De Treffer 2008-2009 - 2008-08-01

16
Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Voorzitter jeugdcommissie H.J. Berkhout e-mail: ([email protected]) Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: [email protected] Clubblad verzending Mevr. M. Stoete Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen 020-699 20 48 / E-mail: [email protected] Jaargang 75 nr. 1 18 augustus 2008 Wij gaan weer van start Om in atletiektermen te spreken hebben wij de aanloop ingezet en half augustus maken wij de sprong in het seizoen 2008/2009. Hopelijk reikt onze polsstok ver in dat seizoen. Er is door weinig mensen veel werk verricht en als bestuur ben je er toch wel trots op als je de resultaten ziet. Er is een nieuw programma voor de leden- en contributieadministratie geïnstalleerd. Voor het eerst hebben wij avonden georganiseerd waar leden zich konden aanmelden, afmelden en overschrijving v.v. konden aanvragen. De website is verder uitge- breid. De bar is met behulp van de Amstelbrouwerij opgeknapt. Het kantinemeubilair dat inmiddels 18 jaar oud was, is vervangen. Ons clubgebouw is aan de buitenzijde geheel en aan de binnenzijde gedeeltelijk geschilderd. Op het 3e veld zijn 2 verplaatsbare doeltjes vervangen door inklapbare vaste doeltjes. Langs ons hoofdveld is een scorebord geplaatst waarvoor een betonplaat is aangelegd en een kabel is ingegraven van ons clubgebouw om het veld naar de overzijde. Er zijn nieuwe reclameborden geplaatst. Het 1e veld is op de schop gegaan en de grasmat ziet er waarlijk fantastisch uit. De oplevering van het veld is 1 september. Het clubgebouw is opgeruimd en schoongemaakt. De materialen zijn schoon- gemaakt, gerepareerd en waar nodig vervangen. Het veldje tussen onze velden zal worden gerenoveerd. Hulde en dank aan al die mensen die hebben zorggedragen dat dit alles kon worden gerealiseerd. Hoewel maandag 18 augustus 2008 de officiële start was van de trai- ningsactiviteiten van het nieuwe seizoen waren er al groepen die de training eerder hebben hervat. Dat is dan natuurlijk het voordeel van kunstgras. Wat kunnen wij verwachten van het volgende seizoen. Ik heb begrepen dat het 1e zondag- elftal op revanche belust is na de wat matige prestaties van het vorige seizoen. Het 2e zal zich hopelijk kunnen handhaven in de sterke reserve 2e klasse en het 3e zal zijn partijtje goed mee kunnen draaien. De zaterdagafdeling zal na vele jaren weer met een 1e elftal uitkomen. De groep is enthou- siast en onder leiding van trainer Jan Gieltjes wensen wij hen veel succes toe. Eveneens is er een nieuw 2e elftal geformeerd. Wat deze nieuwe voetballers kunnen, weten wij nog niet, maar gezien de inzet waarmee zij de training reeds zijn gestart hebben wij daar wel vertrou- wen in. Heren van harte welkom bij onze vereniging. De veteranen worden nu ingedeeld in een afdeling die beter bij hen past en dat zal de prestaties zeker ten goede komen. Onze jeugd zal in de vijf categorieën A tot en met E in de hoofdklasse uitkomen, dat is ongekend voor onze vereniging. Zaak is handhaven en dat daaronder komende teams aan- sluiting te laten vinden bij het hoge niveau. Daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat plezier in het spel en sportiviteit zowel binnen als buiten de lijnen vooropstaat. Het meisjesvoetbal dient binnen onze vereniging sterker neergezet te worden en na de succes- sen van vorig jaar te worden uitgebouwd. Ongetwijfeld gaan wij meer van deze groep ho- ren. De zaal, met name het 1e, wil het volgende seizoen beter presteren dan het afgelopen seizoen en is daarvoor al volop in training. De overige teams zullen hun partijtje weer gaan meedraaien en wij wensen hen veel plezier toe. Vele handen maken licht werk en bij een grote vereniging zoals de onze hebben wij veel vrijwilligers nodig. Urgente vacatures zijn: Medewerker m/v voor het drukken van het clubblad dat eens per 2 weken wordt gedrukt. Voor opleiding wordt gezorgd Kantine medewerkers m/v voor de zaterdagmiddag, eens per 2 weken als onze 3 zaterdag seniorenteams thuisspelen. Ook op andere tijden kunnen wij medewerkers gebruiken Ik wens u allen een plezierig, sportief en succesvol seizoen 2008/2009 toe. Fred Lunstroo van de voorzitter

description

 

Transcript of De Treffer 2008-2009 - 2008-08-01

Page 1: De Treffer 2008-2009 - 2008-08-01

Voorzitter

M.F. Lunstroo

tel. 020-6992020

e-mail: [email protected]

Secretaris

P.P. van Rooij

tel. 020- 6951294

e-mail: [email protected]

Penningmeester

R. Stallinga

tel. 020-6004332

e-mail: [email protected]

Voorzitter jeugdcommissie

H.J. Berkhoute-mail: ([email protected])

Kontributie-donatie

RABOBANK 39.35.09.214

sv Diemen ledenadministratie

Postbus 189

1110 AD Diemen

Kantinebeheerder

A.J. Stellingwerff

tel. 020-6992134

Redaktie clubblad

M.E. Post

tel. 020-6909679

e-mail: [email protected]

Clubblad verzending

Mevr. M. Stoete

Alle correspondentie

betreffende

de ledenadministratie

sturen naar:

sv Diemen

Ledenadministratie

Postbus 189,

1110 AD Diemen

DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931

Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: [email protected]

Jaargang 75 nr. 1 18 augustus 2008

Wij gaan weer van start

Om in atletiektermen te spreken hebben wij de aanloop ingezet en half augustus maken

wij de sprong in het seizoen 2008/2009. Hopelijk reikt onze polsstok ver in dat seizoen. Er

is door weinig mensen veel werk verricht en als bestuur ben je er toch wel trots op als je

de resultaten ziet. Er is een nieuw programma voor de leden- en contributieadministratie

geïnstalleerd. Voor het eerst hebben wij avonden georganiseerd waar leden zich konden

aanmelden, afmelden en overschrijving v.v. konden aanvragen. De website is verder uitge-

breid. De bar is met behulp van de Amstelbrouwerij opgeknapt. Het kantinemeubilair dat

inmiddels 18 jaar oud was, is vervangen. Ons clubgebouw is aan de buitenzijde geheel en

aan de binnenzijde gedeeltelijk geschilderd. Op het 3e veld zijn 2 verplaatsbare doeltjes

vervangen door inklapbare vaste doeltjes. Langs ons hoofdveld is een scorebord geplaatst

waarvoor een betonplaat is aangelegd en een kabel is ingegraven van ons clubgebouw

om het veld naar de overzijde. Er zijn nieuwe reclameborden geplaatst. Het 1e veld is op de

schop gegaan en de grasmat ziet er waarlijk fantastisch uit. De oplevering van het veld is 1

september. Het clubgebouw is opgeruimd en schoongemaakt. De materialen zijn schoon-

gemaakt, gerepareerd en waar nodig vervangen. Het veldje tussen onze velden zal worden

gerenoveerd. Hulde en dank aan al die mensen die hebben zorggedragen dat dit alles kon

worden gerealiseerd.

Hoewel maandag 18 augustus 2008 de offi ciële start was van de trai-

ningsactiviteiten van het nieuwe seizoen waren er al groepen die de

training eerder hebben hervat. Dat is dan natuurlijk het voordeel van

kunstgras.

Wat kunnen wij verwachten van het volgende seizoen. Ik heb begrepen dat het 1e zondag-

elftal op revanche belust is na de wat matige prestaties van het vorige seizoen. Het 2e zal

zich hopelijk kunnen handhaven in de sterke reserve 2e klasse en het 3e zal zijn partijtje

goed mee kunnen draaien.

De zaterdagafdeling zal na vele jaren weer met een 1e elftal uitkomen. De groep is enthou-

siast en onder leiding van trainer Jan Gieltjes wensen wij hen veel succes toe. Eveneens is er

een nieuw 2e elftal geformeerd. Wat deze nieuwe voetballers kunnen, weten wij nog niet,

maar gezien de inzet waarmee zij de training reeds zijn gestart hebben wij daar wel vertrou-

wen in. Heren van harte welkom bij onze vereniging. De veteranen worden nu ingedeeld in

een afdeling die beter bij hen past en dat zal de prestaties zeker ten goede komen.

Onze jeugd zal in de vijf categorieën A tot en met E in de hoofdklasse uitkomen, dat is

ongekend voor onze vereniging. Zaak is handhaven en dat daaronder komende teams aan-

sluiting te laten vinden bij het hoge niveau. Daarbij moet niet uit het oog worden verloren

dat plezier in het spel en sportiviteit zowel binnen als buiten de lijnen vooropstaat. Het

meisjesvoetbal dient binnen onze vereniging sterker neergezet te worden en na de succes-

sen van vorig jaar te worden uitgebouwd. Ongetwijfeld gaan wij meer van deze groep ho-

ren. De zaal, met name het 1e, wil het volgende seizoen beter presteren dan het afgelopen

seizoen en is daarvoor al volop in training. De overige teams zullen hun partijtje weer gaan

meedraaien en wij wensen hen veel plezier toe.

Vele handen maken licht werk en bij een grote vereniging zoals de onze hebben wij veel

vrijwilligers nodig. Urgente vacatures zijn:

• Medewerker m/v voor het drukken van het clubblad dat eens per 2 weken wordt gedrukt.

