Dbw 20140312

24
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES BREDASE MIDWEEKEDITIE 12 MAART 2014 WEEK 11 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 74.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Gemeente Breda OP PAGINA 5 Volg ons via twitter: @BredaseBode ...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL BREDA - Jordy Buijs deelt zijn vreugde met de aanhang van NAC nadat hij zijn team via een strafschop op gelijke hoogte heeft gebracht met Vitesse. De Arnhemse ploeg lachte echter het laatst en haalde dankzij een 1-2 overwinning drie punten op in het Rat Verlegh Stadion. NAC, nummer tien op de ranglijst, ontvangt komende zondag koploper en titelkandidaat Ajax. FOTO WWW.HETFOTOBEDRIJF.NL BREDA - Gemeente Breda is maandag ge- start met het kappen van negentien bomen aan de Vijftigbunder en het herstel van de bestrating vanwege wortelopdruk. De ver- harding van de rijbaan is ernstig bescha- digd door de opdruk van de wortels van de bomen. Daardoor ontstaat een onveilige situatie. Helaas is herstel van de verhar- ding niet mogelijk zonder de bomen te kappen, zo stelt de gemeente. De nu aan- wezige populieren worden gekapt en de bestrating van de rijbaan wordt hersteld. Na herstel van de bestrating wordt de groenstrook opnieuw ingericht met twintig bomen (essen) en heesterbeplanting. De werkzaamheden duren vier weken. Gemeente kapt bomen Vijftigbunder BREDA - Een 81-jarige Bredase is vrijdag- middag zwaar gewond geraakt bij een ver- keersongeval op de Zwijnsbergenstraat ter hoogte van het winkelcentrum de Burcht. Het slachtoffer werd kennelijk terwijl zij op een voetgangersoversteekplaats, liep om de weg over te steken, aangereden door een 74-jarige automobiliste uit Breda. Zij kwam met haar auto vanuit de rich- ting Marialaan en reed in de richting van de Claudius Prinsenlaan. Het slachtoffer werd met onder meer been - en rugletsel overgebracht met een ambulance naar het ziekenhuis. Een verkeersongevallenanalist heeft ter plaatse een sporenonderzoek in- gesteld. Voetgangster zwaar gewond bij ongeval BREDA - Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp van het fietspad naar voetbalvereniging JEKA vastgesteld. Het ontwerp is tot stand gekomen in overleg met het bestuur van de voetbalvereniging. Door de aanleg van dit laatste stuk fietspad ontstaat een vrijlig- gend fietspad in twee richtingen, waarmee de verkeersveiligheid voor fietsers sterk wordt verbeterd.Toen JEKA verhuisde naar de huidige locatie in de Landschappelijke Driehoek, is parallel aan de Beukenlaan een tweerichtingsfietspad aangelegd. Dit fietspad is toen vanwege ruimtelijke en financiële redenen echter niet doorgetrok- ken tot de ingang van JEKA. Fietspad naar JEKA krijgt gestalte DOOR ADDO SPRANGERS Het slachtoffer deed aangifte. Hij vertel- de dat hij met zijn kinderen uit een trein was gestapt. Hij liep via de hoge brug en een loop- pad in de richting van de Speelhuislaan. Hij zag dat aan het eind van het pad een vechtpartij gaande was, er stonden drie mannen, van wie er één een andere man sloeg en trapte, terwijl een derde persoon kennelijk de boel probeerde te sussen. Het slachtoffer viel door de klap op de grond, stond op en liep vervolgens weg. Aangifte De aangever dacht dat de ruzie voorbij was en probeerde met zijn kinderen de twee mannen te passeren. Hij zag dat dezelfde dader nu aan de andere over- gebleven man een kopstoot gaf. Ver- volgens liep de agressieve man op de aangever af en riep: ‘Wat kijk je nou’? De aangever probeerde zijn kinderen te beschermen door deze achter zich te hou- den. Hij werd vervolgens door de dader meerdere keren met gebalde vuisten op het hoofd geslagen. Een getuige die zich ook om de kinderen bekommerde, belde direct de politie. Agenten hebben samen met NS-personeel de verdachte, een 24-jarige Bredanaar, aangehouden. Het slachtoffer liep door de mishandeling een bebloede lip en een bult op zijn hoofd op. Het slachtoffer van de eerdere mishande- ling, een 25-jarige man uit Bavel, kwam zaterdagavond naar het politiebureau aan het Chasséveld om aangifte te doen. Hij raakte echter onwel en werd voor onder- zoek overgebracht naar het ziekenhuis. De andere betrokkene die ook nog werd mishandeld is een 27-jarige man uit Ter- heijden. Hij heeft een verklaring afgelegd. Getuige vechtpartij mishandeld Vechtersbaas richt agressie op wandelende vader met jonge kinderen BREDA - Een 49-jarige Bredanaar is zaterdagavond rond 18.00 uur op de Speelhuislaan nabij de achterzijde van het Station mishandeld toen hij met zijn kinderen van 4 en 13 jaar toevallig bij een al gaande zijnde vechtpartij uit kwam. De politie arresteerde een 24-jarige Bredanaar als verdachte. Hij is door een hulpofficier van justitie in verzekering gesteld. BREDA - Aan de Haven zijn zondag bij de start van het terrasseizoen 2014 wind- schermen geplaatst. Wethouder Cees Meeuwis installeerde daarbij hoogst- persoonlijk het laatste scherm voor het café De Huiskamer aan de Haven. Na de reconstructie van de Haven waren de on- beschutte terrassen in combinatie met de wind aanleiding voor de ondernemers om in gesprek te gaan met de gemeente. Vorig jaar zijn de schermen als proef opgesteld om te kijken naar het dagelijks gebruiks- gemak van het plaatsen en het binnen- halen van de schermen. Nu hebben de ondernemers aan de Haven de schermen aangeschaft. Windschermen voor kroegen aan Haven BREDA - De gemeente is maandag be- gonnen met het vernieuwen van de over- steekplaats op de Tuinzigtlaan, bij de Duindoornstraat. Op de plaats waar nu het zebrapad ligt, komt op de verhoogde oversteekplaats een grote afbeelding van twee koeien. Samen met Jantje Beton on- dersteunt de gemeente kinderen om hun eigen buurt leuker te maken. Dit vanuit de gedachte dat als het buiten leuk is, kinde- ren niet binnen blijven. De nieuwe over- steekplaats maakt deel uit van het project Speelzone Tuinzigt. Eerder werd de speel- plek in de Westertuin aangelegd. Straks wordt ook het Laurierplein heringericht en komt er een speelplek bij de Seringenlaan. Gemeente Breda pakt oversteekplaats aan BREDA - De gemeente Breda kapt in het komend plantseizoen zes bomen in de Olmstraat. Hiervoor komen vijf nieuwe bomen terug. Naar verwachting duren de werkzaamheden zo’n twee weken. Om de bestaande bomen te kappen en de nieuwe bomen te planten worden ter plaatse, de trottoirs, parkeerplaatsen en een deel van de rijweg opgebroken. Tijdens de riole- ringswerkzaamheden in de Olmstraat is gebleken dat zes bomen niet gehandhaafd kunnen blijven in verband met aanwezige kabels en leidingen. De gemeente Breda plaatst hiervoor nieuwe bomen terug. Voor de zes bomen is een kapvergunning verleend. Gemeente vervangt bomen Olmstraat BREDA - Zondagmiddag 30 maart wordt carnaval 2014 traditioneel afgesloten met het Halfvatjesbal; een kroegentocht op en rond de Grote Markt. Rond 12.30 uur opent Prins Petrus C Lie d’un alleraller Irste met gevolg het 23ste Halfvatjesbal en rond 18.00 uur wordt het Bredase carnavalssei- zoen uitbundig afgesloten. Het wordt een middag waarop carnavalsvierders met el- kaar vieren dat ze met carnaval ‘zijn blijve plakke of dweile’. Een middag dus van, voor en door kapellen, die elkaar tijdens carnaval wegens drukke programma’s niet of nauwelijks tegenkomen. Bands kunnen zich inschrijven voor deelname via halfvat- [email protected]. In startblokken voor Halfvatjesbal BREDA - Op zaterdag 17 mei zal dit jaar voor de 41ste keer het Bredase Bouwers Voetbaltoernooi plaatsvinden. Ondanks de wat mindere periode in de bouw doen er toch ook dit jaar weer gewoon twintig bedrijven mee. Alle deelnemende bedrijven zijn aan de bouw gerelateerd. Vanaf 10.00 uur klinkt het eerste fluitsignaal en de finale zal omstreeks 15.30 uur gespeeld worden. Voor de kinderen staat er de hele dag een springkussen. Vanaf 13.00 uur zorgt een drive-in disco voor de sfeer op het terras en na de finale zijn er diverse live optredens. Dit allemaal op Sportpark De Blauwe Kei (thuishaven van VV Baronie) aan de Blauwe Kei in Breda. Klaar voor Bouwers Voetbaltoernooi KBO KRING BREDA VIERT 65-JARIG BESTAAN BRANDWEER NIET BEZORGD NA BEZUINIGINGEN Welkom in onze tandartsengroepspraktijk! 076 - 5 214 214 | [email protected] Voor een volledige gebitsprothese SAMEN VOOR EEN DUURZAAM BREDA Uw kostbaarheden zijn goud waard! Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen Taxatie Sophiastraat 11, Breda T 076-5139001 di. t/m za. 9.30-17.00 uur www.goudwisselkantoor.nl

description

 

Transcript of Dbw 20140312

Page 1: Dbw 20140312

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

B R E D A S EMIDWEEKEDITIE 12 MAART 2014WEEK 11

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 74 . 5 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Gemeente Breda

OP PAGINA 5OP PAGINA 5

Volg ons via twitter: @BredaseBode

...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS...

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

BREDA - Jordy Buijs deelt zijn vreugde met de aanhang van NAC nadat hij zijn team via een strafschop op gelijke hoogte heeft gebracht met Vitesse. De Arnhemse ploeg lachte echter het laatst en haalde dankzij een 1-2 overwinning drie punten op in het Rat Verlegh Stadion. NAC, nummer tien op de ranglijst, ontvangt komende zondag koploper en titelkandidaat Ajax. FOTO WWW.HETFOTOBEDRIJF.NL

BREDA - Gemeente Breda is maandag ge-start met het kappen van negentien bomen aan de Vijftigbunder en het herstel van de bestrating vanwege wortelopdruk. De ver-harding van de rijbaan is ernstig bescha-digd door de opdruk van de wortels van de bomen. Daardoor ontstaat een onveilige situatie. Helaas is herstel van de verhar-ding niet mogelijk zonder de bomen te kappen, zo stelt de gemeente. De nu aan-wezige populieren worden gekapt en de bestrating van de rijbaan wordt hersteld. Na herstel van de bestrating wordt de groenstrook opnieuw ingericht met twintig bomen (essen) en heesterbeplanting. De werkzaamheden duren vier weken.

Gemeente kapt bomen Vijftigbunder

BREDA - Een 81-jarige Bredase is vrijdag-middag zwaar gewond geraakt bij een ver-keersongeval op de Zwijnsbergenstraat ter hoogte van het winkelcentrum de Burcht. Het slachtoffer werd kennelijk terwijl zij op een voetgangersoversteekplaats, liep om de weg over te steken, aangereden door een 74-jarige automobiliste uit Breda. Zij kwam met haar auto vanuit de rich-ting Marialaan en reed in de richting van de Claudius Prinsenlaan. Het slachtoffer werd met onder meer been - en rugletsel overgebracht met een ambulance naar het ziekenhuis. Een verkeersongevallenanalist heeft ter plaatse een sporenonderzoek in-gesteld.

Voetgangster zwaar gewond bij ongeval

BREDA - Het college van burgemeester en wethouders heeft het defi nitief ontwerp van het fi etspad naar voetbalvereniging JEKA vastgesteld. Het ontwerp is tot stand gekomen in overleg met het bestuur van de voetbalvereniging. Door de aanleg van dit laatste stuk fi etspad ontstaat een vrijlig-gend fi etspad in twee richtingen, waarmee de verkeersveiligheid voor fi etsers sterk wordt verbeterd.Toen JEKA verhuisde naar de huidige locatie in de Landschappelijke Driehoek, is parallel aan de Beukenlaan een tweerichtingsfi etspad aangelegd. Dit fi etspad is toen vanwege ruimtelijke en fi nanciële redenen echter niet doorgetrok-ken tot de ingang van JEKA.

Fietspad naar JEKA krijgt gestalte

DOOR ADDO SPRANGERS

Het slachtoffer deed aangifte. Hij vertel-de dat hij met zijn kinderen uit een trein was gestapt. Hij liep via de hoge brug en een loop-pad in de richting van de Speelhuislaan. Hij zag dat aan het eind van het pad een vechtpartij gaande was, er stonden drie mannen, van wie er één een andere man sloeg en trapte, terwijl een derde persoon kennelijk de boel probeerde te sussen. Het slachtoffer viel door de klap op de grond, stond op en liep vervolgens weg.

AangifteDe aangever dacht dat de ruzie voorbij was en probeerde met zijn kinderen de twee mannen te passeren. Hij zag dat dezelfde dader nu aan de andere over-gebleven man een kopstoot gaf. Ver-volgens liep de agressieve man op de aangever af en riep: ‘Wat kijk je nou’? De aangever probeerde zijn kinderen te beschermen door deze achter zich te hou-den. Hij werd vervolgens door de dader meerdere keren met gebalde vuisten op het hoofd geslagen. Een getuige die zich ook om de kinderen bekommerde, belde

direct de politie. Agenten hebben samen met NS-personeel de verdachte, een 24-jarige Bredanaar, aangehouden. Het slachtoffer liep door de mishandeling een bebloede lip en een bult op zijn hoofd op. Het slachtoffer van de eerdere mishande-ling, een 25-jarige man uit Bavel, kwam zaterdagavond naar het politiebureau aan het Chasséveld om aangifte te doen. Hij raakte echter onwel en werd voor onder-zoek overgebracht naar het ziekenhuis. De andere betrokkene die ook nog werd mishandeld is een 27-jarige man uit Ter-heijden. Hij heeft een verklaring afgelegd.

Getuige vechtpartij mishandeldVechtersbaas r icht agressie op wandelende vader met jonge kinderen

BREDA - Een 49-jarige Bredanaar is zaterdagavond rond 18.00 uur op de Speelhuislaan nabij de achterzijde van het Station mishandeld toen hij met zijn kinderen van 4 en 13 jaar toevallig bij een al gaande zijnde vechtpartij uit kwam. De politie arresteerde een 24-jarige Bredanaar als verdachte. Hij is door een hulpoffi cier van justitie in verzekering gesteld.

BREDA - Aan de Haven zijn zondag bij de start van het terrasseizoen 2014 wind-schermen geplaatst. Wethouder Cees Meeuwis installeerde daarbij hoogst-persoonlijk het laatste scherm voor het café De Huiskamer aan de Haven. Na de reconstructie van de Haven waren de on-beschutte terrassen in combinatie met de wind aanleiding voor de ondernemers om in gesprek te gaan met de gemeente. Vorig jaar zijn de schermen als proef opgesteld om te kijken naar het dagelijks gebruiks-gemak van het plaatsen en het binnen-halen van de schermen. Nu hebben de ondernemers aan de Haven de schermen aangeschaft.

Windschermen voor kroegen aan Haven

BREDA - De gemeente is maandag be-gonnen met het vernieuwen van de over-steekplaats op de Tuinzigtlaan, bij de Duindoornstraat. Op de plaats waar nu het zebrapad ligt, komt op de verhoogde oversteekplaats een grote afbeelding van twee koeien. Samen met Jantje Beton on-dersteunt de gemeente kinderen om hun eigen buurt leuker te maken. Dit vanuit de gedachte dat als het buiten leuk is, kinde-ren niet binnen blijven. De nieuwe over-steekplaats maakt deel uit van het project Speelzone Tuinzigt. Eerder werd de speel-plek in de Westertuin aangelegd. Straks wordt ook het Laurierplein heringericht en komt er een speelplek bij de Seringenlaan.

Gemeente Breda pakt oversteekplaats aan

BREDA - De gemeente Breda kapt in het komend plantseizoen zes bomen in de Olmstraat. Hiervoor komen vijf nieuwe bomen terug. Naar verwachting duren de werkzaamheden zo’n twee weken. Om de bestaande bomen te kappen en de nieuwe bomen te planten worden ter plaatse, de trottoirs, parkeerplaatsen en een deel van de rijweg opgebroken. Tijdens de riole-ringswerkzaamheden in de Olmstraat is gebleken dat zes bomen niet gehandhaafd kunnen blijven in verband met aanwezige kabels en leidingen. De gemeente Breda plaatst hiervoor nieuwe bomen terug. Voor de zes bomen is een kapvergunning verleend.

Gemeente vervangt bomen Olmstraat

BREDA - Zondagmiddag 30 maart wordt carnaval 2014 traditioneel afgesloten met het Halfvatjesbal; een kroegentocht op en rond de Grote Markt. Rond 12.30 uur opent Prins Petrus C Lie d’un alleraller Irste met gevolg het 23ste Halfvatjesbal en rond 18.00 uur wordt het Bredase carnavalssei-zoen uitbundig afgesloten. Het wordt een middag waarop carnavalsvierders met el-kaar vieren dat ze met carnaval ‘zijn blijve plakke of dweile’. Een middag dus van, voor en door kapellen, die elkaar tijdens carnaval wegens drukke programma’s niet of nauwelijks tegenkomen. Bands kunnen zich inschrijven voor deelname via [email protected].

In startblokken voor Halfvatjesbal

BREDA - Op zaterdag 17 mei zal dit jaar voor de 41ste keer het Bredase Bouwers Voetbaltoernooi plaatsvinden. Ondanks de wat mindere periode in de bouw doen er toch ook dit jaar weer gewoon twintig bedrijven mee. Alle deelnemende bedrijven zijn aan de bouw gerelateerd. Vanaf 10.00 uur klinkt het eerste fl uitsignaal en de fi nale zal omstreeks 15.30 uur gespeeld worden. Voor de kinderen staat er de hele dag een springkussen. Vanaf 13.00 uur zorgt een drive-in disco voor de sfeer op het terras en na de fi nale zijn er diverse live optredens. Dit allemaal op Sportpark De Blauwe Kei (thuishaven van VV Baronie) aan de Blauwe Kei in Breda.

Klaar voor Bouwers Voetbaltoernooi

KBO KRING BREDAVIERT

65-JARIG BESTAAN

BRANDWEER NIETBEZORGD

NA BEZUINIGINGEN

Welkom in onze tandartsengroepspraktijk!

076 - 5 214 214 | [email protected]

Voor een volledigegebitsprothese

SAMEN VOOR EEN DUURZAAM BREDA

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Inkoop • Verkoop • Veiling • Verpanden • Beleggen • Taxatie

Sophiastraat 11, Breda T 076-5139001 di. t/m za. 9.30-17.00 uurwww.goudwisselkantoor.nl

Page 2: Dbw 20140312

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Herelsestraat 206 HeerleA58 tussen R’daal en B.o.Z.

Tel. 0165 301 [email protected]

Blokhutten - Tuinhout - Betonsysteem - Tuinmeubelen - Speeltoestellenen nog veel meer........

* Aktie korting geldt niet voor lopende bestellingen en reeds afgeprijsde artikelen

Kijk voor nog meer SUPER aanbiedingen opwww.tuinhoutspecialist.nl

Tuinhoutspecialist

het voorjaar komt eraan,profiteer NU van onze korting10%korting op al het geïmpregneerde Tuinhout

Koopzondag 16 maartgeopend 10.00 - 16.00 uur

AKTIEde gehele maand maart

RTENSbvRTENSbv

www.jansenhoveniers.com - (0165) 38 78 19

Scheur uw plant!

Onbezorgd genieten. Jansen Hoveniers.

Maart: tijd om de bloemetjes buiten te zetten! Kom nu in actie als u in de zomer wilt genieten van de kleurenpracht van uw vaste planten. Veel vaste planten groeien van binnen naar buiten toe. In het midden heeft een vaste plant minder groei-kracht. Hoe lost u dat op? Door uw plant te scheuren! U trekt de wortels uit elkaar zodat u meerdere kleine plantjes krijgt. Deze gaan weer groeien en bloeien alsof het jonge plantjes zijn. Zo staat uw eigen bloemborder er deze zomer weer stralend bij!

Advies of hulp bij de uitvoering nodig? Vraag het aan de tuinspeci-alisten van Jansen Hoveniers of kijk op www.jansenhoveniers.com

Al eens in het paradijs geweest?tuin

Ideeën doet u op in onze showtuinJacobs Sierbestrating heeft een van de groot-ste en fraaiste showtuinen op het gebied van sierbestrating in heel West Brabant.

U vindt er werkelijk alles!

Geniet nog dit voorjaar van uw eigen paradijs!

WWW.JACOBSSIERBESTRATING.NL

sierbestratingRIJSBERGEN

E-mail: [email protected]

Een creatieve keus...sierbestrating in alle soorten en maten

Een creatieve keus...sierbestrating in alle soorten en maten

Een creatieve keus...sierbestrating in alle soorten en maten

Een creatieve keus...sierbestrating in alle soorten en maten

Een creatieve keus...sierbestrating in alle soorten en maten

Actie

artik

elen

zijn

gel

dig

t/m 1

6 m

aart

2014

zol

ang

de v

oorra

ad s

trekt

. Prij

s-en

/of m

odel

wijz

igin

gen

alsm

ede

zetfo

uten

voo

rbeh

oude

n.

We zijn geopend!

LIFE & GARDEN BREDAIABC 5024 (t.o. MediaMarkt Woonboulevard), 076-7630885LIFE & GARDEN ETTEN-LEURLage Vaartkant 11, 076-5034956

www.lifeandgarden.com

KIJK VOOR OPENINGSTIJDEN OP:www.lifeandgarden.com

genieten met groen

ALLE ZONDAGENWEER GEOPEND VAN 11-17 UUR

20%korting op het gehele

assortiment buitenpotterie*

5,-

samen

2,95

Knip de bon uit en ontvang

* niet i.c.m. andere kortingsacties

Naam:

Adres

Postcode

Plaats

Boeket van de week

Koff ie/thee met ambachtelijk worstenbroodje of saucijzenbroodjePain de Mer, zout arm, dus gezonder!

Page 3: Dbw 20140312

ACTUALITEIT

DOOR JOYCE VAN ZIJL

De burgemeester had niet alleen bloemen en een mooi boek over Breda bij zich, maar ook een fraai bloemstuk én een brief van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima.

TevredenAnneke vertelt hoe ze elkaar ontmoetten. “Vroeger ging je gewoon met je vriendin-nen wandelen in de stad en zo kwam je elkaar dan tegen. Ik was niet meteen sta-pelverliefd op hem, hoor, dat kwam later. Na een verkeringstijd van twee jaar zijn we getrouwd, in de oorlog.

