De Koerier week40

32
3 OKTOBER 11:00 - 15:00 uur 3 WEKEN GRATIS KRANT EN KANS OP BRUGMAN KEUKEN T.W.V. €15.000,-* Kijk niet alleen op funda, ervaar uw favoriete huizen ‘live’! *Kijk voor informatie en de voorwaarden op www.nvm.nl/actie. NVM funda magazine Twente Goed gevoel NVM OPEN H IS OPEN H IS najaar 2015 VANDAAG in dé Weekkrant VANDAAG in dé Weekkrant Energierekening van je sportclub omlaag? www.groeneeurosscoren.nl www.weekbladdekoerier.nl Woensdag 30 september 2015 Aanmelden seniorenraad TWENTERAND - Gemeente- Belangen Twenterand roept 55-plussers op zich aan te melden voor een plek in de seniorenraad van de partij. “De seniorenraad moet niet alleen een bron van kennis en ervaring worden, maar dit ook delen én eventueel met voorstellen komen rich- ting de politiek”, aldus frac- tievoorzitter Mark Paters. “De seniorenraad krijgt een serieuze stem door ons te in- formeren, adviseren en met voorstellen te komen. Te- vens krijgen ze de gelegen- heid (on)gevraagde visies of meningen te geven.” Aan- melden: fractie@gemeente- belangentwenterand.nl of bel 06 - 1113 6812. Kankerpatiënten in watten DAARLERVEEN - Stichting Look Good… Feel better houdt een landelijke dag. Deze heeft als doel mensen met kanker te ondersteunen bij hun uiterlijke verzorging. Schoonheidsspecialisten ge- ven belangeloos in hun eigen salon verwenbehandelingen aan mensen met kanker. Zo ook Skinlogics Huidinsti- tuut aan de Smidsstraat 12 in Daarlerveen. Voor 25 euro kunnen klanten van deelne- mende salons cadeaubon- nen voor dierbaren kopen. Deze dierbare krijgt dan op 5 oktober een verwenbehan- deling. Het volledige bedrag gaat naar Stichting Look Good… Feel Better. Kijk op www.lookgoodfeelbetter.nl Inzameling kleding DAARLE - Bij stichting aan- gepast paardrijden Stal de Esch aan de Esweg 29 in Daarle, kan men nog bruik- bare kleding inleveren. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de stichting. Het hele jaar door wordt er kle- ding ingezameld voor het paardrijden voor mensen met een beperking. Het oudste lid van de vereniging, Bertus Klaassen en het jongste lid, Babet Bouwhuis, onthulden de naam van het nieuwe verenigingsgebouw: ’t Muziekgebouw. Eigen huisvesting voor muziekvereniging DEN HAM - Het onderkomen aan de Slingerweg 3, de voor- malige bibliotheek, heeft in anderhalf jaar tijd een meta- morfose ondergaan. De oud- bouw is geheel opgeknapt naar de eisen van deze tijd en er is een aanbouw gerea- liseerd. Het gebouw bestaat uit onder meer vergader- ruimten, leslokalen, een repetitieruimte en andere aanvullende ruimten. De gehele vereniging mar- cheerde symbolisch van Hervormd Centrum De Rank, waar de vereniging jarenlang hun activiteiten beoefenden, naar het nieu- we onderkomen. Bij Hervormd Centrum De Rank speelde de vereniging de mars ‘Over and Out’, wat vrij vertaald ‘het is voorbij’ betekent. Aangekomen bij het nieuwe verenigingsge- bouw werd de mars ‘Pearl of the City’ gespeeld, wat vrij vertaald ‘parel van het dorp’ betekent. “En dat is het nieuwe onderkomen van onze vereniging zeker geworden!”, aldus Chris Brokke, voorzitter van de vereniging. De voorzitter vervolgt: “Onze vereniging staat mid- den in de samenleving van Den Ham en heeft een be- langrijke maatschappelijke functie in het dorp. Met de keuze van deze locatie, de koop van de voormalige bibliotheek en de mogelijk- heid om er een gedeelte bij aan te bouwen, beoefenen wij onze activiteiten ook fy- siek midden in het dorp uit”. Na deze woorden van de voorzitter, werd er over- gegaan tot het officiële ge- deelte. Het oudste lid van de vereniging, Bertus Klaas- sen en het jongste lid, Babet Bouwhuis, onthulden in aanwezigheid van de gehele vereniging en genodigden, de naam van het nieuwe verenigingsgebouw: ’t Mu- ziekgebouw. Klaassen sprak een woord van dankbaar- heid uit. De aanwezigen werden uit- genodigd om het bestuur te feliciteren en het gebouw te bezichtigen. Verschillende mensen richtten een woord tot de vereniging. Onder grote belangstelling hield de vereniging ‘s mid- dags open huis. OUDBOUW IS GEHEEL OPGEKNAPT NAAR DE EISEN VAN DEZE TIJD Muziekvereniging Juliana Den Ham heeft zaterdag 26 september officieel haar intrek genomen in het nieuwe onderkomen. Met de opening beschikt Juliana voor het eerst in haar 90-jarig bestaan over eigen huisvesting. Nieuwe plek voor Juliana MONUMENT VRIEZENVEEN Kunstenaar Jan-Carel Koster wacht op een groot blok marmer 2 » WEEKEND VOL VOETBAL Een overzicht van de voet- balwedstrijden afgelopen weekend 4 » Open dag dierenartsen DEN HAM - De landelijke open dag dierenartsen wordt za- terdag 3 oktober gehouden. Dierenartsenpraktijken ver- spreidt over het land, ope- nen hun deuren en bieden een kijkje achter de scher- men van veterinair Neder- land. Ook bij Dierenkliniek Den Ham is men tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom. Wie wint Jeugdlintje? TWENTERAND - Jongerenraad Twenterand houdt voor de tweede keer de verkie- zing en de uitreiking van het jeugdlintje. Wie kent iemand tussen de 10 en 18 jaar, die een onderscheiding verdient voor een uitzonder- lijke daad? Geef hem of haar dan nu op! Het jeugdlintje is een speci- ale onderscheiding die elk jaar wordt uitgereikt onder jongeren die een uitzonder- lijke en belangeloze daad hebben verricht. Het Jeugdlintje word elk jaar uitgereikt op de nieuwjaars- receptie van de gemeente Twenterand. Meer informatie en opge- ven vindt men op www. jongerenraadtwenterand.nl/ jeugdlintje CDA ongerust VRIEZENVEEN - De CDA-frac- tie van de gemeente Twen- terand heeft in vragen naar het college haar ongerust- heid uitgesproken over het voorgenomen besluit van de gemeente Almelo om de aanleg van de fietssnelweg 5 jaar uit te stellen. De fiets- snelweg tussen Vriezenveen en Almelo is volgens de par- tij van groot belang voor het Twenterandse grondgebied, met name voor de school- jeugd die de weg naar Al- melo fietsend aflegt. KLIK & WIN ACTIE Win de knappe thriller van Jens Henrik Jensen Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Boeken, cd’s, wijnen en meer in de webwinkel op weekkrant.nl/webwinkel WEBWINKEL

description

De Koerier

Transcript of De Koerier week40

3 OKTOBER

11:00 - 15:00 uur

3 WEKEN GRATIS KRANT EN KANS OP BRUGMAN KEUKEN T.W.V. €15.000,-*

Kijk niet alleen op funda,ervaar uw favoriete huizen ‘live’!*Kijk voor informatie en de voorwaarden op www.nvm.nl/actie. NVM funda magazine Twente

Goed gevoelNVM

OPEN H ISOPEN H IS

najaar

2015

VANDAAGin dé

Weekkrant

VANDAAGin dé

Weekkrant

)=6).56#&6/,6#

780>9404;!"8

-+:' . %1+''-+:' . <%+''-+:' . <%+''-+:' . <%+'' -+:' . %1+''-+'' . %1+''

42/6&6*)(&$3/6+Zomaar in het diepe springen?

Bij ons dus niet!

www.zwemwater.nl

Energierekening van je sportclub omlaag?

www.groeneeurosscoren.nl

  ‹www.weekbladdekoerier.nlWoensdag 30 september 2015

Aanmelden seniorenraadTWENTERAND - Gemeente-Belangen Twenterand roept 55-plussers op zich aan te melden voor een plek in de seniorenraad van de partij. “De seniorenraad moet niet alleen een bron van kennis en ervaring worden, maar dit ook delen én eventueel met voorstellen komen rich-ting de politiek”, aldus frac-

tievoorzitter Mark Paters. “De seniorenraad krijgt een serieuze stem door ons te in-formeren, adviseren en met voorstellen te komen. Te-vens krijgen ze de gelegen-heid (on)gevraagde visies of meningen te geven.” Aan-melden: [email protected] of bel 06 - 1113 6812.

Kankerpatiënten in wattenDAARLERVEEN - Stichting Look Good… Feel better houdt een landelijke dag. Deze heeft als doel mensen met kanker te ondersteunen bij hun uiterlijke verzorging. Schoonheidsspecialisten ge-ven belangeloos in hun eigen salon verwenbehandelingen aan mensen met kanker. Zo ook Skinlogics Huidinsti-

tuut aan de Smidsstraat 12 in Daarlerveen. Voor 25 euro kunnen klanten van deelne-mende salons cadeaubon-nen voor dierbaren kopen. Deze dierbare krijgt dan op 5 oktober een verwenbehan-deling. Het volledige bedrag gaat naar Stichting Look Good… Feel Better. Kijk op www.lookgoodfeelbetter.nl

Inzameling kledingDAARLE - Bij stichting aan-gepast paardrijden Stal de Esch aan de Esweg 29 in Daarle, kan men nog bruik-bare kleding inleveren. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de stichting. Het hele jaar door wordt er kle-ding ingezameld voor het paardrijden voor mensen met een beperking.

Het oudste lid van de vereniging, Bertus Klaassen en het jongste lid, Babet Bouwhuis, onthulden de naam van het nieuwe verenigingsgebouw: ’t Muziekgebouw.

Eigen huisvesting voor muziekvereniging

DEN HAM - Het onderkomen aan de Slingerweg 3, de voor-malige bibliotheek, heeft in anderhalf jaar tijd een meta-morfose ondergaan. De oud-bouw is geheel opgeknapt naar de eisen van deze tijd en er is een aanbouw gerea-liseerd. Het gebouw bestaat uit onder meer vergader-ruimten, leslokalen, een

repetitieruimte en andere aanvullende ruimten. De gehele vereniging mar-cheerde symbolisch van Hervormd Centrum De Rank, waar de vereniging jarenlang hun activiteiten beoefenden, naar het nieu-we onderkomen.

Bij Hervormd Centrum De Rank speelde de vereniging de mars ‘Over and Out’, wat vrij vertaald ‘het is voorbij’ betekent. Aangekomen bij het nieuwe verenigingsge-bouw werd de mars ‘Pearl of the City’ gespeeld, wat vrij vertaald ‘parel van het dorp’ betekent. “En dat is het nieuwe onderkomen van onze vereniging zeker geworden!”, aldus Chris Brokke, voorzitter van de vereniging. De voorzitter vervolgt: “Onze vereniging staat mid-den in de samenleving van Den Ham en heeft een be-langrijke maatschappelijke functie in het dorp. Met de keuze van deze locatie, de koop van de voormalige bibliotheek en de mogelijk-heid om er een gedeelte bij aan te bouwen, beoefenen wij onze activiteiten ook fy-

siek midden in het dorp uit”. Na deze woorden van de voorzitter, werd er over-gegaan tot het officiële ge-deelte. Het oudste lid van de vereniging, Bertus Klaas-sen en het jongste lid, Babet Bouwhuis, onthulden in

aanwezigheid van de gehele vereniging en genodigden, de naam van het nieuwe verenigingsgebouw: ’t Mu-ziekgebouw. Klaassen sprak een woord van dankbaar-heid uit. De aanwezigen werden uit-

genodigd om het bestuur te feliciteren en het gebouw te bezichtigen. Verschillende mensen richtten een woord tot de vereniging.Onder grote belangstelling hield de vereniging ‘s mid-dags open huis.

oudbouw is geheel opgeknapt naar de eisen van deze tijd

Muziekvereniging Juliana Den Ham heeft zaterdag 26 september officieel haar intrek genomen in het nieuwe onderkomen. Met de opening beschikt Juliana voor het eerst in haar 90-jarig bestaan over eigen huisvesting.

Nieuwe plek voor Juliana

MoNuMENT VRiEzENVEENKunstenaar Jan-Carel Koster wacht op een groot blok marmer

WEEkEND VoL VoETbALEen overzicht van de voet-balwedstrijden afgelopen weekend

Open dag dierenartsenDEN HAM - De landelijke open dag dierenartsen wordt za-terdag 3 oktober gehouden. Dierenartsenpraktijken ver-spreidt over het land, ope-nen hun deuren en bieden een kijkje achter de scher-men van veterinair Neder-land. Ook bij Dierenkliniek Den Ham is men tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom.

Wie wint Jeugdlintje?TWENTERAND - Jongerenraad Twenterand houdt voor de tweede keer de verkie-zing en de uitreiking van het jeugdlintje. Wie kent iemand tussen de 10 en 18 jaar, die een onderscheiding verdient voor een uitzonder-lijke daad? Geef hem of haar dan nu op!Het jeugdlintje is een speci-ale onderscheiding die elk jaar wordt uitgereikt onder jongeren die een uitzonder-lijke en belangeloze daad hebben verricht. Het Jeugdlintje word elk jaar uitgereikt op de nieuwjaars-receptie van de gemeente Twenterand.Meer informatie en opge-ven vindt men op www. jongerenraadtwenterand.nl/jeugdlintje

CDA ongerustVRiEzENVEEN - De CDA-frac-tie van de gemeente Twen-terand heeft in vragen naar het college haar ongerust-heid uitgesproken over het voorgenomen besluit van de gemeente Almelo om de aanleg van de fietssnelweg 5 jaar uit te stellen. De fiets-snelweg tussen Vriezenveen en Almelo is volgens de par-tij van groot belang voor het Twenterandse grondgebied, met name voor de school-jeugd die de weg naar Al-melo fietsend aflegt.

KLIK & WIN ACTIE

Win de knappe thriller van Jens Henrik JensenGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

Boeken, cd’s, wijnenen meer

in de webwinkel opweekkrant.nl/webwinkel

WEBWINKEL

GEOPEND:

Pijnlijke beenklachten verleden tijd dankzij de kracht van vacuümtherapie

BeenKliniek - Aletta Jacobslaan 45 - 7555 PJ [email protected] - www.beenkliniek.nl

Sinds 2013 heeft de BeenKliniek zich gespecialiseerd in vacuümtherapie. Landelijk heeft de BeenKliniek al voor ruim 3500 patiënten een effectieve behandeling geboden. Inmiddels zijn er 6 vestigingen waar onder algemene leiding van fysiotherapeut Maarten Coolen en arts dr. Bernard Mulder dagelijks vele patiënten geholpen worden aan hun klachten. In de afgelopen twee jaar zijn er veel gegevens verzameld waarmee deze behandelmethode steeds verder door de BeenKliniek wordt verfijnd. Hoe gaat het in zijn werk?Tijdens een grondige screening en intake onderzoekt de fysiotherapeut de patiënt. Na deze intake start de behandeling. In het vacuümapparaat wordt het onderlichaam met tussenposen blootgesteld aan lichte onderdruk. Tijdens de periode van onderdruk wordt er bloed naar de benen gezogen dat tijdens de pauzes door het lichaam zelf weer terugvloeit. Deze behandeling zorgt ervoor dat de kleinste bloedvaatjes, die niet meer optimaal functioneren, zich weer openen. “Juist die kleinste bloedvaatjes, ook wel haarvaatjes genoemd, zijn belangrijk,” legt dr. Mulder uit. “Hier vindt de uitwisseling van voedings- en afvalstoffen plaats. Aanvullend op de vacuümtherapie krijgt de patiënt ook “gesuperviseerde looptherapie”, wat betekent dat de patiënt onder begeleiding steeds verder leert (door)

te lopen. Met de totale therapie worden op den duur zelfs nieuwe haarvaatjes gevormd. Hierdoor verbetert de bloedsomloop en verdwijnen of verminderen de klachten.”

Resultaat De resultaten zijn zonder meer goed te noemen. “Veel patiënten die bij ons komen hebben moeite met lopen. Al na korte afstand doen de benen erg veel pijn,” vertelt dr. Mulder. “Na zes tot tien behandelingen lopen zij weer honderden meters pijnvrij. Dat levert een enorme toename van bewegingsvrijheid en kwaliteit van leven op!” De behandeling blijkt ook goed te helpen tegen krampen: bij vrijwel iedereen zijn deze al na een paar sessies verdwenen. En bij patiënten met diabetes kan een verminderd gevoel in de voeten voor

een deel terugkomen. Een veelgehoord bijkomend verschijnsel is dat men zich over het geheel genomen weer vitaler en fitter voelt.

Ervaring van een PatiéntDhr. F. Bats vertelt: Na een operatie aan een aneurysma bleef ik pijn in mijn been houden. Na jaren ben ik in contact gekomen met vacuümtherapie en ik kan zeggen, er is veel verbetering opgetreden!! Na 10 behandelingen kan ik zeggen dat het prima gaat en kan ik met minder behandelingen gaan beginnen. Ik ben zeer tevreden. Zeker ook over de goede begeleiding!

Voor meer informatie: kijk op www.beenkliniek.nl of bel 088-8228 633

OUD PAPIERACTIEChristelijk MANNENKOOR VROOMSHOOP

A.s. zaterdag nemen we graag weer uw oud papier in ontvangst op deparkeerplaatsen bij de Jumbo, bij fysiotherapie De Haere en aan de Dreef.U kunt ook elke werkdag tijdens kantooruren uw papier kwijt in onze vastepapiercontainer, op het terrein van de Larcom achter de brandweerkazerne,Karel Doormanlaan 5, Vroomshoop.

Ons volgende optreden: Volkorenconcert met liefst 400 zingendemannen in dorpskerk Den Ham op 10 oktober, aanvang 19.30 uur.Kaarten à € 10,- verkrijgbaar via [email protected]

‹ www.weekbladdekoerier.nl De Koerier · woensdag 30 september 2015 · 2

Kinderkleding- en speelgoedbeursWESTERHAAR - In het Kul-turhus de Klaampe in Wes-terhaar wordt zaterdag 3 oktober door Monique Jager een grote kinderkleding en speelgoedbeurs gehouden. De beurs is geopend van 9.00 tot 13.00 uur

en de toegang is gratis. Er zijn meer dan 75 stands aanwezig met leuke kleding, speelgoed en accessoires. Zowel particulieren alsme-de winkeliers zijn aanwe-zig met nieuwe en tweede-hands kleding en speelgoed.

Men kan hier voordelig een nieuwe winteroutfit aan-schaffen.

Ook handige sinterklazen komen alvast even langs om voordelig in te kopen voor het heerlijk avondje.

Actie voor MannaVROOMSHOOP - Bij de Su-per Coöp in Vroomshoop wordt vrijdag 2 oktober een boodschappeninzameling gehouden voor St. Manna. De stichting ondersteunt gezinnen die ver onder de sociale grens zijn geraakt. In de gemeente Twenterand worden per twee weken zo’n honderdveertig gezinnen door de stichting geholpen met een voedselpakket die nood enigszins verzacht. De pakketten worden samen-gesteld en uitgedeeld door vrijwilligers. Men wil deze dag zoveel mogelijk levens-middelen inzamelen waar men de pakketten mee kan vullen.

Collecte brandwondenVROOMSHOOP - De Neder-landse Brandwondenstich-ting houdt in de week van 11 tot en met 17 oktober in Vroomshoop de jaarlijkse collecte. Meer informatie: www.brandwondenstich-ting.nl

Dansclub 50-plusVROOMSHOOP - Dansclub 50+ start haar activiteiten met een gezellige dansavond op woensdag 7 oktober in ge-bouw Irene aan de Julian-straat 27 in Vroomshoop. De avond begint om 20.00 uur en sluit af om 22.30 uur en is voor alle 50-plussers uit de hele regio.

Koffieconcert KLOOSTERHAAR - De leden van de muziekvereniging Cres-cendo en het gemengd zang-koor Jubilate Kloosterhaar houden zondag 4 oktober een gezamenlijk concert in het dorpshuis ‘t Haarschut. Het begint om 11.00 uur, na de dienst in de Hervormde kerk. De bezoekers krijgen een kopje koffie. Na afloop van de voorstel-ling houdt Noaberschap een brunch wat 6 euro entree kost. Degenen die hieraan mee willen doen, kunnen zich opgeven bij Geri Kamp-man via 0523-242173.

KrummeldienstVROOMSHOOP - In kerkelijk centrum Irene aan de Juli-anastraat in Vroomshoop wordt zondag 4 oktober om 9.30 uur een krummeldienst gehouden. Deze keer gaat het over de ark van Noach.Deze dienst wordt gehouden voor de kinderen van groep 1 tot en met 3 van de basis-school.Tijdens de krummeldienst collecteert men voor stich-ting Manna die eten uitdeelt in Twenterand. Neem iets te eten mee dat houdbaar is.

Vorming en toerustingVRIEZENVEEN - De Commis-sie Vorming en Toerusting van de Ontmoetingskerk in Vriezenveen houdt dinsdag 6 oktober om 20.00 uur een avond, verzorgd door Her-man Scholte Albers met als titel ‘Voor wiens gelaat ik sta’.

VROOMSHOOP - In kerke-lijk centrum het Anker aan de Hoofdstraat in Vroomshoop begint zon-dag 4 oktober om 19.00 uur een dienst met als thema Met open armen. Jans Mollen gaat hierover spreken. Hij is bekend van de Open Deur diensten en het is de

laatste keer dat hij hierin voorgaat. Het mannenkoor onder leiding van Gezinus Veld-man zingt onder andere Heartland, waarbij men ook kan genieten van de prachtige stem van Albert Wessels. Bij de samen-zang heeft het koor zijn eigen inbreng.

Mannenkoor Vroomshoop zingt

Alles goed

Als je, zoals ik, een wekelijkse co-lumn schrijft, dan is het prettig als er af en toe zaken misgaan. Mensen

vinden het namelijk leuk om te lezen dat ik net zo dom en onhandig ben als zij. Ze vinden het prettig dat ik óók moeite heb om af te vallen, om ouder te worden of om een goede vader te zijn. Dat is herkenbaar en dat biedt troost en leesplezier.

Over het algemeen heb ik onderwerpen zat. Een mislukte appeltaart, mijn kinde-ren die me de les lezen, mijn vrouw die me te slim af is. Een computer die niet doet wat ik wil, planten die groeien op de verkeerde plekken of mooie kassameisjes die mij geen blik waardig gunnen. Er ge-beurt iets, ik schrijf erover en de volgende column kan weer op de mail. Zo gaat het al jaren.

Maar de afgelopen week ging het he-le-maal mis! Mijn auto startte gewoon toen ik het sleuteltje in het contactslot omdraaide. Ik kwam elke dag met sokken in dezelfde kleur op mijn werk. Die ene ochtend dat ik naakt door het huis moest, op zoek naar een wit T-shirt in de droger, had ik de luxaflex gewoon dicht. En als klap op de vuurpijl gedroegen mijn kinderen zich als engeltjes.

Ik weet het. Het gaat nergens over. Een hele week lang ging er niets mis. Alles liep zoals het was bedoeld. Dat is misschien minder leuk voor u, maar voor mij ook wel eens fijn om mee te maken. Alleen het schrijven van een column is op deze manier niet te doen. Ik hoop maar dat deze week alles weer gaat zoals ik gewend ben. Heb ik weer wat te schrijven.

MAATWERK

Het oude oorlogsmonu-ment aan het Manitobaplein in Vriezenveen werd vorig jaar gestolen. Daarop besloot de gemeente Twenterand tot de aanschaf van een nieuw monument.

Door Arjen Maat

VRIEZENVEEN/ NIJKERKERVEEN - Beeldhouwer Jan-Carel Koster werd uitgekozen ervoor te zor-gen dat er op 4 mei 2016 een nieuw beeld staat.In het atelier van Jan-Carel Kos-ter in het Gelderse Nijkerker-veen wordt druk gewerkt, maar nog niet aan het nieuwe Vriezenveense oorlogsmonu-ment. “Het daadwerkelijke beeldhouwen aan dit monu-ment moet inderdaad nog be-

ginnen”, legt Koster uit. “Dat had al moeten gebeuren, maar het blok marmer is bij het za-gen in de Spaanse steengroeve beschadigd geraakt. Over het nieuwe blok verwacht ik bin-nenkort een telefoontje. Dan is het een kwestie van één tot twee weken voordat ik aan het werk kan. Die tijd heb ik nodig om het blok te transporteren en in mijn werkplaats te take-len.”Het marmerblok waaruit Kos-ter het nieuwe monument gaat houwen weegt ruim twintig ton. “Je begrijpt dat het trans-

port dan nog een hele klus is”, lacht Koster. “Maar zodra het klaar staat in mijn werkplaats, dan kan ik direct beginnen. Ik sta in de startblokken. En dat moet ook wel, want ik denk er toch zes maanden aan te moe-ten werken. Je weet natuurlijk nooit hoe iets verloopt, maar ik heb nog nooit een deadline niet gehaald, dus dat zal hier ook wel gaan lukken. Het is hoe dan ook op tijd klaar voor de herdenking in mei volgend jaar. En als het moet, dan

werk ik ook ’s nachts door.” Koster heeft al veel positieve reacties ontvangen op zijn ontwerp. “De meeste mensen vinden het mooi, maar som-migen vinden het lastig het daadwerkelijk voor zich te zien. Dat verandert straks wel als ik met het blok aan de slag ga en men het ontwerp lang-zamerhand ziet ontstaan. Er zijn ook mensen die het beeld te duur vinden. Maar alleen al aan het materiaal ben ik al ruim 15.000 euro kwijt. Tja,

Beeldhouwer Jan-Carel Koster: “Ik sta in de startblokken. En dat moet ook wel, want ik denk er toch zes maanden aan te moeten werken. Je weet natuurlijk nooit hoe iets verloopt, maar ik heb nog nooit een deadline niet gehaald, dus dat zal hier ook wel gaan lukken.”

mArmerblok nieuw monument weegt ruim twintig ton

‘Daadwerkelijke beeldhouwen aan dit monument moet nog beginnen’

het ís ook veel geld, maar niet voor zo’n monument. Mate-riaal, transport, hijskranen, werkplaats en mijn salaris. Alles bij elkaar een hoop geld, maar niet duur. En als mensen er meer over willen weten, dan mogen ze het me gewoon vragen. Ik leg het graag uit.”Het nieuwe oorlogsmonument van Koster is uiteraard drie-dimensionaal, maar voor de beeldhouwer zit er nog een ex-tra dimensie aan. “Dat klopt”, beaamt Koster. “Er zit een heel

verhaal achter. Het oude beeld is gestolen en ik vond dat ook dát monument moest worden herdacht. Het is een herden-kingsmonument, waarbij de slachtoffers uit de oorlog cen-traal staan. Maar tijdens de herdenking mogen we ook best even stil staan bij het feit dat we dankzij hen nu in een vrij en voortvarend Nederland leven. Ik sta te popelen om te beginnen en kan niet wachten om Twenterand het eindresul-taat te laten zien.”

Wesselswonen

Bouwstraat 29, RijssenTel. 0548 51 25 50 | www.wessels-wonen.nl

EEN DUIDELIJKE TREND IS HET “BACK TO BASICS” MET PURE, STOERE EN

SOBERE MATERIALEN ALS HOUT, METAAL, WOL EN LINNEN.

TRENDS EN INSPIRATIE

HERFST / WINTER

HET “BACK TO BASICS” MET PURE, STOERE EN

SOBERE MATERIALEN ALS HOUT, METAAL, WOL EN LINNEN.HOUT, METAAL, WOL EN LINNEN.

SOBERE MATERIALEN ALS HOUT, METAAL, WOL EN LINNEN.

INSPIRATIE HERFST / WINTER

Kom langs in onzeshowroom voor gratisstylingadvies

‹ De Koerier · woensdag 30 september 2015 · 3

Kinderkleding- en speelgoedbeursWESTERHAAR - In het Kul-turhus de Klaampe in Wes-terhaar wordt zaterdag 3 oktober door Monique Jager een grote kinderkleding en speelgoedbeurs gehouden. De beurs is geopend van 9.00 tot 13.00 uur

en de toegang is gratis. Er zijn meer dan 75 stands aanwezig met leuke kleding, speelgoed en accessoires. Zowel particulieren alsme-de winkeliers zijn aanwe-zig met nieuwe en tweede-hands kleding en speelgoed.

Men kan hier voordelig een nieuwe winteroutfit aan-schaffen.

Ook handige sinterklazen komen alvast even langs om voordelig in te kopen voor het heerlijk avondje.

Actie voor MannaVROOMSHOOP - Bij de Su-per Coöp in Vroomshoop wordt vrijdag 2 oktober een boodschappeninzameling gehouden voor St. Manna. De stichting ondersteunt gezinnen die ver onder de sociale grens zijn geraakt. In de gemeente Twenterand worden per twee weken zo’n honderdveertig gezinnen door de stichting geholpen met een voedselpakket die nood enigszins verzacht. De pakketten worden samen-gesteld en uitgedeeld door vrijwilligers. Men wil deze dag zoveel mogelijk levens-middelen inzamelen waar men de pakketten mee kan vullen.

Collecte brandwondenVROOMSHOOP - De Neder-landse Brandwondenstich-ting houdt in de week van 11 tot en met 17 oktober in Vroomshoop de jaarlijkse collecte. Meer informatie: www.brandwondenstich-ting.nl

Dansclub 50-plusVROOMSHOOP - Dansclub 50+ start haar activiteiten met een gezellige dansavond op woensdag 7 oktober in ge-bouw Irene aan de Julian-straat 27 in Vroomshoop. De avond begint om 20.00 uur en sluit af om 22.30 uur en is voor alle 50-plussers uit de hele regio.

Koffieconcert KLOOSTERHAAR - De leden van de muziekvereniging Cres-cendo en het gemengd zang-koor Jubilate Kloosterhaar houden zondag 4 oktober een gezamenlijk concert in het dorpshuis ‘t Haarschut. Het begint om 11.00 uur, na de dienst in de Hervormde kerk. De bezoekers krijgen een kopje koffie. Na afloop van de voorstel-ling houdt Noaberschap een brunch wat 6 euro entree kost. Degenen die hieraan mee willen doen, kunnen zich opgeven bij Geri Kamp-man via 0523-242173.

KrummeldienstVROOMSHOOP - In kerkelijk centrum Irene aan de Juli-anastraat in Vroomshoop wordt zondag 4 oktober om 9.30 uur een krummeldienst gehouden. Deze keer gaat het over de ark van Noach.Deze dienst wordt gehouden voor de kinderen van groep 1 tot en met 3 van de basis-school.Tijdens de krummeldienst collecteert men voor stich-ting Manna die eten uitdeelt in Twenterand. Neem iets te eten mee dat houdbaar is.

