden en hun strijd tegen armoede en onrecht. Hartelijk dank voor uw bijdragen. Dank aan de spontane hulp van de ouderraad.

  Jaarthema

  Door samen te spelen, samen te werken, door in vriendschap samen te leven, laten wij onze school schitteren. Schitteren door

  februari: zorg te dragen voor materiaal maart-april: elkaar geen pijn te doen: (non-)verbaal mei: het goede in elkaar zien en dit ook te zeggen juni: mee te helpen aan een school waar iedereen gelukkig mag zijn

  Samen met alle onderwijsparticipanten willen wij onze kinderen steunen en stimuleren om ze te laten schitteren, om samen te schitteren, elk kind op zijn eigen manier. Ieder kind heeft mogelijkheden in zich om tot ontwikkeling te komen. Wij willen wat kinderen

  in zich hebben, optimaal tot ontwikkeling laten komen, het beste in hen naar boven halen.

  Actiepuntje van de maand februari: Ik droom van een school waar ...

  IK EVENGOED ZORG VOOR HET JOUWE ALS VOOR HET MIJNE!!!

  We zorgen voor ...

  ... nette rijen

  ... nette gangen ... nette banken

  ... nette boekentassen ... een net spelletjeshok

  ... een opgeruimde speelplaats ... onze spullen, zodat er geen

  verloren voorwerpen meer zijn!

  We kunnen niet van alle kinderen dezelfde

  sterren maken.

  Wel kunnen we ervoor zorgen dat ze allemaal schitteren!

 • Pasen 2011 9

  Actiepuntje van de maand maart-april: Ik droom van een school waar ...

  WE ELKAAR GEEN PIJN DOEN!!!!

  De leerlingen vertelden aan de hele school dat we elke dag opnieuw

  neen moeten zeggen tegen ruzie en pijn, want het is toch veel leuker als we dikke vrienden zijn! We willen n sterke groep vormen met een goede sfeer, waarin iedereen gelukkig mag zijn. We geloven in mensen die schitteren en in schitterende mensen. De apotheose van ons jaarthema wordt een schitterend schoolfeest in het weekend van 25-26 juni.

  Schooldoorlichting

  Van maandag 21 tot en met woensdag 23 februari 2011 kregen we het bezoek van 2 inspecteurs. Zij kwamen de school doorlichten, m.a.w. de kwaliteit van ons onderwijs bekijken. Dat deden ze door in

  alle klassen te observeren, documenten te analyseren en gesprekken te houden met de leerkrachten. Ze verzamelden informatie en konden ervaren hoe alles in de praktijk loopt. Zo kregen ze voeling met het schoolleven in VBS De Vaart. Verslag: Tijdens hun onderzoek noteerden de inspecteurs de sterke kanten van de school maar ook de aandachtspunten. Alle bevindingen werden opgenomen in een verslag, op maat van onze

  school, dat eindigt met een advies. Het volledig verslag kunt u binnenkort raadplegen op www.doorlichtingsverslagen.be. Advies: Voor onze school werd de doorlichting afgesloten met een gunstig (lees: schitterend) advies! De school doet het goed en mag zo verder doen.

  Proficiat! Een dikke proficiat dus aan alle schoolparticipanten (het schoolbestuur, het schoolteam, de inspraakorganen, de ouders, de leerlingen, het dienstpersoneel, )

  Kom er, kom er bij, doe maar mee, doe maar mee (x2)

  Schitter mee, schitter mee (x4)

  Vrije basisschool de Vaart - Vrije basisschool de Vaart

  Daar is t de moeite waard - Daar is t de moeite waard

  Samen zijn we schitterend, doe maar mee, doe maar mee (x2)

  Er groeit

  Milieuzorg

  Op

  School in onze school!

  Wereldwaterdag Onze school wint de titel van Kranigste School

  In onze school stond 22 maart helemaal in het teken van water, kraantjeswater om precies te zijn. Samen met twee andere scholen uit Eeklo en Overijse dongen onze leerlingen mee naar de titel van Kranigste School, een initiatief van Green vzw en de Vlaamse Drinkwaterbedrijven.

  Waarom deden wij mee aan deze actie? Omdat afval van drankverpakkingen een grote belasting is voor het milieu. Zelfs wanneer het gerecycleerd wordt, zorgt het nog altijd voor een aanzienlijke uitstoot van CO. Bij kraantjeswater is dat niet het geval. En het beste afval is gn afval.

 • Pasen 2011 10

  Kraantjeswater biedt ook heel wat voordelen. Het is

  gezond veilig (onderworpen aan strenge controles) voordelig verpakkingsvrij goed voor het milieu 24 dagen op 24, 7 uur op 7 toegankelijk altijd fris altijd thuis ter beschikking Minder afval en minder nadelige gevolgen door het broeikaseffect. Daar gaan we voor!

  Wat gebeurde concreet? De waterklas (leerlingen van het 2de leerjaar) leverde inspanningen om zijn medeleerlingen en hun ouders ervan te overtuigen dat kraantjeswater gezond, goedkoop en goed is voor het milieu! Gewapend met argumenten, waterkannen en drinkbekers spraken ze de school toe. De leerlingen konden bovendien zelf het verschil proeven tussen kraantjeswater en flessenwater. Het kraanwaterlied zorgde voor een feestelijk slot van wereldwaterdag.

  Uit de krant: Met de actie Kranig Water willen we de kwaliteiten van kraantjeswater en de positieve

  invloed van het drinken ervan op ons klimaat in de kijker zetten, zegt Leni Dorme van Green vzw.

  Duizenden leerlingen van meer dan 350 scholen in Belgi vermijden drankverpakkingen en transport

  en halen zo hun CO-uitstoot omlaag. Alle ingeschreven scholen konden meedingen naar de titel van

  Kranigste School. Na een preselectie werden drie laureaten geselecteerd waaruit we op

  Wereldwaterdag een winnaar kozen. De waterklas van De Vaart heeft gisteren de medeleerlingen

  overtuigd van de kwaliteiten van kraantjeswater. Gewapend met argumenten, waterkannen en

  drinkbekers spraken ze de school toe. En met succes, want De Vaart won de titel van Kranigste School

  en mag een bezoek brengen aan Hidrodoe, een interactief watercentrum in Herentals.

 • Pasen 2011 11

  Lenteconcert te Moerbrugge

  Op vrijdagavond 18 maart 2011 was de kerk van Sint-Godelieve opnieuw het decor voor een muzikaal en woordkunstig optreden van tientallen kinderen van onze vrije basisschool De Vaart, hun ouders, broers of zussen. Nu reeds voor de achtste maal was het programma goed gevuld. De

  kinderen spraken de voorbije weken met elkaar af en vormden naargelang van hun mogelijkheden een duet of een kwartet of om hun muzisch talent buiten de huiskamer te brengen en publiek te laten horen. Solisten wisselden elkaar af en vormden een mooi contrast met een aantal optredens van het kinderkoor KiKoMo, dat zijn 15-jarig bestaan viert. Het is een mooie verdienste van de organisatoren om kinderen en familie eens de kans te geven hun

  muzikaal of voordrachttalent buiten de huiskamer te kunnen brengen. Het was charmerend te zien hoe kinderen vergezeld van hun moeder, hun vader of hun leerkracht het podium betraden om er samen te musiceren. Kortom:

  een hartverwarmende avond vol muziek, prachtig om zoveel kinderen op het podium te zien, proficiat! Een pluim voor juf Caroline, juf Katlijn en meester Frederik,

  dank voor de zo talrijke opkomst! De vrijwillige bijdrage zal gebruikt worden om de bouwprojecten van onze school te helpen financieren.

