Dbn 20140129

24
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES BREDASE MIDWEEKEDITIE 29 JANUARI 2014 WEEK 5 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 74.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Gemeente Breda OP PAGINA 5 Volg ons via twitter: @BredaseBode BREDA - Een kleurrijke en warme ontvangst. Die viel de bezoekers van de Bredase Cultuurnacht het voorbije weekeinde ten deel in de Waalse Kerk, een van de vele locaties waar de liefhebbers zich konden onderdompelen in de verschillende vormen van kunst en cultuur. Lees het artikel over de Cultuurnacht elders in deze editie van de Bredase Bode. FOTO JOYCE VAN ZIJL BLUESKROEGENTOCHT BLIJFT PUBLIEKSTREKKER CARNAVALSPLEZIER MET ‘T LESTOGENBLIK BREDA - Naar aanleiding van een verdach- te situatie controleerden rechercheurs een 33-jarige Bredanaar. Dat gebeurde zater- dag omstreeks 00.50 uur. De man hield zich verdacht op tussen geparkeerde auto’s op een parkeerterrein aan het Dr. Struycken- plein. Bij de controle bleek dat de man een stroomstootwapen bij zich. De zogenaam- de taser leek op een mobiele telefoon. Het apparaat had aan het uiteinde twee meta- len puntjes, bedoeld en geschikt voor het toedienen van een stroomstoot. Dit soort wapens zijn in Nederland verboden. De man kreeg proces-verbaal wegens overtre- ding van de Wet Wapens en Munitie. Het wapen werd in beslag genomen. Politie pakt man met stroomstootwapen BREDA - Paul de Beer, lijsttrekker van D66 Breda, en onderwijswethouder Sas- kia Boelema hebben vrijdag de landelijke onderwijstour van D66 in onderwijsstad Breda ontvangen. Fractievoorzitter Alexan- der Pechtold en onderwijsspecialist Paul van Meenen gaven daarbij op Avans Ho- geschool een gastcollege en gingen in de- bat gaan met de aanwezigen. Hierna werd een bezoek gebracht aan de Internationale School Breda, gevolgd door een lunch in de gezondste kantine van Nederland, op het Bredero College. Met de onderwijstour onderstrepen Pechtold en van Meenen het belang van aandacht en prioriteit voor het onderwijs. Onderwijstour D66 op bezoek in Breda BREDA - Een 21-jarige man uit Sint Wille- brord is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt, omdat hij vermoedelijk met drie maten op inbrekerspad was in Breda. Sa- men met een 22-jarige man uit Bavel, een 43-jarige man uit Tilburg en een 56-jarige man uit Breda werd hij gecontroleerd rond 03.00 uur op de Graaf Engelbertlaan. Bij inspectie van de auto werden onder de achterbank verschillende inbrekersgereed- schappen aangetroffen. Het gereedschap is in beslag genomen. De vier mannen zijn goede bekenden van de politie. De politie gaat er gezien de omstandigheden vanuit dat het viertal plannen had om ergens in te breken. Viertal mannen op inbrekerspad DOOR ADDO SPRANGERS De gemeente Breda en Surplus Welzijn besloten eind vorig jaar al om de Hein Roethof nominatieprijs van 5.000 euro voor het project Buurtpreventie Breda te verdubbelen. Beide organisaties verhoogden dit prij- zengeld elk met 2.500 euro, waardoor een totaalbedrag van 10.000 euro be- schikbaar is om bijzondere bewonersini- tiatieven te honoreren die de veiligheid in buurtpreventiegebieden bevorderen. Initiatieven kunnen vóór 31 januari 2014 worden ingediend bij Buurtpreventie Breda via het e-mailadres info@buurtpre- ventiebreda.nl. Een jury beslist eind februari welke drie initiatieven voor een totaalbedrag van 5.000 euro gehonoreerd zullen worden. In het najaar van 2014 worden weer drie initiatieven beloond voor het resterende bedrag van 5.000 euro. Genomineerd “Ik roep bewoners uit de buurtpreven- tiegebieden op om te komen met een origineel, bijzonder initiatief dat niet al- leen de veiligheid bevordert, maar ook de onderlinge verbondenheid en het netwerk in een buurt versterkt,”zegt wethouder Alfred Arbouw. “Het initiatief moet een voorbeeld zijn van hoe participatie van burgers kan lei- den tot een betere leefomgeving en een groter veiligheidsgevoel.” In oktober vo- rig jaar reikte staatssecretaris Fred Tee- ven (Veiligheid en Justitie) in de Nieuwe Kerk in Den Haag de jaarlijkse Hein Roet- hofprijs van 20.000 euro uit. Het project Buurtpreventie Breda was één van de vijf genomineerde landelijke projecten die een nominatieprijs van 5.000 euro ontving. Verdubbeling Dat het Bredase project niet had gewon- nen, was voor wethouder Arbouw geen reden om teleurgesteld te zijn. Hij dichtte het project ‘een goede tweede plaats’ toe. Daarom besloten gemeente en Surplus Welzijn, die het buurtpreventieproject voor de gemeente uitvoert, het prijzen- geld te verdubbelen en het bedrag be- schikbaar te stellen voor de uitvoering van originele, bijzondere initiatieven van bewoners in buurtpreventiegebieden. Buurtpreventie Breda is een initiatief van de Gemeente Breda en is bedoeld om cri- minaliteit in buurten terug te dringen en de leefbaarheid te vergroten. Bij buurtpreventie werken buurtbewo- ners nauw samen met de gemeente, de politie, woningcorporaties, welzijnsorga- nisaties en de wijk- en dorpsraden. Buurt- bewoners kunnen helpen door waakzaam te zijn en onveilige situaties te melden, zodat inbrekers en vernielers minder kans krijgen om hun slag te slaan. Geld voor bewonersinitiatieven Breda zet in op onderlinge verbondenheid in buurtpreventiegebieden BREDA - Bewoners met goede ideeën voor de bevordering van de veiligheid in buurtpreventiegebieden, doen er goed aan daarmee snel voor de dag te komen. Tot donderdag kunnen nog initiatieven worden ingediend bij Buurtpreventie Breda. Voor drie initiatieven ligt eind februari een totaalbedrag van 5.000 euro klaar. BREDA - Een belangrijke en onmisbare taak met carnaval is de optocht jureren. De Commissie Optochten van de stich- ting Bredase Carnaval Viering (BCV) zoekt nieuw bloed, jonge honden, ouwe carna- valsrotten… in ieder geval nieuwe juryle- den om de Grote Optocht van ’t Kielegat te jureren. Die vindt dit jaar plaats op maan- dag 3 maart vanaf 13.11 uur. Een jurylid houdt allereerst van carnaval, is integer, onafhankelijk en heeft gevoel voor car- navaleske verhoudingen. Het is bijzonder leuk om de optocht eens door een andere bril te bekijken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het e-mail adres jury@ carnavalbreda.nl. Juryleden gevraagd voor Grote Optocht BREDA - Belangstellenden kunnen zich op zaterdag 1 februari van 15.00 uur tot 17.00 uur in café Heuvelzicht aan de Heu- velstraat 144 in Breda inschrijven voor Gro- te Aogse Optocht, de jaarlijkse carnavals- optocht van Princenhage. Het motto luidt: ‘Daor kunde meej vor d’n dag komme’. Er zijn verschillende categorieën voor zowel kinderen als volwassenen. Belangstellen- den die niet in de gelegenheid zijn om zich persoonlijk te komen inschrijven, dienen voor 1 februari 2014 contact op te nemen met Dennis Nuitermans via telefoonnum- mer 06-50683300. Surf voor meer informa- tie, inschrijfformulieren en reglement naar www.cctaogje.nl Inschrijven voor optocht Princenhage BREDA - Een 18-jarige fietser is donder- dagmorgen rond 08.00 uur gewond ge- raakt bij een ongeluk op de Terheijdense- weg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De fietser reed over het fietspad naar Breda. Daar werd hij bij het oversteken richting het Hazepad geraakt door een bromfietser. De fietser raakte lichtgewond aan zijn been. Een ambulance heeft hem naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De fiets raakte beschadigd en is in beslag genomen. Ook de bromfiets raakte beschadigd, maar deze kon door de eigenaar worden meegenomen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toe- dracht van het ongeluk. Fietser raakt gewond bij ongeval BREDA - Wethouder Alfred Arbouw heeft zaterdag het startsein gegeven voor het tweede buurtpreventieproject in de wijk Boeimeer. Het betreft het gebied tussen de Ruusbroecstraat, Boutensstraat, Ja- cob Catssingel, Vondelstraat en delen van de Julianalaan, Brederodestraat en P.C. Hooftstraat. Het buurtpreventieproject is eind vorig jaar al door een enthousiaste groep bewoners opgestart in samenspraak met de wijkagent en de gemeentelijke stadsmarinier. In 2012 is in de Cimburga- laan het eerste buurtpreventieproject in Boeimeer van start gegaan. In de gehele wijk zijn inmiddels al verschillende veilig- heidsacties uitgevoerd. Boeimeer in teken van buurtpreventie VANDAAG IN DE BODE in beeld Editie Zeeland, Middelburg, Veere Vlissingen, Goes, Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Inclusief een lijst met alle nieuwbouwprojecten uit uw regio. WONINGMARKT IN DE LIFT FINANCIEREN IN 2014 NIEUWBOUW, TOEN & NU HET AARDAPPELPAKHUIS Grootste assortiment aardappelen van Breda! Altijd de scherpste prijzen! Gewoon goed bereikbaar via de Terheydenseweg! Past. Pottersplein 3, Breda Tel. 076-5719270 Geopend: di t/m vr van 7.30-17.30u., za 7.30-16.00u., maandag gesloten. Welkom in onze tandartsengroepspraktijk! 076 - 5 214 214 | [email protected] Speciale aandacht voor de jeugd

description

 

Transcript of Dbn 20140129

Page 1: Dbn 20140129

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

B R E D A S EMIDWEEKEDITIE 29 JANUARI 2014WEEK 5

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 74 . 5 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Gemeente Breda

OP PAGINA 5OP PAGINA 5

Volg ons via twitter: @BredaseBode

BREDA - Een kleurrijke en warme ontvangst. Die viel de bezoekers van de Bredase Cultuurnacht het voorbije weekeinde ten deel in de Waalse Kerk, een van de vele locaties waar de liefhebbers zich konden onderdompelen in de verschillende vormen van kunst en cultuur. Lees het artikel over de Cultuurnacht elders in deze editie van de Bredase Bode. FOTO JOYCE VAN ZIJL

BLUESKROEGENTOCHTBLIJFT

PUBLIEKSTREKKER

CARNAVALSPLEZIERMET

‘T LESTOGENBLIK

BREDA - Naar aanleiding van een verdach-te situatie controleerden rechercheurs een 33-jarige Bredanaar. Dat gebeurde zater-dag omstreeks 00.50 uur. De man hield zich verdacht op tussen geparkeerde auto’s op een parkeerterrein aan het Dr. Struycken-plein. Bij de controle bleek dat de man een stroomstootwapen bij zich. De zogenaam-de taser leek op een mobiele telefoon. Het apparaat had aan het uiteinde twee meta-len puntjes, bedoeld en geschikt voor het toedienen van een stroomstoot. Dit soort wapens zijn in Nederland verboden. De man kreeg proces-verbaal wegens overtre-ding van de Wet Wapens en Munitie. Het wapen werd in beslag genomen.

Politie pakt man met stroomstootwapen

BREDA - Paul de Beer, lijsttrekker van D66 Breda, en onderwijswethouder Sas-kia Boelema hebben vrijdag de landelijke onderwijstour van D66 in onderwijsstad Breda ontvangen. Fractievoorzitter Alexan-der Pechtold en onderwijsspecialist Paul van Meenen gaven daarbij op Avans Ho-geschool een gastcollege en gingen in de-bat gaan met de aanwezigen. Hierna werd een bezoek gebracht aan de Internationale School Breda, gevolgd door een lunch in de gezondste kantine van Nederland, op het Bredero College. Met de onderwijstour onderstrepen Pechtold en van Meenen het belang van aandacht en prioriteit voor het onderwijs.

Onderwijstour D66 op bezoek in Breda

BREDA - Een 21-jarige man uit Sint Wille-brord is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt, omdat hij vermoedelijk met drie maten op inbrekerspad was in Breda. Sa-men met een 22-jarige man uit Bavel, een 43-jarige man uit Tilburg en een 56-jarige man uit Breda werd hij gecontroleerd rond 03.00 uur op de Graaf Engelbertlaan. Bij inspectie van de auto werden onder de achterbank verschillende inbrekersgereed-schappen aangetroffen. Het gereedschap is in beslag genomen. De vier mannen zijn goede bekenden van de politie. De politie gaat er gezien de omstandigheden vanuit dat het viertal plannen had om ergens in te breken.

Viertal mannen op inbrekerspadDOOR ADDO SPRANGERS

De gemeente Breda en Surplus Welzijn besloten eind vorig jaar al om de Hein Roethof nominatieprijs van 5.000 euro voor het project Buurtpreventie Breda te verdubbelen. Beide organisaties verhoogden dit prij-zengeld elk met 2.500 euro, waardoor een totaalbedrag van 10.000 euro be-schikbaar is om bijzondere bewonersini-tiatieven te honoreren die de veiligheid in buurtpreventiegebieden bevorderen. Initiatieven kunnen vóór 31 januari 2014 worden ingediend bij Buurtpreventie Breda via het e-mailadres [email protected]. Een jury beslist eind februari welke drie initiatieven voor een totaalbedrag van 5.000 euro gehonoreerd zullen worden. In het najaar van 2014 worden weer drie initiatieven beloond voor het resterende bedrag van 5.000 euro.

Genomineerd “Ik roep bewoners uit de buurtpreven-tiegebieden op om te komen met een origineel, bijzonder initiatief dat niet al-leen de veiligheid bevordert, maar ook de onderlinge verbondenheid en het netwerk in een buurt versterkt,”zegt wethouder Alfred Arbouw. “Het initiatief moet een voorbeeld zijn van hoe participatie van burgers kan lei-den tot een betere leefomgeving en een groter veiligheidsgevoel.” In oktober vo-rig jaar reikte staatssecretaris Fred Tee-ven (Veiligheid en Justitie) in de Nieuwe Kerk in Den Haag de jaarlijkse Hein Roet-hofprijs van 20.000 euro uit. Het project Buurtpreventie Breda was één van de vijf genomineerde landelijke projecten die een nominatieprijs van 5.000 euro ontving.

VerdubbelingDat het Bredase project niet had gewon-

nen, was voor wethouder Arbouw geen reden om teleurgesteld te zijn. Hij dichtte het project ‘een goede tweede plaats’ toe. Daarom besloten gemeente en Surplus Welzijn, die het buurtpreventieproject voor de gemeente uitvoert, het prijzen-geld te verdubbelen en het bedrag be-schikbaar te stellen voor de uitvoering van originele, bijzondere initiatieven van bewoners in buurtpreventiegebieden. Buurtpreventie Breda is een initiatief van de Gemeente Breda en is bedoeld om cri-minaliteit in buurten terug te dringen en de leefbaarheid te vergroten. Bij buurtpreventie werken buurtbewo-ners nauw samen met de gemeente, de politie, woningcorporaties, welzijnsorga-nisaties en de wijk- en dorpsraden. Buurt-bewoners kunnen helpen door waakzaam te zijn en onveilige situaties te melden, zodat inbrekers en vernielers minder kans krijgen om hun slag te slaan.

Geld voor bewonersinitiatievenBreda zet in op onderl inge verbondenheid in buurtprevent iegebieden

BREDA - Bewoners met goede ideeën voor de bevordering van de veiligheid in buurtpreventiegebieden, doen er goed aan daarmee snel voor de dag te komen. Tot donderdag kunnen nog initiatieven worden ingediend bij Buurtpreventie Breda. Voor drie initiatieven ligt eind februari een totaalbedrag van 5.000 euro klaar.

BREDA - Een belangrijke en onmisbare taak met carnaval is de optocht jureren. De Commissie Optochten van de stich-ting Bredase Carnaval Viering (BCV) zoekt nieuw bloed, jonge honden, ouwe carna-valsrotten… in ieder geval nieuwe juryle-den om de Grote Optocht van ’t Kielegat te jureren. Die vindt dit jaar plaats op maan-dag 3 maart vanaf 13.11 uur. Een jurylid houdt allereerst van carnaval, is integer, onafhankelijk en heeft gevoel voor car-navaleske verhoudingen. Het is bijzonder leuk om de optocht eens door een andere bril te bekijken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het e-mail adres [email protected].

Juryleden gevraagd voor Grote Optocht

BREDA - Belangstellenden kunnen zich op zaterdag 1 februari van 15.00 uur tot 17.00 uur in café Heuvelzicht aan de Heu-velstraat 144 in Breda inschrijven voor Gro-te Aogse Optocht, de jaarlijkse carnavals-optocht van Princenhage. Het motto luidt: ‘Daor kunde meej vor d’n dag komme’. Er zijn verschillende categorieën voor zowel kinderen als volwassenen. Belangstellen-den die niet in de gelegenheid zijn om zich persoonlijk te komen inschrijven, dienen voor 1 februari 2014 contact op te nemen met Dennis Nuitermans via telefoonnum-mer 06-50683300. Surf voor meer informa-tie, inschrijfformulieren en reglement naar www.cctaogje.nl

Inschrijven vooroptocht Princenhage

BREDA - Een 18-jarige fi etser is donder-dagmorgen rond 08.00 uur gewond ge-raakt bij een ongeluk op de Terheijdense-weg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De fi etser reed over het fi etspad naar Breda. Daar werd hij bij het oversteken richting het Hazepad geraakt door een bromfi etser. De fi etser raakte lichtgewond aan zijn been. Een ambulance heeft hem naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De fi ets raakte beschadigd en is in beslag genomen. Ook de bromfi ets raakte beschadigd, maar deze kon door de eigenaar worden meegenomen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toe-dracht van het ongeluk.

Fietser raakt gewond bij ongeval

BREDA - Wethouder Alfred Arbouw heeft zaterdag het startsein gegeven voor het tweede buurtpreventieproject in de wijk Boeimeer. Het betreft het gebied tussen de Ruusbroecstraat, Boutensstraat, Ja-cob Catssingel, Vondelstraat en delen van de Julianalaan, Brederodestraat en P.C. Hooftstraat. Het buurtpreventieproject is eind vorig jaar al door een enthousiaste groep bewoners opgestart in samenspraak met de wijkagent en de gemeentelijke stadsmarinier. In 2012 is in de Cimburga-laan het eerste buurtpreventieproject in Boeimeer van start gegaan. In de gehele wijk zijn inmiddels al verschillende veilig-heidsacties uitgevoerd.

Boeimeer in teken van buurtpreventie

VANDAAGIN DE BODE

in beeldEditie Zeeland, Middelburg, Veere Vlissingen, Goes, Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal

Inclusief een lijst met alle nieuwbouwprojecten uit uw regio.

WONINGMARKT IN DE LIFT

FINANCIEREN IN 2014

NIEUWBOUW, TOEN & NU

HET AARDAPPELPAKHUISGrootste assortiment aardappelen van Breda! Altijd de scherpste prijzen!

Gewoon goed bereikbaarvia de Terheydenseweg!

Past. Pottersplein 3, BredaTel. 076-5719270

Geopend: di t/m vr van 7.30-17.30u., za 7.30-16.00u.,

maandag gesloten.

Welkom in onze tandartsengroepspraktijk!

076 - 5 214 214 | [email protected]

Speciale aandacht voor de jeugd

Page 2: Dbn 20140129

AUTO’S

AUTOMONTAGEBEDRIJFJOKO

Lid ARN-Stiba-RDW

BUSSEN VERHUURklein en groot

www.QualityCarRent.nl076-5022267

ALLES KM VRIJ !

GOED-KOOP

DE PEUGEOT 208 ENVY...Uw beste voornemen voor 2014!

Meer info of inruil? Ga dan snel naar » www.goedkopepeugeots.nl

+ NÚ 0% RENTE OP UW FINANCIERING!

IRIKS Oosterhout De Boedingen 23 Tel: (0162) 498900 IRIKS Breda Huifakkerstraat 5 Tel: (076) 5659211

Peugeot 208 Envy 5 deurs 1.2 € 18.660,00Extra inruilpremie € 2.500,00 Extra voorraad korting € 500,00

Knalprijs van € 18.660 voor € 15.660,00* Uw totale voordeel: € 3.000,00!

IRIKS is onderdeel van Automotions

Let op!!! €150 tot €10000voor uw loop-, sloop- of schadeauto, compleet met katalysator.

Tevens alle auto onderdelen te koop aangeboden.Tevens reparaties aan alle merken auto’s. Tegen zeer voordelige prijs!

Tel. 076 541 83 53 / www.prescherautos.nl APK keuring vanaf € 21,50

Tevens een 20-tal auto’s te koop aangeboden Openingstijden 8.30 tot 17.30 uur Weidehek 90 Breda

KOMT NAAR <PLAATSNAAM>!

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 11,0 – 1,2; kms/liter 9,1 – 83,3; CO2 gr/km 259 – 27.Kijk voor de actie-en verkoopvoorwaarden op www.opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.

ALLEEN VAN 3 T/M 8 FEBRUARI

Vriens Opel Breda Minervum 7001A, 4817 ZL Breda. Tel. 076-587 79 50Vriens Opel Etten-LeurEcustraat 25, 4879 NP Etten-Leur. Tel.076-50 20 652 www.vriensopel.nl

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Het ervaringscentrum dat de leden met elkaar in contact brengt en hun

belangen behartigt.

Wij helpen bij:· Lotgenotencontact

· Voorlichting· Belangenbehartiging

· Juridische zaken

Postbus 2641940 AG BeverwijkTel: 0628 924 494

Fax: 020 - 453 55 [email protected]

HEEFT U OF IEMAND UIT UW OMGEVING BRANDWONDEN?

Uw krant is bij uitgeverij De Bode in uitstekende handen

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Tel. 076 599 81 11 | www.internetbode.nl

Meer dan een half miljoen Bodes

elke week!

Page 3: Dbn 20140129

ACTUALITEIT

DOOR JOYCE VAN ZIJL

Een goed idee, want het aanbod was heel groot en kiezen is moeilijk. Het kortste rondje was het ‘even snuffelen’-rondje. Ideaal om met kinderen te lopen, omdat poppentheater Muzipo ook op deze route lag. In een uurtje kon alles langs deze route bekeken worden.

