De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

21
Voorzier P.J. ter Horst 06-46090221 [email protected] Secretaris P.P. van Rooij 020- 6951294 [email protected] Penningmeester A.P. Kloosterman 020-6901703 [email protected] Jeugdcommissie Vacant Contribue-donae RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen Kannebeheerder Vacant Redace clubblad M.E. Post [email protected] Alle correspondene betreffende de ledenadministrae sturen naar: sv Diemen Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD svDiemen De Treffer Clubblad van de sportvereniging sv Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 - 1110 AD Diemen 020-6992048 [email protected] Jaargang 79 nr. 19 15 augustus 2012 Een belangrijk seizoen voor de toekomst van de vereniging Het seizoen 2012-2013 klopt al weer aan de deur en hoewel de compee nog niet is begonnen staat de deur al open. Er waait al een frisse wind door het verenigingshuis. In het gesloten seizoen is veel werk verzet. Het gebouw is weer schoongemaakt en ook de ballen zijn stuk voor stuk gepoetst en gecontroleerd. De bestuurskamer en de commissiekamer zijn voorzien van an- dere mooie tafels en stoelen. We danken natuurlijk iedereen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. De jeugdcommissie is zeer druk geweest om zich te oriënte- ren op het komende seizoen. De A1, B1 en C1 spelen nu op divisieniveau. Het komend seizoen moet veel aandacht worden geschon- ken aan de 2e teams om het niveau dat verloren is gegaan te herwinnen. Naast de vele aandacht die onze jeugdselec- eteams krijgen moeten we natuurlijk ook de overige teams niet vergeten. Op ieders prestaeniveau wordt de lat zo hoog mogelijk gelegd en moet zoveel mogelijk aandacht aan deze teams worden geschonken. Juist voor deze teams zijn goede leiders en trai- ners noodzakelijk. Dus meld u aan als trainer of leider voor een jeugdteam. Wij verwachten dat de meisjes en het damesteam goed mee zullen gaan draaien in de komende najaarscompee. De zaterdag 1 moet de degradae naar de 5e klasse ongedaan maken. Helaas hebben we geen 2e team kunnen inschrijven. De veteranen moeten zo veel mogelijk plezier puen uit hun wekelijkse uitje naar het sportveld. Een nieuwe ontwikkeling is de in- schrijving van een 35+ team 7 x 7 op een half veld die gaan spelen op de vrijdagavond. Wanneer we een Hoofdveld hebben van kunstgras kunnen we dit “doelgroep voetbal” voor mannen en vrouwen verder gaan uitbouwen. Hiermee kunnen we oud-leden weer aan ons binden. Het 1e team zondag is versterkt door de instroom van een aantal ervaren spelers en zeer talentvolle A junioren. De tegenstanders in de 3e klasse zijn redelijk onbekend, dus er is geen peil te trekken op mogelijke resultaten. Van de zondag 2 wordt door de doorstroming van spelers meer posieve resultaten verwacht. De overige teams moe- ten zoveel mogelijk genieten op het sportveld. De zondagafdeling is uitgebreid met een jong 5e team. In de zaal zullen de 3 teams wel een goed gemiddelde gaan halen en lekker recreaef bezig zijn. Waar gaan we in het seizoen 2012-2013 naar toe? Kunnen we ons op sporef niveau handhaven? Kunnen we eind mei 2013 wederom sporeve successen melden of moeten we weer een stapje terug doen? Kunnen we onze successen komend seizoen ook omzeen in bestuurlijke successen door versterking van de totale bestuurkracht van de vereniging en het vrijwilligerswerk? Met spanning wachten we op de besluitvorming eind 2012 in de gemeenteraad of in juni 2013 gestart zal worden met de aanleg van een Hoofdveld met kunstgras en verlichng!!! Peter van Rooij, secretaris

description

 

Transcript of De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

Page 1: De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

VoorzitterP.J. ter Horst

[email protected]

SecretarisP.P. van Rooij

020- [email protected]

PenningmeesterA.P. Kloosterman

[email protected]

JeugdcommissieVacant

Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

KantinebeheerderVacant

Redactie clubblad M.E. Post

[email protected]

Alle correspondentiebetreffende

de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD svDiemen

DeTreffer

Clubblad van de sportvereniging sv DiemenOpgericht 16 juli 1931Postbus 189 - 1110 AD Diemen020-6992048 [email protected]

Jaargang 79 nr. 1915 augustus 2012

Een belangrijk seizoen voor de toekomst van de verenigingHet seizoen 2012-2013 klopt al weer aan de deur en hoewel de competitie nog niet is begonnen staat de deur al open. Er waait al een frisse wind door het verenigingshuis.In het gesloten seizoen is veel werk verzet. Het gebouw is weer schoongemaakt en ook de ballen zijn stuk voor stuk gepoetst en gecontroleerd. De bestuurskamer en de commissiekamer zijn voorzien van an-dere mooie tafels en stoelen. We danken natuurlijk iedereen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt.

De jeugdcommissie is zeer druk geweest om zich te oriënte-ren op het komende seizoen. De A1, B1 en C1 spelen nu op divisieniveau.Het komend seizoen moet veel aandacht worden geschon-ken aan de 2e teams om het niveau dat verloren is gegaan te herwinnen. Naast de vele aandacht die onze jeugdselec-tieteams krijgen moeten we natuurlijk ook de overige teams niet vergeten. Op ieders prestatieniveau wordt de lat zo hoog mogelijk gelegd en moet zoveel mogelijk aandacht aan deze teams worden geschonken. Juist voor deze teams zijn goede leiders en trai-ners noodzakelijk. Dus meld u aan als trainer of leider voor een jeugdteam.Wij verwachten dat de meisjes en het damesteam goed mee zullen gaan draaien in de komende najaarscompetitie.

De zaterdag 1 moet de degradatie naar de 5e klasse ongedaan maken. Helaas hebben we geen 2e team kunnen inschrijven. De veteranen moeten zo veel mogelijk plezier putten uit hun wekelijkse uitje naar het sportveld. Een nieuwe ontwikkeling is de in-schrijving van een 35+ team 7 x 7 op een half veld die gaan spelen op de vrijdagavond. Wanneer we een Hoofdveld hebben van kunstgras kunnen we dit “doelgroep voetbal” voor mannen en vrouwen verder gaan uitbouwen. Hiermee kunnen we oud-leden weer aan ons binden.

Het 1e team zondag is versterkt door de instroom van een aantal ervaren spelers en zeer talentvolle A junioren. De tegenstanders in de 3e klasse zijn redelijk onbekend, dus er is geen peil te trekken op mogelijke resultaten. Van de zondag 2 wordt door de doorstroming van spelers meer positieve resultaten verwacht. De overige teams moe-ten zoveel mogelijk genieten op het sportveld. De zondagafdeling is uitgebreid met een jong 5e team.

In de zaal zullen de 3 teams wel een goed gemiddelde gaan halen en lekker recreatief bezig zijn.

Waar gaan we in het seizoen 2012-2013 naar toe?Kunnen we ons op sportief niveau handhaven? Kunnen we eind mei 2013 wederom sportieve successen melden of moeten we weer een stapje terug doen?Kunnen we onze successen komend seizoen ook omzetten in bestuurlijke successen door versterking van de totale bestuurkracht van de vereniging en het vrijwilligerswerk?Met spanning wachten we op de besluitvorming eind 2012 in de gemeenteraad of in juni 2013 gestart zal worden met de aanleg van een Hoofdveld met kunstgras en verlichting!!!

Peter van Rooij, secretaris

Page 2: De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

  nr. 1  15 augustus 2012 2  DeTreffer sv Diemen

Laagste rentes van Nederland! Nu vanaf 3,3%

Bel: 020 - 416 26 56

Page 3: De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

  nr. 1  15 augustus 2012 3  DeTreffer sv Diemen

Officiële mededelingenVijf wissels reservevoetbal mannen senioren

In het reservevoetbal mannen senioren is een aantal enquêtes gehouden om te weten te komen hoe men de competities in de categorieën A en B beleeft.

