DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

of 49 /49
Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven Zestien onthullingen in één oogopslag Het usability onderzoek is uitgevoerd door: Juni 2014

Embed Size (px)

description

 

Transcript of DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Page 1: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Usability onderzoeke-mailnieuwsbrieven

Zestien onthullingen in één oogopslag

Het usability onderzoek is uitgevoerd door: Juni 2014

Page 2: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Voorwoord

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:2

Voor u ligt het usability onderzoeksrapport naar e-mailnieuwsbrieven. Dit onderzoek is een initiatief van de DDMA Council E-mail, commissie Onderzoek & Educatie. Met dit onderzoek willen wij DDMA leden, hun klanten en marketeers inspiratie bieden om het resultaat van e-mailmarketing continu te optimaliseren.

Sluit een nieuwsbrief aan bij de wensen en behoeften van de lezer en waar kan deze nog verbeterd worden? Een vraag die men probeert te beantwoorden door het herhaaldelijk testen van het open- en klikgedrag. Maar het testen van het kijk- en leesgedrag in de inbox, preview pane en e-mail body op eenzelfde manier is erg tijdrovend. Het uitvoeren van een usabilityonderzoek, met behulp van eyetracking, kan op een snelle manier nuttige informatie opleveren voor het optimaliseren van e-mailmarketinguitingen.

Wij hebben daarom het initiatief genomen tot een usability onderzoek naar e-mailnieuwsbrieven, gericht op de consument. 14 DDMA leden - of klanten van leden - hebben meegedaan aan dit onderzoek. Van elk van deze bedrijven is een e-mailnieuwsbrief onderzocht.

De bevindingen uit het onderzoek zijn interessant. Uit de reacties van enkele bedrijven blijkt dat er onverwachte en nuttige optimalisaties naar voren zijn gekomen; soms echte eye-openers en in andere gevallen een bevestiging van aannames. Deze bieden de deelnemende bedrijven inspiratie om de e-malnieuwsbrief te optimaliseren qua copy, design, Call to Action, landingspagina’s en de inbox.

Met dit rapport willen wij de bevindingen en aanbevelingen, geïllustreerd met voorbeelden uit de nieuwsbrieven en heatmaps, met je delen en inspiratie bieden om e-mailmarketinguitingen te optimaliseren. Betekent dat dat je na het lezen van dit rapport klaar bent? Nee, want dan begint pas het echte werk. Testen! Testen of en welk effect de aanpassingen in de nieuwsbrief hebben op de e-mailratio’s.

DDMA, mei 2014

DDMA Council E-mail - Commissie Onderzoek & Educatie

Page 3: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Deelnemendebedrijven

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:

Page 4: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Deelnemende bedrijven

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:4

Page 5: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:

Pag. 6

Pag. 10

Pag. 13

Pag. 36

Pag. 43

Pag. 47

Inhoudsopgave

Onderzoeksopzet

Samenvatting

Bevindingen & aanbevelingen

Bijlage

DDMA

Netprofiler

Page 6: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Onderzoeksopzet

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:

Page 7: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Over het onderzoek

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:7

De DDMA Council E-mail wil marketeers die actief zijn met e-mailmarketing ondersteunen bij het professionaliseren en optimaliseren van e-mailnieuwsbrieven. Zij heeft het initiatief genomen tot een usability onderzoek naar e-mailnieuws-brieven dat is uitgevoerd door Netprofiler. Netprofiler heeft in overleg met DDMA het doel en de scope van het onderzoek bepaald, de criteria voor de respondenten opgesteld en een gespreksleidraad gemaakt.

Voor het usability onderzoek hebben 14 bedrijven zich aangemeld. Alle bedrijven hebben een e-mailnieuwsbrief, gericht op de consument, ingestuurd. Binnen de set aan nieuwsbrieven was een driedeling te ontwaren op het gebied van de beoogde doelgroep. De nieuwsbrieven zijn op basis daarvan over drie onderzoeksdagen verdeeld. Op de eerste dag stond één nieuwsbrief centraal, op de tweede dag stonden zes nieuwsbrieven centraal en op de derde dag waren dit zeven nieuwsbrieven.

Op elke onderzoeksdag bekeken de respondenten meerdere nieuwsbrieven, één voor één. Ook de dag waarop één nieuwsbrief centraal stond, werden meerdere nieuwsbrieven bekeken. Hierdoor konden de respondenten een vergelijking maken. Bij elke respondent werd een andere volgorde gehanteerd om volgorde-effecten zo veel als mogelijk te voorkomen.

Voor elke e-mailnieuwsbrief is een individueel adviesrapport uitgebracht met de specifieke bevindingen uit het onderzoek en aanbevelingen om de nieuwsbrief te verbeteren. De bevindingen bij alle nieuwsbrieven zijn naderhand met elkaar vergeleken. Een aantal bevindingen, en daarmee ook aanbevelingen, kwamen bij meerdere nieuwsbrieven naar voren. Deze punten kunnen dan ook van invloed zijn op de optimalisatie van andere nieuwsbrieven.

