De Treffer 2008-2009 - 2008-09-01

of 14 /14
Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Voorzitter jeugdcommissie H.J. Berkhout e-mail: ([email protected]) Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: [email protected] Clubblad verzending Mevr. M. Stoete Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen 020-699 20 48 / E-mail: [email protected] Een nieuw mooi sportief seizoen vol respect voor elkaar Jaargang 75 nr. 2 1 september 2008 Het seizoen is weer begonnen. Het clubhuis is weer helemaal op orde ge- bracht, er zijn weer nieuwe ballen, de kantine heeft prachtig nieuw meu- bilair en het eerste veld heeft op alle plekken weer mooi groen gras. Dus weer trainen en voetballen. Dat betekent ook het maken van een trainingsrooster, aanstellen van trainers en leiders. Aan het eind van het seizoen zijn daar al wel ideeën over, maar aan het begin van het nieuwe seizoen moet alles ook weer netjes op zijn plek vallen. Dat is grotendeels weer gelukt, grotendeels, dus nog niet helemaal. De teams zullen definitief ingedeeld worden, het trai- ningsschema zal waar nodig nog verder aange- past worden, voor een aantal teams hebben we nog geen trainers en/of leiders kunnen vinden en zo verder. Dus nog ge- noeg werk aan de winkel voor de vrijwilligers. Dat betekent dat het in het begin nog niet helemaal loopt zoals we al- lemaal zouden willen. Geef ons even de tijd en nog liever help ons waar dat kan. Ongetwijfeld zullen we ook fouten maken. Ieder jaar zijn er altijd wel een aantal mensen die dan geïrriteerd reageren. We hebben soms zeer ver- hitte situaties meegemaakt. En dan vergeten we dat al deze vrijwilligers hun vrije tijd voor uw kinde- ren opofferen, soms ook niet altijd evenveel zin hebben en ook in de kou en in de regen staan. Als er iets mis gaat of dreigt te gaan, reageer dan niet in negatieve zin maar pak het positief op: help elkaar! Een van de positieve punten is dat we na een aantal jaren weer een jeugd- commissie hebben (zie elders in deze Treffer). Laten we dit seizoen vooral tonen dat we allen met respect met elkaar om kunnen gaan en vooral dankbaar kunnen zijn voor al het werk van al onze vrijwilligers. Dus ik wens jullie allemaal veel sportiviteit en wijsheid toe. Herman Berkhout van de jeugd- voorzitter

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Treffer 2008-2009 - 2008-09-01

Page 1: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-01

Voorzitter

M.F. Lunstroo

tel. 020-6992020

e-mail: [email protected]

Secretaris

P.P. van Rooij

tel. 020- 6951294

e-mail: [email protected]

Penningmeester

R. Stallinga

tel. 020-6004332

e-mail: [email protected]

Voorzitter jeugdcommissie

H.J. Berkhoute-mail: ([email protected])

Kontributie-donatie

RABOBANK 39.35.09.214

sv Diemen ledenadministratie

Postbus 189

1110 AD Diemen

Kantinebeheerder

A.J. Stellingwerff

tel. 020-6992134

Redaktie clubblad

M.E. Post

tel. 020-6909679

e-mail: [email protected]

Clubblad verzending

Mevr. M. Stoete

Alle correspondentie

betreffende

de ledenadministratie

sturen naar:

sv Diemen

Ledenadministratie

Postbus 189,

1110 AD Diemen

DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931

Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: [email protected]

Een nieuw mooi sportief seizoenvol respect voor elkaar

Jaargang 75 nr. 2 1 september 2008

Het seizoen is weer begonnen. Het clubhuis is weer helemaal op orde ge-

bracht, er zijn weer nieuwe ballen, de kantine heeft prachtig nieuw meu-

bilair en het eerste veld heeft op alle plekken weer mooi groen gras.

Dus weer trainen en voetballen. Dat betekent ook het maken van een

trainingsrooster, aanstellen van trainers en leiders. Aan het eind van het

seizoen zijn daar al wel ideeën over, maar aan het begin van het nieuwe

seizoen moet alles ook weer netjes op zijn plek vallen.

Dat is grotendeels weer gelukt, grotendeels, dus nog niet helemaal. De

teams zullen defi nitief ingedeeld worden, het trai-

ningsschema zal waar nodig nog verder aange-

past worden, voor een aantal teams hebben we

nog geen trainers en/of leiders kunnen vinden en zo verder. Dus nog ge-

noeg werk aan de winkel voor de vrijwilligers.

Dat betekent dat het in het begin nog niet helemaal loopt zoals we al-

lemaal zouden willen. Geef ons even de tijd en nog liever help ons waar

dat kan.

Ongetwijfeld zullen we ook fouten maken. Ieder jaar zijn er altijd wel een

aantal mensen die dan geïrriteerd reageren. We hebben soms zeer ver-

hitte situaties meegemaakt.

En dan vergeten we dat al deze vrijwilligers hun vrije tijd voor uw kinde-

ren opofferen, soms ook niet altijd evenveel zin hebben en ook in de kou

en in de regen staan. Als er iets mis gaat of dreigt te gaan, reageer dan niet

in negatieve zin maar pak het positief op: help elkaar!

Een van de positieve punten is dat we na een aantal jaren weer een jeugd-

commissie hebben (zie elders in deze Treffer).

Laten we dit seizoen vooral tonen dat we allen met respect met elkaar om

kunnen gaan en vooral dankbaar kunnen zijn voor al het werk van al onze

vrijwilligers.

Dus ik wens jullie allemaal veel sportiviteit en wijsheid toe.

Herman Berkhout

van de jeugd-voorzitter

Page 2: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-01

nr. 2 / 1 september 2008 2 svDiemen / DeTreffer

Offi ciële mededelingenNieuwe ledenH. Chaara 10-09-1993 B-jun Geldershoofd 318, 1103 BG Amsterdam tel. 020-7770723M.J.E. Duda 23-05-1994 C-jun. Meerkoet 42, 1111 WC Diemen tel. 020-6926319U. Mohammed 11-01-2000 F-pup. M.L. Kinglaan 338, 1111 LR Diemen tel. 020-6005924N. Elhajoui Eljaafari 21-11-2000 F-pup. Heivlinderweg 48, 1113 LT Diemen tel. 020-6953757L. Romijn 26-03-1991 ZVB. Pieter de Hooghlaan 16, 1399 GA Muiderberg tel. 0294-271730D. Does 31-03-1998 E-pup, Parelmoervlinder 3, 1113 KV Diemen tel. 020-6004886M.A. Ernest 07-01-1965 NSL. Rietzangerweg 94, 1111 VN Diemen tel. 020-6982624E.C.M. Oudshoorn 18-02-1965 NSL. Hermelijnvlinder 20, 1113 LH Diemen tel. 020-6904445M.E.J. Homveld 12-12-1957 NSL. Apollovlinder 61, 1113 LM Diemen tel. 020-6951136H.C. Huijsers 13-08-1946 NSL. Jan van Boendelastraat 1, 1064 KA Amsterdam tel. 06-12681965M. Hoogland 21-01-1973 NSL. Citroenvlinder 7, 1113 KJ Diemen tel. 020-4000762S. Ilcken 03-04-1957 NSL. Distelvlinderweg 1, 1113 KA Diemen tel. 020-6995987R. Lukken 17-11-1962 NSL. Botterweg 26, 1113 HT Diemen tel. 06-51546797J. Muuren 25-08-1965 NSL. Kantershof 520, 1104 HC Amsterdam tel. 020-6950758R. Roele 25-09-1967 NSL. Schoolstraat 16, 1111 BR Diemen tel. 020-6907988A.M. de Smalen 20-03-1971 NSL. Rode Kruislaan 22, 1111 PB Diemen tel. 020-6634546R. Stellingwerff 05-08-1972 NSL. Reinier Castelijnstraat 24, 1111 AX Diemen tel. 020-6956780R.J. Ferdinandus 05-09-1965 NSL. Oranjeplantsoen 63, 1111 CG Diemen tel. 020-6904480R.L.A. Budhu Lall 22-01-1962 NSL. Galjoen 25, 1113 GR Diemen tel. 020-6006999M.H. Stuifzand 23-04-1967 NSL. Henry Dunantlaan 83, 1111 ZJ Diemen tel. 06-55947438Q.M. Dompig 06-06-1980 ZVB. Postjesweg 38², 1057 EB Amsterdam tel. 06-27348311T. Boers 28-07-1985 ZON. Rode Kruislaan 101, 1111 NG Diemen tel. 020-6904774M. Schutten 19-07-1992 B-jun. Zeezigt 132, 1111 TN Diemen tel. 020-6005576J.K. Amende 16-06-1997 D-pup. Albert Schweitzerstraat 13, 1111 KH Diemen tel. 020-6006010R. Rammeloo 03-12-1997 D-pup. Rustenburgh 12, 1111 VE Diemen tel. 020-6003707M. van der Kraan 19-10-1980 ZAT. Van der Broekstraat 101, 3544 MV Utrecht tel. 020-8788582K.P. Petronia 11-10-1994 C-jun. Portengenstraat 27, 1106 BX Amsterdam tel. 06-20771541L.C. Bosk 05-02-1999 E-pup. Oostelijk Halfrond 162, 1183 ER Amstelveen tel. 020-7742575D.B.C. Blom 11-07-2001 F-pup. M.L. Kinglaan 292, 1111 LP Diemen tel. 020-6006552P.H. Silva Oliviera 24-12-2001 F-pup. Fregat 353, 1113 EH Diemen tel. 020-6997393M.A. Keijzer 09-12-2000 F-pup. Gravenland 75, 1111 SL Diemen tel. 020-6001817S.J. Heemskerk 28-09-2001 F-pup. Agaatvlinder 4, 1113 KP Diemen tel. 020-6003660