Eerst zijn we gaan inwonen bij mijn schoonmoeder en daarna kregen we een bovenwoning aan de Zandbergweg. Later hebben we ook nog in Brabantpark, in de Bastenakenstraat en in een flat boven win-kelcentrum Moerwijk gewoond. Daar zijn we 5 ½ jaar geleden weg gegaan, mijn man kon steeds minder zien en werd ook wat vergeetachtig. Ik vond het wel even moeilijk om die zelf-standigheid op te geven, maar je blijft na-

tuurlijk wel graag samen en al heel snel ben ik hier gewend geraakt. Het is hier echt prima, iedereen doet zijn best om zo goed mogelijk voor ons te zorgen, we zijn hier heel tevreden.” Hun dochter voegt daaraan toe, dat ze echt onafscheidelijk zijn sinds haar vader met pensioen is ge-gaan op zijn 58ste. Inmiddels zijn ze 91 en 94 jaar!

Mooi leven“Onze zoon Reindert is geboren op Dolle Dinsdag. Ik lag te bevallen in Moederheil terwijl we hoorden schieten, dat was heel spannend. Later kregen we onze dochter Ans, zij kreeg ook een dochter en inmid-dels hebben we ook een achterkleinzoon. We zijn daar heel trots op.” Anneke werkte voor haar huwelijk bij de Kwatta, Cor aan-vankelijk ook. Later is hij gaan werken bij Rijpaard. Door een bedrijfsongeval verloor hij het zicht in een oog, maar ze kijken vooral naar de fijne dingen in hun leven.“We hebben heel veel fijne vakanties gehad, in Ko-ningswinter en in Valkenburg en later in de caravan van onze zoon in Renesse. En al-tijd genoten van carnaval, ook dit jaar heb-ben we hier in Vuchterhage nog carnaval gevierd!” Cor is altijd actief geweest in het verenigingsleven, vooral bij de Baronie, en nu genieten ze ervan om samen tv te kijken en van uitstapjes met Vuchterhage. En na-tuurlijk van hun kinderen, kleindochter en achterkleinzoon Boy!

DOOR SOPHIE VAN DER VELDE

Veel brandweerlieden in Nederland vinden dat er te veel is bezuinigd op hun werkvlak. Zij claimen dat de veiligheid van henzelf en die van bewoners daardoor achteruit gaat. Toch ziet de Brandweer Midden- en West-Brabant geen extreme veranderingen na de bezuinigingen. “Wel is onze organisa-tie efficiënter ingericht. Dat betekent dat er nu één groot brandweerkorps voor een regio verantwoordelijk is. Er is niemand ontslagen, er is zelfs een brandweerpost in de regio bijgekomen met dertig beroeps-brandweermensen”, vertelt woordvoerster Marieke van Wijk.

ExperimentBij EenVandaag klagen anonieme brand-weerlieden over lange aanrijtijden omdat de regio te groot is. Ook vinden zij dat er wagens uitrukken met te weinig brand-weerlieden. “Er worden altijd evenveel mensen ingezet bij ons. Of het nou gaat om een kat in de boom, of een grote brand. Wij werken overal met dezelfde uitrukpro-tocollen. Onze aanrijtijd voldoet dan ook aan de wettelijke normen, maar 100 procent vei-ligheid is nooit te garanderen. Ook probe-ren wij branden liever te voorkomen, door bijvoorbeeld het plaatsen van rookmelders

in woningen te stimuleren”, meent van Wijk.

VeiligheidDe Brandweer Midden- en West-Brabant besteedt veel aandacht aan de veiligheid van hun werknemers.

Zo worden er na een inzet altijd evalua-tiegesprekken gehouden, vindt er overleg plaats en gaat er bij een grote brand een veiligheidsfunctionaris mee, die toeziet op de persoonlijke veiligheid van alle hulpver-leners. “De Korpsleiding heeft periodiek overleg met alle teamleiders. Ook via de werkoverleggen op de posten staat het thema veiligheid regelmatig op de agen-da”, legt de woordvoerster uit.

MaterialenDe Brandweer Midden- en West-Brabant kijkt samen met gemeenten, woningbouw-corporaties en verzekeraars, naar hoe een brand het beste voorkomen kan worden. Zo werd er in het bouwbesluit van 2003 besloten dat elk huis dat na dat jaar ge-bouwd is, voorzien moet zijn van een rook-

melder. “Mensen zijn tegenwoordig veel bewuster van hun veiligheid. Ze mogen dan mis-schien wel rookmelders hebben, maar de inrichting van huizen wordt tegenwoordig

van steeds brandbaarder materiaal ge-maakt. Daarom is het belangrijk dat mensen we-ten hoe snel ze weg moeten zijn. Gelukkig kom je in steeds meer woningen, blusap-

paraatjes en -dekens tegen”, concludeert Marieke van Wijk uit. Gebouwen als scho-len zijn gelukkig steeds vaker voorzien van rookmelders en andere veiligheidsmidde-len.

PAGINA 3

‘Geven en nemen, anders kom je nergens’

‘Veiligheid boven alles’

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ww

w.i

nte

rnet

bo

de.

nl

U kunt uw advertentie opgeven via de button

“Advertentie aanleveren”

Redactie kunt uaanleveren via de button“Redactie aanleveren”

Volg ons op Twitter: @BredaseBode.

Anneke en Cor Klooster-Lacor zijn 70 jaar getrouwdBijzonder huweli jksjubi leum in Vuchterhage

De burgemeester leest de brief van de koning voor. FOTO JOYCE VAN ZIJL

BREDA - Een heel bijzondere gebeurtenis, een platina huwelijksfeest! Voor Vuchterhage was het de eerste keer dat twee van hun bewoners dit mochten vieren en dus maakten ze er zondag een mooi feest van, met een gezellige maaltijd en een receptie voor de familie, medebewoners en medewerkers plus een bezoek van burgemeester van der Velden. Het platina paar genoot met volle teugen van alle aandacht.

Geen zorgen voor brandweer na bezuinigingen‘Wij z i jn een gezonde regio ’

Bij EenVandaag klagen anonieme brandweerlieden over lange aanrijtijden omdat de regio te groot is.

BREDA - Sinds de brandweerkorpsen in Nederland werden gereorga-niseerd 2010, is er veel veranderd. Toch hoeft de Brandweer Midden-en West-Brabant zich geen zorgen te maken over hun veiligheid en die van de bewoners. “Wij zijn een gezonde regio”, aldus woordvoerster van Brand-weer Midden- en West-Brabant Marieke van Wijk

Page 4: Dbw 20140312

2494,-4290,-

Incl. inloopdouche, stortdouche met thermostaatkraan, badmeubel, wastafelkraan, wandcloset combinatie en designradiator, excl. tegels.*

Complete badkamersignatuur

4990,-8445,-

Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

Complete keuken

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert

op keukendelen + gratis montage!*

Wandcloset combinatie*

Complete keuken13.854,-

Incl. vaatwasmachine en inductie kookplaat. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

9895,-4920,-

Incl. inloopdouche, stortdouche, douchegoot, badmeubel, kranen en wandclosetcombinatie (excl. tegels).*

Complete badkamersignatuur

2495,-

GRATIS

30% KORTING

Nieuwe Ginnekenstraat 11 4811 NM Breda Tel.: 076-522 53 40 Fax: 076-522 70 21E-mail: [email protected] www.relikenvanhoof

P I J N V E R L I C H T I N G S

DAGENBREDA 14/15/16 MAART

PIJNKLACHTEN?DE OPLOSSING IS IN DE BUURT!

vrijdag 14-03-2014: 10:00 tot 18:00 uurzaterdag 15-03-2014: 10:00 tot 18:00 uurzondag 16-03-2014: 10:00 tot 18:00 uur

WANNEER?

WAAR?NEERLOOPWEG 9

4814 RS BREDA BEL VOOR EEN AFSPRAAK:

076-5329050

HHP schenkt €1,00 per bezoeker aan Beyond the moon. Beyond the Moon biedt families met een ernstig ziek kind de gelegenheid om te genieten van een onvergetelijke, kosteloze vakantie in een kindvriendelijke omgeving. www.beyondthemoon.org

Page 5: Dbw 20140312

PAGINA 5

BREDA / Ieder jaar zoekt PM nieuwe leden om het koor te versterken, en-thousiaste zangers die vooral plezier hebben in het zingen. Daarvoor orga-niseert het koor een open repetitie.

Voor deze avond kiest dirigent Ad Vergou-wen uit een gevarieerd repertoire om de aspirant-leden te laten horen waartoe het koor in staat is. Daarnaast wordt begon-

nen met een nieuw nummer om de be-langstellenden de gelegenheid te geven om meteen mee te zingen. Ook wordt aan iedereen de nodige informatie over het Princenhage’s Mannenkoor overhandigd. Alle enthousiaste zangers zijn van harte welkom op woensdag 12 maart in de Kie-vitslaar te Effen van 22.00 tot 22.15 uur om te genieten van het bijzondere niveau van het koor en de gezellige sfeer.

Princenhage’s Mannenkoor zoekt nieuwe leden

Open repet i t ie

BREDA - Dit voorjaar biedt Atletiek-vereniging Sprint wederom een clinic Nordic Walking aan. In deze clinic maakt u kennis met de steeds meer populair wordende sport. De clinic wordt gehouden op zondag 16 maart, aanvangstijd 10.30 uur.

Nordic Walking is een zeer toegankelijke sport die u kunt beoefenen ongeacht uw niveau. We verzamelen in het clubhuis en daarna zal de techniek in het Mastbos in

de praktijk worden geoefend. Het is aan te bevelen om lage wandelschoenen of sportschoenen te dragen. De poles worden door Sprint voor deze kennismaking gratis ter beschikking ge-steld. Heeft u interesse? Meld u aan en geniet op een sportieve manier van het voorjaar onder professionele begeleiding van AV Sprint gediplomeerde trainers. U kunt telefonisch contact opnemen met 076-5210878 of u kunt een e-mail sturen naar [email protected]

Clinic Nordic Walking AV Sprint

BREDA - Tot medio 19e eeuw was de economische ontwikkeling van Bre-da gering. Zo was men voor transport en vervoer tot 1855 aangewezen op vrachtkarren, postwagens, diligence en trekschuiten. De stad was wèl een verkeersknooppunt: de bevaarbare Mark, ’n haven … en verharde wegen naar Antwerpen, Moerdijk, Ooster-hout, Roosendaal en Tilburg ontmoet-ten elkaar in Breda. Men vond dat in die tijd voldoende.

Aan deze situatie kwam snel een einde toen op 1 mei 1855, overigens zonder festiviteiten, de eerste treinverbinding Breda - Roosendaal tot stand kwam met een klein station ten westen van de Mark. Acht jaar later werd hier wèl uitbundig feest gevierd ter gelegenheid van de ope-ning van de treinverbinding Breda - Tilburg. Door aanleg van deze spoorweg werd het Bredase station in 1863 verplaatst naar de tegenwoordige locatie, grenzend aan het historische stadscentrum. Wilde men per trein naar Rotterdam dan moest men aanvankelijk via Roosendaal

totdat in 1866 de spoorlijn Breda - Moer-dijk en in 1872 de spoorbrug over het Hol-lands Diep was voltooid.

De schrik van BredaEen ander aspect van vervoer in Breda be-treft de succesvolle (motor)fietsenmakers Gebr. Otten. Het bedrijf startte in 1892 op Havermarkt 23 met het op bestelling bouwen van mo-torrijwielen. Legendarisch in dat verband was de interesse van dochter Petra Otten voor motorfietsen. Voor haar werd een da-mesmodel van het motorrijwiel gemaakt waarop zij rond 1900 (!) zes jaar lang rond-reed tot schrik en ontsteltenis van veel Bredanaars. Ook luchtvaartverkeer mag niet onvermeld blijven, want het was in onze regio dat de eerste vlucht met een gemotoriseerd vlieg-tuig op 27 juni 1909 werd uitgevoerd. Op uitnodiging van Sybrand Heerma van Voss, eigenaar van de Leurse suikerfabriek, maakte graaf Charles de Lambert een eer-ste geslaagde vlucht van zes minuten met een Wright Flyer boven de Klappenbergse Heide onder Etten-Leur.

2014 Jaar van Mobiliteit en Mobiel ErfgoedIn veel opzichten liep Noord Brabant voorop bij de realisatie van wegen, spoorwegen en kanalen. Over deze ontwikkelingen or-ganiseert de Bredase heemkundekring een lezing die gepresenteerd wordt door Frans Kense; hij is voormalig docent van de Avans Hogeschool. Als auteur en heemkundige heeft hij zich de afgelopen tien jaar met een variëteit van historische onderzoeken bezig gehouden. Aan de orde komen onder meer de strijd van Breda met Roosendaal rond 1850, het Chasséterrein als vliegveld, maar ook diverse curieuze gebeurtenissen. Lokale ontwikkelingen op voormeld gebied worden tijdens de lezing geïntegreerd in beeld gebracht. De rol van West-Brabant en met name Breda in de ontwikkeling van de diverse soorten verkeer en vervoer in de periode 1814-1940 wordt mede gepre-senteerd in het kader van ‘2014 Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed’. De lezing vindt plaats op woensdagavond 19 maart om 19.30 uur in Grand Café de Koffiemolen, Pels Rijckenpark 1, Breda en is vrij toegan-kelijk voor leden en niet-leden.

Verkeer en vervoer in Breda en West Brabant 1814-1940

Heemkundekring Engelbrecht van Nassau presenteert

Ter inzageleggingomgevingsvergunning met afwijking Baronielaan 88

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat

ingevolge artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende ontwerp

omgevingsvergunning met afwijking ter inzage ligt:

Baronielaan 88, wijzigen orthodontiepraktijk naar

woning (SBA nr. 2014/0006).

Ter inzage

De ontwerp omgevingsvergunning met afwijking ligt ter

inzage van 13 maart tot en met 23 april 2014. Het

ontwerp is te raadplegen op de gemeentelijke website:

www.breda.nl, via ‘Wonen, Wijken en Vervoer’> ‘Ruimtelijke

Plannen’> ’Wabo-projectbesluiten’. Ook ligt de ontwerp om-

gevingsvergunning met afwijking ter inzage bij de Infobalie

in het Stadskantoor.

Zienswijzen

Van 13 maart tot en met 23 april 2014 kunt u uw

zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning met

Vaststellinguitslag verkiezingvan de gemeenteraad19 maart 2014

De voorzitter van het hoofdstembureau voor de verkiezing

van de leden van de gemeenteraad van Breda maakt het

volgende bekend.

Op vrijdag 21 maart 2014 om 10.00 uur houdt dit bureau in

de Ontvangstruimte (Kamer A0.30) in het Stadskantoor van

Breda een openbare zitting waarin de uitkomst van de op

19 maart 2014 te houden verkiezing van de gemeenteraad

wordt vastgesteld. Direct na deze zitting treedt het

hoofdstembureau, eveneens in een openbare zitting, op als

centraal stembureau. Dit bureau stelt vervolgens de uitslag

van de verkiezing van de gemeenteraad vast.

Het proces-verbaal van deze zittingen wordt meteen daarna

op de webpagina van de Gemeente Breda, www.breda.nl,

gepubliceerd.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar

[email protected]. Telefonisch kunt u contact opnemen

via de telefoonnummers (076) 5293053 of (076) 5294268.

Gemeente BredaStadskantoor

Claudius Prinsenlaan 10

Postbus 90156, 4800 RH Breda

E-mail: [email protected]

Telefoon: 14 076

Openingstijdenbalies StadskantoorMaak voor uw bezoek aan de balie een afspraak via

www.breda.nl of telefoonnummer 14 076 van

08.00 - 17.00 uur, donderdag van 08.00 - 20.00 uur.

Verdere informatie over openingstijden kunt u vinden op

www.breda.nl

Met afspraak

Maandag, dinsdag, vrijdag: 12.00 uur - 16.00 uur.

Woensdag: 12.00 - 20.00 uur

Donderdag: 12.00 - 20.00 uur.

www.breda.nl

afwijking naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze

kunt u sturen naar het college van burgemeester en

wethouders Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Voor

het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens

kantooruren een afspraak maken via telefoonnummer (076)

529 3896.

Ter inzageleggingomgevingsvergunning met afwijking Pasbaan 15te BredaBurgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat

ingevolge artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende ontwerp

omgevingsvergunning met afwijking ter inzage ligt:

Pasbaan 15 te Breda, herontwikkeling pand naar één

woning bestaande uit acht onzelfstandige studentenka-

mers en twee woningen met atelierruimte

(SBA 2013/2755)

Ter inzage

De ontwerp omgevingsvergunning met afwijking ligt ter

inzage van 13 maart tot en met 23 april 2014. Het

ontwerp is te raadplegen op de gemeentelijke website:

www.breda.nl, via ‘Wonen, Wijken en Vervoer’> ‘Ruimtelijke

Plannen’> ’Wabo-projectbesluiten’. Ook ligt de ontwerp om-

gevingsvergunning met afwijking ter inzage bij de Infobalie

in het Stadskantoor.

Zienswijzen

Van 13 maart tot en met 23 april 2014 kunt u uw

zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning met

afwijking naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze

kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Breda,

Postbus 90156, 4800 RH Breda. Voor het indienen van

een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren een

afspraak maken via telefoonnummer (076) 529 4524.

Verlening omgevings-vergunning met afwijking Tramsingel 21Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat

zij op 10 maart 2014 ingevolge artikel 2.12, eerste lid, sub a,

onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

de omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Tramsingel 21, verbouwen kantoorpand tot 61

studenteneenheden,

(NL.IMRO.0758.AB2012015001-0401)

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 13 maart tot

en met 23 april 2014. De vergunning is vanaf 20 maart

2014 te raadplegen op de website van de Gemeente Breda,

www.breda.nl, via: ‘Wonen Wijken en Vervoer’> ’Ruimtelijke

Plannen’> ’ Wabo-projectbesluiten’. Ook ligt de omgevings-

vergunning ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor.

Beroep

Tot en met 23 april 2014 is het voor belanghebbenden

mogelijk om tegen de verleende vergunning schriftelijk

beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant,

Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Het

indienen van een beroepschrift schorst de werking van het

bestreden besluit niet. In spoedeisende gevallen kunnen be-

langhebbenden tegen het besluit een verzoek om voorlopige

voorziening indienen bij de Rechtbank Zeeland West-Brabant.

Woensdag 12 maart 2014 De Bode l 1

Bekendmakingen

Alle bekendmakingen opwww.breda.nl/bekendmakingen

en opwww.overheid.nl

Abonneren op e-mailservice:www.overheid.nl

GemeenteRaad Breda

Overzicht Openbare bijeenkomstenen vergaderingen 19 maart verkiezingen gemeenteraad

26 maart raadsvergadering

27 maart raadsvergadering

Ongeveer 8 dagen voor de vergaderingen staan de volledige

agenda’s met bijbehorende stukken op de website www.

breda.nl/gemeenteraad. Ze kunnen tevens worden ingezien

bij de raadsgriffi e in het Stadhuis. Alle vergaderingen worden

gehouden in de raadzaal van het Stadhuis (Ingang Stadserf).

Inspreken in commissies

Tot 24 uur voor een vergadering kan men zich hiervoor

aanmelden bij de raadsgriffi e.

Vergaderingen bekijken op internet

U kunt commissie- en raadsvergaderingen rechtstreeks

volgen of eventueel op een later tijdstip terugkijken:

www.breda.nl/gemeenteraad > ‘uitzendingen’.

GemeenteRaadwww.breda.nl/gemeenteraad

Stadserf 1, Postbus 2009, 4800 CA Breda

raadsgriffi [email protected]

076-5293499

www.facebook.com/#!/GemeenteraadBreda

https://twitter.com/RaadBreda

Page 6: Dbw 20140312

ACTUALITEIT

PAGINA 6

ColofonHoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Bredase Bode

Bredase Bode

Redactie Addo SprangersCorrespondenten Henk Ketelaar, Joyce van ZijlAcquisitie Kurt SonnemansDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 16.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 14.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

Puzzel week 11De oplossing van deze puzzel is in week 12 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Een echte man heeft een baard, zo wordt er wel eens gezegd. Tja, wat moet je met die informatie? Feit is dat de baard in het straatbeeld weer prominent aanwezig is. Dat fenomeen doet zich in golfbewegingen voor. Heel vroeger had je natuurlijk Jezus, op veel plaatsen in de wereld misschien wel de beroemdste man met een baard. Ik zie Hem in ieder geval op geen enkele andere wijze afgebeeld. Zo zijn er nog wel meer baardige voorbeelden te bedenken. Ayatollah Khomeini bijvoorbeeld was net als Osama Bin Laden immer uitgedost met een vervaarlijke uitziende baard. Sinterklaas, de Kerstman en kabouter Plop staan eveneens niet bekend als fervente gebruikers van het scheermes. Ook leden van beruchte motorclubs blijken vaak niet op een haar meer of minder op hun kin te kijken en, toegegeven, het draagt meer dan bij aan het imago van de onaantastbare outlaw. Uiteraard kent ook de muziekwereld haar prominente baarddragers. Neem nu de jongens van ZZ Top met hun wapperende lange baarden. Althans, twee van de drie leden. De drummer houdt zijn kin altijd keurig glad, al gaat juist hij met de achternaam Beard door het leven. Dat dan weer wel. De voetballerij kent eveneens de nodige baardapen. Barry Hulshoff, voorstopper van het Gouden Ajax uit de jaren ’70, boezemde met zijn donkere baard en lange haren menig tegenstander bij voorbaat al angst in. Bij spitsensloper John de Wolf, succesvol bij Feyenoord in de jaren ’90, liep de tegenstander het dun al helemaal in de broek. De Wolf zag er dan ook uit als een woeste Viking die slechts uit was op het zaaien van dood en verderf. Kom daar meer eens om bij de hedendaagse Scan-dinaviërs die op de Nederlandse voetbalvelden rondlopen: wandelende advertenties voor scheerproducten en steevast uitgerust met kapsels die ooit vooral bij de wat fanatiekere onderdelen van de Hitler Jugend in zwang waren. Eerlijk is eerlijk: ook Graziano Pellè, de spits van Feyenoord, heeft het haar keurig in de plooi liggen, maar hij draagt er wel een baard bij. Bovendien scoort hij doelpunten bij de vleet en scoort hij bij de vrouwen. Een echte man dus. Je zou voor minder een baard gaan dragen.