De bevindingen, en daarmee ook de aanbevelingen, die bij meerdere nieuwsbrieven naar voren kwamen, zijn opgenomen in dit rapport. Deze zijn geïllustreerd met voorbeelden uit de nieuwsbrieven en heatmaps.

Page 8: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Respondenten

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:8

De criteria voor de werving van respondenten op elk van de drie onderzoeksdagen is vastgesteld op basis van de thema’s van de nieuwsbrieven en de bijbehorende doelgroepen. Een overzicht van de respondenten is te vinden in de bijlage op pagina 37.

De respondenten zijn voor individuele sessies uitgenodigd in het usability lab van Netprofiler. Tijdens een sessie bekeek de respondent de nieuwsbrieven en kreeg hij of zij vragen en opdrachten om uit te voeren. De respondent werd gevraagd zoveel mogelijk hardop te denken en alles te zeggen wat er in hem of haar op kwam. Voor de deelnemende partijen was er de mogelijkheid om live vanuit een naastgelegen ruimte mee te kijken.

De sessies zijn opgenomen op audio en video. Daarnaast werden ook het scherm en de oogbewegingen vastgelegd door middel van speciale apparatuur en software. Het scherm waarop het onderzoek werd afgenomen heeft een schermresolutie van 1280 x 1024. Een tweede onderzoeker heeft ook nog aantekeningen gemaakt.

Page 9: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Gespreksleidraad

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:9

Het onderzoek werd gestart met een aantal inleidende vragen over wat iemand doet in het dagelijkse leven. Ook zijn er vragen gesteld over het lezen van e-mailnieuwsbrieven en de frequentie waarmee de respondent deze ontvangt. Tevens is gevraagd welke e-maildienst hij of zij (meestal) gebruikt voor het ontvangen van nieuwsbrieven: Hotmail of Gmail. Door het tonen van een herkenbare inbox komt het onderzoek meer overeen met de werkelijkheid. Respondenten gaven veelal aan gebruik te maken van Hotmail.

Na de inleidende vragen volgden de inhoudelijke vragen en opdrachten. Het onderzoek begon met de eerste indruk van de inbox. Hierbij werd vermeld dat zij zich hadden aangemeld voor de nieuwsbrieven en/of dat zij bij deze bedrijven klant zijn. Er werd gevraagd welke nieuwsbrieven als eerste opvielen en waarom dit zo was.

Hierna werd één voor één een nieuwsbrief bekeken. Bij het bekijken van een nieuwsbrief werd gevraagd naar de verwachting van de nieuwsbrief en wat men van de nieuwsbrief vond op het gebied van inhoud, indeling, kleurgebruik en afbeeldingen. Ook werd gevraagd of men verder zou klikken of niet en waarom wel/niet.

Vervolgens werden respondenten verzocht om één item aan te klikken en aan te geven wat ze van de pagina verwachten. Over de landingspagina werd gevraagd of de pagina overeenkwam met de verwachting en of ze vonden dat de pagina aansloot bij de nieuwsbrief.

Tot slot werden nog enkele evaluatieve vragen gesteld met als doel kort op een rij te krijgen wat men goed en minder goed vond aan de nieuwsbrieven. Ook werd gevraagd welke van de nieuwsbrieven men het beste vond en waarom.

Page 10: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Samenvatting

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:

Page 11: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

In het kort

De 14 deelnemende bedrijven aan het usability onderzoek zijn heel divers. Denk aan energiebedrijven, verzekerings-maatschappijen, retailers en non-profit organisaties. De ingezonden nieuwsbrieven zijn daarom ook heel verschillend van aard. In de ene nieuwsbrief licht de nadruk op het aanprijzen van producten of diensten en in de andere nieuwsbrief gaat het meer om het delen van relevante informatie, actualiteiten en nieuwtjes. Ook wat betreft opbouw, lay-out en kleurgebruik verschillen de nieuwsbrieven van elkaar. Wat alle nieuwsbrieven gemeen hebben, is dat ze allemaal gericht zijn op de consument.

Het onderzoek laat zien dat er bij alle e-mailnieuwsbrieven ruimte is voor optimalisatie; bij de een wat meer dan bij de ander. Het usability onderzoek heeft elk bedrijf inzicht gegeven of de nieuwsbrief aansluit bij de wensen en behoeften van de lezer en waar deze nog kan worden verbeterd. Een aantal bevindingen kwam bij meerdere nieuwsbrieven naar voren. Deze bevindingen, zestien in totaal, zijn opgenomen in dit rapport.

Een nieuwsbrief sluit aan bij de wensen en behoeften van de lezer wanneer:

Inbox

De onderwerpregel nieuwsgierig maakt of de interesse wekt. De afzender en de onderwerpregel bij elkaar aansluiten.