Wie iets meer tijd had en zin had in een romantische wandeling kon het rondje Val-kenberg lopen, met onder andere een door vuurpotten verlicht pad naar het T-Huis en een uitstapje net buiten de singels naar New York Creations. Heel sfeervol, het Valkenberg was meteen een stuk minder onvriendelijk dan in andere nachten. Route C was voor degene die alle tijd had en ook echt zoveel mogelijk wilde zien en route D, Beleef de Belcrum, spreekt voor zich.

ImpressieGewenste (en ongewenste) tips van an-deren op straat: ga een zeer bijzonder optreden bijwonen van Oscar Verhaar en Michiel Niessen op theorbe (een soort luit) in de Vrije Boekhandel.

Genieten van hippe ambachten uit de Ne-gen Straatjes van Breda in de Waalse kerk. Raak onder de indruk van de videokunst bij De Geus, die heel actueel inspeelde op het nieuwe, veelbesproken boek van Kristien Hemmerechts over de vrouw van Marc Dutroux. Maar één lange rij gezien dit jaar, voor de deur van L’Ago B, waar men werd uitgeno-digd zijn eigen ‘evil ‘ te zien. Drukte bij het Huis voor de Beeldcultuur, waar de winkel van KOP goede zaken deed en Gebouw F de ideeën voor het Drijvend Cultureel Paviljoen presenteerde en ook animaties van studenten van St. Joost te zien waren. Leuk die enthousiaste uitleg in het Konin-gin Wilhelminapaviljoen bij een exposi-tie over de geschiedenis van de militaire cartografie. De mooie kaarslichtjes in het Valkenberg. Wat is het weer leuk, hè! Handig, die rou-tes! Jammer dat er geen groot spektakel in de Grote Kerk te zien was. De biblio-theek vol muziek, drama, kijkgaten en futu-risme. Heerlijk , dat geluid van die klokken over de stad. Fijn dat het zulk goed weer is. Ga jij met de boot of met de bus naar de Belcrum? Heb je al gedanst bij Para? Ben je in het Chassé geweest? Da’s genoeg voor een hele avond! En je kunt er ook nog blijven slapen ….

PAGINA 3

‘Handig, die routes!’

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ww

w.i

nte

rnet

bo

de.

nl

U kunt uw advertentie opgeven via de button

“Advertentie aanleveren”

Redactie kunt uaanleveren via de button“Redactie aanleveren”

Volg ons op Twitter: @BredaseBode.

Veel te ZIEN! tijdens Bredase Cultuurnacht

Een bijzonder optreden van Oscar Verhaar en Michiel Niessen op theorbe in de Vrije Boekhandel. FOTO JOYCE VAN ZIJL

BREDA - Vrijdagnacht zag je ze weer rondlopen in Breda: de bezoekers van de Cultuurnacht, met dit jaar een flikkerend hartje om de nek. Niet voor iedereen trouwens, want er waren meer bezoekers dan hartjes! Vanwege het grote aantal deelnemers, ruim veertig culturele instellingen werkten mee, had de organisatie dit keer vier verschillende routes aangegeven om het de bezoekers makkelijker te maken.

DOOR HENK KETELAAR

Meer dan 55 jaar geleden kende het dorp Ginneken slechts enkele horecaonderne-mingen. Het carnaval werd samen gevierd met carnavalsvierders uit de binnenstad, de stichting Bredase Carnaval Viering (BCV). In 1959 besloten vijf dorpelingen om als club mee te doen aan de Bredase optocht. Tot vlak voor het einde van de in-schrijving, dus op het allerlaatste moment, moest er nog een naam worden bedacht. Onder druk en de nodige zelfspot werd de naam ’t Lestogenblik ingevuld.

BaronVolgens overlevering heeft er ooit eens een pretbaron in ’t Ginneken gewoond die jarenlang het dorp op stelten zette, zeker tijdens de Vastenavond. Hij werd verban-nen naar Parijs maar liet bij zijn vertrek een testament achter. De vondst daarvan leidde tot een familieonderzoek. Bleek dat de baron uit de Franse familie ‘Le Dernièr-re du Moment’ stamde, welke nog steeds gezag heeft over het Ginnekens carnaval. Daarom heeft ‘t Ginneken een Baron als hoogheid in plaats van een Prins en een Gevolg van mannen en vrouwen in plaats van een mannelijke Raad van Elf. Hiermee neemt de Baron een uniek plekje in binnen het Kielegatse carnaval.

GezinNu 55 jaar later hebben achttien baronnen de scepter gezwaaid. Allemaal hebben ze zich ingezet om het Ginnekens carnaval een eigen gezicht te geven waarbij het ge-zin centraal staat. ”Gezinsleden maken vaak deel uit van het Gevolg,” merkt Coen Melis, voorzitter van ’t Lestogenblik in dat verband op. “Zijn dochter Marjo is momenteel met Brechtje Arnst mijn hofdame,” valt Baron Phillipe-Charles hem bij. “En omdat het carnaval bij ons een gezinsfeest is, speelt het zich voornamelijk in de dag- en avonduren af,”zegt Coen, die vorig jaar als Baron Koenraad het feest aanvoerde.

Zondagochtendontbijt“Toch zijn er verbeterpunten,” vindt Coen. “In tegenstelling tot de drukke vrijdag-avond en zaterdag is het op carnavalszon-dag en -maandag vrij rustig in de cafés. Dinsdags is er bijna niks te doen. Om de zondag aantrekkelijker te maken gaan we dit jaar op zondag een groots ontbijt hou-den. De dorpskern wordt afgesloten en van café tot café ligt er een rode loper uitge-rold. Alle hoogheden uit Kielegat komen bij ons op markt ontbijten. Hierna volgt en kapellonaise onder aanvoering van elf kapellen. En als klap op de vuurpijl heffen zij tegelijk om 15.00 uur een carnavalslied aan. Hierna volgt een programma van optredens dat om 21.00 uur sluit,” vertelt Coen die met de Baron de wens heeft om ook de optocht in het Ginneken tot stand te brengen. “We doen alles stap voor stap,” is in deze hun motto.

‘Carnaval vooral voor het hele gezin’ SGC ’t Lestogenbl ik bestaat 55 jaar

Baron Philippe-Charles en zijn twee hofdames Marjo Melis en Brechtje Arnst. FOTO ’T LESTOGENBLIK

BREDA - De SGC ’t Lestogenblik viert dit jaar voor de 55ste keer carnaval in ’t Ginneken, het rijk van Baron Philippe-Charles de la Petite Technique et des Grands Gâteaux, Maître de la Courtoisie, le Dernière du Moment. Het jubileumjaar staat in het teken van ‘ We 4-en twee 5-en’.

Twee professeurs calamité, Jos en Louk de Wit, zijn de belangrijk-ste protocollaire adviseurs van het Ginnekense carnaval.

Adviseurs

Page 4: Dbn 20140129

PAGINA 4

BREDA VAN WELEER

DOOR RINIE MAAS

De Franse troepen belegerden voortdurend Breda. De stad kreeg te maken met een burgerlijk wetboek, geboorte- en overlij-densakten, het kadaster en andere admi-nistratieve zegeningen. Er kwamen straat-namen met huisnummers. En eeuwen na de middeleeuwen met zijn ongenummerde houten huizen kreeg de stad Breda, dank-zij de Fransen, inwoners met een achter-naam. Er kwamen maten en gewichten: meter, kilometer, kilo en liter; het leger kon vanaf nu staat maken op haar leger. De dienstplicht werd ingevoerd en dat bracht met zich mee dat kampementen met zeil, dat lekte, veranderden in kazernes met een dak boven het hoofd. Het aantal positieve dingen dat wij erven uit Franse overheer-sing is verpletterend.

StraatnaambordjesOp 30 januari 1812 kreeg de Maire (bur-gemeester) toestemming van de sous-préfet van het arrondissement Breda voor het aanbrengen van straatnaambordjes. Volgens Gerard Otten, die in jaarboek de Oranjeboom aan deze zaken een gewe-tensvol en boeiend artikel heeft gewijd, werden de bordjes in juni 1812 opgehan-gen. Dat België tweetalig of zelfs vijftalig is, is niks bijzonders. In genoemde tijd was Breda van 1810-1813 Franstalig en Neder-

landstalig. ‘De rue de Gapeljon’ in veel la-tere jaren is niet van Franse afkomst maar is door de bewoners bedacht om uitdruk-king te geven aan eerlijke gevoelens van eerlijke, eerbare afkomst te zijn.

OnooglijkOp tekeningen in het stadsarchief die de talentvolle C.C. Huijsmans maakten is te zien dat het verdomd lelijke onooglijke bordjes waren. Inzake esthetiek stellen de Fransen, in wie wij een goede smaak vermoeden, teleur. Neem het bord dat de Halstraat had. Gemaakt van vurenhout (dennenhout), onderhevig aan slijtage bin-nen de kortste keren, zestig centimeter lang en twintig centimeter hoog. Het werd niet aangebracht op de gevel. Guillame de Haan, hiermee belast, klonk het met twee roestige nagels vast aan de gevel. Het ver-haal gaat dat hij op een dag De Katerstraat en de Rue de la Brasserie (Brouwerijstraat) met elkaar verwisselden. Voor zijn vergis-sing gold het excuus dat het die dag juni 1812 erg warm was, dat hij alsmaar aan drank had gedacht en tijdens de onderne-ming de namen uit zijn geheugen had ge-zweten. De Keizerstraat met zijn kazernes en miliciens dan wel lotelingen (Chassé, Lange Stallen) en pandjes van lichte ze-den werd niet, zoals bij t’Sas voortdurend te vinden is, Rue de Lempereur (Keizer) genoemd maar door onderzoek van J. van

Haastert, ook in de Oranjeboom, minder omstandig en neutraler Rue Pavée d.w.z.: geplaveide of verharde weg.

BerigtenAlle begin is moeilijk. Iedereen kende zijn eigen naam voluit, in welke straat hij of zij woonde, hoeveel vierkante meter woonop-pervlak er was en of de tuin een pisplek was of een echt buiten, af te meten aan de maatgeving die de Fransen de Bredanaars hadden aangeleerd. Het is overdreven te menen dat er al sprake was van ‘vastgoed’ maar stilaan werd een huis iets meer huis en minder houten hut. We vinden dit terug in gemeentelijk Nieuws-en advertentie-blad ‘Advertentien, Aankondigingen en Berigten van Breda’. Op de Grote Markt 115, stelt Otten, werd een huis te huur aangeboden. Het was te bevragen in de Katerstraat Littera D. no 98. In het Frans heette dit: “Une maison sur la Grande Place à Breda, Littera D no 115. S’adresser dans la rue dite Katerstraat li. D. no 98”. In een overlijdensakte van de burgerlijke stand van 14 januari 1813 wordt voor het eerst een huis aangeduid met straatnaam, wijkletter en huisnummer: “la maison sec-tion A numméro trois cent quarante trois, rue du Moulin’, Wijk A, huisnummer 343. L’historie se repète. Want De Vlucht 12 mei 1940 wordt geleid door blokhoofden die hun wijk aanvoeren. De wijk heeft let-

ter en nummer.

WereldwonderDat de zegeningen worden geteld blijkt in 1813. De Fransen vertrekken en als Napoleon wordt verslagen en een einde komt aan zijn keizerrijk leidt dit niet naar de gedereguleerde samenleving dáárvoor. In maart 1815 wordt Nederland koninkrijk. De verbeteringen worden omarmd. De rechte wegen met dubbele bomenrij van Parijs naar Amsterdam worden als een wereldwonder gekoesterd. De Napole-onseweg Antwerpen- Breda via Zundert

(1812) is thans 202 jaar in gebruik. De bezwete paarden konden onder de bomen rusten, vrij van insectbeten. Nog belangrij-ker: in plaats van een samenleving ‘zooitje ongeregeld’ hadden we nu een stad met stedelijke samenhang als opmaat naar stad met karakter en stad van mensen. Niet door eigen verdienste. Maar dankzij de Fransen in Breda, die bekakt en ‘kaal’ waren.

Bron: Harry Wildhagen, Stadsarchief Breda, de Drie Heerlijckheden Zun-dert, Gerard Otten.

‘Stad ondervindt zegeningen van geordende samenleving’Overheersing van Breda door ‘de kale Fransen’ in de Franse t i jd niet in het nadeel

De Fransen trekken Breda binnen. FOTO ARCHIEF RINIE MAAS

Breda kent een geschiedenis van vreemde overheersing. Deze is altijd ongewenst. Maar in 1810 in de tijd van de Fransen hebben we er niet alleen nadelen van ondervonden.

DOOR PETER HOUTEPEN

Na alle tumult rond Anthony Lurling, die tegen Zwolle wederom naar de tribune was verwezen en na afloop bekend maak-te de rest van het seizoen voor Heerenveen uit te komen, durfde trainer Nebojsa Gu-delj het aan om ook een andere routinier, Kees Kwakman, te passeren en op de bank te houden. Dat pakte verkeerd uit. Sterker

nog, de enige nog overgebleven routinier in het veld, doelman Jelle ten Rouwelaar, ging opzichtig in de fout bij de winnende goal van Zwolle.

Halve omhaalDat aan de 1-2 van Saymak - hij knalde van 20 meter een houdbaar schot binnen - een arbitrale dwaling vooraf ging was pijnlijk, maar deed niets af aan de 1-2 overwinning. Het was de derde uitzege deze competitie voor Zwolle, maar daar-bij dient vermeld te worden dat de eerste twee al van augustus 2013 dateerden. En dat ondanks het feit dat er na 45 minu-ten voetbal nog niet zo veel aan de hand leek in de zeer matige pot voetbal in het Rat Verlegh Stadion in Breda. Zwolle had

veruit het meeste balbezit, was de betere ploeg, maar moest wel met een 1-0 achter-stand de rust in. Joey Suk, in plaats van de geschorste Mats Seuntjens, was in de 19e minuut attent bij een vrije trap van Danny Verbeek en was Joost Broerse en doelman Diederik Boer te snel af met een harde halve omhaal in het dak van het doel.

OnbeholpenNa rust drukte Zwolle het betere spel uit in twee doelpunten en daarmee de zege. Bij de gelijkmaker in de 50e minuut werd de ploeg van Ron Jans geholpen door Anouar Hadouir die in het eigen strafschopge-bied een onbeholpen overreding maakte op Mokotjo. Guyon Fernandez verzilverde het buitenkansje vanaf de 11-meterstip, waarna Saymak een kwartier voor tijd de 1-2 maakte. Dat de bal kort ervoor bij een duel tussen Sepp de Roover en Karagounis de zijlijn was gepasseerd ontging de arbi-trage. Een afstandsschot van Jordy Buijs was het enige wapenfeit van NAC in de tweede helft, een echte uitgespeelde kans bleef achterwege.

OnzekerNa afloop concludeerde Jelle ten Rouwe-laar terecht dat NAC verdiend had verlo-ren. “Zwolle was veel beter, is gewoon een goeie ploeg. Zij hadden weliswaar een tijdje al niet gewonnen, maar ze kun-nen gewoon heel goed voetballen. Dat hebben ze laten zien en daarom verliezen we ook. Wij waren heel onzeker in balbe-zit. In de eerste heft gaven we nog niks weg, maar aan voetballen zijn we eigenlijk niet toe gekomen.” En over de inmiddels 14e plaats op de ranglijst: “We weten op welke plaats we staan. Voor aanvang van het seizoen wisten we dat we met een aantal ploegen moesten strijden voor die onderste plekken. Alleen heb je vandaag niet terug kunnen zien dat we er alles aan deden om de punten hier te houden.”

NAC in zwaar weer na duur verliesPEC Zwolle op al le f ronten de baas in Breda

De mooie halve omhaal van Joey Suk ten spijt, ging NAC ten onder tegen Zwolle. FOTO WWW.HETFOTOBEDRIJF.NL

BREDA - Inspiratieloos en patroonloos. Zonder echte leider in het veld, ging NAC zaterdagavond de bietenbrug op tegen PEC Zwolle. Het 1-2 verlies maakt de situatie er voor de ploeg niet eenvoudiger op. NAC is afgegleden naar de 14e plaats op de ranglijst en bevindt zich - overigens met nog heel veel andere ploegen - in de gevarenzone.

01/2: Heracles-NAC (19.45 uur)05/2: NEC-NAC (19.45 uur)08/2: NAC-Roda JC (19.45 uur)16/2: NAC-Feyenoord (14.30 uur)22/2: Heerenveen-NAC (18.45 uur)

Programma

BREDA - Ook deze maand is de foto-club weer lekker actief bezig. Na een ledenvergadering met Nieuwjaars borrel op 8 januari, hebben de leden zich weer op hun hobby gestort.

In december hadden wij een fototocht naar museum Siemerink in Made. De foto’s die hier genomen zijn hebben wij besproken op 22 januari, er was veel mooi werk gemaakt, ook het model is door de leden mooi vast-gelegd. Na de pauze zijn de foto’s bespro-

ken die gemaakt zijn naar aanleiding van de workshop textuur. Ook hier weer heel ver-schillende invalshoeken om het onderwerp te benaderen. Deze maand gaan we nog met de club de grote kerk in Breda fotogra-feren vanuit verschillende invalshoeken, en hebben we buiten de fotobespreking ook nog een presentatie van ons lid Richard over de compositie in de foto. De foto van deze maand is genomen door Els Straathof in museum Siemerink in Made. Kijk voor meer info op: www.fotoclubbreda.nl

Fotoclub G&B Breda

BREDA - Museum oorlog en vrede, Ginnekenweg 76, is zondag 2 februari open van 13.30 tot 15.00 uur. Zoals ge-bruikelijk is de toegang gratis.

Op 28 juli 1914, dit jaar 100 jaar geleden, brak de 1e wereldoorlog uit. U kunt van-middag het originele nummer van NRC van die dag zien. Op 13 oktober 1915 werd Edith Cavell, een Engelse, door de Duisters

ter dood veroordeeld en terechtgesteld. Zij was beschuldigd van het helpen van land-genoten bij hun vlucht. Te zien zijn kran-tenberichten en ansichtkaarten, Ook een bronzenpenning van de fransman Armand Bonnetain. Dhr Rekkers, een bezoeker van ons museum, laat vanmiddag een deel van zijn verzameling reclame autootjes zien en er is informatie beschikbaar over de reis naar Normandie in mei 2014.

Museum Oorlog en Vrede

BREDA - Speeldag 23 januari. Slechts 3 heren met een serie van 500, maar het goede nieuws is van de week dat er twee dames zijn die 500 hebben gegooid.

Peter van Rijthoven 181-246-172 = 599, Cees de Vet 231-178-151 = 560, Leen Noordegraaf 161-203-189 = 553. Dames: Corrie van Rijthoven 170-192-167 = 529, Netty van Nispen 179-147-177 = 503.Het eerste getal is het gemiddelde scratch en het tweede plus handicap, plus handi-cap telt voor de stand op de ranglijst. KlassementDe eerste vijf van het klassement: Klasse A heren: 1. Ad Helmons 165,16-187,16; 2. Leen Noordegraaf 186,13-186,13; 3. Cees van Mook 157,71-184,71; 4. Marcel Kamsteeg 157,52-184,52; 5. Cees de Vet 168,77-182,77. A dames: 1. Corrie van Rijthoven 155,05-184,05; 2. Netty van Nispen 150.77-183,77; 3. Lotje de Wijs 142,00-181,00; 4.

Ria Hagenaars 131,68-178,68; 5. Mientje van Mook 130,64-177,64. Klasse B heren: 1. Ruud Kessenich 161,87-190,87; 2. Jan Biemans 151,98-181,98; 3. Humphreyu Wessels 116,91-181,91; 4. Will Esselink 147,16-179,16; 5. John Severijns 121,56-177,56. Klasse B dames: 1. Toos Hekers 103,61-192,61; 2. Els Doemar 109,19-188,19; 3. Ria v.d. Enden 120,33- 177,33; 4. Wilma de Vries 116,70-176,70; 5. Dymphi Aarts 109,40-175,40. Nieuwe ledenOp dit moment is er geen plaats meer voor 50 plussers. Maar als u interesse heeft om te bowlen geeft u zich gerust op, dan plaatsen wij u op de wachtlijst en zodra er plaats is informeren wij u daarover. Voor meer informatie kunt u terecht in het Bow-ling & Party Centrum, te Breda aan de Nas-sausingel 28, of kom op donderdagmorgen een kijkje nemen van 9.30 uur tot 12.00 uur. Nieuw is onze website: bowlingver-enigingvijftigplus.nl

50+ League Bowlen

Page 5: Dbn 20140129

PAGINA 5

BREDA - Vanaf vrijdag 31 januari tot zondag 2 februari strijden zeven Bre-dase zwemmers tijdens het Neder-landse Jeugd Kampioensschappen in Amsterdam.

Anne Paulusse, Myrthe Bakker, Anne Dic-kens, Florian van Esch, Nick van Irsel, Pim Verdaasdonk en Kim Vos komen uit voor SBC2000 en verschijnen 37 keer aan de

start. Drie dagen lang zullen ze alles ge-ven om zo hoog mogelijk te eindigen. Susanne Prins, trainster en coach: “Ik laat me niet uit over medaillekansen, ze zullen het tijdens het kampioenschap moeten doen”. De zwemmers zullen alle zeven gemotiveerd en goed voorbereid op het startblok plaatsnemen en tot het uiterste gaan om persoonlijke records te zwemmen en zo hoog mogelijk te eindigen.

SBC 2000Zwemmers naar Nederlandse Jeugd Kampioenschappen

Programma jeugdZaterdag 1 februariUVV’40 A1-TSV Gudok A2 aw.13.30JEKA A3-UVV’40 A2 aw.12.15UVV’40 A3-Moerse Boys A2 aw.14UVV’40 B1-DSE B1 aw.14Right’Oh B2-UVV’40 B2 aw.12Be Ready C1-UVV’40 C1 aw.13.30Beek Vooruit C4-UVV’40 C2 aw.10.30Olympia’60 E1-UVV’40 E1 aw.8UVV’40 E2-Boeimeer E3 aw.9

UVV’40 E5-Bavel E3 aw.9TVC Breda E5-UVV’40 E6 aw.8Riel E3-UVV’40 E7 aw.9UVV’40 E8-Boeimeer E9 aw.9DIA F1-UVV’40 F1 aw.8Rijen F2-UVV’40 F2 aw.7.45Waspik F2-UVV’40 F3 aw.8.30Virtus F2-UVV’40 F4 aw.8UVV’40 F5-DIA F4 aw.9Bavel F8 -UVV’40 F6 aw.10.30UVV’40 F7-Unitas’30 F15 aw.9

UVV’40 D1, D2, E3 en E4 zijn vrij

Programma seniorenZondag 2 februariUVV’40 1-SV Reeshof 1 aw.13UVV’40 2-Bavel 3 aw.10.30JEKA 9-UVV’40 3 aw.12Internos 8-UVV’40 4 aw.8.45JEKA 12-UVV’40 5 aw.12UVV’40 6-TSV Gudok 4 aw.12.30

UVV’40

OmgevingsvergunningTer inzagelegging omgevings-vergunning met planafwijkingDe la Reijweg 95, Trip vanZoudtlandtkazerneBurgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat

ingevolge artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende ontwerp-

omgevingsvergunning met afwijking ter inzage ligt

De la Reijweg 95, het bouwen van een

woongebouw op de Trip van Zoudtlandtkazerne

(SBA nr.2013/1532).

