De nieuwe Polen

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Met duizenden zijn ze: de illegale Braziliaanse bouwvakkers op onze werven. Een business die gestoeld is op valse identiteiten, criminele Braziliaanse onderaannemers en Belgische bedrijven die het circuit draaiende houden.

Transcript of De nieuwe Polen

 • NU OP VACATURE.COM 10.238 JOBS

  De Belgo-Braziliaanse bouwmaffi a

  EXCLUSIEF: DE NIEUWE POLEN MILJOENENFRAUDE & MENSENHANDEL IN DE BOUW

  DE STERREN VAN 2010 WIE ZIJN DE BELANGRIJKE REKRUTEERDERS?

  KRIJGT U OPSLAG IN 2011? D VRAAG OP HET EVALUATIEGESPREK

  Hoe Belgische boekhouders en bouwbedrijven het circuit draaiende houden

  VMG-201012011-00_COVER.indd 1 8/12/10 13:41

 • > Technische medewerkers

  TSO, BSO, BACHELORS

  > Administratief medewerkers

  REGIO HASSELT OF HOBOKEN

  > Dispatcher

  REGIO TORHOUT

  > HR-medewerkers

  REGIO HASSELT OF TORHOUT

  > HR-verantwoordelijke

  REGIO HOBOKEN

  > Tekenaars-topografen

  REGIO TORHOUT

  > Ontwerpers

  REGIO HASSELT OF VLAAMS-BRABANT

  > Preventieadviseurs

  REGIO HOBOKEN OF LUBBEEK

  > Teamleiders

  REGIO HASSELT OF TORHOUT

  > Toezichters

  REGIO HASSELT OF HAGELAND

  Elke dag genieten duizenden Vlamingen van aardgas,

  elektriciteit, kabeltelevisie en riolering. Wie daar achter

  zit? De bijna 1.500 collegas van Infrax natuurlijk. Ze

  werken samen aan een optimaal beheer van de vier

  Infrax-netwerken. En das een hele uitdaging. Of wat

  dacht je van 1.837.000 aansluitingen in 116 gemeenten?

  En we breiden nog uit!

  Ons aanbod: Bij Infrax werk je mee aan een belangrijke

  maatschappelijke opdracht. Je maakt deel uit van een

  organisatie die dynamische groei weet te combine-

  ren met een menselijke werkomgeving. Naast tal van

  ontplooiingskansen kan je rekenen op een aantrek-

  kelijk salarispakket, aangevuld met diverse extralegale

  voordelen.

  Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief

  naar infrax@dip.be, t.a.v. Christine

  Hoebrechts, Brouwersvliet 5, 2000

  Antwerpen, Tel: 03 220 28 00, www.dip.be

  Je kandidatuur wordt met de nodige discretie behandeld.

  De gesprekken zullen plaatsvinden in n van onze

  kantoren (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt).

  grondleggers van comfort

  Ontdek ook onze andere jobs op werkenbijinfrax.be

  TSO, BSO of professionele bachelor met een passie voor techniek?

  Schrijf je in voor onze werfreserve

  Klik bij het vacatureoverzicht op werfreserve

  002_GPV1QU_20101211_VMGCO_00.pdf; 12 08, 2010 14:12:28

 • 01VACATURE 11 DECEMBER 2010

  COVERSTORY

  De nieuwe PolenMet duizenden zijn ze: de illegale Braziliaanse bouwvak-kers op onze werven. Een business die gestoeld is op valseidentiteiten, criminele Braziliaanse onderaannemers enBelgische bedrijven die het circuit draaiende houden.

  04SALARISWATCHER

  Hoeveel verdient eenburgerlijk ingenieur?Zijn diploma is niet alledaags: burgerlijk ingenieur innanotechnologie. Zijn eerste job is dat ook niet: mee bou-wen aan zonnecellen voor satellieten. Vertaalt zich dat ineen riant loon voor de 23-jarige Ian?

  15

  DE STERREN VAN 2010

  10 werknemers over hunnieuwe baasWie waren de belangrijke rekruteerders in 2010? En hoehalen ze talent binnen? Vacature vroeg het aan tien nieuwaangeworven werknemers bij tien toprekruteerders.