Content

Het eerste artikel in de nieuwsbrief aansluit op de onderwerpregel. In de nieuwsbrief de nadruk ligt op bedrijfsgerelateerde informatie die relevant en actueel is. Het meest belangrijke item in de nieuwsbrief er uit springt en daar de aandacht naar toe wordt getrokken. De nieuwsbrief geen of een korte welkomsttekst heeft.

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:11

Page 12: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

In het kort

Inhoudsopgave

De nieuwsbrief een inhoudsopgave bevat. De verwachting is wel dat men direct wordt doorgeleid naar een landingspagina. Een anker vanuit de inhoudsopgave ervoor zorgt dat het item in het midden van de pagina wordt getoond.

Lay-outDe nieuwsbrief maximaal vijf artikelen bevat.Er bij een verticale indeling van de nieuwsbrief de afbeeldingen aan de ene kant staan en de tekstkaders aan de andere kant.Sprekende en passende afbeeldingen worden gebruikt.Frisse kleuren worden gebruikt die aansluiten bij de organisatie en in de gehele nieuwsbrief op eenzelfde manier wordt doorgevoerd. De kleur wit niet de overhand heeft in de nieuwsbrief.De nieuwsbrief ‘body’ heeft door een kader of door een (lichte) achtergrondkleur.

Landingspagina

De landingspagina qua indeling, kleurgebruik en lettertype aansluit op de nieuwsbrief. De content op de landingspagina overeenkomt met de verwachtingen die lezers hebben op basis van het artikel in de nieuwsbrief.

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:12

Page 13: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Bevindingen & aanbevelingen

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:

Page 14: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Inbox

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:

Page 15: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Onderwerpregel

Bij het zien van de inbox sprongen er verschillende nieuwsbrieven uit. Dit kwam onder andere door:• Het gebruik van hoofdletters in de afzender.• Interesse in het onderwerp of bekendheid

met het onderwerp (zoals de MijnPakket-app bij PostNL).

• De gebruikte formulering in de onderwerpregel zoals bijvoorbeeld bij Essent, MoneYou en Bruna.

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:15

Inbox bij Gmail

Inbox bij Hotmail

Bij het onderzoek stonden alle nieuwsbrieven in de mailbox van een Hotmail account en in de mailbox van een Gmail account.

Page 16: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Onderwerpregel die nieuwsgierig maakt

Of iemand wel of niet een nieuwsbrief opent, is voor het grootste deel afhankelijk van interesse. Dit wordt onder andere gebaseerd op de onderwerpregel.

De onderwerpregels van Essent en Ziggospraken de respondenten meer aan dan bijvoorbeeld die van AllSecur. • Het gebruik van acties, aanbiedingen en

korting spreekt de respondenten aan. • Woorden als ‘tv-deals’ en ‘innovatief’

maakt nieuwsgierig naar de inhoud.

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:16

Aanbeveling:

Zorg ervoor dat de onderwerpregel nieuwsgierig maakt of de interesse wekt.

Inbox bij Hotmail

Inbox bij Gmail

Page 17: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Aansluiting afzender en onderwerpregel

De respondenten waren eerder geneigd een nieuwsbrief te openen als de afzender en de onderwerpregel op elkaar aansloten. Of in andere woorden, wanneer het onderwerp past bij de organisatie. In de onderwerpregel van HB Care Hairshop wordt gesproken over ‘huidproducten’. Dit wordt niet (direct) in verband gebracht met HB Care Hairshop. In de onderwerpregel van het Reumafonds komt het woord ‘reuma’ nogmaals voor. Dit versterkt de relatie tussen afzender en onderwerpregel.

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:17

HB Care Hairshop: onderwerpregel komt niet overeen met verwachting van de respondent gebaseerd op afzender

Reumafonds: onderwerpregel komt wel overeen met verwachting van de respondent gebaseerd op afzender

Aanbeveling:

Zorg ervoor dat de afzender en de onderwerpregel bij elkaar aansluiten.

Page 18: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Content

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:

Page 19: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Aansluiting eerste artikel en onderwerpregel

Men verwacht dat het eerste artikel in de nieuwsbrief aansluit op de onderwerpregel. Als dit niet zo is, werkt dat verwarrend omdat men verwacht meer te gaan lezen over wat er in de onderwerpregel staat.

In de nieuwsbrief van MoneYou is de onderwerpregel ‘Nieuw initiatief: Doelsparen.nl’. Het eerste artikel gaat echter over een de MoneYou Sparen App. Bij de nieuwsbrief van PostNL sluit het bovenste artikel goed aan bij de onderwerpregel.

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:19

MoneYou: eerste artikel is niet aansluitend

PostNL: eerste artikel is wel aansluitend

Aanbeveling:

Stem het eerste artikel in de nieuwsbrief af op de onderwerpregel.