Voor opleiding wordt gezorgd

• Kantine medewerkers m/v voor de zaterdagmiddag, eens per 2 weken als onze 3 zaterdag

seniorenteams thuisspelen. Ook op andere tijden kunnen wij medewerkers gebruiken

Ik wens u allen een plezierig, sportief en succesvol seizoen 2008/2009 toe.

Fred Lunstroo

van de

voorzitter

Page 2: De Treffer 2008-2009 - 2008-08-01

nr. 1 / 18 augustus 2008 2 svDiemen / DeTreffer

Offi ciële mededelingenAdreswijzigingJ. Kreuger wordt: Tarwekamp 158, 1112 HJ DiemenP. Visser wordt: Abrikozenstraat 44, 1033 KC AmsterdamR. Tang wordt: Kantershof 157, 1104 GH AmsterdamD. Kok wordt: Wittgensteinlaan 308, 1062 KH AmsterdamS. Mul wordt: Hermelijnvlinder 119, 1113 LD DiemenP. Kewal wordt: Burg. van de Pollstraat 62¹, 1064 AS Amsterdam

Bedankt als lidS.D. Lorist B-junK.V. Lorist B-junM. Bonn ZONA.W.B. Soethout NSLV.S. Laenen D-pupL. Lentz E-pupB. Creemers A-junD.W. Gontha C-junR. v.d. Laan A-jun

S. Louwen B-junD. Bambergen ZONS. El Machout ZONT. Tarzati F-pupN. Ouaali F-pupA. Braimah F-pupN. Karssen NSLJ. Langkemper NSLP. Musscher ZVBM. Mensah D-pup

Afgevoerd als lidD. BenjaminM. BodemanN. BodemanL.C. BoskH. ChaaraG. CorreiaA. ElnorabitJ. Heuders

Nieuwe ledenK. Etwi 27-10-1997 D-pup Argusvlinder 22, 1113 LK Diemen tel. 06-13295461M.H. Beentjes 10-08-2000 F-pup Pijlkruid 38, 1112 PG Diemen tel. 06-52602375G. Burg 08-11-1992 B-jun Mattenbiesstraat 203, 1087 JV Amsterdam tel. 06-48339932G.L.E. Hirschau 25-03-1992 B-jun Staverdenplein 35, 1107 LE Amsterdam tel. 06-30132242R. Bakker 19-11-1980 ZAT Maastrichtkwartier 90, 1324 DD Almere tel. 06-22832258J.A.W. Dieckman 15-03-1990 ZON Gravenland 56, 1111 SN Diemen tel. 020-6902552R.C. Vrouwes 08-06-1993 B-jun Boomwalk 7, 1191 SB Ouderker a/d Amstel tel. 020-4961731R.E. Yorks 03-12-1992 B-jun EGoli 22, 1103 AC Amsterdam tel. 020-7706864M. Hoogwaarden 24-03-1980 ZON Johan Coussetstraat 13¹, 1111 AT Diemen tel. 020-6006731O.E. Stjeward 23-07-1988 ZON Jacob Krusestraat 50, 1106 ZL Amsterdam tel. 020-3652659G.R. Andro 21-09-1992 B-jun Koolpalmhof 2, 1104 DH Amsterdam tel. 020-6002791J.R. Cyrus 15-06-1995 C-jun Raden Adjeng Kartinistraat 51, 1103 MG Amsterdam tel. 020-6990396V.H. Nguyen 06-06-1979 ZAT Oevergriend 63, 1356 ED Almere J. Gieltjens 07-09-1942 Tr. Dijkwater 169, 1025 CW Amsterdam tel. 06-52471741A.P. Kloosterman 18-04-1969 NSL Tarwekamp 66, 1112 HE Diemen tel. 020-6901703

H. Ziadi

Aanmelden als KNVB liddoor elftalleiders, clubscheidsrechters, trainers en hulptrainers etc.

Door de werkzaamheden aan het nieuwe ledenadministratiesysteem Sport Link is ons gebleken dat een zeer groot aantal elftalleiders, clubscheidsrechters, trainers en hulptrainers geen lid zijn van de vereniging sv Diemen.De KNVB stelt ons verplicht om iedereen die een taak of functie vervult binnen de vereniging als lid aan te melden bij de KNVB. Het bestuur ondersteunt deze verplichting van de KNVB. Het lidmaatschap van sv Diemen brengt voor deze personen namelijk het grote voordeel met zich mee dat zij op een bepaald aantal gebieden mede-verzekerd zijn door de KNVB. Dit is zelfs van toepassing tijdens het gaan naar de wedstrijden en naar huis en andere offi ciële activiteiten van de vereniging. Wanneer u zich inschrijft wordt u in onze administratie een zogenaamd Niet Spelend Lid met KNVB functie. Dit kost u niets ( dus NUL EURO) want de vereniging draagt de inschrijvingskosten bij de KNVB. Er is dus geen enkele reden om u niet in te schrijven.Wat moet u doen; Vraag uw bestuurslid om een aanmeldingsformulier van sv Diemen of download deze van de web-site www.svdiemen.nl Vul het formulier volledig in en geef uw functie of taak binnen de vereniging aan. Stuur het formulier op naar de Le-denadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN of geef het af aan een bestuurslid. De ledenadministratie zal dan uw aanmelding zo snel mogelijk verwerken. Bij voorbaat dank voor de medewerking in uw eigen voordeel.

Secretaris

B. Meerleveld ZATJ. Pouw F-pup

G. HolsmanC. KentonJ. MadidiC. ObiJ. OelhersK. PetroniaM. SchuttenB. SarfoY. SeylanJ. Soethout

Page 3: De Treffer 2008-2009 - 2008-08-01

nr. 1 / 18 augustus 2008 3 svDiemen / DeTreffer

Oproep aan alle leden (pupillen, junioren, senioren en NSL)Verzamelen E-mail adressen

Het nieuwe systeem van ledenadministratie Sportlink heeft de mogelijkheid om E-mailadressen te registreren en om vanuit het programma te mailen naar degenen waarvan het mailadres is geregistreerd. Deze mogelijkheid kan de communicatie binnen de vereniging sterk verbeteren. Dus doe ik hierbij een dringende oproep aan alle leden om hun mailadres aan mij door te geven. Dit kan zeer simpel door een mailtje te sturen aan [email protected] Voeg direct ter controle ook nog het tele-foonnummer en 06-nummer toe. Wij stellen het zeer op prijs wanneer jullie dit willen doen. Het is een voordeel voor het bestuur, leiders en overige medewerkers wanneer we de beschikking krijgen over een groot bestand aan mail-adressen.

P.P. van Rooij-secretaris

Extra mogelijkheid te controleren op “Afgelasting”

De KNVB heeft via haar website een extra mogelijkheid gemaakt om op de speeldag te controleren of een wedstrijd is afgelast. Naast onze huidige mogelijkheden via het antwoordapparaat en Radio Diemen (zie clubblad De Treffer) is dit een interessante extra optie waar zeker veel leden in de toekomst gebruik van kunnen gaan maken.HandleidingOptie 1 Afgelasting per club in programma deze week - log via Internet in op www.knvb.nl- selecteer Clubs en competities » Zoeken op Club.- Vul de clubnaam als, Diemen sv, in en druk op de knop “Zoek en Vind”.- Druk op de knop “Deze week”.- U moet dan kijken naar de meest rechtse kolom “Status”.- In deze kolom kunt u zien of uw wedstrijd is afgelast

Optie 2 Afgelasting per club in programma per competitie.- log via Internet in op www.knvb.nl- selecteer Clubs en competities » Zoeken op Club.- Vul de clubnaam als, Diemen sv, in en druk op de knop “Zoek en Vind”.- Selecteer het team waarvoor u wilt zien of uw team is afgelast en om eventueel te bekijken welke wedstrijden zijn

afgelast in de betreffende poule.- In de kolom “Details” kunt u zien welke wedstrijden in de poule zijn afgelast.

sv Diemen gaat deelnemen aan deze nieuwe wijze van doorgifte.Voor de uitwedstrijden zijn we afhankelijk of de desbetreffende vereniging ook wil deelnemen aan het nieuwe sy-steem. Niet elke vereniging is daar al op ingesteld.sv Diemen heeft als proef al een paar keer op deze wijze gewerkt. Vanaf de komende week zullen onze consuls de afgelastingen van de thuiswedstrijden ook door gaan geven aan de KNVB.Maak van het systeem gebruik!!! Dit scheelt veel onnodige telefoontjes op de wedstrijddagen.

Vanaf 15 augustus kunt u iedere vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur uw kleding afhalen!

Wie spelen bij sv Diemen in welke categorie?

In categorie A spelen:- Bij de senioren de ZON-1, ZON-2 en de ZAT-1.- Bij de junioren de A1, de B1 en B2, de C1 en de C2.- Bij de pupillen de D1.

In de categorie B spelen:- Alle overige teams..

Page 4: De Treffer 2008-2009 - 2008-08-01

nr. 1 / 18 augustus 2008 4 svDiemen / DeTreffer

Advertentiepagina

Page 5: De Treffer 2008-2009 - 2008-08-01

nr. 1 / 18 augustus 2008 5 svDiemen / DeTreffer

Pasfoto’s

Er zijn nog een aantal leden die geen pasfoto hebben ingeleverd voor hun spelerspas.U weet geen SPELERSPAS = NIET SPELEN!

