De .Sy nchroonzwemmen . . . . . . . . . . . . . . . 7 ... Tessa, Anouk R, Fien en Kyara werd 1ste.

download De .Sy nchroonzwemmen . . . . . . . . . . . . . . . 7 ... Tessa, Anouk R, Fien en Kyara werd 1ste.

of 22

 • date post

  13-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of De .Sy nchroonzwemmen . . . . . . . . . . . . . . . 7 ... Tessa, Anouk R, Fien en Kyara werd 1ste.

 • De Waterdroppels

 • N 2 februari 2005o

  Jaargang 65

  Redactie

  Michael Woolthuis

  Vaste medewerkers

  Stefan Woolthuis

  fam. Rohling

  Robbert Henrichs

  Kopij

  De Waterdroppels wordt

  hoofdzakelijk samenge-

  steld uit kopij geschreven

  door DWTers. Dus ook

  uw bijdrage is van harte

  welkom.

  Als uw bijdrage voor de

  vijftiende van de maand

  binnen is dan staat het al

  in het eerst volgende blad.

  De redactie behoudt zich

  het recht voor inge-

  zonden artikelen aan te

  passen en/of in te korten.

  Kopij kan je opsturen:

  T.a.v. M Woolthuis

  Glasblazersstaat 19;

  2011 AP Haarlem,

  of e-mailen naar:

  clubblad@dwt-haarlem.nl

  Reclame

  Teun Weustink

  Tel. 023 -531 11 78

  DWT website:

  www.dwt-haarlem.nl

  De Waterdroppels

  De Waterdroppels is het officile tijdschrift

  van zwemvereniging De Watertrappers

  (DWT) en komt tien keer per jaar uit.

  In dit nummer:

  Een voorzet van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  Algemene Ledenvergadering . . . . . . . . . 3

  Diploma zwemmen . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Zuyderzeemastercircuit . . . . . . . . . . . . . 6

  Synchroonzwemmen . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Verslag zwemcompetitie deel 3 . . . . . 11

  Uitslagen Wedstrijdzwemmen . . . . . . 12

  LAC 19-12-2004 Haarlem; Competitie deel 3

  Van de polocommissie . . . . . . . . . . . . 14

  Achter de jurytafel in februari; Minipolofilm-

  avond; Minipolofilmavond; Geen training; Uit

  het Haarlems dagblad; www.dwt-haarlem.nl;

  Minipolotoernooi

  Geboren: Rutger3 . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Kombi-Rebus 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Verenigings informatie . . . . . . . . . . . . 20

 • 2

  Een voorzet van . . .De voorzitter.

  Een ieder die de nieuwjaarsreceptie gemist heeftwens ik langs deze weg namens het bestuuralsnog een gelukkig, sportief en gezond 2005!Zondag 2 januari was er weer de traditioneleDWT nieuwjaarsreceptie. De receptie was goedbezocht en er was een gezellige sfeer (wellicht mede door dechampagnoise de clubhuiscommissie had verzorgd). Ik moet bekennen dat dit mijn eerste nieuwjaarsreceptie was bijDWT. Maar dat komt wellicht door mijn ervaringen metnieuwjaarsrecepties in het verleden. Met name de lange speechesvan de voorzitter weerhielden mij van een bezoek.Nu ik zelf voorzitter ben had ik mij dan ook voorgenomen om ergeen lang verhaal van te maken met uitgebreide terug- envooruitblikken. Daar zal komend jaar bovendien nog genoeggelegenheid voor bestaan. Want 2005 is een historisch jaar waarinwe 75 jaar bestaan en dat zullen uiteraard op gepaste wijze gaanvieren.

  Waar wel bij stil is gestaan zijn drie jubilarissen: Nicole Dijkman enmeneer en mevrouw Rohling. Het huldigen van leden die meer dan25 jaar lid zijn is een traditie die nog niet zo lang geleden isingevoerd. Maar wat het bestuur betreft wel een die we nog lang inere houden. Want trouwe leden vormen de basis van DWT endaarom moeten we die koesteren. Zeker als ze daarnaast ook nogeens actief zijn binnen de vereniging voor de ledenadministratie ende clubkrant. We hopen dan ook dat ze nog lang lid zullen blijven.