Inloopbijeenkomst

Voor belangstellenden zal een inloopbijeenkomst worden

gehouden over deze ontwerpomgevingsvergunning met

afwijking op donderdag 20 februari tussen 18.00

en 20.00 uur in de ontvangstruimte (A 0.30) van het

Stadskantoor.

Ter inzage

De ontwerpomgevingsvergunning ligt ter inzage van 30

januari tot en met 12 maart 2014. Het ontwerp is te

raadplegen op de gemeentelijke website: www.breda.nl,

via ‘Wonen, Wijken en Vervoer’ > ‘Ruimtelijke Plannen’ >

’Wabo-projectbesluiten’. Ook ligt de ontwerpomgevingsver-

gunning ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor.

Zienswijze

Van 30 januari tot en met 12 maart 2014 kunt u uw

zienswijze op de ontwerpomgevingsvergunning naar voren

brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar

burgemeester en wethouders van Breda, Postbus 90156,

4800 RH Breda. Voor het indienen van een mondelinge

zienswijze kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken

via telefoonnummer (076) 529 38 96.

voor smartphones en tablets met de besturingssystemen

iOS Apple, versie 4.3 of nieuwer, Android 2.3.3 en hoger

en Windows Phone 8, versie 1.0.0.0. te downloaden via de

Appstore, Google Play en Windows. Door het toestaan van

zogenaamde pushberichten, wordt u geïnformeerd over

eventuele directe wijzigingen tijdens gladheid of sneeuwval.

De app biedt de mogelijkheid om er aan herinnerd te worden

wanneer de container buiten gezet kan worden (herinnering

instellen). In de loop van 2014 wordt het ook mogelijk

om via de app AfvalWijzer te zien waar alle ondergrondse

containers voor glas, textiel en kunststof staan. De app

AfvalWijzer kan men ook op de PC inzien via www.mijnaf-

valwijzer.nl. Uiteraard kan men ook de afvalkalender 2014

raadplegen via de website www.breda.nl. De papieren versie

wordt niet meer huis-aan-huis verspreid.

WWB uitkering

De commissie sociale zekerheid heeft een beslissing

genomen over de beëindiging en terugvordering van een

WWB uitkering voor mevrouw N. Afzalzada, zonder vaste

woon- of verblijfplaats. De beslissing inclusief bijbehorende

documenten kunnen tot 8 weken na publicatiedatum door

mevrouw N Afzalzada bij de Infobalie in het Stadskantoor

worden opgehaald.

Gemeente BredaStadskantoor

Claudius Prinsenlaan 10

Postbus 90156, 4800 RH Breda

E-mail: [email protected]

Telefoon: 14 076

Openingstijdenbalies StadskantoorMaak voor uw bezoek aan de balie een afspraak via

www.breda.nl of telefoonnummer 14 076 van

08.00 - 17.00 uur, donderdag van 08.00 - 20.00 uur.

Verdere informatie over openingstijden kunt u vinden op

www.breda.nl

Met afspraak

Maandag, dinsdag, vrijdag: 12.00 uur - 16.00 uur.

Woensdag: 12.00 - 20.00 uur

Donderdag: 12.00 - 20.00 uur.

www.breda.nl

OntwerpbestemmingsplanOntwerpbestemmingsplan Buiten-gebied Teteringen, HoeveneindBurgemeester en wethouders van Breda maken bekend

dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Teteringen,

Hoeveneind (NL.IMRO.0758.BP2013051009-0301) ter

inzage ligt. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de bouw

van maximaal 5 woningen en de ontwikkeling van natuur

rond deze woningen. De begrenzing van het plangebied is als

volgt: aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door

het Hoeveneind, aan de zuidzijde door de eigendommen

behorende bij Hoeveneind 7, aan de west- en noordzijde

door het buitengebied van Teteringen.

Informatieavond

Voor belangstellenden zal een informatieavond worden

gehouden over dit ontwerpplan op maandag 18

februari 2014 om 19.30 uur in de Dorpsherberg, Willem

Alexanderplein 4 te Teteringen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 30 januari

tot en met 12 maart 2014. Het bovengenoemde ontwerp

is te raadplegen op de gemeentelijke website: www.breda.nl,

via ‘Wonen, Wijken en Vervoer’ > ‘Ruimtelijke Plannen’ >

’Bestemmingsplannen ter inzage’ en op www.ruimtelijke-

plannen.nl. Ook ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage

bij de Infobalie in het Stadskantoor.

Zienswijze

Van 30 januari tot en met 12 maart 2014 kunt u uw

zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren

brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de

gemeenteraad van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u

tijdens kantooruren een afspraak maken via telefoonnummer

(076) 529 91 67.

VerkiezingenBeslissing over geldigheid van de kandidatenlijsten en de nummering van deze lijstenDe voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing

van de leden van de gemeenteraad van Breda maakt bekend,

dat dit bureau op 7 februari 2014 om 16.00 uur, in de Ont-

vangstruimte van het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10

te Breda in een openbare zitting zal beslissen over:

Tegen een beslissing als hierboven bedoeld kunnen

belanghebbenden en kiezers beroep instellen bij de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,

2500 EA te ‘s-Gravenhage. De laatste dag voor het indienen

van een beroepschrift is 11 februari 2014.

Vervolgens worden de kandidatenlijsten die geldig zijn

verklaard genummerd.

Direct na deze zitting wordt het proces verbaal daarvan

voor een ieder ter inzage gelegd bij de Infobalie in het

Stadskantoor.

App AfvalWijzer en Afvalkalender 2014Downloaden nieuwe appAfvalWijzer Gemeente Breda en de afvalkalender 2014 Bredanaars met smartphones en tablets kunnen gebruik

maken van de nieuwe app AfvalWijzer van de Gemeente

Breda. Deze app maakt het mogelijk om informatie te

raadplegen over de inzameldagen per adres, het scheiden

van afval en acties omtrent afvalscheiding. De app is geschikt

Woensdag 29 januari 2014 De Bode l 1

Bekendmakingen

Alle bekendmakingen opwww.breda.nl/bekendmakingen

en opwww.overheid.nl

Abonneren op e-mailservice:www.overheid.nl

GemeenteRaad Breda

Overzichtopenbare bijeenkomstenen vergaderingen

30 januari raadsvergadering

11 februari commissie Economie

Vergaderingen bekijken op internet

U kunt commissie- en raadsvergaderingen rechtstreeks

volgen of eventueel op een later tijdstip terugkijken:

www.breda.nl/gemeenteraad > ‘uitzendingen’.

In de komende vergadering worden o.a. de volgende

onderwerpen behandeld:

Raadsvergadering30 januari 19:30 uur

13 februari commissie Ruimte

18 februari commissie Maatschappij

20 februari commissie Bestuur

27 februari raadsvergadering

Ongeveer 8 dagen voor de vergaderingen staan de volledige

agenda’s met bijbehorende stukken op de website www.

breda.nl/gemeenteraad. Ze kunnen tevens worden ingezien

gehouden in de raadzaal van het Stadhuis (Ingang Stadserf).

Inspreken in commissies

Tot 24 uur voor een vergadering kan men zich hiervoor

GemeenteRaadwww.breda.nl/gemeenteraad

Stadserf 1, Postbus 2009, 4800 CA Breda

076-5293499

www.facebook.com/#!/GemeenteraadBreda

https://twitter.com/RaadBreda

Andere openingstijden van de gemeentelijkebalie UlvenhoutVanaf 1 januari 2014 zijn de nieuwe openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag: van 09.00 tot 12.00 uur

U kunt ook terecht in het Stadskantoor in Breda, Claudius Prinsenlaan 10

Uitgebreide informatie kunt u vinden via www.breda.nl of bel 14 076

Page 6: Dbn 20140129

ACTUALITEIT

DOOR HENK KETELAAR

Met liefst 25 bands stond de Bredase binnenstad het voorbije weekeinde in het teken van de rhythm and blues. Vrijdag-avond startte het muzikaal festijn in café D’n Heilige Antonius. Nagenoeg tegelij-kertijd klonken in zes andere cafés de eer-ste bluesnoten. De achttiende editie van de St. Jan’s Blueskroegentocht trok ook dit jaar weer veel belangstelling. Dit on-danks de Cultuurnacht die op vrijdagavond plaatsvond.

TevredenWas het vrijdagavond nog redelijk weer, zaterdagavond was het ronduit bar en boos. Stortbuien en storm teisterden de straten van de binnenstad. Toch weerhield het de ware liefhebbers er niet van om de acht deelnemende cafés massaal te bezoeken. In café De Beyerd zat het zater-dagavond mudjevol en verliep alles in een gezellige sfeer. Ook bij café Bourbon Street is men meer dan tevreden. “Zowel vrijdag-avond als zaterdagavond zat de zaak bom- en bomvol,” laat de barman desgevraagd weten. “Maar het was uiterst gezellig en

daar draait het bij ons om. De bluesmuziek tijdens de Blueskroegen-tocht viel vorig jaar al in goede aarde en dit jaar ook. Dus volgend jaar weer.”

WorkshopDe cafés die op zondag meedoen hebben het al vroeg redelijk druk.

Zelfs café ’t Hijgend Hert, waar de bekende zanger-gitarist Kees Schipper zijn ‘You can play the blues’-workshop houdt, is goed gevuld. Pepijn (15) uit Etten-Leur, altsaxo-fonist, laat de kans niet lopen om samen met Kees de blues te spelen. “Ik doe wel vaker aan workshops mee,” zegt Pepijn die ook leerling is van de Nieuwe Veste. Even later speelt hij met al zijn kennis en kunde, maar vooral ook met veel creativi-teit, de muziek die Kees met zijn gitaar in loopjes aangeeft. Naomi Adriaansz van de stichting Beaux Jazz en organisator van de workshop, vertelt dat workshops als deze

veel jonge muzikanten trekken.

PareltjesIn café Catch 22 treedt zanger-gitarist Jan de Bruyn met zijn band op. Terwijl de tech-niek op het kleine podium nog moet wor-den aangesloten, stroomt het café vol. Veel mensen uit Zundert en omgeving zijn hem als groupies achterna gereisd en bevolken het café. In café De Bruine Pij treedt de La-vent Band op. Vijf jaar is de band in retraite geweest en nu staat Walter Lavent met zijn oudgedienden Frank van Peer (bassist) en Alex Lekatompessy (drummer) weer op de bühne. De band speelt vol overgave de pareltjes uit de bluesmuziek. Het is alsof ze nooit uit elkaar zijn weggeweest.

PAGINA 6

‘Het draait bij ons om de gezelligheid

ColofonHoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Bredase Bode

Bredase Bode

Redactie Addo SprangersCorrespondenten Henk Ketelaar, Joyce van ZijlAcquisitie Kurt SonnemansDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 16.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 14.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

Puzzel week 5De oplossing van deze puzzel is in week 6 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Johnny Cash Heeft als zanger vele prachtige liedjes vertolkt, maar één van de mooiste is toch wel het nummer ‘A boy named Sue’ uit 1969. Daarin vertelt hij hoe een vader de benen neemt wanneer zoonlief pas drie jaar oud is. Een oude gitaar en een lege drankfles zijn de enige tastbare aardse zaken die moeder en kind resteren, maar voor de jongen heeft vaderlief nog een andere verrassing in petto: hij noemt hem Sue. De meisjesnaam maakt dat de jongen zich letterlijk een weg door het leven moet vechten, iets waarvoor hij zijn vader tot in het diepst van zijn hart haat. Hij maakt er dan ook een missie van om de klootzak een lesje te leren en uiteindelijk komt het ook tot een keihard gevecht tussen die twee. Op het moment dat de zoon de trekker van zijn revolver kan overhalen, maakt zijn vader hem echter duidelijk dat een bedankje eerder op zijn plaats is. Hij wist namelijk dat hij er niet voor zijn zoon kon zijn, maar dankzij de meisjesnaam Sue is zijn zoon toch maar uitgegroeid tot een sterke kerel die in het harde leven zijn mannetje staat. Eind goed, al goed, en de twee vallen elkaar in de armen. Ontroerend, toch? Had de schrijver van het liedje écht beschikt over een vooruitziende blik, dan had hij overigens waarschijnlijk voor de titel ‘A boy named Barbie’ gekozen. Da’s namelijk pas helemáál een succesverhaal. Ik heb het natuurlijk over de pop Barbie die vijftig jaar geleden haar intrede deed in Neder-land. Het al generaties lang aanbeden modepopje is namelijk van alle markten thuis: niet alleen draagt ze steevast de laatste mode, ze heeft ook een curriculum vitae om u tegen te zeggen. De Amerikaanse Barbie oefende namelijk al meer dan honderd beroepen uit: van stewardess tot autocoureur, ze is van alle markten thuis. Daar heb ik bij ‘onze’ Barbie - die met dat zelfbenoemde pornoblonde haar uit ‘Oh, Oh, Cherso’ - eerlijk gezegd zo mijn bedenkingen bij. Nu iedereen inmiddels wel over haar borstvergroting is uitgepraat, probeert ze te scoren met een carnavalsplaatje met de titel ‘Het enige wat ik wil wil, is een tattoo op mijn bil’. Bij nader inzien ben ik toch wel blij dat Johnny Cash over ‘A boy named Sue’ heeft gezongen.

Barbie

ColumnAddo Sprangers

Bluesgitarist Kees Schipper (voorgrond) als workshopdocent in café ’t Hijgend Hert. FOTO HENK KETELAAR

Bluesmuziek valt in goede aardeSt . Jan’s Blueskroegentocht goed bezocht

Walter Lavent met zijn band in café De Bruine Pij. FOTO HENK KETELAAR

BREDA - Elk laatste weekend van januari vindt in de binnenstad de jaarlijkse St. Jan’s Blueskroegentocht plaats. In aanvang deden nog maar drie kroegen mee, nu waren het er twintig. Voor de echte rhythm and bluesliefhebbers was het een weekend lang genieten.

De St. Jans Blueskroegentocht wordt georganiseerd door de Stich-ting Rhythm & Blues Breda (SRBB). Het evenement is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken acti-viteit die samen met de horeca tot stand wordt gebracht. Surf voor meer informatie naar www.srbb.nl

SRBB

Page 7: Dbn 20140129

LIEF EN LEED

PAGINA 7

FamilieberichtenWeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.

Huisarts Huisartsenpost Breda, tel. 076 - 52 58 500, Molengracht 21. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.ApotheekDienstapotheek Amphiaziekenhuis, bij de spoedeisende hulp naast de huisartsenpost, tel. 076 - 595 30 99.TandartsInwoners van Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout worden via tel. 076 520 9070 doorverbonden met de dienstdoende tandarts.

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Huur een tap bij De Druiventros dan weet je zeker dat het goed is.

Ook voor uw relatiegeschenken. Zie www.druiventros.comVerhuur:BiertapsBarsStoelenTafelsSta-tafelsEnz. Enz.

Winkelcentrum Epelenberg 5210026 Heksenwiel 5425000

thuisbezorgen op afspraak

Op de Uitwijk zijn nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!!Rustig, gastvrij en verzorgd park op de grens v Brabant

en Zeeland, a/h water v.d Steenbergse Vliet, o.a. modern sanitair, sfeervol restaurant, chalet verhuur/verkoop

Meer weten bezoek onze site: www.de-uitwijk.nlDorpsweg136, De Heen T: 0167-560000

Al vakantie-plannen

voor 20 ?

Kip, wild en gevogelte o.a. hele kippen,bouten, tv-sticks, enz.

kwaliteit is onze service!

POELIERSHUIS

UW ACCOUNTANT / BOEKHOUDER TE DUUR ?Bij ons bepaalt uzelf het tarief en de werkzaamheden !!

Alle varianten zijn mogelijk, vrijblijvende informatie: WWW.ADVIESBUREAUDEBRUIJN.NL

Rucphensebaan 58, 4714 RE SprundelTel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656

www.verstijlenhekwerken.nl

STICHTING HEDEN EN VERLEDEN

De stichting vraagt voor haar verzameling

DOODS/ BIDPRENTJES OVERLIJDENSBERICHTEN

AFGEVEN KAN IEDERE ZATERDAG tussen 10.00 en 12.00 uur

Tevens dan vergoeding bespreekbaarEttenseweg 75 (achterom) 4891 XT Rijsbergen

TIP: knip deze advertentie uit en bewaar dezeGSM 06 22 41 43 07

✂ ✂

NIEUWBOUW 16 BEDRIJFS-EN OPSLAGUNITS TE BAARSCHOT

BREDA16 nieuwbouw geïsoleerde bedrijfs- en opslagunits; Op goede locatie op bedrijventerrein Hoogeind II te BredaOppervlaktes van 40 - 240 m2Vrije hoogte ca. 6mVoorzien van overheaddeur, aparte loopdeur, meterkast en voorbereiding toiletMonoliet afgewerkte betonvloerOnderhoudsvrije materialen zoals kunstof kozijnen, betonpanelen en staalconstructieOptie: verdiepingsvloer, scherp geprijsdInclusief ruim verhard buitenterrein voor de unitsOok interessant als beleggingsobject

Bel of mail voor een uitgebreide informatiebrochure of een vrijblijvend gesprek.

VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE VIA:

[email protected]

VOOR AL UW DRUKWERK

BEZORGING

Z U N D E R T T E L 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1

VISITEKAARTJESBOEKJES

DOORDRUKSETSNOTITIEBLOKKEN

ENZ.

WWW.DRUKKERIJVORSSELMANS.NL

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje”Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214.

Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag,donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 13. tot 16.u.

24-delige Spectrum encyclopedie ..................€ 7,5016-delige encyclopedie atlas voor de jeugd ...€ 4,00Pockets voor volwassenen .............................€ 0,10Kinderboeken ..................................................€ 0,10Alle dassen en wintersjaals.............................€ 0,25Ordners en multomappen ...............................€ 0,25Alle riemen ......................................................€ 0,25Foto-insteekmapjes .........................................€ 0,2023-rings plastic showmappen .........................€ 0,01Alle blikken en bussen .......................HALVE PRIJSAlle schilderij- en fotolijstjes ...............HALVE PRIJSVanaf heden: volop VALENTIJNS-ARTIKELEN

AANHANGWAGENSPAARDENTRAILERS

www.betanco.nl

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Page 8: Dbn 20140129

Ook dit jaar verzorgt WIJ hulp bij be-lastingaangifte voor wie door leeftijd, financiële of gezondheidsproblemen geen mogelijkheid heeft om dit zelf of met hulp van een bekende te doen. Als u zich hiervoor aanmeldt bij WIJ, krijgt u na een telefonische intake een uitnodiging voor een van de in-vuldagen. Wie moeilijk van huis kan, wordt thuis bezocht door een vrijwil-liger van WIJ.

Invullen op locatieEind februari zijn de ‘ínvuldagen’ (met medewerking van CNV-vrijwil-ligers) voor de mensen met een uitnodigingsbrief. Deze dagen zijn op

vier locaties in Breda tussen 9.00 en 16.00 uur:

-

-

Juiste en tijdige aangifteDank zij de medewerking van het vrijwilligersteam van de CNV worden daar alle aanvragen correct en mét persoonlijk advies behandeld. Of, in de woorden van CNV-coördi-nator Van der Velden: “We helpen de mensen graag en wijzen hen op nieuwe regelingen en voor hen gel-dende aftrekmogelijkheden, al zijn die er tegenwoordig steeds minder. We helpen met een juiste en tijdige aangifte!”

Heeft u assistentie nodig bij het in-vullen van uw inkomstenbelasting, dan kunt u bellen met WIJ, tel. (076) 525 15 84.

“Jezelf wegcijferen om een ander -

spraak van Ineke Buijnsters, mantel--

rige mevrouw Lips. Sinds juni heeft de 59-jarige Ineke geen baan meer. Toen ze nog vier dagen in de week werkte, combineer-de ze dat al met een ‘moedertjes-dag’. Ook nu komt de Bredase door het zorgen voor haar moeder in een spagaat, naast het vrijwilligerswerk dat ze doet. Omdat de broer van In-eke in Amerika woont, rust de zorg vooral op haar schouders. “Soms skypen we met mijn broer, dan is

mijn moeder heel verwonderd.”

heeft veel hulp nodig, dus wat doe ik eigenlijk niet?” Ineke heeft vrijwel dagelijks contact met haar moeder.

Steunpunt informele zorg Breda(Stib) wil Ineke bedanken met een

Merlinde. “Omdat u altijd voor uw moeder zorgt, willen wij graag een keer voor u zorgen”, aldus hotelma-nager Chris Opgenoort.

Door Maud Robberts

Veel bewegen: met twee spor-tieve ouders kreeg ik het al vroeg mee. Ik deed op een bepaald moment aan drie verschillende sporten en speelde dagelijks bui-ten. Vanuit mijn kamer kon ik het grasveld zien waar alle kinderen van het dorp zich verzamelden. Hier speelden ze voetbal, trefbal of verstoppertje.

Door Stella Boumans

Inmiddels kunnen de kinderen uit de buurt spelen in een luxe speel-tuin: met een sportveldje, klimrek en schommels. Maar er wordt nau-welijks meer gespeeld. Wel zijn ze graag buiten met Oud en Nieuw, knallend met hun ‘rotjes’ (lees: bom-men). Als ik door de straten loop, zie

ik vooral tv-schermen flikkeren en kinderen met tablets. Buiten spelenis er bijna niet meer bij. Misschien ook niet zo gek: als kinderen lekkerbuiten zijn, treffen ze soms ook nog klagende buurtbewoners. ‘Kan hetniet wat zachter?’ Ik dacht dat lekker bewegen en bui-ten spelen iets bijzonders was gewor-den. Maar toen hoorde ik van BredaActief, die zich inzet om jongeren op allerlei manieren te laten bewegen:de tweejaarlijkse ‘ Sportintroductie’,sportieve activiteiten tijdens school-vakanties en dagelijks ‘Sporten in de wijk’. Bewegen is niet alleen belang-rijk, maar ook ontzettend leuk!

Kijk voor alle sportactiviteiten opwww.breda-actief.nl of www.wijkwijs-breda.nl.

Naar buiten!