Baard

ColumnAddo Sprangers

Fred Teeven op bezoek in BavelStaatssecretar is in gesprek met buurtprevent ieteam Bavel

BAVEL - Buurtpreventie Bavel (in oprichting) ontving zaterdagmiddag een vrolijk zwaaiende staatssecretaris Fred Teeven in de Tussenpauz aan de Kerkstraat 10 te Bavel. Het dorp is in de afgelopen periode doelwit geweest van veel woninginbraken. De stadsmariniers kunnen samen met buurtpreventieteams veel doen op het gebied van voorlichting en ondersteuning. Staatssecretaris Teeven is onder de indruk van de samenwerking tussen de stadsmariniers en buurtpreventieteams. Hij wilde de organisatie en medewerkers zelf spreken. Patrick Ernst, lijsttrekker van VVD Breda, ontving samen met het buurtpreventieteam de staatssecretaris. “Het is goed aandacht te hebben voor de vele vrijwilligers binnen de buurtpreventieteams. Veiligheid is voor iedere inwoner belangrijk. Het tegengaan van woninginbraken vanzelfsprekend ook.” FOTO HUUB SCHOUTETEN

DOOR JOYCE VAN ZIJL

KBO Breda bestaat uit tien afdelingen met in totaal zo’n 4800 leden en is daarmee de grootste ouderenbond in onze stad.

LerenBen Martens is voorzitter van het bestuur van de Kring Breda. “Die afdelingen zijn in principe allemaal autonoom, maar natuurlijk zijn er ook ge-meenschappelijke zaken. Met name op het gebied van belangenbehartiging. Want die taak hebben wij dus ook. Tijdens de gezellige activiteiten wordt natuurlijk ook gepraat over de dagelijkse zorgen van veel ouderen en zo kan een afdeling ook proble-men signaleren. Er is in het verleden natuurlijk heel veel mogelijk geweest, de bomen leken tot in de hemel te groeien. Ook de instelling was

anders, er werd gevraagd: wat kunnen wij voor u doen? Nu is het andersom, en ligt het accent op wat men nog zélf kan doen. Op zich goed, want we willen toch eigen-lijk allemaal zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar dan moet er wel adequate hulp zijn. De druk op vrijwilligers en mantelzorgers wordt nu wel heel groot en niet iedere oudere heeft zo’n netwerk. Er is ook veel onrust op dit moment om-dat er bijna dagelijks wel iets in de krant staat over bijvoorbeeld sluiting van verzor-gingshuizen en min of meer gedwongen verhuizingen. Daarom vinden wij het heel belangrijk om te zorgen voor goede en actuele informatie naar onze leden, want dat kan een heleboel zorgen voorkomen. Ook hebben wij een aantal goed opgeleide ouderenadviseurs die bijvoorbeeld advies kunnen geven over aanpassingen aan huis en dergelijke. Zij worden vaak ingescha-

keld door de afdelingen, want daar wordt gesignaleerd bij wie dat nodig zou kunnen zijn. ”

Overleg“Als bestuur van de kring Breda hebben wij prima contacten met de gemeente, we zijn betrokken bij diverse overlegsitu-aties, bijvoorbeeld met betrekking tot de wijzigingen in de WMO en AWBZ. Ik heb regelmatig contact met KBO-bestuurders uit andere gemeenten en merk dat Breda het heel goed doet. We hebben natuurlijk ook contact met de andere ouderenbonden in Breda: de ANBO en de PCOB. Zo houden we samen een verkiezingsdebat in Bavel en beleidsmatig komen we elkaar tegen bij het Overleg Ouderenbeleid Breda. In die rol mogen wij gevraagd én ongevraagd advies geven aan de gemeente. Wij hopen dat het ooit tot een seniorenraad komt!”

KBO Breda viert 65-jarig bestaan‘Gezel l igheid is belangri jk , maar goede informatie ook’

Het bestuur van de KBO Kring Breda. FOTO JOYCE VAN ZIJL

BREDA - KBO Breda bestaat 65 jaar. Met een groot symposium in Jeugdland vierde het bestuur van KBO Breda deze mijlpaal. Diverse sprekers spraken over de veranderingen die er aan komen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Want naast het organiseren van allerlei sociale activiteiten hoort ook dat tot de taken van de KBO: het geven van goede, actuele en eerlijke informatie.

Page 7: Dbw 20140312

LIEF EN LEED

PAGINA 7

FamilieberichtenWeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.Huisarts Huisartsenpost Breda, tel. 076 - 52 58 500, Molengracht 21. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.ApotheekDienstapotheek Amphiaziekenhuis, bij de spoedeisende hulp naast de huisartsenpost, tel. 076 - 595 30 99.TandartsInwoners van Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout worden via tel. 076 520 9070 doorverbonden met de dienstdoende tandarts.

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Openingstijden Gemeente Breda Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Tel: 14 076Maandag t/m Vrijdag 09.00 – 12.00 uur en 12.00 – 16.00 uur (op afspraak)

UW ACCOUNTANT / BOEKHOUDER TE DUUR ?Bij ons bepaalt uzelf het tarief en de werkzaamheden !!

Alle varianten zijn mogelijk, vrijblijvende informatie: WWW.ADVIESBUREAUDEBRUIJN.NL

CURSUS HAARKNIPPEN april in uw regio!

Tel: 015-3618033 www.SELFLINE.nl

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Ook: Acupunctuur Faceliften, Verjongen, Afvallen, Stoppen Roken! Losse behandeling €50,- en Daoland Zorg

Abonnementen vanaf 75,- per maand! Lid NCGB Yi. Daoland Gezondheid-café, Wudang

Yoga, Taijigongfu en Fitness, Qigong, Yijing counselling

Acupunctuur & Massage Gezonde Aanpak bij alle klachten en ziekten

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

aangesloten bij VBAG en RBNG3 behandelingen van 20 minuten

en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

AFSLANKEN!!!!Nieuwste - > LuxopunctureGEEN JOJO-EFFECTWordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

behandeling van 20 min.gediplomeerde therapeuten

BURN-OUTDEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG

STOPPEN MET ROKEN

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143(Etten-Leur)

Behandelingen ook ‘s-avonds

Zomergemstraat 2a4826 CW Breda

076 578 00 50 www.dermcentrum.nl

OVERBEHARING

“Vera (42), herdacht als moeder, geliefd bij velen, energiek en altijd vrolijk.”

Elke uitvaart verteltzijn eigen verhaal.

076 - 521 68 77www.zuylen.nl

DONKER EIKEN MEUBELSMAKEN WIJ BLANK OF EEN ANDERE KLEUR.

Gratis Transport.Info: 073-6417807 b.g.g. 06-52691413

www.sunny-meubel.nl

Page 8: Dbw 20140312

Workshop gipsen volgen? Getuige zijn van een spectaculaire reddings-operatie? Gratis een gezondheidstest laten doen? Graag een verzorgings-huis bekijken? Tijdens de Open Dag van Zorg & Welzijn op zaterdag 15 maart van 11.00 uur tot 16.00 uur kan het allemaal.

Dan kunt u bij veel zorg- & welzijns-instellingen een kijkje in de keuken nemen. Er zijn op deze dag ook leuke activi-teiten voor kinderen. Zij kunnen naar de poppendokter, geschminkt wor-den of als dokter of verpleegkundige op de foto in het Amphia ziekenhuis. Verder kunt u bij diverse organisaties terecht met vragen over de huidige, maar ook de toekomstige zorg.

Kijk voor meer informatie over de deelnemende organisaties opwww.weekvanzorgenwelzijn.nl.

Samen met Breda Actief aan de slag om kinderen een fijne verjaardag te geven? De stichting Happy Hip-po maakt dit mogelijk. De stichting maakt verjaardagsboxen voor kin-deren van wie de ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank Breda. In

deze boxen zitten verschillende at-tributen om kinderen onder de twaalf een leuke verjaardag te bezorgen. Denk bijvoorbeeld aan slingers, knut-selpakketen en spullen voor een leukkinderfeestje. Om deze boxen nog feestelijker temaken worden de dozen beschilderd door vrijwilligers: wat is er nou leu-ker dan om dat zelf te doen tijdensNLdoet? Op vrijdag 21 maart kan dit bij Breda Actief vanaf 9 uur aanPasbaan 17.Kijk snel op www.nldoet.nl voor meerinformatie of andere leuke klussen.

Door Kees van Helvoort

Krijgt u genoeg vitamine D binnen? Vitamine D heb je nodig voor sterke botten, tanden en spieren en het werkt botontkalking en spierkrampen tegen. Als je gezond eet en genoeg in de zon komt, maak je een vol-doende hoeveelheid vitamine D aan. Een kwartier tot half uur in de zon, met onbedekt hoofd en onbedekte handen, is al genoeg: ‘gezonde bui-tenlucht’! Daarnaast zit vitamine D in voe-dingstoffen zoals vette vis (haring, makreel en zalm); lever, vlees, ei-

eren en melkproducten bevatten in verschillende mate ook vitamine D. En in Nederland wordt vitamine D toegevoegd aan margarine, halvarine en vloeibare bak- en braadmargari-ne. Bepaalde ‘risicogroepen’ moetenwel opletten, zij kunnen eventueeleen voedingssupplement met vita-mine D nemen. Doe de test op www.vitamine-info.nl/hoeveel-heb-ik-nodig/vitamine-d-test, of lees er meer over op www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vitamine-d.aspx

Heeft u uw zomervakantie al ge-boekt? Peter (35) in ieder geval al wel. Eind juni vliegt hij naar het Griekse eiland Rhodos. Hans gaat als begeleider mee met Pe-ters reisgezelschap, “want ieder-een heeft recht op vakantie”.

Voor mensen met een licht ver-standelijke beperking zoals Peter, is zelfstandig op vakantie gaan vaak niet mogelijk, omdat reguliere reizen niet de nodige ondersteuning bieden. Maar gelukkig zijn er reisorganisaties die zich speciaal op deze doelgroep richten. Hans is inmiddels negen jaar als vrijwilliger actief voor zo’n stichting: “Ook voor begeleiders is het heel in-tensief, maar als je dan op het eind van de reis een emotioneel bedankje krijgt: ‘Hans, dankzij jou heb ik dit maar mooi meegemaakt, dat pakken ze me niet meer af!’ dan geeft mij dat enorm veel voldoening.”

Verpleging, zorg en hulpOok als u of uw partner zorg no-

dig heeft, kunt u genieten van een heerlijke vakantie. Naar een mooie omgeving zoals een weekje op de prachtige Veluwe. Genieten van het landschap in Drenthe. Of een cruise in Duitsland. Want er zijn gediplo-

meerde verpleegkundigen en ver-zorgenden aanwezig die u de zorg kunnen bieden die u nodig heeft! Er zijn tevens enthousiaste vrijwilligers om u en uw partner te helpen met de rolstoel.

Theo Broeders (82) raakte drie jaar geleden hulpbehoevend. Samen met zijn echtgenote Annie (81) op va-kantie gaan leek voorbij. Totdat ze

vakanties met zorg ontdekten. Met Careyn gingen ze per touringcar naarLimburg.“Met de bus maakten we mooie uit-stapjes, alles volledig verzorgd en met begeleiding. We hoefden ner-gens aan te denken, alleen maargenieten. Alle lof”, aldus Annie. Er is ook dit jaar een uitgebreid aanbod:weekarrangementen maar ook dag-tochten met zorg.

Voor meer informatie of het aanvra-gen van de brochure kunt u bellennaar (088) 123 99 88 of kijken opwww.careynkaart.nl/eropuitmetzorg.

Meer informatie over aangepaste va-kanties: www.meevakantiewijzer en www.deblauwegids.nl

Vakanties met begeleiding en zorg

Op vakantie, met de hulp die je nodig hebt.

Kijk in de keuken van zorg & welzijn Aan de slag tijdens NLdoetHappy Hippo verjaardagsboxen schilderen

Vitamine D, hype of handig?Op bezoek bij de poppendokter in het Amphia Ziekenhuis.

Veel keus

Boekenweek 8 tot 16 maart

De Boekenweekbundel Ondertussen ergens anders bevat een bijzondere schrijf-wedstrijd. Doe mee! Schrijf een reiservaring, van maximaal 1000 woorden, die je altijd bijgebleven is. Maak zo kans op een reis met schrijver Abdelkader Benali naar Marokko, het land van de verhalenvertellers. Inzenden tot 31 maart: kijk op www.boekenweek.nl/schrijfwedstrijd.

Page 9: Dbw 20140312

te koop gevraagd

ANTIEK meubelen, klokken,

porselein en zilver

06-51482362 0165-539177

Let op!!! €150 tot €10000voor uw loop-, sloop- of schadeauto, compleet met katalysator.

Tevens alle auto onderdelen te koop aangeboden.Tevens reparaties aan alle merken auto’s. Tegen zeer voordelige prijs!

Tel. 076 541 83 53 / www.prescherautos.nl APK keuring vanaf € 21,50

Tevens een 20-tal auto’s te koop aangeboden Openingstijden 8.30 tot 17.30 uur Weidehek 90 Breda

AUTO-BUS VERHUURklein en groot

www.QualityCarRent.nl 076-5022267 - Etten-Leur

ALLES KM VRIJ !

HET AARDAPPELPAKHUIS

GROTE AFSLAG AKTIE: VANAF DEZE WEEK

al onze soorten:

BINTJES

VICTORIA’S

BONKEN

EIGENHEIMERS

BILDTSTAR

ROSAGOLD

NICOLA’S

ZEEUWSE UIEN

HET AARDAPPELPAKHUISPastoor Pottersplein 3, Breda, Tel. 076 - 5719270

Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 7.30 - 17.30 uurzaterdag 7.30 - 16.00 uur, maandag gesloten.

5 kilo € 2.50

10 kilo € 5.00

baaltje €9.95}AARDAPPELEN EN UIEN

20 kilo

BELASTINGAANGIFTEN

bij u thuis. Laag tarief!

Accountant Coll. Breda

GEVELSTEIGERS

www.ladderensteigerkoning.nlTel 0165-561424 - Vijfhuizenberg 121, Roosendaal

VOOR AL UW RENOVATIE WERKWij monteren gevelsteigers - stalen steigers

en loopbruggen. Ook voorhoogwerkers - ladders - trappen - rolsteigers

[email protected]

John de HeusPottenbakkerstraat 244813 LC Breda

WijkactiviteitenVrijdag 14 maartRhijnstede: Bingo14.00 uur. Kosten € 3,30 (zes rondes).Heksenwiel: Bingo19.30-22.30 uur. Kosten € 6,00. Tien ron-des en een superronde voor € 1,50.Zaterdag 15 maart’t Houwke: Rikken13.30-16.00 uur. Kosten € 1,50.Princenhof: Rik en Jokermiddag13.30-16.30 uur. Kosten € 2,00.Zondag 16 maartPrincenhof: Zondagmiddag Salon14.00-16.30 uur. Zaal open 13.30 uur.Ton Hinten van Heemkundekring Engel-brecht van Nassau: Bredase feesten in de 20e eeuw, met diashow en muziek. Kos-ten € 2,50 inclusief één koffie/thee.Maandag 17 maart’t Houwke: Zing Mee14.00 uur. Gratis entree.Dinsdag 18 maartPrincenhof: Chi Kung9.00-10.00 uur. Chinese bewegingsleer.Nieuwsgiering? Gratis proefles.De Vlieren: Bingo14.00-16.30 uur. Tien rondes en één ex-tra superronde. Totale kosten € 6,75.Heksenwiel: Handboogschieten14.00-16.00 uur. Handboogsport-vereni-ging Archery: demonstratie, zelf doen en informatie. Kosten € 2,00. Aanmelden bij informatiecentrum.Balieweide: Schrijfcursus10.00-12.00 uur. Met professionele bege-leiding verhalen leren schrijven. Woensdag 19 maart 8.00-20.00 uur. Stemlokaal gemeente-raadsverkiezingen in Centrum Heksen-wiel, ’t Houwke en ’t Rietveldhuis.Donderdag 20 maartHagedonk: Manicuremiddag13.30 uur. Kosten € 3,00. Aanmelden voor woensdag 19 maart bij de receptie.Balieweide: Rikconcours13.30-16.30 uur. Kosten € 1,50.Vrijdag 21 maartHeksenwiel: Nagelstudio9.30-12.00 uur. Kosten € 2,00. Vooraf reserveren bij het informatiecentrum, tel. (076) 541 05 32.Boeimeer: Themamaaltijd18.00 uur. Menu: groentesoep, zuurkool-schotel met verse braadworst en als na-gerecht een frisse vruchtenkwark. Kosten € 11,50 (BredaPas € 8,80). Aanmelden t/m maandag 17/3.Heksenwiel: Indisch eten18.00 uur. Soep, saté babi, Gado Gado met satésaus, dessert. Kosten € 8,25 (BredaPas € 5,35). Aanmelden t/m 19/3. Vrijdag 28 maartPrincenhof: Themamaaltijd Voorjaar17.30 uur. Zaal open 17.00 uur. Kip-pensoep, malse kippenhaasjes met pe-perroomsaus, groentemix met gebakken aardappeltjes; cake met fruit en slag-room. Kosten € 12,50 (BredaPas € 10,00). Inschrijven 19/3 vanaf 13.30 uur.

Adressen locaties NoordBalieweide, Baliëndijk 82, tel. 587 50 28Hagedonk, Middenweg 40, P’beek, tel. 541 31 51Heksenwiel, Heksenwiellaan2, tel. 549 41 97’t Rietveldhuis, Rietveldplein 24, tel. 581 62 90Centrum/ZuidwestBoeimeer, Langendijk 25, tel. 543 64 61O.C. De Vlieren, Mgr. Nolensplein 1, tel. 514 28 55Princenhof, Princentuin 1, tel. 530 97 91 Zuidoost’t Houwke, Grote Houw 227, tel. 587 29 24Rhijnstede, Rijnauwenstraat 1, tel. 564 94 52

Zie voor meer activiteiten: www.wijkwijsbreda.nl

Toe aan een nieuw kunstgebit of problemen met uw huidige?

Hart voor u en uw mondTevens snelle reparaties en klikgebit op implantaten!

Tot 100% vergoed door zorgverzekering(vraag naar de voorwaarden)

076 - 515 06 13 Mastbosstraat 78a, 4813 GV Bredawww.kunstgebitbreda.nl

Sense-Dent Sense-Dent

Nieuw in Breda:

www.hetrozenwinkeltje.nlUnieke zijden rozencadeautjes

Tijdelijk Haagdijk 7, Breda

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje”Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214.

Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag,donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 13. tot 16.u.

- Alle winterkleding: 2 halen = 1 betalen!- Halve prijs:

Alle Tupperware artikelen .............HALVE PRIJSAlle roestvrijstalen artikelen ..........HALVE PRIJSAlle grote losse lampenkappen .....HALVE PRIJSAlle winterschoenen en laarzen ....HALVE PRIJS

- Boeken:Grote naslagwerken ....................................€ 1,00Grote reisboeken ........................................€ 0,50Dierenboekjes .............................................€ 0,20Kinderboeken ..............................................€ 0,10

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 10: Dbw 20140312

PAGINA 10

www.careynkaart.nl

Even uw bloeddruk, suiker en zuurstof laten meten? Met uw (klein)kinderen langs de poppendokter? Workshop gipsen volgen? Getuige zijn van een spectaculaire reddingsoperatie? Op zaterdag 15 maart a.s. van 11.00 uur tot 16.00 uur kan het allemaal! Dan vindt de landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn plaats. U kunt bij Careyn te-recht op elf locaties.

Careyn is, net als de afgelopen jaren, weer op veel lokaties in Breda, Teterin-gen, Baarle Nassau en Chaam aanwezig. Kom boodschappen doen bij Albert Heijn op het Valkeniersplein of in winkelcentrum Heksenwiel en laat direct een gezond-

heidscheck doen. In Teteringen zijn we te vinden bij C1000 en in Baarle Nassau bij Jumbo. Maar u kunt Careyn ook tegen ko-men in winkelcentrum Hoge Vught en op de markt aan de Nieuwe Haagdijk. Op al deze lokaties kunt u een gezondheidscheck laten doen.

Poppendokter in AmphiaSpeciaal voor de kinderen hebben we in Amphia Ziekenhuis Molengracht een pop-pendokter. Dokter Agma en zuster Daniëlle helpen de kinderen om hun pop of knuf-fel weer helemaal beter te maken. Voor de (groot)ouders heeft Careyn ook in het Amphia een gezondheidscheck. Careyn is te vinden op kraamnummer 43. In het Amp-

hia is nog veel meer te doen voor kinderen. Schminken en op de foto als dokter of ver-pleegkundigen.

Vragen over dementie en dagbeste-dingOp diverse lokaties zijn medewerkers aan-wezig om al uw vragen over dementie en dagbesteding te beantwoorden. Zij zijn te vinden in Woonzorgcentrum Ruitersbos, steunpunt Princenhof en dagactiviteiten-centrum Geerhof in Chaam. Verder kunt u op alle lokaties terecht met vragen over de huidige, maar ook de toekomstige zorg. Kijk voor meer informatie op www.careyn.nl/opendag of bel Careyn Klantenservice telefoonnummer (076) 52 65 700.

Gratis GezondheidscheckBEDRIJVIG NIEUWS

Tessa Vissers op bezoek bij de poppendokter. FOTO CAREYN

U bent van harte welkom in onze winkel waar onze interieuradviseurs u advies kunnen geven. In luxe genieten van wonen!! Nieuw zijn onze schilder-werkzaamheden voor binnen en buiten. Vraag gerust een vrijblijvende offerte

aan en ontvang 10 % voorjaarskorting!

Wij geven u graag een kijkje op het gebied van woninginrichting met alle nieuwe pro-ducten en klassiekers: vloeren, raamdecoratie, shutters, verf, meubelstoffering, behang en lifestyle.

In luxe genieten van wonen

KORT BEDRIJVIG

Joop Brugel Woondesign, Ginnekenweg 72, 4818 JH Breda, tel. (076) 5148563, www.joop-brugelwoondesign.nl, www.shutterdesign.nl

BREDA - Dit voorjaar biedt AV Sprint wederom een clinic Nordic Walking aan. In deze clinic maakt u kennis met de steeds meer populair wordende sport.

