De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

21
Voorzier P.J. ter Horst 06-46090221 [email protected] Secretaris P.P. van Rooij 020- 6951294 [email protected] Penningmeester R. Stallinga 020-6004332 [email protected] Jeugdcommissie Vacant Contribue-donae RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD svDiemen Kannebeheerder Vacant Redace clubblad M.E. Post [email protected] Alle correspondene betreffende de ledenadministrae sturen naar: sv Diemen Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD svDiemen De Treffer Clubblad van de sportvereniging sv Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 - 1110 AD Diemen 020-6992048 [email protected] Jaargang 78 nr. 17 16 april 2012 Volgend nummer weer een stukje van de voorzier.

description

 

Transcript of De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

Page 1: De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

VoorzitterP.J. ter Horst

[email protected]

SecretarisP.P. van Rooij

020- [email protected]

PenningmeesterR. Stallinga

[email protected]

JeugdcommissieVacant

Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD svDiemen

KantinebeheerderVacant

Redactie clubblad M.E. Post

[email protected]

Alle correspondentiebetreffende

de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD svDiemen

DeTreffer

Clubblad van de sportvereniging sv DiemenOpgericht 16 juli 1931Postbus 189 - 1110 AD Diemen020-6992048 [email protected]

Jaargang 78 nr. 17 16 april 2012

Volgend nummer weer een stukje van de voorzitter.

Page 2: De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

  nr. 17  16 april 2012 2  DeTreffer sv Diemen

Laagste rentes van Nederland! Nu vanaf 3,3%

Bel: 020 - 416 26 56

Page 3: De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

  nr. 17  16 april 2012 3  DeTreffer sv Diemen

Officiële mededelingenDe KNVB overschrijvingsperiode komt er weer aan en sluit op 15 juni 2012

Procedure overschrijving van sv Diemen naar een andere verenigingSenioren en junioren die de overschrijving volledig schriftelijk wensen af te doen, dienen als volgt te handelen:

• Overschrijvingsformulier bij het secretariaat van de nieuwe vereniging afhalen en de daarvoor bestem-de rubrieken volledig laten invullen.

• Zelf uw eigen delen van het overschrijvingsformulier volledig invullen.• U overtuigen bij sv Diemen dat de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2011-2012 zijn be-

taald.• Uw spelerspas zelf op vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcoördinator• Het volledig ingevulde overschrijvingsformulier en een aan u zelf geadresseerde enveloppe voorzien

van een postzegel voor 31 mei 2012 zenden naar:• sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD Diemen.• De ledenadministratie van sv Diemen vult de benodigde rubrieken op het ontvangen formulier in, en

zend bovengenoemde bescheiden per ommegaand aan U retour. Mits u natuurlijk heeft voldaan aan alle voorwaarden.

• Na ontvangst dient de betrokkene, het overschrijvingsformulier en de spelerspas zo spoedig moge-lijk aan het secretariaat van de nieuwe vereniging ter hand te stellen. De nieuwe vereniging is verant-woordelijk voor tijdige verzending naar de KNVB.

• Overschrijvingsformulieren welke niet volgens bovenstaande procedure zijn aangeleverd, worden niet in behandeling genomen.

Pupillen die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen:

• Zij dienen een gele verklaring “speelgerechtigheid pupillen” op een donderdagavond bij het dagelijks bestuur van sv Diemen af te halen en de daarvoor bestemde rubrieken te laten invullen.

• Voor de pupillen E en F is een spelerspas niet van toepassing.• Verder dienen zij te handelen als boven.

Om het u extra makkelijk te maken en de overschrijving persoonlijk direct af te kunnen doen organiseert het bestuur op donderdag 31 mei, dinsdag 5 juni en woensdag 13 juni zogenaamde extra overschrij-vingavonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur.Hierbij is iemand van de Ledenadministratie, de Contributieadministratie en de Jeugdcommissie aanwe-zig. Het gehele overschrijving pakket kan dan in één keer worden afgedaan bij sv Diemen. Wel dient u zelf de spelerspas eerst op te halen bij de elftalleider of de wedstrijdcoördinator. Verder bent u zelf verant-woordelijk voor het vervolg.

Procedure beëindiging lidmaatschap

Leden die hun lidmaatschap via de ledenadministratie wensen te beëindigen, dienen dit voor 31 mei 2012 aanstaande uitsluitend schriftelijk te melden aan:

sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD Diemen.U dient zich te overtuigen dat:• de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2011-2012 zijn betaald.• Uw spelerspas zelf op te vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcoördinator (voor de toekomst wan-

neer u weer wil gaan spelen).

Om het ook u makkelijk te maken organiseert het bestuur op donderdag 31 mei, dinsdag 5 juni en woensdag 13 juni zogenaamde extra opzeggingsavonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur waarop u het lidmaatschap kunt beëindigen door inlevering van het afmeldingsformulier en controle van de contributiebetaling.

Page 4: De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

  nr. 17  16 april 2012 4  DeTreffer sv Diemen

Leden die na 31 mei aanstaande opzeggen dienen rekening te houden met het betalen van extra te maken kosten zowel van administratieve als van organisatorische aard.

Indien uw lidmaatschap niet voor 31 mei 2012 is opgezegd gaan wij uit van “stilzwijgende verlenging” van het lidmaatschap, met alle voorwaarden daaraan verbonden.

• U kunt een standaard afmeldingsformulier downloaden van de website www.svdiemen.nl• Opzeggingen mondeling of per e-mail worden niet geaccepteerd. Ook niet via trainers en elftal-

leiders.

Verlenging contract Hoofdsponsor RSBSDe vijfjarige overeenkomst met Hoofdsponsor RSBS loopt op 30-6-2012 af. Gelet op de zeer moeilijke economische omstandigheden maakte het bestuur zich reeds zorgen hoe daarna een nieuwe Hoofdspon-sor te vinden.Zoals gebruikelijk ga je als bestuur echter eerst een gesprek aan met de huidige Hoofdsponsor RSBS.Tot onze grote en positieve verrassing bleek echter in het gesprek met de directeur Bert Steen een ope-ning te vinden om de overeenkomst te verlengen. In het overleg zijn we er in geslaagd om de huidige overeenkomst met 2 jaar te verlengen tot 30 juni 2014.Daarnaast is Bert Steen akkoord gegaan met het verlengen van de Topsponsorovereenkomst van de A1/A2 met een extra jaar, ook tot 30 juni 2014. Deze zou namelijk 30 juni 2013 aflopen.Bert ziet veel aandacht en progressie bij de jeugd en hoopt op een goede doorstroming naar de senioren. Met de verlenging van beide contracten wil hij nogmaals zijn betrokkenheid laten blijken met de vereniging DVAV/sv Diemen waar hij zelf heeft gespeeld en aan zijn geboorteplaats Diemen.Dit ondanks de economisch moeilijke tijden van juist de branche waarin RSBS werkzaam is namelijk de hypotheken en verzekeringen.Het bestuur zal er alles aan doen om de ambities van de Hoofd- en Topsponsor te kunnen realiseren en deze 2 nieuwe overeenkomsten zijn daarbij een goede zet in de rug.Wanneer u een nieuwe hypotheek nodig heeft of uw verzekeringspakket wilt aanpassen neem dan eens contact op met Bert Steen van RSBS. Zijn advertentie staat in het clubblad op pag. 2 en op de website.

Bestuur

V.l.n.r.: penningmeester Roel Stallinga, secretaris Peter van Rooij, voorzitter Hans ter Horst en Bert Steen van RSBS hypotheken en verzekeringen.

Ondertekening van het sponsorcontract door Hans ter Horst en Bert Steen.

