De opkomst van Nieuwe Status verklaard

download De opkomst van Nieuwe Status verklaard

of 46

 • date post

  12-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  922
 • download

  0

Embed Size (px)

description

How do people get prestige and status nowadays, if the value of money declines? My research is all about a new form of status people are looking for nowadays.

Transcript of De opkomst van Nieuwe Status verklaard

 • 1. Trend presentatieDerk Zijlkerderkzijlker@hotmail.comwww.derkzijlker.comJanuari 2010

2. De opkomst vannieuwe statusverklaard 3. Statussymbolen door de eeuwen heen. Wat zeldzaam is dat willen we hebben 4. Tot aan de 15e eeuw waren afkomst, macht, geleerdheid en gerfd bezit d belangrijkste sociale statussymbolen 5. Arbeiders, armen en laag geschoolden hadden lange tijd de laagste sociale statuspositie in de maatschappij 6. Vanaf de 17e eeuw arbeiders meer gewaardeerd. Succes in werk gezien als een teken van God. Arbeid als noodzakelijk goed in hetleven 7. In de 17e en 18e eeuw lag de grootste macht bij Hollandse regenten. Hoogste statuspositie dankzij verworven VOC bezit, luxe goederen en maatschappelijke zeggenschap 8. Pronken met bezit, geld en luxe alleen weggelegd voor de elite, de rijke handelaren en toplaag in de Republiek der Nederlanden 9. In de 18e en 19e eeuw kwamen er in Europa denkers op die arbeid beschouwden als d centrale activiteit in het leven. Status verbonden met hard werken en succes 10. 19e eeuw: Dankzij industrile revolutie werd werken en geld verdienenvoor iedereen toegankelijk. Succes in je werk sterke drijfveer voor jestatuspositie 11. In de 20e eeuw werd arbeid beschouwd als d bron van alle welvaartin de maatschappijPvdA print 40e jaren 12. 20ste eeuw: carrire maken en succes steeds belangrijker voor families. Sociale status verwerven door te laten zien hoeveel geld,bezit en luxe je als gezin kon veroorloven 13. Eind 20ste eeuw werd gekenmerkt door de opkomst van de Yup. Persoonlijk en individueel succes in leven belangrijkste ideaal. Statusdoor te pronken met geld, spullen en levensstijl 14. Wat je hebt (beroepsfunctie, vermogen en bezit) waren d belangrijkste westerse criteria voor je statuspositie van de afgelopen30 jaar 15. We bevinden ons nu in een overgangsfase. Het wordt steeds moeilijker om jezelf te onderscheiden met geld, materie en bezit 16. We zijn nog nooit zo rijk geweest. Exclusiviteit en luxe zijn toegankelijkgeworden voor de gewone mens 17. We worden gedwongen op zoek te gaan naar nieuwe vormen van onderscheidendheid. Pronken met geld en materie zijn niet meerstatusverhogend genoeg 18. De waarde die mensen lange tijd hechtten aan dure artikelen is veranderd. We zijn minder bereid geld uit te geven aan dure merken als het ook goedkoper kan 19. Hoe verwerven we dan nog status? 20. Het draait niet meer om wat je hebt,maar om wie je bent 21. Nieuwe status heeft tegenwoordig alles te maken met hoeveel je kunt en weet, hoe sociaal je bent en wat jepositie is binnen je sociale netwerken 22. Twee megatrends van nu maken deze nieuwe vorm van status mogelijk 23. 1. De huidige maatschappij vervrouwelijkt. Er komt steeds meer ruimte voor typisch feministische normen en waardenEen waarden verschuiving:van groot naar klein van wat naar wie van hirarchie naar netwerk van ratio naar gevoel van kwantiteit naar kwaliteit van winsten (hebben) naar delen van korte termijn naar lange termijn 24. De normen en waarden verschuiving maakt het mogelijk dat je eigen identiteit steeds belangrijker wordt voor je statuspositie 25. In de reclame is de verschuiving van harde naar zachte waardenwaarneembaar 26. 2. De huidige maatschappij is gedigitaliseerd. Dankzij de technologie kunnen we op zoek naar mogelijkheden om onszelf te onderscheidenDankzij de technologie:Meer contact met anderen Creativiteit en zelfontplooiing Mogelijkheden om op te vallen Delen van informatie en expertise Meer samenwerken Real-time stroom van informatie Kennis vergaring Wereld voelt groot en klein tegelijk 27. De technologie maakt het mogelijk om ons zelf te onderscheiden via een persoonlijk profiel 28. Technologische merken spelen in op de behoefte van de mens om zich te onderscheiden 29. Hoe verwerf je nieuwe statusals persoon? 30. Je (online) identiteit wordt steeds belangrijkere maatstaf voor je status positie. Internet maakt hetmogelijk om op te vallen en jezelf te laten zien 31. Uniek en creatief: laat zien wie je bent via jouw selectie, visie en smaak 32. Deel content met anderen. Delen is enige manier om te laten zien wie je bent 33. Expert: ben vernieuwend en draag je expertise/ visie uit 34. Ben authentiek: onderscheid jezelf door echt, authentiek en eerlijk te zijn.Lokale helden en kleinschalige bedrijven zijn in opkomst POP-UP STORE 35. Zinvol: draag een steentje bij aan je eigen omgeving. Het goede doel lijkt htstatussymbool van deze tijd te worden 36. Kortom hoe verwerf je nieuwe status? Val op! Laat de wereld zien wie je bent en wat je talenten zijnDeel content met anderenBen vernieuwend en draag je expertise en visie uitStreef naar authenticiteit (echtheid, eerlijkheid, kwaliteit, kleinschaligheid)Leef bewust en draag iets bij aan je omgeving 37. Wat zijn de gevolgen van nieuwe status? 38. Het oude begrip van status is veranderd. Er zijn vele nieuwe manieren omjezelf te onderscheiden en status te verwerven in plaats van met geld en materieVS 39. Rijk doen en luxe is aan het verdwijnen. Rijk zijn blijft prettig, maar pronkenmet luxespullen, bling bling en dure merken is uit 40. Verschuiving van wat naar wie. Wie je bent, waar je voor staat en hoe sociaalje bent d belangrijkste maatstaven om status te verwerven 41. Onze persoonlijke identiteit wordt steeds belangrijker in de toekomst. Het is je visitekaartje aan de wereld. Enje toegangskaart tot nieuwe status 42. Emotionele, zachte en menselijke waarden hebben de toekomst Samenwerken Duurzaam levenDelen GevoelKwaliteit Steentje bijdrage KleinschaligheidAuthentiek 43. Groepsverhoudingen zijn veranderd. We worden steeds afhankelijker van degroep. Om jezelf te kunnen onderscheiden heb je de groep nodig 44. Contact met de wereld neemt toe. Groeiende interesse en betrokkenheid in de wereld om ons heen. Lokaal maar ook internationaal. 45. Gevolgen van nieuwe status samengevat Statussymbolen uit het verleden zijn veranderdRijk doen en pronken met je geld is uitWie je bent is belangrijker dan wat je hebt of wat je doetEmotie, ervaringen en menselijke waarden zijn belangrijkGroepsverhoudingen zijn aan het veranderen. Steeds meer afhankelijk van de groepContact met de wereld neemt toeGroeiende interesse en betrokkenheid in de wereld om ons heen