Zaterdag-1 5B 1 HYS 1 14:30 2 RAP 1 14:30 3 4 UNO vv 1 14:30 5 Almere FC 1 14:30 6 Omniworld 1 14:30 7 DWV 1 14:30 8 Diemen 1 14:30 9 Zeeburgia 1 15:0010 Olympia Haarlem 1 14:3011 ZRC/Herenmarkt 1 14:0012 Bloemendaal 1 14:30

Indeling zaterdag- en zondagsenioren 2008-2009Zaterdag-2 5/5081 Abcoude 2 14:002 RKAVIC 7 14:303 RKAVIC 8 14:304 WV-HEDW 18 13:005 Almere FC 2 14:306 RAP 8 14:307 Pancratius 4 14:458 Diemen 2 14:309 Muiden 2 12:0010 WV-HEDW 17 12:3011 AMVJ 6 14:3012 Waterwijk 3 14:30

Veteranen 1/35+C1 2 SDZ VE1 14:303 AGB VE2 14:304 Sloterdijk VE1 14:305 Fortius VE1 14:306 GeuzenM’meer VE2 13:007 Blauw Wit A VE1 14:308 Altius VE1 14:309 SIZO VE2 14:3010 11 Diemen VE1 14:3012 SIZO VE3 14:3013 Waterwijk VE1 15:0014 Germaan De VE1 14:00

Zondag-1 4F1 Nederhorst 1 14:302 RKAVIC 1 14:003 Goy ‘t 1 14:304 Laren 99 1 14:005 Ouderkerk 1 14:006 Diemen 1 14:007 Geinburgia 1 14:308 ZSGO/WMS 1 14:009 NFC/Brommer 1 14:0010 Swift 1 14:3011 BSM 1 14:0012 KDO 1 14:00

Zondag-2 2/2031 AFC 4 14:452 RKAVIC 2 11:303 Kon. HFC 3 11:304 Abcoude 3 12:005 Legmeervogels 2 11:006 Diemen 2 11:307 Geinburgia 2 11:308 Hillegom 2 11:309 Zeeburgia 2 11:0010 Roda 23 2 11:0011 RKDES 2 11:0012 Weesp FC 2 11:30

Zondag-3 4/4121 Adam Seref Spor 3 12:002 DRC 2 11:303 CTO 70 4 14:004 Diemen 3 14:005 Dijk De 3 11:306 Swift 5 15:007 AGB 6 14:308 ZRC/Herenmarkt 2 11:309 ZSGO/WMS 3 14:0010 WV-HEDW 4 12:0011 Volewijckers 2 11:3012 TABA 2 12:3013 GeuzenM’meer 2 12:1514 Amstelland United 5 14:00

A1 Hfd. D 1 2 Diemen A1 12:00 3 VSV A1 12:00 4 VVH Velserbroek A1 12:30 5 Pancratius A1 11:30 6 JOS/W’graafsmeer A1 14:30 7 Zwanenburg A1 11:00 8 Concordia sv A1 14:00 9 DWS A2 12:0010 Legmeervogels A1 11:0011 NVC A1 14:3012 HBC A1 11:00

Indeling A-, B- en C-junioren 2008-2009

A2 2O 1 Blauw Wit Amsterdam A2 14:00 2 Waterwijk A3 12:45 3 Buitenboys A1 14:30 4 Diemen A2 14:00 5 Omniworld A4 11:00 6 Volewijckers A1 14:30 7 OSV A2 14:00 8 IVV A1 10:00 9 CTO 70 A1 11:3010 Muiden A1 12:0011 Turkiyemspor A2 14:0012 Germaan De A1 11:3013 Volendam (rkav) A4 12:0014 JOS/W’graafsmeer A2 10:00

A3 3P 1 AS 80 A4 14:30 2 AS 80 A3 09:45 3 KDO A2 10:00 4 Kon. HFC A5 11:30 5 Abcoude A2 14:30 6 Pancratius A5 14:00 7 Waterwijk A5 12:45 8 Roda 23 A5 14:45 9 RKDES A1 12:0010 Diemen A3 14:0011 RKAV A2 14:3012 Sporting Martinus A2 14:3013 Weesp FC A2 12:0014 Batavia ‘90 A1 14:00

Page 6: De Treffer 2008-2009 - 2008-08-01

nr. 1 / 18 augustus 2008 6 svDiemen / DeTreffer

Vanaf 15 augustus kunt u iedere vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur uw kleding afhalen!

B1 Hfd. C 1 EVC B1 11:00 2 Wherevogels De B1 14:00 3 BFC B1 12:30 4 Diemen B1 10:00 5 Kon. HFC B1 14:30 6 Overbos B1 11:30 7 Purmerend B1 12:00 8 DCG B2 12:00 9 Waterwijk B1 12:4510 Zeeburgia B3 10:0011 Abcoude B1 14:0012 Pancratius B1 11:3013 VSV B1 13:0014 Roda 23 B1 12:00

B2 1i 1 AFC B3 14:45 2 AS 80 B2 14:00 3 Geinburgia B1 11:30 4 Diemen B2 12:00 5 Fortius B1 12:00 6 Omniworld B3 14:00 7 GeuzenM’meer B1 12:00 8 Buitenveldert B1 09:30 9 Buitenboys B1 12:0010 Waterwijk B2 12:4511 Abcoude B2 12:0012 Weesp FC B1 12:0013 Ouderkerk B1 14:0014 CTO 70 B1 09:45

B3 2W 1 AFC B5 09:00 2 3 Fortius B2 10:00 4 NFC/Brommer B1 11:30 5 Waterwijk B4 11:00 6 Ankaraspor B1 10:00 7 Waterwijk B5 12:45 8 JOS/W’graafsmeer B2 10:00 9 GeuzenM’meer B3 10:1510 Ouderkerk B2 12:0011 Amstelland United B1 11:3012 Diemen B3 12:00

B4 3/031 1 AS 80 B5 09:45 2 Buitenboys B4 09:30 3 Omniworld B6 12:00 4 Roda 23 B6 11:15 5 Ouderkerk B4 12:00 6 Forza Almere B1 14:00 7 Almere FC B3 12:00 8 9 Waterwijk B7 11:0010 Legmeervogels B6 10:0011 Diemen B4 10:0012 Muiden B1 10:00

B5 3/032 1 AS 80 B6 12:30 2 Buitenboys B6 14:30 3 Abcoude B4 10:00 4 Buitenboys B5 09:30 5 Diemen B5 10:00 6 Roda 23 B7 09:30 7 Buitenveldert B4 09:00 8 Omniworld B7 12:00 9 TABA B3 10:3010 Pancratius B6 14:0011 Waterwijk B8 11:0012 AFC B7 09:00

C1 Hfd. D 1 Castricum C1 11:00 2 AS 80 C1 11:30 3 Kon. HFC C1 11:30 4 OSV C1 13:00 5 RKDES C1 10:00 6 Zeeburgia C3 10:00 7 Purmersteijn C1 13:30 8 AFC C3 11:45 9 Omniworld C3 14:3010 Diemen C1 12:0011 Abcoude C1 12:0012 Pancratius C1 11:3013 Purmerend C1 12:0014 DWS C2 09:30

C2 1L 1 Blauw Wit Amsterdam C3 10:00 2 Amstelland United C1 14:00 3 Buitenboys C2 09:30 4 Waterwijk C3 09:30 5 6 Weesp FC C1 11:30 7 Ouderkerk C1 12:00 8 CTO 70 C1 10:00 9 Zeeburgia C4 10:0010 Diemen C2 10:0011 WV-HEDW C1 10:3012 Omniworld C4 12:0013 JOS/W’graafsmeer C1 09:3014 AS 80 C2 14:00

C3/C4 3/051 1 AFC C7 09:00 2 GeuzenM’meer C3 10:15 3 Diemen C3 12:00 4 Abcoude C3 10:00 5 Ouderkerk C3 10:00 6 Roda 23 C6 09:30 7 Blauw Wit Amsterdam C6 09:30 8 Voorland C1 10:00 9 WV-HEDW C2 10:3010 Diemen C4 14:0011 Roda 23 C7 09:3012 Tos Actief C2 10:00

C5 3/052 1 Waterwijk C7 09:30 2 AS 80 C4 15:00 3 Omniworld C7 11:00 4 Waterwijk C6 09:30 5 WV-HEDW C3 10:30 6 CTO 70 C2 12:00 7 AS 80 C6 11:30 8 Buitenboys C5 09:30 9 Forza Almere C1 12:0010 Ouderkerk C4 10:0011 Diemen C5 10:0012 Almere FC C3 10:00

C6 3/054 1 AS 80 C9 09:45 2 Roda 23 C8 10:00 3 Ouderkerk C5 10:00 4 Roda 23 C9 11:15 5 Waterwijk C9 11:00 6 Weesp FC C3 09:30 7 AFC C9 09:00 8 GeuzenM’meer C5 10:15 9 Buitenboys C8 09:3010 Diemen C6 09:4511 Abcoude C5 12:0012 Forza Almere C2 10:0013 Omniworld C9 14:3014 AS 80 C8 09:45

MB1 1C 1 Diemen MB1 14:00 2 Overbos MB2 14:30 3 Buitenboys MB1 14:30 4 Meer de MB2 11:30 5 Buitenveldert MB1 12:15 6 Waterwijk MB2 13:00 7 8 TABA MB1 11:15

MC1 2H 1 Maarssen MC3 09:30 2 Almere FC MC1 12:30 3 Diemen MC1 12:45 4 5 Houten MC2 11:30 6 Waterwijk MC1 10:30 7 TABA MC2 10:00 8 Huizen MC1 10:30 9 Buitenboys MC2 11:3010 Maarssen MC2 12:0011 PVCV MC1 11:0012 AS 80 MC2 12:30

Page 7: De Treffer 2008-2009 - 2008-08-01

nr. 1 / 18 augustus 2008 7 svDiemen / DeTreffer

Voor inlichtingen over het doorgaan van de

trainingen, afgelastingen van de wedstrijden

en alle andere informatie kunt u bellen

naar. . .