Nordic Walking is een zeer toegankelijke sport die u kunt beoefenen ongeacht uw niveau. De techniek zal in het Mastbos in de prak-tijk worden geoefend. Het is aan te bevelen

om lage wandelschoenen of sportschoe-nen te dragen. De poles(stokken) worden door Sprint voor deze kennismaking gratis ter beschikking gesteld. Het verzamelpunt op zondag 16 maart is het clubgebouw van AV Sprint aan de Dr.Schaepmanlaan 4 te Breda. Aanvang 10.30 uur. Voor inlichtin-gen of aanmelden kunt u telefonisch con-tact opnemen via 076-5210878 of u kunt een email sturen aan [email protected]

Nordic Walking AV Sprint

BREDARondleidingen Gilde de Baronie: Za-terdag 15 maart: Torenbeklimming Grote Kerk 13.00u (vanaf 12 jaar); Rondleiding Grote Kerk 14.00u; Stadswandeling 14.00u vanaf ingang Grote Kerk.KBO Breda-West rikken en jokeren: Zaterdag 15 maart weer een gezellige kaartmiddag bij KBO Breda-West. Aan-vang 13.30 uur. Uiteraard zijn er weer leuke prijsjes beschikbaar. Locatie: Zaal Princenhof, Princentuin 1, Breda.Cultuur tijdens het Middaguur: Op vrijdag 14 maart is er weer een middag-pauzeconcert in de Waalse Kerk in Breda. Dit concert wordt verzorgd door de Mexi-caanse harpspeler Iván Gómez Cervantes (1986). Aanvang 12.00-13.00 uur. Toegang gratis.Loslaatdag: Landelijke Loslaatdag is op 22 maart. Thema: op weg naar eenvoud. Locatie: Vincentius Vereniging Breda, 13.30 tot 17.00 uur. Gratis toegankelijk. De Landelijke Loslaatdag wordt in Breda geor-ganiseerd door Ruimen Verruimt in samen-werking met Vincentius Vereniging Breda. Opgeven via: www.ruimenverruimt.nl/loslaatdagConcert Sinfonietta: Zondag 16 maart zal Sinfonietta Breda een concert geven in het Huis van de Heuvel (de Vlieren) aan het Mgr. Nolensplein in Breda. Dit gebeurt onder het motto ‘Tijdloze elegantie’ met muziek van Vincent d’Indy, Charles Gounod en Ottorino Respighi. Aanvang 15.00 uur. Zie ook www.sinfoniettabreda.nlMinder Piekeren: Indigo Brabant start op woensdag 2 april in Breda de cursus Minder Piekeren en is bedoeld voor men-sen die last hebben van piekeren, somber-heid, angst- of spanningsklachten. Data: 2, 9, 16 en 23 april, 15.00-17.00u, Indigo Brabant, Teteringsedijk 11, Breda. Informa-tie en aanmelden: 088-0161800 of [email protected], www.indigo.nl/brabantBingo: Maandag 17 maart houdt Activitei-ten ver. Breda West een geldbingo in Het Witte Schaap in Tuinzigt, 11 rondes en incl. super ronde. Aanvang 20.00-22.30 uur.Bridgecursus: De NRBC Breda 1979 start dinsdag 18 maart een cursus voor begin-ners in Het Gemeenschapshuis De Zand-berg, Zandberglaan 54 bis te Breda. Deze wordt gegeven door de gediplomeerde docent Tommie van der Muren.

Cursusduur: 12 weken. Wij zien U graag 19.30-21.30 uur. Aanmelden e-mail: [email protected] of tel. 06-83206113.Rommelmarkt: zondag 16 maart is er weer een rommelmarkt van Doskonale, van 11.00 tot 15.00u, Ambachtenlaan 1 te Breda.Stem tegen ontkerkelijking: De KRO-actie “Een bron van inspiratie” loopt al enige tijd. De periode tot 16 maart geldt als stemperiode voor de projecten binnen parochies van het Bisdom Breda. De vol-gende themamiddag is op zondag 13 april van 14.00 tot 16.00 uur. Het is een middag over Paus Johannes Paulus II in aanloop naar zijn heiligverklaring op 27 april. De link om te stemmen is: http://leden.kro.nl/afdelingsraden/afdelingsraad_bre-da/themamiddagen_werkgroep_ser-viam. De Facebookpagina van Heilige Ge-orgiuskerk is: https://www.facebook.com/HeiligeGeorgius?ref=hlSinger-songwritermuziek: Rauw Hees Teder is een singer-songwriteravond in theater de Grott in Breda die helemaal in het teken staat van de muziek. Op Rauw Hees Teder praat het publiek niet door de muziek heen. Rauw Hees Teder koppelt lokaal en regionaal talent aan ge-vestigde namen. Theater de Grott, Haagweg 98 (door de groene poort), aanvang optredens 20.30 uur. Info/reserveringen: www.facebook.com/rauwheesteder of [email protected] 100 jaar “Den grooten oor-log”: Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze loopgraven-oorlog begon en reden om hierbij stil te staan. Daarom wordt, in samenwerking met de documentatiegroep 1940-1945, op 12 april een 2 daagse reis georganiseerd naar Arras, De Somme en omgeving. Iedereen mag inschrijven voor deze excursiereis, die begeleid wordt door deskundige Nederlandse gids die u onder-weg van de nodige informatie voorziet. Wenst u meer informatie? E mail: [email protected], tel. 06-13890759.Geldbingo: Op donderdag 13 maart houdt CV ut Euveltje een geldbingo in OC de Vlie-ren, Mgr Nolensplein 1 te Breda. Aanvang 20.00 uur. We spelen 10 ronden en een superronde.Dansmatinee: Op zondag 16 maart houdt Kumpulan “Luar Biasa” een dansparty voor jong en oud in Gemeenschapshuis

Vianden, Viandenlaan 3 te Breda. Aanvang 14.00-18.30 uur. De muzikale live klanken zullen deze middag komen van de band “4 you” en een grandioos optreden van “Peter Rothe”. www.vianden.nl Kaartreserve-ring kan via; Audy 076-5427966, Linda 06-12608776, Buddy & Ivonne 06-24558420, Edwin 06-19319226. Om teleurstelling te voorkomen raden wij u aan kaarten tijdig te bestellen.Bingo: Op zaterdag 15 maart houdt Bal des Voorpret een super Biesdonkse bingo. Deze avond kunt u mooie prijzen winnen. We spelen 10 rondes en nog 2 super ron-des. Deze activiteit zal plaats vinden in ge-meenschapshuis de Biesdonk, Belgiëplein 8 in Breda. Aanvang 20.00 uur.Universele Eredienst: “Barmhartig-heid”: Soefi Centrum Breda heeft op 16 maart om 11u een Universele Eredienst in de Waalse Kerk, Catharinastraat 83 bis te Breda. Toegang gratis.Ruilbeurs: De Verzamelaar houdt op za-terdag 15 maart van 13.00-16.00 uur een algemene middagruilbeurs in Gemeen-schapshuis De Blaker, Graaf Hendrik III plein 128, 4819 CL Breda. De toegang voor leden is gratis.Voorstelling ‘Natte Sokken’: Vrijetijds-groep van Tiuri speelt “Natte Sokken” op zaterdag 15 maart (20.00u) en zondag 16 maart (14.30u) in Podium Bloos. Vogelbeurs SIVO: Zondag 16 maart is er van 9.00-12.00 uur een vogelbeurs, in café restaurant Heuvelzicht, Heuvelstraat 144 in Princenhage. Er zijn specialisten/ lief-hebbers aanwezig die U alles kunt vragen over deze boeiende hobby. Heel veel ver-schillende kleurrijke vogels zijn te zien en te koop. Meer dan honderden vogels o.a. Tropen, Europese vogels, kleur en postuur-kanaries.Kapelfestival: Op zaterdag 15 maart viert ‘Ut Euveltje’hun 22 jaar bestaan met een groots kapelfestival in het ontmoetings-centrum De Vlieren aan het Mgr Nolens-plein 1 te Breda. Het feest begint om 19.30 uur met diverse kapellen o.a. Aogse Bluf, De Droelen, Bielopers vele andere.

TETERINGENDansen met dj Gustaf: Zaterdag 15 maart dansen voor alleenstaanden met dj Gustaf in de Dorpsherberg, W.Alexanderplein 4, Teteringen. Aanvang 21.00 uur. www.sin-glesoosbreda.nl

KORTE BERICHTEN

BREDA - Na de annexatie van het hele kapeldorp Heusden-hout in 1961 maakte de Gemeente Breda rigoureus ruimte voor nieuwbouw. Vele huizen en prachtige monumentale boerderijen werden meteen gesloopt nadat de laatste be-woners hun onteigende panden hadden verlaten.

De werkgroep Heusdenhout van Heemkundekring Paulus van Daesdonck is al enkele jaren erg actief met het onderzoeken en bestuderen van de Heusdenhoutse historie en met het verza-melen van foto’s en ander materiaal. Wim Joossen, Heusden-houtenaar, begenadigd verteller en voorzitter van de werkgroep

Heusdenhout van heemkundekring Paulus van Daesdonck zal op maandagavond 17 maart om 20.00 uur in de aula van zorgcentrum ‘Molenstaete’ een lezing verzorgen over ‘Het Heusdenhout van vroeger en nu’. Paulus van Daesdonck verwacht voor deze lezing een grote be-langstelling uit Heusdenhout en uit de andere dorpen van de voor-malige gemeente Ginneken en Bavel. De geschiedenis van Heusdenhout is nauw verbonden aan die van de andere dorpen. De zaal is om 19.30 open. De aula van zorgcen-trum ‘Molenstaete´ is gemakkelijk te vinden, naast sporthal ´De Scharen´. De toegang is gratis.

Het Heusdenhout van vroeger en nuOud Heusdenhout komt weer tot leven

3e Servais Knaven Classic

Voor inschrijven en meer informatie:www.servaisknavenclassic.nl

ZONDAG

4 mei

Mooie routes vanaf hotel Trivium in Etten-LeurDe afstanden zijn 25, 60, 85, 120, 145, 180, 205 km

Het inschrijfgeld bedraagt tien euro.Van elke deelnemer gaat een euro naar het goede doel:

Tour du ALSEr zijn bananen, krentenbollen, sportdrank en

herinneringsshirts.

Page 11: Dbw 20140312

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418www.deschanstuinschermen.nl

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren.Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan.Betonpaal in combinatie met betonplaat.Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

Evt. gratis thuisbezorging.

Ook voor rooienen verwijderenvan uw oudeerfafscheding!!!

www.DeDakshop.nl

F. van Duuren

Leursebaan 269 - 4839 AM BredaTel.: 076-5339023 - Fax: 076-5339022 - E-mail: [email protected]

Voor het vernieuwen van uw dak en zinken goten!Tevens in onze shop verkoop voor de ‘doe het zelver’

Gratis advies

Integraal Parapsychologisch Adviesbureau (I.P.A.)Breda Businesspark, Lijndonk 4 / 103, 4825 BG Breda - 076-5963933 / 06-51664859

www.paranormaalpraktijk.nl / www.parapsycholoog.com IPA Breda Facebook - Email: [email protected]

KIJKEN NAAR JEZELF?Spiritueel/psychologische coaching

076-5963933 / 06-51664859

Levering vanoude en nieuwe

gebakken klinkers,kasseien en blauwe

hardsteen tegels.

www.jvisser.nl076 - 526 44 87

0.35v van 0.75

0.59v van 1.19

50%goedkoper

53%goedkoper

16.99 2.99

0.99

2.49 3.99

25 M LANG

1 L

2.78v van 2.88

5.29v van 5.49

2.40v van 2.46

1.59v van 1.69

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 12-03-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 12-03-2014 t/m dinsdag 18-03-2014.

IJsbergslaPer stuk

Grapefruit1 kg

Vanaf woensdag 12-03-2014

VERLAGINGENPRIJS

Anti-wortel- enonkruiddoek1 m breed.

KalkkorrelsOntzuurt en verrijkt de bodem. 5 kg

ZaaisetDiverse soorten groente of fruit.

CompostmakerVersnelt de compostering. 5 kg

Groene aanslag reinigerConcentraat.

SlavinkenCa. 400 g

HamburgersCa. 400 g

Varkenshaasjes500 g

Saté280 g

Aalten Schildersbedrijf

B R E D A

plafonds & wanden witten

Ook binnen- en buitenschilderwerk

Vraag een vrijblijvende offertetel. 06 - 43220390 /

076 - 5991675

Ma. t/m vrij. van 8.00-12.30 u. en van 13.00-17.30u. Zat. van 8.00-16.00 u. www.tegel-discount.nlHOOGWAARDIGE

KWALITEIT

Argon 29, 4751 XC Oud Gastel, Borchwerf 2, 0165 530540

HOEZO DUUR?

BIJ ONS VASTE

LAGE PRIJZEN!!!Heeft u al een offerte?

Breng deze gerust mee, wij zijn gegarandeerd

goedkoper.

SPHINXV&B - MOSA NU BLIJVEND

SCHERP GEPRIJSD

TEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNT

Verwarming & Sanitair shop bvArgon 29, 4751 XC Oud-Gastel (Borchwerf 2)T. 0165 530232, F. 0165 369344,[email protected]

Badkamer 2x2 meterBes taande uit:

inloopdoucheregendouchesethanddoekradiatorwandclosetbadmeubel set 60cm22m2 wandtegel 30x60cm6m2 vloertegel 50x50cm

Adviesprijs: € 4.900,-

Nu voor onze actieprijs van €2.450.-

GevelreinigingJan van Mierlo

Oude voegen uithakken, hogedruk-reiniging,impregneren, zandstralen, reparatie-metselwerk, enz...

www.gevelreinigingjanvanmierlo.nlVoor frisse en stralende gevels!Ontdek je huis opnieuw! (Nu met extra voorjaarskorting)

Tel.: 0162-429915 of 06-25095552

Nieuwe website!

VOOR AL UW HOUTEN(RENOVATIE) KOZIJNENSCHAAF- EN

LIJSTWERK OP MAATSCHUIFPUIENRAMENDEURENTRAPPEN

Page 12: Dbw 20140312

De realisatie van het nieuwe vrieshuis vavan het moderne gebouw straks een twmanager bij Ardo, staat voor een logistietoekomst vol vertrouwen tegemoet: “Vogemakkelijker.”Het was niet zo zeer de vraag òf het niewanneer. Op de huidige locatie beschiktweinig eigen opslagcapaciteit om het gren verpakt) kwijt te kunnen. De bestaanhebben slechts ruimte voor 9.000 palletwordt daarom gedurende het seizoen eein het jaar terug te worden gehaald om opslag behoorlijk complex, weet Helma plannen. Het is steeds schipperen met ruVoordat je groenten van een externe opje eerst ergens weer plek zien vrij te maeigen huis maakt het voorraadbeheer st

Externe opslagHet nieuwe vrieshuis - dat de twee best

Dat Ardo bezig is met de realisatie van een nieuw vrieshuis ter grootte van een voetbalveld, zal slechts weinigen ontgaan. “Mensen zien nu boormachines op het bouwterrein, straks gaan ze vooral veel cementwagens zien,” vertelt de projectmanager Paul Wortel, manager investments bij Ardo. Een project dat niet zonder slag of stoot tot stand is gekomen. Vanaf het allereerste idee heeft het welgeteld zo’n negen jaar geduurd voordat kon worden gestart met de recent begonnen voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe vrieshuis. Een noodzakelijke operatie, weet Paul Wortel. “De bestaande twee vrieshuizen zijn verouderd en hebben een beperkte opslagcapaciteit, waardoor we veel kosten moeten maken voor externe opslag van onze voorraad. Ardo heeft daarom studies verricht naar mogelijkheden om hier verbetering in aan te brengen. Als oplossing kwam een automatisch vrieshuis uit de bus rollen.”

WerkzaamhedenArdo had aanvankelijk echter geen plaats om een dergelijk vrieshuis in Zundert weg te zetten. Daar kwam verandering in met de aankoop van een aan het bedrijfsterrein gelegen stuk landbouwgrond, waarop na een bestemmingsplanwijziging ook op kon worden gebouwd. Hierna werden bouwplannen ingediend. Vorige maand, zo’n negen jaar later dus, kon eindelijk de spreekwoordelijke schop in de grond. Momenteel worden 900 palen de grond in ‘geboord’ die het gebouw moeten dragen. “Door die techniek is de overlast voor ons eigen bedrijf en de omgeving minimaal,” aldus Paul Wortel. De komende tijd worden de vervolgwerkzaamheden uitgevoerd. Van maart tot juni wordt

de betonnen vloer van bijna een halve meter dik gestort, wtot ongeveer oktober een indrukwekkend geheel van stalewordt geplaatst, door Paul Wortel omschreven als ‘één gromeccanodoos’. In november krijgt het pand met dak en waschil en is het gebouw dus dicht.

Natuurzone“Vanaf dat moment is er voor de buitenwereld niet meer zte zien,” vertelt hij. “Er wordt dan gewerkt aan de plaatsinmachines en het testen van de automatisering. Aan het eihet jaar gaan we vervolgens aan de slag met de inrichtingde natuurzone van 4,7 hectare naast het vrieshuis langs dof Weerijs. Het gebied wordt uitgerust met onder meer vijwandelpaden en moet zorgen voor een vloeiende overgannatuur en industrie. Daarnaast pakken we de infrastructude gebouwen aan en wordt de aansluiting met bedrijventBeekzicht gerealiseerd. Met twee nieuwe ingangen zorgenéén klap voor dat ook de verkeersdruk op Zundert wordt b

KennisoverdrachtDe realisatie van het nieuwe vrieshuis is volgens Paul Worop zichzelf staande klus. “Natuurlijk is er kennisoverdrachtvrieshuizen die voor andere vestigingen van Ardo zijn gebmaken we gebruik van elders opgedane ervaringen om ditte bouwen en zijn bepaalde systemen en leveranciers grothetzelfde. Toch is het spannend, want elk project begin je op nul. Iedere locatie is weer anders. Dat maakt ook dat jemoet blijven.”

De ARDO GROEP is een belangrijke Europese producent van vriesverse groenten en fruit. Ardo te Zundert is één van de 15 productielocaties in Europa. Tevens is hier het Nederlandse verkoopkantoor gevestigd voor retail, foodservice en industrie klanten.

In verband met ons nieuw te bouwen vrieshuis zijn wij op zoek naar meerdere kandidaten voor de functie van:

Allround MonteurIn deze functie ben je verantwoordelijk voor het technisch optimaal functioneren van de mechanische en elektrische installaties van het vrieshuis. In dit kader verricht je o.a. preventief onderhoud, hef je storingen op en analyseer je (frequenties van) storingen.Om voor deze functie in aanmerking te komen beschik je over een technische opleiding op MBO niveau, bij voorkeur Mechatronica of vergelijkbaar en heb je aantoonbare relevante werkervaring met logistieke machines en systemen.

Tevens zijn we voor onze Productie-afdeling op zoek naar een:

Teamleider ProductieAls Teamleider zorg je ervoor dat de producten conform de opgegeven planning en specifi caties worden geproduceerd, verpakt (bulk / doosjes), gepalletiseerd en worden overgedragen aan expeditie. Daarbij zie je er op toe dat de werkzaamheden op hygiënische en veilige wijze plaatsvinden. Voor deze functie zoeken wij kandidaten met een afgeronde opleiding in de levensmiddelenindustrie op MBO niveau en ervaring in het leidinggeven in een productie-omgeving.

Ons aanbod: Voor beide zelfstandige en uitdagende functies gelden o.a. prima marktconforme arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte trainingen.

Een meer uitgebreide omschrijving van deze en andere vacatures vind je op onze website: www.ardo.com (working@ardo - Nederland).

Geïnteresseerd? Heb je interesse en voldoe je aan het profi el, stuur dan je brief met c.v. naar onze afdeling P&O ([email protected] / Postbus 7, 4880 AA Zundert). Mocht je eerst nog wat meer informatie wensen, neem dan contact op met Robert Joosen, Manager P&O (T 076 5 999 939).

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wij bewaren wat de natuur ons geeft

Helma Kuipers: ‘Voortdurend bezig met planning’ FOTO ADDO SPRANGERS

Nieuw vrieshuis moet A‘VoorraadbehDOOR ADDO SPRANGERS

Van idee tot start bouw: Ardo al negen jaar DOOR ADDO SPRANGERS

‘ Elk project begin je ge

Page 13: Dbw 20140312

an Ardo is één ding, het gebruik eede. Helma Kuipers, supply chain eke monsterklus, maar ziet de

oorraadbeheer wordt een stuk

euwe vrieshuis er zou komen maar t Ardo namelijk eenvoudigweg over te ros van de vriesverse groenten (bulk de vrieshuizen zijn sterk verouderd en

ts. Het grootste deel van de voorraad erst extern opgeslagen om later te worden verpakt. Het maakt de Kuipers. “Je bent voortdurend aan het uimte en schuiven met voorraden. slagplaats kunt terughalen, moet ken. Een grotere opslagcapaciteit in traks een stuk gemakkelijker.”

taande vervangt - betreft een

hoogbouwmagazijn van 6.500 m2 en heeft een capaciteit van 24.000 pallets. Ardo kan daardoor de externe opslag drastisch verminderen. Dat heeft in zowel logistiek als fi nancieel opzicht uiteraard zijn voordelen. Helma Kuipers: “Ardo is een echt seizoensbedrijf. Het seizoen start in april, maar de aanvoer van spinazie bijvoorbeeld stopt in november. Je moet dus voorraad hebben tot het volgende seizoen weer van start gaat. In de huidige situatie betekent dit dat we op enig moment wel duizenden pallets met groenten buiten de deur hebben opgeslagen. Een gedeelte van de bulkverpakkingen komt dan weer terug. Nu zijn we voortdurend bezig met een planning om op voorraden in te spelen. Het is veel eenvoudiger omgaan met voorraden als je het grootste gedeelte binnen eigen muren hebt.”

Slim systeemDat laatste is straks dus het geval. Het nieuwe vrieshuis kent daarnaast nog meer voordelen. In de conventionele vrieshuizen wordt gewerkt met heftrucks waarmee voorraden in en uit de rijen met stellingen worden gereden. Dat betekent dat er nogal eens wat verplaatst moet worden om bij een bepaalde voorraad te kunnen komen. Daarnaast is de opslagcapaciteit gemiddeld 85 procent in gebruik. Het nieuwe vrieshuis daarentegen kent een slim systeem waarbij een karretje op een rail elke individuele pallet in een stelling direct

en automatisch kan bereiken. Daardoor is het mogelijk 98 procent van de opslagcapaciteit te benutten. In het vrieshuis staan pallets die van de productieafdeling afkomen of er naartoe moeten, en pallets die op transport moeten worden gezet. Via liften en vervolgens rollerbanen in het lagere gedeelte van het gebouw vinden die hun weg naar de vrachtwagens. “In het nieuwe vrieshuis is met een bezetting van 98 procent nog voldoende ruimte om te manoeuvreren,” zegt Helma Kuipers. “Alles gaat automatisch en sneller. En er zijn minder knelpunten.”

