De Gentse Musea '12 -'13

of 16 /16
de Gentse musea 2012 – 2013 zoveel musea

Embed Size (px)

description

Deze brochure stelt u een selectie voor uit de tijdelijke tentoonstellingen van de Gentse musea in het seizoen 2012-2013.

Transcript of De Gentse Musea '12 -'13

 • de Gentse musea2012 2013

  zoveel musea

 • 2 STADSPLAN Belangrijkste bus- en tramlijnen naar de musea uit deze brochure.

  Situatie vanaf november 2012 (na openbare werken). Meer info op www.delijn.be/gent

  1 Museum voor Schone Kunsten

  2 S.M.A.K.

  3 Sint-Pietersabdij

  4 De wereld van Kina: het Huis

  5 STAM Stadsmuseum Gent

  6 Design museum Gent

  7 Het Huis van Alijn

  8 MIAT

  9 De wereld van Kina: de Tuin

  10 Museum Dr. Guislain

  11 Toeristisch infokantoor

  Oude Vismijn

  Historisch Centrum

  Kunstenkwartier

 • Beste cultuurliefhebberEenbezoekaandeGentsemuseaisaltijdweereenbelevenis.Uvindterverrassendethemas,verrijkendeinzichten,boeiendeinvalshoeken.Ofhetnugaatompsychiatrie,design,beeldendekunst,fotografie,natuur,industrieentechniek,dekleinedingenvanelkedagofdege-schiedenisvanonzestad...IndeGentsemuseakomtuogenenorentekort.Redengenoegdusomervaakeenslangstegaanentelkensweerietsnieuwsteontdekken.

  In deze brochure vindt u de highlights van het komende culturele seizoen

  bij negen Gentse musea. U kunt erin grasduinen en inspiratie opdoen voor een

  uitstap naar Gent. Wilt u het volledige aanbod in detail bekijken, dan verwijzen

  we u graag naar de websites van de afzonderlijke musea.

  Voor een dagje Gent geven we u ook nog wat extra tips en informatie.

  Een wandeling met een gids, een boottochtje, een leuk terrasje of restaurant,

  een goed logeeradres... U vindt het in deze brochure of via de websites die we

  vermelden op p. 15. Wanneer u in de stad bent, loop dan zeker ook eens langs

  in het gloednieuwe toeristische infokantoor aan de Oude Vismijn. U vindt er

  een massa informatie op een heel toegankelijke manier, via de nieuwste

  technologie.

  Krijgt u maar niet genoeg van Gent? Blijf dan gerust een paar dagen;

  u bent hier meer dan welkom. Maak zeker ook gebruik van de Gent Museum-

  pas, een voordelige formule om vele musea te bezoeken en gratis gebruik

  te maken van het openbaar vervoer in de stad. In het najaar wordt deze pas

  uitgebreid tot een digitale City Card.

  De Gentse musea, het Departement Cultuur en Sport en de Dienst Toerisme

  wensen u een heel aangenaam verblijf toe in Gent!

  Lieven Decaluwe

  Schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten

  VOORWOORD 3

  COLOFONDeze brochure werd gerealiseerd door STAM i.s.m. Het Huis van Alijn, Museum Dr. Guislain, S.M.A.K., Museum voor Schone Kunsten, MIAT, De wereld van Kina, Design museum Gent, Sint-Pietersabdij.

  EINDREDACTIEMia Verstraete, tekstchirurg en STAM

  GRAFISCHONTWERPstudio Saskia Wierinck

  COVERFOTOWijngaard Sint-Pietersabdij, TRACK, openluchtbibliotheek, Massimo Bartolini, 2012 foto Jef Boes

  VERANTWOORDELIJKEUITGEVERLieven DecaluweBotermarkt 19000 Gent

  zoveel stad

 • Het Huis van AlijnHetcultureelerfgoedvanalledagiseenimmenseschatkamervanverhalenvandingendie(n)ooitvoorbijgaan.JebeleeftzeinhetHuisvanAlijn!Eenmuseummeteenpassievoorhetdagelijksleveninde20steeeuw.Ontdekhierdekleineengrotegeschiedenissenvanhetleven,zoweluithetbeginvande20steeeuwalsuitdenaoorlogsejaren.

  HETHUISVANALIJNKraanlei 65, 9000 GentT +32 (0)9 269 23 50F +32 (0)9 269 23 [email protected]/huisvanalijnGedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikersTram 1 of 4: halte Gravensteen

  OPENINGSURENDinsdag tot zaterdag 11-17 uur, zondag 10-17 uurGesloten op maandag (uitgezonderd paas- en pinkstermaandag), op 25 december en 1 januari

  TOEGANGSPRIJSIndividueel: 5Groepen vanaf 15 personen en reductiehouders: 3,75Jongeren (ook schoolgroepen): -19 jaar gratis, -26 jaar: 1

  RONDLEIDINGENMax. 20 personen per gidsDuur: ca. 1,5 uurPrijs per gids: 65 (ma-vr) 85 (za-zo) schoolgroepen 65

  [email protected] +32 (0)9 269 23 50

  Hun schoonste dagUit het fotoalbum, aflevering 5

  01.04 04.11.2012

  Huwelijksfotos leggen de mooiste dag voor de eeuwigheid

  vast. Het huwelijk is doorheen de 20ste eeuw een van de meest

  gevierde en ceremonile momenten uit de familiegeschiedenis. En

  daar waar wordt gevierd, is de fotocamera aanwezig. Het huwe-

  lijksritueel en fotografie zijn een onafscheidelijk paar. Deze fotos

  worden als vanzelfsprekend ervaren, maar dat zijn ze niet. Ze

  documenteren een tijdsgeest en een samenleving. Achter de clich-

  beelden schuilen voorschriften en symboliek. De fotograaf krijgt

  de rol toebedeeld van onzichtbare regisseur, ceremoniemeester en

  hoeder van de huwelijksetiquette.

  Hun schoonste dag is een huwelijkscompositie. De portretten

  brengen een eeuw in beeld en de gecomposeerde huwelijksrepor-

  tage neemt u mee in een scenografie van een huwelijksdag, de

  verbeelding van trouwen volgens het boekje.

  En avant, marche!21.11.2012 19.05.2013

  Fanfares, harmonieorkesten en brassbands

  zijn de drie traditionele orkestvormen. Elk van

  deze blaasorkesten heeft zijn eigen geschiede-

  nis en kende dagen van wisselend succes, maar

  geen feest of er was een fanfare.

