De organisatie toekomstklaar maken met zelfsturende teams

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

De snelle veranderingen in de economie maken de weg vrij voor een nieuwe kijk op samenwerken, organiseren, leren en leiding geven. Dit komt mede door de rol van internet en online informatiesystemen gekoppeld aan nieuwe inzichten in arbeidsrelaties. Het al oude positioneel leiderschap, gekenmerkt door de positie die iemand inneemt in de organisatie, staat steeds meer en meer onder druk. Hoe speel je hierop in?

Transcript of De organisatie toekomstklaar maken met zelfsturende teams

  • 1. Visma HRM KennisbankHet platform voor de nieuwe generatieHR-professionals dat inspireert eninformeert. Vernieuwend, innovatief enactueel.Rob van LoenenMarketing ManagerOplossingen op het gebied van:Enterprise Resource ManagementLogisticsProject ManagementHuman Resource ManagementPlanningBranches en toepassingen:ZorgWoningcorporatiesTransportHandel en IndustrieBlog HRM KennisbankDe organisatie toekomstklaar makenmet zelfsturende teamsDe snelle veranderingen in de economie maken de weg vrij vooreen nieuwe kijk op samenwerken, organiseren, leren en leidinggeven. Dit komt mede door de rol van internet en onlineinformatiesystemen gekoppeld aan nieuwe inzichten inarbeidsrelaties. Het al oude positioneel leiderschap, gekenmerktdoor de positie die iemand inneemt in de organisatie, staat steedsmeer en meer onder druk.Oude vormen van organiseren worden steeds meer vervangendoor zelfsturende teams of gedeeld leiderschap. Zeker jongeregeneraties voelen zich sterk aangesproken door co-creatie.Hirarchie komt steeds minder terug op de werkvloer en maaktbijvoorbeeld plaats voor een leiderschaps-proces. Vanuit ditperspectief wordt leiderschap benaderd vanuit bekwaamheid.Degene die van een domein of een onderwerp het meeste verstandheeft, neemt (tijdelijk) de leiding op zich. Op andere onderwerpenis dat weer een ander uit de groep. Zo wisselt het leiderschap vanman tot man (of vrouw) naar gelang de situatie erom vraagt.Collectief proces van leiderschapHierdoor wordt leiderschap het resultaat van een collectief proceswaarbij ieder zich ook meer verantwoordelijk gaat voelen voor deresultaten. Leiderschap is dan niet meer die afgebakende taak, hetwordt juist een sociaal proces dat door meerdere personen op dewerkvloer collectief gezamenlijk wordt ingevuld. Gemeen-schappelijkedoelen, vertrouwen, gelijkwaardigheid, zelforganisatieen zelfkennis staan hierbij meer centraal.Visma Software | www.vismasoftware.nl | info-amersfoort@visma.com | +31 33 4545111 0 1

2. De nieuwe manier waarop we om moeten gaan met leiderschap zal de komende jaren moeten wordenaangeleerd en vormgegeven. Dit item moet veel aandacht krijgen, want hoe integreer je dit in de organisatieen hoe gaan managers en ondernemingsraden met deze ontwikkeling om?Voordelen voor HRHR kan grote voordelen behalen in de organisatie door de leiderschapsstructuur van het bekende denkbeeldvan n leider los te laten. Het loslaten van organisatiepatronen binnen het team en meer het accent leggenop zelforganisatie zal het team positief benvloeden, met als gevolg een maximaal resultaat.In alle opzichten doet HR er verstandig aan de organisatie en medewerkers klaar te stomen voor de toekomstvan zelfsturende teams. Iedere organisatie heeft immers baat bij verbetering van de werksfeer doorcapaciteiten en talenten effectiever in te zetten!Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom HRM & Salaris?Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!Amersfoort, oktober 2014Wilt u meer blogs lezen over e-HRM?Bezoek onze website of kijk op onze Slideshare.Volg ons op:Visma Software | www.vismasoftware.nl | info-amersfoort@visma.com | +31 33 4545111 0 2