Sportactiviteiten genoeg in de wijk!

Hulp nodig bij uw Belastingaangifte? Dagelijkse zorg voor moeder

Vorig jaar hielpen CNV-vrijwilligers zo’n 200 mensen!

Ineke Buijnsters met haar moeder

WintertipsWinterbanden voor de fietsAls het glad is moet je er soms toch met de fiets op uit. Daarom zijn er winterbanden met een speciaal profiel. Bij droge omstan-

digheden is de grip van deze band normaal. Met regen of sneeuw neemt

verkrijgbaar. Of bestel ze online: www.fietspunt.nlNog een tip: Laat bij sneeuw wat lucht uit je banden lopen en zet het zadel eventueel wat lager.

Henny van Dalen

Page 9: Dbn 20140129

Adressen locaties NoordBalieweide, Baliëndijk 82, tel. 587 50 28Hagedonk, Middenweg 40, P’beek, tel. 541 31 51Heksenwiel, Heksenwiellaan2, tel. 549 41 97’t Rietveldhuis, Rietveldplein 24, tel. 581 62 90Centrum/ZuidwestBoeimeer, Langendijk 25, tel. 543 64 61O.C. De Vlieren, Mgr. Nolensplein 1, tel. 514 28 55Princenhof, Princentuin 1, tel. 530 97 91 Zuidoost’t Houwke, Grote Houw 227, tel. 587 29 24Rhijnstede, Rijnauwenstraat 1, tel. 564 94 52

Zie voor meer activiteiten: www.wijkwijsbreda.nl

WijkactiviteitenVrijdag 31 januariPrincenhof: Wandel en Match10.00 uur.Zaterdag 1 februariRhijnstede: Seniorenkoor9.45-11.45 uur. Wie wil zich aansluiten bij het seniorenkoor ’Goed gestemd’?Geen stemtest: iedereen kan meedoen. Kosten € 2,00. Informatie: [email protected]

’t Houwke: Rikken13.30-16.00 uur. Zaal open 13.00 uur.Kosten € 1,50.Princenhof: Middag met KBO13.30 uur. Zaal open 13.00 uur. KBO organiseert samen met WIJ een middag met het thema ‘Hoe komen we de winter door?’ Kosten € 6,00 (KBO-leden € 4,00).Maandag 3 februari’t Houwke: Zing Mee14.00 uur. Toegang gratis.Dinsdag 4 februariHeksenwiel: Filosofisch café10.00-12.00 uur. Samen bepalen we de thema’s. Aanmelden bij Erica Mooijekind, tel. (076) 521 23 02 [email protected]’t Houwke: Samen wandelen10.30 uur. Met elkaar een uurtje wande-len door de wijk.Hagedonk: TheekransjeSamenzijn en over verschillende onder-werpen met elkaar praten. Boeimeer: Boekenclub19.00-22.00 uur. Gezamenlijk wordt steeds een boek uitgekozen dat de vol-gende keer wordt besproken. Vooraf aan-melden is niet nodig en de toegang is gratis.Donderdag 6 februariHagedonk: Manicuremiddag13.30 uur. Kosten € 3,00. Aanmelden bij de receptie van Hagedonk, tel. (076)541 31 51 voor woensdag 5 februari. Dinsdag 11 februari’t Houwke: Ontbijt Om 9.30 uur kun je aanschuiven voor een heerlijk ontbijt. Kosten € 3,-. Opgeven tot en met donderdag 6 februari.Centrum ’t Houwke, Grote Houw 227, tel. (076) 587 29 24.Vrijdag 21 februariPrincenhof: Themamaaltijd Carnaval 17.30 uur. Zaal open 17.00 uur.Menu: kopje kerriesoep, varkensmedail-lons met rode kool en gebakken krieltjes en als dessert flensjes met ijs en sinaas-appelsaus. Kosten: € 12,50 (BredaPas € 10,00). Inschrijven woensdag 5 febru-ari vanaf 13.30 uur.

www.ladderensteigerkoning.nlBel 0165-561424

Vijfhuizenberg 121, Roosendaal

STEIGERKONINGLADDERS - TRAPPEN - ROLSTEIGERS

voor montage - demontageGEVELSTEIGER - RENOVATIESTEIGER

STUCADOORSTEIGER - HOOGWERKERSSTALEN STEIGERS - HANGBRUGGEN

HOOGWERKERS 20% TOT 40% KORTING

Website: www.carnavalspaleis.eu

OPENINGSUREN WEELDE (BE) Koningsstraat 29 Ma 12.00 tot 18.00 u Di t/m vrij 10.00 u tot 18.00 u Za + zondag van 10.00 u tot 17.00 u

OPENINGSUREN CHAAM (NL) Baarleseweg 37A

Ma 12.00 tot 18.00 u. Di t/m vrijdag 10.00 u tot 18.00 u Za + zondag van 10.00 u tot 17.00 u Vrijdag koopavond tot 21.00 u

HET CARNAVALSPALEIS VAN T & T1500 M2 CARNAVALSKLEDING EN ACCESSOIRESDuizenden pakken op voorraad in alle prijsklasses

VOOR KINDEREN - DAMES - HEREN - GROEPEN - MAATJE MEER Bezoek ook onze NIEUWE vestiging aan de Baarleseweg 37A in Chaam

Geopendv.a. 1 februari

www.voet-en-winkel.nlMargrietstraat 16, 5401 DH Uden, Tel: 0413-256734 Mgr. Nolensplein 8, 4812 JC Breda, Tel: 076-5214262

20-50%op alle schoenen met het salelabel!

KORTING

“WIJSHEID IS DE KRACHT

VAN SUCCES’’

Inschrijving noodzakelijk via www.jantouw.nl of neem contact opmet mevrouw Baas via 0165 - 56 30 77 of [email protected]

gratis introductielezing

PRAKTISCHE FILOSOFIE

Verander je manier van kijken en je zult het zien

Dinsdagavond 11 februari 2014 19.30 tot 21.30 uur

Locatie: PARROTIA, Emile van Loonpark, Roosendaal (ingang bibliotheek)

Page 10: Dbn 20140129

DOOR ADDO SPRANGERS

De zeskoppige RvC wordt geleid door voor-zitter Joost Gielen. De andere commissa-rissen zijn John Peek (commerciële zaken), Hubert Baardemans (voetbaltechnische zaken), Berry de Kort (financiële zaken), Joost van Mierlo (juridische zaken en sup-portersvertegenwoordiging) en Bernard Kin (aandeelhoudersvertegenwoordiging). De nieuwe samenstelling is het directe resultaat van de gebeurtenissen van de afgelopen weken, waarbij de toekomst van NAC veilig werd gesteld door een herstructureringsplan van de financiers en de gemeente Breda. Hierbij zetten de financiers de achtergestelde lening om in aandelen voor de club en werd een kapi-taalinjectie bewerkstelligd die NAC voor de toekomst behoudt.

GoedkeuringJoost Gielen, de nieuwe voorzitter van de RvC, was in de jaren ’90 gedurende zes jaar wethouder bij de gemeente Breda en beweegt zich tegenwoordig als zelfstandig consultant over de Chinese markt. Ook John Peek, die in het verleden een decen-nium lang de voorzittershamer bij NAC hanteerde, behoeft nauwelijks introductie. Samen met de nog te vormen commerciële denktank zal hij het voortouw nemen bij het verbeteren van de sponsorinkomsten, zodat de NAC huishouding weer structu-reel op orde kan komen. Ook voormalig NAC-speler Hubert Baardemans, tegen-woordig directeur bij Van Gansewinkel, is geen onbekende. De RvA is aangevuld door twee zetelhouders uit het voormalige

College van Aandeelhouders, Berry de Kort en Joost van Mierlo. Beide commissaris-sen behoeven eveneens weinig introductie richting de achterban, aangezien zij al eer-der als supportersvertegenwoordigers een belangrijke functie hadden in het vorige College van Aandeelhouders.

Deze bestuurlijke laag wordt zoals gezegd vervangen door een Commissie van Aan-deelhouders, bestaande uit de vier groot-ste aandeelhouders: Wim van Aalst (voor-zitter), Rob van Weelde (vice-voorzitter), Paul Burema (lid) en Cor van Rooij (lid). Laatstgenoemde zal zich richten op interne voetbalzaken en representatie van NAC. Bernard Kin vertegenwoordigt de aandeel-houders in de Raad van Commissarissen. Kin is reeds lang bij de financiers van NAC betrokken en was de laatste periode ook nog eens secretaris van het bestuur van de Stichting Financiers. Het aandelenplan en de herstructurering zijn nog in afwachting van de formele goedkeuring van de Stich-ting Cultuur en de KNVB.

VertrouwenAandeelhouder Rob van Weelde meldt veel vertrouwen te hebben in de nieuwe samenstelling: “Deze samenstelling is een goede mix van ervaring, netwerk, leef-tijd, kennis en bovenal is het herkenbare

Bredase gezicht van NAC wat ons betreft volledig terug.” Algemeen directeur Justin Goetzee ziet dus de toevoeging ‘a.i.’ voor zijn naam verdwijnen. Goetzee: “Uiteraard ben ik blij dat mijn aanstelling nu officieel is bekrachtigd. Er is de afgelopen weken flink doorgepakt om de nieuwe bestuur-lijke lagen van NAC zo snel mogelijk op te bouwen. Ik hoop dat dit de organisatie de nodige rust geeft, zodat we in alle ver-trouwen kunnen bouwen aan een gezonde betaald voetbalorganisatie.”

PAGINA 10

‘Er is de afgelopen weken flink doorgepakt’

NAC presenteert nieuw bestuur‘Bredase gezicht van club is vol ledig terug’

Met een nieuwe leiding aan het bewind verwacht NAC te kunnen bouwen aan een financieel gezonde organisatie. In sportief opzicht zijn ook nog wel wat stappen te zetten. Ondanks een fraai doelpunt van Joey Suk verloor NAC zaterdag haar thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle met 1-2. FOTO WWW.HETFOTOBEDRIJF.NL

BREDA - Alle poppetjes zijn geplaatst, NAC heeft weer een duidelijke leiding. Donderdag vond de presentatie van de nieuwe topstructuur bij de Bredase betaald voetbalclub plaats. Die bestaat uit een Commissie van Aandeel-houders (CvA), waarin de vier grootste aandeelhouders plaatsnemen. Justin Goetzee is definitief tot algemeen directeur benoemd. Samen met de nieuwe technisch directeur Graeme Rutjes vormt hij de gecombineerde verga-dering met de Raad van Commissarissen (RvC) in een zogeheten ‘one tier board’.

ETTEN-LEUR - Het evenement Van Gogh Leeft vindt dit jaar plaats van 17 t/m 25 mei. Ook deze keer valt het eve-nement weer samen met het Van Gogh Jazzfestival, het Scoopkrijten, de Meulemart en een Koopzondag. De or-ganisatie is in handen van de Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur.

Hoofdonderdeel van Van Gogh Leeft (met jaarlijks tussen de 7.000 en 10.000 bezoekers) is de Kunstroute Etten-Leur. Aan-melden voor deelname is vanaf nu mogelijk. De absolute slui-tingsdag voor inschrijvingen is 22 februari. De organisatie is op zoek naar deelnemers uit heel het land en uit Belgie.

Zij zullen worden verdeeld over ca. 25 locaties. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk diversiteit in de Kunstroute aan te brengen. Er is ruimte voor tekeningen, schilderijen, foto’s, ke-ramiek, sculpturen, lichtkunst, ikebana, installaties, videokunst etc. Vernieuwend werk verdient de voorkeur. Een link naar ‘Van Gogh als inspiratiebron’ is een pre.Het aanvraagformulier voor deelname aan de Kunstroute Van Gogh Leeft is te downloaden van de website www.vincent-vangoghinetten.nl, maar is ook aan te vragen bij de voorzitter van de werkgroep Kunstroute Ger Gobbens: [email protected]. Voor algemene vragen over het evene-ment Van Gogh Leeft, kunt u zich wenden tot Pierre van Damme, [email protected]

Aanmelden Kunstroute Van Gogh LeeftEvenement van 17 t /m 25 mei

PRINSENBEEK - Op zaterdag 18 janu-ari vonden in Tilburg de regiokampi-oenschappen verplichte oefenstof voor turnen heren plaats. De Samen-sprong Prinsenbeek nam hier deel met maar liefst 12 jongens. Zij wisten uiteindelijk zes medailles mee naar huis te nemen.

De ochtend begon vroeg op deze zaterdag. Om 08.00 uur stonden alle jongens paraat in hun turnpak in het T-kwadraat. In de eerste ronde was het de beurt aan de jongens die uitkomen in de categorie Benjamin en Instap. Benjamin zijn de jong-ste turners, dit zijn kinderen van 6 en 7 jaar oud. De instap is een leeftijdscategorie hoger, deze jongens zijn 8 en 9 jaar oud. De Samensprong had dit jaar een flinke delegatie, vier benjaminnen en zeven in-stappers. Hiermee had de Samensprong de grootste groep turners op de vloer staan. Voor veel van deze jongens was dit pas hun eerste echte wedstrijd, ze waren dan ook al-lemaal behoorlijk zenuwachtig. Maar dit beïnvloedde de prestaties niet. Ze turnde allen boven verwachting goed en lieten zien wat ze konden. Bas Wijnsma (instap) haalde de grootste buit binnen, vier medailles. Hij behaalde op de toestellen vloer, sprong en brug de gouden medaille en op rekstok de zilveren. Ook Dylan Schuurbiers (benja-min) haalde medailles, twee bronzen op de toestellen vloer en ringen. Ondanks dat de andere jongens geen medailles wisten te bemachtigen turnde ze voortreffelijk. Lucas van den Eijnden, Ward Steffens en Clive Huijbrechts (allen

benjamin) turnen pas korte tijd bij de Sa-mensprong. Wat ook geldt voor Matthias Wallenburg, Benjamin Stulemijer, Maar-ten Joosen, Sander Slingerland, Robbie Graaskamp en Loek Steffens. Sinds dit seizoen vormen zij de opleidingsgroep en de toekomst van het herenturnen binnen de Samensprong. Onder leiding van hoofdtrainer Jochem Verschuren en assistenten Niek Vloedgra-ven en Mark Thijs, worden zij opgeleid om straks deel uit te maken van de wedstrijd-groep. Het is veelbelovend dat ze op deze leeftijd al zulke prestaties neer kunnen zetten in de 2e divisie. Wie ook deel uit maakt van deze opleidingsgroep is Jasper Joosen, hij nam niet deel aan de wedstrijd maar we zullen ongetwijfeld nog van hem gaan horen.In de tweede wedstrijd ronde was het de beurt aan pupil Luka Kuijper. Luka turnt in de 3e divisie. Het afgelopen jaar heeft Luka een behoor-lijke verbetering doorgemaakt. Dit komt door zijn talent en met name zijn motivatie. Dit pakte uit in een prima wedstrijd, het was niet voldoende voor een medaille maar dit maakt de prestatie er niet minder om. De jongens en trainers mogen terugkijken op een goede wedstrijd wat veel belovend is voor de toekomst. Ze kunnen dan ook niet meer dan tevreden zijn met de geleverde prestaties. Over twee weken gaan een aantal van deze jongens deelnemen aan de kwalifica-ties voor de Nederlandse Kampioenschap-pen. We zullen dan ook ongetwijfeld nog meer gaan horen van deze toppers.

De Samensprong scoort op regiokampioenschappen

Regiokampioenschappen turnen heren

BREDA - Op 19 januari was ronde 3 van de Nationale Zwemcompetitie.

Hieronymus 1 “nam” de bus om naar Terneuzen te gaan om hun wedstrijd te zwemmen in zwembad de Vliegende Vaart tegen thuisvereniging de Schelde en de Warande. Hieronymus 2 ontving in zwem-bad de Stok in Roosendaal De Krabben, de Wildert, Den Doorn en SBC2000.Bram van Ginneken kwam aan de start bij de wedstrijd in Roosendaal. Hij zwom de

100m vrij in een mooie pr.Eva van Ginneken startte op de wedstrijd in Terneuzen. Ze zwom 3 afstanden en had daarmee een fors zwemprogramma. Ze zwom 100m vrije slag, 200m rugslag en 200m schoolslag. Op de eerste 2 afstan-den werd ze 3de en op de schoolslag 2de op beide 200m nummers verbeterde ze haar persoonlijk record bovendien.De complete uitslag ga naar www.zpv-hieronymus.com voor info kijk ook op facebook @zpvhieronymus.

Hieronymus blijft in top zwemcompetitie

Winnaars Kerstpuzzel 2013Onderstaande personen hebben een dinerbon t.w.v. € 50,00 gewonnen met de Monsterkruiswoordpuzzel.

Hotel Zeeland: H. de Vos uit Stavenisse’t Klok’uus: Ineke van der Linden uit KapelleHuis den Deijl: J. Herijgers uit ZundertLo Stivale: Fam. de Rooij uit St. WillebrordBelhamel: Fam. Ettema uit Zevenbergen3 Musketiers: Mevr. Robertson uit Klundert’t Spuihuis: A. de Been uit HoogerheideDe Tijd: Fam. J.L. Allen uit Etten-LeurGreen White: A. Willemse uit VrouwenpolderDe Tuin: A.T.J. Gieben uit WouwDe Rithse Hoeve: Alice Sips uit BavelCaruso: Mevr. Beljaars uit Hoeven De winnaars zijn inmiddels op de hoogte gebrachten hebben hun dinerbon ontvangen.

Page 11: Dbn 20140129

in beeldEditie Breda

DOOR MONIQUE JANSEN

Vanaf dit jaar gaat de maximale hypotheekrenteaftrek voor huishoudens met de hoogste inkomens een half procentje omlaag. Het maximale belastingtarief waartegen de rente kan worden afgetrokken komt zo op 51,5 procent in plaats van 52 procent.

Belastingvrije schenkingenSchenkingen kunnen dit jaar makkelijker worden ingezet voor de aankoop van een eigen huis, de afl os-sing van de hypotheek of de restschuld na verkoop van een woning. Iedereen kan tot 1 januari 2015 een belastingvrije schenking doen van 100.000 euro. In het verleden mocht alleen een ouder aan een kind tussen de 18 en 40 jaar een dergelijke gift doen, maar

dit jaar kan bijvoorbeeld ook een grootouder een kleinkind helpen. Ook hoeven schenker en ontvanger geen familie meer van elkaar te zijn.

Afl ossenSinds 2013 geldt de hypotheekrenteaftrek alleen nog voor lineaire en annuïteitenhypotheken. Dat betekent dat de koper elke maand een deel van zijn of haar schuld afl ost aan rente en afl ossing. Deze maatregel is alleen van toepassing op nieuwe hypotheken. Hui-zenbezitters die al een (gedeeltelijke) afl ossingvrije hypotheek hebben, kunnen wel dertig jaar gebruik maken van de renteaftrek. In 2009 verhoogde de overheid de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van 265.000 euro naar 350.000 euro. Dat wordt in stappen teruggebracht. Tot 1 juli 2014 is de NHG van toepas-

sing op woningen tot 290.000 euro. Daarna geldt weer het bedrag van 265.000 euro. Starters waarvan de verwachting is dat het inkomen stijgt, mogen sinds vorig jaar een hogere hypotheek aangaan.

RestschuldleningWie een huis met verlies verkoopt kan de rente en kosten van een restschuldlening gedurende tien jaar van de belasting aftrekken. Dit betreft een tijdelijke maatregel voor restschulden die tussen 2012 en 2017 ontstaan. Vanaf dit jaar kunnen huizenbezitters bij de verkoop van hun huis een restschuld meefi nancieren in een nieuwe hypotheek met de Nationale Hypo-theek Garantie. Deze regel is bedoeld voor mensen die een restschuld overhouden na de verkoop van een woning waar de NHG op rust.

Belastingvrije schenking voor aankoop woning van 100.000 euro mogelijk

De hypotheekregels voor 2014 op een rijtje

Vanaf dit jaar zijn de hypotheekregels licht gewijzigd. In 2014

is het mogelijk om een hypotheek af te sluiten tot 104 procent

van de waarde van de woning. Dat is inclusief twee procent

overdrachtsbelasting. Een hypotheek van 106 procent blijft

mogelijk bij energiebesparende investeringen in de woning,

zoals zonneboilers en energiezuinige kozijnen. Starters krij-

gen te maken met betere hypotheekvoorwaarden. Ook wordt

het gunstig om een belastingvrije schenking te doen voor de

aankoop van een woning.

“Starters krijgen te maken met betere hypotheekvoorwaarden.”

Page 12: Dbn 20140129

VERKOOP!Bouverijen fase 2

NIEUW IN

Bouverijen, dé nieuwbouwwijk in Teteringen, is een groot succes! Fase 1 is zo goed als uitverkocht en de bouw is gestart.

Ook in fase 2 worden prachtige woningen gerealiseerd! Hoek- en rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen (met en zonder garage) en vrijstaande woningen.

Kom naar de informatie- en verkoopavond op:

dinsdag 25 februariWelkom van 17.00 - 19.00 uur inDe Mandt in Teteringen.

NIEUW: type Thorn

NIEUW: type Weesp

NIEUW: type Oudeschans

Het verkoopteam

Kijk voor alle woningtypen op: www.bouverijen-teteringen.nl

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Bouw Bouverijen gestart!Op 22 januari 2014 sloeg wethouder Alfred Arbouw de officiële eerste paal van

Bouverijen, de nieuwe woonwijk in Teteringen. Het was een groot feest compleet

met confetti, muziek en een ware ganzenfanfare! Reden voor een feest was er dan

ook zeker, maar liefst 25 van de 27 woningen uit fase 1 die nu gebouwd worden,

zijn al verkocht. En dat is bijzonder voor deze tijd. Er is dan ook direct gestart met

de verkoop van fase 2.

Nederlandse Bouw Unie uit Etten-Leur is ontwikkelaar en bouwer van het eer-ste deel van de woonwijk (Bouverijen Noord-Oost). Dit deel bestaat uit circa 70 woningen. Het leuke van Bouverijen is, dat er in het plan veel verschillende wo-ningtypes worden gerealiseerd. Diverse twee-onder-een-kapwoningen in verschil-lende vormen en afmetingen, ruime rijwoningen en op een aantal prominente plaatsen vrijstaande herenhuizen. Een aantal woningen biedt ook het comfort van gelijkvloers wonen en slapen. De architectuur benadrukt de individuele woning. Door toepassing van verschillende kapvormen, steenkleuren en gevelindelingen verschilt nagenoeg iedere woning van de woning ernaast. Er valt voor belangstel-lenden dan ook veel te kiezen. De woningen zijn compleet uitgerust. Zo wordt er gebruik gemaakt van degelijke materialen, een luxe keuken voorzien van Siemens inbouwapparatuur en fraai sanitair en tegelwerk.