  Vandaag zijn fanfares hipper dan ooit.

  In steden zijn alternatieve straatfanfares en

  murgas aan een steile opmars bezig. Foto-

  graaf Stephan Vanfleteren raakte gentrigeerd

  door de schoonheid van deze aparte wereld

  en bracht fanfareleden voor zijn camera. Deze

  muzikantenportretten worden in het Huis van

  Alijn getoond in de expo En avant, marche!

  i.s.m. VLAMO en Uitgeverij Kannibaal

  4 HETHUISVANALIJN

  Bruidspaar Dora en Gilbert tijdens openingsdans, Wondelgem, 1967 collectie het Huis van Alijn

  Huwelijksportret Rita en Etienne, Maaltepark Gent, 1970 collectie het Huis van Alijn

  Anoniem, collectie het Huis van Alijn

 • 5MUSEUMDR.GUISLAIN

  Museum Dr. GuislainGeschiedenis van de psychiatrie & Outsiderkunst

  Woudmannen,onnozelen,zotten:woordenvoorwaanzin.Watislijdenaandezwartegal?Hoebehandeldemeneenhysterischevrouw?Omgaanmetwaanzindoordetijdenheen:eenmengelingvanmagie,religie,dwangenzorg,controleenwetenschap.InGentorganiseerdedr.JozefGuislaininde19deeeuwdemodernepsychiatrie.InhetoudeHospiceGuislain,heteersteBelgischekrankzinnigentehuis(1857),isnuhetMuseumDr.Guislaingevestigd.

  MUSEUMDR.GUISLAINJozef Guislainstraat 43, 9000 GentT +32 (0)9 216 35 95F +32 (0)9 216 35 35 [email protected] voor rolstoelgebruikersTram 1: halte Jozef Guislainstraat

  OPENINGSURENDinsdag tot vrijdag 9-17 uur, zaterdag en zondag 13-17 uurGesloten op maandag, op 24, 25 en 31 december en 1 januari

  TOEGANGSPRIJSIndividueel: 6Groepen vanaf 15 personen en reductiehouders: 4Jongeren (ook schoolgroepen): -12 jaar gratis, -26 jaar 1

  RONDLEIDINGENMax. 20 personen per gidsDuur: ca. 1u15Prijs per gids: 60 schoolgroepen 30 anderstalige gids (F, D, E, SP) 60

  [email protected] +32 (0)9 216 35 95

  Nerveuze vrouwenTwee eeuwen vrouwen en hun psychiaters

  13.10.2012 26.05.2013

  In de 19de eeuw leken vrouwen waanzinnig te wor-

  den door een gebrek aan gedragsvrijheid. Begin 21ste

  eeuw lijken sommige vrouwen juist te bezwijken onder

  de last van de vrijheid. Nerveuze vrouwen toont via

  acht cases een merkwaardige evolutie van de samen-

  leving en van de psychiatrie: hoe meisjes en vrouwen

  gezond of ziek van 1800 tot 2000 leefden, hoe

  bepaalde syndromen zoals hysterie tijdgebonden feno-

  menen zijn, hoe onze tijd nieuwe vormen van gestoord

  gedrag uitlokt. Waarom werd kleptomanie lange tijd als

  typisch vrouwelijk beschouwd? Op welke manier keek

  de toen nog per definitie mannelijke psychiater rond

  1900 naar vrouwelijke patinten? Waarom zijn 75% van

  de personen met de diagnose borderline vrouwen?

  Hier woont mijn huis*Variaties op wonen en waanzin

  16.06 16.09.2012

  Het grote psychiatrische gesticht, vroeger gezien

  als ht antwoord op de waanzin, staat er nu wat verlo-

  ren bij. Christopher Payne maakte in 2009 ophef met

  zijn fotoreeks Asylums. Inside the closed World of State

  Mental Hospitals, over verlaten psychiatrische gestich-

  ten in de Verenigde Staten. Peter Granser maakt met

  Jai perdu ma tte een verslag van zijn bezoek aan een

  psychiatrische instelling in Normandi. Eddo Hartmann

  toont hoe hij zijn ouderlijk huis terugvond. Met Schaal

  1:200, een triptiek leidt de Nederlandse kunstenares

  Juul Sade u naar het universum van kunstenaar en

  architect Robert Garcet (1912-2001), die een vreemde

  toren vol symboliek ontwierp: Eben-Ezer.

  * Wouter De Ryck, neef van beeldend kunstenares

  Anne-Mie van Kerkhoven

  Eric De Volder, Achter t eten, kleurpotlood, 2003 Christopher Payne, Buffalo State Hospital, New York Christopher Payne, Patient ward, Buffalo State

  Hospital, New York

 • S.M.A.K.Dynamischeneigenzinnig,datisS.M.A.K.Hetmuseumfocustopsolo-tentoonstellingenvangevestigdeenjongekunstenaarsenstelthencentraal.Devastecollectievannationaleeninternationaletopwerkenwordtgepresenteerdinwisselwerkingmetoriginele,vaakgedurfdetentoonstellingen.S.M.A.K.iseenplekvoorexperimentenvernieuwing,maarschenktookaandachtaandepubliekeruimte.

  S.M.A.K.Citadelpark, 9000 GentT +32 (0)9 240 76 [email protected] www.smak.beToegankelijk voor rolstoelgebruikersTram 1: halte Van Nassaustraat

  OPENINGSURENDinsdag tot zondag 10-18 uur Gesloten op maandag (uitgezonderd paas- en pinkstermaandag), op 24, 25 en 31 december en 1 januari

  TOEGANGSPRIJSIndividueel: 6Groepen vanaf 15 personen en reductiehouders: 4,5Jongeren (ook schoolgroepen): - 19 jaar gratis, -26 jaar: 1

  RONDLEIDINGENMax. 20 personen per gidsDuur: ca. 1,5 uurPrijs per gids: 75

  DEBRUGGecombineerd bezoek aan S.M.A.K. en MSKDuur: 2 uurPrijs per gids: 100, max. 20 personen per gids. Exclusief toegangstickets, apart te betalen in beide museaCombiticket ( 6 p.p.) mogelijk voor groepen vanaf 15 personen

  [email protected]+32 (0)9 267 14 66

  TRACKOPENINGSURENvan 12.05 tot 16.09.2012 Locaties toegankelijk met ritten-

  kaart (ticket): dinsdag tot zondag 12-18 uur. De bemande locaties zijn gesloten op maandag.