Vorming en toerustingVRIEZENVEEN - De Commis-sie Vorming en Toerusting van de Ontmoetingskerk in Vriezenveen houdt dinsdag 6 oktober om 20.00 uur een avond, verzorgd door Her-man Scholte Albers met als titel ‘Voor wiens gelaat ik sta’.

VROOMSHOOP - In kerke-lijk centrum het Anker aan de Hoofdstraat in Vroomshoop begint zon-dag 4 oktober om 19.00 uur een dienst met als thema Met open armen. Jans Mollen gaat hierover spreken. Hij is bekend van de Open Deur diensten en het is de

laatste keer dat hij hierin voorgaat. Het mannenkoor onder leiding van Gezinus Veld-man zingt onder andere Heartland, waarbij men ook kan genieten van de prachtige stem van Albert Wessels. Bij de samen-zang heeft het koor zijn eigen inbreng.

Mannenkoor Vroomshoop zingt

Alles goed

Als je, zoals ik, een wekelijkse co-lumn schrijft, dan is het prettig als er af en toe zaken misgaan. Mensen

vinden het namelijk leuk om te lezen dat ik net zo dom en onhandig ben als zij. Ze vinden het prettig dat ik óók moeite heb om af te vallen, om ouder te worden of om een goede vader te zijn. Dat is herkenbaar en dat biedt troost en leesplezier.

Over het algemeen heb ik onderwerpen zat. Een mislukte appeltaart, mijn kinde-ren die me de les lezen, mijn vrouw die me te slim af is. Een computer die niet doet wat ik wil, planten die groeien op de verkeerde plekken of mooie kassameisjes die mij geen blik waardig gunnen. Er ge-beurt iets, ik schrijf erover en de volgende column kan weer op de mail. Zo gaat het al jaren.

Maar de afgelopen week ging het he-le-maal mis! Mijn auto startte gewoon toen ik het sleuteltje in het contactslot omdraaide. Ik kwam elke dag met sokken in dezelfde kleur op mijn werk. Die ene ochtend dat ik naakt door het huis moest, op zoek naar een wit T-shirt in de droger, had ik de luxaflex gewoon dicht. En als klap op de vuurpijl gedroegen mijn kinderen zich als engeltjes.

Ik weet het. Het gaat nergens over. Een hele week lang ging er niets mis. Alles liep zoals het was bedoeld. Dat is misschien minder leuk voor u, maar voor mij ook wel eens fijn om mee te maken. Alleen het schrijven van een column is op deze manier niet te doen. Ik hoop maar dat deze week alles weer gaat zoals ik gewend ben. Heb ik weer wat te schrijven.

MAATWERK

Het oude oorlogsmonu-ment aan het Manitobaplein in Vriezenveen werd vorig jaar gestolen. Daarop besloot de gemeente Twenterand tot de aanschaf van een nieuw monument.

Door Arjen Maat

VRIEZENVEEN/ NIJKERKERVEEN - Beeldhouwer Jan-Carel Koster werd uitgekozen ervoor te zor-gen dat er op 4 mei 2016 een nieuw beeld staat.In het atelier van Jan-Carel Kos-ter in het Gelderse Nijkerker-veen wordt druk gewerkt, maar nog niet aan het nieuwe Vriezenveense oorlogsmonu-ment. “Het daadwerkelijke beeldhouwen aan dit monu-ment moet inderdaad nog be-

ginnen”, legt Koster uit. “Dat had al moeten gebeuren, maar het blok marmer is bij het za-gen in de Spaanse steengroeve beschadigd geraakt. Over het nieuwe blok verwacht ik bin-nenkort een telefoontje. Dan is het een kwestie van één tot twee weken voordat ik aan het werk kan. Die tijd heb ik nodig om het blok te transporteren en in mijn werkplaats te take-len.”Het marmerblok waaruit Kos-ter het nieuwe monument gaat houwen weegt ruim twintig ton. “Je begrijpt dat het trans-

port dan nog een hele klus is”, lacht Koster. “Maar zodra het klaar staat in mijn werkplaats, dan kan ik direct beginnen. Ik sta in de startblokken. En dat moet ook wel, want ik denk er toch zes maanden aan te moe-ten werken. Je weet natuurlijk nooit hoe iets verloopt, maar ik heb nog nooit een deadline niet gehaald, dus dat zal hier ook wel gaan lukken. Het is hoe dan ook op tijd klaar voor de herdenking in mei volgend jaar. En als het moet, dan

werk ik ook ’s nachts door.” Koster heeft al veel positieve reacties ontvangen op zijn ontwerp. “De meeste mensen vinden het mooi, maar som-migen vinden het lastig het daadwerkelijk voor zich te zien. Dat verandert straks wel als ik met het blok aan de slag ga en men het ontwerp lang-zamerhand ziet ontstaan. Er zijn ook mensen die het beeld te duur vinden. Maar alleen al aan het materiaal ben ik al ruim 15.000 euro kwijt. Tja,

Beeldhouwer Jan-Carel Koster: “Ik sta in de startblokken. En dat moet ook wel, want ik denk er toch zes maanden aan te moeten werken. Je weet natuurlijk nooit hoe iets verloopt, maar ik heb nog nooit een deadline niet gehaald, dus dat zal hier ook wel gaan lukken.”

mArmerblok nieuw monument weegt ruim twintig ton

‘Daadwerkelijke beeldhouwen aan dit monument moet nog beginnen’

het ís ook veel geld, maar niet voor zo’n monument. Mate-riaal, transport, hijskranen, werkplaats en mijn salaris. Alles bij elkaar een hoop geld, maar niet duur. En als mensen er meer over willen weten, dan mogen ze het me gewoon vragen. Ik leg het graag uit.”Het nieuwe oorlogsmonument van Koster is uiteraard drie-dimensionaal, maar voor de beeldhouwer zit er nog een ex-tra dimensie aan. “Dat klopt”, beaamt Koster. “Er zit een heel

verhaal achter. Het oude beeld is gestolen en ik vond dat ook dát monument moest worden herdacht. Het is een herden-kingsmonument, waarbij de slachtoffers uit de oorlog cen-traal staan. Maar tijdens de herdenking mogen we ook best even stil staan bij het feit dat we dankzij hen nu in een vrij en voortvarend Nederland leven. Ik sta te popelen om te beginnen en kan niet wachten om Twenterand het eindresul-taat te laten zien.”

‹ www.weekbladdekoerier.nl De Koerier · woensdag 30 september 2015 · 4

Zwaar weekend voor regionale voetbalteamsDOS’37 en DETO gaan wederom van het veld zonder punten. Regionale teams presteren slecht. Mariënberg is van de nul af.

Hoofdklasse CVoor de regionale voetbal-teams in deze klasse was het een zwaar weekeinde. Zo wist DOS’37 voor de der-de keer geen punten binnen te halen. Het kreeg bij Stap-horst met 7-1 om de oren. Ook het Wierdense SVZW wist geen vuist te maken en ging met 2-0 ten onder te-gen Sportclub Genemuiden. Excelsior’31 pakte de volle winst door thuis Harkemase Boys met 2-0 te verslaan.

Eerste klasse DDETO wat thuis speelde tegen Sportclub Enschede kreeg ook geen loon naar weken en kreeg een 5-3 nederlaag verduren. Ook Vroomshoopse Boys ver-ging het niet veel beter en verloor zodoende met 2-0 bij FC Zutphen. Enter Vooruit verloor nipt met 1-0 bij DTS Ede. Be Quick’28 moest in haar thuishaven met een 3-1 nederlaag genoegen nemen tegen WHC. KHC-Berkum werd 4-1.

Tweede klasse HFC RDC zit ook nog op haar eerste overwinning te wach-ten. Dit maal werd met 4-1 verloren bij SVI. Hulzense Boys deed het beter. Het won met 3-1 van Den Ham. Hellendoorn wat op bezoek ging bij DZC’68 nam, door met 2-2 gelijk te spelen, een punt naar huis. Ook de Esch kwam niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Oranje Nassau. IJVV verloor met 1-0 van Dieren. ASC’62 won

met 3-0 van ZAC. DOS Kam-pen heeft weer drie punten weten te vergaren door met 2-0 te winnen bij AVW’66.

Derde klasse CIn deze klasse heeft Ber-gentheim het best gepres-teerd. Het won met 2-1 bij SCD. Bruchterveld kon het in haar thuishaven niet bol-werken tegen OZC Ommen. Het verloor met 3-1. Grams-bergen – Lutten eindigde in een 2-2 gelijk spel. Harden-

berg’85 moest haar meerde-re erkennen in Hattem door met 2-0 te verliezen. HFC Storica deed het beter door met 3-0 te winnen bij WZC Wapenveld. SEH-VHK werd 2-1. Nieuwleusen tegen Hat-to Heim werd 1-0.

Derde klasse DKloosterhaar wat zich in de tweede helft liet overtroe-ven door Mariënberg verloor met 3-0. Ook Voorwaarts in-casseerde een nederlaag.

DETO, wat thuis speelde tegen Sportclub Enschede, kreeg geen loon naar weken en kreeg een 5-3 nederlaag verduren.

Oud papierBEERZE - Al het oud papier in Beerzerveld, Beerze, Ma-rienberg en omstreken is welkom op: zaterdag 3 ok-tober in de container bij het Kulturhus aan de van Ale-wijkstraat in Beerzerveld. De maandelijkse inzame-ling wordt gehouden door Muziek en drumbandver-eniging De Broederband Beerzerveld. Leden van De Broederband nemen het tus-sen 8.00 en 12.00 uur in ont-vangst en vragen een ieder om het papier niet buiten de container neer te zetten.

Fiets voor thuiszorgDAARLE - Het thuiszorgteam van ZorgAccent bezoekt nu ook cliënten in Daarle per fiets. Als gevolg van een spontane samenwerking met Valk Tweewielersport Daarle, nam het gehele team de fiets onlangs met veel enthousiasme in ontvangst. Het team hoeft niet bang te zijn te veel gezonde kilome-ters te maken, ook voor de servicebeurten staat Valk garant.

Zangavond DEN HAM - De deuren van de gereformeerde kerk in Den Ham staan zondag 4 okto-ber om 19.00 uur open voor iedereen die zich betrokken voelt bij de actuele stroom van vluchtelingen. Er is een afwisselend programma met bekende liederen, zo-wel voor jong en oud.

Ditmaal was Lemele met 2-1 te sterk. Sportlust Glaner-brug verloor thuis met 2-0 van koploper Be Quick’20. Blauw Wit’66 ging in haar thuiswedstrijd tegen DES met 4-2 ten onder. Juli-ana’32, wat tegen Achilles Enschede moest aantreden, verloor met 2-1. Drienelo-Zelos werd 3-0 en DZSV - RKSV 3-1.

Vierde klasseASV’57 heeft dit weekein-de best zaken gedaan. De Aadorpenaren wonnen met maar liefst 7-1 van Sport-club Rijssen. Ook sportclub Daarle heeft goed van zich doen spreken door MVV’69 uit Marle met 5-2 te ver-slaan. Daarlerveen zit nog steeds zonder punten. Dit-maal werd met 6-2 bij Rijs-sen Vooruit verloren. Ook bij SVV’56 gaat het nog niet opperbest. De Sibculoërs werden thuis met 5-1 van de mat gespeeld door SVVN. DKB de Krim won met 3-1 bij Blauwitters en Avereest-DRC2012 werd 6-1.

ZondagvoetbalBij de zondagsteams wist Stevo thuis te winnen te-gen Schalkhaar. Luctor et Emergo pakte evenzo drie punten door Wijhe´92 met 2-1 te verslaan. PH-BWO werd 3-2. Sportlust Vroomshoop wat op bezoek ging bij Ma-riënheem, won met 5-1. Ook Langeveen boekte weer eens overwinning. Het won met 5-1 tegen Vilsteren. Mander-veen had iets minder geluk. Het kreeg met 3-0 klop van koploper FC Ulu Spor. Raal-te won met 4-2 van SDOL.

Help de stoelgang opnatuurlijke wijze

Een regelmatige stoelgangVoor een regelmatige stoelgang is het van belang om de darmen in beweging te houden. De in-name van voldoende voedings-vezels, samen met genoeg vocht, is hiervoor uiterst belangrijk. Met name de vezels uit groen-te en fruit zijn essentieel voor het goed functioneren van de darmen. Toch redt slechts een

Natuurlijke ondersteuningLinoforce van A.Vogel is een zui-ver natuurlijk middel dat de na-tuurlijke stoelgang bevordert*. Het ondersteunt een goede darmpassage en helpt zo de ont-lasting zachter te maken*.

kwart van alle Nederlanders het om dagelijks 200 gram groente en 2 stuks fruit te nut-tigen. Daarnaast beweegt ruim 30% van de mensen te weinig en hebben 7 op de 10 vrou-wen regelmatig gevoelens van stress. Ook een reis naar het buitenland – waar de voedings-gewoonten vaak anders zijn – is soms van invloed op de werking van onze darmen.

Te weinig groente en fruit op het menu, periodes van stress of een gebrek aan beweging. Iedereen heeft er wel eens mee te maken. Het kan allemaal zo zijn uitwerking hebben op de werking van onze darmen en onze ontlasting. Uit onderzoek blijkt dat 46% van de Neder-landse vrouwen ondersteuning voor de spijsvertering zou kunnen gebruiken. A.Vogel Linoforce is een zuiver natuur-lijk middel dat de natuurlijke stoelgang bevordert* en de ontlasting zachter helpt te maken*.

‘ Helpt op natuurlijke wijze ontlasting zachter te maken*’

VerkrijgbaarheidA.Vogel Linoforce is ver-krijgbaar bij drogist, gezond-heidswinkel en apotheek in een verpakking van 200 gram voor een adviesprijs van €8,49.

* Op basis van Sennablad

Heeft u vragen over uw spijs-vertering of gezondheid? Bel de A.Vogel gezondheidslijn 0900-2464646 of kijk op avogel.nl.

ADVERTORIAL

More Inclusive FreudenstadtBij dit arrangement logeert u aan de rand van het bos. Trekt u de wandelschoenen aan? Of maakt u een ritje over de Schwarzwaldhoch-strasse, Duitslands oudste panoramaroute? Ook Tri-berg, met de hoogste wa-terval van Duitsland is een bezoekje waard. Freuden-stadt zelf heeft het grootste marktplein van Duitsland.

Uw verblijf Hotel Schwarzwald ligt in het groen, aan de rand vanFreudenstadt. Het is voor-zien van restaurant, bistro-café, kegelbaan en een well-nesscentrum met zwembad,stoombad en Finse sauna. Alle kamers kijken uit op het groen.

Inbegrepen• 3, 5 of 7x overnachting met

ontbijtbuffet• 3, 5 of 7x driegangenmenu

met saladebuffet• 1x welkomstdrankje

• gebruik wellnesscentrum• gebruik badjas• gratis gebruik bussen en

treinen in Zwarte Woud met de KONUS kaart

• 1x kegelen

Prijzen 4-d 6-d 8-d27/9-15/10 169 275 38516/10-22/12 139 239 3352/1-31/1 139 239 3351/2-15/2 159 259 36516/2-23/3 139 239 33524/3-31/3 179 279 385Prijzen in € p.p. o.b.v. 2-/3- en 4-persoonskamer. Niet inbegrepen: reserverings-kosten (€ 20,-) en kosten Ca-lamiteitenfonds (€ 2,50).

Kinderkorting (bij 2 volbeta-lenden op de kamer):0 t/m 11 jaar gratis12 t/m 15 jaar 50% korting

Informatie en reserveringenwww.pharosreizen.nl/weekkrant of bel- via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met zoekcode 32140.

SPROOKJESACHTIG SCHWARZWALD

Ga snel naar www.deweekkrant.nl/actie

Win De honden-moorden, de razend spannende thriller van Jens Henrik

Jensen

25 xBOEK

Klik&Win

Prijsverlagingen

500 G 500 G

1 KG

0.79 WEEKEND

1.29 WEEKEND

2.29WEEKEND

1.39WEEKEND

0.89 WEEKEND

0.79 WEEKEND

0.89 WEEKEND

12 STUKS 5 STUKS

4 STUKS

3.19v van 3.69

2.49v van 2.59

2.99v van 3.29

3.39v van 3.69

3.49v van 3.79

1.5 KG

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Tompoucen*

Broccoli

300 g

Mini gehaktballetjes*

Witlof

Hollandse Elstar appelenConference peren

2 T/M 4 OKTOBER 2 T/M 4 OKTOBER 2 T/M 4 OKTOBERVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!WEEKEND

300 g

Kalfsbraadworsten*

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling

Goud ofdark roast.

Koffi e

Koffi e rood

Koffi e-bonen

Koffi e cafeïnevrij

Koffi epads Dark roast, cafeïnevrij, mild, regular, mocca of extra dark roast.

‹ De Koerier · woensdag 30 september 2015 · 5

Vraagprijs: € 374.000,- k.k.Vraagprijs: € 479.000,- k.k.Vraagprijs: € 219.000,- k.k.Vraagprijs: € 529.000,- k.k.

Prachtige vrijstaande rietgedekte villa met inpandige garage en vrijstaande bedrijfs-ruimte op een zeer royale kavel van 4.494 m2 eigen grond. De bedrijfsruimte is o.a. voorzien van een pantry, toilet, opslagruimte, kantine en riant balkon. Bedrijfspand is met detailhandel vergunning.

In dorpscentrum gelegen riant penthouse/appartement op de 2e verdieping. Op de begane grond beschikt u over een handige stenen berging/fi etsenschuur en parkeerplek voor uw auto. Zoekt u geen “13 in een dozijn appartement” dan nodigen wij u graag uit om een kijkje te komen nemen!

Prachtige vrijstaande, grote, praktische gezinsvilla op een goede locatie. De strakke en degelijke afwerking zal u ongetwijfeld aanspreken, zeker in combinatie met de aangename sfeer in de woning en de mogelijkheid om wonen en werken te combineren!

In rustige en ruim opgezette woonwijk gelegen, luxe en perfect onderhouden, vrijstaand woonhuis met carport en slaapkamer en badkamer op de begane grond. Voor diverse woonsituaties (gezin of senioren) zeer geschikt!

Beerzerveld, Westerweg 10 Daarle, Dalvoordeweg 3 – 09 Den Ham, De Larinck 6 Den Ham, Gesincklaer 2

Open huis routeA.s. zaterdag 3 oktoberU bent van harte welkom tussen 11.00 - 13.00 uur

w w w . b o u w h u i s m a k e l a a r d i j . n l

Wingerd 3 | Vroomshoop | T 0546 642771

bouwhuismakelaardij.nl

Vraagprijs: € 159.000,- k.k.Vraagprijs: € 189.000,- k.k.Vraagprijs: € 239.000,- k.k.Vraagprijs: € 349.750,- k.k.

Prachtige vrijstaande semi-bungalow met inpandige garage en slaapkamer met badkamer op de begane grond. Zeer geschikte woning voor zowel senioren als gezinnen, voorzien van vele luxe, gemak, comfort en lekker royaal!

Rustig gelegen, goed onderhouden, vrijstaande woning met ruime garage op een kavel van 630 m2 grond. Voor een juist oordeel is een bezichtiging zeker de moeite waard!

Op slechts 5 minuten lopen van het centrum ligt deze ruime 2-onder-1-kap woning op een ruime kavel van 301 m2 eigen grond. Zeer geschikte woning voor starters en/of gezinnen die op korte termijn een leuke, ruime woning zoeken.

Heerlijk wonen in een levendige omgeving en nabij alle voorzieningen! Vrijstaand wonen voor een betaalbare prijs behoort nu tot de mogelijkheden!

Vroomshoop, Boshoek 19 Vroomshoop, De Eikelaars 36 Vroomshoop, Dreef 48 Vroomshoop, Julianastraat 28

Vraagprijs: € 149.000,- k.k.Vraagprijs: € 162.500,- k.k. Vraagprijs: € 149.000,- k.k.

In rustige woonwijk gelegen bungalow met garage en carport. Wilt u gelijkvloers wonen dan is dit wellicht de woning die u zoekt!

In het centrum gelegen 2-onder-1-kap woning met aanbouw en vrijstaande houten garage/schuur op een zeer royale kavel van maar liefst 312 m2 eigen grond. Een mooie kans voor starters op de woningmarkt!

Keurig onderhouden tussenwoning met aangebouwde bijkeuken en vrijstaande stenen berging/fi etsenschuur. Zeer geschikt voor zowel starters als gezinnen!

Vroomshoop, Prinsenkamp 88 Vroomshoop, Julianastraat 78 Vroomshoop, Pr. Clausstraat 56Tijdens de Open Huis Route kunt u deze woningen vrijblij-vend van 11.00 - 13.00 uur bezichtigen.

Voor een vrijblijvend hypo-theekgesprek kunt u zonder afspraak binnenlopen! U bent van harte welkom en we adviseren u graag!

VERLAAGDE VRAAGPRIJS!

VERLAAGDE VRAAGPRIJS!

VERLAAGDE VRAAGPRIJS!VERLAAGDE VRAAGPRIJS!

SHOPOOKONLINEJACHENSEN.NL

ALMELO - AMERSFOORT - APELDOORN - DEVENTER - DOETINCHEM - EDE - ENSCHEDE - HENGELO - VEENENDAAL - ZEIST - ZUTPHEN

BEKIJK ONZE

N IEUWENAJAARS

COLLECTIE!

KOSTUUMSVAN

139.95TOT

349.95

‹ www.weekbladdekoerier.nl De Koerier · woensdag 30 september 2015 · 7

Huizenroute Bouwhuis

VROOMSHOOP - Bouwhuis Makelaardij & Hypotheken houdt zaterdag 3 oktober een open huisroute. Van 11.00 tot 13.00 uur stellen diverse huiseigenaren hun wonin-gen open, zodat woningzoe-kenden er vrijblijvend rond kunnen kijken.“Het is momenteel een per-fecte tijd om een huis te ko-pen. Naast dat het aanbod woningen groot is, is de rente laag. Kopen is vaak dus veel voordeliger dan huren”, legt Harry Zwiers van Bouwhuis Makelaardij uit. “U kunt uw financiële situatie op ons kantoor laten berekenen.”De open huisroute is laag-

drempelig. Mensen kunnen zelfstandig (dus zonder ma-kelaar) verschillende wo-ningen op deze dag bekij-ken. “Ook het binnenlopen bij een woning waar men normaal gesproken niet zo snel een afspraak voor zou maken bij een makelaar, kan positieve verrassingen opleveren”, vertelt hij en-thousiast. Uiteraard is het ook moge-lijk om woningen uit het aanbod welke niet meedoen aan de open huisroute, op afspraak te bezichtigen.De landelijke open huis rou-te wordt tweemaal per jaar gehouden; in het voor- en najaar. Wat kunnen mensen

op 3 oktober verwachten? Een ruim aanbod aan wo-ningen; van appartementen tot starterswoningen en vrij-staande huizen. Op www.vbo.nl wordt een speciale pagina voor de Open Huis Route ingericht. Tevens is op www.bouw-huismakelaardij.nl een overzicht te vinden van de huizen die deelnemen aan deze open huis route. Op de website hierboven, onder het tabblad open huis, vindt men de deelnemers. Men is die dag op het kantoor aan de Wingerd 3 in Vroomshoop om belangstellenden te in-formeren of te voorzien van een hypotheekadvies.

Wie op zoek is naar een koopwoning, kan zaterdag 3 oktober terecht bij Bouwhuis Makelaardij & Hypotheken tijdens de open huisroute.Gratis cursus veilig fietsen

TWENTERAND - In Nederland is ruim 20 procent van de verkeersslachtoffers fietser. Senioren lopen een groter ri-sico op een ongeval dan ove-rige volwassen fietsers. Uit de ongeval gegevens blijkt dat een groot deel van de fiets-ongevallen éénzijdig is, wat betekent, dat er geen andere weggebruikers bij het ongeval betrokken zijn.Sommige oudere fietsers on-dervinden met het vorderen der jaren vaak problemen met hun evenwicht, reactie-snelheid en het overzien van complexe verkeerssituaties. Andere senioren vinden het verkeer door allerlei nieuwe

verkeersmaatregelen, de veel-heid van verkeersborden en de veranderende weginrich-tingen minder overzichtelijk. Zij vinden het gevaarlijk om te fietsen en hierdoor dreigt de zelfstandige mobiliteit voor senioren snel te verminderen.Veilig Verkeer Nederland af-deling Twenterand is voorne-mens in samenwerking met de Stichting ZorgSaam Twen-terand bij voldoende deelna-me op een nader te bepalen datum in oktober 2015 een fietscursus te organiseren in het clubgebouw van voetbal-vereniging DOS, Schout Dod-destraat 46 in Vriezenveen. Ook aan het gebruik van de e-

bike wordt aandacht besteed.De fietsvaardigheidstraining biedt een heel compleet pak-ket aan informatie en bestaat uit een theoriedeel, waarin de verkeersregels aandacht krij-gen en een praktijkdeel, dat bestaat uit oefeningen op de fiets op een afgesloten par-cours.Iedere deelnemer krijgt per-soonlijk advies van een des-kundige over welk soort fiets het best bij iemand past of welke hulpmiddelen er be-schikbaar zijn.Interesse? Aanmelden: tele-foon 0546-481450 of e-mail: [email protected]

Opgeven nog mogelijk voor jaarlijkse Bijbelquiz in SchoofDAARLERVEEN - De jaarlijkse Bijbelquiz wordt donderdag 29 oktober gespeeld in De Schoof aan de Brugstraat 10 in Daarlerveen. De quiz wordt gehouden vanwege de landelijke Bij-belcampagne. De quiz is vormgegeven met illustra-ties en filmpjes. Er is een aantal rondes met meer-keuzevragen en een finale-ronde. Men kan individueel mee-doen, maar men kan ook als toeschouwer komen. Er kunnen ook teams van drie personen meedoen.

Dit kan een sportvereniging zijn of een vriendengroep, een buurtvereniging, als groep van de kerk, als gezin of men vraagt twee personen en men bedenkt een leuke naam voor het team. Vorig jaar deden veel teams en individuele spelers mee. Vrouwengroep ‘Servio’ van De Schoof deed de laatste ja-ren mee met twee teams. De gebedskring De Schoof won in 2012, De Vrienden-kring in 2013 en De Drie Zussen wonnen in 2014.Vorig jaar kwamen er di-verse spelers uit omliggende

plaatsen naar Daarlerveen. Ook is er een mini-expositie van oude Bijbelse kaarten. De avond begint om 19.45 uur (vanaf 19.30 uur is er koffie/ thee) en is rond 22.00 uur afgelopen. De toegang/ deelname is gratis, maar er is wel een collecte voor het evangelisa-tiewerk.

Opgave vóór woensdag 21 oktober bij Roelof Hekman, telefoon 0546-643151.

Meer informatie op www.pgdeschoof.nl

WEEKACTIE!WEEKACTIE!WEEKACTIE!WEEKACTIE!WEEKACTIE!WEEKACTIE!

Zet-en

drukfouten

voorbehouden.

Aanbiedingen geldig van woensdag 30 september t/m dinsdag 6 oktober 2015

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

ACTIONHEEFTHEELVEELA-MERKEN

PSST..

595

099

169

CHENILLEBADMATdiverse kleuren60x90 cm

TWIXWHITE184 gram4-pack

HERMANMAALTIJDdiverse varianten

olijfolieextra vierge500 ml

2.95

1795

MEISJES/DAMESBEDSOKKENdiverse kleurenpolyester/elastansuperzachtmaten 23-42

149

595

398MEISJESTEDDY BOOTSTPR zoolzwart, camel of fuchsiamaten 30-35

dames teddy bootszwart of camelmaten 36-41

6.49

KINDERSWEATERmet printlange mouw100% katoenmaten 92-146

31OKTOBERHALLOWEEN

TAFELSCHILDERSEZELverstelbaar tot 56 cmhout

795

PARTYSPEAKERbluetooth speaker metdisco lichtshowvoor het draadloosafspelen van al jefavoriete muziekmaakt van elk feestof borrel een succes!Ø 15 cm

995

SCHILDERSDOEK30x30 cm

1.49

PENSELENSET10-delig

1.49

HERENSWEATVESTmet capuchonmaten S-XXL

7.95

099

VANILLE/CHOCOMUFFINS270 gram

IMPULS LEDWEKKERRADIOsnooze enback-up functiezilver of zwart

499

KANT-EN-KLAARGORDIJNENdiverse varianten140x260 cm 2 stuksof 275x260 cm 1 stuk

149 595

DOLCEDAMESSLIPmidi of maxikatoen/elastandiverse kleurenmaten M-XXL

595

KEUKENGEREISETdiverse kleurensoft-grip handvatincl. opbergrek

495 069

HALLOWEENVERKLEEDSETjongens en meisjesdiverse variantenmaten 116-140

INNOVITBRUISTABLETTENdiverse varianten20 tabletten

099

GEURTHEELICHTENdiverse geuren24 stuks

maxigeurtheelichten8 stuks

1.49

HERENSWEATERronde halspolyester/katoenmaten M-XXL

295295

LUXEBADDOEKsuper soft100% katoen60x110 cm

washand2 voor

0.98

VERDUISTEREND

HOTELKWALITEIT

KASSAKOOPJE

2PAAR

NIEUW6-DELIG

KATTENSPEELKLEEDmet speelgoeddiverse dessins54x54 cm

Goed gevoelNVM

OPEN H ISOPEN H IS

najaar

2015

Gordijnenwaar jeblij vanwordt

www.ahouseofhappiness.com

Keuze uit meer dan 1500 stoffen

Kijk op www.ahouseofhappiness.com voor een dealer in de buurt

vrije kavels

van 600 tot

4.000 m2

Almelo (NoordOost)

Almelo NoordOost biedt u een heerlijke groene omgevingmet een unieke vrijheid voor landstedelijk wonen.

Luxe vrije kavels van 600 tot 4.000 m2 waar u samen met uwarchitect maximale ontwerpvrijheid krijgt voor uw eigen stijl.Prijzen lopen uiteen van 315 euro tot 205 euro per m2.

Uw vrijheid. Uw stijl.

www.almelonoordoost.nl

Gemeente en

bouwbedrijven presenteren

bouwkavels van gemeentelijke

projecten

Presentatie:Samen bouwen,

iets voor u?

Presentatie:Hoe regel ik mijn

financiering?

Architect:

eerste aanzet

woning ontwerp

Werkenvanuit huis

Bedrijfskavels

KAVELMARKT(en woningmarkt)

zaterdag 3 oktober10.00 - 16.00 uur stadhuis Hengelo

www.kavelsinhengelo.nl

Samenwerkende partijen:

Raadpleeg dé expert: een NVM-makelaar

Een huis kopen is een kunst apart TE KOOP

OPEN HUIS

ColofonHet NVM funda magazine Twenteis een uitgave van dé Weekkrantin samenwerking met de NVM-makelaarskantoren in Twente.