  20

  16

  RUBRIEKEN

  03 PUBLIEKE OPINIE

  14 DUBBELCHECK

  26 MAANDAG VAN

  27 COLUMN An Olaerts

  ABONNEES VAN DE TIJD, DE MORGEN, GAZET VAN ANTWERPEN EN HET LAATSTE NIEUWS ONTVANGEN VACATURE AUTOMATISCH BIJ HUN KRANT.

  INHOUD

  ACTUA

  Boter bij de vis in 2011?De vraag van 1 miljoen: krijgt u opslag in 2011? Is er ber-haupt ruimte voor opslag? En wacht u beter af tijdens hetevaluatiegesprek of gaat u resoluut voor uw eigen geluken een hoger loon?

  VACATURE VAN DE WEEK PREVENTIEADVISEUR BIJ SIBELGA

  Ontdek ook de 10.238 jobs op vacature.com

  De 187 beste carrires in dit magazine

  VOLGENDE WEEKDe Belgo-Braziliaanse bouwmaffia, deel 2

  VMG-20101211-01-INHOUD_Opmaak 1 9/12/10 21:59 Page 1

 • 2VACATURE

  11 DECEMBER 2010

  Mensen zijn niet zo open over hun loon. Ook al is loon niet het enige dat telt,

  u wil wel weten waar u staat. Vandaag en morgen.

  Het nieuwe Salariskompas van Vacature biedt u d unieke referentietool. Is uw functie meer

  waard in een andere sector of regio? Hoeveel zult u binnen 5 jaar verdienen als u uw huidige

  job blijft uitoefenen? Welke extralegale voordelen zijn gangbaar bij andere m/v met een

  gelijkaardig proel? Dit en nog veel meer haalt u met enkele kliks uit het Salariskompas. (*)

  Meer dan 100.000 mensen berekenden hun loon al met het nieuwe Salariskompas.

  Surf naar vacature.com/salariskompas

  2.950

  PLUS

  BEDRIJFS-

  WAGEN

  (*) Gegevens gebaseerd op de resultaten van de Grote Salarisenqute 2010

  Download nu onze iPhone App en raad-

  pleeg het Salariskompas ookmobiel.

  Nieuw!

  002_GPV1QU_20101211_VMGBI_00.pdf; 12 09, 2010 21:35:37

 • Ja, soms

  17%

  03VACATURE 11 DECEMBER 2010

  Meer dan 34.000 vennootschappen, bijna n op tien,diende vorig jaar geen belastingaangifte in. Liefst 11 pro-cent meer dan twee jaar eerder. 34.000 keer blijk van eenvolslagen gebrek aan ethiek, want op die manier verschaf-fen al die bedrijven zich een concurrentieel voordeel tenopzichte van zij die wel netjes de aangifte invullen. Maarevenzeer een logisch gevolg van het zoveelste fiasco vanFinancin. Want u leest het goed: het aantal vennoot-schappen dat aan een grondige fiscale controle wordtonderworpen varieert van 1 procent in Nijvel, over 3 pro-cent in Brussel, tot 7 procent in Roeselare. Anders gezegd:er zijn jaarlijks meer vennootschappen die geen aangifteindienen dan vennootschappen die grondig gecontroleerdworden. Gevolg: de staatskas loopt flink wat geld mis. Tiens,en ik die dacht dat alle beetjes hielpen in deze budgettairbenarde tijden?

  CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert wierp in dat verband eenuiterst relevante vraag op tijdens de Commissie voor deFinancin en de Begroting van 24 november. Als eenbedrijf niet eens zijn belastingaangifte indient, kunnen weniet eens weten of het fraudeert. Een groot gevaar voor heteconomisch bestel. Dat gevaar is zeer zeker reel. Onderdie bedrijven die geen belastingen indienen, zitten immerseen pak slapende vennootschappen. Niet zelden wordendie na een lange winterslaap ingezet als postorderbedrijf incriminele circuits. En dan hebben we het ineens niet alleenmeer over belastingontwijking, maar zijn we aanbeland bijregelrechte sociale en fiscale fraude. Vacature kon zelf vast-stellen na maandenlang onderzoek hoe dergelijke postor-derbedrijven via valse facturen de illegale tewerkstellingvan vele tienduizenden Brazilianen in de Belgische bouw-sector moeten verdoezelen en honderden miljoeneneuros helpen witwassen. De neerslag daarvan leest u dezeen volgende week in ons magazine.

