De lerende, onderzoekende pedagogisch medewerker (Anke van Keulen)

of 19 /19
1 De lerende, onderzoekende pedagogisch medewerker Anke van Keulen Bureau MUTANT BKK - 21 november 2014 www.mutant.nl

Embed Size (px)

Transcript of De lerende, onderzoekende pedagogisch medewerker (Anke van Keulen)

 • 1De lerende, onderzoekende

  pedagogisch medewerker

  Anke van Keulen Bureau MUTANT

  BKK - 21 november 2014

  www.mutant.nl

 • 2De lerende, onderzoekende

  pedagogisch medewerker

  * is nieuwsgierig

  * durft eigen visie los te laten

  * ziet meerdere perspectieven

  * kan reflecteren

  * durft te experimenten en fouten te

  maken

  * kan observeren en documenteren

  www.mutant.nl

 • 3Uitkomst onderzoek

  CoRe: Van een lerende medewerker

  naar een lerend team naar een

  lerende organisatie

  WRR: 21e-eeuwse vaardigheden

  Urban, M. & Vandebroeck, M. (2011), Competence Requirements in Early Childhood Education and Care. A Study for the European

  Commission Directorate-General for Education and Culture

  (CoRe)

  WRR rapport (2013). Naar een lerende economie. Investeren in het

  verdienvermogen van Nederland.www.mutant.nl

 • 4Cultuur van leren,

  experimenteren en reflecteren

  * Iedereen is verantwoordelijk voor

  het leerproces van zichzelf en

  team

  * Doorgaande professionalisering

  * Van elkaar leren: iedereen is

  leerder en leraar

  * Er mogen fouten gemaakt worden

  * Kansen aangrijpen om te leren

  www.mutant.nl

 • 5Ruimte

  voor experimenterenen onderzoeken?

  Hebben pm-ers ruimte om te

  experimenten en te onderzoeken?

  In welke zaken wel, in welke niet?

  Zou je dit willen wijzigen en/of

  verruimen?www.mutant.nl

 • 68 instrumenten Permanent

  leren als team

  www.mutant.nl

 • 78 PLT-instrumenten

  Kwaliteiten benoemen

  Kritische vragen stellen ?!?!?!?!?!?!

  Leerdagboek

  Denken voelen - willen

  Context van het kindercentrum

  Persoonlijke uitdaging

  Werken met een maatje

  Contract van een lerende organisatie

  www.mutant.nl

 • Onderzoekende houding:

  Actie-onderzoek

  8

 • Wat is actie-onderzoek?

  Participatieve methode voor

  kwaliteitsverbetering in de praktijk

  Hoe?

  Starten bij vraag, zorg, irritatie

  Formuleren actie-onderzoeksvraag

  Doen en uitproberen

  Documenteren en reflecteren

  Wie? Individuele professionals, maatjes en

  teams 9

 • Voorbeelden

  actie-onderzoeksvragen

  - Hoe kunnen wij stimuleren dat de kinderen zich

  verantwoordelijk voelen voor de spelmaterialen?

  - Op welke manier kan ik de kinderen mee laten

  denken bij het invullen van het groepsmoment, ze

  daarin laten participeren?

  - Hoe stimuleer ik de oudste peuters

  om de jongste te helpen? Hoe breng ik

  deze twee groepen kinderen samen in

  balans?

  10

 • Praktijkvoorbeeld

  Een nieuwe Bieb

  Onderzoeksvraag: Hoe kunnen we ervoor

  zorgen dat de kinderen (bso 6-10 jaar)

  participeren bij het inrichten en opruimen van de

  ruimtes?

  Wat hebben we gedaan? Kindervergadering;

  kinderen maken plan; gezamenlijk opruimen en

  inrichten

  Welke veranderingen hebben we gezien?

  -Bij de kinderen

  -Bij mijzelf als pm-er

  -In het team

  Tips voor collegas

  11

 • Voorbeeld

  Nieuwe Bieb - documentatie

  12

 • Documenteren bevordert het

  collectief geheugen van het

  kindercentrum.

  Documenteren versterkt de

  professionaliteit van de pedagogisch

  medewerkers.

  Documenteren

  13

 • Reflecteren en kritische

  vragen stellen over Bieb-

  documentatie

  14

 • Reflecteren en kritische

  vragen stellen

  Wat heb je gedaan?

  Waarom? Voor wie? Wie heeft er voordeel van?

  (kinderen/ouders/pm-er)

  Wat mis je? 15

 • Formuleer een

  actie-onderzoeksvraag

  * Wat is je vraag, zorg, irritatie?

  Formuleren actie-onderzoeksvraag

  Wat ga je in de praktijk doen en uitproberen?

  Hoe ga je documenteren?

  Hoe ga je reflecteren?

  Wie? Individuele professionals, maatjes en

  teams 16

 • Leerdagboek

  Wat heb je geleerd van je maatje?

  Welke tip neem je mee?

  Wat ga jij in jouw praktijk verbeteren?

  Hoe ga je dit aanpakken?

  Wat vraagt dit van jou als professional?

  17

 • Kracht van lerende,

  onderzoekende pm-er

  Kinderen: nemen meer eigen verantwoordelijkheid en initiatief

  Pm-ers meer plezier in werk, meer eigenaarschap en meer reflectie op

  eigen rol

  Managers: verbetering pedagogische kwaliteit en vormgeven lerende

  organisatie18

 • Literatuur

  - Denk groot, doe klein. Kindercentrum als democratische oefenplaats (Amsterdam: SWP, 2013)

  - Jonge burgers. Kindercentrum als democratische oefenplaats (Amsterdam: SWP, 2013)

  - Permanent leren als team. Van zelfreflectie naar teamreflectie. (Amsterdam: SWP, 2010)

  - Samen verschillend. Pedagogisch kader Diversiteit in kindercentra 0-13. (Amsterdam: Reed business, 2012)

  - Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra. (Amsterdam: Reed business, 2012)

  - Pedagogisch kader voor professionele netwerken onderwijs en kinderopvang (Amsterdam: SWP, 2015)

  www.mutant.nl19