  S.M.A.K.: dinsdag tot zondag 10-18 uur, donderdag 10-22 uur Gesloten op maandag

  TOEGANGSPRIJSIndividueel: 10Groepen vanaf 15 personen en reductiehouders: 7-12 jaar gratis

  RESERVERINGENGROEPSARRANGEMENTENwww.track.be of Gentinfo: +32 (0)9 210 10 10 maandag tot zaterdag 8-19 uurEen initiatief van S.M.A.K. i.s.m. stad Gent en de Vlaamse Gemeenschap

  TRACK12.05 16.09.2012

  TRACK is een unieke kunst-

  ervaring in de stad Gent. Het

  biedt verrassende, verrijkende

  en onverwachte ontmoetingen

  met de stad, haar geschiedenis

  en haar inwoners. 35 interna-

  tionale kunstenaars werden

  uitgenodigd om nieuw werk te

  creren dat diep geworteld is in

  Gent en dat de lokale context

  ook verbindt met universele

  themas.

  ELECTRIFIED III THE RESPONSIVE CITY

  01.09 04.11.2012

  Mediakunstenaars leggen

  verborgen lagen in de stad

  bloot: ga op in een onzichtbare

  film met de stad als decor.

  i.s.m. Vooruit

  Jordan Wolfson06.12.2012 17.03.2013

  De films, videos en installa-

  ties van Jordan Wolfson (1980,

  New York) vormen mogelijke

  fora voor persoonlijke erva-

  ring en communicatie over

  verwachtingen, angsten en

  verwondering. Uit zijn werken

  spreekt een genereuze concep-

  tuele en formele elegantie. Ze

  staan open voor emotionele en

  interpretatieve interactie met

  de toeschouwer.

  Joachim Koester06.12.2012 17.03.2013

  Joachim Koester (1962,

  Kopenhagen) gebruikt in zijn

  videowerk strategien van

  montage, archivering en verha-

  len om historische gebeurtenis-

  sen te belichten. De afgelopen

  jaren traceerde hij onzichtbare

  en vergeten geschiedenissen

  van transgressie, gebaseerd

  op de erfenis en overblijfselen

  van onder andere occulte

  bewegingen en psychedelische

  experimenten.

  TRACK, 12.0516.09.2012 S.M.A.K.

  6 S.M.A.K.

 • Georges Vantongerloo, Studie nr. III, 1920 MSK Gent Jacob Jordaens, Studies van de kop van Abraham

  Grapheus, ca. 1620-1621 MSK Gent Tho Van Rysselberghe, De lezing door Emile

  Verhaeren, 1903 MSK Gent

  MUSEUMVOORSCHONEKUNSTEN 7

  MSK Museum voor Schone KunstenHetMSKGentbeziteenuitgelezencollectieoudemeesters,mettweepanelenvanJheronimusBosch,belangrijkewerkenvandeVlaamsePrimitievenenvande16de-en17de-eeuwsekunstindeNederlanden.Decollectiesuitde19deen20steeeuwhebbeneeninternationalerenommee.NaasttopwerkvanGricaultendekunstenaarsvanBarbizontoonthetmuseumeenkwaliteitsvoloverzichtvandemodernekunstvanromantiektotsurrealisme,metwereldberoemdewerken.

  MUSEUMVOORSCHONEKUNSTENCitadelpark, 9000 GentT +32 (0)9 240 07 00F +32 (0)9 240 07 [email protected] voor rolstoelgebruikersTram 1: halte Van Nassaustraat

  OPENINGSURENDinsdag tot zondag 10-18 uurGesloten op maandag (uitgezonderd paas- en pinkstermaandag), op 24, 25 en 31 december en 1 januari

  TOEGANGSPRIJSIndividueel: 5Groepen vanaf 15 personen en reductiehouders: 3,75Jongeren (ook schoolgroepen): -19 jaar gratis, -26 jaar 1Belgisch modernismeIndividueel: 9Groepen vanaf 15 personen en reductiehouders: 6,5Jongeren (ook schoolgroepen): -19 jaar gratis, -26 jaar 1

  RONDLEIDINGENMax. 20 personen per gidsDuur: ca.1,5 uurPrijs per gids: 75

  DEBRUGGecombineerd bezoek aan MSK en S.M.A.K.Duur: 2 uurPrijs per gids: 100, max. 20 personen per gids. Exclusief toegangstickets, apart te betalen in beide museaCombiticket ( 6 p.p.) mogelijk voor groepen vanaf 15 personen

  [email protected] +32 (0)9 267 14 66Dossiertentoonstellingen

  29.09 16.12.2012

  Drie dossiertentoonstellingen onderzoeken diverse aspecten

  van de collectie.

  Abraham Grapheus, kunstenaarsmodel van Jacob Jordaens

  is gewijd aan de Antwerpse 17de-eeuwse kunstenaar Grapheus.

  Hij ging de geschiedenis in als model voor schilderijen van onder

  meer Jacob Jordaens.

  Daarnaast wordt ode gebracht aan Tho Van Rysselberghe,

  die 150 jaar geleden in Gent werd geboren. Het museum bezit veel

  van zijn schilderijen, tekeningen, grafiek en boeken en toont die

  voor het eerst samen.

  De kunst van het schenken onderzoekt de rol van schenkingen

  en legaten in de collectiegeschiedenis van het MSK. Kunstwerken

  van Jheronimus Bosch, Frans Hals, Erich Heckel, Ernst Ludwig

  Kirchner, Peter Paul Rubens, Jacopo Tintoretto, George Minne en

  Anthony van Dyck die werden geschonken, bepalen sterk de inter-

  nationale uitstraling van het museum.

  Belgisch modernismeDe Belgische abstracte kunst en Europa (1912 1930)

  02.03 30.06.2013

  De eerste grote overzichtstentoonstelling

  sinds meer dan twintig jaar over het Belgische

  modernisme rond 1920. De Belgische histori-

  sche avant-garde wordt gellustreerd via beel-

  dende kunst, architectuur, toegepaste kunst,

  typografie, fotografie, film, muziek, literatuur

  en theater. Belgische protagonisten als Marthe

  Donas, Jozef Peeters, Jules Schmalzigaug,

  Victor Servranckx en Georges Vantongerloo

  staan naast internationale tijdgenoten als

  Alexander Archipenko, Piet Mondriaan, Lszlo

  Moholy-Nagy en Theo van Doesburg. Voor

  deze tentoonstelling geven een aantal grote

  internationale musea topwerken in bruikleen.