Verkoop en informatieAlwin Moraal, sales executive

Vormgeving, opmaaken productieDe Persgroep Nederland,Bedrijfsbureau AdOps

ContactHengelosestraat 585, Postbus 28,7500 AA EnschedeT 06-22699840E [email protected]

Voorzitter Steven Elst:

Welkom op de NVM Open Huizendag“De NVM-makelaars in Twente nodigen u van harte uit voor de NVM Open Huizendag op zaterdag 3 oktober. Van 11.00 tot 15.00 uur stellen huiseigenaren hun woningen open voor bezichtiging. Een mooi moment voor potentiële kopers om zich op een laagdrempelige manier te oriënteren op de Twentse woningmarkt.

Goed gevoelNVM

OPEN H ISOPEN H IS

najaar

2015

Doordat de NVM de grootste makelaarsvereniging van Twente en Nederland is (3500 leden) zijn in heel Twente enkele honderden te koop staande woningen te bekijken. Voor wie geïnteresseerd is in het kopen van een huis, is dit het ideale moment. De woningmarkt in Twente staat er namelijk beter voor ten opzichte van de voorgaande jaren. Er worden bijvoorbeeld significantmeer huizen verkocht en ook de gemiddelde looptijd neemt af. Dat komt door een historisch lage hypotheek-rente en toenemend consumenten vertrouwen.

De NVM Open Huizendag is een grootschalig evenement. In Twente bekijken duizenden mensen de deelnemende te koop staande huizen, zonder afspraak. De open dag biedt kandidaat kopers de mogelijkheid om meerdere huizen op een dag te bekijken en te vergelijken. Een goed moment voor oriëntatie op de huizenmarkt dus. Niet voor niets krijgen we na de Open Huizen dag veel aanvragen voor een tweede bezichtiging.

Wie daarna besluit om over te gaan tot de koop van een woning, raad ik een aankoopmakelaar aan. De voordelen van een professionele makelaar bij de

verkoop van een woning kennen we allemaal, maar een aankoopmakelaar kan voor de kopers minstens zoveel betekenen. Een aankoopmakelaar geeft juridisch en bouwtechnisch advies, behoedt voor valkuilen en geeft een zeker gevoel bij de belangrijkste aankoop van je leven. En voor onderhandelingen geldt: een aan-koopmakelaar is daar dagelijks mee bezig, een koper waarschijnlijk maar een keer. Een aankoopmakelaar ontzorgt en zorgt voor de beste voorwaarden.

Na een bestuurswisseling mag ik mij sinds juni de nieuwe voorzitter van NVM Twente noemen. Met veel plezier zit ik het NVM Twente voor; een grote club makelaars die samenwerkt om onder andere van de NVM Open Huizendag een succes te maken. Daarom nodig ik met trots iedereen van harte uit voor de NVM Open Huizendag op zaterdag 3 oktober.”

Steven Elst, voorzitter NVM Twente

Van plan om een huis te gaan bekijken op de NVM Open Huizendag? Dit is een goed moment. Het aanbod aan woningen is divers en aantrekkelijk en de hypotheekrente heeft een historisch dieptepunt bereikt.

TWENTE – De makelaars in Twente hadden al een goed gevoel over de woningmarkt in Twente en dat goede gevoel werd bevestigd tijdens de presentatie van de Vastgoed Twente Rapportage. Er is op dit moment al een kleine 30 procent meer woningen verkocht dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Dat bewijst dat het consumen-

tenvertrouwen is toegenomen en ook heeft dit geleid tot een gemiddeld kortere looptijd bij de verkoop van woningen in Twente. “De bereidheid om over te gaan tot koop is groter geworden,” stelt Steven Elst, de nieuwe voorzitter van NVM Twente. Hij is al 15 jaar werk-zaam in de Twentse makelaardij en werkzaam als partner/makelaar bij Thoma PostJr. Makelaars in Hen-gelo. “Dat wordt gevoed door de extreem lage rente die het laagste niveau sinds 50 jaar heeft bereikt. Maandlasten zijn daardoor nu super aantrekkelijk. Daar komt bij dat bij nieuwe hypotheken afgelost moet worden. Dat leidt tot een gezondere

markt: over 30 jaar staat het huis vrij met dus lage maandlasten. Eigenlijk zijn we door het aflossen verplichtaan het sparen.”

In Twente is dus sprake van meer transacties, maar nog niet van prijs-stijgingen. De prijzen zijn nu wel stabiel en dat is na jaren van dalende prijzen een duidelijke verbetering. “Wellicht dat prijsstijgingen in de toekomst komen, maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Dat verschilt bovendien per deelmarkt. Maar bedenk wel: bij meer vraag en minder woningaanbod wordt de balans tussen vraag en aanbod beter voor een verkoper en dat zou kunnen

leiden tot prijsstijgingen. Voor nu zijn de huizenprijzen in Twente stabiel.”

De meeste huizen die in Twente worden verkocht, vallen in de prijs-categorie tot 250 duizend euro. “Dat heeft uiteindelijk ook een positieve uitkomst voor huizen in de hogere prijsklassen, tot aan het topsegment aan toe. Toename van verkoop op de startersmarkt zorgt namelijk voor doorstroming, waardoor ook uitein-delijk huizen in hogere prijsklassen meer verkocht gaan worden. In een markt die we de afgelopen jaren moeilijk mochten noemen, is nu duidelijk meer reuring te bespeuren,” besluit Elst.

Goed gevoel over de Twentse woningmarkt•Meer transacties in alle segmenten •Lage rente voedt voordelen van het kopen van een huis

Albergen

Philippus Robbenstraat 10Zeer royale woning met mogelijkheid vanwerk/kantoor aan huis, op centrum locatie.Het woonhuis is uitstekend onderhouden enin de laatste jaren volledig gemoderniseerd.Bj: 1964 Perc: 312 m² Inh: 680 m³.

vraagprijs € 249.000,- k.k.

0546-727828www.weusthuismakelaardij.nl

openhuis

Albergen

Broekzijdeweg 36Sfeervolle, rietgedekte vrijstaande woonboer-derij met achtergelegen weiland, schuur envrijstaande stenen garage van ca 70 m2 metinpandige B&B faciliteit. Perceel: 6732 m2

vraagprijs € 649.000,- k.k.

0541-522 022www.kvbm.nl

openhuis

Almelo

Jacob van Ruysdaelstraat 96Een op een leuke, tegenover een royaal gras-veld gelegen, goed onderhouden 3 kamer ap-partement, gesitueerd op de 4e woonlaag meteen berging op de begane grond.

vraagprijs € 74.500,- k.k.

0546-821 515www.wiggersmakelaars.nl

openhuis

Almelo

Frans Halsstraat 32Luxe wooncomfort op de eerste verdiepingmet berging en garage. Die mogelijkheid heeftu bij dit drie kamer appartement op de eersteverdieping en berging op de begane grond.

vraagprijs € 89.000,- k.k.

0546 - 458 545www.tenhag.nl

openhuis

Almelo

Zwanebloemstraat 9Aan de rand van het centrum gelegen* goedonderhouden* fraai aangelegde tuin op hetwesten met tuinhuis* opp. 167m2* woon-kmr met laminaatvloer* 3 slaapkmrs* ruimebergzolder.

koopsom € 99.500,- k.k.

0546-869 111www.kamphuismakelaars.nl

openhuis

Almelo

Kroosstraat 11Op gunstige locatie nabij het centrum gelegenkeurig onderhouden TUSSENWONING METVRIJSTAANDE STENEN BERGING. Een idealestarterswoning met 3 slaapkamers en keurigebadkamer.

vraagprijs € 119.000,- k.k.

0546-850 111www.snelderzijlstra.nl

openhuis

Almelo

Hagenborgh 287Hartje stad, heerlijk ruim en helemaal af*goed onderhouden compleet en modern af-gewerkt* keurige badkamer* moderne openkeuken* 2 slaapkamers* balkon* woonop-pervlakte 90m2.

vraagprijs € 119.500,- k.k.

0546-869 111www.kamphuismakelaars.nl

openhuis

Almelo

Smetanastraat 20Ruime hoekwoning gelegen in wijk Aalderinks-hoek met 4 slaapkamers en zonnige tuin ophet zuiden met berging en achterom. Nettekeuken en badkamer. Gelegen aan autoluwestraat.

vraagprijs € 125.000,- k.k.

0546-571 272www.plaggemarsmakelaars.nl

openhuis

Almelo

Rensumaborg 16In de kindvriendelijke woonwijk ‘De Schelf-horst’ gelegen TUSSENWONING MET VRIJ-STAANDE STENEN GARAGE op 153 m2 eigengrond en op korte afstand van diverse scholenen winkels.

vraagprijs € 129.500,- k.k.

0546-850 111www.snelderzijlstra.nl

openhuis

Almelo

Weggelerstraat 5Op een mooie locatie gelegen 2-ONDER-1-KAP WONING MET ERKER, GARAGE, AANGE-BOUWDE STENEN BERGING EN WERKPLAATS.Op een ruim perceel van 318 m2 en nabij hetcentrum van Almelo gesitueerd.

vraagprijs € 139.500,- k.k.

0546-850 111www.snelderzijlstra.nl

openhuis

Almelo

Schoolstraat 95Een schoolvoorbeeld van perfect onderhoud!Dat treft u aan bij dit netjes onderhouden enuitgebouwd helft van dubbel woonhuis metverzorgde voor- en achtertuin.

vraagprijs € 139.500,- k.k.

0546 - 458 545www.tenhag.nl

openhuis

Almelo

Heslingahuis 17Verrassend ruime hoekwoning met vrijstaandestenen garage, vrij uitzicht op plantsoen entuin gelegen op het zuiden. Voor de garage iseen eigen parkeerplaats.

vraagprijs € 142.500,- k.k.

0546 - 458 545www.tenhag.nl

openhuis

Almelo

Rijnstraat 15Een uitstekend onderhouden, in een rustige engeliefde buurt, in de nabijheid van het cen-trum gelegen tussenwoning met schuur enbesloten tuin.

vraagprijs € 146.000,- k.k.

0546-821 515www.wiggersmakelaars.nl

openhuis

Almelo

Valeriusstraat 2 EOp prima locatie in de wijk ‘Aalderinkshoek’nabij diverse voorzieningen gelegen, goed on-derhouden, gemeubileerde hoekwoning meteigen oprit en carport.

vraagprijs € 149.500,- k.k.

0546-821 515www.wiggersmakelaars.nl

openhuis

Almelo

Hantermansstraat 51Op loopafstand van centrum, goed onderhou-den, gemoderniseerde karakteristieke half-vrijstaande woning met aangebouwde bergingen royale garage. Fraai aangelegde diepe tuin.

vraagprijs € 156.000,- k.k.

0546-571 272www.plaggemarsmakelaars.nl

openhuis

Almelo

De Koperwiek 80NU MET SPLINTERNIEUWE KEUKEN VOORZIENVAN INBOUWAPPARATUUR. Ruime HOEKWO-NING MET 2 BADKAMERS en 4 royale slaap-kamers met een diepe tuin op het westengelegen.

vraagprijs € 157.500,- k.k.

0546-850 111www.snelderzijlstra.nl

openhuis

Almelo

De Houtsnip 49Een op een steenworp afstand van het win-kelcentrum en de A35 gelegen, uitgebouwdetussenwoning met grote schuur.

vraagprijs € 169.000,- k.k.

0546-821 515www.wiggersmakelaars.nl

openhuis

Almelo

Cesar Franckstraat 32Een perfect onderhouden, luxe afgewerkt ap-partement, omgeven door groen en nabij alge-mene voorzieningen en voorzien van een eigenparkeerplaats.

vraagprijs € 169.000,- k.k.

0546-821 515www.wiggersmakelaars.nl

openhuis

Almelo

Beethovenlaan 165Ruim 3-KAMER-APPARTEMENT in het complex“Veerenhuis-Veste” in de woonwijk Aalderinks-hoek gelegen. Het complex ademt sfeer vanrust, comfort en ruimte in een groene omge-ving uit.

vraagprijs € 199.500,- k.k.

0546-850 111www.snelderzijlstra.nl

openhuis

Almelo

Noorderes 5Nagenoeg nieuwe en goed afgewerkte HOEK-WONING met berging, royale woonkamer,woonkeuken en 4 slaapkamers gelegen ineen kindvriendelijke jonge woonwijk nabij hetstadscentrum

vraagprijs € 199.500,- k.k.

074 - 700 21 30www.namaco-twente.nl

openhuis

Almelo

Molenkampspark 44Op goede stand en mooie locatie, in het cen-trum gelegen woonhuis met grote stadstuinop het zuiden en grote garage geschikt voor2 auto’s. Dit woonhuis maakt deel uit van hetbeschermde stadsgezicht van Almelo.

vraagprijs € 204.500,- k.k.

0546-821 515www.wiggersmakelaars.nl

openhuis

Almelo

De Stern 4In een kindvriendelijk wijk gelegen (Wieksla-gen), goed onderhouden, halfvrijstaand woon-huis met carport, garage en tuin.

vraagprijs € 209.000,- k.k.

0546-821 515www.wiggersmakelaars.nl

openhuis

Almelo

Marquette 6In uitstekende staat, VRIJSTAANDE WO-NING, op prettige, kindvriendelijke locatieop ruim perceel 520 m², tuin op zuiden.Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.Bouwj.±1975.

vraagprijs € 209.000,- k.k.

0546-571 272www.plaggemarsmakelaars.nl

openhuis

Almelo

De Mees 59In de wijk ‘Windmolenbroek’ gelegen ruim,goed onderhouden geschakeld vrijstaandwoonhuis met ruime garage en carport meteen netjes aangelegde achtertuin op hetwesten.

vraagprijs € 225.000,- k.k.

0546 - 458 545www.tenhag.nl

openhuis

Almelo

Aldengoor 3Op een bijzonder fraaie plek in de wijk Klup-pels-huizen gelegen helft van dubbel woon-huis (type Eigenkapper) met garage, carporten tuinhuis.

vraagprijs € 250.000,- k.k.

0546-821 515www.wiggersmakelaars.nl

openhuis

Almelo

Schoolstraat 48Uitstekend onderhouden vrijstaand woonhuismet praktijk-/hobbyruimte gelegen nabij hetcentrum. De woning heeft een fraai aange-legde tuin op het zuiden met dubbele garage/hobbyruimte. Bj: 1960 Perc: 567 Inh: 410 m³.

vraagprijs € 275.000,- k.k.

0546-727828www.weusthuismakelaardij.nl

openhuis

Almelo

Marktstraat 7 5Buitengewoon wonen in het prachtig geres-taureerde monumentale huis van bewaring*hartje stad* royale woonkamer* completekeuken en badkamer* 3 slaapkamers* eigenparkeerplaats.

vraagprijs € 289.000,- k.k.

0546-869 111www.kamphuismakelaars.nl

openhuis

Almelo

Reeststraat 27Op loopafstand van het centrum van Almelo,in de wijk Hofkamp, zeer rustig gelegen ruim,geschakeld vrijstaand woonhuis met ruime ga-rage op een royale kavel van 405 m²!

vraagprijs € 299.000,- k.k.

0546 - 458 545www.tenhag.nl

openhuis

Almelo

Leemslagenweg 25Vrij en rustig gelegen* riante kavel van706m2* ruime woonkamer* dichte keuken*bijkeuken* 3 ruime slaapkamers* modernebadkamer* ruime parkeermogelijkheden opeigen terrein.

vraagprijs € 345.000,- k.k.

0546-869 111www.kamphuismakelaars.nl

openhuis

Almelo

De Schöppe 68In de gewilde woonwijk ‘Het Groeneveld’ gele-gen vrijstaande woning met inpandige garageen carport en serre met schuifdak en zwem-bad op een perceel van maar liefst 1151 m2.

vraagprijs € 439.000,- k.k.

0546 - 458 545www.tenhag.nl

openhuis

>>>Albergen >>>Almelo

Kijk voor informatie over deze panden op www.nvmtwente.nl nvm magazine Twente4

Beerzerveld

Kloosterdijk 84Op een idyllisch erf met oprijlaantje, met een weide rondom waarin uw paarden of hobbyvee vredig staan te grazen? En dat aan de rand van de bebouwde kom.

vraagprijs € 249.000,- k.k.

0546-565 758www.moerman-makelaars.nl

open huis

Boekelo

MR. SCHIERBEEKSTRAAT 13IN KERN VAN BOEKELO, OP PERCEEL VAN BIJ-NA 500 M2(!) GELEGEN, HALFVRIJSTAANDE SEMI-BUNGALOW MET VRIJSTAANDE BER-GING. NABIJGELEGEN GARAGEBOX WORDT OPTIONEEL AANGEBODEN.

vraagprijs € 169.000,- k.k.

053-4282444www.makelaardij-meerman.nl

open huis

Boekelo

BECKUMERSTRAAT 67ROYALE, UITGEBOUWDE,GESCHAKELDE 2-ONDER-1-KAP-WONING MET INPANDIG BEREIKBARE GARAGE, CARPORT EN TUIN OP HET ZUIDEN.

vraagprijs € 225.000,- k.k.

053-4282444www.makelaardij-meerman.nl

open huis

Boekelo

B’LOSE STOOMBLEKERIJ 180PRIMA AFGEWERKTE, EINDWONING OP PER-CEEL 184 M2, ROYAAL VOLUME VAN ± 425 M3, BESCHIKT OVER FRAAIE KEUKEN, BADKA-MER EN TUIN OP HET ZUIDEN.

vraagprijs € 239.000,- k.k.

053-4282444www.makelaardij-meerman.nl

open huis

Boekelo

WINDMOLENWEG 50DEGELIJK GEBOUWD VRIJSTAAND WOONHUIS MET INPANDIG BEREIKBARE GARAGE (MOGE-LIJKHEID CREËREN VAN SLAAPKAMER BENE-DEN) OP PERCEEL VAN 482 M2.

vraagprijs € 269.000,- k.k.

053-4282444www.makelaardij-meerman.nl

open huis

Boekelo

JAN VAN ELBURGSTRAAT 14RIANT HERENHUIS MET INPANDIGE BERGING (MOGELIJKHEID VAN GARAGE) ALSMEDE SLAAP- EN BADKAMER OP BEGANE GROND.TUIN MET FRAAIE TERRASOVERKAPPING,TUINCHALET EN ACHTEROM.

vraagprijs € 305.000,- k.k.

053-4282444www.makelaardij-meerman.nl

open huis

Boekelo

Nieuwe Kampweg 129Fraai in het buitengebied van Boekelo gel.,uitstekend onderhouden vrijstaand woon-huis met grote garage/berging, 2 paarden-stallen, berging en kapschuur. Inh.500m3.Opp.1680m2.

vraagprijs € 395.000,- k.k.

053-5724800www.burbach.nl

open huis

BornerBroek

Entersestraat 11 CNabij het centrum van Bornerbroek gelegen riant vrijstaand woonhuis op een ruime kavel van 515 m2.

vraagprijs € 274.500,- k.k.

0546-821 515www.wiggersmakelaars.nl

open huis

Borne

Welemanstraat 84PROFITEER en ervaar het wonen in een ENER-GIE-NEUTRALE woning!Deze eengezinswoning is gunstig gelegen met een vrij uitzicht over een fraai plantsoen met speelvoorzieningen.

vraagprijs € 199.000,- k.k.

074-2503434www.leverink-assen.nl

open huis

Borne

Blauwgras 78Leuke geschakelde (semi) bungalow type ei-genkapper aan de rand van de wijk Stroom Esch. De gezellige beschutte patio tuin ligt op het oosten. Inhoud 300 m3, kavel 236 m2.

vraagprijs € 210.000,- k.k.

SaskiaVreemanmake l a a r 4 y o u

074-7110250www.saskiavreeman.nl

open huis

Borne

van Heemskerkstraat 53Bijzonder grote, zonnige halfvrijstaande wo-ning met maar liefst 8 kamers en grote oprit voor meerdere auto’s. De garage is extra lang, de zonnige tuin biedt genoeg privacy.

vraagprijs € 215.000,- k.k.

SaskiaVreemanmake l a a r 4 y o u

074-7110250www.saskiavreeman.nl

open huis

Borne

Grotestraat 103“Wonen nabij het centrum met praktijkruimte aan huis”Ruim woonhuis met garage, gelegen op goede locatie nabij het centrum. Deze woning bezit unieke eigenschappen.

vraagprijs € 219.000,- k.k.

074-2503434www.leverink-assen.nl

open huis

Borne

Pinksterbloem 27In de wijk “Stroom-Esch” gelegen, goed onder-houden 2/1 kap woning met garage en zon-nige tuin (Z), aan de rand van Borne, nabij bui-tengebied met volop wandelmogelijkheden.

vraagprijs € 219.500,- k.k.

074-2503434www.leverink-assen.nl

open huis

Borne

Zijdestraat 8Aan de achterzijde zeer vrij gelegen, op een kavel van 370 m2 met garage en ruim oprit, 2-ONDER-1 KAPWONING met ruime en lichte woonkamer en tuin met achterom op het zui-den.

vraagprijs € 222.000,- k.k.

074-267 3500www.prismamakelaars.nl

open huis

Borne

Fioringras 25In een kinderrijke en groene woonwijk, aan een verkeersluwe straat, keurig onderhouden 2-ONDER-1 KAPWONING met ruime woon-kamer en erker, bijkeuken, oprit en garage/berging.

vraagprijs € 225.000,- k.k.

074-267 3500www.prismamakelaars.nl

open huis

Borne

Viskorf 17Gelegen in een nieuwbouwwijk, moderne TUS-SENWONING met luxe afgewerkte keuken en badkamer. Centraal gelegen t.o.v. voorzienin-gen als scholen en uitvalswegen.

vraagprijs € 229.000,- k.k.

074-267 3500www.prismamakelaars.nl

open huis

Borne

Lover 133Heerlijk wonen in de mooie wijk Bornsche Maten.Een fraaie HOEKWONING met uitgebouwde woonkamer, berging en besloten tuin met overdekt terras op zuid.

vraagprijs € 235.000,- k.k.

074-2503434www.leverink-assen.nl

open huis

Borne

Hoefblad 50Nabij diverse voorzieningen en het buitenge-bied, goed onderhouden 2-ONDER-1 KAPWO-NING met o.a. 4 slaapkamers, aangebouwde garage, tuin met fraaie overkapping en tuin-huis!

vraagprijs € 237.000,- k.k.

074-267 3500www.prismamakelaars.nl

open huis

Borne

Stroom Eschlaan 93In de woonwijk Stroom-Esch met vrije uitkijk,nabij scholen gelegen ruime uitgebouwde twee-onder-een-kapwoning met brede garage,parkeergelegenheid voor 3 auto”s. Kavel 296 m2

vraagprijs € 239.000,- k.k.

SaskiaVreemanmake l a a r 4 y o u

074-7110250www.saskiavreeman.nl

open huis

Borne

van Heemskerkstraat 10Z.G. onderhouden volumineuze 2-onder-1 kapwoning met vrijstaande stenen garage (24 M2), eigen oprit, 6 slaapkamers en uitbouw van 3 meter over de gehele breedte van de woning

vraagprijs € 239.000,- k.k.

074-266 22 25www.marcel-kon.nl

Borne

Warande 65“Heerlijk wonen aan woonerf met prachtige royaal bemeten tuin”Deze woning is goed onderhouden, bevindt zich op een fraaie locatie en bezit unieke ei-genschappen!

vraagprijs € 247.500,- k.k.

074-2503434www.leverink-assen.nl

open huis

Borne

Grotestraat 101Wonen en werken kan hier uitstekend gecom-bineerd worden in deze keurige, goed onder-houden 2/1 kap woning met bedrijfshal van ca 90 m2 en verzorgde achtertuin met over-kapping.

vraagprijs € 269.000,- k.k.

SaskiaVreemanmake l a a r 4 y o u

074-7110250www.saskiavreeman.nl

open huis

Borne

Oude Kerkstraat 1In het mooie “Oud Borne”, met de luxe van nu! Deze woning biedt veel woonruimte (ca. 160 m2!), 5 slaapkamers en heeft een zeer fraai uitzicht op de Oude Kerk en de Pellenhof.

vraagprijs € 275.000,- k.k.

074 - 700 21 30www.namaco-twente.nl

open huis

Borne

Molenstaete 19Op korte afstand van het centrum en nabij het openbare vervoer (NS) gelegen, luxe 4-kamer-appartement op de 4e verdieping met eigen parkeerplaats en berging in het souterrain.

vraagprijs € 285.000,- k.k.

074-2503434www.leverink-assen.nl

open huis

Borne

Grotestraat 194Volumineus en modern uitgebouwd HE-RENHUIS op unieke locatie in centrum.2003/2004 Geheel gerenoveerd, gemoderni-seerd, uitgebouwd en uitermate geschikt voor kantoor aan huis.

vraagprijs € 285.000,- k.k.

074-2503434www.leverink-assen.nl

open huis

Borne

von Bonninghausenstraat 143Op loopafstand van het centrum gelegen, ROYAAL 3 kamer APPARTEMENT op de eerste woonlaag met berging en EIGEN PARKEER-PLAATS in de parkeerkelder. Inh:375m3woonopp:123m2

vraagprijs € 287.000,- k.k.

074-2672300demakelaar.nl

open huis

Borne

Letterveldweg 23Goed bereikbaar en centraal in Borne ligt deze ruime vrijstaande woning met 5 slaapkamers op een royaal perceel van 409 m² met een oprit voor meerdere auto’s. Inhoud 520 m3

vraagprijs € 289.000,- k.k.

SaskiaVreemanmake l a a r 4 y o u

074-7110250www.saskiavreeman.nl

open huis

Borne

Akker 15In een kindvriendelijke wijk, keurig onderhou-den en sfeervolle GESCHAKELDE WONING met o.a. eigen oprit, carport, 4 ruime slaapkamers en separate kamer op de begane grond.

vraagprijs € 275.000,- k.k.

074-267 3500www.prismamakelaars.nl

open huis

Borne

Havikshof 4Op een heerlijke rustige locatie ligt deze ge-heel onderkelderde SEMI-BUNGALOW met tuin rondom en diverse zonneterrassen, car-port en garage/berging. Inhoud 712 m3, kavel 485 m2

vraagprijs € 319.000,- k.k.

SaskiaVreemanmake l a a r 4 y o u

074-7110250www.saskiavreeman.nl

open huis

Borne

Lover 168Op een leuke plek met weids uitzicht over het plein ligt dit prachtig afgewerkt en riant uitge-bouwde 2/1 kap woonhuis met vrijstaande garage. Inhoud 500 m3, kavel 334 m2.

vraagprijs € 322.000,- k.k.

SaskiaVreemanmake l a a r 4 y o u

074-7110250www.saskiavreeman.nl

open huis

>>>Beerzerveld >>>Boekelo >>>Bornerbroek >>>Borne

5nvm magazine Twente Kijk ook op www.funda.nl voor het complete NVM woningaanbod

Borne

Sperwershof 12In een rustige en ruime woonwijk ligt deze mo-derne VRIJSTAANDE BUNGALOW met ruimekantoor, praktijk of atelier mogelijkheden aanhuis. Inhoud 574 m3, kaveloppervlak 564m2.

vraagprijs € 350.000,- k.k.

SaskiaVreemanmake l a a r 4 y o u

074-7110250www.saskiavreeman.nl

openhuis

Borne

Bospoort 5Volumineuze VILLA met zeer ruime en lichtewoonkamer, baden en slapen op de beganegrond, twee slaapkamers en een badkamerop de verdieping en een schitterende ligging.

vraagprijs € 395.000,- k.k.

074-267 3500www.prismamakelaars.nl

openhuis

Borne

Ringoven 4De ligging van deze vrijstaande villa met ga-rage en rondom een riante tuin, is gelegena/e woonerf, dichtbij de Veldovenplassen enTwickelse bos. Kavel 776 m2, inhoud 720 m3

vraagprijs € 410.000,- k.k.

SaskiaVreemanmake l a a r 4 y o u

074-7110250www.saskiavreeman.nl

openhuis

Borne

Zuid Esch 23Uiterst comfortabel wonen in de fraaie villa-wijk ‘Zuid Esch’ te Borne, op loopafstand vanhet gezellige centrum met alle voorzieningenbinnen handbereik.

vraagprijs € 448.000,- k.k.

074-2503434www.leverink-assen.nl

openhuis

Borne

Rogge 27Mooi onder (Mars) architectuur vormgegeven,luxueus afgewerkt en uitstekend onderhoudenVRIJSTAAND WOONHUIS met carport, groottuinhuis c.q. fietsenberging en berging.

vraagprijs € 475.000,- k.k.

SaskiaVreemanmake l a a r 4 y o u

074-7110250www.saskiavreeman.nl

openhuis

Borne

Tichelkampweg 75 AAan de rand van Borne gelegen ruim vrijstaandwoonhuis met bedrijfshal, op een perceel van986 m2. Inhoud woonhuis ca. 680m3. Afme-ting bedrijfshal ca. 16 x 12 meter.

vraagprijs € 479.000,- k.k.

074-2662300www.euvermannuyts.nl

openhuis

Borne

Koolzaad 13Goed onderhouden, zeer ruime vrijst.woning(ca.875m3)gelegen op een perceel vanca.562m2 beschikt over een zonnige achter-tuin op het zuiden welke veel privacy biedt engrenst aan een 5 ha groot park

vraagprijs € 485.000,- k.k.

074 - 250 65 66www.tenhag.nl

openhuis

Borne

Wielewaalstraat 3Sfeervol vrijstaand woonhuis, onder archi-tectuur verbouwd en uitgebouwd, met fraaiaangelegde tuin. Perceeloppervlakte: 528 m².Gelegen nabij het centrum en buitengebied.

vraagprijs € 495.000,- k.k.

0541-515 151www.schlichter.nl

openhuis

Borne

Prins Bernhardlaan 60Royaal uitgebouwde, uitstekend onderhoudenVILLA voorzien van een onder architectuurgebouwde aanbouw welke geheel is onder-kelderd en met hoogwaardige materialen isafgewerkt.

vraagprijs € 575.000,- k.k.

074-267 3500www.prismamakelaars.nl

openhuis

Borne

Erve Jenneboer 15Comfortabel wonen aan de rand van Borne enhet buitengebied. Royaal landhuis met moge-lijkheid voor dubbele bewoning of praktijk aanhuis. Kavel 1.801m2. Inhoud ca. 1.000m3.

vraagprijs € 669.000,- k.k.

074-2662300www.euvermannuyts.nl

openhuis

Daarlerveen

Nonkeswijk 5Landelijk wonen in optima forma. Dit modernelandhuis biedt u de meest mooie uitzichten. ‘sMorgens vroeg de reeën op de akker, ‘s avondsde uil boven het veld.

vraagprijs € 565.000,- k.k.

