DDMA / Alpha: Datakwaliteit

of 19 /19
Presentatie DDMA Datakwal iteit 12 september 2006 Event: DDMA DQ Dag Thema: Datakwaliteit Spreker: Henk de Graaf – Alpha Fundraising Consultancy Datum: 12 september 2006 – Fortis NV, Utrecht www.ddma.nl

Embed Size (px)

description

Henk de Graaf (Alpha Fundraising Consultancy) put uit zijn indrukwekkende werkervaring als fondsenwerver in zijn lezing over datamigratie en –kwaliteit. Voor een oplettende ondernemer is migratie een kans bij uitstek om iets te doen aan datakwaliteit. Waarom? Een nieuwe omgeving biedt vaak andere mogelijkheden voor kwaliteitsprocessen. Het is een geschikt tijdstip om processen opnieuw in te richten en te beschrijven, dataverwerking te optimaliseren en afspraken ter verbetering vast te leggen. Houd echter in het achterhoofd dat datamigratie een uitvloeisel is van veranderprocessen. Deze gaan gepaard met weerstand en emotie op de werkvloer. Voor een vlotte overgang is het essentieel de werknemers te betrekken bij de veranderingen.

Transcript of DDMA / Alpha: Datakwaliteit

Page 1: DDMA / Alpha: Datakwaliteit

Presentatie DDMA Datakwaliteit 12 september 2006

Event: DDMA DQ Dag

Thema: Datakwaliteit

Spreker: Henk de Graaf – Alpha Fundraising Consultancy

Datum: 12 september 2006 – Fortis NV, Utrecht

www.ddma.nl

Page 2: DDMA / Alpha: Datakwaliteit

Datamigratie en -kwaliteit

Henk de Graaf

Alpha Fundraising Consultancy

Page 3: DDMA / Alpha: Datakwaliteit

Presentatie DDMA Datakwaliteit 12 september 2006

Wat ga ik vertellen?

• Wie is Henk de Graaf?• Uw ervaringen• Veranderprocessen• Uitgangssituatie• Techniek en mensen• Mogelijkheden bij datamigratie• Verschillen en aanvullingen bij leveranciers

Page 4: DDMA / Alpha: Datakwaliteit

Presentatie DDMA Datakwaliteit 12 september 2006

Page 5: DDMA / Alpha: Datakwaliteit

Presentatie DDMA Datakwaliteit 12 september 2006

Wie is Henk de Graaf?

• Werkzaam in de charitatieve sector

• Astma Fonds en Nederlandse Hartstichting

• Alpha Fundraising Consultancy

• Ik vertel uit mijn werk ervaringen

Page 6: DDMA / Alpha: Datakwaliteit

Presentatie DDMA Datakwaliteit 12 september 2006

Uw ervaringen

Page 7: DDMA / Alpha: Datakwaliteit

Presentatie DDMA Datakwaliteit 12 september 2006

Veranderprocessen

• Datakwaliteit is een continu proces

• Migratie van data is vaak een uitvloeisel van verander processen

• Veranderprocessen gaan vaak gepaard met emotie en weerstand

Page 8: DDMA / Alpha: Datakwaliteit

Presentatie DDMA Datakwaliteit 12 september 2006

Page 9: DDMA / Alpha: Datakwaliteit

Presentatie DDMA Datakwaliteit 12 september 2006

Uitgangssituatie

• Interne database Externe database

• Veel geoutsourced (call center, data entry) of juist niet)

Page 10: DDMA / Alpha: Datakwaliteit

Presentatie DDMA Datakwaliteit 12 september 2006

Techniek en mensen

• Techniek is makkelijk

• Mensen maken het (soms) lastig

Page 11: DDMA / Alpha: Datakwaliteit

Presentatie DDMA Datakwaliteit 12 september 2006

Techniek - 1

• Je heb de beste nieuwe partij uitgezocht

• Je neemt netjes afscheid van de oude leverancier

• Je tracht de samenwerking tussen oude en nieuwe leverancier optimaal

te houden

Page 12: DDMA / Alpha: Datakwaliteit

Presentatie DDMA Datakwaliteit 12 september 2006

Techniek - 2

• Migraties zijn uitgelezen momenten voor datakwaliteit

• Nieuwe omgeving biedt vaak net iets andere mogelijkheden voor kwaliteitsprocessen

Page 13: DDMA / Alpha: Datakwaliteit

Presentatie DDMA Datakwaliteit 12 september 2006

Page 14: DDMA / Alpha: Datakwaliteit

Presentatie DDMA Datakwaliteit 12 september 2006

Mensen - 1

• Mensen moeten het doen

• Veranderprocessen met weerstand hebben ook effect op migraties

• Betrek huidige gebruikers en managers ook bij de beslissing tot migratie

Page 15: DDMA / Alpha: Datakwaliteit

Presentatie DDMA Datakwaliteit 12 september 2006

Mensen - 2

• Migratie geeft vaak veranderingen in werkprocessen

• Mensen krijgen andere taken

• Betrekken van mensen voorkomt een hoop reparaties achteraf

Page 16: DDMA / Alpha: Datakwaliteit

Presentatie DDMA Datakwaliteit 12 september 2006

Mogelijkheden bij datamigratie

• Processen opnieuw inrichten

• Processen opnieuw beschrijven

• Dataverwerking optimaliseren

• Afspraken met andere leveranciers (call centers, data entry bureaus) optimaliseren

Page 17: DDMA / Alpha: Datakwaliteit

Presentatie DDMA Datakwaliteit 12 september 2006

Verschillen en aanvullingen bij leveranciers

• Gebruik de verschillen in leveranciers

• Vaak gebruiken ze net iets andere methoden en technieken waardoor ze aanvullend zijn

Page 18: DDMA / Alpha: Datakwaliteit

Presentatie DDMA Datakwaliteit 12 september 2006

Page 19: DDMA / Alpha: Datakwaliteit

Presentatie DDMA Datakwaliteit 12 september 2006

Dank voor de aandacht

Vragen ?