De Treffer 2011-2012 - 2011-12-16_0

of 20 /20
Voorzier P.J. ter Horst 06-46090221 [email protected] Secretaris P.P. van Rooij 020- 6951294 [email protected] Penningmeester R. Stallinga 020-6004332 [email protected] Jeugdcommissie Vacant Contribue-donae RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen Kannebeheerder Vacant Redace clubblad M.E. Post [email protected] Alle correspondene betreffende de ledenadministrae sturen naar: sv Diemen Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen De Treffer Clubblad van de sportvereniging Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 - 1110 AD Diemen 020-6992048 [email protected] Jaargang 78 nr. 9 16 december 2011 De eerste “winterkampioenen” Waren wij in Nederland al bekend met de afhaal-en bel- Chinees, daar kunnen wij nu ook de onderdelen-Chinees aan toevoegen. Wat bleek namelijk: de Treffer kon niet uitkomen door problemen met de leverantie van één specifiek onderdeel van de computer van Tinus Post. Dit moest helemaal uit China komen. Gisteren was daar eindelijk het groene licht: hij deed het weer! Deze week was de vergadering met de sportraad bij de ge- meente Diemen, u weet wel de afvaardiging van alle sport- verenigingen in vergadering met de gemeentelijke vertegenwoordigers. Een belangrijk onderwerp werd deze keer aangedragen door een dame van het NOC/NSF: seksuele intimidatie en hoe hiermee om te gaan (als vereniging en bestuurders). Kern blijft binnen sportverenigingen om te letten op ongewenst gedrag. In 2012 zullen wij hier als bestuur nog nader op terugkomen in een artikel. Tevens advi- seer ik u allen om eens te kijken op de website: waarisjougrens.nl Dit schrijvende hebben wij reeds het voetbalgedeelte voor de eerste seizoens- helft afgesloten en kijken wij terug op wisselende resultaten. Bij de jeugd zijn er de eerste “ winterkampioenen” te begroeten en de oudere jeugd draait behoorlijk mee in haar afdelingen. Onze C1 staat zelfs bovenaan in de winterstop. Ook de meisjes draaien goed met ook daar een Winterkampioen- schap voor de ME1. Onze zaterdag 1 draait zeker een stuk beter dan vorig jaar en staat net onder de middenmoot. Eerlijk gezegd ben ik niet op de hoogte van de positie van onze veteranen, maar hoor dit graag van de mannen. Bij de zondag afdeling gaat onze zondag 4 aan de leiding, heeft het derde team het zwaar, draait de twee in de middenmoot en staat ons eerste op de 2e plaats. Deze mannen liepen tegen een onverwachte nederlaag op bij FC Portugal. Wij waren beter, maar zij maakten de goals! Toch durf ik hier uit te spreken dat wij straks sterk uit de winterstop komen en de nodige punten voor promotie gaan pakken. Graag wil ik deze keer afsluiten met een erg leuk initiatief van onze zaterdag 1 en wel het afgelopen woensdag georganiseerde kerstdiner. In één woord fantas- tisch! Een succes omdat ook de veteranen aansloten en allen vergezeld werden door hun lieftallige vriendinnen en vrouwen. Ter plaatse werd de wens uitge- sproken dat wij deze dames ook graag begroeten langs de lijn, maar ook voor of zelfs achter de bar! Dus kom op dames meld u aan bij sv Diemen. De catering was in perfecte handen bij onze zaterdag 1 sponsor Absolute Deli- cieus en ook hier weer dank voor zijn grote inzet. Heeft u trouwens de prachtige kerstversieringen gezien? Dames, bedankt. Aangezien er voor de kerst nóg een nummer van de Treffer uitkomt, wens ik u voor nu een heel fijne week en veel ( winter) sport plezier. Hans ter Horst

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Treffer 2011-2012 - 2011-12-16_0

 • VoorzitterP.J. ter Horst

  [email protected]

  SecretarisP.P. van Rooij

  020- [email protected]

  PenningmeesterR. Stallinga

  [email protected]

  JeugdcommissieVacant

  Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

  LedenadministratiePostbus 189

  1110 AD Diemen

  KantinebeheerderVacant

  Redactie clubblad M.E. Post

  [email protected]

  Alle correspondentiebetreffende

  de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

  LedenadministratiePostbus 189

  1110 AD Diemen

  DeTreffer

  Clubblad van de sportvereniging DiemenOpgericht 16 juli 1931Postbus 189 - 1110 AD Diemen020-6992048 [email protected]

  Jaargang 78 nr. 9 16 december 2011

  De eerste winterkampioenenWaren wij in Nederland al bekend met de afhaal-en bel-Chinees, daar kunnen wij nu ook de onderdelen-Chinees aan toevoegen. Wat bleek namelijk: de Treffer kon niet uitkomen door problemen met de leverantie van n specifiek onderdeel van de computer van Tinus Post. Dit moest helemaal uit China komen. Gisteren was daar eindelijk het groene licht: hij deed het weer!

  Deze week was de vergadering met de sportraad bij de ge-meente Diemen, u weet wel de afvaardiging van alle sport-verenigingen in vergadering met de gemeentelijke vertegenwoordigers. Een belangrijk onderwerp werd deze keer aangedragen door een dame van het NOC/NSF: seksuele intimidatie en hoe hiermee om te gaan (als vereniging en bestuurders). Kern blijft binnen sportverenigingen om te letten op ongewenst gedrag. In 2012 zullen wij hier als bestuur nog nader op terugkomen in een artikel. Tevens advi-seer ik u allen om eens te kijken op de website: waarisjougrens.nlDit schrijvende hebben wij reeds het voetbalgedeelte voor de eerste seizoens-helft afgesloten en kijken wij terug op wisselende resultaten. Bij de jeugd zijn er de eerste winterkampioenen te begroeten en de oudere jeugd draait behoorlijk mee in haar afdelingen. Onze C1 staat zelfs bovenaan in de winterstop. Ook de meisjes draaien goed met ook daar een Winterkampioen-schap voor de ME1.Onze zaterdag 1 draait zeker een stuk beter dan vorig jaar en staat net onder de middenmoot. Eerlijk gezegd ben ik niet op de hoogte van de positie van onze veteranen, maar hoor dit graag van de mannen.Bij de zondag afdeling gaat onze zondag 4 aan de leiding, heeft het derde team het zwaar, draait de twee in de middenmoot en staat ons eerste op de 2e plaats. Deze mannen liepen tegen een onverwachte nederlaag op bij FC Portugal. Wij waren beter, maar zij maakten de goals!Toch durf ik hier uit te spreken dat wij straks sterk uit de winterstop komen en de nodige punten voor promotie gaan pakken.

  Graag wil ik deze keer afsluiten met een erg leuk initiatief van onze zaterdag 1 en wel het afgelopen woensdag georganiseerde kerstdiner. In n woord fantas-tisch! Een succes omdat ook de veteranen aansloten en allen vergezeld werden door hun lieftallige vriendinnen en vrouwen. Ter plaatse werd de wens uitge-sproken dat wij deze dames ook graag begroeten langs de lijn, maar ook voor of zelfs achter de bar! Dus kom op dames meld u aan bij sv Diemen. De catering was in perfecte handen bij onze zaterdag 1 sponsor Absolute Deli-cieus en ook hier weer dank voor zijn grote inzet.

  Heeft u trouwens de prachtige kerstversieringen gezien? Dames, bedankt.Aangezien er voor de kerst ng een nummer van de Treffer uitkomt, wens ik u voor nu een heel fijne week en veel ( winter) sport plezier.

  Hans ter Horst

 • nr. 9 16 december 2011 2 svDiemen DeTreffer

  Laagste rentes van Nederland! Nu vanaf 3,3%

  Bel: 020 - 416 26 56

 • nr. 9 16 december 2011 3 svDiemen DeTreffer

  Officile mededelingenSluiting kantine & velden

  Vanaf vrijdagmiddag 23 december 14.00 uur tot maandag 9 januari 09.00 uur is de kantine en overi-ge accommodatie van sv Diemen gesloten voor de normale activiteiten. Voor de energiebesparing zal de verwarming in deze periode op een laag pitje draaien.

  Vanaf maandag 9 januari is iedereen weer welkom voor de normale activiteiten en trai-ningen.

  Nieuwjaarsreceptie/wedstrijdenOp zaterdagmiddag 7 januari wordt vanaf 14.30 uur een begin gemaakt met de Nieuw-jaarsreceptie van sv Diemen. Om 14.30 uur starten de traditionele Nieuwjaarswedstrij-den. De zondagselectie van nu speelt tegen een oud zondagselectie.

  De zaterdag 1 speelt tegen de Veteranen. Beide wedstrijden beginnen om 14.30 uur. De kantine zal tijdens de wedstrijden al geopend zijn om nieuwjaarswensen uit te wisselen.

  Trekking NieuwjaarsloterijOm 17.00 uur zal de trekking plaats vinden van de Nieuwjaarsloterij waaraan de geregistreerde vrijwilli-gers kunnen deelnemen. Zij ontvangen vooraf hierover bericht.Wij hopen dat de receptie druk zal worden bezocht door de leden en ouders, trainers van de teams en overige belangstellenden.

  Bestuur

  KantinedienstenHet is zover, sv Diemen heeft in september 2010 ook het verplichte verenigingswerk ingevoerd. Om te beginnen zijn dit de verplichte kantinediensten per team.