0546-565 758www.moerman-makelaars.nl

openhuis

De lutte

Windmolen 4Vrijstaand woonhuis op een groot hoekperceelmet goede bezonning, vrij uitzicht en een opritvoor meerdere auto”s. Bouwjaar 1999. Per-ceel 567 m2. Inhoud 340 m3.

vraagprijs € 219.000,- k.k.

0541-532 500www.schasfoortmakelaars.nl

openhuis

De lutte

IJsvogelstraat 85Aan rand van kindvriendelijke woonwijk, aanwoonerf, nabij dorpskern en met vrij uitzichtover groen, helft van dubbel met eigen kap enaangebouwde stenen garage met carport.

vraagprijs € 225.000,- k.k.

0541-522 022www.kvbm.nl

openhuis

De lutte

Zwaluwstraat 50In het kerkdorp De Lutte gelegen, royaal halfvrijstaand woonhuis met ruime garage/ber-ging, overdekt terras, eigen oprit met carporten vrij gelegen achtertuin op het westen.

vraagprijs € 239.000,- k.k.

0541-744016www.kreffermakelaardij.nl

openhuis

De lutte

Waterradmolen 9+132 riante vrijstaande woningen gelegen a.d.rand v.h. “Luttermolenveld” met vele uitbouw-mogelijkheden. V.v. carport en een riante vrijgelegen achtertuin (westen). Perc: 528m2

prijs vanaf € 249.500,- k.k.

0541-522 022www.kvbm.nl

openhuis

DelDen

Weth Bloemenstraat 33Deze uitgebouwde tussenwoning beschikt overeen diepe tuin op het Oosten met vrijstaandestenen berging met vliering op een perceel van221m2.

vraagprijs € 150.000,- k.k.

074-266 22 25www.marcel-kon.nl

DelDen

De Eschmolen 203Nabij landgoed Twickel en centraal gelegenin “Residence de Eschmolen”:licht APPAR-TEMENT met zonnig dakterras.Inh:310m³Wonen:105m² Bj:1983. BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR

vraagprijs € 195.000,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

openhuis

DelDen

De Eschmolen 301Nabij landgoed Twickel: luxueus afgewerktAPPARTEMENT met compl badkmr, roy slk,dakterras & inpandige garage. Inh:280m³.Opp:105m².Bj:’83.BROCHURE OP AANVRAAGVERKRIJGBAAR

vraagprijs € 274.000,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

openhuis

DelDen

Sportlaan 12Ruime en uitgebouwde vrijstaande woningmet grote berging en slapen en baden op debegane grond. De woning is in 2003 geheelverbouwd, uitgebreid en opnieuw ingedeeld.Inhoud 716 m3 en kavel 526 m2.

vraagprijs € 329.000,- k.k.

makelaars met meer...

074-2501700www.thomapost.nl

openhuis

DelDen

Zuiderhagen 15Met uitzicht op de Cramerswei en op loopaf-stand van het centrum gelegen karakteristiek,rietgedekt landhuis (Rijksmonument) met o.a.8 slaapkamers en een prachtig aangelegdetuin. Inhoud 1.500 m3 en kavel 1.696 m2.

vraagprijs € 900.000,- k.k.

makelaars met meer...

074-2501700www.thomapost.nl

openhuis

DelDen

Villapark 7AOp een bijzondere locatie in Twente, aan derand van de veelzijdige stad Delden gelegen,onder architectuur gebouwd, zeer comfortabelen functioneel ingedeelde villa. Inhoud 1.450m3 en kavel 2.184 m2.

vraagprijs € 900.000,- k.k.

makelaars met meer...

074-2501700www.thomapost.nl

www.groenewig.nl

De laatstetwee

tweekappers uithet populaire plan

de Groene Wig!

v.a. € 250.000,- v.o.n.

Kom 3 oktober vrijblijvend langsbij Hofstede en Kamp Makelaarsaan de Langestraat 15 in Delden.

Prognose start bouw eind 2015.Nog volop keuze in opties en afwerkingsniveau.

Wonenen leven in

het groeneDelden

Den Ham ov

Russenweg 7In het buitengebied van het dorp DenHam (OV) ge-legen, in 1980 geheel nieuw gebouwde, karakteris-tieke woonboerderij op een perceel grond van bijna1.6 hectare. Voor de liefhebber van rust, ruimte enveel privacy is deze woning een buitenkansje.

vraagprijs € 419.000,- k.k.

0546 - 458 545www.tenhag.nl

openhuis

Den Ham ov

De Larinck 6Nabij het buitengebied van het dorp Den Hamgelegen, royale vrijstaande en sfeervol afge-werkte villa met garage en fraai aangelegdetuin rondom de woning.

vraagprijs € 479.000,- k.k.

0546 - 458 545www.tenhag.nl

openhuis

eiBergen

Hoogkamp 91Laat u verrassen door deze op de beganegrond gelegen nette boerderijflat met berging,tuin en eigen parkeerplaats. Eigen tuin. Mo-derne keuken. Woonopp.ca.72 m2. Inh.2056m3.

vraagprijs € 109.000,- k.k.

053-5724800www.burbach.nl

openhuis

enscHeDe

Lipperkerkstraat 366Buiten de Singels, nabij het centrum gelegeneindwoning, van een karakteristiek blok vandrie woningen met diepe tuin op het zuiden eneen uitbouw aan de achterzijde.

vraagprijs € 95.000,- k.k.

053-431 47 47www.klinkermakelaars.nl

openhuis

enscHeDe

Europalaan 108 EnschedeDit 3-kamer appartement is instap klaar!Goed onderhouden en zeer netjes. Geen zin,tijd, geld om een appartement op te knap-pen? Dan is dit appartement een bezichtigingwaard!

vraagprijs € 95.000,- k.k.

053-480 2 444www.woonaccent.nl

enscHeDe

Broekheurne-ring 561Gelegen op de bovenste woonlaag van hetappartementencomplex “de Heege”, 2-kamer(voorheen 3 kamer) appartement met bergingop de begane grond nabij diverse voorzienin-gen

vraagprijs € 97.000,- k.k.

074-266 22 25www.marcel-kon.nl

enscHeDe

Roelof van Schevenstraat 241Aan de rand van de wijk Twekkelerveld en cen-traal t.o.v. het centrum, invalswegen en univer-siteit, op de 4e en bovenste woonlaag gelegen3 (voormalig 4) kamer appartement.

vraagprijs € 100.000,- k.k.

053-431 47 47www.klinkermakelaars.nl

openhuis

>>>Borne >>>Daarlerveen >>>De Lutte >>>Delden >>>Den Ham Ov >>>Eibergen >>>Enschede

Kijk voor informatie over deze panden op www.nvmtwente.nl nvm magazine Twente6

EnschEdE

Roelof van Schevenstraat 235Gelegen in woonwijk Rigtersbleek met vrij uitzicht ligt dit keurig onderhouden 3-kamer-hoekappartement met inpandige berging op de begane grond.

vraagprijs € 100.000,- k.k.

053-2030123www.keutermakelaars.nl

EnschEdE

Heutinkstraat 163Royaal 2-kamerappartement op de 13e woonlaag met berging op de be-gane grond en een fantastisch uitzicht over het oosten van Enschede. Woonop-pervlakte ± 65 m². Inhoud ± 175 m³.

vraagprijs € 100.000,- k.k.

053-485 22 22www.snelderzijlstra.nl

open huis

EnschEdE

Paulus Potterstraat 49Tot in de puntjes afgewerkte benedenwo-ning met 2 slaapkamers, dubbele beglazing, nette keuken,vergrote badkamer en een tuin op het Zuiden. Woonoppervlakte 55 m². HR-combiketel

vraagprijs € 100.000,- k.k.

053-4885995www.euvermannuyts.nl

open huis

EnschEdE

Zuiderhagen 31Hartje stad, rustig gelegen, sfeervol, uniek ap-partement met de charme van de vroegere jaren en hedendaags comfort met alle voor-zieningen binnen handbereik.

vraagprijs € 104.500,- k.k.

053-2030123www.keutermakelaars.nl

EnschEdE

Laaressingel 21Op fraaie locatie aan de buitenrand van “de singel”, op loopafstand van het centrum en van het buitengebied ligt dit zeer goed onder-houden en afgewerkte 3-kamerappartement.

vraagprijs € 109.000,- k.k.

053-2030123www.keutermakelaars.nl

EnschEdE

B.W. ter Kuilestraat 45Goed onderhouden, uitgebouwde HELFT VAN DUBBEL met 3 slks en diepe achtertuin op het zuidwesten. Inh:300m³.Wonen:90m².Opp:154m².Bj:1928.BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR

vraagprijs € 109.500,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

open huis

EnschEdE

Oldenzaalsestraat 109 703Uitkijkend richting het Enschedese stadscen-trum, op 7e woonlaag, ligt dit keurig onder-houden 3-kamerappartement in het complex Cityflat met een loggia op zuiden gesitueerd.

vraagprijs € 114.000,- k.k.

053-2030123www.keutermakelaars.nl

EnschEdE

Varviksingel 183Nabij het centrum gelegen mooi 3-kamer appartement v.v berging, kunststof kozijnen, dubb beglazing en nieuwe meterkast. Aan zowel voor- als achterzijde bevindt zich een balkon

vraagprijs € 114.500,- k.k.

053-4304304www.bos-makelaars.nl

open huis

EnschEdE

Usselerweg 18In rustige straat, nabij het centrum van het Enschede, staat deze gerenoveerde tussen-woning v.v. hardhouten kozijnen v.v. isolerende beglazing en vrijstaande houten berging.

vraagprijs € 115.000,- k.k.

053-2030123www.keutermakelaars.nl

EnschEdE

Van Musschenbroekstraat 52 3Ruim en modern 3 kamer appartement op de 3e woonlaag! Prachtig uitzicht! Nabij Wooldrik-spark en centrum gelegen!Woonoppervlakte ± 75 m2. HR-combiketel. Berging in souterrain.

vraagprijs € 117.500,- k.k.

053-4885995www.euvermannuyts.nl

open huis

EnschEdE

Geessinkweg 83Royaal en luxe afgewerkt 3-kamerappartement gelegen op de 5e woonlaag. In 2002 intern gerenoveerd en in 2011 aan de buitenzijde.

vraagprijs € 119.500,- k.k.

053-2030123www.keutermakelaars.nl

EnschEdE

J.H.W. Robersstraat 146Geheel gerenoveerde en fraai gemoderniseer-de benedenwoning met ruime woonkamer, 2 slaapkamers en een zonnige achtertuin. Deze woning is direct klaar voor bewoning! Inhoud 210 m3 en woonoppervlakte 80 m2.

vraagprijs € 122.500,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

open huis

EnschEdE

Goudsbloemstraat 29Rustig en kindvriendelijk gelegen ruim helft van dubbel woonhuis met fraaie en originele elementen uit de jaren ‘30, een royale berging (28 m2) en tuin op het noorden. Inhoud 360 m3 en kavel 150 m2.

vraagprijs € 129.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

open huis

EnschEdE

Hesselinklanden 186Rustig gelegen, ruime tussenwoning met een vrijstaande stenen berging en gezellige tuin.Scholen, speelplaatsen, openbaar vervoer en buitengebied zijn in de directe nabijheid

vraagprijs € 133.000,- k.k.

074-243 08 55www.vanwerkhoven.com

open huis

EnschEdE

Hogelandsingel 168Aan de rand van het centrum gelegen een-gezins-/tussenwoning met aangebouwde bijkeuken en stenen schuur. Bouwjaar 1930. Perceelgrootte 188 m².

vraagprijs € 139.000,- k.k.

053-431 47 47www.klinkermakelaars.nl

open huis

EnschEdE

J.J. VAN DEINSELAAN 442APPARTEMENT OP 1e VERDIEPING MET ON-DERLIGGENDE RUIME GARAGE/BERGING. AAN ACHTERZIJDE UITZICHT OVER BUITEN-GEBIED EN OP FIETSAFSTAND VAN CENTRUM VAN ENSCHEDE.

vraagprijs € 139.000,- k.k.

053-4282444www.makelaardij-meerman.nl

open huis

EnschEdE

Goudenregenstraat 15In rustige straat, nabij de diverse wijkvoorz. gelegen goed onderhouden, gemoderniseerde helft van een dubbel woonhuis met vrijst. ste-nen berging met sfeervolle veranda.

vraagprijs € 139.000,-

053-431 47 47www.klinkermakelaars.nl

open huis

EnschEdE

Europalaan 314In de wijk Boswinkel gelegen, compleet gere-noveerde middenwoning met aangebouwde berging/bijkeuken. De woning heeft een zon-nige achtertuin op het zuiden met achterom.

vraagprijs € 139.000,- k.k.

053- 48 88 999www.oudewolbers.nl

open huis

EnschEdE

Beukstraat 1Goed onderhouden! Gemoderniseerd! Geïsoleerd!Een woonhuis met een heerlijke ruime tuin op het zuiden, granitovloer in hal,erker met glas in lood en 3 slaapkamers.

vraagprijs € 142.500,- k.k.

053-7601111www.kreffermakelaardij.nl

open huis

EnschEdE

Reaumurstraat 13In de geliefde en groene wijk ‘t Wooldrik gele-gen, keurig onderhouden middenwoning met stenen berging en verzorgde, diepe achtertuin met zonneterras en eigen achterom.

vraagprijs € 145.000,- k.k.

053- 48 88 999www.oudewolbers.nl

open huis

EnschEdE

Dirk Hartogstraat 53Fraai afgewerkte hoekwoning met vrijst. en rui-me geïsoleerde garage, aparte aangeb. stenen berging en met een zowel aan de voor- (noord) als achterzijde (zuid) gelegen tuin.

vraagprijs € 147.500,- k.k.

053-431 47 47www.klinkermakelaars.nl

open huis

EnschEdE

De Posten 579Gelegen in het fraaie appartementencomplex “De Lorenborch”,luxe 3-kamerappartement op begane grond v.v. eigen parkeerplaats in parkeerkelder. Mogelijkheid om zorg in te huren

vraagprijs € 149.000,- k.k.

053-4304304www.bos-makelaars.nl

open huis

EnschEdE

Schreursweg 23Verrassend ruim karakteristiek helft van dub-bel woonhuis met 3 slaapkamers en een bad-kamer. In 2003/2004 volledig gerenoveerd en een vrije ligging aan de achterzijde. Inhoud 360 m3 en kavel 135 m2.

vraagprijs € 149.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

open huis

EnschEdE

Perikweg 33Op loopafstand van het centrum gelegen ge-moderniseerd woonhuis v.v. 2 slaapkamers,moderne keuken en badkamer, bijkeuken,deels v.v. kunststof kozijnen en diepe zonnige tuin

vraagprijs € 159.000,- k.k.

053-4304304www.bos-makelaars.nl

open huis

EnschEdE

Kaalbertlanden 46Goed onderhouden en ruime middenwoning met aangebouwde stenen berging, parkeer-plaats op eigen terrein en een fraaie tuin met veel privacy en grenzend aan het bos. Inhoud 325 m3 en kavel 147 m2.

vraagprijs € 159.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

open huis

EnschEdE

Sportlaan 32Prachtige plek, woonwijk Hogeland, vrij uit-zicht, goed onderhouden, royaal uitgebouwd, gemoderniseerd. Zoekt u dit in uw nieuwe woning? Dan moet u deze woning komen bekijken.

vraagprijs € 159.000,- k.k.

053-2030123www.keutermakelaars.nl

EnschEdE

Pieter Nuytsstraat 4In de wijk Voskamp I, nabij de voorz./winkels in Glanerbrug, aan rustige straat gelegen en a.d. achterz. uitgeb. nette tussenwoning met ruime vrijst. berging. Perceel 148 m².

vraagprijs € 165.000,- k.k.

053-431 47 47www.klinkermakelaars.nl

open huis

EnschEdE

Kolmschotlanden 174Verassend ruime, geschakelde, tussenwoning met aangebouwde stenen berging en een be-schutte tuin. Ligging aan een rustig woonerf met volop kinderspeelmogelijkheden.

vanafprijs € 169.000,- k.k.

053-485 22 22www.snelderzijlstra.nl

open huis

EnschEdE

Elferinksweg 102Keurig onderhouden hoekwoning v.v. 3 slaap-kamers, aangebouwde riante garage van 7 x 5 mtr, stenen berging, parkeergelegenheid op eigen terrein en een sfeervolle achtertuin.

vraagprijs € 169.000,- k.k.

053-4304304www.bos-makelaars.nl

open huis

EnschEdE

Apollolaan 106In de jonge en ecologische woonwijk ‘Oikos’gelegen royale en speelse hoekwoning met een ruime opzet, 4 slaapkamers en tuin op het Zuiden

vraagprijs € 170.000,- k.k.

074-266 22 25www.marcel-kon.nl

>>>Enschede

7nvm magazine Twente Kijk ook op www.funda.nl voor het complete NVM woningaanbod

EnschEdE

Stentorlaan 69Aan de rand van de wijk Oikos, aan rustig en besloten pleintje gelegen fraaie midden-woning met aangebouwde schuur en extra houten bergruimte. Bouwjaar 2000. Perceel 94 m².

vraagprijs € 173.000,- k.k.

053-431 47 47www.klinkermakelaars.nl

open huis

EnschEdE

H.B. Blijdensteinlaan 142Aan rustige straat gelegen royaal uitgebouwde eindwoning. Door uitbouw aan de achterzijde is de woning anders en is er de mogelijkheid om te slapen/baden op de begane grond.

vraagprijs € 174.000,- k.k.

053-2030123www.keutermakelaars.nl

EnschEdE

Otmanlanden 21Aan een rustig plein gelegen goed onderhou-den en ruime middenwoning met vrij uitzicht, een ruime woonkamer en 3 slaapkamers (meerdere mogelijk). Buitenzijde in 2013 ge-schilderd. Inhoud 375 m3 en kavel 166 m2.

vraagprijs € 175.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

open huis

EnschEdE

Willem Kalfstraat 28Mooi gelegen in de wijk ‘t Bruggert, verrassend ruim uitgebouwd woonhuis met een grote woonkamer, een extra speel-of studeerkamer, mooie tuin en parkeren op eigen terrein. In-houd 520 m3 en kavel 208 m2.

vraagprijs € 175.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

open huis

EnschEdE

Haaksbergerstraat 479Goed onderhouden en recent gemoderniseerd helft van dubbel woonhuis met een riante tuin op het zonnige zuiden voorzien van vrijstaande stenen berging met overdekt terras.

vraagprijs € 175.000,- k.k.

053-485 22 22www.snelderzijlstra.nl

open huis

EnschEdE

Berkenven 9Piekfijn onderhouden (t)huis op een hele fijne locatie! Mogelijkheid voor 4 slk. Kavel 147m²,inhoud 370m³. Modern, luxe uitgevoerd. Ener-gielabel A. Je kunt er zo in.

vraagprijs € 175.000,- k.k.

074-247 01 11www.peterschiphorst.nl

EnschEdE

Oldenzaalsestraat 314Charmant jaren ‘30 herenhuis met div. ka-rakteristieke elementen zoals paneeldeuren,glas-in-lood en granitovloer, gelegen op 222 m², diepe tuin met zonneterras en 2 bergin-gen.

vraagprijs € 175.000,- k.k.

074 - 700 21 30www.namaco-twente.nl

open huis

EnschEdE

Stentorlaan 89Aan kindvriendelijk plein gelegen zeer keurig onderhouden, uitgebouwde hoekwoning. In 2009 is de begane grond uitgebouwd waar-door er een fantastische eetkamer is gecre-eerd.

vraagprijs € 178.500,- k.k.

053-2030123www.keutermakelaars.nl

EnschEdE

Sniedershorst 87Goed onderhouden woonhuis met carport, vrijstaande stenen berging en een zonnige tuin met een vrij uitzicht en veel privacy, grenzend aan een weiland. Uniek uitzicht!

vraagprijs € 179.000,- k.k.

053-485 22 22www.snelderzijlstra.nl

open huis

EnschEdE

Eikebladvlinder 38Tussenwoning op Eschmarke.Op bg.gr. lichte plavuis vzv vloerverwarm.Keuken m. app. 1e verd.3 slpkmrs. badkmr. 2e verd. 4e slpkmr. Gezellige en knusse achtertuin met achterom.

vraagprijs € 179.000,- k.k.

053-435 4455www.zwijnenbergmakelaars.nl

open huis

EnschEdE

Broekheurnerweg 67Prima onderhouden charmant woonhuis met diepe achtertuin met ruime garage. Luxe keu-ken en badkamer. 3 slkmrs, toilet en vaste trap naar zolder. Inh. 385 m3 Perceel 297 m²

vraagprijs € 185.000,- k.k.

053-431 5451www.prengermakelaars.nl

EnschEdE

Porseleinvlinder 28In de jonge woonwijk ‘Eilermarke’ gelegen ruime hoekwoning met vier slaapkamers, ei-gen oprit met plaats voor twee auto’s en vrij-staande houten berging.

vraagprijs € 185.000,- k.k.

074-266 22 25www.marcel-kon.nl

EnschEdE

Maanstraat 2Zeer compleet helft van dubbel woonhuis met slapen en baden op de begane grond, garage en riante voor- en achtertuin met overdekt terras. In 2013 vv nieuwe HR++ beglazing.Inhoud 350 m3 en kavel 320 m2.

vraagprijs € 187.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

open huis

EnschEdE

Kuipersdijk 394Aan invalsweg Kuipersdijk, buiten de Singel en in de nabijheid van het winkelcomplex gele-gen, verrassend ruim vrijstaand woonhuis met vrijstaande berging en tuin op het westen

vraagprijs € 189.000,- k.k.

053-431 47 47www.klinkermakelaars.nl

open huis

EnschEdE

Buizerdstraat 96Gelegen op mooie locatie aan rand van woon-wijk Roombeek staat deze ruim uitgebouwde, moderne, geschakelde tussenwoning met par-keerplaats aan voorzijde op eigen terrein.

vraagprijs € 189.000,- k.k.

053-2030123www.keutermakelaars.nl

EnschEdE

Van Musschenbroekstraat 3Gelegen op een centrale locatie aan de rand van het centrum, prima onderhouden helft van dubbel v.v. 4 slaapkamers, veranda, tuinhuis, aangebouwde garage en carport

vraagprijs € 189.000,- k.k.

053-4304304www.bos-makelaars.nl

open huis

EnschEdE

Kuipersdijk 358Prima onderhouden jaren-30 erkerwoning met een ideale ligging, open haard, enorm diepe tuin van ca. 55 meter, rolluiken, dakkapel en volledig v.v. kunststof kozijnen

vraagprijs € 189.000,- k.k.

053-4304304www.bos-makelaars.nl

open huis

EnschEdE

Kokkelmanlanden 43Op fraaie locatie in bosrijk en kindvriendelijk gedeelte van Stroinkslanden, goed onderhou-den tussenwoning v.v 4 slaapk., carport, ga-rage en 35m diepe tuin met veel privacy.

vraagprijs € 198.000,- k.k.

053-4304304www.bos-makelaars.nl

open huis

EnschEdE

Kuipersdijk 50-33Nabij het bruisende centrum gelegen op de 3e verdieping een royaal 3-kamer apparte-ment (grotere hoektype) met balkon, eigen parkeerplaats en berging in het souterrain.Inhoud 347 m3 en woonoppervlakte 111 m2.

vraagprijs € 198.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

open huis

EnschEdE

Oosterstraat 94Aan een rustige straat en op loopafstand van het centrum gelegen, in 2008 gebouwde eindwoning v.v. 3 slaapkamers, openslaande tuindeuren, open keuken en luxe badkamer.

vraagprijs € 199.000,- k.k.

053-4304304www.bos-makelaars.nl

open huis

EnschEdE

Vederkruidlaan 15Rustig en kindvriendelijk gelegen, verrassend ruime middenwoning met vrij uitzicht aan voorzijde (op de vijver) en achterzijde, veel privacy, 4 slaapkamers en royale achtertuin. Inhoud 435 m3 en kavel 212 m2.

vraagprijs € 200.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

open huis

EnschEdE

Kruiseltlanden 5Aan een bosrand, in de wijk Stroinkslanden, ruim geschakelde tussenwoning met mogelijk-heid voor garage en zeer fraaie grote serre aan de achterzijde. Bouwjaar 1975. Perceelgrootte 233 m².

vraagprijs € 200.000,- k.k.

053-431 47 47www.klinkermakelaars.nl

open huis

EnschEdE

Berriehoek 9Mooi ingerichte en goed onderhouden semi-bungalow met slapen en baden op de begane grond, een royale zonnige tuin en eigen par-keerplaats met carport. Inhoud 337 m3 en kavel 278 m2.

vraagprijs € 205.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

open huis

EnschEdE

Kruiseltlanden 38Fraai en hoogwaardig, a.d. voorzijde uitgeb.tussenwoning tbv van separate multifunct.kamer/praktijk en badkamer (rolstoel toegan-kelijk), aansl. een kleine garage en carport.

vraagprijs € 207.500,- k.k.

053-431 47 47www.klinkermakelaars.nl

open huis

EnschEdE

Spielehorst 13In de mooie omgeving van Park Stokhorst gelegen royaal woonhuis met 4 slaapkamers,open woonkeuken, gezellige tuingerichte woonkamer, een garage en tuin op het zuiden.Inhoud 410 m3 en kavel 190 m2.

vraagprijs € 209.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

open huis

EnschEdE

Stationsplein 21In het centrum, nabij alle voorzieningen, bevindt zich op de tweede woonlaag van complex De Ruyterborgh, dit royale 3-kamer-appartement met een garage/berging op de begane grond.

vraagprijs € 225.000,- k.k.

053-485 22 22www.snelderzijlstra.nl

open huis

EnschEdE

Markslaghoek 36Op rustige locatie gelegen royaal, zorgvuldig onderhouden en uitgebouwde helft van dub-bel woonhuis v.v 4 slaapkamers, carport en vrijst. berging. Kavelopp 205m2 en inh ± 500m3

vraagprijs € 225.000,- k.k.

053-4304304www.bos-makelaars.nl

open huis

EnschEdE

Brouwerijstraat 166Zeer goed afgewerkt hoekappartement, op 3e verd. in de levendige en zeer gewilde wijk Roombeek. Fraai uitzicht op de ‘skyline’ van Enschede. Veel lichtinval, woonopp 100 m2.

vraagprijs € 235.000,- k.k.

SaskiaVreemanmake l a a r 4 y o u

074-7110250www.saskiavreeman.nl

open huis

EnschEdE

Het Roombeekhofje 22Midden in het hart van Roombeek ligt een rus-tig hofje waar deze bijzondere woning staat. Ruim, comfortabel, praktisch, ruime slaapka-mers, werkkamer en een inpandige garage.

vraagprijs € 249.000,- k.k.

053-4304304www.bos-makelaars.nl

open huis

EnschEdE

Zweringweg 40Bent u op zoek naar een vooroorlogs woon-huis met de mogelijkheid van bedrijfsvoering aan huis? Dan heeft u hier een woning die aan deze wens voldoet!!!

vraagprijs € 249.000,- k.k.

053-2030123www.keutermakelaars.nl

>>>Enschede

Kijk voor informatie over deze panden op www.nvmtwente.nl nvm magazine Twente8

EnschEdE

B.W. ter Kuilestraat 177 179Een uniek pand gelegen in de wijk “Stads-veld”. Wij bieden het aan als één woonhuiswaarbij nr. 177 de voorzieningen heeft alswoonhuis en nr. 179 als werkruimte.

vraagprijs € 250.000,- k.k.

053-4885995www.euvermannuyts.nl

openhuis

EnschEdE

S N Menkostraat 8Op rustige locatie gelegen, zeer royale gescha-kelde bungalow met inpandige garage en eenbesloten patio-tuin met veel privacy gelegenop het zonnige zuiden. Renovatie noodzakelijk.

vraagprijs € 250.000,- k.k.

053-485 22 22www.snelderzijlstra.nl

openhuis

EnschEdE

Boswinkelbeekweg 194Karakteristiek, smaakvol en zeer goed onder-houden uitgebouwd herenhuis, woonk., eetk,ruime keuken met app. 3 slaapkamers, car-port en fraai aangelegde tuin perc. 529 m²

vraagprijs € 269.000,- k.k.

053-431 5451www.prengermakelaars.nl

EnschEdE

Boerskottenhoek 3In de geliefde woonwijk ‘Helmerhoek’ gelegenvrijstaand woonhuis met onder andere vierslaapkamers, twee badkamers, sauna, eigenoprit en buitenzwembad.

vraagprijs € 274.500,- k.k.

074-266 22 25www.marcel-kon.nl

EnschEdE

Wooldrikshoekweg 76ARoyaal gebouwd en goed geïsoleerd vrijstaandherenhuis met garage, ruime oprit, vrij uitzichtaan voorzijde en heerlijke achtertuin. De wo-ning beschikt over maar liefst 5 slaapkamers!Inhoud 470 m3 en kavel 313 m2.

vraagprijs € 275.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

openhuis

EnschEdE

Bosbeekjuffer 37Gelegen in verkeersluwe en kindvriendelijkenieuwbouwwijk “Cascade” staat dit volumi-neuze halfvrijstaande woonhuis met aange-bouwde stenen garage. Woning v.v. royaledakkapel.

vraagprijs € 275.000,- k.k.

053-2030123www.keutermakelaars.nl

EnschEdE

Asbreukerhoek 4Deze goed onderhouden semibungalow meteen speels ontwerp en indeling is gelegen opeen perceel van 337 m². Naast de oprit is ereen verzorgde tuin met houten berging.

vraagprijs € 275.000,- k.k.

053-485 22 22www.snelderzijlstra.nl

openhuis

EnschEdE

Demeterlaan 45Uitstekend onderhouden en energiezuinig vrij-staand woonhuis met parkeerplaats op eigenterrein, vrijstaande stenen berging en een be-schutte tuin op het zuidwesten. Inhoud 485m3 en kavel 291 m2.

vraagprijs € 275.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

openhuis

EnschEdE

Hertsmuntlaan 30Op prachtige locatie in de wijk Eekmaat-Westgelegen royaal uitgebouwd woonhuis, typehelft van dubbel, met een heerlijke zonnigetuin op het zuiden en een eigen oprit.

vraagprijs € 279.000,- k.k.

053- 48 88 999www.oudewolbers.nl

openhuis

EnschEdE

G.J. van Heekstraat 334Zeer goed onderhouden vrijstaand woonhuismet 2 garages, 4 slaapkamers, een riante tuinen veel mogelijkheden. Bestemming ‘Wonenmet bedrijvigheid’! Inhoud 520 m3 en kavel462 m2.

vraagprijs € 285.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

openhuis

EnschEdE

Batshoek 73Op een prima locatie ligt dit heerlijke vrij-staand geschakelde woonhuis v.v 4 slaap-kamers, ruime badkamer, inpandige garageen diepe tuin met unieke tuinschuur. Kavel427m2

vraagprijs € 285.000,- k.k.