 • MIATHetMIATiseenbruisendmuseum,gelegenineenprachtigindustrieelpand.Beleeferexpos,museumspelen,workshops,filmzondagen,matineesensoirees...metalsrodedraadindustrie,arbeidentextiel.Ontdekallesoverdeindustrilesamenlevingenleefmeemetdeverhalenvantextielarbeiders.BewonderdespinmachineMuleJennyendeoudstebewaardetwijnmolen,tweetopstukkenuitdecollectie.

  MIATMinnemeers 9, 9000 GentT +32 (0)9 269 42 20F +32 (0)9 233 07 [email protected] voor rolstoelgebruikersTram 1: halte Korenmarkt

  OPENINGSURENDinsdag tot zondag 10-18 uurGesloten op maandag (uitgezonderd paas- en pinkstermaandag), op 24, 25 en 31 december en 1 januari

  TOEGANGSPRIJSIndividueel: 5Groepen vanaf 15 personen en reductiehouders: 3,75Jongeren (ook schoolgroepen): -19 jaar gratis, -26 jaar: 1

  RONDLEIDINGENMax. 25 personen per gidsDuur: 1,5 2 uurPrijs per gids: 80 schoolgroepen 70

  [email protected] +32 (0)9 269 42 20

  Gevloerd en betegeldDe Belgische tegelindustrie van art nouveau tot seventies

  26.10.2012 10.03.2013

  Belgische tegelbedrijven kenden in de 20ste

  eeuw faam in binnen- en buitenland. Bedrijven

  als Boch Frres, Gilliot en Maison Helman waren

  toonaangevend. Het grote succes van de vloer-

  en wandtegel is te danken aan prachtige realisa-

  ties in art nouveau, van ingenieuze geometrische

  patronen en sierlijke bloemen tot verfijnde, kleur-

  rijke tegeltableaus. Ze werden op maat gemaakt

  en ontworpen door decorateliers of vooraan-

  staande kunstenaars en sierden gevels, interieurs

  en handelszaken. Herontdek deze verloren

  erfgoedparel! Naast prachtige tegelpanelen zie

  je ook het productieproces en de werkomstan-

  digheden in de tegelfabrieken.

  Onder stroom 100 jaar elektriciteit

  27.04 29.09.2013

  Honderd jaar geleden was elektriciteit nog

  niet doorgedrongen in het dagelijkse leven. Begin

  20ste eeuw veranderde dit. Toen heerste er een

  ongekend geloof in vooruitgang en innovatie.

  De Gentse wereldtentoonstelling van 1913

  bracht een ware ode aan de elektriciteit. In het

  Palais des Lumires pronkten de belangrijkste

  Belgische elektriciteitsfirmas. Op een nooit

  geziene lichtshow schitterden duizenden lampjes.

  Onder stroom biedt een eigenwijze kijk op de

  komst van elektriciteit als nieuwe energievorm.

  Wat waren de gevolgen op het wonen, leven en

  werken van de mens? De tentoonstelling wordt

  aangevuld met levensgrote fotos van traditionele

  Vlaamse interieurs.

  Vrouwen aan het werk in tegelfabriek Gilliot & C, 1914 collectie Mario Baeck

  Melkkar in de tentoonstelling WereldWijdWerken MIAT

  Vlaams interieur Evy Raes

  8 MIAT

  WereldWijdWerkenZes generaties over werk en leven

  PERMANENT

  Beleef de opkomst van

  de industrile samenleving:

  betaald verlof, vrije tijd en

  toenemende consumptie.

 • DEWERELDVANKINA 9

  De wereld van KinaInmuseavaltaltijdwatteontdekkenentebeleven.ZekerindewereldvanKina!Wistjedaterschelpenbestaandiebijna200kilowegen?Kijkookeensnaardevloer,wantdaarkunjetientallenfossielenontdekken.Ofvergelijkhetdijbeenvaneenmammoetmethetjouwe.Dezachtepad-denstoelenvragenomeenknuffel.Verbaasjeoverdeslimmespinnenendeijverigebijen...Hierontdekjemeerdanjevoormogelijkhield!

  HETHUISSint-Pietersplein 14, 9000 GentT +32 (0)9 244 73 73F +32 (0)9 244 73 [email protected] voor rolstoelgebruikersTram 1: halte Verlorenkost

  DETUINBerouw 55, 9000 GentT +32 (0)9 225 05 42F +32 (0)9 234 30 [email protected] voor rolstoelgebruikersTram 1: halte GravensteenTram 4: halte Spaarstraat

  OPENINGSURENMaandag tot vrijdag 9-17 uurZon- en feestdagen 14-17.30 uurGesloten op zaterdag, op 25 en 26 december, 1 en 2 januari

  TOEGANGSPRIJSIndividueel: 2,5Groepen vanaf 15 personen en reductiehouders: 1,25Schoolgroepen: Gentse scholen gratis niet-Gentse scholen 0,50Jongeren: -12 jaar gratis, -26 jaar 1,25

  RONDLEIDINGENMax. 25 personen per gidsDuur: ca. 1,5 uur voor schoolgroepen ca. 1 uurPrijs per gids: 25 voor schoolgroepen gratis

  RESERVERINGDe wereld van Kina: het [email protected] +32 (0)9 244 73 75

  De wereld van Kina: de [email protected] +32 (0)9 225 05 42

  De TuinPERMANENT

  Als je door het hek de tuin in loopt, lijkt het alsof

  je een andere wereld binnengaat. Een prachtige

  boom trekt alle aandacht naar zich toe. De vijver en

  de vele planten doen je vergeten dat je je eigenlijk in

  een dichtbevolkte buurt bevindt. En daar begint het

  nog maar... De tentoonstelling over spinnen met als

  hoogtepunt de collectie levende vogelspinnen doet

  je van de ene verbazing in de andere vallen. Ook het

  bijenvolk is altijd bezig. Al lijkt het heel chaotisch, er

  zit wel degelijk een systeem in. Je komt er alles over te

  weten in de tentoonstelling De honingbij. De padden-

  stoelen hebben dan weer een paar rare kwieten in de

  familie, die zeker het bekijken waard zijn.

  Het HuisPERMANENT

  De wereld van Kina is een wereld in beweging.