Dat heeft geleid tot een pakket van aanbevelingen. De algemene vergadering amateurvoetbal heeft in-gestemd met het toestaan van vijf wisselspelers in het reservevoetbal categorie A mannen senioren. Het zogeheten ‘doorwisselen’ is echter niet toegestaan in de categorie A. In de categorie B bij de mannen senioren geldt dat ook vijf wissels zijn toegestaan, maar hier mag men wel ‘doorwisselen’.

KNVB site West 1

Ordemaatregelen: alcohol buiten de kantineDe KNVB West I attendeert de verenigingen over de Ordemaatregelen die gelden voor het nuttigen van alcohol buiten het clubhuis. Hieronder staat nog even kort beschreven waar wel en geen alcohol genuttigd mag worden.

De meeste selectieteams zijn alweer gestart met de voorbereidingen en ook de eerste oefenwedstrijden staan voor de deur. Half augustus gaat ook de bal weer rollen tijdens de bekerwedstrijden en 1 september start dan eindelijk de nieuwe

competitie. Vooral in de eerste weken van een nieuw seizoen, als het zonnetje nog schijnt, zal het drinken van bijvoorbeeld een biertje buiten het clubhuis voor velen erg lekker zijn.

De KNVB West I dringt er bij de verenigingsbestuurders op aan dat de Ordemaatregelen over het nuttigen van alcohol buiten het clubhuis wordt nageleefd. Het nuttigen van alcohol buiten het clubhuis mag alleen binnen de duidelijk afgebakende ruimte. Deze ruimte dient direct aan het clubhuis te grenzen. Tevens wijst de KNVB West I er nadrukkelijk op dat buiten het clubhuis en de aangrenzende afgebakende ruimte er geen alcoholische dranken genuttigd mogen worden.

KNVB site West 1

Page 4: De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

  nr. 1  15 augustus 2012 4  DeTreffer sv Diemen

Mijndert Verkaik is niet alleen een van onze bar/keukenmedewerkers,

maar ook een scheidsrechter met een grote carrière.

Dennis Bergkamp weet daar alles van zoals de foto hiernaast toont.

MMKN73I Alsak, G. 20-12-2001MBGD87U Amri, M. 17-06-1996MNRQ229 Boorder, Z.N. De 12-12-2001FRGG58K Bosma, M.F. 27-12-1989GKWF17G Dahmani, F.A. 09-07-1995MDHZ25D Duivestein, A.C. 03-10-1963GDWP23M Eyken, G.M.E. 13-07-1996NCNX33E Forkuo, K. 12-02-2001LWVP28M Heemskerk, M.C. 17-10-1996CGNW95W Helmer, M.D. 21-07-1968FZVN443 Ho Tham Kouie, G.A. 10-01-1995FZXX759 Hoogerman, J. 14-08-1996MGJR946 Hoogeveen, J 12-05-1985FTZK905 Hoogeveen, J. 17-11-1988LWVN91Q Jong, J. de 24-11-1996PKPH19S Karijowidjojo, G.D.P. 12-06-2001GKLK14T Keurentjes, S.G. 06-11-1996

Foto’s inleveren voor spelerspas

CGNX975 Meesters, P.G. 22-02-1965CGYG98W Mise, A. 26-09-1983MGDM51Q Mörs, P. 26-11-1966FZZB69G Noordanus, M. 09-05-1996GMMD10T Osawe, A.E. 07-10-1996GHXH90R Ouazza, N. 31-12-1989PKQZ41O Purperhart, J.J. 14-02-1998FFPM77K Revet, P. 27-12-1961GMJF62P Saboerali, S.F. 15-05-1996PDWZ18L Schepers, J. 02-11-1999PKPJ78L Shearman, C.S. 14-07-1999MGQK91H Soenessardien, A. 23-06-1996FRDN39T Tilburg, R. van 23-08-1985CGYK17R Vejinovic, D. 09-11-1983FZYT78X Wekker, Q.M. 14-03-1996PKPQ92M Zasahido, R. 05-10-1993

Page 5: De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

  nr. 1  15 augustus 2012 5  DeTreffer sv Diemen

  Jeugdtreffer WedstrijdcoördinatorenCoördinator A-junioren Paul Smit [email protected]ördinator B-junioren Chiel Simons [email protected]ördinator C-junioren Vacant [email protected]ördinator D-pupillen Vacant [email protected]ördinator E-pupillen Simon Ilcken [email protected]ördinator F-pupillen Ed van Bentum [email protected] jeugd Elly Oudshoorn [email protected] Menno Golsteijn [email protected]ördinator Marciano Sleeswijk [email protected]

4e divisie A (za./zo.)EDO A1DWS A1Huizen A1Stormvogels A1Volendam (rkav) A1Pancratius A1KFC A1RODA’23 A1DEM A1Diemen A1OSV A1Blauw Wit A A1

Indeling teams A-junioren2e klasse 15Buitenboys A1AS 80 A1Waterwijk A1GeuzenM’meer A2AFC A1AGB A1Sporting Almere A2Weesp FC A2Meer de A1Almere FC A1Meteoor A1Diemen A2Tos Actief A1Swift A1

3e klasse 15VSV A2Wherevogels De A4Zwanenburg A3Ouderkerk A3Diemen A3Swift A3Geinburgia A1Sloterdijk A1KFC A2Nieuw Sloten A2Dijk De A1AS 80 A3

Indeling teams B-junioren

4e divisie A (zat.)KFC B1SVW 27 B1Blokkers De B1Zeeburgia B2Diemen B1 (zat.)Zeewolde B1Helder Den FC B1Uitgeest B1IJsselmeervogels B1Waterwijk B1Purmersteijn B1Lelystad ‘67 B1

2e klasse 03KFC B1Pancratius B2Overbos B2DSOV B1Diemen B1 (zon.)Kon. HFC B1Hoofddorp s.v. B1HYS B1DSS B2Zwanenburg B2VSV B1Nieuw West B1

2e klasse 04AGB B1JOS/W’graafsmeer B1

GeuzenM’meer B2Tos Actief B1Nieuw Sloten sv B2OSV B2Sloterdijk B1New Amsterdam B1Diemen B2VVA/Spartaan B2OFC B1

2e klasse 05Martinus B2

Weesp FC B2SDZ B1RODA 23 B2Legmeervogels B1AS 80 B2Almere FC B1AFC B3Diemen B3Zuidoost United B1Waterwijk B1

Page 6: De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

  nr. 1  15 augustus 2012 6  DeTreffer sv Diemen

2e klasse 06 Swift B1NFC B1Almere FC B2

Sporting Almere B2Fortius B1Buitenveldert B2Buitenboys B3Waterwijk B2Diemen B4Pancratius B3WV-HEDW B1

2e klasse 07Legmeervogels B2WV-HEDW B2Ouderkerk B2GTos Actief B2Diemen B5Meer de B1Geinburgia B1Sporting Almere B3SDZ B2Zeeburgia B2Zuidoost United B2DWS B1

Indeling teams C-junioren3e divisie B (zat.)IJsselmeervogels C1Meern De C1Roda 46 C1RODA 23 C1Diemen C1 (zat.)Soest SO C1Houten C1Buitenboys C1AFC C2SDO C1Lelystad ‘67 C1Vriendenschaar C1

1e klasse 06 (A-cat.)RKDES C1VVA/Spartaan C2Waterwijk C1Buitenboys C1Diemen C1 (zon.)Pancratius C1Buitenveldert C2Martinus C1Abcoude C1Zeeburgia C1Nieuw Sloten C1Sporting Almere C1

2e klasse 01OSV C2Monnickendam C1JOS/W’graafsmeer C1Meer de C1Diemen C2Fortius C1

New Amsterdam C1Volendam (rkav) C1Zeeburgia C2Volewijckers C1Dijk De C1

3e klasse 02IJburg C2KFC C2Overbos C4Wherevogels De C2Diemen C3OSV C4CTO 70 C2GeuzenM’meer C3Meteoor C2Meer de C2Kon. HFC C5Volendam (rkav) C3

3e klasse 03SDZ C2Volendam (rkav) C4GeuzenM’meer C4Wherevogels De C3DWV C2Kon. HFC C6WV-HEDW C3Sloterdijk C2Meteoor C3Diemen C4Meer de C3TABA C2

