De Waterdroppels · Sy nchroonzwemmen . . . . . . . . . . . . . . . 7 ... Tessa, Anouk R, Fien en...

of 22 /22
De Waterdroppels

Embed Size (px)

Transcript of De Waterdroppels · Sy nchroonzwemmen . . . . . . . . . . . . . . . 7 ... Tessa, Anouk R, Fien en...

 • De Waterdroppels

 • N 2 februari 2005o

  Jaargang 65

  Redactie

  Michael Woolthuis

  Vaste medewerkers

  Stefan Woolthuis

  fam. Rohling

  Robbert Henrichs

  Kopij

  De Waterdroppels wordt

  hoofdzakelijk samenge-

  steld uit kopij geschreven

  door DWTers. Dus ook

  uw bijdrage is van harte

  welkom.

  Als uw bijdrage voor de

  vijftiende van de maand

  binnen is dan staat het al

  in het eerst volgende blad.

  De redactie behoudt zich

  het recht voor inge-

  zonden artikelen aan te

  passen en/of in te korten.

  Kopij kan je opsturen:

  T.a.v. M Woolthuis

  Glasblazersstaat 19;

  2011 AP Haarlem,

  of e-mailen naar:

  [email protected]

  Reclame

  Teun Weustink

  Tel. 023 -531 11 78

  DWT website:

  www.dwt-haarlem.nl

  De Waterdroppels

  De Waterdroppels is het officile tijdschrift

  van zwemvereniging De Watertrappers

  (DWT) en komt tien keer per jaar uit.

  In dit nummer:

  Een voorzet van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  Algemene Ledenvergadering . . . . . . . . . 3

  Diploma zwemmen . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Zuyderzeemastercircuit . . . . . . . . . . . . . 6

  Synchroonzwemmen . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Verslag zwemcompetitie deel 3 . . . . . 11

  Uitslagen Wedstrijdzwemmen . . . . . . 12

  LAC 19-12-2004 Haarlem; Competitie deel 3

  Van de polocommissie . . . . . . . . . . . . 14

  Achter de jurytafel in februari; Minipolofilm-

  avond; Minipolofilmavond; Geen training; Uit

  het Haarlems dagblad; www.dwt-haarlem.nl;

  Minipolotoernooi

  Geboren: Rutger3 . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Kombi-Rebus 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Verenigings informatie . . . . . . . . . . . . 20

 • 2

  Een voorzet van . . .De voorzitter.

  Een ieder die de nieuwjaarsreceptie gemist heeftwens ik langs deze weg namens het bestuuralsnog een gelukkig, sportief en gezond 2005!Zondag 2 januari was er weer de traditioneleDWT nieuwjaarsreceptie. De receptie was goedbezocht en er was een gezellige sfeer (wellicht mede door dechampagnoise de clubhuiscommissie had verzorgd). Ik moet bekennen dat dit mijn eerste nieuwjaarsreceptie was bijDWT. Maar dat komt wellicht door mijn ervaringen metnieuwjaarsrecepties in het verleden. Met name de lange speechesvan de voorzitter weerhielden mij van een bezoek.Nu ik zelf voorzitter ben had ik mij dan ook voorgenomen om ergeen lang verhaal van te maken met uitgebreide terug- envooruitblikken. Daar zal komend jaar bovendien nog genoeggelegenheid voor bestaan. Want 2005 is een historisch jaar waarinwe 75 jaar bestaan en dat zullen uiteraard op gepaste wijze gaanvieren.

  Waar wel bij stil is gestaan zijn drie jubilarissen: Nicole Dijkman enmeneer en mevrouw Rohling. Het huldigen van leden die meer dan25 jaar lid zijn is een traditie die nog niet zo lang geleden isingevoerd. Maar wat het bestuur betreft wel een die we nog lang inere houden. Want trouwe leden vormen de basis van DWT endaarom moeten we die koesteren. Zeker als ze daarnaast ook nogeens actief zijn binnen de vereniging voor de ledenadministratie ende clubkrant. We hopen dan ook dat ze nog lang lid zullen blijven.