  Het monumentale Huis is een onderdeel van de Sint-

  Pietersabdij. Dit adembenemende kader maakt het

  tot een plek waar je met plezier in verdwaalt. In de

  prachtige, excentrieke collectie vindt iedereen wel iets

  naar zijn gading. Schelpen, koralen, skeletten, vogels,...

  Onder je voeten zie je een vloer van jurakalksteen, een

  natuursteen waarin het wemelt van de kleine fossielen.

  Wil je even rusten en op adem komen na zoveel bij-

  zonders, dan kun je genieten van het klank- en lichtspel

  Gent en Keizer Karel. Hier hoor je het verhaal over

  hoe de Gentenaars aan hun naam Stroppendragers

  kwamen.

  De wereld van Kina, de Tuin Spinnenzaal De wereld van Kina

  De wereld van Kina, het Huis Zicht op de inkomhal Hans De Greve

  De wereld van Kina, het Huis Zapland De wereld van Kina

 • Design museum GentEendagjeGentisnietafzondereenbezoekaanhetDesignmuseumGent.HetmuseumisuniekinVlaanderenenisgespecialiseerdin20ste-eeuwseenhedendaagsevormgeving.Hetbeziteenvandemooisteart-nouveaucollectiesvanhetlandenpresenteertdaarnaastzeerinteressantetijdelijketentoonstellingen.Deintrigerendedesigncollectieisgepresenteerdineenmodern,lichtenruimgebouw.

  DESIGNMUSEUMGENTJan Breydelstraat 5, 9000 GentT +32 (0)9 267 99 99F +32 (0)9 224 45 [email protected] toegankelijk voor rolstoel-gebruikersTram 1 of 4: halte Gravensteen

  OPENINGSURENDinsdag tot zondag 10-18 uurGesloten op maandag (uitgezonderd paas- en pinkstermaandag), op 24, 25 en 31 december en 1 januari

  TOEGANGSPRIJSIndividueel: 5Groepen vanaf 15 personen en reductiehouders: 3,75Jongeren (ook schoolgroepen): -19 jaar gratis, -26 jaar 1

  RONDLEIDINGENMax. 20 personen per gidsDuur: ca. 1,5 uur voor schoolgroepen ca. 1,5 2 uurPrijs per gids: 60 schoolgroepen vanaf secundair: 60Kleuter- en lagere school gratis, werkboekjes: 0,50 per kind

  [email protected] +32 (0)9 267 99 99

  Retrospectieve Pieter De Bruyne (1931-1987)Pionier van het postmoderne

  07.07 21.10.2012

  In 1953 studeerde Pieter De Bruyne af als binnen-

  huisarchitect aan Sint-Lucas Brussel. Tijdens de Inter-

  nationale Meubelwedstrijd van Cant in Itali in 1961

  kreeg hij internationale erkenning.

  Zijn vroege werk wordt voornamelijk getypeerd

  door de overtuiging dat meubels behalve esthetisch

  ook verkoopbaar en betaalbaar moeten zijn.

  In de late jaren 1970 stelde de Belgische design-

  industrie niet veel meer voor. Meubelfabrikanten die

  bleven vasthangen aan het functionalisme gingen

  failliet. Gelukkig bevestigen uitzonderingen zoals

  Pieter De Bruyne de regel. Hij werkte toen niet meer

  voor de industrie, maar ontwierp unieke stukken voor

  opdrachtgevers. Het blijven echte mijlpalen.

  Shiro Kuramata24.11.2012 24.02.2013

  De legendarische Japanse designer Shiro

  Kuramata (1943-1991) ontwierp ongeveer 180 meubels

  en voorwerpen. In zijn glorietijd in de jaren 80 zou hij

  een ontwerp per dag hebben gerealiseerd.

  Zijn ontwerpen getuigen van vakmanschap en zin

  voor detail. Ze zijn typisch voor het naoorlogse Japan:

  creatief, technologisch vooruitstrevend en vol terug-

  gevonden zelfvertrouwen met een hoog popgehalte.

  Kuramata stond ook open voor westerse invloeden: het

  minimalisme van Dan Flavin en Donald Judd, de ready-

  mades van Duchamp en de felle kleuren van Ettore

  Sottsass. Zijn meubelontwerpen zijn dichterlijk, licht

  en ogen transparant. Ze zijn vaak uitgevoerd in ver-

  nieuwende, niet eerder gebruikte materialen. Kuramata

  hield van verrassende effecten.

  Trappenpartij van het Design museum Gent Design museum Gent

  Pieter De Bruyne, Chantillykast, 1975 Design museum Gent

  10 DESIGNMUSEUMGENT

 • 11

  Voorgevel van het feestlokaal Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat, Gent, september 1958 Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis

  Tbilisi Hotel Abkhazeti Faade Filip Berte Portus Ganda Carl De Keyzer

  STAMSTADSMUSEUMGENT

  STAM Stadsmuseum GentHetSTAM,hetStadsmuseumopdeBijloke,vormtdeperfecteintroductietotGent.InhetvastecircuitvertelthetSTAMhetverhaalvandestad.Gisteren,vandaagenmorgenkomenersamenengevenuvoelingmetwatGentpreciestotGentmaakt.Detijdelijketentoonstellingenpakkenhetuniverseleraanenonderzoekenwateenstadtotstadmaakt.HettopstukvanhetSTAM?Gentzelf,delevendestad.

  STAMSTADSMUSEUMGENTBijlokesite Godshuizenlaan 2, 9000 GentT +32 (0)9 267 14 00F +32 (0)9 267 14 [email protected] voor rolstoelgebruikersTram 1: halte Van Nassaustraat of VerlorenkostTram 4 of 24: halte Bijlokehof

  OPENINGSURENDinsdag tot zondag 10-18 uurGesloten op maandag (uitgezonderd paas- en pinkstermaandag), op 24, 25 en 31 december en 1 januari

  TOEGANGSPRIJSIndividueel: 6Groepen vanaf 15 personen en reductiehouders: 4,50Jongeren (ook schoolgroepen): -19 jaar gratis, -26 jaar 1

  RONDLEIDINGENMax. 20 personen per gidsDuur: ca. 1,5 uurPrijs per gids: 75

  [email protected] +32 (0)9 267 14 66

  COMBINATIESCombineer uw STAMbezoek met een gegidste wandeling of boottocht in/naar de stad (info op www.stamgent.be) of met een activiteit in het kader van VOORUIT100 (info op www.vooruit.be).

