De Kronieke winter 2012-2013

8
Pagina 1 DE KRONIEKE december 2012 NR 3 Wat vindt u in deze Kronieke? Woord van onze Hoofdman Peter De Becker De raad Verslag Gouden Boomstoet Dirk Deckers Overzicht activiteiten Dirk Deckers “Me zien ip Zoek” Peter De Becker Uitnodiging : Drie Koningenfeest 18 januari 2013 De kritieken op Oscar wa- ren van lo- vend tot zeer lovend. De Kronieke WOORD VAN ONZE HOOFDMAN Geachte Leden, Vrienden en Sympathisanten van de Camere, Amaai, alweer mijn zesde voorwoord als Hoofdman van de Camere… Wel vrienden, als ik eerlijk ben dan spreekt ( of liever schrijft ) hier een zeer tevreden Hoofdman tot U. We hebben er als Camere een zeer goed jaar op zitten. Het driekoningenfeest was een absoluut succes! Met zeer democratische prijs werd het toch een smulfestijn… De reacties waren zo enthousiast dat we ook dit jaar deze formule zullen hanteren. Wel een andere loca- tie maar zelfde formule. Maar dat leest U verder in deze Kronieke. Het is echt een aanrader hoor! Niet twijfelen, 18.01.2013 vastleggen in Uw agenda en afkomen! En dan was er Oscar! Na het succes van een Erte ( twee volle zalen en mensen moeten weigeren ) durfden we het aan om (voor het eerst?) voor drie opvoeringen te gaan. En ja hoor, het werd een voltreffer! Met uitzondering van enkele plaatsen de zondag speelden we opnieuw voor volle zalen. En nu drie maal! Dank U Dirk en gans de bende die mee- speelde en meewerkte aan Oscar. De kritieken op Oscar waren van lovend tot zeer lovend. En ook zij die dachten dat het niet zou kunnen in het Brugs hadden het bij het ver- keerde eind. De Camere kan dat en deed dat. Tot groot jolijt van al wie het mocht meemaken… Ook onze deelname aan de Heilige Bloedprocessie was weer geslaagd. We konden de Karre met „jonger‟ volk volkrijgen en de oude trouwe krijgers liepen vooraan. Mijn dank aan allen die weer konden ( en mochten…) meedoen. En ook dit jaar hadden wij twee maagden op de Karre. Dat dit anno 2012 nog kan…

description

De Kronieke is het ledenblaadje van de Camere. Toekomstige activiteiten worden er aangekondigd, toneelstukken worden er uiteengezet, voorbije activiteiten worden er besproken, er wordt ook eens dieper ingegaan op de geschiedenis van de Camere, en meer.

Transcript of De Kronieke winter 2012-2013

Pagina 1 DE KRONIEKE december 2012 NR 3

Wat vindt u in deze

Kronieke?

Woord van onze

Hoofdman

Peter De Becker

De raad

Verslag Gouden

Boomstoet

Dirk Deckers

Overzicht activiteiten

Dirk Deckers

“Me zien ip Zoek”

Peter De Becker

Uitnodiging :