SnelOm een idee te geven van de snelheid waarmee straks in het nieuwe vrieshuis wordt gewerkt: het systeem kan in werking treden op het moment dat een vrachtwagen het terrein van Ardo op rijdt of aan het dok staat om te laden of te lossen. Binnen een half uur is de vrachtwagen gelost en vervolgens weer in twintig minuten geladen, eenvoudigweg omdat er veel minder handmatige werkzaamheden worden verricht. “In eigen huis zal dat leiden tot minder heftruckverkeer, maar ook Zundert zal straks de voordelen ondervinden van onze grotere opslagcapaciteit. Hierdoor verdwijnen er namelijk 3.000 vrachtbewegingen uit het dorp, wat het milieu en het leefklimaat alleen maar ten goede komt.”

waarna en rekken ote anden zijn

zo veel g van inde van g van de Aa jvers en ng tussen ur rond errein

n we er in beperkt.”

rtel een t vanuit

bouwd. Ook t vrieshuis tendeels gewoon

e alert

twoordelijk voor de afdeling ’ binnen de groep ARDO. oducten, optimaliseert bestaande rbij ondersteund door een team.

aal culinair talent en een perfecte en hogere opleiding, bijvoorbeeld el ingenieur biochemie, voedings- nkele jaren ervaring in de sector

ieve, internationale functie met delijkheid. Na een opleiding krijg bewijzen in deze functie en een rden voor de groep en voor de en internationaal sterke groep, die ressante toekomstmogelijkheden t in verhouding tot je profiel en je

Ardo logistieke impuls geveneer wordt stuk gemakkelijker’

bezig met nieuw vrieshuis

Paul Wortel: ‘Overlast voor bedrijf en omgeving minimaal’ FOTO ADDO SPRANGERS

ewoon op nul’

Page 14: Dbw 20140312

PAGINA 14

BREDA VAN WELEER

DOOR RINIE MAAS

Een virtuoos en onderbelicht man in Bre-da? Constantijn Huijsmans is niet zomáár iemand. Hij is tekenleraar aan de KMA. En wat hij ook onderneemt van de diverse gouverneurs is er zelden waardering. “Nu ik het zo noodig heb is een promotie weer aan me voorbijgegaan.”

PotloodIn de militaire oorlogvoering was tot de Tweede Wereldoorlog tekenen, de weer-gave van verkenning ter plaatse, van le-vensbelang. In de 19e eeuw met zijn oor-logen van frontsteden, zoals Breda, moest de tekenvaardigheid van de officier boven de kritiek verheven zijn. Hoe Huijsmans in zijn leven (1810-1886) ook geijverd heeft op de KMA wat hij kon: het potlood kon het niet winnen van het kanon. Verschillende gouverneurs namen de rapporten over de tekenvaardigheid van cadetten wel door en ze vonden het inte-ressant te lezen maar ook lang. “Het ware beter als Huijsmans het belang ons kon uitteekenen zonder in slaap te geraeken.” Het nut van de fotografie, voor de tekenaar

een te kil instrument, heeft hij niet uitge-werkt.

TeekenkunstDit neemt niet weg dat Huijsmans, tegen alle verholen weerstand in, tussen 1840 en 1852 voor Nederland twee bruikbare tekenmethoden, ook in het belang van burgerlijk onderwijs. produceerde: 1) het landschap en 2) de grondbeginselen der teekenkunst. Met enkele andere collega’s heeft hij de KMA op een hoger weten-schappelijk en artistiek plan gebracht en de aanzet gegeven voor een academie met een open oog voor kunsten en vaardighe-den. “Tekenonderwijs binnen de opvoe-ding van jonge aristocraten nam aan de KMA immers een vooraanstaande plaats evenals de lessen in etiquette.” De KMA als opvoedingsinstituut. Dat neemt niet weg dat de kereltjes uit de elite dat be-lang allerminst zagen. De leraren werden niet gepest maar bedreigd en in het veld kon zo’n leraar op een ‘beurt koeienvlaai’ rekenen door een uitgestoken been. De virtuoos Constant Huijsmans daarentegen werd ongemoeid gelaten. Zijn autoriteit stond buiten kijf. De Gids plaatste van

zijn hand artikelen over het tekenen als ambacht. Dat de beroemde Vincent van Gogh op het Willem II Gymnasium Tilburg in latere jaren aan zijn lippen hing als de meester het perspectief uitlegde geeft zijn autoriteit glans.

VaderLaten we nu echter eens Constantinus Cornelis Huijsmans, wiens vader Jacobus Huijsmans, drogist en fijnschilder, even-eens leraar tekenen aan de Koninklijke Mi-litaire Academie en directeur handtekenen aan het Bredase Stads Teeken instituut was, zo aangenaam mogelijk volgen aan de hand van zijn boekje ‘Constantijn Huijs-mans laatste reis’ waarin hij nog niet met een been in het graf staat maar verrukke-lijk verslag doet in woord en beeld van een tiendaagse reis Noord-Brabant (17 juni 1883-28 juni 1883) met Breda als centrum van de wereld. De stad Breda is die van de Grote Markt en vooral de Grote kerk en aangrenzende straten tot de reeds deel ge-sloopte vesting en in haar midden boeren en burgers, cadetten, soldaten, porkers, kleppermannen en vrijwillige brandweer, drie politieagenten en 17.000 inwoners.

Reis“De aanleiding tot mijn reis is de dood van Emile, wiens uitvaard gehouden wordt maandag den 18. (1883) om 9 uren in de Waterstaatsche kerk (St. Antoniuskathe-draal).” Hoe hoog in aanzien in het land Huijsmans staat moge blijken uit het vol-gende: “Op mijn reis van s’Gravenhage naar Breda vond ik aan ’t station minis-ter Van den Berg, die my uitlachtte toen ik hem als Excellentie aansprak.” Op zijn beurt looft Huijsmans de man die hem uit-lachte. Hij laat er zijn kennissenkring mee in welk een eenvoudig groot heer hij is. “Zooals wel te verwachten was van zulk een oprecht degelyk man, met zulke groote kunde, vis a vis, een oude vriend.” Over Breda: “Ik vond er de hartelykste ontvangst zoals ik tevoren wist.”

‘Belet’Het is een tijd van Grote Zekerheden. Het geloof is het hoogste. “Die uitvaart greep my zeer aan, maar slechtst in de eerste ogenblikken. Ik had Emile nog geschreven en ‘tot wederziens!’ toegeroepen. Och, op 74 jarige leeftijd is het afscheid tusschen twéé vrienden niet voor lang en was hij naar een vreemd land vertrokken zou de scheiding juist hetzelfde zijn geweest.” De door het Stadsarchief van de familie aan-

gekochte schetsboekjes laten op unieke wijze een staalkaart van kleurige Bredase taferelen zien. Het is in Princenhage vrij-wel onbekend dat Huijgens voor de kerk een beeld St.Gertruda ontwierp. De Waal-se kerk, de koperen Ko, de hoofdwacht zijn tekeningen van vader en zoon om Breda in de 19e eeuw te herkennen. “De tijd waarin ene nette meid de deur opent en Huijsmans zijn kaartje laat zien en vraagt of er belet is.”

‘Nu ik het zo nodig heb, is promotie aan me voorbij gegaan’

Constant i jn Hui jsmans leert Van Gogh tekenen; ondergewaardeerd aan KMA in Breda

Constantijn Huijsmans ontwerpt St. Ger-truda Princenhage. FOTO ARCHIEF RINIE MAAS

Beroemd en ondergewaardeerd. Dat geldt voor Constant Huijsmans. Hij volgt zijn blinde vader op aan de KMA; geeft Van Gogh les in Tilburg. Maar stank voor dank.

BREDA - Van 17 tot en met 23 maart staat het zwembad Sonsbeeck aan de Pieter-Christiaanstraat nr. 2, Breda in het teken van een sponsoractie door Team 136 “Daarlopenwevoor” voor de stichting Roparun.

Op donderdag 20 maart zullen van 9.00 tot 12.00 uur, tijdens de Fifty-fit lessen belang-stellende deelnemers proberen, al aqua-joggend in ondiep water, zoveel mogelijk baantjes te lopen. Zij laten zich hiervoor sponsoren door familie, vrienden of buurt-genoten. Er wordt geprobeerd om samen 520 baantjes (of een veelvoud) te lopen. Dit is in kilometers de af te leggen estafet-

teafstand van Parijs naar Rotterdam.Ook kunnen sportievelingen op zondag 23 maart van 14.15 tot 15.15 uur een uur Aquajoggen. De directie van Zwembad Sonsbeeck stelt de accommodatie belan-geloos ter beschikking. Het geheel staat onder deskundige leiding van Marlies Ruy-gers. Zij is lid van team 136 “Daarlopen-wevoor”, die met de Pinksterdagen de af-stand Parijs – Rotterdam als estafetteteam gaan lopen voor de stichting Roparun. De totale opbrengst gaat naar deze stichting. Voor meer informatie: www.daarlopen-wevoor.nl en onze faceboekpagina: www.facebook.com/daarlopenwevoor.Aanmelden voor bovengenoemde activi-

teiten kan aan de balie van het zwembad Sonsbeeck.

Roparun: ‘Daar Aquajoggen we voor’

Drankrijder knalt op auto’sBREDA - Vrijdag omstreeks 01.05 uur werd op de Ploegstraat een 48-jarige Bredanaar betrapt op het rijden onder invloed. De dronken man had met zijn auto vier geparkeerde auto’s geraakt. Hij werd door agenten op aanwijzing van buurtbewoners staande gehou-den. Hij blies 985 ugl, ruim vier keer het toegestane maximum, zijn rijbewijs is ingevor-derd.

Dode man gevonden bij TrambrugBREDA - Nabij de Trambrug, aan de zijde van de Belcrumweg, is vrijdagmorgen rond 07.30 uur door een medewerker van een bouwbedrijf langs het water, een dode man gevonden. Het gaat om een 48-jarige Bredanaar. Onderzoek van de technische recherche heeft inmiddels uitgewezen dat er sprake is van een noodlottig ongeval. Er zijn geen aan-wijzingen voor een misdrijf. Een medewerker van een bouwbedrijf zag het lichaam liggen en waarschuwde de politie. De dode man lag onderaan een talud tegen enkele pinnen die uit het beton steken. Aan de overzijde van het water, op de Markkade werd door de politie een weekendtas met spullen aangetroffen. Hierin en op het stoffelijk overschot vonden de rechercheurs aanwijzingen met betrekking tot de identiteit. Medewerkers van de technische recherche hebben ter plaatse een uitgebreid sporenonderzoek ingesteld. Zij kregen daarbij ondersteuning van brandweerlieden, die ook gezorgd hebben dat het slachtoffer kon worden geborgen.

Woninginbrekers in kraag gevatBREDA - De politie heeft vrijdagmiddag rond 15.30 uur mede dankzij een oplettende buurtbewoner in de wijk Tuinzigt twee verdachten van een woninginbraak in de Acaci-astraat aangehouden. Het gaat om twee jongemannen uit Breda van 20 en 21 jaar. Een buurtbewoner alarmeerde de politie toen hij zag dat twee mannen een woning in de Aca-ciastraat binnen gedrongen waren. Ze hadden de voordeur ingetrapt. Agenten gingen via de openstaande voordeur naar binnen. In de achtertuin werd de 21-jarige verdachte aangetroffen. Hij bleek in zijn jaszak een hoop muntgeld te hebben. In de woonkamer werd een geleegde spaarpot aangetroffen. De tweede verdachte, die voldeed aan het door de getuige opgegeven signalement werd verderop in de straat aangehouden. Beide verdachten zijn bekenden van de politie, ze zijn in verzekering gesteld.

Winkeldieven betrapt in BredaBREDA - Een 61-jarige Bredase is zondagmiddag rond 15.10 uur door een beveiliger in een warenhuis op de Ginnekenstraat betrapt op winkeldiefstal. Ze had diverse levens-middelen met een winkelwaarde van 13 euro gestolen. Ze is in 2012 ook al betrapt op winkeldiefstal. Ze is door een hulpofficier van justitie in verzekering gesteld. In dezelfde winkel werd rond 13.45 uur ook een 36-jarige man uit Georgië betrapt op winkeldiefstal. Hij had twee flesjes drank en een zak krentenbollen gestolen. Hij heeft een AU-dagvaar-ding gekregen.

Dierenpolitie stuit op beschermde vogelsBREDA - De dierenpolitie heeft vrijdag in samenwerking met de Landelijke Inspectie Dierenbescherming in een dierenspeciaalzaak 25 beschermde inheemse vogels in be-slag genomen. Deze vogels mag je alleen voorhanden hebben als ze op de juiste manier geringd zijn. Dat was hier niet het geval. Het gaat vermoedelijk om wildvang. Tegen de dierenwinkelier wordt proces-verbaal opgemaakt ter zake de Flora en Faunawet en de Gezondheids- en Welzijnwet voor Dieren. De opsporingsambtenaren gingen ter plaatse na een tip die was binnen gekomen bij ‘144, redt een dier’. In de winkel stonden enkele volières met vogels. Een deel van de vogels bleek onjuist geringd en zijn in beslag genomen. Het gaat om vijf pimpelmezen, drie koolmezen, zes heggenmussen, twee roodborsten, zes huismussen, een (kleine) goudvink en twee vinken. De vogels zijn overgebracht naar een erkende opslaghouder in afwachting van een beslissing van de Officier van Justitie. Bij enkele vogels werden sporen van lijm kennelijk afkomstig van daarvoor gebruikte vangstokken. Er is sprake van recidive.

POLITIEBERICHTEN

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

ScheidingsbegeleidingMediation Kinderworkshops

Relatie-inzicht Coaching

Page 15: Dbw 20140312

AANHANGWAGENSPAARDENTRAILERS

www.betanco.nl

Kip, wild en gevogelte o.a. hele kippen,bouten, tv-sticks, enz.

kwaliteit is onze service!

POELIERSHUIS

Rucphensebaan 58, 4714 RE SprundelTel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656

www.verstijlenhekwerken.nl

Nwe Ginnekenstraat 12, 4811 NR BredaTel. (076) 5 14 37 52

www.van-rooij.nl

Wist u dat… wij ook hét adres zijn voor velehandige accessoires en reiniging&care artikelen

voor uw huishoudelijke apparatuur?

Haal het beste uit uw vaatwasser met deze Care SetDeze onderhoudsset voor uw vaatwasser verlengt de levensduur van uw apparaat, houdthet efficiënt, schoon en laat het goed ruiken.

Set bestaande uit:1x ontvetter1x ontkalker1x vaatwasser zout1x luchtverfrisser

OPENDEURDAGENzaterdag 15 & zondag 16 maart van 10 tot 17 uur

U KIEST TOCH OOK VOOR ONSBEL

VOOR EENGRATISOFFERTE

Maatwerk alle serres zowel klassiek als modernFabricatie van ramen & deuren in pvc en aluminiumAlles in eigen beheer - sinds 1983 - 10 jaar waarborg

Geen voorschot - Nieuwbouw - Renovaties - Alle RAL kleurenVolledige afwerking - Geplaatst door vakmensen.

Bezoek onze vernieuwde showroom

www.bruvo.be

BRUYNSEELS-VOCHTEN NVVERAND

Meer dan 25 jaar ervaring!

SERRES

BEZOEK ONZE

WEBSITEWWW.BRUVO.BE

BEST BETALENDE GOUDINKOPERVAN BREDA - GRATIS TAXATIE !

INKOOP - VERPANDINGGOUD - ZILVER - MUNTEN

076-587.29.10NU OOK REPARATIEWERK

Page 16: Dbw 20140312

PAGINA 16

Patrick Ernst (VVD), Miriam Haagh (PvdA), Peter Elbertse (CDA), Paul de Beer (D66), Selçuk Akinci (GroenLinks), Patrick van Lunteren (SP), Bernie van den Berg (Breda ’97), Yvonne de Heer-Seveke (Trots/OPA), Cees van der Horst (BOB) en John Stubenitsky (GemeenteBe-langen Breda)

Lijsttrekkers

VVD Breda

De VVD Breda vindt dat het openhouden van de openbare diensten in de dorpen van groot belang is. De dorpskernen zijn net zo goed onderdeel van Breda als dat de bin-nenstad is. Dienstverlening staat voorop. In deze tijd zijn vele alternatieven mogelijk zonder dat hiervoor een balie of een me-dewerker van de gemeente nodig is. De gemeente moet voor iedereen toegankelijk zijn. Zowel in de dorpen als in de verschil-lende wijken.

Trots/OPA

De dienstverlening moet overal in de stad, ook in de dorpen, van dezelfde hoge kwaliteit zijn. Naar de mening van TROTS-OPA is dat het geval, maar toch was het gezien de schaalgrootte van de stad beter geweest de loketfunctie van burgerzaken voor front-office activiteiten in de dorpen te behouden.

CDA

Eens. Centralisatie is een begrijpelijke beweging maar deze mag niet ten koste gaan van de dienstverlening aan onze in-woners. Het CDA is dan ook van mening dat gemeentelijke diensten in de dorpen toegankelijk moeten blijven. Gemeente-lijke loketdiensten blijven beschikbaar in

onze dorpen. Dat hoeft niet een apart loket te zijn, dat kan ook in een meer efficiënte en betaalbare vorm, zoals het onderbren-gen in een winkel of gecombineerd met andere diensten. Het gaat er om dat de loketfunctie behouden blijft en bewoners terechtkunnen voor diensten en hulp bij het aanvragen.

Breda’97

Breda’97 is er van overtuigd dat we juist geld kunnen besparen door facilitering van deze openbare diensten (loketfunctie) in de dorpen. Met de komende decentralisaties van de zorg ontstaan er veel meer contact-momenten tussen burger en gemeente. Juist door de toegankelijkheid van deze contactmomenten te verbeteren wordt er geld bespaard.

GemeenteBelangen Breda

Eens. Het is in de eerste plaats al belache-lijk dat je alleen met de auto bij het Stads-kantoor kan komen als je je auto op een betaalde parkeerplaats zet. In de dorpen kon je vrij parkeren of zelfs lopend naar de burgerloketten. Nu kost bijvoorbeeld een ID-kaart twee keer voor alle zekerheid € 2 extra. Natuurlijk kosten de openbare dien-sten (bibliotheek en burgerloket) openhou-den in de dorpen geld, maar dit kan ook beperkt worden tot 2 dagdelen per week.

De dorpen zijn 17 jaar door Breda tegen hun wil geannexeerd en hebben al heel veel in moeten leveren. Dit beetje ‘eigen’ hadden ze van GemeenteBelangen Breda mogen houden en wij zullen er een punt van maken dat de openbare diensten in de dorpen behouden blijven of terugkomen. Niet alleen voor de (oudere) gebruikers, maar ook voor het behoud van de plaatse-lijke middenstand.

D66

D66 Breda wil de dienstverlening in de hele gemeente verbeteren en daarbij gaan wij uit van zoveel mogelijk inzetten op digi-tale dienstverlening. Dit is efficiënt en het stelt iedere burger in staat om dit 24 uur per dag en 7 dagen per week te gebruiken. Ook vindt D66 het belangrijk dat de ope-ningstijden van het stadskantoor verder verruimd worden. Het zou niet zo mogen zijn dat werkenden een vrije dag moeten opnemen om een paspoort op te halen. Daarnaast pleiten we voor een thuisbreng-service van het burgerloket voor die men-sen die niet mobiel zijn.

SP

Eens. De dorpen en wijken moeten leef-baar blijven. Daarvoor zijn openbare dien-sten als pinautomaten, gemeentelijke loketten en bijvoorbeeld buurthuizen en bibliotheken belangrijk.

GroenLinks

GroenLinks vindt dat elke wijk en elk dorp voorzieningen moet hebben, waarin men-sen kunnen samenkomen. Soms regelt de markt dat helemaal zelf, soms moet de gemeente een handje helpen. GroenLinks kiest voor dienstverlening op maat. Dat

betekent dat een paspoort of rijbewijs bij-voorbeeld ook thuis bezorgd kan worden. Daarmee zijn de inwoners van de stad be-ter bediend dan met het openhouden van loketten in de dorpen.

BOB

Geheel mee eens. In de dorpen werken ondernemers en wonen ouderen die daar-door niet meer de tijd c.q. de energie heb-ben om voor deze diensten naar het Stads-kantoor te gaan.

PvdA

Eens & oneens tegelijk: meer aandacht en inzet: Ja, maar dat geldt voor alle dorpen en wijken! De PvdA vindt dienstverlening aan de burgers een topprioriteit. Maar dat geldt niet alleen voor de dorpen maar voor alle wijken! Per onderwerp moet je als gemeente samen met inwoners (met wijk- en dorpsraden bijvoorbeeld of met ouderenbonden) kijken hoe je zaken regelt. Of het nu gaat om klachten in de openbare ruimte, om een aanvraag voor bijzondere

bijstand of om het verkrijgen van een paspoort. Je kunt een paspoort ook thuis bezorgen bij mensen die slecht ter been zijn. Het moet voor al die dingen niet uit-maken of je in Ulvenhout of in de Haagse Beemden woont. De gemeente krijgt er de komende jaren namelijk steeds meer taken bij op het gebied van zorg en werk. De PvdA wil dat deze taken zoveel moge-lijk in buurten en wijken worden opgepakt. Daarbij is een wijkverpleegkundige van belang en ontmoetingsruimtes. Zo kan de gemeente naar u toe komen, in plaats van andersom.

‘De gemeente Breda moet meer investeren in - het behouden van - openbare diensten in de dorpen’

Poli t ieke part i jen reageren op stel l ingen

FOTO BAS SPRANGERS

Er breekt een spannende tijd aan voor de politieke partijen in de gemeente Breda. Op woensdag 19 maart vinden de gemeente-raadsverkiezingen plaats. In de weken voor-afgaand aan deze verkiezingen voelen we in de Bredase Bode de tien deelnemende partijen aan de tand met een aantal stellingen. De derde stelling luidt: ‘De gemeente Breda moet meer investeren in - het behouden van - openbare diensten in de dorpen’.

Programma jeugd Zaterdag 15 maartBavel B1-Advendo B1 aw.13.00Advendo C1-VVR C1 aw.11.45Advendo D1-Gilze D2 aw.10.00Advendo D2G-Ulicoten D1 aw.10.00Madese Boys E2-Advendo E1 aw.10.00Advendo E2-Dongen E3 aw.9.15Advendo E3-UVV’40 E4 aw.9.15Advendo F1-Good Luck F1 aw.9.15TSC F5-Advendo F2 aw.8.30Voetbalschool 5-jarigen training aw.9.30

Advendo E4 vrij.Senioren Zaterdag 15 maartSmerdiek ZA2-Advendo ZA2 aw.11.00Zondag 16 maartWDS’19 1-Advendo 1 av.14.30SC Amstelwijck 2-Advendo 2 av.12.30Advendo 3-Boeimeer 5 aw.11.00Oosterhout 5-Advendo 4 aw.9.45Advendo 5-JEKA 12 aw.12.00Advendo 6-Terheijden 6 aw.10.00Advendo 7-Madese Boys 8 aw.10.00

SV Advendo

BREDA - De werkplaats van ATEA Groep aan de Riethil in Breda veran-derde op vrijdag 28 februari even in een klein podium. Het publiek deed actief mee aan een nieuwe proefop-stelling van toneelgroep Nomen: de Stormkamer.