  Walja Karten

  PS Wat betreft goede voornemens.Volgens tellingen van het Boerhaavebad is het

 • 3

  verenigingsbezoek in 2004 met 10.000 bezoek afgenomen. AlsDWT zijn we verreweg de grootste vereniging in hetBoerhaavebad. Op termijn kan dit er toe leiden dat hetzwembad (courante) verenigingsuren opeist voor eigenactiviteiten. Mocht je dan ook nog op zoek zijn naar een goedvoornemen voor dit jaar, neem je dan voor om in 2005 vakerte gaan trainen want dat is niet alleen gezond voor devereniging maar ook voor jezelf.

  Algemene Ledenvergadering Alle leden van DWT zijn van harte welkom op de 74e Algemene Ledenvergadering, kortweg ALV, die dit jaar op donderdag 21 aprilzal worden gehouden in ons eigen vertrouwde clubhuis. Aanvang:20.00u. Het clubhuis is open om 19.45u. Naast de gebruikelijke onderwerpen als goedkeuring van dejaarverslagen en de begroting, zal het bestuur het beleidsplan voorde periode 2005-2009 presenteren. Het financieel jaarverslag kanvan tevoren worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar:[email protected]

 • Autorijschool Goes & Boonstra

  www.goesboonstra.nl 023 533 99 75Antonio Netostraat 13 2033 DP Haarlem

  Haal je rijbewijs bij

  Autorijschool Goes & Boonstra

  Onder begeleiding van je

  persoonlijke instructeur.

  In het tempo

  dat bij jou past.

  Stapsgewijs en met

  een duidelijke uitleg.

  Praktijkles 33 euro (50 min.)

  Spoedopleiding v/a 1329,50

  euro

  www.goesboonstra.nl023-533 99 75

  LL

  Licht-kracht installatiesTel./Data installatiesInbraak beveiligingScheeps installaties

  Trompstraat 21 1971 AA IJmuidenTel. (0255) 51 19 65 Fax (0255) 51 41 63

 • 5

  Diploma zwemmenDoor de J-REZ

  Allereerst voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar enheel veel zwemplezier en nog meer diploma's toegewenst!!

  Zaterdag 27 november hebben er weer kinderen afgezwommenvoor hun diploma A, B en C. Gelukkig was iedereen weer geslaagd.Hieronder kun je lezen wie dit waren!

  Diploma A Onur AslanThomas SzabadosMerve DogruDilara YamanMilou van EgmondMurat EryilmazHumeyra GokerOzgur AslanWouter BrasDave v.d. MeerGuusje HaverTessa de BoerDaan SchoonderwoerdGijs van LeeuwenTim SeewaltMyrthe BerendsThijs VollaersStan KransbergJordi Samson

  Diploma BRianne StolwijkMerel v.d. KetterijDenise TiemeijerRachelle VerhagenDanny v.d. VeldenBavo OostViviane RobinsonSanaz HabibiJanis van MillBart EbbingeMats MontaubanHalis KrakayaEsmee van 't HoffYasemin BozkurtMucahit Yigit

  Diploma COnur YildirimBodean RoozekransMyrea den RidderDana MengerinkWybran SlobbeJorrit BakkerBarend Bruggemann

  De volgende keer zal het uitzoeken op 25 en 26 februari zijn en hetafzwemmen op 18 en 19 maart.

 • 6

  Belangrijk!!: Voor de zwemvaardigheden zalhet uitzoeken op 4 en 5 februari zijn en hetafzwemmen op zondag 13 maart.

  Iedereen nog van harte gefeliciteerd en op naar het volgendediploma!!!