Drie Koningenfeest

18 januari 2013

De kritieken op Oscar wa-ren van lo-vend tot zeer lovend. „

De Kronieke WOORD VAN ONZE HOOFDMAN

Geachte Leden, Vrienden en Sympathisanten van de Camere, Amaai, alweer mijn zesde voorwoord als Hoofdman van de Camere… Wel vrienden, als ik eerlijk ben dan spreekt ( of liever schrijft ) hier een zeer tevreden Hoofdman tot U. We hebben er als Camere een zeer goed jaar op zitten. Het driekoningenfeest was een absoluut succes! Met zeer democratische prijs werd het toch een smulfestijn… De reacties waren zo enthousiast dat we ook dit jaar deze formule zullen hanteren. Wel een andere loca-tie maar zelfde formule. Maar dat leest U verder in deze Kronieke. Het is echt een aanrader hoor! Niet twijfelen, 18.01.2013 vastleggen in Uw agenda en afkomen! En dan was er Oscar! Na het succes van een Erte ( twee volle zalen en mensen moeten weigeren ) durfden we het aan om (voor het eerst?) voor drie opvoeringen te gaan. En ja hoor, het werd een voltreffer! Met uitzondering van enkele plaatsen de zondag speelden we opnieuw voor volle zalen. En nu drie maal! Dank U Dirk en gans de bende die mee-speelde en meewerkte aan Oscar. De kritieken op Oscar waren van lovend tot zeer lovend. En ook zij die dachten dat het niet zou kunnen in het Brugs hadden het bij het ver-keerde eind. De Camere kan dat en deed dat. Tot groot jolijt van al wie het mocht meemaken… Ook onze deelname aan de Heilige Bloedprocessie was weer geslaagd. We konden de Karre met „jonger‟ volk volkrijgen en de oude trouwe krijgers liepen vooraan. Mijn dank aan allen die weer konden ( en mochten…) meedoen. En ook dit jaar hadden wij twee maagden op de Karre. Dat dit anno 2012 nog kan…

Pagina 2 DE KRONIEKE december 2012 NR 3

Inmiddels traditiegetrouw organiseerde de Camere in de zomer een fietstocht. Vele waren op reis en dus misschien een kleine opkomst maar zoals Katja zegt: de harde kern was aanwezig. En het was heel leuk! We konden enkele keren nipt ontsnappen aan een echte plensbui maar niet getreurd dan kon er gescholen worden met een natje… En actief als we zijn namen we ook deel aan de Gouden Boomstoet. Een artikel zou U verder in deze Kronieke moeten kunnen lezen. Waar de Gouden Boomstoet zich in mijn verlof manifesteert was ik niet van de partij. Het schijnt dat ik waardig werd vervangen maar dat men toch zo teleurgesteld was dat het gouden schild niet rond de nek van de stand-in Hoofdman was gehangen… Alles heeft zijn reden en soms wel een goeie ook… En nu de toekomst? Natuurlijk het driekoningenfeest, maar we lassen ook een winteractiviteit in. Niemand minder dan Dirk DECKERS is bereid gevonden om ons op een originele wijze in Brugge rond te lei-den. Details volgen nog maar in het oog te houden. En dan misschien wat vroeg en U leest het hier verder in de Kronieke maar ook ons volgende stuk is in voorbereiding. Na Een Erte Voa Brugge had ik laten ontvallen nu toch een paar jaar rust te nemen alvorens opnieuw in mijn toneelstukpen te kruipen. Het heeft niet mogen zijn… Ik ben thans volop aan het schrijven aan een nieuw toneelstuk. De titel: „Me zien ip zoek‟. Gezien het succes van Een Erte zal het opnieuw in het dialect zijn en zich in Brugge afspelen. Het wordt echter geen vervolg op Een Erte. Nieuwe figuren en nieuwe situaties. Ik blijf mijn filosofie wel getrouw. Wij zijn een amateurgezelschap dat zich dus via het toneel wil amuse-ren maar dus ook ons publiek een leuke avond wil bezorgen. Ik heb alle vertrouwen in de ruime cast die reeds werd samengesteld en hoop verder dat ons inmiddels talrijk publiek ook deze keer van mijn pennenvruchten zal kunnen genieten. Aangezien wij thans over een ruim en enthousiast publiek beschikken laten wij de mantel der bescheidenheid vallen en gaan we dit maal voor vijf opvoeringen. Iets unieks in de geschiedenis van de Camere. Maar Uw Hoofdman gelooft in zijn mensen en in… zichzelf… Uw Hoofdman.

Pagina 3 DE KRONIEKE december 2012 NR 3

De Raad

V.l.n.r. Noek Van Leirsberghe, Caroline Cumptich, Katja De Becker, Arnold Veireman, Dirk

Deckers, Hoofdman Peter De Becker, Francis Lybaert, Katrien Beckers, Jurgen De Witte en

Marie-Claire Hautekiet.