053-4304304www.bos-makelaars.nl

openhuis

EnschEdE

Marthalaan 15-5Op loopafstand van het centrum, uitstekendafgewerkt en royaal 4-kamer hoekapparte-ment op de 1e verdieping met balkon, ruimegarage en gemeenschappelijk fietsenberging.Inhoud 340 m3 en woonoppervlakte 130 m2.

vraagprijs € 294.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

openhuis

EnschEdE

Marie de Roodelaan 7Op prachtige locatie in de wijk “t Zwering ge-legen, royaal woonhuis, type helft van dubbel,met terrasoverkapping, inp. bereikbare ber-ging, eigen oprit en heerlijke achtertuin

vraagprijs € 295.000,- k.k.

053- 48 88 999www.oudewolbers.nl

openhuis

EnschEdE

J W Racerstraat 57Ruim 4-kamerappartement op de 2e ver-dieping in residentie De Havezathe. Het ap-partement is voorzien van 3 balkons, eeninpandige berging en een parkeerplaats in hetsouterrain.

vraagprijs € 297.500,- k.k.

053-485 22 22www.snelderzijlstra.nl

openhuis

EnschEdE

Heersenkampweg 93Fraai in het buitengebied, op tien minuten vancentrale voorzieningen gelegen, vrijstaandemet veel privacy in 2001 totaal vernieuwdesemibungalow. Perceelgrootte 1337 m².

vraagprijs € 298.000,- k.k.

053-431 47 47www.klinkermakelaars.nl

openhuis

EnschEdE

Waterdriebladlaan 21Moderne perfect onderhouden, vrijstaandewatervilla met 3 slaapkamers, grenzend aaneen vijverpartij.Inpandige garage.Buitengevelis behandeld met anti groene aanslag coating.

vraagprijs € 299.000,- k.k.

053-4885995www.euvermannuyts.nl

openhuis

EnschEdE

Schubertlaan 23Uitstekende lokatie! Gelijkvloers wonen! Vrij-staande bungalowmet open woonkamer,apar-te eetkamer, 4 slaapkamers en 2 badkamers,oprit voormeerdere auto’s en inpandige garage.

vraagprijs € 337.500,- k.k.

053-7601111www.kreffermakelaardij.nl

openhuis

EnschEdE

Boulevard 1945 365-121Zeer comfortabel en ruim appartement op de12e woonlaag met 2 terrassen op het zuiden,schitterend uitzicht en eigen parkeerplaats inde parkeerkelder. Aanvaarding op korte ter-mijn mogelijk! Woonoppervlakte 145 m2.

vraagprijs € 340.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

openhuis

EnschEdE

SPOLMINKKAMP 34IN HET DORP LONNEKER, NABIJ HET BUITEN-GEBIED GELEGEN, VRIJSTAANDE SEMI-BUN-GALOW OP ROYAAL PERCEEL VAN 541 M2.

vraagprijs € 348.000,- k.k.

053-4282444www.makelaardij-meerman.nl

openhuis

EnschEdE

Boddenkampsingel 3Vrijstaand herenhuis met erker, gelegen aande singel met 5 slaapkamers. Uitgebouwdemoderne woonkeuken, aangebouwde stenengarage, berging en carport. Werk en wooncombi!

vraagprijs € 350.000,- k.k.

074-266 22 25www.marcel-kon.nl

EnschEdE

PARK BROEKHEURNE 19AAN DE RAND VAN KLEINSCHALIGE VILLAWIJK“PARK BROEKHEURNE”, PERCEEL 669 M2,VRIJSTAAND WOONHUIS MET INPANDIG BE-REIKBARE GARAGE/BERGING EN TUIN OP HETZUIDEN MET TUINHUISJE.

vraagprijs € 369.000,- k.k.

053-4282444www.makelaardij-meerman.nl

openhuis

EnschEdE

Schipholtstraat 213Riant tot in detail perfect afgewerkt vrijstaandherenhuis met vrijstaande berging, fraaie tuinv.v. een vijver, openhaard, terras en een ruimeveranda, oprit op eigen terrein.

vraagprijs € 369.000,- k.k.

053-485 22 22www.snelderzijlstra.nl

openhuis

EnschEdE

Hengelosestraat 305Royaal karakteristiek en kwalitatief hoogwaar-dig vrijstaand herenhuis met parkeerplaats opzichtlocatie, gelegen tgov het Ledeboerparkaan de Hengelosestraat 305 te Enschede.

vraagprijs € 372.000,- k.k.

053-480 73 80www.twentemakelaars.nl

openhuis

EnschEdE

Aureliavlinder 5In een groene omgeving nabij buitengebiedHet Aamsveen, ligt deze fraaie semi-bungalowmet geïsoleerde garage en zonnige tuin. Ba-den en slapen op begane grond! Inhoud 650m3 en kavel 537 m2.

vraagprijs € 385.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

openhuis

EnschEdE

Rietveldweg 20Uniek en met vrij uitzicht over het GrootBrunink gelegen goed onderhouden vrijstaandhouten landhuis ‘Wildzang’ met afzonderlijkvrijstaand gastenverblijf c.q. praktijkruimte.Inhoud 450 m3 en kavel 1.612 m2.

vraagprijs € 425.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

openhuis

EnschEdE

Warnsinklanden 17Nabij het buitengebied: Royale VRIJSTAANDEBUNGALOW met zwembad, carport, bergingenen besloten tuin. Inh:800m³.Wonen:210m².Opp:915m².Bj:1978.BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR

vraagprijs € 439.000,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

openhuis

EnschEdE

Usselerhofweg 15Aan de rand van Usselo gelegen riante woon-boerderij met kapschuur, 5 slk. 2 badk enkantoorruimte/atelier. Veel originele elemen-ten aanwezig. perceel 2040 m²

vraagprijs € 465.000,- k.k.

053-431 5451www.prengermakelaars.nl

EnschEdE

Lonneker Steumke 5Op een fantastische locatie, landelijk tussenEnschede en Lonneker, in villapark “LonnekerSteumke” gelegen goed onderhouden VILLAlandhuisstijl met vrijstaande stenen garage.

vraagprijs € 477.000,- k.k.

053-4304304www.bos-makelaars.nl

openhuis

>>>Enschede

9nvm magazine Twente Kijk ook op www.funda.nl voor het complete NVM woningaanbod

www.brouwhuisenschede.nl

open huis van 11 tot 13 uurbrouwerijstraat 30 in enschede

prijzen

van € 239.000,-

tot € 365.000,-v.o.n.

Ruime appartementen in hartje Roombeek

EnschEdE

Usselerschoolweg 96Aan de rand van Enschede gelegen, royaalgebouwd vrijstaand woonhuis met fraaie tuin.Mogelijkheid voor baden en slapen op debegane grond en/of werken c.q. kantoor aanhuis! Inhoud 750 m3 en kavel 2.660 m2.

vraagprijs € 548.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

openhuis

EnschEdE

Hogeveldweg 199Prachtig gelegen robuuste karakteristiekewoonboerderij met ‘inwoning’ en diverse bij-gebouwen. De aanbouw mag eventueel omge-bouwd worden tot woonruimte. Inhoud 1.803m3 en kavel circa 5.000 m2.

vraagprijs € 550.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

openhuis

EnschEdE

Borgbos 19Aan een rustig hofje gelegen, royaal gebouwdeen functioneel ingedeelde vrijstaande villamet baden en slapen op de begane grond,ruime oprit, grote garage en prachtig aange-legde tuin. Inhoud 900 m3 en kavel 740 m2.

vraagprijs € 570.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

openhuis

EnschEdE

Houwbeekhof 9In villawijk Het Brunink gelegen onder archi-tectuur gebouwde luxe vrijstaande villa meteen fraaie indeling en in totaal 5 slaapka-mers! Tevens van veel luxe en comfort voor-zien. Inhoud 936 m3 en kavel 695 m2.

vraagprijs € 595.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

openhuis

EnschEdE

Bolhaarslaan 66Op een toplocatie gelegen rietgedekt vrij-staand herenhuis met garage. In 2002 vol-ledig gerenoveerd, rieten kap vernieuwd engeïsoleerd in 2005 en buitenzijde in 2014geschilderd. Inhoud 432 m3 en kavel 640 m2.

vraagprijs € 595.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

openhuis

EnschEdE

Gezina v/d Molenlanden 20Aan de rand van Enschede-Zuid gelegen aanrustig pleintje, goed onderhouden vrijstaandevilla met inpandige garage en schitterendetuin grenzend landerijen. Inhoud 1000 m3 enkavel 1122 m2. Huurprijs € 1.500,- p/m.

vraagprijs € 598.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

openhuis

EnschEdE

Mozartlaan 135In de wijk Bolhaar aan een mooie eikenlaangelegen, zeer luxe uitgevoerde semi-bungalowmet binnenzwembad, inpandige garage enprachtig aangelegde tuin. Inhoud 1.775 m3en kavel 1.404 m2.

vraagprijs € 695.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

openhuis

EnschEdE

Noord Esmarkerrondweg 126Zeer fraai op de ‘Goudkust’ te Enschede engrenzend aan weilanden gelegen volledigonderkelderd vrijstaand landhuis met 2 bad-kamers en mogelijkheid voor 6 of 7 slaapka-mers. Inhoud 1500 m3 en kavel 1.500 m2.

vraagprijs € 850.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

openhuis

GlanE

Gronausestraat 340Uitstekend onderhouden royaal uitgevoerdesfeervolle vrijst woning met onder architectuuraangelegde tuin met vijver en diverse terras-sen. In landelijke omgeving op ± 1000 m².

vraagprijs € 378.000,- k.k.

053-536 9000www.straatmanmakelaardij.nl

openhuis

Goor

Oude Haaksbergerweg 41Aan de rand van de wijk Het Gijmink gelegenvooroorlogse tussenwoning met diepe tuinmet achterom. Goede ligging nabij uitvalswe-gen. Ideale starterswoning, huren is duurder.

vraagprijs € 105.000,- k.k.

074-2505555www.deshuizes.nl

openhuis

Goor

Merelstraat 32Aan een rustige woonstraat gelegen, goed on-derhouden middenwoning met stenen schuuren een diepe achtertuin met achterom. Scho-len en supermarkt op loopafstand. Perceel193 m².

vraagprijs € 150.000,- k.k.

0547-262626www.lofwonen.nl

openhuis

Goor

Jacques Perkhof 1Op rustige locatie op een riant perceel van301 m², aan de rand van Goor in uitstekendestaat verkerende hoekwoning met ruime par-keergelegenheid met carport.

vraagprijs € 169.000,- k.k.

053-431 47 47www.klinkermakelaars.nl

openhuis

Goor

Kerkstraat 42In het centrum gelegen karaktervolle heren-huis met een 50 m diepe achtertuin, die voorveel privacy zorgt. Kom kijken en laat je verras-sen wat er achter deze gevel te zien is!

vraagprijs € 284.000,- k.k.

SaskiaVreemanmake l a a r 4 y o u

074-7110250www.saskiavreeman.nl

openhuis

Goor

Buitenhagen 4In een rustige villawijk gelegen vrijstaandesemibungalow met tuin op het zuiden, aange-bouwde kantoor-/praktijkruimte, 2 garages en2 carports. Buitenzijde geschilderd in 2013!Inhoud 850 m3 en kavel 807 m2.

vraagprijs € 425.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

openhuis

Goor

Deldensestraat 124Aan de rand van Goor gelegen luxe villa metvrijstaande garage, vrij uitzicht en fraai aan-gelegde tuin op het zuiden. Inh.: ca. 750 m3,perceel: 1.377 m², woonopp. 200 m².

vraagprijs € 665.000,- k.k.

0547-262626www.lofwonen.nl

alleen opafspraak

haaksbErGEn

Goorsestraat 65Aan invalsweg, nabij het centrum van Haaks-bergen gelegen helft van een dubbel woonhuismet slaap- en badkamer op de BG en ruimetuin op het ZW. Bouwjaar 1950. Perceel 243m².

vraagprijs € 169.000,- k.k.

053-431 47 47www.klinkermakelaars.nl

openhuis

haaksbErGEn

KOLENBRANDERWEG 12AAN DE RAND VAN HAAKSBERGEN, OP PER-CEEL VAN 1.383 M2,GOED ONDERHOUDENROYALE( ± 900m3 )WOONBOERDERIJ “ERVEDE BöS”,IN 1994 ROYALE STENEN GARAGE-BERGING/VEESTALLING AANGEBOUWD.

vraagprijs € 369.000,- k.k.

053-4282444www.makelaardij-meerman.nl

openhuis

haaksbErGEn

Holthuizerstraat 17Prachtig in het buitengebied gelegen, goed on-derhouden en royaal vrijstaand landhuis metgarage vv vliering en een fraaie tuin rondom.Geschikt voor kantoor aan huis of dubbele be-woning! Inhoud 850 m3 en kavel 1.500 m2.

vraagprijs € 398.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

openhuis

haaksbErGEn

Kolenbranderweg 93Werken en Wonen, middenin de natuur! Ge-heel gerenoveerd landhuis met baden en sla-pen op de begane grond, een ruime tuin, eenweide, een zwemvijver en diverse bijgebouwen.Inhoud 750 m3 en kavel 7.130 m2.

vraagprijs € 650.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

openhuis

hEnGElo

Henry Dunantstraat 110Dit uniek ingedeelde appartement is tot in dekleinste details perfect afgewerkt en ligt aande rand van de prachtige en geliefde wijk ‘DeGrundel’ op loopafstand van de binnenstadvan Hengelo.

vraagprijs € 94.500,- k.k.

074 - 250 65 66www.tenhag.nl

openhuis

hEnGElo

Henry Dunantstraat 10Nabij het centrum, aan de rand van de woon-wijk “De Grundel” gelegen gemoderniseerdruim 3-kamer appartement. Gelegen op de 2eetage met balkon aan de voor- en achterzijde.

vraagprijs € 99.500,- k.k.

074-2505555www.deshuizes.nl

openhuis

hEnGElo

Willem van Otterloostraat 36In een kleinschalig appartementengebouwnabij het winkelcentrum “Hasselo” mooi 3-ka-merappartement, vrij uitzicht vanaf een ruimbalkon op het zuiden.

vraagprijs € 99.500,- k.k.

074-2503434www.leverink-assen.nl

openhuis

hEnGElo

Henry Dunantstraat 16Aan de rand van de wijk ‘De Grundel’ ligt eenfraai gelegen hoekappartement met berging.Het appartement bevindt zich op de beganegrond.

vraagprijs € 99.500,- k.k.

074-2503434www.leverink-assen.nl

openhuis

hEnGElo

Adamsweg 39Karakteristieke, knusse woning met vrije diepetuin, ruime schuur. Naar eigen inzicht is dewoning eventueel te strippen en opnieuw af tewerken, maar ook direct te bewonen.

vraagprijs € 105.000,- k.k.

SaskiaVreemanmake l a a r 4 y o u

074-7110250www.saskiavreeman.nl

openhuis

hEnGElo

Bandoengstraat 38Heerlijk instapklaar 3-kamerappartement(voorheen 4 kamers), op loopafstand van hetcentrum gelegen. Keuken vernieuwd in 2005,badkamer in 2007 en toilet in 2008. Inhoud237 m3 en woonoppervlakte 75 m2.

vraagprijs € 107.500,- k.k.

makelaars met meer...

074-2501700www.thomapost.nl

openhuis

hEnGElo

Henry Dunantstraat 56Modern,licht en prima onderhouden hoekap-partement gelegen op de bovenste verdiepingvan een kleinschalig complex. Het beschikto.a. over 3 slaapkamers en een balkon aan devoor- en achterzijde

vraagprijs € 110.000,- k.k.

074 - 250 65 66www.tenhag.nl

openhuis

hEnGElo

Mercuriusstraat 83Zeer goed onderhouden, uitgebouwd WOON-HUIS met extra kamer op de bgg, bergingen besloten tuin op het westen.Inh:330m³.Opp:136m².Bj:’62.BROCHURE OP AANVRAAGVERKRIJGBAAR

vraagprijs € 122.500,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

openhuis

hEnGElo

Robert Stolzstraat 58Rustig in groene wijk, centraal nabij winkel-centrum, op- en afrit A1 en scholen, sfeervolleen keurige HOEKWONING met moderne bad-kamer en keuken, stenen schuur en carport.

vraagprijs € 125.000,- k.k.

074 - 700 21 30www.namaco-twente.nl

openhuis

>>>Enschede >>>Glane >>>Goor >>>Haaksbergen >>>Hengelo

Kijk voor informatie over deze panden op www.nvmtwente.nl nvm magazine Twente10

EnschEdE

Lorentzlaan 14Gelegen in villawijk “t Wooldrik op één vande mooiste en meest gewilde locaties vanEnschede, staat dit charmante vrijstaandewoonhuis met ruime, aangebouwde garage.

vraagprijs € 490.000,- k.k.

053-2030123www.keutermakelaars.nl

EnschEdE

Schukkinkweg 34Landelijk gelegen vrijstaande villa met eenfraai aangelegde tuin op een kavel van2.041m2. Dubbele garage, verwarmd binnen-zwembad, sauna en een oprit voor meerdereauto”s.

vraagprijs € 525.000,- k.k.

053-4885995www.euvermannuyts.nl

openhuis

Park Broekheurne 12Op een van de mooiste en groene locaties vanEnschede “Park Broekheurne” gelegen royale vrij-staande villa met prachtige tuin. Mogelijkheid voorpraktijk aan huis! Inhoud 930 m3 en kavel 705 m2.

vraagprijs € 499.000,- k.k.

EnschEdE

053-4340038www.thomapost.nl

makelaars met meer...

openhuis

Hengelo

Oldenzaalsestraat 5 EOp de 1e etage gelegen, zonnig en ruim 3-ka-mer appartement met loggia/serre, eigen ber-ging en eigen parkeerplaats in het souterrain.Fraaie locatie in het centrum van Hengelo.

vraagprijs € 125.000,- k.k.

074-2505555www.deshuizes.nl

open huis

Hengelo

Breemarsweg 489Royaal WOONHUIS met 4 slpks, stenen ber-ging en een zonnige tuin. Aankoop stenen ga-rage is optioneel. Inh:370m³.Wonen:115m².Opp:142m².Bj:1957.BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR

vraagprijs € 137.000,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

open huis

Hengelo

Dr. Schaepmanstraat 78Uitgebouwde te moderniseren HELFT VAN DUBBEL met vrijstaande hobbyruimte/schuur. Inh:310m³.Wonen:100m².Opp:± 175 m².Bj:1954. Uitbouw:1976.BROCHURE OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR

vraagprijs € 137.500,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

open huis

Hengelo

Jupiterstraat 5Gemoderniseerde EENGEZINSWONING met lichte woonkamer, 3 slks, stenen berging en zonnige achtertuin.Inh:300m³.Wonen:105m².Opp:149m².Bj:1960.BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR

vraagprijs € 137.500,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

open huis

Hengelo

Else Mauhsstraat 35Op fraaie locatie, met vrij uitzicht aan de voor-zijde, gelegen aan de rand van de woonwijk “Hasseler Es” in groene omgeving. Tussenwo-ning met stenen berging en carport.

vraagprijs € 139.000,- k.k.

074-2505555www.deshuizes.nl

open huis

Hengelo

Reigerweg 49Op loopafstand van het centrum, aan een rus-tige, vooroorlogse straat met gemengde bouw-stijlen, staat deze keurige twee-onder-een-kap woning met stenen schuur en achterom.

vraagprijs € 139.500,- k.k.

074-2505555www.deshuizes.nl

open huis

Hengelo

Oldenzaalsestraat 181Nabij het stadscentrum: volumineuze HOEK-WONING met 4 slpks en vrije achtertuin met achterom en parkeerplaatsen.Inh:560m³.Opp:±230m².Bj:1965. BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR.

koopsom € 140.000,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

open huis

Hengelo

Reviusstraat 57In de wijk Groot Driene vrij gelegen ruime tus-senwoning met Z-vormige woonkamer met laminaatvloer en maar liefst 4 slaapkamers. Bouwjr:1972, Perceel: 155 m2, Inhoud: 390 m3.

vraagprijs € 142.500,- k.k.

074-291 58 40www.snelderzijlstra.nl

open huis

Hengelo

Bongertsweg 12Op gewilde locatie nabij centrum en uitvals-wegen gelegen sfeervolle karakteristieke 2/1-kap erkerwoning met diverse bergingen en zonnige tuin op het zuid-oosten. Inh: 300 m3.

vraagprijs € 142.500,- k.k.

074-2505555www.deshuizes.nl

open huis

Hengelo

Robert Stolzstraat 42Op een zeer kindvriendelijke locatie in een autovrije straat in de wijk Hasseler Es gelegen, goed onderhouden verrassend ruime tussen-woning, 4 slaapk. Zonnige tuin zuidoosten.

vraagprijs € 149.500,- k.k.

074-2505555www.deshuizes.nl

open huis

Hengelo

Lijsterweg 61Nabij het stadscentrum: royaal VRIJSTAAND WOONHUIS met bijgebouw (40 m²) en een be-sloten stadstuin. Inh:400m³.Wonen:130m².Opp:182m².Bj:1960.BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR

koopsom € 150.000,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

open huis

Hengelo

August Vordingstraat 36Ruime en moderne woning met o.a. 4 royale slpkmrs, stenen berging, royaal tuinhuis en fraai aangelegde diepe tuin is centraal gele-gen nabij veel voorzieningen als het wijkwin-kelcentrum, scholen, sport- en groenvoorz.

vraagprijs € 155.000,- k.k.

074 - 250 65 66www.tenhag.nl

open huis

Hengelo

Zwaluwstraat 26Functioneel ingedeelde HELFT VAN DUBBEL met 4 slks, vrijstaande garage en verwarmde hobbyruimte.Inh:325m³.Wonen:110m².Opp:234m².Bj:1959.BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR

vraagprijs € 155.000,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

open huis

Hengelo

Pierre Monteuxstraat 69Deze zeer goed onderhouden tussenwoning met stenen berging en zonnige tuin is gele-gen aan een hofje. De ligging is zeer rustig en kindvriendelijk. Kom kijken!

vraagprijs € 155.000,- k.k.

074-243 08 55www.vanwerkhoven.com

open huis

Hengelo

Spreeuwenstraat 18In de Grundel, GOED ONDERHOUDEN doch te moderniseren HELFT V DUBBEL met patio tuin. Dichte eenvoudige keuken. Ruime douche met zwevend toilet. Inh:310m3 Woonopp:ca. 130 m2

vraagprijs € 157.000,- k.k.

074-2672300demakelaar.nl

open huis

Hengelo

Leurinkstraat 10“Heerlijk wonen in Tuindorp-Zuid”Op een ruim perceel eigen grond ligt deze HOEKWONING met vrijstaande schuur en ber-ging, gelegen nabij diverse voorzieningen en stadscentrum!

vraagprijs € 158.000,- k.k.

074-2503434www.leverink-assen.nl

open huis

Hengelo

Pierre Monteuxstraat 86Nabij winkelcentrum Hasseler Es: Functio-neel ingedeeld, royaal GESCHAKELD WOON-HUIS met carport.Inh:380m³.Wonen:120m².Opp:158m².Bj:1978.BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR

vraagprijs € 159.000,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

open huis

Hengelo

Rudolfstraat 59Aan RUSTIGE STRAAT, nabij centrum, uitge-bouwde HELFT V DUBBEL met NIEUWE KEU-KEN (2015) vrijstaande GARAGE en EXTRA BERGING, totaal 4 slpk. Inhoud:350m3 Woonopp.ca:96m2

vraagprijs € 159.000,- k.k.

074-2672300demakelaar.nl

open huis

Hengelo

Julia Culpstraat 11Royale, gemoderniseerde EENGEZINSWONING met de mog. voor 5 slks, stenen berging en 2 parkeerplaatsen. Inh:360m³.Wonen:115m².Opp:146m².Bj:1979.BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR

vraagprijs € 159.500,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

open huis

Hengelo

Deldenerstraat 86Karakteristieke 2/1 kap met berging nabij centrum, scholen.* 3 slpk, * c.v. 2007, * licht en modern,* Inh. 340 m3,* kavel 142 m2,* Ideale starterswo-ning,* Laat u verrassen!

vraagprijs € 159.500,- k.k.

074-2505522www.direct-makelaars.nl

Hengelo

Dennenbosweg 54Jaren ‘30 erkerwoning met stenen berging en besloten achtertuin op het zuiden, gelegen in een gezellige woonomgeving op geringe af-stand van de binnenstad van Hengelo.

vraagprijs € 163.500,- k.k.

074-243 08 55www.vanwerkhoven.com

open huis

Hengelo

August Vordingstraat 106Onderhoudsarm, energiezuinig, perfect onder-houden, zeer moderne keuken en badkamer, 4 slpkmrs en kunststof kozijnen, enkele kenmer-ken van deze ruime hoekwoning met carport en oprit voor 3 auto’s

vraagprijs € 164.500,- k.k.

074 - 250 65 66www.tenhag.nl

open huis

Hengelo

Paul Krügerstraat 14Op een schitterende en gewilde locatie, in hartje centrum, gelegen sfeervolle, karakteris-tieke half vrijstaande woning met een besloten tuin en stenen berging. Inhoud 390 m3.

vraagprijs € 165.000,- k.k.

074-2505555www.deshuizes.nl

open huis

Hengelo

Bankastraat 8Nabij het centrum en uitvalswegen gelegen keurig onderhouden hoekwoning met ruime garage en berging. De woning is op de begane grond uitgebouwd. Kavel 268 m2. Inhoud 325 m3.

vraagprijs € 165.000,- k.k.

074-2505555www.deshuizes.nl

open huis

Hengelo

Parallelweg SS 83Nabij het stadscentrum: Klassieke, goed on-derhouden HELFT VAN DUBBEL met tuin op het zuidwesten.Inh:340m³.Wonen:110m².Opp:278m².Bj:1935. BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR.

vraagprijs € 165.000,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

open huis

Hengelo

Bandoengstraat 12“Heerlijk wonen, uitgebouwd en overdekt ter-ras”Ruim en lichte EENGEZINSWONING met uit-gebouwde eetkamer, overdekt terras, tuinhuis met veranda en nabij stadscentrum gelegen!

vraagprijs € 165.000,- k.k.

074-2503434www.leverink-assen.nl

open huis

Hengelo

Rozenstraat 10Op goede locatie gelegen karakteristieke 2/1-kap woning met schuur, overkapping en ach-teringang. De achtertuin is via een poort ad achterzijde bereikbaar. Inhoud 400 m3.

vraagprijs € 167.500,- k.k.

074-2505555www.deshuizes.nl

open huis

Hengelo

Leliestraat 6Zeer goed onderhouden, uitgebouwde HALF-VRIJSTAANDE woning met 3 slks, parkeer-plaats en vrije tuin.Inh:290m³.Opp:154m².Wonen:95m².Bj:1935.BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR

vraagprijs € 168.500,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

open huis

Hengelo

Pierre Monteuxstraat 26Nabij winkelcentrum Hasseler-Es gelegen, UITSTEKEND ONDERHOUDEN MODERNE STARTERSWONING, 4 sl.kmrs, vrijst. stenen BERGING+CARPORT. Inhoud ca:350m3 Woon-opp.ca:115 m2

vraagprijs € 169.000,- k.k.

074-2672300demakelaar.nl

open huis

Hengelo

van Lennepstraat 8Uitgebouwd, vooroorlogs VRIJSTAAND WOON-HUIS met vrijstaande hobbyruimte en vrije achtertuin. Inh:400m³.Wonen:120m².Opp:303m².Bj:’10.BROCHURE OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR

vraagprijs € 169.500,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

open huis

>>>Hengelo

11nvm magazine Twente Kijk ook op www.funda.nl voor het complete NVM woningaanbod

Hengelo

Theodora Versteeghstraat 21Op fraaie locatie in de kindvr. wijk Hasseler-Esgelegen, zeer goed onderhouden middenwo-ning, met eigen oprit, aangeb. stenen bergingen heerlijke achtertuin met achterom.

vraagprijs € 169.500,- k.k.

053- 48 88 999www.oudewolbers.nl

openhuis

Hengelo

Kievitstraat 56Royale, uitgebouwde JAREN ‘30 WONING opeen rustige en gewilde locatie nabij het cen-trum. Inh:370m³.Wonen:125m².Opp:135m².Bj:1931.BROCHURE OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR

vraagprijs € 169.500,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

openhuis

Hengelo

Pruisische Veldweg 55 3Aan de rand vd bebouwde kom, nabij het bui-tengebied en uitvalswegen, gelegen tussenwo-ning met berging en parkeergelegenheid opeigen terrein, 4 slaapkamers. Bouwjaar 2000.

vraagprijs € 169.500,- k.k.

074-2505555www.deshuizes.nl

openhuis

Hengelo

Pierre Monteuxstraat 78Ruim en lichte HOEKWONING met grote ber-gin/schuur en maar liefst 5 slaapkamers!Deze woning is goed onderhouden en bevindtzich op een kindvriendelijke locatie.

vraagprijs € 169.500,- k.k.

074-2503434www.leverink-assen.nl

openhuis

Hengelo

Deurningerstraat 143Op goede locatie, nabij het centrum, scholenen uitvalswegen gelegen, gemoderniseerdevrijstaande woning met berging en via de ach-terzijde bereikbare GARAGE. Perceel 213 m2.

vraagprijs € 172.000,- k.k.

074-2505555www.deshuizes.nl

openhuis

Hengelo

Wessex 44Op loopafstand centrum Hengelo, in rustigebuurt, deze GOED ONDERHOUDEN MIDDEN-WONING met VRIJSTAANDE houten BERGINGen AANGEBOUWDE OVERKAPPING. 3 slpkInh:330m3 Woonopp:112m2

vraagprijs € 175.000,- k.k.

074-2672300demakelaar.nl

openhuis

Hengelo

Aalststraat 23Goed onderhouden, uitgebouwde MIDDEN-WONING met 5 slpks, royale woonkameren achtertuin op het westen. Inh:400m³.Wonen:135m².Opp:134m².Bj:2000.BRO-CHURE OP AANVRAAG VERKRIJBAAR

vraagprijs € 175.000,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

openhuis

Hengelo

Piet Paaltjensstraat 13Gunstig gelegen in de wijk Groot Driene ruimehoekwoning met oprit en garage, Z-vormigewoonkamer met laminaat en 4 slaapkamers.Bouwjr:1972, Perceel:236 m2, Inhoud:390m3.

vraagprijs € 177.500,- k.k.