  Zuyderzeemasterscircuit teZwolle.Door: Corine Kalbfleisch

  Op zaterdag 15 januari 2005 werd de tweede wedstrijdgeorganiseerd van bovengenoemd circuit. Ok haalde mij om 10 uuraf en vervolgens reden wij naar Donald Uytenbogaart inDuivendrecht. Met z'n drien reden wij voorspoedig bij mooi weernaar Zwolle. Goed op tijd arriveerden wij aldaar. Wij gingen onseerst aanmelden en daarna was er nog tijd voor een kopje koffie. Om12.30 uur begon het inzwemmen en om 13.00 uur was de start vande eerste serie, de 200 m. schoolslag. De wedstrijden werdenge-houden in het AA-bad en de organisatie was in handen van "Swol1894". Er deden 191 zwemmers mee van 42 verenigingen vanuitheel Nederland. De oudste deelnemer was Broer Lamers, die in 1920geboren werd. Ons oud-lid, Mathilde Vink, die tegenwoordig inZwolle woont, was ook van de partij. Zij zwom natuurlijk de 100 m.vlinderslag. Het was een gezellige middag en we hebben veelbekenden gesproken.De resultaten van mij waren in de cat. D 50+:200 m. schoolslag in 3.49,3 min. 1e plaats + P.R.100 m. vlinderslag in 2.13,8 min. 1e plaats50 m. schoolslag in 0.45,8 min. 1e plaats

 • 7

  Vooral met mijn tijd op de 200 m. schoolslag ben ik erg tevredenomdat ik deze met 3 sec. verbeterd heb. De 100 m. vlinderslag waseen "uit probeersel!" Ik was in mijn leeftijdsgroep de enigedeelneemster. De vlinderslag is mijn minst goede slag. De 50 m.schoolslag was heel spannend. Donald behaalde opzijn+zwemnummers wederom eerste plaatsen in zijn categorie H 55. Even na vier uur reden we "richting huis". Om zes uur zette Ok mijthuis af. We kunnen terugzien op een fijne en succes-vollezwemdag.

  SynchroonzwemmenDoor Amber, Katherine en Simone

  Hier zijn we dan weer! We hebben een maandje overgeslagen,omdat we moesten bijkomen van het gala feest. Dat gaan we vakerdoen!! We hebben een netwerkpoging gedaan met uitmuntendresultaat. Op naar het groene feest. It's going to be easy being green.

  De oudejaarsfrustraties op een rij:- juryleden die niet objectief zijn en ook nog eens 30-plussers

  voortrekken!!!- de bruinvis 360/ spin down uit het groepsnummer (een heeeeeeel

  lang figuur met veeeeeel draaien)- wedstrijdzwemmers die zoveel spetteren- de fluit van de waterpolors

  Goede voornemens:Commentaar op de jury hebben is natuurlijk erg makkelijk. Om telaten zien dat wij het uiteraard veel beter kunnen, hebben we vorigjaar al de M-cursus voltooid en zijn we nu bezig met de jury-cursusvoor lage categorien. We zullen eens laten zien watrechtvaardigheid is! Wij accepteren geen voortrekkerij in onsterritorium.

 • 8

  Ondertussen hebben er een paar gezellige activiteiten plaatsgevonden zoals Sinter-Kerst. Iedereen had 1 cadeautje per persoonmeegenomen. Doormiddel van een dobbelspel kreeg je ook weer eencadeautje terug. Nadat de wekker ten teken van het einde afliepmoest je het doen met het presentje dat je op dat moment in jehanden had. Dit leidde tot grote ruilpogingen met list en bedrog,verwijten en geslijm, enkele lieve blikken maar ook koelbloedigeonderhandelingen. Het ging om leven en dood! Trainers moesten dekinderen in bedwang houden. (We hebben het een beetje aangediktvoor de entertainment) Het was heel gezellig en iedereen was heelgelukkig met haar cadeau.

  Dan nog de resultaten van de afgelopen wedstrijden:20-11-2004 VC figuren hoge categorien te Zaandam.Age-IIDebbie 42,913 (3e prijs)Jony 42,652Merel 44,199Anouk 42,913Lara 39,461

  Age-IIISanne 50,570 (3e prijs &C-diploma)Natasja 46,289

  JuniorenKatherine 57,223Amber 57,186Elise 46,285

  Senioren Simone 53,285Katherine 53,588Amber 53,369

  Interking figuren age-II te UtrechtJony 44,859Merel 42,301Anouk 42,182Lara 41,211

  Nou dat was het dan voor deze maand.