Page 20: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Relevante en actuele informatie

De respondenten verwachtten veelal dat een nieuwsbrief relevante informatie en actualiteiten bevat (bij nieuwsbrieven van retailers is dit anders). Artikelen dienen hierop aan te sluiten. Bedrijfsspecifieke informatie wordt niet interessant gevonden.

De nieuwsbrief van Kia Motors bevat onder andere informatie over de secretaresseverkiezing bij Kia en over skydiven. Dit soort informatie werd niet verwacht in een Kia-nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Nuon kwam wel overeen met de verwachting van de respondenten.

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:20

Nuon: relevante informatie

Kia: minder relevante informatie

Aanbeveling:

Zorg ervoor dat in de nieuwsbrief de nadruk ligt op bedrijfsgerelateerdeinformatie die relevant en actueel is voor de lezer.

Page 21: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Nadruk op meest belangrijke item

Het is voor respondenten soms niet goed duidelijk naar welk item in de nieuwsbrief de aandacht uit moet gaan. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door een onduidelijk indeling en/of lay-out waardoor het belangrijkste item er niet meteen uit springt.

Bij de nieuwsbrief van MoneYou zijn de ogen van de respondenten voor het merendeel geconcentreerd op de Sparen App. Daar waar MoneYou de lezer naar toe wil trekken, gebeurt dus ook. Bij de nieuwsbrief van HB Care was dat voor de respondenten niet geheel duidelijk. Er werd bijvoorbeeld niet gekeken naar de couponcode voor korting.

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:21

HB Care: niet de nadruk op de couponcode

MoneYou: nadruk op de App

Aanbeveling:

Zorg ervoor dat het meest belangrijke item in de nieuwsbrief er uit springt. Middels de indeling, het kleurgebruik of gebruik van afbeeldingen kan de aandacht daar naar toe worden getrokken.

Page 22: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Welkomsttekst overbodig

Hoewel een welkomsttekst wel wordt gezien / gelezen, gaven de respondenten aan dit niet interessant of zelfs overbodig te vinden. Bij het Reumafonds kan de welkomsttekst wellicht korter, zodat er meer ruimte is voor interessante artikelen. Of wellicht kan deze plek in de nieuwsbrief ook voor bijvoorbeeld een eerste artikel of een interessante aanbieding worden gebruikt.

Aanbeveling:

Kies voor een korte welkomsttekst zodat het niet te veel ruimte in de nieuwsbrief neemt. Of ga na of een welkomsttekst überhaupt van waarde is en deze ruimte zich misschien beter leent voor een artikel of een aanbieding.

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:22

Reumafonds: welkomsttekst wordt wel gezien maar overbodig gevonden

Bruna: welkomsttekst wordt wel gezien maar overbodig gevonden

Page 23: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Inhoudsopgave

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:

Page 24: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Inhoudsopgave veel bekeken

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:24

Een inhoudsopgave in een nieuwsbrief valt op. Deze werd namelijk vaak bekeken door de respondenten. Een inhoudsopgave vindt men overzichtelijk. De lezers zien dan in één oogopslag wat er in de nieuwsbrief aan bod komt en of dit interessant en/of relevant is.

Daarentegen verwachtten de respondenten wel dat het klikken op een item in de inhoudsopgave leidt naar een landingspagina met meer informatie. De link is echter een anker naar een artikel binnen de nieuwsbrief.

Reumafonds: veel bekeken inhoudsopgave

Nuon: veel bekeken inhoudsopgave

Voor een relatief kleine nieuwsbrief met een paar

artikelen vond men een inhoudsopgave niet altijd nodig.

Omdat het ankers zijn naar artikelen binnen de

nieuwsbrief, werd dat als dubbelop ervaren omdat de

titels van de artikelen ook snel gescand kunnen worden.

Page 25: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Inhoudsopgave is wenselijk

In de nieuwsbrieven van bijvoorbeeld A.Vogel, het Reumafonds en Nuon wordt goed gebruik gemaakt van een inhoudsopgave.

De nieuwsbrief van het WNF bevat geen inhoudsopgave. Het toevoegen van een inhoudsopgave maakt het scannen van een nieuwsbrief op interessante onderwerpen gemakkelijker.

Aanbeveling:

Het advies is om een inhoudsopgave in een nieuwsbrief op te nemen. De verwachting is wel dat men direct wordt doorgeleid naar een landingspagina. Dat is iets om over na te denken of om te testen.

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:25

A.Vogel: met inhoudsopgave

WNF: zonder inhoudsopgave

Page 26: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Afstellen van ankers

De linkjes in een inhoudsopgave zijn ankers naar items (vaak artikelen) in de nieuwsbrief.

Uit het onderzoek bleek dat het ‘springen’ naar het item in de nieuwsbrief niet altijd goed is afgesteld. De focus van de lezer ligt namelijk in het midden van de pagina en de anker naar een artikel komt vaak aan de bovenkant van de pagina uit.

