De Tijd Voorbij

download De Tijd Voorbij

If you can't read please download the document

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  3

Embed Size (px)

description

De Bibliotheek Hoorn heeft afgelopen jaren te maken gehad met alle grote landelijke veranderingen, van bezuinigingen tot opkomst van E-books en daar zijn we op geheel eigen wijze mee omgegaan. We hebben steeds gedacht vanuit onze centrale doelstelling: Leesbevordering. Dat bracht ons tot een aantal creatieve oplossingen. In 'De Tijd Voorbij' kunt u daar uitvoerig over lezen.

Transcript of De Tijd Voorbij

 • 1 DE TIJD VOORBIJ

  Een nmalige uitgave over vier jaar Bibliotheek Hoorn in verandering

  juni 2015

  2011 2015

  Met bijdragen van: Wim Keizer & Adriaan van Dis

  Zonder collectie geen bibliotheek: de bevlogenheid van Hans Lastdrager

  Wees niet bang, wees nieuwsgierig: educatie volgens het Hoornse model

 • 2 3

  Lezen, ontmoeten en afscheid nemen

  De bibliotheek is ontzettend belangrijk voor de gemeente Hoorn. En natuurlijk vooral voor haar inwoners. Het is de plek waar kin deren mee krijgen hoe leuk lezen is. Er gebeurt daarnaast heel veel. Er zijn aller lei acti viteiten, en het is ook gewoon een erg leuke plek om te zijn. Het Leescaf, dat in samen werking met Philadelphia gerund wordt, is voor veel mensen een fijne ontmoetingsplaats om een kopje koffie te drinken, wat te lezen en een praatje te maken.

  Zelf vind ik vooral ook de Brede School Bibliotheek, waarin kinderen zlf bibliothecaris mogen zijn, een erg mooi concept. Toen de bibliotheek daarmee begon, was dit erg vernieuwend. Inmiddels heeft dat voorbeeld op veel andere plaatsen navolging gekregen. Daar zijn we best trots op. Het is heel belangrijk om kinderen het plezier van lezen bij te brengen. Door ze op deze manier ook te laten ervaren wat er allemaal komt kijken bij het draaiende houden van een bibliotheek, betrek je een hele brede groep bij de wereld van het boek.

  Dit magazine is bedoeld als afscheidscadeau van Hans Lastdrager aan zijn collegas en andere betrokkenen bij het bibliotheekwezen. Nu hij met pensioen gaat, nemen we afscheid van een zeer ervaren bibliotheekdirecteur met een eigen visie op de rol van de bibliotheek. Als wethouder heb ik jammer genoeg maar een jaar met hem samengewerkt, maar voor die tijd had ik in mijn rol als fractievoorzitter in de gemeenteraad jarenlang een heel plezierig contact met hem.

  Hans is heel toegankelijk en steekt zijn mening niet onder stoelen of ban ken. Hij is een man van de rechtstreekse communicatie en de korte lijnen. Hij vindt het belangrijk dat de bibliotheek innovatief en vernieuwend is, midden in onze samenleving staat en de samenwerking aangaat met andere partijen, zoals scholen. Hans komt bijvoorbeeld met initiatieven en plannen voor het terugdringen van laaggeletterdheid en voor de uitbreiding van de functie van de bibliotheek als ontmoetingsplek. Dat stel ik enorm op prijs.

  Hoe de toekomst van de bibliotheek eruit zal zien? Wie het weet, mag het zeggen. Lezen blijft sowieso belangrijk, daar ben ik van overtuigd. Wat de trend richting digitaal lezen zal betekenen voor de bibliotheek en vooral hoe snel die trend zal doorzetten, is lastiger te voorspellen. De bibliotheek als ontmoetingsplek zal in elk geval blijven bestaan. Misschien wel in een andere vorm, daar moeten we ons in laten verrassen. En misschien ook op een andere locatie. Binnenkort bespreken we in de gemeenteraad in hoeverre een Westfries Centrum voor de Kunsten binnen de bestaande budgetten gerealiseerd kan worden.