Het was het tweede openbare moment waar Toneelgroep Nomen optrad en sa-men met het publiek in gesprek ging. Met korte voordrachten, live notities van schrij-ver Jibbe Willems en een muziekoptreden van Bram Schouw en Janneke Kramer, werd het een middag vol inspirerende ver-halen voor Tg Nomen én publiek! Bekijk de bijzondere reacties en beelden van deze tweede Stormkamer.Het publieke onderzoek van Toneelgroep Nomen zet zich voort. Een schrijver, een muzikant, een theater-maker en een beeldmaker gaan komende maand met het publiek op zoek naar de nu-

ances binnen Tg Nomen’s onderzoeksstel-lingen rondom het thema arbeid. Natascha Leenstra en Hanna van Mourik Broekman leiden deze Stormkamers.Voordrachten & korte optredens bege-leiden het programma, vooral wordt het publiek gevraagd stelling te nemen, er te-genin te gaan of juist mee te denken. Het is de voedingsbodem voor de theatervoor-stelling Staat van geluk, die Tg nomen zal maken later dit jaar.

Doe mee Men kan zich online inschrijven voor Stormkamers. Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar, de entree is gratis. De volgende Stormkamer vindt plaats in de prachtige Sint Annakerk (Annastede) aan de Haagweg in Breda, dat zéér past bij het thema van deze Stormkamer: Arbeid en religie: Hoe diep kan de invloed van een werkgever / bedrijf zich wortelen in

ons dagelijkse leven…? Praat en kijk mee door de ogen van ondernemers en theater-makers. Donderdag 13 maart, Het bedrijfsleven: Bedrijven zijn onze nieuwe religie, 20.00 uur Annastede, Haagweg 1, BredaVrijdag 28 maart, Arbeid en geld: De eco-nomie is een dictatuur, 20.00 uur, Holland Casino, Kloosterplein 20, BredaMeld je aan via de link: http://www.tgno-men.nl/stormkamer.html - reserveer

Over Tg NomenTg Nomen reageert met haar voorstellin-gen interactief, menselijk en vanuit het hart van de samenleving. Eerder vonden theaterprojecten plaats over respectievelijk de dood (Alle begin was moeilijk) en de vechtlust van ouder-dom (Het liep voorbij). Tg Nomen werkt daarvoor met wisselende partners, experts en coproducenten op verschillende loca-ties (locatietheater).

Theatergroep Nomen betrekt bedrijven in Stormkamer

Programma jeugdWoensdag 12 maartUVV’40 C2-Hoeven C2 aw.18.30UVV’40 E1-GSBW E2 (beker) aw.18.30Zaterdag 15 maartJEKA A6-UVV’40 A1 aw.14.30BSC A3-UVV’40 A2 aw.13.30TSC A3-UVV’40 A3 aw.14UVV’40 B1-Seolto B1 aw.14UVV’40 B2-Waspik B2 aw.14UVV’40 C1-Madese Boys C3 aw.14UVV’40 C2-Noordhoek C1 aw.11.30UVV’40 D1-VVR D2 aw.11.30

Unitas’30 D4-UVV’40 D2 aw.10Chaam E1-UVV’40 E1 aw.8UVV’40 E2-Gloria UC E2 aw.11.30UVV’40 E3-PCP E2 aw.9Advendo E3-UVV’40 E4 aw.8.45UVV’40 E5-Zundert E2 aw.9UVV’40 E6-Chaam E3 aw.9Gilze E4-UVV’40 E7 aw.7.45UVV’40 E8-Molenschot E2 aw.9SCO/TOFS F1-UVV’40 F1 aw.12Raamsdonk F1-UVV’40 F2 aw.9Madese Boys F4-UVV’40 F3 aw.9.30VVR F2-UVV’40 F4 aw.9.15

UVV’40 F5-Dussense Boys F2 aw.9SCO/TOFS F6-UVV’40 F6 aw.7.45UVV’40 F7-DHV F2 aw.9

Programma seniorenZaterdag 15 maartUVV’40 1-Gesta 1 aw.17.30Zondag 16 maartVOAB 3-UVV’40 2 aw.11UVV’40 3-Barca 4 aw.10.30UVV’40 5-Oosterhout 4 aw.12.30OVV’67 2-UVV’40 6 aw.11.30Zundert 4-UVV’40 7 aw.8.45

UVV ‘40

Buitengewoon Bijzonder!

bezoek onze showroom! molenstraat 131, oudenboschkijk ook op www.mulderstuinmeubelen.nl

Koopzondag16 maart12 - 17 uurSets vanaf

499,-!

Page 17: Dbw 20140312

MEUBEL-STOFFEERDER

met pensioen vraagt

stoffeerwerk o.a. stoelen, fauteuils en banken. Ook reparatie.

06-20304266

*vraag naar de voorwaarden

TIJDELIJKGRATIS KLEUREN MAAR6% BTW*

BIJ KUMASOL

DE NUMMER 1 IN KUNSTSTOF KOZIJNEN!

KOM NAAR DE OPEN DAGEN OP14 EN 15 MAART

Vestiging Etten LeurVosdonk 44879 NC Etten-LeurTel. 076-5032800www.kumasol.nl

Vestiging YersekeKreeft 6a4401 NZ YersekeTel. 0113-574173

RAMEN, DEUREN EN GARAGEDEUREN

GRATIS HR++ GLAS

Een neus voor zaken?Profiteer van onze actievoorwaarden!

VOORJAARSACTIE KOZIJNEN - SERRES - DAKKAPELLEN - ZONWERING

Nijverheidslaan 2B 5121 MN Rijen T 0161-225771www.sekuplastics.nl

MAA-DIN-WOE op afspraakDON-VRIJ-ZAT EN 2DE PAASDAG van 10 tot 17 uur

ACNE

Zomergemstraat 2a4826 CW Breda

076 578 00 50 www.dermcentrum.nl

Bij ons kunt u voor alle behandelingen terecht

verbetering van uw huidadvies voor een optimale huidverzorgingmicrodermabrasie, peeling en lichttherapievoor behandeling van ontstekingen en littekens

SCHOONHEIDSSPECIALISTE

HUIDCONSULENTE

HUIDTHERAPEUTE

DERMATOLOOG

Spataderen

Het dermatologisch centrum is een door het ministerie van VWS erkend gespecialiseerd medisch centrum voor dermatologie en flebologie.

Voor scleroseren (wegspuiten) van spataderen kunt u zonder verwijzing van de huisarts terecht. Prijs, volledige behandeling 2 benen € 175,-

Al eerder bij ons behandeld geweest?

Prijs vervolgbehandeling 2 benen € 145,-

Duplexonderzoek + scleroseren v.a. € 275,-

U krijgt hierbij geen factuur van uw verzekering

Zomergemstraat 2a 4526 CW Breda 076 578 00 50 www.dermcentrum.nl

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen.

J.J. DE BOMde Meubelvriend

Marijke Meustraat 32, BREDA 076-5141601

MA T/M VRIJ OPEN VAN 12-18 UUR

ION’S BOUWBEDRIJFvoor al uw werkzaamheden:

sanitair, elektriciteit, tegels, stukadoor, parket,

schilderwerk, bestratingenBel 06-57087225 of mail:

[email protected]

KALKvoor uw gazon

€ 0,35 / per kg€ 8,75 / per 25 kg

Gratis bezorging < 10km06 - 46 28 07 89

����������� ���� ����

��������

����������� ���� ����

��������

����������������� ����!��

"�#�"� "$�##�

%&���'&� () �&&��

((!**+(,!-* ���

Misschien betalen de winkeliers vandaag uw boodschappen!

Doe vandaag uw boodschappen in winkelcentrum Hoge Vucht en wellicht

bent u één van de 100 klanten die het aankoopbedrag retour krijgt!

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stillerte maken, slijpen wij de rails.Daarom rijdt in de nacht van 20 tot 21 maart op het traject Breda - Tilburg een slijptrein.Woont u in Breda in de buurt van dit spoor, dan kuntu hinder ondervinden van het slijpgeluid.Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/vernieuwing

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdelingPubliekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdenskantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

foto

: Pet

er H

onig

Page 18: Dbw 20140312

PAGINA 18

Bruyseels-Vochten NV, Serres, Ramen, Deuren in aluminium en pvc, Brasschaatsesteenweg 292, 2920 Kalmthout, tel. +0032.3 666 57 86, fax +0032.3 666 44 41, www.bruvo.be

Bruynseels-Vochten NV uit het Belgi-sche Kalmthout geldt als dé specialist voor alle veranda’s, serres, ramen en deuren. Met een geheel nieuwe showroom kan de firma op alle on-derdelen laten zien wat zij allemaal in huis heeft.

DOOR ADDO SPRANGERS

Dat laatste is zonder meer indrukwek-kend te noemen. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwste woonserres en tuinkamers, maar ook aan alle soorten kozijnen die zowel in kunststof als in aluminium leverbaar zijn.

In een heus outdoorpark kan de klant pre-cies zien hoe de verschillende zonnewerin-gen en zonneschermen tot uiting komen op het moment dat ze gemonteerd zijn. Ook voor rolluiken, screens zonwerend of ver-duisterend is Bruynseels-Vochten NV het adres. Dat geldt eveneens voor voordeuren en garagedeuren.

Kennis en ervaringZaakvoerders Guido Bruynseels en Marcel Vochten voelen feilloos aan waar de klant behoefte aan heeft. Marcel regelt de ver-koop en de uitvoering van de projecten, terwijl collega Guido verantwoordelijk is voor de organisatie in de ateliers. Zo vullen de twee elkaar prima aan, en dat al ruim dertig jaar lang. Een van de belangrijkste troeven waarmee Bruynseels-Vochten zich van anderen onderscheidt is haar dertig jaar kennis en ervaring. De nieuwste re-gelgeving en de uitgebreide mogelijkhe-den op het gebied van isolatie, geluid en comfort kennen voor hen geen geheimen.

BudgetGuido: “Onze klanten krijgen niet alleen professioneel advies, ze kunnen bij ons ook kiezen voor een totaalpakket dat per-fect is afgestemd op hun budget. Dit om-vat het volledige traject van ontwerp tot oplevering van het product van keuze. We staan dus ook in voor bijvoorbeeld de fun-

dering, aanpassing van het rioleringsnet, metselwerken en een eventuele doorbraak met de woning. Die werken gebeuren alle-maal door eigen vakmensen. Voor andere onderdelen werken we met zorgvuldig geselecteerde onderaannemers. Voor de klant plannen en regelen wij alles van A tot Z.” Ook op het gebied van binnenaf-werking heeft Bruynseels-Vochten alles in huis, of het nu gaat om MDF-kunststof, verschillende glassoorten, verluchtings-mogelijkheden en beveiligingsmaatrege-len met het oog op inbraakpreventie en kli-maatbeheersing van uw woning. Hetgeen het wooncomfort en veiligheidsgevoel in de eigen woning ten goede komt. Onder meer een audiopresentatie biedt inzicht in de verschillende mogelijkheden.”

ZorgeloosBij Bruynseels-Vochten NV is elke klant even belangrijk. Of het nu gaat om een bescheiden aanbouw of een grootschalig project, de firma maakt van elke opdracht

een realisatie om trots op te zijn. Als klant hoef je je niets aan te trekken van de orga-

nisatie. Je geniet van een zorgeloos traject en dat allemaal perfect binnen budget!

Nieuwe showroom met indrukwekkend productaanbod

Bruynseels-Vochten is dé special is t voor al le veranda’s , serres , ramen en deuren- ADVERTORIAL -

BEDRIJVIG NIEUWS

Speciale actieTijdens deze dagen bieden wij onze klanten een gratis upgrade naar su-perisolerende ramen voor de prijs van de standaardramen. In kunststof de *softline 82 voor de prijs van de profiel 70 en in de alu de* CS 77 voor de profiel 68.(*waar technisch toepasbaar!). Zo bespaart de klant tweemaal nu op zijn aankoop en later op zijn energie factuur!

BREDA - Belcrum Beach ontving op 8 maart het gewonnen zonnepaneel uit handen van GroenLinks partijleider Bram van Ojik en lijsttrekker Selçuk Akinci. Tim van den Burg, initiator van Belcrum Beach: “Dit is fantastisch! Met dit zonnepaneel kunnen wij ie-dereen vanaf onze opening op 18 april van muziek laten genieten op ons strand. Als de zon schijnt is het nog helemaal gratis ook!”

Met de actie konden personen, stichtin-gen en verenigingen worden genomineerd voor hun positieve inzet voor de Bredase samenleving. GroenLinks is verheugd over de vele nominaties en maakt zich hard voor

initiatieven die gedragen worden door Bre-danaars en een gunstige invloed hebben op de sfeer en leefbaarheid in de stad.’s Ochtends bezocht Tweede Kamerlid Jesse Klaver Breda. Hij liet de gevolgen van fijnstof zien door aan de Academiesingel ramen te wassen. Bewoners reageerden enthousiast: “De auto’s zorgen ervoor dat ik mijn ramen vaak moet wassen. Dit is het meest ver-vuilde stukje van Breda!” GroenLinks wil duurzame vormen van energie en vervoer bevorderen.Overdag stond de duurzame GroenLinks caravan op de Grote Markt waar iedereen kon fietsen om energie op te wekken voor een heerlijk en duurzaam kopje koffie.

Belcrum Beach ontvangt zonnepaneel

Van GroenLinks Breda

BAVEL - Wat een zon afgelopen week. Geen wonder dat de vogels zo actief zijn een nestje te zoeken. Maak een kleurig huisje voor hen, want in mei leggen alle vogels een ei. Geef ze de kans en kom voor deze activiteit op de boerderij in Bavel met Xpeditie-Buiten! zondagmiddag 23 maart.

Op de boerderij van Piet en Joke mag je je eigen vogelhuisje timmeren en daarna beschilderen in de mooiste kleuren, naar je eigen ontwerp. Na afloop mag je het vogelhuisje thuis ophangen en dan is het

afwachten welk vogeltje haar eitjes in jouw huisje gaat leggen. Spannend hoor of de vogels je kleuren leuk vinden. ‘Kleurige vogelhuisjes’ vindt plaats op zondag 23 maart van 14.00 tot 16.00 uur, op de boer-derij aan de Bolbergseweg 12, 4854 NG Bavel. Ben je tussen de 8 en 12 jaar dan kun je je opgeven voor deze activiteit, door een mail te sturen naar [email protected], onder vermelding van je naam, leeftijd en het 06-nummer van je ouders. Je krijgt per e-mail een be-vestiging of je mee kunt doen. www.ivn-markendonge.nl

Kleurige vogelhuisjes makenXpedit ie-Bui ten

BREDA - Onder een heerlijke lente-zon genoten deelnemers en suppor-ters van de seizoensopening van het zwemloopcircuit Zuid-West Neder-land. Een groot aantal leden van de Triathlon Vereniging Breda stond er aan de start.

Op de afstand 100 meter zwemmen / 1.000 meter lopen (0.1Z/1L) werd jeugdlid Pieter Meijvis 2e bij de H10 in een mooie tijd van 06:20. Op de 0.25Z/2.5L behaalde

Syb de Jong (H12) de 1e plaats overall (15:02), Lars Wandel werd 3e overall en 1eH14 (16:28).Sietse de Jong zat op de halve afstand 0.5Z/5L in een baan met zes Belgen die allen met ongeveer dezelfde zwemtijd van rond de 06:10 uit het water sprongen. Het was een echt gevecht in het water, aldus Sietse. Het lukte Sietse echter om tijdens het lopen het verschil te maken waardoor hij 3e H16 en 8e overall werd in een tijd van 25:08.

Op dezelfde afstand werd Paul Martens 8e H20 (28:13), Jacco van Gils legde beslag op de 1e plaats bij de H40 (28:31), Niels van Dijk 10e H20 (30:05), Ruud Sprangers, die de dag ervoor zijn 50e verjaardag vier-de, pakte de 3e plaats bij de H50 (30:52). Luc Koyen werd 11e H50 en Adri Loose 1e H60 (35:40).Bij de D40 pakte Carla van Aert de 2e plaats (32:40) en legde Jose van Aert be-slag op de 3e plaats (35:41). Duo Harry en Ewout Buijs legde beslag op de 2e plaats (28:17).Gerbert van de Biggelaar werd overall win-naar van de lange afstand van 1.000 meter zwemmen / 10.000 meter lopen (1Z/10L) in een tijd van 46:41. Sander de Bart werd knap 3e bij de H20 (51:01) en werd daarmee 5e overall, Roel Brosens 9e H20 (53:49). Michael Gommeren deed ook goed mee en werd 10e H20 (55:19), Hans Vloed-graven werd 3e H50 (57:04) en, na twee maal tegenslag op de r-b-r’s, eindelijk wel-verdiende punten voor Toin Bastiaansen: 6e H50 (01:00:33). Brigitte Tuinzaad ging aan de haal met de 2e plaats bij de D40 in een tijd van 01:07:15.De leden van de Triathlon Vereniging Bre-da kunnen terugkijken naar een geslaagde en zeer puntenrijke dag! Aanstaande za-terdag staat de volgende zwemloop op het programma: de zwemloop Bergen op Zoom.

Triathlon Vereniging Breda doet het goed

Syb de Jong uit Teteringen op de hoogste trede.

DOOR ADDO SPRANGERS

Ruim 800 leerlingen van twintig scholen vieren van maandag tot en met vrijdag de Bredase Boomfeestweek. Leerlingen gaan actief aan de slag, in en om de stad, in natuurgebieden die beheerd worden door de Gemeente Breda en Staatsbosbe-heer. Nieuw dit jaar is dat er in het aan-sluitende weekend verschillende gezins-activiteiten worden georganiseerd in het Zaartbos, in het gebied Gilzewouwerbeek bij Bavel en bij Bezoekerscentrum Wolfs-laar. “De Nationale Boomfeestdag is al jaren een begrip,” zegt wethouder Bob Bergkamp. “Samen met Staatsbosbeheer

maken wij er graag een hele week van. Zo kunnen niet alleen leerlingen, maar alle inwoners van Breda met het hele gezin genieten van het veelzijdige programma. Aandacht voor de natuur en weten dat én hoe je er bewust mee om kunt gaan is één van de educatieve doelen van de boomfeestdag. Daarnaast wordt de na-tuur verbonden met het verleden van ons Koningshuis. Dus de leerlingen krijgen er een lesje geschiedenis bij. Speels én educatief tegelijk en helemaal passend in Breda Nassaustad.”

WeekendprogrammaKomende zaterdag kunnen kinderen

hutten bouwen of meedoen aan een struintocht in het Zaartbos. Eind van de middag is er een kampvuur waarbij kin-deren zelf broodjes kunnen bakken terwijl spannende verhalen verteld worden. Zondag wordt op landgoed Wolfslaar een vogelexcursie gehouden en kunnen natuurfoto’s gemaakt worden onder lei-ding van een fotowerkgroep. In natuurge-bied Wolfslaar en bij Bezoekerscentrum Wolfslaar vinden diverse activiteiten plaats met een knipoog naar de natuur, zoals het in elkaar zetten van nestkastjes. Door het gebied Gilzewouwerbeek bij Ba-vel vindt zondag een stoere gezinswande-ling plaats.

Actieve Boomfeestweek in Breda‘Aandacht voor de natuur en weten dat én hoe je er bewust mee om kunt gaan’

BREDA - Gemeente Breda en Staatsbosbeheer houden tot en met komende zondag de Bredase Boomfeest-week. Deze vloeit voort uit de viering van de Nationale Boomfeestdag op woensdag.

Page 19: Dbw 20140312

ONROEREND GOED

NIEUWBOUW 16 BEDRIJFS-EN OPSLAGUNITS TE BAARSCHOT BREDA

16 nieuwbouw geïsoleerde bedrijfs- en opslagunits; Op goede locatie op bedrijventerrein Hoogeind II te BredaOppervlaktes van 40 - 240 m2Vrije hoogte ca. 6mVoorzien van overheaddeur, aparte loopdeur, meterkast en voorbereiding toiletMonoliet afgewerkte betonvloerOnderhoudsvrije materialen zoals kunstof kozijnen, betonpanelen en staalconstructieOptie: verdiepingsvloer, scherp geprijsdInclusief ruim verhard buitenterrein voor de unitsOok interessant als beleggingsobject

Bel of mail voor een uitgebreide informatiebrochure of een vrijblijvend gesprek.

Start bouw:Maart 2014

LeDiva NailCentreNagelsalon, Opleidingscentre

& Groothandel in kunstnagelproducten www.lediva.nl www.ledivashop.nl

OPTIESLAAPKAMER 4ZOLDER

DAKTERRASCA 20M2

7800

3300

4300

2260

8155

2430

3345 4385

3330

3330

3600

3300

WOONKAMERKEUKEN

optie voor 4 slaapkamers!

carport

met dakterras

BERGING

veranda op

het zuidwesten

5330

3300

4230

4160

TUINCA 43M2

SLAAPKAMER 2 SLAAPKAMER 1

SLAAPKAMER 3

info: www.bouwbedrijfboot.nl Heijblom Makelaardij 076 5041500www.heijblommakelaardij.nl

OPEN DAG ZA 15 MAART

woning is 8,10 meter breed, inhoud ca. 520m3

schitterend gelegen aan het park

veranda op het Zuidwesten

woonkamer met open keuken

drie ruime slaapkamers op de eerste verdieping

multifunctionele ruimte op de tweede verdieping

(slaapkamer, hobby, kantoor)

ruim dakterras op tweede verdieping

parkeren op eigen terrein onder carport

ruime badkamer op eerste verdieping

berging in de tuin

ÉCHT RUIM WONEN?VERANDAWONING €249.000,- VON

NOG MAAR 2 BESCHIKBAAR, OPLEVERING DIT VOORJAAR!

VAN 10.00 -13.00 UUR BOUWLOCATIE HOEK CONCORDIALAAN/STATENLAAN ETTEN-LEUR

Nieuwbouw op toplocatie!

OPEN DAG ZA 15 MAARTVAN 10.00-13.00 UUR BOUWLOCATIE HOEK CONCORDIALAAN/STATENLAAN ETTEN-LEUR

MODERNE EENGEZINS-WONINGEN AL VANAF 172.000,- VON

www.bouwbedrijfboot.nl Heijblom Makelaardij 076 5041500 www.heijblommakelaardij.nl

Page 20: Dbw 20140312

PAGINA 20

DOOR PETER HOUTEPEN

De doelman, al 197 competitiewedstrijden onafgebroken in de goal bij NAC, besloot in de 24e minuut de bal over de zijlijn te trappen om zijn ploeg de mogelijkheid te bieden de geblesseerd geraakte Rydell Poepon te kunnen vervangen door Stipe Perica. “Ik deed dat omdat we als ploeg graag elf tegen elf willen spelen tegen Vi-tesse, anders wordt het helemaal lastig”, aldus Ten Rouwelaar.

