De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

of 39 /39
The Heckman Curve Equation Pedro De Bruyckere (@thebandb)

Embed Size (px)

Transcript of De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Page 1: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

The Heckman Curve Equation

Pedro De Bruyckere(@thebandb)

Page 2: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Belangrijk uitgangspunt:

Page 3: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

“Geboren worden = grootste bron

ongelijkheid”

Page 4: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Carneiro & Heckman, 2003

Page 5: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

“1 euro investeren in een peuter of kleuter levert 10 keer meer op dan

later.”

Page 6: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Vroeg = voor vijfde verjaardag

Page 7: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Maar…

Page 8: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

“It’s a bit more complicated than that”© Ben Goldacre

Page 9: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Argumenten:

Page 10: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

1. Voorkomen verhoogde risicofactoren

kinderen uit gezinnen lage SES

(Doylet et al. 2009)

Page 11: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Voorbeeld: taalachterstand ontstaat

al in de eerste 2 levensjaren

(Fernald et al. 2013)

Page 12: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Voorbeeld: “Toxic stress”

(Schonkof et al. 2012)

Page 13: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

2. ontwikkelings- en neurowetenschappelijk onderzoek

(Doyle et al., 2009, Heckman, 2007 & Knudsen et al., 2006)

Page 14: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Verwarring gevoelige versus kritische periodes

Page 15: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Verschil tussenhoop en determinisme.

Page 16: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

3. technologische en economische argumenten

(Heckman, 2007 & Knudsen et al., 2006)

Page 17: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Oorspronkelijke kritiek:

Page 18: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Basis voor theorie:

• High/Scope Perry Preschool Project, • Carolina Abecedarian Project, • Chicago Child-Parent Centers

(Heckman & Masterov, 2007)

Page 19: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Basisprojecten = kleinschalig

(Heckman, 2013).

Page 20: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Vraag -> in welke mate schaalbaar?

(Heckman, 2013).

Page 21: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Veel positieve voorbeelden, maar…

Page 22: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Zeker niet allemaal!

(Bruggers, Driessen & Gesthuizen, 2014)

Page 23: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Reviewstudies = genuanceerder

Page 24: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Blijvende meerwaarde, maar effect neemt af in tijd.

(Barnett, 2011, Nores & Barnett, 2010, Camilli et al., 2010, Guerin, 2014)

Page 25: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Belang van sustaining

Page 26: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding
Page 27: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

+ goedkope maatregelen ook later leeftijd mogelijk!

(Cook et al, 2014)

Page 28: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

(+ belang meer en beter onderzoek)

(Nores & Barnett, 2010)

Page 29: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Pedagogische bedenking:

Page 30: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Link tussen instructie en prestatiekloof

(Guerin, 2011, Hattie & Yates, 2013)

Page 31: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

“Verschoolsing” van kindertijd?

(Meijer, 2013)

Page 32: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

En/of inzetten op ondersteunen ouders?

(Mullanaithan & Datta, 2011)

Page 33: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

“So, what does it take to be a good parent? Freedom of mind.

And that is a luxury low-income parents often cannot afford.“

(Mullanaithan & Datta, 2011)

Page 34: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Aanbevelingen:

Page 35: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Investeren én onderhouden

Page 36: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Ook inzetten op ouders

Page 37: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Ambitieuze doelen

Page 38: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Niet enkel focus op kerncompetenties

Page 39: De Heckman Vergelijking: over ongelijkheid en opvoeding

Dank!