3e klasse 04DCG C3WV-HEDW C4AGB C1Volendam (rkav) C5Tos Actief C2Ilpendam C1Nieuw Sloten C3GeuzenM’meer C5Wherevogels De C4Diemen C5Kon. HFC C7TABA C3

Indeling teams D-pupillenHoofdklasse B (A-cat.)Buitenboys D1Abcoude D1Diemen D1DWS D1Argon D1SDZ D1Volendam (rkav) D1AFC D2Buitenveldert D1Pancratius D1Ajax D3FC Amsterdam D1DWV D1Zeeburgia D2

1e klasse 06 Weesp FC D1CTO’70 D1Ouderkerk D1Geinburgia D1Waterwijk D1AS 80 D2Abcoude D2AFC D3Diemen D2Zuidoost United D1GeuzenM’meer D1Buitenveldert D2

2e klasse 17IJburg AFC D1Zuidoost United D2Amstelveen D1Pancratius D3Diemen D3Legmeervogels D2Chabab D1TABA D1RODA 23 D4Swift D3Argon D2RKDES D1

Page 7: De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

  nr. 1  15 augustus 2012 7  DeTreffer sv Diemen

3e klasse 14Diemen D4Tos Actief D2GeuzenM’meer D2Volewijckers D2HBOK D2DWV D3IJburg AFC D2WV-HEDW D4OFC D2Voorland D1Meer de D2OSV D3

3e klasse 15Portugal Adam FC D1DWS D4WV-HEDW D5Tos Actief D3SDZ D4VVA/Spartaan D3Diemen D5

SDW D1AGB D2TOG D1Sloterdijk D2

4e klasse 23IJburg AFC D3Kadoelen sv D1Dijk De D4TABA D3DWV D4DRC D1Diemen D6

Geinburgia D2Overamstel D1Fortius D2CTO 70 D3

4e klasse 24IJburg AFC D5TABA D4WV-HEDW D6MTos Actief D4MCTO 70 D4Diemen D7GeuzenM’meer D3Meer de D3Volewijckers D3IJburg AFC D4

Indeling teams E-pupillenHoofdkl. 9-9 08 (A-cat.)Diemen E1Wherevogels De E1Swift E1KFC E1SDZ E1DWV E1FC Amsterdam E1West Frisia E1

1e klasse 08ZSGOWMS E1WV-HEDW E2IJburg AFC E2Nieuw West SV E1RODA 23 E2Diemen E2Legmeervogels E2DWS E3AFC E2

Zeeburgia E3JOS/W’graafsmeer E1

1e klasse 09Vlug en Vaardig E1Diemen E3RODA 23 E3Swift E2AFC E3Nieuw Sloten sv E1SDZ E3WV-HEDW E3Pancratius E2Legmeervogels E3Zeeburgia E4Buitenveldert E2

2e klasse 12Blauw Wit A E3GeuzenM’meer E1Real Sranang E2IJburg AFC E3Geinburgia E1WV-HEDW E4Zeeburgia E6Fortius E1DCG E3Diemen E4TABA E2Tos Actief E1

3e klasse 19

Sporting Almere E8BVV 31 E3Batavia ‘90 E2Buitenboys E6Diemen E5BFC E6Zuidvogels E4Muiderberg E2SDO E4Huizen E3AS 80 E5

4e klasse 16Volewijckers E3Pancratius E10Arsenal ASV E5DWV E4Diemen E6IJburg AFC E7AFC E14CTO 70 E4Meteoor E2Dijk De E4JOS/W’graafsmeer E3Swift E7

5e klasse 15GeuzenM’meer E5DCG E5AFC E17VVA/Spartaan E5Legmeervogels E11Sloterdijk E4Badhoevedorp E3SDZ E10GVlug en Vaardig E3TABA E5Diemen E7Nieuw Sloten sv E5

5e klasse 16RODA’23 E12ZSGOWMS E4Amstelveen E6RKDES E5AMVJ E4Legmeervogels E12RKAVIC E4Diemen E8Ouderkerk E8AFC E18Sporting Martinus E6Pancratius E13

6e klasse 15Abcoude E9WV-HEDW E9RODA 23 E15AFC E19RKAVIC E5Ouderkerk E10GeuzenM’meer E7Buitenboys E17GeuzenM’meer E8Geinburgia E3Meer de E6Diemen E9

6e klasse 16DCG E6Buitenboys E18Diemen E10GeuzenM’meer E9

Vlug en Vaardig E4VVA/Spartaan E6Diemen E11Waterwijk E16AS 80 E16Batavia ‘90 E7Almere FC E13

7e klasse 20Muiderberg E4Buitenveldert E10Diemen E12Buitenboys E22Forza Almere E6Ouderkerk E13Abcoude E11Weesp FC E9IJburg AFC E10NVC E8IJburg AFC E11BFC E13

Page 8: De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

  nr. 1  15 augustus 2012 8  DeTreffer sv Diemen

1e klasse 06IJburg AFC F1SDZ F1Real Sranang F1WV-HEDW F1OSV F1JOS/W’graafsmeer F1Diemen F1DWS F1DWV F1Zaanlandia F1Zeeburgia F1Dijk De F1

Indeling teams F-pupillen2e klasse 12Muiderberg F1BFC F2Waterwijk F4Buitenboys F3AS 80 F2Diemen F2Forza Almere F2Zuidoost United F2Sporting Almere F3BVV’31 F1CTO’70 F1Weesp FC F2

3e klasse 10Meer de F2Voorland F1Volewijckers F1Fortius F1GeuzenM’meer F1TABA F2Meteoor F1Diemen F3DRC F1Dijk De F3OSV F3New Amsterdam F1

3e klasse 11Volewijckers F2Almere FC F3AFC F5Diemen F4

AS 80 F3

Sloterdijk F2VVA/Spartaan F2Nieuw Sloten sv F2SDZ F4DCG F3

4e klasse 12IJburg AFC F3Diemen F5JOS/W’graafsmeer F3Zeeburgia F6GeuzenM’meer F2Meer de F3AFC F6Kadoelen sv F2MFortius F2Geinburgia F1CTO 70 F2Tos Actief F2

4e klasse 13Diemen F6Tos Actief F3VVA/Spartaan F4ZRC/Herenmarkt F1AFC F7CTO 70 F3Waterwijk F6Buitenboys F6AS 80 F7Abcoude F3Zeeburgia F7ZSGOWMS F2

5e klasse 12WV-HEDW F4Swift F6Diemen F7IJburg AFC F5IJburg AFC F6GeuzenM’meer F3CTO 70 F4DCG F5SDZ F8Arsenal ASV F1Zeeburgia F10TABA F3

5e klasse 13IJburg AFC F7Waterwijk F11Buitenveldert F6Sporting Martinus F4AS 80 F9Swift F7RODA 23 F7Arsenal ASV F2Buitenboys F9AMVJ F1Diemen F8Pancratius F8

6e klasse 14Arsenal ASV F5Tos Actief F5VVA/Spartaan F5IJburg AFC F8WV-HEDW F5Vlug en Vaardig F2ZSGOWMS F3SDZ F10Geinburgia F2GeuzenM’meer F4TABA F4Diemen F9

7e klasse 25Badhoevedorp F3Buitenveldert F9Diemen F10Martinus F7Nieuw Sloten F8ZSGOWMS F4RKAVIC F4Jong Aalsm. United F9AMVJ F4RKDES F5RODA 23 F13NFC F5

Groep1 10 (zon.)Diemen A1RKDES A1Buitenveldert A1WV-HEDW A1

Tegen wie spelen de junioren/pupillen in de bekercompetitie?Groep 1 12VSV B1Diemen B1Kon. HFC B1Pancratius B1

Groep 1 07Diemen D1FC Amsterdam D1AS 80 D1Zeeburgia D2

Groep1 25Arsenal ASV D1Geinburgia D1Jong Aalsm. United D1Diemen D2

Groep 1 11Diemen E1TABA E1Zeeburgia E1WV-HEDW E1

Groep 2 39AFC E4SDZ E3Diemen E2Zeeburgia E3

Groep 1 44Zuidoost United F1CTO 70 F1Diemen F1Weesp FC F1

Groep 1 37IJburg AFC F2Diemen F2WV-HEDW F2Zeeburgia F2

Groep 2 42Tos Actief F3CTO 70 F3Diemen F3JOS/W’graafsmeer F3

Page 9: De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

  nr. 1  15 augustus 2012 9  DeTreffer sv Diemen

Indeling vrouwen/meisjesteams5e klasse BDEVO’58 VR1SCW VR1Aalsmeer VR1RKDES VR2Hoofddorp s.v. VR1AMVJ VR1Ouderkerk VR2Tos Actief VR1Buitenveldert VR2Meer de VR4Diemen VR1RODA 23 VR1Sporting Martinus VR1DVVA VR4