  In besprekingen tijdens de Algemene Ledenvergadering 2009 en eind 2009 met de kantinestaf is er een duidelijke voorkeur uitgesproken om het verplichte verenigingswerk te starten per team en niet indivi-dueel. Ook was er vrijwel geen voorkeur om een persoonlijke afkoopregeling in te stellen.

  Van de vele te regelen zaken voor seizoen 2011-2012 is het goed la-ten draaien van de kantine in onze prachtige accommodatie natuurlijk een groot aandachtspunt en met name voor wat betreft de bezetting. Verder is het erg belangrijk om de bezoekende verenigingen, het pu-bliek en maar ook onze eigen leden en familie uitstekend te ontvan-gen. Achter de uitstraling van onze accommodatie mag iedereen toch een goede ontvangst verwachten.

  Daarom heeft het bestuur het besluit genomen om de leden en de ouders/verzorgers van de jeugdleden te wijzen op de gevolgen van het aangegane lidmaatschap. Het lidmaatschap van sv Diemen is niet meer vrijblijvend. Er wordt iets van onze leden en ouders/verzorgers van jeugdleden terugverwacht. We hebben er vertrouwen in dat er goed en loyaal wordt samengewerkt en dat we niet hoeven na te den-ken over sancties.

 • nr. 9 16 december 2011 4 svDiemen DeTreffer

  Het systeem van verplicht verenigingswerk om een bijdrage te leveren aan het functioneren van de vereniging is niet nieuw en bestaat al bij vele andere verenigingen. sv Diemen is ook in dit systeem ge-stapt.

  Afrondend wens ik jullie veel plezier toe. Het is echt leuk werk.

  Indien u niet komt opdagen voor het uitvoeren van een kantinedienst zal uw kind voor een thuis-wedstrijd worden geschorst en wordt u voor een 2e poging opnieuw ingedeeld.

  Indien u dan weer niet komt wordt u beleefd doch dringend per brief verzocht om na het seizoen onze vereniging te verlaten. Wij stellen namelijk geen prijs op leden en ouders die geen bijdrage willen leveren aan het functioneren van de vereniging.

  Namens het bestuur P.P. van Rooij, secretaris

  Hoe denkt West I over reservevoetbal? De afdeling competitiezaken veldvoetbal West I heeft afgelopen maand zeven thema-avonden in het dis-trict gehouden om de standpunten van de verenigingen te peilen over een aantal stellingen betreffende het reservevoetbal in de categorie A en B voor senioren.

  De gevoerde stellingen zijn naar voren gekomen uit sessies met de eerder gevormde klankbordgroepen, het ledenpanel en enqutes. De 137 meningen die met de thema-avonden zijn bereikt geven een aardig beeld hoe er in West I wordt gedacht over bepaalde competitiezaken in het reservevoetbal.

  A-categorieMet een verhouding van 105 tegen 22 stemmen stelt men vast de huidige opzet niet te willen wijzigen. Betreffende een reser-veklasse topvoetbal liggen de meningen verdeeld: 79 tegen en 58 voor. Met de betrokkenheid van de hoofd- en eersteklas-sers bij een vervolgonderzoek over dit thema is de meerder-heid het eens. Voor een integratie met het standaardvoetbal waren 92 stemmers tegen. De helft is positief over een ver-volgonderzoek wat betreft mogelijke integratie.

  Een grote meerderheid stemt voor een scheiding tussen de A- en B-categorie. De huidige grens tussen de A- en B-categorie (derde naar vierde klasse) wordt met 114 stemmen vastge-steld. Een klein aantal stemmers voelt wel iets voor een wijziging van de grens, van tweede naar derde klasse.

  Over het toegestane aantal wisselspelers in de A-categorie zijn de meningen sterk verdeeld. 60 stemmers willen de drie wissels behouden, maar 77 stemmers zijn voor vijf wissels.

  B-categorieDe sancties voor het niet opkomen gaven soms verhitte discussies. Uiteindelijk zijn 101 stemmers voor het opleggen van winstpunten inclusief boetes. Daarentegen willen 36 aanwezigen alleen 3-0 zege voor het wachtende team noteren. Daarnaast zien 88 stemmer zwaarder straffen niet zitten, 49 wil wel zwaardere sancties.

  Langdurig is stil gestaan bij de opzet van de beker. Maar liefst 126 personen werden enthousiast bij de volgende opzet: voor het seizoen (startend op de dag van de competitie) eerst drie bekerwedstrijden en dan pas de competitie. Slechts 11 stemmers vinden bekerwedstrijden doordeweeks niet bezwaarlijk.

  De meerderheid van de stemmers wil bij een gelijke eindstand een beslissingswedstrijd, de overigen ge-ven de voorkeur aan een beslissing op basis van het doelsaldo. De competitie ten alle tijden geheel vol-tooien wordt door slechts 40 personen op prijs gesteld, de overige 97 zijn van mening dat de laatste niet-beslissende wedstrijden niet gewenst zijn

 • nr. 9 16 december 2011 5 svDiemen DeTreffer

  Ton Ruigrok van der Werve jr. wordt door Martien van der Vegt gehuldigd bij zijn 25 jarig lidmaatschap.

  Gehuldigd op de jaarvergadering

  Ook Peter Holthuizen werd gehuldigd met zijn 25 jarig lidmaatschap, hier samen met zijn zoon

  Wouter.

  Penningmeester Roel Stallinga werd lid van Verdienste van de sv Diemen.

  Na afloop van dit seizoen stopt hij als penningmeester.

  Tinus Post werd door secretaris Peter van Rooij in het zonnetje gezet bij zijn 40 jarig lidmaatschap.

 • nr. 9 16 december 2011 6 svDiemen DeTreffer

  Jeugdtreffer WedstrijdcordinatorenCordinator A-junioren Paul Smit [email protected] B-junioren Chiel Simons [email protected] C-junioren Vacant [email protected] D-pupillen Vacant [email protected] E-pupillen Simon Ilcken [email protected] F-pupillen Ed van Bentum [email protected] jeugd Elly Oudshoorn [email protected] Menno Golsteijn [email protected]

  Muiden B1 - sv Diemen B4 4-3 20 novemberOp deze mistige dag gingen we bij Muiden op bezoek. Altijd leuk om in je geboorteplaats te spelen dacht ik. Maar als het zo mistig is dan is het niet echt leuk. Ik had, gezien de uitslagen van Muiden en wat gespeur op hun website, een vermoeden dat we geen makkelijke wedstrijd zouden krijgen.Om 12.00 (na 1 minuut stilte) van start. Voortvarend kozen we de aanval en al snel liep Donny iedereen van Muiden eruit en scoorde de 0-1. Dat liet Muiden niet op zich zitten maar ze konden niet tot scoren komen. Na een wissel (gebruikelijk bij de B4) kwam Kamil erin. Hij stond 1 minuut in het veld en scoorde de 0-2. Een gouden wissel dus. Wat er daarna gebeurde was door de mist niet echt goed te zien. Was het gemakzucht, een zwak

  leidende scheidsrechter of gewoon irritatie? Het was door de mist niet makkelijk de overkant te zien dus kon ik geen oorzaak van deze terugval zien. Voordat we het wisten scoorde Muiden 3 keer. Zoals zo vaak gaan we dan niet meer voetballen maar veel praten en is de concentratie helaas weg.Gelukkig kwam de rust.Je probeert dan je spelers weer scherp te maken. Dat lukte wel maar er gingen vele kansen verloren. Het kraakte aan alle kanten bij Muiden en ze kwamen maar zelden bij ons doel. Door het missen van veel kansen werd ons voetbal minder en werd weer teveel de lange bal gespeeld. Bij 1 van die lange halen werd Donny zodanig geraakt dat hij niet verder kon. Toen hij daar de scheidsrechter op aansprak werd hij 5 minuten uit het veld gestuurd. Hij wist wel dat hij zich koest moest houden maar in het vuur van de wedstrijd was de overtreding van Muiden wel een forse die eigenlijk met het wegsturen van de verdediger had moeten worden bestraft. Donny kon niet meer verder en de verwarring leidde ertoedat we even met 10 man stonden. Na 5 minuten stond Diemen weer met 11 man. Muiden had ondertussen weer een paar uitvallen gedaan en bijna de laatste uitval van hun rechterflank was weer raak. Zo stonden we dus met 4-2 achter; ongekend voor de B4. Bij 1 van onze vele aanvallen scoorde Sihar nog de 4-3 maar helaas was dat te laat om nog gelijk of zelfs op winst te komen. Deze wedstrijd heeft ons weer laten zien dat we beter met de kansen om moeten gaan en verzorgder moeten spelen. Daar gaan we de komende weken keihard aan werken.In de kleedkamer van Diemen en later de bestuurskamer van Muiden bleef het nog lang onrustig. s Mid-dags heb ik nog een flinke poos bij Diemen 1 staan kijken voorzover dat zichtbaar was. Gelukkig kon ik, ondanks de dichte mist, toch de weg naar huis terugvinden.

  Ad

  sv Diemen C1 herovert de koppositie!