AdreswijzigingT. Simons wordt: Schoener 12, 1113 JE DiemenJ. Simons wordt: Schoener 12, 1113 JE DiemenT. Mous wordt: In de Watermolen 45, 1115 GB DuivendrechtL. Mous wordt: In de Watermolen 45, 1115 GB DuivendrechtM. Compier wordt: Oranjeplantsoen 1, 1111 CD Diemen

Bedankt als lid

ScheidsrechtersopleidingenOproep aan alle B-junioren, A-junioren, senioren,

NSL en belangstellende ouders

Van de KNVB is bericht ontvangen dat de scheidsrechtersopleidingen 2008-2009 weer gaan beginnen. Met name de Basis Opleiding Scheidsrechter Veldvoetbal ( BOS-veld).Deze opleiding omvat 7 bijeenkomsten en wordt op doordeweekse avonden gegeven. Vanaf 19.00 uur of 19.30 uur en duren 3 uur. De cursusbijdrage (€ 20, -) is voor onze clubscheidsrechters voor rekening van sv Diemen. De cur-sus kan worden gevolgd vanaf 16 jaar. Voor Amsterdam is de startdatum 29 september.U kunt een inschrijfformulier krijgen bij de secretaris Peter van Rooij, [email protected] en de scheidsrechters co-ordinatoren Simon Haas en Arthur Ritmeester.Ook start een cursus voor Assistent scheidsrechters op 28 augustus. Dit betreft 2 avonden van 2,5 uur. De kosten € 5, - komen ten laste van sv Diemen.Mocht u meer willen weten over deze opleidingen van de KNVB dan kunt u hen bellen: Peter Vriend, 020-4879147Er worden in de loop van het seizoen ook nog opleidingen georganiseerd voor pupillen en juniorscheidsrechters. U wordt daarover nog geïnformeerd. sv Diemen kan nog een groot aantal clubscheidsrechters gebruiken. Dus hebt u belangstelling. Geeft u op voor de opleiding!!!

E. Hamelo F-pup.M. Menninga ZON.

S. Veldboom D-pup.H. Resimcioglu D-pup.

Page 3: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-01

nr. 2 / 1 september 2008 3 svDiemen / DeTreffer

Extra mogelijkheid te controleren op “Afgelasting”

De KNVB heeft via haar website een extra mogelijkheid gemaakt om op de speeldag te controleren of een wedstrijd is afgelast. Naast onze huidige mogelijkheden via het antwoordapparaat en Radio Diemen (zie clubblad De Treffer) is dit een interessante extra optie waar zeker veel leden in de toekomst gebruik van kunnen gaan maken.HandleidingOptie 1 Afgelasting per club in programma deze week - log via Internet in op www.knvb.nl- selecteer Clubs en competities » Zoeken op Club.- Vul de clubnaam als, Diemen sv, in en druk op de knop “Zoek en Vind”.- Druk op de knop “Deze week”.- U moet dan kijken naar de meest rechtse kolom “Status”.- In deze kolom kunt u zien of uw wedstrijd is afgelast

Optie 2 Afgelasting per club in programma per competitie.- log via Internet in op www.knvb.nl- selecteer Clubs en competities » Zoeken op Club.- Vul de clubnaam als, Diemen sv, in en druk op de knop “Zoek en Vind”.- Selecteer het team waarvoor u wilt zien of uw team is afgelast en om eventueel te bekijken welke wedstrijden zijn

afgelast in de betreffende poule.- In de kolom “Details” kunt u zien welke wedstrijden in de poule zijn afgelast.

sv Diemen gaat deelnemen aan deze nieuwe wijze van doorgifte.Voor de uitwedstrijden zijn we afhankelijk of de desbetreffende vereniging ook wil deelnemen aan het nieuwe sy-steem. Niet elke vereniging is daar al op ingesteld.sv Diemen heeft als proef al een paar keer op deze wijze gewerkt. Vanaf de komende week zullen onze consuls de afgelastingen van de thuiswedstrijden ook door gaan geven aan de KNVB.Maak van het systeem gebruik!!! Dit scheelt veel onnodige telefoontjes op de wedstrijddagen.

Vanaf 15 augustus kunt u iedere vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur uw kleding afhalen!

Aanmelden als KNVB liddoor elftalleiders, clubscheidsrechters, trainers en hulptrainers etc.

Door de werkzaamheden aan het nieuwe ledenadministratiesysteem Sport Link is ons gebleken dat een zeer groot aantal elftalleiders, clubscheidsrechters, trainers en hulptrainers geen lid zijn van de vereniging sv Diemen.De KNVB stelt ons verplicht om iedereen die een taak of functie vervult binnen de vereniging als lid aan te melden bij de KNVB. Het bestuur ondersteunt deze verplichting van de KNVB. Het lidmaatschap van sv Diemen brengt voor deze personen namelijk het grote voordeel met zich mee dat zij op een bepaald aantal gebieden mede-verzekerd zijn door de KNVB. Dit is zelfs van toepassing tijdens het gaan naar de wedstrijden en naar huis en andere offi ciële activiteiten van de vereniging. Wanneer u zich inschrijft wordt u in onze administratie een zogenaamd Niet Spelend Lid met KNVB functie. Dit kost u niets ( dus NUL EURO) want de vereniging draagt de inschrijvingskosten bij de KNVB. Er is dus geen enkele reden om u niet in te schrijven.Wat moet u doen; Vraag uw bestuurslid om een aanmeldingsformulier van sv Diemen of download deze van de web-site www.svdiemen.nl Vul het formulier volledig in en geef uw functie of taak binnen de vereniging aan. Stuur het formulier op naar de Le-denadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN of geef het af aan een bestuurslid. De ledenadministratie zal dan uw aanmelding zo snel mogelijk verwerken. Bij voorbaat dank voor de medewerking in uw eigen voordeel.

Secretaris

Oproep aan alle leden (pupillen, junioren, senioren en NSL)Verzamelen E-mail adressen

Het nieuwe systeem van ledenadministratie Sportlink heeft de mogelijkheid om E-mailadressen te registreren en om vanuit het programma te mailen naar degenen waarvan het mailadres is geregistreerd. Deze mogelijkheid kan de communicatie binnen de vereniging sterk verbeteren. Dus doe ik hierbij een dringende oproep aan alle leden om hun mailadres aan mij door te geven. Dit kan zeer simpel door een mailtje te sturen aan [email protected] Voeg direct ter controle ook nog het tele-foonnummer en 06-nummer toe. Wij stellen het zeer op prijs wanneer jullie dit willen doen. Het is een voordeel voor het bestuur, leiders en overige medewerkers wanneer we de beschikking krijgen over een groot bestand aan mail-adressen.

P.P. van Rooij-secretaris

Page 4: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-01

nr. 2 / 1 september 2008 4 svDiemen / DeTreffer

Advertentiepagina

Page 5: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-01

nr. 2 / 1 september 2008 5 svDiemen / DeTreffer

Pasfoto’s

Er zijn nog een aantal leden die geen pasfoto hebben ingeleverd voor hun spelerspas.U weet geen SPELERSPAS = NIET SPELEN!

