DDMA / Wij Special Media: Datakwaliteit

of 17 /17
1 Event: DDMA Dag van de Datakwaliteit Thema: DQ Award Spreker: Rob van Vroenhoven en Wilfried Ligthart Datum: 24 oktober 2007, De Lindenhof, Delft www.ddma.nl

Embed Size (px)

description

Wij Special Media heeft datakwaliteit belegd op het allerhoogste niveau. Niemand minder dan directeur Rob van Vroenhoven kwam uitleggen waarom zijn case de Data Quality Award verdient. Wij Special Media is een crossmediaal platform voor (aanstaande) ouders. Met media als Wij Jonge Ouders en babyinfo.nl en producten als de Blije Doos & Baby Doos heeft WSM een uniek adressenbestand in bezit.

Transcript of DDMA / Wij Special Media: Datakwaliteit

Page 1: DDMA / Wij Special Media: Datakwaliteit

1

Event: DDMA Dag van de Datakwaliteit

Thema: DQ Award

Spreker: Rob van Vroenhoven en Wilfried Ligthart

Datum: 24 oktober 2007, De Lindenhof, Delft

www.ddma.nl

Page 2: DDMA / Wij Special Media: Datakwaliteit

DDMA – Data Quality Award 2007Rob van Vroenhoven

Wilfried Ligthart

Page 3: DDMA / Wij Special Media: Datakwaliteit

3

Bij twijfel, niet inhalen!

Page 4: DDMA / Wij Special Media: Datakwaliteit

4

De Babymarkt

185.000 geboortes per jaar

506 geboortes per dag

21 geboortes per uur

Iedere 3 minuten:1 geboorte

• 1.500 dood geborenen per jaar• 1.500 kinderen overlijden in 1e levensjaar

Page 5: DDMA / Wij Special Media: Datakwaliteit

5

Missie WSM in de babymarkt

Crossmediaal zwangerschaps- en babyinstituut waarin (aanstaande) moeders zich perfect begrepen voelen

Bereik van > 90% van alle aanstaande en jonge moeders in Nederland

WSM streeft naar:– Het begrijpen van alle wensen, gevoelens en

informatiebehoeften en hierop inspelen– Controle op betrouwbaarheid van informatie– Verrassend en inspirerend te zijn– Laagdrempelig te zijn– Realisatie van doelstellingen adverteerders

Page 6: DDMA / Wij Special Media: Datakwaliteit

6

MaandelijksSpecial

Media: crossmediaal & event driven

SpecialSpecial

www.babyinfo.nl www.kinderinfo.nl

Zwanger-schap

3 m. 4 m. 7 m. Geboorte 3 m. 12 m.1 m.

validatie

2 jr 3 jr 4 jrLeeftijd

E-news

Page 7: DDMA / Wij Special Media: Datakwaliteit

7

Database architectuur WSM

OnlineData Mart

Offline Data Mart

Human interface

Isys Data Entry

Isys Intelligence

Messagent / consumerWSM

@

IsysData

warehouse

Consument

Page 8: DDMA / Wij Special Media: Datakwaliteit

8

Marktdekking postnataal gevalideerd

Jaar Aantal WSM Aantal CBS Bereik %

2003 150.403 200.689 74,9%

2004 142.100 192.866 73,7%

2005 137.712 187.884 73,3%

2006 138.000 184.127 75,0%

Aantal kinderen:

Page 9: DDMA / Wij Special Media: Datakwaliteit

9

Organisatie WSM

A ccou n t S e cre ta re sseC h a n ta l N ijh o lt

A ccou n t co ord in a to r (0 ,6 )E rica O ud

Ju n . a cco un t m a n ag erJo u ry P e te rs

A ccou n t M a n ag e r (0 ,9 )E s the r K o o pm an

S a le sm a na g erM a rce l B a kker

F in an c iënR e m co R a ven

D a tab a se a d m in is tra t ionS u sa n ne v/d M a as

N e tw e rk - da ta be h e erA le x P la n tin g (0 ,9 )

K a rin M e nke (0 ,3 3 )

M a rg re e t S p re ij

A tt ie W a lte r (0 ,5 )

O lg a H an n em a (0 ,5 )

S a n ne M u ld er

D a ta e n tryT ru d y B lokd ijk (0 ,7 )