  Swift C1 sv Diemen C1 2-3 20 novemberVandaag de wedstrijd tussen de nummer 1 en 2, dus er stond veel op het spel. Bij verlies zou je zo een paar plaatsen kunnen zakken, de concurrentie staat immers vlak onder ons. Diemen was er op gebrand om de koppositie te heroveren, na een paar mindere wedstrijden. In de beker werd nog met 7-1 gewon-nen van dit team, maar toen was een aantal spelers van Swift er niet bij. Het was al snel duidelijk dat de gevaarlijke aanvoerder van links naar rechts zwierf, dus de instructies werden aan de verdediging door-gegeven. Het begin was eigenlijk voor Swift, Diemen kwam moeilijk uit de verdediging en Swift kreeg wat kleine kansjes. Alleen Tim kon een bal koppen uit een corner. Nick had moeite met een natte gladde bal, maar redde wel. Lorenzo vergeet direct naar de goal te rennen als er verder geen verdedigers bij hem

 • nr. 9 16 december 2011 7 svDiemen DeTreffer

  zijn. Op een knal van Youssef weet de keeper goed te redden. Het was eigenlijk tegen het spelbeeld, maar Diemen kwam op een 0-1 voorsprong. Uit een corner kon Tim knap binnenkoppen (0-1). Daarna verdween weer een goed schot van Youssef op de lat. Als we voor rust op 0-2 zouden komen, zou dat zeer gunstig zijn. Op een derde schot van Youssef kan de keeper nog redden, maar in de rebound kan Lorenzo toch binnenschieten (0-2). Voor rust weet Swift nog wel 1-2 te maken, even was de concentratie verdwenen in de verdediging. Daarna ging een schot van Swift nog bij ons op de paal, daar kwamen we goed weg.Ruststand dus 1-2. De 2e helft leverde een waar spektakel op. De wedstrijd werd wel veel onderbroken door blessures. Allemaal in ons voordeel natuurlijk, want zo ging het tempo eruit. Swift kreeg wat kansen, maar die gingen naast de goal. Uit een counter kwam de bal via Tijs bij Nidal. De verdediging van Swift stond op onze helft en er was dus een hoop ruimte. Yoll was meegelopen, hij krijgt de bal van Nidal en scoort netjes de 1-3! Een counter uit het boekje (zie filmpje). Wedstrijd gelopen denk je dan, maar het werd nog knap spannend. Swift weet onze verdediging uit te spelen en de 2-3 was een feit. Het werd nog bloed-

  spannend. De goed leidende scheidsrechter telde terecht nog 5 minuten erbij. We maanden onze verdediging om geen risicos meer te nemen, want Swift kwam bijna nog op 3-3. Op het eind waren er nog 2 kansen voor Lesley, maar het bleef gelukkig 2-3 voor Diemen.Wat een wedstrijd, klasse gespeeld door Diemen!!

  Filmpje: http://youtu.be/Zi-GU9iMNbYMartin

  sv Ouderkerk C5 sv Diemen C6 1-18 20 novemberLaat ik beginnen met iedereen een compliment te maken, en met iedereen bedoel ik ook echt iedereen ook de tegenpartij, want zon pak op je broek krijgen en gewoon sportief de wedstrijd afmaken dat gebeurt helaas zelden. En als je als ouder je kind meerdere keren in eigen doel ziet scoren en dan toch positief blijft aanmoedigen dan zijn de spotjes op tv niet meer nodig, helaas was vandaag een uitzondering. Over ouders gesproken die van de C6 wil ik voor geen goud inruilen want het is werkelijk n familie elke zon-dag langs de lijn. Als ik jullie vertel dat de training opkomst bijna 100% is zijn andere teams waarschijnlijk jaloers, maar niet onbelangrijk er staan ook minimaal 16 toeschouwers (vaders, moeders, broers, zusjes etc., etc.) elke week onze boys toe te juichen. Dit is een combinatie die goud waard is voor het hele team, dus vaders, moeders, broers, zusjes, opas en omas dit compliment is voor jullie, ik hoop jullie allemaal nog veel te zien de aankomende weken. De vader van Ennes wil ik even bedanken voor de heerlijke patat en het AA-tje, en Wouter en Pahwan die er helaas door griep niet waren beterschap, maar ik ga er vanuit dat tegen de tijd dat jullie dit lezen jullie allang weer beter zijn.

  Jullie trotse trainer

  Jos/Wmeer D1 sv Diemen D2, 1-0 19 novemberMet de conclusie deze wedstrijd onterecht te hebben verloren laad je de verdenking op je een slechte ver-liezer te zijn. Dat zou een flauwe reactie zijn, maar de teleurstelling over dit verlies werd algemeen gedeeld door de betrokken toeschouwers uit Diemen. Onze jongens hebben goed gespeeld en er werd hard ge-werkt en er werd lustig gecombineerd. Achterin hielden de verdedigers goed grip op de aanvallen van de thuisploeg en er werd lange tijd met veel druk naar voren gespeeld. Met een verhouding van 60 % en 40 % ten gunste van onze ploeg spelend op de helft van de tegenstander zit uw verslaggever er vast niet ver naast. Hoe kun je dan verliezen kan uw begrijpelijke vraag zijn? Een klein moment van menselijke onacht-zaamheid bij het uitverdedigen en hiervan goed profiteren gaf de thuisploeg een onverdiende voorsprong. En nu de gedetailleerde wapenfeiten: uitbraak van Lars richting doel en kansen voor Lars, hard schot van Mees, kansen voor Jethro, schot van Bonno, schot van Dardy, veel corners, kansen voor open doel het was onze jongens niet gegund. De genoemde 60 % en 40 % geldt helaas niet, de eindstand 1-0 wel dus en hiermee zijn we weer teruggegaan naar Diemen. Sinterklaas is weer in Diemen en uw verslaggever gaat elke avond zijn schoen zetten met als enige wens punten voor onze D2. Een betere lekkernij is niet te wensen en wij gaan in galop naar de volgende wedstrijd.

  Ren Lammertsen

  Chabab E1 - sv Diemen E1 3-3 19 novemberVoor de eerste wedstrijd in de nieuwe poule van de E-Top competitie wachtte ons Chabab E1. Op het troosteloze sportpark Riekerhaven startte de E1 deze wedstrijd met goede moed en wist de eerste tien minuten de tegenstander op eigen helft te houden. De druk leverde wat kansen op door o.a. een actie van Mats die resulteerde in een afstandsschot van Riley en een kopbal van Lucas. In de elfde minuut krijgt Chabab de eerste keer de bal op de helft van Diemen wat een hoekschop oplevert. Zoals wel vaker het geval is, wordt er niet goed gereageerd wanneer de bal blijft hangen in het strafschopgebied en weet Chabab de bal in te schieten, 1-0. Na het doelpunt verandert er niet veel en blijft Diemen, zonder goed te spelen, op de helft van de tegenstander aanwezig. De verdedigers Justin, Bradley en Dave laten maar

 • nr. 9 16 december 2011 8 svDiemen DeTreffer

  weinig Chabab aanvallers toe in het eigen strafschopgebied en met wat kleine kansen lijkt een gelijkma-ker mogelijk. In de vijftiende minuut mag Milco voor de tweede keer aanleggen voor een vrije trap. Deze tweede poging verdwijnt in het doel en de 1-1 is een feit. Lang kan Diemen niet genieten van de gelijk-maker, na een verloren n op n duel weet een Chabab speler op de Diemen goalie af te stomen en prikt hij de bal in het net. Weer kijkt de E1 tegen een achterstand aan en gaat maar weer op zoek naar de gelijkmaker. Een paar minuten voor de rust krijgt Bart, net buiten de zestien, de bal en haalt de trekker over. De keeper weet de bal nog te keren maar kan niet meer reageren op de rebound van Wester. Met deze stand gaan we de rust in.De tweede helft begint erg rommelig en de doelkansen zijn schaars. Alleen een pass van Devin op Floris levert een echte doelkans op, helaas wordt het schot door de keeper gestopt. Aan de andere kant van het veld zorgt keeper Brent ervoor dat een aantal doelpogingen van Chabab niet in het doel belanden. Lang blijft het Diemense goal niet schoon, want traditioneel weet de tegenstander een corner in een doelpunt om te zetten, 3-2. Gelukkig weet Floris, niet lang na de 3-2, een mooie actie te bekronen met een doelpunt en staat de 3-3 eindstand op het scoreboard.Uiteindelijk mogen we blij zijn met dit puntje maar ik weet dat jullie veel beter kunnen. Als jullie datgene, waarop tijdens de training geoefend wordt (niet lopen met de bal, goed passen), ook tijdens de wedstrijd uitgevoerd hadden waren jullie misschien met drie punten vertrokken.

  Nereo Schotte

  sv Diemen E2 RKDES E1 5-8 19 novemberGoed begin van de wedstrijd, maar de tegenstander komt gevaarlijk in ons doelgebied en we hebben wat problemen om een goede verdedigingslinie op te stellen, waardoor ze al snel in de 5e minuut de 1-0 in-tikken. We blijven zoeken naar de vorm, maar het lukt niet om de 2-0 te voorkomen. Dan komen we wat beter in de wedstrijd, maar Diemen kan dit lichte overwicht niet omzetten in een aansluittreffer. Sterker nog RKdes zet weer aan en maakt de 3-0, Verdedigend lopen we achter de feiten aan!