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:26

Bruna: met inhoudsopgave

OHRA: met inhoudsopgave

Aanbeveling:

Hou bij het plaatsen van een anker rekening met de plek waar de ogen van de lezer op zijn gefocust. Doe dit bijvoorbeeld door het ‘anker’ iets te verhogen, waardoor het item meer in het midden van de pagina ligt.

Page 27: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Lay-out

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:

Page 28: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Maximaal 5 artikelen

Een nieuwsbrief moet volgens de respondenten niet te lang zijn. Zij gaven aan maximaal vijf artikelen in een nieuwsbrief te verwachten en te willen.

De nieuwsbrief van Ziggo bestond uit meer dan vijf artikelen en werd dan ook te lang gevonden. De andere nieuwsbrieven hadden volgens de respondenten een passend formaat.

Aanbeveling:

De lezer wenst maximaal vijf artikelen in een nieuwsbrief te lezen. Wees hiervan bewust en denk na over het aantal artikelen in de nieuwsbrief.

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:28

A.Vogel: passend formaat inhoudsopgave en nieuwsbrief

Ziggo: geen inhoudsopgave en te veel onderwerpen in de nieuwsbrief

Page 29: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Tekst en afbeeldingen aan dezelfde kant

Voor een nieuwsbrief met een ‘verticale’ indeling is het van belang om na te denken over de indeling. In de nieuwsbrief van AllSecurverspringen de tekstkaders en de afbeeldingen beeld om en om. De respondenten vonden dit onrustig lezen. Een indeling zoals bij de nieuwsbrief van Ziggo heeft de voorkeur.

Aanbeveling:

Zorg ervoor dat bij een verticale indeling van de nieuwsbrief de afbeeldingen aan de ene kant staan en de tekstkaders aan de andere kant.

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:29

Ziggo: leesbare indeling

Allsecur: minder leesbare indeling

Page 30: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Gebruik sprekende en passende afbeeldingen

Afbeeldingen zijn belangrijk in een nieuwsbrief. Deze trekken de aandacht, triggeren om verder te klikken en zorgen ervoor dat de nieuwsbrief er professioneel, af en interessant uit ziet. Uiteraard dienen de afbeeldingen te passen bij de content van de nieuwsbrief.

Bij de nieuwsbrief van OHRA werd de indruk gewekt dat deze niet goed is geladen. De respondenten keken dan ook naar het ‘lege vlak’ rechtsboven. Zij gaven aan op die plek een afbeelding te verwachten. Bij Ziggo spreken de afbeeldingen aan door herkenning, kleurgebruik en passend bij de content.

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:30

OHRA: zonder (passende) afbeeldingen

Ziggo: met (passende) afbeeldingen

Aanbeveling:

Zorg voor sprekende en passende afbeeldingen in de nieuwsbrief.

Page 31: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Gebruik frisse kleuren

De nieuwsbrieven van het WNF, Ziggo, AllSecuren Essent werden allen aansprekend gevonden. Dit kwam onder andere door het frisse kleurgebruik en eenzelfde gebruik hiervan in de gehele nieuwsbrief. Groen en oranje bij WNF, oranje bij Ziggo, oranje en blauw bij AllSecur en roze bij Essent. De respondenten gaven aan dat ze deze kleuren ook passend vonden bij de organisatie.

Een nieuwsbrief waarin wit overheerst, werd veelal niet aansprekend gevonden.

Aanbevelingen:

Gebruik frisse kleuren in de nieuwsbrief die aansluiten bij de organisatie. En voer het kleurgebruik op eenzelfde manier door in de gehele nieuwsbrief. Zorg ervoor dat wit niet de overhand heeft in de nieuwsbrief aangezien dat niet aansprekend wordt gevonden.

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:31

WNF, Ziggo, AllSecur en Essent > fris kleurgebruik

Page 32: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Gebruik kader of achtergrondkleur

Nieuwsbrieven zonder kader of met een witte achtergrond werden minder gewaardeerd en aansprekend gevonden dan nieuwsbrieven met een kader en/of een (lichte) achtergrondkleur. Een kader of een achtergrondkleur geeft duidelijk aan waar een nieuwsbrief ophoudt, het geeft structuur aan de nieuwsbrief.

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:32

Aanbeveling:

Geef de nieuwsbrief ‘body’ door een kader om de nieuwsbrief te plaatsen of door de content weer te geven op een (lichte) achtergrondkleur.

Essent: met kader en/of achtergrond

VanDijk Educatie: zonder kader en/of achtergrond

Page 33: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Landingspagina

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:

Page 34: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Aansluiting landingspagina op nieuwsbrief

Bij veel nieuwsbrieven sloot de landingspagina niet geheel aan bij de nieuwsbrief. Dit kwam bijvoorbeeld doordat:

• De landingspagina simpeler en minder professioneel werd gevonden dan de nieuwsbrief.