074-291 58 40www.snelderzijlstra.nl

openhuis

Hengelo

Somerset 25Aan de rand van het centrum van Hengelo ligtdit zeer goed onderhouden appartement. Allevoorzieningen zijn in de nabijheid van het ap-partement gelegen. Het appartementencom-plex is voorzien van een lift.

vraagprijs € 179.000,- k.k.

074 - 250 65 66www.tenhag.nl

openhuis

Hengelo

Somerset 53Nabij het stadscentrum: Fantastisch gelegenAPPARTEMENT met royale living, 2 slks, balkonen zonnescreens. Inh:280m³.Wonen:90m².Bj:2002.BROCHURE OP AANVRAAG VER-KRIJGBAAR

vraagprijs € 179.500,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

openhuis

Hengelo

Maanstraat 9Knusse karak. half vrijstaand woonhuis metdiepe tuin, grote berging,Hengelo Zuid* Kavel 238 m²* Inh 345 m³* Tuin Zuid*Rustige straat* Berging ca 18 m²,veranda*Sfeer !!

vraagprijs € 179.500,- k.k.

074-2505522www.direct-makelaars.nl

Hengelo

Breemarsweg 107Charmant, luxe en goed onderhouden jaren“30 woning met stenen berging en tuin ophet zuiden, op relatief korte afstand van hetcentrum! Deze woning is direct te betrekken.Inhoud 315 m3 en kavel 310 m2.

vraagprijs € 182.500,- k.k.

makelaars met meer...

074-2501700www.thomapost.nl

openhuis

Hengelo

Glanestraat 42Op rustige kindvriendelijke locatie gemoderni-seerd helft van dubbel woonhuis met berging,open keuken, 4 slaapkamers en tuin (Z-O),mogelijke aankoop garage, Bouwjr: 1974, Per-ceel: 196 m2, Inhoud: 375 m3.

vraagprijs € 185.000,- k.k.

074-291 58 40www.snelderzijlstra.nl

openhuis

Hengelo

Vechtlaan 4Fraai en rustig gelegen: Ruime woning met 4slks, stenen garage, veranda en tuingerichteliving.Inh:380m³.Wonen:110m².Opp:282m².Bj:1977.BROCHUREOP AANVRAAG VERKRIJG-BAAR

vraagprijs € 185.000,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

openhuis

Hengelo

Isaacstraat 6Goed onderhouden HELFT VAN DUBBEL metgarage, brede oprit en zonnige achtertuin ophet zuidoosten. Inh:360m³.Wonen:120m².Opp:262m².Bj:’88.BROCHURE OP AANVRAAGVERKRIJGBAAR

vraagprijs € 187.500,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

openhuis

Hengelo

Krabbenbosweg 27laatste kans NOG 1WONING TE KOOP. Op goe-de locatie aan de rand vd woonwijk Tuindorp,nieuw gebouwde hoekwoning met garage entuin op het zuiden. Bouwjaar 2015. Inh. 395m3.

koopprijs € 187.500,- v.o.n.

074-2505555www.deshuizes.nl

openhuis

Hengelo

Drienerbeekweg 2Gezellig en uitgebouwd vrijstaand huis metruime garage en zonnige stadstuin op hetzuidwesten aan een rustige eenrichtingsstraatnabij het centrum met een grote diversiteitaan karakteristieke woningen in de straat

vraagprijs € 189.500,- k.k.

074 - 250 65 66www.tenhag.nl

openhuis

Hengelo

Rudolfstraat 5Nabij het stadscentrum: uitgebouwde HELFTVAN DUBBEL met hobbyruimte (80 m²) en eendiepe achtertuin. Inh:340m³.Wonen:95m².Opp:269m².Bj:1910.BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR

vraagprijs € 189.500,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

openhuis

Hengelo

Else Mauhsstraat 83Energietopper! Woning heeft 14 zonnecol-lectoren. Energie=gratis! De houtbrander inde woonkamer kan het huis warm stoken!HOEKWONING met 3 slaapkamers en eenruime achtertuin.

vraagprijs € 195.000,- k.k.

074-243 08 55www.vanwerkhoven.com

openhuis

Hengelo

Lansinkweg 60Tussen 2001 en 2010 gerenoveerde, gemo-derniseerde en royaal uitgebouwde hoekwo-ning met stenen berging. Het karakter van“toen” en het woongenot van “nu”

vraagprijs € 195.000,- k.k.

074 - 250 65 66www.tenhag.nl

openhuis

Hengelo

Drilscholtenstraat 13Op gewilde locatie met prachtig uitzicht,nabijhet centrum,ruime SPLIT-LEVEL WONING METGARAGE EN KELDER. Deze bijzondere woningvalt op door de niveauverschillen. Kom kijken!

vraagprijs € 198.000,- k.k.

074-243 08 55www.vanwerkhoven.com

openhuis

Hengelo

Nordhornstraat 6UNIEKE KANS EN ZEER SCHERP GEPRIJSDDeze woning wordt verk. bij opbod. De ge-noemde prijs is de vanafprijs! De vraagpr. is€225.000,- k.k.GRAAG NODIGEN WIJ U UITOM DE WONING TE BEZICHTIGEN

bieden vanaf € 199.500,- k.k.

074 - 250 65 66www.tenhag.nl

openhuis

Hengelo

Flemingstraat 40Riante geschakelde tussenwoning met 5slaapkamers, aan een rustige weg in eengeliefde woonwijk. Woonkamer v.v. zitkuil metopenhaard en massief houten parket.

vraagprijs € 200.000,- k.k.

074 - 250 65 66www.tenhag.nl

openhuis

Hengelo

Wevelgemstraat 20Lichte en ruime hoekwoning met veel leef-ruimte door uitbouw op de begane grond. Dewoning heeft een eigen garage en is gelegen inde gewilde woonwijk Vossenbelt.

vraagprijs € 200.000,- k.k.

074 - 250 65 66www.tenhag.nl

openhuis

Hengelo

Wezelstraat 33Op kindvriendelijke locatie vrij gelegen in eenverkeersluwe straat in de gewilde wijk Roers-hoek, 2/1-kap met berging en veranda. 4slaapkamers. Moderne keuken en badkamer.

vraagprijs € 215.000,- k.k.

074-2505555www.deshuizes.nl

openhuis

Hengelo

Anthony van Leeuwenhoeklaan 16“Heerlijk wonen op een schitterende locatie”Ruim woonhuis, gelegen in een kindvriende-lijke omgeving, nabij stadscentrum! Deze wo-ning is uitstekend onderhouden.

vraagprijs € 219.000,- k.k.

074-2503434www.leverink-assen.nl

openhuis

Hengelo

Valeriusstraat 40Royale, uitgebouwde GESCHAKELDE WO-NING met garage, parkeerplaats en een zon-nige achtertuin. Inh:450m³.Wonen:150m².Opp:230m².Bj:1999.BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR

vraagprijs € 219.500,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

openhuis

Hengelo

Libellestraat 15Op mooie en kindvriendelijke locatie in degeliefde woonwijk Roershoek ligt deze twee-onder-een-kapwoning met garage, oprit, zon-nige tuin op het westen en een vrij uitzicht.

vraagprijs € 222.500,- k.k.

074-243 08 55www.vanwerkhoven.com

openhuis

>>>Hengelo

Kijk voor informatie over deze panden op www.nvmtwente.nl nvm magazine Twente12

• Hoek- en tussenwoningen incluitbouw, v.a. €171.950,- v.o.n.

• Tweekappers v.a. € 207.500,- v.o.n.*

* Met toepassing van Koopstart-regeling

www.mooibellinck.nl

OPEN HUISvan 13 tot 15 uurSloetsweg 230 Hengelo

per direct beschikbaar

Nog enkelewoningen

Hengelo

Draaitor 19In de fraaie woonomgeving van Broek Noord inde nieuwbouwwijk Het Broek ligt deze in 2006gebouwde lichte en zeer royale hoekwoningmet eigen parkeergelegenheid aan de voor-zijde. Inhoud 435 m3 en kavel 233 m2.

vraagprijs € 229.000,- k.k.

makelaars met meer...

074-2501700www.thomapost.nl

openhuis

Hengelo

Hampshire 41Nabij het stadscentrum gelegen:royale,complete STADSVILLA met inpandige ga-rage en dakterras.Inh:470m³.Wonen:140m².Opp:160m².Bj:1999. BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR

vraagprijs € 229.500,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

openhuis

Hengelo

Meikever 10In nieuwbouwwijk “Het Broek”. Deze VERRAS-SEND RUIME, SEMI BUNGALOW woning metRUIME sl.kmr en COMPLETE BADKAMER opde BG. Inhoud ca:350m³ Woonopp.ca:100m²

vraagprijs € 238.000,- k.k.

074-2672300demakelaar.nl

openhuis

Hengelo

P.C. Hooftlaan 4 12Prachtig aan de rand vd fraaie wijk “DeGrundel” gelegen 3-kamer appartement metbalkon/loggia, eigen parkeerplaats alsmedeeen berging in de parkeerkelder. Woonopp:140 m2.

bieden vanaf € 245.000,- k.k.

074-2505555www.deshuizes.nl

openhuis

Hengelo

Paul van Kempenstraat 16Prachtig gelegen en goed onderhouden helftvan dubbel woonhuis met 4 slaapkamers,garage, carport en diepe, vrijgelegen tuin.Keuken, badkamer en toilet zijn in 2007 ver-bouwd. Inhoud 423 m3 en kavel 351 m2.

vraagprijs € 245.000,- k.k.

makelaars met meer...

074-2501700www.thomapost.nl

openhuis

Hengelo

Mr. P.J. Troelstrastraat 21In een gewilde straat, nabij centrum, winkel-centrum, scholen en uitvalswegen, gelegensfeervolle, gemoderniseerde en uitgebouwdevooroorlogse 2/1-kap woning met houtenberging

vraagprijs € 249.000,- k.k.

074-2505555www.deshuizes.nl

openhuis

Hengelo

Cees Laseurstraat 22Goed onderhouden BUNGALOW met kantoor-ruimte, hobbyruimte/bijkeuken, veranda entuin op het zuiden. Inh:330m³.Wonen:120m².Opp:378m².Bj:1983. BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR

vraagprijs € 249.500,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

openhuis

Hengelo

Oldenzaalsestraat 369Op loopafstand van het centrum gelegen ruimhelft van dubbel woonhuis met carport enbrede inpandig te bereiken garage. Tevens vvluxe keuken en badkamer en 4 slaapkamers.Inhoud 500 m3 en kavel 220 m2.

vraagprijs € 250.000,- k.k.

makelaars met meer...

074-2501700www.thomapost.nl

openhuis

Hengelo

Rijnstraat 4Recentelijk gerenoveerd/gemoderniseerdwoonhuis op riant perceel, met slk en luxebadk op de bgg.Inh:450m³.Wonen:135m².Opp:582m².Bj:1920. BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR

vraagprijs € 250.000,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

openhuis

Hengelo

Drienerstraat 3 LIn het centrum gelegen modern appartementmet ruime woonkamer v.v. laminaat, open keu-ken, 2 slaapkamers, 1 werkkamer, ruim bal-kon en parkeerplek in parkeergarage. Bouwjr:2010,Woonopp: 116 m2

vraagprijs € 255.000,- k.k.

074-291 58 40www.snelderzijlstra.nl

openhuis

Hengelo

Jean Louis Pisuissestraat 2Aan de rand van woonwijk ‘de Hasseler Es’,goed onderhouden VRIJSTAAND woonhuis metAANGEBOUWDE GARAGE, oprit voor meerdereauto’s en RUIME TUIN. Inh:375m3 Woonopp.ca:123m2

vraagprijs € 258.000,- k.k.

074-2672300demakelaar.nl

openhuis

Hengelo

Prof. Lorentzstraat 23Op een buitengewoon fraaie centrumlocatiegelegen goed onderhouden en stijlvol, onderklassieke architectuur gebouwd, riant heren-huis met 5 slaapkamers en berging. Inhoud470 m3 en kavel 128 m2.

vraagprijs € 259.000,- k.k.

makelaars met meer...

074-2501700www.thomapost.nl

openhuis

Hengelo

Mechelenstraat 2Bijzondere en royale `diagonale’ hoekwoningmet dubbele oprit gelegen op een mooie lo-catie met vrij en weids uitzicht op een groenplantsoen. Deze woning moet je van binnenervaren!

vraagprijs € 259.000,- k.k.

074 - 250 65 66www.tenhag.nl

openhuis

Hengelo

Pijlhovestraat 27Uitgebouwde en goed onderhouden VRIJ-STAANDE woning met zonnige tuin op hetzuidoosten en royale vrijstaande stenen hob-byruimte (mogelijkheid voor werken bij huis)en garage.

vraagprijs € 259.000,- k.k.

074-243 08 55www.vanwerkhoven.com

openhuis

Hengelo

van Alphenstraat 1Op een fraaie locatie gelegen en in goedestaat van onderhoud verkerend HELFT VANEEN DUBBEL WOONHUIS met een royale ga-rage/bedrijfsruimte. ZEER ruime kavel van1200 m2!

vraagprijs € 265.000,- k.k.

074-243 08 55www.vanwerkhoven.com

openhuis

Hengelo

Julia Culpstraat 70Royaal VRIJSTAAND HERENHUIS met 5slpks,garage/hobbyruimte, carport en eenvrije achtertuin.Inh:450m³.Wonen:145m².Opp:329m².Bj:1981. BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR

vraagprijs € 274.000,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

openhuis

Hengelo

Bornsestraat 220Zeer fraai afgewerkt en uitstekend onderhou-den herenhuis met in stijl gebouwde garage,dubbele praktijkruimte en tuinhuis op royaalperceel met fantastische ligging.Bj: 1925 Perc: 526 m² Inh: 460 m³.

vraagprijs € 275.000,- k.k.

0546-727828www.weusthuismakelaardij.nl

openhuis

Hengelo

Lupinestraat 8Ruim en in 2009 geheel gerenoveerd helftvan dubbel woonhuis met oprit en inpandig tebereiken stenen garage. De woning beschiktover maar liefst 5 slaapkamers (6 mogelijk)!Inhoud 540 m3 en kavel 340 m2.

vraagprijs € 275.000,- k.k.

makelaars met meer...

074-2501700www.thomapost.nl

openhuis

Hengelo

Gotenburgstraat 10“Heerlijk wonen in een sfeervol woonhuis metprachtige en lichte tuinkamer”Ruim en uitgebouwd woonhuis, gelegen aaneen rustige straat. Deze woning is uitstekendonderhouden.

vraagprijs € 275.000,- k.k.

074-2503434www.leverink-assen.nl

openhuis

Hengelo

Wolter ten Catestraat 39Vrijstaand woonhuis met 5 slaapkamers, ga-rage en onder architectuur aangelegde tuinop een perceel van 346m2 in hartje centrum!

vraagprijs € 279.000,- k.k.

074-266 22 25www.marcel-kon.nl

Hengelo

Dr. A. Kuyperstraat 2Zeer ruim half vrijstaand woonhuis met ga-rage, 4 slp.krs.,mogelijkheid tot 5 slp.krs. In-houd 475 m³, perceel 481 m², dubbel glas,dakisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie.

vraagprijs € 284.000,- k.k.

074-291 24 21www.euvermannuyts.nl

openhuis

Hengelo

Wilbertstraat 3Halfvrijstaande woning in jaren ‘20 stijl metparkeerplaats en berging, gelegen op loopaf-stand van het centrum. Vanaf 2005 gereno-veerd en o.a. vv luxe inbouwkeuken en fraaiebadkamer. Inhoud 500 m3 en kavel 334 m2.

vraagprijs € 284.500,- k.k.

makelaars met meer...

074-2501700www.thomapost.nl

openhuis

Hengelo

Tarwestraat 6Ruime moderne vrijstaande woning met car-port, berging en overkapping. Gelegen aan derand van de gewilde wijk De Grundel nabij hetbuitengebied en golfbaan. Inhoud 550 m3.

vraagprijs € 285.000,- k.k.

074-2505555www.deshuizes.nl

openhuis

Hengelo

Deldenerstraat 357Dit zeer charmante en unieke vrijstaandewoonhuis valt op door zijn eigenheid en bij-zondere architectuur. Het beschikt o.a. overeen zelfstandig gastenverblijf en riante achter-tuin op zuiden.

vraagprijs € 295.000,- k.k.

074 - 250 65 66www.tenhag.nl

openhuis

Hengelo

Vleermuisstraat 4VRIJSTAAND HERENHUIS met 5 slaapkamers,royale woonkamer (50 m²), garage/ber-ging en fraaie tuin. Inh:450m³.Opp:372m².Wonen:140m².Bj:’92.BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR

vraagprijs € 315.000,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

openhuis

Hengelo

Reviusstraat 34AFantastisch gelegen aan doodlopend straatje,royaal en uitgebouwd helft van dubbel metvrijstaande stenen garage, ruime woonkamer,luxe keuken en badkamer en 5 slaapkamers!Inhoud 530 m3 en kavel 476 m2.

vraagprijs € 317.500,- k.k.

makelaars met meer...

074-2501700www.thomapost.nl

openhuis

Hengelo

Breemarsweg 420In de jonge woonomgeving van het “Laura-park” gelegen uitstekend onderhouden enluxe afgewerkt riant helft van dubbel woonhuismet carport en een werkkamer op de beganegrond. Inhoud 569 m3 en kavel 369 m2.

vraagprijs € 325.000,- k.k.

makelaars met meer...

074-2501700www.thomapost.nl

openhuis

Hengelo

Tuinfluiterstraat 14Wonen nabij het centrum, op een rustige lo-catie, in een uiterst royale, perfect afgewerkte,energiezuinige woning? Kom kijken naar deze2 onder 1 KAP met garage en eigen oprit!

vraagprijs € 330.000,- k.k.

074-243 08 55www.vanwerkhoven.com

openhuis

>>>Hengelo

13nvm magazine Twente Kijk ook op www.funda.nl voor het complete NVM woningaanbod

Hengelo

Castorweg 146Uitgebouwd VRIJSTAAND WOONHUIS met slkren badkmr op de bgg, garage en 25 m diepetuin op het zuiden. Inh:380m³.Opp:397m².Wonen:110m².Bj:’61.BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR

koopsom € 225.000,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

openhuis

Hengelo

Reviusstraat 16aUitgebouwde HELFT VAN DUBBEL met een10 m diepe garage/bijkeuken en een fraaiaangelegde tuin. Inh:550m³.Wonen:180m².Opp:347m².Bj:1972.BROCHURE OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR

koopsom € 225.000,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

openhuis

Hengelo

Ko Arnoldistraat 20Vrij en rustig gelegen vrijstaande woning met garage en parkeerplaats(en) op eigen terrein. In de jaren “90 uitgebouwd met werk-/tuinka-mer op begane grond en extra slaapkamer op verdieping. Inhoud 590 m3 en kavel 600 m2.

vraagprijs € 350.000,- k.k.

makelaars met meer...

074-2501700www.thomapost.nl

open huis

Hengelo

Rontgenstraat 5In de wijk Woolder Es, nabij Twickelse bossen, ziekenhuis, school, supermarkt en autosnel-weg A35 ligt deze uitstekend onderhouden Chalet-woning met carport en garage/berging

vraagprijs € 350.000,- k.k.

SaskiaVreemanmake l a a r 4 y o u

074-7110250www.saskiavreeman.nl

open huis

Hengelo

Parijsstraat 51Onder architektuur ontworpen woonhuis met speelse indeling, 4 slaapkamers, groot dakter-ras, strak aangelegde tuin met terrasoverkap-ping en grote vijver.

vraagprijs € 350.000,- k.k.

074 - 250 65 66www.tenhag.nl

open huis

Hengelo

Gaasterlandstraat 14Aan een bijzonder rustige straat, in een gezel-lige buurt met vrij uitzicht over de ruime groen-strook ligt dit vrijstaande huis met speelse indeling en fraaie karakteristieke uitstraling.

vraagprijs € 359.000,- k.k.

074 - 250 65 66www.tenhag.nl

open huis

Hengelo

Louis Davidsstraat 38Perfect onderhouden ENERGIEZUINIG (label A) vrijstaand modern woonhuis met garage,ruime dichte keuken, 4 slaapkmrs, en prach-tige privacy biedende tuin. Bouwjr: 1980, Per-ceel: 620 m2, Inhoud: 530 m3.

vraagprijs € 369.000,- k.k.

074-291 58 40www.snelderzijlstra.nl

open huis

Hengelo

Sloetsweg 207Ruim vrijstaand herenhuis,beschutte ligging en een grote garage.* Kavel 793m² * Inh 650m³ * Ruime fraaie tuin op Zuiden* Kind-vriendelijke woonomgeving* Mog. 4e en 5e kamer

vraagprijs € 375.000,- k.k.

074-2505522www.direct-makelaars.nl

Hengelo

Drienerparkweg 19In de wijk ‘De Grundel’ gelegen, op loopaf-stand van het centrum, bijzonder sfeervolle en karakteristieke vrijstaande woning met garage en parkeerplaats op eigen terrein. Inhoud 599 m3 en kavel 454 m2.

vraagprijs € 398.000,- k.k.

makelaars met meer...

074-2501700www.thomapost.nl

open huis

Hengelo

Kopenhagenstraat 14Volumineus, VRIJSTAAND WOONHUIS met zes slks, inpandige werkruimte op de bg en zonnige tuin(z). Inh:700m³.Wonen:225m².Opp:539m².Bj:1997.BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR

vraagprijs € 409.000,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

open huis

Hengelo

Kopenhagenstraat 28Volumineus, vrijstaand HERENHUIS met 7 slks, werkkamer, carport, berging en een dubb. garage.Inh:560m³.Wonen:165m².Opp:542m².Bj:1996. BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR

vraagprijs € 415.000,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

open huis

Hengelo

Veluwestraat 19Direct aan de Slangenbeek, in een rustige straat, ligt deze fraaie VRIJSTAANDE VILLA met o.a. een serre, aparte eetkamer, mogelijkheid voor een praktijk/kantoor aan huis.

vraagprijs € 489.000,- k.k.

074-250 67 21www.hofstedekamp.nl

open huis

Hengelo

Topweg 24Fraai verbouwde vrijstaande woning met slaap-/studeerkamer op de begane grond en is zeer geschikt voor mensen met werk aan huis of met ruimte vragende hobby’s.

vraagprijs € 529.000,- k.k.

074-266 22 25www.marcel-kon.nl

Hengelo

Grundelweg 5“Fantastisch wonen op een van de mooiere locaties in de woonwijk de Grundel!”Een SEMI-BUNGALOW met oprijlaan naar GA-RAGE, dubbele carport en een besloten tuin rondom.

vraagprijs € 595.000,- k.k.

074-2503434www.leverink-assen.nl

open huis

Hertme

Hertmerweg 22In het centrum van Hertme gelegen vrijstaande riante woning met ruime oprit en garage, grote tuin met meerdere terrassen en mog. voor dubbele bewoning. Huur €1750,- per maand

vraagprijs € 420.000,- k.k.

074 - 700 21 30www.namaco-twente.nl

open huis

losser

Scholtinkstraat 205Karakteristieke woning, helft van dubbel, met woonkamer, zeer ruime woonkeuken, moderne badkmr en op verd. 3 slaapkmrs. Diepe tuin met vijver, grote vrijst garage/berging.

vraagprijs € 167.000,- k.k.

053-536 9000www.straatmanmakelaardij.nl

open huis

losser

Voswinkelweg 1 -ASfeervolle karakteristieke helft van dubbel met woonkamer, keuken, bijkeuken, badkamer, 3 slpkmrs, zolder, carport, ruime oprit en diepe vrije tuin met royaal tuinhuis.

vraagprijs € 199.000,- k.k.

053-536 9000www.straatmanmakelaardij.nl

open huis

losser

De Brink 73Midden in het hart van Losser, mooi en royaal 3-kamer appartement met een woonkeuken,terras en 2 twee- persoonsslaapkamers. Het complex is d.m.v. lift rolstoeltoegankelijk.

vraagprijs € 265.000,- k.k.

053-7601111www.kreffermakelaardij.nl

open huis

losser

Scholtinkstraat 89Op loopafstand van het centrum en het na-tuurgebied gelegen ruim en verrassend inge-deeld vrijstaand woonhuis met garage, tuinka-mer, 5 slaapkamers en een fraai aangelegde tuin. Inhoud 723 m3 en kavel 569 m2.

vraagprijs € 269.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

open huis

losser

Marcellinuslaan 29Goed onderhouden vrijstaande semi bunga-low met bad- en slaapkamer op de begane grond. 1e verdieping 3 slaapkamers en bad-kamer. Perceel 642m2. Parkeerplaats op ei-gen grond.

vraagprijs € 335.000,- k.k.

053-4885995www.euvermannuyts.nl

open huis

losser

Reekersgaarden 54In woonwijk gelegen vrijstaand woonhuis met garage/berging en carport. Slapen en baden op de begane grond, Tuin vol privacy, oprit voor meerdere auto”s. Kavel: 414 m².

vraagprijs € 345.000,- k.k.

0541-515 151www.schlichter.nl

open huis

losser

Paasdijk 1Wonen op één van de mooiste plekjes van Losser? Dat kan in deze royale en g.o.h. helft van dubbel met 2 garages, uitzicht op de Bleek en een riante prachtige tuin op 1269 m².

vraagprijs € 395.000,- k.k.

053-536 9000www.straatmanmakelaardij.nl

open huis

losser

Ludgeruslaan 1Aan de rand van Losser, met vrij uitzicht over de weilanden ligt deze, door architect Nico Zantinge ontworpen zeer bijzondere bungalow v.v. inpandige garage en 3 slaapkamers

vraagprijs € 449.000,- k.k.

053-4304304www.bos-makelaars.nl

open huis

losser

Ludgeruslaan 15Beschut tegen buitengebied, aan rustig groen woonerf, op ruime kavel (1205 m2) gelegen,vrijstaande split-level drive in woning met roy-ale vrije achtertuin v.v. veel privacy.

vraagprijs € 450.000,- k.k.

0541-522 022www.kvbm.nl

open huis

losser

Denekamperdijk 44Zeer ruime vrijstaande semi-bungalow met inpandige garage en prachtige tuin op het zuiden, royale woonkamer met werkkamer,woonkeuken en slapen/ baden op de begane grond. Inhoud 705 m3 en kavel 1.298 m2.

vraagprijs € 498.000,- k.k.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

open huis

nijverdal

Meyboomstraat 2 19Zeer mooi, modern, afgewerkt appartement met balkon, gelegen op de bovenste verdie-ping in het Centrum. De gunstige ligging biedt veel extra”s. bj 2008

vraagprijs € 145.000,- k.k.

0548-636 440www.rensen.nl

open huis

nijverdal

Zilverschoon 24Open huis 11.00 - 13.00 uur!!!! Op mooie lo-catie 2/1kapwoning met berging, vrijstaande houten schuur. Gelegen nabij veel voorzienin-gen. 4 sl.p.k. en extra badkamer op 2e verd.

vraagprijs € 169.500,- k.k.

0546-571 272www.plaggemarsmakelaars.nl

open huis

nijverdal

Emmastraat 6Leuke, karakteristieke en goed onderhouden MIDDENWONING met achterom en vrijstaan-de berging gelegen in ‘t Rooie dorp. bj: 1930 Opp: 172m2 inh: 260m3

vraagprijs € 175.000,- k.k.

0548-636 440www.rensen.nl

open huis

nijverdal

Rijssensestraat 80 01Royale twee-onder-één-kapwoning met slaap-kamer en badkamer op de begane grond en grote kelder. Direct aan de rand van het cen-trum met alle voorzieningen op loopafstand.

vraagprijs € 225.000,- k.k.

0546 - 458 545www.tenhag.nl

open huis

nijverdal

Slotmansweg 8“VRIJSTAANDE BUNGALOW” op riante kavel (1.390 m²) met hoog afwerkingsniveau. Op loopafstand van “de Sallandse Heuvelrug”.Schitterend uitzicht over de fraai aangelegde tuin.

vraagprijs € 389.000,- k.k.

0548-54 00 45www.teamsnijders.nl

open huis

>>>Hengelo >>>Hertme >>>Losser >>>Nijverdal

Kijk voor informatie over deze panden op www.nvmtwente.nl nvm magazine Twente14

Hengelo

Noordelijke Esweg 39Volumineus VRIJSTAAND HERENHUIS met 4 slpks, garage, parkeerplaatsen en een 25 m¹ diepe achtertuin.Inh:600m³.Wonen:150m².Opp:529m².Bj:1980.BROCHURE OP AAN-VRAAG VERKRIJGBAAR

koopsom € 349.500,- k.k.

074-243 1010www.zengerink.nl

open huis

Hengelo

Scheldestraat 14Bijzonder fraai gelegen semi-bungalow aan de rand van de woonwijk “t Genseler. De woning beschikt over een ruime oprit met garage en prachtige tuin grenzend aan een beekje. In-houd 500 m3 en kavel 643 m2.

vraagprijs € 350.000,- k.k.

makelaars met meer...

074-2501700www.thomapost.nl

open huis

Oldenzaal

Hunenborglaan 146Keurig nette geheel gerenoveerde (2009/2010) tussenwoning in perfecte staat van onderhoud, met achterom en aan voor-zijde fraai uitzicht over groenstrook. Inhoud: 320 m3

vraagprijs € 155.000,- k.k.

0541-522 022www.kvbm.nl

open huis

Oldenzaal

Peterskamplaan 21Onderhoudsvrije uitgebouwde eindwoning met fraaie tuin met tuinhuis, gelegen op het zuiden. Gelegen nabij uitvalswegen, een win-kelcentrum en scholen. Kaveloppervlakte 210 m².

vraagprijs € 169.000,- k.k.

0541-515 151www.schlichter.nl

open huis

Oldenzaal

Zilverschoon 104In woonwijk “De Essen” gelegen goed onder-houden hoekwoning met vrijstaande stenen berging, overdekt terras, parkeerplek, fraai aangelegde achtertuin en achterom.

vraagprijs € 179.000,- k.k.

0541-744016 www.kreffermakelaardij.nl

open huis

Oldenzaal

Scholtendijk 55Op loopafstand van het centrum van Olden-zaal gelegen karakteristieke, uitgebouwd half vrijstaand woonhuis met garage/schuur en besloten tuin met zonneterras.

vraagprijs € 185.000,- k.k.

0541-744016 www.kreffermakelaardij.nl

open huis

Oldenzaal

Titus Brandsmastraat 83Levensloop bestendige eindwoning aan de rand van het centrum met aangebouwde slaapkamer en badkamer op de begane grond en achtertuin (zuiden) met achterom. Inhoud: 430 m3

vraagprijs € 189.000,- k.k.

0541-522 022www.kvbm.nl

open huis

Oldenzaal

Look 49Moderne en royaal met 3m. uitgebouwde wo-ning is a.d. achterzijde vrij gelegen aan een plantsoen met speelgelegenheid. Er kan op eigen grond worden geparkeerd, tevens is er een uitgebouwde en geïsoleerde berging

vraagprijs € 192.500,- k.k.