  Dan wordt Diemen wakker aan en scoort uiteindelijk de 1-3. Nu krijgt we weer een beetje zelfvertrouwen en als we een vrije trap net buiten het strafgebied krijgen, schiet Yari eerst in de muur, maar in 2e instantie maakt hij een mooie treffer door over de keeper en onder de lat te schieten: 2-3. Vervolgens volgt weer een aanval van de tegenstander, die wordt gestuit door Diemen en de bal gaat over de ach-terlijn, maar dit wordt niet door de scheids gezien, waardoor er een voorzet volgt en daaruit kan RKDES scoren: 2-4. We hebben wel pech hoor!De 2e helft begint goed, maar wederom laten we wat verdedigende steken vallen, ze komen toch weer vrij voor Sven en kunnen dan uithalen, geen kans en dan is het snel 2-5 en 2-6! Konden we niks dan niks inbrengen? Echt niet hoor, we had-

  den gewoon pech. We krijgen toch nog leuk voetbal te zien van onze jongens: Gabriel maakt door mooi rollertje en foute inschatting van de keeper de 3-6 Dan toch weer een inzinking en grijpt Rkdes zijn kansen: 3-8. Tsja we moeten ze ook geen kans geven om te schieten in de buurt van het doel! 4-8 Mooie aanval van Diemen gaat over rechts naar Mika, die vervolgens een prima voorzet geeft over de keeper en Davy kopt schitterend binnen. We ruiken nu de kansen en met Julan nu in de voorhoede, komen er wat meer kansen, maar er wordt toch te weinig van afstand geschoten, gemiste kansen, want de keeper is niet zon duiker. Julian maakt mooie rush over rechts, maar komt toch te veel naast de goal uit en haalt dan uit: de keeper dekt de korte hoek echter goed af. Er volgen meer kansen en op de valreep scoort Salin door een mooi actie over rechtervleugel 5-8

  Bert Homveld

  GeuzenM E4 - sv Diemen E7 11-0 19 novemberOp onze 4e wedstrijd in de 5e klasse speelden onze Ameo-Tijgers tegen wederom een koploper het is in deze poule zeer spannend er strijden 4 ploegen om promotie. Vandaag gingen onze tijgers de strijd aan zonder de gebroeders Nick en Roy. Zoals iedere wedstrijd startten onze mannen voortvarend al vanaf de aftrap werd er door goed overspel tussen Eddie en Dylan Blom de tegenstander uitgespeeld, Dylan B. zag zijn inzet gekeerd worden door de keeper van de tegenstander. Vlak hierna hoopte Brandon met een enorme pegel de score te openenen helaas vond hij ook de goalie op zijn pad. Ondanks goed verdedi-

  gingswerk onder leiding van Timo zou de redelijk gelijkopgaande 1e helft Geuzen Middenmeer toch met een 3-0 voorsprong de kleedkamer opzoeken.In de 2e helft trachtten onze jongens om nog iets aan de stand te veranderen. Maar het team stortte na de 5-0 als een kaartenhuis in elkaar en wist Geuzen Mid-denmeer een zeer geflatteerde overwinning van 11-0 op het scorebord te zetten. Volgende week ontvangen we op sportpark Diemen wederom een koploper dan zullen we uit een heel ander vaatje moeten tappen.

  John

 • nr. 9 16 december 2011 9 svDiemen DeTreffer

  sv Diemen F1 - Roda 23 F2 9-0 19 novemberNog steeds trots op de overwinning op Zeeburgia vorige week, stapte Diemen vandaag het veld op om te spelen tegen Roda 23. Vanaf de aftrap ging Diemen direct in de aanval. De eerste helft speelde voor-namelijk op de helft van Roda 23 af. De eerste aanval van Diemen liep via Ritchie, Neal en daarna Seth, maar eindigde in handen van de keeper. Na vier mooie aanvallen, waarbij heel goed werd overgespeeld, werd een voorzet van Yannick mooi ingetikt door Neal (1-0). Bij de eerstvolgende aanval kwam Seth alleen voor de keeper te staan, maar deze bal raakte de paal. Via de paal belandde de bal bij Neal en hij schoot hem hard in het goal (2-0).

  Ook de tweede helft speelde Diemen bijna alleen maar op de helft van de tegenstander en had Donnie (keeper) het rustig bij zijn goal. Een hoekschop van Tim kwam in de voe-ten van Ziyad terecht. Ziyad schoot Diemen naar de 3-0 . Deze goal was voor zijn moe-der, die vandaag jarig was. Via een afstandsschot van Ziyad werd het 4-0. Pelle speelde een tegenstander tussen de benen en deed dit een tweede keer nog mooier met een hakje. Het kon niet op Pelle kapt een tegenstander uit, schiet en maakt er 5-0 van. Verder volgde er nog de 6-0 en 7-0 gescoord door Seth. Ook Kay kwam mee naar voren, maar zijn bal werd op het laatste moment weggeschopt door een speler van Roda. De

  keeper van Roda stond een aantal keren te ver voor het goal, dit werd goed gezien door Yannick. Yannick scoorde met een hoge bal over de keeper 8-0. De laatste goal via een voorzet van Tim werd gemaakt door Neal..9-0. Lekker hoor.

  Danille

  CTO70 F1- sv Diemen F2 4-1 19 novemberDe wedstrijd begon niet echt lekker want we kwamen snel 1-0 achter. Daarna werden we steeds beter. Echter viel de 2-0 werd gemaakt ondanks dat we heel goed bezig waren. We hadden ook niet echt geluk. Eerst een prachtige bal van Jay en daarna een mooi schot van Rafael maar de bal wilde er niet in.In de tweede helft vielen de 3-0 en de 4-0 ondanks dat we naarmate de wedstrijd verstreek steeds beter en sterker werden. Ik denk dat als we nog een helft hadden mogen spelen we zeker nog gelijk hadden kunnen komen. Jongens jullie hebben met veel inzet en lef gespeeld. Dit betaalde zich uit door een schitterende goal van Shay die de eindstand op 4-1 zette.

  Martin

  sv Diemen F3 de Meer F2 5-0 19 novemberVanmorgen met mist richting sv Diemen. Al snel breekt het zonnetje door en is het heerlijk voetbalweer, ook voor de toeschouwers. Onze mannen zijn weer helemaal klaar voor de wedstrijd en na de gebruike-lijke warming-up trekken ze ten strijde. Ondanks vele pogingen duurt het wel even voordat het net wordt gevonden. Jaydon opent de score met het eerste doelpunt. Diverse pogingen eindigen op de lat of de paal en ook de keeper van de tegenpartij staat een volgend doelpunt in de weg. Toch weet Davey met een prachtig afstandschot het tweede doelpunt te maken. Dit geeft onze mannen weer vleugels en vlak voor rust scoort Jay uit een vrije trap de 3-0. Onze Lorenzo hoeft weinig te doen maar staat weer lekker te keepen. De aanvallen die wel richting het doel van Diemen gaan worden geweerd door de verdediging die weer staat als een huis.Na de rust houdt de Meer de pot voor het doel aardig dicht maar Youri weet toch de 4-0 te maken. De ver-dediging van de Meer gaat nog meer op slot maar uiteindelijk wint de F3 deze wedstrijd met 5-0 doordat Jaydon de bal in het doel weet te frommelen. Goed gedaan weer mannen!

  Monique

  Zeeburgia F6- sv Diemen F6 6-3 19 novemberOnmenselijk vroeg voor de zaterdag moesten we ons bed uit voor de wed-strijd van 9.00 uur tegen de F6 van Zeeburgia. De F7 van dezelfde vereniging hadden we al met 10-0 verslagen, dus wellicht werd dit ook een mooie over-winning. We hadden een gastspeler van de F11, Merlijn, die onze gelederen kwam versterken, omdat Luuk een tijdje gestopt is en Joey deze wedstrijd helaas niet kon komen. Het werd echter geen makkie! Integendeel. Binnen no-time stonden we door zwak verdedigen met 4-0 achter. Zo waren we nog niet afgedroogd en we lieten ons ook wat imponeren door de iets te hard spelende tegenstander, waartegen de scheidsrechter niet altijd optrad. Wel-iswaar maakte Noman met een mooi schot nog de 4-1, maar vlak voor de rust lag er nog n in het doel van Diemen. De tweede helft herstelden de mannen en met name de verdediging zich prima. Er werd gevochten om elke meter en we waren gelijkwaardig en zelfs beter dan de tegenstander. Het was dat die een geweldige keeper hadden uit een hoger elftal, die een aantal fraaie reddingen verrichtte, anders waren we denk ik

 • nr. 9 16 december 2011 10 svDiemen DeTreffer

  nog teruggekomen in de wedstrijd. Nu maakte Luciano op aangeven van Noman na een fraaie combinatie de tweede, maar even daarna moest Tom, de keeper van de tweede helft de bal uit het net halen, omdat iemand ook weer helemaal vrij voor de keeper stond. Ismail maakte nog na goed doorzetten de 6-3, maar daar bleef het bij.De derde nederlaag was een feit, maar als we de eerste helft net zo fel en goed hadden gespeeld als de tweede, had er minstens een gelijkspel ingezeten.

  Peter Benard

  Waterwijk B7 - sv Diemen B4 2-8 27 novemberDe weergoden waren ons gunstig gezind vandaag. Bij ons vertrek uit Diemen en onderweg regende het pijpenstelen maar toen we bij Waterwijk aankwamen werd het al snel droog. Het enige nadeel was dan nog de vlagerige wind. Wat later dan de planning, omdat er nog een scheidsrechter moest komen, gingen we vlot van start.Binnen 1 minuut lag de 0-1 al binnen door een rush van Donny. Dat beloofde dus wat. Toch speelde de wind ons parten en ging de score niet echt snel omhoog. Een dekkingsfout in onze verdediging leverde Waterwijk zelfs de 1-1 op. Onnodig helaas. De B4 stroopte de mouwen op en boog de stand via Erwan (2 keer) om naar 1-3. Het aanvalsspel zag er in beide gevallen verzorgd uit. Mitchell bepaalde de stand op 1-4. Helaas kon Waterwijk nog scoren door een misverstand tussen verdediging en onze keeper; ruststand 2-4.Na de rust kregen we zowaar een andere scheidsrechter en ik moet bekennen dat deze wel redelijk was. Alleen moeten we nog steeds leren om het mondje dicht in praktijk te brengen. Achterin bleef het in de 2e helft dicht. Soms met kunst- en vliegwerk omdat de omschakeling niet helemaal klopte. Sihar scoorde uit een mooie combinatie met Donny 2-5 ; Donny scoorde de 2-6, Kamil de 2-7 en Mitchell (via de paal) de 2-8.Een verdiende overwinning dus want we waren gewoon beter. Ik had liever gehad dat we nog meer had-den gescoord maar Waterwijk trok zich bij onze aanvallen massaal terug en dan is het moeilijk om er doorheen te komen.Volgende week naar Weesp en op 18 december ontvangen we de koploper AS80.Max Hesseling is helaas gestopt met voetballen omdat hij dat niet kan combineren met zijn werk. Veel succes Max. Meshach is sinds dit weekend speelgerechtigd. Overigens baart de overvolle reservebank van de B4 me zorgen. Het is een heidense klus om maar liefst 17 (!) spelers voldoende speeltijd te geven. Echt een luxeprobleem dus.