020-6000085

Indeling D-, E- en F-pupillen 2008-2009

D1 Hfd. B 1 DWV D1 09:30 2 DWS D1 12:00 3 ADO 20 D1 12:15 4 Diemen D1 10:45 5 Haarlem D2 09:30 6 DCG D1 09:30 7 Blauw Wit Amsterdam D1 12:00 8 Abcoude D1 11:30 9 Roda 23 D1 10:4510 Zandvoort D1 09:3011 Stormvogels D2 12:0012 Legmeervogels D1 11:1513 AFC D2 10:3014 Ajax D3 09:30

D5 3/029 1 Buitenveldert D5 12:45 2 TOG D1 11:15 3 Diemen D5 09:00 4 Ouderkerk D4 11:45 5 GeuzenM’meer D3 11:00 6 TABA D3 09:00 7 JOS/W’graafsmeer D2 09:00 8 WV-HEDW D3 09:30 9 Tos Actief D3 10:0010 GeuzenM’meer D4 11:1511 Pancratius D9 13:0012 AFC D9 09:00

D2 2/021 1 Amstelland United D2 10:00 2 AFC D5 10:30 3 Swift D3 11:00 4 Tos Actief D2 11:30 5 GeuzenM’meer MD1 09:00 6 Fortius D3 10:00 7 Buitenveldert MD1 10:00 8 Ankaraspor D1 12:00 9 GeuzenM’meer D2 09:0010 Bijlmer D1 10:3011 TABA D2 10:0012 Diemen D2 09:00

D3 2/023 1 Abcoude D3 11:00 2 Legmeervogels D3 09:30 3 RKAVIC D2 09:00 4 Sporting Martinus D4 09:00 5 Weesp FC D3 09:30 6 AFC D14 14:45 7 RKDES D2 09:30 8 Amstelveen D2 12:00 9 Ouderkerk D3 09:0010 Roda 23 D5 10:3011 Roda 23 D4 09:0012 Diemen D3 12:30

D4 3/024 1 DRC D1 11:15 2 SDZ D5 09:00 3 Diemen D4 13:00 4 TOB D1 10:00 5 OSV D5 11:00 6 Kadoelen sv D2 09:15 7 DWV D5 11:15 8 DWS D5 12:00 9 OSV D4 11:0010 Kadoelen sv D3 09:0011 HBOK D1 11:0012 Meteoor D1 12:00

D6 4/012 1 Buitenveldert D3 11:00 2 Meteoor D2 12:00 3 Diemen D6 10:30 4 Portugal Adam FC D1 12:30 5 Arsenal ASV D4 11:00 6 Pancratius D4 13:00 7 Dijk De D3 09:30 8 ZSGO/WMS D2 11:00 9 SDZ D4 14:3010 Nieuw Sloten sv D6 11:0011 HBOK D2 09:0012 SDZ D6 09:00

D7 4/013 1 Meer de D2 09:00 2 Roda 23 D9 13:00 3 Diemen D7 12:00 4 Ouderkerk D5 12:30 5 Kismet 82 D1 10:00 6 TABA D4 09:00 7 Geinburgia D3 12:00 8 Tos Actief D4 11:30 9 NFC/Brommer D2 10:0010 GeuzenM’meer D6 10:0011 TABA D5 09:0012 Legmeervogels D6 13:00

D8 4/014 1 Abcoude D5 12:30 2 Diemen D8 12:30 3 Legmeervogels D7 11:15 4 Ouderkerk D6 11:00 5 Weesp FC D4 12:00 6 BFC D8 13:15 7 CTO 70 D2 11:30 8 BFC D7 09:00 9 Roda 23 D10 11:0010 Roda 23 D11 12:3011 DOB D1 10:0012 Muiderberg D1 10:30

MD1 1E 1 Roda 23 MD2 10:15 2 Roda 23 MD3 10:15 3 4 Tos Actief MD1 13:00 5 GeuzenM’meer MD2 09:45 6 Pancratius MD2 11:30 7 Buitenveldert MD6 08:45 8 Diemen MD1 12:00 9 Sporting Martinus MD1 11:3010 Overamstel D1 12:0011 Amstelveen MD1 09:0012 Buitenveldert MD5 08:45

E1 Hfd. E 1 Abcoude E1 11:00 2 AFC E1 10:30 3 Zeeburgia E1 09:00 4 Omniworld E1 12:15 5 DCG E1 09:30 6 7 JOS/W’graafsmeer E1 10:30 8 Diemen E1 11:30 9 AS 80 E1 10:0010 Weesp FC E1 09:0011 Ajax E1 09:3012 Roda 23 E1 11:45

E2 1/012 1 Abcoude E3 11:00 2 Fortius E1 10:00 3 Zeeburgia E2 09:00 4 Legmeervogels E1 11:15 5 6 DWS E2 09:30 7 KDO E1 12:00 8 Diemen E2 11:30 9 WV-HEDW E1 10:0010 RKDES E1 11:0011 TABA E1 11:1512 RKAV E1 10:15

E3 2/016 1 Legmeervogels E3 11:15 2 KDO E2 09:00 3 SCW E1 09:00 4 Pancratius E3 10:15 5 Amstelland United E2 10:00 6 Aalsmeer E2 09:00 7 DCG E4 09:30 8 Diemen E3 11:30 9 Sporting Martinus E3 09:0010 Amstelveen E2 09:0011 AFC E5 09:0012 RKAV E2 11:30

Page 8: De Treffer 2008-2009 - 2008-08-01

nr. 1 / 18 augustus 2008 8 svDiemen / DeTreffer

E4 2/019 1 Abcoude E4 11:00 2 NFC/Brommer E4 10:15 3 Pancratius E5 10:15 4 SDZ E4 12:30 5 DCG E6 11:15 6 Sporting Martinus E4 10:15 7 Roda 23 E4 11:45 8 Diemen E4 12:45 9 DCG E5 11:1510 DWS E4 11:0011 Nieuw Sloten sv E5 12:0012 Roda 23 E5 11:45

E5 3/029 1 Geinburgia E2 10:00 2 KDO E3 12:00 3 Tos Actief E2 11:30 4 SCW E2 09:00 5 RKAV E3 10:15 6 Amstelland United E4 10:00 7 ZRC/Herenmarkt E2 09:30 8 Diemen E5 12:45 9 RKDES E2 09:3010 Bijlmer E2 08:3011 Aalsmeer E3 09:0012 CTO 70 E2 10:45

E6 4/018 1 Almere FC E7 10:00 2 Weesp FC E6 09:30 3 Buitenboys E10 11:00 4 Batavia ‘90 E3 11:00 5 SDO E6 09:30 6 BFC E7 14:00 7 NVC E10 10:00 8 Diemen E6 10:15 9 AS 80 E11 09:0010 Buitenboys E9 12:1511 12 AS 80 E12 15:00

E7/E8 6/008 1 Meer de E3 09:00 2 Meer de E7 10:00 3 Legmeervogels E9 09:30 4 Tos Actief E6 09:30 5 RKDES E6 11:00 6 Nieuw Sloten sv E7 10:30 7 Nieuw Sloten sv E6 10:30 8 Diemen E7 10:15 9 10 GeuzenM’meer E7 10:0011 Tos Actief E5 09:3012 Diemen E8 11:30

E9 6/009 1 Buitenveldert E7 10:45 2 CTO 70 E4 10:45 3 CTO 70 E3 10:45 4 Dijk De E6 11:00 5 Adam Seref Spor E1 10:00 6 Sporting Martinus E10 11:30 7 Roda 23 E14 10:15 8 Diemen E9 09:00 9 Ouderkerk E7 11:1510 11 HBOK E1 11:0012 Arsenal ASV E7 10:00

E10/E11 6/010 1 Nieuw Sloten sv ME1 12:00 2 3 Arsenal ASV E8 10:00 4 GeuzenM’meer E9 09:00 5 Nieuw Sloten sv E8 10:30 6 Roda 23 E15 13:00 7 Buitenveldert ME4 15:00 8 Diemen E11 08:00 9 Ouderkerk ME1 09:0010 GeuzenM’meer E8 10:0011 Ouderkerk E8 11:1512 Diemen E10 09:00

E12 7/010 1 Buitenveldert E8 14:00 2 Roda 23 ME1 10:15 3 Dijk De E7 09:30 4 Ouderkerk E9 10:00 5 Sporting Martinus E11 12:30 6 Kadoelen sv ME1 10:00 7 Buitenveldert ME5 16:00 8 Diemen E12 11:00 9 Legmeervogels E10 09:3010 Ouderkerk ME2 14:0011 HBOK ME1 09:0012 Legmeervogels E11 11:15

ME1 5/014 1 Meer de E6 09:00 2 TOG E2 10:00 3 WV-HEDW ME1 10:00 4 5 GeuzenM’meer ME1 10:00 6 Ankaraspor ME1 10:30 7 Buitenveldert ME2 13:00 8 Diemen ME1 10:15 9 GeuzenM’meer E6 09:0010 TABA E8 09:0011 TABA E7 09:0012 Pancratius E17 10:00

F1 1/007 1 Buitenveldert F1 08:45 2 DCG F1 09:30 3 Diemen F1 10:00 4 AFC F1 10:30 5 Roda 23 F1 09:00 6 Zeeburgia F1 10:15 7 RAP F1 10:30 8 Pancratius F1 10:15 9 Legmeervogels F1 09:3010 Volendam (rkav) F1 10:3011 Ajax F1 09:3012 Sporting Martinus F1 10:15