Sponsornieuws

sv Diemen is er in geslaagd in het gesloten seizoen weer een aantal nieuwe sponsors aan te trekken. Hierbij een overzicht.- In augustus is aan de Muiderstraatweg 3, Hip en Knip geopend, de zaak voor al uw kinderkleding en kinderkap-

sels. Bij Hip en Knip bent u aan het juiste adres voor de nieuwste, hipste en coolste kleding voor alle jongens en meisjes van 0 tot 12 jaar. Naast hippe modieuze kleding voor uw kind heeft Hip en Knip ook een gespecialiseerde kinderkapper in huis. De gediplomeerde kapster zorgt voor een hip en passend kapsel bij elke outfi t. www.hipenknip.nl Hip en Knip steunt sv Diemen met een advertentie in het clubblad.

- Droog Cleaning Service/Wasserij A.N.S., Ouddiemerlaan 201 heeft zich eveneens aan de ver-eniging verbonden met een advertentie in het clubblad. Deze zaak is sinds vele jaren gevestigd in Diemen en heeft van oudsher een relatie met onze vereniging. Zij staan voor ouderwetse kwaliteit & service, met haal- en bezorgservice, kledingreparatie etc.

- Technicum, vestiging Amsterdam, Johan Muyskenweg 32A is de volgende nieuwe partner voor ons. Zij hebben zich aan de vereniging verbonden met een reclamebord, een banner op de website en een adver-tentie in het clubblad. Technicum heeft een landelijk netwerk van vestigingen voor het bemiddelen in technisch uit-voerend personeel op vmbo- en mbo-niveau in bijna alle vakgebieden. Het is een onderdeel van het internationaal opererende USG People. De vestigingen zijn on-line verbonden voor een snelle zoektocht naar vakmensen. Dat betekent geavanceerde diensten, brede know how en de mogelijkheden om over de grens heen naar mensen en middelen te kijken. Maar vooral bedrijven kiezen hen omdat aan het eind van de dag maar één ding geldt: kwaliteit. www.technicum.nl

- De Amstelveense Voetbalacademie heeft een banner genomen op de website. Voor informatie www.deave.nl . Deze academie werkt op de velden van v.v. NFC te Amstelveen. De academie leert spelers de meest elementaire onderdelen van het voetbalspel waarbij de nadruk op het onderdeel techniek komt te liggen.

Daarnaast vergeten we natuurlijk onze bestaande begunstigers/sponsoren niet die vaak al jaren een reclame-bord hebben langs ons veld en/of een advertentie in het clubblad De Treffer of shirtsponsor zijn. Blader De Treffer maar eens goed door en kijk eens op het veld.Leden van sv Diemen laat in uw contacten en opdrachten aan deze bedrijven blijken dat U hen kent vanuit sv Die-men. Zij stellen dit zeer op prijs en zien dan ook iets terug voor hun inzet voor onze vereniging. Zet de huidige be-gunstigers/sponsoren in het zonnetje door bij hen uw opdrachten te plaatsen of uw inkopen daar te doen.

Hoe krijgen we nog meer sponsoren?Weet U iemand of een bedrijf in uw naaste omgeving waarvan U weet dat die eigenlijk wel wat voor sv Diemen wil doen geef dit dan door aan de sponsorcoördinator Philip Oomstee, tel: 020-6900929 of 06-4622360 of mail [email protected] secretaris Peter van Rooij, tel: 020-6951294 of 06-23222755 of mail [email protected] deze belangstellenden kunnen we dan onze schitterende nieuwe sponsorbrochure 2008-2009 mailen of per-soonlijk bezorgen en toelichten.

Afkeuringen bij bekerwedstrijden

Alle bekerwedstrijden, ongeacht leeftijdsgroep of niveau, vallen voortaan wat betreft afgelastingen allemaal onder categorie A. Deze belangrijke aanpassing is met ingang van het seizoen 2008/’09 doorgevoerd in het zogenoemde afkeuringsbeleid van de KNVB.Wat betekent dit concreet? Als in een district alleen wedstrijden van categorie B zijn afgekeurd, gaan alle bekerwed-strijden op die betreffende dag wél door. Met deze aanpassing kan de voortgang van de bekercompetitie beter worden gewaarborgd. Bij het plannen van vervolgrondes kan het namelijk van belang zijn dat bekerwedstrijden voorrang moeten krijgen boven de op die dag geplande competitiewedstrijden voor categorie B.

Site KNVB

Page 6: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-01

nr. 2 / 1 september 2008 6 svDiemen / DeTreffer

Jeugdtreffer Wedstrijdsecretarissen

A-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 D-pupillen H. Berkhout tel. 020-6995055

B-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 E-pupillen G. Hilgen tel. 020-6908436

C-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865

Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Mini-pupillen Vacant tel. 020-6995055

Verslag Mini-EK F-Pupillen

Onder goede omstandigheden heeft onze jongste jeugd een begin gemaakt met het voetbal seizoen 2008-2009, in een onderling toernooi waarbij de nadruk lag op het kennismaken. Iedereen streed voor wat hij/zij waard was onder-leiding van scheidsrechters uit de D-selectie (prima gedaan mannen en bedankt).Het was een spannend toernooi waarbij de F-3 als eerste eindigde. Helaas door een fout in de uitslag van één van de poulewedstrijden van poule A is de F-1 eigenlijk ten onrechte negende geworden maar sportief als de spelers zijn accepteerde zij dit onrecht en namen de beker en vaantjes toch met trots in ontvangst.Hier de volledige uitslag: 1e F-3, 2e F-12, 3e F-4, 5e F-2, 6e F-7, 7e F-6, 8e F-10, 9e F-1, 10e F-9, 11e F-5, 12e F-11. Gelukkig hebben veel leiders zich weer opgegeven om in het komende seizoen de teams te begeleiden. Ik reken op een goede samenwerking.

Bram Uljee.020-6954865

[email protected]

Terreindienst

U heeft ongetwijfeld gemerkt dat op zaterdag, Piet van Dijk de terreindienst en dus de limonade nog niet verzorgt, hij is nog een maandje afwezig. Ik roep dan ook de leiders/sters op, er voor te zorgen denk ook aan de tegenpartij. Wat houdt het in? Bekers vullen met limonade nagebruik bekers omspoelen, kleedkamers droogtrekken.

Bram

F-pupillen nieuws F8 - F11 - F12

De F-8 bestaat nu uit de volgende spelers:Neo Baron, Sagar Soenessardien, Daniël Tjon Hing, Poernomo Hamid, Hendro Hamid, Ronen Hofmann, Mattijn Keizer en Moos Beentjes, Leidster: (de Moeder van Neo Baron, gaat de “administratie” doen)

De F-11 en F-12 zijn opgedeeld: F-11: Timo van Berkum, Joni Kraan, Dylan Muuren, Storm Rooze, Brandon Tjon A Pauw, Nick Roo, Sven Heems-kerk, Pedro Silva Olivera, Mika van Eijk en Kevin Bahadoer.Leider: Johan Muren.

F-12: Britt Roele, Sacha van de Heuvel, Bente Lap, Nordin Elhajoui, Jason Sumter, Jaffaar Rassi, Jurre Kreuger, Dylan Blom, Otniël TuinFort en Uhmar Mohammed.Leider: Dolf Roele.

Bram UljeeWedstrijdsecr. F-Pupillen

020- 6954865 [email protected]

De Dijk D2 - sv Diemen D2 1-13 (beker)Na weken trainen en een aantal oefenwedstrijden vandaag het echte werk. De eerste bekerwedstrijd tegen de Dijk D2. Al vroeg op pad; de koffi e was nog niet eens klaar in de kantine. Het gras was lang en nat; dat was in het begin van de wedstrijd wel even lastig maar de D2 was er al snel aan gewend. Er werd goed samengespeeld. De Dijk gaf niet veel partij en voor de rust maakte de D2 maar liefs 6 doelpunten (Jeroen, Salim, Tim, Jesse, Salim en Lesley). Enthousiaste ouders en 2 konijnen keken toe. Vanaf de aftrap in de 2e helft ging de Dijk meteen in de aanval maar de verdediging stond sterk en keeper Nick hield het doel schoon. Diemen was op dreef en maakte nog 3 goals (Lesley, Genno, Salim). De Dijk deed toch nog wat terug en maakte 1-9. Diemen bleef scoren en met doelpunten van Richell (2x), Salim en Delano werd de eindstand bepaald op 1-13. Nog 2 bekerwedstrijden te gaan.

