De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart...

of 22 /22
De Groene Flits digitaal weekblad voor het Groene Hart - meer dan 6.500 abonnees! Nr. 369 12 augustus 2013 Nieuws van de Stichting Groene Hart pag. 2 . Groene Hart promotie niet zonder de Stichting (2) . Emté Oudewater krijgt streekproductenschap Algemeen pag. 6 . Burgerinitiatieven goed voor natuur? . Dijksma past voorwaarden 'Groen en Doen'-subsidie aan Regio pag. 9 . Alphen Promotie stopt activiteiten . Kaag & Braassem en Nieuwkoop zoeken oplossing voor glas De Groene Flits verschijnt elke maandag om 8 uur Deadline kopij: vrijdag 18 uur U kunt zich gratis aanmelden via www.groenehart.info . Gegevens wijzigen? via link in het mailbericht. is het prachtige kwartaalmagazine van de Stichting Groene Hart. Vraag een proefnummer aan via: [email protected] Er op uit in het Groene Hart! pag. 16 . De culturele tip van de week! . De vernieuwde Culturele Agenda voor het Groene Hart

Embed Size (px)

Transcript of De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart...

Page 1: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

De Groene Flits

digitaal weekblad voor het Groene Hart - meer dan 6.500 abonnees!

Nr. 369 – 12 augustus 2013

Nieuws van de Stichting Groene Hart pag. 2

. Groene Hart promotie niet zonder de Stichting (2)

. Emté Oudewater krijgt streekproductenschap

! . Stichting presenteert businessplan Reeuwijkse Hout

. Waterliniepad krijgt uitbreiding in Vlist

. 2.000 voetbalvelden aan oppervlakte staat leeg

! . Natuurclubs: Zuid-Holland wil EHS verder uitkleden

.

door groeidenken

door groeidenken

bedrijvenbedrijventerreinbedrijvenconvenant

Algemeen pag. 6

. Burgerinitiatieven goed voor natuur?

. Dijksma past voorwaarden 'Groen en Doen'-subsidie aan

.

? . Rode lijst met bedreigde plaatsen

.

Regio pag. 9

. Alphen Promotie stopt activiteiten

. Kaag & Braassem en Nieuwkoop zoeken oplossing voor glas

doorlichten

De Groene Flits verschijnt

elke maandag om 8 uur

Deadline kopij: vrijdag 18 uur

U kunt zich gratis aanmelden via

www.groenehart.info. Gegevens wijzigen? via link in het mailbericht.

is het prachtige kwartaalmagazine van de Stichting Groene Hart. Vraag een

proefnummer aan via: [email protected]

Er op uit in het Groene Hart! pag. 16

. De culturele tip van de week!

. De vernieuwde Culturele Agenda voor het Groene Hart

. Romeinen in Zuid-Holland

Page 2: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

Stichting Groene Hart - Postbus 2074 - 3440 DB - Woerden Tel. 0348-483474 - [email protected]

2

Groene Hart promotie niet zonder

Stichting

De Stuurgroep

Groene Hart wil

samen met een

aantal gemeenten en

het bedrijfsleven een

Groene Hart

promotiebureau

opzetten. Een loffelijk

streven, maar men

vergeet een belangrijk punt: bij Groene Hart

promotie is de medewerking en ondersteuning

van de samenleving onmisbaar. Daarbij

positioneert de Stichting Groene Hart zich

nadrukkelijk, o.m. als kennisinstituut, als

recreatieondernemer, als netwerkorganisatie

en als samenwerkingspartner. In een reeks van

4 artikelen wordt die rol nader toegelicht.

De Stichting Groene Hart als

recreatieondernemer (2)

In het vorige artikel werd

de rol van de Stichting als

kennisinstituut geschetst.

De Stichting is ook al vanaf

1997 actief geweest als

recreatieondernemer. De

focus van de recreatie-

activiteiten ligt in de Oude

Hollandse Waterlinie. In

2009 werd door een aantal

vestingsteden de Unie van

Vestingsteden opgericht, waarvoor de Stichting

het secretariaat vervult. Er zijn inmiddels 100

km aan lange-afstandspaden en een tiental

waterlinieommetjes aangelegd. Via wandel- en

fietsgidsen en zomerfestivals probeert de

Stichting de waterlinie tot leven te wekken; een

grote publiekstrekker daarbij is het Leger langs

de linie.

De visie van de Stichting

Page 3: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

Stichting Groene Hart - Postbus 2074 - 3440 DB - Woerden Tel. 0348-483474 - [email protected]

3

Daarnaast organiseert de Stichting elk jaar

exposities over onderwerpen als waterlinie,

industrieel erfgoed en kunst en cultuur; de

expositie Levend erfgoed (over oude

ambachten) trok dit voorjaar meer dan 2.500

bezoekers in

Woerden.