074 - 250 65 66www.tenhag.nl

open huis

Oldenzaal

Wieldraaierlaan 20In kindvriendelijke woonwijk de Graven Es gelegen uitstekend onderhouden ruime tus-senwoning met achterom en vrijst. houten ber-ging en v.v. 4 ruime slaapk. met mog. voor 5e!

vraagprijs € 219.000,- k.k.

0541-522 022www.kvbm.nl

open huis

Oldenzaal

Erve in ‘t Veld 27Aantrekkelijke, sfeervolle, zeer goed onderhou-den uitgebouwde middenwoning gelegen aan de groene rand van de Graven Es, met berging en aan de achterzijde optimale privacy.

vraagprijs € 219.000,- k.k.

0541-522 022www.kvbm.nl

open huis

Oldenzaal

Nijhuiskamp 34In woonwijk “De Thij” in het groen gelegen vrij-staand woonhuis met aangebouwde stenen garage en carport, 3 slaapkamers en tuin op het zuiden met zonneterras en berging.

vraagprijs € 225.000,- k.k.

0541-744016 www.kreffermakelaardij.nl

open huis

Oldenzaal

Seinelaan 87Fraaie loc. Graven Es nabij scholen, super-markt, uitgebouwde RUIME eindwoning,vrij stenen berging, nette tuin,terras*Bwjr 1997*Kavel 230m2*Inh. 390m3*CV 2013*Schilderwerk 2012

vraagprijs € 225.000,- k.k.

074-2505522www.direct-makelaars.nl

Oldenzaal

Jan Jansstraat 61Op geweldige locatie met prachtig vrij zicht gelegen uitgebouwd blok van twee met vrij-staande garage, carport, parkeren op eigen terrein, zonnige tuin en achterom.

vraagprijs € 239.000,- k.k.

0541-744016 www.kreffermakelaardij.nl

open huis

Oldenzaal

Seinelaan 25Middels een garage geschakelde semibunga-low met 3 slaapkamers en 2 badkamers, oprit,tuin met veel privacy en vrij uitzicht aan voor-zijde. Perfecte staat van onderhoud!

vraagprijs € 267.500,- k.k.

0541-522 022www.kvbm.nl

open huis

Oldenzaal

Tulpstraat 167In het centrum van Oldenzaal gelegen gereno-veerd en uitgebouwd vrijstaand woonhuis met royale tuin, vrijstaande stenen garage, dubbele oprit en tuinhuis met overdekt terras.

vraagprijs € 275.000,- k.k.

0541-744016 www.kreffermakelaardij.nl

open huis

Oldenzaal

Oostwal 77Op een kindvriendelijke locatie in het cen-trum van Oldenzaal, fraai uitgebouwde en riante hoekwoning met overdekte parkeerplaats(carport), garage, serre en zon-neterras.

vraagprijs € 285.000,- k.k.

0541-744016 www.kreffermakelaardij.nl

open huis

Oldenzaal

Landrebenlaan 24Aan rand van fraai bosrijk buitengebied en centrum, rustig gelegen, vrijstaand levensloop bestendig woonhuis met slaap-/badkamer op beg.grond en aangebouwde stenen garage.

vraagprijs € 298.000,- k.k.

0541-522 022www.kvbm.nl

open huis

Oldenzaal

Wortkamp 10In woonwijk “De Thij” gelegen compleet gere-noveerde en uitgebouwde vrijstaande woning met oprit, 3 slaapkamers, kantoorruimte en fraai aangelegde tuin op het zuid-westen.

vraagprijs € 324.000,- k.k.

0541-744016 www.kreffermakelaardij.nl

open huis

Oldenzaal

Hofmeijerstraat 10In hartje binnenstad gelegen goed onderhou-den, riant, uitgebouwd, vrijstaand herenhuis met garage, eigen oprit en achtertuin op het zuiden. Bouwjaar: 1935, Inhoud: 610m3

vraagprijs € 328.500,- k.k.

0541-522 022www.kvbm.nl

open huis

Oldenzaal

Meijbreestraat 18Riant vrijstaand woonhuis gelegen op uitste-kende locatie nabij centrum met diverse uit-/verbouwmogelijkheden, vrijstaande stenen ga-rage en berging. Perceel: 398m2, Inh: 530m3

vraagprijs € 350.000,- k.k.

0541-522 022www.kvbm.nl

open huis

Oldenzaal

Hofmeijerstraat 18In het hart van Oldenzaal gelegen eigentijdse vrijstaande stadswoning met garage/berging,gezellige patiotuin en fraai dakterras. Kave-lopp.: 144 m². Inhoud: ca. 700 m3.

vraagprijs € 385.000,- k.k.

0541-515 151www.schlichter.nl

open huis

Oldenzaal

Kretalaan 16Fraai uitgebouwd halfvrijstaand woonhuis met 5 slaapkamers, aan rand van woonwijk de Graven Es, met riante tuin op mooie hoeklig-ging v.v. veel privacy, eigen oprit en carport.

vraagprijs € 387.000,- k.k.

0541-522 022www.kvbm.nl

open huis

Oldenzaal

Klieveriklaan 30Op toplocatie nabij het centrum en het bui-tengebied van Oldenzaal gelegen vrijstaand woonhuis met aangebouwde garage/berging, oprit en tuin met veel privacy en terrassen.

vraagprijs € 439.000,- k.k.

0541-744016 www.kreffermakelaardij.nl

open huis

Oldenzaal

Wieldraaierlaan 3Multifunctioneel herenhuis,riant wonen, ano-niem in het GROEN. * Slapen baden b.g. * Geheel onderkelderd * Modern,perf afgewerkt * Inh. 982 m³* 8 kamers mogel. meerdere, Uniek!

vraagprijs € 495.000,- v.o.n.

074-2505522www.direct-makelaars.nl

Oldenzaal

Hof van Capelle 2Stijlvol, modern en royaal vrijstaand herenhuis met achterom gelegen op prachtige locatie aan rustig kindvriendelijk hofje nabij centrum en v.v. 5 ruime slaapk. Inhoud: 715 m3

vraagprijs € 535.000,- k.k.

0541-522 022www.kvbm.nl

open huis

Oldenzaal

Landrebenlaan 5Op zeer gewilde en markante locatie gelegen riante vrijstaande levensloopbestendige wo-ning met 5 slaapkamers en fraai aangelegde achtertuin v.v. veel privacy. Perceel: 685m2

vraagprijs € 549.000,- k.k.

0541-522 022www.kvbm.nl

open huis

OOtmarsum

Denekamperstraat 48Op goede locatie gelegen degelijk VRIJSTAAND WOONHUIS met ruime garage, berging/schuur, carport, overkapping en ruime en zon-nige tuin! Kavel: ca. 482 m2/ Inhoud: 378 m3.

vraagprijs € 199.000,- k.k.

0541-350 931www.morskieftmakelaar.nl

open huis

OOtmarsum

Meijboomstraat 28Uitstekend onderhouden en recentelijk compleet uitgebouwd/gerenoveerd half vrij-staand woonhuis gelegen nabij het centrum met berging, garage en tuin. Inh: 446m3 perceel:426m2

vraagprijs € 218.500,- k.k.

0541-522 022www.kvbm.nl

open huis

OOtmarsum

Kampstraat 1Op ruime kavel (ca. 673 m2) gelegen VRIJ-STAANDE SEMI BUNGALOW met SLAAP- & BADKAMER op de begane grond, grote garage (ca. 25 m2) en zonnige tuin. Inhoud: 515 m3.

vraagprijs € 274.000,- k.k.

0541-350 931www.morskieftmakelaar.nl

open huis

OOtmarsum

Moerbekkenkamp 1DOPEN HUIS 11 TOT 13 UUR! Op loopafstand van het centrum gelegen 12 appartementen (127 tot 183 m²) met riante living, (woon)keuken, 2 of 3 ruime slaapkamers en groot balkon! Meer info: www.hetscheepers.nl.

koopsom vanaf € 279.000,- v.o.n.

makelaars met meer...

053-4340038www.thomapost.nl

open huis

OOtmarsum

Villapark 14 aSchitterend gelegen, uitgebouwde en ruime (ca. 492 m3) VRIJSTAANDE SEMI BUNGALOW met garage en BIJZONDER FRAAI UITZICHT OVER WATERPARTIJ. Slapen & baden begane grond mogelijk.

vraagprijs € 319.000,- k.k.

0541-350 931www.morskieftmakelaar.nl

open huis

OOtmarsum

Campstede 9RUIM en SFEERVOL VRIJSTAAND WOONHUIS met zonnige tuin, garage, 5 slaapkamers, luxe badkamer, woonkeuken, mogelijkheid voor praktijk aan huis. ROYALE KAVEL van bijna 1.100 M2!

vraagprijs € 439.000,- k.k.

0541-350 931www.morskieftmakelaar.nl

open huis

>>>Oldenzaal >>>Ootmarsum

15nvm magazine Twente Kijk ook op www.funda.nl voor het complete NVM woningaanbod

Een klasse apart !

Ainsworthstraat 31, OldenzaalTel: 0541 - 523222

[email protected]

Overdinkel

Elferinksweg 4Modern, sfeervol en perfect onderhouden woonhuis met fraai aangelegde tuin, v.v.prachtige vergezichten en met alle voorzie-ningen in de buurt. Bouwjaar: 1990, kavel: 547 m2

vraagprijs € 325.000,- k.k.

0541-522 022www.kvbm.nl

open huis

Overdinkel

Elferinksweg 10-12Modern en zeer goed onderhouden vrijst. woonhuis met vrijst. garage/carport en met achter/naastgelegen vrijst. bedrijfsruimte vv eigen oprit en met bedrijfshal van ca.1200m2

vraagprijs € 768.000,- k.k.

0541-522 022www.kvbm.nl

open huis

rietmOlen

Past.C.M.v.Everdingenstr. 6In de Rietmolen gelegen goed onderhouden vrijstaande woning met vrijstaande stenen garage. De woning is gelegen op een royaal perceel van maar liefst 750 m2. Inh.450 m3.

vraagprijs € 259.000,- k.k.

053-5724800www.burbach.nl

open huis

rietmOlen

Kieftendijk 111Aan de rand van Rietmolen prachtig aan ei-kenlaan gelegen woonboerderij met oprit en grote vrijst. schuur. Tuin grenst aan Schipbeek met fantastisch uitzicht over weilanden.

vraagprijs € 299.000,- k.k.

053- 48 88 999www.oudewolbers.nl

open huis

rijssen

Hangerad 27In karakteristieke woonwijk gelegen 2/1-KAP woning met vrijstaande berging. De woning verkeert in originele staat en komt voor reno-vatie in aanmerking. Perceel: 295 m²/255 m³.

vraagprijs € 145.000,- k.k.

0548-54 00 45www.teamsnijders.nl

open huis

rijssen

Oude Veemarkt 13In het centrum van Rijssen gelegen 3-kamer appartement met berging en lift. Het appar-tement heeft een balkon aan de voorzijde en een terras aan de achterzijde. Woonopp.: 82 m².

vraagprijs € 165.000,- k.k.

0548-54 00 45www.teamsnijders.nl

open huis

rijssen

Sparrenlaan 11Ideale woning voor gezin of starters! Verhuis-klaar. Is grotendeels voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas. In 2013 sfeervol opgeknapt. Inhoud: 415m². Perceel: 163m².

vraagprijs € 198.000,- k.k.

0548-54 00 45www.teamsnijders.nl

open huis

rijssen

Pastinaak 45HOEKWONING met zonnige tuin (zuidoosten) en grote schuur/berging (±17 m²) met over-dekt terras (volledig geïsoleerd). Ideaal voor klusser of hobbyist!369 m³/206 m²/bj: 2006.

vraagprijs € 218.000,- k.k.

0548-54 00 45www.teamsnijders.nl

open huis

rijssen

Stationsdwarsweg 51Bijzondere momumentale HALF VRIJSTAANDE VILLA (1918). Beschikt over originele details en staat op ruim perceel (868 m²)De woning komt voor renovatie in aanmerking. Inh.548 m³

vraagprijs € 225.000,- k.k.

0548-54 00 45www.teamsnijders.nl

open huis

rijssen

De Höfte 3Royale VRIJSTAANDE WONING met garage en grote uitbouw op de begane grond t.b.v. sla-pen en baden. Voor vele doeleinden geschikt! 565 m². Inhoud: ca. 540 m³, Inhoud: ± 540 m³,

vraagprijs € 269.000,- k.k.

0548-54 00 45www.teamsnijders.nl

open huis

rOssum Ov

Thijstraat 18Ruim, vrijstaand, licht, eigentijds herenhuis met grote garage/schuur en ruime kantoor-ruimte geschikt voor combinatie wonen/wer-ken/hobby. Inh: 1075 m3, perceel: 925 m2

vraagprijs € 345.000,- k.k.

0541-522 022www.kvbm.nl

open huis

saasveld

de Slotweide 18Vrijstaande energiezuinige woning op rustige plek middenin levendige dorp en bosrand op steenworp afstand. O.a. uitgebouwde keuken,veranda, HR++ glas, etc. Laat je verrassen!

vraagprijs € 297.500,- k.k.

074 - 700 21 30www.namaco-twente.nl

open huis

vriezenveen

Esrand 52Erg mooi halfvrijstaand woonhuis, gelegen in een jonge woonwijk. Nieuw, trendy, energiezui-nig en ook gewoon behaaglijk.

vraagprijs € 196.000,- k.k.

0546-565 758www.moerman-makelaars.nl

open huis

vriezenveen

De Aalscholver 6In kindvriendelijke ruim opgezette wijk gelegen goed onderhouden en onderhoudsvriendelijk woonhuis met garage, carport en oprit voor 3 auto’s en royale achtertuin op zuidwesten.Bj: 1986 Perc: 276 m² Inh: 430 m³.

vraagprijs € 197.000,- k.k.

0546-727828www.weusthuismakelaardij.nl

open huis

vrOOmshOOp

Prinsenkamp 87Ruime uitgebouwde hoekwoning met slaapka-mer en badkamer op de begane grond. Tevens 3 slaapkamers en douche op 1e verdieping. Perceel: 233 m². Zonnige tuin op het zuiden.

vraagprijs € 165.000,- k.k.

0546-571 272www.plaggemarsmakelaars.nl

open huis

Westerhaar-vriezenv Wijk

Sluiskade Noordzijde 3Karakteristiek, volledig gemod. v.a. 2005. Mooie ligging, vele grote ruimtes, geweldige achtertuin. Zeer geschikt voor hen die ruimte zoeken maar wel in de bebouwde kom willen wonen.

vraagprijs € 259.000,- k.k.

0546-565 758www.moerman-makelaars.nl

open huis

Wierden

Dokter G.H. Beensweg 44Ruime tussenwoning op een perceel van 192 m². Gelegen op rustige plek op korte afstand van centrum. 4e slaapkamer op 2e verdieping o.a. voorzien van dakkapel. Bouwjaar 1965.

vraagprijs € 149.000,- k.k.

0546-571 272www.plaggemarsmakelaars.nl

open huis

Wierden

Nijverdalsestraat 71Prachtig gerenoveerde 2/1 kapwoning met veel allure en fraaie binnentuin. De woning is prachtig verbouwd met de wooneisen van deze tijd. Aan achterzijde fraaie overkapping.

vraagprijs € 159.000,- k.k.

0546-571 272www.plaggemarsmakelaars.nl

open huis

Wierden

Europa-ring 172Moderne tussenwoning met berging, gelegen in kindvriendelijke buurt op perceel van 161 m². Schilderwerk buiten 2015. Inhoud woning 360 m³. Keuken met div. inbouw apparatuur.

vraagprijs € 179.000,- k.k.

0546-571 272www.plaggemarsmakelaars.nl

open huis

Wierden

Piet Heinstraat 6Aan rustige straat, prachtige hoekwoning met terrasoverkapping en schuurtje op een perceel van 250 m². Bouwjaar 1965. Inhoud woning 380 m³. Woonkamer met laminaatvloer.

vraagprijs € 181.000,- k.k.

0546-571 272www.plaggemarsmakelaars.nl

open huis

Wierden

M.H. Trompstraat 10In rustige woonomgeving in Wierden “west” gelegen, keurig onderhouden hoekwoning met berging en een vrijstaande geïsoleerde schuur/werkplaats. Diepe tuin met heerlijke veranda.

vraagprijs € 183.000,- k.k.

0546-571 272www.plaggemarsmakelaars.nl

open huis

Wierden

Wilhelminastraat 22In het centrum gelegen, goed onderhouden 2/1 kapwoning op ruim perceel van 285 m². Woning is geïsoleerd en v.v. nieuw voegwerk (± 2010) en grotendeels v.v. isolatieglas.

vraagprijs € 198.000,- k.k.

0546-571 272www.plaggemarsmakelaars.nl

open huis

Wierden

Weusteweg 5Mooi rustig gelegen, fraai gerenoveerde erker-woning met garage/carport en berging. De wo-ning beschikt over slaapkamer en badkamer op de begane grond. Perceelsgrootte: 450 m².

vraagprijs € 208.000,- k.k.

0546-571 272www.plaggemarsmakelaars.nl

open huis

Wierden

Aadorpsweg 33Op geliefde plek, met vanaf de woonkamer vrij uitzicht over weilanden, royale 2/1 kapwoning op een ruim perceel van 304m² met stenen garage en carport. Deels v.v.isolatieglas.

vraagprijs € 215.000,- k.k.

0546-571 272www.plaggemarsmakelaars.nl

open huis

Wierden

Waterkering 13In nieuwbouwwijk Het Zuidbroek fraaie, ruim uitgevoerde hoekwoning. Achterzijde 2,4 me-ter uitgebouwd. Keurig afgewerkt en zeer goed onderhouden. Bouwjaar 2011. Perceel: 245 m²

vraagprijs € 239.000,- k.k.

0546-571 272www.plaggemarsmakelaars.nl

open huis

Wierden

Oude Almeloseweg 5Gelegen in rustige woonomgeving, vrijstaande (geschakelde) woning met garage en een royale privacy biedende tuin. V.v. duurzame kunststof kozijnen en ramen en zonnepanelen.

vraagprijs € 245.000,- k.k.

0546-571 272www.plaggemarsmakelaars.nl

open huis

Wierden

Anijsstraat 21Hoogwaardig onder architectuur uitgebouwde, half vrijstaande woning met serre/tuinkamer en atelier/hobbyruimte gelegen aan één van de mooiste straten van Wierden.

vraagprijs € 269.000,- k.k.

0546-571 272www.plaggemarsmakelaars.nl

open huis

Wierden

Stoppelland 12In wijk “De Hooilanden”, op mooie locatie, fraaie vrijstaande woning. Grote slaapkamer met badkamer op de begane grond. Tuin ge-legen op zuiden. Keuken v.v. veel apparatuur.

vraagprijs € 309.000,- k.k.

0546-571 272www.plaggemarsmakelaars.nl

open huis

Wierden

Nijverdalsestraat 117Vrijheid en ruimte kenmerken deze karak-teristieke vrijstaande woning, gelegen op perceel van 3.500 m² met dubbele garage, carport, werkplaats en overige opstallen.Inhoud:490m³.

vraagprijs € 349.000,- k.k.

0546-571 272www.plaggemarsmakelaars.nl

open huis

zenderen

‘t Stegehuis 15In rustige woonwijk gelegen perfect onderhou-den en uitgebouwde TWEE-ONDER-ÉÉN KAP-WONING. Vanuit de fraaie leefkeuken geniet u van prachtig zicht op de keurig aangelegde tuin. Bj: 1985 Perc: 333 m² Inh: 510 m³.

vraagprijs € 217.500,- k.k.

0546-727828www.weusthuismakelaardij.nl

open huis

>Overdinkel >Rietmolen>Rijssen>Rossum Ov>Saasveld >Vriezenveen>Vroomshoop >Westerhaar-Vriezenv Wijk >Wierden >Zenderen

Kijk voor informatie over deze panden op www.nvmtwente.nl nvm magazine Twente16

GEEF EENS WAT NIEUWSBij aankoop van 1 krantcadeaukaart ontvangt u een 2e Krantcadeaukaart

van dezelfde waarde gratis!actie is geldig t/m zaterdag 10 oktober 2015, exclusief bij Bruna

SPEEDDATE MET ONZE STYLISTE

Kijk ook eens opwesselsmode.nl vooracties, evenementen,

webshop etc.

WELKE VORMEN EN KLEUREN PASSEN BIJ JE. In korte speeddates van 5 min. geeft onze styliste advies op maat. Bij een besteding vanaf €75,- ontvang je een luxe parfum cadeau.

Donderdag 1 oktober van 10.00 tot 12.30 en13.30 tot 17.30 en 18.30 tot 21.00 uur.

Meer info via wesselsmode.nl

wesselsmode Elsenerstraat 27 Rijssen telefoon 0548 541 569 6 dagen per week geopend en zaterdags tot 18.00 uur www.wesselsmode.nl

S T Y L I N G E V E N T M E T H I G H T E A - D O N D E R D A G 1 O K T O B E R

‹ www.weekbladdekoerier.nl De Koerier · woensdag 30 september 2015 · 25

Twente Plat in Het Punt

VROOMSHOOP - Twente heeft al jarenlang een naam op te houden als het om de dia-lecthumor gaat. Toppers als Gait Oet`t Klooster, Toon Oet Oln zel en De Wierden-se Revue brachten door de jaren heen het publiek in vervoering met onvergetelij-ke conferences en heerlijke theatervoorstellingen.En wat is het dan heerlijk, dat het gezelschap Twente Plat nu alweer 38 jaar lang deze Twentse humor in ere houdt volgens de allerbeste tradities van hun illustere voorgangers.Ook in het seizoen 2015/ ‘16 brengt Twente Plat weer een gloednieuwe voorstel-

ling, waarin alle ingredi-enten terug te vinden zijn, die de Twentse humor zo aanstekelijk maakt. Heer-lijke conferences, prachtige liedjes en sketches worden aaneengeregen tot een bont programma, waarin de gul-le lach voorop staat. Twente Plat is, evenals z`n illustere voorgangers, keigoed in het neerzetten van dolkomische typetjes en in het nieuwe programma passeren dan ook een aantal knotsgekke figuren de revue. Zoals de hartsvriendinnen Aaltje & Trijntje, die het opnieuw in het vet krijgen met hun mannen. En zoals Mans de beveiliger, die alweer het

Binnenhof onveilig maakt. Ondertussen gaat Tinus aan de slag als arts en blijkt al snel de schrik van zijn pa-tiënten. Twente Plat speelt een oer-gezellig en avondvullend programma, waar het zeer goed toeven is. Op zaterdag 10 oktober komt de groep in de theaterzaal van Het Punt, Burgemeester Koetjesstraat 2-4, Vroomshoop, telefoon 0546-705050.De entreekaarten zijn vanaf heden al in voorverkoop verkrijgbaar aan de zaal. Aanvang van de voorstel-ling is 20.00 uur.Kijk ook eens op www. twenteplat.com

Het humorgezelschap Twente Plat komt zaterdag 10 oktober naar activiteitencentrum Het Punt voor een voorstelling.Geweld uut de Boerschop

OUD-BERGENTHEIM - De organisatie van de tweede editie van ‘Geweld uut de Boerschop’ moest vorige week een bittere pil slik-ken. “Ja, onze publieks-trekker Dana Winner heeft helaas afgezegd. Als vervangster wordt nu Ma-rianne Weber ingevlogen”, vertelt Gerwin van der Veen. “In haar contract stond dat ze bij ziekte of tv-opnamen in het buiten-land onder het optreden uit kon komen. Het laatste is helaas het geval. Ik heb zelf persoonlijk met Dana gesproken. Zij vond het te-vens bijzonder spijtig. Ze

vroeg of wij het feest niet konden verzetten, dat ging helaas niet. Samen heb-ben wij nog naar de moge-lijkheid gekeken of ze op en neer kon vliegen vanuit Spanje, waar de opnamen voor de Belgische variant op De beste zangers van Nederland plaatsvindt. Maar dat ging teveel in de papieren lopen. Echter heeft ze nu al wel toege-zegd dat ze volgend jaar aanwezig is op zaterdag 8 oktober 2016”, weet Van der Veen te melden.“Ach, wij maken er gewoon een leuk feestje van in de wetenschap dat

ons Vlaamse toetje er wel bij is op de derde editie. Met op het podium onder andere Harten 10, Henk Wijngaard, José Wolters, Marianne Weber en Aukje Fijn staat er nog altijd een dijk van een programma.”Van der Veen verwacht ondanks het afzeggen van publiekslieveling Winner een volle bak. “De kaart-verkoop gaat namelijk hard.” Kaarten zijn te koop bij Café Veenlust, Bergent-heim. Café Mans, Mari-enberg. Tankstation Avia, Hardenberg en Café Geert, Beerzerveld.

Cursus rijvaardigheidstraining voor 50 jaar en ouderTWENTERAND - Misschien heeft u al vele jaren het rij-bewijs en door ervaring een geroutineerde automobilist geworden. Wellicht een heel eigen rijstijl aangeleerd, waarmee men al jaren goed het verkeer doorkomt.In de jaren waarin men aan het verkeer deelneemt, is er echter veel veranderd. Het is drukker dan ooit, wegen en kruispunten zijn inge-wikkelder geworden. Ook is er de laatste jaren een groot aantal veranderin-gen en vernieuwingen in verkeersregels en verkeers-

borden op gang gekomen. Aan het verkeer deelnemen, betekent meer dan ooit: con-centreren, snel reageren, letten op het wegverloop, verkeersborden, verkeers-lichten en de mede wegge-bruikers.VVN Twenterand houdt een cursus BROEM met de Stichting ZorgSaam Twen-terand en rijschool Schoten-boer uit Den Ham, waarbij men onder begeleiding van een ervaren rijinstructeur in een ontspannen sfeer de kwaliteit van de verkeers-kennis en rijvaardigheid test.

Het doel van de rijvaardig-heidsrit in de eigen auto is dat men door de opgedane dan wel opgefriste verkeers-kennis, zolang mogelijk zelfstandig op een verant-woorde en veilige wijze aan het verkeer kan deelnemen.De opfriscursus wordt ge-houden medio oktober in het Kerkelijk Centrum Irene, Julianastraat 27 in Vroomshoop van 9.00 tot 12.30 uur. Aanmelden bij autorijschool C. Schrotenboer, Mageler-weg 16 in Den Ham, tele-foon: 0546-671990.

Het Overijsselse Midden- en Kleinbedrijf heeft de mogelijkheid om het economisch beleid van provincie Overijssel aan te scherpen met beide handen aange-grepen. Ruim 70 bedrijven wilden gedeputeerde Eddy van Hijum graag een stageplaats bieden. De gedeputeerde heeft ondertussen zelfs zijn eerste stagedag er al op zitten.

Op deze pagina vind je informatie over jouw provincie Overijssel

Gedeputeerde van Hijum loopt stage:

“Ik wil weten wat ondernemers bezighoudt!”

Volg ons op Twitter:

@provoverijssel

Ervaringen uitwisselen

Na afl oop van de in totaal acht stages volgt een bijeenkomst

waar ervaringen uitgewisseld worden en de basis wordt

gelegd voor de aanscherping van het economische beleid

van provincie Overijs-sel. Voor deze bijeenkomst worden alle

70 bedrijven uitgenodigd die zich voor een stage hebben

aangemeld.

Een sterke regionale economie en groei van de werkgelegen-

heid, dat is de kern van het economische be-leid van provincie

Overijssel. Dit beleid kan alleen succesvol zijn wanneer het

tegemoet komt aan de wen-sen van het bedrijfsleven. “Ik

wil graag weten wat MKB-ondernemers bezighoudt”, vertelt

gedeputeerde Eddy van Hijum. “Waar zij kansen zien en waar

ze tegenaan lopen. We hebben ons voorheen vooral gericht

op een aantal topsectoren in Overijssel, maar onze provincie

telt natuurlijk ook veel MKB-bedrijven. Die hebben we heel

erg nodig om voor een groei van het aantal banen te zorgen.

Door stage te lopen, hoop ik van de bedrijven te horen we

daar als provincie actief aan kunnen bijdragen.”

Leren lassen

Op vrijdag 18 september vond de eerste stagedag plaats.

Eddy van Hijum nam een kijkje in de keuken bij Hotel Land-

goed De Holtweijde in Lattrop-Breklenkamp en hielp mee bij

machinefabriek Geurtsen in Deventer. Directeur Patrick Geurt-

sen: “Erg goed dat politici de tijd en moeite nemen om zich te

verdiepen in het Midden- en Kleinbedrijf. Er wordt wel gezegd

dat het MKB en familieb-edrijven de banenmotoren van onze

economie zijn. Ik vind het fi jn dat gedeputeerde Eddy van

Hi-jum echt wilde ervaren hoe het er in dit familiebedrijf aan

toegaat. Tijdens zijn stage heeft hij onder andere geleerd om

te lassen. Hij heeft dus met eigen ogen kunnen zien wat daar

allemaal bij komt kijken.”

Nieuwe subsidieregeling:

Sportverenigingen kunnen nog meer Groene Euro’s Scoren!

Sportverenigingen kunnen 30% subsidie krijgen bij de aan-

koop van bijvoorbeeld zonneboilers, zonnepanelen, ledver-

lichting en isolatie. Heeft de club vooraf een energiescan

laten maken? Dan wordt deze subsidie verhoogd met € 500,-.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet de sport-

club zelf minimaal € 3.000 investeren in duurzame maatrege-

len. Ook interessant: het wordt mogelijk om bij de Stichting

Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling te krijgen voor

een lening waarmee duurzame investeringen kunnen worden

gedaan.

Energiescan

Veel Overijsselse sportverenigingen hebben de afgelopen

jaren een energiescan laten uitvoeren. Ook zij krijgen deze

bonus, als ze vanaf 1 januari 2016 energiebesparende

maatregelen uitvoeren die gebaseerd zijn op de energies-

can. De kosten van de energiescan zijn normaal gesproken

€ 450,- maar door een bijdrage van de provincie Overijssel

kan deze voor slechts € 250,- (incl. BTW € 302,50) worden

aangeboden. Heeft uw sportvereniging nog geen energie-

scan laten uitvoeren? Doe dat dan zo snel mogelijk, want op

dit moment is er nog budget voor 140 scans via het project

Groene Euro’s Scoren. Meer informatie:

www.groeneeurosscoren.nl.

In het kortRedactie: Hanneke PostmaAdres: postbus 10078, 8000 GB ZwolleMail: [email protected]

Speuren naar nachtdieren en uitleg krijgen over de sterrenhemel? Tijdens de Nacht van de Nacht, op zaterdag 24 oktober, is dat mogelijk op honderden locaties in Nederland.