  Walja Karten

  PS Wat betreft goede voornemens.Volgens tellingen van het Boerhaavebad is het

 • 3

  verenigingsbezoek in 2004 met 10.000 bezoek afgenomen. AlsDWT zijn we verreweg de grootste vereniging in hetBoerhaavebad. Op termijn kan dit er toe leiden dat hetzwembad (courante) verenigingsuren opeist voor eigenactiviteiten. Mocht je dan ook nog op zoek zijn naar een goedvoornemen voor dit jaar, neem je dan voor om in 2005 vakerte gaan trainen want dat is niet alleen gezond voor devereniging maar ook voor jezelf.

  Algemene Ledenvergadering Alle leden van DWT zijn van harte welkom op de 74e Algemene Ledenvergadering, kortweg ALV, die dit jaar op donderdag 21 aprilzal worden gehouden in ons eigen vertrouwde clubhuis. Aanvang:20.00u. Het clubhuis is open om 19.45u. Naast de gebruikelijke onderwerpen als goedkeuring van dejaarverslagen en de begroting, zal het bestuur het beleidsplan voorde periode 2005-2009 presenteren. Het financieel jaarverslag kanvan tevoren worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar:penningmeester@dwt-haarlem.nl

 • Autorijschool Goes & Boonstra

  www.goesboonstra.nl 023 533 99 75Antonio Netostraat 13 2033 DP Haarlem

  Haal je rijbewijs bij

  Autorijschool Goes & Boonstra

  Onder begeleiding van je

  persoonlijke instructeur.

  In het tempo

  dat bij jou past.

  Stapsgewijs en met

  een duidelijke uitleg.

  Praktijkles 33 euro (50 min.)

  Spoedopleiding v/a 1329,50

  euro

  www.goesboonstra.nl023-533 99 75

  LL

  Licht-kracht installatiesTel./Data installatiesInbraak beveiligingScheeps installaties

  Trompstraat 21 1971 AA IJmuidenTel. (0255) 51 19 65 Fax (0255) 51 41 63

 • 5

  Diploma zwemmenDoor de J-REZ

  Allereerst voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar enheel veel zwemplezier en nog meer diploma's toegewenst!!

  Zaterdag 27 november hebben er weer kinderen afgezwommenvoor hun diploma A, B en C. Gelukkig was iedereen weer geslaagd.Hieronder kun je lezen wie dit waren!

  Diploma A Onur AslanThomas SzabadosMerve DogruDilara YamanMilou van EgmondMurat EryilmazHumeyra GokerOzgur AslanWouter BrasDave v.d. MeerGuusje HaverTessa de BoerDaan SchoonderwoerdGijs van LeeuwenTim SeewaltMyrthe BerendsThijs VollaersStan KransbergJordi Samson

  Diploma BRianne StolwijkMerel v.d. KetterijDenise TiemeijerRachelle VerhagenDanny v.d. VeldenBavo OostViviane RobinsonSanaz HabibiJanis van MillBart EbbingeMats MontaubanHalis KrakayaEsmee van 't HoffYasemin BozkurtMucahit Yigit

  Diploma COnur YildirimBodean RoozekransMyrea den RidderDana MengerinkWybran SlobbeJorrit BakkerBarend Bruggemann

  De volgende keer zal het uitzoeken op 25 en 26 februari zijn en hetafzwemmen op 18 en 19 maart.

 • 6

  Belangrijk!!: Voor de zwemvaardigheden zalhet uitzoeken op 4 en 5 februari zijn en hetafzwemmen op zondag 13 maart.

  Iedereen nog van harte gefeliciteerd en op naar het volgendediploma!!!