Page 5: De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

  nr. 17  16 april 2012 5  DeTreffer sv Diemen

  Jeugdtreffer WedstrijdcoördinatorenCoördinator A-junioren Paul Smit [email protected]ördinator B-junioren Chiel Simons [email protected]ördinator C-junioren Vacant [email protected]ördinator D-pupillen Vacant [email protected]ördinator E-pupillen Simon Ilcken [email protected]ördinator F-pupillen Ed van Bentum [email protected] jeugd Elly Oudshoorn [email protected] Menno Golsteijn [email protected]

B1 sv Diemen kampioen Sirene Cup 2012 (U17)Om verschillende redenen bleef dit seizoen alleen de B1 over om mee te gaan spelen op een internatio-naal voetbaltoernooi georganiseerd door Euro-Sportring, de Sirene Cup te Oostende.Op vrijdag 6 april, aan het begin van de avond, vertrokken 2 personenbusjes en 1 personenauto richting België. Het verblijf was deze keer een voormalig weeshuis in Bredene aan de Belgische Noordzeekust, alwaar ook op beide dagen het ontbijt werd genuttigd.Na ons geïnstalleerd te hebben in de kamers, kwam de geblesseerde Nigel (sterkte) ook aan, om zich bij de groep te voegen. Even kijken of er wat te beleven viel in Oostende. Het leek een saaie bedoening in het centrum en daarom besloten we huiswaarts te keren. Even nog wat inko-pen doen bij de avondwinkel (die had toch nog een goede dag daardoor) en chillen in de jeugdherberg. Er was een ploeg die nog lang niet aan het chillen toe was en het bleef lang onrustig op de gang, waardoor sommige mensen (zeer) weinig hebben kunnen slapen.Op de eerste speeldag, zaterdag 7 april, was de eerste wed-strijd pas om 14:20 uur. De openingsceremonie startte om kwart voor 12. De clubs van de deelnemende verenigingen werden per land aangekondigd, begeleid door muziek en een aantal cheerleaders. Overbodig om te melden dat dit zeer in de smaak viel bij de jeugd. Opvallend was dat ook veel begeleiders met de (video)camera’s in de aanslag deze opening aandachtig volgden.

In een poule van 4, en in een deelnemersveld van 19 teams onder 17 totaal, werkten wij onze eerste poulewedstrijd af. Het was koud toen we aan onze eerste wedstrijd tegen Waterwijk B2 moesten aantre-den. Gelukkig kwam Nordin om tijd aan om aan te sluiten bij de groep, waarvoor nogmaals dank. Slechte wedstrijd; zelfs nog penalty tegen die werd gemist, maar toch winst (1-0) door een mooie aanval bekroond door Tommy. Tweede wedstrijd was tegen Littleborough B1. Fysiek zware tegenstander, pittige duels, het betere van het spel (2 grote kansen) maar toch klein verlies (0-1). De laatste wedstrijd was tegen de Rijp

B1 en deze werd overtuigend gewonnen; 2-0.Aangezien er de volgende dag toch nog een poulewedstrijd op het programma stond, wisten we nog niet zeker welke plaats we in de poule-uitslag zouden hebben.Na de maaltijd in de mensa zijn we naar onze slaapverblijven gegaan voor een ver-frissende douche ter voorbereiding op een teamuitje. ‘s Avonds zijn we gaan bowlen en hebben we de trainer Yerrel laten winnen, waarna we de binnenstad van Oost-ende wat beter zijn gaan verkennen.

Het werd gezellig en zelfs Nigel heeft nog een speciale dans op krukken uitgevoerd en heeft Jacob de jongens les gegeven in de Ghanese volksdans.Zondagochtend na het ontbijt hebben we gelijk onze kamers opgeruimd omdat we na de prijsuitreiking gelijk weer af zouden gaan reizen naar Diemen. Onze twee winstpartijen van de eerste dag bleken vol-doende te zijn om eerste van onze poule te worden, dus op naar de kruisfinales.Deze eerste wedstrijd op zondag, de kwartfinale, werd gespeeld tegen een locaal team Middelkerke/

Page 6: De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

  nr. 17  16 april 2012 6  DeTreffer sv Diemen

Goeieredding

vande

doelman.

Penalty schieten, even wachten.

Wij stoppen ze wel!

De eenzame coach.

Wat ´n dag!

De laatste instructies.De klasse druipt er af!

Foto impressieSjef van der

Heidentoernooi2012

Page 7: De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

  nr. 17  16 april 2012 7  DeTreffer sv Diemen

De toernooicommissie in gesprek.Even rustig in de keuken.

Hoe druk het was binnen. . . en buiten.

Op de fiets, goed geluisterd!

De man van de

hotdogs.

Hier gaat het om.

Waarom onze bomen zo goed groeien?

Page 8: De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

  nr. 17  16 april 2012 8  DeTreffer sv Diemen

Hoeselt. Deze club bleek een maatje te klein voor svDiemen en werd van de mat gespeeld; het ene doel-punt nog mooier dan de andere: 5-0. In de halve finale kwamen we een oude bekende tegen : Buitenvel-dert B1. Het werd een spannende halve finale tegen deze sportieve tegenstander. sv Diemen was ietsje beter en dat kwam naar voren in de einduitslag: 1-0 (Kopgoal Jacob!). De tegenstander in de finale heette Oldeveste uit Steenwijk, alweer een Nederlandse vereniging, uitko-mend in de 2e divisie. We waren gewaarschuwd, maar in een wedstrijd van 2 x 15 minuten is alles na-tuurlijk mogelijk. Fysiek sterke tegenstander maar sv Diemen had meer voetbal in de ploeg. Weer een penalty tegen in de 1e helft; deze ging gelukkig naast. In de tweede helft was er nog een hele rare klutsbal buiten ons strafschopgebied die boven op onze lat terecht kwam, dus weer kwamen we goed weg. Op het eind kregen we nog een mogelijkheid door Mark maar deze schoot net over. Het bleef 0-0 dus penalty’s. Bijna had Niels de 1e penalty al (via paal toch binnen), maar de derde was een prooi voor hem. Dat we als Nederland af zijn van ons penalty-syndroom is duidelijk: onze 5 jongens namen ze feilloos. Toen de laatste er inzat werd iedereen (zelfs Buitenveldert B1 kwam meejuichen) gek van vreugde: de Sirene Cup ging mee naar sv Diemen! Een mooie teamprestatie, zeker gezien het gemis van een aantal basisspelers, een-tje om trots op te zijn!

Na de prijsuitreiking zijn we rond half 8 vertrokken richting Diemen waar we, via de McDonalds op de Belgisch-Nederlandse grens, om 11 uur ’s avonds weer arriveerden bij het sv Diemen complex.Uiteraard willen we sponsoren Eric Tiemessen, Jan de Graaf en sv Diemen bedanken voor het mede mo-gelijk maken van de deelname aan het toernooi. Behalve aan onze jongens Niels, Imad, Luc, Jacob, Mark, Tommy, Anthony, Joshua, Noël, Yannick, Jesse, Hans en Mitchel, speciale dank aan supersub Nordin, teaminspirator Nigel, trainer/coach Yerrel en begeleiders Jan (tevens sponsor), Wendy en mede-organisa-tor René voor een fantastisch sportief en gezellig weekend.