• De look en feel niet geheel in lijn was met de nieuwsbrief. Bijvoorbeeld door het kleurgebruik of de vormgeving.

• De content op de landingspagina anders was dan werd verwacht. • De afbeelding op de landingspagina anders was dan de afbeelding die in de

nieuwsbrief stond.

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:34

Aanbeveling:

Laat de landingspagina qua indeling, kleurgebruik en lettertype goed aansluiten op de nieuwsbrief.

PostNL: goede aansluiting

MoneYou: minder goede aansluiting

Page 36: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Bijlage

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:

Page 37: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Onderzoeksdag 1

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:37

De nieuwsbrief die op de eerste onderzoeksdag centraal stonden, was:1. Van Dijk Educatie

Daarnaast werden ook de nieuwsbrieven van Bruna, PostNL en het Wereld Natuur Fonds bekeken.

De wervingscriteria voor de respondenten waren als volgt:• Geslacht: 3M, 3V• Leeftijd: 16-18 jaar• Opleiding: startende MBO-studenten• Interesse om boekenpakket online samen te stellen en te bestellen (versluierd uitvragen)

• 3 wel bekend met Van Dijk Educatie• 3 niet bekend met Van Dijk Educatie

Page 38: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Onderzoeksdag 1

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:38

m/v Lft Opleiding Beroep Wat is op u van toepassing? Schoolniveau

In welk jaar verwacht je eindexamen te doen?

Op welk MBO niveau volgt u een studie?

Bekend met Van Dijk Educatie

In welke studie(s) op het MBO heeft u interesse?

Wel eens bij Van Dijk besteld?

1 V 17MAVO / VMBO-

Theoretisch / VMBO Gemengd

Scholier MAVO; bijbaan als Verkoopmedewerkster

Ik wil volgend jaar op het MBO beginnen

VMBO 2014NIET Bekend met Van Dijk Educatie

Juridisch medewerkster

Nooit bij Van Dijk besteld

2 M 16MAVO / VMBO-

Theoretisch / VMBO Gemengd

Scholier MAVOIk wil volgend jaar op het

MBO beginnenVMBO 2014

Bekend met Van Dijk Educatie

Pedagogisch Medewerker

Jeugdzorg

Wel eens bij Van Dijk besteld

3 V 16LBO / VMBO-

kader / VMBO-Basisberoeps

Scholier VMBOIk wil volgend jaar op het

MBO beginnenVMBO 2014

NIET Bekend met Van Dijk Educatie

kapper, facilitair medewerker luchthaven

Nooit bij Van Dijk besteld

4 M 16 MBOStudent MBO Niveau 4 sportleider Cios;

Eerste jaars; bijbaan als VakkenvullerIk zit in het eerste jaar van

mijn MBO-studieMBO Niveau 4

Bekend met Van Dijk Educatie

Wel eens bij Van Dijk besteld

5 M 17 MBOStudent MBO Niveau 3 kapper; Eerste

jaars; bijbaan als MBO KapperIk zit in het eerste jaar van

mijn MBO-studieMBO Niveau 3

Bekend met Van Dijk Educatie

Wel eens bij Van Dijk besteld

6 V 18 MBOStudent MBO Niveau 4 Sociaal

Maatschappelijk Dienstverlener; Eerste jaars

Ik zit in het eerste jaar van mijn MBO-studie

MBO Niveau 4Bekend met Van

Dijk EducatieNooit bij Van Dijk besteld

Respondenten

Page 39: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Onderzoeksdag 2

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:39

De zes nieuwsbrieven die op de tweede onderzoeksdag centraal stonden, waren:1. A.Vogel2. Bruna3. HB Care4. Kia Motors5. PostNL6. Reumafonds

De wervingscriteria voor de respondenten waren als volgt:• Geslacht: 3M, 3V• Leeftijd: 35-45 2x, 45-55 2x, 55-65 2x

• Eventueel allen gezinnen• Opleiding: 1 MBO, 3 HBO, 2 WO• Allen in het bezit van een eigen auto (geen lease)

• Enige interesse in Kia auto’s (versluierd uitvragen)• Allen ervaring met reuma (in de omgeving)

Page 40: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Onderzoeksdag 2

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:40

m/v Lft Gezinssituatie Opleiding Beroep BrancheHeeft interesse in

KiaHeeft ervaring

met reumaKunt u hier iets meer over

vertellen?

1 V 51Getrouwd, 1 kind, 16 M

thuiswonendMBO Administratief medewerkster

Overheid / publieke diensten bij Sociale verzekeringsbank

Heeft interesse in KiaHeeft ervaring

met reumaReuma zit in de familie.

2 V 52Alleenstaand, geen

kinderen.WO

Zzp; Tekstschrijven/vertaler voor een wandelmagazine

Media, marketing,reclame en communicatie bij Koster

Heeft interesse in KiaHeeft ervaring

met reumaMijn vader heeft reuma.