  Het verhaal van Gent

  PERMANENT

  In het vaste parcours ont-

  cijfert het STAM de lagen van

  de stad. In de voormalige

  Bijlokeabdij ontdekt u de

  geschiedenis van Gent, van de

  vroegste tijden tot vandaag.

  De pandgangen verbinden

  de zalen met elkaar als een

  tijdslijn. Via multimedia bladert

  u door het verleden en op

  zitbanken kunt u luisteren

  naar verhalen over Gent. Een

  fotoreeks van Carl De Keyzer

  toont een eigentijds perspectief

  op de stad.

  VOORUIT 13 - 1301.05 03.11.2013

  In 1913 opende het Feestlokaal van Vooruit de

  deuren. Vele decennia lang fungeerde het als cultureel

  bastion van de Gentse socialistische beweging. In 1982

  werd het omgevormd tot een onafhankelijk socio-

  cultureel centrum, dat uitgroeide tot het internationaal

  befaamde Kunstencentrum Vooruit.

  100 jaar Feestlokaal en 30 jaar Kunstencentrum,

  dat moet gevierd worden! Vooruit maakt van 2013

  een feestjaar en in dat kader brengt het STAM de

  expo VOORUIT 13 - 13. Een tentoonstelling over de

  intrigerende geschiedenis van het Vooruitgebouw, de

  betekenis ervan voor Gent en de vele activiteiten die

  er de voorbije eeuw hebben plaatsgevonden.

  i.s.m. UGent, Amsab-ISG, Provincie Oost-Vlaanderen

  en Vooruit

  Filip Berte / The Graveyard Steden in de marge

  17.05 04.11.2012

  Voor zijn installatie The Graveyard

  bezocht architect en beeldend kunstenaar

  Filip Berte vier steden: Tbilisi (Georgi),

  Chisinau (Moldavi), Melilla (Spaanse

  enclave in Marokko) en Brussel. Elk van

  deze plekken bevindt zich in de geografi-

  sche marges van Europa of staat voor de

  sociale marges binnen de Europese Unie.

  Berte toont vier persoonlijke en indringen-

  de stadsportretten met soundtracks van

  geluidskunstenaar Ruben Nachtergaele.

  i.s.m. CAMPO

 • Sint-PietersabdijDeSint-PietersabdijiseenvandetopmonumentenvanGent.Achterhaarstatigegevelsgaateenverrassendgrotetuinschuilmeteenwijngaard,kruidentuin,fruitbomenenrunes.Dehuidigegebouwendaterenuitde17deen18deeeuw,deindrukwekkenderefteruitdemiddeleeuwen.DeSint-Pietersabdijpresenteertcultuurhistorischeexposities,literatuur-enfotografietentoonstellingenvannationaaleninternationaalniveau.

  SINT-PIETERSABDIJSint-Pietersplein 9, 9000 GentT +32 (0)9 243 97 30F +32 (0)9 243 97 [email protected]k voor rolstoelgebruikers (behalve Alison)Tram 1: halte Verlorenkost

  OPENINGSURENDinsdag tot zondag 10-18 uurGesloten op maandag (uitgezonderd paas- en pinkstermaandag), op 24, 25 en 31 december en 1 januari

  TOEGANGSPRIJSIndividueel: 5Groepen vanaf 15 personen en reductiehouders: 3,75Jongeren (ook schoolgroepen): -19 jaar gratis, -26 jaar: 1

  Onbekende beeldenIndividueel: 9Groepen vanaf 15 personen en reductiehouders: 6,75Jongeren (ook schoolgroepen): -19 jaar gratis, -26 jaar: 4

  Movieguide Alison + bezoek aan de abdij en alle tentoonstellingen 3 bovenop de toegangsprijs

  RONDLEIDINGENMax. 20 personen per gidsschoolgroepen: per klasDuur: ca. 1,5 uurPrijs per gids: 80

  [email protected] +32 (0)9 267 14 66

  I am about to call it a Day Bieke Depoorter

  25.05 23.09.2012

  Bieke Depoorter is een

  jonge Gentse fotografe die

  in 2009 afstudeerde aan het

  KASK en meteen de Magnum

  Expression Award won. De

  voorbije jaren trok ze met on-

  bevangen blik door Rusland en

  Amerika. Toevallige ontmoetin-

  gen bepaalden haar slaapplaat-

  sen. De openheid waarmee ze

  werd ontvangen en de intimiteit

  die met haar werd gedeeld,

  leverden intrigerende beelden

  op. Haar fotoreeks uit Amerika

  is een work in progress.

  Retrospectieve Robert Capa

  12.10 02.12.2012

  Oorlogsfotograaf Robert

  Capa is een van de bekendste

  documentaire fotografen van

  de 20ste eeuw. De tentoonstel-

  ling brengt een selectie fotos

  uit verschillende oorlogen,

  waaronder de Spaanse Burger-

  oorlog en de Tweede Wereld-

  oorlog. Daarnaast zijn er ook

  enkele portretten van onder

  meer Ernest Hemingway en

  Pablo Picasso te zien.

  Onbekende beelden, sterke verhalen Belgen in oorlog

  16.11.2012 21.04.2013

  In zijn 180 jaar geschiede-

  nis is Belgi bij vele oorlogen

  betrokken geweest. Er bestaan

  miljoenen clichs waarin mili-

  tairen, vrijwilligers, dokters,

  journalisten en schrijvers hun

  wedervaren hebben vastgelegd.

  De fotografie, die ongeveer even

  oud is als Belgi, is de rode

  draad in deze tentoonstelling.

  Met behulp van de nieuwste

  IT-technieken trekt een deskun-

  dige je mee in de rauwe werke-

  lijkheid. Als bezoeker ontdek je

  dat het verhaal achter het beeld

  er vaak anders uitziet dan het

  op het eerste gezicht lijkt.

  Movieguide Alison

  PERMANENT

  Monnik Alison, de boekhou-

  der van de Sint-Pietersabdij, is

  een historische figuur (1753-

  1823). Hij dwaalt doorheen de

  eeuwenoude abdijgebouwen en

  neemt je mee op een virtuele

  reis door de tijd. Stap voor stap

  ontvouwt hij de geheimen van

  de abdij en haar bewoners.