In Overijssel organiseren Natuur en Milieu Overijssel met een

aantal lokale natuur- en milieuorganisaties op meer dan 25

locaties ‘duistere’ activiteiten voor jong en oud. De beleving

De energierekening van de meeste sportverenigingen kan nog fl ink omlaag, vindt het ministerie van Volksge-zondheid, Welzijn en Sport. Daarom biedt het ministe-rie hen een aantrekkelijke subsidie.

van de donkere nacht en het belang van duisternis

voor mens en dier staan daarbij centraal.

Lichtvervuiling

Lichtvervuiling is één van de grootste veranderingen

in ons milieu. Denk aan de helverlichte koeienstal-

len, kassen, verlichte monumentengevels, beveili-

gingsschijnwerpers in tuinen of het dicht verlichte

wegennet. Licht lijkt een onlosmakelijk bijeffect van

de verstedelijking en de 24-uurseconomie. Het is

nagenoeg onmogelijk om nog plekjes te vinden waar

de hemel echt donker is. Vooral dieren, maar ook de

mens en de planten, hebben hier last van. Daarom

werken gemeenten, natuurorganisaties en de provin-

cie Overijssel samen aan bewust verlichten; ‘donker

waar het kan en licht waar het moet.’

Activiteiten

Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de

nacht eigenlijk is. Kijk voor verschillende activiteiten

bij u in de buurt, op

www.nachtvandenacht.nl/activiteiten.

Nacht van de Nacht

Beleef het donker!

Dagje weg in de herfstvakantie? Ga eens met het

OV! Wist je dat kinderen met het Kids Vrij abon-

nement ook gratis gebruik kunnen maken van een

aantal buslijnen in de regio?

Schaf gratis een Kids Vrij abonnement aan voor je

kind via www.ns.nl/kidsvrij (je kind moet wel be-

schikken over een persoonlijke OV chipkaart).

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op

www.ervaarhetov.nl.

Reis voordeling naar Dierenpark Emmen en koop

een combiticket. Een ticket, voor bus, trein en

de entree. Hoe werkt het? Je betaalt de normale

entreeprijs plus € 1,- voor het vervoer. Je kunt dan

van zowel bus als trein gebruik maken. Let op: niet

overal in Overijssel geldt deze actie. Kijk voor meer

informatie op www.ervaarhetov.nl.

Kids Vrij: gratis met bus en trein

Combiticket: dierenpark Emmen

De Reizende Overijsselaar 2014Het totaal aantal gereisde kilometers in 2014 door de Overijsselse bevolking.

Bron: CBS. www.cijfersenkaarten.nl

10%

3%9%

8%

49%

22%lopen

fiets

overig

trein

autopassagier

autobestuurder

14 miljard kilometers

Afname woon-werk verkeer

Toename recreatief verkeervisite, sport, horeca en hobby

2011 2012 2013 2014

10

5

0

km per persoon per dag

2011 2012 2013 2014

10

5

15

15

0

km per persoon per dag

Dag van de DuurzaamheidDoor heel Nederland vinden, voor het zevende jaar, duizen-

den duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particu-

lieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Samen laten we zien hoe duurzaamheid past in ons dagelijks

leven. Kijk op www.dagvandeduurzaamheid.nl.

23 oktober rondleiding Archeologisch Depot

In het provinciaal depot in Deventer worden archeo-

logische vondsten uit de hele provincie Overijssel

opgeslagen en beheerd. Nieuwsgierig? Kom op 23

oktober kijken en ontdek zelf welke bodemschat-

ten er achter de dikke muren schuil gaan! Meld je

wel van tevoren aan. Kijk voor meer informatie op

www.overijssel.nl/archeologie.

Energieadviseur aan het werk (foto Marcel Klein Breteler)

Edwin Everts (links) leert gedeputeerde van Hijum (rechts) lassen.

Het Overijsselse Midden- en Kleinbedrijf heeft de mogelijkheid om het economisch beleid van provincie Overijssel aan te scherpen met beide handen aange-grepen. Ruim 70 bedrijven wilden gedeputeerde Eddy van Hijum graag een stageplaats bieden. De gedeputeerde heeft ondertussen zelfs zijn eerste stagedag er al op zitten.

Op deze pagina vind je informatie over jouw provincie Overijssel

Gedeputeerde van Hijum loopt stage:

“Ik wil weten wat ondernemers bezighoudt!”

Volg ons op Twitter:

@provoverijssel

Ervaringen uitwisselen

Na afl oop van de in totaal acht stages volgt een bijeenkomst

waar ervaringen uitgewisseld worden en de basis wordt

gelegd voor de aanscherping van het economische beleid

van provincie Overijs-sel. Voor deze bijeenkomst worden alle

70 bedrijven uitgenodigd die zich voor een stage hebben

aangemeld.

Een sterke regionale economie en groei van de werkgelegen-

heid, dat is de kern van het economische be-leid van provincie

Overijssel. Dit beleid kan alleen succesvol zijn wanneer het

tegemoet komt aan de wen-sen van het bedrijfsleven. “Ik

wil graag weten wat MKB-ondernemers bezighoudt”, vertelt

gedeputeerde Eddy van Hijum. “Waar zij kansen zien en waar

ze tegenaan lopen. We hebben ons voorheen vooral gericht

op een aantal topsectoren in Overijssel, maar onze provincie

telt natuurlijk ook veel MKB-bedrijven. Die hebben we heel

erg nodig om voor een groei van het aantal banen te zorgen.

Door stage te lopen, hoop ik van de bedrijven te horen we

daar als provincie actief aan kunnen bijdragen.”

Leren lassen

Op vrijdag 18 september vond de eerste stagedag plaats.

Eddy van Hijum nam een kijkje in de keuken bij Hotel Land-

goed De Holtweijde in Lattrop-Breklenkamp en hielp mee bij

machinefabriek Geurtsen in Deventer. Directeur Patrick Geurt-

sen: “Erg goed dat politici de tijd en moeite nemen om zich te

verdiepen in het Midden- en Kleinbedrijf. Er wordt wel gezegd

dat het MKB en familieb-edrijven de banenmotoren van onze

economie zijn. Ik vind het fi jn dat gedeputeerde Eddy van

Hi-jum echt wilde ervaren hoe het er in dit familiebedrijf aan

toegaat. Tijdens zijn stage heeft hij onder andere geleerd om

te lassen. Hij heeft dus met eigen ogen kunnen zien wat daar

allemaal bij komt kijken.”

Nieuwe subsidieregeling:

Sportverenigingen kunnen nog meer Groene Euro’s Scoren!

Sportverenigingen kunnen 30% subsidie krijgen bij de aan-

koop van bijvoorbeeld zonneboilers, zonnepanelen, ledver-

lichting en isolatie. Heeft de club vooraf een energiescan

laten maken? Dan wordt deze subsidie verhoogd met € 500,-.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet de sport-

club zelf minimaal € 3.000 investeren in duurzame maatrege-

len. Ook interessant: het wordt mogelijk om bij de Stichting

Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling te krijgen voor

een lening waarmee duurzame investeringen kunnen worden

gedaan.

Energiescan

Veel Overijsselse sportverenigingen hebben de afgelopen

jaren een energiescan laten uitvoeren. Ook zij krijgen deze

bonus, als ze vanaf 1 januari 2016 energiebesparende

maatregelen uitvoeren die gebaseerd zijn op de energies-

can. De kosten van de energiescan zijn normaal gesproken

€ 450,- maar door een bijdrage van de provincie Overijssel

kan deze voor slechts € 250,- (incl. BTW € 302,50) worden

aangeboden. Heeft uw sportvereniging nog geen energie-

scan laten uitvoeren? Doe dat dan zo snel mogelijk, want op

dit moment is er nog budget voor 140 scans via het project

Groene Euro’s Scoren. Meer informatie:

www.groeneeurosscoren.nl.

In het kortRedactie: Hanneke PostmaAdres: postbus 10078, 8000 GB ZwolleMail: [email protected]

Speuren naar nachtdieren en uitleg krijgen over de sterrenhemel? Tijdens de Nacht van de Nacht, op zaterdag 24 oktober, is dat mogelijk op honderden locaties in Nederland.

In Overijssel organiseren Natuur en Milieu Overijssel met een

aantal lokale natuur- en milieuorganisaties op meer dan 25

locaties ‘duistere’ activiteiten voor jong en oud. De beleving

De energierekening van de meeste sportverenigingen kan nog fl ink omlaag, vindt het ministerie van Volksge-zondheid, Welzijn en Sport. Daarom biedt het ministe-rie hen een aantrekkelijke subsidie.

van de donkere nacht en het belang van duisternis

voor mens en dier staan daarbij centraal.

Lichtvervuiling

Lichtvervuiling is één van de grootste veranderingen

in ons milieu. Denk aan de helverlichte koeienstal-

len, kassen, verlichte monumentengevels, beveili-

gingsschijnwerpers in tuinen of het dicht verlichte

wegennet. Licht lijkt een onlosmakelijk bijeffect van

de verstedelijking en de 24-uurseconomie. Het is

nagenoeg onmogelijk om nog plekjes te vinden waar

de hemel echt donker is. Vooral dieren, maar ook de

mens en de planten, hebben hier last van. Daarom

werken gemeenten, natuurorganisaties en de provin-

cie Overijssel samen aan bewust verlichten; ‘donker

waar het kan en licht waar het moet.’

Activiteiten

Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de

nacht eigenlijk is. Kijk voor verschillende activiteiten

bij u in de buurt, op

www.nachtvandenacht.nl/activiteiten.

Nacht van de Nacht

Beleef het donker!

Dagje weg in de herfstvakantie? Ga eens met het

OV! Wist je dat kinderen met het Kids Vrij abon-

nement ook gratis gebruik kunnen maken van een

aantal buslijnen in de regio?

Schaf gratis een Kids Vrij abonnement aan voor je

kind via www.ns.nl/kidsvrij (je kind moet wel be-

schikken over een persoonlijke OV chipkaart).

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op

www.ervaarhetov.nl.

Reis voordeling naar Dierenpark Emmen en koop

een combiticket. Een ticket, voor bus, trein en

de entree. Hoe werkt het? Je betaalt de normale

entreeprijs plus € 1,- voor het vervoer. Je kunt dan

van zowel bus als trein gebruik maken. Let op: niet

overal in Overijssel geldt deze actie. Kijk voor meer

informatie op www.ervaarhetov.nl.

Kids Vrij: gratis met bus en trein

Combiticket: dierenpark Emmen

De Reizende Overijsselaar 2014Het totaal aantal gereisde kilometers in 2014 door de Overijsselse bevolking.

Bron: CBS. www.cijfersenkaarten.nl

10%

3%9%

8%

49%

22%lopen

fiets

overig

trein

autopassagier

autobestuurder

14 miljard kilometers

Afname woon-werk verkeer

Toename recreatief verkeervisite, sport, horeca en hobby

2011 2012 2013 2014

10

5

0

km per persoon per dag

2011 2012 2013 2014

10

5

15

15

0

km per persoon per dag

Dag van de DuurzaamheidDoor heel Nederland vinden, voor het zevende jaar, duizen-

den duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particu-

lieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Samen laten we zien hoe duurzaamheid past in ons dagelijks

leven. Kijk op www.dagvandeduurzaamheid.nl.

23 oktober rondleiding Archeologisch Depot

In het provinciaal depot in Deventer worden archeo-

logische vondsten uit de hele provincie Overijssel

opgeslagen en beheerd. Nieuwsgierig? Kom op 23

oktober kijken en ontdek zelf welke bodemschat-

ten er achter de dikke muren schuil gaan! Meld je

wel van tevoren aan. Kijk voor meer informatie op

www.overijssel.nl/archeologie.

Energieadviseur aan het werk (foto Marcel Klein Breteler)

Edwin Everts (links) leert gedeputeerde van Hijum (rechts) lassen.

www.tuincentrumwierden.nl | Vriezenveenseweg 31 | Wierden, 0546-576273

OP=OP

OP=OP

-50%

-50%

OP=OP

alles-50%

OP=OP

-50%

-50%Profiteer in

planttijd vanonze grootseleegverkoop!

Alle bomen - heesters - plantenmoeten het terrein verlaten!

OP=OP

‹ www.weekbladdekoerier.nl De Koerier · woensdag 30 september 2015 · 28

Volkorenconcert in kerk

In de hervormde kerk in Den Ham wordt zaterdag 10 oktober om 19.30 uur met meer dan vierhonderd zangers een volkorenconcert gehouden.

DEN HAM - Het zijn de zan-gers van de vier koren die dirigent Gezinus Veldman onder zijn hoede heeft: Het Groot Nederlands Man-nenkoor, het Hoogeveens Christelijk Mannenkoor, het Ommer Mannenkoor en het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop. Het liturgisch centrum en

de beide zijbeuken van de kerk zullen geheel in beslag worden genomen door deze koren. De koren zullen als één groot geheel optreden.Dit massakoor wordt terzij-de gestaan door een aantal solisten van naam en faam, te weten de uit Iran afkom-stige tenor Reza Ranjazmay, Aarnoud de Groen op orgel, en Arjan en Edith Post op trompet. Alles staat onder de muzi-kale leiding van dirigent en pianist Gezinus Veldman.Op het anderhalf uur duren-de programma staan prach-tige liederen zoals Bei Dir ist das Licht van Dietrich

Bonhoeffer, Jesus bleibet meine Freude van J.S. Bach, Glocken der Liebe van W.A. Mozart, Halleluja van Leo-nard Cohen, het Wolgalied van Franz Lehar, en In His love van Mark Paterson.

Kaarten à 10 euro zijn ver-krijgbaar bij de koorleden van de vier koren, bij de Bruna in Vroomshoop en de Readshop in Den Ham. Men kan ook een kaartje reserveren door een mail te sturen naar [email protected].

Het concert begint 10 okto-ber om 19.30 uur, kerkzaal open vanaf 18.45 uur.

Met meer dan vierhonderd zangers wordt zaterdag 10 oktober een concert gehouden in de hervormde kerk in Den Ham. Ook de uit Iran afkomstige tenor Reza Ranjazmay is aanwezig.Schapen ‘snoeien’ begroeiing

VRIEZENVEEN - Op de oe-vers en in het veengebied langs de Verbindingslei-ding die evenwijdig loopt met het Hazenpad in Vrie-zenveen, houden schapen de begroeiing kort. Het zijn dertig rammen van Vereniging Het Veen-schap. De ooien (circa tachtig) lopen op de heide rond Vriezenveen. ‘‘Als waterschap Vecht-stromen krijgen we soms onverwacht en spontaan hulp aangeboden’’, vertelt Herman Berkhof. Hij is gebiedsbeheerder en verantwoordelijk voor onderhoud. ‘‘Zo werd ik

een tijd geleden gebeld door Hans Fokke uit Vriezenveen. Hij maakt deel uit van een groep landeigenaren en natuur-liefhebbers, verenigd in Het Veenschap. Hun doel is om met medewerking van schapen de oorspron-kelijke begroeiing terug te brengen in het gebied. Als waterschap juichen we samenwerking toe met dergelijke verenigingen. Voor onszelf is deze hulp zeer welkom, maar ook voor de bewoners en toe-risten in het gebied. Want zeg nou zelf, het is toch een prachtig plaatje, zo’n

kudde schapen in het veld en langs het water?’’Ook Het Veenschap is blij met de samenwerking. ‘‘Onze schapen knabbelen jonge berkjes weg en op-slag van andere struiken en bomen. Zo ontstaat er ruimte voor heide, mossen en grassen op het land en langs de waterkant’’, legt Fokke uit. ‘‘We werken met mobiele afrastering. Dat wil zeggen dat we het gaas, waarmee we de schapen enigszins bij elkaar houden, van tijd tot tijd verplaatsen zodat de dieren steeds voldoende te eten hebben.’’

Kerken willen inzicht of ze nog bestaansrechten hebbenKLOOSTERHAAR/ SIBCULO - Wie in Kloosterhaar of Sib-culo woont, weet ongetwij-feld waar de kerk staat. Aan de openbare weg, duidelijk zichtbaar voor iedereen. Alle inwoners van het dorp kennen de gebouwen aan de buitenkant. Maar kennen zij de kerk ook van binnen? Speelt het geloof voor hen een rol in hun dagelijks le-ven? Voelen zij zich betrok-ken bij een kerk gemeen-schap?Deze en nog vele andere vragen komen aan bod in het grootschalig onderzoek

dat dit najaar plaats heeft in Kloosterhaar en Sibculo. Kerkleden bezorgen in de tweede week van november huis aan huis enquêtefor-mulieren in de beide dor-pen. De inwoners wordt ge-vraagd hun mening te geven over allerlei zaken die met geloofsbeleving en kerkbe-trokkenheid te maken heb-ben. De projectgroep “Onze kerk – onze toekomst” inventa-riseert de antwoorden. De resultaten van de enquête moeten inzicht geven op de vraag of de kerk ter plaatse

nog bestaansrecht heeft in de toekomst: vaart de kerk van nu nog wel de juiste koers of zijn veranderingen nodig. Ter voorbereiding op deze enquête zal de project-groep een presentatie in de plaatselijke kerken verzor-gen. De presentatie heeft plaats tijdens de ochtenddiensten op de volgende zondagen: 27 september in de Kloos-terkerk in Sibculo, 4 oktober in het multifunctionele cen-trum de Horst in Sibculo en 11 oktober in de hervormde kerk in Kloosterhaar.

shirts v.a.

pullovers/sweaters/vesten v.a.

spijkerbroeken v.a.

t-shirts (lange mouw) v.a.

winterjacks v.a.

v.a.v.a.

pullovers/sweaters/pullovers/sweaters/v.a.v.a.

v.a.v.a.

v.a.v.a.

v.a.v.a.

39.95

49.95

39.95

14.95

79.90

In Haaksbergen: 4 etages vol betaalb

are

heren-, jonge dames-, jeans-, kids

-

en... leermode voor dames en heren!

volop

shirts shirts shirts shirts shirts shirts shirts 39.39.39.39.39.39.39.959595

betaalbare najaars

mode

Hoofdvestiging: HAAKSBERGEN Molenstraat 12-14 Filialen: ALMELO Grotestraat 32, BORNE Nieuwe Markt 12a, EIBERGEN Brink 9a,ENSCHEDE De Heurne 21c, GOOR Grotestraat 95, GROENLO Beltrumsestraat 24, HARDENBERG Oosteinde 20, HENGELO Wemenstraat 11-13, LICHTENVOORDE Rapenburgsestraat 18, LOSSER De Brink 29, NEEDE Oudestraat 40, NIJVERDAL Grotestraat 194, OLDENZAAL Deurningerstraat 6,

RAALTE Grotestraat 17a, RIJSSEN Haarstraat 41, TUBBERGEN Grotestraat 55b, VRIEZENVEEN Westeinde 48d

www.hetbroekenhuis.nl

Hoofdvestiging: HAAKSBERGEN Molenstraat 12-14 Hoofdvestiging: Filialen: ALMELO Grotestraat 32, BORNE Nieuwe Markt 12a, EIBERGEN Brink 9a,Filialen:

Regio Dating Vrouw zoekt Man

VROUWEN: BEL GRATIS! Bel naar 0800-4122 en spreek een advertentie in of kom direct live in gesprek met leuke mannenof kom direct live in gesprek met leuke mannen

Hallo ik ben een leuke vrouw van 46 jaar en ik kom uit Scherpenzeel. Ik wil graag een leuke man leren kennen. Wil je een leuke date? Reageer en bel. 0906-10.10.162 Box:179774

Ik ben Annemarie een leu-ke vrouw van 55 jaar en ik zoek een leuke vriend die vrijgezel is. Ben jij die leuke man en heb je interesse? 0906-10.10.162 Box:328581

Ik ben een slanke blondine van 35 jaar. Ik heb veel ta-toages. Ik ben op zoek naar een leuke man voor een gezellig contact. Wie wil er met mij afspreken? Bel me 0906-10.10.162 Box:302315

Dag mannen hier met Cor-rie een vrouw van 58 jaar uit de regio van Breda, Ik zoek een sportieve, lieve man. Ik ben op zoek naar een serieuze relatie jij ook? 0906-10.10.162 Box:218117

Hoi ik ben Lian een leuke roodharige dame en ik zou graag een avondje met je willen stappen. Interesse? 0906-10.10.162 Box:934380

Ik ben een lieve vrouw van 76 jaar. Graag zou ik een leuke beschaafde man willen ontmoeten 75+. Ik woon in Nijmegen. Bel je? 0906-10.10.162 Box:343451

Ik ben Eline en ik ben op zoek naar een lieve en spontane man voor vriend-schap. Ik zie er leuk en ver-zorgd uit. Wil je meer we-ten? Laat dan een berichtje achter op mijn boxnummer 0906-10.10.162 Box:835312

Ik ben een vlotte vrouw 70+ Ik ben erg sportief en sta nog volop in het leven. Bel 0906-10.10.162 Box:601376

MARSJA 46 JAAR. Hoi ik ben een volslanke dame

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Mededelingen

ESTHER Box: 3681Ik ben heldervoelend en helder- wetend en werk met gidsen. U bent welkom met al uw vragen. Samen komen we eruit!

Bel 0909-1447 Box: 3681

LOES Box: 3727Medium-Tarotiste. Schroom niet om mij te consulteren, en- kel uw voornaam is voldoende. Ik ben eerlijk en duidelijk.

Bel 0909-1447 Box: 3727

MIRJAM Box: 3780Als heldervoelend HSP-er en levenscoach help ik u om het beste uit uzelf te halen. Ik ana- lyseer uw dromen en ziektes.

Bel 0909-1447 Box: 3780

Feestdagen & Evenementen

Braderieën & Markten10-11 okt. Vliegveldmarkt

VLO-CURIOSA-VERZAMELVliegveld Twente 400 kr.

DonEvents.nl 0294-237320

31 okt. & 1 nov. VLOOIEN-MARKT Hengelo-HazemeijerDonevents.nl 0294-237320

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Huis & Tuin

In en Om de Tuin

Wij hebben een grote keuze inbestrating tegen scherpe prijzen

Kom naar ons tuincentrum om de collectie te bekijken,en vraag naar de prijzen.

Tuincentrum Bloemsierkunst Hoveniersbedrijf OdinkTel. 0548-613420 www.tuincentrumodink.nl

Graszoden € 2,50 per m² (op bestelling)Tuincentrum Bloemsierkunst Hoveniersbedrijf Odink

Tel. 0548-613420 www.tuincentrumodink.nl

Totale KWEKERIJ-OPRUI-MING, tot 50% korting o.a.laurier, buxus, rhododen-drons. Particuliere verkoopvrij. en zat. HandelscentrumWolbrink, Schapendijk 14,Wierden Notter 0546-574687

Auto & Vervoer

Te koop gevraagd

SLOOP- en SCHADEAUTO'St.k. gevr. E. Exel, Königweg5, Almelo. Tel. 0546-824921.

Werk & Inkomen

Logistiek & TransportWij zijn op zoek naar CHAUF-FEURS part. (m/v) voor hetvervoer van leerlingen naarscholen en cliënten naar zor-ginstellingen. Het werk is inuw eigen regio en verloningo.b.v. CAO. Opleiding wordtbegeleid. Interesse? Neemcontact op door het sollicita-tieformulier op www.klompgroep.nl in te vullen.

(Para) Medisch

G E Z O C H T :

-Manueeltherapeuten een

-Oedeemtherapeuteventueel i.o. voor praktijk

in medischcentrum teAlmelo . Inl.: Hanny de Vries.

06 - 48 05 83 32

Overig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

Sportjournalistbij Heracles AlmeloHerakids Mediadag

Je kunt meedoen aan twee verschillende workshops, bijvoorbeeld:Voor de camera | Het radioverslag | Interviewtechnieken | Opmaak krant| Fotografie | Rondleiding door het stadion | Het wedstrijdverslag

Voor leden van de Kidsclub van Heracles Almelo is dezedag gratis. Niet-leden betalen €5,-. Aanmelden kan totuiterlijk donderdag 15 oktober 17.00. De mediadag iseen samenwerking van Heracles Almelo enDe Twentsche Courant Tubantia.

Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en wil jij later fotograaf of sportjournalistworden? Meld je dan snel aan voor de Mediadag bij Heracles Almelo insamenwerking met De Twentsche Courant Tubantia! Deze mediadag isop dinsdag 20 oktober in het Heracles Almelo Stadion.

Wil jijmeedoen?

Ga naarwww.herakids.nlen meld je aan!

de

krac

ht

van

du

bb

el

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Bestel nu

weekkrant.nl/

webw

inkel

Altijd en overal klaar voor iedere klus!

elders499,-

199,-199,

Deze gereedschapswagen is uitermate

handig voor in uw werkplaats, garage

of schuur en geschikt voor professioneel

gebruik!

Elk gereedschap heeft zijn eigen plekje

in de la waardoor u direct kunt zien of

uw 92-delige gereedschapswagen weer

compleet is nadat de klus is geklaard.

in de la waardoor u direct kunt zien of

uw 92-delige gereedschapswagen weer uw 92-delige gereedschapswagen weer

compleet is nadat de klus is geklaard.

Kijk in de webwinkel voor de volledige inhoud van de gereedschapswagen

‹ www.weekbladdekoerier.nl De Koerier · woensdag 30 september 2015 · 31

Irma Weersink is begonnen als directeur van De Blokstoeke.

WESTERHAAR - Irma Weersink is begonnen als directeur van OBS De Blokstoeke in Westerhaar. “Al veel jaren ben ik verbonden met de Blokstoeke. In 1983 ben ik als leerkracht in de onderbouw begonnen. Na enkele jaren werd ik ook ingezet in de midden- en bovenbouw. Met veel plezier heb ik voor de klas gestaan en toen diende zich een nieuwe uitdaging aan, ik werd IB-er, in deze functie heb ik ontzettend veel geleerd. De laatste jaren heb ik als locatieleider ook de nodige ervaring opgedaan om het team aan te sturen, mocht dat nodig zijn. En nu krijg ik als direc-teur de kans om mijn ervaring - zowel praktisch als theore-tisch - samen met leerkrachten, ouders en leerlingen in te zetten om de school een eigen gezicht te geven.”

Nieuwe directeur Blokstoeke

Juliana heeft een tv gekregen van Bloemendal Assurantiën.

DEN HAM – Muziekvereniging Juliana Den Ham beschikt in het nieuwe onderkomen aan de Slingerweg in het dorp over een gloednieuwe led-tv. De televisie is een geschenk van het bedrijf Bloemendal Assurantiën, dat het toestel aanbood vanwege de verhuizing van de vereniging naar het nieuwe gebouw. “Net als ons bedrijf staat muziekvereniging Juliana mid-denin de samenleving. De vereniging heeft een belangrijke maatschappelijke functie in het dorp en die ondersteunen wij van harte,” aldus Erik Hemmink, algemeen directeur van het assurantiebedrijf. Hij overhandigde de televisie aan zijn achterneef Allert Hemmink, een trouw lid van de Ham-mer vereniging.

Verrassing voor Juliana

Jacqueline Fikkert met een aanhanger vol verhuispakketten.

VRIEZENVEEN - In juni dit jaar werd C1000 Fikkert in Vrie-zenveen gesloten om enkele weken later weer te openen als Jumbo Fikkert. Om de opening van de nieuwe winkel te vieren konden klanten sparen voor een verhuispakket. Dankzij de mede-werking van Jacqueline Fikkert, eigenaar van Jumbo Fik-kert, konden klanten hun spaarzegels ook doneren aan Stichting Manna, de voedselbank. Deze actie leverde wel een heel mooi resultaat op: er konden maar liefst honderdvijftig pakketten in ontvangst worden genomen. Stichting Manna is erg blij met deze opbrengst en bedankt iedereen die hieraan bijgedragen heeft.

Pakketten voor Manna

Ezra heeft de wedstrijd van het jongerenwerk gewonnen.

DEN HAM - Ezra Mollen heeft de kleurwedstrijd van Stich-ting Jongerenwerk Den Ham (SJDH) gewonnen. Jongerenwerkers van de stichting stonden op de Hammer-brinkdag met een kraam en deelden onder meer kleurplaten uit voor een kleurwedstrijd. De zesjarige Ezra uit Den Ham heeft gezorgd voor een prach-tig resultaat.

Niet alleen heeft ze erg mooi binnen de lijntjes gekleurd en de dieren de juiste kleur gegeven, ook heeft ze door middel van knippen en plakken de tekening een mooie achtergrond gegeven. Ezra heeft een mooi prijzenpakket gewonnen.

Ezra (6) wint kleurwedstrijdDEN HAM - In de Rank aan de Brinkstraat in Den Ham houdt PCOB Den Ham op 14 oktober om 14.30 uur een bijeenkomst. Alkema uit Hooghalen is uitgenodigd om te vertellen over het boer zijn in Brazilië. Hij is in de jaren ‘60 als jongen van 20 jaar naar Brazilië ver-trokken om daar te boeren. Dit heeft hij 8 jaar gedaan. In het jaar 2000 is hij terug gegaan naar de plaats waar hij toen woonde en heeft de hele ontwikkeling van het platteland bekeken. Hij wil bezoekers graag meene-men op deze reis. Het belooft een interessante reis te worden

Bijeenkomst PCOB

Moralafauteuil. Normaal 599,- nu met jubileumkorting

voor 524,-

Coast hoekbank van 1499,- voor 1199,-

Montino 3-zitsbank. Normaal 799,- met jubileumkorting voor 699,-

Valori eettafel 240x100 cm. Normaal 949,- met jubileumkorting

voor 830,-

Namia hoekbank. Uitvoering volledig in stof.Normaal 1999,- met jubileumkorting voor 1749,-

Cambridge woonprogrammadressoir 799,-

tv dressoir 499,-salontafel 399,-UIT VOORRAAD

LEVERBAAR!

Adele 2 + 2,5 zits in congoleder van 1599,- nu 999,-

OP=OP

Aymee hoekbank vanaf 1095,-

Cadira eetkamerstoel Normaal 279,- met jubileumkorting

voor 244,-

ALLE EETKAMER

STOELEN UIT DE PROFIJT COLLECTIE

6eGRATIS

Gabia eetkamerstoel. Normaal 129,- met jubileumkorting voor 113,-

De grootste woonboulevard van Oost-NederlandWesteinde 660 - Vriezenveen - Telefoon 0546 - 55 99 55 www.lowikmeubelen.nl

* Vra

ag n

aar d

e vo

orw

aard

en in

de

win

kel.

Ond

er v

oorb

ehou

d va

n dr

uk- e

n ze

tfou

ten.

VOLG ONS OP FACEBOOK

Celino hoekbank (vaste uitvoering) van 1899,- voor 1499,-

Barmen hoekbank voor 599,-

WOONZINNIG

VEELVOORDEEL

NU 12,5% JUBILEUMKORTING OP DE IN.HOUSE COLLECTIE IN DEZE ADVERTENTIE

BESTAAT 12½ JA AR

Sundset eetkamerstoel nu 139,-