Uiteraard neemt de

Stichting ook deel

aan activiteiten als

de Maand van het

Groene Hart en de

Week van de Smaak;

via haar glossy

kwartaalblad Groene

Hart Leven worden

recreatie-activiteiten

in de schijnwerpers

geplaatst. Veel recreatie-ondernemers – zoals

bijv. De Boerinn, Kamerijck, Golfbaan Hitland

en De Schaapskooi Ottoland – adverteren

regelmatig in het blad.

Tenslotte heeft de Stichting jarenlang twee

bezoekerscentra draaiend gehouden: een in

station Woerden en de Hartloper in de

Reeuwijkse Hout. Door bezuinigingen moesten

deze centra vorig jaar helaas worden gesloten.

Maar door het infocentrum te combineren met

de verkoop van streekproducten in de Groene

Hart Winkel in Woerden is er nu weer een

goede exploitatiebasis gevonden.

Samenvattend: de Stichting Groene hart is niet

weg te denken als actieve recreatieondernemer

in het Groene Hart.

Page 4: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

Stichting Groene Hart - Postbus 2074 - 3440 DB - Woerden Tel. 0348-483474 - [email protected]

4

Nieuw streekproductenschap in Emté

Oudewater

De Groene Hart Winkel in Woerden breidt het

aantal verkooppunten steeds verder uit.

Behalve in de Jumbo Tournoysveld Woerden en

de C 1000 Snel & Polanen worden er nu ook

streekproducten verkocht in de Emte in

Oudewater. Hierbij gaat het o.m. om meel van

korenmolen De Windhond uit Woerden, bier

van brouwerij De Molen, vruchtensappen van

Schulp en honing van Imkerij van De Koning.

Ook elders in het Groene Hart zijn afspraken

gemaakt met supermarkten, slijterijen,

benzinepompen en restaurants.

Levend Erfgoed te zien in gemeentehuis Bodegraven-Reeuwijk

Deze maand is de expositie Levend erfgoed

van de Stichting Groene hart te zien in het gemeente-huis van Bodegraven-Reeuwijk. De foto-expositie van verdwenen ambachten beeft afgelopen kwartaal meer dan 2.500

bezoekers getrokken in het Stadsmuseum Woerden. Directeur

Stichting Groene Hart actief

Page 5: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

Stichting Groene Hart - Postbus 2074 - 3440 DB - Woerden Tel. 0348-483474 - [email protected]

5

Bernt Feis is verrast door het hoge aantal bezoekers. Kennelijk hebben we hiermee een snaar geraakt bij de bevolking. Komend jaar gaat de expositie verder op tournee, o.m. naar het provinciehuis van Utrecht. 5 september: Klankbordgroep in Weesp

met historicus David Onnekink

Op donderdag

5 september

organiseert de

Stichting een

Klankbord-

bijeenkomst

OHWL met de

bekende

historicus

David Onnekink (Universiteit van Utrecht). Dr.

Onnekink zal een inleiding houden over de

Vrede van Utrecht en de relatie met de OHWL

en stadhouder Willem III. Ook zal informatie

worden gegeven over het noordelijke

waterliniepad, dat op 6 november wordt

geopend.

Stichting op Facebook!

Met welke projecten en activiteiten houdt de

Stichting Groene hart zich bezig? O.a.

Waterlinie, streekproducten ,duurzame

leefomgeving enz. Volg de Stichting op

Facebook: www.facebook.com/sgroenehart

Page 6: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

Stichting Groene Hart - Postbus 2074 - 3440 DB - Woerden Tel. 0348-483474 - [email protected]

6

Dijksma past voorwaarden 'Groen en

Doen'-subsidie aan

In december 2011 is door de Tweede Kamer het amendement 'Groen en Doen' aangenomen. Het betrof het vrijmaken

van een bedrag van 2 miljoen euro in de begroting voor de inzet van vrijwilligers

bij natuur- en landschapsbeheer. In 2012 is hieraan uitvoering gegeven en ook voor het jaar 2013 wordt er weer een bedrag van 2

miljoen beschikbaar gesteld. Staatsecretaris Dijksma heeft de voorwaarden voor de subsidieregeling bijgesteld. De helft van het jaarlijkse bedrag gaat naar de zes grote

natuurorganisaties Landschapsbeheer Nederland, IVN Nederland, VOFF, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De12Landschappen, voor het opleiden van hun in totaal 70.000 vrijwilligers. Een bedrag van 1 miljoen wordt beschikbaar gesteld aan individuele vrijwilligers en kleine organisaties.