 • Gedurende het winterseizoen (van oktober tot april) bent u

  van harte welkom in de gezelligste tennishal van Haarlem.

  www.thoolen.nltel.: 023-5100525

  U kunt de Fablo Tennishal vinden in het Ramplaan-

  kwartier aan het Marcelisvaartpad.

  Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.

 • Uw makelaar voor Haarlem en omgeving

  Aan alle leden van De Watertrappers geven wij 10% kortingop de courtage bij aan of verkoop van een woning.

  MQ MakelaardijErik Ran, Paul RanGasthuisvest 41432011 EV Haarlem023 531 94 40

  www.mqmakelaardij.nl

 • 11

  Verslag zwemcompetitie deel 3Tanouk Nulkes, Tessa, Kyara en Fien zwemmenClubrecordDoor: Aloys Wijckmans

  Voor de eerste de beste wedstrijd in het nieuwe jaar moesten wenaar Zaandam. Met zo'n 30 zwemmers/sters traden we in hetstrijdperk voor de 3e ronde van de competitie. De ploeg gaatduidelijk vooruit, maar om echt een sprong voorwaarts te makenkomen we jongetjes te kort van 11 t/m 14 jaar. Daar scoren we opeen aantal programma-onderdelen nauwelijks of niet.Ook lieten de heren het deze keer een beetje afweten. De damespresteerden wel volgens verwachting. De dames estafetteploeg op de4 keer 100m wisselslag met: Tessa, Anouk R, Fien en Kyara werd1ste. Op de 4 keer 50m wisselslag zwommen de meiden: Anouk N,Tessa, Kyara en Fien een Clubrecord. Ze verbeterde het record datin december was gezwommen met ruim 2 seconden en eindigden in2.29.11.De medailles waren voor:Heren: Dennis : 2e op de 50m vrij en 2e op de 100m schoolslagWouter : 3e op de 100m wisselslag4 keer 100m wissel estafette: Peter, Wouter, Michael en Denniswerden 3e.Yunus werd nog 5e op de 50m vlinderslag. Dames:Anouk N. : 3e op de 50m schoolslag en 1ste op de 100m rugslagTessa : 1ste op de 50m vrij, 2e op de 100m schoolslag en 2e op

  de 100m wisselslagKyara : 1ste 100m wisselslag en 3e op de 100m vrijAmanda : 3e op de 100m rugslagHalise : 3e op de 100m rugslag

  Verder maakte Hanife een sprong naar voren en eindigde een paar

 • 12

  keer dicht bij het podium; 5e op de 50m vrijeslag in33.35.Ook Natalja verbeterde haar tijd en werd 4e op de 50m rugslag.Tijdens deze wedstrijd maakte Angela Gooijer haar debuut en deeddat zeer verdienstelijk.

  Uitslagen WedstrijdzwemmenDoor Aloys Wijckmans

  LAC 19-12-2004 Haarlem

  Een klein doch select gezelschap nam deel aan deze wedstrijd.Er werd goed gepresteerd; er waren veel pr's. Op de 300mwisselslag waren er clubrecords voor: Wouter, Fien en Kyara;gefeliciteerd!Hieronder de uitslag.Afstand: Naam:100 WISSEL Susanne van Kleef 1.33.05100 WISSEL Amanda Klinkenberg 1.34.22*200 RUG Peter van de Bor 2.37.07*200 RUG Dennis de Graaf 2.40.32*200 RUG Michael de Feber 2.41.36* RD200 VRIJ Peter van de Bor 0.30.39 1.06.15 2.24.45*200 VRIJ Kyara van der Sluis 1.11.77 2.31.73*200 VRIJ Tessa Wijckmans 0.34.52 1.13.62 2.33.72200 VRIJ Wouter van de Bor 0.32.89 1.11.16 2.34.96*200 VRIJ Michael de Feber 0.33.25 1.12.82 2.38.02200 VRIJ Fien de Vries 0.36.09 1.16.92 2.43.27*200 VRIJ Anouk Rossel 0.38.40 1.22.58 2.54.11*200 VRIJ Jody Kokkelkoren 0.37.87 1.23.18 2.55.27200 VRIJ Corinne Kalbfleisch 0.42.55 1.33.80* 3.21.79300 WISSEL Wouter van de Bor 4.12.92*CR300 WISSEL Dennis de Graaf 0.33.65 4.21.94*300 WISSEL Kyara van der Sluis 0.36.97 4.34.97*CR300 WISSEL Tessa Wijckmans 4.41.84*300 WISSEL Fien de Vries 0.43.24 4.53.61*CR300 WISSEL Jody Kokkelkoren 0.46.59 5.06.35 SL300 WISSEL Anouk Rossel 5.12.68400 VRIJ Susanne van Kleef 1.27.90 3.06.09* 6.25.48*400 VRIJ Amanda Klinkenberg 1.34.96 3.21.25* 6.52.25*