Benno en Bram

sv Diemen B4 Toernooi Ilpendam 8 aprilTijdens onze wedstrijd (uitslag 3-3) tegen koploper Sporting Almere zag ik weer positieve dingen gebeu-ren in de B4. We gingen er weer voor en er werd flink strijd geleverd. Dat we toen na een 3-1 voorsprong uiteindelijk met 3-3 eindigden was jammer. Het was weer een leermoment wat we vandaag weer gebruikt hebben.Voorafgaande aan dit toernooi in het schilderachtige Ilpendam werd de B4 geplaagd door veel afzeggin-gen. Tot de vrijdag voorafgaande aan het toernooi stonden er nog 14 man op het lijstje maar met 3 afzeg-gingen op zaterdag werd het voor mij wel billen knijpen en hopen dat er op zondag 11 man stonden. Dat lukte dus ook, zij het dus dat sommige heren moesten spelen op een voor hen ongebruikelijke positie( Brian bv linksback en Florian rechtsback). Onder een wolkenloze hemel dus om 10.45 verzamelen om om 11.30 bij Ilpendam te zijn.De 1e wedstrijd ging tegen KSV B3 en meteen werd de B4 wakker geschud.De linksbuiten van KSV werd ruimte gegeven om uit te halen en pats daarlag de 0-1 achter Bas; deze bal was onhoudbaar in de uiterste hoek. Datliet de B4 echter niet op zich zitten en snel scoorde Donny de 1-1. KSV B3 kwam er daarna niet echt meer aan te pas en de B4 was vandaag efficiënt met het benutten van kansen. Kamil scoorde na goed doorzetten (en een onnavolgbare actie) de 2-1 en daarna ging spits Siyar (die de voorbereiding van de eerste 2 doelpunten ook al verzorgde) op zijn bekende koele wijze aan het scoren. Dus 3-1, 4-1 en 5-1. KSV drong af en toe wel aan maar was niet zo gelukkig in de afwerking. Verdiende winst dus voor de B4.In de tussenliggende penaltybokaal meende ik dat we eigenlijk verdiend had-den om te winnen maar achteraf interesseerde me dat minder.De 2e wedstrijd moesten we tegen Ilpendam B3 (eigenlijk zondag B1). In mijn voorbereiding had ik gezien dat dat elftal 2e klasse speelt. Dat was dus andere koek. Bij deze wedstrijd werd de B4 flink teruggedrongen maar kon Ilpendam voor-alsnog niet scoren omdat de achterhoede en keeper Bas een puike partij speelden. Dan gaat de B4 op de counter spelen en die bleek dodelijk voor Ilpendam. Donny (onze koning kluts) ging met regelmaat aan de haal en scoorde dus uit 5 kansen 3 keer. Ilpendam ging onder felle aanmoediging nog wel op jacht maar kon slechts 1 keer scoren. Daarna hield de B4 het achterin dicht. Eindstand dus 3-1 met de complimenten van de coach van Ilpendam.

Page 9: De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

  nr. 17  16 april 2012 9  DeTreffer sv Diemen

Inleveren kopij clubblad!

Het volgende clubblad komt uit op maandag 30 april.U kunt uw verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van

21/22 april inleveren t/m woensdag 25 april 20.00 uur.Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 28/29 april

kunt u inleveren t/m maandag 30 april 12.00 uur.Lever uw verslagen zo spoedig mogelijk in.

U kunt uw verslagen ALLEEN per e-mail, insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Helaas werd onze laatste wedstrijd afgelast. Tijdens de wedstrijd KSV B3 tegen AS 80 B8 werd een speler van KSV zodanig getrapt dat deze met 2 gebroken ribben moest worden afgevoerd De veroorzakers zijn meegenomen door de politie. Een zwart randje dus om dit prachtige toernooi.

De B4 werd dus poulewinnaar met de complimenten van de voorzitter van Ilpendam. Overigens werd er ook een prijs gegeven voor de grootste onzinuitkramer (plat vertaald de slapste ouwehoer) van het veld en die ging naar: Donny Bredius.Hiermede is de goede sfeer in de B4 juist verwoord. Volgende week gaan we weer de competitie in tegen De Meer B2. Trainen dus.

Ad

Elly de Jong ontving de volgende mail van de organisatie van het toernooi van Ilpendam

Beste Elly,

Normaal ga ik niet iedere ploeg bedanken voor de aanwezigheid bij ons toernooi (zou wel erg veel tijd kosten), maar in het geval van jullie B4 wil ik een uitzondering maken. Toen Ilpendam en sv Diemen met elkaar aan het voetballen waren vond er op het andere veld een bijzonder vervelend incident plaats waar zelfs politie en ambulance aan te pas moesten komen. Dat heeft een schaduw over ons toernooi gewor-pen. Maar gelukkig zijn er dan teams als jullie B4 die het zonnetje weer doen schijnen. Een stel leuke kerels die ook nog eens prima voetbal lieten zien. Ondanks dat wij moesten besluiten om de wedstrijden in de B-poule verder te staken bleef jullie B4 rustig wachten op de prijsuitreiking om hun verdiende eerste prijs op te halen, menig ander team was gewoon weggegaan.Eigenlijk zou het gedrag van jullie B4 normaal moeten zijn op voetbalvelden, maar helaas is dit niet altijd het geval.Daarom toch een hele dikke pluim voor spelers en begeleider van jullie B4 en ik hoop dat je dit onder hun aandacht wil brengen en dat we ze vaker op ons complex mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groet, Pankie Achterberg, toernnooiorganisator

Page 10: De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

  nr. 17  16 april 2012 10  DeTreffer sv Diemen

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIO

Overzicht inschrijvingen uit-toernooienZie ook www.svdiemen.nl (links op de pagina onder “toernooien”).

Overzicht inschrijvingen uit-toernooien.Zie ook www.svdiemen.nl (links op de pagina onder ‘Toernooien’)

Club A1 A2

Sparta Nijkerk 17-meiGeuzen Middenmeer 3-junIVV 10-jun

Club B1 B2 B4SV Ilpendam 8-aprHerenmarkt 8-aprAS80 27-meiAS80 28-meiFC Amsterdam 9-junIVV 10-jun

Club C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8ASV Arsenal 9-apr 9-aprUVV Utrecht 12-meiGeuzen Middenmeer 13-mei 13-meiWherevogels Purmerend 20-mei 20-mei 20-meiEldenia Arhnem 20-meiBFC 26-mei 26-mei 26-meiFC Amsterdam 26-mei 26-meiBatenburg toernooi 2-jun 2-junFC Purmerend 3-jun

Club D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7UVV Utrecht 13-meiWherevogels Purmerend 19-mei 19-mei 19-mei 19-meiAlways Forward 20-mei 20-meiWeesp 26-mei 26-mei 26-meiFocus'07 Culemborg 2012 26-meiBatenburg toernooi 2-junCVVO Lemmer 2-junIVV 3-jun

Ijsstelstein 9-jun 9-jun

Page 11: De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

  nr. 17  16 april 2012 11  DeTreffer sv Diemen

Club E1 (9x9) E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10

Purmersteijn 13-mei 13-mei 13-meiWherevogels Purmerend 13-mei 13-mei 13-mei 13-meiUVV Utrecht 13-meiFC Hilversum 17-mei 17-meiBFC 19-mei 19-mei 19-meiWeesp 19-meiBalcontrole Arnhem 19-meiZCFC Wijdewormer 2-jun 2-jun 2-junUVV Utrecht 2-jun 2-junIVV 9-jun 9-jun

Club F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

BFC 12-mei 12-mei 12-mei 12-meiJong Aalsmeer United 12-mei 12-mei 12-mei 12-mei 12-meiPurmersteijn 12-mei 12-meiFC Hilversum 17-mei 17-mei 17-mei 17-meiGeuzen Middenmeer 17-meiAlways Forward 19-mei 19-meiSC 't Gooi Hilversum 28-meiKFC koog aan de Zaan 2-jun 2-jun 2-jun 2-junKFC koog aan de Zaan 9-jun

Familiedag bij sv Diemen!Na een lang en sportief seizoen volop voetbal bij sv Diemen, is het natuurlijk nog leuker om dit seizoen samen een afsluiting te geven.Daarom organiseert sv Diemen op zondag 27 mei een familiedag.

Wat kan je op deze dag verwachten:• Alle teams van sv Diemen zijn welkom vanaf 12:00 uur.• Alle velden zijn tot beschikking voor activiteiten, daarbij kan je denken aan een toernooitje of misschien een simpele partijvorm.• De prijzen van de kantine zijn aangepast op deze gezellige dag.• Als afsluiting van deze dag kan er in overleg met de kantine een barbecue ge- organiseerd worden.Om een indruk te krijgen op hoeveel teams wij kunnen rekenen, vragen wij de teamlei-ders om per mail voor zondag 20 mei een bevestiging te sturen naar:[email protected] verwachten veel van deze dag en gaan er daarom ook een gezellige dag van maken.