Een bedrag van 100.000 euro wordt verstrekt door het uitschrijven van een prijsvraag, 150.000 euro is gereserveerd voor uitvoeringskosten en 750.000 euro wordt verstrekt op basis van de subsidiemodule. Van het totale beschikbare bedrag van 2 miljoen wordt in 2013 een groter bedrag beschikbaar

gesteld aan individuele vrijwilligers en kleine organisaties dan in 2012. (Bron: Staatscourant, 25/07/13)

Burgerinitiatieven goed voor natuur? Op gebied van natuur en landschap zijn veel burgerinitiatieven. Mensen voelen zich

betrokken bij hun omgeving, voelen zich er weer mede-eigenaar van. Er heerst veel enthousiasme over het fenomeen

Groene Hart/ algemeen

Page 7: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

Stichting Groene Hart - Postbus 2074 - 3440 DB - Woerden Tel. 0348-483474 - [email protected]

7

burgerinitiatief, ook bij overheden. De vraag is echter of burgerinitiatieven beter zijn voor de natuur. Die vraag is nog niet te beantwoorden. De vraag wat burgerinitiatieven betekenen voor het natuurbeleid, stond centraal op de studiedag met de ‘Zelforganisatie is beter voor de natuur’, die op 21 maart j.l. werd gehouden.

De uitkomsten van de studiedag zijn uitgewerkt tot een essay met als bedoeling input te leveren voor de onderzoeksprogrammering, met uiteindelijk doel om het natuurbeleid met kennis terzijde te kunnen staan. Lees verder…. http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=150084

Akkoord over herstel meerdere

natuurgebieden

Acht laagveengebieden in Nederland worden de

komende jaren hersteld. Natuurmonumenten

en Staatsbosbeheer maakten dat donderdag

bekend. Het natuurherstelproject 'New Life for

Dutch Fens' kost ongeveer 13,5 miljoen euro en

Alphen Promotie stopt activiteiten

Het bestuur van de Stichting Gilde Alphen Promotie (SGAP) heeft met pijn in het hart, haar 45 vrijwilligers geïnformeerd dat met ingang van 15 oktober 2013 alle

activiteiten vanuit het voormalige Brugwachtershuisje nabij de Alphense brug, worden gestopt. Een mogelijke doorstart is en wordt door het huidige bestuur niet overwogen. De komende periode worden verschillende acties en verplichtingen afgewerkt tot aan een definitieve liquidatie.

De Stichting Gilde Alphen Promotie, opgericht in het jaar 2010, heeft voor de uitvoering van haar fysieke informatievoorziening en de

Nieuws uit de regio

Page 8: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

Stichting Groene Hart - Postbus 2074 - 3440 DB - Woerden Tel. 0348-483474 - [email protected]

8

verkoop van VVV cadeaubonnen het voormalige Brugwachtershuisje nabij de Alphense brug. Voor bezoekers en Alphenaren een markante en herkenbare plek. De reden om te stoppen zijn onder andere de terugloop van bezoekers en verkoop VVV bonnen en de behoefte van de bezoeker naar

digitale informatie in plaats van fysieke informatie. De hedendaagse gast wil een hoger niveau van dienstverlening. Hiervoor zou een Toeristisch Informatie Punt (TIP) een goede bemiddelingsrol zijn weggelegd. Het bestuur van de SGAP is van mening dat de gemeente in samenwerking met het bedrijfsleven, de

middenstand en de horeca, het initiatief moet nemen om na te gaan hoe Alphen aan den Rijn de komende jaren met circa 107.000 inwoners, toerisme en recreatie promotioneel op de kaart te zetten. (Bron: Persbericht Stichting Gilde Alphen Promotie / VVV Alphen aan den Rijn, 06-08-2013).

'Monumentaal' pand onder de sloophamer

De sloop van het pandje aan de Langestraat 77 te Hilversum waar de failliete elektronicaketen RAF tot voor kort huisvestte is gestart. Dit tot grote onvrede van buurtbewoners en monumentlievende Hilversummers. ,,Uit onderzoek is gebleken dat het hier gaat om één van de weinige resterende achttiende-eeuwse boerderijtjes die de grote dorpsbrand van 1766 overleefden'', aldus Norman Vervat, kunsthistoricus en lid van de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk. De commissie

voor Welstand en Monumenten adviseerde daarom vorige week het college om het pand als gemeentelijk monument aan te wijzen. Het lijkt te laat. Eigenaar Amnon Rafalowicz verkreeg in april al een sloopvergunning en zegt niet op de hoogte te zijn van de aanvraag tot gemeentelijk monument. ,,Nu het pand is vrijgegeven na de asbestsanering, beginnen we

met de sloop. Dit is al jaren het plan.'' (Bron:

www.gooieneemlander.nl, 5-08-2013)

Page 9: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

Stichting Groene Hart - Postbus 2074 - 3440 DB - Woerden Tel. 0348-483474 - [email protected]