Informatieavond dinsdag 25 februari

Dinsdag 25 februari is er een informatie- en verkoopavond. Deze vindt plaats van 17.00 - 19.00 uur in De Mandt, Kriekenstraat 43 te Teteringen. Iedereen is van harte welkom.

Page 13: Dbn 20140129

KopenStartersleningAls u voor het eerst een huis koopt, kunt u in som-mige gevallen een extra lening krijgen bovenop uw hypotheek. Deze starterslening overbrugt het verschil tussen de kosten van uw woning en het bedrag dat u bij uw bank maximaal kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Onge-veer tweehonderd gemeenten in Nederland verstrek-ken deze lening, in samenwerking met het Stimule-ringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Op de website van het SVn staat de lijst van alle deelnemende gemeenten. Zij bepalen zelf aan welke voorwaarden u moet voldoen. De hoogte van de starterslening hangt af van uw inkomen, eigen vermogen en de voorwaarden van uw gemeente.

De starterslening heeft een rentevaste periode van vijftien jaar. De eerste drie jaar daarvan betaalt u geen rente en afl ossing. Als daarna uw inkomen genoeg is gestegen, gaat u rente en afl ossing beta-len. Is dat niet het geval, dan kunt u een hertoetsing aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij uw inkomen. Huizenbezitters kunnen de rente van een starterslening ook onder de nieuwe hypotheek-regels van de belasting blijven aftrekken. Vroeger konden starters ook koopsubsidie, een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten, aanvragen als ze een huis kochten, maar deze regeling bestaat niet meer.

Meer informatie staat op de website van het Stimule-ringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn): www.svn.nl

NHGMet de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) krijgt u korting op uw hypotheekrente. De NHG is een garantie op hypotheken tot 290.000 euro. Met de NHG leent u veilig. Is bij (gedwongen) verkoop van uw woning de opbrengst onvoldoende om uw hypo-theek af te lossen? Dan neemt de NHG de restschuld van u over. Uw hypotheekadviseur of bank kan zien of u in aanmerking komt voor de NHG. Deze garantie helpt u ook als u de hypotheek niet meer kunt betalen, bijvoorbeeld als u arbeidsonge-schikt raakt, gaat scheiden of als uw partner overlijdt. Misschien moet u uw woning hierdoor gedwongen verkopen. Levert de verkoop te weinig op om de hypotheekschuld af te lossen, dan betaalt de Stich-ting Waarborgfonds Eigen Woningen, als u NHG heeft, uw restschuld aan de geldverstrekker. Als u

aan de voorwaarden van de garantie voldoet, hoeft u deze restschuld niet terug te betalen. U moet er wel aan meewerken om de schuld zo laag mogelijk te houden.

Meer informatie is te vinden op de website van de Nationale Hypotheek Garantie: www.nhg.nl

HurenHuurtoeslagU kunt huurtoeslag (vroeger huursubsidie genaamd) aanvragen als uw huur in verhouding tot uw in-komen hoog is. Het maakt daarbij niet uit of u een woning huurt van een woningcorporatie of particu-lier. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag hangt af van de hoogte van uw huur en van uw inkomen. Uw huur moet lager zijn dan 699,48 euro per maand. Als u jonger bent dan 23, ligt de grens op 389,05 euro per maand. Dit zijn de bedragen voor 2014. Ook wordt gekeken naar de hoogte van uw inkomen en vermogen (spaargeld en beleggingen). Op de web-site van de Belastingdienst vindt u de voorwaarden. Op deze website kunt u ook een proefberekening maken om de hoogte van uw huurtoeslag te bepalen.U krijgt minder huurtoeslag als de huur hoger is dan 389,05 euro. Hoe hoger uw huur, hoe meer u naar verhouding zelf moet betalen. Dit is bedoeld om kos-ten te besparen en scheefwonen tegen te gaan. Het moet mensen die in verhouding tot hun inkomen te duur wonen, prikkelen om een goedkopere woning te kiezen.

Meer informatie over huurtoeslag is te vinden op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Uw huis (nog) groenerDoor duurzaam te bouwen en verbouwen daalt de uitstoot van broeikasgassen, worden materialen her-gebruikt en minder (schaarse) grondstoffen gebruikt. De overheid stimuleert burgers, bouwbedrijfsleven en gemeenten aandacht te besteden aan duurzaam-heid en ondersteunt dit onder andere met subsidies voor duurzame energie, bijvoorbeeld voor zonnepa-nelen.

LeningVoor sommige maatregelen krijgt u subsidie, be-lastingvoordeel of kunt u sinds begin dit jaar een goedkope lening afsluiten. U kunt deze lening, voor bijvoorbeeld dak-, gevel- en vloerisolatie, HR++ glas (hoogrendementsglas) en zonnepanelen aanvragen bij het Nationaal Energiebesparingsfonds. U kunt een lening met lagere rente aanvragen voor bedragen van 2.500 tot 25.000 euro. De looptijd is 7 of 10 jaar, afhankelijk van de hoogte van de lening.

Meer informatie over het Nationaal Energiebespa-ringsfonds is te vinden via de website van de rijks-overheid: www.rijksoverheid.nl

De website www.energiesubsidiewijzer.nl biedt een overzicht van alle subsidies, leningen en andere regelingen voor woningeigenaren die energie willen besparen.

Meer informatieKijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl

*Bron: rijksoverheid.nl

Voor kopen, huren en verbouwen bestaan verschillende voordeelregelingen

Wonen met subsidieAls u een huis wilt kopen of huren

let dan op welke mogelijkheden er

zijn voor subsidie. En ook als u uw

woning (nog) energiezuiniger wilt

maken, zijn er regelingen waar-

mee u uw voordeel kunt doen.

- 0 3 N I E U W B O U W I N B E E L D 2 0 1 4 -

Page 14: Dbn 20140129

14 NIEUWE STUDENTENSTUDIO’S INDE BOSCHSTRAAT - DUIVELSHOEK TE BREDA

Grenssteen 33 4815 PP BredaT (076) 521 85 44F (076) 514 32 02E [email protected] www.gebr-backx.nl

Superlokatie voor studentenstudio’s: op loopafstand van de onderwijsin-stellingen, centraal station, Valkenberg en het centrum van Breda.

Deze in aanbouw zijnde studio’s worden voor verhuur gebouwd door bouwbedrijf Gebr. Backx BV te Breda. De oplevering zal medio april 2014 plaatsvinden.

GEBR. BACKX B.V.A A N N E M E R S B E D R I J F

Bouw uw eigen unieke woningwww.danilith.com

Munnikenheiweg 43, 4879 NE Etten-Leur Tel.: (076) 5015114 / Fax: (076) 5014355 E-mail: [email protected]

GALDERSEWEG 94 - 4855 AJ GALDER - NEDERLAND WWW.SMIDJE.NL

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE

Bezoek onze nieuwe showroom

Plaatsnaam Naam Project Soort woning Prijs vanaf Projectontwikkelaar/aannemer Verkopende Makelaar Telefoon Galder

Ballemanseweg 8 bouwkavels v.a. € 265.000- v.o.n. Ruimte voor Ruimte Van Hassel Makelaars o.g. 076-5975900

Dongen Biezonder Biezen van starterswoning tot vrijstaande woning € 239.000,- Aan de Stegge Projectontwikkeling Van den Bosch Makelaars 0165-560602

Made 17 woningen 2- kap en vrijstaand € 339.000- Aan de Stegge Ontwikkeling Made Daniels Stokvis Makelaardij 0165-560602

Made in Holland Biemans Made Makelaardij

Breda De Boschstraat- 14 Studentenstudio’s Huurprijs: nnb Gebr. Bakx nnb

Breda Bouverijen hoek en rijwoningen/ va € 235.000 Bart Kimenai 06-20426067

twee-onder-één kap woningen/ Patricia van de Wijer 06-20959290

vrijstaand Pascal de Wit 06-10559898

Etten-Leur Zeepziederstraat twee-onder-één-kapwoning/ Heijblom Makelaardij 076-5041500

levensloopbestendige Roga makelaars 076-5148656

twee-onder-één-kap woning

Etten-Leur Schoenmakershof 10 hofwoningen va € 309.000,-- v.o.n. Heijblom Makelaardij 076-5041500

Etten-Leur Vijfhoven 1 vrijstaand geschakelde woning, va € 289.000,-- v.o.n. Heijblom Makelaardij 076-5041500

4 twee-onder-één-kapwoningen

Etten-Leur Schipperstraat twee-onder-één-kapwoning Heijblom Makelaardij 076-5041500

Etten-Leur Lange Brugstraat 4 ruime halfvrijstaande woningen va € 325.000,-- v.o.n. Heijblom Makelaardij 076-5041500

Etten-Leur Kasteellaan Vrijstaande woning va € 307.500,-- v.o.n./ Heijblom Makelaardij 076-5041500

twee-onder-één-kapwoning va € 270.000 v.o.n.

Etten-Leur In ’t Park eengezinswoningen va € 172.000,-- v.o.n. / Heijblom Makelaardij 076-5041500

twee-onder-één-kapwoningen va € 280.000,-- v.o.n.

Nieuwbouwprojecten

Page 15: Dbn 20140129

Integraal Parapsychologisch Adviesbureau (I.P.A.)Breda Businesspark, Lijndonk 4 / 103, 4825 BG Breda - 076-5963933 / 06-51664859

www.paranormaalpraktijk.nl / www.parapsycholoog.com IPA Breda Facebook - Email: [email protected]

KIJKEN NAAR JEZELF?Spiritueel/psychologische coaching

076-5963933 / 06-51664859

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stillerte maken, slijpen wij de rails.Daarom rijdt in de nacht van 12 op 13 februari ophet traject Breda - Lage Zwaluwe een slijptrein.Woont u in Breda of Prinsenbeek in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van hetslijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/vernieuwing

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdelingPubliekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdenskantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

foto

: Pet

er H

onig

0.39v van 0.75

0.99v van 1.85

46%goedkoper

48%goedkoper

3.99

79.99

1.69v van 1.99 1.25

v van 1.29

1.39v van 1.49

1.19v van 1.29

15%goedkoper

29.99

INHOUD: 3 L

4.99

HOOGTE: 17 CM

ALLE SMAKEN

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 29-01-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 29-01-2014 t/m dinsdag 04-02-2014.

Broccoli 500 g

Minneola1 kg

Vanaf zaterdag 01-02-2014

PRIJS-VERLAGINGEN

Koffi epads36 stuks.

Snel-kookrijst1 kg.

Spek-knabbels100 g.

Midi-gevulde of appelkoeken12 stuks.

Met geïntegreerde koffi emolen.

Koffi ezet-apparaat

Friteuse

Partylampje

BLIJVEND

VERLAAGD

Friteuse

DecolampjeWit, blauw, rood of groen.

Kruisvoort 70, tegenover de IKEA, naast Grando. Tel. 076-54 26 234 Gratis parkeren www.vloerhetzelf.nl *kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Breda. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Laminaat Extra lange en brede landhuisdelen220 cm lang, 24 cm breed, 8 mm dik, 4x v-groef,one click to go systeem, leverbaar in 6 kleuren, voor intensief woongebruik, van 34,95

18,95 m2

PVC Easy click systeemop MDF-drager, eenvoudig zelf te leggen, in 6 kleuren, van 37,95

24,95 m2

OP=OP GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! UIT VOORRAAD LEVERBAAR

BEZOEK ONZENIEUWE WINKEL!

Lamel parket Extra rustiek eiken landhuisdelen19 cm breed, 15 mm dik, 4 mm massief eiken toplaag, in wit of naturel geolied

29,95 m2

ELKE ZONDAG GEOPEND 11.00 - 17.00 UUR

Bungalowpark Libra OmmenNOG ENIGE BUNGALOWS te huur in de vakantieperiode

€ 375,- p.w. all in Zwembaden en recreatieteam aanwezig

April - September - Oktober € 175,- p.w. all in

Folders: 0529-457224

Page 16: Dbn 20140129

PAGINA 16

Meer informatie: www.modelbouwshow.nl.

GOES - Modelspoor staat dit jaar centraal tijdens de Modelbouwshow in de Zeelandhallen in Goes. Het evenement vindt op zaterdag 22 en zondag 23 februari plaats.

Jan van ‘t Veen van de organisatie kijkt uit naar de komende editie van de Model-bouwshow. “Het wordt een hele leuke dit keer. Er zijn veel vertrouwde elementen, maar ook nieuwe dingen”, zegt hij. Zeker is dat modelspoor dit jaar centraal staat waar dat vorig jaar nog racebanen waren. ‘De mooiste modelspoorbanen van Ne-derland en nog nooit eerder vertoonde modelbanen zijn te zien’, beloofde de orga-nisatie eerder in een aankondiging voor de komende aflevering. De landelijke mo-delspoorvereniging M-Track Groep Nederland is sowieso aanwezig. Zij viert haar 25-jarig bestaan in de Zeelandhallen. De groep heeft ongeveer 100 leden en behoort daarmee tot de grootste modelbouwverenigingen van Nederland. Naast vertrouwde deelnemers en handelaren op het gebied van de modelbouw komen er dit jaar veel nieuwelingen naar Goes. Zo zijn er voor het eerst zendschepen te zien die vroeger ra-dio-uitzendingen verzorgden en staat er een wielerpeloton opgesteld dat bestaat uit een reclamekaravaan, een politie-escorte, 200 wielrenners, zes ploegleiderswagens en zestien volgauto’s. Net als voorgaande jaren is de derde hal gereserveerd voor De Bouwsteen, de officiële en grootste Lego-club van Nederland met ruim 800 leden.

Modelbouwshow is weer in aantocht

Op 22 en 23 februari

Op de Modelbouwshow zijn treinen, auto’s, boten en nog veel meer te zien. ARCHIEFFOTO

-ADVERTORIAL-

De volgende mensen hebben WK-kaartjes gewonnen: Johan van Hassel uit Zundert, familie Jansen uit Ossendrecht, John van Wensen uit Klundert, Paul Koenraadt uit Wouw, William van Peer uit St. Willebrord, Jack Schinkel uit Oost-Souburg, Marijn Frijters uit Breda, Ann Fiers uit Goes, A Baremans uit Etten-Leur, André Helmons uit Oud-Gastel, Olav Baltussen uit Bergen op Zoom, Frans Havermans uit Oud Vossemeer.De winnaars zijn op de hoogte gesteld per e-mail en hebben hun prijs ontvangen per post.

Winnaars WK-actie bekendDe winnaars van de WK actie van de Bode zijn bekend. Lezers maakten kans op kaarten voor het WK Cyclocross in Hoogerheide op 1 en 2 febru-ari. De actie heeft in totaal twaalf winnaars opgeleverd.DOOR ADDO SPRANGERS

Eigenlijk zou hij afgelopen zaterdag in het Rat Verlegh Stadion - voorafgaand aan de wedstrijd tegen PEC Zwolle - zijn gehul-digd voor de 250ste officiële wedstrijd die hij onlangs in het shirt van NAC speelde. Van dat voornemen werd afgezien. Er be-stond de vrees dat de supporters van NAC wel eens in twee kampen zouden kunnen uiteenvallen: zij die de clubicoon gepaste eer zouden bewijzen én zij die Lurling een alternatief bedankje in de vorm van fluit-concerten en/of spreekkoren zouden voor-schotelen. Achteraf gezien had het eerbe-toon aan Lurling misschien ‘gewoon’ door kunnen gaan. Aan het einde van het met 1-2 verloren duel tegen PEC Zwolle name-lijk staken Vak G en de B-Side hun ‘Teun’ nog eenmaal een hart onder de riem door luidkeels zijn naam te scanderen.

NAC MuseumHet moet de kleine Bosschenaar deugd hebben gedaan. Met 250 duels voor NAC op zijn naam is hij in Breda opgenomen in

de ‘galerij der groten’, een plaats in het NAC Museum die slechts voor weinigen is weggelegd. Een wapenfeit ook waar Lurling meer dan trots op is, en terecht. Het maakt het extra jammer dat bij zijn af-scheid in Breda niet grootser kon worden uitgepakt. Nu blijft toch ook een beetje het beeld hangen van het stampvoetende jongetje dat zijn zin niet kreeg en daarom boos de deur achter zich terugtrok. Gede-gradeerd worden tot tribuneklant en ook nog te horen krijgen dat je contract niet opnieuw wordt verlengd, het bleek te veel van het goede voor de trotse Anthony Lur-ling, die in goeden doen als speler voor elke club nog wel iets kan betekenen. NAC had hem dan ook graag het seizoen in Breda zien afmaken, zo maakte tech-nisch directeur Graeme Rutjes duidelijk. Hoe graag? Daarover valt te redetwisten. De overgang naar SC Heerenveen was in ieder geval snel beklonken.

PubliekslievelingAls huurling van Feyenoord speelde Lur-ling in het seizoen 2005-2006 al heel even

voor NAC. Met wisselend succes, dat wel. Tegen de zin ook van een deel van de Bred-ase aanhang die het niet zo had op de ‘Fey-enoorder’ Lurling en dat onderstreepte met niet al te liefkozende uitingen in woord en gebaar. Lurling vertrok vervolgens naar het Duitse FC Köln, dat hem alweer snel ver-huurde aan FC Den Bosch. Daar, bij de club waar hij ooit begon en veel furore maakte - met transfers naar respectievelijk SC Hee-renveen en Feyenoord als resultaat - zette hij zijn loopbaan weer op de rails. Voor NAC reden om hem in de aanloop naar het seizoen 2007-2008 opnieuw naar Breda te halen. In zijn tweede periode bij NAC liet Lurling zien van grote waarde te zijn voor NAC en werd hij een echte publiekslieve-ling. Na een wervelende eenmansshow in de laatste thuiswedstrijd van vorig seizoen tegen Roda JC werd hij door de fans van NAC zelfs gebombardeerd tot ‘Messi van Breda’. Nog geen jaar later blijkt zelfs die status weinig garanties te bieden. Niet op een vaste plaats in de basiself en ook niet op een nieuw contract. Ook in Breda is nie-mand groter dan de club zelf.

Aftocht via de achterdeur‘Messi van Breda’ verkast naar Fr iesland

Anthony Lurling verruilt het geelzwarte shirt van NAC voor dat van SC Heerenveen. FOTO WWW.HETFOTOBEDRIJF.NL

BREDA - Een aftocht via de achterdeur. Zo mag het vertrek van Anthony Lurling naar SC Heerenveen wel worden genoemd. De in korte tijd ontstane breuk met NAC viel niet meer te lijmen. In Heerenveen hoopt de 36-jarige Lur-ling nog één keer te vlammen.

BREDA - Angelique (13) uit Breda had een wens met wel een heel stoer karakter. Make-A-Wish zou Make-A-Wish niet zijn als niet alles op alles werd gezet om deze unieke wens in vervulling te laten gaan. Afgelopen week was het zo ver…

De 13 jarige Angelique zit al in spanning ’s ochtends te wachten! Dit is namelijk haar wensdag maar wat gaat er die dag alle-maal gebeuren? Dat is natuurlijk de grote verrassing! Het taxibusje brengt Angelique met haar ouders en twee broertjes naar een natuurgebied in de buurt van Vlaar-dingen.Bij aankomst lijkt wel of er wolven lopen in het bos. Dat kan toch niet? Marco die hen opvangt, stelt iedereen snel gerust: het zijn geen wolven maar Alaska Malamu-tes, Siberische Husky’s en (witte) Samo-

jeden. Een aantal van deze honden lijken sprekend op wolven maar zijn veel toe-gankelijker en dat blijkt wel want Angeli-que en haar broertjes kunnen ze gewoon aaien! Wat fijn. Hebben Angelique en haar broertjes zin om mee te rijden? Angelique aarzelt geen moment: natuurlijk wil ze mee en na enige twijfel gaan ook haar broertjes mee op de sledekarren.

GebrulBij terugkomst na deze avontuurlijke rit, klinkt er plots het gebrul. Toch wolven of een beer? Nee, het zijn vier zware moto-ren, waarvan één met zijspan, komen het terrein opgereden. De motorrijders heb-ben honger en vragen of er een restaurant in de buurt is. Da’s toevallig want Angeli-que en haar familie gaan net lunchen. De motormannen vragen of ze mee kunnen rijden. Dat vindt Angelique prima want

motoren vindt ze super! Na de lunch mag Angelique met een stoere helm op meerij-den in de zijspan. Duim omhoog en rijden maar! Maar waar gaat de rit nu naar toe?

Als echte sterrenDordrecht is de volgende stop en wel bij Sterrenwacht Mercurius. Frans van de Sterrenwacht ontvangt de kinderen als echte sterren en vertelt met een boeiende presentatie van alles over de sterren en planeten. Daarna kunnen de kinderen op een speelse en interactieve manier allerlei dingen beleven en ontdekken, zoals hoe zwaar het verschil is om een pak melk op te tillen op Mars of bijvoorbeeld de zon? Na een dag vol verrassingen die afgeslo-ten wordt met een lekker diner is het tijd om naar huis te gaan. Thuisgekomen roept Angelique uitgelaten: “dit is echt de leuk-ste dag van mijn leven!”

Superstoere wensdag voor Bredase Angelique

BREDA - Nieuw in de Lutherse Kerk: ‘kleine concerten in de kerk’, elke 2e zaterdag van de maand.

De Lutherse Kerk in de Veemarktstraat heeft haar deuren geopend voor verschil-lende activiteiten. Eén daarvan is de reeks ‘kleine concerten in de kerk’. De eerste in deze reeks is zaterdag 8 februari om 16.00 uur.Het concept: kleine concerten of voorstel-lingen, met een mix van oude en nieuwe pop, poëzie, dans of dat wat er voor han-den is. We vragen geen entree, gaan met de pet rond. In de pauze en na afloop is er een drankje. Kleine concerten in de kerk wordt samen met Jaap den Hollander ge-organiseerd.Deze eerste keer in de reeks treden er twee Sing a Song Writers op. Voor de

pauze bent u welkom in de crypte; de oude keuken onder het patriciërshuis dat later kerk is geworden. Laat u daar verrassen door de mooie ruimte en het talent Joris Dee. Hij speelt gitaar en zingt. Dee’s stem-geluid is rauw en gepassioneerd. Hij laat kleine liedjes groot aankomen. Dee wordt begeleid op viool door Indra Salima Karto-dirdjo.Na de pauze is in de kerkzaal Deborah Ja-cobs te horen. Zij is veelzijdig, zingt poë-tisch en begeleidt zichzelf met akkoorden die soms uit de hemel lijken te komen. Zij speelt poëzie van voormalig stadsdichter Kees van Meel op muziek, oude popsongs en een enkele gospel.U bent van harte welkom, op zaterdag 8 fe-bruari om 16.00 uur, Lutherse Kerk, ingang Veemarktstraat 11. Entree: gratis, we gaan met de pet rond.