F2 2/012 1 Abcoude F2 09:30 2 RAP F2 10:30 3 Diemen F2 10:00 4 5 GeuzenM’meer F1 09:00 6 Amstelveen F2 09:00 7 Roda 23 F2 09:00 8 Pancratius F2 09:00 9 Ouderkerk F2 10:1510 RKAVIC F2 11:1511 Sporting Martinus F2 10:1512 CTO 70 F1 09:30

F3 2/013 1 Buitenveldert F2 09:45 2 Abcoude F3 09:30 3 Diemen F3 10:00 4 Amstelland United F2 11:00 5 Roda 23 F3 09:00 6 RKAV F2 09:00 7 Tos Actief F3 09:30 8 Sporting Martinus F3 10:15 9 Legmeervogels F2 11:1510 Bijlmer F2 08:3011 Zeeburgia F6 10:1512 Pancratius F3 09:00

F4 2/014 1 Swift F2 09:45 2 Nieuw Sloten sv F2 09:00 3 Diemen F4 09:00 4 Legmeervogels F3 09:30 5 Blauw Wit Amsterdam F2 09:00 6 KDO F1 12:00 7 Legmeervogels F4 11:15 8 Arsenal ASV F1 09:00 9 Sporting Maroc F1 10:0010 RKAV F1 10:1511 DCG F2 09:3012 RKDES F1 09:30

Pasfoto’s

Er zijn nog een aantal leden die geen pasfoto hebben ingeleverd voor hun spelerspas.U weet geen SPELERSPAS = NIET SPELEN!

Page 9: De Treffer 2008-2009 - 2008-08-01

nr. 1 / 18 augustus 2008 9 svDiemen / DeTreffer

F5 3/019 1 KDO F2 10:30 2 CTO 70 F2 09:30 3 Diemen F5 09:00 4 Amstelland United F3 12:00 5 GeuzenM’meer F2 09:00 6 Aalsmeer F2 09:00 7 Legmeervogels F5 09:30 8 SCW F2 10:00 9 SCW F1 10:1510 AMVJ F1 11:0011 RKAV F3 09:0012 RKDES F2 11:00

F6 3/020 1 RKAVIC F3 09:00 2 Legmeervogels F6 09:30 3 Diemen F6 09:00 4 Legmeervogels F7 09:30 5 Amstelland United F4 10:00 6 AFC F6 12:15 7 NFC/Brommer F1 09:00 8 Pancratius F5 09:00 9 Portugal Adam FC F1 10:0010 Roda 23 F4 09:0011 Sporting Martinus F4 10:1512 Abcoude F4 13:00

F7/F8 6/013 1 Buitenveldert F5 08:45 2 Diemen F7 09:00 3 Diemen F8 11:00 4 Tos Actief F5 09:30 5 6 SCW F3 09:00 7 Meer de F5 09:00 8 Dijk De F6 09:30 9 Legmeervogels F12 11:1510 Nieuw Sloten sv F5 09:0011 HBOK F1 09:0012 Meer de F3 09:00

F9/F10 6/014 1 Nieuw Sloten sv F6 09:00 2 AMVJ F3 10:00 3 Diemen F9 11:00 4 Diemen F10 11:00 5 6 7 Meer de F6 09:00 8 SDZ F10 09:00 9 Sporting Martinus F9 11:3010 Weesp FC F5 12:0011 Amstelveen F4 10:1512 Roda 23 F10 09:00

F11/F12 6/015 1 2 Diemen F11 11:00 3 Diemen F12 12:00 4 Waterwijk MF1 10:30 5 AMVJ F4 10:00 6 Kadoelen sv MF1 09:00 7 Buitenveldert MF1 10:00 8 Roda 23 F11 09:00 9 SCW MF1 09:0010 SDZ F11 09:0011 Arsenal ASV F6 09:0012 Sporting Martinus F10 11:30

F13 7/012 1 Buitenveldert F9 12:00 2 CTO 70 F5 09:30 3 Diemen F13 12:00 4 Sporting Martinus F12 11:30 5 6 Roda 23 F13 10:15 7 Buitenveldert MF2 11:00 8 Legmeervogels F14 09:30 9 Dijk De F7 11:0010 Ouderkerk F9 09:0011 Nieuw Sloten sv F7 10:3012 Ouderkerk F10 09:00

Bekerindeling junioren & pupillen 2008-2009

A1 1/291 Diemen A1 14:302 AFC A2 14:303 JOS/W’graafsmeer A1 14:304 Blauw Wit Amsterdam A2 14:30

A2 1/261 Diemen A2 14:302 Omniworld A2 14:303 Weesp FC A1 11:304 AS 80 A1 14:30

B1 1/261 Diemen B1 12:002 Zeeburgia B2 12:003 Buitenveldert B1 12:004 Sporting Martinus B1 12:00

B2 3/171 OSV B2 12:002 Diemen B2 12:003 Buitenveldert B2 12:004 SDZ B2 12:00

C1 1/291 Dijk De C1 12:002 OSV C2 12:003 Zeeburgia C1 12:004 Diemen C1 12:00

C2 1/361 WV-HEDW C1 12:002 Abcoude C1 12:003 Diemen C2 12:004 GeuzenM’meer C1 12:00

MB1 1/191 Diemen MB1 14:002 Voorland MB1 13:003 Waterwijk MB2 13:004 Buitenveldert MB1 12:15

D1 1/231 Diemen D1 11:152 Amstelland United D1 11:153 AFC D2 11:154 Zeeburgia D1 11:15

D2 3/221 Dijk De D2 11:152 WV-HEDW D2 11:153 4 Diemen D2 11:15

MD1 1/071 WV-HEDW MD1 11:152 Diemen MD1 11:153 4 Buitenveldert MD3 08:45

E1 1/351 Legmeervogels E1 11:152 Roda 23 E1 11:153 Abcoude E1 11:154 Diemen E1 11:15

E2 1/401 Almere FC E1 11:152 GeuzenM’meer E1 11:153 Diemen E2 11:154 Fortius E1 11:15

F1 1/521 Diemen F1 10:002 Fortius F1 10:003 Bijlmer F1 10:004 Abcoude F1 10:00

F2 1/551 Zeeburgia F3 10:002 CTO 70 F1 10:003 OSV F2 10:004 Diemen F2 10:00

Vanaf 15 augustus kunt u iedere vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur uw kleding afhalen!

Page 10: De Treffer 2008-2009 - 2008-08-01

nr. 1 / 18 augustus 2008 10 svDiemen / DeTreffer

Bekerindeling senioren 2008-2009

Zaterdag-1 1/066 1 Ankaraspor 1 14:30 2 Volewijckers 1 14:30 3 Diemen 1 14:30 4 DWV 1 14:30

Zaterdag-2 2/008 1 OSV 2 12:00 2 Diemen 2 12:00 3 4 TOB 2 12:00

Zondag-1 1/063 1 GeuzenM’meer 1 14:30 2 Diemen 1 14:30 3 Fenerbahce s.c. 1 14:30 4 Germaan De 1 14:30

Zondag-2 1/027 1 Kismet 82 2 12:00 2 Geinburgia 2 12:00 3 Diemen 2 12:00 4 CTO 70 2 12:00

Veteranen 1/011 1 Forza Almere VE1 14:30 2 DOB VE1 14:30 3 Eendracht’82 VE1 14:30 4 Diemen VE1 14:30

Jaarkalender 2008-2009

Week Datum Landelijk Hoofdklasse 1e klasse vrouwen

Senioren/Junioren A-categorie

Senioren/Junioren B-categorie

Pupillen Bijzonderheden

33 16.08 - 17.08 - - - -

34 23.08 - 24.08 - beker - -

34 26.08 - 28.08 - beker - -

35 30.08 - 31.08 beker beker beker beker - Zwaluwen Jeugddag

36 06.09 - 07.09 1 1 1 beker beker

37 13.09 - 14.09 2 2 2 beker beker

38 20.09 - 21.09 3 3 3 3 3

39 27.09 - 28.09 4 4 4 4 4

40 04.10 - 05.10 5 5 5 5 5

41 11.10 - 12.10 6 6 6 6 6 - herfstvakanties midden/zuid

42 18.10 - 19.10 beker/inhaal beker/inhaal beker/inhaal 1 vrij - herfstvakanties noord/midden/zuid- straatvoetbal 4:4

43 25.10 - 26.10 7 7 7 7 7 - herfstvakanties noord

44 01.11 - 02.11 8 8 8 8 8

45 08.11 - 09.11 9 9 9 9 9

46 15.11 - 16.11 10 10 10 10 10

47 22.11 - 23.11 beker/inhaal beker/inhaal beker/inhaal 2 2

48 29.11 - 30.11 11 11 11 11 11

49 06.12 - 07.12 12 12 12 12 inhaal/beker

50 13.12 - 14.12 13 13 13 13 1

51 20.12 - 21.12 beker inhaal/beker inhaal/beker inhaal/beker inhaal/beker - kerstvakanties noord/midden/zuid

52 27.12 - 28.12 vrij vrij vrij vrij vrij - kerstvakanties noord/midden/zuid

1 03.01 - 04.01 vrij vrij vrij vrij vrij - kerstvakanties noord/midden/zuid

2 10.01 - 11.01 vrij vrij vrij vrij vrij

3 17.01 - 18.01 inhaal/beker inhaal 25 + inhaal/beker 25 + inhaal/beker inhaal/beker

