De paradox van digitaal leermateriaal

of 32 /32
www.kennisnet.nl Naam van de Auteur 7 januari 2008 DE PARADOX VAN DIGITAAL LEERMATERIAAL Alfons ten Brummelhuis Kies voor kansen – 15 mei 2009

Embed Size (px)

Transcript of De paradox van digitaal leermateriaal

Page 1: De paradox van digitaal leermateriaal

www.kennisnet.nl

Naam van de Auteur

7 januari 2008

DE PARADOX VAN DIGITAAL LEERMATERIAAL

Alfons ten Brummelhuis

Kies voor kansen – 15 mei 2009

Page 2: De paradox van digitaal leermateriaal

Inhoud

De paradox

Stand van zaken

Opbrengsten

Randvoorwaarden voor succes

Discussie

Page 3: De paradox van digitaal leermateriaal

Paradox

tijd

hoeveelheid

Page 4: De paradox van digitaal leermateriaal

Ambitie: meer gebruik van ict

Te overwinnen knelpunten % docenten

Meer bruikbaar digitaal leermateriaal 66

Extra computers 66

Computer programma’s voor zelfstandig werken 62

Goede voorbeelden van ict en didactiek 60

Page 5: De paradox van digitaal leermateriaal

Verhouding boek en digitaal leermateriaal volgens docenten VO

Page 6: De paradox van digitaal leermateriaal

Hoe komt docent VO aan digitaal leermateriaal?

Bron % docenten

Zelf zoeken internet 70

Lesboek / methode 64

Zelf ontwikkelen / bewerken 51

Via collega’s 41

Via Kennisnet 31

Page 7: De paradox van digitaal leermateriaal

Bereid zelf ontwikkeld materiaal te delen?

52

27

21

ja, zondermeer

ja, mits

nee

Page 8: De paradox van digitaal leermateriaal

Wat is er nodig om docenten te voorzien van meer bruikbaar digitaal leermateriaal?

Actie % docenten

Beter vindbaar maken 47

Docenten faciliteiten geven 42

Materiaal zonder kosten (open) 41

Onderzoek welk materiaal effectief is 39

Inzichtelijk maken wat werkt 37

Page 9: De paradox van digitaal leermateriaal

Effecten van ict: overdaad schaadt (OECD-PISA data)

leerlingprestaties

475

500

525

Taal

Wiskunde

Page 10: De paradox van digitaal leermateriaal

Rendement: Engels in vmbospreekvaardigheid ondersteund met multimedia

Page 11: De paradox van digitaal leermateriaal

Leren met meer effect: Voorbeeld: Wiskunde zonder boek

Experiment wiskunde op de computer zonder boek

Ambitie school: door inzet van ict… maken ll’n meer opdrachten krijgen ll’n meer (directe) feedback werken ll’n in eigen tempo docent meer tijd voor individuele begeleiding

presteren ll’n beter

11

Page 12: De paradox van digitaal leermateriaal

Resultaten

1. Inzet, plezier en motivatie voor wiskunde nemen toe

2. Prestaties: significant hogere wiskundeprestaties.

3. Verder….nieuwe collega’s komen naar de school vanwege Wiskunde zonder boek

Page 13: De paradox van digitaal leermateriaal

Vak Nederlands en ict in VO

ICT verdubbelt arbeidsproductiviteit van

docent

Page 14: De paradox van digitaal leermateriaal

Meer voorbeelden

Zie:

onderzoek.kennisnet.nl

Page 15: De paradox van digitaal leermateriaal

Resumerend Bij (goed) gebruik van (goed) digitaal

leermateriaal kan onderwijs:

- Efficiënter: met minder lerarentijd meer leerlingen lesgeven

- Aantrekkelijker: leraarsberoep aantrekkelijker maken aanzuigende werking door vergroting werkplezier

- Effectiever: in dezelfde tijd betere prestaties realiseren

Page 16: De paradox van digitaal leermateriaal

MITS…..