Kleine concerten in de kerk

BREDA - Op zaterdag 1 februari trai-nen onze kabouters weer op ons sportcomplex aan de Ruitersboslaan. Aanwezig 10.15 uur. Aanvang 10.30 uur.

Programma jeugdZaterdag 1 februariGroen Wit B1-SAB B1 11.30JEKA C5-SAB C2 11.30SAB E1-Raamsdonk E1 11.00Gilze E4-SAB E2 8.45

Programma seniorenZaterdag 1 februari

The Gunners 2-SAB 2 12.45SAB 3-Bavel 3 14.30

Programma seniorenZondag 2 februariSAB 1-Viola 1 14.30Voorwedstrijd: SAB kabouters-SAB kabou-ters 13.00Raamsdonk 2-SAB 2 12.00VCW 2-SAB 3 12.15SVW 2-SAB 4 10.00Achtmaal 4-SAB 5 10.00SAB VR1-Raamsdonk VR1 11.00Meer informatie over voetballen bij SAB is te verkrijgen via [email protected]

Programma sv SAB

Page 17: Dbn 20140129

UITGAAN

HUISHOUDBEURS nu te reserveren € 30,-Wij rijden dagelijks van 15 t/m 23 februari 2014

Bij ons gaat elke 4e persoon gratis mee met de bus!Voor info en boekingen neem contact met ons op!MUYS REIZEN RUCPHEN Tel: 0165-342351 [email protected]

DA

GTO

CH

TEN

BUS

REIZ

EN

HUISHOUDBEURS € 30,00

DAGREIS LONDEN € 52,50

SOLDAAT VAN ORANJE € 77,50

SCHALKE 04 REIZEN € 99,00€ 109,00

www.brabantexpres.nl

DE WISSELCafé-Restaurant-ZaalLAURENS en JOSINE OSSEBredaseweg 10, Zundert, tel. 076-5972542www.dewissel-zundert.nl

Maandmenu februari € 21,95Champignons du Chef

***Kop tomatensoep

***Gebakken zalmfilet

Garni***

Combinatie van roomijs en Crème Br lée

BUFFETTEN, OOK AAN HUIS!

VALENTIJNSAVOND:GRATIS aperitief

van het huis

Voor mooie dagtochten-meerdaagse reizen:

19 febr. 5 dagen Thuringerwoud Wintersfeer van 359,00 voor 299,00 Ahorn Berghotel in half pension. Erfurt, Weimar, Gotha20,21,22 febr. HUISHOUDBEURS incl. entree 33,00 9 mrt. Verrassingsreis in eigen land k+G, entrée, diner 59,5014 mrt. 3 dagen Parijs hotel L-O, NL gids bij rondrit 159,00 23 mrt. Verrassingsreis naar België k+G, entrée, diner 59,5028 mrt. 3 dagen Weg van Carnaval! 179,00 Hotel in noord Nederland obv half pension etc.Wij hebben diverse opstapplaatsen in Breda en omgeving! Zundert-Rijsbergen-Etten Leur-Ulvenhout-Breda-Prinsenbeek-Terheijden-Oosterhout-Rijen! En..bij ons kunt u sparen voor een gratis reisje!

Heerbaan 220 Breda 076-7112816

Kantoortijden:di. t/m vr. 10.00 - 16.00 uur

Het voorjaar komt eraan, tijd om weer naar buiten te gaan. In Noordwijk trakteer jij jezelf op een heerlijke energy boost te midden van strand, zee en duin. Je gaat inspannen, je gaat ontspannen en vooral heel erg genieten. Boek nu je energy boost. De aanbiedingen zijn geldig van 7 februari t/m 21 maart 2014.

Bekijk alle aanbiedingen op www.noordwijk.info

AANBIEDINGEN AL VANAF

€ 40,-

TRAKTEER JEZELF OP EENNOORDWIJKENERGY BOOST

www.muijs-scaldis.nl

- HUISHOUDBEURS, van 15 t/m 23 februari 2014 Gegarandeerd vertrek! € 32,-- p.p. incl. entree

- Schlagermuziekavond Hansi Hinterseer & Tiroler Echo, Arnhem, 2 maart 2014. v.a. € 79,-- p.p. incl. entree

- Beverwijkse Bazaar, 22 februari 2014. € 27,-- p.p. incl. entree

Roosendaalseweg 11, Sint WillebrordT: 0165-382851 – E: [email protected]

vanaf 3 t/m 12 jr € 5,00 vanaf 12 jr € 11,00

MODELBOUWSHOW.NL22 en 23 februari 2014 | 10.00 tot 18.00 uurtickets online te bestellen www.zeelandhallen.nl

BOUW JEWERELD 20

14

22e editie

FESTIJN MET LEGO BOUWSTENEN

Uw krant is bij uitgeverij De Bode in uitstekende handen

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Tel. 076 599 81 11 | www.internetbode.nl

Geef om kinderen.redeenkind.nlGiro

TaxidriverRij jij Roel(36, met MS) naar hetziekenhuis en praatje op de terugwegsamen na?

Page 18: Dbn 20140129

PAGINA 18

BREDAVocaal Ensemble Kleurrijk: Op zondag 2 februari treedt tussen 15.00 en 17.00 uur het vocaal ensemble Kleurrijk op in Grand Café de Koffiemolen, Pels Rijckenpark 1 in Breda.Rondleidingen Gilde de Baronie: Zaterdag 1 februari: Torenbeklimming Grote Kerk 13.00u (vanaf 12 jaar); Rondleiding Grote Kerk 14.00u; Stadswandeling 14.00u vanaf ingang Grote Kerk; Rondleiding Ginneken 14.00u vanaf bushalte Schoolakkerplein; Rond-leiding Princenhage 14.00u vanaf het Princenhaags Museum, Haagweg 334bis. Zondag 2 februari: Torenbeklimming Grote Kerk 15.00u (vanaf 12 jaar).Tijger in de Soep: (4-8 jaar) woensdag 5 februari om 14.00u bij poppentheater Mu-zipo, Grazendonkstraat 20, Breda, 076-5224875, [email protected]. Reserveren via www.muzipo.nlBingo: Maandag 3 februari organiseert Activiteiten ver. Breda West een geldbingo in Het Witte Schaap in Tuinzigt, 11 rondes en een super ronde, van 20.00 uur tot 22.30 uur.Militariabeurs: Zaterdag 1 februari van 9.30 tot 12.00u. in zaal Vianden, Viandenlaan 3-5 Breda. Volgende beurs is 8 maart.Indigo Brabant: Doe-Praatgroep (9-12 jaar), start 14 februari vrijdagmiddag 16.00-17.30u (10 wekelijkse bijeenkomsten) in Breda. Voor de ouders zijn er 2 ouderbijeenkomsten in Breda. Jongerengroep (12-17 jaar), start 3 april donderdagavond 19.00 tot 20.30 uur (8 wekelijkse bijeenkomsten) in Breda. Deelname is gratis voor inwoners van gemeenten die deze activiteit financieel onder-steunen. Meer informatie en aanmelding: Indigo Brabant, 088-0165202, [email protected], www.indigo.nl/brabantLezing: Wereldraad van Kerken op pelgrimstocht. Dinsdag 4 februari, Markuskerk, Hooghout 96. Aanvang 20.00 uur.Bingo: Donderdag 30 januari bingo in gemeenschapshuis de Vlieren. Aanvang 20.00 uur. Maria Lichtmis: Ritueel van de prille lente. Zondag 2 februari 14.00u Crypte Lutherse Kerk.Kledinginzameling: Op zaterdag 1 februari zamelt Doskonale weer gebruikte kleding en schoenen in. De kleding is bedoeld voor hergebruik in Polen, Roemenië, voormalige Oostbloklanden en Afrika. De kleding kan tussen 9.00 en 12.00 uur worden aangeboden bij garage van Campenhout aan de Dreef 83 te Princenhage. Wie de kleding onmogelijk zelf kan afleveren, kan vóór vrijdagavond 19.00 uur bellen naar Tanja v.d. Vorst, zodat de kleding op zaterdagmorgen aan huis opgehaald kan worden. Ophalen aan huis doen wij bij minimaal 2 zakken of dozen. Voor inlichtingen: 076-5229330.Kledingwinkel Leger des Heils: De kledingwinkel van het Leger des Heils is op zater-dag 1 februari weer extra geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Adres: Hendrik Berlagestraat 102, Breda. Meer info: tel. 076-5870942 of www.ldh-breda.nlJuryleden Grote Optocht gezocht: Een belangrijke en onmisbare taak met carnaval is de optocht jureren. De optochtcommissie zoekt nieuwe juryleden om de Grote Optocht van ’t Kielegat te jureren. Een jurylid houdt allereerst van carnaval, is integer, onafhanke-lijk en heeft gevoel voor carnavaleske verhoudingen. Het is bijzonder leuk om de optocht eens door een andere bril te bekijken. Als je interesse hebt kun je je aanmelden via [email protected] en muntenbeurs: Op zondag 2 februari zal de ruilbeurs van Vereniging voor verzamelaars van munten en postzegels “Baronie’82” plaatsvinden in wijkcentrum De Blaker, Graaf Hendrik III plein 128, Breda, van 9.30 tot 12.30 uur. De ruilbeurs is gratis toegankelijk. www.baronie82.comVespers met uitstelling van het Sacrament: Op de eerste zaterdagavond van de maand bidden we in de Michaelkerk, Hooghout 67 te Breda, samen de vespers. Zaterdag 1 februari om 19.00u is de eerstvolgende vespers.Tientjes inloopmiddag: Tientjes Breda nodigt buurtgenoten en andere belangstellen-den uit voor de inloopmiddag die elke donderdag wordt gehouden op de nieuwe loca-tie: het Rondeel, Kloosterlaan 14. Onder het genot van koffie of thee kunnen de gasten komen kletsen, een spelletje spelen of creatief bezig zijn (bijvoorbeeld handwerken en knutselen). De volgende inloopmiddag is op donderdag 30 januari, 13.00-16.00.3e Winterserie-wandeltocht: Wandelsportvereniging Wiego houdt zaterdag 1 febru-ari de derde van de vier tochten van de 42e Winterserie-wandeltochten. Iedereen kan meedoen (ook Nordic Walkingsporters). Start: Clubgebouw Schuttershof, Viandenlaan 7, Breda (wijk Ginneken). Afstanden: 5, 10, 15, 20, 25 en 40 km. Start 40 km van 9.00-10.00u; 25 km van 9.00-12.00u; 15 en 20 km van 9.00-13.00u; 5 en 10 km van 9.00-14.00u. Voor de wandelaars op de afstanden 25 en 40 km is er onderweg verzorging. Voor meer informatie: H. v.d. Bruggen, Amerongenstraat 130 te Breda (tel. 076-5657357; b.g.g. 06-36080869).Ganzenexcursie: Zondag 2 februari is er een excursie van de West Brabantse Vogel-werkgroep naar ganzengebieden wat verder van Breda, namelijk in de Biesbosch. De excursie wordt geleid door vogeldeskundige Piet van Iersel. Het vervoer is per auto om de ganzen zo weinig mogelijk te verstoren. Aanmelden bij Piet v. Iersel, tel. 076-5816382 of [email protected]. Verzamelen op het Schoolakkerplein (Ginneken) te Breda om 9.00 uur. Excursie duurt tot ong. 13.00 uur. Meenemen: laarzen of wandelschoenen, warme kleding, wat eten en drinken en, als u die heeft, verrekijker en vogelgids. www.westbrabantsevwg.nlImbokc stiltewandeling + Maria Lichtmis ritueel: Op zondag 2 februari wordt er in het kader van Maria Lichtmis een gezamenlijk programma aangeboden door Mirjam Bossink van Coachingspraktijk Spiegeling en de pastores van het Noorderlicht van de Protestante gemeente Breda, Berthe van Soest en Marlies Schulz. Stiltewandeling Im-bolc van 10.00-13.00 uur. Start 10.00 uur in Heeren van Oranje met kennismaking. Info en aanmelding: www.spiegeling.net. Maria Lichtmis ritueel van 14.00-15.30 uur in de crypte van de Lutherse Kerk. Info en aanmelding: www.noorderlichtbreda.nlIers Folkoptreden: Zondag 2 februari is er een mooi folkoptreden van The Banshee Bones in Bierreclame Museum, Haagweg 375, 4813 XC Breda, 076-5220975, aanvang 17.00 uur. Entree gratis.

TETERINGENDansen met dj Wim: Zaterdag 1 februari dansen voor alleenstaanden met dj Wim in de Dorpsherberg, W.Alexanderplein 4, Teteringen. Aanvang 21.00 uur. www.singlesoos-breda.nlParkinson Café: Wat zijn de mogelijkheden binnen de Wmo voor mensen met de ziekte van Parkinson? Dhr. Meeren van Wmo voorzieningen van de gemeente Breda komt op vrijdag 31 januari vertellen wat er in 2014 allemaal is veranderd, zodat u weer op de hoogte bent van de veranderingen binnen de Wmo. Na de pauze zal dhr. Bert van Bokho-ven een demonstratie geven van de Umotion rollator. De bijeenkomst is in Dorpshuis ’t Web, Zuringveld 1 te Teteringen van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie: MEE West-Brabant tel. 076-52223090 of [email protected] of www.parkinsoncafebreda.nl

KORTE BERICHTEN

BAVEL - Vorig jaar promoveerde Ba-vel 3 naar de hoofdklasse. Dit jaar promoveren zij naar de vierde divisie.

Bavel 3 heeft een prima seizoen gedraaid en ook in het laatste competitieweekend maakten ze het de tegenstander knap las-tig. Alouette uit Best kwam in Bavel op bezoek en door beide teams werd er voor ieder punt gestreden. De dubbels gingen beiden naar Bavel. De herenenkels naar Alouette en de dames-enkels weer naar Bavel. Met een 4-2 stand ging Bavel de mixen in om deze beiden nog te winnen en de eind-stand te bepalen op 6-2. Het totale punten-aantal was voldoende om de tweede plek in de hoofdklasse veilig te stellen en direct te promoveren naar de vierde divisie.Bij de jeugd stelde Bavel U19 ook de twee-de plek veilig door te winnen van Drunen. Bavel heeft het in deze wedstrijd niet echt spannend gemaakt en won alle partijen relatief eenvoudig.

Door deze prestatie eindigt het team twee-de in de leeftijdsklasse onder 19 jaar, de hoogste jeugdklasse. Bavel U17 had het dit weekend lastig tegen de Groene Ster uit Zevenbergen. Dit team was al kampioen en Bavel verloor met 6-2. Ook voor Bavel U15-2 was het een lastig weekend. Tegen de Zwaluwen uit Prinsen-beek wisten ze slechts één puntje te sco-ren, waardoor de eindstand 7-1 werd. Bij Bavel U13-2 lukte dit niet tegen de Rees-hof. Bavel verloor alle partijen en daarmee ook de wedstrijd met 8-0. De kampioens-teams Bavel U13-1 en Bavel U15-1 wisten wel weer te winnen. Zij lieten geen enkel punt aan de tegenstander en wonnen met 8-0.Bij de seniorencompetitie speelde Bavel 1 tegen Panache uit Eindhoven. Om nog kans te maken op de tweede plek moest er met ruime cijfers gewonnen worden. 7-1 was de uitslag, maar dit was helaas onvoldoende voor de tweede plek. Bavel 2

speelde tegen Shot uit Dongen en gaf een 4-2 voorsprong uit handen. Het werd 4-4. Dezelfde uitslag was er voor Bavel 5 dat speelde tegen de Reeshof. Bavel 4 verloor van de kampioen Reeshof met 7-1. Som-mimge partijen werden nog spannend, maar de kampioen was gewoon een ma-tje te groot. Voor Bavel 6 gold hetzelfde. Zij speelde tegen de kampioen Groene Ster en verloren met 7-1.Inmiddels zit de badminton Nederland competitie er op en wordt er de komende weken nog gestreden voor de nationale en regionale beker. Ook hierin is Bavel natuur-lijk actief! Voor nu rest mij alleen nog alle uitslagen te vermelden hieronder.

Uitslagen week 14Bavel BC1-Panache ESBV 1 7-1Shot BC2-Bavel BC2 4-4Bavel 3-Alouette 3 6-2Reeshof 1-Bavel 4 7-1Bavel 5-Reeshof 3 4-4Groene Ster 2-Bavel 6 7-1Bavel U19-1-Drunen U19-1 8-0Bavel U17-1-Groene Ster U17-1 2-6Bavel U15-1-Hoeven U15-1 8-0Zwaluwen U15-1-Bavel U15-2 7-1Bavel U13-1-Hoeven U13-1 8-0Reeshof U13-2-Bavel U13-2 8-0

Promotie voor Bavel 3

Bavel 3.

BREDA - Baronie heeft zich afgelopen zondag knap herstel na de nederlaag thuis tegen Venray (0-2).

Uit bij Groene Ster behaalde men een 1-1 gelijkspel. Na 40 seconden had Rudy van Hoek de 0-1 voor Baronie al in het netje liggen. In de tweede helft kwamen de Lim-burgers toch nog langs zij.Komende zondag 2 februari ontvangt Baro-

nie op de Blauwe Kei Schijndel, een ploeg waar men nog een appeltje mee heeft te schillen. In de uitwedstrijd verloren de Baronnen te-gen de verhouding in met 4-1 maar waren gewoon de betere ploeg. Schijndel verloor afgelopen zondag met 2-3 van hekkenslui-ter Bekkerveld.Baronie-Schijndel zondagmiddag om 14.30 uur op sportpark de Blauwe Kei.

Baronie wil revanche tegen Schijndel

BREDA - Alle NAC teams pakten pun-ten in het afgelopen weekeinde.

NAC A1 deed het uitstekend. Volendam, de nummer twee van de ranglijst werd in het palingdorp op 2-2 gehouden. NAC B1 klom naar de zesde plaats door thuis FC Dordrecht met 4-3 te kloppen. NAC B2 sloeg de aanval van Baronie B1 met de tweede plaats als inzet af door met 5-3 te winnen. Winnen blijft ook NAC C1 doen. Nu ging Alexandrië met een 2-0 nederlaag

naar huis terug. De voorsprong aan kop op Feyenoord blijft twaalf punten. Excelsior en NAC C2 deelden de punten: 3-3.

Programma zaterdag 1 februariSpijkenisse-NAC C1NAC D1-Fortuna Sittard (11.15u terrein WDS’19)NAC D2-Willem II / RKC (13.15u terrein WDS’19)Zondag 2 februariNAC B2-JOVZ (10.00u terrein v.v.Bavel)

Verdienstelijk gelijkspel NAC A1

Programma jeugdZaterdag 1 februari Internos B2-Advendo B1 aw.11.30Alliance C1-Advendo C1 aw.11.15Advendo D1-Irene’58 D1 aw.10.00Good Luck E1-Advendo E1 aw.07.45Advendo E2-DIA E2 aw.9.15Advendo E3-Rijen E6 aw.9.15Advendo E4-Molenschot E2 aw.9.15Advendo F1-Dussense Boys F1 aw.9.15Baronie F7-Advendo F2 aw.9.00Voetbalschool 5-jarigenTraining aw.9.30Advendo D2G is vrij

Dinsdag 4 februariAdvendo D2G-WDS’19 D2 aw.18.00 Programma seniorenZaterdag 1 februariAdvendo ZA2-PCP ZA2 aw.14.00Zondag 2 februariAdvendo 1-Schijf 1 av.14.30Barca 4-Advendo 2 av.10.00Advendo 3-RKsv RCD 4 aw.11.00Advendo 5-TSC 6 aw.12.00Advendo 6-Irene’58 5 aw.10.00OVV’67 4-Advendo 7 aw.11.15Advendo 4 is vrij

SV Advendo

Inloopspreekuur familierechtzaken

Staat u aan het begin van een echtscheiding en vraagt u zich af wat media-tion inhoudt? Ervaart u pro-blemen bij het verloop van de contactregeling? Zou u graag willen weten of

het zinvol is om de alimentatie te laten herzien? Of bestaat er discus-sie over de verdeling van een erfe-nis? De familierechtadvocaten van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten krijgen dagelijks te maken met vele uiteenlopende vragen op het gebied van bijvoorbeeld schei-dingen, alimentatie, erfrecht, verdeling van de zorg- en opvoe-dingstaken over de kinderen, boe-delverdelingen en de gevolgen van een scheiding voor het pensioen. Zij ervaren daarbij dat mensen een drempel beleven om hun vragen te stellen en informatie in te winnen, terwijl een antwoord voor de fami-lierechtadvocaten vaak eenvoudig is te geven.Asselbergs & Klinkhamer Advocaten houdt daarom iedere donderdag-ochtend van 09.00 tot 10.00 uur een gratis inloopspreekuur voor familierechtzaken. Tijdens het inloopspreekuur zal er steeds een advocaat beschikbaar zijn om uw vragen op het gebied van familie-recht of erfrecht vrijblijvend te beantwoorden en informatie te verstrekken. Naast het inloopspreekuur blijft voor u uiteraard de mogelijkheid bestaan om telefonisch contact op te nemen met één van de fami-lierechtadvocaten of op afspraak langs te komen voor een (kennis-makings)gesprek.

Tijd voorAsselbergs & KlinkhamerAdvocatenwww.ak-advocaten.eu 076-502 20 80

Anoeska van [email protected] Familierecht

Page 19: Dbn 20140129

PAGINA 19

BREDA - Veel verliespunten voor SBC 2000, alleen SBC 2000 GD 2 scoorde aan de lopende band.

Bijna lukte het SBC 2000 GE1 om TRB/RES GE1 te verslaan, maar de Tilburgse ploeg nam in part drie de leiding en stond die niet meer af. Uitslag 9-7. Dub-bele scores van G. Ernst, L. v. Gils en L. Mejout.DIO GD1 werd overspoelt met doelpun-ten van SBC 2000 GD2. Alleen de Bred-ase keeper niet, het zij hem vergeven, want het Ettense doel langs wel 25 mtr verderop.

De topschutters waren T. Charko 4x, K. v. Oosterhout 4x en M. v. Gennip 3x, de andere veldspelers scoorden ook 1 of 2x. Uitslag 0-18 voor SBC 2000.Het ging belabberd slecht bij SBC 2000 JC1 tegen De Zuidwesthoek JC1. De enkele momentjes dat het wel ging

werden direct in een doelpunt omgezet. Het waren er maar twee. M. Govers maakte ze allebei. Uitslag 15-2.