BlessureIn plaats van de bal middels een uitbal terug te geven aan de tegenstander, koos Vitesse er voor de bal te houden. Bij de meteen daaropvolgende aanval lag de 1-2 van Mike Havenaar in het net. Ten Rouwe-laar: “Ik vind dat hun die bal terug hadden moeten geven en dat hebben ze niet ge-daan.” Nu staat overigens nergens in de spelregels dat dit moet. “Nee, maar voorafgaand aan de wedstrijd staan de aanvoerders wel met elkaar op de foto en dragen ze een band met het woordje Respect er op.

Respect moet je dan ook in de wedstrijd la-ten zien. En ik vind dat dit niet gebeurd is. Niet een keer, maar gewoon twee keer.” Tien minuten later deed Vitesse namelijk hetzelfde toen Jordy Buijs wederom de bal bewust over de zijlijn trapte. Ditmaal vanwege een blessure bij Danny Verbeek.

SurplusOverigens, zo vond Ten Rouwelaar, deed het wel of niet teruggeven van de bal niets af aan de overwinning voor de bezoekers. “Het is terecht dat we verloren hebben, hoor, daar zijn geen excuses voor.”NAC moest inderdaad zijn meerdere erken-nen in het surplus aan kwaliteit bij Vitesse, hoewel bij de 0-1 - al in de achtste minuut - wel een fout van de niet bijster sterk spe-

lende Mats Seuntjens vooraf ging; Zakaria Labyad profiteerde van het buitenkansje. Twee minuten later was het alweer gelijk toen Jan-Arie van der Heijden in de 16 meter Rydell Poepon over de knie legde. Scheidsrechter Björn Kuipers zag er een strafschop in, die door Jordy Buijs verzil-verd werd.

IndirectNa de 1-2 in de 24e minuut van Havenaar, was NAC in de tweede helft met Kees Kwakman nog heel dicht bij de tweede gelijkmaker, maar over het algemeen was Vitesse een stuk sterker. Alleen al in de eerste helft bedroeg het balbezit 71 tegen 29% in het voordeel van de bezoekers.

Doelman verwijt Vitesse wel respectJelle ten Rouwelaar : ‘Terecht ver l ies , hoor, daar z i jn geen excuses voor ’

Uros Matic haalt namens NAC uit voor een schot dat naast zal gaan. FOTO WWW.HETFOTOBEDRIJF.NL

BREDA - De discussie na afloop van NAC-Vitesse ging niet zozeer over de terechte uitslag, maar meer over de tweede en winnende goal van de ploeg uit Arnhem. Die discussie was vooral aangezwengeld door doelman Jelle ten Rouwelaar, die met veel misbaar Vitesse na het tweede doelpunt onsportief gedrag verweet.

16-03: NAC-Ajax (16.30 uur)28-03: NAC-FC Utrecht (20.00 uur)02-04: GA Eagles-NAC (18.45 uur)05-04: NAC-FC Twente (19.45 uur)11-04: Groningen-NAC (20.00 uur)27-04: NAC-RKC (14.30 uur)03-05: PSV-NAC (18.45 uur)

Resterend programma

BREDA - Op zaterdag 15 maart trainen onze kabouters weer op ons sport-complex aan de Ruitersboslaan. Aan-wezig 10.15 uur. Aanvang 10.30 uur.

Programma jeugdZaterdag 15 maartSAB B1-Zundert B1 14.30Rood Wit C1-SAB C1 13.00SAB C2-Beek Vooruit C5 9.30Olympia’60 D1-SAB D1 10.30SAB D2-Waspik D2 11.15SAB D3-Rijen D5 11.00SAB E1-Wernhout E1 9.45

Programma seniorenZaterdag 15 maartSAB 2-De Fendert 2 14.30Willem II 2-SAB 3 12.00

Zondag 16 maartSAB 1-Schijf 1 14.30SAB 2-Virtus 3 14.30SAB 4-OVV’67 4 12.00SAB 5-JEKA 14 10.00SAB VR1-Bavel VR3 11.00

Meer informatie over voetballen bij SAB is te verkrijgen via [email protected]

Programma sv SAB

BREDA - Het Graphic Design Festival Breda daagt al sinds de eerste editie ontwerptalenten uit deel te nemen aan het Poster Project door een eigen ontwerp in te sturen.

Dit jaar ontving de organisatie van het fes-tival ruim 2.100 inzendingen uit 69 landen wereldwijd. Aanstaande vrijdag worden in het Huis voor Beeldcultuur de 50 beste ontwerpen gekozen. Deze posters worden tijdens de gehele internationale expositie in het cen-trum van Breda gepresenteerd aan 15.000 bezoekers en meer dan 75.000 passanten.GDFB vroeg ontwerpers om te verbeelden hoe zij omgaan met maatschappelijke ver-anderingen op grote of kleine schaal. De jury bestaande uit Richard van der Laken (Designpolitie en What Design Can Do), Mariina Baki? (Une Saison Graphique - Le Havre - FR), Goetz Gramlich (Mut zur Wut

- Heidelberg - DE) en directeur van het fes-tival Dennis Elbers kiezen uit alle inzendin-gen de 50 beste posters. Met het Poster Project biedt GDFB talenten een podium door hen in contact te brengen met zowel vakgenoten als een groot publiek.Zonder dat we het door hebben, wordt ons gedrag beïnvloedt door beeld. GDFB staat stil bij de impact van grafisch ontwerp op de maatschappij aan de hand van inter-venties, tentoonstellingen, workshops en lezingen. Het festival onthult de geheimen van het - veelal verborgen - ontwerpproces en brengt ontwerpers in contact met hun publiek. Samen ontdekken zij hoe verbeelding leidt tot nieuwe visies op een veranderende maatschappij. De vierde editie van het tweejaarlijkse GDFB wordt gehouden van 17 tot en met 27 april in het historisch cen-trum van Breda.

Graphic Design Festival Breda

BREDA - Speeldag 6 maart. Op dit mo-ment is er geen plaats meer voor 50 plussers. Maar als u interesse heeft om te bowlen geeft u zich gerust op, dan plaatsen wij u op de wachtlijst en zodra er plaats is informeren wij u daarover.

Voor meer informatie kunt u terecht in het Bowling & Party Centrum, te Breda aan de Nassausingel 28, of kom op donder-dagmorgen een kijkje nemen van 9.30 tot 12.00 uur. Nieuw is onze website: bow-lingverenigingvijftigplus.nlWederom goede baancondities en mede hier door is er weer goed gescoord, 3 series van 600 en 4 series van 500 en bij

de dames 1 serie van 500. Piet Huijsmans 188-207-221 = 616, Rob v.d. Luitgaarden 267-157-185 = 609, Peter v. Rijthoven 161-237-206 = 604, Cees de Vet 193-188-192 = 573, Leen Noordegraaf 184-215-169 = 568, Marcel Kamsteeg 163-196-198 = 557, Ad Helmons 171-189-158 = 518. Bij de dames was de hoogste serie voor Marijke Noor-degraaf die naar een slechte periode weer op de goede weg terug is 167-212-146 = 525.Het eerste getal is het gemiddelde scratch en het tweede plus handicap, plus handi-cap telt voor de stand op de ranglijst. De eerste vijf van het klassement bij de he-ren en dames klasse A en B zijn: Klasse A heren: 1. Marcel Kamsteeg 159,33-186,33,

2. Cees de Vet 172,05-186,05, 3. Cees v. Mook 158,71-185,71, 4. Leen Noordegraaf 184,60-184,60, 5. Ad Helmons 162,52-184,52. A dames: 1. Corrie v. Rijthoven 156,43-185,43, 2. Netty v. Nispen 149.28-182,28, 3. Lotje de Wijs 140,85-179,85, 4. Marjan Peters 145,73-179,73, 5. Ria Hagenaars 131,67-178,67. Klasse B he-ren: 1. Ruud Kessenich 162,35-191,35, 2. Humphrey Wessels 117,29-182,29, 3. Jan Biemans 151,01-181,01, 4. Ruud Vorst 129,87-180,87, 5. Peter v. Nispen 109,89-179,89. Klasse B dames:. Toos Hekers 105,06-194,06, 2. Els Doemar 106,00-185,00, 3. Wilma de Vries 120,36-180,36, 4. Dymphi Aarts 112,52-178,52, 5. Ria v.d. Enden 120,83-177,83.

50+ League seizoen 2013-2014

BREDA - Vanuit de Judobond is Ne-derland verdeeld in zeven districten. 23 februari werd er in elk district de districtskampioenschappen gehou-den. De beste vier van elk district kwalificeerden zich voor de Neder-landse Kampioenschappen op zater-dag 8 maart. Judoka’s Lars Vissers, Peter van den Boogaard en Yentel Boot van judovereniging Baci Ga te Breda wisten zich te kwalificeren en mochten zich dus gaan opmaken voor de hoogst haalbare titelstrijd tot 15 jaar. Eerstejaars tot 15 jaar judoka Lars Vissers wist heel knap een judoka van zowel Oost en Midden Nederland te elimineren. Hier-na moest hij zijn meerdere erkennen in (de uiteindelijke nummer 3) Mart Everts. In de verliezerronde werd er vervolgens verloren van Kevin Dadgaporian waardoor Lars zijn toernooi er op zat maar Lars wel een hele mooie ervaring rijker is.Tweedejaars tot 15 jaar judoka Yentel Boot was blijkbaar met een missie gekomen. In no-time werden zowel de kampioen

van Noord Nederland, Noord Holland en Limburg overtuigend verslagen. De halve finale tegen de Groningse kampioen Fleur Douwes was de laatste horde om in de fi-nale te komen. Deze bijna 15 jarige technisch zeer be-gaafde judoka wilde haar derde plaats op het NK van 2013 verbeteren dus een tita-nenstrijd volgde. Na een goed getimede beentechniek werd er door Yentel een yugo gescoord welke direct gevolgd werd door een houdgreep. Deze wist Yentel ondanks het hevige verzet vast te houden en wat volgde was de zekerstelling van een finaleplaats die werd bekroond door een vreugdesprong in de armen van trai-ner mr. Srecko Culo. Nu het goud dichtbij was wilde ze deze uiteraard ook graag binnenslepen. De opponente in de finale was Amber van Workum die zich de kam-pioene van Midden-Nederland mag noe-men. Een gelijkopgaande strijd volgde. Vanwege de sterke pakking van Amber was het erg moeilijk voor Yentel om een techniek in te zetten. Dit leverde haar een straf (shido) op. Vanwege het (te) tactische gevecht wat volgde kregen beide judoka’s

nog een straf. In de laatste 15 seconden trachtte Yentel d.m.v. een heuptechniek nogmaals tot een score te komen. On-danks de twijfel bij de arbiters bleef deze uit waardoor het kleinst mogelijke verschil van 1 strafje meer Yentel fataal werd en ze dus genoegen moest nemen met de ti-tel van vice kampioen van Nederland. De korte teleurstelling die volgde maakte al snel plaats voor terechte vreugde omdat ook Yentel weet dat zij in tegenstelling tot vele opponenten van haar nog een jaar in de tot 15 jaar klasse mag uitkomen. Ook laatstejaars tot 15 jaar judoka Peter van den Boogaard had zijn zinnen gezet op ere-metaal. Met overtuigende kracht zette hij Jules Blom en Steph Henry opzij. Helaas werd hij door Maarten van Ark verwezen naar de verliezerronde. Met de focus op het brons werden vervolgens Dalmar Eer-sel, Aron de Rooij en Nelis Youstra ver-slagen waarmee de derde plaats een feit was. Een dosis ervaring, een overtuigende derde plaats en een vice kampioen rijker gingen de judoka’s en meegereisde sup-porters van judovereniging Baci Ga uit Breda tevreden huiswaarts.

Judoka’s Baci Ga pakken eremetaal op NK

Skidôme Rucphen & Skidôme Terneuzen

zaterdag 15 & zondag 16 maart 2014

BIJ SKIDÔME

EXCLUSIEVE BODE DAGEN

Bestel je tickets online via:internetbode.nl

Voorwaarden en meer informatie: www.internetbode.nl

TUBEN GLOWGOLF IJSKARTEN

50% KORTING ACTIEProefl es skiën of snowboarden van € 29,50 voor € 14,752 uur vrij skiën of snowboarden v.a. € 27,50 voor € 13,751 uur tuben en sleeën van € 9,50 voor € 4,75

2 heats ijskarten (Rucphen) van € 34,50 voor € 17,25GlowGolf (Rucphen) v.a. € 6,50 voor € 3,25

Aanstaande weekend:

Page 21: Dbw 20140312

UITGAAN

WWW.HOBBYKAS.NL

Budget kas € 350,-

Alu-pro kas v.a. € 925,-

Combi-pro kas v.a. € 950,-

Victoriaanse kas v.a. €1400,-Bel voor onze folder/prijslijstShowterrein met 36 kassenEMBREGTS KASSEN

Gors 70 Hoeven 0165-502506

VLOOIENMARKT

NU: 2 HALLEN ZONDAG16 MAARTRACKET-CENTRUMTerheijdenseweg 500

4826 AB BREDAVOLG BREDA-NOORD/

TERHEIJDENBIJ SCHAATSBAAN

BREDA!

VAN 10 TOT 17 UURINFO: 0161-456291

OPEN DAG seniorenresidentie

Ruitersbos

Op

vanuit onze Gasterie.

HuisschilderLoodgieter

076-57.15.914www.marnixbreda.nl

Voegwerk!vakbekwame

VOEGER

zoekt voegwerk

06-55887266

D A N S E NR I J S B E R G E N************************

VOOR SINGLES & PAREN:ZATERDAG 15 MAART

HARMONIEZAAL RIJSBERGENLIVE BAND THE WIGS

Ingang Lagestraat 1 cq 3Zaal open 19.30 uur start 20.30 uur

*******************************Koutershof

Naast de kerkIedere zaterdag

Zaal open 19.30 uur start 20.00 uur*******************************Telefoon: 06 22 41 43 07

Op slechts 15 minuten van BredaE19 Breda - Antwerpen, afrit Hoogstraten

PRESENTEERT

Oude Bredaseweg 4 Etten-Leur

www.cafedeklomp.nl

Zaterdag 15 maart 21.30 uurCafé OPEN: 16.00 uur

Los CabronitosEen oprecht en uit het hart gespeeld eerbetoon

aan de legendarische band Santana.

Zondag 16 maart 16.30 uurCafé OPEN: 16.00 uur

The Hot DogsEen jonge en enthousiaste coverband met een passie

voor muziek!

Te Koop

BUXUS 2 jarig-20/30 cm € 0.40 per stuk

TAXUS 30/50 cm € 0.60 per stuk

BUXUSBOL

ø30 cm € 5.00

BUXUSPYRAMIDE

50-70 cm € 7.50

Zundert, 076-5973377

Tuinman –Stratenmaker nodig!

Voor al uw TUINWERKZAAMHEDEN.

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS

Frans Klaver, 076–7660080

DA

GTO

CH

TEN

BUS

REIZ

EN D

AG

TOC

HTE

N

MUSICAL JERSEY BOYS € 42,50 28 mei (voor 14 mrt reserveren!) Vervoer, + 2e rangs tickets SOLDAAT VAN ORANJE € 77,50 16 jul en 24 sep Vervoer + 2e rangs ticket DAGREIS LONDEN € 52,50 29 mrt, 19 apr, 3 mei, 7 jun Vervoer, overtocht + plattegrond CIRQUE DU SOLEIL € 79,50 27 apr (matinee) Vervoer + 2e rangs ticket ROLAND GARROS € 79,00 26 mei Vervoer + entree Roland Garros KEUKENHOF € 32,50 10 apr, 3 en 14 mei Vervoer + entree RIJKSMUSEUM & A’DAM € 35,00 9 apr, 9 mei en 9 juni Vervoer + entree + vrij bezoek Amsterdam DE BAZAAR IN BEVERWIJK € 22,50 12 apr en 11 mei Vervoer + entree AMSTEL GOLD RACE € 25,00 20 apr DAGREIS PARIJS € 52,50 3 mei, 24 mei en 7 junI Vervoer, metroticket + plattegrond DAGREIS DISNEYLAND v.a. € 70,00 3 mei, 24 mei en 7 juni Vervoer, metroticket + plattegrond LIBELLE ZOMERWEEK € 35,00 12 t/m 18 mei Vervoer + entree

DE VOORJAARSKRANT IS WEER UIT! BESTEL VIA:

www.brabantexpres.nl

Uw krant is bij uitgeverij De Bode in uitstekende handen

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Tel. 076 599 81 11 | www.internetbode.nl

Page 22: Dbw 20140312

KERKELIJK

VOLLE EVANGELIE GEM. IMMANUELWekelijkse samenkomsten op zondag om 10.00u en woensdag om 20.00u. Tweewe-kelijkse bijeenkomst voor de jeugd op za-terdag om 19.30u. Zie de agenda op www.veg-immanuel-breda.nl. Alle bijeenkom-sten zijn aan de Academiesingel 27-27. Voorganger: C. Visser, tel. 0161-227671.

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTEN BREDAwww.protestantsegemeentebreda.nlwww.noorderbeemden.nlVeertig dagen tijd.Wijkgemeente NoorderbeemdenLucaskerk, Tweeschaar 125, aanvang 10.45u. Zondag 16 maart ds. W. Bisschop. Woensdag 19 maart Oecumenische vesper 19.30u. Tijdens alle diensten kinderopvang en kindernevendienst. Maandelijks Jonge-rennevendienst info: Noorderbeemden.nl. Bereikbaarheid wijkpredikant ds. W. Bis-schop 076-5419603. Woensdag 19 maart 20.00u Ontwikkeling van de muziek in de kerk Een audiovisuele ontdekkingsreis met Annemiek Meijdam en Wim Willems. Altijd al willen weten waarom in de vastentijd geen gloria wordt gezongen? Waarom in de protestantse kerk geen latijn zingen? Bestaat er christelijke hardrock? Waar komt het gregoriaans vandaan? Een avond waarop veel vragen beantwoord worden.Wijkgemeente Breda Midden zuidMarkuskerk, Hooghout 98, aanvang 10.00u Zondag 16 maart drs. H. Berflo. Tijdens alle morgendiensten kinderopvang en kinderne-vendienst. Veertigdagen project met de kin-deren. Na alle diensten ontmoeting tijdens de koffie. Bereikbaarheid wijkpredikant ds. T. v. Prooijen 076-5423334.Johanneskerk, Dreef 5 aanvang 10.00u. Zondag 16 maart ds. M. wagenvoorde vie-ring Heilig Avondmaal. Kinderkerk. Bereik-baarheid wijkpredikant ds. S. v. Meggelen: 0183-401265, 06-22576592.Verpleeghuis Aeneas: zaterdag 15 maart 18.15u ds. G.H. ten Thije m.m.v. de cantorij.Woonzorgcentrum de Breedonk: vrijdag 14 maart 15.00u ds. C. Nieuwenhuizen.Amphia ziekenhuis Molengracht: zondag 16 maart 10.30u pastor J. Looijse kerkkoor de Baai.Grote kerk: Oecumenisch middaggebed ie-der dinsdagmiddag 12.30-12.50u. 18 maart ds. M. Wagenvoorde.

GEREFORMEERDE GEMEENTE EBEN-HAËZERKERKVriesdongen 1. Zondag: 10.00u leesdienst; 17.00u leesdienst.

KERK VAN DE NAZARENEROdilia van Salmstraat 25, 4811 LA Breda. Samenkomsten 10.00u iedere zondagoch-tend. Voorganger P. Brouwer. www.breda-nazarene.nl

ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN BRE-DA EN OMSTREKENHet Kruispunt, Harmonielaan 24 te Prin-senbeek. Contact: Dhr. L. Belder, tel. 06-24554240. www.breda-adventist.nl. Alle Bijbelstudies gaan over het thema: Disci-pelschap. Download de studies via www.breda-adventist.nl. Ga naar sabbatschool en selecteer onder volwassenen “Discipel-schap”.Zaterdag 15 maart10.00u Bijbelstudie, thema: Wie geestelijk leiding geeft tot discipel maken11.00u Eredienst, prediking: Dhr. L. Belder

VOLLE EVANGELIE GEM. BREDAElke zondag samenkomst in buurthuis Gee-ren-Noord, Philips Lammekensstraat 30, Breda-N., 10.00u., wisselende voorg. Crè-che en kindernevendiensten. Secretariaat: J. den Hollander, tel.076-5870898.

KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGENMgr. de Vetstraat 112, 4817 JP Breda, tel. kerk 076-5213141, tel. zendelingen 06-52338961.Diensten: 10.00u. jeugdwerk: 3-11 jr; kin-derkamer tot 3 jr. Priesterschapvergadering: mannen va. 12 jr.; Zusterhulpvereniging:

vrouwen va. 18 jr.; jonge vrouwen: meisjes 12-18 jr.11.00u Vervolg jeugdwerk. Zondagsschool: leden va.12 jr; onderricht naar leeftijd; aparte onderzoekersklas.11.40u Avondmaalsvergadering. Eredienst alle leeftijden.13.00u einde.

LEGER DES HEILSHendrik Berlagestraat 102, tel.076-5870344. Iedere zondag 10.30u samen-komst, enthousiaste samenzang en bijbe-loverdenking. Kindernevendienst en event. kinderoppas. Zondag 10.30u Majoor Bakker.

PAROCHIE BREDA CENTRUMSt. Janstraat 8, 4811 ZL Breda, tel. 076-5215764, [email protected]; www.kathe-draalbreda.nlEucharistievieringen:H. Antoniuskathedraal; zondag 10.30u, maandag t/m vrijdag 12.00u, donderdag na de viering tot 13.00u Aanbidding.Begijnhof; zaterdag 17.00uGebedsvieringen Begijnhof:maandag t/m vrijdag: 7.45u morgengebedwoensdag: 18.00u jongerengebedsdienst

DOOPSGEZINDE GEMEENTE BREDACimburgalaan 98 Breda. Zondag: 10.30u.

CHR. GEREF. KERK MATTHEÜSwww.cgkbreda.nl. Steendorpstraat 4; hoek Petegemstraat.Zondag 16 maart10.00u ds. J. Vogel, Eindhoven. Tijdens deze dienst vieren we als gemeente van de Here het Heilig Avondmaal.15.00u ds. J. Vogel, Eindhoven. Tijdens deze dienst houden we Nabetrachting: we kijken terug op het gevierde avondmaal en we zien vooruit.