4 24.01 - 25.01 14 beker/inhaal 26 + inhaal/beker 26 + inhaal/beker 1

5 31.01 - 01.02 15 14 14 14 2

6 07.02 - 08.02 16 15 15 15 3

7 14.02 - 15.02 17 beker/inhaal 24 + inhaal/beker 24 + inhaal/beker inhaal/beker - voorjaarvakanties noord/midden

8 21.02 - 22.02 inhaal/beker inhaal/beker 23 + inhaal/beker 23 + inhaal/beker inhaal/beker - carnaval - voorjaarvakanties noord/ midden/zuid

9 28.02 - 01.03 18 16 16 16 4 - voorjaarvakanties Zuid

10 07.03 - 08.03 19 17 17 17 5

11 14.03 - 15.03 20 inhaal/beker inhaal/beker inhaal/beker 6

12 21.03 - 22.03 inhaal/beker 18 18 18 inhaal/beker

13 28.03 - 29.03 21 19 19 19 7

14 04.04 - 05.04 22 20 20 20 8

15 11.04 - 13.04 inhaal/beker inhaal/beker inhaal/beker vrij vrij - pasen

16 18.04 - 19.04 23 beker/inhaal inhaal/beker inhaal/beker 9

17 25.04 - 26.04 24 21 21 21 10 - meivakanties noord/ midden/zuid- 28-29 april Dr. Fadrhonc toernooi

18 02.05 - 03.05 25 22 22 22 inhaal/beker - meivakanties noord/midden/zuid

19 09.05 - 10.05 26 beker nacompetitie inhaal/beker inhaal/beker

20 16.05 - 17.05 KvN beker nacompetitie / bekerfinales junioren

bekerfinales bekerfinales

21 21.05 KvN nacompetitie - hemelvaartsdag

21 23.05 - 24.05 KvN nacompetitie

22 26.05 KvN - zaterdag

22 28.05 KvN - zondag

22 30.05 - 01.06 KvN finale nacompetitie - pinksteren

23 06.06 - 07.06 KvN

24 13.06 - 14.06 Algeheel KvN

25 20.06 - 21.06 Algeheel KvN

Page 11: De Treffer 2008-2009 - 2008-08-01

nr. 1 / 18 augustus 2008 11 svDiemen / DeTreffer

Voorlopige indeling E-afdeling 2008-2009

Let op: dit zijn voorlopige indelingen. Na de eerste trainingen zullen de defi nitieve indelingen gemaakt worden.

Als je je naam ziet en je zou toch liever in een ander team willen, dan moet je mij even mailen. Dan nemen wij dat in beraad. Natuurlijk kun je niet, als je bijvoorbeeld in de E9 zit, vragen om liever in de E1 te spelen. Dat gaat niet, maar dat begrijpen jullie toch wel?

U ziet we zijn nog niet rond met trainers en leiders. Als u interesse heeft:mail naar [email protected]

E selectie (22 spelers): Aava Amedi (E3), Wesley Baggelaar (F1), Jamie Beks (E5), Scott v.d. Berg (E1), Lorenzo Bosk (F1), Boris Brinkhof (E3), Kenneth Brouwer (E1), Tristan Buis (E3), Koen Buskermolen (E2), Jhamar Deul (E2), Skander El Bou Mes-saoudi (F1), Miguel Heus (E2), Tim Hoeboer (E2), Rick de Jong (E3), Berkan Köse (F1), Delvin van Olphen (E1), Younes Ouaali (E3), Dean Palmer (F1), Jesse te Paske (E2), Matthew Sowidjojo (F2), Bryce Touw (F1), Bian Veer (E11)Trainer/Coach E-selectie (E1, E2): Maurice te Paske en Thijmen Haas.

E subselectie: (23 spelers):Michael Annan (F3), Dardy Castejon (F1), Patrick Ceelie (D9), Enrico Dipowirono (E5), Nicky Duijm (F2), Kevin van Hees (D10), Max Hopwood (F2), Theo Hughes (F1), Lorenzo Jessurun (F2), Deniz Karabulut (E3), Demio de Kleijn (F4), Yves Koekkoek (E7), Mees Lammertsen (F3), Justin Leideritz (D10), Olaf Lukken (F2), Donny van der Molen (D10), Prince Owusu (F1), Goof van Riet (E5), Samson van der Sande (F3), Seth Sarpong (F1), Luis Silva Dos San-tos (E7), Job Tulleners (F2), Wessel van de Wiel (F3)Trainer/Leider E4 en E5: André Jessurun en Toni Estrella.

E6 (10 spelers): Ben Afrifa (F5), Lorenzo Cuvalaij (E8), Elom Hamelo (E7), Jay Huijsers (E12), Justin Huijsers (E12), Yusuf Seijlan (E12), Sadiq Awan (E12), Zakaria el Hour (F5), Felix Lucassen (F5) en Tim van der Meij (F5)Trainer en Leider: Gabriel Seijlan en H. Huijsers

E7 (9 spelers): Delano Augustinus (F5), Yannick Buijs (F5), Jorik Damman (E12), Tim van Echtelt (F5), Marc van Echtelt (E14), Sven Heemskerk (F5), Tim van der Heide (E12), Dean Ho Tham Kouie (F5) en Niels Poelwijk (E12).Trainer ??? en Leider: Erik Heemskerk

E8 (9 spelers):Dino Arler (E14), Daniël van Dijk (E11), Wouter de Gast (E11), Koen Harm (E14), Tiemo Holthuizen (E11), Wouter Holthuizen (E11), Danny Korndorffer (E11), Maxim Stive (E11), Hidde de Wild (E11)Trainer en Leider: Nog niet bekend. Help ons

E9 (10 spelers): Nick Akkermans (E13), Melvin Blits (E13), Brian van Doorn (E13), Jaimy Heuders (E14), Nazario Inge (E13), Wesley Leemburg (E14), Tymo Simons (E14), Rammen Singh (E13), Inderjot Singh (E14), Farhan Thakoersingh (E13)Trainer en Leider: Cor van Doorn

E10 (8 spelers):Nagan Aravinth (F6), Thijs van der Marck (F6), Sebastiaan Mörs (F6), Martijn Mörs (F6), Gideon Okorie (F6), Kwa-bena Owusu (F6), Amber Schipper (F6), Max Suurmeijer (F6)Trainer en Leider: Peter Mörs

E11 (8 spelers): Pim Gimbergh (F7), Chris Gontha (F7), Damian Kerpentier (F9), Omar Mansy (F9), Sam Noordanus (F9), Shane Opoku (F7), Floris Schweitzer (F9), Lieuwe Veenhoven (F7)Trainer en Leider: Nog niet bekend. Help ons

E12 (8 spelers): Jireh Brempong (F8), Matthijs ten Klooster (F8), Just Kuiper (F8), Jody Lorist (F8), Cetin van Oord (F8), Dries Tuin-stra (F8), Tijn van der Vlugt (F8), Rik van de Wal (F10)Trainer en Leider: Nog niet bekend. Help ons

De volgende spelers worden nog ingedeeld.Derrol Addai, Dairrick Barima, Jamiro Daniel, A Daoudi, Justin Stellingwerff, Azoad Basnoe (Nieuw), Serfezaaz Basnoe (Nieuw), William Boakye (Nieuw), Anwar El Bardai (Nieuw), Damian Smit (Nieuw)

Dank en groet,André Jessurun

Page 12: De Treffer 2008-2009 - 2008-08-01

nr. 1 / 18 augustus 2008 12 svDiemen / DeTreffer

Trainingstijden E-pupillen

Maandag 16:30-18:00 uur training E1-E2-E3 trainer Maurice te Paske en Tijmen de Haas.Dinsdag 17.00-18:00 uur training E4 en E10 trainer PeterMörs.Woensdag 14:00-15:30 uur training E5, E11 en E12 trainer?Woensdag 16:30-18:00 uur training E6, E7, E8 en E9 trainer?Woensdag 16:30-18.00 uur training E1, E2 en E3 trainer Maurice te Paske en Tijmen de Haas.Donderdag 17.00-18:00 uur training E4 en E10 trainer Peter Mörs.

U ziet dat er nog trainers nodig zijn. Graag een mailtje naar [email protected] kan zijn dat de tijden nog veranderen. Zie voor de laatste stand www.svdiemen.nl

Trainingstijden keeperstraining JUNIOREN

De keepers van de junioren trainen vanaf 21 augustus. De trainingstijden zijn van 17:00-19:00 uur.Wat betreft mijn trainingstijd, dat is van 17.00-19.00 uur.De trainingen zullen weer zijn o.l.v. Sandro Mink.

Onze junioren helpen de pupillen

Met ingang van dit seizoen trainen onze junioren op woensdag de D9 en de C6 (eerste jaars C). Dit zijn: Robin van der Meulen, Alwin Aarts, Tom ter Horst en Tom Rennefeld. Ik zag Robin afgelopen woensdag, hij zag er fantastisch uit. Veel respect voor de kracht van zo’n jongen. Het deed mij veel.Tevens helpt Daan Til André van der Kamp met de D-selectie, helpt Erwin van der Poel bij de C-selectie en last but not least doet Joost Appelboom voor het tweede jaar de F-selectie, samen met Tony Estrella en doet Joost vanaf dit seizoen ook de D3 samen met Evert Molewijk. Onze A junioren keeper Mendel Luijck zal ook dit jaar weer pupillen-keepers trainen.Op de maan- en woensdagen traint Thijmen de Haas samen met de hoofdtrainer Maurice te Paske de E selectie.Jullie kunnen begrijpen dat ik daar bijzonder blij mee ben. We doen het samen! We zullen ervoor zorgen dat de jongens daarbij de nodige ondersteuning gaan krijgen zodat zij allen stuk voor stuk kans krijgen op het bondscoachschap over enkele jaren. De opvolgers van Marco van Basten en Bert van Marwijk in de dop. . .Jongens: heel veel succes gewenst met deze belangrijke taak.