2e klasse 06Zuidoost United MB1WV-HEDW MB1Jong Aals. United MB2Nieuw Sloten sv MB1KDO MB1TABA MB1GeuzenM’meer MB2Buitenveldert MB1SCW MB1ADO 20 MB2Diemen MB1Tos Actief MB1

1e klasse 10SDZ MD1

IJburg AFC MD1Tos Actief MD1Nieuw Sloten MD1Overbos MD3GeuzenM’meer MD1Diemen MD1WV-HEDW MD1Kadoelen sv MD1HBOK MD1Meer de MD1

Beker D-pupillen A-categorie en 1e klasseBij de teams voor de D-pupillen is er voor aanvang van elk seizoen regelmatig onduidelijkheid over de start van het bekertoernooi.

De 2e divisie en Hoofdklasse vallen onder de A-categorie en starten het bekertoernooi daarom op 18 augustus. De 1e klasse valt echter onder de B-categorie, maar speelt in het bekertoernooi wel mee met de A-categorie teams.

Voorheen speelden de 1e klasse teams gelijk met de teams uit de A-categorie en startte het sei-zoen dus vrij vroeg. Aangezien voor de 1e klasse de competitie start op 15 september is deze opzet nu aangepast. De 1e klassers spelen de poulefase nu gewoon volgens de bekerkalender van de B-categorie teams. Na de poulefase zullen zij samengevoegd worden met de overige A-categorie teams.

(Van de KNVB site West 1)

Page 10: De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

  nr. 1  15 augustus 2012 10  DeTreffer sv Diemen

Voorlopig Trainingsschema en velden versie 16 juli 2012

Seizoen 2012-2013

Dag Tijd Veld Veld Veld Veld keepers2L 2R 3L 3R veldje

MA 16.00 - 16.30 E4 Mike E5 Dino16.30 - 17.00 E4 Mike E5 Dino17.00 - 17.30 E4 Mike E5 Dino17.30 - 18.00 E1 E2/E318.00 - 18.30 E1 E2/E3 D3 Rinus C5 Raoul18.30 - 19.00 E1 E2/E3 D3 Rinus C5 Raoul19.00 - 19.30 MD1 MB119.30 - 20.00 MD1 MB120.00 - 20.30 MD1 MB120.30 - 21.00 A1 DA1 zat 121.00 - 21.30 A1 DA1 zat 121.30 - 22.00 A1 DA1 zat 1

2L 2R 3L 3R veldjeDI 16.00 - 16.30

16.30 - 17.0017.00 - 17.30 D4 Roy17.30 - 18.00 B5 Twan D4 Roy C3 Cor18.00 - 18.30 B5 Twan C2 - trainer? B4 Ad C3 Cor18.30 - 19.00 B5 Twan C2 - trainer? B4 Ad C3 Cor 18.30 tot 19.30 de Bkeepers19.00 - 19.30 18.30 tot 19.30 de Bkeepers19.30 - 20.00 19.30 20.30 A keepers20.00 - 20.30 19.30 20.30 A keepers20.30 - 21.0021.00 - 21.3021.30 - 22.00

2L 2R 3L 3R veldjeWO 14.00 - 14.30 E10/E11/E12 E10/E11/E12 F5/F6/F7 F5/F6/F7

14.30 - 15.00 E10/E11/E12 E10/E11/E12 F5/F6/F7 F5/F6/F715.00 - 15.30 F8/F9/F10 F8/F9/F1015.30 - 16.00 E6/E7 E8/E9 F8/F9/F10 F8/F9/F1016.00 - 16.30 E6/E7 E8/E9 D7 Marius? D5 trainer ?16.30 - 17.00 D7 Marius? D5 trainer ?17.00 - 17.30 D3 Rinus ME nieuw17.30 - 18.00 D3 Rinus ME nieuw18.00 - 18.30 FE keepers B3 Jakko Knol MD1 MB118.30 - 19.00 FE keepers B3 Jakko Knol MD1 MB119.00 - 19.30 DC keepers B3 Jakko Knol19.30 - 20.00 DC keepers C4 Peter Mors20.00 - 20.30 DA1 C4 Peter Mors20.30 - 21.00 DA1 vet 1 zat 121.00 - 21.30 DA1 vet 1 zat 121.30 - 22.00 vet 1 zat 1

2L 2R 3L 3R veldjeDO 16.00 - 16.30 E4 Mike

16.30 - 17.00 E4 Mike E5 Dino17.00 - 17.30 E4 Mike E5 Dino17.30 - 18.00 E1 E2/E3 D6 Rein C5 Raoul18.00 - 18.30 E1 E2/E3 D6 Rein C5 Raoul18.30 - 19.00 E1 E2/E3 D6 Rein C5 Raoul19.00 - 19.3019.30 - 20.0020.00 - 20.3020.30 - 21.0021.00 - 21.3021.30 - 22.00

2L 2R 3L 3R veldjeVR 16.00 - 16.30

16.30 - 17.0017.00 - 17.30 D4 roy17.30 - 18.00 C4 Peter Mors D4 roy A3 Jos V18.00 - 18.30 C2 trainer? C4 Peter Mors A3 Jos V18.30 - 19.00 C2 trainer? C4 Peter Mors A3 Jos V19.00 - 19.30 B2 Michel Lorist B4 Ad19.30 - 20.00 B2 Michel Lorist B4 Ad20.00 - 20.30 B2 Michel Lorist B4 Ad20.30 - 21.0021.00 - 21.3021.30 - 22.00

C1 zat/C1 zon

zon 1/2zon 1/2

C1 zat/C1 zonC1 zat/C1 zon

C1 zat/C1 zonC1 zat/C1 zon

zon 1/2

D1/D2 D1/D2 D1/D2

B1 zat/B1 zonB1 zat/B1 zonB1 zat/B1 zon

zon3-4-5zon3-4-5

A1/A2

A1/A2

F1/F2/F3/F4

zon3-4-5

A1/A2A1/A2

F1/F2/F3/F4

B1 zat/B1 zon

D1/D2

zon 1/2

C1 zat/C1 zon

A1/A2A1/A2

F1/F2/F3/F4F1/F2/F3/F4

D1/D2 D1/D2

F1/F2/F3/F4

F1/F2/F3/F4

B1 zat/B1 zon

zon 1/2zon 1/2

B1 zat/B1 zon

Voorlopig trainingsschema 2012-2013

Page 11: De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

  nr. 1  15 augustus 2012 11  DeTreffer sv Diemen

VOORLOPIGE teamindeling A junioren seizoen 2012-2013Onderstaand de voorlopige indelingen van de 3 A-teams. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden op deze voorlopige indelingen. Voor aanvang van de eerste competitie-wedstrijd zullen de definitieve team-indelingen bekend gemaakt worden.

A1/A2: Hoofd trainer A: Raymond Aarts Donnie Blomenkamp, Nordin Heus (K), Murat Kartal, Rishaal Moenier, Joep van Weerdenburg, Youness Baddane, Melvin Mathurin, Danzel Rudge, Winston Santana Martinez, Vincent Slewe, Remco Waalwijk, Micha Worms, Vartan Agca, Jacob Arthur, Billy Deun, Tommy Gans, Yannick Graaf, Yoshua Kloosterman, Niels Neering (K), Jesse Ringelberg, Noël Ruygrok, Mark Simons, Martijn Strijp, Nigel Touw, Gianno Dos Passos, Brian Ruijpers, Joep Waalberg, Siyar Alam, Michael Kernbeek, Davy Spaans (K), Oussana Oulad ben Youssef, Fouad Dahman en Reda Kharchouch.