 • 13

  Competitie deel 316-01-2005 te 1503NA Zaandam

  4x25 SCHOOL MJO12 1.31.58Denzel Krommendam, Ilknur Basdemircan, Soufiane Ridouani, Amanda Klinkenberg.4x100 VRIJ MO18 1.09.00 4.53.66Tessa Wijckmans, Anouk Rossel, Fien de Vries, Kyara van der Sluis.4x100 VRIJ MO18 1.17.48* 5.22.77Hanife Gurkan, Susanne van Kleef, Ceyda Karaca, Jody Kokkelkoren.4x50 WISSEL MO16 0.38.51*CR 2.29.89CRAnouk Nulkes, Tessa Wijckmans, Kyara van der Sluis, Fien de Vries.4x50 WISSEL MO16 0.43.41 2.53.27Susanne van Kleef, Ceyda Karaca, Amanda Klinkenberg, Myrthe Rossel.4x100 WISSEL HEREN 1.12.39* 4.50.54Peter van de Bor, Wouter van de Bor, Michael de Feber, Dennis de Graaf.

  25 VLINDER NataljaKlinkenberg 0.28.15*CR

  25 VLINDER Halise Gultekin 0.28.15*50 RUG Wouter van de Bor 0.36.71*50 RUG Roy Kokkelkoren 0.39.34*50 RUG Kyara van der Sluis 0.40.37*50 RUG Fien de Vries 0.41.5750 RUG Halise Gultekin 0.53.01*50 RUG Natalja Klinkenberg 0.53.05*50 SCHOOLAnouk Nulkes 0.45.1550 SCHOOLIlknur Basdemircan 0.47.1850 SCHOOLMara Burden 0.48.7650 SCHOOLSoufiane Ridouani 0.52.39*50 SCHOOLFatmagl zkurt 0.52.5350 VLINDER Yunus Karaca 0.39.7550 VLINDERAmandaKlinkenberg 0.42.95*50 VLINDER Susanne van Kleef 0.43.42*50 VLINDER Myrthe Rossel 0.46.24*50 VRIJ Dennis de Graaf 0.27.37*50 VRIJ Tessa Wijckmans 0.31.7350 VRIJ Roy Kokkelkoren 0.32.03*50 VRIJ Hanife Gurkan 0.33.80*50 VRIJ Fien de Vries 0.34.07*50 VRIJ Yunus Karaca 0.34.20*50 VRIJ Anouk Nulkes 0.35.12*50 VRIJ Jody Kokkelkoren 0.35.58*50 VRIJ Susanne van Kleef 0.36.62*50 VRIJ Amanda Klinkenberg 0.37.1150 VRIJ Myrthe Rossel 0.38.57*50 VRIJ Myrthe Rossel 0.38.8750 VRIJ Angela Gooijer 0.39.47*

  50 VRIJ Ilknur Basdemircan 0.40.0150 VRIJ Angela Gooijer 0.40.36*100RUG Dennis de Graaf 1.14.07100RUG Wouter van de Bor 1.22.72100RUG Anouk Nulkes 1.26.06*100RUG Fien de Vries 1.30.88100RUG Amanda Klinkenberg 1.31.48*100RUG Susanne van Kleef 1.31.93100RUG Jody Kokkelkoren 1.33.59100RUG Mara Burden 1.42.45100RUG Anouk Rossel 1.43.30