  Maar wat er ook komen gaat, we zullen Hans zeker missen. Als biblio theek directeur, moet ik daar eigenlijk aan toevoegen. Want ik vermoed dat we elkaar nog op veel andere plekken in de stad zullen tegenkomen.

  Judith de JongWethouder kunst en cultuur, financin en sociale zaken, gemeente Hoorn

 • 54

  7 Zonder collectie geen bibliotheek In gesprek met Hans Lastdrager

  12 Wees niet bang, wees nieuwsgierig Educatie volgens het Hoornse model

  18 Menselijk kapitaal als grootste troef Marije Molthoff

  16 Het leven: n groot boekenbal Boeken horen bij het leven!

  22 Het boek is springlevend Tanja de Jong over collectievorming

  22 De mooiste baan van Hoorn Cordinatoren aan het woord

  26 Hot & hip, dat is de bieb Miranda Rood over het cultureel programma 28 Van klant

  gericht naar klantgedreven Over creatieve n effectieve marketingplannen

  32 De bibliotheek als kloppend hart Bestuursvoorzitter Thom Pronk

  30 Schrijvers moeten schrijvenLezers moeten lezen Adriaan van Dis

 • 7Hans Lastdrager

  Zonder collectie geen bibliotheek

  Belangrijke uitspraken die in het gesprek met Hans Lastdrager een paar keer terugkomen, zijn collectie centraal stellen en anticyclisch beleid voeren. Je kunt inderdaad wel zeggen dat een directeur die de collectie centraal stelt tegendraads bezig is. Tegenwoordig hoor je vaak dat in het digitale tijdperk voor een moderne openbare bibliotheek de connectie belangrijker is dan de collectie. Maar daar trekt Hans zich niets van aan. Als er geen collectie is, hebben we het niet meer over een bibliotheek.

  Tekst: Wim Keizer

  Hans Lastdrager voerde anticyclisch beleid

 • 98

  Kop en staartIn de Bibliotheek Hoorn is een

  onderdeel van het personeelsbeleid projectmatig werken. Hans noemt als voordeel dat er veel meer interdisci-plinaire teams zijn en dat alles wat er gedaan wordt een kop en een staart heeft. En dat er verantwoording over wordt afgelegd. Het maakt het beleid veel overzichtelijker. Hans Personeelsbeleid is de sleutel tot goede, geactiveerde mensen. Er was een gat tussen front- en backoffice, maar met zon klein personeelsbestand is dat helemaal niet nodig. We zijn ook begonnen met een bibliotheekaca-demie: kennis delen, inspiratie opdoen en deskundigheid bevorderen. Een aantal keren per jaar sessies voor het hele personeel, die door een wisselend clubje mensen worden voorbereid. Dit mag men zelf regelen. Het moet over het vak gaan, voor iedereen van belang zijn en een lokale component hebben. Het werkt heel goed. We doen weinig met mensen van buiten, we hebben onze eigen capaci-teiten.

  De Bibliotheek heeft twee orga nisatie-clusters, Educatie en Col lectie vor ming, en Publieke dienstverlening. Hans stuurt zelf het eerst genoemde cluster aan, het andere wordt gedaan door Marije Molthoff. Verder zijn er geen managers, we heb ben al die lagen managers geschrapt. Ik haal het management-beleid uit mezelf, niet uit cursussen of literatuur. Ik ga n keer in de acht weken met alle medewerkers in gesprek en dan moeten ze ook mij vragen stellen.

  Alle Nederlandse literatuur

  Als we het nog even over collectie beleid hebben, kun je dan iets zeggen over keuzes die je moet maken?