 • Pasen 2011 12

  Voordrachtwedstrijd voor L3 tot L6

  Op vrijdag 25 februari vond voor de derde maal de Davidsfonds voordrachtwedstrijd plaats in zaal de

  Raat in de Schooldreef te Oostkamp. Voor onze school namen Jana Vande Caveye, Tiele Allaert, Yana Peuteman en Flore Boddaert deel. Voor deze jonge kandidaten blijft het toch een serieuze inspanning om voor een barstensvolle zaal met ouders, familie en jury hun teksten voor te dragen. Zon wedstrijd is trouwens een boeiend spektakel: angstige ogen, glunderende gezichten, wriemelende handen en voeten, even het broekje of rokje rechttrekken, fluisterende stemmetjes, flapuitjes, teksten creatief gebracht met leuke gebaren,

  Onze leerlingen deden het schitterend. Jana Vande Caveye uit het 3de leerjaar kaapte een podiumplaats weg. Proficiat!

  Junior Journalist Schrijfwedstrijd 2011

  Voor de 8ste maal op rij organiseerde het Davidsfonds van Oostkamp een schrijfwedstrijd voor de leerlingen van de derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad van het middelbaar onderwijs. In totaal namen 250

  leerlingen deel. De prijsuitreiking had plaats op zondag 20 maart om 11 uur in De Wieke. De directies en de leerkrachten van de deelnemende scholen, het gemeentebestuur en de pers waren uitgenodigd, samen met de laureaten en hun ouders. Het geheel werd opgeluisterd door een muzikaal intermezzo.

  Uit de inzendingen van onze school werden twee opstellen bekroond: die van Rtger Degroot (L6) en die van Isa De Rynck (L6). Proficiat!

 • Pasen 2011 13

  1A+B Ai, ik voel me niet zo lekker

  In het kader van het thema Ai, ik voel me niet zo lekker hadden we op 4 februari een echte dokter op bezoek in de klas, de papa

  van Ward (uit K1B) kwam langs! Hij toonde en vertelde wat een dokter zoal doet:

  - Luisteren met de stethoscoop - Kijken met een othoschool - Voelen aan de buik - Kijken in de keel met een spatel: zeg eens aaaaaaaaa

  En zo zagen we ook dat we helemaal niet bang hoeven te zijn van de dokter! Nogmaals dank-u-wel voor het bezoek!

  Theater Jules

  Op dinsdag 25 januari waren we wel een beetje zenuwachtig, want we mochten met de bus naar het theater. Geen gewoon theater hoor: een theater over Jules, onze klaspop! Om 10.15 uur was het

  dan zover: we stapten op de bus richting De Valkaart! Eens aangekomen mochten we op het podium gaan

  zitten en konden we genieten van de gekke avonturen van Jules:

  - Jules maakte een grote toren - Jules speelde in de modder - Jules danste met zijn dansschoentjes aan - Jules speelde met de bal - Jules ging slapen

  Dank je wel, Jules, we hebben ervan genoten!

  Smakelijk eten in de keuken van Kareltje kookpot

  De suggestie van onze chef-koks luidt als volgt: spaghetti met

  balletjessaus. De kleuters uit K1A en K1B gingen samen aan de slag. De peuterklas werd omgetoverd tot een echt restaurant en de eerste kleuterklas werd de keuken met echte gedreven koks. Elk om de

  beurt konden we enkele balletjes draaien. Ondertussen werd het restaurant klaargemaakt. De koks kraakten ook zorgvuldig de spaghetti in kleine stukjes. De

  balletjes verdwenen in de pot en ook de pasta moest op het vuur. Van al dat eten klaar te maken, kregen we grote honger. We zochten een plaatsje in ons eigen restaurant en konden proeven van

  ons zelfgemaakte eten. Mmm, het was een smaakvolle dag!

 • Pasen 2011 14

  1A+B+C Sportdag

  H, h, h, doe je mee? Sport is fijn voor groot en klein Terwijl de oudste kleuters naar De Valkaart gingen om te sporten, hadden wij een heuse sportdag in onze eigen sportzaal! Eerst wat ochtendgymnastiek en daarna gingen we vol enthousiasme aan de slag in drie groepen. De rode, de gele en de blauwe groep. Via een doorschuifsysteem konden we alle oefeningen uitproberen. We gingen aan de slag met voddenballen, hoepels en een kegelspel. Er was ook een bewegingsparcours en buiten konden we fietsen en voetballen. Je hoort het we hadden een sportieve voormiddag!

  1A In de keuken van Kareltje Kookpot

  Welkom in ons heerlijk restaurant! Ons poppenhuis werd omgetoverd tot een restaurant en we werden echte chef-koks. Het was er druk. Wie kiest voor spaghetti met balletjessaus? Of ben je eerder fan van rijst met brochette en currysaus? Of toch liever smullen van een hamburger met frietjes en ketchup of mayonaise?

  Tijdens ons culinair thema brachten we een bezoek aan restaurant De Zonnebloem. We kregen een rondleiding in de keuken terwijl de rest van de kleuters konden spelen op het binnenspeelplein van het restaurant. In de keuken viel er veel te ontdekken. Eerst kwamen we in de keuken waar desserts worden gemaakt: ijs, wafels, Dan gingen we naar de warme keuken, waar de kok bezig was met de soep van de dag. Amai, zoveel groenten en fruit en een supergrote

  berg frieten. Daarna mochten we eens in de grote koelkast, daar wordt alles vers en fris bewaard. Brrr, het was daar wel koud. We keken onze ogen uit en de

  kleuters waren erg geboeid bij deze leuke en leerrijke ervaring!

 • Pasen 2011 15

  Hocus Pocus Pats, ik wou dat de klas groter was

  Voor de vakantie werd onze klas helemaal leeggehaald, want er zou iets gebeuren in de vakantie. Er werd een grote opening gemaakt in de muur waardoor onze klas werd uitgebreid met het vroegere directielokaal. Na de werken ging juf aan de slag met stofzuiger, stofdoek, spons, dweil, en toverde alles weer schoon. Daarna hielpen enkele collegas om alles weer in de klas te krijgen. Bedankt! Het

  resultaat mag er zijn. Het is een aangename, gezellige en ruime klas. Geniet maar even mee van de fotos van onze nieuwe klasruimte!