A3 Martijn Bosman, Daniël v.d. Craats, Robin Duitscher, Lauro Fritz, Youri Fritz, Joost de Jong, Raoul Lucas-sen, Teun de Smalen, Axel Thijm, Dennis Valkenburg (K), Robbie Wallin, Quincy Wekker en Pim Westen-berg.

VOORLOPIGE teamindeling B junioren seizoen 2012-2013Onderstaand de voorlopige indelingen van de 6 B-teams. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden op deze voorlopige indelingen. Voor aanvang van de eerste competitie-wedstrijd zullen de definitieve team-indelingen bekend gemaakt worden.

Zaterdag B1/zondag B1 : Hoofd trainer B: Yerrel Tdlohreg Imad Jakgnouni, Hans van de Mortel, Luc Zeeman, Emmannuel Annim, Giliano Eyken, Joey Hoogerman, Tim de Jong, Senna Kost, Jeroen Letteboer, Elvis Osawe, Junior Owusu Nikansah, Mitchel Tiemessen, Thierry Affolter, Rowen Buis, Youssef El Jilali, Tijs Ernest, Jeffrey Fredrikstadt, Lesley de Graeve, Tim de Jong, Abe Molewijk, Nidal Ouaali, Lorenzo Schmidt, Bram Schreuder, Bart Schreurs, Donovan v.d Berg, Denzel Dannarag, Rik Ernest, Boy Schouten, Alejandro Speijdel, Jacquieno Walter, David Said, Etienne Kwa en Anfernee Dijksteel.

B2 Trainer: Michel Helsloot en Jos HelslootPatrick Ceelie, Daan Helsloot, Glenn Hendriks, Hidde Knol, Luka Kranendonk, Danny van Kuik, Dex Lo-rist, Thije Mous, Marius Ploeger, Stijn Scheffer, Luuk de Vos, Jeroen Willemse, Donovan van de Berg, Liam Helsloot en Robbie Schouten.

B3 Trainer: Jakko KnolBrandon Knol, Dino Stokkart, Elvis Afrifa, Anthony Chang, Leandro Tjon Affo, Didier Merk, Marc van Ech-telt, Dennis Pool, Max Hartsink, Devin Willemse, Jorik Damman, Tim v/d Heide, Nick van den Hengel (keeper) en Brian de Mattenaere.

B4 Trainer: Ad de GansBas de Gans, Kamil Endogan, Stein Keurentjes, Dave Stuifzand, Avi Soenessardien, Max Noordanus, Mitchell Heemskerk, Sergio Augusto Da Silva, Jesse Bryant, Mohamed Tamraoui, Wesley ten Veen en Sil van Riet.

B5 Trainer: Twan SoethoutDanny Korndorffer, Casper Brûle, Danilo Dato, Enes Ergor, Wouter de Gast, Ajay Ghisyawan, Stijn Groen-veld, Youri Kramer, Andoeële Mendelzoon, Rory Pattijn, Solomon Robertha, Pahwan Soenessardien, Jai-mey Soethout, Shaan Tasneem, Demian Woerlee en Jari Valkenburg (keeper).

Page 12: De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

  nr. 1  15 augustus 2012 12  DeTreffer sv Diemen

VOORLOPIGE teamindeling C junioren seizoen 2012-2013Onderstaand de voorlopige indelingen van de 6 C-teams. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden op deze voorlopige indelingen. Voor aanvang van de eerste competitie-wedstrijd zullen de definitieve team-indelingen bekend gemaakt worden.

Zaterdag C1/zondag C1: Hoofdtrainer C: Magdy Khayry Jamil Mensah, Boris Brinkhof, Kenneth Brouwer, Miguel Heus, Tim Hoeboer, Rick de Jong, Brian Veer, Othman Afkir, Wouter Holthuizen, Berkan Kose, Jelena Mancic, Jesse Paske, Dyani Poyner, Matthew So-widjojo, Bryce Touw, Dardy Castejon, Tim van Echtelt, Tiemo Holthuizen, Devin van Olphen, Jethro Lobo, Robert Marli, Lorenzo Bosk, Sven Heemskerk, Ryan Lamein, Zakaria Ouzhir, Oussama el Jilali, Terrence Reijgwart, Wassim el Haigoune, Jeremiah Riedewald en Omar Mansy.

C2:Koen Buskermolen, Damian Smit, Reza Soekhai, Mees Lammertsen, Luis Silva Dos Santos, Seth Sar-pong, Prince Owusu, Kwabena Owusu, Lorenzo Cuvalaij, Enrico Dipowirono, Nathanielo Fecunda, Dair-rick Barima en Aaron Mensah.

C3: Trainer/coach Cor van DoornWilliam Boakye, Daniel van Dijk, Brian van Doorn, Amar Natha, Farhan Thakoersingh, Samson van der Sande, Serfezaaz Basnoe, Jody Lorist, Aravinth Nagan, Guido Spork en Dean Ho Tham Kouie. C4: Trainer/coach Peter MörsSebastiaan Mörs, Martijn Mörs, Olaf Lukken, Nicky Duijm, Skander el Messaoudi, Donny van der Molen, Nick Akkermans, Melvin Blits, Koen Harm, Dylan van Hees, Kevin van Hees, Hidde de Wild, Mohammed Alami, Colin Middellijn, Justin Huijsers en Dean Palmer.C5: Trainer/coach: Raoul Lucassen en Wimk v.d. MeijLars Lentz, Ben Afrifa, Arlain Besiktasliyan, Giovanni Blokland, Chris Gontha, Max Hopwood, Zakaria el Hour, Demio de Kleijn, Felix Lucassen, Thijs van der Marck, Tim van der Meij, Gideon Okorie, Max Suur-meijer, Bonno Meijer en Dino Arler.

VOORLOPIGE teamindeling D pupillen seizoen 2012-2013Onderstaand de voorlopige indelingen van de 7 D-teams. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden op deze voorlopige indelingen. Voor aanvang van de eerste competitie-wedstrijd zullen de definitieve team-indelingen bekend gemaakt worden.

Voorlopige selectie D1/D2 Trainers: Rémon van Asselt, Danny Abels en Gerson PrudenciaLeiders: Sander Scheffer (D1) en ?? (D2)Wester van Beemen, Ezra Breeveld, Samuel do Carmo, Mats Dalmulder, Twan van Empelen, Kyle Fano, Roni Felter (k), Jay de Graeve, Daan Harm, Rijan Heije, Achmed Helaly, Julian Homveld, Alex Hoogland, Lucas Ilcken, Zaid el Jakgnouni, Devin Jaring, Dave Luijters, Floris Lukken, Dris Ouaali, Gerlison Pruden-cia, Riley Reemnet, Mees Scheffer, Justin Schotte, Bradley Tifres, Nigel Voll, Bart Welling, Milco Wester-beek en Mitchell Zwartjes (k).

D3: Trainer: Leider:Garo Alsak, Joram Beyene, Desai Breeveld, Bas Faber, Kobus Groenteman, Sven Heemskerk (k), Ronen Hofmann, Dikran Kilarciyan, Robin de Kwant, Jan Langenhaft, Rony Munnik, Jermaine Nunes, Roberto Payne en Nick Puijmbroeck.

D4: Trainer:Leider: Roy StellingwerffLewis Adu, Jasper Alberda, David Dijkman, Seger Dinant, Sioux Hillebrand, Bas Hoeboer, Kenrick Klui-vert, Joey van Rookhuizen, Steve Schröder (k), Bobby Simons, Justin Stellingwerff, Robin Tang, Rick v.d. Wal, Jelle Witte en Robin v.d. Woude.

Page 13: De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

  nr. 1  15 augustus 2012 13  DeTreffer sv Diemen

D5: Trainer:Leider:Zino de Boorder, Marcus Cakmak, Milan Dorst (k), Nordin Elhajoui Eljaafaari, Kelvin Forkuo, Leonard He-nain, Sharu Kanapthippillai, Stefano de Kwant, Ahmed Moro, Niels de Ruiter, Ian Seedorf, Gideon Stout, Ricardo Texel en Mick Woelders.

D6: Trainer:Leider: Rein SchutteMoos Beentjes, Julius Benyei, Pieter Feenstra, Alexander Ferdinandus, Firtenley Flanders, Matthijs Hoog-enhout, Mattie Kidane, Umar Mohammed, Lude Mous, Bobby Pront, Raul Schutte, Sagar Soenessardien, Kevin de Vries en Tycho Wevers.

