De meest inspirerende merken 2012

of 20 /20
inspirational image index ‘ 12 inspirational image index de meest inspirerende merken van Nederland in 2012 rapportage

description

Volg jij je klanten of je klanten jou? In het laatste geval ben je inspirerend. Om te kunnen inspireren moet je geinspireerd zijn. Hierin de beste Nederlandse voorbeelden van sterke merken. Door Synergie, MindWorld & SSI. De Insprationals Image Index is een jaarlijks onderzoek naar de meest inspirerende merken van Nederland. Apple wordt door Nederlanders als het meest inspirerende merk van Nederland gezien, gevolgd door Efteling, Hema, Ikea en Albert Heijn. HEMA, Mini en Triodos Bank zijn de grote stijgers. Een sterke emotionele lading is niet langer voldoende om klanten te verleiden. Van de meest inspirerende merken combineren functionele en emotionele voordelen logisch vanuit een doorbrekende rol. Apple maakt mensen creatief, De Efteling dompelt mensen onder in verhalen, HEMA maakt alledaagse dingen bijzonder, IKEA democratiseert design.

Transcript of De meest inspirerende merken 2012

Page 1: De meest inspirerende merken 2012

inspirationalimage index ‘ 12

inspirationalimage index

de meest inspirerende merken van Nederland in 2012

rapportage  

Page 2: De meest inspirerende merken 2012

inspirationalimage index ‘ 12

In het laatste geval inspireer je, in het eerste niet. Waarom wel of niet? Dat antwoord

bieden we je met de Inspirational Image Index. In dit jaarlijks terugkerend onderzoek

naar de meest inspirerende merken van Nederland brengen we de 40 meest

inspirerende merken in kaart en geven we aan waarin ze bijzonder zijn. Met ons

andere themaonderzoek over duurzaamheid, de Sustainable Image Index, is dit ons

visitekaartje om organisaties te helpen duurzaam groeien.

een initiatief van:

02

Good marketing promotes values.���

Bad marketing values promotions

volg jij je klanten of je klanten jou?

Page 3: De meest inspirerende merken 2012

inspirationalimage index ‘ 12

1 de Nederlandse ranking 04 de meest inspirerende merken van Nederland in ‘12

inhoud���

03 INHOUD ���

2 inspirerende verhalen 07 over inspiratie, Apple, Albert Heijn en Triodos

3 volgen klanten jou of jij klanten? 16 hoe geïnspireerd ben jij?

4 over Synergie, MindWorld en SSI 18 zie ons als Langnek

Page 4: De meest inspirerende merken 2012

inspirationalimage index ‘ 12

1| de Nederlandse ranking

In 2011 brachten we voor het eerst in kaart welke merken inspirerend zijn en

wat dat maakt. We leerden dat ‘inspiratie’ ontzettend logisch en eenvoudig

klinkt, maar ook zeldzaam is. Het vraagt om meer dan een bijzonder product:

het is er pas wanneer het uit de ‘wortelen’ van de organisatie komt.

Vier pijlers bepalen de inspiratiewaarde van merken:

1 | bijzondere producten

2 | sprankelende organisatie

3 | authentieke visie

4 | uitdagende relatie

04 1 DE NEDERLANDSE RANKING

Good marketing starts with a cause.

Bad marketing starts with a goal.

inspiratie

bijzonder product uitdagende

relatie

authentieke visie

sprankelende organisatie

31%

20%

25% 23%

Page 5: De meest inspirerende merken 2012

inspirationalimage index ‘ 12

de meest inspirerende merken van Nederland in ‘12

05 1 DE NEDERLANDSE RANKING

Page 6: De meest inspirerende merken 2012

inspirationalimage index ‘ 12

de meest inspirerende merken van Nederland in ‘12

06 1 DE NEDERLANDSE RANKING

Page 7: De meest inspirerende merken 2012

inspirationalimage index ‘ 12

Good marketing offers us a view of the world.

Bad marketing offers you a product to buy.

Dell is een computerfabrikant. Apple maakt mensen creatief.

Walibi is een pretpark. De Efteling dompelt mensen onder in sprookjes.

ABN AMRO is een bank. Triodos helpt mensen duurzaam leven.

Hoe kijk je naar wat je doet? Inspiratie ontstaat niet uit wat je doet. Het

ontstaat door te kijken naar wat je kunt zijn en wilt bereiken en daarnaar te

handelen. Inspirerende organisaties doen beiden. Alleen goede intenties zijn niet

inspirerend. Ze sterven in schoonheid. Goede producten zonder intenties zijn

ook niet inspirerend. Ze zijn een ‘commodity’. Inspiratie is alles behalve dat.