  Ad de GanssvDiemen C1 bekert verder!

  sv Diemen C1 AFC34 C1 4-2 (beker) 27 novemberHet was bar slecht weer: wind en regen. We dachten dat we tegen hun zaterdag C1 uit de 2e divisie moes-ten spelen, maar het bleek om de zondag C1 te gaan, die in de 1e klasse speelt. Verandert niks aan het uitgangspunt: je moet winnen. De oefenwedstrijd tegen AFC C2 (2e divisie) afgelopen week bevestigde de vorm: 3-3 en de hele wedstrijd voor gestaan behalve de laatste minuten. Al in de de eerste minuten knalt Tijs met wind mee een vrije trap tegen de kruising aan. De keeper kon er nog net aan komen. In de eerste helft kregen we al veel kansen via Youssef, Nidal, Rowen en Lorenzo en Nidal, maar nog geen goals. Scoor je zelf niet, dan doet de tegenstander dat wel (0-1). Ze hadden snelle aanval-lers die onze verdedigers er soms uit liepen. Een tegenvaller, want we waren niet de mindere ploeg. We speelden niet goed, dat wel. Youssef had nog een goed schot op doel maar de kee-per stompte met zijn vuisten. Bij een corner krijgt Nidal de bal en met een schuiver maakt hij er 1-1 van. Dat was een draaglijker stand.Na rust een beter Diemen, misschien lag het aan het weer want het klaarde op en de zon verscheen zo-waar. Tijs verovert op eigen helft de bal, maakt een een-twee met Yoll, en weet uiteindelijk met links bin-nen te schieten (2-1). De volgende bui dreigt er al weer aan te komen. Maar Diemen ging goed door en de tegenstander leek er doorheen te zitten na enkele blessures. Yoll krijgt een goede kans maar zijn schot was te zwak. We kregen een penalty omdat er hands in de 16 gemaakt was. Jeffrey schiet hem weer koel-bloedig binnen (3-1). Nidal kreeg nog een goede kans na een voorzet van Jamil. Lorenzo maakte netjes de 4-1 na goed werk van Thierry. AFC was nu wel gezien en werd niet meer gevaarlijk (dachten we). Abe werd weer in de spits gezet en Nick ging op goal. Eerst kregen we nog een tegenvaller te verwerken, we gaven te veel ruimte weg achterin: 4-2. Daarna kon Abe nog bijna scoren, maar het bleef verder 4-2 voor Diemen C1 dat voor het eerst sinds jaren de derde ronde haalt in de beker.Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=oEQn9rx9qXc

  Martin

 • nr. 9 16 december 2011 11 svDiemen DeTreffer

  Abcoude D1 - sv Diemen D2 26 novemberSint zit er maar mee, dit seizoen is niet makkelijk voor de D2.Hij verzucht tegen zijn Piet, waarom lukt het toch vaak niet.Alle uitslagen op een rij, Sint wordt hiervan niet blij.Er wordt wel hard gewerkt, dat is door Sint opgemerkt.Sint is meegekomen naar het Abcouder veld, en heeft alle doelpunten geteld.Hij is een enorme fan, en Piet schrijft een verslag met de pen.FC Abcoude staat wel aan de kop, en iedereen vreesde een flop.Maar nee, het wedstrijdverloop stelde iedereen tevree.Er werd door iedereen gestreden, en de duels werden niet vermeden. Twee mooie doelpunten van Jethro en Mees, hielden onze jongens in de race.Een eindstand van 3-2, viel Sint en Piet heel erg mee.Sint is trots op onze mannen, die zich niet lieten verbannen.Straks gaat Sint terug richting het zuiden, een heel stuk voorbij Muiden.Hij laat jullie niet zakken, en hoopt dat jullie nog punten gaan pakken.Goed gespeeld ga zo door, roepen hij en Piet in n koor.

  Sint en Piet

  sv Diemen E1 SDZ E1 2-1 26 novemberJullie begonnen voortvarend. Wester in de spits legde de bal terug op Riley die doortikte naar Mats. Deze haalde uit, schoot maar helaas kon de keeper de bal nog net met gestrekte vingers weghalen. Vlak daarna schoot Riley op de lat. De terug ketsende bal schoot Floris net naast. Nog een paar kansen, maar SDZ had een echt goede keeper en jongens wat ging er ook veel net naast en over. Langzaam aan wordt het voetbaltechnisch gezien wat minder. SDZ speelde ruig en jullie moesten figuurlijk vechten voor de bal. Hierdoor kregen jullie ook minder kans om er al spelend uit te komen - het was te druk op het middenveld en af en toe liepen jullie elkaar in de weg. Tegen het eind van de 1e helft ging Mats er slalommend vandoor en gaf hij de bal van links buiten naar binnen. Een tegenspeler stond precies op de voor ons goede plek en maakte een eigen doelpunt (1-0).Tweede helft begon weer met allerlei kansen. Devin net over, een onverwachts lobje van Justin net over, Milco hard schot naast. En SDZ begon steeds meer druk te zetten, zodat jullie achteruit gedwongen wer-den. Sven had een paar mooie reddingen en Bart haalde nog net een bal van de lijn. Helaas mocht het niet baten en werd het toch 1-1. Het was erg spannend. Jullie hadden veel kansen, maar niet het geluk mee en SDZ probeerde lichamelijk - alles om jullie te storen. Uiteindelijk kon Bart met een mooi balletje binnendoor toch nog Riley in stelling brengen die gelukkig rustig bleef en de 2-1 neerzette. Heel even leek

  het nog 3-1 te kunnen worden na een pass van Wester op Floris die volledig vrij liep maar van achteren werd neergehaald. De vrije trap ging helaas naast.Het was geen hele mooie wedstrijd, maar wel spannend en jullie hebben goed standgehou-den. Sven prima gekeept voor de 1e keer in het team en Wester complimentje voor jou. Je stond in de spits en ipv alleen de ogen naar voren gericht om te scoren, bleef je om je heen kijken en legde je de ballen vaak terug zodat een aanval ingezet kon worden. En ook een pluim voor de scheids die onverstoorbaar bleef en gewoon goed bleef doorfluiten.

  Judith

  sv Diemen E7 - OSV E6 2-9 26 novemberIn onze klasse strijden 4 teams om het kampioenschap en vandaag moesten onze Ameo-tijgers tegen de productiefste ploeg OSV, die in 8 wedstrijden al 87 keer wist te scoren. Tijdens het betreden van het veld werd duidelijk dat we tegen de zware jongens zouden spelen en wel 2e jaars E-tjes. Ondanks het leeftijd- maar vooral het lengteverschil waren onze jongens niet van plan om zich vandaag weg te laten spelen.Al vanaf de aftrap zochten we via Roy en Dylan Blom het doel van onze tegenstander op. De eerste 10 mi-nuten wist de E7 zich prima staande te houden mede door een paar katachtige reddingen van onze goalie Jurre. Toch kwamen we wat ongelukkig op achterstand en via een aantal identieke goals (hoge ballen) wist OSV een geflatteerde 0-6 ruststand op het scorebord te zetten.In de rust was er weinig commentaar van de coach aangezien de mannen een prima 1e helft hadden ge-speeld. De tweede helft begonnen we met een vaste wijziging, Nick op het doel en Jurre op het midden-veld. Binnen een minuut wist OSV de score op 0-7 te zetten. Dat de inzet van de E7 vandaag beloond zou worden was niet meer dan terecht zo wist Roy op aangeven van Dylan B. de 1-7 beheerst in de verre hoek

 • nr. 9 16 december 2011 12 svDiemen DeTreffer

  te plaatsen. Bij de 1-8 had OSV meerdere schoten in een aanval nodig om de geweldig keepende Nick te passeren. Na spits Dylan M. evenals goalie Nick wat informatie te verschaffen over de traagheid van de laatste man van OSV, zorgde Nick vanuit een uittrap ervoor om Dylan Muuren alleen op de keeper van OSV af te sturen, deze wist feilloos de 2-8 binnen te schieten. Mede door toedoen van onze verdediging Tobias, Otnil, Timo en Brandon wisten de jongens de score in de 2e helft te beperken. Vlak voor tijd zette OSV de 2-9 eindstand op het scorebord.Jongens dit was veruit de sterkste tegenstander in deze poule. Ondanks de nederlaag ben ik evenals onze trouwe aanhang van mening dat jullie vandaag als n team geweldig hebben gevoetbald en een ieder minimaal op basis van inzet als rapportcijfer een 11 hebben verdiend.

