DE HEILIGE GEEST +

of 29 /29

Embed Size (px)

description

 

Transcript of DE HEILIGE GEEST +

Page 1: DE HEILIGE GEEST +
Page 2: DE HEILIGE GEEST +
Page 3: DE HEILIGE GEEST +
Page 4: DE HEILIGE GEEST +

37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende:

Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke !

38. Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn

binnenste vloeien.39. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij,

die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Page 5: DE HEILIGE GEEST +
Page 6: DE HEILIGE GEEST +
Page 7: DE HEILIGE GEEST +
Page 8: DE HEILIGE GEEST +
Page 9: DE HEILIGE GEEST +
Page 10: DE HEILIGE GEEST +
Page 11: DE HEILIGE GEEST +
Page 12: DE HEILIGE GEEST +
Page 13: DE HEILIGE GEEST +
Page 14: DE HEILIGE GEEST +
Page 15: DE HEILIGE GEEST +
Page 16: DE HEILIGE GEEST +
Page 17: DE HEILIGE GEEST +
Page 18: DE HEILIGE GEEST +
Page 19: DE HEILIGE GEEST +
Page 20: DE HEILIGE GEEST +
Page 21: DE HEILIGE GEEST +
Page 22: DE HEILIGE GEEST +
Page 23: DE HEILIGE GEEST +
Page 24: DE HEILIGE GEEST +
Page 25: DE HEILIGE GEEST +
Page 26: DE HEILIGE GEEST +
Page 27: DE HEILIGE GEEST +
Page 28: DE HEILIGE GEEST +
Page 29: DE HEILIGE GEEST +