  Golf-Juan.France. August 1948.PabloPicassoandFrancoiseGilot

  Boerenklaarombrandwachttestaan, Natalse front, januari 1900 Van Hoepen, Pretoria

  Bieke Depoorter

  12 SINT-PIETERSABDIJR

  ob

  ert

  Cap

  a

  Inte

  rnat

  ion

  al C

  ente

  r of

  Ph

  oto

  gra

  phy

  /Mag

  nu

  m P

  ho

  tos

  / R

  epo

  rter

  s

 • NOGMEERCULTUURINGENT... 13

  VOORUIT100VANAF MEI 2013

  In 2013 siert het Vooruitgebouw 100 jaar de Sint-Pietersnieuwstraat. Naast

  een tentoonstelling in het STAM zet Vooruit de deuren open voor een eeuw-

  feest. Kunstenaars werken met historisch materiaal of richten hun blik radicaal

  voorwaarts. Vooruit wordt ook een tijdelijk museum waar je erfgoed op een

  levendige manier ontdekt. Wie weet wordt er opnieuw bier gebrouwen, een

  biljartwedstrijd gehouden of een volksrestaurant geopend. En hoe kan Vooruit

  de komende 100 jaar evolueren? Trek de stad in met een smartphone-app die de

  DNA-sporen van Vooruit blootlegt in Gent. Het verleden blijkt verrassend gelinkt

  met het heden en met je eigen leven.

  Een initiatief van Kunstencentrum Vooruit i.s.m. UGent, Amsab ISG, STAM,

  Provincie Oost-Vlaanderen en IBBT

  TIPSMaak gebruik van tramlijn 1 tijdens de Museumnacht.Afterparty in S.M.A.K. vanaf 23 uur.

  INFOwww.gent.be/museumnacht

  Museumnacht29.11.2012, 18-01 u.

  Tijdens de Museumnacht trekken de Gentse musea alle

  registers open. Het Huis van Alijn, STAM, S.M.A.K., MSK,

  MIAT, De wereld van Kina, Design museum Gent, Museum

  Dr. Guislain en Sint-Pietersabdij leggen je in de watten met

  een sfeervol avondprogramma.

  Mu

  seu

  mn

  ach

  t 20

  11, S

  .M.A

  .K.

  Raf

  Van

  de

  Ven

  Gent Museumpas

  Gratis toegang tot de belangrijk-

  ste Gentse musea en monumenten,

  gecombineerd met gratis tram en

  bus in de stad, 3 dagen lang.

  Te koop voor 20 euro bij het info-

  kantoor van de dienst Toerisme,

  deelnemende musea, hotels en

  verkooppunten van De Lijn.

  Museumpas wordt City Card

  In het najaar van 2012 wordt de

  Museumpas een digitale City Card

  met een uitgebreider cultuur-

  toeristisch aanbod. Prijs: 25 euro

  voor 2 dagen 30 euro voor 3 dagen.

  De eeuw van de vooruitgang. Gent 1913 2013

  In 1913 organiseerde Gent, net als

  vele andere steden en aansluitend

  bij de tijdsgeest, een wereldtentoon-

  stelling. Brussel, Luik en Antwerpen

  hadden dat ook al gedaan, maar niet

  zo groot en oogverblindend. Terwijl

  de dreiging boven Europa toenam,

  belegde Gent in de roes van het

  economische succes een gigantisch

  feest, dat massas bezoekers naar

  Gent lokte. Dit was voor Gent de

  echte start van de 20ste eeuw, met

  een ongebreideld geloof in de voor-

  uitgang.

  100 jaar later blikken de Gentse

  cultuurhuizen terug op deze we-

  reldtentoonstelling en de eeuw die

  daarop volgde. Op het programma

  staan onder meer tentoonstellingen,

  publicaties en een documentaire.

  Een heerlijk rijk cultuurjaar voor een

  breed publiek!

  www.gent.be/wereldexpo2013

 • 14 NOGMEERCULTUURINGENT...

  Twee gerestaureerde stadspaleizen*Het Museum Arnold Vander Haeghen in de Veldstraat is de vroegere

  woning van Joos Clemmen, een van de eerste Gentse katoenbaronnen.

  Hij liet in de 18de eeuw het gebouw afwerken en weelderig decoreren.

  Blikvangers zijn het Chinese Salon en een classicistisch pakhuis in de

  tuin, aan de oever van de Leie. In dit pand kun je ook het heringerichte

  Kabinet Maeterlinck bezoeken, een museum gewijd aan de Gentse Nobel-

  prijswinnaar Literatuur.

  Het 18de-eeuwse Hotel dHane Steenhuyse is een van de fraaiste

  herenhuizen van de stad. Hier kwamen staatshoofden uit heel Europa

  over de vloer. De salons en kamers, de imposante vestibule en de majes-

  tueuze eretrap stralen de grandeur van het rijke societyleven uit.

  Historische Huizen GentSint-Baafsabdij

  Voorhoutkaai 43, 9000 Gent

  INFO+32 (0)9 243 97 30

  [email protected] de app hier:

  www.sintpietersabdijgent.be

  De Sint-Baafsabdij in 3D*VANAF SEPTEMBER 2012

  Een virtuele rondleiding doorheen de geschiedenis van

  de Sint-Baafsabdij, van de 7de eeuw tot nu. Maak kennis met

  Amandus, die de abdij stichtte in de tijd dat de Noormannen in

  Gent waren. Wandel rond in de afgebroken romaanse en laat-

  gotische abdijkerk en ervaar hoe men doorheen de eeuwen

  leefde in de abdij. Ontdek hoe vanaf 1540 de Sint-Baafsabdij

  deel uitmaakte van het Spanjaardenkasteel, gebouwd door

  Karel V, en hoe de imposante abdijkerk werd afgebroken.

  Een meeslepende belevenis op een unieke historische site!

  INFOENRESERVERINGGELEIDBEZOEKGroepen en scholen: Op donderdag Reserveren via BOEKjeBEZOEK: [email protected]+32 (0)9 267 14 66

  Individuele bezoekers: Op vrijdag en zaterdag (14.30 uur) Reserveren via Uitbureau: [email protected] +32 (0) 9 233 77 88www.uitbureau.be

  INFOwww.visitgent.behttp://closertovaneyck.kikirpa.be

  *Deze realisaties kaderen in het Europese project Interreg IVA Twee Zeen SHAPING 24. www.shaping24.eu

  S

  tad

  Gen

  t

  Die

  nst

  Co

  mm

  un

  icat

  ie

  Restauratie van het Lam Gods, een Gents topstuk

  Vanaf het najaar van 2012 wordt

  De aanbidding van het Lam Gods van de

  gebroeders Van Eyck gerestaureerd. De

  restauratie van het schilderij duurt vijf

  jaar en verloopt in fases. In het MSK zie je

  de restaurateurs aan het werk achter glas.