  Of hoe de falende belastingcontrole in ons land de schat-kist twee keer doet bloeden. Ik kan me tot slot helemaalaansluiten bij diezelfde Hendrik Bogaert, tijdens diezelfdeKamercommissie: Een bedrijf dat manifest geen belas-tingaangifte blijft indienen, moet op een andere maniergeschrapt worden of bedreigd worden met schrapping.

  Lijnmanagers hebben ookboter op het hoofdMijn ervaring als verantwoordelijke Personeel en Organisatieleert me dat lijnmanagers hun tijd vaak investeren in inhoude-lijke dossiers en de behartiging van hun eigen belangen, eerderdan in het aansturen en (bege)leiden van hun medewerkers.Als ik zie hoeveel ondersteunende instrumenten er beschikbaargesteld worden en hoeveel energie er gaat naar het mobiliseren,sensibiliseren en informeren van leidinggevenden, komt gebrekaan ondersteuning van de hr-afdeling' als een goedkoop excuusover. Wanneer men diezelfde lijnmanagers vraagt welke steunze verwachten van de hr-afdeling, blijft het bovendien vaak stilaan de andere kant van de lijn. Een oproep dus aan alle leiding-gevenden: als u ondersteuning nodig heeft van de hr-afdeling,formuleer uw vraag dan ook met zoveel woorden zonder te ver-wachten of vrezen dat de personeelsafdeling uw evaluatiege-sprekken zal overnemen.Kirsten Wybouw, via e-mail

  WIL U REAGEREN? MAIL NAAR

  9 publiekeopinie@vacature.com

  STANDPUNTPOSTBUS

  POLL

  REACTIE OP CIJFERWERK VAN 4 DECEMBER 2010EVALUATIEGESPREKKEN MOTIVEREN WERKNEMERSONVOLDOENDE

  Onze versie van de feitenZowel puur zakelijk als puur artistiek bleek Jan Briers jr. dehoge verwachtingen die in hem bij aanvang gesteld waren niette kunnen waarmaken. Daar kwam bij dat hij inzake onkos-

  REACTIE OP SUCCESTAPE VAN 4 DECEMBER 2010 JANBRIERS, DE MAN DIE KLASSIEKE MUZIEK HIP MAAKTE

  DOE MEE MET DE NIEUWE POLL EN SURF NAAR

  9 vacature.com/pollKAN JIJ JE VINDEN IN DIT STANDPUNT?

  9 vacature.com/standpunt

  Het verdriet van onze schatkist

  Jaarlijks zijn er meer vennootschappen die geenaangifte indienen dan vennootschappen die grondiggecontroleerd worden.NICO SCHOOFS, VACATUREJOURNALIST

  Ja, altijd

  4% Nee

  79%

  Deze week vroegen we of ueen kerstkaartje stuurt naaruw collegas.

  tenvergoedingen aan zijn directe medewerk(st)erszaken beloofd had die hij nooit voor de geigendeinstanties - zoals dagelijks bestuur of raad van bestuur- gebracht had: in een grote instelling die met gemeen-schapsgelden werkt, is duidelijkheid en transparantienatuurlijk een eerste voorwaarde voor verdere Vlaamseerkenning. Dat Jan Briers jr. nu - zoveel jaren nadatum - nog zo natrapt, is des te pijnlijker, daar wijhem bij zijn aantreden eerst nog gered' hebben, toenin de gespecialiseerde vakpers een vernietigend inter-view met hem verschenen was over hetzelfdeConcertgebouw waar hij enkele maanden later tochmaar mooi voor gesolliciteerd had. Wij hebben diejeugdzonde' van Jan Briers toen vergeven, omdat hetsymptomatisch bleek voor de evolutie van een goeddeel van de muziekwereld ten aanzien van Brugge(Cu