  John

  Spakenburg F1 sv Diemen F3 26 novemberDoor connecties van onze trainer/coach hebben onze bikkels een oefenwedstrijd gespeeld tegen de F1 van Spakenburg. Er werd gespeeld op het hoofdveld van het mooie complex van Spakenburg. s Morgens hadden ze al hun competitie-wedstrijd gespeeld maar het is natuurlijk een super ervaring om hier te spelen en als klap op de vuurpijl ook nog het veld op te lopen aan de hand van de spelers van de hoofdwedstrijd. Zaterdag hoofdklasse Spakenburg-Katwijk.

  De wedstrijd begon open, met aanvallen aan beide kanten. Voor de rust lukte het Spakenburg om 2 keer door de verdediging te breken en op 2-0 voorsprong te komen. Na het wisselen van helft ging Diemen meteen goed van start en zetten onze jongens de verdediging van Spakenburg goed on-der druk. Het kon niet uitblijven dat er een doelpunt zou vallen, en ja hoor: Youri scoorde uit een rebount van een hard schot van Thijs. De verdedi-ging van Diemen heeft de tweede helft zeer goed gespeeld en waar er een schot op doel kwam hadden we weer Lorenzo staan. Door een super uit-braak van Jeremy kon Jay scoren uit een prachtige voorzet. Helaas kreeg Spakenburg nog een vrije trap op een prachtige afstand van het doel. Hier-

  uit werd het winnende doelpunt door Spakenburg gescoord. Onze bikkels hebben een hele goeie wedstrijd gespeeld en hebben een unieke ervaring gehad.

  Monique

  Weesp B4 - sv Diemen B4 2-9 4 decemberOok vandaag waren de weersomstandigheden redelijk. Af en toe wat spatjes maar verder droog. Ideaal weer om te voetballen dus. Op het prachtige complex van FC Weesp aangekomen maar snel de kleedka-mer in waar Kamil zich van zijn goede kant liet zien en de vloer aanveegde. Later zou hij dat ook op het veld doen met Weesp B4.Na een lange warming-up en wat wachten op de scheidsrechter nam de B4 al snel het heft in handen. Menige aanval strandde door een verkeerde pass of er simpelweg niet raak geschoten. In het begin pro-beerde Weesp nog wel ons tempo bij te houden maar later in de 1e helft zag ik al dat ze moeite hadden ons tempo bij te houden. Donny (wie anders) scoorde weer de 0-1 en Kamil vloog weer op de bekende wijze door de defensie van Weesp en dus 0-2. Daarna kon Weesp zowaar tegenscoren door een inschat-tingsfoutje in de verdediging,1-2. Even zag Weesp wat minder bleek maar Diemen stroopte de mouwen op en scoorde met een knal van Mitchell de 1-3. Kort daarop ging Kamil weer aan de haal en scoorde listig de 1-4. Na balverlies op ons middenveld en een misverstand tussen Justin en Avi scoorde Weesp zelfs de 2-4.In de rust de heren gewezen op het feit dat te kort spel op het middenveld risicovol is en zeker geen breed-tepass door de as. Dat hielp want Weesp kwam maar zelden voor ons doel en als ze er al kwamen stond er altijd wel iemand klaar om de bal weg te poeieren. Op het middenveld kon Brian dan de bal richting onze voorhoede passen en dat leidde tot enorm veel kansen voor ons omdat de defensie van Weesp er met regelmaat werd uitgelopen door Donny, Kamil en Sihar. Uit deze vele kansen scoorde Kamil de 2-5, Donny de 2-6, Brian de 2-7, Donny de 2-8 en Brian (in de laatste minuut) de 2-9. Ondertussen was Weesp zo strijdbaar dat 1 van hen maar over onze keeper Bas struikelde. Bas had een schram op zijn gezicht maar ik denk dat zijn tegenstander de volgende dag wat meer pijn had.Weesp was uitgeput, maar wij gingen voldaan naar huis. Complimenten heren. Vooral in de 2e helft heb ik een poosje staan genieten van jullie spel. Ik was er zelfs af en toe stil van. En als ik mijn mond (als trainer) een poosje niet roer dan gaat het op het veld goed.Over 14 dagen de koploper. We zullen dan flink aan de bak moeten. We moeten dan de kansen die we krijgen direct benutten.

  Ad de Gans

  11

 • nr. 9 16 december 2011 13 svDiemen DeTreffer

  Nieuw-West E4 - sv Diemen E7 5 - 5 3 decemberOp een zeer regenachtige ochtend taai-taaiden onze Ameo/Tijgers naar sportpark de Eendracht. Ondanks het barre weer hadden onze jongens wel zin in een partijtje waterballet.Al vrij vroeg kwamen we aan de leiding door Dylan Muuren die op aangeven van Nick de 0-1 binnen-schoot. Het antwoord van Nieuw-West kwam vrij snel voordat we het wisten stonden we tegen een 2-1 achterstand aan te kijken. Dat dit de start was van een waar voetbalspektakel was wel duidelijk. Na een prachtige aanval via Roy en Dylan Blom schoot Nick beheerst de 2-2 tegen de touwen. Wederom was het onze tegenstander die met een afstandschot aan de leiding kwam. Toch was de koek in de 1e helft nog niet op want Nick wist subtiel zijn tweede en dus de 3-3 binnen te tikken. Vlak voor de rust was het toch Nieuw-West die de 4-3 ruststand binnen knalde.Na de thee ging de strijd onveranderd door. Nu was het Roy die op aangeven van Dylan Blom de 4-4 binnenschoot. Dat Nick kon voetballen en Keepen wiste we al maar dat hij ook kan bowlen was nog niet bekend, bij een van zijn befaamde uittrap-pen schoot hij pardoes Timo ondersteboven en het woordje strike(van Nick) was door sommige ouders langs de lijn te horen. Toch wist onze tegenstander opnieuw aan de leiding te komen, maar het antwoord van Jurre vlak voor tijd bracht de 5-5 eindstand op het bord. Zelfs in de laatste minuut kregen beide Dylans nog een mooie kans op de overwinning maar wist de keeper van onze tegenstander dit te voorkomen.

  John

  sv Diemen F1 - Swift F1 1-1 3 decemberOp deze natte stormachtige ochtend was de F1 er klaar voor. Ze wilden heel graag winnen. Voordat de wedstrijd begon, waren alle spelers al nat geregend.Bij het eerste fluitsignaal zag het er veelbelovend uit. Neal en Seth gingen direct in de aanval en er kwa-men een aantal kansen. Een schot, na een uitbraak van Tim vanaf de middenlijn, viel in handen van de keeper. Vervolgens kwam de bal, via een tegenstander, bij Pelle terecht, maar deze bal werd ook door de keeper tegengehouden. De volgende kans, via Kay op Seth, werd iets te zacht ingeschoten. De jongens van Swift stonden goed te verdedigen. Uiteindelijk scoorde Seth de 1-0.Er werd goed gecombineerd en de spelers konden elkaar goed vinden. Door de harde wind werd bijna elke pass of schot regelmatig van richting veranderd of ging veel te hard. Donny probeerde Yannick, Rit-chie en Ziyad te coachen, maar door de storm was hij waarschijnlijk moeilijk te verstaan. De ouders hiel-den hun adem dan ook in toen Ritchie terugkopte naar Donny. Maar Donny had de bal klemvast. In de laatste minuut schoot Swift nog een keer op goal. Deze bal kwam, mede door de harde wind in het doel van Donny terecht. De wedstrijd eindigde met een botsing tussen Donny en een speler van Swift. Geluk-kig liep dit goed af.Weer goed gespeeld jongens, maar helaas.

  Danielle

  De kanjers

  van de F3

  KAMPIOEN!!!

 • nr. 9 16 december 2011 14 svDiemen DeTreffer

  CAMPIONE

  sv Diemen F3 - FC Amsterdam F2 6-0 3 decemberWat een spanning vanmorgen op veld 3R. Het eerste jaars F3-team kan ongeslagen- kampioen worden. De voorbereiding voor het feest en de huldiging waren al getroffen, ze moesten nog wel even minstens gelijk spelen. De weersvoorspellingen waren helaas niet zo best. In de stromende regen begon de wed-strijd. Langs de kant was veel extra publiek aanwezig om onze jongens aan te moedigen. Opas en omas, ooms en tantes, vrienden en vriendinnen, trotseerden de enorme regenbuien. Door alle paraplus was er bijna geen plek meer langs het veld. Wat een opluchting: het eerste doelpunt werd door Jaydon gescoord. Het spandoek kon worden opgehan-gen (bedankt opa Ben). Onze jongens bleven druk zetten maar de verdediging van de tegenpartij weerde zich dapper. Ze gebruikten zelfs de handen, hierop volgde een penalty voor Diemen. Deze werd keurig in-geschoten door Jay. De jongens kwamen helemaal op dreef. Thijs maakte met een prachtige indraaiende hoekschop het derde doelpunt. Lorenzo heeft weinig te doen gehad omdat de verdediging van Skip en Kyan weer goed werk verrichte. Jay was erg alert en scoorde het vierde doelpunt uit een rebound. Na een welverdiende rust in de warme kleedkamer kwamen ze het veld weer opgestoven, klaar om deze wedstrijd echt te winnen. Ook na rust waren onze jongens steeds op de helft van de tegenstanders en een volgend doelpunt kon niet uitblijven. Nadat er diverse keren op het doel was geschoten lukte het Jay uiteindelijk de bal in het net te werken. Youri zette met een prachtig schot uiteindelijk de stand op 6-0. Wat een feest: de coaches hebben de (kinder) champagne rijkelijk over de spelertjes laten vloeien, een ereronde met de grote beker werd ook nog gemaakt. In de kantine zijn ze nog een keertje in het zonnetje gezet, genoten van een frietje met wat te drinken. De bekertjes werden uitgereikt door de trotse trainer/coach Mike. Jay, Jaydon, Aram, Lorenzo, Skip, Jeremy, Youri, Thijs, Davey en Kyan, jullie zijn een geweldig team. Vol-gende week nog 1 wedstrijd te gaan, als jullie die ook nog winnen hebben jullie alle wedstrijden in deze competitie gewonnen. Volgende competitie zullen jullie het misschien moeilijker krijgen maar als jullie zo doorgaan en als team blijven spelen wordt dit vast en zeker ook een succes!

