DE BESCHERMINGSOMVANG VAN EEN MERK IN DE VS 2014-12-17آ  overtuigd dat ik mijn Masterproef zou...

download DE BESCHERMINGSOMVANG VAN EEN MERK IN DE VS 2014-12-17آ  overtuigd dat ik mijn Masterproef zou schrijven

If you can't read please download the document

 • date post

  27-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DE BESCHERMINGSOMVANG VAN EEN MERK IN DE VS 2014-12-17آ  overtuigd dat ik mijn Masterproef zou...

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid

  Universiteit Gent

  Academiejaar 2013-14

  DE BESCHERMINGSOMVANG VAN EEN MERK IN DE VS

  Masterproef van de opleiding

  ‘Master in de rechten’

  Ingediend door

  Jonathan Blondeel

  (Studentennr. 00904757)

  Promotor: Prof. Dr. Hendrik Vanhees Commissaris: Kristof Maresceau

 •    i  

  “The single largest source of intangible value in a company is its trademark”

  – David Haigh

 •   ii  

  WOORD VOORAF

  Apple, McDonalds, Nike, Coca-Cola, … Dit zijn allemaal merken die tot de

  verbeelding spreken. Iedereen kent ze en iedereen weet waarvoor ze staan. Een merk

  is een extreem waardevol bezit waarvoor ondernemingen verrassend ver willen gaan

  om het te beschermen. Het leek me dan ook interessant om te onderzoeken in welke

  mate merken beschermd worden door het recht. Ik ben altijd sterk aangetrokken

  geweest door de Verenigde Staten en sinds mijn semester aan de University of Miami

  School of Law, in het kader van het Socrates uitwisselingsprogramma, was ik ervan

  overtuigd dat ik mijn Masterproef zou schrijven over een tak van het Amerikaanse

  recht. Breng deze twee elementen tezamen en je krijgt een thesis over de

  beschermingsomvang van een merk in de VS.

  Ik zou in de eerste plaats mijn promotor Professor Dr. Hendrik Vanhees willen

  bedanken omdat hij me de mogelijkheid bood om over dit onderwerp een thesis te

  schrijven.

  Daarnaast wens ik ook de Universiteit van Gent en de University of Miami te

  bedanken omdat zij mij de kans hebben gegeven om een semester aan een

  Amerikaanse universiteit te studeren. Dit heeft mijn ogen geopend voor een heel

  andere manier van denken over het recht en heeft mijn interesse voor het

  Amerikaanse intellectueel eigendomsrecht alleen maar aangewakkerd.

  Ten slotte, zou ik mijn ouders willen bedanken voor de mentale en financiële steun

  gedurende mijn studies Rechten, en Daphné Sprengers voor het nalezen van mijn

  tekst en het aanbrengen van de nodige correcties.

  Deze Masterproef is tot stand gekomen in het kader van mijn opleiding Rechten aan

  de Universiteit Gent. Het is het sluitstuk van mijn opleiding. Hiermee sluit ik ook een

  hoofdstuk in mijn leven af. Het zijn vijf boeiende, leuke en heel leerrijke jaren

  geweest. Daarvoor wil ik de Universiteit van Gent en de Rechtenfaculteit dan ook

  heel erg bedanken.

  Jonathan Blondeel GENT, 15 mei 2014

 •    iii  

  LIJST VAN AFKORTINGEN ACPA Anticybersquatting Consumer Protection Act

  CBP U.S. Customs & Border Protection

  CFR Code of Federal Regulations

  FTDA Federal Trademark Dilution Act

  ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

  IPPR Intellectual Property Rights e-Recordation

  PTO United States Patent and Trademark Office

  TDRA Trademark Dilution Revision Act

  TRIPS Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

  UDRP Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

  USC United States Code

  VS Verenigde Staten

  WIPO World Intellectual Property Organization

  WTO World Trade Organization

 •   iv  

  INHOUDSTAFEL   HOOFDSTUK 1: INLEIDING  ......................................................................................................  1     HOOFDSTUK 2: AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIEËN GEBASEERD OP VERWARRING  ................................................................................................................................  4    

  §1 EVOLUTIE VAN DE VERWARRINGSSTANDAARD  .............................................................................  5    

  1. Consumentenverwarring als grond voor het vinden van een inbreuk op een merk  ........  5    

  2. Werkelijke verwarring ten opzichte van waarschijnlijke verwarring  ..................................  6    

  3. Verwarring door wie?  .............................................................................................................................  7    

  4. Verwarring met betrekking tot wat?  ..................................................................................................  8    

  5. Besluit  ............................................................................................................................................................  9    

  §2 DE VEREISTE VAN VERVOLGBAAR ‘GEBRUIK’  ................................................................................  9    

  1. ‘Het gebruik van een merk’ als drempelvoorwaarde  .................................................................  9    

  2. Doctrine van ‘het gebruik als een merk’  ......................................................................................  11    

  3. Doctrine van ‘het commercieel gebruik’  ......................................................................................  13    

  §3 DE FACTORENANALYSE VOOR DE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN VERWARRING  ...................  14    

  1. Algemeen  ...................................................................................................................................................  14    

  2. De praktijk  ................................................................................................................................................  19    

  3. Bewijs van de factoren  .........................................................................................................................  20    

  4. Bespreking van de belangrijkste factoren  ....................................................................................  21    

  i. Gelijkenis tussen de merken  ...........................................................................................................................................  21    

  ii. Sterkte van het merk  .........................................................................................................................................................  23    

  iii. Intentie van de verweerder  ............................................................................................................................................  26    

  v. Werkelijke verwarring  .....................................................................................................................................................  28    

  vi. Verbondenheid van de goederen/handelskanalen/bridging the gap  ................................................................  28    

  §4 HET TOEPASSEN VAN DE MULTI-FACTORTEST  ..............................................................................  31    

  1. Internet  .......................................................................................................................................................  31    

 •    v  

  2. Witte producten  ......................................................................................................................................  32    

  3. Promotionele goederen  .......................................................................................................................  35    

  §5 VERWARRING WEG VAN HET TIJDSTIP VAN VERKOOP  ...............................................................  37    

  1. Verwarring vóór de verkoop  .............................................................................................................  37    

  2. Verwarring na de verkoop  ..................................................................................................................  40    

  §6 OMGEKEERDE VERWARRING  ..............................................................................................................  42    

  §7 INDIRECTE AANSPRAKELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR HULPPERSONEN  .........  45    

  1. Medeaansprakelijkheid  ........................................................................................................................  45    

  2. Aansprakelijkheid voor hulppersonen  ...........................................................................................  47    

  §8 PARALLELLE VORDERING ONDER PARAGRAAF 43(A) LANHAM ACT VOOR ONGEREGISTREERDE MERKEN  ..................................................................................................................  47  

    HOOFDSTUK 3: AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIEËN NIET GEBASEERD OP VERWARRING  ..............................................................................................................................  49    

  §1 BESCHERMING TEGEN VERWATERING  .............................................................................................  49    

  1. De federale wet naast de statelijke wetten  ..