Herman Berkhout

Oefenprogramma D-pupillen

Op zaterdag 23 augustus zullen onze D-pupillen oefenen met de D-pupillen van Purmerend. Tijden horen jullie nog van jullie trainers, leiders. Op zaterdag 30 augustus komt ook een oefenprogramma. Maar daar ben ik nog mee bezig. Op zaterdag 13 september zullen onze D-pupillen oefenen met de D-pupillen van Legmeervogels. De tijden komen in de volgende Treffer.

Herman Berkhout

Aanpassingen (keepers)trainingsschema’s

Vanaf woensdagmiddag 20 augustus zal Richard Heus de keeperstraining verzorgen voor de F en E-pupillen. Men-del Luyck (A junior) zal helpen bij de training. De tijden zijn iedere woensdag 18:00 uur de F-keepers en 19.00 uur de E-keepers!De C6 zal woensdagmiddag 20 augustus gaan trainen onder leiding van Robin vd Meulen, Alwin Aarts, Tom ter Horst en Tom Rennefeld. Zij trainen samen op woensdag van 18:00-19:00 uur de D9 en de C6.Het kan altijd zijn dat er nog aanpassingen zijn in de trainingsschema’s.Zie voor de laatste stand de website: www.svdiemen.nl

Herman Berkhout

Onze senioren helpen de junioren en pupillen

Tja, helaas kan ik dat nog niet zeggen. Misschien komt dat nog een keer. Misschien is er een ZON-1, ZON-2 speler of een VET1 speler die misschien één uur per week een E team bijv onder zijn hoede wil nemen,Ik heb ook nog geen trainer voor de A-3. Is er een topvoetballer uit ons vlaggeschip die die groep wil trainen.

Herman Berkhout

Page 13: De Treffer 2008-2009 - 2008-08-01

nr. 1 / 18 augustus 2008 13 svDiemen / DeTreffer

Programma zaalvoetbal 2 t/m 24 septemberDatum Tijd W.nr. Wedstrijd Hal Scheidsrechter 3 september 20.00 14432 svDiemen 1 - Allen Weerbaar 3 Diemen K. Chan 8 september 20.10 15158 Weesp 1 - svDiemen 1 Aetsveld J. Heynen19 september 20.10 15836 De Baron 1 - svDiemen 1 De Meent P. Gomez24 september 20.05 16015 svDiemen 1 - OSO 2 Diemen A. Bosman 2 september 21.05 14353 RKAVIC 1 - svDiemen 2 Zuid M. Wals 9 september 21.05 22991 ABN/Amro 3 - svDiemen 2 Muiden B.Oldenburg16 september 21.55 15557 Amstelveen 2 - svDiemen 2 De Bloemhof B. Radouane23 september 22.00 16291 svDiemen 2 - Weesp 5 Zuid J. Baars 3 september 20.05 11265 AZV 3 - svDiemen 3 Zuid Y. Wardougan10 september 19.00 11336 svDiemen 3 - Buitenveldert 5 Diemen Diemen24 september 19.10 11551 svDiemen 3 - Golden Stars 7 Diemen A. Bosman 3 september 19.00 31989 svDiemen 4 - Schollevers 4 Diemen K. Chan10 september 19.55 31990 VVGA 2 - svDiemen 4 Diemen VVGA17 september 19.55 31991 svDiemen 4 - Vedette/R. 10 Diemen Diemen24 september 22.05 31992 Roda’23 4 - svDiemen 4 Bankras Roda’23

Zaaldienst17 september Diemen 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 4e team24 september Diemen 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 3e team

Zaalvoetbalreünie

Henk van Dijk, Co Pietersma, Henk de Bruin en Ron Metten willen in oktober een zaalvoetbalreü-

nie organiseren. Het gaat dan vooral om de spelers van vroeger. De organisatoren hebben al een

aardige lijst met namen verzameld, zij willen die lijst zo compleet mogelijk maken.

Het is de bedoeling om deze reünie te houden op zaterdag 4 oktober in sporthal Diemen aan

de Prins Bernhardlaan. Er wordt dan een potje gezaalvoetbald en natuurlijk een drankje en een

hapje.

Als u denkt daar wil ik ook bij zijn mail dan even naar Ron Metten: [email protected]

Nadere informatie volgt, als de lijst compleet is zal iedereen aangeschreven worden.Ron Metten

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114

Zaal-1 2F 1 Victoria 1 2 Ter Beek 4 3 Muiden 1 21:05 4 OSO ZV 2 20:25 5 Baron De 1 20:25 6 Diemen 1 20:10 7 Allen Weerbaar 3 8 NVC 1 21:05 9 Hertha 1 21:0010 Husky 1 21:0511 Bijlmer 1 12 Weesp FC 1 20:10

Zaal-2 4N 1 Amstelglorie 2 2 Weesp FC 5 3 Amstelveen 2 4 ABN Amro 3 5 RKAVIC 1 6 AZV 4 7 Plein83 6 8 Diemen 2 9 RKAVIC 4 10 Muiden 2 11 APGS 1 20:3012 B’veldert/D 6

Zaal-3 4P 1 Dug Out 3 2 Golden Stars 7 3 4 B’veldert/D 5 5 AZV 3 6 Bijlmer 3 7 KSJB 4 19:15 8 Argon 1 9 B’veldert/D 12 10 Diemen 3 11 Ter Beek 7 12 B’veldert/D 8 19:1513 Schollevers 1 14 B’veldert/D 11

Zaal-4 6O 1 Diemen 4 2 Os Lusitanos 8 3 4 DCG 7 5 Dug Out 4 6 TOB 7 7 KDO 6 8 Amstelveen 5 9 Roda 23 4 10 Vedette/De Remise 10 11 VVGA 2 12 Schollevers 4

Indeling zaalteams 2008-2009

Voor de ZAAL-4 isde woensdagavondde vaste speelavond!

Page 14: De Treffer 2008-2009 - 2008-08-01

nr. 1 / 18 augustus 2008 14 svDiemen / DeTreffer

Beker- & competitieprogramma 23 augustus t/m 4 september

Zaterdag 23 augustus D-pupillen scheidsrechter wed.nr. kl.nr. 10.45 uur svDiemen D1 - Zeeburgia D1 R. Aarts 1180 1/023

Zaterdag 23 augustus zaterdagsenioren 17.00 uur Volewijckers - svDiemen (zat.) 2068 1/066

Zondag 24 augustus zondagsenioren/A-, B- & C-junioren 14.30 uur svDiemen (zon.) - Fenerbahce M. Ismail 2062 1/063 12.00 uur Geinburgia 2 - svDiemen 2 (zon.) C. Beuving 3631 1/027 14.30 uur svDiemen A1 - Blauw Wit A 2 R. van Donkelaar 1637 1/029 14.30 uur svDiemen A2 - AS’80 A1 C. Gnade 1625 1/026 12.00 uur svDiemen B1 - sp Martinus B1 J. Dijs 1545 1/02610.45 12.00 uur De Dijk C1 - svDiemen C1 1393 1/02910.45 12.00 uur Abcoude C1 - svDiemen C2 2960 1/036

Dinsdag 26 augustus zondagsenioren/pupillen 19.00 uur svDiemen 2 (zon.) - Kismet’82 2 5233 1/02717.30 19.00 uur AFC D2 - svDiemen D1 4520 1/023

Woensdag 27 augustus junioren17.45 19.00 uur JOS/W’meer A1 - svDiemen A1 4900 1/02917.45 19.00 uur Weesp A1 - svDiemen A2 R. Westera 4904 1/026 19.00 uur svDiemen B1 - Buitenveldert B1 4830 1/026 19.00 uur svDiemen C1 - OSV C2 6352 1/029 19.00 uur svDiemen C2 - WV-HEDW C1 4666 1/036

Donderdag 28 augustus zaterdag- zondagsenioren 19.00 uur svDiemen 1 (zat.) - Ankaraspor R. Buitenweg 3649 1/066 19.00 uur De Germaan - svDiemen (zon.) G. Schiering 5351 1/063

Zaterdag 30 augustus zaterdagsenioren/meisjesjunioren/pupillen 14.00 uur svDiemen (zat.) - DWV E.Rozenblad 8649 1/066 14.00 uur svDiemen 2(zat.) - sp Martinus 2 144995 2/00815.45 17.00 uur Forza Almere vet. 1 - svDiemen vet. 1 1739 1/011 10.45 uur svDiemen D1 - Amstelland U D1 R. Aarts 7819 1/02310.00 11.15 uur De Dijk D2 - svDiemen D2 1191 3/02210.00 11.15 uur Legmeervogels E1 - svDiemen E1 939 1/03514.00 15.00 uur GeuzenM E1 - svDiemen E2 2615 1/040 10.00 uur svDiemen F1 - Abcoude F1 623 1/05208.00 09.00 uur Zeeburgia F3 - svDiemen F2 625 1/055 14.00 uur svDiemen MB1 - Buitenveldert MB1 470 1/019 11.15 uur svDiemen MD1 - BFC MD3 144327 1/007