  RD100RUG Soufiane Ridouani 1.52.57*

  RD100RUG Fatmagl zkurt 1.56.09*100SCHOOLDennis de Graaf 1.16.75100SCHOOLPeter van de Bor 1.21.45100SCHOOLMichael de Feber 1.24.72100SCHOOLTessa Wijckmans 1.29.00100SCHOOLCeyda Karaca 1.38.37100SCHOOLAnnette Knape 1.39.56100SCHOOLJody Kokkelkoren 1.41.65100SCHOOLAnouk Rossel 1.41.92100SCHOOLHanife Gurkan 1.44.45100SCHOOLCorinne Kalbfleisch 1.45.86*100SCHOOLAngela Gooijer 1.59.03*100VRIJ Peter van de Bor 1.04.13100VRIJ Michael de Feber 1.08.95100VRIJ Kyara van der Sluis 1.09.18100VRIJ Annette Knape 1.13.66100VRIJ Hanife Gurkan 1.17.19*

 • 14

  100VRIJ Ceyda Karaca 1.20.68100VRIJ Anouk Rossel 1.23.61100VRIJ Corinne Kalbfleisch 1.28.28*100WISSEL Wouter van de Bor 1.15.82*100WISSEL Kyara van der Sluis 1.20.66

  100WISSEL Roy Kokkelkoren 1.22.95*100WISSEL Tessa Wijckmans 1.23.47100WISSEL Yunus Karaca 1.31.79100WISSEL Ceyda Karaca 1.32.92*

  * : Verbetering eigen tijd.CR : Clubrecord.RD : Op de borst gedraaid en stuwbewegingen met armen

  en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezigte zijn.

  SL : Met n hand keer- en/of eindpunt aangetikt.

  Van de polocommissie

  Achter de jurytafel in februari

  Zaterdag 5 februari RobbertNiveau Aanv. Tafelbezetting VSR

  NHP1M DWT C -KZC D 18:30 Anje en Jolande Robbert

  D3.JB3 DW T A -Hoorn A 19:00 Jaco, Ton en Frank M . -

  NH.D2 DWT 4 -Noordkop 1 19:45 Stefan en Kim Robbert

  NH.H1 DWT 4 -Noordkop 2 20:30 Antonette, Ellen en Katja -

  NH.H1 DWT 3 -De Ham 5 21:15 Jasper, Richard en Jan -

  Zaterdag 12 februari ThijsNiveau Aanv. Tafelbezetting VSR

  NH.A2D DWT B -KZC C 18:30 Teun en Thijs Eddy

  B.D2A DWT 1 -Alliance 1 19:15 Patrick, Lodewijk en Ted -

  B.H3C DWT 1 -Aquafit 1 20:00 Roselijn, Fokkelina en Sabine -

  B.HR2B DWT 2 -ZWV-Nereus 3 20:45 Pieter-Paul,RaymondenRonnie -

  NH.D2 DWT 4 -AquaW aard 1 21:30 Pieter-Paul en Thijs -

  Zaterdag 19 februari SandraNiveau Aanv. Tafelbezetting VSR

  NHP1M DWT C -DAW Finenzo B 18:30 Dana en Sandra Janique

 • 15

  NH.A2D DWT B -De Bron A 19:00 Sandra en Dana -

  NH.D2 DWT 4 -DAW Finenzo 3 19:45 Jan en Jasper Remon

  NH.H3 DWT 5 -De Reuring 4 20:30 Jolande en Francis Remon

  NH.H1 DWT 4 -NVA/HHC 3 21:15 Stefan W. en Marcel Z. -

  Zaterdag 26 februari SabineNiveau Aanv. Tafelbezetting VSR

  NH.D2 DWT 3 -AZVD 2 18:30 Eddy en Thijs Ronnie

  B.D2A DW T 1 -Dordrecht 1 19:15 Frank M ., Paul S. en Ton v. G. -

  B.H3C DWT 1 -Koudekerk 1 20:00 Sandra, Dana en M arjolijn -

  NH.H1 DWT 3 -AZVD 1 20:45 Hayo, Ronnie en Sikko -

  NH.H1 DWT 4 -De Ham 6 21:30 Sikko, Hayo en Ronnie -

  Minipolofilmavond

  Woensdag 29 december was het dan eindelijk zover defilmavond van minipolo!