Elly

Page 7: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-01

nr. 2 / 1 september 2008 7 svDiemen / DeTreffer

Velden tegenstanders Aalsmeer Sportpark Hornmeer, Dreef 1, 1431 HX Aalsmeer 0297-326380/323442Abcoude Sportpark Hollandse Kade, Nieuwe Amsterdamseweg 1, Abcoude 0294-281488/283984ABN/AMRO Amsterdamse Bos, Jan Tooroplaan 48, 1182 AE Amstelveen 020-6431327ADO ‘20 Sportpark De Vlotter, Oosterweg 4 c , 1968 KM Heemskerk (NH) 0251-244534/344543AGB Sportpark Ookmeer, Abe Lenstralaan 6 1067 MV Amsterdam 020-6110608Ajax Sportpark De Toekomst, Borchlandweg 6-16, 1099 CT Amsterdam 020-3119107Allen Weerbaar Sportvallei Zanderijweg, Zanderijweg 10 A, 1403 XV Bussum 035-6919306Almere Sportpark De Marken, Hofmark, 1355 ES Almere 036-5310005/5310183Altius Sportpark Berenstein,Kininelaantje 6, 1243 LD ‘s Graveland 035-6561730Amstelland United Sportpark Strandvliet, Zwartelaantje 5, 1099 CE Amsterdam 020-6965551/6965599Amstelveen A110 Sportpark Sportlaan, Sportlaan 1 ,1185 CW Amstelveen 020-6452443Amsterdam Seref Spor Sportpark Riekerhaven, Overschiestraat 194,1062 XK Amsterdam 020-6170570Amsterdam United FC Sportpark Strandvliet, Zwartelaantje 5, 1099 CE Amsterdam 020-6965551AMVJ Sportpark ‘t Loopveld,Aanloop 4, 1183 SZ Amstelveen 020-6457248Ankaraspor FC Sportpark Middenmeer,Radioweg 92,1098 NJ Amsterdam 020-4650156APGS Sportpark Overamstel, Ouderkerkerdijk 150, 1096 CR Amsterdam 020-5594488Argon Sportpark Gemeentecomplex Hoofdweg 85 A, 3641 PR Mijdrecht 0297-281886/286078Arsenal Sportpark De Schinkel, IJsbaanpad 50, 1076 CV Amsterdam 020-6794226AS ‘80 Sportpark Klein Brandpark, Eilandendreef, 1312 Almere 036-5331335ASV’65 Sportpark ASV, Stichts End 1, 1244 PK Ankeveen 035-6562737Badhoevedorp Schuilhoeve,Sportpark Badhoevedorp,Sportlaan 2 ,1171 EH Badhoeved. 020-6592500Batavia’90 Sportpark de Doggersbank,Getijdenlaan 0,8226 DG Lelystad 0320-254747Beursbengels De Sportlaan, (terrein NFC), 1185 TB Amstelveen 020-6412696Bijlmer Sportpark De Toekomst, Borchlandweg 6-16, 1099 CT Amsterdam 020-3632927/0607798403Black Devils Spaanseruiterpad 2, 2153 ER Nieuw Vennep 0252-673518Blauw Wit Amsterdam Sportpark Sloten, Sloterweg 1045 ,1066 CD Amsterdam 020-6171944/6175777Bloemenkwartier Sportpark Loosdrecht, ‘t Jagerspaadje 26, 1231 KJ Loosdrecht 035-5823442Breukelen Sportpark Broekdijk-Oost,Broekdijk-Oost 30,3621 LN Breukelen 0346-262856Buitenboys Sportpark Polderkwartier, Daniel Stalpaertstraat 1, 1333 NA Almere/Buiten 036-5320561Buitenveldert, Sportpark Buitenveldert, De Boelelaan 1100 ,1081 HZ Amsterdam/Buitenv 020-6445577Chabab Sportpark Riekerhaven, Overschiestraat 195, 1062 XK Amsterdam 020-6178581CSW Sportpark CSW, Pieter Joostenlaan, 3648 XR Wilnis 0297-285247CTO’70 Sportpark de Hoop, Biesbosch 39, 1115 HE Duivendrecht 020-6005728/6005361DCG Sportpark Ookmeer, Han Hollanderlaan 12, 1067 BB Amsterdam./W 020-6139209DEM Sportpark DEM, Beneluxlaan 1, 1946 WG Beverwijk 0251-230038Diemen Sportpark de Diemen, Sportlaan 13, 1111 PX Diemen, 020-6992048Dijk De Sportpark Schellingwoude,Schellingwouderdijk 220,1023 NL Amsterdam 020-4904560DIOS Sportpark de Trapschans, Dotterbloemstraat 1, 2153 ES Nieuw Vennep 0252-673518DRC Sportpark Durgerdam, Durgerdammerdijk 76, 1026 CB Amsterdam 020-4904629DSOV Sportpark Vijfhuizen,Zijdewind 3, 2141 VA Vijfhuizen 023-5581574DVVA Sportpark Drieburg,Drieburgpad 3, 1097 HK Amsterdam 020-6949626DWS Sportpark Spieringhorn, Seineweg 1, 1043 BG Amsterdam/W 020-6881627DWV Sportpark Elzenhagen, J.H. Hisgenpad 2, 1025 WK Amsterdam/N 020-6369195/6340468EDO Noordersportpark, mr. Jan Gerritszlaan, 2024 KG Haarlem 023-5255675Eendracht ‘82 Sportpark De Eendracht II, Bok de Korverweg 1, 1067 HR Amsterdam/W 020-6131829FIT Sportpark Drieburg, Drieburgpad 3, 1097 HK Amsterdam 020-6920810Fortius Sportpark Middenmeer,Radioweg 1, 1098 NG Amsterdam 020-6927955Fortuna Wormerveer Sportpark Fortuna W’veer, Provincialeweg 5,1521 Wormerveer 075-6215990/6283970Forza Almere Sportpark Bok de Korver, Havendreef 3,1322 Almere 036-5325530Geinburgia Sportcomplex B. de Vries, Seizoenenhof 5, 1109 CA Amsterdam Z-O 0294-411094/489076Geinoord Nieuwegein Sportpark Parkhout, Parkhout 3432 NE Nieuwegein 030-6065393Germaan De Sportpark De Eendracht, Bok de Korverweg, 1067 HR Amsterdam 020-6137323Geuzen/Middenmeer, Sportpark Voorland, Voorlandpad 15, 1098 TZ Amsterdam 020-6927617Haarlem HFC Sportpark HFC Haarlem Sportweg 8, 2024 CN Haarlem 023-5252233/0620112621HBC Sportpark H.B.C., Cruquisweg 39 , 2102 LS Heemstede 023-5280875/5281934 HBOK Sportpark Termieten Gouw Zunderdorp, Termietengouw 8, 1027 AD A’dam 020-6366013Hellas Sport Sportpark Hoornseveld, Sportlaan 4, 1508 DZ Zaandam 075-6165249/6311328Hollandia Juliana Sportpark, Nieuwe Wal 2, 1621 MB Hoorn 0229-215090/277092Hoofddorp Sportcomplex de IJvelden, IJweg 1155, 2133 MJ Hoofddorp 023-5614162/5637961JOS/Watergraafsmeer Sportpark Drieburg,Drie Burgpad 3 1097 HK Amsterdam 020-6941013/6940969Kadoelen Sportpark Kadoelen, Kadoelen 1, 1035 NB Amsterdam-Noord 020-6316673KDO Sportpark KDO, Vuurlijn 51, 1424 NN De Kwakel 0297-564538KFC Sportpark De Koog, Wezelstraat 9, 1541 LZ Koog aan de Zaan 075-6283698/6212434Koninklijke HFC Spanjaardslaan (ingang Emauslaan 2), 2012 PH Haarlem 023-5297896/5287085KSJB Sportpark De Toekomst, Bochlandweg 6-16, 1099 CT Amsterdam 06-23208312