9

Goed jaar voor Larens Blond

De Stichting Oude Landbouwgewassen Laren (Soll) maakt zich op voor een top-oogst. De gewassen rijpen door het warme droge weer uitstekend, vertelt

terreinbeheerder Jan van den Brink. Het gaat zo goed dat gerst, mosterdzaad, rogge, triticale en spelt naar verwachting deze week geoogst

kunnen worden. ,,De gerst is van topkwaliteit, die kunnen we goed gebruiken voor ons bier, Larens Blond'', zegt Van den Brink. ,,Als het mosterdzaad geoogst is, gaan we een proef doen om onze eigen Larense mosterd te maken.'' Spelt is dit jaar verkozen tot het gewas dat centraal staat tijdens het oogstfeest eind augustus. (Bron:

www.gooieneemlander.nl, 5-08-2013)

Meer lawaai boven Leimuiden mag

Het is officieel: vliegtuigen boven Leimuiden mogen komend jaar meer lawaai maken. Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en

Milieu heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Het bezwaar van Kaag en Braassem en enkele Leimuidenaren mocht niet

baten. De afgelopen twee jaar is geëxperimenteerd met een nieuwe aanpak om vliegtuiglawaai te verminderen. Hierbij werden bij voorkeur de Kaagbaan en Polderbaan ingezet als start- en landingsbaan, om de meest dichtbevolkte gebieden zo veel mogelijk te ontwijken. Daarbij zijn de meetpunten in Leimuiden en Kudelstaart overschreden.

Schiphol nam echter geen maatregelen, omdat de overlast werd toegeschreven aan de proef. Om een tik op de vingers van de inspectie te

Page 10: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

Stichting Groene Hart - Postbus 2074 - 3440 DB - Woerden Tel. 0348-483474 - [email protected]

10

voorkomen, is de norm in Leimuiden nu verhoogd met 0,2 decibel. Lees verder… http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/rijnenveen/article23784663.ece/Meer-lawaai-boven-Leimuiden-mag?lref=sp3 Kaag en Braassem en Nieuwkoop zoeken

oplossing voor verspreid glas

De gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop tellen 17 locaties met verspreid liggend glas die de gemeente graag zou saneren. Het gaat om circa 3,5 hectare aan kassen bij Roelofarendsveen, Woubrugge en

Nieuwe Wetering. Daarnaast zijn er een reeks kleine locaties verspreid over het buitengebied. In Ter Aar staat 11 hectare aan kassen, waarvan het grootste deel is vervallen. Met steun van de provincie is sanering mogelijk. Nieuwkoop ontving een bijdrage van 191.000 euro. Kaag en Braassem heeft 5.700 euro

aangevraagd om de behoeften van glastuinders te peilen. Er zijn binnen de twee gemeente veel tuinders met interesse voor de ruimte voor

ruimteregeling, waarbij ondernemers in ruil voor de sloop van oude kassen of schuren elders nieuw mogen bouwen. Sommige tuinders willen wel een huis bouwen, maar hebben niet genoeg aan kassen te slopen om voor de regeling in aanmerking komen. Andere ondernemers hebben wel voldoende

glasopstallen die ze willen slopen, maar hebben geen behoefte aan een nieuw huis. Ook zij laten de regeling links liggen. Het idee is om de tuinders met elkaar in contact te brengen, om te kijken wat er bij het combineren van plannen mogelijk is.(Bron: Leidsch Dagblad, 07-08-2013)

Landschapsbeheer Zuid-Holland zoekt hulp bij beschermen purperreigers

Landschapsbeheer Zuid-Holland stelt dit jaar

financiering beschikbaar aan boeren en

Page 11: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

Stichting Groene Hart - Postbus 2074 - 3440 DB - Woerden Tel. 0348-483474 - [email protected]

11

particuliere grondeigenaren om het leefgebied van de purperreiger te verbeteren. Met name in de polders ten noorden van Lekkerkerk, Reeuwijk en in de Alblasserwaard heeft de purperreiger hulp nodig. Samen met boeren en grondeigenaren wil Landschapsbeheer Zuid-Holland maatregelen nemen om de kwaliteit te

verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, de aanplant van bomen of het gefaseerd schonen van de sloten. Landschapsbeheer Zuid-Holland stelt hiervoor zowel advies als financiering beschikbaar. Boeren en particulieren die willen meehelpen aan het verbeteren van het leefgebied van de

purperreiger kunnen contact opnemen met Landschapsbeheer Zuid-Holland via 015-8200160. (Bron: Landschapsbeheer Zuid-

Holland, 01/08/13

7 24e Wereld Ka

Avifauna Zomeravond: 'Avifauna blijft

wakker'

O

p vrijdag 23 augustus 2013 is er weer een

zomeravond in Avifauna. De zomeravond wordt

georganiseerd in samenwerking met Rotary

club Alphen aan den Rijn. Vanaf 18.00 uur zijn

Er op uit in het Groene Hart!