  Er waren 11 kinderen, dus gezellig druk. De kinderen hadden zelffilms meegenomen, maar nu moesten er nog twee wordenuitgezocht. Om het eerlijk te laten verlopen ging dit onderbegeleiding van de leiding.Er werd een film gepakt en de kinderenmoesten stemmen of ze die film wilde zien of niet. Uiteindelijk is ergekozen voor Inspector Gadget II en Atlantis. Een goede keuze vondiedereen.

  Er is flink gegeten en gedronken en tot ieders verbazing waren dekinderen heerlijk rustig (sommige waren zelf in trance). Beter kan jehet als leiding niet hebben.

  Het was een geslaagde avond en iedereen was het er over eens datwe dit zeker nog een keer gaan doen!!

  Betty, Toos, Marjolein, Robbert en Mieke

  Geen trainingEr is geen training op zondag 20 februari in het Boerhaavebad, de

 • 16

  aspiranten, pupillen en minipolors kunnen trainen in De Planeet 2van 13.30 tot 15.00 uur.

  Uit het Haarlems dagblad

 • 17

  www.dwt-haarlem.nl

  Neem eens een kijkje op de DWT-website. Je vindt hier o.a. fotosvan minipolo- en pupillentoernooien, het poloboekje, eenclubbladarchief (met zelfs clubbladen uit 1948) en nog veel meer!

  Minipolotoernooi

  Het minipolotoernooi van zondag 30 januari in Alkmaar isverschoven naar zondag 22 mei.Dus schrijf het in je boekje, zondag 22 mei, Hoornsevaart inAlkmaar, verzamelen om 12:45 bij ons in het clubhuis.

  Namens de polocommissie,Thijs Weustink

  Wij zijn zo blij, wij hebben een zoon en Martijn heeft er een broertje bij.

  is geboren op 3 januari 2005 om 08.17 uur en weegt 2870 gram.

  Jan van de Laar, Martine Rohling

 • Heb jij alDWT kleding ?

  We hebben T-shirts, trainingspakken, sporttassen,badmutsen en natuurlijk badpakken en

  zwembroeken.

  Vraag ernaar in het clubhuisof bij je trainer/coachof zwemleider.

  Spaar voor DWT met uw kassabon van de

  Hoe?1. Vraag bij de klantenservice van de Vomar een Klant-Is-

  Koningkaart (KIK) aan.2. Geef het ID nummer en de naam waarop de KIK kaart is

  aangevraagd door aan aan Teun Weustink, Tel. 023 -5311178 ofmail: [email protected]

  Waarom?DWT ontvangt dan automatisch 0,5% van het bedrag van allegeregistreerde boodschappen gedaan bij de Vomar en middels deKIK kaart. Hoe meer KIK kaart nummers we hebben, hoe meer geldwe krijgen.

 • 19

  Kombi-Rebus 3Door G Luttikhuizen

  Hiernaast staat n zin en

  in elk hokje staat n

  woord van die zin. Deze

  zin is een combinatie van

  letters, tekens en plaatjes.

  Je moet er iets mee doen,

  m a a r n i e t o p d e

  g eb ru ikel i jke m an ier .

  B ijvoorbeeld de vier

  pijlen in de zin. Ze geven

  alle vier een verschillende

  actie aan: ergens naar toe

  gaan of vandaan komen

  of mee-nemen of ......

  De oplossing mag je IN

  een enveloppe IN de kopijbus DOEN. De bus hangt IN het clubhuis.

  Onder de oplossers wordt een zachte zachtgele DWT-badhanddoek

  verloot. Veel succes.

