De relatie tussen risicocommunicatie & crisiscommunicatie

of 18 /18
DE RELATIE TUSSEN RISICOCOMMUNICATIE & CRISISCOMMUNICATIE HANNE VANBECELAERE, LYNN SIERENS, SHARI RAMAUT

Embed Size (px)

Transcript of De relatie tussen risicocommunicatie & crisiscommunicatie

1. DE RELATIE TUSSEN RISICOCOMMUNICATIE & CRISISCOMMUNICATIE HANNEVANBECELAERE, LYNN SIERENS, SHARI RAMAUT 2. INHOUDSTABEL Inleiding Quiz Risicocommunicatie Crisiscommunicatie Relatie tussen crisiscommunicatie en risicocommunicatie Case 3. QUIZ 1. Een lekkende vrachtwagen met een zeer giftige lading. Risicocommunicatie Crisiscommunicatie 4. QUIZ 2. Gemeentelijke informatieavond voor omwonenden van een nieuw bedrijventerrein/industriepark. Risicocommunicatie Crisiscommunicatie 5. QUIZ 3. Ontploffing op een boorplatform in de Middellandse Zee. Risicocommunicatie Crisiscommunicatie 6. QUIZ 4. Oproep van de brandweer om ramen en deuren te sluiten bij de ontsnapping van chloorgas in Kortrijk. Risicocommunicatie Crisiscommunicatie 7. QUIZ 5. Op basis van een medisch onderzoek stelt men vast dat het gebruik van bepaalde stoffen in voeding schadelijk is voor de gezondheid. Risicocommunicatie Crisiscommunicatie 8. ALLE MANAGEMENT IS EIGENLIJK RISICOMANAGEMENT. 9. RISICOCOMMUNICATIE Risicodenken Risicoperceptie Risicocommunicatie Definitie 3 fases Verstrekken technische risico-informatie Geloofwaardigheid van de instelling Betrekken van het publiek 2 verschillende ideen 10. EEN CRISIS KOMT ALTIJD ONVERWACHT EN BOVENAL ONGELEGEN. 11. CRISISCOMMUNICATIE Definitie Doelgroepen Geloofwaardigheid 1. Openheid 2. Deskundigheid 3. Eerlijkheid 4. Medegevoel 5. Gedeelde betekenisgeving Wat moet je doen vooraleer zich een crisis voordoet? Goede geloofwaardigheid opbouwen Goede risicocommunicatie Cijfers achterwege laten en emoties laten primeren 12. DE RELATIE TUSSEN RISICOCOMMUNICATIE & CRISISCOMMUNICATIE Risicocommunicatie crisiscommunicatie Risicocommunicatie: proactief karakter Crisiscommunicatie: reactief karakter Risicocommunicatie is de opmaat naar crisiscommunicatie Risico- en crisiscommunicatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden! 13. DE RELATIE TUSSEN RISICOCOMMUNICATIE & CRISISCOMMUNICATIE 14. CASE Aardbeving LAquila, Itali. 15. BRONNEN Boek Grootveld S. M. (2006). Casusboek risicocommunicatie. Noord-Brabant: OBTB.V., Den Haag. Evers, G. & Wilthagen,T. (2007). De toekomst van de arbeidsrelatie. Assen: Van Gorcum. Schellen, P., Klaassen, R., DeVries, S. (2004). Communicatiekundig ontwerpen. (4de druk). Assen: Van Gorcum. Regtvoort, F. & Siepel, H. (2007). Risico-en crisiscommunicatie: succesfactor in crisissituaties. Bussum: Coutinho. Eindwerk Beunk,A.A. (2006). Risicocommunicatie op maat [scriptie]. UniversiteitTwente,Toegepaste Communicatiewetenschap. Beunk,A.A. (2006). Onderzoek naar het model waarin de burgerbevolking wordt gesegmenteerd aan de hand van vertrouwen, betrokkenheid, risicoperceptie en informatiebehoefte [eindwerk].Toegepaste Communicatiewetenschappen,UniversiteitTwente. Helsloot. I &Van t Padje. B. (2011). Met vertrouwen communiceren over potentile rampen en crisis, Crisislab. Essay Blok, D. (2012). Sociale media: De sleutel tot succesvolle crisiscommunicatie? [essay]. UniversiteitTwente,Faculteit Gedragswetenschappen. Brochure Demers, G. (2011). Risicos in Beeld [beleidsplan]. VRBZO, Zuid-Oost Brabant. 16. BRONNEN Webpagina Dr.Woudenberg, F. (2003). Pdf: Communicatie bij incidenten. Geraadpleegd op 15 oktober 2013 via http://www.infopuntveiligheid.nl/Infopuntdocumenten/Communicatie_bij_incidenten%202003.pdf University of Maryland. (2012). Pdf: Understanding Risk communicationTheory: a guide for emergency managers and communicators. Geraadpleegd op 15 oktober 2013 via http://www.start.umd.edu/start/publications/UnderstandingRiskCommunicationTheory.pdf Koch, H. (2011). Association of risk and crisis communication. Geraadpleegd op 23 oktober 2013 via http://www.association-rcc.org/ Mudde,T. (2013). Italiaanse autoriteiten evacueren veel te snel. Geraadpleegd op 26 november 2013 via http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3389162/2013/02/06/Italiaanse-autoriteiten-evacueren-veel-te-snel.dhtml Sintubin, M. (2012). De juridische naschok van LAquila. Geraadpleegd op 26 november 2013 via http://weetlogs.scilogs.be/index.php?op=ViewArticle&articleId=662&blogId=19 Staffaroni, S. (2013). A country in dire need of a crisis communications plan. Geraadpleegd op 26 november 2013 via http://onlinepr-blog.com/a- country-in-dire-need-of-a-crisis-communications-plan/ Audiovisueel Marynissen. H. (2011). Democratisch perspectief van crisis- en risicocommunicatie (repost), [video file]. Geraadpleegd op 24 oktober 2013 via http://www.youtube.com/watch?v=syzIZFciw3A 17. BEDANKT!