Zondag 31 augustus zondagsenioren/junioren 14.30 uur GeuzenM - svDiemen (zon.) M. Bozaci 7056 1/063 12.00 uur svDiemen 2 (zon.) - CTO’70 2 O. de Ruyg 10293 1/027 14.30 uur svDiemen A1 - AFC A2 J. Gruijthuijsen 8276 1/029 14.30 uur svDiemen A2 - Omniworld A2 H. El Basaidi 8264 1/026 14.30 uur svDiemen B1 - Zeeburgia B2 K. Beharie 8183 1/026 12.00 uur svDiemen B2 - Buitenveldert B2 3196 3/01711.45 13.00 uur Zeeburgia C1 - svDiemen C1 E. Verbrugge 9635 1/029 12.00 uur svDiemen C2 - GeuzenM C1 P. Schenk 9723 1/036

Donderdag 4 september junioren17.30 19.00 uur SDZ B2 - svDiemen B2 6474 3/017

Page 15: De Treffer 2008-2009 - 2008-08-01

nr. 1 / 18 augustus 2008 15 svDiemen / DeTreffer

Beker- & competitieprogramma vanaf 6 t/m 14 september

Zaterdag 6 september zaterdagsenioren scheidsrechter wed.nr. kl.nr. 14.30 uur Almere - svDiemen M. Bakridi 78906 5B 12.00 uur TOB 2 - svDiemen 2 6827 2/008 14.30 uur svDiemen vet. 1 - DOB vet.1 6720 1/011

Zaterdag 6 september pupillen/meisjes 10.45 uur svDiemen D1 - Stormvogels D2 R. Aarts 66146 Hfd.B 09.00 uur svDiemen D2 - WV-HEDW D2 6148 2/021 10.00 uur svDiemen E1 - Roda’23 E1 5886 1/035 10.00 uur svDiemen E2 - Almere E1 30862 1/040 09.00 uur svDiemen F2 - CTO’70 F1 5594 1/05508.00 09.00 uur Bijlmer F1 - svDiemen F1 3968 1/05211.45 13.00 uur Waterwijk MB2 - svDiemen MB1 3799 1/01910.15 11.30 uur Buitenveldert MD3 - svDiemen MD1 6034 1/007

Zondag 7 september zondagsenioren 14.00 uur svDiemen - Geinburgia F. Ozyar 44106 4F 11.30 uur svDiemen 2 - Geinburgia 2 R. van Gom 44087 2/203

Zondag 7 september junioren 10.00 uur svDiemen B1 - Abcoude B1 D. Verburg 33027 Hfd.C 12.00 uur svDiemen B2 - Abcoude B2 33026 1 I 08.45 10.00 uur RKDES C1 - svDiemen C1 W. v.d. Geest 33076 Hfd.D

Donderdag 11 september junioren17.30 19.00 uur OSV B2 - svDiemen B2 8136 3/017

Zaterdag 13 september zaterdagsenioren 14.30 uur svDiemen - UNO P. de Vries 79602 5B 12.00 uur OSV 2 - svDiemen 2 8510 2/008 14.30 uur Eendracht’82 vet. 1 - svDiemen vet.1 10075 1/011

Zaterdag 13 september pupillen/meisjes08.00 09.30 uur Zandvoort D1 - svDiemen D1 66534 Hfd.B11.15 12.30 uur PSCK D2 - svDiemen D2 146660 3/02208.45 10.00 uur Abcoude E1 - svDiemen E1 9279 1/035 10.00 uur svDiemen E2 - Fortius E1 9258 1/040 09.00 uur svDiemen F1 - Fortius F1 7288 1/05208.00 09.00 uur OSV F2 - svDiemen F2 8988 1/055 14.00 uur svDiemen MB1 - Voorland MB1 7139 1/01909.00 10.00 uur WV-HEDW MD1 - svDiemen MD1 7705 1/007

Zondag 14 september zondagsenioren 14.00 uur KDO - svDiemen D. Hagenbeek 45087 4F 11.30 uur Weesp 2 - svDiemen 2 D. Nijsen 45063 2/203

Zondag 14 september junioren09.30 11.00 uur Legmeervogels A1 - svDiemen A1 J. v.d. Zwaan 44649 Hfd.D08.45 10.00 uur Zeeburgia B3 - svDiemen B1 33369 Hfd.C15.00 16.15 uur Waterwijk B2 - svDiemen B2 33370 1 I 12.00 uur svDiemen C1 - OSV C1 J. Hilhorst 33364 Hfd.D 10.00 uur svDiemen C2 - Waterwijk C3 33363 1L

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit op 1 september

U kunt uw kopij van wedstrijden gespeeld in het weekend 23/24 augustus

tot woensdag 27 augustus 20.00 uur inleveren.

Verslagen van wedstrijden in het weekend 30/31 augustus

tot zondagavond 31 augustus 20.00 uur!!!

Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!!

U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Page 16: De Treffer 2008-2009 - 2008-08-01

nr. 1 / 18 augustus 2008 16 svDiemen / DeTreffer

Op vrijdag 27 juni werd Djenero Marciano geboren, zoon van Kiona en Marciano Sleeswijk. Wij feliciteren de

ouders van harte met dit wondertje, dat bij de geboorte 3690 gram woog en toen 49 cm lang was. We zijn nu

bijna zeven weken verder dus zal hij nu wel zwaarder en langer zijn. Wij wensen Marciano (trainer A-junioren)

en zijn vrouw Kiona heel veel plezier met hun zoon. Geniet er van.

Een zeer belangrijk bericht: vanaf 29 september zijn de blauwe consumptiebon-

nen niet meer geldig. Er komt vanaf die datum een consumptiebon gedrukt op

een andere kleur papier. Dus uw blauwe bonnen aan het begin van het seizoen

zo snel mogelijk inleveren!

Het nieuwe seizoen start (beker) voor de teams in de A-categorie (zie pagina 3)

in het weekend van 23/24 augustus. Voor de teams die spelen in de B-categorie (zie pagina 3) is dit in het week-

end van 30/31 augustus, voor de pupillen is dit tevens de Zwaluwen Jeugddag!

De competitie start voor de A-categorie in het weekend van 6/7 september, voor de B-categorie is dit in het

weekend van 20/21 september. Kijk even op pag. 3 voor de A en B-categorie.

Voor het afhalen van de kleding, shirt, broek en kousen, kunt u iedere vrijdag terecht, van 17.00 tot 19.00 uur.

Er zijn nog steeds leden die geen pasfoto hebben ingeleverd, u weet geen pas = NIET spelen.

Ik hoop dat u een fi jne vakantie hebt gehad, uitgerust en vol goede moed voor het nieuwe seizoen. Laten we

ons met z’n allen voornemen, langs de kant van het veld ons te gedragen. Bedenk het is nog altijd een spel-

letje, ja ik weet dat de clubscheidsrechters van andere verenigingen niet eerlijk fl uiten, ik hoor het maar al te

vaak. Maar. . . dat zeggen de supporters van de verenigingen die bij ons spelen waarschijnlijk ook van onze

scheidsrechters? Laten we er van uitgaan dat de meeste scheidsrechtes gewoon hun best doen en waar-

schijnlijk niet beter fl uiten dan de spelers in het veld voetballen, scheidsrechters zijn net mensen zoals u en ik

en zeg nu eerlijk vergist u zich nooit???

Als u al in de kantine bent geweest heeft u het zeker gezien, het nieuwe meubilair, tafels, stoelen, statafels en

krukken voor aan de bar en aan de statafels. Het was wel nodig, het oude meubilair stond er vanaf 1990 en was

nodig aan vernieuwing toe, de tafels stonden wankel, de rugleuningen van de stoelen gingen los zitten etc. Het

ziet er weer perfect uit, laten we hopen dat we voor de komende 20 jaar hier mee vooruit kunnen.

Wil Herzberg zorgt al jaren voor de distributie van de clubbladen in Diemen-centrum, hij brengt de clubbladen

bij de diverse lopers. Wil heeft nu besloten daarmee te stoppen, fysiek wordt het te zwaar, jammer Wil, maar ik

heb alle begrip voor je besluit. Hartelijk dank voor al die jaren en ik hoop dat je op maandagmorgen ons niet

vergeet en zo nu en dan een kopje koffi e komt drinken.

Bas Smelt heeft jarenlang een wijk van het clubblad in Diemen-noord gelopen, door school kan hij dat nu niet

meer doen, jammer. Bas heel hartelijk dank voor je inzet en het allerbeste op school.

Dan moet je een nieuwe loper zoeken, maar in dit geval was het door de moeder van Bas al geregeld, Devin van

Olphen neemt de wijk van Bas over. Fijn Devin, van harte welkom!

Robin van der Meulen, Alwin Aarts, Tom ter Horst en Tom Rennefeld.hebben de afgelopen week voor het eerst

de D9 en de C6 getraind. Klasse mannen!!! En u vindt het toch niet erg dat ik Robin hier van harte mee felici-

teer, je hebt je woord gehouden en staat weer op het veld. Veel succes!!!

De F-pupillen hebben vorige week zaterdag een onderling toernooitje gehouden. Het was heel succesvol

hoorde ik van Bram Uljee. Bram heeft tijdens en na de wedstrijden de nodige ouders benaderd en is al aardig

rond met zijn leiders en trainers. Of ik even wil vermelden dat de F1 door een foute telling is benadeeld en iets

hoger is geeindigd in het toernooi!

Mini-treffers

Alle E-pupillen

worden aanstaande zaterdag 23 augustus bij sv Diemen verwacht, om van 09.00-12.00 uur onderling wed-strijdjes te voetballen. Aanwezig om 08.30 uur!Het zou ook fi jn zijn als er veel leiders, trainers en ouders aanwezig zijn, zodat alles voor het komend seizoen geregeld kan worden!!!