GEREF. KERK (VRIJGEMAAKT)Terheijdenstraat 9. Diensten: zondag 09.30u en 16.30u

REMONSTR. GEM. BREDA E.O.Doopsgezind Centrum, Cimburgalaan 98.

JERUZALEM PAROCHIEwww.jeruzalemparochie.nlVrijdag16.00u Huize Ruitersbos, Ruitersboslaan 19.00u Huize Overakker, Brigidastraat Zaterdag19.00u Mariakerk, Mariaplein 19.00u Vredenbergh, Lovensdijkstraat Zondag9.30u Mariakerk, Mariaplein 9.30u Petrus en Pauluskerk, Graaf Hendrik III plein 11.00u Laurentiuskerk, Ginnekenweg11.00u Sacramentkerk, Zandbergweg 1e Donderdag van de maand9.00u Petrus en Paulusdagkapel, Graaf Hendrik III plein 1e Vrijdag van de maand10.00u Sacramentskerk, Zandberglaan15.00u Huize Breedonk, Willem van Oran-jelaan

THE BLESSING BREDAChristus Triumfatorkerk, Zandberglaan 31, www.maasbach.com. Samenkomsten: Zondag 10.30u; Woensdag 20.00u (gebeds-dienst); Vrijdag 20.00u; Zaterdag 19.00u POiNT! Youth. Kinderopvang aanwezig. Info: 070-3635929.

EVANGELIE GEMEENTE DE DEURTeteringsedijk 87b, Breda. Telefoon 06-21851844. Diensten: zondag om 11.00 en 18.00u.; woensdag om 19.30u. Zondags-school 4 t/m 12 jr. Kinderoppas. Zaterdag-avond jongerenavond: muziek, drama, film.

EVANGELISCHE KERK JEFTAKantoor: Voorerf 7, 4824 GM Breda, tel. 076-5717575. De diensten van Jefta wor-den elke zondag om 11.00u gehouden in Anna Rozenkranskerk, Meidoornstraat 111, Breda. Kinderopvang. Kinderdiensten. Om de 14 dagen speciale tienerdienst.Zondag 16 maart: Dienst. Spreker: Hans van der Meulen.

RAAD VAN KERKENIedere dinsdag om 12.30u is er in de Stilte-kapel van de Grote Kerk een middaggebed.

EVANG. BAPTISTENGEM. BREDAGroene Woud 2 (schoolgebouw Prisma De Rotonde). Zondag: 10.30u. Tel. info: 076-5138105. www.ebgbreda.nl

PROT. GEM. PRINSENBEEK - HET KRUISPUNTSecretariaat: Harmonielaan 24, 4841 VL Prinsenbeek, tel. 076-5614852; www.het-kruispunt.org. Zondag 10.00u.

EVANG. LUTHERSE GEM. BREDA E.O.Kerkgebouw: Stadserf 3/Veemarktstraat 11, Breda. Predikante: mw. ds. M. Schulz 040-2417664; Diaken: mw. H. Klaaysen-Siebrand 076-6712425. Kosteres: W. v.d. Bruggen 076-5220877; [email protected], http://breda.protestantse-kerk.net/Zondag 10.30u.

RK PAROCHIE PRINSENBEEKSecretariaat Markt 34, 4841 AC Prinsen-beek. Open op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, tel 5412231 e-mail: [email protected]. Contactpas-tor mw. G. v.d. Korput (pastoraal werkster). Vieringen: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur; dinsdag 9.00 uur.

NAZARETHPAROCHIE BREDA WESTSecretariaat: Haagsemarkt 4, Breda, tel: 076-5213873, www.nazareth-parochie.nl. Open op werkdagen van 9.00-12.00u/13.30-15.00u (m.u.v. woens-dagmiddag). Voor dringende gevallen (zie-kenzegen, ziekenzalving of overlijden): 06-14962111.Zondag: 9.30u H. Moeder Gods; 11.00u H. Martinus

ORTHODOXE KERK BREDADe Parochie van de Heilige Myrondraag-sters is een Orthodoxe kerk. De kerk wordt zowel bezocht door Nederlanders als door mensen uit traditioneel orthodoxe lan-den. De liturgische taal is Nederlands. De diensten worden gecelebreerd door paro-chiepriester Vader Josef Sikora. Diensten: Elke 1e en 3e Zondag van de maand 10.00u 3e en 6e uur, 10.30u Goddelijke Liturgie. Adres: Kerkhofkapel, Vogelenzanglaan 21, Breda-Ginneken. Meer informatie: www.orthodoxekerkbreda.nl.

AUGUSTINUSPAROCHIE BREDAParochiekern BethlehemLucaskerk, Tweeschaar 125, 4822 AS Bre-da; open op werkdagen van 9.00-12.00u; tel. 076-5410194 (in noodgevallen teamte-lefoon 06-10292794); e-mailadres: [email protected]. Viering: zondag 9.15u. Pastor: Frans Verkleij. Bereik-baar via het secretariaat. Zondag 16 maart: 2e zondag van de veertigdagentijd, 9.00u Lucaskerk woord-en communieviering. Voorganger: F. Verkleij.Parochiekern FranciscusBelgiëplein 6, 4825KT Breda; open op werkdagen van 9.00-12.00u; tel. 076-5873482 (in noodgevallen teamtelefoon 06-10292794); e-mailadres: [email protected]. Vieringen: woensdag en 1e vrijdag 9.30u, zaterdag 19.00u, zondag 10.00u. Inloopochtend Voor Elkaar elke woensdag 10.00 tot 12.00u in Gemeenschapshuis de Biesdonk, Belgi-eplein 8. Meer info 076-5871820.Parochiekern MichaelHooghout 67, 4817 EA Breda; open op werkdagen van 9.00-12.00u; tel. 076-5219087 (in noodgevallen teamtelefoon 06-10292794); e-mailadres: [email protected]: Michaelkerk, Hooghout 67: 1e en 4e zaterdag 19.00u en zondag 11.30 u. Annakapel, Heusdenhoutseweg 34, Breda: maandag 09.00u, woensdag19.00u, vrijdag 09.00u en zondag 08.45 u; stilte en aanbid-ding: donderdag 14.00u. Kinderviering elke tweede zondag van de maand 10.30u in de Annakapel.Parochiekern Willibrordus

Kerkstraat 1, 4847 RM Teteringen; open op werkdagen van 9.00-12.00u; tel. 076-5713203 (in dringende gevallen: teamtele-foon 06-10292794); e-mail: [email protected]. Vieringen: zondag 10.00u, dinsdag 19.00u en donder-dag 9.00u.De website is: www.augustinusparo-chiebreda.nlAanmelden gratis abonnement op de Nieuwsbrief: via de website bij “Aanmel-den” of via e-mail: [email protected]

ASSEMBLIES OF GOD PINKSTER GE-MEENTE BREDADienst Engels. Cimburgalaan 98, tel. 06-51150835; 013-4551487; 076-5418994. Zondag 13.00 tot 16.30u.

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE DE LE-VENDE STEENDinsdags 19.30u bijbelstudie/bidstond-avond. Gemeenschapshuis de Biesdonk, Belgiëplein 8, Breda Noord.

VICTORY BIBLE CHURCH INT.Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda. Samen-komsten: zondag 13.00-16.00u. Vertaling en kinderopvang aanwezig. Bijbelstudie: vrijdag 19.00-21.00u. Info: 076-5879857 of 06-45084992.

NIEUW-APOSTOLISCHE KERKBalfortstraat 63 Breda. Diensten met wis-selende priesters. Zondag: 10.00u, woens-dag: 20.00u. www.nak-nl.org

WAALSE KERKCatharinastraat 83b. Kerkdiensten in het Frans. Iedere tweede en vierde zondag vd maand 11.00u. Een Franstalige samenvat-ting van de preek wordt uitgedeeld. Infor-matie: www.waalsekerken.nl, ds. R.L. Dewandeler: 06-38771850.

CAPITOL WORSHIP CENTRECapitol Worship Centre, o.l.v. Apostle Alex en Ingeborg Stekelenburg iedere woens-dagavond om 20.00u. in de Poelwei, Mgr. de Vetstraat 2 te Breda. Informatie Hannah Kroeze, 076-5994927. Diensten elke zondag om 15.00u in Nederlands & Engels, Zand-berglaan 54, 4818 GL Breda, 06-40061346; www.capitolbreda.nl

PROT. GEM. GINNEKEN/BAVELLaurentiuskerk: Duivelsbruglaan 1 (Ginne-kenmarkt) Breda. Predikant: Vacant; voor melding pastoraal bezoek: zie ouderlingen te vinden op de website. Koster: Dhr. A.H. van Wijk, Duivelsbruglaan 3, 4853 JD Bre-da, 076-5651807. Postadres: Protestantse Gemeente Ginneken, Postbus 4648, 4803 EP Breda; [email protected]; www.protestantsegemeenteginneken.nl. Ker-kelijk bureau: Romenyhuis (achter de kerk). Geopend: 1e dinsdagavond van de maand van 19.00-20.00 uur. Wijkouderling: Dhr. W. Eland tel. 076-5613598Zondag 16 maart: 2e zondag van de veer-tigdagentijd (Reminiscere). 10.00u Dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: Ds. H.

Spoelstra, Oosterbeek.Agenda: 20 maart 20.00u De rijke wereld van de Iconen (vorige kerknieuws). 8 april 20.00u Bijbelkring. 9 april Koffie-inloopoch-tend Mariëndal

WINNERS CHURCH INTERNATIONALGemeenschapshuis De Wegwijzer, Steen-dorpstraat 2, Breda-Noord (wisselaar). Pas-tors Ferdinand & Elmy Igbeche. Diensten in Engels en Nederlands vertaald. Zondag 11.00-13.00u. Kinderopvang aanw. Info: 076-5712237/06-15483563.

WORLDWIDE PROPHETIC EVANGELI-CAL MINISTRIESZondag’s 14.00 uur. Ned./English. Hoog-hout 96 (Markuskerk) te Breda. Info: www.wpem.nl, tel. 06-12274947.

H.H. MARIA/DYMPHNAKapel van de H.H. Maria/Dymphna (Haagse Beemden), Moerenpad 10: 1e zondag vd maand 18.00u Vesperviering.

JONGE, KRACHTIGE PROFETISCHE MINISTRYIedere donderdagavond 20.00-22.00u ko-men we als jonge, krachtige profetische ministry bij elkaar in ‘Centre Court’ boven treinstation Breda, Stationsplein 16. We zijn bereikbaar op 06-15370709 of per mail naar [email protected]

HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAPHeusdenhoutsestraat 15, 4817 WB Breda. Voorganger hr. H. Tiemersma, tel. 076-5416122. Contact: [email protected] Ere-dienst: 09.30u.

ANNAHUISDiaconaal Centrum Breda, geopend van 9.30-16.00u (vrijdag tot 15.00u). De mid-dagen alleen op afspraak. Op dinsdag en donderdag inloop van 9.30-11.30u, Haag-weg 3, 4814 GA Breda, tel. 076-5217964, [email protected]

CHRISTENGEMEENSCHAPDe Christengemeenschap, beweging voor religieuze vernieuwing. Mensenwijdings-dienst op zaterdag een keer in de maand. Voor informatie: 076-5422983, www.christengemeenschap.nl.

CHRIST IN ACTION MINISTRIES‘Biesdonk’, Belgiëplein 8, 4826 KT Breda. Samenkomsten: zondag 10.00-12.30u. Vertaling en kinderopvang aanwezig. Bij-belstudie: vrijdag 20.30-22.00u. Info: 076-5204106; 076-5427839; 06-30559431.

POOLSE RK PAROCHIE H. MAXIMILI-AAN KOLBELaurentius kerk, Ginnekenweg 333, Breda. Zondag 9.15u, Pastoor S. Klim 076-5321438 06-14243225.

SERV.ORTHODOXE KERKParochie “Heilige Nektarios van Egina”. Priester Vader Dusan Erdelj. www.sveti-nektarijeeginski.com. Steendorpstraat 4, 4826 EP Breda.

PAGINA 22

BREDA - Met nog acht wedstrijden te gaan in de voetbalcompetitie 2013-2014 staat het eerste elftal van The Gunners op de 5e plaats van de rang-lijst in de 3e klasse 3B.

Het hele seizoen al is er een groep trouwe fans, die bij elke thuiswedstrijd voor de competitie van het eerste elftal een artiest regelen. Elke keer weer is het een groot succes en er zijn zelfs al verzoeken geweest om be-paalde artiesten een tweede keer te laten komen. En zelfs vanuit het eerste elftal is gevraagd of het mogelijk was een bepaal-de artiest te regelen.Zaterdag 15 maart speelt The Gunners 1 een thuiswedstrijd tegen NOAD ’67 en

dan zal Danny Temming hier de derde helft voorzien van zang en entertainment, iedereen is van harte welkom en de toe-gang is gratis. Danny Temming is geboren en getogen in Utrecht. Hij had een fijn en warm gezin waar hij uiteraard als enige jongen het niet makkelijk had tussen al het vrouwelijk geweld. Zijn ouders hebben altijd een showband gehad en vaak als zij aan het optreden waren haalde zijn zussen en Danny de soundmixer naar beneden en gingen met z’n allen fijn een liedje zingen. Hierdoor is ook de liefde voor muziek ont-staan. Danny brengt in 2008 het nummer ‘Ik hou het meest van jou’ uit. Het wordt een klein succes en de singles ‘Ik mis je voor geen meter’ en ‘Ik wist niet dat je kwaad werd’ volgen.

Artiesten bij The Gunners tijdens de derde helft

Page 23: Dbw 20140312

PAGINA 23

BrabantWerkt .n l bere ik t maandel i jks 35 .000 kandidaten

BREDA - Barca verdiende afgelopen zondag volledig de overwinning, die men tegen een zwak spelend Gloria UC Uit Baarle-Nassau boekte.Het was al na drie minuten dat Serghino Resort door de verdediging van Gloria UC kon wandelen en fraai inschoot. Toen Crea Zimmermann datzelfde kon doen na 15 minuten leek de wedstrijd al beslist.

Barca vergat echter door te drukken en na rust werd er aan beide zijden slechts matig gespeeld. Er waren veel kansen voor beide clubs, maar het was pas tien minuten voor het einde dat Gloria UC nog de 2-1 kon aantekenen. Het was wederom Crea Zimmer-mann die voor 3-1 tekende. Zodoende ble-ven de punten in Breda-Noord. De wedstrijd

stond onder goede leiding van Johan van de Bemt uit Hoeven, die een gemakkelijke wed-strijd had en geen kaarten of waarschuwing hoefde uit te delen.A.s. zaterdag om 14.30 uur speelt het Barca zaterdagelftal op sportpark de Wisselaar te-gen het eveneens hooggeplaatste Rillandia uit Rilland-Bath. In Rilland-Bath werd ternau-wernood 2-2 gespeeld. Dus het is oppassen geblazen.Barca zondag moet uit tegen Wernhout, waar thuis gemakkelijk met 3-0 van gewonnen werd, maar uit in Wernhout is andere koek.

Programma zaterdag 15 maart14.30u Barca (za)-RillandiaZondag 16 maart14.30u Wernhout-Barca

Verdiende overwinning Barca tegen Gloria UC

BAVEL - Vrijdag 7 maart was het in de badminton mini-competitie allereerst de beurt aan BC Bavel MC1 om in eigen huis punten te pakken.

De ‘heren singles’ (in de mini-competitie is er geen onderscheid in jongens en meisjes en in deze wedstrijd speelde maar 1 jongen mee) werden eerlijk verdeeld. Ook de dames singles werden eerlijk verdeeld, met een 2-2 tussenstand als resultaat. Van de vier dub-bels die volgden werden er 2 pas na de derde set beslist, helaas beide in het nadeel van BC Bavel. De andere 2 dubbels werden weer eerlijk verdeeld. De eindstand kwam hiermee op 3-5. Roy, Wies, Lola en Dewi hebben in ieder geval spannende en gezellige wedstrij-den gespeeld, wie weet is het volgende keer andersom.Zondag 9 maart was het de beurt aan Bavel MC3 en Bavel MC4. Bavel MC3 moest tegen koploper High Speed, met spelers die toch we wat jaartjes ouder zijn. Nisa wist haar enkel

knap te winnen, maar Sylvie, Eva en Eva ver-loren helaas. Kristin en Eva kwamen in hun dubbel nog dichtbij een overwinning, maar moesten helaas toch hun meerdere erken-nen in de tegenstander. Met een eindstand van 1-7 kan MC3 echter tevreden zijn, zij zijn tot nu toe het enige team wat al 2 keer een puntje van High Speed heeft afgesnoept.Bavel MC4 speelde thuis tegen Shot. Het team met Rafly, Noa, Ymke, Anne, Nora, Eve-lien en Lise was weer compleet. Uiteindelijk wisten alleen Evelien en Lise hun dubbel sa-men te winnen. Ook hier was de einduitslag 1-7. Maar, het gaat in de mini-competitie om de gezelligheid en het leren spelen van wed-strijden en daarin is ook deze wedstrijd weer geslaagd.Komend weekend staan er voor Bavel MC2 twee wedstrijden op het programma en voor MC4 als weer de laatste uitwedstrijd. Be-nieuwd naar de totale planning en uitslagen? Op onze website www.bcbavel.nl staat alle informatie.

Drie teams thuis actief in de mini-competitie

De meiden van Bavel MC3 wisten helaas maar 1 wedstrijd te winnen.

TETERINGEN - Op 24 mei wordt de finale gespeeld van het bekertoernooi van dé competitie van de regio Breda, de Fixit-zaalvoetbalcompetitie.

Zoals gewoonlijk spelen niet 2 maar 4 teams die finale in toernooivorm. Unibet en Kwik-staart hadden zich al in een eerder stadium weten te plaatsen en afgelopen zaterdag moesten daar nog twee teams bij komen. Nanuru, Tornado, JONKies en Aarts&Co bonden met elkaar de strijd aan. Vooraf was Nanuru de grote favoriet, omdat ze aan de leiding gaan in de sterkere A-divisie. Tornado liet echter verstek gaan, zodat er nog maar 1 ploeg hoefde af te vallen. Voor JONKies toch een moeilijke opgave, want zij spelen als enige in de B-divisie. Toch begonnen ze niet slecht in hun eerste duel tegen Aarts&Co. De eerste 10 minuten waren ze de bovenlig-

gende partij; Aarts&Co was onrustig begon-nen en leed veel balverlies. JONKies kwam ook verdiend op 1-0. Daarna zakte de felheid wat weg en daar-door kon Aarts&Co beter in de wedstrijd ko-men. Dat leidde tot een 3-1 voorsprong voor Aarts&Co. JONKies kon nog een keer tegen scoren, maar dat was onvoldoende voor een punt.JONKies kon direct aan de bak tegen Nanuru. Hier was het krachtsverschil te groot. JON-Kies beperkte zich tot verdedigen en dat lukt het eerste kwartier vrij goed. Het onvermij-delijke doelpunt moest toch vallen en daarna kon Nanuru uitlopen naar een 4-0 overwin-ning.De laatste wedstrijd tussen Nanuru en Aarts&Co was alleen voor de statistieken, omdat beide ploegen zich nu al hadden ge-plaatst voor de finale. Nanuru won opnieuw met 4-0.

Fixit-zaalvoetbalcompetitie

AUTOMONTAGEBEDRIJFJOKO

Lid ARN-Stiba-RDW

BOEKHOUDERvoor administraties en

aangiftebiljetten.SLAGBOOM

Marijke Meustr. 100, Breda 076-5214282

Demmers InterieurStuc en klusbedrijf

NU 20% KORTING OP STUC EN SCHILDERWERK

0641211049www.demmersinterieur.nl

ELEKTRONISCH ROKEN

www.grotekadoshop.nl

076-7501522

Het grootste KRINGLOOP warenhuis van Breda!

IN- & VERKOOP: meubels, huisraad, wit-

goed, kleding, inboedels, antiek, e.d.

Tevens gespecialiseerd in ONTRUIMINGEN

van woningen.

HET INBOEDELTJEKoele Mei 10

(Wijk Doornbos)06-53774366

Geopend: ma van 13 – 17 uur, di t/m za van 11 – 17 uur.

HEMI bv, gevestigd te Tholen, is een internationale winkelinrichter, opge-richt in 1968, die zich gespecialiseerd heeft in de inrichting van grootwinkel- bedrijven als Blokker, Bruna, HEMA, Intertoys, M&S mode, Mediamarkt, Primark, Philips en Praxis. Het leveren van een totaalpakket van ontwerp tot montage, maximale

zijn bepalend voor ons succes. We werken vanuit een diepgaande kennis van de opdrachtgever en denken in professionele totaalconcepten. HEMI bv heeft al jarenlang een gevestigde naam en reputatie in de professionele internationale markt.

Om ons succes verder uit te breiden zijn wij op zoek naar

Voor verdere informatie raadpleeg onze internetsite www.hemi.nl

Geïnteresseerd?Stuur uw CV met motivatie naar HEMI bv, t.a.v. W. Goorden, Postbus 59, 4690 AB Tholen, of per mail naar [email protected]

Where retail comes to life

Klaar om onze vriesverse producten aan huis te bezorgen bij een groeiende kring van enthousiaste consumenten? Ook als dat betekent dat je ‘s avonds nog op pad bent? Maar wel mét de garantie van een vaste job, een vrij weekend, extra verlofdagen en korting op de bofrost*-producten? En niet te vergeten, dat extra uurtje quality time ‘s ochtends?

Verkoper-chauffeur m/v

Zegt het je wel wat, een uurtje later aan je werkdag beginnen? Nadat je de kids naar school hebt gebracht, in alle rust hebt ontbeten of de krant hebt gelezen? Om daarna in je bestelwagen te stappen en - niet gehinderd door de ochtendfi les - koers te zet-ten naar die vele trouwe en nieuwe klanten? Die je allemaal met plezier zien komen? Dan heb je alvast de juiste mindset om een succesvolle bofrost*-verkoper-chauffeur te worden...

“Harde werkers beginnen ’n uur later!”

Interesse? Mail dan je cv en motivatie naar [email protected] je nog vragen hebt, kan je bellen met de verkoopleider ter plaatse: Michael Van Vugt, 06 205 34 543. bofrost*, Weidehek 28, 4824 AS Breda.

Uw BELASTING-AANGIFTE vakkundig ingevuld

tegen betaalbare prijs bij u aan huis.

tel.: 0653406935

ONGEDIERTE?

GRATIS!

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?Mail naar: [email protected]

of kijk op:

Uw aangifte inkomstenbelasting

voor € 30,00Aangifte controle voor €10,00

Mail uw gegevens naar [email protected] bel: 06-83446035

MeubelstofferingBrugel Woondesign

WINKEL:Ginnekenweg 72 Breda

Tel. 076-5148563www.joopbrugelwoondesign.nl

Page 24: Dbw 20140312