De Opkomst Van Het Westen

download De Opkomst Van Het Westen

of 32

 • date post

  06-Jul-2015
 • Category

  Travel

 • view

  536
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of De Opkomst Van Het Westen

 • 1. De komst van het westen: mandaten en beloften Nicky, Sandra en Tjalling

2.

 • Midden-Oosten begeerlijke buit voor westen
 • Reactie in Midden-Oosten Nationalisme
 • 1881 opstand in Egypte
 • 1908 Jong Turkse revolutie
 • Volkssoevereiniteit
 • Democratie
 • Natie

3. Nationale bewustwording

 • Volken intsarenrijk, Osmaanse imperium, Habsburgse rijk
 • Op 10 juni 1916: sjarif Hoessein ibn-Ali geeft het sein tot een opstand tegen het Turkse gezag.
 • Belofte van Engeland

4. Mandaten

 • 1920 Vredesregeling te San Remo
 • verdeeldevruchtbare maansikkel in vijf staten .
 • Irak, Transjordani, Palestina Englandkrijgt mandaat hierover.
 • Syri en Libanon Frankrijkkrijgt mandaat heirover.
 • Wat is een mandaatgebied?

5.

 • Moeilijk makende factor bij deze vredesonderhandelingen Balfour-verklaring
 • ZionismeBalfour
 • De opleggingvan het westers mandaatsgezag leidde tot:verachting voor de westerse mogendheden.

6. Pan Arabisme

 • Antiwesterse Arabische nationalisme als gevolg van de vredesregeling leidde tot (pan)-Arabisme
 • Egypte krijgt leidersrol
 • Er worden pan-Arabische congressen georganiseerd.

7. Resultaat congres van december 1931 te Jeruzalem

 • de Arabische Landen vormen een compleetgeheel
 • Alle inspanningen in elk Arabisch land gericht op onafhankelijkheidvan alle verenigde Arabische landen
 • Verwerping + bestrijdingkolonialisme

8. Conferentie 1937

 • leverden een aantal resoluties op

9. Verdeel en heers-politiek

 • Franse en Britten pasteverdeel en heers-politiektoe.
 • Ondanks alle maatregelen: Arabisme won terrein
 • Veel gevaarlijker voor het westen moslimsbroederschap(opgericht:1928)

10. Modernisering en verarming

 • Het westen drong vanaf de 19 eeeuw het Midden-Oosten binnen langs vier belangrijke kanalen
 • militaire organisatie
 • economie
 • onderwijs
 • bestuur

11.

 • nationaal leger.
 • Een westerse manier les.

12.

 • Consumptieartikelen kwamen in grote vaart het Midden-Oosten binnen.
 • De veranderingen die het Westen in het Midden-Oosten veroorzaakte vormden geen homogeen proces.

13. De oude sociale structuur bestond uit twee klassen :

 • Hogere en rijkerelaag (regeringsambtenaren etc.)
 • (middenpositie: Een zeer kleine stedelijke groep)
 • Lagere arme laag (landbouwers etc.)

14.

 • De handel met het westen huisnijverheid vernietigd
 • Grootgrondbezitters trokken steeds meer naar de stad
 • Door westen opgedrongen moderniseringsproces ontstond bevoorrechte groep (pasja-klasse)
 • door gedrag pasja klasse Arabische staten=zachte staten (met o.a gebrek sociale discipline)

15. Goede ontwikkelingen in mandaat periode? 16. Na de tweede wereldoorlog 17. Nieuwe sociale groepering

 • Effendi(meneer)
 • Marginale groep
 • Synthese
 • islammodernisme

18. SanRemo

 • 25 april 1920
 • Verdeling Midden oosten tussen Frankrijk en Engeland

19. San Remo

 • Verdeling Ottomaanse Rijk
 • De Arabische gedeelten werden verdeeld in mandaatgebieden
 • Volkerenbond

20. Am al-Nakba

 • 1920 (Het Rampjaar)
 • Juli 1919: bijeenroepen van een Algemeen Syrische Congres door Arabische nationalisten
 • 8 maart 1920: Syrische onafhankelijkheid uitgeroepen
 • Koning werd Faisal bin Hussein
 • Abdullah bin Hussein

21. Am al-Nakba

 • Paasavond leidde in 1920 tot bloedige anti-joodse rellen.
 • Winston Churchill riep inmaart 1921in Cairo een conferentie bijeen.
 • Wat werd hier besloten?

22. Saoedi-Arabi

 • Sjarief Hussein
 • maart 1924Hussein claimt kallief voor zichzelf
 • Abdul Aziz ibn Saudverdreef in januari 1926 Hussein
 • 1932

23. Egypte

 • 1919 breekt onrust uit
 • Egyptische nationalisten onderleiding van Saad Zaghlul
 • WAFD
 • 1922 Egypte onafhankelijk
 • Suezkanaal
 • Britten
 • Vlag van Egypte 1922-1952

24. Irak

 • Britten
 • Het in 1920 ingevoerde Britse mandaat over Irak leidde tot hevige opstanden.
 • Faisal bin Hussein
 • Staatsgrepen
 • Olie, strategische plaats

25. Syri

 • Franse mandaat had hevige opstanden tot gevolg .
 • Frankrijk streefde naar een blijvende Franse invloed
 • verdeel-en-heerspolitiek
 • Libanon

26. Transjordani

 • 1922losgemaakt van het Britse mandaatgebied Palestina.
 • Bedoeenensjeiks elite
 • Britten hielden alle bestuurlijke macht in handen.

27. Palestina

 • Mandaat gebied van Britten.
 • Balfour-verklaring
 • Zionistische gedachte had slechte gevolgen .
 • In de jaren 30 grote migratie van joden naar Palestina.
 • Ontstond: joodse samenleving.
 • Britten
 • Joden-Arabieren

28. Opstand in Palestina

 • Britten steunde joden (Balfour verklaring)
 • April 1936 barste de volkswoede los.
 • Na 1936 profileerde zich als leider van de Palestijnse zaak Amin al-Husseini

29. Lord Peel

 • (Royal Commision)Zag als oplossing:
 • Splitsing van het mandaatgebied in een toekomstige joodse en een Arabische staat.
 • Revisionistische zionisten.

30. De tweede wereldoorlog in zicht

 • Sterke anti-Britse gevoelens in Midden-Oosten
 • Leiders in het Midden-Oosten zochten toenadering tot Nazi-Duitsland
 • Whitepaper (witboek )

31. De tweede wereldoorlog

 • Door Franse nederlaag franse macht verzwakt.
 • In april 1941 grepen de pro-Duitse officieren van de Gouden vierhoek in Bagdad de macht.
 • In augustus 1941 grepen Russische, Britse en Amerikaanse troepen in Iran de macht.

32.

 • Alexandri-protocol
 • 22 maart 1945 : de Arabische Liga opgericht
 • Alle Arabische landen verwierven na de oorlog dan ook hun onafhankelijkheid
 • Palestijnse kwestie