3 V 58Alleenstaand, 1 kind, 23

V thuiswonendWO

Office manager; ervoor zorgen dat de werkzaamheden in het bedrijf soepel

verlopen

Overheid / publieke diensten bij Sbow

Heeft interesse in KiaHeeft ervaring

met reuma

Het is een goeie vriendin die reuma heeft, het varieert met de pijn. We wandelen graag samen als dit lukt.

4 M 56Alleenstaand met een serieuze relatie, geen

kinderen.HBO

Gepensioneerd; vroeger brandweer (functioneel leeftijdsontslag)

N.v.t. Heeft interesse in KiaHeeft ervaring

met reumaEen kennis/vriendin van mij heeft

reuma.

5 M 35Samenwonend, geen

kinderen.HBO

Servicemanager; service van onderdelen en auto's coordineren

Industrie bij Tuk Tuk Factory Heeft interesse in KiaHeeft ervaring

met reuma

Mijn moeder heeft een beetje last van artrose en reuma (lichte vorm),

bij 2 vrienden van mij zijn hun vaders overleden aan MS.

6 M 43Getrouwd, 2 kinderen, 3

M thuiswonend, 0 V thuiswonend

HBO Procesoperator Industrie bij Tata steelHeeft interesse in

Kia

Heeft GEEN ervaring met

reumaN.v.t.

Respondenten

Page 41: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Onderzoeksdag 3

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:41

De zeven nieuwsbrieven die op de derde onderzoeksdag centraal stonden, waren:1. AllSecur2. Essent3. MoneYou4. NUON5. OHRA6. Wereld Natuur Fonds7. Ziggo

De wervingscriteria voor de respondenten waren als volgt:• Geslacht: 3M, 3V• Leeftijd: 25-33 2x, 33-41 2x, 41-50 2x• Opleiding: 1 MBO, 3 HBO, 2 WO• Allen hebben een spaarrekening• Allen in het bezit van een eigen auto (geen lease)• Allen in het bezit van een eigen huis (geen huur)

• Degene die gas, water, licht, elektra (energie) internet, tv, telefonie, (auto- en zorg)verzekeringen regelt• Eventueel klant bij Ziggo

• Enige affiniteit met natuur, milieu en dieren

Page 42: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Onderzoeksdag 3

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:42

m/v Lft Gezinssituatie PlaatsOpleidi

ng Beroep

Wat past het beste bij uw

auto? Mijn auto is een:

Wat past het beste bij uw

woonsituatie?

Wie regelt er binnen uw huishouden het afsluiten van

energie, telecom en (auto)verzekeringen?

In hoeverre heeft u affiniteit met

natuur, milieu en dieren?

Heeft u een spaarrekening?

1 V 32

Samenwonend, 2 kinderen, 2 V

thuiswonend, 0 V thuiswonend

Amsterdam WOPsycholoog

(neuropsycholoog) bij Activiteitencentra

eigen auto, 2e hands gekocht

KoopwoningDat regel ik samen met mijn

partnerGeen klant bij Ziggo 4

Ja, ik heb minimaal één spaarrekening

2 V 49Alleenstaand, geen

kinderen.Amsterdam MBO

Verkoopmedewerkster Parfurmerie Marjo

eigen auto, 2e hands gekocht

Koopwoning Dat regel ik Geen klant bij Ziggo 5Ja, ik heb minimaal één spaarrekening

3 M 43Getrouwd, geen

kinderen.Aalsmeer HBO

Groepsleerkracht bij Johannesschool

eigen auto, 2e hands gekocht

KoopwoningDat regel ik samen met mijn

partnerGeen klant bij Ziggo 5

Ja, ik heb minimaal één spaarrekening

4 V 34Alleenstaand, geen

kinderen.Amstelveen HBO

Werkzoekend; vroeger Hr adviseur.

eigen auto, 2e hands gekocht

Koopwoning Dat regel ik Klant bij Ziggo 4Ja, ik heb minimaal één spaarrekening

5 M 36

Samenwonend, 1 kind, 13 V thuiswonend

Opmerking: Dochtertje is van partner

Uitgeest HBOZzp;

webdesign/ontwikkeling bij JP Host

eigen auto, 2e hands gekocht

KoopwoningDat regel ik samen met mijn

partnerKlant bij Ziggo 4

Ja, ik heb minimaal één spaarrekening

6 V 36Alleenstaand met een serieuze relatie, geen

kinderen.Amsterdam WO

Financial Controller bij het AMC

eigen auto, nieuw gekocht

Koopwoning Dat regel ik Geen klant bij Ziggo 4Ja, ik heb minimaal één spaarrekening

Respondenten

Page 43: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

DDMA

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:

Page 44: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Over DDMA

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:44

DDMA is de branchevereniging voor adverteerders en dienstverleners die in hun dagelijkse werkzaamheden de dialoog aangaan met hun (potentiële) klanten via data driven marketing. Hierbij maken we geen onderscheid tussen B2C of B2B en via welk marketingkanaal dit gebeurt.