2| inspirerende verhalen

07 2 INSPIRERENDE VERHALEN ���

zes kerninzichten

1 inspiratie is van alle manieren om

een merk te bouwen één van de

meest krachtige;

2 inspiratie is in alle sectoren

mogelijk maar makkelijker voor

merken die ‘tastbaar’ zijn. Triodos

is inspirerend, Apple en de ���

Efteling door hun fysieke

tastbaarheid nog veel meer.

3 inspiratie start met een visie en

overtuiging over wat anders kan.

Het vraagt meer dan functie en

beleving;

4 inspirerende organisaties vinden

hun wortelen vaak in hun

geschiedenis en vertalen die

dagelijks naar het nu;

5 inspirerende organisaties vertellen

hun verhaal met hun producten.

Niet-inspirerende merken

vertellen over hun producten;

6 inspirerende organisaties

prikkelen hun klanten in hun leven

iets anders te doen.

Page 8: De meest inspirerende merken 2012

inspirationalimage index ‘ 12

over inspiratie, Apple, Efteling en Triodos

Apple wordt door Nederlanders als het meest inspirerende merk van Nederland

gezien, gevolgd door Efteling, Hema, Ikea en Albert Heijn. HEMA, Mini en Triodos Bank

zijn de grote stijgers. Blackberry, Nokia en Facebook verliezen veel inspiratiewaarde.

08 2 INSPIRERENDE VERHALEN

Volgen  je  klanten  jou  of  jij  hen?  In  het  eerste  geval  ben  je  

inspirerend,  in  het  tweede  geval  niet.  Simon  Sinek  ze>e  

‘inspira@e’  op  de  kaart.  Inspira@e  beïnvloedt  gedrag  op  een  

krach@ge  wijze.  We  denken  niet  dat  De  EGeling  een  goed  

a>rac@epark  is,  we  geloven  het.  We  denken  niet  dat  een  

iPhone  een  goed  toestel  is,  we  geloven  dat  het  bijzonder  is.    

 

Het  III-­‐onderzoek  richt  zich  erop  organisa@es  houvast  te  

bieden  om  inspirerend  te  worden.  Daarom  meten  we  niet  

alleen  wie  het  meest  inspirerend  is,  maar  ook  waarom  dat  

zo  is.  Het  onderzoek  leverde  vier  factoren  op  die  de  

inspira@ewaarde  bepalen.  In  volgorde  van  belang:    

1  |  wat  doe  je  als  merk:  bijzondere  producten;  

2  |  wie  ben  je:  sprankelende  organisa@e;  

3  |  waarom  doe  je  dit:  visie  en  op@mis@sche  houding;  

4  |  wat  betekent  dit:  uitdagende  rela@es.  

 

Deze  factoren  en  hun  belang  zijn  niet  veranderd  ten  

opzichte  van  2011,  alleen  duurzaamheid  is  belangrijker  

geworden.  Naast  dit  eerste  onderzoek  naar  de  bouwstenen  

van  inspira@e,  is  in  een  tweede  onderzoek  in  kaart  gebracht  

hoe  40  grote,  inspirerende  organisa@es  presteren.  Aan  de  

twee  onderzoeken  namen  respec@evelijk  150  en  1.000  

respondenten  deel  (landelijk  representa@ef).    

inspiratie

bijzonder product

uitdagende relatie

authentieke visie

sprankelende organisatie

31%

20%

25% 23%

Page 9: De meest inspirerende merken 2012

inspirationalimage index ‘ 12

inspiratie: beleving vraagt betekenis

Een sterke emotionele lading is niet langer voldoende om klanten te verleiden. ���

Van de meest inspirerende merken combineren functionele en emotionele ���

voordelen logisch vanuit een doorbrekende rol. Apple maakt mensen creatief, ���

De Efteling dompelt mensen onder in verhalen, HEMA maakt alledaagse dingen

bijzonder, IKEA democratiseert design.

09 2 INSPIRERENDE VERHALEN

de  top10:  een  ‘rol’  spelen  

De  top10  wordt  gedomineerd  door  retail  (HEMA,  IKEA,  

Albert  Heijn,  Jumbo),  technologie  (Apple,  Samsung  en  

Philips)  en  automo@ve  (BMW,  Mercedes).  De  EGeling,  

voormalig  nummer  één,  completeert  de  top10.  Fashion  

merken,  dienstverleners  en  social  media  volgen.    