  Een koude winterdag

  In de winter is het koud, dus versierden we de klas alvast met warme winterkledij. Wil je een muts, warme handschoenen, dikke kousen of een leuke jas? De zandtafel werd omgetoverd tot een sneeuwbak. Daar konden we naar believen spelen in de sneeuw, zonder het koud te krijgen. We maakten ook kennis met de dag en nacht en knutselden hierbij een dag- en

  nachtkalender. Via een poppenspel: Welterusten, kleine beer! leerden we grote en kleine beer kennen. In het poppenhuis vonden we allerlei winterkleren, daarmee konden we ons lekker warm induffelen. Een zaklamp kon natuurlijk niet ontbreken. Er werd volop gexperimenteerd. Tijdens onze

  godsdienstmomenten maakten we kennis met het scheppingsverhaal.

 • Pasen 2011 16

  Dokter Jules maakt je weer beter

  Hatsjie, hatsjoem, mijn neus doet toch zo'n pijn.

  Hatsjie, hatsjoem, wat zou dat kunnen zijn? Ha ha ha ha ha hatsjoem!

  Jules was niet alleen verkouden, hij had ook rode vlekjes op zijn neus, been, arm, buik, Het werd ons al snel duidelijk, Jules heeft de waterpokken! We maakten onze eigen dokterhoedjes en gingen aan de slag. We verzorgden elkaar en we werden al snel weer

  beter. We kregen eveneens bezoek van een echte dokter!

  1B Dag en nacht

  In het thema dag en nacht deden we enkele raadseltjes in de klas. Raden jullie even mee?

  DENK EENS EVEN HEEL GOED NA, OVER WAT IK NU VERTELLEN GA.

  ZEG MIJ DAN VLUG WAT HET IS, MAAR PAS GOED OP EN RAAD NIET MIS!

  1. Ik lig erin want ik ben moe en mijn ogen vallen toe! (= bed) 2. Wij staan bij elkaar, heel dicht en geven s nachts veel licht! (= sterren) 3. Ik ben Janneke in de nacht, terwijl jij slaapt hou ik de wacht! (= maan) 4. s Avonds trek ik je aan om naar mijn bedje toe te gaan (= pyjama) 5. Steek mij aan, steek mij aananders loop je in het donker ergens tegen aan! (= lamp)

 • Pasen 2011 17

  In de keuken van Kareltje Kookpot

  Welgezind stapten we dinsdag 15 februari richting het eethuisje van frituur Bolle. Toen we daar om 11.30 uur aankwamen werden we vriendelijk onthaald door de mama en papa van Edgar. Alle tafels en stoelen stonden netjes klaar en wij konden de frietjes al ruiken: mmm! De kleuters kozen een plaatsje uit en konden genieten van een overheerlijk bakje friet met frikadel. Njammie dat smaakte.

  Wij zeggen graag nog eens dank-je-wel aan de ouders van Edgar voor hun gastvriendelijkheid.

  Carnaval

  Op woensdag 2 maart mochten alle kleuters verkleed

  naar school komen! Wat schrok juf toen er opeens een piraat, een beer, enkele bumbas, een spider-

  man, een clown, een mega-mindy en toby, een lieveheersbeestje en enkele prinsessen in de klas zaten! Kijk

  alvast even mee hoe wij genoten van onze gekkevoormiddag!

  Groen

  Ik tover mijn lievelingskleur voor jou! een beetje blauw, ik hou van jou. een beetje geel, je krijgt een zoen. Ik schud de verfpot en tover groen.

  Op deze foto maken de kleuters groen water: wat blauw en geel crpepapier samen in het water en hocus pocus

  pats het water is groen!

 • Pasen 2011 18

  1C-2A Bezoek aan de paarden van Lucka

  Op maandag 21 maart gingen wij op bezoek bij Lucka thuis. Met de laarsjes aan, stapten we nieuwsgierig uit de auto's. We werden hartelijk verwelkomd door de mama van Lucka! Er viel heel wat te beleven en te ontdekken! Zo bekeken we eerst een paard van dichtbij. Lucka toonde trots hoe je het paard moet kammen, hoe je er op

  kan zitten, hoe je de hoeven moet invetten, ... Ook enkele kleuters mochten dat proberen. We wandelden daarna naar de weide waar we heel wat paarden zagen staan. Een eindje verder kregen we een veulentje te zien van nog maar een weekje oud! De mama van Lucka vertelde ons heel veel interessants en we mochten ook een ritje maken op de koets samen met de papa van Lucka. Wat was dat leuk! We kregen ook de paardendouche te zien, met

  daarnaast de plaats waar de paarden gedroogd worden. Dat was net een zonnebank. We werden in het koetshuis verwend met lekkere koekjes en drankjes! Tot slot wandelden we nog eens door de stallen, waar we enkele paarden van dichtbij konden bewonderen. Ook bekeken we nog enkele veulens en pony's voor we opnieuw naar school vertrokken. Het was een leuke en leerrijke namiddag, waar we allemaal van genoten hebben!

  Bedankt aan de ouders voor het vervoer en de begeleiding! Van harte bedankt aan Lucka en zijn ouders voor het interessante bezoek!

 • Pasen 2011 19

  Prentenboek Louis de kameleon

  Een tijdje terug werkten we in de klas rond het prentenboek 'Louis de kameleon'. We luisterden naar het verhaal en hoorden dat Louis niet zo gelukkig was met hoe hij eruit ziet. Op aanraden van de lieve toverheks gaat hij op bezoek bij verschillende dieren. Hij vindt het er telkens superleuk en verandert van kleur. Maar... Louis kan niet kiezen welk kleurtje nu het mooiste is en hij gaat opnieuw naar de

  toverheks voor advies. Gelukkig heeft zij een goed idee: ze maakt voor hem een lappendekentje met alle kleuren van de verschillende dieren! We legden niet alleen de nadruk op boekjes, maar ook op kleuren en dieren. Zo gingen we aan de slag met de drie hoofdkleuren om zo de andere kleuren te toveren. We ontdekten dat geel en blauw samen groen wordt, dat geel en rood oranje wordt en dat rood en blauw paars wordt. Aan de knutseltafel mochten we zelf experimenteren en al vlug stelden

  we vast dat alle kleuren door elkaar bruin als resultaat geeft. In het poppenhuis was het ook dolle pret, want dat was ons heksenhuis. Met de hoed op het hoofd en de grote kookpot op het vuur, leefden we ons volop in in de rol van toverheks. We toverden ook met water! Met blauw, rood en geel crpepapier kleurden we het water van zeven flesjes. Zo maakten we: blauw, rood, geel, paars, oranje, groen en bruin. Kleuren mengen blijft toch

  bizar: het lijkt altijd een beetje toveren! Dit liedje zingen we uit volle borst mee:

  Louistje, Louistje,

  hij wil toch zo graag anders zijn.

  Louistje, Louistje,

  hij wil een kleurfestijn.