Page 8: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-01

nr. 2 / 1 september 2008 8 svDiemen / DeTreffer

Laren’99 Sportpark Schuilkerkpad, Schuilkerkpad 22,1251 Laren 035-5386232Legmeervogels Sportpark Randhoorn, Legmeer, Randhoornweg 100 , 1422 NE Uithoorn 0297-563681Meer De Sportpark Drieburg,Drie Burgpad 3,1097 HK Amsterdam 020-6947472Meteoor De Sportpark Tuindorp Oostzaan, Perenpad 1 , 1033 Amsterdam/N 020-6315375/4922066Monnickendam Sportpark Markgouw,Cornelis Dirkszlaan 342,1141 XS Monnickendam 0299-651291Muiden Sportpark Muiden,Prinses Irenestraat 21,A 1398 CG Muiden 0294-263374/265460AFGMuiderberg Sportpark De negen Morgen,Dijkweg 1, 1398 PG Muiden 0294-263781Nederhorst Sportpark Vreelandseweg, Vreelandseweg 1,1394 BN Nederhorst d Berg 0294-251777NFC Sportpark NFC, Sportlaan 1,1185 TB Amstelveen 020-6412696Nieuwendam S.C.. Sportpark de Weeren, Volendammerweg 1,1027 EA Amsterdam 020-6327129/0613556659Nieuw Sloten Sportpark Sloten, Sloterweg 1045, 1066 CD Amsterdam 020-4081318OFC Sportpark OFC. Twiskeweg 1.1511 BZ Oostzaan 075-6841668Olympia’25 Sportpark Berenstein,Kininelaantje 6, 1243 LD ‘s Graveland 035-6214315Omniworld FC Mitsubishi Forklift Stadion, Competitieweg 20, 1318 EA Almere-Stad 036-5336665OSV Sportpark Oostzanerwerf, Oostzanerwerf 2,1035 EW Amsterdam-Oostz. 020-6311476Ouderkerk Wethouder Koolhaasweg 4, 1191 EB Ouderkerk a/d Amstel 020-4963502Overamstel Sportpark Middenmeer, Radioweg 1, 1098 NG Amsterdam 020-6925754Overbos Sportcomplex Overbos, Leenderbos 101, 2134 TZ Hoofddorp 023-5638777 Pancratius Sportpark Schuilhoeve, Wijnmalenstr/Lindbergstr 50 1171 ES Badhoeved. 020-6593507Parkstad SV Sportpark De Eendracht,Bok de Korverweg 1,1067 HR Amsterdam 020-6114400Portugal Amsterdam Sportpark Sloten(GoldStar/SNA)Sloterweg 1045,1066 CD Amsterdam 06-28094163P & T Sportpark De Eendracht,Bok de Korverweg 1,1067 HR Amsterdam 020-6133170Purmerend Sporpark Weidevenne,Savannestraat 51-53, 1448 WB Purmerend 0299-424663Purmersteijn Sportpark Purmersteijn, Van Ijsendijkstraat 140,1442 CS Purmerend 0299-423335RAP Sportpark Het Loopveld, Aanloop 4, 1183 SZ Amsterdam 020-3459078/afk6445081Real Sranang Sportpark Middenmeer, Radioweg 1, 1098 NG Amsterdam 020-6332935RKAV Sportpark RKAV, Beethovenlaan 120, 1431 WZ Aalsmeer 0297-321587RKAVIC Sportpark Escapade, Escapade 5, 1183 NM Amstelveen 020-4961737RKDES Sportpark Calslagen,Wim Kan Dreef 4, 1433 HM Kudelstaart 0297-321548/360114Roda’23 Sportpark Roda Complex, , Noorddammerweg 48 C , 1187 ZT Amstelveen 020-6451835SCW Sportpark SCW, Konnetlaantje 25, 1435 HV Rijsenhout 0297-321763SDO Sportpark De Kuik, Dr.Abrakam Kuyperlaan 5, 1402 SB Bussum 035-6914185SDZ Sportpark Transformatorweg 10 , 1014 AK Amsterdam 020-6821819Sloten/Rivalen Sportpark Sloten, Sloterweg 1045 , 1066 CD Amsterdam 020-6153213Sloterdijk Sportpark Multatuliweg, Roos van Dekamaweg 1, 1061 HR Amsterdam/W 020-6864003Sporting Maroc Sportpark de Eendracht, Bok de Korverweg 1, 1067 HR Amsterdam 020-6111712Sporting Martinus Sportpark Overburg, Amsterdamseweg 247, 1182 GZ Amstelveen 020-6413882Sporting Noord Sportpark Oostzanerwerf, Oostzanerwerf 2,, 1035 EW Amsterdam 020-6310236Swift Sportpark Olympiaplein, Olympiaplein 31 A, 1077 CL Amsterdam-Zuid 020-6764074/6718017TABA Sportpark Drieburg, Fizeaustraat 10,1097 SC Amsterdam 020-6924161TOB Sportpark Melkweg, Meteorenweg 1 1033 GT Amsterdam 020-4923110TOG Sportpark Middenmeer, Kruislaan 1, 1097 EC Amsterdam 020-6921987TOS Actief Sportpark Middenmeer,Radioweg 1, 1098 NG Amsterdam 020-6928314Turkiyemspor Sportpark Spieringhorn, Seineweg 1 , 1043 BG Amsterdam 020-6869040/6817225Velsen Sportpark Driehuis,Wolff en Dekenstraat 1.1985 HP Driehuis 0255-513768Victoria Sportpark Loosdrecht, ‘t Jagerspaadje 26, 1231 KJ Loosdrecht 035-5821757Vlug en Vaardig Sportpark Ookmeer, Han Hollanderlaan 12, 1067 BB Amsterdam 020-6138335Volendam (RKAV) Sportpark Volendam, Julianaweg 1.1131 CX Volendam 0299-364164/369400Volewijckers Sportpark Buiksloterbanne, Baron de Coubertinlaan 1,1034 ZK Amsterdam. 020-6314355Voorland Sportpark Voorland, Voorlandpad 6, 1098 TZ Amsterdam-Oost 020-6926855VSV Sportpark Hofgeest, Hofgeesterweg 14,1991 AD Velserbroek 023-5373329VVA/Spartaan Sportpark Jan van Galen, Jan Tooropstraat 1 ,1062 BK Amsterdam 020-6188766/6164481AFKVVC Sportpark Montreallaan, Montraellaan 1, 2152 KH Nieuw Vennep 0252-675696/686691VVGA Sportpark VVGA, Wembleylaan 5, 1098 WG Amsterdam 020-4688750Wartburgia Sportpark Drieburg, Drie Burgpad 3, 1097 HK Amsterdam 020-6920810Waterloo Sportpark Waterloo, Waterloolaan 3, 1985 EP Driehuis 0255-518832/512874Waterwijk Sportpark Rie Mastenbroek, Mosweg 1, 1314 MA Almere 036-5343678/5346948Weesp, FC Gem. Sportpark Papelaan, Papelaan 153, 1382 RL Weesp 0294-413791/413993Wherevogels Sportpark Westerweg,Westerweg 41-44, 1445 AC Purmerend 0299-640779WSV 1930 Sportpark WSV 1930, Dorpsstraat 206, 1531 HS Wormer 075-6423004/6427264AFKWVHEDW Sportpark Middenmeer, Radioweg 1 bij Kruislaan, 1098 NG A’dam/O 020-6926188Zeeburgia Sportpark Middenmeer, Kruislaan 244, 1098 SM Amsterdam/O 020-6942741ZRC Herenmarkt Sportpark Sloten, Sloterweg 1045, 1066 CD Amsterdam 020-6178278ZSGO/WMS Sportpark Ookmeer, Han Hollanderlaan 12, 1067 EM Amsterdam/ W 020-6136672/6118707Zwanenburg Gem.Sportpark Zwanenburg,Populierenlaan 44, 1161 SP Zwanenburg 020-4974549

Page 9: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-01

nr. 2 / 1 september 2008 9 svDiemen / DeTreffer

U kunt iedere vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur uw kleding afhalen!

RKAV E1- Diemen E1 1-5Alle kinderen en (vooral) ouders keken er al weer naar uit om samen een lekker potje voetbal mee te maken na de lange zomerstop. Met een vernieuwd team maar eens proberen de basis voor een leuk seizoen te leg-gen. Diemen begon de wedstrijd goed met elkaar de bal goed toe te spelen en kansen te creëren. Helaas bleef een doelpunt uit waar we wel recht op hadden na enkele goede kansen. Halverwege de eerste helft maakte RKAV goed gebruik van een kort moment van onoplettendheid na het doorwisselen en scoorde het 1-0. Gelukkig pakte Diemen het direct goed op en kon Tristan na een voorzet van Scott de gelijkmaker scoren. Ruststand 1-1.Na de rust kwam Diemen goed uit de steigers. Direct scoorde Jessy tweemaal. Twee mooie goals op aan-geven van Tristan en Koen. Hierna kwam Diemen niet meer in de problemen. Zeker niet toen er uit een cor-ner door een speler van RKAV in zijn eigen doel ge-kopt werd. Devin zorgde voor de eindstand van 5-1. Een goede start en vooral veel lol onderling. Laten we er een goed en vooral gezellig seizoen van maken!