Foto Jurgen de Witte

Peter De Becker: Hoofdman

Dirk Deckers: Fiscaal (penningmeester) en Hulpgriffier

Katrien Beckers: Griffier (secretaris)

Francis Lybaert: Verantwoordelijke voor decoruitvoering en Kronieke

Arnold Veireman: Verantwoordelijke voor plaatsbesprekingen, kaart-verkoop en sponsoring

Katia De Becker: Verantwoordelijke voor grime en website

Caroline Cumptich: Verantwoordelijke voor website

Jürgen de Witte: Verantwoordelijke voor (foto)archief

Niek Van Leirsberghe : Raadslid

Marie-Claire Hautekiet : Raadslid

Pagina 4 DE KRONIEKE december 2012 NR 3

Dat wij buiten toneel ook nog onze rederijkerstraditie hoog houden werd weer eens bewezen toen wij in de Gouden Boomstoet de groep “Rederijkers” mochten bemannen. Met 13 rederijkers en 3 narren waren wij present op 19 en 26 augustus 2012 bij het uitgaan van de vijfjaarlijkse “Praalstoet van den Gouden Boom”. Onze oude getrouwen werden na 5 jaar opnieuw opgeroepen om het acteertalent van de Aloude Hoofdcamere vander Rhetorycken van den Heylichen Gheest voor meer dan 60.000 duizend toeschouwers te bewij-zen. Onze Hoofman Peter kon jammer genoeg niet aanwezig zijn en dus werd Guy tot interim hoofdman gebombardeerd. Wat was hij fier toen hij de zilveren duif rond mijn hals mocht aandoen. Gelukkig niet zo zwaar als de echte zilveren plakket van onze Camere. Maar met zijn goedkeurende blik kon hij de liefdes gedichten van zijn kompanen goedkeuren. Luister maar:

“Bedryft jolijt uut liefden goet Plukt u liefste daar een blommeke zoet En danst eenen rij Met dyn lifveken in de koele mei” Een van de rederykers dacht dat zijn gedicht wel mooier was. Wat denken jullie ervan? “Och wee den wille diet herte ontlook Daar ‟t herte met krachtige liefde inne dook. Ik en wijts haar niet, ik wijtet my zelven Ik hadde by maten mogen minnen”

Praalstoet van de Gouden Boom Dirk Deckers

Pagina 5 DE KRONIEKE december 2012 NR 3

Het was niet de spanning voor het acteren die ons deed zweten, maar wel de tropische temperatuur van de eerste omgang op 19 augustus. De waterbekertjes die langs het parkoer werden aangeboden waren meer dan welkom. Gelukkig was er niemand van onze groep die “van zijn sissen” is ge-draaid. Wij waren dus opnieuw allemaal present op 26 augustus. De-ze keer was de hitte golf voorbij zodat de narren nog meer konden springen en grimassen maken om ons aan het lachen te brengen. Het werden dus twee hoogdagen voor Brugge . De toeristen en ook onze eigen stadsgenoten waren vol lof over de geleverde prestaties. Als dank voor onze inzet wordt een tegemoetkoming van 25 Euro ge-schonken. Van zodra dit bedrag binnenkomt zal dit aan iedere deelne-mer overgemaakt worden. Ook een sleutelhanger in de vorm van een gouden boom werd op de bedankingsreceptie overhandigd. In naam van de Camere danken wij iedere deelnemer voor zijn inzet en misschien tot binnen vijf jaar. Jullie Rederijker Dirk

Pagina 6 DE KRONIEKE december 2012 NR 3

Beste Camere vrienden, Zoals jullie in ander artikeltje hebben kunnen lezen spelen wij niet al-leen toneel maar stellen wij ons ook ten dienste van Stad Brugge voor het meewerken aan diverse organisaties. Ik denk hierbij aan de H. Bloedprocessie, de Gouden Boomstoet, De Reiefeesten. Van Reiefeesten gesproken. Hierbij doet de Camere reeds een oproep naar onze leden om aan de Reiefeesten, die in 2013 zullen plaats vin-den, deel te nemen. Later hoor je hier nog wel meer van. Waar je ook later nog iets meer van zult horen is dat wij in begin maart voor al onze leden een “Brugge wandeling” zullen organiseren. En wat voor een wandeling. Begin maar alles wat je over Brugge weet te memoriseren, want bij de wandeling hoort een vragenlijst waarbij jullie moeten aanduiden of het vertelde verhaal juist of on-juist is. Het wordt een ludieke wandeling met natuurlijk een tussen-stop om de dorstigen te laven. Noteer maar alvast dat je maart vrij houdt. Weet dat dan ook de re-petities beginnen van het nieuwe stuk dat in juni gebracht wordt. So long Dirk