Tot dan! Hans Post

Page 12: De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

  nr. 17  16 april 2012 12  DeTreffer sv Diemen

Het afgelopen Paasweekend (7 en 9 april) is het 11e Sjef van der Heidentoernooi op ons sportcomplex ge-speeld. Op zaterdag kwamen er 70 E en F teams in actie met ongeveer 700 voetballers. Maandag speelden 20 D teams het toernooi. In totaal hebben ongeveer 1000 kinderen onze club bezocht.De teams speelden 3 of 4 wedstrijdjes van 20 minuten. Elke speelronde van het toernooi werd afgesloten met een Penaltybokaal. De D keepers Sebastiaan en Dean keepten op zaterdag en op maandag de C keepers Mi-guel en Nick.De wedstrijden werden gefloten door een aantal D en C junioren en onze ‘zondag’ scheidsrechters. De teams kwamen van ruim 20 verenigingen: afc IJburg, Geuzen Middenmeer, TOG, FC Amsterdam, Pan-cratius (Badhoevedorp), Waterwijk (Almere), DSS (Haarlem), Always Forward (Hoorn), Fortuna Wormerveer, ASV’65 (Ankeveen), SDZ, ADO’20 (Heemskerk), DWV, Hollandia (Hoorn), Buitenboys (Almere), Sporting Mar-tinus, Legmeervogels (Uithoorn), VSV (Velserbroek), vv Uno (Hoofddorp), KFC (Koog ad Zaan), PVCV (Vleu-ten), vv Assendelft, Wilhelmus (Den Haag)Helaas waren de weergoden ons niet zo gunstig gestemd. Zaterdag was het koud met een stevige wind maar gelukkig bleef het droog. Maandagochtend hielden we het nog wel droog maar in de middag bleef het regenen. Gelukkig konden de toeschouwers schuilen onder de grote partytenten.Ook dit jaar was de tombola weer een zeer groot succes. Door de geweldige inzet van Petra, Monique en Carla zijn er prachtige prijzen verzameld. We bedanken het bedrijfsleven en ook particulieren in Diemen voor het be-schikbaar stellen van zoveel artikelen voor de tombola. Ook bedanken we Holthuizen Groente en Fruit dat voor elk team een tasje met fruit verzorgd heeft.De mensen van de kantine hadden het binnen erg druk en ook buiten werd volop broodjes bal, soep, drinken en hotdogs verkocht. Kraampjes van Voetbal International en Robeu Sport zorgden voor extra sfeer. De vaste mensen Bram, Piet en Henk van Dijk waren beide dagen weer volop in touw. Het toernooi is gelukkig zonder wanklanken en blessures verlopen.De KNVB had op onze tweede toernooi-dag wedstrijden van de zondag 1 en zaterdag 1 ingelast waardoor het heel erg druk was op het complex. Dit legde nog extra druk op de mensen van de kantine en helaas werd ons toernooi maandagmiddag hierdoor wat verstoord. We hopen de KNVB een volgende keer te kunnen overtuigen dat het niet echt handig is om competitie-wedstrijden tijdens een toernooi te plannen. Uiteraard willen we iedereen die meegewerkt heeft aan de organisatie van dit toernooi heel erg bedanken voor hun geweldige inzet!!

Jeugdcommissie sv Diemen

Sjef van der Heidentoernooi groot succes

De crew van het Sjef van der Heidentoernooi 2012, op de foto ontbreken Henk en Piet van Dijk, Yvonne Ceelie, Maurik en John en Mirjam.

Page 13: De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

  nr. 17  16 april 2012 13  DeTreffer sv Diemen

De Meer B2 - sv Diemen B4 1-5 15 aprilVooraf had ik deze uitslag niet verwacht. Je leest regelmatig de uitslagen in je poule en schat dan je te-genstander in. Deze leek me een moeilijke. Dat kwam dus anders uit. Het weer was niet denderend; koud en winderig dus het was bibberen aan de kant. Zaak voor de B4 om dus flink te gaan voetballen op een hobbelveld, want dat veld stelde niet veel voor.In 1e instantie kwamen we flink onder druk te staan, maar na een omzetting kwam de B4 los. Regelmatig verschenen we voor het doel van De Meer maar schoten gingen net naast, over of troffen zelfs de keeper van De Meer (die had even flink rugpijn). Uiteindelijk scoorden we na deze vele missers toch de 0-1. De rust kwam ons goed uit; de zeer hete thee wat minder.Maar weer flink aan de slag dus in de 2e helft en vrij vlot lag de 0-2 erin. De 0-3 van Erwan was een beauty (via de paal het doel in over de keeper). Daarna ging de B4 wat achterover leunen en kon De Meer er af en toe gevaarlijk uitkomen. Ook De Meer grossierde echter in gemiste kansen en trof er dus geen enkele doel omdat de achterhoede van de B4 altijd wel weer afdoende kon ingrijpen. Nadat we weer wat meer gingen aanvallen werd Mitchell onderuit gekegeld in de “16”. Penalty dus die door Mitchell vakkundig werd benut (0-4 dus). Als beloning voor zijn harde werken mocht Siyar de 0-5 maken; hij leek vandaag onver-moeibaar. Ik wil niemand tekort doen maar hij viel vandaag op door zijn actieradius. Uiteindelijk werd onze aanvalsdrift ons 1 keer fataal. De Meer mocht de 1-5 maken via een snelle counter van hun rechtsbuiten die met een diagonale streep scoorde. Tja en die rechtsbuiten was zowat de hele wedstrijd onzichtbaar terwijl hun linksbuiten de man was waarvoor we goed moesten opletten.De winst was gelukkig binnen en er werd over het algemeen goed veldspel neergezet. Zo zullen we dus ook de komende wedstrijden moeten spelen. Prima gedaan.

Ad

Purmersteijn C1 (zon) – sv Diemen C1 2-3 15 april

Winst voor de poorten van de hel weggehaald

Na het zeer onsportieve verslag van Purmersteijn te hebben gelezen: www.purmersteijnjeugd.nl/?p=8556, kan ik ook wat woorden neerzetten, altijd lekker als je je ergens op kan afreageren. Het belang van deze wedstrijd was groot. Blijf je in the winning mood of speel je met weinig vertrouwen de laatste toppers tegen Hollandia en Swift. De thuiswedstrijd was lastig tegen deze degradatiekandidaat en werd nipt met 2-1 ge-wonnen. Door de onduidelijke omleiding bereikte iedereen het complex wat later dan gepland.Eenmaal begonnen waren de eerste kansen toch weer voor Diemen. Gelukkig is daar het verslag van Pur-mersteijn dat minutieus beschrijft wat er gebeurt, maar dan vertrouw ik toch liever op mijn eigen filmpje: http: http://www.youtu.be/Kdyz1a6I4NM Zo is er vroeg in de wedstrijd een aardige omhaal van Tim uit een corner. Een schot van Nidal wordt geblokt en het schot van Tim gaat naast. Een kopbal van Nidal is te onzuiver en wordt gemakkelijk gepakt door de keeper. Dan breekt een fase aan waarbij Purmersteijn uit haar schulp kruipt en ook kansen cre-eert. Ze denken dat wij niet sportief vlaggen maar in mijn filmpje staat toch echt het keiharde bewijs. Het wordt er allemaal niet sportiever op en het geschreeuw achter mij van Purmersteijn coaches en publiek is niet van de lucht. Een kopbal van Nidal uit een corner gaat via de grond over. We spelen niet slecht maar vergeten wel te scoren. Dan denkt Purmersteijn natuurlijk: dan doen wij dat wel. Als iedereen denkt dat de aanval die eindigt bij de cornervlag voorbij is, komt een Purmersteijn aanvaller door onze defensie en kan scoren (1-0). Even later valt een doorgebroken aanvaller voor de voeten van Tijs en legt de scheidsrechter de bal op de penalty stip: 2-0. Dit kwam best hard aan kan ik u zeggen.In de rust heerste een grafstemming, dat hoef ik verder niet uit te leggen. Na rust hoor ik bemoedigende woorden van Herman Berkhout, vaste supporter, ook bij uitwedstrijden. Hij pepte de ploeg echt op en mo-tiveerde. Het leek te helpen, we gingen beter spelen. Na lekker rondtikken komt de bal voor de voeten van Youssef en hij haalt vernietigend uit: 1-2. Het begin was er, nu moesten we doorzetten. Verder in de twee-de helft gaat Lesley goed door op een puntertje van Tijs en hij passt mooi langs de keeper het doel in (2-2).Over die bloedneus van Purmersteijn wil ik alleen dit nog zeggen: waarom duurt het zolang voordat de ver-zorging het veld in komt? Het was niet heel netjes van Thierry, dat je een geblesseerde tegenstander wilt optillen om verder te spelen, maar als je 1m in het veld ligt kun je ook 1m buiten het veld liggen en kunnen wij verder voetballen. Verzorg hem dan buiten de lijnen, simpel toch? In de 2e helft weet Purmersteijn nog één gevaarlijke kans te creëren, maar het schot van de aanvaller wordt uitstekend over getikt door Abe en hierdoor bleven we in de wedstrijd die razend spannend was geworden. Dan wordt een volley van Lorenzo met de arm geblokt door een verdediger van Purmersteijn in de 16. Ik vind dit een handsbal want anders was de bal wel richting doel gevlogen, maar de scheidsrechter dacht er anders over. Vervolgens vliegen