Edwin van den Berg

Legmeervogels E1- Diemen E1 1-7Na twee oefenpartijen vandaag een echte krachtmeting tegen Legmeervogels. Mooi warm weer, voor de ouders niets te klagen langs de lijn. Voor de jongens erg warm maar iedereen zat er vanaf het begin bovenop. Diemen bouwde nog niet direct goed op, maar het spel speelde zich ver af van keeper Miguel. De score bleef lang gelijk. Na een aantal kansen voor Diemen scoorde Jessy 1-0, mooi strak door het net heen zelfs. Hierna was het wach-ten op meer. Lang hoefden we niet te wachten. Devin maakte snel 2-0 en Kenneth 3-0. Erg ongelukkig moest Diemen toch voor rust een tegendoelpunt incasseren, wel mooi ingeschoten, maar eigenlijk uit de lucht geval-len.Na rust stond er een constant strak spelend Diemen dat met goed samenspel van iedereen de score uiteindelijk fl ink uitbouwde. Het werd 4-1 door Devin en 5-1 door Jessy. Wie precies 6-1 scoorde ben ik kwijt, maar Tristan scoorde in iedere geval de laatste. 7-1. Eindstand. Door goed samenspelen bereikt, jongens. Iedereen was scherp en was bereid te werken zeker ook om elkaars positie op te vangen. Zeker werden er veel kansen ge-

creëerd en zullen jullie door goed te blijven trainen de komende weken alleen maar sterker worden. We heb-ben genoten, jongens. Houd dat vast!

Edwin van den Berg

Swift B3 - sv Diemen B4 4-5 31 augustusMet de nieuwe aankopen Jeroen en Wouter begonnen wij in Amsterdam-Zuid aan de eerste (vriendschappelij-ke) wedstrijd van dit seizoen. Jorn speelde nog niet maar komt mogelijk later het team ook nog versterken. Mede door de zomerse temperaturen waren enkele B4-spelers met hun gedachten nog in vakantiesferen en was het na een kwartier spelen 3-0 voor Swift. Wakker geschud kreeg Diemen echter langzaam meer grip op de wed-strijd en was het Jeroen die in de 24e min. rand zestien meter, de bal beheerst over de keeper plaatste, 3-1. Die-men had hierna het betere van het spel en Marc wist in de 32e min. met een afstandsschot net onder de lat, 3-2 te maken. Vlak voor rust bracht Swift de marge ech-ter weer op twee doepunten, na een snelle uitval over rechts, 4-2. Rust.Diemen begon na de limonade rommelig aan de 2e helft maar Swift sprong slordig om met de kansen. Twintig mi-nuten na rust kreeg Diemen een vrije trap, Jeroen krul-de de bal over de muur, 4-3. Diemen ging op jacht naar de gelijkmaker en in de 69e min. was het spits Emlyn die met een laag schot de keeper verschalkte, 4-4. Dit was een rechtvaardige eindstand geweest maar in de allerlaatste minuut plaatste de weggedraaide Marc de bal binnenkant paal, waarna de topscorer van vorig sei-zoen Rolf (rugnummer 9 dit seizoen), alert reageerde en de winnende 4-5 binnenschoot. Een mooi slot van een leuke wedstrijd, waar er dit seizoen hopelijk nog meer van zullen volgen. Nog geen geoliede machine maar coach Henk heeft nog even de tijd om het systeem te ‘fi netunen’ voor de start van de competitie. Onze poule-indeling laat zien, dat wij dit jaar zes keer naar Almere gaan. Ook Amstelveen, Ouderkerk en Muiden staan op het programma. Misschien moeten we maar een spe-lersbus kopen.

Rob Engelhard

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit op 15 september

U kunt uw kopij van wedstrijden gespeeld in het weekend 6/7 september

tot woensdag 10 september 20.00 uur inleveren.

Verslagen van wedstrijden in het weekend 13/14 september

tot zondagavond 14 september 20.00 uur!!!

Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!!

U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Page 10: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-01

nr. 2 / 1 september 2008 10 svDiemen / DeTreffer

InvallersbepalingBij wedstrijden van A-, B- en C-junioren in de categorie A zijn maximaal vijf wisselspelers (inclusief de doelman) toegestaan.Een speler die eenmaal is gewisseld mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd. Bij wedstrijden van A-, B- en C-junioren in de categorie B is het doorlopend wis-selen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan. Dat betekent dat hier een eenmaal gewisselde speler weer terug mag in het veld. Bij wedstrijden in het gehele pu-pillenvoetbal (categorie A en B) en bij de meisjes is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan. Dat betekent dat hier een eenmaal gewis-selde speler weer terug mag in het veld.

Richtlijnen 7 tegen 7 PupillenAfmetingenHet speelveld moet rechthoekig zijn. De lengte mag vari-eren tussen 60 en 70 meter. De breedte tussen 45 en 55 meter. Aanbevolen wordt een lengte-/breedtefactor van ± 1.3 aan te houden.DoelHet doel moet een breedte hebben van 5 meter en een hoogte van 2 meter.BalBij F- en E-pupillen wordt gespeeld met een bal maat nummer 5, met een maximaal gewicht van 320 gram, minimaal 290 gram.Bij D-pupillen met een bal nummer 5 met een maximaalgewicht van 370 gram, minimaal 320 gram.Aantal spelers en wisselsEen complete ploeg in het veld bestaat uit een doelman en zes veldspelers. Het minimum aantal spelers inclusief doelman is vijf. Het doorlopend wisselen met een maxi-mum van vijf spelers is toegestaan. Dit betekent dat het aantal door te wisselen spelers en het aantal malen dat men doorwisselt onbeperkt is.Coaches, leiders en toeschouwersHet is verboden dat personen die niet actief deelnemen aan de wedstrijd zich in het speelveld (incl. middenlijn) begeven.OpmerkingAanbevolen wordt om maximaal 7 tegen 7 te spelen en slechts bij extreme weersomstandigheden dit aantal uit te breiden tot 8 tegen 8 of maximaal 9 tegen 9. De prak-tijk heeft geleerd dat het spelen van 7 tegen 7 door spe-lers en coaches het meest waardevol wordt geacht. Bij 8 tegen 8, 9 tegen 9 of meer worden voetbalweerstanden (ruimten, tegenstanders etc.) voor spelers groter en dit komt het jeugdvoetballeerproces niet ten goede.SpeeltijdF-pupillen 2 x 20 minutenE-pupillen 2 x 25 minutenD-pupillen 2 x 30 minutenBijzondere spelregelsSpelbegin Het spel begint of wordt hervat in het midden van het veld. De tegenpartij moet een afstand van 5 me-ter in acht nemenBuitenspel De buitenspelregel is niet van toepassingStrafschop Slechts bij hoge uitzondering: de afstand is acht meter.WedstrijdformulierenVoor de regeling t.a.v de wedstrijdformulieren in uw dis-trict verwijzen wij naar de uitgebreide uitgave van de jeugdvoetbalwijzer op www.knvb.nl

Terugspeelbal In het pupillenvoetbal is het voor 7-tallen toegestaan dat de keeper een terugspeelbal in zijn/haar handen mag nemen.Achterballen en hoekschoppenAchterballen mogen door de doelman in het spel wor-den gebracht door middel van werpen of uit de handen schieten. Het hinderen van de doelman is niet toege-staan.Hoekschoppen worden als ‘halve corners’ genomen. Dat wil zeggen: vanaf een door de scheidsrechter te be-palen punt halverwege de hoekvlag en de dichtstbijzijn-de doelpaal.Vrije schopBij F- en E-pupillen worden alle overtredingen bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders op een minimale afstand van vijf meter staan. Bij de D-pupil-len gelden de normale spelregels voor vrije schoppen.Inworp Deze wordt op normale wijze genomen. Foutief genomen inworpen moeten worden overgenomen.Tenslotte Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de spelleider c.q. scheidsrechter. Hij of zij kan maar één bedoeling hebben en dat is de jongens of meisjes zoveel mogelijk laten voetballen. Op het speelveld mo-gen zich alleen bevinden de spelers en de scheidsrech-ter. Coaches, begeleiders en anderen mogen zich dus niet tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven.

