De boeken open over innovatie

download De boeken open over innovatie

of 42

 • date post

  16-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.807
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Scriptie Jw Van Eck 06 2010, RUG

Transcript of De boeken open over innovatie

 • 1. De boeken open over innovatieIs Open Innovatie werkelijk nieuw enwelke factoren zijn van belang voor Open Innovatie? Scriptie Master of Marketing StrategyAcademie voor ManagementRijksuniversiteit GroningenBegeleider: dr. J.A. (Liane) VoermanJan Willem van EckJuni 2010

2. INHOUDSOPGAVEVOORWOORD.3SAMENVATTING.41INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING ........................................................................................ 5 1.1 AANLEIDING ONDERZOEK................................................................................................................5 1.2 INNOVATIE ...................................................................................................................................5 1.3 GENERATIES VAN INNOVATIEMANAGEMENT ......................................................................................6 1.4 OPEN INNOVATIE, HET NIEUWE PARADIGMA ......................................................................................7 1.5 PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN ....................................................................................8 1.6 RELEVANTIE .................................................................................................................................8 2THEORETISCH KADER VAN OPEN INNOVATIE ......................................................................... 9 2.1WAT IS OPEN INNOVATIE? .............................................................................................................9 2.2KERNPROCESSEN VAN OPEN INNOVATIE......................................................................................... 12 2.3DE AANWEZIGHEID VAN OPEN INNOVATIE ...................................................................................... 14 2.4IS OPEN INNOVATIE EEN NIEUW PARADIGMA? ................................................................................ 16 2.5MOTIEVEN VOOR OPEN INNOVATIE............................................................................................... 18 2.6FACTOREN VOOR OPEN INNOVATIE ............................................................................................... 20 2.6.1 Binnen de eigen organisatie .............................................................................................. 20 2.6.2 Buiten de eigen organisatie ............................................................................................... 23 2.7SAMENVATTING THEORETISCH KADER ............................................................................................ 27 3ONDERZOEK.........................................................................................................................28 3.1 KEUZE ONDERZOEKSMETHODE...................................................................................................... 28 3.2 ONTWIKKELING VAN HET INSTRUMENT .......................................................................................... 28 3.3 POPULATIE ................................................................................................................................ 29 3.4 AFNAME ONDERZOEK EN VERLOOP VAN ONDERZOEK ........................................................................ 29 3.5 VERWERKING ONDERZOEK ........................................................................................................... 30 4RESULTAAT ..........................................................................................................................31 5CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN .........................................................................................34 5.1 INLEIDING ................................................................................................................................. 34 5.2 CONCLUSIES UIT HET ONDERZOEK ................................................................................................. 34 5.3 AANBEVELINGEN ........................................................................................................................ 36 5.4 REFLECTIE OP HET ONDERZOEK ..................................................................................................... 36 5.5 SUGGESTIES VOOR VERVOLG ONDERZOEK ....................................................................................... 