Pagina 7 DE KRONIEKE december 2012 NR 3

“ ME ZIEN IP ZOEK”

Wat? Het volgende stuk van de Camere…

Wanneer? Zaterdag 8.06.2013, Zondag 9.06.2013, Vrijdag 14.06.2013, Zaterdag 15.06.2013

en Zondag 16.06.2013

Waar? In de Biekorf…

Van wie? Het wordt een nieuw stuk geschreven (alle , ik ben nog bezig aan het schrijven…) door Peter De Becker…

Waarover? In het stuk volgen wij de zoektocht van talrijke kleurrijke figuren, die elk op hun eigen wijze op zoek zijn. Het stuk speelt zich af in Brugge ( O, verrassing…). Het Brugsch dialect komt zeker aan bod. Er zal al eens gelachen mo-gen worden maar hier en daar zit ook wat serieu in, al of niet verborgen achter de lach en de traan…

Wie? Een hele bende bekende gezichten en wat vers bloed in een mix van jong en oud(er)…

Excuses? Om niet te komen hebt U niet gezien wij vijf opvoeringen zullen hebben. Noteren in Uw agenda en allen op post. Het wordt een specialleke…

Pagina 8 DE KRONIEKE december 2012 NR 3

DRIE KONINGENFEEST Vrijdag 18 januari 2013

Naar jaarlijkse traditie houdt de Camere

er ook aan om dit jaar het Drie Koningen-

feest te organiseren. De Camere is meer

dan alleen een theatergezelschap het is

een vriendenkring . Niet alleen passie voor

het toneel is hier aanwezig maar ook de

passie om te feesten, samen als groep ons

in te zetten voor de Bloedprocessie, de

Reiefeesten, of de Gouden Boomstoet.

Iedereen is welkom, ook vrienden, familieleden en andere geïnteres-

seerden mogen meekomen.

Gezien de crisis nog steeds aan de voordeur staat hebben we dit jaar

weer voor een democratische formule gekozen. Voor de bescheiden

som van 15,00 euro per persoon serveren wij aperitief, hapjes, gour-

met met groentjes en een dessert en spelletje. En dit jaar is de drank

inclusief! Wat houdt U nog tegen om te komen?

Dit jaar gaat komen we samen in het CM-gebouw te sint Pieters, hoek

Blankenbergse steenweg en Tempelhof. Aperitief om 20.00 uur.

Inschrijven tegen ten laatste maandag 14 januari 2013 rechtstreeks

bij Peter De Becker,

via telefoon 0473/47.12.26 of via email [email protected]

Of via onderstaande antwoordstrook:

ANTWOORDSTROOK DRIEKONINGENFEEST 2013

( tegen ten laatste maandag 14 januari 2013 terug te sturen naar Pe-

ter De Becker, Korte Vulderstraat 2 , 8000 Brugge )

Ondergetekende,………………………………………, zal op het Driekoningenfeest

dat plaats vindt op 18 januari 2013 in het CM-gebouw te Sint Pieters

Brugge (hoek Tempelhof/Blankerbergse steenweg) om 20.00 u.

aanwezig zijn met………..personen.

De Koninklijke Aloude Hoofdcamere vander Rhetorycken van den Heylichen

Gheest

Elf Julistraat 42 B-8000 BRUGGE

[email protected]

Redactie : Katrien Beckers Francis Lybaert Contacteer onze redactie Ontmijnerslaan 5 B-8200 BRUGGE 050 393 191 [email protected]