DamesDe Vennen Dames wisten snel een flinke deuk te slaan in de verdediging en liep uit tot de onoverkomelijke achterstand van 5-2 bij de veldwisseling. Hier ging de Vennen door en kwamen de Bredase Dames bijna niet verder. Hier werd de uitslag een driepunter voor de Vennen met 9-5 winst.

Bij Dames 2 was het iedere keer gelijk-spel, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, maar het laatste partje was toch net iets te veel en Nu-enen verzilverde de wedstrijd met de stand 7-4.

HerenHeren 1 heeft ook alle gelijke standen gezien in de wedstrijd SG De Linge/PCG

1. De wedstrijd liep niet zoals SBC 2000 het wenste. Net mis, net naast, net een arm voor een schot op doel. P. v. Wou-wen werd wel de man met de meeste treffers.

Heren 2 kon de voorsprong op Nayade Classic 2 niet vasthouden. Einde derde deel was 6-5. Nayade deed zijn uiterste best en scoorde tot 6-7. SBC 2000 was net niet bij macht om de stand weer om te buigen en ging dus met lege handen het water uit.

UitslagenTRB/RES GE1-SBC 2000 GE1 9-7DIO GD1-SBC 2000 GD2 0-18De Zuidwethoek JC1-SBC 2000 JC1 15-2De Vennen 1-Dames 1 9-5Nuenen 1-Dames 2 7-4SG De Linge/PCG 1-Heren 1 9-9Heren 2-Nayade Classic 2 6-7

Waterpolo SBC 2000

Politie zoekt veroorzaker aanrijdingPRINSENBEEK - De politie zoekt de veroorzaker van een aanrij-ding in Prinsenbeek. Vrijdag werd rond 02.00 uur een bushokje kapot gereden op de Schutsestraat. Agenten vonden even later de bewuste auto in de directe omgeving terug. Het voertuig was achtergelaten. De veroorzaker reed na het ongeval door zonder de aanrijding te melden en zijn/haar identiteit bekend te maken. Op de plaats van de aanrijding vonden de agenten de wieldop van een Renault terug. Bij een zoekactie werd verderop op de Schutsestraat een beschadigde Renault Twingo aangetroffen. De zwarte auto stond enigszins verstopt en had aan de voorkant forse verse schade. De airbags waren opengeklapt en de Twingo miste een wieldop. Een buurtonderzoek leidde niet naar de bestuurder van de auto. In het kader van de bewijsvoering is het voertuig door de politie in beslag genomen. Het onderzoek naar de veroorzaker van het ongeval loopt nog.

Stapper slaat vrouw knock-outBREDA - Een 22-jarige Tilburger werd gearresteerd nadat hij in een horecagelegenheid een 18-jarige vrouw uit Breda mishandel-de. De vrouw kreeg een stomp in haar gezicht en ging knock-out. Het geweld vond zaterdag rond 02.30 uur plaats op de dansvloer van een café in de Torenstraat te Breda. De verdachte stoorde zich aan het feit dat tijdens het dansen per ongeluk tegen zijn vriendin werd aangestoten, aldus het slachtoffer. De aangeefster kreeg een vuistslag op haar neus te incasseren. Ze liep een bloedneus op, viel op de grond en raakte even buiten kennis. Vrienden en ho-recapersoneel brachten haar in veiligheid. De politie arresteerde op aanwijzing van diverse getuigen de 22-jarige verdachte. Hij werd ingesloten in het cellencomplex van de politie. Het slachtof-fer deed aangifte en ging daarna naar het ziekenhuis voor medi-sche behandeling.

Cokesnuivers in kraag gevatBREDA - Op camerabeelden was te zien dat twee personen drugs gebruikten in de Potkanstraat. De politie greep in en arresteerde twee personen. Het drugsdelict vond zaterdag omstreeks 00.40 uur plaats. Op de de camerabeelden van het horecagebied was te zien dat twee mannen drugs stonden te snuiven. Het tweetal werd gearresteerd en ingesloten op verdenking van overtreding van de Opiumwet. Het gaat om inwoners van Breda, allebei 26 jaar oud. Het duo had een kleine hoeveelheid cocaïne in bezit, die in beslag werd genomen.

Graffitispuiter loopt tegen de lampBREDA - De politie arresteerde een 18-jarige jongeman uit Breda. Hij werd opgepakt nadat hij een graffiti plaatste op een garage-deur aan de Wilhelminastraat. Agenten reageerden in de nacht van vrijdag op zaterdag om 04.30 uur op een inbraakmelding. Op

het bewuste adres legde de melder uit dat het geen inbraak betrof maar een vernieling. Er was met graffiti gespoten op de garage-deur. Het toeval wilde dat de agenten kort daarvoor de 18-ja-rige verdachte gecontroleerd hadden. De jongeman had op dat moment verf aan zijn handen. De knul werd opnieuw opgezocht en verderop aangetroffen. De kleuren verf op zijn handen kwam overeen met de kleuren op de garagedeur. Daarnaast vervoerde hij in zijn rugzak diverse bussen spuitverf. Hij werd gearresteerd en overgebracht naar het politie. Daar werd hij in het belang van het verdere onderzoek ingesloten. Zijn spuitbussen met verf zijn in beslag genomen. De graffiti op de garagedeur is voor de bewijs-voering op foto’s vast gelegd.

Politie arresteert viertal op inbrekerspadBREDA - Agenten arresteerden in de nacht van zaterdag op zondag vier mannen die vermoedelijk op inbrekerspad waren. Het viertal werd rond 03.00 uur op de Graaf Engelbertlaan gecontroleerd. De vier mannen zijn ‘goede’ bekenden van politie en justitie. Bij inspectie van de auto werden, verstopt onder de achterbank, ver-schillende inbrekersgereedschappen aangetroffen. De vier ver-dachten werden gearresteerde en voor nader onderzoek ingeslo-ten. Het gaat om een 22-jarige man uit Bavel, een 21-jarige man uit Sint Willebrord, een 43-jarige man uit Tilburg en een 56-jarige man uit Breda. Het gereedschap is voor nader onderzoek in be-slag genomen. Gezien de omstandigheden (samenstelling van de groep, gedrag, tijdstip en het verstopte inbraakgereedschap) gaat de politie er vanuit dat het viertal op inbrekerspad was.

Drugsvangst bij verkeerscontroleBREDA - De politie heeft zondagavond een verkeerscontrole ge-houden op de Franklin Rooseveltlaan. Er werd onder meer gecon-troleerd op alcoholgebruik, openstaande boetes en ter preventie van woninginbraken, overvallen en straatroven. Bij de actie wer-den onder meer twee mannen aangehouden ter zake drugsbezit. Een 30-jarige Bredanaar verwisselde net voor de controleplek van plaats. Hij was in eerste instantie bestuurder van een auto maar ging achterin zitten. Hij gaf toe dat hij een uurtje daarvoor een joint had gerookt. Ook werden vijf zakjes speed bij hem aange-troffen. Zijn rijbewijs werd ingevorderd. De 26-jarige Bredanaar die achter het stuur ging zitten werd ook aangehouden vanwege drugsbezit. Hij had negentien kleine zakjes met amfetamine en dertig XTC-pillen bij zich. Een 24-jarige Bredanaar werd aange-houden omdat hij nog een boete van 366 euro had openstaan. Hij heeft de boete betaald. Een automobilist was onder invloed van alcohol. Hij blies 355 ugl en kreeg een boete van 367 euro. Verder werd er bekeurd voor het rijden terwijl het rijbewijs is ingevor-derd, het niet voeren van achterlicht, een snelheidsovertreding (38 km overschrijding) en het niet op eerste vordering tonen van het rijbewijs.

POLITIEBERICHTEN

BREDA - Showteam Reflex naar Champions Trophy

Het smallteam, largeteam, solisten Femke de Bont, Jalicha van Delft, duo Mariska van Zundert en Joyce Joosten en het kwar-tet gaan Nederland vertegenwoordigen op 15 februari in Waalwijk Champions Trophy Nederland tegen België van de VNM.

Ze mogen hier heen doordat ze Brabants en Nederlands Kampioen zijn geworden op deze onderdelen. Afgelopen zaterdag hebben ze training ge-had. Puntjes op de i, tips etc. door Annelies van Kempen waar coach Lydia Dufornee mee aan de slag kan.De dames hebben er zin in wij wensen ze veel succes.

Showteam Reflex

BREDA - Op dinsdag 4 februari houdt Stichting De Honingraad van 10.30 uur tot 17.30 uur een open dag in het kader van Wereldkankerdag. Die vindt plaats in het Inloophuis aan de Willem Frisolaan 100 in Breda. Al ruim vijftien jaar bieden vrijwilligers van de stichting ondersteuning aan mensen met kanker. Dit doen zij door het ontplooien van tal van activiteiten in het Inloophuis aan de Johan Willem Frisolaan te Breda, zoals schilderen en tekenen, speksteen bewerken, bridgeles of mindfulness-training volgen of meedoen aan nordic walking en tai chi. Tijdens de open dag wil men hier het één en ander van laten zien. Informatie: www.honingraad.nl

Open dag Inloophuis Honingraad

BAVEL - EVA is een trimgroep voor vrouwen. Je kunt het niet alleen. Door de gezellige contacten is het sporten bij EVA zo leuk dat je niet meer weg wilt blijven.

Je bent welkom om onze groep te komen versterken. EVA sport op maandagavond van 19.15-20.15 uur.Locatie: in de winter op het voetbalveld van Bavel en in de zomer verzamelen wij bij Jeugdland in Ulvenhout en gaan in het

bos sporten. Een gediplomeerde trainster zorgt voor een goede warming-up, afge-wisseld met hardlopen, stevig wandelen en spierversterkende oefeningen. In de winter spelen wij indien mogelijk als af-sluiting een kwartiertje handbal. Iedereen kan op eigen niveau meedoen. Kom vrijblijvend een maandag mee doen om te kijken of het aansluit aan uw wen-sen. Meer informatie op tel. 0161-431643 of email naare [email protected]

Trimgroep EVA in Bavel

VermistKater, zwart, wit in snuit, beschadiging op voorpoot, flinke kat, halsband blauw + vl.band zwart, Tweeschaar, BavelGevondenReu, yorkshire terrier, grijs-bruin, is gechipt, Vermeerstraat, Breda.Kat, rood, zonder wit, Nieuwe Bredasebaan, Breda.

Poes, cypers, witte borst, kale rug, Breda.Kater, zwart, met witte aftekeningen, Konijnenberg, Breda.Kater, cypers met veel wit, Isenburgstraat, Breda.Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren, tel. 0161-433437. Kijk voor recente gegevens op www.dierencentrale.nl

Dierencentrale

WEST-BRABANT - De Familieraad van GGZ WNB behartigt de collec-tieve belangen van alle familieleden en naasten van cliënten.

De raad vormt een schakel tussen cliën-ten en familieleden en/of naasten en zet zich in voor het familiebeleid binnen GGZ WNB, zowel op de afdelingen als voor ambulante cliënten. Zij praten mee over beleid, organisatie en de kwaliteit van de zorg. De Familieraad adviseert de Raad van Bestuur en wordt structureel betrok-ken bij de ontwikkelingen in de organisatie Familieleden weten als geen ander wat het betekent als een naaste wordt opge-nomen of in behandeling is bij de gees-telijke gezondheidszorg (GGZ). Vanuit die ervaring is er een raad van en door familie, naastbetrokkenen en contactpersonen van cliënten die bij GGZ WNB in behandeling zijn.Familieleden of andere naasten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het

herstel van cliënten. Zij vormen vaak het belangrijkste netwerk voor hen. GGZ WNB wil familieleden of andere direct betrokke-nen dan ook zoveel mogelijk betrekken bij de zorg. Ook in dit kader speelt de Familie-raad een belangrijke rol.Op dit moment bestaat de familieraad uit zeven personen die wordt bijgestaan door een ondersteuner van GGZ WNB. De familieraad vergadert eens per maand op donderdagavond en ongeveer twee keer per jaar op een middag.

Versterkt u onze familieraad?De Familieraad is op zoek naar enthousi-aste leden die graag aan de collectieve belangenbehartiging van familieleden van cliënten wil werken. Heeft u interesse? Neem dan contact op met de ondersteuner van de raad via [email protected] of tel. via (0164) 289100 (bereikbaar van maandag t/m don-derdag van 09.00-12.00 uur en van 13.30-17.30 uur).

Familieraad GGZ WNB op zoek naar enthousiaste leden

Geen specifieke vooropleiding nodig

Fabius is een CRKBO erkende opleider

Receptioniste / Telefoniste (6 mnd)

Administratief Medewerker (9 mnd)

Financieel Administratief Medewerker (12 mnd)

Commercieel Administratief Medewerker (12 mnd)

Medewerker Projectadministratie (12 mnd)

Secretaresse (12 mnd)

BKB / BKC / PDB

✔✔✔✔

1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties

meer dan 90% van onze cursisten beveelt onze opleidingen aan

Vraag nu onze brochure aan!0800-4464464 (gratis) www.fabiusopleidingen.nl

o.a. Breda, Oosterhout, Roosendaal, Bergen op Zoom, Middelburg, Goes

Profiteer

van onze

Tablet actie

Page 20: Dbn 20140129

PAGINA 20

ETTEN-LEUR - Op zaterdag 1 februari heten we u van harte welkom in hospice Marianahof in Etten-Leur.

Van 11.00 tot 15.00 uur bent u in de gelegenheid om zelf te zien wat hospice Marianahof te bieden heeft voor mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden.

OntvangstDe entree voor de open dag vindt niet plaats bij de hoofdingang van het hospice zelf. Wij verwelkomen u bij de ingang aan de voorzijde van het gebouw; San Francescolaan 1, 4876 CV Etten-Leur. Dit grenst aan het hospice. U volgt hiervoor op het buiten-terrein de bordjes “Centraal Kantoor” en/of “Open dag hospice”.

InformatieBinnen staan verschillende informatietafels om u zo breed mo-gelijk te informeren over onze mogelijkheden. Bijvoorbeeld over:- het hospice zelf,

- de aanvullende zorg die we in het hospice kunnen bieden,- wat vrijwilligers in het hospice betekenen,- wat Vrienden van hospice Marianahof mogelijk maken,- een filmimpressie van het hospice en- een lezing over palliatieve zorg.Ook zijn er verpleegkundigen, vrijwilligers en een arts aanwezig om u te woord te staan, zodat u altijd antwoord op uw vragen krijgt.

RondleidingIndien u dat wenst, kunt u tijdens uw bezoek deelnemen aan een rondleiding door het hospice.

BrochureNu al nieuwsgierig? Bezoek dan alvast onze website: www.avoord.nl en download onze brochure.Hospice Marianahof; kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft.

Open dag Hospice Marianahof

BREDA - Op woensdag 26 februari vindt in het Ginneken de nieuwe edi-tie van het bekende en alom gewaar-deerde Ouderencarnaval Ginneken plaats, dat al jaren wordt georgani-seerd door het Comité Ouderencarna-val Ginneken, in goede samenwerking met de Ouderensociëteit Vianden, de Boerensociëteit Ginneken, SGC ’t Lestogenblik, KBO Breda-Zuid en ge-meenschapshuis/zaal Vianden.

Deze middag vindt plaats in Zaal Vianden in het Ginneken, de aanvang is om 13.30 uur (zaal open vanaf 13.00 uur). Op deze prachtige feestmiddag zullen zich weer verschillende artiesten presenteren zoals Ron de Leeuw, Dubbelzicht uit Prinsen-

beek, Carola van der Meer, de kinderen van de Laurentiusschool, Ad van den Muij-senberg, de muziekkapellen Vorrut Leutje en TAGSTE en GVC d ‘Ouwe Femielie.De nieuwe Baron Philippe Charles met zijn baronale gevolg komt natuurlijk graag zijn opwachting maken bij zijn feestende medebewoners van het Ginneken, temeer omdat zijn carnavalsorganisatie ’t Lesto-genblik dit jaar 55 jaar bestaat. Wat later op de middag zal de Prins met zijn Raad van Elf van de Bredase Scheids-rechtersvereniging de feestvreugde onge-twijfeld nog verder komen verhogen.De grote carnavalsloterij met vele prach-tige prijzen ontbreekt vanzelf niet. Ton Kleemans doet opnieuw de presentatie van het totale programma.

Het zal de bezoekers dus weer aan niets ontbreken op dit geweldige feest! Het ein-de van deze prachtige middag is omstreeks 17.30 uur.

Toegangskaarten in de voorverkoop bij: Fotosjop, Pr.Hendrikstraat 192; Bruna, de Burcht 14; Cees van Steen groenten en fruit, Kerkhofweg 153; Boekhandel Van Kemenade & Hollaers, Ginnekenweg 269/271; Jamin van den Reek, Winkelcen-trum Heksenwiel; Brillenzaken, Dorpstraat 21, Ulvenhout en zaal Vianden, Vianden-laan 3-5 (tel. 076-5652902/bgg 5658054).

Reservering via e-mail: [email protected] info: www.vianden.nl

Start voorverkoop Ouderencarnaval Ginneken

Volop polonaise tijdens Ouderen carnaval in Vianden.

BREDA - Op zaterdag 22 februari van 13.30 tot 17.00 uur is in Gemeen-schapshuis ‘de Koe’ in Princenhage voor de 36e keer het jaarlijkse car-navalsfeest voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke be-perking en hun familie of begeleiders.

Nieuw dit jaar is dat de organisatie ver-voer aan kan bieden voor hen die niet in staat zijn dit zelf te regelen.

Voorwaarde is dat je nog enkele meters zelf kan lopen en plaats kunt nemen in een personenauto. Haast geen reden meer om thuis te blijven! Aanmelden kan op maandag- en dinsdag-avond tussen 18.00 en 20.00 uur bij coör-dinator Corné Arnst op 076-5611968. Alle informatie over dit bijzondere en gratis toegankelijke carnavalsfeest, waarbij ie-dereen welkom is, vind je op www.rolstoelcarnaval.nl

Gratis vervoer naar rolstoelcarnaval

Altijd dolle pret bij het rolstoelcarnaval.

BREDA - Wijkraad Brabantpark zoekt een voorzitter met een warm hart voor Brabantpark, die in de wijk woont en betrokken is bij de leefomgeving.

De wijkraad heeft tot doelstelling om de leefbaarheid in de wijk te behouden en verbeteren en de belangen te behartigen van alle bewoners van deze wijk. De wijk-raad vertegenwoordigt de wijk in overleg met instanties, en neemt (samen met be-woners en wijkpartners) deel aan projec-ten die de leefbaarheid bevorderen).De voorzitter vormt samen met de secre-taris, de penningmeester en een aantal algemene bestuursleden de kern van de wijkraad. De werkzaamheden geschieden geheel op vrijwillige basis. De voorzitter is in sa-menwerking met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het totale beleid en het opstellen en uitvoeren van jaar- en actieplannen. De voorzitter onderhoud contacten met de andere bestuursleden. De voorzitter legt verantwoording af aan het bestuur.

Taken en werkzaamhedenDe specifieke werkzaamheden bestaan vooral uit:- Voorbereiden en voorzitten van bestuurs-vergaderingen in overleg met secretaris, daarbij de neven taken: introduceren agendapunten; bewaken van inhoud of

doel agendapunten; bewaken procedures; bewaken van de tijd; leiden van de discus-sie; meningen inventariseren; besluiten en afspraken formuleren; zorgen dat er versla-gen gemaakt worden.- Vertegenwoordigt het bestuur en de or-ganisatie extern;- Is lid en heeft contacten met regionale en landelijke organisaties;- Werven van nieuwe bestuursleden;- Onderhouden contacten vrijwilligers;- Binnen het bestuur aanspreekpunt;- In samenwerking met overige bestuursle-den beleid bepalen en uitvoeren. Vaardigheden en kwaliteiten- bij voorkeur kennis en ervaring als lei-dinggevende of als voorzitter;- analytisch denken;- Goede contactuele eigenschappen- Leiding gevende capaciteiten- Enthousiast en stimulerend- Bindend zijn- Onbevooroordeeld kunnen zijn- de meeste communicatie tussen de le-den verloopt via de mail, daarom is enige computerkennis vereist (tekstverwerking, mail);- betrokken, sociaal en communicatief vaardig.- beheersing van de Nederlandse taal;Voor meer informatie en bij interesse kunt u een mail sturen naar [email protected]

Wijkraad Brabantpark zoekt een voorzitter

BREDA - Heb je goede voornemens gemaakt voor 2014? Is sporten een van jouw goede voornemens? Als je hier niet alleen aan wil beginnen maar liever onder deskundige begeleiding dan kun je terecht bij AV Sprint.

De Bredase atletiekvereniging Sprint start op zaterdag 8 maart in samenwerking met de Atletiekunie met een nieuwe cursus hardlopen voor beginners. De ontvangst is in de prachtige accommodatie aan de Bur-gemeester De Manlaan. Heb je nog nooit hardgelopen of wil je de draad weer op-pakken, iedereen is welkom. Zeer ervaren trainers verzorgen de trainingen op ieders

niveau in het mooie Mastbos. Er wordt veel aandacht besteed aan looptechniek en oefeningen. Je leert hoe je verantwoord een training moet opbouwen. In slechts zes weken leer je om twintig minuten te kunnen hardlo-pen. Voorafgaand aan elke training zijn er theorieclinics over hardloopschoenen en kleding, blessurepreventie en gezonde voeding. Blessurepreventie is een groot aandachtspunt binnen Start To Run. Wil je goed voorbereid aan de cursus beginnen dan raden we je aan om tot het begin van de cursus alvast enkele stevige wandeling te maken. Voor info en inschrijving www.starttorun.nl

Start To Run bij AV Sprint

BREDA - Groep De Baronie, het sa-menwerkingsverband van bijenhou-dersverenigingen van de Nederland-se Bijenhouders Vereniging binnen De Baronie van Breda, organiseert ook in 2014 weer een cursus.