D7: Trainer: Marius PloegerLeider:Sarko Abdulrahman, Joran Bleijerveld, Kwabena Damoah, Khaled Elboutidi, Sam Fischer, Yekta Gündag, Ramon Iroomo, Mattijn Keizer, Marc Martis, Jesario Pengel, Bailoh Sal, Tejan Sal en Timo Smolders.

VOORLOPIGE teamindeling E pupillen seizoen 2012-2013Onderstaand de voorlopige indelingen van de 12 E-teams.Mocht je je naam niet terugvinden in een van de teams of hij is verkeerd gespeld neem dan contact op met de coördinator E via [email protected] Voor een aantal teams zijn wij nog op naar zoek één of twee leiders. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met [email protected] kunnen nog wijzigingen plaatsvinden op deze voorlopige indelingen. Voor de eerste competitie-wed-strijd zullen de definitieve teamindelingen bekend worden gemaaktHoofdtrainer E: Trainers E 1 t/m E3Leider E1:?? Leider E2: ?? Leider E3: ??Voorlopige indeling E1 t/m E3Jacy Engelander, Kevin Bahadoer, Brent van Bockel, Seth Breeveld, Pelle Brinkhof, Kylle Budhulall, Djenario Daniels, Tim Driesenaar, Mika van Eijk, Sven van Es, Lucas Ferdinandus, Robin Gontha, Kaj Heemskerk, Yaron Hofmann, Salim Kali, Tim Janbroers, Ricuenio Kewal, Rico Kraanen, Yannick Kranen-burg, Jari Loon, Ziyad Mansy, Euan Palmer, Davy Pielstroom, Nick de Roo, Roy de Roo, Donnie Schin-ning, Ritchie Schinning, Bastian Souisa, Gabriel Stevens en Jay Wijdenbosch.

Leider E4?? Leider E5??Voorlopige indeling E4 en E5Nigel Kluivert, Amr Hri, Faissal Ait Laachir, Johnny van Beekveld, Jules Verschuren, Milon Gboko, Eugene Dadzie, Lucas van Heumen, Kyan Helenkaken, Shay Kost, Jody Sowidjojo, Joas ten Klooster, Rafael van der Werff, Luciano Blokland, Sam Langelaar, Dyon Lorist, Yassin Jilali, Novie Sinouh, en Noah Heeren.

E6: Leider: Raymond Hartman Trainer E6 Raymond Hartman.Martijn van der Heul, Stijn van der Meer, Malik Ismail, Jaden Hunsel, Ethan Junge, Patrick Hartman en Robin de Bonus.

E7: Leider John Muuren Leider E7 Yvonne MuurenKevin Huisstede, Jip Veenman, Brandon Tjon a Pauw, Jurre Kreuger, Eddie Dos Santos Smit, Dylan Blom, Dylan Muuren en Timo van Berkum. E8: Leider Robin Oomstee Leider E8 John van TrigtSteven Hiruy Kidane Mariam, Xandor ten Brink, Samuel Keizer, Jesse Freriks, Jafaar Rassi, Jochem van Trigt, Jasper Hoogenhout, Jair Grishaver en Sam Oomstee.

E9: Leider: ?? Leider E9:??Maurice Ayyubi, Dyelcom Wong, Bilal Manssouri, Jesse Boksma, Mick Schrijver, Terry van Schijndel, So-lano Zichterman en Jimmy Schepers.

Page 14: De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

  nr. 1  15 augustus 2012 14  DeTreffer sv Diemen

E10: Leider: Peter Edam Trainer E10: Peter Edam.Joey Peppels, Gideon Benard, Noman Asmat, Lucas de Jong Perez, Zarzinho Edam, Deejay Augustin, Tom Keepe, Ismail Moro, Diaz Tamaela en Tom Groenewoud.

E11: Leider: ?? Leider E11:??Vieret Desh, Rocco Benzar, Anil Uadhaya, Ischa Hulsebos, Ilja van Ravels, Mehdi Yazidi, Ilias Chara, Sem van den Berg, Caleb Haile en Seppe Rijks.

E12: Leider: ?? Leider E12:??Niels Chung, Benjamin Hopman, Kenneth Richards, L. Alfonso, Roberto Bos, Akin Alinola, Beau Doll, Anouar Aulad Abdellah, Diego Samseer en Dievanny Silva Ferreira.

VOORLOPIGE teamindeling F pupillen seizoen 2012-2013Onderstaand de voorlopige indelingen van de 10 F-teams. Mocht je je naam niet terugvinden in een van de teams neem dan contact op met de coördinator, coö[email protected] Voor een aantal teams zijn wij nog op zoek naar één of twee leiders. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Eddy van Bentum, coö[email protected] . Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden op deze voorlopige in-delingen. Voor aanvang van de eerste competitie-wedstrijd zullen de definitieve teamindelingen bekend gemaakt worden.

F1 t/m F3: Hoofdtrainer F: Ronald Appelboom. Leider: ?Yassin Ait Laachir, Raashid Saleh, Aram Arik, Skip te Beest, Thijs Dalmulder, Jeremy Dipowirono, Youri van Es, Jaydon Felter, Lorenzo Gentile, Davey Noor, Jay te Paske, Jelle Mulder, Blue junior Windster, Simon Zevenhuizen, Ayman Jakgnouni, Kenneth Afrifra, Jesper Sas, Kaon Gort, Gino Kamstra, Bram Schwegler, Jasper Dieker, Amir Elibrahmi, Tim van Emden, Julian van Eijk, Milan Engelander, Gianni Ad-jembaks en Jayden Arifi.

F4: Leider 1: ?? Leider 2: ?Jeffrey Been, Amar-Raj Hoebba, Iskander Schaafsma, Kike Hoogland, Max Meiboom, Ismael Siddique, Jirair Avedisian, Alex Georgos, Senna Smit en Merlijn Troost.

F5: Leider 1: ? Leider 2: ?Bram Talman, Yannick Burggraaf, Robin van Velzen, Reyn Saab, Milan Kok, Yassine El Mortai, Jisse Mous, Carlos dos Santos Smit, Dani Turenhout en Ismael Frix.

F6: Leider 1: ?? Leider: ?Chedi Ben Youssef, Yahya Elkhadri, Denistan Ravappu, Renzo Sewbalak, Dody Abdalla, Albert Mensah, Emin Soltani, en Delinho Lawalata.

F7: Leider 1 : André Heemstra, Leider 2:?Nathan Heemstra, Tijan Jalloh, Ben Langenhaft, Misha Oldenburger, Gino Pedulla, Marijn van der Smaal, Luc Verschuren, Altan Tan en Serkan Tan.

F8: Leider 1 : ?? , Leider 2: ?? trainer: Martien Compier.Jamil Abdul, Elijah Brunings, Kenny Muuren, Omar Frix, Tobias Compier, Yash Kewaldar, Diaz Tamaëla, Sofvan Yazidi, Milan Roeffel en Jiaquin Koopman.

F9: Leider: Marciano Vink, Leider: Amaire Hoogland.Toheed Asmat, Mohcin Lakhnifri, Mike de Vries, Dax Bagchus, Jairo Ramsundar, Jaden Hoogland, Elijah Wadieh, Gerald Armaketo, Rick Langelaar en Skye Vink.

F10: Leider 1: ?? Leider: ?Ricardo Vera Fajardo, Ilias Akka, Olaf Lakerveld, Mitchell Richards, Joe Djordjevic, Kahe Henriksen, Troy van der Weele, Ciano Gboko, Jael Blanker, Jasper Steiger en Reyn Saab.

Page 15: De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

  nr. 1  15 augustus 2012 15  DeTreffer sv Diemen

Meldpunt en aanpassingen aanpak excessen

Geacht bestuur,

Tijdens de algemene vergadering amateurvoetbal is de evaluatie van de lan-delijke aanpak van excessen besproken. Als gevolg van deze evaluatie is een aantal – voor verenigingen belangrijke – aanpassingen doorgevoerd in de werkwijze rond de aanpak van excessieve overtredingen.