Opinie en achtergrondinformatie

Page 12: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

Stichting Groene Hart - Postbus 2074 - 3440 DB - Woerden Tel. 0348-483474 - [email protected]

12

er allerlei extra activiteiten in het park te

beleven die verband hebben met het thema

'Arenden'. Dit jaar is Staatsbosbeheer gekozen

als goed doel van de avond. Daarom zal

boswachter Jan Griekspoor van de

Oostvaarderplassen dit jaar naar Alphen aan

den Rijn afreizen voor een lezing over dit

bijzondere stukje natuur in Nederland. Hij zal

vertellen over zijn werk in het gebied en de

dieren die er leven, waaronder de zeearenden.

Verder is er een kraampjesmarkt, een extra

vogeldemostratie om 19.00 uur en allerlei

spellen voor de kinderen.

Avifauna is deze avond open tot 22.00 uur.

Vanaf 18.00 uur betaal je het speciale tarief

van € 4,00 p.p. dat gedoneerd wordt aan het

goede doel. De meeste activiteiten zijn gratis,

maar soms wordt er een kleine donatie voor het

goede doel gevraagd. Komt u ook?

Fortenfestival eind augustus

Van 22 tot en met 25 augustus is de Nieuwe Hollandse Waterlinie het decor van het Fortenfestival.

Op meerdere fortterreinen zijn films te zien als La Vita e Bella, Roma en Les Intouchables. Ook theaterstukken ‘Drift’ en ‘Minetti’ spelen met een fort op de achtergrond. De forten van de

Waterlinie zijn tijdens het Fortenfestival het decor voor films met karakter. Forten waar bezoekers film kunnen kijken zijn: Werk IV in Bussum, Werk aan de Waalse Wetering te Houten, Werk aan het Spoel te Culemborg en KunstFort Asperen, Acquoy. De Nieuwe Hollandse Waterlinie staat op de voorlopige lijst van UNESCO Werelderfgoed. De

Hollandse Waterlinie ligt tussen Muiden en de Biesbosch. Het was een militaire verdedigingslinie met water als wapen.

Page 13: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

Stichting Groene Hart - Postbus 2074 - 3440 DB - Woerden Tel. 0348-483474 - [email protected]

13

Tegenwoordig is het een prachtige recreatiezone om in te wandelen, fietsen, varen, dineren en zelfs overnachten. Informatie en het programmaoverzicht Fortenfestival 2013 staat op www.hollandsewaterlinie.nl/fortenfestival.

De boerenlandpaden op, de polderlanen in

Wandelaars die graag struinen door de polders en ronddwalen over het erf van de boer kunnen voorlopig weer even vooruit in de Rijn- en Veenstreek. In onder meer de Grote Heilige Geestpolder, Blauwe Polder en Zwetpolder in Kaag en Braassem worden nieuwe wandelpaden aangelegd. Ook worden de contracten voor de Ursularoute en Krakeelroute in polder Vierambacht ten zuiden van de Braassem met zeven jaar verlengd. De nieuwe route verbindt het A4 Informatiecentrum op de grens van Leiderdorp en Hoogmade via de

Wijde Aa met Rijpwetering en Oud Ade. Door gebrek aan geld is het pad door de Blauwe Polder er tot op heden nog niet gekomen (Bron: Leidschdagblad.nl, 01-08-2013).

Akkerfeest op landgoed Haarzuilens

Kom op 8 september tussen 11 en 16 uur naar het Akkerfeest op landgoed Haarzuilens. Het belooft een gezellige dag te worden met heel

veel leuke activiteiten voor jong en oud. Zet deze datum alvast in je agenda! Het Akkerfeest vindt plaats op de akkers van het Wielrevelt,

langs het Haarpad in Haarzuilens. Vooraf aanmelden is niet nodig. De toegang is gratis, maar voor een aantal activiteiten vragen we een kleine vergoeding. Neem contant geld mee, pinnen is niet mogelijk. Voor jong en oud is er van alles te doen:

Vogelverschrikkers maken voor in de akkers

Graan malen Pannenkoeken bakken boven een

vuurtje

Page 14: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

Stichting Groene Hart - Postbus 2074 - 3440 DB - Woerden Tel. 0348-483474 - [email protected]

14

Gezellig terras met (h)eerlijk eten en vrolijke muziek

Ambachtelijke ploegwedstrijd met ouderwetse tractoren.

Meer info: http://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/8-september-akkerfeest-op-landgoed-

haarzuilens

Museum de Koperen Knop deze zomer

Tot 14 september a.s. is

de expositie, ‘Mijn

Verzameling’ in het

museum te bezichtigen.