1. Materiaal goed is ontworpen

2. Docenten voldoende zijn toegerust voor gebruik

3.Technische voorzieningen op orde zijn

4. Gebruikte leermaterialen aansluiten bij visie

op onderwijs

Page 17: De paradox van digitaal leermateriaal

Randvoorwaarden voor duurzaam gebruik (schoolontwikkeling)

geld

tijd

BeleidOpvattingen, Visie, Leiderschap

Deskundigheid

Materiële voorzieningen

Gebruik van ict in praktijk- effect

Page 18: De paradox van digitaal leermateriaal

Competenties voor ontwikkelen en arrangeren van onderwijs met digitaal leermateriaal

Page 19: De paradox van digitaal leermateriaal

Competenties ontwikkelaars / arrangeurs

Didactische kennis (D)- Keuze van leerstrategie meest geschikt voor leren van

bepaalde kennis

Inhoudelijke kennis (I)- Omvang en diepte van leerstof bepalen voor bereiken van

gewenste eindniveau

Technologische kennis (T)- Bekend met beschikbare technologische representaties:

multimedia, visuele representaties, online leeromgevingen, etc)

Page 20: De paradox van digitaal leermateriaal

Kenmerken digitaal materiaalgedigitaliseerd boek of multimedia

Les Conditie Gem. goed

1 (5 opdr) Tekst + audio 4,9

Tekst 4,6

2 (7 opdr) Tekst + audio 5,7

Tekst 5,4

3 (9 opdr) Tekst + audio 7,3

Tekst 6,7

4 (9 opdr) Tekst + audio 7,5

Tekst 6,8

Totaal (30 opdr) Tekst + audio 25,3

Tekst 24,3

Page 21: De paradox van digitaal leermateriaal

Weten wanneer ict in leerproces past

Page 22: De paradox van digitaal leermateriaal

Keuze voor digitaal leermateriaalDoolhof met 3 uitgangen

1

2

3

Page 23: De paradox van digitaal leermateriaal

Uitgang 1:Pragmatisch

- Elke leerkracht kiest zelf.

- infrastructuur op orde

Page 24: De paradox van digitaal leermateriaal

1: Kansen en bedreigingen

a. Kansen: neutraal - innovatie - leerlingen - docenten

b. Financieel Investering levert weinig rendement op.

c. Bedreiging leraren onvoldoende competent om rendement te halen uit beschikbare ict

Page 25: De paradox van digitaal leermateriaal

Uitgang 2: Projectmatig

- Groep leraren (leerjaar, vaksectie) maakt op onderdelen gezamenlijk keuzes.

- kleine stapjes (incrementeel)

- dikwijls ingericht als project(met extra geld)

Page 26: De paradox van digitaal leermateriaal

2: Kansen en bedreigingen

a. Kansen: positief - innovatie van onderwijs - sluit aan bij ambities docenten - verzameling voorbeelden en werkwijzen

b. Financieel - op korte termijn stijgen kosten - bestaande in stand houden - scholing en ondersteuning docenten - beheerskosten

c. Risico- werkdruk verhogend bij gebrek

aan ondersteuning

Page 27: De paradox van digitaal leermateriaal

Uitgang 3:Gecoördineerd

inzet van ict gebaseerd op breed gedragen teamopvatting over leren

Page 28: De paradox van digitaal leermateriaal

3: Kansen en bedreigingen

a. Kansen: sterk positief- financieel - innovatie - leerlingen - docenten

b. Financieel- kosten gaan voor de baat.- verschuiving in

kostenbeheer, beveiliging, ontwikkeling, arrangeren van digi-leermiddelen, begeleiding docenten

c. Bedreigingonvoldoende leiderschap

Page 29: De paradox van digitaal leermateriaal

Typering

Page 30: De paradox van digitaal leermateriaal

Vier in Balans Randvoorwaarden voor rendement

Page 31: De paradox van digitaal leermateriaal

Beter onderwijs met digitaal leermateriaal

Onderscheid tussen leraar als gebruiker en leraar als ontwerper/arrangeur

ICT verbetert kwaliteit van onderwijs….mits

Rol van management cruciaal

Page 32: De paradox van digitaal leermateriaal

Wat is uw tip om (meer) rendement te

halen uit digitaal leermateriaal?

32