  Monique

  KERSTzaalvoetbaltoernooi voor F- en E-pupillen!!!Op donderdag 29 december in de blaashal!!!

  Net als voorgaande jaren organiseren we donderdag 29 december voor deF- en E-pupillen van sv Diemen een zaalvoetbaltoernooi (5 tegen 5)

  Locatie: BlaashalPrins Bernhardlaan

  F-pupillen: van 9.30-12.00E-pupillen: van 12.30-15.30

  De kinderen hoeven zich niet van te voren aan te melden maar kunnen zichdonderdag in de blaashal melden waarna de teams samengesteld worden.

  We gaan dus niet met bijv. een E2 tegen een E10 spelen;de spelers van de diverse teams worden verdeeld.

 • nr. 9 16 december 2011 15 svDiemen DeTreffer

  De Dijk 2 sv Diemen 3 9-0 20 novemberIn de nasleep van de gebeurtenissen rond onze aanvoerder Frank moesten we ons bij elkaar rapen om uit tegen De Dijk te spelen. Met moeite konden we 11 man op de been brengen (2 man meldden zich vlak voor de wedstrijd af). Ook nu stond er n totaal ander elftal op het veld. Aanvulling kwam nu van Alwin, Pe-pijn, Rodney, Bart en Jordy. Helaas konden we het niet opbrengen om in deze week van tegenslag voor de volle 100% De Dijk weerstand te bieden omdat sommige spelers vanzelfsprekend met de gedachten elders waren. De Dijk 2 bleek voetballend de beste ploeg te zijn waar we dit seizoen tegen gespeeld heb-ben, n fris, jong en dynamisch team met zo nu en dan wel n erg kort lontje en het is ook een raadsel dat ze slechts middenmoter zijn. Het lukte ze net niet om de 10 te halen. Lekker belangrijkFrank, sterkte! We denken aan je.

  Evert

  VVGA 2 sv Diemen 4 0-13 20 novemberOndanks dat Excelsior - AZ vanwege (dichte) mist gestaakt werd, werd er op de heilige grond van (Park) de Meer eerder op de verjaardag van Stef (nogmaals gefeliciteerd!) onder dezelfde omstandigheden gewoon gevoet-bald op het enige veld(je) van VVGA, een ploeg uit de onderste regionen van onze slechts 8 ploegen tellende klasse. Na de 9-0 van vorige week tegen SDZ waren de verwachtingen wederom hoog gespannen wat betreft het aantal doelpunten en vandaag was dit aantal ook niet meer met twee handen te tellen.Het doelpuntenfestijn begon na een minuut of 8 toen Lennart de bal vanuit een moeilijke hoek bij het doel voorgaf en Coen de bal voor t binnenglijden had: 0-1. Even later had de VVGA-goalie een Diemens schot niet helemaal onder controle, waardoor het projectiel voor de voeten van Mitchell beland-de (0-2). Daarmee was ook het hek van de dam en zorgde JORIK voor de 0-3, waarna Davy met 2 goals (een rebound la Mitchell en een knap schot in de verre hoek) de ruststand op 0-5 zette.Na rust duurde het net als vorige week weer even voordat het net gevonden werd, maar het was Niels, die van laatste man tot spits werd gepromoveerd, de 0-6 tegen de touwen schoot. De daaropvolgende minuten waren voor Lennart. Binnen een luttele drie minuten zorgde hij met een onvervalste gouden hattrick (met links, rechts en met t hoofd) de stand naar 0-9 tilde. Daarna scoorde Niels de bevrijdende 0-10 en zorgden Gino (0-11), Niels (0-12) en Lennart voor 0-13 eindstand, aangezien de scheids de afstraffing van de thuisploeg na 85 minuten niet meer aan kon zien. O ja, VVGA stond op dat moment al geruime tijd met 9 man op het veld, wellicht een goed tweede excuus.Omdat onze enige concurrent, WV-HEDW, verrassend genoeg punten verspeeld bleek te hebben bij de Meer (2-2) gaat de Vier nu op doelsaldo aan de leiding in deze 5e klasse!

  Danny

  AGB 3 sv Diemen 3 7-0 4 decemberHet is geen pretje om in deze roerige tijden in Diemen 3 te spelen. Als je dan ook nog naar AGB moet waar het sowieso altijd lastig is vanwege het harde spel van de thuisclub en het op zijn minst nogal partijdige gefluit der arbiters kun je je borst alvast nat maken. Gelukkig spelen we nu A-categorie dus hebben we altijd n aan-gewezen, dus onpartijdige, scheids. In de bestuurskamer vroeg ik de arbiter dan ook vriendelijk: Bent U aangewezen? Maar bij AGB blijkt dat de KNVB berhaupt niemand durft aan te wijzen dus eenieder keek nogal verbaasd. Nee, ik ben van de club, sprak de man. U bent dus de thuisfluiter? Ja, ik ben de thuisfluiter! Natuur-lijk, effe n gebbetje tussendoor. Totdat de wedstrijd begonHoewel AGB overduidelijk n maatje te groot voor ons bleek en op n regelmatige

  Zaterdag/ZondagContactpersoon zondagsenioren M. van der Vegt tel. 020-6000638Contactpersoon zaterdag-1 T. Witteveen Tel. 06-43091020Contactpersoon veteranen A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

 • nr. 9 16 december 2011 16 svDiemen DeTreffer

  overwinning afstevende bleek de Man met de Fluit zijn woorden meer dan waar te maken en presteerde het ons zon 2 3 goals meer aan te naaien dan we toch al tegen kregen en wist bijna elke aanval van ons af te breken vanwege welk wissewasje dan ook ondertussen aanslagen op Diemer enkels, benen en wat dies meer zij door de vingers te zien. Jammer, want we hadden zeker een goaltje verdiend. Voorin wisten Guy en Peppa meer gevaar te stichten dan we de laatste wedstrijden bij elkaar deden. Achterin bleek Pe-ter goed scoutwerk geleverd te hebben met het aantrekken van Mo, n paar gevallen steekjes daargelaten. Alwin op rechts blijkt ook n goeie aanwinst in zn 2e wedstrijd voor de Drie. Complimenten gaan ook naar Hozan die, nadat ie zich erg boos in de rust omkleedde omdat ie t helemaal gehad had, toch de hele 2e helft bleef om te vlaggen.

  Evil Eef

  Overamstel 3 sv Diemen 4 0-4 4 december)Voordat Sinterklaas het land alweer uit is,volgde voor Diemen 4 een uitwedstrijd met Overamstel wederom als (volgende) hindernis.De thuisploeg dacht de bezoekers te kunnen verrassen,door de wedstrijd op het blubberige eerste veld in te lassen.Lennart had hiervoor maar n gepaste straf,want hij rondde binnen het half uur 2 fraaie diepteballen van Niels keurig af.0-2 was dan ook de stand die bij rust op het bord stond,een welverdiend bakkie thee verdween dan ook gulzig in een ieders mond.Het duurde even in de tweede helft totdat de 0-3 op het bord verscheen,maar die kwam uiteindelijk op naam van Coen middels een magnifieke stift met zn rechterbeen.Zelfs een goedkoop gegeven strafschop werd door de thuisploeg hoog over (en naast) geschoten,zodoende liet Diemen 4 zich nu ook niet van zn troon stoten.Sterker nog, de voorsprong werd tot wanhoop van Overamstel zelfs vergroot,toen Vincent na goed voorbereidend werk van Nick de 0-4 binnenschoot.Ondanks de afwezigheid van een door griep gevelde Stef Mul,hielden invalkeeper Danny en verdedigers Jorik, Sven, Niels en Danil ook nu gewoon de nul.De Sint heeft vandaag van jullie genoten langs de kant,voor nu is het mooi geweest en mag jullie vaste columnist de wedstrijden weer vastleggen voor in de (club)krant.

  Rijmpiet

  Inleveren kopij clubblad!

  Het volgende clubblad komt uit op donderdag 22 december.U kunt uw verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van17/18 december inleveren t/m woensdag 21 december 20.00 uur.

  Lever uw verslagen zo spoedig mogelijk in.U kunt uw verslagen ALLEEN per e-mail, insturen naar:

  [email protected]

  Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

 • nr. 9 16 december 2011 17 svDiemen DeTreffer

  HOOFDPRIJZEN

  1e prijs 100.000,- belastingvrij 2573446

  2e prijs 10.000,- belastingvrij 1250908

  OVERIGE PRIJZEN

  3e prijs 16-daagse rondreis in Europa voor 2 personen t.w.v. 2.500,-

  2289687

  4e 8e prijs Verblijf in vakantiehuis in de Dordogne van Topic Travel Vakantiehuizen t.w.v. 1.500,-

  0548803 1381288 2262639 3095195 3251314

  9e 11e prijs 4-daagse citytrip naar een hoofdstad in Europa voor 2 personen t.w.v. 750,-

  0956552 2374486 3590550

  12e 31e prijs Center Parcs voucher voor weekend/midweekverblijf in 4- of 6-persoons Comfort cottage.