M a na g e m e n t S e rv icesW ilfrie d L ig th a rt

I-a ss is te n t (0 ,5 )Ire ne va n E ng en

I-a ss is te n t (0 ,5 )C in d y D ijk s tra

In te rn e t E xe cu tiveE s th er D u ijn

In te rn e t m a n ag erM a rtijn B o sse la a r

B la dm a na g erM a riska van d e r K o g e l (0 ,6 )

M a rke tin g M a n ag e r M e d ia (0 ,9 )A n ja S chu tte rt

D ire c tieR o b van V ro en h oven

W ilfrie d L ig th a rt

Data kwaliteitonderdeel van functie

Page 10: DDMA / Wij Special Media: Datakwaliteit

10

Improving the data(base)

Doelstelling:– 100% datakwaliteit

Uitwerking:– Maatwerk software i.s.m. Atos Origin

» Isys: Moeder godin en symbool van vruchtbaarheid

– Automatische Data Transformation Services (DTS) applicaties i.s.m. Enixé

– Interfacing tussen de on- en offlinedatabases i.s.m. Optizen – Ontwikkeling ‘selflearning email-bounche’ systeem i.s.m. Optizen– Verdere digitalisering en uitbreiding klantcontacten

Page 11: DDMA / Wij Special Media: Datakwaliteit

11

Crossmediale EDM: validatie geboortedatum

-30 dagen ansichtkaart in magazine 5 dagen e-mail10 dagen herinnerings e-mail14 dagen pop-up op Babyinfo.nl18 dagen via call center32 dagen schriftelijke mailer via post50 dagen herinneringsmailer

magazine60 dagen herinnerings e-mailer

Timing tov vermoedelijke geboortedatum

Verdere digitalisering en uitbreiding klantcontacten

Page 12: DDMA / Wij Special Media: Datakwaliteit

12

Validatie: kosten & effect per kanaal

€ -

€ 0,25

€ 0,50

€ 0,75

€ 1,00

€ 1,25

€ 1,50

€ 1,75

€ 2,00

Kanaal

Ko

sten

per

res

po

nd

ent

0

20

40

60

80

100

120

140

160

* 1

.00

0C

um

ula

tiev

e re

spo

ns

Kosten / respondent Cum. ResponsGeboo

rte-30 5 10 1814 32 50 60

Dagen tovgeboorte

Page 13: DDMA / Wij Special Media: Datakwaliteit

13

Validatie: vijf jaar geleden

€ -

€ 0,25

€ 0,50

€ 0,75

€ 1,00

€ 1,25

€ 1,50

€ 1,75

€ 2,00

Kanaal

Ko

sten

per

res

po

nd

ent

0

20

40

60

80

100

120

140

160

* 1

.00

0C

um

ula

tiev

e re

spo

ns

Kosten / respondent Cum. ResponsGeboo

rte-30 5 10 1814 32 50 60

Dagen tovgeboorte

Page 14: DDMA / Wij Special Media: Datakwaliteit

14

Automatic EDM

Zwanger-schap

3 m. 5 m. 7 m. Geboorte

Page 15: DDMA / Wij Special Media: Datakwaliteit

15

Statistieken

Omvang database: 750.000 adressen; 1,2 miljoen kinderen

Aantal verzonden e-mails per maand: circa 2 miljoen– Aantal bounces: van 20% (2006) naar 4% (2007)

– Aantal unsubscribers van 2,3% (2006) naar 0,03% (2007)

– Dekking e-mail adressen doelgroep = 80%

– Viewratio gemiddeld: 60%

– Clickrates e-mailingen 50% tot 90%!

Waarderingscijfers:– Magazine: van 7,0 (2006) naar 8,3!

– Sampling: van 7,2 (2006) naar 8,0!

– Internet: van 6,5 (2006) naar 7,5!

Page 16: DDMA / Wij Special Media: Datakwaliteit

16

Advies datakwaliteit – het “WSM wiel”

Relevante informatie

Juiste timing

Hoge waardering & binding doelgroep

Perfecte systemen& verantwoordelijkheden

Klant geeft daardoorjuiste data retour

Totaal > 4 miljoen moeders voorzien van een blije doos

Page 17: DDMA / Wij Special Media: Datakwaliteit

17

Datakwaliteit =

Dank u wel voor uw aandacht!