  Hans Ik vind dat we alle Neder landse literatuur in de bibliotheek moeten hebben, de tachtigers, de vijft igers enzovoorts. Als wij dat niet hebben, wat doen we dan nog als openbare biblio-theek? Wij staan voor de Neder landse litera tuur en daar horen ook gedich ten bij. Ik ben een fan van Slauerhoff. Zulke gedichten moeten er gewoon zijn. Ik heb niks met een management cultuur; daardoor zijn boekhandels failliet gegaan. Het leukst is: praten over lezen en boeken. Ik ben altijd in een boek bezig.

  Tijdens het interview blijkt dat De macht van begeerte van de Duitse schrijver Uwe Timm te zijn. Hans vertelt dat medewerkers zelf themakasten mogen maken: de keus van ons. Maar het mag ook van een ander zijn, zoals de keus van de burgemeester.

  Het lijkt wel of Hans morgen gaat beginnen als directeur in plaats van op 15 juni met pensioen te gaan, want hij praat met groot enthousiasme over zijn visie op openbaar bibliotheekwerk en wat deze betekent voor de Biblio theek Hoorn. Een voor 2011 door de gemeente aange-kondigde bezuiniging van ca. 250.000 euro (vijftien procent) gaf hem de kans het beleid aan te scherpen en duidelijke keuzes te maken. Op die manier wist hij de bezuiniging terug te brengen tot 160.000 euro (tien procent).

  De gemeente Hoorn (bijna 72.000 inwoners) heeft een centrale biblio theek in de binnenstad en twee wijkfilialen: in Risdam en Kersen boogerd. Daarnaast zijn er vier bredeschoolbibliotheken (BSB). Zo is de bibliotheek in iedere wijk in Hoorn vertegenwoordigd. In de centrale vestiging is een leescaf. Dat wordt gerund door mensen met een beperking. De Bibliotheek verhuurt de ruimte aan zorginstelling Philadelphia en die treedt op als ondernemer. In de Bibliotheek werken 28 mensen op 22 fte.

  Leesbevordering als doel

  Hans Ik heb tegen de wethouder gezegd: als je niet meer dan tien procent bezuinigt, kan ik alle vestig ingen open houden en dezelfde dienst verlening blijven bieden. Ik heb ook gezegd: we hebben n doel en dat is leesbevordering. Uit dat centrale doel hebben we een aantal diensten ontwikkeld. Informatie is er al genoeg op internet, de snelle data zijn we kwijt, maar primair voor een bibliotheek is leesbevordering. De mensen komen voor de collectie. Ik heb ook gezegd: we willen die vestigingen houden, maar wel met beter personeel. En ik heb gegarandeerd dat een derde van de bevolking in Hoorn lid zal blijven.

  Hans zegt dat de collectie centraal stellen betekent dat je twee banden per inwoner moet hebben. Voor Hoorn komt dat neer op 130.000 tot 150.000 banden. Als je geen collectie hebt, is er geen bibliotheek meer, dat principe hebben we in Hoorn gevolgd. Wel hebben we de manier van collectievorming anders aangepakt. De standing orders hebben we uitbesteed, maar verder hebben we mensen in groepjes van drie of vier zelf opgeleid voor collectievorming. Ieder krijgt een collectieonderdeel onder zn hoede. Leesbevordering is: actief met mensen omgaan, je verhaal vertellen, weten wat er aangeschaft is, weten wat die titels betekenen. Dit is een reactie op wat internet biedt, niet anoniem, maar

  persoonlijk. Het aantal uitleningen daalt hier amper. De satisfactie van de medewerkers is ontzettend gestegen, aldus Hans.

  Persoonlijk budget

  Hij vertelt dat elke medewerker een persoonlijk budget van 100,- per jaar krijgt om daar zelf boeken voor te kopen. Ieder van de 28 medewerkers kan dus 3 of 4 boeken per jaar aan schaffen. Als een klant erom vraagt, kan de medewerker het boek kopen. De reacties zijn heel positief. Je krijgt hierdoor ook rariteiten in de collectie, boeken die je anders nooit ziet. En keer per j