Meldpunt wordt districtskantoor/bondsbureau ZeistIn de eerste plaats komt het centrale landelijke meldpunt dat in het weekeinde beschikbaar was te vervallen. Dit neemt niet weg dat er helemaal geen mel-ding meer hoeft te worden gedaan van vermoedelijke excessieve overtredin-gen. Het verdient aanbeveling deze overtredingen te blijven melden. Dit kan door op maandagochtend (of op de eerstvolgende werkdag na de wedstrijd-dag) telefonisch contact op te nemen met de afdeling tuchtzaken van het dis-trictskantoor of bondsbureau dat de desbetreffende competitie organiseert.Het melden van excessieve overtredingen moet niet worden gezien als een soort “klikken”. Het is juist in het belang van een ieder excessieve overtredin-gen zo snel mogelijk te melden. Hierdoor is de afdeling tuchtzaken namelijk in staat om de zaak direct en snel in behandeling te nemen, met als doel de afhandelingduur van de zaak zo kort mogelijk te laten zijn. Dat is immers in ieders belang.

Aanpassing straf jeugdspelersEr is een belangrijke wijziging doorgevoerd in de wijze van bestraffing van jeugdspelers. Hiermee heeft de KNVB ingespeeld op veel reacties naar aanleiding van het feit jeugdspelers door de tuchtorganen uit het lidmaatschap zijn gezet als gevolg van een excessieve overtreding.De strafmaat voor jeugdspelers wordt in het nieuwe seizoen in beginsel gehalveerd. De aard van de overtreding en de mate van volwassenheid kunnen echter weer wel een verzwarende werking hebben. In plaats van een ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB krijgen pupillen en junioren in beginsel een minimale onvoorwaardelijke schorsing van 36 maanden.

Aanpassing collectieve straffenDe tuchtorganen hanteren bij een collectieve excessieve overtreding in beginsel altijd de maximale straf, te weten: het definitief uit de competitie nemen van een elftal en een boete van € 300,00.Van verenigingen mag worden verwacht dat zij na een collectieve excessieve overtreding actief mogelijke daders opsporen en de gegevens zo snel mogelijk rapporteren aan de KNVB. Wanneer zij dit doen en de betrokken spelers individueel bestraft kunnen worden, kan dit voor de tuchtorganen aanleiding zijn om het elftal/team niet definitief uit de competitie te nemen, maar in plaats daarvan de minimumstraf op te leg-gen: voorwaardelijk uit de competitie nemen, vijf (5) winstpunten in mindering en een boete van € 300,00.Alleen indien alle schuldigen individueel kunnen worden bestraft volgens de richtlijnen voor individuele excessieve overtredingen, kunnen de tuchtorganen de minimumstraf voor collectieve excessieve overtre-dingen opleggen. Verenigingen hebben dus een groot belang bij een individuele bestraffing van de daders.

Voorkomen is beter dan genezenUiteraard hopen wij dat het aantal excessieve overtredingen in het nieuwe seizoen zal afnemen. Dat blijft uiteraard het ultieme doel van deze aanpak, die mede op aandringen van de verenigingen is ingezet. Wij wensen alle verenigingsbesturen hierbij uiteraard veel succes toe.Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBONDNamens het bestuur amateurvoetbalHans BollBeleidsmedewerker wedstrijdzaken

Page 16: De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

  nr. 1  15 augustus 2012 16  DeTreffer sv Diemen

* Kijk in de kantine van

sv Diemen naar de actie-

voorwaarden

Sponsor actie RSBS Advies GRATIS HUMMEL SPORTTAS

U kent RSBS Advies (Hypotheken – Verzekeren – Lenen) al vele jaren als hoofdsponsor van sv Diemen. Waarom RSBS Advies hoofdsponsor is van sv. Diemen? Laat ik praten in de ik-vorm. Vroeger heb ik zelf vele malen het net getroffen bij de club. Mijn hart gaat dan ook uit naar de club vandaar dat ik al vele jaren mijn financiële steun geef. Onlangs nog met het plaatsen van het scorebord. RSBS Advies is ook te zien op de shirts van het 1e elftal van de Zondag en sinds kort ook op de shirts van de A1.

ACTIE*: wordt klant bij RSBS Advies en ontvang per kind een prachtige originele sporttas van Hummel !!!

Hoe komt u in aanmerking voor de schitterende Hummel sporttas?

1. Laat ons vrijblijvend uw verzekeringspakket “scannen”. In 95% van alle gevallen is er een jaarlijkse besparing mogelijk die kan oplopen tot honderden euro’s!

2. Zodra u klant bent bij RSBS Advies ontvangt u (per spelend kind/lid) gratis de originele sv Diemen sporttas van Hummel !

Bel RSBS Advies telefoonnummer: 020- 416 26 56 voor het maken van een

afspraak en ontvang de schitterende Hummel sporttas !!

Met vriendelijke groet, Algemeen Directeur Bert Steen

Page 17: De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

  nr. 1  15 augustus 2012 17  DeTreffer sv Diemen

49575 5-9-2012 19:15 Exstudiantes 1 svDiemen 1 Zuid Y. Wardougan44923 14-9-2012 21:05 svDiemen 1 AORC/Lebo 10 Oostenburg 44226 21-9-2012 20:10 Fenerbahce s.c. 1 svDiemen 1 Caland Sportcentrum S.O. Kolf44924 28-9-2012 20:10 svDiemen 1 Wartburgia 1 Hogendorp van

41138 5-9-2012 22:00 svDiemen 2 Blauw Wit A 1 Sporthallen Zuid 39584 14-9-2012 20:00 RKAVIC 3 svDiemen 2 Weeren de 41139 21-9-2012 22:00 svDiemen 2 Parkstad sv 5 Oostenburg G. Hendriks48663 24-9-2012 20:10 AC Kingdom 5 svDiemen 2 Sporthoeve M. Makdan

38395 7-9-2012 19:15 Legmeervogels 4 svDiemen 3 Scheg de 41149 14-9-2012 22:00 svDiemen 3 AORC/Lebo 8 Oostenburg 40021 21-9-2012 21:05 Voorland 3 svDiemen 3 Hogendorp van 41150 28-9-2012 19:15 svDiemen 3 Plein83 13 Hogendorp van

De wedstrijden zijn nog niet definitief bevestigd door de Bond.In het eerst volgende clubblad zal het definitieve wedstrijdschema worden gepubliceerd!

ZaalvoetbalZaalcoördinator  T. Roelofs  tel. 06-54223192

VOORLOPIG programma zaalvoetbal 5 t/m 28 september

4e klasse 10Exstudiantes Amsterdam 1TOB 8Plein83 14Portugal Adam FC 1Wartburgia 1AORC/Lebo Vastgoed 10AC Kingdom 4DCG 5DVVA 2Voorland 4Fenerbahce s.c. 1Diemen 1

4e klasse 11Exstudiantes Amsterdam 2Diemen 2AORC/Lebo Vastgoed 18Amstelglorie 1AORC/Lebo Vastgoed 11Golden Stars 7DVVA 1AC Kingdom 5Parkstad sv 5RKAVIC 3Blauw Wit Amsterdam 1ADSV 1

4e klasse 12Exstudiantes Amsterdam 3RKAVIC 1Plein83 13Voorland 3AORC/Lebo Vastgoed 8Legmeervogels 4Diemen 3DCG 6Os Lusitanos 4Golden Stars 9Amstelveen 1Maccabi 3

Indeling zaalvoetbalteams

Page 18: De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

  nr. 1  15 augustus 2012 18  DeTreffer sv Diemen

Zaterdag/ZondagContactpersoon zondagsenioren  M. van der Vegt  tel. 020-6000638Contactpersoon zaterdag-1  T. Witteveen  Tel. 06-43091020Contactpersoon veteranen  A.B. van den Hengel  tel. 020-6980495

3e klasse DNederhorst 1 14:00HDS 1 14:00Legmeervogels 1 14:00Nieuw Utrecht 1 14:30Waterwijk 1 14:00

Saestum 1 14:00Wasmeer 1 14:00Quick 1890 1 14:00KDO 1 14:00Baarn sv 1 14:00Kampong 1 14:30Diemen 1 14:30VVZA 1 14:00