De expositie bevat de

wonderlijkste

verzamelingen met beschrijvingen. Op 3

september a.s. komen de exposerende

verzamelaars. Cora de Kok en Iza van

Riemsdijk-van Overbeeke vertellen over hun

verzamelingen. Vooraf reserveren is

noodzakelijk.

Aanmelden voor de activiteiten kan via 0184-

611366 of [email protected] Meer

informatie is te lezen op:www.koperenknop.nl

Zomer in het Streekmuseum

Krimpenerwaard

Bezoek Streekmuseum Krimpenerwaard en

geniet van een mooi museumdagje.

Speurtochten, alles over het openbaar vervoer

in Krimpen en prachtige schilderijen van dieren.

Het Streekmuseum is een uitje voor het hele

gezin!

Kinderen kunnen zich uitleven met ouderwets

speelgoed of meedoen met een speurtocht.

Elke donderdag kunnen kinderen hun eigen

poppenkastpop maken.

www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl

Botanische Tuinen met tropisch

Vlinderfestival

Page 15: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

Stichting Groene Hart - Postbus 2074 - 3440 DB - Woerden Tel. 0348-483474 - [email protected]

15

We hebben het

natuurlijk over de

geweldige,

tropische vlinders

bij het

spectaculaire

vlinderfestival van

de Botanische Tuinen Utrecht. Behalve de

dagelijkse vlindershow in de vlinderkas is er

ook nog een speciale avondopenstelling en wel

op donderdag 15 augustus. Niet alleen is er dan

een lezing over vlinders, ook gaan we proberen

nachtvlinders te vangen (en daarna weer

loslaten) en kunt u zich uit laten fluiten door de

pijlgifkikkertjes in de tropische kas. Voor meer

informatie kijk op www.botanischetuinen.nl

Zomer in het Vechtstreekmuseum

Ook in de zomermaanden gaan de activiteiten

van het Vechtstreekmuseum gewoon door.

Iedere woensdag, zaterdag- en zondagmiddag

kunt u de tentoonstelling over twee eeuwen

industrie langs de Vecht bezoeken in Maarssen

en op de overige dagen zijn op afspraak

groepsrondleidingen te boeken. Een bezoek is

natuurlijk prima te combineren met een

vaartocht over de Vecht. Bovendien organiseert

het museum regelmatig excursies naar

buitenplaatsen in Stichtse Vecht! Meer

informatie is te lezen op

www.vechtstreekmuseum.nl

Vleermuizenavond in Gouda

Op woensdag 21 augustus organiseren de KNNV afd. Gouda e.o. en de IVN-afdeling IJssel en Gouwe een vleermuizenavond in

het Streekmuseum in Reeuwijk. Om 20.00 uur is er een lezing over vleermuizen door Garry Bakker van het bureau Stadsnatuur in

Page 16: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

Stichting Groene Hart - Postbus 2074 - 3440 DB - Woerden Tel. 0348-483474 - [email protected]

16

Rotterdam. De lezing wordt gevolgd door een excursie in het Reeuwijkse Hout, waar we m.b.v. batdetectors de ultrasone geluiden van vleermuizen proberen waar te nemen. De lezing vindt plaats in de filmzaal van het streekmuseum, Oudeweg 3 in Reeuwijk. Het is raadzaam een zaklantaarn mee te nemen.

Deelname is gratis. Voor meer info: 0182-618 037 of www.knnv.nl/gouda.

Groene Hart Zomerfair

Groene Hart Kloppend Hart organiseert op

zaterdag 24 en zondag 25 augustus de Groene

hart Zomerfair bij Recreatie Landschap

Rosenboom in Benschop. In de kraampjes

verdeeld over twee pleinen wordt er van alles

aangeboden op culinair gebied maar ook

sportief, recreatief, cultureel en kunstgebied.

Op de fair laat het Streekmuseum

Krimpenerwaard zien wat het de komende tijd

te bieden heeft. Kijk voor meer informatie op

www.groenehartklopendhart.nl

Buitenplaats De Blauwe Meije gaat

internationaal deze zomer

Rebecca de Boer en Juerd van der Burgt

hebben door stichting uitwisseling versterking

van 2 dames uit Canada en Finland. Deze

studenten van de landinrichtings High school

gaan de Buitenplaats De Blauwe Meije

inrichten.

