De CAF-zelfevaluatie als instrument voor het evalueren en oriënteren van de interne strategie...

download De CAF-zelfevaluatie als instrument voor het evalueren en oriënteren van de interne strategie Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

of 20

 • date post

  08-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of De CAF-zelfevaluatie als instrument voor het evalueren en oriënteren van de interne strategie...

 • Dia 1
 • De CAF-zelfevaluatie als instrument voor het evalueren en orinteren van de interne strategie Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) Pedro Facon
 • Dia 2
 • 2 Trigger Doel 2002/2003: invoering Bestuursovereenkomst en Strategisch Plan Ontwikkeling van het beleids- en beheersinstrumentarium Nood aan evaluatie van de organisatiebeheersing Bestuursovereenkomst 2006-2008 (artikel 40): uitvoeren van een CAF-zelfevaluatie en opmaken van een verbeterplan
 • Dia 3
 • 3 Methodologie Aanpak (1) Fase 1: Voorbereiding (11/2005 06/2007) Analyse van goede praktijken (o.m. RVA, RSZ, RKW) Interne discussies Op niveau Directiecomit en Directieraad Met de syndicale organisaties Met de P&O-actoren Met de Communicatiecel
 • Dia 4
 • 4 Methodologie Aanpak (2) Methodologische keuzes RIZIV-brede oefening Twee zelfevaluatiegroepen Niveau A 25-tal deelnemers Representatief voor de 5 diensten Selectie op basis van profielschets Samenspraak met leidend ambtenaren Instemming van de geselecteerde deelnemer Betrokkenheid van de 3 syndicale organisaties Ondersteuning door het CAF Resource Center (EIPA)
 • Dia 5
 • 5 Methodologie Aanpak (3) Fase 2: Uitvoering (09/2007 01/2008) 7 zelfevaluatiesessies van halve dag Deelnemers Voorbereiding (deels via e-tool) Moderniseringscel Verwerking voorbereiding Voorzitterschap sessies: faciliteren, documenteren, synthetiseren, consensusvorming Rapportering CAF Resource Center Methodologische begeleiding en kwaliteitsbewaking
 • Dia 6
 • 6 Methodologie Aanpak (4) Gemeenschappelijke sessie van beide zelfevaluatiegroepen Validatie ontwerp eindrapport Gezamenlijke scorebepaling Eerst categorie: bv. P-D-C-A voor wat factoren betreft Daarna verfijning met numerieke score Evaluatie van de CAF-oefening
 • Dia 7
 • 7 Methodologie Aanpak (5)
 • Dia 8
 • 8 Methodologie Aanpak (6) Fase 3: Communicatie en quick-wins (2008) Bespreking resultaten Directieraad + P&O-actoren Per dienst Uitgebreide communicatie Personeel Deelnemers 10 quick-wins voor 2008
 • Dia 9
 • 9 Methodologie Aanpak (7) Fase 4: Integratie (2009) Basis voor nieuw Strategisch en Operationeel Plan (interne strategie) Basis voor gentegreerde visie op en communicatie over moderniseringsinitiatieven
 • Dia 10
 • 10 Resultaat 1: Basis voor nieuw Strategisch en Operationeel Plan (1) Rijke bron aan informatie over de interne werking Analyse: sterke punten en verbeterdomeinen Voorstellen tot verbeteracties: 124 in totaal Clustering tot een 12-tal verbeterdomeinen
 • Dia 11
 • 11 Resultaat 1: Basis voor nieuw Strategisch en Operationeel Plan (2)
 • Dia 12
 • 12 Resultaat 1: Basis voor nieuw Strategisch en Operationeel Plan (3) Verdieping van de analyse 4 domeinen HR Beleid en beheer Communicatie ICT Vertaling van CAF-resultaten naar risicoanalyses Risicodomeinen en risicos Voorstellen van acties Basis voor workshops SP/OP met de betrokken directies
 • Dia 13
 • 13 Resultaat 2: Basis voor gentegreerde visie op n communicatie over moderniseringsinitiatieven
 • Dia 14
 • 14 Lessen: sterke punten (1) Methodologie Verankering in de strategische en operationele planningscyclus (interne strategie) RIZIV-brede interdiensten aanpak Integratie tussen diensten Uitwisseling van ervaringen en wederzijds leren. Ondersteuning CAF Resource Center
 • Dia 15
 • 15 Lessen: sterke punten (2) Gedragenheid Ruim overleg met interne partners bij de voorbereiding van de oefening Actieve en enthousiaste inzet van de deelnemers aan de zelfevaluatieoefening Tevredenheidsenqute: positieve evaluatie van de CAF-oefening, zowel wat model, toepassing, discussieniveau, als resultaat betreft. Sterke betrokkenheid van de top bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging
 • Dia 16
 • 16 Lessen: sterke punten (3) Resultaat Referentiedocument bij discussies over de interne werking Verduidelijking van de gentegreerde visie op beleid en beheer Sterke doorwerking in nieuw Strategisch en Operationeel Plan Verantwoordt de belangrijke investering Toekomst Opvolging van de geselecteerde verbeteracties in het kader van de reguliere opvolgingscyclus van het Strategisch en Operationeel Plan Verankering in strategische en operationele planningscyclus: CAF- oefening om de 6 jaar
 • Dia 17
 • 17 Lessen: valkuilen en verbeterpunten (1) Methodologie Eerder lange overbruggingsperiode tussen zelfevaluatieoefening, opname in nieuw Strategisch en Operationeel Plan, en daadwerkelijke uitvoering Quick-wins: veronderstellen quick te zijn. Genformatiseerde ondersteuning van de oefening Interdienstenbenadering nivelleert enigszins de scores gezien de verschillende klemtonen en ritmes inzake modernisering. Nut van kwantitatief scoren van criteria?
 • Dia 18
 • 18 Lessen: valkuilen en verbeterpunten (2) Gedragenheid Hoe de oefening nog sterker laten leven bij het voltallige personeel: breedte en diepte?
 • Dia 19
 • 19 Conclusie: veranker CAF in de organisatie CAF als instrument voor de voorbereiding van de interne strategische en operationele planningscyclus CAF als hefboom bij het ontwikkelen van een gentegreerde visie op en communicatie over moderniseringsinitiatieven inzake beleid en beheer
 • Dia 20
 • 20 Contactpersoon Pedro FACON Projectleider CAF Moderniseringscel Algemene Directie RIZIV Tervurenlaan 211 1150 Brussel 02-739.70.43 Pedro.Facon@riziv.fgov.be