de Ark - nieuwe leden

Click here to load reader

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  5

Embed Size (px)

description

 

Transcript of de Ark - nieuwe leden

 • De missie van onze gemeente is: Jezus Christus ontmoeten, erkennen en Hem bekendmaken.

  Onze visie is: Wij zijn als gemeente van Jezus Christus een warm en gastvrij gezin van God. De heilige Geest leidt ons om : God alle eer te geven Naar Gods Woord te leven In liefde voor elkaar te zorgen Met al onze gaven en talenten te dienen Wij vinden het fijn dat je je bij ons wilt aansluiten, om samen bovengenoemde uitgangspunten in de praktijk te brengen, samen onze Heer de eer te geven die Hem toekomt, samen te groeien in het geloof, elkaar te bemoedigen, voor elkaar te zorgen en een getuige te zijn in onze omgeving. Van harte welkom dus. Door middel van deze folder willen we je graag informeren over een aantal praktische en organisatorische zaken. Kennismakingsgesprek Als mensen te kennen geven graag lid te willen worden van onze gemeente plannen we een gesprek om kennis te maken en om met elkaar enerzijds over het geloof en de beleving daarvan te spreken en anderzijds om praktische zaken die verband houden met het lidmaatschap door te spreken. Deze gesprekken zullen worden gevoerd door oudsten of een oudstenechtpaar. Soms is een eerste kennismaking niet echt meer noodzakelijk omdat je de gemeente al langere tijd bezoekt, maar dan toch is het goed om elkaar beter te leren kennen. Ook kunnen op die avond de formulieren voor de LVA (leden- en vriendenadministratie) en het formulier lidmaatschapsgesprek worden doorgenomen. Een exemplaar van de meest actuele adressenlijst kan worden overhandigd. Informatie over de gemeente

  Veel informatie over de gemeente is (ook) te vinden op de website: www.bgdeark.nl Voor leden hebben we een zogenaamde leden-login". De toegangscodes die je hiervoor nodig hebt, kun je opvragen via het contactformulier op de website. Je kunt hier onder andere de digitale versies van het MaandContact en het WeekContact downloaden. Voorafgaande zondagen

  En van de zondagen voorafgaande aan de dienst, waar je wordt welkom geheten, zullen we bij de mededelingen de nieuwe leden aan de gemeente voorstellen. Het zou goed zijn dat je op de bewuste zondag(en) in de dienst bent, zodat we kunnen vragen of je even wilt gaan staan. Welkom in de dienst

  Een aantal keren per jaar besteden we in de dienst aandacht aan het verwelkomen van nieuwe leden. In deze dienst krijg je, als daar voldoende tijd voor is, de gelegenheid om kort iets over jezelf te vertellen. Wanneer je van die gelegenheid gebruik wilt maken, dan willen je met betrekking tot je getuigenis het volgende vragen : - De nadruk mag liggen op je persoonlijke geloof in de Here Jezus en de reden waarom je graag lid wilt worden - Noem geen namen van andere kerken en zeg daar ook niets negatiefs over - Geef geen details over je zondige verleden

 • - Houd het kort en helder, omdat iedereen het moet kunnen begrijpen. Een half A4-tje of 3 minuten is een redelijke tijdsnorm daarvoor, maar als je het in enkele zinnen wilt zeggen dan mag dat ook. Wil je echt graag meer over jezelf delen, dan nodigen we je uit om een stukje aan te leveren aan de redactie van ons maandblad. Tijdens de dienst komen ook de zogenaamde lidmaatschapsvragen aan de orde. Alhoewel we die niet helemaal zullen voorlezen, willen we voor de gemeente daar toch graag een "ja" op horen. De vragen zijn in het volgende hoofdstukje te vinden. We willen je vragen om op de welkomstzondag om 09.45 uur in de raadskamer aanwezig te zijn, zodat we samen een zegen kunnen vragen over de dienst.

  Lidmaatschapsvragen 1. Geloof je in God, de liefdevolle Vader die ook jou geschapen heeft? 2. Geloof je in Jezus Christus, als jouw Heer en Verlosser? 3. Geloof je in de Heilige Geest, die jou ondersteunt en leidt? 4. Geloof je dat de Bijbel het genspireerde woord van God is en aanvaard je de Bijbel als norm voor je leven? 5. Wil je in woord en daad van Jezus Christus getuigen en je actief inzetten voor zijn gemeente? Huiskringen Onze gemeente is opgedeeld in huiskringen. Je hoeft niet perse lid te zijn om een huiskring te bezoeken; dus het zou kunnen dat je al bekend bent met het kringenwerk. Zo niet, dan word je in een kring ingedeeld. De kringen komen samen op de donderdagavonden in de oneven weken. Voor meer informatie kun je terecht bij de taakgroepleider Huiskringen. Plekje in de gemeente

  Op het formulier lidmaatschapsgesprek kun je aangeven voor welke taken je graag ingezet zou willen worden binnen de gemeente. Schoonmaakwerkzaamheden hoef je niet meer aan te kruisen, dat hebben wij al voor je gedaan. Het kan zijn dat je binnenkort door een taakgroepleider benaderd wordt, als er een vacature is bij n van de gebieden die je hebt aangegeven. Naast het bezoeken van een huiskring of het concreet vervullen van een actieve taak in de gemeente willen we ook nog wijzen op de erediensten, vriendendiensten, jeugddiensten en bidstonden waar leden welkom zijn en verwacht worden.

  Financin De inkomsten van de gemeente bestaan, naast de collecten, uit vrijwillige bijdragen van gemeenteleden en vrienden. De inkomsten worden gebruikt om de missie en de visie van onze gemeente te kunnen uitdragen en natuurlijk ook om de vaste lasten van de gemeente te betalen. Van alle leden en vrienden van de gemeente, die een eigen inkomen hebben, wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Op het formulier lidmaatschapsgesprek kun je aangeven welke financile ondersteuning we mogen verwachten.

  Tenslotte Wij wensen en bidden je een goede tijd toe in de gemeente en dat je snel je thuis mag voelen in ons gezin, zodat we samen kunnen werken aan de uitdagingen die we in het begin van deze folder hebben geformuleerd. We wensen je Gods rijke zegen toe.

 • Postadres Postbus 801 9400 AV ASSEN Bezoekadres J.C. van Markenstraat 25 9403 AR Assen Website :www.bgdeark.nl E-mail :info@bgdeark.nl

  Telefoon:(0592)343757 of (0516) 432217