De toegevoegde waarde van streekproducten gebied van maatschappelijk toegevoegde waarde slaagt de...

download De toegevoegde waarde van streekproducten gebied van maatschappelijk toegevoegde waarde slaagt de Groene

of 123

 • date post

  03-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of De toegevoegde waarde van streekproducten gebied van maatschappelijk toegevoegde waarde slaagt de...

 • De toegevoegde waarde van streekproducten

  W a g e n i n g e n U R

  A C T C o u r s e – Y M C 6 0 8 0 9

  D r . I r . D i r k R o e p

  D r . I r . L o t t e J o o s t e n

  D e c e m b e r 2 0 1 2

  ACT Consultancy Team - 1075 Oriana van den Broek Ilse Bruggers Janna de Geus Koen Kromhof Wouter van der Sleen John Vanhommerig Sophie van der Wansem

 • De toegevoegde waarde van streekproducten

  2

  Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden

  verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, zonder

  voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

  Dit rapport is gemaakt door studenten van Wageningen Universiteit als onderdeel

  van hun MSc-opleiding.

  Het is geen officiële publicatie van Wageningen Universiteit of Wageningen UR.

  Wageningen Universiteit neemt middels dit rapport geen formele positie in, noch

  representeert het haar visie of mening in deze.

 • De toegevoegde waarde van streekproducten

  3

  Voorwoord

  Dit rapport is een verslag van het onderzoek dat in de maanden november en december is uitgevoerd door zeven MSc studenten van Wageningen University and Research Centre (WUR) voor stichting Streekeigen Product Nederland (SPN) en Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). Het rapport is mede tot stand gekomen dankzij samenwerking met Dr. Ir. Dirk Roep van de leerstoepgroep Rurale Sociologie van de WUR.

  Wij willen Dr. Ir. Lotte Joosten en Dr. Ir. Dirk Roep bedanken voor de adviezen die zij hebben gegeven in de afgelopen maanden.

  Het ACT-team ‘De toegevoegde waarde van streekproducten’

 • De toegevoegde waarde van streekproducten

  4

  Inhoudsopgave Samenvatting.........................................................................................................................6

  1. Introductie .........................................................................................................................7 1.1 Inleiding ...............................................................................................................................................................7

  1.2 Aanleiding............................................................................................................................................................8

  1.3 Doelstelling..........................................................................................................................................................9

  1.4 Leeswijzer ..........................................................................................................................................................10

  2. Onderzoek aanpak .......................................................................................................... 11 2.1 Respondenten ...................................................................................................................................................12

  2.2 Opbouw data verzameling ..............................................................................................................................13

  2.3 Analyse ...............................................................................................................................................................13

  3. Definities ......................................................................................................................... 15 4. Het financiële en maatschappelijk meetinstrument....................................................... 19

  4.1 Algemeen ...........................................................................................................................................................19

  4.2 Het instrument – financiële gedeelte.............................................................................................................20

  4.3 Het instrument – maatschappelijke gedeelte................................................................................................21

  4.4 Overzicht financieel en maatschappelijke uitkomsten ...............................................................................29

  5. Algemene beschrijving en vergelijking van de streekproductinitiatieven......................30 5.1 Algemene beschrijving GIJS...........................................................................................................................30

  5.1.1 GIJS en de twaalf maatschappelijke indicatoren .................................................................................31

  5.2 Algemene beschrijving Groene Hart Coöperatie........................................................................................32

  5.2.1 De Groene Hart Coöperatie en de twaalf maatschappelijke indicatoren ........................................33

  5.3 Algemene vergelijking tussen de drie ketens................................................................................................35

  6. De financiële toegevoegde waarde .................................................................................37 6.1 Het financieel instrument................................................................................................................................37

  6.2 Uitkomsten - de financiële verdeling in de keten ........................................................................................37

  6.2.1 Kaas ............................................................................................................................................................38

  6.2.2 Kersen.........................................................................................................................................................40

  6.2.3 Financiële beweegredenen en verwachtingen ......................................................................................41

  6.2.4 Financiële verdeling vanuit Gijs .............................................................................................................42

  6.2.5 Financiële verdeling vanuit de Groene Hart Coöperatie....................................................................42

  6.3 Terugkoppeling instrument ............................................................................................................................42

  7. De maatschappelijke waarde verdeling van kaas ...........................................................43

 • De toegevoegde waarde van streekproducten

  5

  7.1 Boerenkaas van GIJS .......................................................................................................................................43

  7.2 Boerenkaas van de Groene Hart Coöperatie ...............................................................................................45

  7.3 Boerenkaas van reguliere keten ......................................................................................................................47

  7.4 Vergelijking initiatieven boerenkaas keten ...................................................................................................48

  8. De maatschappelijke waarde verdeling van kersen........................................................49 8.1 Kersen van GIJS...............................................................................................................................................49

  8.2 Kersen van Groene Hart Coöperatie ............................................................................................................50

  8.3 Kersen van reguliere keten..............................................................................................................................51

  8.4 Vergelijking initiatieven kersenketen.............................................................................................................53

  9. De synthese .....................................................................................................................54 9.1 Financiële analyse .............................................................................................................................................54

  9.2 Maatschappelijke analyse ...........................................................................................................................55

  10. Discussie........................................................................................................................57 10.1 Meetinstrument: meet het instrument wat het moet meten? ..................................................................57

  10.2 Uitgevoerd onderzoek ...................................................................................................................................58

  11. Conclusies & aanbevelingen..........................................................................................60 11.1 Hoe is er inzicht in de keten verkregen ......................................................................................................60

  11.2 Wat is het inzicht............................................................................................................................................61

  11.3 Slotconclusie ...................................................................................................................................................62

  12. Referenties .....................................................................................................................65 Bij