 

Merken  lager  in  de  ranking  missen  een  duidelijke  rol.  Ze  

lijken  zich  te  concentreren  op  een  glanzende  verpakking,  het  

claimen  van  een  waarde  of  brengen  hun  visie  niet  over.  In  

een  complexe  @jd  wint  eenvoud.  Je  inspireert  als:  

1  |    je  verhaal  logisch  en  eenvoudig  is;  

2  |  je  rol  betekenisvol  is  en  impact  heeG;  

3  |    je  het  doet  omdat  je  hart  erin  zit  en  en  niet  omdat  je  

 ervoor  betaald  krijgt.  

winnaars  &  verliezers  

Ten  opzichte  van  ‘11  winnen  HEMA,  Mini,  Triodos  Bank  en  

Philips.  HEMA  groeit  op  alle  vier  inspira@efactoren  en  is  het  

sterkst  in  het  prikkelen  van  haar  klanten.  De  sprong  van  Mini  

is  opvallend.  Het  merk  scoort  niet  alleen  beter  met  haar  

producten,  maar  ook  met  de  organisa@e  en  de  visie.  De  

introduc@e  van  de  Roadster  en  de  posi@eve  berichtgeving  

over  Nedcar  versterken  elkaar.  

 

Nu  de  economie  blijG  stagneren,  volstaan  oude  wegen  niet  

langer.  Merken  zijn  abankelijk  van  veel  factoren.    

Inspirerende  merken  wachten  niet  op  wat  hen  overkomt,    

ze  kiezen  zelf  welke  ac@es  ze  nemen.  Zoals  Jim  Collins  zei:  

Whether  you  prevail  or  fail,  endure  or  die,  depends  more  on  

what  you  do  yourself  than  on  what  the  World  does  to  you.    

Page 10: De meest inspirerende merken 2012

inspirationalimage index ‘ 12

Apple: you love it or hate it

Apple is in 2012 het meest inspirerende merk van Nederland. De inspiratiewaarde

steeg met 4%. Het bedrijf werkt nog steeds volgens de gedachten van grondlegger

Steve Jobs. De opening van de Apple Store in Amsterdam is een goed voorbeeld.

10 2 INSPIRERENDE VERHALEN

De  zorgvuldige  geregistreerde  mediahype  met  ‘gezaaide’  

geruchten,  het  geheime  interieur,  de  ‘run’  op  de  oranje  

Apple-­‐shirts  die  vervolgens  voor  grof  geld  op  Marktplaats  

van  de  hand  gingen,  de  enthousiaste  medewerkers,  het  is  

zoals  Steve  Jobs  het  zou  willen.  Tegenvallende  innova@es  en  

een  flop  (‘Apple  Maps’)  worden  vergeven.  Opvallend  is  dat  

Apple  het  hoogste  aantal  fans  combineert  met  een  rela@ef  

hoog  aantal  ‘afwijzers’.  Je  houdt  ervan  of  je  haat  het.  ‘Elk  

voordeel  heb  z’n  nadeel’:  Samsung  is  toegankelijker  en  

scoort  al  beter  dan  Apple  met  het  tot  de  verbeelding  

spreken  en  de  interac@e.  Deze  merkenstrijd  is  spannend  en  

nog  niet  beslist.  Dit  is  wat  Apple  doet  op  de  vier  pijlers:  

 

1  |  bijzondere  producten:  streven  naar  perfec<e  -­‐  3e  plaats  

De  biografie  van  Steve  Jobs  geeG  een  diepe  kijk  in  de  psyche  

van  Apple:  de  drive  om  producten  te  maken  die  perfect  zijn  

in  het  gebruik.  Zijn  fascina@e  voor  de  Eichler  huizen:  

standaard  producten  voor  de  massa  die  door  hun    

standaardisa@e  een  ul@eme  gebruikservaring  bereikbaar  

maken  voor  de  massa.  Dit  laat  zien  dat  aan  de  basis  van  

Apple  geen  technische  visie,  maar  een  gebruiksvisie  ligt.  

Hierin  zijn  standaardisa@e  en  terugbrengen  tot  de  essen@e    

de  uitgangspunten.  Dit  leidde  tot  een  aantal  bijzondere  

produc@nnova@es:  de  integra@e  tussen  soG-­‐  &  hardware  

waaraan  Apple  vasthoudt,  de  integra@e  van  onderdelen  

(beeldscherm,  computer,  etc.)  tot  de  pc,  de  muis  en  

grafische  interface,  de  eenvoud  in  de  mogelijkheden.  