37 6LITERATUURLIJST .................................................................................................................38 7BIJLAGEN .............................................................................................................................41Pagina 2 van 42 3. VoorwoordHet onderwerp masterstudie brengt tijdens een gesprek gemakkelijk reacties teweeg. Een compleet overzicht van deze reacties zal er nooit komen, maar de meest gehoorde vraag is: Waarom? Het grote waarom voor mij is de eigenschap van meer willen weten, nieuwsgierig zijn en de wil om de juiste vragen te blijven stellen. Op weg naar structuur in de antwoorden vormt deze scriptie en de afsluiting van deze masterstudie slechts een tijdelijk tussenstation. Dit tussenstation zou ik nooit hebben bereikt zonder de ondersteuning van mijn geliefde, gezin, ouders, familie en vrienden. In het bijzonder benoem ik hier Earl F. Buechler, educator-at-large, die mij steeds wees op het belang van onderwijs en onderzoek. Hij heeft mijn nieuwsgierigheid op het juiste moment in mijn leven geprikkeld. Mijn werkgever predikt niet alleen opleiding en educatie naar de sector waarin zij actief is, maar stimuleert ook haar eigen medewerkers om zichzelf verder op te leiden. ESRI vormt een dynamische en uitdagende werkomgeving en maakt de I uit het oorspronkelijke ESRI-acroniem, die voor Instituut staat, waar. Ik dank de board van de ESRI Nederland Groep voor de ondersteuning die ik voor deze studie heb gekregen. De Academie voor Management van de Rijksuniversiteit Groningen is een stimulerende omgeving voor kennis, nieuwe ontmoetingen en ervaringen. De tijd in Cambridge in het bijzonder heb ik als een groots geschenk ervaren. Begeleiders, docenten en medestudenten (lotgenoten) ben ik dankbaar voor de positieve krachten binnen deze omgeving. De respondenten van mijn onderzoek en de overigen, die interesse hebben getoond en waarmee ik discussies heb mogen aangaan ben ik zeer erkentelijk. Het is zeker mogelijk om op een gesloten manier het onderwerp Open Innovatie te onderzoeken. Ik heb tijdens dit jaar het tegendeel in praktijk gebracht en heb door middel van een blog (www.kortsteroutes.nl) mijn vorderingen openbaar gemaakt. Mijn passie voor en de nieuwsgierigheid naar de toepasbaarheid van vernieuwing ben ik tijdens dit onderzoek niet kwijtgeraakt. Deze nieuwsgierigheid is alleen maar toegenomen, zodat ik alweer uitkijk naar een volgend station!Pagina 3 van 42 4. Samenvatting De manier van innoveren kan ook vernieuwend zijn. Deze scriptie onderzoekt of Open Innovatie werkelijk nieuw is en welke factoren voor Open Innovatie van belang zijn. Deze scriptie definiert allereerst innovatie en gaat in op generaties van innovatiemanagement. Open Innovatie is volgens Chesbrough een nieuw paradigma dat in allerlei sectoren kan worden waargenomen. Als definitie voor Open Innovatie is vastgesteld: Open Innovatie is het doelmatig gebruik van interne en externe bronnen van kennis, waardoor interne innovatie wordt versneld en/of het extern gebruik van de innovatie in de markt wordt vergroot. (Chesbrough, 2006). Kernwoorden uit de definitie zijn doelmatig en kennis. Er zijn een aantal typen Open Innovatie- kernprocessen te onderscheiden: inbound, outbound en het gekoppelde proces. De processen van een Open Innovatiemethode dienen om kennis, ideen en projecten in de organisatie te importeren en exporteren. Deze scriptie gaat vervolgens in op de aanwezigheid, de nieuwswaarde, de motieven van Open Innovatie en een indeling van factoren, die binnen en buiten de eigen organisatie mogelijk van belang zijn voor Open Innovatie. De toepassing van Open Innovatie heeft binnen de eigen organisatie een relatie met medewerkers, competenties en processen. Buiten de organisatie kunnen klanten, communities, allianties, netwerken, ecosystemenen en intermediaires een rol spelen. Door middel van een kwalitatief onderzoek is vastgesteld wat er zich in de werkelijkheid, binnen de grenzen van de onderzoekspopluatie, afspeelt met betrekking tot het onderwerp Open Innovatie. Uit het resultaat van het onderzoek wordt geconcludeerd dat Open Innovatie werkelijk nieuw is. Daarnaast concludeer ik dat de factoren, die van belang zijn voor Open Innovatie, voornamelijk interne factoren zijn. Men heeft nog geen oog voor de factoren, die zich buiten de organisatie afspelen. De factoren voor Open Innovatie zijn in te passen in de benoemde indeling. Open blijkt een factor te spelen in de innovatie-intentie, maar nog niet bij gerealiseerde innovaties. In termen van de titel van de deze scriptie: de intentie om de boeken over innovatie open te gooien is aanwezig, nu kan het open boek over innovatie volgen.Pagina 4 van 42 5. 1 Inleiding en probleemstelling1.1Aanleiding onderzoekInnovatie is een veelbesproken onderwerp in de maatschappij, waarover regelmatig vragen ontstaan, zoals: Waarom innoveren verschillende soorten organisaties op een gelijke manier?, Waarom worden bepaalde organisaties innovatief gevonden en andere helemaal niet? en Hoe past innovatie in een wereld, die zich als open maatschappij manifesteert? Het onderwerp Open Innovatie ontdekte ik in 2004 als een vernieuwing van innovatie zelf. Het bleek ook in 2006 een actueel onderwerp, toen de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) een rapport samenstelde onder de titel Opening van Zaken. In haar brief aan de Tweede Kamer stelt toenmalig staatssecretaris van Gennip Open Innovatie wordt steeds belangrijker en Het kabinet ziet dit AWT advies als een bevestiging van de koers die het de laatste jaren heeft ingezet om (open) innovatie te bevorderen. Nog recenter, tijdens een bijeenkomst van