  Oplossing Kombi-Rebus 2

  De woorden zijn in volgorde van de hokjes:

  1. het getekende oor, spreek uit OR, aftrekken van WORDT geeftWDT;

  vervolgens D en W van plaats verwisselen: DWT

  2. E en N of E en EN; samen is dat EEN of 1

  3 2A betekent AA; STT moet hier om heen; ST er voor en T er na;je

  krijgt het woord STAAT

  4. pijl wijst naar BOVENAAN

  5. voor GE kan gezet worden U, dan staat er UIN U is IN

  6. ZE of ZIJ en N, samen wordt het ZIJN

  7. KLAAR of AF; de breuk stelt een DELING voor: AFDELING

  De zin is: DWT 1 STAAT BOVENAAN IN ZIJN AFDELING

 • Verenigings informatie

  Contact adressen

  Dagelijks bestuur

  Voorzitter: Walja Karten

  Terheidenstraat 16

  2014 CS Haarlem

  tel. 023-5246256

  [email protected]

  Secretaris: Teun Weustink

  Pieter M aritzstraat 38 zw

  2021 RC HAARLEM

  tel. 023-5311178

  [email protected] 12move.nl

  Penningm.: P. Lommerse

  Zwanebloembocht 88

  1991 GL Velserbroek

  tel. 023-5492112

  Ledenadministratie

  I. Rohling

  Dillestraat 3

  2034 M N Haarlem

  tel. 023-5338993

  Clubhuiswerkgroep

  Clubhuis : 023-5400777

  Voorzitter: M ieke Goedkoop

  Steve Bikostraat 186

  2033 DW Haarlem

  tel: 06-52055039

  Agenda: Ingrid Lommerse

  [email protected]

  Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)

  Voorzitter S. Van Dijk

  tel. 023-5272989

  W aterpolo-werkgroep

  Voorzitter M . Verbruggen

  Diaconessenplein 89

  2012 JX Haarlem

  tel. 023-5314120

  Zwemwerkgroep

  Voorzitter: E. Kokkelkoren

  Sowetostraat 14

  2033 CV Haarlem

  tel. 023-5352011

  Synchroonzw emmen

  Secretaris S. Meurs

  Beveland 82

  2036 GP Haarlem

  tel. 023-5334066

  Zwem uren

  Leszwemmen:

  In het Boerhaavebad op vrijdagavond

  17.30 -18.30 uur: A, B en C diploma

  W. Bakker tel.023-5625656

  18.30 -19.30 uur: overige diploma's

  P. Hoenderdos tel.:023-5840567

  In de Planeet 2 op zaterdag

  08.00 -09.00 uur A diploma

  09.00 -10.00 uur B & C diploma, zwemv.heid 1t/m 3

  Harry Geldorp & Sanja van Dijk tel 023-5272989

  Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):

  vrijdag 19.30 - 20.30 uur Boerhaavebad

  K. Ungureanu tel 023-5330857

  Synchroonzwemmen:

  dinsdag: 17.30-19.00 uur Boerhaavebad

  zaterdag: droogtraining:13.00-14.00 uur Clubhuis

  zwemmen: 14.00-16.00 uur Boerhaavebad

  W edstrijdzwemmen:

  maandag 17.00-18.00 uur Boerhaavebad

  dinsdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad

  woensdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad

  vrijdag 18.30-19.30 uur Boerhaavebad

  zaterdag 07.15-08.45 uur Boerhaavebad

  W aterpolo:

  M inipolo

  dinsdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad

  zondag 16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad

  Adspiranten (o 14)

  dinsdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad

  vrijdag 16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad

  Heren jeugd

  dinsdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad

  vrijdag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad

  zondag 12.00 - 13.30 uur Boerhaavebad

  Herenselectie

  maandag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad

  vrijdag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad

  Heren 3, 4, 5

  maandag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad

  woensdag 22.00 - 23.00 uur Boerhaavebad

  Dames 1 t/m 4

  dinsdag 19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad

  vrijdag 20.30 - 21.45 uur Boerhaavebad

 • Zwemvereniging De Watertrappers