SpelerspasGeen pas = niet spelenMet ingang van het seizoen 2006/’07 is een spelerspas verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder dat wenst deel te nemen aan wedstrijden in het amateur-voetbal. Dit geldt dus ook voor jeugdteams van BVO’s tot en met het niveau van de eredivisie voor A-junioren. Daarbij geldt het principe: ‘Geen pas = niet spelen’.Dit betekent dat zonder het kunnen overleggen van de spelerspas deze persoon niet mag deelnemen aan de betreffende wedstrijd. De verplichting tot het hebben van een spelerspas geldt voor alle wedstrijden in het veld-voetbal, futsal en senioren G-voetbal in de volgende ca-tegorieën:- mannensenioren- vrouwensenioren- A-, B- en C-junioren (jongens en meisjes)- D-pupillen (jongens en meisjes)Voor het jeugd G-voetbal geldt deze verplichting niet.E-pupillen die uitkomen in de competitie van de D-pupillenAls een E-pupil incidenteel uitkomt bij de D-pupillen, kan de begeleider op het wedstrijdformulier achter de naam van de speler de toevoeging “Epup” plaatsen. Het dis-trictskantoor oefent hierop controle uit.

Van de KNVB-site (voor de jeugd)

Page 11: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-01

nr. 2 / 1 september 2008 11 svDiemen / DeTreffer

Programma zaalvoetbal 2 t/m 24 septemberDatum Tijd W.nr. Wedstrijd Hal Scheidsrechter 3 september 20.00 14432 svDiemen 1 - Allen Weerbaar 3 Diemen K. Chan 8 september 20.10 15158 Weesp 1 - svDiemen 1 Aetsveld J. Heynen19 september 20.10 15836 De Baron 1 - svDiemen 1 De Meent P. Gomez24 september 20.05 16015 svDiemen 1 - OSO 2 Diemen A. Bosman 2 september 21.05 14353 RKAVIC 1 - svDiemen 2 Zuid M. Wals 9 september 21.05 22991 ABN/Amro 3 - svDiemen 2 Muiden B.Oldenburg16 september 21.55 15557 Amstelveen 2 - svDiemen 2 De Bloemhof B. Radouane23 september 22.00 16291 svDiemen 2 - Weesp 5 Zuid J. Baars 3 september 20.05 11265 AZV 3 - svDiemen 3 Zuid Y. Wardougan10 september 19.00 11336 svDiemen 3 - Buitenveldert 5 Diemen Diemen24 september 19.10 11551 svDiemen 3 - Golden Stars 7 Diemen A. Bosman 3 september 19.00 31989 svDiemen 4 - Schollevers 4 Diemen K. Chan10 september 19.55 31990 VVGA 2 - svDiemen 4 Diemen VVGA17 september 19.55 31991 svDiemen 4 - Vedette/R. 10 Diemen Diemen24 september 22.05 31992 Roda’23 4 - svDiemen 4 Bankras Roda’23

Zaaldienst17 september Diemen 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 4e team24 september Diemen 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 3e team

Zaalvoetbalreünie

Henk van Dijk, Co Pietersma, Henk de Bruin en Ron Metten willen in oktober een zaalvoetbalreü-

nie organiseren. Het gaat dan vooral om de spelers van vroeger. De organisatoren hebben al een

aardige lijst met namen verzameld, zij willen die lijst zo compleet mogelijk maken.

Het is de bedoeling om deze reünie te houden op zaterdag 4 oktober in sporthal Diemen aan

de Prins Bernhardlaan. Er wordt dan een potje gezaalvoetbald en natuurlijk een drankje en een

hapje.

Als u denkt daar wil ik ook bij zijn mail dan even naar Ron Metten: [email protected]

Nadere informatie volgt, als de lijst compleet is zal iedereen aangeschreven worden.Ron Metten

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114

Voor de ZAAL-4 isde woensdagavondde vaste speelavond!

Zaterdag 1 uitgeschakeld in de bekerDe zaterdag 1 heeft haar voorbereiding, die op maandag 4 augustus begon, afgesloten met een gelijkspel in de beker tegen competitietegenstander DWV. In een zeer matige wedstrijd op eigen veld deed de ploeg zichzelf tekort door een aantal opgelegde kansen niet te verzil-veren. Ook na de rode kaart van Wesley was de ploeg niet meer in staat om voor de overwinning te gaan en dus kwam er alweer een vervroegd einde aan het beker-avontuur.

De ploeg van trainer Jan Gieltjes begon de eerste poule-wedstrijd tegen 4e klasser Ankaraspor. Hoewel er goed tegenstand werd geboden bleek de tegenstander een maatje te groot en ging de wedstrijd kansloos verloren, 5-3. Tegen de 5e klasser Ankaraspor werd het een span-nende wedstrijd waarin beide ploegen kans maakten op de overwinning. Het bleef echter bij een gelijkspel na een wonderschoon doelpunt in de slotminuten van centrum-spits Dean, 2-2.

Robin van Tilburg

Zaterdag/ZondagWedstrijdsecretaris zondagsenioren B. van Echtelt tel. 020-6991275

Contactpersoon zaterdag-2 ???

Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

Page 12: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-01

nr. 2 / 1 september 2008 svDiemen / DeTreffer

Beker- & competitieprogramma vanaf 4 t/m 14 septemberDonderdag 4 september zondagsenioren scheidsrechter wed.nr. kl.nr. 19.00 uur Geinburgia 2 - svDiemen 2 3631 1/027

Donderdag 4 september junioren17.30 19.00 uur SDZ B2 - svDiemen B2 6474 3/017

Zaterdag 6 september zaterdagsenioren 14.30 uur Almere - svDiemen M. Bakridi 78906 5B 12.00 uur TOB 2 - svDiemen 2 6827 2/008 14.30 uur svDiemen vet. 1 - DOB vet.1 6720 1/011

Zaterdag 6 september pupillen/meisjes 10.45 uur svDiemen D1 - Stormvogels D2 R. Aarts 66146 Hfd.B 09.00 uur svDiemen D2 - WV-HEDW D2 6148 2/021 10.00 uur svDiemen E1 - Roda’23 E1 5886 1/035 10.00 uur svDiemen E2 - Almere E1 30862 1/040 09.00 uur svDiemen F2 - CTO’70 F1 5594 1/05508.00 09.00 uur Bijlmer F1 - svDiemen F1 3968 1/05211.45 13.00 uur Waterwijk MB2 - svDiemen MB1 3799 1/01910.15 11.30 uur Buitenveldert MD3 - svDiemen MD1 6034 1/007

Zondag 7 september zondagsenioren 14.00 uur svDiemen - Geinburgia F. Ozyar 44106 4F 11.30 uur svDiemen 2 - Geinburgia 2 R. van Gom 44087 2/203

Zondag 7 september junioren 10.00 uur svDiemen B1 - Abcoude B1 D. Verburg 33027 Hfd.C 12.00 uur svDiemen B2 - Abcoude B2 33026 1 I 08.45 10.00 uur RKDES C1 - svDiemen C1 W. v.d. Geest 33076 Hfd.D

Donderdag 11 september junioren17.30 19.00 uur OSV B2 - svDiemen B2 8136 3/017

Zaterdag 13 september zaterdagsenioren 14.30 uur svDiemen - UNO P. de Vries 79602 5B 12.00 uur OSV 2 - svDiemen 2 8510 2/008 14.30 uur Eendracht’82 vet. 1 - svDiemen vet.1 10075 1/011

Zaterdag 13 september pupillen/meisjes08.00 09.30 uur Zandvoort D1 - svDiemen D1 66534 Hfd.B11.15 12.30 uur PSCK D2 - svDiemen D2 146660 3/02208.45 10.00 uur Abcoude E1 - svDiemen E1 9279 1/035 10.00 uur svDiemen E2 - Fortius E1 9258 1/040 09.00 uur svDiemen F1 - Fortius F1 7288 1/05208.00 09.00 uur OSV F2 - svDiemen F2 8988 1/055 14.00 uur svDiemen MB1 - Voorland MB1 7139 1/01909.00 10.00 uur WV-HEDW MD1 - svDiemen MD1 7705 1/007

Zondag 14 september zondagsenioren 14.00 uur KDO - svDiemen D. Hagenbeek 45087 4F 11.30 uur Weesp 2 - svDiemen 2 D. Nijsen 45063 2/203

Zondag 14 september junioren09.30 11.00 uur Legmeervogels A1 - svDiemen A1 J. v.d. Zwaan 44649 Hfd.D08.45 10.00 uur Zeeburgia B3 - svDiemen B1 G. Kleij 33369 Hfd.C15.00 16.15 uur Waterwijk B2 - svDiemen B2 33370 1 I 12.00 uur svDiemen C1 - OSV C1 J. Hilhorst 33364 Hfd.D 10.00 uur svDiemen C2 - Waterwijk C3 33363 1L

