DE NOORD-ZUIDKLOOF ... BIO behaalde de certificering van haar evaluatie-capaciteiten, wat inhoudt...

download DE NOORD-ZUIDKLOOF ... BIO behaalde de certificering van haar evaluatie-capaciteiten, wat inhoudt dat

of 25

 • date post

  17-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DE NOORD-ZUIDKLOOF ... BIO behaalde de certificering van haar evaluatie-capaciteiten, wat inhoudt...

 • DE NOORD-ZUIDKLOOF VOORBIJ

  Jaarverslag  van de Bijzondere Evaluator van de Belgische Ontwikkelings- samenwerking MAART

  2019

  KONINKRIJK BELGIË

  Federale Overheidsdienst

  BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING —

 • VO OR

  WO OR

  D

  IN HO

  UD

  VOORWOORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

  KERNBOODSCHAPPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  Luik 1: CAPACITEITSVERSTERKING IN EVALUATIE IN HET NOORDEN EN ZUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Waar staan we vandaag? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Luik 2: INCLUSIEF EN DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP IN DE LANDBOUWSECTOR IN BENIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Welke expertise moet er gemobiliseerd worden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Luik 3: ONTWIKKELINGSEDUCATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Hoe de verschillende doelgroepen in België informeren, sensibiliseren en mobiliseren rond ontwikkelingsproblematieken? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  Luik 4: IMPACTEVALUATIE VAN DE UNIVERSITAIRE SAMENWERKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Welke impact hebben de interventies en studiebeurzen van de universitaire samenwerking? . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  Luik 5: IMPACT VAN DE NGO-INTERVENTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Wat is de situatie van de doelgroepen bij de aanvang van interventies? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  Luik 6: DE BELGISCHE BIJDRAGEN AAN MULTILATERALE ORGANISATIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Welke monitoring en evaluatie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  Luik 7: OPVOLGING VAN DE EVALUATIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Hoe worden de aanbevelingen opgevolgd en uitgevoerd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  Luik 8: DE VOORUITGANG VAN HET PROGRAMMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Lopende en geplande evaluaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

  AFKORTINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  BIBLIOGRAFIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  Van bij het aantreden van de Bijzondere Evaluator van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2016, hebben de verschillende actoren die bevraagd werden over het programma de wens geuit dat er meer strategi- sche evaluaties uitgevoerd zouden worden op beleids - niveau, veeleer dan op het niveau van de instrumenten of programma’s.

  Het ontwikkelingsbeleid dat tijdens deze legislatuur gevoerd werd, werd met name gekenmerkt door de duidelijke prioriteit die het gaf aan steun voor en mobilisatie van de private sector, door de wil om de digitalisering ten dienste van ontwikkeling te versterken (Digital for development, D4D), een oriëntering van de middelen van de gouvernementele samenwerking naar de minst ontwikkelde landen, een globale aanpak en synergieën en complementariteiten tussen Belgische actoren actief in ontwikkelingssamenwerking, een op mensenrechten gerichte aanpak 1 en vooral dan seksu- ele en reproductieve rechten en de integratie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Deze oriëntaties kaderen in een internationale context die gekenmerkt wordt door tegenstrijdigheden en het terugdraaien van aangegane engagementen voor afstemming en harmo- nisatie van ontwikkelingshulp, tegelijkertijd trachtend de gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken die gedefinieerd werden in de Agenda 2030.

  Evaluaties zijn een nuttig instrument voor het obser- veren en beoordelen van doorgevoerde veranderingen en nieuwe oriëntaties, evenals voor het trekken van lessen uit de genomen beslissingen, zoals bijvoorbeeld de afschaffing van een ontwikkelingsinstrument of het beëindigen van de gouvernementele samenwerking in een land of de D4D strategie. Deze thema’s worden momenteel geëvalueerd en zullen in ons jaarverslag van 2020 gepubliceerd worden.

  In ons vorig jaarverslag stelden we u de grote lijnen voor van een grootschalige evaluatie over de ondersteuning van de private sector, met aandacht voor de context in de interventielanden en de Belgische focus op werken met de minst ontwikkelde landen. In dit verslag zullen we onderzoeken welk gevolg er gegeven werd aan de aanbevelingen van deze evaluatie.

  Het beleid ter ondersteuning van de private sector gaat tevens hand in hand met de wil om nieuwe accenten te leggen in de landbouwsector. We zijn overgestapt van een strategie die in 2010 de nadruk legde op familiale

  landbouw naar een strategie gericht op het ondersteu- nen van inclusief en duurzaam ondernemerschap. Er was de wens om lessen te trekken uit de ervaringen en lopende interventies ter ondersteuning van de land- bouwsector via een evaluatie in Benin: in welke mate kunnen we vertrouwen op bestaande expertise? Wat is het belang van de evolutie naar een aanpak gericht op ondernemerschap? Welke belangen genereren te veel verspilling of hebben niet de gewenste effecten? Hoe kunnen private actoren betrokken worden?

  Een heel ander thema dat in dit rapport aan bod komt, is dat van ontwikkelingseducatie, een thema dat tot nu toe weinig aandacht kreeg in het ontwikkelingsbeleid en waarvan sommige instrumenten onlangs onder worpen werden aan bezuinigingen. Ontwikkelingseducatie gaat erom de verschillende doelgroepen in België te infor- meren, te sensibiliseren en te mobiliseren voor de belangen van ontwikkelingssamenwerking. Hoewel dit strikt genomen niet gaat over veldwerk in