Page 14: De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

  nr. 17  16 april 2012 14  DeTreffer sv Diemen

de scheldwoorden over het veld en ook naast het veld. De scheidsrechter trekt terecht wat tijd bij vanwege o.a. die bloedneus, wat nogal lang duurde. Het was het weekend van de dying seconds in de Eredivisie en zo ook bij deze wedstrijd. In de extra tijd lost Tijs een wanhoopsschot, wat door een hobbeltje op het echte gras over de keeper stuitert.Diemen vierde dit doelpunt als waren we al kampioen, maar door het verlies van Swift zijn zij eigenlijk wel afgevallen in de kampioensrace en blijft alleen Hollandia over, dat a.s. dinsdag (17 april, 19.00 uur) de tegenstander is in eigen huis.

Martin

sv Diemen D2 – Waterwijk D1 1-4 14 aprilAan het begin van dit voetbalseizoen zagen we bij onze D2 het patroon, dat een opgelopen achterstand kon resulteren in een geflatteerde jammerlijke nederlaag. De uitwedstrijd in 2011 tegen ASC Waterwijk was zo’n wedstrijd waar we met een fors verlies richting Diemen terugreden. Maar ‘toen’ is niet ‘nu’ en onze jongens hebben in 2012 de goede voetbalkoers te pakken en al verschillende punten en overwinnin-gen behaald. Met deze historie in het hoofd was iedereen nieuwsgierig naar het huidige wedstrijdverloop

op deze zaterdagochtend in april.De Almeerders begonnen sterk aan de wedstrijd en onze verdediging werd flink op de proef gesteld. Kwabena had de eerste goede schotkans voor onze SV en Dardy verschalkte bijna de keeper met een mooie trap vanaf de zijkant. ASC Waterwijk liet echter zien, dat zij terecht hoger in de ranglijst staan en op de ruststand 0-2 viel niet veel af te dingen.De tweede helft speelden onze voetbalzonen brutaler en venijniger en het bleek de manier om beter in de wedstrijd te komen. Ze kregen meer balbezit en cre-

eerden meer kansen en Lorenzo, Jethro en Dardy waren zeer dicht bij een doelpunt. Onze D2 verdiende zeker een doelpunt en de 0-3 was tegen de verhouding. Een corner van Mees kwam bij Sven en deze speelde slim door richting Dris en hij scoorde de welverdiende 1-3. Uiteindelijk werd de stand 1-4 en hier-mee is aangetoond, dat het patroon zoals in mijn begin geschetst gelukkig is doorbroken.Jammer voor het verlies, maar de punten zullen ongetwijfeld weer komen.

René Lammertsen

sv Diemen E7 - RKDES E7 4-5 14 aprilOp een voor ons gebruikelijke vroege zaterdagmorgen traden onze AMEO-Tijgers aan tegen het laagge-klasseerde RKDES. Vandaag helaas zonder onze laatste man Timo die geveld is door de griep.De jongens begonnen wat dromerig aan de wedstrijd. Pas na een minuut of 10 wist Roy zich vrij te spelen en de 1-0 binnen te schieten. Nog steeds was het veldspel van het team beneden hun normale niveau, echter wist Dylan Blom vanaf de zijlijn de bal over alles en iedereen te schieten en de 2-0 te scoren, dit soort goals maak je als het meezit één keer per seizoen. Dylan niet die doet het zo om de 2 weken. On-danks de terechte voorsprong bleef het niveau (inzet) ver onder de maat, vlak voor rust wist RKDES dan ook de aansluitingstreffer te maken.In de rust werd vooral aangegeven dat er uit een ander vaatje getapt moest worden om bovenin mee te blijven draaien. De jongens leken wakker geworden te zijn want met veel kabaal gingen ze naar het veld voor het 2e bedrijf. Helaas voor een ieder die de E7 lief is was er totaal geen verandering in de speelwijze van onze tijgers. Vrij snel kwam RKDES op gelijke hoogte. Even leken de jongens wakker geworden te zijn want Dylan Blom wist op aangeven van naamgenoot Dylan Muuren de 3-2 binnen te knallen. Toch wist RKDES door gestuntel van ons team de stand volledig om te draaien naar 3-4. Met nog een paar minuten speeltijd werd achterin 1 op 1 gespeeld en werd gelegenheids laatste man Nick mee naar voren gestuurd. Dit resulteerde vlak voor tijd in een dieptepass van Nick op Dylan Muuren die oog in oog met de keeper kwam te staan en de 4-4 binnen knalde. Om voor de bovenste plaats in aanmerking te komen moest er gewonnen worden dus bleef de druk naar voren gehandhaafd. In de laatste minuut kreeg RKDES een corner en tot verbazing van een ieder werd deze bal in één keer ingedraaid en belandde achter de lijn.Het is dat Jurre vandaag weer geweldig stond te keepen anders was de uitslag voor RKDES veel hoger uitgevallen. Conclusie van deze wedstrijd is dat we (ho-pelijk) een wijze les rijker zijn maar ook een illusie armer.

John

Page 15: De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

  nr. 17  16 april 2012 15  DeTreffer sv Diemen

AFC F3 - sv Diemen F3 2-1 14 aprilAl vroeg gingen we op pad naar AFC, de wedstrijd begon met een heerlijk zonnetje aan een blauwe hemel, precies om 9 uur. Goed voetbalweer!Onze jongens gingen vanaf het begin goed van start. Ze hielden goed positie en gaven goede dekking. Hierdoor kreeg AFC geen kans om te schieten. Diemen had een paar kansjes maar liet die voor de rust onbenut. Met 0-0 de rust in.Na de rust bleef Diemen goed spelen en druk zetten. Uit een corner kopte Davey de bal mooi over de doel-man van AFC heen: 0-1. Onze jongens hebben zich goed verweerd maar konden een 1-1 niet voorkomen. Voetballend ging het goed maar helaas wist Diemen niet meer te scoren en liet een steekje vallen in de verdediging. Hier maakte AFC dankbaar gebruik van waardoor zij er met de 2-1 winst vandoor gingen.De jongens hebben zeer goed gevoetbald en een gelijkspel had zeker meer dan verdiend geweest. Toch kunnen ze trots zijn op deze prestatie.

