DE Conferentie 2004 Wouter Baars

of 24 /24
Games voor de Culturele Sector Wouter Baars Waarom Games in een museum? Concept Vormgeving Partners Kosten Project Houdbaarheid QuickTime en een ª TIFF (ongecomprimeerd)-decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.

Embed Size (px)

Transcript of DE Conferentie 2004 Wouter Baars

Page 1: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

Games voor de Culturele Sector

Wouter Baars

• Waarom Games in een museum?

• Concept• Vormgeving• Partners • Kosten• Project• Houdbaarheid

QuickTime en eenªTIFF (ongecomprimeerd)-decompressor

zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.

Page 2: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

Vraag 1: Waarom willen we een game gebruiken bij cultureel

erfgoed?• Om interessanter content te bieden• Om te vernieuwen• Omdat het nieuwe mogelijkheden biedt• Om plaatsongebonden te zijn• Omdat we er ‘iets mee moeten’• Om kinderzieltjes te winnen• Om subsidie te krijgen• …

QuickTime en eenªTIFF (ongecomprimeerd)-decompressorzijn vereist om deze afbeelding weer te geven.

Page 3: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

Vraag 2: wat mag het kosten?

QuickTime and aªSorenson Video 3 decompressor

are needed to see this picture.

Page 4: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

Stelling 1: Alleen ‘budget games’ zijn haalbaar

Page 5: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

Leerzame soap?

Page 6: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

Educatieve Game?

Before you go on, what is Newton’s 1st Law?

b) F=mac) F=GMm/r^2d) V=IRe) None of the above

Page 7: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

Educatieve Game!

Page 8: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

Culturele Game?

Page 9: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

Pac Man reloaded

Page 10: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

Stelling 2: De spelregels maken een spel interessant, niet de

vormgeving

QuickTime en eenªTIFF (ongecomprimeerd)-decompressorzijn vereist om deze afbeelding weer te geven.

Page 11: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

…net zo leuk!

QuickTimeª en eenTIFF (LZW)-decompressor

zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.

Page 12: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

…net zo leuk!?

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be76. Re1 b5 7. Bb3 O-O 8. h3 Bb7 9. d3 d6 10. a3 Na511. Ba2 c5 12. Nbd2 Nc6 13. c3 Qd7 14. Nf1 d5 15. Bg5 dxe4 16. dxe4 c4 17. Ne3 Rfd8 18. Nf5 Qe6 19. Qe2 Bf8 20. Bb1 h6 1/2-1/2

Page 13: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

Stelling 3: De kans dat je een leuk vernieuwend concept

bedenkt < 5%

Doom (unreal tournament, return to Wolfentstein, quake, halo, ….) I, II, III, IV,…..enz. (first player shoot em up)

Heroes of might and magic I-VII (role playing)

Warcraft-starcraft I, II, III (real time strategy)

Simcity 1990-2004 (simulatie strategie)

Fifa soccer: elk jaar een nieuwe versie….

…. Enz. Enz.

QuickTimeª en eenTIFF (ongecomprimeerd)-decompressorzijn vereist om deze afbeelding weer te geven.

Page 14: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

Vraag 3: Hoe verloopt het project van een game maken?

Idee

Brainstorm

Wat

Eisen/wensen

Hoe

Ontwerp

Hoe te maken

Voorbereiing

Doen

Maken

In stand houden

Nazorg

Page 15: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

…in het echt…

Idee

Brainstorm

Wat

Wensen/Eisen

Hoe

Ontwerp

Hoe te maken

Voorbereiding

Doen

Realisatie

In stand houden

Nazorg

TEST

> 10 maal

Page 16: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

In het echt2…..

begin eind

Andere ‘belangrijkere’ projecten

Page 17: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

Stelling 4: de keuze voor een vernieuwend concept of ombouw van een bestaand

(succesvol) gameconcept is een dilemma

Bestaand concept:

GoedkoperBeter te managenNiet interessant

Nieuw concept:

Onzekere uitkomstDuur(der)Lastig project

Product Prototype

Page 18: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

Stelling 4: De financiering door (cultuur-)fondsen is niet afgestemd op

wat het project nodig heeft

Idee

Brainstorm

Wat

Eisen/wensen

Hoe

Ontwerp

Hoe te maken

Voorbereiding

Doen

Maken

In stand houden

Nazorg

Moment van financieringHier is het benodigde budget pas bekend!

Page 19: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

Budget in de praktijkBudget op!

Klaar !

Page 20: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

Voorstel voor verbetering in financieringsmodel

1. Financieren in fasen:

a. Voor het maken van het functionele ontwerp

b. Voor het maken van het eerste prototype

2. Financieren per ronde (van prototype naar volgend prototype)

3. Eisen stellen aan elke ronde (kwaliteitseisen)

4. Aanvragen beoordelen op concept én op

kwaliteit van de (project-)organisatie

Page 21: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

Idee

Brainstorm

Wat

Eisen/wensen

Hoe

Ontwerp

Hoe te maken

Voorbereiing

Doen

Maken

In stand houden

Nazorg

Geld voor uitwerken idee Geld voor maken prototype

TEST

Per ronde ‘Go / no Go’ verdere verbetering (volgend prototype) tot en met product

Page 22: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

Nazorg

- Wie is de eigenaar van de softwarecode en ontwerpen?

- Kan een andere multimedia producent het later overnemen?

- Wordt er gewerkt met open standaarden / open source?

- (Hoe) is het beheer geregeld?QuickTimeª en eenTIFF (ongecomprimeerd)-decompressorzijn vereist om deze afbeelding weer te geven.

Page 23: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

Samenvatting & conclusies• Bedenk goed waarom je een game wilt gaan (laten) maken• Het ‘verculten’ van een game is niet interessant, zoek naar

de meerwaarde van culturele content in het bedenkten van de spelregels

• De spelregels maken een game (on-)interessant, de vormgeving is niet zo belangrijk

• Het maken van een nieuwe game is een risicovol project, met beperkte kans op slagen (maar desalniettemin als experiment meestal de moeite waard)

• Manage je game project op een ‘cyclische manier’• Besteed veel aandacht aan het vinden van een geschikte

partner: creativiteit EN organiserend vermogen zijn even belangrijk.

Page 24: DE Conferentie 2004 Wouter Baars

Vragen / Opmerkingen ?