Wij bieden deskundig en praktisch advies aan onze 275 leden en wij zijn tevens de belangenbehartiger voor marketing en privacydossiers in Den Haag en Brussel. Hier maken wij ons sterk voor zelfregulering van de branche. Wij bewaken het imago van de branche door de stakeholders (politiek, pers, bedrijfsleven) bekend te maken met het creatieve, persoonlijke en resultaatgerichte karakter van marketing.

Wij bieden onze leden ondersteuning en doen dit al jaren middels onderstaande pijlers:• Belangenbehartiging (lobby)• Netwerk• Educatie & events• Juridische ondersteuning• Onderzoek & kennis• Privacy Waarborg

Wilt u persoonlijk advies over wat het lidmaatschap voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met het DDMA bureau, wij staan u graag te woord.

DDMAW.G. Plein 508 1054 SJ AmsterdamTel: 020 - [email protected]

Page 45: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

DDMA Council E-mail

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:45

De DDMA Council E-mail staat voor een professionele e-mailmarketingbranche die effectief en efficiënt met het kanaal omgaat. E-mail moet een vertrouwd kanaal zijn voor zowel de marketeer als de consument.

De council bestaat uit 3 commissies:• Commissie E-mail Service Providers (ESP’s)• Commissie Events & Awards• Commissie Onderzoek & Educatie

De voorzitters van deze commissies hebben onderling overleg in de Council E-mail. Gezamenlijk stippelen zij de koers uit en stemmen de jaarplannen op elkaar af. De leden die actief zijn in deze council en commissies zijn professionals uit de gehele keten van e-mail die hun kennis willen bundelen, verrijken en verspreiden.

Het usability onderzoek naar e-mailnieuwsbrieven is een initiatief van de Commissie Onderzoek & Educatie.

Wilt u een bijdrage leveren aan één van deze commissies en bent u lid van DDMA, stuur dan een e-mail naar [email protected].

Page 46: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

DDMA Kennisbank

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:46

DDMA Kennisbank

https://ddma.nl/kennisbankhome/

De DDMA Kennisbank is dé online plek waar marketeers terecht kunnen voor kennis op het gebied van data driven marketing; van social media tot telemarketing, van folders tot e-mailmarketing. In de kennisbank worden interessante onderzoeken, relevante cursussen, prikkelende cases/presentaties en DDMA documenten verzameld.

Denk bijvoorbeeld aan:

• Nationale E-mail Benchmark

Deze benchmark biedt inzicht in de resultaten van Nederlandse e-mailings, ook op brancheniveau. Wat zijn de gemiddelde open- en klikratio’s, wat is de populairste dag en tijdstip om een e-mailing te versturen en in hoeverre heeft de omvang van het e-mailbestand invloed op de responsratio’s? De benchmark is een handige en relevante tool voor iedere marketeer om zijn eigen e-mailmarketingstatistieken te kunnen vergelijken.

• DDMA Standaardisatie e-maildefinities

Ter bevordering van de transparantie en professionaliteit van de e-mailbranche heeft de DDMA Council E-mail in juni 2013 standaarden voor e-maildefinities vastgesteld. Door het introduceren van de gestandaardiseerde e-maildefinities en richtlijnen, inclusief een praktische vertaalslag naar de beroepspraktijk, zijn marketeers beter in staat verschillende e-mailsystemen en rapportages met elkaar te vergelijken. Denk hierbij aan afleverings-, open- en klikstatistieken.

• Presentaties E-mail Summit

In de kennisbank staan o.a. alle presentaties die tijdens de E-mail Summit zijn gegeven. Denk aan namen als Eneco, Thermen Bussloo, Microsoft en Philips.

Page 47: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Netprofiler

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:

Page 48: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Over Netprofiler

Netprofiler is een online marketing bureau dat klanten helpt hun online resultaat te meten en te verbeteren.

Netprofiler helpt bedrijven hun online activiteiten inzichtelijk te maken en hun conversies te verhogen. Om dit te realiseren biedt Netprofiler verschillende diensten aan. Deze diensten zijn onder te verdelen in drie hoofdgroepen: Webstatistieken, User Experience en Traffic Optimalisatie.

Netprofiler hanteert verschillende onderzoeksmethodieken om websites te verbeteren. Voor een breed spectrum aan klanten voeren we expert reviews en usability onderzoek uit.

Het usability onderzoek is uitgevoerd door:48

Meer informatie?

Bouwerij 4 e1185 XX Amstelveen020 - 345 94 88www.netprofiler.nl

[email protected] [email protected]

Page 49: DDMA Usability onderzoek e-mailnieuwsbrieven

Contact

DDMAwww.ddma.nl

Jonneke PrinsenOnderzoek

Tel: 020 - 452 8413Email: [email protected]