2e klasse DAbcoude 2 11:30Hercules 3 14:00

Bilt De 2 12:00MSV´19 2 14:00VVIJ 2 11:00SDO 2 10:30PVCV 3 11:00Nieuw Utrecht 2 11:00Diemen 2 12:00NVC 2 11:00Kampong 3 11:00

4e klasse 10Fortius 3Sporting A’dam 2WV-HEDW 2Voorland 2Diemen 3Volewijckers 2CTO 70 2Ankaraspor 2DRC 3IVV 3Meer de 4TABA 2

5e klasse 07Volendam (rkav) 5Kennemers 5Ilpendam 3KFC 5Diemen 4Purmersteijn 5Fortius 5Monnickendam 3Purmerland 2

Ankaraspor 4RCZ 3

6e klasse 06JOS/W’graafsmeer 6OSV 3TOG 3Meteoor 4WV-HEDW 5Dijk De 3Overamstel 4Hercules Zaandam sc 8ZTS 5Diemen 5TABA 3Wherevogels De 5

Klasse indeling zondag-senioren

Groep1 060Diemen 1 (zon.)Overbos 1Fortius 1Hoofddorp s.v. 1

Groep1 46 (zo.)Diemen 2OSV 2VVA/Spartaan 2Dijk De 2

Groep1 078Vlug en Vaardig 1Voorland 1SDZ 1Diemen 1 (zat.)

Indeling beker zondag- en zaterdagsenioren

Page 19: De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

  nr. 1  15 augustus 2012 19  DeTreffer sv Diemen

Klasse indeling zaterdag-senioren5e klasse CArsenal ASV 1Buitenboys 1DCG 1Diemen 1Overamstel 1RAP 1DOB 1Muiderberg 1

Forza Almere 1TOG 1Tos Actief 1

Vijf wissels reservevoetbal mannen seniorenIn het reservevoetbal mannen senioren is een aantal enquêtes gehouden om te weten te komen hoe men de competities in de categorieën A en B beleeft.Dat heeft geleid tot een pakket van aanbevelingen. De algemene vergadering amateurvoetbal heeft in-gestemd met het toestaan van vijf wisselspelers in het reservevoetbal categorie A mannen senioren. Het zogeheten ‘doorwisselen’ is echter niet toegestaan in de categorie A.In de categorie B bij de mannen senioren geldt dat ook vijf wissels zijn toegestaan, maar hier mag men wel ‘doorwisselen’.

KNVB-site

1e klasse 45+DTOV VE1GeuzenM’meer VE4RKAVIC VE1Muiderberg VE2

Wartburgia VE1WV-HEDW VE1Arsenal ASV VE2Buitenveldert VE2CTO 70 VE1Bloemenkwartier VE1Diemen VE1Breukelen fc VE3VVZ ‘49 VE1

Staand v.l.n.r.: Trainer Henk Kuipers, Dick van Heiningen, Henny Ernst, Jaap Brandenburg, Joost Durville, Ab Bos, Frank Bachoffner, Rolf Brom, Marcel De Bruin en Paul Sikkens.Knielend v.l.n.r.: Grensrechter Ton Ruben, Koen Maarsen, Adwin Piso, Henk van Dijk, Luuk van de Wiel, Otto Verwer en Cees van Boggelen.

Die goeie ouwe tijd!

Page 20: De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

  nr. 1  15 augustus 2012 20  DeTreffer sv Diemen

Voorlopig programma 18, 19, 22, 23, 25, 26 & 28 augustusZaterdag 18 augustus12:00 5390 svDiemen B1 (zat.) Kon. HFC B1 Groep 1 12 mr. M. Kluft10:45 5862 svDiemen D1 Zeeburgia D2 Groep 1 7

Zondag 19 augustus14:30 5254 svDiemen 1 (zon.) Hoofddorp s.v. 1 Groep 1 60 S. Ooijkaas12:00 4351 svDiemen 2 Dijk De 2 Groep 1 46 (zo) A.P.J. Ruwiel12:00 6324 svDiemen A1 WV-HEDW A1 Groep 1 10 (zo) S. Kisoenpersad

Woensdag 22 augustus19:30 5174 svDiemen 1 (zat.) Voorland 1 Groep 1 78 N.B. Smit

Zaterdag 25 augustus10:45 5732 svDiemen D1 FC Amsterdam D1 Groep 1 7

Zondag 26 augustus12:00 4025 svDiemen 2 OSV 2 Groep 1 46 (zo) A.J.M. Driest12:00 6290 svDiemen A1 RKDES A1 Groep 1 10 (zo) J. Stensinski

Dinsdag 28 augustus20:30 5088 svDiemen 1 (zon.) Overbos 1 Groep 1 60 J.G. Reingoud

UitwedstrijdenZaterdag 18 augustus14:30 5229 Vlug en Vaardig 1 svDiemen 1 (zat.) Groep 1 78 D.R. Vriesenga

Woensdag 22 augustus19:30 4963 Fortius 1 svDiemen 1 (zon.) Groep 1 60 E.A. van Wattingen20:00 6301 Buitenveldert A1 svDiemen A1 Groep 1 10 (zo) M. Tiebesl19:00 5437 Pancratius B1 svDiemen B1 Groep 1 12 J. Kasaza Bisimwa18:55 5882 AS 80 D1 svDiemen D1 Groep 1 7

Donderdag 23 augustus19:00 4285 VVA/Spartaan 2 svDiemen 2 Groep 1 46 (zo)

Zaterdag 25 augustus17:00 4985 SDZ 1 svDiemen 1 (zat.) Groep 1 78 S. Brandt14:45 5421 VSV B1 svDiemen B1 Groep 1 12 R. Appel

Page 21: De Treffer 2012-2013 - 2012-08-15

  nr. 1  15 augustus 2012 21  DeTreffer sv Diemen

In dit nummer treft u de namen aan van spelers die nog geen pasfoto hebben ingeleverd voor hun nieuwe spelerspas, of voor de verlenging van hun spelerspas. Lever de pasfoto snel in, GEEN PAS = NIET SPELEN, doe dit naar: Postbus 189, 1110 AD Diemen. Als u uw pasfoto al heeft ingeleverd en uw naam staat er toch bij, bedenk dan dat door de vakantie er hier en daar wat vertraging is opgelopen.

Het is alom bekend dat sv Diemen goede jeugd heeft, kijk maar eens naar onze eerste junioren teams, allemaal op regionaal niveau. Klasse. Wat u niet weet is dat in onze jeugd twee grote

artiesten rondlopen, zij wonnen bij de Playbackshow op de laatste KinderZomerSpelen-dag de tweede prijs met een act die getuigd van grote, wat zeg ik van heel grote klasse. “mag ik dat zeggen, ja, dat mag ik zeggen” want ik heb hun optreden zelf gezien. Voor een over-volle zaal met maar één puntje verschil met de eerste prijswinnaar,

gingen Sven en Youri van Es met de tweede prijs er vandoor. Gefeliciteerd mannen!!!

Vanaf het begin van het nieuwe seizoen wordt er in de kantine gebruik gemaakt van een elek-tronische kassa. Door de nieuwigheid en onervarenheid kan het voorkomen dat u iets langer moet wachten om uw pecunia te mogen afstaan. Niet mopperen, aan het eind van het seizoen gaat het een stuk sneller!!!Ook wordt er de komende tijd een nieuw muzieksysteem geïnstalleerd. Men is drukdoende met installeren, de vruchten van de nieuwe installatie moeten, als alles meezit, al in septem-ber te horen zijn.

De indelingen van alle teams treft u in dit clubblad aan, er zijn hier en daar nogal wat verre uitwedstrijden bij. U moet maar denken ziet u nog wat van ons Noord-Holland.

Ook het programma voor het veldvoetbal vindt u in deze Treffer, kijk voor u moet spelen nog even bij www.voetbal.nl of de wedstrijden nog gepland staan. In het begin van de bekerkom-petitie wil het nog weleens gebeuren dat er wedstrijden worden verplaatst of dat het aan-vangstijdstip wordt veranderd. Let dus goed op!

De voorlopige teamindelingen staan weer in dit nummer, er zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. De definitieve indelingen worden medio september gemaakt.

Mini treffers

s v Diemen

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIO