DE OEFENFIRMA Albert Geuens. Wat is een oefenfirma? • Een schaduwbedrijf zonder echte producten...

of 33 /33
DE OEFENFIRMA Albert Geuens

Embed Size (px)

Transcript of DE OEFENFIRMA Albert Geuens. Wat is een oefenfirma? • Een schaduwbedrijf zonder echte producten...

 • Dia 1
 • DE OEFENFIRMA Albert Geuens
 • Dia 2
 • Wat is een oefenfirma? Een schaduwbedrijf zonder echte producten Werkt niet met echt geld Werkt met realistische handelsdocumenten Werkt internationaal Kan een boekhoud/IT-kantoor zijn De leerlingen werken in het veilige netwerk van oefenfirmas zonder financile risicos.
 • Dia 3
 • 5637 oefenfirmas wereldwijd verspreid
 • Dia 4
 • HOE VERKOPEN OEFENFIRMAS?
 • Dia 5
 • Via een catalogus
 • Dia 6
 • Via een promotiecampagne
 • Dia 7
 • Via hun website - webshop
 • Dia 8
 • Speciale gelegenheden op school
 • Dia 9
 • Handelsbeurzen voor oefenfirmas Buitenlandse beurs Regionale beurzen & Belfair
 • Dia 10
 • DE DIENSTEN VAN COFEP
 • Dia 11
 • ZET-base = de gele gids
 • Dia 12
 • = BANK Banksoftware: overschrijvingen opvragen van rekeninguittreksels permanente opdracht kredietaanvraag
 • Dia 13
 • Dia 14
 • = SOCIAAL SECRETARIAAT inschrijven van werknemers maandelijkse loonbrieven inning van bedrijfsvoorheffing inning van sociale bijdrage = BTW-KANTOOR maandelijkse of 3-maandelijkse aangifte inning of terugbetaling van de BTW
 • Dia 15
 • = Immobilin Verhuur van kantoren en magazijnen Huurcontract Maandelijkse inning van de huur = Nutsvoorzieningen Maandelijkse factuur voor telefoon, internet en elektriciteit, 6 maandelijkse factuur voor waterverbruik Opvolging van de betalingen
 • Dia 16
 • = Boekhoudkantoor Volledige boekhouding BTW aangifte Advies = Verzekeringskantoor Verzekering van gebouwen Verzekering van personeel Advies
 • Dia 17
 • = Orderregulering Centre de Rgulation des Echanges / Centrum voor Orderregulering Aankoop van handelsproducten, Crecor verkoopt alles Telefonische bestellingen, ook in een vreemde taal Spontane prijsaanvraag Automatische ordergenerator
 • Dia 18
 • Dia 19
 • Dia 20
 • De firma opstarten Markt onderzoek Huisstijl Financieel plan Het ondernemersloket Wettelijke formaliteiten Organigram + functies Huisvesting Personeel aanwerven
 • Dia 21
 • De start voorbereiden Opstellen bespreking van de procedures Klassement klaarmaken Software leren gebruiken Inrichting van het kantoor uitrusting aankopen Leveranciers zoeken Prijsbepaling Catalogus samenstellen Promotiecampagne Verkoopgesprek
 • Dia 22
 • DE OEFENFIRMA IN BI
 • Dia 23
 • Deel 1: boekhoudkundige registratie + BTW Stap 1: September 2009 Ontvangen van verantwoordingsstukken Komen van andere oefenfirmas Opgemaakt van 1 januari t.e.m. 30 juni 2009 Documenten worden per post of digitaal aangeleverd
 • Dia 24
 • Deel 1: boekhoudkundige registratie + BTW Stap 2: September-oktober 2009 Aanmaken boekhouddossier Inbrengen documenten (deadline 15 oktober) Afdrukken dagboeken Dagboeken vergelijken met deze van klant en/of Holimacc (= controle) BTW-aangiftes afdrukken en vergelijken met deze die reeds naar Cofefisc werden verstuurd (= controle)
 • Dia 25
 • Deel 1: boekhoudkundige registratie + BTW Stap 3: September-december 2009 Opvragen documenten opgemaakt vanaf 30 juni 2009 Worden maandelijks opgevraagd Na controle boekhoudkundig verwerkt BTW-aangifte versturen naar Cofefisc (kopie naar klant)
 • Dia 26
 • Deel 1: boekhoudkundige registratie + BTW Stap 4: Januari-februari 2010 Opvragen documenten december 2009 Na controle inbrengen in boekhouding Boeken eindejaarsverrichtingen Opmaken van een jaarrekening
 • Dia 27
 • Deel 1: boekhoudkundige registratie + BTW Stap 5: Januari-mei 2010 Nieuw boekjaar = nieuw boekhouddossier openen Maandelijks opvragen van documenten Na controle inbrengen in boekhouding In mei (= na de beurs) mogen leerlingen stoppen met registeren
 • Dia 28
 • Dia 29
 • Deel 2 : opstellen en analyse jaarrekening Stap 1: Maart 2010 Horizontale en verticale analyse van de jaarrekening Berekening + bespreking ratios
 • Dia 30
 • Deel 2 : opstellen en analyse jaarrekening Stap 2: April-Juni 2010 Resultaten analyse verwerken in presentatie Voorstellen presentatie aan: juryleden gentegreerde proef klant (= oefenfirma)
 • Dia 31
 • Overzicht
 • Dia 32
 • SCHOOLJAAR 2008-2009 SCHOOLJAAR 2009-2010 SCHOOLJAAR 2010-2011 Boekjaar 2009 Leerkrachten nemen contact op met de oefenfirmas (interne of externe) waarvoor zij de boekhouding gaan doen en verzamelen de facturen van januari 2009 t.e.m. juni 2009. De leerlingen ontvangen de facturen en boeken ze in een nieuw boekhouddossier. Zij vragen in september ook de facturen op van juli en augustus 2009. Nadien worden de facturen maandelijks opgemaakt. In januari 2010 kunnen zij beginnen aan het opstellen van de jaarrekening 2009. Nadien volgt een analyse. Boekjaar 2010 In januari openen de leerlingen een nieuw boekjaar. Zij ontvangen maandelijks alle facturen van 1 januari 2010 t.e.m. april 2010 en boeken deze (inclusief BTW- aangifte). De leerlingen starten met een nieuw boekhouddossier dat ze in het vijfde jaar hebben aangemaakt en boeken opnieuw alle facturen van 1 januari 2010. In januari 2011 beschikken zij over alle informatie en kunnen zij starten met het opmaken en analyseren van de jaarrekening 2010. Boekjaar 2011 In januari openen de leerlingen een nieuw boekjaar. Zij ontvangen maandelijks alle facturen van 1 januari 2011 t.e.m. april 2011 en boeken deze (inclusief BTW- aangifte).
 • Dia 33
 • Info: cms.cofep.be en www.VLOO.eu Crecor: Paul Eyckens 011 634951 Cofeba: Ria Cox 011 634951