  0179745 0242430 0613022 0656990 0675720

  0719544 0972079 1009589 1059266 2230168

  2283159 2308032 2523975 2774093 2840518

  3123168 3295437 3366931 3460037 3657884

  32e 37e prijs 3-daagse all-inclusive minicruise Newcastle DFDS Seaways voor 2 personen t.w.v. 385,-

  1372508 2574803 3286116 3410940 3470913

  3651110

  38e 47e prijs Spa Wellness Special Veluwse Bron voor 2 personen t.w.v. 169,- p.p.

  0339304 0795724 1011008 1349317 1364056

  2370566 2796016 3144455 3211487 3668335

  48e 77e prijs Duo Reflex Wellness Special Veluwse Bron voor 2 personen t.w.v. 125,- p.p.

  0040469 0325961 0334046 0338520 0397653

  0522643 0578681 0716979 0879281 1004716

  1090738 1263868 1293956 1314785 2205734

  2212245 2232874 2435051 2556690 2680978

  2710150 2761115 2992229 3230938 3236420

  3397761 3483637 3577786 3578080 3642103

  78e 80e prijs 4 dagen Sauerland, Duitsland Pharos Reizen voor 2 personen

  1288973 2675226 3624197

  81e 83e prijs 4 dagen Eiffel, Duitsland Pharos Reizen voor 2 personen

  1321859 2753121 3502791

  84e 128e prijs 4 entreekaarten Veluwse Bron

  0228616 0232390 0388082 0406916 0419392

  0518817 0532604 0626787 0628825 0719472

  0786171 0820933 0868756 0928028 1061802

  1110164 1144753 1272081 1312251 1396067

  2201906 2208415 2245125 2261048 2273953

  2305950 2448165 2478105 2529441 2560405

  2560939 2726075 2756314 2838755 2863142

  2931459 2956568 3005370 3030547 3080457

  3355787 3371483 3572465 3648597 3658475

  129e 133e prijs 4 entreekaarten Bobbejaanland

  0345465 0730130 1096778 3324515 3457674

  TREKKINGSUITSLAG 2011 Trekkingsdatum: 24 november 2011

 • nr. 9 16 december 2011 18 svDiemen DeTreffer

  134e 158e prijs Cadeaubon t.w.v. 100,- Canvassite.nl

  0061293 0066604 0070818 0121571 0180451

  0329969 0343284 0514169 0531128 0590739

  0677773 0843035 0957498 1012841 1089064

  1106879 1131988 1228419 1398303 2603490

  3067634 3312124 3330385 3439607 3660341

  159e 168e prijs 4 entreekaarten De Tuinen van Appeltern

  0033996 0106896 0597128 1231798 1242153

  2830466 2835171 2922537 3048760 3124160

  169e 193e prijs 4 entreekaarten SnowWorld

  0121106 0167941 0290652 0520611 0549444

  0806935 0911407 1110683 1128763 1132036

  1180426 1224969 2205985 2303457 2388963

  2601655 3060612 3066747 3066824 3353592

  3393153 3513324 3531209 3554260 3668374

  194e 203e prijs 4 entreekaarten Duinrell

  0076328 0892188 1421548 2382282 2660383

  2836169 2859817 3317414 3498478 3541731

  PRIJZEN OP EINDCIJFERS

  Laatste 6 cijfers goed 469403 Geldprijs t.w.v. 450,-

  Laatste 5 cijfers goed 53535 Geldprijs t.w.v. 400,-

  Laatste 4 cijfers goed 4714 Center Parcs voucher t.w.v. 130,- incl. Friends World Wide trolley en reistas t.w.v. 170,-

  PRIJZEN INNEN Maak een kopie van uw volledig ingevulde winnende lot en stuur het

  origineel in een voldoende gefrankeerde gesloten envelop naar: Nationale

  Grote Clubactie, Postbus 90100, 5000 LA Tilburg. Uw prijs wordt binnen 6

  weken bijgeschreven op uw bankrekening of naar u toegestuurd. Als u uw

  lot hebt betaald via een eenmalige machtiging, hoeft u niets te doen.

  Binnen zes weken ontvangt u uw prijs thuis of, in geval van een geldprijs,

  op uw bankrekening. Voor de loterij van de Grote Clubactie 2010 is een

  vergunning verleend door het Ministerie van Justitie op 7-12-2009 onder

  nummer 5631620/09/DSP. Wijzigingen op het prijzenpakket zijn door de

  Grote Clubactie te allen tijde voorbehouden.

 • nr. 9 16 december 2011 19 svDiemen DeTreffer

  Programma 17 & 18 decemberZaterdag 17 december10:45 52711 svDiemen D1 Ajax D3 Hoofdklasse B J. van Hoek 9:00 89237 svDiemen D3 Fortius D2 2e klasse 15 9:00 86104 svDiemen D5 Waterwijk D6 3e klasse 19 11.00 (vrs.) svDiemen F11 svDiemen F1212:00 106165 svDiemen MA1 GeuzenMmeer MA1 2e klasse B

  Zondag 18 december10:00 48872 svDiemen A2 Legmeervogels A1 1e klasse 33 10:00 70703 svDiemen B4 AS 80 B5 3e klasse 9 10:00 71782 svDiemen C7 Buitenboys C10 3e klasse 10

  UitwedstrijdenZaterdag 17 december 9:30 161546 DWV E1 svDiemen E1 Hoofdklasse 8 13:00 159989 SDZ E10G svDiemen E7 5e klasse 13 10:00 108299 TABA F1 svDiemen F2 2e klasse 9 9:00 143311 CTO 70 F2 svDiemen F3 3e klasse 14 11:00 132205 AGB F2 svDiemen F6 4e klasse 14

  Zondag 18 december12:00 164095 RODA 23 C1 svDiemen C1 (beker) Groep 1 1 J. van Agteren

  VOORLOPIG Programma zaalvoetbal 14 t/m 20 december

  16-12-2011 21.05 16504 Fenerbahce 1 svDiemen 2 Caland20-12-2011 19:15 16838 Plein83 13 svDiemen 2 Sporthallen Zuid

  ZaalvoetbalZaalcordinator T. Roelofs tel. 06-54223192

  Eerste wedstrijd voor de F12Zaterdag 17 december gaan wij de geboorte vieren van de F12. Zij spelen dan om 11.00 uur hun eerste officile wedstrijd tegen de F11. Na de winterstop gaan zij in de competitie spelen.

  Bram

  Geen keeperstrainingA.s woensdag 21 december is er GEEN keeperstraining voor B/C/D/E/F jeugd meer tot 10 januari.Vanaf woensdag 11 januari starten de keeperstrainingen weer.Aandachtspunt: de F keepers trainen op de woensdagen van 18.00-19.00 bij Niels Neering.

  Groet,Richard Heus

  keeperscoordinator

 • nr. 9 16 december 2011 20 svDiemen DeTreffer

  Mini treffers

  Zoals het er nu naar uit ziet heeft sv Diemen 2 najaarskampioenen, de ME1, gefeliciteerd en de F3, ook voor jullie de felicitaties. Volgende week worden alle eindstanden gepubliceerd en mis-schien treffen we daar nog een paar kampioenen aan. Als dat zo is stuur dan een foto van het team, met daarbij de namen natuurlijk en welk team het is!

  Onze kantine treft u in een prachtige kerstsfeer aan, dit hebben we te danken aan de dames Susanne Boosten en Janet Vet. Dames heel hartelijk dank!!!

  De Grote Clubactie is een groot succes geworden dankzij Wendie Huinink en Carolien Boomgaard. De opbrengst is nog nooit zo groot geweest, ook onze jeugdige verko-pertjes moeten wij dan ook hartelijk danken. Wendie en Carolien, cha-peau!!! Elders in het clubblad kunt u de uitslag vinden van de trekking.

  De pupillen die de meeste loten hebben verkocht in de D, E en F cate-gorie zijn: Robin Gontha E-pupil, Amar-Raj Hoebba F8 en Dean Palmer

  D-pupil.

  Philip Oomstee leider van de zondag-1 en dat al vele jaren, de vaste barkeeper op de donder-dag en nog veel meer, heeft afgelopen woensdag een zware operatie ondergaan in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Een zeer vervelende ziekte heeft er voor gezorgd dat een longkwab moest wor-den verwijderd. Philip was de volgende dag nog erg versuft en had veel pijn. Hij gaat er alles aan doen om voor de Kerst weer thuis te zijn, iedereen die hem goed kent weet dat het hem gaat luk-ken. Stuur Philip een kaartje, dat zal hem goed doen. Philip Oomstee, Steenen Kamer 27, 1111 TC Diemen. Nog snel even doen.

  Op zondag 13 (?) november heeft Frank Scheffers zijn scheenbeen gebroken, later in de week kwa-men er grote complicaties bij. Er is voor Frank en zijn vrouw en kinderen een moeilijke tijd aange-broken, Frank revalideert in Heliomare in Wijk aan Zee. Frank het allerbeste, met jouw routine ga je deze moeilijke wedstrijd zeker winnen!!! Ook Frank kunnen we steunen, stuur een kaartje: Frank Scheffers, Soderblomstraat 203, 2131 GG Hoofddorp.