 

De  MP3-­‐spelers  van  Sony,  de  uitvinder  van  de  walkman,  

waren  in  de  begindagen  Apple  technisch  en  visueel  de  baas.  

Ze  bleven  notoir  onhandig  in  het  plaatsen  van  muziek  op  de  

speler.  Apple  begrijpt  als  geen  ander  dat  dit  juist  is  wat  de  

gebruiker  wilt:  naar  jouw  muziek  luisteren.  Zo  zijn  er  veel  

voorbeelden.  Door  deze  eenvoud  ook  visueel  vorm  te  geven  

en  sterke  naamgeving  (iPod,  iPad,  iPhone),  nam  Apple  haar  

klanten  mee  in  deze  visie  en  groeide  tot  begrip.    

Page 11: De meest inspirerende merken 2012

inspirationalimage index ‘ 12

everybody wants to be a pirate

Een belangrijk deel van Apple’s succes schuilt in het beroep op een zorgvuldig ���

gekozen mythe: die van de sympathieke uitdager. Eerst van IBM, later van Microsoft,

Samsung en Google. Iedereen wil een piraat zijn, zeker zolang piraten winnen van ���

de gevestigde autoriteit.

11 2 INSPIRERENDE VERHALEN

2  |  de  organisa<e:  een  bijzondere  rebellenclub  –  1e  plaats  

Ken  je  inspirerende  verhalen  waarin  de  held  het  onderspit  

delG?  Waarschijnlijk  niet  of  slechts  een  enkele.  Verliezen  is  

niet  inspirerend,  als  Kleinduimpje  van  de  reus  winnen  wel.  

 

Mythen  en  archetypen  inspireren.  Niemand  gebruikt  deze  

succesvoller  dan  Apple.  Successen  gaan  al@jd  over  het  

product  ten  opzichte  van  de  grote  reuzen,  nooit  over  het  

succes  van  Apple  zelf,  wel  over  het  bijzondere  van  de  visie.    

 

Centraal  staan  nieuwe  versies,  winkels,  soGware.  Niet  

extreem  vaak,  maar  ge@med  en  groots.  Overdrijven  mag  

maar  onderliggend  kloppen  inten@es  en  boodschappen.  Een  

duidelijke  ontwikkelagenda  en  een  visie  op  het  gebruik  van  

technologie,  plaatst  het  product  op  een  sub@ele  en  

krach@ge  manier  centraal  in  communica@e.    

Het  gaat  niet  over  de  zoveelste  ‘feature’,  het  is  een  ‘shiG’.    

3  |  de  visie:  haast  zodat  jij  crea<ef  kunt  zijn  –  2e  plaats    

De  visie  dat  Apple  iets  bijzonders  is  waar  gebruikers  zichzelf  

vrijheid  mee  geven,  heeG  al@jd  centraal  gestaan.  In  de  vele  

persconferen@es,  de  commercials  ‘1984’,  ‘here’s  to  the  crazy  

ones’  …  de  boodschap  is  al@jd  geweest:  ‘laten  we  iets  

bijzonders  maken  waarmee  mensen  kunnen  doen  wat  ze  

willen.’  De  computer  was  nooit  de  boodschap,  net  zo  min  de  

telefoon  of  tablet.  In  de  visie  stonden  al@jd  het  gebruik  en  

de  mogelijkheden  centraal  en  wat  dat  op  kon  leveren.    

 

4  |  uitdagende  rela<e:  prikkel  vernieuwing  –  6e  plaats  

‘You  can't  just  ask  customers  what  they  want  and  then  try  to  

give  that  to  them.  By  the  ?me  you  get  it  built,  they'll  want  

something  new.’  Uiteindelijk  is  de  betekenis  van  Apple  dat  

het  mensen  helpt  grenzen  te  verleggen.  Onderzoek  bewijst  

dat  alleen  het  zien  van  het  Apple  logo  mensen  al  crea@ever  

maakt.  En  dat  maakt  je  tot  het  meest  inspirerende  merk.  

Good marketing tells us exactly ���

what a company really thinks.

Bad marketing tells us what the

company wants us to think they think.

Page 12: De meest inspirerende merken 2012

inspirationalimage index ‘ 12

Efteling: onderdompelen in sprookjes

Efteling, één van de sterkste merken in Nederland weet nog steeds dagelijks mensen

te inspireren. Wat in ‘52 begon als Sprookjesbos, is in 2012 meer dan vrolijke business.

Een succesrecept van je wortels koesteren, creativiteit, innovatie en blijven prikkelen.

12 2 INSPIRERENDE VERHALEN

EGeling,  het  meest  inspirerende  merk  van  2011,  staat  dit  

jaar  op  de  tweede  plaats.  De  EGeling  en  het  park  vormen  

een  fysieke  metafoor  voor  een  stappenplan  om  een  

inspirerend  en  sterk  merk  te  worden.  

 

1  |  bijzondere  producten:  zorg  voor  een  Python  –  5e  plaats  

“De  EEeling  innoveert  con?nu.  Kwaliteit,  crea?viteit  en  

gastgerichtheid  staan  daarbij  centraal.  ‘Sprookjes'  blijven  we  

-­‐  in  al  haar  faceIen  -­‐  bewaken!”-­‐  Hester  Ubbink,  de  EGeling.  

 

Loop  door  de  EGeling.  Het  dompelt  je  onder  in  sprookjes.  

Hierbij  is  de  organisa@e  er  sterk  van  doordrongen  dat  

mensen  ‘geprogrammeerd  zijn’  op  te  merken  wat  nieuw  is.  

Hierin  stelt  de  EGeling  niemand  teleur  en  prikkelt  met  een  

constante  stroom  vernieuwingen.  De  Winter  EGeling,  de  

reanima@e  van  het  sprookjesbos,  de  coproduc@e  met  het  

Wereld  Natuur  Fonds  van  de  Pandadroom,  en  de  Vliegende  

Hollander.  De  vernieuwing  is  tastbaar.  In  het  park  en  door  

de  lay-­‐out  en  design  vind  je  de  stelselma@ge  vernieuwingen.  

Deze  zijn  niet  alleen  vindbaar  in  groei  van  het  park,  maar  

ook  in  de  invulling.  Levendigheid  wordt  ook  gecreëerd  door  

toevallige  ontmoe@ngen  en  a>rac@es  die  interacteren.  

Onder  het  mo>o  ‘Sprookjes  bestaan.  Elke  dag’  nodigt  de  

EGeling  mensen  uit  dit  te  ervaren.  De  vele  ‘merkawards’  en  

topplaatsen  op  merkrankings  bewijzen  dat  de  EGeling  hierin  

niemand  teleurstelt.  

 

Vanuit  de  gedachte  dat  sprookjes  bestaan,  verlegt  de  

EGeling  grenzen  in  producten.  De  achtbaan  is  niet  zomaar  

een  achtbaan.  Het  is  de  Python.  En  de  Python  is  een  verhaal  

waarin  je  je  onderdompelt:  van  het  langzaam  omhoog  gaan,  

tot  29  meter,  de  versnelling,  de  loopings  en  kurkentrekkers.  

Met  zijn  709  meter  was  het  inder@jd  de  grootste  stalen  

achtbaan  op  het  Europese  vasteland.  En  de  EGeling  blijG  

grenzen  verleggen,  of  het  nu  gaat  om  Aquanura,  de  derde  

grootste  fonteinenshow  wereldwijd  of  de  Winter  EGeling.    

 

 

Page 13: De meest inspirerende merken 2012

inspirationalimage index ‘ 12

wat is je ‘Anton Pieckplein?’ of je Python?

De Efteling geeft ons vier simpele stappen in merkbouw. Diep in het park ligt het

sprookjesbos, de wortelen die worden gekoesterd. Vanuit deze wortelen groeien

sprookjes eromheen tastbaar steeds verder in nieuwe vormen: attractiepark,

sprookjesbos, theater en hotel. Overal langs de route worden sprookjes tastbaar en

monden uiteindelijk uit in grensverleggende blikvangers, zoals de Python en Aquanura.

13 2 INSPIRERENDE VERHALEN

2  |  de  organisa<e:  EJeldingen  &  je  sprookjesbos  –  3e  plaats  

De  wortelen  van  de  EGeling  liggen  in  het  sprookjesbos.  

Bewonderingswaardig  is  de  combina@e  van  trots  op  deze  

wortelen  en  vernieuwing  vanuit  die  wortelen.  De  EGeling  

koestert  haar  oorsprong.  Er  is  veel  informa@e  over  

‘EGeldingen’,  de  geschiedenis.  Het  sprookjesbos  is  

gereanimeerd  en  blijG  het  hart,  net  als  het  Anton  Pieckplein.    

Juist  vanuit  deze  uitgangsprincipes  vernieuwt  de  organisa@e  

elke  dag,  niet  alleen  in  de  producten,  maar  ook  in  de  

processen.  Een  voorbeeld  is  de  omschakeling  van  seizoens-­‐

bedrijf  naar  een  organisa@e  die  het  jaar  rond  werkt.  Dit  

legde  de  basis  voor  de  succesvolle  Winter  EGeling.    

 

3  |  de  visie:  Langnek  ziet  meer  –  1e  plaats    

Langnek  is  één  van  de  icoonkarakters  in  de  EGeling.  Hij  is  

oorspronkelijk  één  van  de  zes  figuren  uit  De  Zes  Dienaren.    

Langnek  kan  uitzonderlijk  ver  en  scherp  zien.  Mede  door  

Langnek  is  de  Koningszoon  in  staat  het  mooiste  meisje  uit  de  

greep  van  de  heks  te  bevrijden  en  haar  te  trouwen.  De  

wijsheid  van  Langnek:  houd  je  doel  voor  ogen  zonder  de  

omgeving  uit  het  zicht  te  verliezen.  Door  goed  te  kijken,  kun  

je  op  veel  uitdagingen  an@ciperen  in  plaats  van  reageren.  

 

4  |  uitdagende  rela<e:  de  koningszonen  –  2e  plaats  

Wie  de  EGeling  betreedt,  loopt  door  het  bijzondere  Huis  van  

de  Vijf  Zintuigen.  Het  bijbehorende  sprookje  gaat  over  vijf  

koningszonen  die  niet  weten  hoe  ze  hun  vader  op  moeten  

volgen  en  besluiten  dit  samen  te  doen.  Elk  van  hen  heeG  

een  zintuig  waarin  hij  uitblinkt.  Ze  bouwen  het  Huis  van  de  

Vijf  Zintuigen  en  regeren  samen  op  een  goede  manier  het  

land.  De  wijsheid  van  deze  koningszonen:  een  ervaring  

vereist  totaalbeleving,  in  alle  zintuigen  en  alle  contacten.    

Good marketing starts with a cause.

Bad marketing starts with a goal.

Page 14: De meest inspirerende merken 2012

inspirationalimage index ‘ 12

Triodos: hoe klein het nieuwe groot werd

Triodos Bank laat zien dat mediabestedingen alleen geen garantie zijn om als

inspirerend te worden ervaren. De kleine bank laat concurrenten ING, Rabobank en

ABM Amro ver achter zich. ‘Klein. Het nieuwe groot’ is bij uitstek gericht klanten te

inspireren anders naar geld te kijken en ermee om te gaan. Het werkt.

14 2 INSPIRERENDE VERHALEN

Triodos  is  met  de  zeven@ende  plaats  de  meest  inspirerende  

dienstverlener.  Op  de  factor  ‘visie’  is  Triodos  zelfs  zo  

inspirerend  dat  het  daar  op  de  negende  plaats  staat.    

De  33e  plaats  van  ASN  Bank  bewijst  dat  dit  niet  

vanzelfsprekend  is.  Dit  onderzoek  is  overigens  uitgevoerd  

voor  de  val  van  de  SNS.  Van  de  grootbanken  neemt  ING  

(28e)  afstand  van  de  concurrenten  Rabobank  (32e)  en    

vooral  ABN  Amro  (40e).    

 

1  |  bijzondere  producten:  een  duurzame  bank  –  28e  plaats  

Triodos  wordt  niet  als  bijzonder  inspirerend  ervaren  door  

haar  producten.  Een  internetbankieren,  sparen,  een  mobiele  

app.  De  bank  heeG  het  allemaal,  maar  veel  producten  ‘sec’  

verschillen  nauwelijks  van  de  andere  banken.  Alleen  hier  

geen  creditcard,  maar  ook  dat  is  niet  verwonderlijk.  Dit  

systeem  van  krediet  wortelt  diep  in  de  afgeleide  economie  

en  is  daarmee  niet  duurzaam.  

revolu<onair  op  de  achtergrond  

Toch  innoveerde  Triodos  wel  degelijk  op  een  bijzondere  

manier.  De  keuze  om  alleen  te  investeren  in  duurzame  

organisa@es  is  een  principiële.  Triodos  maakt  hierin  een  

zuiverdere  afweging  dan  haar  collega  ASN  die  investeringen    

in  hypotheken  van  de  SNS  als  duurzaam  ziet.    

 

Vooral  bijzonder  is  Triodos  in  haar  streven  naar  transparan@e  in  

een  gesloten  sector:  ze  laat  zien  waar  geld  wordt  geïnvesteerd.  

Via  ‘Mijn  geld  gaat  goed’  kan  iedereen  volgen  waar  Triodos  

investeert:  lokale  ondernemingen,  energieprojecten,  bedrijven,  

cultuurprojecten,  zoals  biologische  slager  De  Molen,  

gezondheidscentrum  Therapeu@cum,  etc.  Concreet,  dichtbij  

met  een  herkenbare  waarde.  De  mobiele  app  maakt  deze  

projecten  zichtbaar.  Het  maakt  mensen  bewust  van  het  

mechanisme:  jij  kiest  wat  groeit.  Triodos  s@muleert  mensen    

om  weer  te  beleggen.  Met  dit  verschil:  ‘think  global,  act  local’.    

Page 15: De meest inspirerende merken 2012

inspirationalimage index ‘ 12

een systeem van binnenuit veranderen

Peter Blom van de Triodos Bank richtte met Herman Wijffels en Klaas van Egmond in

2010 het Sustainable Finance Lab op. Triodos gaat alvast vooruit en boekt succes. In

onze jaarlijkse bankenmonitor is Triodos inmiddels qua breinpositie de tweede bank

van Nederland. Van alle banken scoort Triodos het best onder niet klanten. En het is

de enige bank met een positieve NPS (+46).

15 2 INSPIRERENDE VERHALEN

2  |  de  organisa<e:  zichtbaar  in  onzichtbaarheid  –  30e  plaats  

Alle  banken  zijn  geposi@oneerd  met  archetypen  en  waarden:  

ING  is  de  vriendelijke,  sympathieke  magiër  die  je  geldzaken  

makkelijker  maakt.  Rabobank  is  de  ‘oermoeder’:  de  hoeder  

van  het  collec@ef  en  samenwerken.  Archetypen  zijn  een  

krach@g  hulpmiddel.  Triodos  toont  dat  iets  nog  krach@ger  is:  

een  unieke  rol  en  daar  serieus  werk  van  maken.    

 

Triodos  is  een  serieuze  organisa@e.  Het  gebrek  aan  kantoren  

maakt  de  organisa@e  minder  zichtbaar.  Maar  voor  hen    

die  zoeken,  is  Triodos  voor  alles  serieus,  transparant  en  

inhoudelijk.  Veel  informa@e  over  de  bedrijfsvoering,  

thema’s,  waar  wordt  belegd.  Op  zoek  naar  professionals,  

niet  naar  idealisten.  Triodos  is  een  bankier.  Betrokken,    

serieus.  Als  archetype  misschien  las@g  te  plaatsen  maar    

de  30e  plaats  op  deze  factor  onderstreept  juist  haar  rol.  

3  |  de  visie:  klein  is  het  nieuwe  groot  –  9e  plaats    

Klein,  het  nieuwe  groot.  Met  geld  bepalen  mensen  wat  

groeit  en  bloeit  in  onze  samenleving.  Zo  creëert  Triodos    

met  haar  klanten  een  grote  verandering.  Een  bank  met  een  

visie  op  een  samenleving  en  manier  om  die  te  realiseren.    

De  nadruk  op  wat  goed  gaat,  het  posi@eve,  sluit  zeer  goed  

aan  bij  de  @jdsgeest:  ‘Yes  we  can’.    

 

4  |  uitdagende  rela<e:  jij  kan  het  doen  –  13e  plaats  

Triodos  s@muleert  haar  klanten  juist  om  te  beleggen.    

Want  beleggingen  en  spaargelden  ze>en  veranderingen    

in  gang.  Triodos  biedt  ook  veel  kleine  handigheden  zoals    

het  kunnen  doneren  van  rente  en  automa@sch  sparen.  

Uiteraard  is  er  de  mogelijkheid  om  deel  te  nemen  in  de  bank  

zelf.  De  prikkel  is  die  van  hoop:  je  kunt  het  verschil  maken.  

Als  we  de  aandacht  maar  geven  aan  dat  wat  goed  is.    

Good marketing speaks for us.

Bad marketing speaks at us.

Page 16: De meest inspirerende merken 2012

inspirationalimage index ‘ 12

3 | volgen klanten jou of jij je klanten?

Uit liefde voor het vak, om zelf te groeien, iets te geven aan onze relaties, omdat

we inhoudelijk iets willen brengen en omdat we het leuk vinden, onderzoeken

we jaarlijks twee thema’s: inspiratie en duurzaamheid. Voor beide thema’s

zoeken we naar de onderliggende drivers en maken we inzichtelijk wie het best

presteren. Daarom de vraag: volgen jouw klanten je al?

16 3 DUURZAAM INSPIREREN

Page 17: De meest inspirerende merken 2012

inspirationalimage index ‘ 12

hoe geïnspireerd ben jij?

Om te kunnen inspireren moet je geïnspireerd zijn. Hoe geïnspireerd ���

ben je? In onze ervaring is in elke organisatie een ‘brandend’ gevoel te vinden. ���

Organisaties bestaan uit mensen. Inspiratie komt uit mensen. De vraag is: ���

heb je het gevonden en gebruik je het? Voor jezelf en voor je klanten? ���

Vier vragen om je te helpen. Met de Efteling als metafoor.

17 2 INSPIRERENDE VERHALEN

1  |  wat  is  je  Anton  Piekplein?  En  wat  zag  je  daar?    

In  het  hart  van  de  EGeling  ligt  het  Anton  Pieckplein  waar  het  

idee  ontstond.  Een  idee  dat  @jdloze  waarde  heeG.  In  elke  

organisa@es  zijn  deze  drijfveren  te  vinden.  Feit,  pas  als  jij  het  

voelt,  kun  je  het  overbrengen  op  anderen.  Wat  is  jouw  

Anton  Piekplein?  Wat  zag  je  daar?  Als  het  toen  inspirerend  

was,  kan  het  dat  vandaag  ook  doen.  De  vraag  is:  voel  je  die  

ambi@e  en  zie  je  hoe  dat  vandaag  geldt?    

 

 

2  |  wat  zou  je  zien  als  je  Langnek  was?    

Heb  je  oog  voor  je  doel  en  je  omgeving?  Door  goed  te  kijken,  

kun  je  an@ciperen  in  plaats  van  reageren.  Begrijp  je  wat  je  

ziet?  Dan  ontstaat  vanzelf  de  crea@viteit  om  de  weg  te  zien.  

Weet  je  echt  hoe  je  ambi@es  er  vandaag  toe  doen?    

3  |  bied  je  plaats  aan  alle  Koningszonen?  

Beleving  wordt  pas  realiteit  wanneer  het  tastbaar  wordt  

gemaakt.  Net  als  op  het  podium  in  het  theater  moet  je  

dingen  overdrijven  als  je  ze  zichtbaar  wilt  maken  voor  de  

zaal.  Laat  jij  de  ambi@es  tastbaar  worden  op  alle  punten  in  

alle  mogelijke  vormen?  Intern  en  extern?  Of  laat  je  je  

weerhouden  door  prak@sche  details  en  bezwaren?    

Zou  Anton  Piek  daar  naar  luisteren?  

 

 

4  |  wat  is  je  Python?  

Merkwaardig  word  je  pas  als  dat  wat  je  doet  niet  alleen  

waardevol  is,  maar  ook  merkbaar.  Wat  is  de  Python  van  

jouw  organisa@e?  Volg  je  de  conven@es  van  de  markt  of  

verander  je  ze?  Wat  vind  jezelf  het  meest  inspirerend?    

Page 18: De meest inspirerende merken 2012

inspirationalimage index ‘ 12

4 | over Synergie, MindWorld en SSI

18 OVER SYNERGIE, MINDWORLD EN SSI

Bad marketing manipulates.���

Good marketing inspires.

“The important thing is not to stop questioning. Curiosity

has its own reason for existing.”

A. Einstein

Page 19: De meest inspirerende merken 2012

inspirationalimage index ‘ 12

zie ons als ‘Langnek’.

Wij helpen organisaties focussen op hun ambities, omgeving en zo doelen realiseren.

Synergie is een bureau voor ‘corporate brand strategy’ en geeft organisaties zicht ���

op ambities, identiteit, wat medewerkers en klanten drijft en hoe zij in beweging

worden gebracht. MindWorld is een marktonderzoekbureau met een unieke

methode voor ongestuurd onderzoek op grote schaal. MindWorld helpt ���

organisaties zicht te krijgen op merkpercepties en hoe deze te ontwikkelen. ���

SSI is wereldwijd leverancier van sampling, dataverzameling en ondersteunende

oplossingen voor data-analyse voor survey onderzoek. SSI zorgt ervoor dat

organisaties (mogelijke) klanten bereiken. SSI bereikt respondenten in 72 landen

voor meer dan 2.000 klanten wereldwijd.

19 4 | OVER SYNERGIE, MINDWORLD EN SSI

Jelmer  van  der  Meulen  

www.synergie.nl    

[email protected]  

Rudmer  van  der  Meulen  

www.mindworld.nl    

[email protected]  

Stefan  Boom  

www.SurveySampling.com    

[email protected]  

Page 20: De meest inspirerende merken 2012

inspirationalimage index ‘ 12

inspirationalimage index