De dames kunnen hun hart ophalen in de

kleurige tuin en vermaken zich prima tussen de

gasten van de Buitenplaats. Wie de dames wil

ontmoeten is van harte welkom op de

Buitenplaats. Kijk voor meer informatie op

www.deblauwemeije.nl |

[email protected]

Scheepsbouw in de Krimpenerwaard

Van 14 september tot 16 november 2013 is in het Streekmuseum Krimpenerwaard een tentoonstelling te zien zijn over de geschiedenis

Page 17: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

Stichting Groene Hart - Postbus 2074 - 3440 DB - Woerden Tel. 0348-483474 - [email protected]

17

van de scheepsbouw in Krimpen aan den IJssel. De tentoonstelling geeft aan de hand van de ontwikkeling van de Krimpense werven een goed beeld van de grote historische ontwikkelingen binnen de scheepsbouwindustrie, zoals de omslag van houten boten naar ijzeren schepen, van klinken

naar lassen en natuurlijk van zeil naar motor. Meer informatie is te lezen op:www.historischekringkrimpen.nl/

Museum Gouda op de kaas- en

ambachtenmarkt

Museum

Gouda

heeft een

kraam op

de Goudse

kaas- en

ambachten

markt.

Door vrijwilligers van het museum wordt zo de

aandacht gevestigd op het museum. Het

museum verkoopt onder andere het boekje met

de Topstukken van het museum (en de Engelse

versie Masterpieces), de huisjes van de

stadsmaquette en

combitickets van

Museum Gouda – Sint-

Janskerk. Meer

informatie kijk op:

www.goudakaasmarkt.

nl.

MuseActie - Sparen in de zomer!

In de vakantie is het weer mogelijk om

stempels te sparen voor de MuseActie.

Bij een bezoek aan de deelnemende musea

ontvangt je een stempel. Tegen inlevering van

een volle stempelkaart ontvang je een

prachtige ets. De etsen zijn ontworpen door

vier kunstenaars uit de Krimpenerwaard.

Page 18: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

Stichting Groene Hart - Postbus 2074 - 3440 DB - Woerden Tel. 0348-483474 - [email protected]

18

Op Facebook.com/MuseActie zijn alle etsen te

bewonderen. Deelnemers zijn het

Streekmuseum Krimpenerwaard, het

Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, het

museum Bisdom van Vliet en het

poldermuseum Gemaal de Hooge Boezem,

beide in Haastrecht. Voor meer informatie kijk

op: www.streekmusemkrimpenerwaard.nl

Silhouetten van de Stad

In Museum Gouda is t/m 1 september een expositie te zien van de Grafiek Coalitie Gouda (GCG). De tentoonstelling bevat werk van de

kunstenaars Piet van Mook, Wilma van Ipenburg, Marion Smit, Cisca Poldervaart en Etta Boerkoel. De Coalitie concentreert zich op ateliergrafiek, waarbij de kunstinhoud centraal staat. Meer informatie is te lezen op www.museumgouda.nl

Schoonhoven, creatieve Zilverstad aan de

Lek

Bezoekers kunnen in Schoonhoven terecht voor

traditionele en moderne sieraden, evenals

gebruiksvoorwerpen en vrije kunst in zilver.

Bijzonder is dat je zomaar binnen kunt lopen in

de ateliers en een zilversmid aan het werk ziet.

Wie meer over de historie van de stad wil

weten kan meelopen met de speciale

stadswandelingen onder leiding van een

deskundige gids. De stadsgids voert wandelaars

langs oude geveltjes, restanten van de

verdedigingswerken uit de tijd dat

Schoonhoven een belangrijke vesting was in de

Oude Hollands Waterlinie en door het

Stadspark, dat ontworpen is door de beroemde

tuinarchitect Leonard Springer. Meer informatie

is te lezen op www.schoonhoven.nl

In het spoor van de Romeinen

Stichting

Romeins Schip

Woerden en

Boerderij De

Page 19: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

Stichting Groene Hart - Postbus 2074 - 3440 DB - Woerden Tel. 0348-483474 - [email protected]

19

Boerinn hebben samen drie nieuwe Romeinse

groepsarrangementen ontwikkeld onder de

naam “Limes et Laurium”. Een

groepsprogramma dat uniek is in Nederland en

de deelnemers een gezellige en boeiende dag in

Woerden en langs de Limes garandeert. Het

programma bevat: een begeleid bezoek aan de

Romeinse zolder van het Stadsmuseum

Woerden, een korte wandeling langs de

contouren van Castellum Laurium, een

vaartocht in het spoor van de Romeinen over

de Oude Rijn en de Grecht met de unieke

reconstructie van een Romeins vrachtschip, en

Romeinse spelen bij Boerderij de Boerinn. De

Romeinse spelen bestaan onder meer uit

wedstrijden met Romeinse renwagens, speer-

en discuswerpen en diverse teambuilding

activiteiten. De Limes et Laurium

arrangementen zijn tot eind september a.s. te

boeken. Meer informatie te vinden op:

www.limesetlaurium.nl.

De Meije: een oud Hollands landschap in deze eeuw

Langs het riviertje de Meije, bij Zegveld, ligt een van de weinige grote stukken schraalgrasland van West-Nederland, een relict van eeuwenoud agrarisch gebruik. Dit gebied is nog

voor een groot deel in de staat zoals de landerijen er ca. 100 a 150 jaar geleden uitgezien hebben. Op 20 juli kun je met een gids op een speciale manier het eeuwenoude landschap van de Meije verkennen en ontdekken. Wat is eigenlijk schraal en waarom noemt men ze zo? De gidsen onthullen je het geheim. Bovendien merk je ook waarom de

schilders van de Haagse School deze omgeving zo boeiend vonden! Datum: 14 september 2013. Tijd: Verzamelen vanaf 9:45 en start om

Page 20: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

Stichting Groene Hart - Postbus 2074 - 3440 DB - Woerden Tel. 0348-483474 - [email protected]

20

10.00 uur – tot plm. 12.30 uur. Startlocatie: Eetcafé de Halve Maan aan de Hazekade 20 in de Meije, 2411 PP te Bodegraven. www.groenehartcentrum.nl.

@ Webredactie Groene Flits

De Groene Flits wordt samengesteld door een redactie, bestaande uit: Ans Baar, Frank ter Beek,

Bernt Feis en Kor van der Glas. Deadline inleveren kopij: elke vrijdag 18 uur

Culturele agenda van het Groene Hart

Tip van de week!

Wonderkamers

Arja van den Berg en Jurjen de Haan

Woerden, Stadsmuseum

www.stadsmuseumwoerden.

Expositie

Van Zolder

tot 23-11

Bleskensgraaf, Hist.

Museum Het Voorhuis

www.binnenwaard.nl

'Schot in de

Roos'

21-9

Boskoop, Boomkwekerij-

museum

www.boomkwekerij-

museum.nl

Page 21: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

Stichting Groene Hart - Postbus 2074 - 3440 DB - Woerden Tel. 0348-483474 - [email protected]

21

Presentatie

van keramiek

door

keramisten

van SBB

Gouda

tot 8-9

Gouda, Museum Gouda

www.museumgouda.nl

Sixties

design

fashion

Music

12-10 tot 16-2-2014

Gorinchem, Gorcums

Museum

www.gorcumsmuseum.nl

Authentieke

interieurs

De hele zomer

Haastrecht, Museum

Bisdom van Vliet

www.bisdomvanvliet.nl

Mijn

verzame-

ling

tot 6-9

Hardinxveld-Giessendam,

Museum de Koperen Knop,

www.koperenknop.nl

Kriskras

door de

Krimpener

waard

tot 24-8

Krimpen a.d. IJssel,

Streekmuseum

Krimpenerwaard

www.streekmuseumkrimp

enerwaard.nl

Overzichtste

ntoonstelling

“Tale Telling

Glass “

werken van

Brigitte

Kleyn-

Altenburger.

tot 22-09

Leerdam, Nationaal

glasmuseum.

www.nationaalglasmuseu

m.nl

‘Voortvarend

in de

Vechtstreek,

twee

eeuwen industrie’

Tot 29-9

Maarssen, Vecht-

streekmuseum

www.vechtstreekmuseum.

nl

Page 22: De Groene Flits - raad Leiderdorp · Week van de Smaak; via haar glossy kwartaalblad Groene Hart Leven worden recreatie-activiteiten in de schijnwerpers geplaatst. Veel recreatie-ondernemers

Stichting Groene Hart - Postbus 2074 - 3440 DB - Woerden Tel. 0348-483474 - [email protected]

22

“Boeren” in

onze

Streek.

tot 28-07

Reeuwijk, Streekmuseum

Oudheidkamer

www.streekmuseumreeuw

ijk.nl

Meester-

stukken

studenten

vakschool

Schoonhoven

tot 15-9

Schoonhoven,

Zilvermuseum

www.zilvermuseum.nl

Leven aan

boord van

bagger-

werktuigen

Tot 1-9

Sliedrecht, Nationaal

Baggermuseum.

www.nationaalbaggermus

eum.nl

Jacht en de

stroperij

Tot 31-10

Tienhoven, Streekmuseum

Vredegoed

www.vredegoed.nl

Expositie

Vinkeveense

vaarveiling;

demonstratie

veensteek-

machine

Tot 19-10

Vinkeveen, Museum De

Ronde Venen

www.museumderondeven

en.nl

Wonderkamers

Arja van den

Berg en Jurjen

de Haan

Woerden, Stadsmuseum

www.stadsmuseumwoerd

en.nl

Kunst-expositie

Buitengewoon

tot 26-5

Woerden,NME-Centrulm

InBredius

www.inbredius.nl