Monique

Martinus F3 - sv Diemen F6 1-1 14 aprilNa een aantal overwinningen zijn we opgerukt naar de tweede plaats in de poule. Martinus stond achter ons met 2 punten achterstand en een wedstrijd minder gespeeld. Dus het was een belangrijke wedstrijd met het oog op de tweede plaats en om aan te blijven haken bij de koploper AFC.Het was uitstekend voetbalweer en de velden en het complex van Martinus lagen er goed bij. De eerste helft had Diemen het lastig. Martinus kwam een paar keer gevaarlijk door, maar wisten het doel niet te vin-den. Hoewel het dreigend was, kreeg onze uitstekende keeper Ismail geen bal tussen de palen. Wel een goal tegen, maar die werd afgekeurd door een uitstekende scheidsrechter en trainer van de tegenstander wegens duw- en trekwerk. We verdedigden verder uitstekend met Noman als rots in de branding, echter de aanvallers Tom en Luciano konden niet echt gevaarlijk worden. De ruststand was dus gelijk aan de

beginstand.Na de rust kwam Diemen goed uit de startblokken. Een mooie uitbraak leverde een goal op van onze teamtopscoorder Luciano. Lang hield Diemen daarna stand mede dankzij veel loopwerk van Lucas en Gideon, maar uiteindelijk moesten we toch de gelijkmaker incasseren. Ondanks veel spanning en kleine kansen over en weer bleef deze stand op het bord bij het eindsignaal.Een leuke, spannende en gelijkwaardige wedstrijd met een sportieve tegenstander en niet te vergeten leuke supporters aan beide kanten. Bij de strafschoppen aan het eind van de wedstrijd kwam nog eens naar voren dat Ismail een uitstekende keeper is en ook onze spelers lieten zien dat ze steeds beter gaan schieten.Nog 3 wedstrijden te spelen en we hebben nog een kleine kans om kampioen te wor-

den. Veel zal afhangen van de laatste wedstrijden tegen AFC en opnieuw Sporting Martinus.Peter Benard

Page 16: De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

  nr. 17  16 april 2012 16  DeTreffer sv Diemen

Foto’s inleveren voor spelerspasSpelerspas voor nieuwe D pupillenBinnen enkele weken worden de fotoformulieren voor de E-pupillen die met ingang van het seizoen 2012/’13 overgaan naar de D-klasse, verzonden aan de verenigingen.Als de pasfoto door de betreffende speler al bij de vereniging is ingeleverd, kan het fotoformulier naar de drukker worden gestuurd en zal het pasje voor aanvang van het nieuwe seizoen worden verstrekt (eind juli/begin augustus).Ook de namen van andere spelers wiens spelerspas verloopt staan hier onder ver-meld.

Lijst van spelers waarvan nog geen foto is gescand

Als uw naam hier nog tussen staat terwijl u wel een foto heeft ingeleverd, komt dit doordat de foto’s nog niet zijn aangeleverd bij de KNVB.

Alsak, G. M 20-12-2001Amri, M. M 17-06-1996Annim, E.O. M 16-08-1996Augusto Da Silva, A. V 13-06-2001Beemen, W. van M 18-01-2001Beyene, J. M 27-05-2001Boorder, Z.N. De M 12-12-2001Branellec, E.B. M 30-07-1996Bredius, D.G. M 19-06-1996Breeveld, D.O. M 21-08-2001Çakmak, M. M 10-09-2001Carmo, S.F. Do M 03-10-2001Cerjak, F.A. M 15-10-1996Dalmulder, R.M. M 02-12-2001Dean, A. M 14-06-1996Dijkman, T.B. M 23-02-1987Dorst, M.M. M 13-09-2001Duivestein, A.C. M 03-10-1963Eyken, G.M.E. M 13-07-1996Faber, B. M 05-11-2001Forkuo, K. M 12-02-2001Fredrikstadt, E. M 18-03-1963Fritz, L.S.A. M 27-02-1994Heemskerk, M.C. M 17-10-1996Heemskerk, S.J. M 28-09-2001Helmer, M.D. M 21-07-1968Henain, L. M 01-10-2001Hofmann, R. M 24-07-2001Homveld, J. M 13-09-2001Hoogerman, J. M 14-08-1996Huberts, D. M 20-12-1996Ilcken, L. M 13-07-2001Iroomo, R.T. M 04-06-2001Jakgnouni, I. el M 10-08-1996Jaring, D. M 24-03-2001Jong, J. de V 24-11-1996Jong, T.R. de M 29-09-1996Kanapathippillai, S. M 12-10-2001Keurentjes, S.G. M 06-11-1996Kilarciyan, D. M 23-06-2001Kost, S. M 14-08-1996Kwant, R.W.H. de M 28-05-2001Lakerveld, S. V 01-08-2001

Langenhaft, J.R. M 26-07-2001Letteboer, J. M 29-05-1996Luijters, D. M 30-08-2001Lukken, F.J. M 27-04-2001Marck, R.H. van der V 12-09-2001Marsman, J. V 19-09-2001Meesters, P.G. M 22-02-1965Molly, Q. M 23-02-1994Moro, A. M 06-07-2001Mortel, H.C. van de M 24-01-1996Munnik, R. M 05-07-2001Nijland, I.L. V 13-03-1996Noordanus, M. M 09-05-1996Nunes, J.M. M 25-11-2001Osawe, A.E. M 07-10-1996Owusu, N. M 30-01-1993Post, M.C. M 05-05-1992Puijmbroeck, D.F. M 23-01-2001Reemnet, R.E.M. M 14-09-2001Revet, P. M 27-12-1961Ruiter, N. de M 21-11-2001Saboerali, S.F. V 15-05-1996Sal, A.T. M 09-07-2001Schepers, J. V 02-11-1999Schijffers, D. M 10-01-1996Schotte, J.K. M 19-01-2001Seedorf, I. M 08-12-2001Singh, N.R. M 29-07-1993Spaans, D. M 25-10-1996Tahri, H. V 08-08-2001Tiemessen, M.T. M 21-06-1996Tifres, B.Q. M 26-01-2001Tyl, G.K. M 05-09-2001Veen, S. ten V 25-07-2001Wekker, Q.M. M 14-03-1996Welling, B. M 22-01-2001Westerbeek, M. M 03-03-2001Willemse, J. M 26-10-1996Woelders, M. M 20-08-2001Yagou, I. M 29-10-1996Zakou, H. M 01-01-1996Zeeman, L. M 02-03-1996

Page 17: De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

  nr. 17  16 april 2012 17  DeTreffer sv Diemen

* Kijk in de kantine van

sv Diemen naar de actie-

voorwaarden

Sponsor actie RSBS Advies GRATIS HUMMEL SPORTTAS

U kent RSBS Advies (Hypotheken – Verzekeren – Lenen) al vele jaren als hoofdsponsor van sv Diemen. Waarom RSBS Advies hoofdsponsor is van sv. Diemen? Laat ik praten in de ik-vorm. Vroeger heb ik zelf vele malen het net getroffen bij de club. Mijn hart gaat dan ook uit naar de club vandaar dat ik al vele jaren mijn financiële steun geef. Onlangs nog met het plaatsen van het scorebord. RSBS Advies is ook te zien op de shirts van het 1e elftal van de Zondag en sinds kort ook op de shirts van de A1.

ACTIE*: wordt klant bij RSBS Advies en ontvang per kind een prachtige originele sporttas van Hummel !!!

Hoe komt u in aanmerking voor de schitterende Hummel sporttas?

1. Laat ons vrijblijvend uw verzekeringspakket “scannen”. In 95% van alle gevallen is er een jaarlijkse besparing mogelijk die kan oplopen tot honderden euro’s!

2. Zodra u klant bent bij RSBS Advies ontvangt u (per spelend kind/lid) gratis de originele sv Diemen sporttas van Hummel !

Bel RSBS Advies telefoonnummer: 020- 416 26 56 voor het maken van een

afspraak en ontvang de schitterende Hummel sporttas !!