  Zeg vriendje, wat denk je,

  welke kleur kan hij zijn? (we kiezen een kleur)

  Oh ja, wat leuk om (groen/blauw/geel/...) te zijn! Het boekje heeft voor ons geen geheimen meer!

 • Pasen 2011 20

  2B-3A De kleine tandenmonsters

  Dat we tandhygine belangrijk vinden in onze school mocht wel blijken. In ons thema de kleine tandenmonsters leerden we er alles over. We leerden hoe onze verschillende tanden heten, wat slecht en goed is voor de tanden en we leerden ook uitgebreid

  onze tanden zelfstandig te poetsen. Daar kwam heel veel taal aan te pas want de kleuters vergeleken volop hun meegebracht materiaal met elkaar. Dat het lachwekkend is om je vriendjes aan het werk te zien met een mond vol schuim hoef ik jullie niet te

  vertellen. Ondanks het feit dat er veel gelachen werd, deed iedereen zijn uiterste best om ieder tandje te verwennen met een extra schrobbeurt, en daar ging het tenslotte om. Volhouden is nu de boodschap!

 • Pasen 2011 21

  Schrijfdans: de zee

  De kleuters keken raar op toen ze mochten experimenteren met scheerschuim! Dat kwam door onze

  activiteit schrijfdans. Daarin werkten we het thema de zee uit. In plaats van dat op papier te doen zoals we meestal deden mochten de kleuters het nu met scheerschuim op de tafels uitvoeren. Eerst is de zee rustig en kabbelt zij zachtjes heen en weer, maar zij wordt steeds woeliger tot er hoge golven ontstaan en dan wordt de zee weer rustig. Na afloop waren de kleuters absoluut nog niet uitgespeeld met het scheerschuim, dus mochten ze nog wat tekenen in het schuim. Daarna werd de schrijfdans activiteit hernomen maar nu met washandjes, oude sokken en water. Zo waren de tafels snel weer

  proper en beleefden de kleuters er heel wat plezier aan. Langs deze weg wil ik nog even een oproep doen om versleten washandjes of sokken (met gaten) niet weg te gooien, wij gebruiken ze graag bij het schrijfdansen.

 • Pasen 2011 22

  3B Buikpijn of billenpijn

  Na de kerstvakantie zagen we onmiddellijk dat er iets scheelde met Pompom. We zagen

  Pompom zitten met een pleister op zijn hoofd, buik en oog. Bleek dat hij hoofdpijn, buikpijn en oogpijn had. We hebben Pompom moeten uitleggen dat we geen pleister gebruiken als we hoofdpijn of buikpijn hebben. Vervolgens

  hebben we zijn koorts genomen. Hij had 38.5 graden koorts! Voor zijn buikpijn hebben we medicijnen gekregen van apotheek De Vaart. Gelukkig was Pompom vlug genezen. Dat kan ook niet anders met die lieve zorgen van mijn kleuters! Zo onderzochten ze hem regelmatig,

  keken ze samen met hem in een boekje, gaven hem vitamientjes, maakten melk met honing klaar, ... .

  Verder in het thema buikpijn of billenpijn bezochten we apotheek Lemey. 's Morgens vroeg maakten we eerst een cadeautje om de ouders van Fien te bedanken: een reuzentube zalf. Daarna bedachten we enkele vragen, die we dan konden stellen aan de apotheker. Na het middagmaal gingen we richting apotheek. Na een fikse wandeling bereikten we onze bestemming. Enkele kleuters merkten terecht op dat we het groene kruis moesten volgen. Zo zouden we de weg zeker niet kwijt geraken.

  Eens ter plekke, verdeelde apotheker Joost de kinderen in twee groepen: de meisjes en de jongens. We kregen er uitleg over het reilen en zeilen in een apotheek, leerden zalf maken, zagen hoe siroop lekker wordt gemaakt, ... . Ten slotte kregen we nog allemaal een vitamientje en een potje zalf voor als we droge handen hebben.

  Als afsluiter van dit thema maakten we een lekker en gezond vitaminedrankje!

 • Pasen 2011 23

  Een pluim op je hoed

  Verder hebben we gewerkt rond het thema een pluim op je hoed. Bij dit thema kwamen er verschillende hoofddeksels aan bod. De kinderen brachten zelf heel wat aan zoals een kepie (beroepen), fietshelm en bouwvakkerhelm (veiligheid). De fruit- en groentewinkel werd een hoedenwinkel. De kinderen vulden de winkel zelf in.

  Daarnaast dansten en zongen we op het lied hoedendans en voerden we de opdrachten heel precies uit op volgend bewegingsvers:

  Hoedje achter, hoedje voor

  Steek tussen je benen door Wuif eens aan de rechterkant Met het hoedje in je hand

  Breng heel traag De hoed omlaag

  Zwaai dan met een grote boog

  Je hand met het hoedje weer omhoog Hoedje hoedje in de lucht

  Landt plots met een dikke zucht Boven op mijn haar

  H! Wat doet hij daar?

  Kirsten Huybrechts

  Op het einde van dit thema kon ik elke kleuter een pluim op de hoed steken! Doordat het thema een pluim op je hoed nog lang niet uitgewerkt was, werkten we daar rond

  verder in het thema carnaval, namelijk hoedencarnaval. In dit thema bereidden we ons voor op de carnavalsstoet. We maakten allemaal een unieke hoed door gebruik te maken van een plastieken deksel en papier-mach. Aan de fotos kan je zien hoe ieder kind schitterde met zijn hoed .

 • Pasen 2011 24

  K1C-2A K2B-3A K3B

  Toneel Pompom

  Een tijdje geleden mochten wij naar het toneel gaan kijken. Het regenweer kon ons niet deren, want we mochten met de bus naar De Valkaart. Alles stond klaar op het podium: een tribune waarop wij mochten plaatsnemen en een poppenkast. Pompom heette ons welkom en vertelde dat zijn opa er ook was. Opa had een schatkist met daarin

  heel wat vriendjes (muis, das, eend, ...) en vier reuzenboeken. We hoorden verhalen passend bij de vier seizoenen. Opa vertelde uit zijn boek, maar het verhaal speelde zich ook af in de poppenkast. In het laatste verhaal mocht Pompom zelfs meespelen! Het was een hele belevenis en we hebben er met volle teugen van genoten!

 • Pasen 2011 25

  1A Pozie

  Op gedichtendag verraste juf de kinderen met een versje van haar lievelingsdichter:

  Wakker

  Mamas wekker rinkelt mij in

  stukjes wakker. Met n oog

  schuif ik traag de dag omhoog. Mn linkerbeen glijdt als eerste in mn broek,

  mn rechterbeen

  is nog even zoek. En voor ik naar beneden duik, moet ik mij

  schudden voor gebruik.

  Geert De Kockere

  Naar aanleiding van onze MOS-verantwoordelijkheid zorg voor dieren (vogels in de winter) verkenden we pozie met vogels uit het boekje dag dier! van Riet Wille en Wout Olaerts. We bekeken ook pozieposters cfr. Mijn armen zijn schoorstenen. We maakten er ook zelf! Wat was de

  bedoeling? De leerlingen kunnen via de letterlijke betekenis(sen) van woorden

  en begrippen ook de figuurlijke betekenis (beter) begrijpen. De leerlingen verwoorden dat pozie te maken heeft met het

  omzetten van gevoelens (blij, bang, boos, bedroefd) in taal. De leerlingen spreken hun fantasie of verbeeldingskracht aan om

  zich in te beelden wat er in anderen omgaat (cfr. sociaal-emotionele vaardigheden).

  De leerlingen genieten van versjes en worden zo ondergedompeld in een taalbad met taalspelletjes.

  Ik groei! Ella, 8 maanden, op bezoek

  De kinderen luisterden aandachtig naar het geboorteverhaal van Ella. Janne en haar mama vertelden samen. De kinderen werden heel veel

  betrokken in het gesprek. Zowel de levensbehoeften van een ongeboren als een pasgeboren baby kwamen aan bod. De groeilijn van Ella komt nu ook aan het bord. Als afsluiter hebben wij Ella haar fruitpapje gegeven Het was echt fijn!

 • Pasen 2011 26

  Ik hou van

  Op 14 februari zetten de kinderen hun Valentijnsbril op en genoten van het versje: zo lief

  zoen zoen zoen, doet de bij. dat is fout lacht de dar.

  (dat is de man van de bij) een bij zoemt zoem zoem zoem wat doe jij nou? maar ik hou van jou, zo zucht de bij.

  dus zoem ik zoen zoen zoen. ik kan er niets aan doen.

  Riet Wille (uit: Wie dit leest, wordt een beest.)

  Een gekke stad

  Deze leuke muzische activiteit startte met een zoektocht naar rood, geel en blauw in het heksenhuis (Lieven Baeten, Nieuwsgierige Lotje, Clavis). De kinderen dachten ook aan rood, geel en blauw bij hen thuis. Er was

  ook een lesje drama en bewegingsexpressie: De kinderen gingen op zoek naar de bewoners van gekke huizen. Ze mochten er op los fantaseren. Als slot maakten we een mozaek. Eerst beschouwden ze de huizen van de kunstenaar en architect Hundertwasser. Daarna gingen ze zelf aan de slag met een plakje klei: ze krasten huizen en drukten eierschalen vast in de klei en schilderden kleurrijke gebouwen.

  Elke dag complimentendag in onze klas

  Hoe kunnen wij anderen leren waarderen? Af en toe plaatsen we iemand in het kader. Deze leerling neemt het kader voor zich vast. De andere leerlingen mogen om beurt iets positiefs vertellen over de leerling

  in het kader: Ik kijk op naar jou omdat Ik bewonder en waardeer Ik geef je een complimentje voor Achteraf vertelt de leerling in het kader hoe het voelt om zoveel goede dingen te horen. Wat maakt je warm vanbinnen?

  Zo werken we aan de eindterm:

  De leerlingen

  kunnen respect

  en waardering

  opbrengen.

 • Pasen 2011 27

  1B Baby Yuna en baby Nicolas op bezoek

  Naar aanleiding van ons WO-thema ik groei (maar ook omdat we gewoon heel erg nieuwsgierig waren) nodigden we baby Yuna en baby Nicolas samen met hun mamas uit in onze klas. We

  luisterden aandachtig naar de verhalen van de fiere grote zus en grote broer en konden honderduit vragen stellen!

  Yuna is het kleine zusje van Mait Wist je dat

  Yuna op donderdag 18 november geboren

  werd ongeveer om 8.30 uur (toen bij ons de schoolbel klonk).

  Yuna 4 of 5 keer per dag melk drinkt. Yuna heel veel dutjes doet!

  Yuna het fantastisch vindt als haar grote zus en broer haar knuffelen!

  en Nicolas is de kleine broer van Arnaud. Wist je dat ...

  Nicolas op maandag 27 december geboren

  werd ongeveer om 12.30 uur (toen wij lekker aan het smullen waren).

  Nicolas 5 of 6 keer per dag melk drinkt! Nicolas samen met zijn grote broer en

  grote zus in een kamer slaapt! Leuk h! Nicolas heel graag vertroeteld wordt door zijn

  broer en zus!

  Mmmm melk

  In de lessen WO maakten we kennis met allerlei heerlijke melkproducten. We mochten van alle melkproducten proeven: magere melk, volle melk, sojamelk, pudding, kaas, boter, yoghurt, En we

  maakten zelf overheerlijke bananenmilkshake!!!

 • Pasen 2011 28

  Wij dromen van een school waar niemand pijn heeft!

  Samen met de kinderen van L1A overtuigden we de hele school om NEEN

  te zeggen tegen ruzie en pijn, want het is toch zo veel leuker als we dikke vrienden zijn.

  Een trimester vol uitdagingen

  Tijdens dit 2de trimester hebben we in het 1ste leerjaar heel wat nieuwe dingen bijgeleerd:

  We kunnen ondertussen tellen tot 20 en terug! We kunnen betalen We maakten kennis met grote getallen. met briefjes en munten!

  We kunnen de klok lezen: Het is 10.00 uur Bijna speeltijd!

  We leerden natuurlijk nog veel meer, maar dat vertellen we

  jullie de volgende keer!

 • Pasen 2011 29

  1A+B Tutorlezen - 1ste leerjaar en 2de leerjaar

  Samen met de leerlingen van het 1ste leerjaar lazen de leerlingen van het 2de leerjaar reeds 2 maal in duos of trios een samenleesboekje. In een samenleesboekje staan teksten van een lager leesniveau voor de leerlingen van het 1ste leerjaar in een groot lettertype, afgewisseld met teksten van een hoger leesniveau voor leerlingen van het 2de leerjaar, die in een gewoon lettertype staan. Het was telkens een fijn leesmoment. We hebben er allen van genoten en kijken verlangend uit naar het volgende

  leesboekje!

  Integratie 3de kleuter en 1ste leerjaar - Nieuwsgierige Lotje

  Net als het heksje Lotje uit het gelijknamige prentenboek van Lieve Baeten trokken de kinderen van het 1ste leerjaar en de 3de kleuterklas op maandagnamiddag 28 februari in kleine

  groepjes op ontdekkingstocht door de school. Ze gingen op bezoek bij 5 lieve heksen, die voor hen een leuke opdracht hadden. Bij de muziekheks werd er gezongen en gedanst, bij de kookheks maakten ze een toverdrankje klaar, bij de knutselheks vlogen scharen, lijm en snippers door de lucht. Bij de vertelheks konden de kinderen luisteren naar een

  heksenverhaal en schreven ze zelf een heksenbrief en bij de slaapheks werd er niet geslapen, maar konden de kinderen zich lekker ontspannen!

  Als afsluiter van deze fijne namiddag dronken we met zijn allen van de zelfgemaakte toverdrank!