  Zuyderzeemasterscircuit teZwolle.Door: Corine Kalbfleisch

  Op zaterdag 15 januari 2005 werd de tweede wedstrijdgeorganiseerd van bovengenoemd circuit. Ok haalde mij om 10 uuraf en vervolgens reden wij naar Donald Uytenbogaart inDuivendrecht. Met z'n drien reden wij voorspoedig bij mooi weernaar Zwolle. Goed op tijd arriveerden wij aldaar. Wij gingen onseerst aanmelden en daarna was er nog tijd voor een kopje koffie. Om12.30 uur begon het inzwemmen en om 13.00 uur was de start vande eerste serie, de 200 m. schoolslag. De wedstrijden werdenge-houden in het AA-bad en de organisatie was in handen van "Swol1894". Er deden 191 zwemmers mee van 42 verenigingen vanuitheel Nederland. De oudste deelnemer was Broer Lamers, die in 1920geboren werd. Ons oud-lid, Mathilde Vink, die tegenwoordig inZwolle woont, was ook van de partij. Zij zwom natuurlijk de 100 m.vlinderslag. Het was een gezellige middag en we hebben veelbekenden gesproken.De resultaten van mij waren in de cat. D 50+:200 m. schoolslag in 3.49,3 min. 1e plaats + P.R.100 m. vlinderslag in 2.13,8 min. 1e plaats50 m. schoolslag in 0.45,8 min. 1e plaats

 • 7

  Vooral met mijn tijd op de 200 m. schoolslag ben ik erg tevredenomdat ik deze met 3 sec. verbeterd heb. De 100 m. vlinderslag waseen "uit probeersel!" Ik was in mijn leeftijdsgroep de enigedeelneemster. De vlinderslag is mijn minst goede slag. De 50 m.schoolslag was heel spannend. Donald behaalde opzijn+zwemnummers wederom eerste plaatsen in zijn categorie H 55. Even na vier uur reden we "richting huis". Om zes uur zette Ok mijthuis af. We kunnen terugzien op een fijne en succes-vollezwemdag.

  SynchroonzwemmenDoor Amber, Katherine en Simone

  Hier zijn we dan weer! We hebben een maandje overgeslagen,omdat we moesten bijkomen van het gala feest. Dat gaan we vakerdoen!! We hebben een netwerkpoging gedaan met uitmuntendresultaat. Op naar het groene feest. It's going to be easy being green.

  De oudejaarsfrustraties op een rij:- juryleden die niet objectief zijn en ook nog eens 30-plussers

  voortrekken!!!- de bruinvis 360/ spin down uit het groepsnummer (een heeeeeeel

  lang figuur met veeeeeel draaien)- wedstrijdzwemmers die zoveel spetteren- de fluit van de waterpolors

  Goede voornemens:Commentaar op de jury hebben is natuurlijk erg makkelijk. Om telaten zien dat wij het uiteraard veel beter kunnen, hebben we vorigjaar al de M-cursus voltooid en zijn we nu bezig met de jury-cursusvoor lage categorien. We zullen eens laten zien watrechtvaardigheid is! Wij accepteren geen voortrekkerij in onsterritorium.

 • 8

  Ondertussen hebben er een paar gezellige activiteiten plaatsgevonden zoals Sinter-Kerst. Iedereen had 1 cadeautje per persoonmeegenomen. Doormiddel van een dobbelspel kreeg je ook weer eencadeautje terug. Nadat de wekker ten teken van het einde afliepmoest je het doen met het presentje dat je op dat moment in jehanden had. Dit leidde tot grote ruilpogingen met list en bedrog,verwijten en geslijm, enkele lieve blikken maar ook koelbloedigeonderhandelingen. Het ging om leven en dood! Trainers moesten dekinderen in bedwang houden. (We hebben het een beetje aangediktvoor de entertainment) Het was heel gezellig en iedereen was heelgelukkig met haar cadeau.

  Dan nog de resultaten van de afgelopen wedstrijden:20-11-2004 VC figuren hoge categorien te Zaandam.Age-IIDebbie 42,913 (3e prijs)Jon