Met vriendelijke groet, Algemeen Directeur Bert Steen

Page 18: De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

  nr. 17  16 april 2012 18  DeTreffer sv Diemen

Zaterdag/ZondagContactpersoon zondagsenioren M. van der Vegt tel. 020-6000638Contactpersoon zaterdag-1 T. Witteveen Tel. 06-43091020Contactpersoon veteranen A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

sv Diemen 3 - Kampong 7 2-2 15 aprilWat een domper. Met ‘n stand van 2-1 op het bord en ruim in blessuretijd komt de spits van Kampong in schietpositie. Dhr. Holthuizen denkt: ‘Die mag niét scoren!’ en komt met ‘n tackle waar de scheids maar al te graag voor floot: pennel… Peter draait zich weg van het tafereel en hoort de bal genomen worden. Het gejuich en het fluiten van de scheids voor het einde van de wedstrijd vallen samen. Weg drie punten, degradatie is een feit. Op weg naar de kleedkamer schudt hij met de tegenstanders nog wat handen en bakkeleit nog over de pennel. In de kleedkamer worden er over en weer nog woorden over gewisseld. Het valt Peter wel op dat iedereen best vrolijk is. Waarom? We hadden moeten winnen! Tot iemand hem onder de douche uit de droom helpt, mind you het is minimaal 10 min. na de wedstrijd: ‘Maar Peter, die gozer schoot die pennel hoog over!’

sv Diemen 3 - Kampong 7 2-1 15 aprilHeerlijk dit! Eindelijk weer es winnen. En nog terecht ook. Ondanks dat Kampong misschien wel de betere ploeg was en het meeste balbezit en ook ondanks de terechte penalty in de laatste secondes die overi-gens wel gruwelijk slecht genomen werd en dus gemist, maar toch had de Drie de meeste 100% kansen en we scoorden er gewoon één meer. Achterin stond het als ‘n huis, zeker met Stef van de Vier op doel, Raymond als controleur op het middenveld en later Mo centraal achterin. Zohir en in de 2e helft Donna deden het goed voorin. Daantje van de A1 mocht zijn vader aflossen op rechtshalf. Dit was wel ‘n beetje jammer anders hadden we twee koppeltjes vaders en zoons op het veld gehad (Raymond en Alwin speel-den voor het eerst samen) maar het technisch duo Van der Vegt/Scheffers(!) besliste anders. Een gouden wissel want na de 1-0 in de 1e helft van, natuurlijk, Dhr. De Graeve was het Molenberg Jr. die vlak na rust op aangeven van diezelfde De Graeve de 2-0 maakte. Kampong maakte nog de 2-1 waarna zowel Michel als Donovan de wedstrijd al hadden moeten beslissen maar beiden faalden hopeloos, zodat het toch nog spannend werd. Nu nog 2 potjes winnen!

Eef Erwt

sv Diemen 4 – Tos Actief 3 4-2 15 aprilEen kille zondagmiddag in april en Angstgegner Tos Actief dat op bezoek kwam waren vandaag het decor voor de 15e wedstrijd dit seizoen van de zondag 4. Dat Tos Actief met recht onze Angstgegner genoemd mocht worden bleek wel weer na luttele minuten spelen toen ’n Tosser z’n schot via tweemaal binnen-kant paal uiteindelijk via een ploeggenoot toch in het Diemense doel zag belanden: 0-1. Toch konden de bezoekers niet lang van deze voorsprong genieten: een voorzet van Gino werd zo’n vijf minuten na de openingstreffers knap tegen de touwen gekopt door Estaban, 1-1! De gelijkmaker gaf Diemen vleugels wat even later ook de (terechte) voorsprong opleverde. Wederom was Estaban bij dit doelpunt betrokken, want hij gaf de assist op Gino die voor de 2-1 zorgde. De 3-1 leek ook in de maak, maar in plaats daarvan verdween de bal aan de andere kant in het doel na een onoplettendheidje achterin (2-2).In de rust werden de diverse pionnetjes (of in dit geval bekertjes thee) op de goede plaats gezet en dit leek na rust ook z’n vruchten af te werpen. De Tos-defensie moest namelijk vlak na rust z’n meerdere erkennen

in een goedlopende Diemen-aanval, die uiteindelijk werd binnengeschoven door Lennart: 3-2! De wind had in de eerste helft al bewezen een belangrijke factor te kunnen zijn en dit werd halverwege de 2e helft pijnlijk duidelijk voor de Tossers. Na een vermeende handsbal besloot Mitchell de Tos-keeper op de proef te stellen met een schot, dat via de wind over een mistastende goa-lie plofte: 4-2! Tos probeerde het hierna nog wel, maar creëerde vandaag te weinig kansen om de verdediging van de Vier in problemen te brengen, terwijl voorin de voorsprong nog wel uitgebreid had mogen worden, toen een pass van Kasper (nog bedankt voor het meedoen!) voor Vincent net iets te machtig

was waardoor z’n inzet naast de verkeerde kant van de paal verdween. Tegen zessen besloot Prem er een eind aan te breien en keerden we met een 4-2 zege tevreden de kleedkamer in.

Danny

Page 19: De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

  nr. 17  16 april 2012 19  DeTreffer sv Diemen

Programma 17, 18, 19, 21 & 22 april aprilDinsdag 17 april19:00 53413 svDiemen B1 DWV B1 Hoofdklasse C A. Taskin19:00 53962 svDiemen C1 Hollandia C1 Hoofdklasse Q R. van Rooijen

Donderdag 19 april19:00 76564 svDiemen B2 WV-HEDW B1 1e klasse 6

Zaterdag 21 april10:45 52960 svDiemen D1 Zaanlandia D1 Hoofdklasse B W.J.G. Holtrop12:15 74853 svDiemen D2 GeuzenM’meer D1 1e klasse 6 9:00 168318 svDiemen D4 Buitenveldert sc. D8M 3e klasse 32 13:00 169354 svDiemen D7 Volewijckers D3 4e klasse 51 11:30 214803 svDiemen E1 Sporting Almere E2 hoofdklasse 7 9:00 173173 svDiemen E2 IJburg AFC E2 1e klasse 18 9:00 182705 svDiemen E4 Pancratius E8 3e klasse 33 9:00 176553 svDiemen E5 Fortius E2 3e klasse 26 11:30 172028 svDiemen E8 SDZ E10G 5e klasse 26 10:15 200234 svDiemen F2 GeuzenM’meer F1 2e klasse 17 10:15 200311 svDiemen F3 Legmeervogels F4 2e klasse 20 10:15 188019 svDiemen F4 Meer de F2 3e klasse 25 9:00 192195 svDiemen F5 AGB F2 4e klasse 25 11:30 191928 svDiemen F11 SCW F5M 7e klasse 54 13:45 208288 svDiemen MA1 Hertha MA1 2e klasse C 13:00 182428 svDiemen MC1 Buitenveldert MC3 2e klasse 15

Zondag 22 april12:00 212175 svDiemen A4 Zwanenburg A2 3e klasse 17 12:00 53548 svDiemen B1 Abcoude B1 Hoofdklasse C J.F.J. Gruijthuijsen10:00 53547 svDiemen B2 RKDES B1 1e klasse 6 D. Verburg10:00 205823 svDiemen B4 WV-HEDW B3 3e klasse 15 12:00 54056 svDiemen C1 Swift C1 Hoofdklasse Q C.W. Theunis 9:45 206465 svDiemen C4 Weesp FC C2 2e klasse 7

UitwedstrijdenWoensdag 18 april18:45 208274 Buitenveldert MA3 svDiemen MA1 2e klasse C

Zaterdag 21 april14:30 46874 Hoofddorp s.v. 1 svDiemen 1 4e klasse C M. El Hammani12:30 171248 Tos Actief D1 svDiemen D3 2e klasse 29 9:00 171258 Legmeervogels D7 svDiemen D5 3e klasse 33 11:15 171264 Portugal Adam FC D2 svDiemen D6 4e klasse 50 13:00 178034 Sporting Martinus E3 svDiemen E3 2e klasse 28 13:00 178051 Abcoude E6 svDiemen E6 4e klasse 29 11:30 178057 SDZ E12 svDiemen E7 6e klasse 29 11:15 178002 Ouderkerk E7 svDiemen E9 5e klasse 30 9:00 178007 Meer de E6 svDiemen E10 6e klasse 30 10:15 199076 Amstelveen F3 svDiemen F6 4e klasse 27 9:00 199079 IJburg AFC F8 svDiemen F7 6e klasse 29 11:30 199085 DCG F5 svDiemen F8 5e klasse 22 9:00 199087 Zuidoost United F4 svDiemen F9 6e klasse 28 9:00 199094 Sporting Martinus F6 svDiemen F10 7e klasse 53 9:30 207434 DCG F8 svDiemen F12 7e klasse 56 9:00 204206 Volendam (rkav) ME1 svDiemen ME1 1e klasse 9