 • Pasen 2011 30

  2 De belevenissen van het 2de leerjaar

  In het 2de leerjaar werd niet stilgezeten. We hebben heel wat nieuwe dingen geleerd in de klas. We leerden het halfuur op de klok aflezen, de anderhalve meter en liter, al moeilijkere bewerkingen tot

  100 en woorden met een verdubbeling schrijven. Tijdens de lessen wereldorintatie hebben we 2 themas uitgewerkt. Het thema gestrikt, waarin we veel gezien hebben over soorten kleding en hun stoffen. Geen enkele sluiting is ons nu nog onbekend. Natuurlijk mochten we dan ook met verschillende stoffen knutselen, zo maakten we onze

  handpoppen van de tovenaar van Oz. Dit thema sloten we af met een heuse modeshow.

  Het 2de thema was een zuchtje lucht, waarin we bijna alles leerden over lucht. De leerlingen mochten zelf ook voorwerpen meenemen naar de klas waaraan zij dachten bij lucht. Zo kregen we een opblaasbare zetel en strandbal, een vuvuzela, bellenblazers, een pomp, een haardroger, ventilators,

  waaiertjes en nog veel meer in onze klas. Maar we maakten ook zelf voorwerpen die met lucht te maken hadden zoals een windmolentje en een vliegertje waar we een wedstrijdje mee deden.

  Carnaval op school

  Carnaval ging niet zomaar aan ons voorbij. We maakten een hoofddeksel waarmee we de show konden stelen en meedansen met de kleuters hun dansje. Maar ook in de klas hebben we knotsgekke teksten gelezen en zelf een tekstje geschreven over carnaval.

 • Pasen 2011 31

  Samen spelen en leren met het 1ste leerjaar

  Elke dag oefenen wij nog even op het lezen en dat doen wij soms samen met de leerlingen van het 1ste leerjaar. Het is fijn om iemand te kunnen helpen.

  We hebben ook samen met het 1ste leerjaar de speelplaatsspelen nog eens geoefend, want nu zijn wij

  de grootsten op onze speelplaats en moeten wij het voorbeeld kunnen tonen.

  Bezoek aan het woon- en zorgcentrum

  Op 24 maart brachten we een bezoekje aan de bejaarden. Daar hebben we gepuzzeld met hen.

  Sommige groepjes kregen een rondleiding op de afdeling en sommige leerlingen kregen zelf een glaasje limonade. Zij vonden ons bezoekje echt reuzeleuk en wij ook!

  Wereldwaterdag

  Maar de leukste dag was toch Wereldwaterdag:

  Onze klas had zich ingeschreven voor de actie Kranig Water. We leefden er een hele week naar toe. De dag zelf trakteerden we iedereen die wou op een

  waterproevertje om aan te tonen dat kraantjeswater ook lekker is en toch veel minder kost dan flessenwater en geen afval met zich meebrengt! We toonden een mooi watertoneel aan de mensen van de pers en van Green. Zo werd onze school de Kranigste School! Het 2de leerjaar is dus gaan lopen met de hoofdprijs: een uitstap naar Hidrodoe. Hopelijk hebben we veel mensen kunnen overtuigen en zien we nu nog meer hervulbare drinkbussen op onze school.

 • Pasen 2011 32

  3 Ben De Bever

  Ben De Bever is het hoofdfiguurtje in het project van de CM dat de kinderen aanzet tot tanden poetsen. Onze klas maakte kennis met

  Ben en met de principes van goede mondhygine tijdens een lessenreeks, die loopt over 5 maanden. Wij zijn nu allen lid van de Beverbende. Ben de Bever heeft een eigen bende waarvan wij lid zijn geworden. Dat houdt in dat we beloven de erecode van Ben de Bever te zullen naleven: minimum 2 maal per dag de tanden

  poetsen gedurende minimum 2 minuten, 2 keer per jaar op controle gaan naar de tandarts en na 3 maanden de tandenborstel vernieuwen.

  Poetshulp: Van Ben de Bever kregen we elk een beker en een tandenborstel, uitgekozen volgens de richtlijnen van de Vlaamse Werkgroep voor Gezonde Tanden, zodat we allemaal in de beste

  omstandigheden kunnen poetsen. Beverkrant: Maandelijks ontvangen we een Beverkrant. Hierin staat zowel informatie over tandverzorging als spelletjes, een strip, weetjes over echte bevers en nog veel meer. Tandenpoetskaart: Elke maand vinden we in de beverkrant een nieuwe poetskaart waarop we kunnen aanduiden of we elke dag flink hebben gepoetst. Wie op het einde van het schooljaar elke maand zijn poetskaart heeft ingeleverd, krijgt een leuke

  verrassing.

  Spelnamiddag in Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef

  Op donderdag 27 januari bezorgden we de bewoners van het

  woon- en zorgcentrum een leuke spelnamiddag. We speelden samen met hen: domino, lotto, bingo, memory, 4 op 1 rij, ganzenbord, UNO, mens erger je niet, ... Het werd een unieke ervaring.

  De leerlingen beschreven het zo: Warre: Het was heel leuk. Mijn tegenspeelster heette Simone. Ze heeft 3 keer tegen mij gewonnen. Kaylee: Ik vond het fantastisch en superleuk. Martha was superlief. Ze kon met alles heel goed meedoen.

  Michiel: Albert kon heel goed meespelen. Hij vertelde ook veel verhalen. Dat was fijn!

  Saar: Ik vond het zo leuk, ik moest er bijna van wenen. Mariette en Roza zijn daar heel gelukkig. Owen: Het was een supervriendelijke mevrouw en ze zei dat ik een lieve jongen was.

  Poziesnuffelen

  Begin januari kregen de derdeklassers verschillende keren de kans om te 'poziesnuffelen'. In de klas waren heel veel poziebundels aanwezig en de leerlingen konden tijdens verschillende momentjes kennis maken met pozie. Op gedichtendag bracht iedereen n gedichtje naar voren. We kregen vele gedichten te horen: blije en triestige gedichten; korte en

  lange gedichten; een gedicht over een doosje, dieren, een koning, een dagboek, kleuren, de natuur, de dokter, het alfabet, het slapengaan, stoelen, een trekpopje, een rotdag, ... Iemand had zich verkleed, een ander had een knuffel bij, nog een ander maakte een passende tekening,... Het werd een leuk, gevarieerd muzisch geheel.

 • Pasen 2011 33

  Theater, mijn ding!

  De start van dit thema was het maken van een kijkdoosje, een minitheatertje. We bekeken het mini-theatertje door te piepen door de verschillende kijkgaatjes en vergeleken met de theaterzaal in De Valkaart. Daar werden we rondgeleid door Gert Stevens. We brachten een bezoekje aan de regiekamer, hoorden waar je een toegangskaart voor een theaterstuk kunt kopen, somden samen de

  verschillende beroepen uit de theaterwereld op, zagen hoe de belichting werkt, namen een kijkje in de kleed- en grimekamer, ... Het werd een tof en leerrijk bezoek! Enkele dagen later konden we genieten van een voorstelling waarin spel en muziek als vanzelf in elkaar overvloeiden nl. De vlucht van de wesp van Salibonani.

  Huizen in de straat: Over bouwen

  Tijdens dit thema leerden we heel wat bij. We zochten de juiste naam van heel wat gereedschap. We vertelden wat de metselaar ermee deed en dachten ook aan zijn veiligheid. We experimenteerden met een waterpas. We vergeleken verschillende soorten isolatie. Tijdens een les vol dramatisch spel werden we echte bouwvakkers op een bouwwerf: we stapten rond op de bouwwerf;

  we werden luie, stijve, bouwvakkers; we stapelden stenen; En namiddag deden we een leuk hoekenwerk met verschillende activiteiten rond bouwen: bouwen met lego, bouwen met bolletjes klei en tandenstokers, steentjes maken uit klei, fotos van een werf bekijken en beschrijven, een beeldende activiteit rond het themalied. Er was een goede sfeer in elke hoek, overal werd er vlot gewerkt.

 • Pasen 2011 34

  4 Het tweede trimester was goed gevuld! Een greep uit de gebeurtenissen uit onze klas:

  Het muzisch talent uit onze klas nam deel aan het lenteconcert!

  Een leuke en gevarieerde sportnamiddag Alles met de bal in De Valkaart.

  Toneel maken van het gedicht de zeven mannetjes van Hans Andreus.

  Tips voor energiebesparing gaven we op Dikketruiendag. We kwamen zelfs in de krant.

  Werken aan en uitvoeren van een reclamespot.

  Een assemblage maken naar het voorbeeld van kunstenaar Robert Rauschenberg

  Een theatervoorstelling De vlucht van een wesp zagen we in de theaterzaal van De Valkaart.

  De uitleg en rondleiding die we kregen van de mama van Elodie en Hendrik over zonnepanelen.

  Een project Lekker Fris uitwerken.

 • Pasen 2011 35

  Tien provincies van Belgi leerden we kennen.

  Rekken en strekken: we maakten kennis met de buigspier en de strekspier.

  In de W.O.-lessen leerden we ook over materieel en immaterieel erfgoed.

  Maken van gedichten naar het voorbeeld van Paul van Ostaijen deden we op gedichtendag.

  Energiebesparing op school gebeurt nu in elke klas dankzij onze aanbreng van de lichtkapitein, de temperatuurwachter en de sluipschutter.

  Sites maken, chatten, e-mails versturen doen we nu veilig via Google Apps.

  Tijdens de jeugdboekenweek kregen we bezoek van 2 auteurs in klas!

  En Yana en Tiele namen deel aan de voordrachtwedstrijd van het Davidsfonds en verdienden hierbij een leesboek.

  Reuzelekker was dat witloofslaatje dat we maakten!

  Auteurs op bezoek

  Tijdens de jeugdboekenweek was er sowieso al een auteurslezing gepland met de Vlaamse schrijfster Brigitte Minne. Maar onze klas won nog een extra auteurslezing met de Nederlandse schrijver Gideon Samson. Het werden 2 boeiende en leuke ontmoetingen!

  __

 • Pasen 2011 36

  5 Tomatensoep maken

  Soep maken? Meer dan de smaak alleen telt... Naar aanleiding van een les WO rond voeding maakten we in de klas heerlijke tomatensoep! De bedoeling was om de verschillende stappen van

  een productieproces eens van dichter bij te gaan bekijken. We maakten een stappenplan en volgden dit dan ook stap per stap. We leerden heel veel, want als je soep maakt, moet je op meerdere dingen letten: veiligheid, orde, netheid en hygine. De meester gebruikte volgende ingredinten: verse groenten gesneden in kleine stukjes (ui, aardappelen, tomaten), een blik gepelde tomaten, water, bouillonblokjes, boter, peper en zout. En het mag gezegd worden, de soep smaakte verrukkelijk lekker! We kregen van de meester elk een

  tasje heerlijke, warme soep en dit op een koude voormiddag in maart. Nadien moesten we dan nog een etiket ontwerpen voor onze soep. Wat maakt een etiket aantrekkelijk? Wat zou je als producent van soep in blik op het etiket zetten? Dit mochten we alvast niet vergeten: merk, gewicht, inhoud, samenstelling, houdbaarheidsdatum.

  Bezoek aan stad Brugge

  Een wandeling doen, door Brugge in t groen Met deze leuze vertrokken we richting stad! Naar aanleiding van ons WO-thema 'graven om te weten' zijn we met de klas naar het historische centrum van Brugge getrokken. We maakten er een grote leerwandeling. Wat hebben we allemaal

  bezocht of gezien? Eigenlijk te veel om op te noemen maar toch eventjes enkele dingen op een rij:

  het kindvriendelijk archeologisch museum, de fundamenten van de St.-Donaaskerk (onder een

  hotel op 'De Burg'),

  het smalste straatje (Stoofstraatje), het kleinste raampje, Madonna met Kind van Michelangelo in de Onze-

  Lieve-Vrouwekerk, de bidkapel van Lodewijk van Gruuthuse.

  We maakten deze leeruitstap met de vervoersmaatschappij De Lijn. Zo hielden we rekening met de natuur, want beter 1 bus dan 6 wagens... We zijn een MOS-school en willen die traditie in eer houden!

 • Pasen 2011 37

  Architect op bezoek

  In februari kwam een echte architect onze klas iets bijleren over zijn architectenbureau en de werking ervan. Hij vertelde dit heel boeiend aan de hand van een powerpoint. We zullen vooral onthouden dat we meer en meer moeten rekening houden met het milieu, isolatie en ventilatie. 'Passief wonen' wordt een echte trend!

  LABO

  Bram Soenens bezocht onze klas naar aanleiding van het LABO-project. Dit betekent 'leren afval beheren op school'. LABO belicht verschillende manieren om met afval om te gaan: voorkomen, hergebruiken, recycleren, verbranden en

  storten. Dit gebeurde onder meer via een groepsgesprek, educatieve spelletjes en een film. We leerden vooral dat we beter afval moeten 'voorkomen' of vermijden. Nu, op onze school zijn we eigenlijk al hl goed bezig. We hebben papiermanden, vuilnisbakken, PMD-bakken, compostemmertjes, papierboxen voor halfgedrukte

  blaadjes,... Goed begonnen is half gewonnen!

  SPELENMARKT

  Woensdag 2 februari was er weer de jaarlijkse spelenmarkt voor kleuters en kinderen van het vijfde leerjaar. Dit ging door in De Valkaart te Oostkamp. Na een stevige opwarming op muziek was iedereen klaar om een gevarieerd en sportief parcours af te leggen. De leerlingen van het vijfde

  leerjaar waren verantwoordelijk voor een bepaald spel. De kleutertjes konden klimmen, glijden, springen, sluipen, kruipen en rollen! De leerlingen van het vijfde leerjaar moesten de kleutertjes helpen begeleiden, motiveren, ondersteunen en aanzetten tot... We kunnen terugkijken op een heel geslaagde en sportieve voormiddag!

 • Pasen 2011 38

  6 Junior Journalistwedstrijd 2011

  Zondag 20 maart vielen er twee leerlingen uit de derde graad in de prijzen. Traditiegetrouw namen wij deel aan de schrijfwedstrijd van het Davidsfonds, nl. 'junior journalist'. Het thema waarrond de

  leerlingen moesten schrijven, was milieu. Aan wat denk jij als je het woord milieu hoort? Een interview met een egel in het bos, het leven van een papiertje schetsen of een interview met de minister van milieu, allemaal mogelijkheden, Uit elke klas (5de en 6de leerjaar) werden er 5 werkjes geselecteerd (wat heel moeilijk was daar ze

  allemaal goed waren). Uit deze werkjes kwamen nog eens 2 winnaars, gekozen door een jury van het Davidsfonds. De winnaars waren: Isa De Rynck en Rutger De Groot. Een dikke proficiat aan onze schrijvers, maar ook aan de anderen. Voor mij zijn jullie allemaal winnaars!!!

  De beroependag

  Op vrijdag 25 februari kregen wij, leerlingen van het 6de leerjaar, de kans om de beroepenwereld te verkennen. Hier volgt een greep uit de lijst:

  depannage, metaalbewerking, smid, landbouwer, apotheker, fietsenmaker, Deze dag was ook de uitgelezen kans om de beroepenwereld te leren kennen. Wat doet een smid zoal? Hoe maak je vitamientjes? Wat gebeurt er in een dienstencentrum? Op al die

  vragen kregen wij een antwoord. We deden ook tal van

  ervaringen op zoals, een krul maken

  bij de smid, eens op de wii spelen tegen een senior (en verliezen), een man tegenkomen die een gat in zijn BMW boorde, ... Dat initiatief haalde ook Het Nieuwsblad. Wij, als leerlingen ervaren deze dag ook wel als een heel fijne dag. De meesten hadden goede ervaringen, maar anderen zagen ook de minder leuke kantjes van het beroep. Toch over het algemeen had iedereen

  een fantastisch leuke dag. Heel erg bedankt aan al diegenen die wilden meewerken en natuurlijk ook aan juffrouw Ann, die al die tijd besteedde aan het puzzelen en bellen naar de mensen. Ook een woordje van dank aan de ouders en sympathisanten die zich kandidaat stelden,

  maar niet aan

  bod konden komen. Van harte bedankt voor de interesse. Wij zijn jullie heel dankbaar en hopen op een nieuwe inschrijving volgend schooljaar!

  Rutger De Groot

 • Pasen 2011 39

  Opruimactie in Moerbrugge

  Van 1 maart tot en met 31 april organiseert IVBO (integraal

  afvalbeheer) de opruimdagen. Deze campagne richt zich naar alle scholen in het IVBO-werkingsgebied. Ook onze school is zwerfvuilgevoelig. Zwerfvuil achterlaten getuigt van een gebrek aan respect voor de natuur en de medemens. Het verstoort het landschap, beschadigt het milieu en kan leiden tot gevaarlijke situaties.

  Wat kunnen wij daaraan doen?

  Het 6de leerjaar organiseerde een opruimdag rond de school

  en in de nabije omtrek. Samen met een vrijwillige grootouder en juf Sofie willen wij pleiten voor een zwerfvuilvrije omgeving. Met behulp van handschoenen, vuilzakken, vuiltangen trokken wij op pad om onze school en de omgeving zwerfvuilvrij te maken. Het werd een leuke, leerrijke en groene namiddag! Met

  dank aan de mama van Timon, om ons van het nodige materiaal te voorzien. Met dank aan de opa van Jay en juf Sofie voor de medewerking!

 • Pasen 2011 40

  Sport op school 2de trimester

  Ieder jaar trekken we steevast in het tweede trimester met de leerlingen van het zesde leerjaar naar de ijspiste van het Boudewijnpark te Brugge voor een namiddag glij- en valpret.

  En ook dit jaar was het opnieuw amusement ten top! De ene als waaghals, de andere uiterst voorzichtig stappend over het ijs, maar allen even enthousiast gleden ze rondjes rond de piste.

  Ondertussen werd er ook lustig met sneeuw gegooid en tikkertje gespeeld. Enkele jongens toonden zelfs hun kunstjes om de meisjes te imponeren! Het is maar de vraag of het enig effect had

  Kortom, het was een namiddag om niet snel te vergeten!

  Een andere klassieker in het sportaanbod is de IGOS-zwemhappening voor het derde en vierde leerjaar. Ook dit jaar konden we weer rekenen op enkele enthousiaste deelnemers.

  In het Olympiazwembad van Brugge

  stonden weer talloze uitdagende hindernissen klaar over, op en in het water.

  Een klimnet van wel drie meter hoog

  waar de kinderen gezwind op klauterden, een springtoren waarbij moed nodig is

  om je hoogtevrees te onderdrukken, matten om over te lopen, een waterpoloveld, aquarobic op hippe muziek, waterglijbanen en zelfs een heus springkasteel bovenop het water waarop je halsbrekende kuren moet doen om er niet af te glijden.

  De leerlingen ravotten naar hartenlust en de tijd vloog of liever zwom dan ook voorbij, zodat ze moe maar voldaan huiswaarts konden keren!

  Nu het zonnetje weer af en toe van dienst is, gaan we ook voor de turnlessen weer vaker de

  openlucht opzoeken. De derde graad maakte onlangs kennis met run-bike-run. De leerlingen werden verdeeld per twee en kregen n fiets ter beschikking. Afwisselend moesten ze lopen en fietsen langs het kanaal richting Beernem. Sommige duos slaagden erin om tot aan De Halve Maan te lopen en terug in n lesuur tijd! Hopelijk ontdekten de leerlingen het plezier in lopen en fietsen met onze mooie natuur als achtergrond!

  Meester Kurt

 • Pasen 2011 41

  Nieuws van de ouderraad

  Wij nodigen u van harte uit...

  Plezier in de paasvakantie

  Naar jaarlijkse gewoon te nod ig t de ouderraad ALLE GEZ INNEN van de schoo l opn ieuw u it om mee te gaan op onze GEZ INSU ITSTAP . W e maken e r weer een onverge te lijke dag van , voor k le in en g roo t. W e comb ineren d it jaar he t dome in Ravers ijde me t he t s trand .

  Iede reen we lkom !!!

  GEZINSUITSTAP

  De Vaart

  Inschrijv ing kan v ia he t inschrijv ingss trook je (z ie

  brie f in de boeken tas )o f v ia veerle .benoo [email protected] pandora .be

  ZONDAG ZONDAG ZONDAG ZONDAG 1111 ME I 2011ME I 2011ME I 2011ME I 2011

 • Pasen 2011 42