  In het Caermersklooster verneem je meer

  over de restauratie en over het schilderij

  zelf. In het STAM ontdek je het verhaal

  achter de diefstal van De rechtvaardige

  rechters, het gestolen zijpaneel dat nog

  steeds onvindbaar is. Het Lam Gods blijft

  toegankelijk in de Sint-Baafskathedraal,

  weliswaar telkens zonder het paneel dat

  op dat moment gerestaureerd wordt.

  Het

  Lam

  Go

  ds, J

  an e

  n H

  ub

  ert

  Van

  Eyc

  k, 1

  432

  L

  uka

  s

  Art

  in F

  lan

  der

  s vz

  w, f

  oto

  Hu

  go

  Mae

  rten

  s

 • TOERISTISCHEINFORMATIE 15

  Gent online

  www.visitgent.be is een

  goudmijn van informatie over

  Gent. Op deze website vindt u

  alles over bezienswaardigheden

  en musea, restaurants, logies,

  evenementen, originele uittips,

  enzovoort. U kunt zelfs uw

  eigen brochure samenstellen

  en downloaden om te printen.

  Hebt u nood aan advies?

  De Dienst Toerisme helpt u

  graag verder.

  Logeren in Gent

  Op Gent raakt u niet zo

  snel uitgekeken. Haal meer uit

  uw bezoek en blijf een nachtje

  slapen. Op www.visitgent.be

  vindt u een overzicht van

  hotels en b&bs; boeken kunt

  u rechtstreeks online. Op

  www.uitingent.be vindt u de

  evenementenkalender om uw

  avondprogramma te plannen.

  Op weg in de stad

  TevoetMet de voetgangersbeweg-

  wijzering vindt u vlot uw be-

  stemming.

  MettramofbusOp het kaartje op p. 2 staan de

  voornaamste tram- en buslijnen

  (geldig vanaf november 2012,

  na renovatiewerken). In het

  toeristische infokantoor, de

  Lijnwinkels en op www.delijn.be

  vindt u meer info.

  MetdeautocarDownload de gratis brochure

  Gent met de autocar op

  www.visitgent.be.

  Volg de gids!

  GandanteT +32 (0)479 51 52 42

  [email protected]

  www.gandante.be

  GentseGidsenT +32 (0)9 233 07 72

  F +32 (0)9 233 08 65

  [email protected]

  www.gentsegidsen.be

  GhentAuthenticT +32 (0)498 10 99 61

  [email protected]

  www.ghent-authentic.com

  VizitT +32 (0)9 233 76 89

  F +32 (0)9 225 23 19

  [email protected]

  www.vizit.be/gent.html

  BOEKjeBEZOEKT +32 (0)9 267 14 66

  F +32 (0)9 267 14 98

  [email protected]

  Op stap in Gent

  Dienst Toerisme

  Nieuw infokantoorOudeVismijn(bijhetGravensteen)

  Sint-Veerleplein5,9000Gent

  T+32(0)92665660

  F+32(0)92665673

  [email protected]

  Elkedagopen

  15maart14oktober:

  9.3018.30uur

  15oktober14maart:

  9.3016.30uur

  Geslotenop25december

  en1januari

  Gentheefteengloednieuwtoeristischinfo-kantoorindegerenoveerdeOudeVismijn.Hetiseenglazenconstructiedieeenprachtiguitzichtbiedtopdestadenhetwater.DagennachtkuntuerterechtvoorinformatieoverGent,deandereVlaamsekunststedenenOost-Vlaanderen.Centraalstaateenmultimedialedatatafelwaaruviatouch-technologieinfokuntopvragen.Ookmensenmeteenmobieleofvisuelebeperkingkunnenhierterecht.Buitendeopeningsuren(zolangdeVismijntoegankelijkis)wordterinformatiegeprojecteerdopdeglaswandenookdaarkuntumetdetouch-technologieaandeslag.

  Ontdek Gent vanop het water

  BoatinGentT +32 (0)478 63 36 30

  F +32 (0)9 228 62 63

  [email protected]

  www.boatingent.be

  DeBootjesvanGentRederijDewaele

  T +32 (0)9 229 17 16

  T/F +32 (0)9 228 62 63

  [email protected]

  www.debootjesvangent.be

  GentWatertoeristT +32 (0)9 269 08 69

  F +32 (0)9 231 54 84

  [email protected]

  www.gent-watertoerist.be

  RederijDeGentenaerT +32 (0)473 48 10 36

  F +32 (0)9 231 54 84

  [email protected]

  www.rederijdegentenaer.be

  Frederik Vercruysse voor SAQ Architects

 • Hun schoonste dag01.04 04.11.2012

  En avant, marche!21.11.2012 19.05.2013

  Hier woont mijn huis16.06 16.09.2012

  Nerveuze vrouwen13.10.2012 26.05.2013

  TRACK12.05 16.09.2012

  ELECTRIFIED III THE RESPONSIVE CITY01.09 04.11.2012

  Jordan Wolfson / Joachim Koester06.12.2012 17.03.2013

  Abraham Grapheus

  Tho Van Rysselberghe

  De kunst van het schenken29.09 16.12.2012

  Belgisch modernisme02.03 30.06.2013

  Gevloerd en betegeld26.10.2012 10.03.2013

  Onder stroom. 100 jaar elektriciteit27.04 29.09.2013

  Het Huis en De TuinPERMANENT

  Retrospectieve Pieter De Bruyne07.07 21.10.2012

  Shiro Kuramata24.11.2012 24.02.2013

  Filip Berte / The Graveyard17.05 04.11.2012

  VOORUIT 13 1301.05 03.11.2013

  Bieke Depoorter25.05 23.09.2012

  Retrospectieve Robert Capa12.10 02.12.2012

  Onbekende beelden, sterke verhalen16.11.2012 21.04.2013

  Het Huis

  van Alijn

  STA

  MMIAT

  Museum

  Dr. Guislain

  Museum voor Schone

  Kunsten

  S.M.A.K.

  De

  wereld

  van Kina

  Design

  museum

  Gent

  Sint-Pietersabdij

  Hetvolledigetentoonstellingaanbodvoor2012-2013vindtuopdewebsitesvandem

  usea.

  >

  >

  16 KALENDER >2012 2013