Page 13: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-01

nr. 2 / 1 september 2008 svDiemen / DeTreffer

Programma 20 & 21 septemberZaterdag 20 september zaterdagsenioren scheidsrechter wed.nr. kl.nr. 14.30 uur DEM - svDiemen F. Ouarghi 147881 5B 14.30 uur RKAVIC 8 - svDiemen 2 81179 5/508 14.30 uur SDZ vet. - svDiemen vet. 66917 4/F

Zaterdag 20 september pupillen 10.45 uur svDiemen D1 - Roda’23 D1 R. Aarts 67052 Hfd.B09.00 10.00 uur TABA D2 - svDiemen D2 117645 2/02108.00 09.00 uur Roda’23 D4 - svDiemen D3 117650 2/023 13.00 uur svDiemen D4 - DWS D5 116234 3/024 09.00 uur svDiemen D5 - WV-HEDW D3 116233 3/029 13.30 uur svDiemen D6 - ZSGO/WMS D2 116232 4/012 12.00 uur svDiemen D7 - TOS/Actief D4 116231 4/013 12.00 uur svDiemen D8 - Roda’23 D10 115757 4/01408.45 10.00 uur RKDES MD1 - svDiemen D9 144297 3/02808.00 09.00 uur Zeeburgia E1 - svDiemen E1 81040 Hfd.E08.00 09.00 uur Zeeburgia E2 - svDiemen E2 116089 1/01208.00 09.00 uur SCW E1 - svDiemen E3 116126 2/01809.00 10.15 uur Pancratius E5 - svDiemen E4 116085 2/01910.30 11.30 uur TOS/Actief E2 - svDiemen E5 116086 3/02909.45 11.00 uur Buitenboys E10 - svDiemen E6 116087 4/01808.15 09.30 uur Legmeervogels E9 - svDiemen E7 116113 6/00808.30 09.30 uur TOS/Actief E5 - svDiemen E8 117501 6/00809.45 10.45 uur CTO’70 E3 - svDiemen E9 116102 6/00910.00 11.15 uur Ouderkerk E8 - svDiemen E10 117446 6/01008.45 10.00 uur Arsenal E8 - svDiemen E11 115994 6/01008.15 09.30 uur De Dijk E7 - svDiemen E12 116127 7/010 10.00 uur svDiemen F1 - Pancratius F1 115919 1/007 10.00 uur svDiemen F2 - Pancratius F2 115918 2/012 10.00 uur svDiemen F3 - sp Martinus F3 115917 2/013 09.00 uur svDiemen F4 - Arsenal F1 115916 2/014 09.00 uur svDiemen F5 - SCW F2 115915 3/019 09.00 uur svDiemen F6 - Pancratius F5 115914 3/020 09.00 uur svDiemen F7 - Legmeervogels F12 115426 6/013 11.00 uur svDiemen F8 - De Dijk F6 115913 6/013 11.00 uur svDiemen F9 - SDZ F10 115920 6/014 11.00 uur svDiemen F10 - De Meer F6 116386 6/014 11.00 uur svDiemen F11 - SCW MF1 115344 6/015 12.00 uur svDiemen F12 - Roda’23 F11 115815 6/015 12.00 uur svDiemen F13 - Legmeervogels F14 115912 6/015

Zaterdag 20 september meisjes 13.30 uur svDiemen MB1 - Waterwijk MB2 108608 1C 14.15 uur svDiemen MC1 - Huizen MC1 81010 2H12.00 13.15 uur BFC MD1 - svDiemen MD1 142687 1E09.00 10.00 uur WV-HEDW ME1 - svDiemen ME1 116014 5/014

Zondag 21 september zondagsenioren 14.00 uur Ouderkerk - svDiemen A. Kolsteeg 45894 4F 11.00 uur Legmeervogels 2 - svDiemen 2 M. Issazade 45888 2/203 14.00 uur svDiemen 3 - ZSGO/WMS 3 A. Sahin 33840 4/412

Zondag 21 september junioren 12.00 uur svDiemen A1 - DWS A2 C. van Loon 45309 Hfd.D 14.00 uur svDiemen A2 - CTO A1 33825 2D10.00 11.15 uur KDO A2 - svDiemen A3 33766 3P 10.00 uur svDiemen B1 - Waterwijk B1 C. Tulleners 33822 Hfd.C 12.00 uur svDiemen B2 - Buitenboys B1 F. Los 33821 1i10.30 11.30 uur Amstelland United B1 - svDiemen B3 45945 2W 10.00 uur svDiemen B4 - Muiden B1 45940 3/031 14.00 uur svDiemen B5 - Roda’23 B7 45775 3/03210.00 11.30 uur Kon. HFC C1 - svDiemen C1 F. Smal 33761 Hfd.D08.15 09.30 uur Buitenboys C2 - svDiemen C2 33759 1L 12.00 uur svDiemen C3 - Voorland C1 45442 3/05108.00 09.00 uur AFC C7 - svDiemen C4 45117 3/051 10.00 uur svDiemen C5 - Almere C3 45929 3/05208.45 10.00 uur Ouderkerk C5 - svDiemen C6 33753 3/054

Page 14: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-01

nr. 2 / 1 september 2008 14 svDiemen / DeTreffer

U heeft het misschien al gemerkt, de “oude” ingang van ons sportpark wordt eindelijk onderhanden geno-

men. Aan het bestuur is medegedeeld dat in september de toegang tot ons sportpark weer via de normale

weg mogelijk is? U ziet het goed een ?, want ik heb geleerd in deze zaken heel voorzichtig te zijn.

Wel is het hard nodig om de toegang weer te normaliseren, toen ik vorige week woensdagmiddag naar ons-

sportcomplex reed, via het “zwembad”’ bleek weer eens hoe gevaarlijk dit is. Ge-

parkeerde auto’s op de smalle weg, fi etsende moeders met hun kinderen, speler-

tjes die daar lopen, neen het wordt geen tijd, het wordt de allerhoogste tijd dat

nu eindelijk de toegangsweg eens gereed komt.

Als u al in de kantine bent geweest heeft u het zeker gezien, het nieuwe meu-

bilair, tafels, stoelen, statafels en krukken voor aan de bar en aan de statafels. Het was wel nodig, het oude

meubilair stond er vanaf 1990 en was nodig aan vernieuwing toe, de tafels stonden wankel, de rugleuningen

van de stoelen gingen los zitten etc. Het ziet er weer perfect uit, laten we hopen dat we voor de komende 20

jaar hier mee vooruit kunnen.

Het is weer even regelen, hier is geen trainer, daar is geen leider, dat is niet zo mooi, er wordt hard aan gewerkt

om deze zaken snel voor elkaar te krijgen, even geduld. Dus. . . niet mopperen en als het even kan probeer zelf

eens de handen uit de mouwen te steken. U zult merken dat dat heel verfrissend kan werken.

Een nieuwe vereniging in Hoofddorp UNO genaamd. Een paar teams van sv Diemen hebben deze vereniging

in hun afdeling, UNO beschikt nog niet over een goede accommodatie, bij de buren, de honkbalvereniging

Pioniers, mogen zij gebruik maken van de accommodatie. Elftalleiders houdt hier dus rekening mee!

Ik viel zondagmiddag bijkans van mijn stoel, een verslag van de ZAT-1??? Ten eerste hebben we sinds enige

jarenweer een ZAT-1 en ten tweede het laatste verslag van een zaterdagteam moet ergens in de vorige eeuw

te lezen zijn geweest. Robin ik ben trots op je (maar dat wist je al) er volgen nog 22 competitiewedstrijden, ik

hou me aanbevolen.

Het was dit weekend zeer gezellig op ons complex een fi jn zonnetje, leuke wedstrijden en over het algemeen

goede resultaten. Ik was zondagmiddag een jeugdwedstrijd aan het kijken, goeie scheidsrechter, coaches

die aanwijzingen gaven, op een manier waar ik van hou en tenslotte, zeker bij Diemen een paar hele leuke

voetballers. Ik zag een trotse vader langs de lijn, die heel tevreden was over het spel van zijn zoon, dat mocht

ook. Leuk om te zien hoe zoons/dochters van oud spelers van Diemen bij “ons” spelen en hoe die vaders dan

betrokken zijn bij de training c.q. het leiden van de teams!

Mini-treffers

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur

beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1

in de ether, dit alles op:

RADIODIEMEN