Zondag 22 april14:00 1522 KDO 1 svDiemen 1 4e klasse E F.A. Bangma12:00 216169 Meer de 4 svDiemen 4 5e klasse 8 13:00 48951 DSS A1 svDiemen A2 1e klasse 33 M. Schreutelkamp14:30 69025 Kon. HFC A4 svDiemen A3 3e klasse 16 11:30 206342 New Amsterdam C1 svDiemen C3 2e klasse 7 9:30 206352 Kon. HFC C6 svDiemen C5 3e klasse 7 9:00 206556 AFC C7 svDiemen C6 3e klasse 10 13:00 206594 Sporting Almere C4 svDiemen C7 3e klasse 14 10:00 206674 GeuzenM’meer C6 svDiemen C8 3e klasse 18

Page 20: De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

  nr. 17  16 april 2012 20  DeTreffer sv Diemen

Programma 28 & 29 april

Zaterdag 28 april14:00 100670 svDiemen VE1 Real Sranang VE1 1e klasse 35+ E 12:15 168620 svDiemen D3 New Amsterdam D1 2e klasse 29 10:35 170107 svDiemen D5 Pancratius D8 3e klasse 33 9:00 166341 svDiemen D6 DWV D5 4e klasse 50 9:00 172333 svDiemen E3 RODA 23 E6 2e klasse 28 10:15 185470 svDiemen E6 TOG E3 4e klasse 29 9:00 174194 svDiemen E7 Swift E9 6e klasse 29 9:00 179578 svDiemen E9 Legmeervogels E10 5e klasse 30 11:30 184850 svDiemen E10 Tos Actief E6 6e klasse 30 10:15 191506 svDiemen F6 AFC F9 4e klasse 27 11:00 192484 svDiemen F8 Zeeburgia F7 5e klasse 22 10:15 194808 svDiemen F9 IJburg AFC F7 6e klasse 28 11:30 192563 svDiemen F10 Abcoude F10 7e klasse 53 9:00 204002 svDiemen ME1 RCZ ME1 1e klasse 9

Zondag 29 april13:30 10499 svDiemen 2 Fortius 2 2e klasse C C. van Ham15:30 217224 svDiemen 4 WV-HEDW 4 5e klasse 8 11:30 47348 svDiemen A1 Purmersteijn A1 4e divisie A E. Bos13:30 48816 svDiemen A2 Velsen A1 1e klasse 33 F. Wezel13:45 69196 svDiemen A3 Buitenboys A2 3e klasse 16 11:30 53591 svDiemen B1 Vrone B1 Hoofdklasse C M. Gomaa 9:30 53590 svDiemen B2 Overbos B1 1e klasse 6 M.C. Gruijthuijsen12:00 54086 svDiemen C1 DSS C1 Hoofdklasse Q 10:30 206184 svDiemen C3 Muiden C1 2e klasse 7 15:30 206613 svDiemen C5 SDZ C4 3e klasse 7 15:30 206908 svDiemen C6 VVA/Spartaan C4 3e klasse 10 9:30 206920 svDiemen C7 Waterwijk C10 3e klasse 14 9:00 206513 svDiemen C8 Legmeervogels C7 3e klasse 18

UitwedstrijdenZaterdag 28 april 9:30 52813 Hoofddorp s.v. D1 svDiemen D1 Hoofdklasse B S. Haakma11:30 75146 Weesp FC D1 svDiemen D2 1e klasse 6 14:30 171253 IJburg AFC D2 svDiemen D4 3e klasse 32 9:00 178028 Zeeburgia E4 svDiemen E2 1e klasse 18 9:00 178038 Zeeburgia E8 svDiemen E4 3e klasse 33 13:00 178047 Nieuw Sloten sv E3 svDiemen E5 3e klasse 26 12:30 178000 CTO 70 E5 svDiemen E8 5e klasse 26 10:00 198285 Chabab F2 svDiemen F1 1e klasse 12 9:00 198293 JOS/W’graafsmeer F2 svDiemen F2 2e klasse 17 9:00 198297 Jong Aalsmeer United F2 svDiemen F3 2e klasse 20 9:00 198302 ZSGO/WMS F2 svDiemen F4 3e klasse 25 12:15 198305 AFC F7 svDiemen F5 4e klasse 25 10:30 211710 SDZ F10 svDiemen F7 6e klasse 29 9:30 207455 Meer de F5 svDiemen F11 7e klasse 54 11:30 203020 SCW MC1 svDiemen MC1 2e klasse 15

Zondag 29 april12:00 10531 RKDES 4 svDiemen 3 3e klasse F N.A.W.M. Landzaat14:45 150889 Buitenboys A3 svDiemen A4 3e klasse 17 9:30 205448 Buitenboys B4 svDiemen B4 3e klasse 15 10:00 53724 Sporting Martinus C1 svDiemen C2 1e klasse 34 E. Büyükdeveci13:00 206349 AS 80 C3 svDiemen C4 2e klasse 7

Page 21: De Treffer 2011-2012 - 2012-04-16

  nr. 17  16 april 2012 21  DeTreffer sv Diemen

Willen de leiders/sters van onze teams er rekening mee houden dat Piet van Dijk, de man die gedurende de wintermaanden er voor zorgt dat alles, maar dan ook alles in en bij de kleedka-mers voortreffelijk verloopt, vanaf heden niet meer beschikbaar is. Thee of limonade moet dus vanaf heden weer verzorgd worden door de leiders/sters en/of door de ouders. In het na-jaar is Piet weer in volle glorie aanwezig bij de sv Diemen. Ik heb met volle teugen genoten van ons Sjef van der Heidentoernooi, op zaterdag met de E- en F-pupillen, geweldig. Bij een van de wedstrijden dook een keepertje met bal en al in het

doel, vragend keek ze naar haar moeder, “zit-ie”?

Op Paasmaandag bij het toernooi voor de D-pupillen, zie je het grote verschil met de jongsten van zaterdag. Keepers die uitschieten tot of soms over de middenlijn. Schoten op het doel, waar ik voor zou bukken. En wat mij beide dagen opviel veel plezier op het veld,

maar ook langs de kant bij ouders en leiders.

Ik kwam vrijdagmiddag even kijken bij de voorbereiding. Zo’n twintig man/vrouw waren bezig om het toernooi tot in de puntjes voor te bereiden. De lootjes van de tombola moesten in de enveloppen, doeltjes naar het eerste veld, het fruit in de daarvoor bestemde zakjes (bedankt Peter), achter de bar werd alles aangevuld en ik ben zeker nog dingen vergeten. Klasse men-sen!!!

Toen ik Paasmaandag even met een van de medewerkers sprak over de voortreffelijke orga-nisatie vertelde hij me “we hebben een gouden ploeg”, iedereen doet zijn stinkende best, iedereen springt bij waar nodig en. . . de onderlinge verhouding is perfect.

Al die vrijwilligers van onze vereniging waren voor “onze/uw” kinderen in touw en vergis u niet, op beide wedstrijddagen meer dan 12 uur, de kantine mensen zelfs nog langer. Dan noem ik nog niet eens de voorbereiding gedurende het seizoen. Wat denkt u van de clubs met hun teams uitnodigen, of nog snel een nieuw schema in elkaar draaien als op de dag van het toernooi een team niet op komt opdagen.

Wat ik dan mis lieve mensen? Niet één verslag van dit toernooi in uw en mijn clubblad, geen enkel woord van waardering voor al die mensen die er voor zorgen dat het Sjef van der Hei-dentoernooi dit jaar weer zo’n succes is geworden. Dat mis ik, heel erg!

Eén naam wil ik toch wel graag noemen, alhoewel ze er niet blij mee zal zijn, de grote anima-tor achter die hele grote groep van vrijwilligers, Elly de Jong, chapeau!!!

Mini treffers

25-4-2012 21:00 215261 TOB 5 svDiemen 2 Caland G.J.C. Cordes

25-4-2012 22:00 23292 Wartburgia 2 svDiemen 3 Ookmeer V.C.J. van Balen27-4-2012 22:00 22805 Ouderkerk 1 svDiemen 3 Bijlmer Sportcentrum

ZaalvoetbalZaalcoördinator T. Roelofs tel. 06-54223192

VOORLOPIG programma zaalvoetbal 2 t/m 27 april