Het theoretische gedeelte van de cursus wordt in de Bijenboerderij Strijbeek. U leert in deze cursus om zelf bijen te hou-den en te verzorgen, het slingeren en verwerken van de honing. De cursus zal bestaan uit theorie- en praktijklessen. In de theorielessen leert u wat er zoal komt kijken om bijen jaarrond te houden. De bijengezondheid komt aan bod, u verrijkt uw kennis over bloeiende planten, bomen en struiken, het reizen naar het fruit en koolzaad en het inwinteren. Voor het prak-tijkdeel wordt er achter de theorieles een korte praktijkles gekoppeld en daarnaast zoekt u een mentor bij een vereniging bij u in de buurt. U volgt het praktijkhandboek

NBV en vult hier een aantal zaken in die u gezamenlijk in de bijenvolken ziet en uit-voert, de bijenteeltleraar beoordeelt op het eind van de cursus het praktijkhandboek.De theorie start op 22 februari en wordt in oktober/november afgesloten met een klein examen. U ontvangt een landelijk erkend diploma. De cursus valt namelijk onder de auspicen van de NBV. De kosten hebben we laag weten te houden, zodat dit geen belemmering hoeft te zijn.U hoeft zelf geen bijen te hebben, er wordt gebruik gemaakt van bijenvolken van de mentor of van de vereniging waar u zich bij aansluit. U krijgt het jaar van deelname gratis lidmaatschap NBV en ontvangt het blad Bijen. In de vut of met pensioen en tijd over, start met het houden van bijen, er gaat een wereld voor je open.Opgeven voor de basiscursus kan per e-mail bij de cursuscoördinator: [email protected]. U ontvangt dan meer infor-matie over de cursus. Ook kunt u zich op-

geven via de website van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging: www.bijenhou-ders.nl Bij cursussen gaat u naar groep Baronie en vul uw gegevens in. Wij zien uw opgave met belangstelling tegemoet, de cursus start 22 februari. En de praktijk met uw mentor bij de eerste inspectie na de lange winterperiode, daarom geef u tijdig op dan komt de informatie snel uw kant op.Denk niet ik heb geen plaats voor bijen bij mij thuis. Dit kan opgelost worden met de verenigingsbijenhallen die inmiddels in de verschillende dorpen zijn opgericht, o.a. in Ulvenhout en Etten-Leur komt eraan, en niet te vergeten de bijenhallen van imkers waar men ook altijd welkom is.

Op 29 maart is de eerste bijenmarkt van Nederland in Etten-Leur, waar u ook bijen-volken en materialen kunt verkrijgen, open van 09.00 tot 16.00 uur, in het winkelcen-trum.

Basiscursus Bijenhouden

Page 21: Dbn 20140129

PAGINA 21

BAVEL - Vorige week zondag, 19 janu-ari, moest Bavel MC3 reeds aantreden in de mini-competitie Badminton, een competitie voor beginnende badmin-ton junioren. Voor vier van de zes mei-den was het de allereerste keer dat zij een competitiewedstrijd speelden.

Een beetje zenuwachtig waren ze dan ook wel. Alle meiden waren zeer enthousiast en hebben goed hun best gedaan. Nisa en Kristin wisten ieder hun single te winnen en samen ook nog een dubbel. Eva M. en Eva W. hebben in hun dubbel nog een der-de set gespeeld, maar wisten deze helaas niet te winnen. Samen met Jitske wist Eva W. nog een verlenging te behalen, maar ook deze ging helaas naar de tegenstan-ders. Silvie kwam in haar singel dichtbij,

maar kon het net niet afmaken. Eindstand was 5-3 voor Vitesse, maar dat mocht de pret niet drukken (en daar gaat het om in deze competitie).Afgelopen zaterdag, 25 januari moesten Bavel MC2, MC3 en MC 4 aantreden. MC3 moest al om 8 uur op weg naar Raams-donksveer. Met alle ervaring van de wed-strijd van vorige week nog in hun hoofd, gingen ze er vol tegenaan. Het leverde spannende partijen op met twee drieset-ters en twee verlengingen. Uiteindelijk nam MC3 een 6-2 overwinning mee terug naar Bavel.Bavel MC4 moest een uurtje later op weg naar Dongen. Voor alle kinderen in dit jongste team (7, 8 en net 9 jaar) was dit de allereerste echte wedstrijd. De meiden en jongen hebben zich goed geweerd. Nora

en Evelien wonnen beide hun single. Rafl y en Evelien kwamen in hun dubbel nog tot een verlenging. Ook Anne en Lise hebben goed gespeeld, maar helaas bleef het bij twee winstpartijen met een 6-2 verlies als resultaat.’s Middags was MC2, het oudste team van de zondagochtend, aan de beurt in Baarle Nassau. Ook dit team bestaat helemaal uit nieuwelingen. Helaas hadden hun tegen-standers al meer ervaring en waren in een aantal wedstrijden een maatje te groot. Elsa wist nog heel knap haar single te win-nen, maar de overige partijen gingen naar ‘Smash’. Maar Daan, Tom, Lotus, Silvie en Wies hebben hard gewerkt. Ondanks de lage temperatuur in de zaal, hadden zij allemaal een rood gezicht. Top gedaan meiden en jongens.Aanstaande vrijdag, 31 januari, is de eer-ste thuiswedstrijd van deze mini-compe-titie en tevens de eerste wedstrijd voor het oudste team, Bavel MC1. De thuis-wedstrijden worden uiteraard gespeeld in sporthal de Huif, waar iedereen natuurlijk welkom is om aan te komen moedigen.In de mini-competitie kennen we geen vaste competitieweken. Benieuwd wan-neer de teams moeten spelen? Kijk op onze website www.bcbavel.nl/competitie/jeugd-mini

ProgrammaVrijdag 31 januari19.00u Bavel MC1-OBV 1Zaterdag 1 februari10.00u High Speed 2-Bavel MC3Zondag 2 februari9.00u Vitesse 3-Bavel MC49.15u Bavel MC2-Smash 2

BC BavelMini-competi t ie is begonnen

Bavel MC3 heeft al twee wedstrijden gespeeld.

BREDA - Ter ere van het 100-jarig be-staan van de Zwolse zwemvereniging organiseerden zij de Open Neder-lands kampioenschappen zwemmen voor masters. Zwolle ontving ruim 850 deelnemers van 140 verschillende verenigingen.

De zwemmers kwamen behalve uit Ne-derland ook uit Rusland, Litouwen, Zwit-serland, Duitsland, België, Spanje en Turkije. De damesploeg van de Bredase masterzwemvereninging Old Dutch zwom naar een nieuw Nederlands record op de viermaal 100 meter wisselslag. Naast dit goud voor het team wist captain Annie de Vos zeven individuele medailles

te verzamelen. Op de 200 meter rugslag mistte zij het Nederlands record op en-kele honderdsten van een seconde. De Vos mocht onlangs nog de Sportpenning van de Stad Breda in ontvangst nemen. Karin van den Heuvel zwom naar goud op de 200 meter vlinderslag en de 400 meter wisselslag. Op de 200 meter wisselslag veroverde zij brons. Op deze afstand verbeterde zij haar tijd met ruim een seconde. Mar van Geel kende een druk toernooi met acht indivi-duele nummers. Hij zwom naar goud op de 100 meter schoolslag. Op de 200 me-ter schoolslag en de 400 meter vrije slag veroverde hij de zilveren medaille. Zijn 200- en 800 meter vrije slag waren goed

voor brons. Hans Vloedgraven toonde zijn uitstekende vorm. De vlinderslagspeci-alist zwom zeer snelle tijden op de 100- en 200 meter vlinderslag. Dat leverde twee zilveren medailles op. De 50 meter vlinderslag was goed voor brons. Karien Musters zwom naar een mooie zilveren tijd van 1.58.77 op de 100 meter wissel-slag. Ook greep zij zilver op de 50 meter vrije slag en brons op de 50 meter rugslag. Mies Kuipers won brons op de 200 meter schoolslag en de 200 meter vlinderslag. De 4.29.02 betekende een persoonlijk re-cord en nogmaals een tijd onder de limiet van Montreal. Ingrid ter Horn verzamelde brons met de viermaal 50 meter gemengde wisselslagestafette.

Veel medailles Old Dutch op Open NK Masters

ULVENHOUT - Muziekkapel Bredaos Kabaol houdt op zaterdag 1 febru-ari en zondag 2 februari in Sport- en Partycentrum Jeugdland te Ulvenhout alweer voor de 40e keer het jaarlijks terugkerende “Spetterfestival”.

Het thema van het 40e Spetterfestival luidt: “Waar is dat feestje?!” Ieder jaar worden alle deelnemende kapellen beoor-deeld door een vakkundige jury op hun mu-zikale capaciteiten en tevens ook op ieders carnavaleske prestaties. Besteden de ka-pellen extra aandacht aan het thema dan kunnen zij hoog scoren! Ook dit jaar valt er zowel op zaterdag als op zondag één prijs te winnen, de winnaars van vorig jaar wa-ren voor de zaterdag Margrietje (Prinsen-beek) en voor zondag ’t Rammeltammel (Drunen). Dit jaar hebben verschillende kapellen uit Breda en omgeving zich in-geschreven voor het “Spetterfestival”. De deelnemende kapellen zijn: Biermagneten

(Breda), CV Genoten (Den Bosch), CV Plak-band (Oosterhout), De Nootgevallen (Zun-dert), De Toeteleurs (Breda), FFF Anders (Teteringen), He He (Prinsenbeek), Loze Lavers (Breda), Margrietje (Prinsenbeek), Noodtkreet (Terheijden), Pretband Nou En (Prinsenbeek), Simpelfonie (Etten-Leur), ’t Rammeltammel (Drunen), Thuisniete-touwe (Teteringen), Toeternietoe (Breda), Tullepetaone Kapel (Roosendaal), Turfbla-ozers (Etten-Leur), Toeternietoe (Ooster-hout), Zaasies Meej Maote (Haarsteeg).Op zaterdag is de zaal open om 18.45 en zal de eerste kapel om 19.30 uur hun muzi-kale klanken ten gehore brengen. Op zon-dag is de zaal om 12.00 uur open en zal de eerste kapel om 12.45 uur het podium be-treden. Het “Spetterfestival” is zoals ieder jaar vrij te betreden voor jong en oud. Wij nodigen graag iedereen uit om een kijkje te komen nemen en te luisteren naar de variatie aan muzikale klanken en hierdoor een weekend vol gezelligheid te beleven.

Spetterfestival

BREDA - Zaterdagmiddag 1 febru-ari kan er worden ingeschreven voor deelname aan de Grote Aogse Carna-valsoptocht, die plaats vindt op zon-dag 2 maart.

In café Heuvelzicht, Heuvelstraat 144, zit-ten van 15.00 en 17.00 uur de leden van de Commissie Buitengebeuren van Stichting C.C. ’t Aogje klaar om de inschrijfformulie-ren in ontvangst te nemen.

Let op!!! De inschrijfperiode wordt strikt gehanteerd!Inschrijfformulieren zijn ter plaatse aan-wezig.Indien u niet in de gelegenheid bent om te komen inschrijven, neem dan vóór 1 febru-ari a.s. contact op met Dennis Nuitermans, te bereiken op nr. 06-50683300.

Kijk voor inschrijfformulieren en reglement op: www.cctaogje.nl

Inschrijven Grote Aogse Optocht

Daor kunde meej vor d ’n dag komme!

14DE ROOKVRIJ DRIVEDe 14de Rookvrij bridgedrive die afgelopen zaterdagmiddag 25 januari in Café/Restau-rant “Marktzicht” werd georganiseerd is in een zeer geanimeerde sfeer verlopen. De wedstrijd werd gespeeld in 4 lijnen, met 28 spellen over 7 ronden. Er hadden 56 paren ingeschreven. Tussen de vierde en vijfde ronde werd de wedstrijd even onderbroken voor het nuttigen van enige warme en koude snacks om de wedstrijd weer met een goed (ge-vuld) gevoel voor te kunnen zetten. De drive werd gespeeld onder de deskundige leiding van arbiter Dhr C. Frerichs. De uitslag van de drie beste paren per lijn is als volgt:A-lijn: 1. Hr & Mw Weijer 61,31%; 2. Mw Schiphorst & Hr v. Hulten 58,63%; 3. Hrn Albers-Adams 58,04%B-lijn: 1. Ds v.d. Bom-Timmers 62,11%; 2. Ds Leurs-v. Mechelen 61,01%; 3. Ds v. Ierssel-Vrij 57,23%C-lijn: 1. Hrn v. Seters-Crommelin 65,18%; 2/3. Hr & Mw Bakker 61,90%; 2/3. Hrn v.d. Gaag-v. Dam 61,90%D-lijn: 1. Hr & Mw Schrijvers 66,67%; 2. Hr & Mw Kerremans 66,37%; 3. Hr & Mw Pals 61,90%Alle paren van harte profi ciat.

BRIDGE

BREDA - Het was afgelopen zondag een terechte uitslag op sportpark de Wisselaar. Het was een indivi-dualistisch-technisch Barça dat het moest opnemen tegen het als derde geplaatste Zundert. Maar eveneens als afgelopen zondag tegen Advendo wilde Barça de huid zo duur mogelijk verkopen. In de eerste helft ging het spel redelijk op en neer zonder dat er veel kansen kwamen.

In de tweede helft brak de wedstrijd open en na tien minuten tekende Crea Zimmer-man voor 1-0 met een prachtig afstands-schot in de uiterste hoek, maar nog niet be-komen van de feestvreugde was het Jesse Mouwes die door de defensie van Barça

heenwalde en ook keeper Jacobs kansloos liet. Daarna was het een open wedstrijd, waarbij de 62 jarige scheidsrechter van Agt uit Vlijmen alle zeilen moes bijzetten. Er werd immers door beide partijen om de drie punten gestreden maar de wedstrijd eindigde terecht onbeslist. Wederom een goede uitslag voor Barca tegen het hoog-geplaatste Zundert.Zondag a.s. volgt de uitwedstrijd tegen WDS in de Haagse Beemden waar thuis maar net met 2-1 van werd gewonnen, maar waar de Blaugrau´s het moeilijk kun-nen krijgen op het kunstgrasveld. Barca zaterdag reist naar Stavenisse, waar ge-wonnen kan worden gezien de stand op de ranglijst, maar bij voetballen weet je het nooit.

Terechte uitslag Barça-Zundert

molenstraat 131 oudenbosch mulderstuinmeubelen.nl

Wij maken ruimte voor de nieuwe collectie. Diverse showroommodellen tegen bodemprijzen!

Page 22: Dbn 20140129

KERKELIJK

PAGINA 22

VOLLE EVANGELIE GEM. IMMANUELWekelijkse samenkomsten op zondag om 10.00u en woensdag om 20.00u. Tweeweke-lijkse bijeenkomst voor de jeugd op zaterdag om 19.30u. Zie de agenda op www.veg-immanuel-breda.nl. Alle bijeenkomsten zijn aan de Academiesingel 27-27. Voorganger: C. Visser, tel. 0161-227671.

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTEN www.protestantsegemeentebreda.nlwww.noorderbeemden.nlWijkgemeente NoorderbeemdenLucaskerk, Tweeschaar 125, aanvang 10.45 uur. Tijdens alle diensten kinderopvang en kindernevendienst. Maandelijks Jongerenne-vendienst info: Noorderbeemden.nl. Zondag 2 febr. ds. W. Bisschop. Doopdienst-Wereld-diakonaat.Wijkgemeente Breda Midden zuidMarkuskerk, Hooghout 98, aanvang 10.00 uur. Tijdens alle morgendiensten kinderop-vang en kindernevendienst. Na alle diensten ontmoeting tijdens de koffie. Zondag 2 febr. drs. H. Berflo.Johanneskerk, Dreef 5, aanvang 10.00 uur. Zondag 2 febr. ds. S. van Meggelen. Dienst voor Groot en klein. Doopdienst.Verpleeghuis Aeneas: zaterdag 1 febr. 18.15u pater M. van Kooten.Woonzorgcentrum de Breedonk: vrijdag 31 jan. 15.00u ds. A. Vlieger.Amphia ziekenhuis Molengracht: zondag 2 febr. 10.30u pastor Looijse.Grote kerk Oecumenisch middaggebed: ieder dinsdagmiddag 12.30-12.50 uur, 4 febr. voor-ganger ds. Abr Heringa.Markuskerk Hooghout: dinsdag 4 februari 20.00u Lezing door de. hr. Huub Vogelaar die als waarnemer aanwezig was op de wereld-wijde conferentie in Seoel van de Wereld-raad van Kerken .4000 deelnemers spraken met elkaar in honderden werkgroepen over het hoofdthema: God van leven leid ons naar gerechtigheid en Vrede.Lutherse kerk Veemarktstraat: donderdag 6 februari 19.30u Thema avond in de week van de spiritualiteit Lichter leven. Uitgangspunt het licht in de schilderijen van Rembrand.

GEREFORMEERDE GEMEENTE EBEN-HAËZERKERKVriesdongen 1. Zondag: 10.00u leesdienst; 17.00u leesdienst.

KERK VAN DE NAZARENEREvangelische gemeente. Predikant: Pastor P. Brouwer. Aanvang dienst: 10.30u. Locatie: Dorpshuis ‘t Web, Zuringveld 1, 4847 KS Te-teringen, tel. 076-5713579.

ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN BREDA EN OMSTREKENHet Kruispunt, Harmonielaan 24 te Prin-senbeek. Contact: Dhr. L. Belder, tel. 06-24554240. www.breda-adventist.nl. Alle Bijbelstudies gaan over het thema: Disci-pelschap. Download de studies via www.breda-adventist.nl. Ga naar sabbatschool en selecteer onder volwassenen “Discipel-schap”Zaterdag 1 februari10.00u Bijbelstudie, thema: Zieken tot disci-pel maken11.00u Eredienst, prediking: Dhr. C. Overdiep

VOLLE EVANGELIE GEM. BREDAElke zondag samenkomst in buurthuis Gee-ren-Noord, Philips Lammekensstraat 30, Breda-N., 10.00u., wisselende voorg. Crèche en kindernevendiensten. Secretariaat: J. den Hollander, tel.076-5870898.

KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGENMgr. de Vetstraat 112, 4817 JP Breda, tel. kerk 076-5213141, tel. zendelingen 06-52338961.Diensten: 10.00u. jeugdwerk: 3-11 jr; kin-derkamer tot 3 jr. Priesterschapvergadering: mannen va. 12 jr.; Zusterhulpvereniging: vrouwen va. 18 jr.; jonge vrouwen: meisjes 12-18 jr.11.00u Vervolg jeugdwerk. Zondagsschool: leden va.12 jr; onderricht naar leeftijd; aparte onderzoekersklas.11.40u Avondmaalsvergadering. Eredienst

alle leeftijden.13.00u einde.

LEGER DES HEILSHendrik Berlagestraat 102, tel.076-5870344. Iedere zondag 10.30u samenkomst, enthou-siaste samenzang en bijbeloverdenking. Kindernevendienst en event. kinderoppas. Zondag 10.30u Majoor Bakker.

PAROCHIE BREDA CENTRUMSt. Janstraat 8, 4811 ZL Breda, tel. 076-5215764, [email protected]; www.kathedraal-breda.nlEucharistievieringen:H. Antoniuskathedraal; zondag 10.30u, maan-dag t/m vrijdag 12.00u, donderdag na de vie-ring tot 13.00u Aanbidding.Begijnhof; zaterdag 17.00uGebedsvieringen Begijnhof:maandag t/m vrijdag: 7.45u morgengebedwoensdag: 18.00u jongerengebedsdienst

DOOPSGEZINDE GEMEENTE BREDACimburgalaan 98 Breda. Zondag: 10.30u.

CHR. GEREF. KERK MATTHEÜSwww.cgkbreda.nl. Steendorpstraat 4; hoek Petegemstraat. Zondag 2 februari: 10.00u ds. P.L.D. Visser, Veenendaal; 15.00u Leesdienst.

GEREF. KERK (VRIJGEMAAKT)Terheijdenstraat 9. Diensten: zondag 09.30u en 16.30u

REMONSTR. GEM. BREDA E.O.Doopsgezind Centrum, Cimburgalaan 98.

JERUZALEM PAROCHIEwww.jeruzalemparochie.nlVrijdag16.00u Huize Ruitersbos, Ruitersboslaan 19.00u Huize Overakker, Brigidastraat Zaterdag19.00u Mariakerk, Mariaplein 19.00u Vredenbergh, Lovensdijkstraat Zondag9.30u Mariakerk, Mariaplein 9.30u Petrus en Pauluskerk, Graaf Hendrik III plein 11.00u Laurentiuskerk, Ginnekenweg11.00u Sacramentkerk, Zandbergweg 1e Donderdag van de maand9.00u Petrus en Paulusdagkapel, Graaf Hen-drik III plein 1e Vrijdag van de maand10.00u Sacramentskerk, Zandberglaan15.00u Huize Breedonk, Willem van Oranjel-aan

THE BLESSING BREDAChristus Triumfatorkerk, Zandberglaan 31, www.maasbach.com. Samenkomsten: Zondag 10.30u; Woensdag 20.00u (gebeds-dienst); Vrijdag 20.00u; Zaterdag 19.00u POiNT! Youth. Kinderopvang aanwezig. Info: 070-3635929.

EVANGELIE GEMEENTE DE DEURTeteringsedijk 89k, Breda. Telefoon 06-51193738. Diensten: zondag om 11.00 en 18.00u.; woensdag om 19.30u. Zondags-school 4 t/m 12 jr. Kinderoppas. Zaterdag-avond jongerenavond: muziek, drama, film.

EVANGELISCHE KERK JEFTAKantoor: Voorerf 7, 4824 GM Breda, tel. 076-5717575. De diensten van Jefta worden elke zondag om 11.00u gehouden in Anna Rozen-kranskerk, Meidoornstraat 111, Breda. Kin-deropvang. Kinderdiensten. Om de 14 dagen speciale tienerdienst.Zondag 2 februari: Dienst met Avondmaal. Spreker: Hans van der Meulen.

RAAD VAN KERKENIedere dinsdag om 12.30u is er in de Stilteka-pel van de Grote Kerk een middaggebed.

EVANG. BAPTISTENGEM. BREDAGroene Woud 2 (schoolgebouw Prisma De Rotonde). Zondag: 10.30u. Tel. info: 076-5138105. www.ebgbreda.nl

PROT. GEM. PRINSENBEEK - HET KRUIS-PUNTSecretariaat: Harmonielaan 24, 4841 VL Prin-

senbeek, tel. 076-5614852; www.hetkruis-punt.org. Zondag 10.00u.

EVANG. LUTHERSE GEM. BREDA E.O.Kerkgebouw: Stadserf 3/Veemarktstraat 11, Breda. Predikante: mw. ds. M. Schulz 040-2417664; Diaken: mw. H. Klaaysen-Siebrand 076-6712425. Kosteres: W. v.d. Bruggen 076-5220877; [email protected], http://breda.protestantsekerk.net/Zondag 10.30u.

RK PAROCHIE PRINSENBEEKSecretariaat Markt 34, 4841 AC Prinsenbeek. Open op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, tel 5412231 e-mail: [email protected]. Contactpastor mw. G. v.d. Kor-put (pastoraal werkster). Vieringen: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur; dinsdag 9.00 uur.

NAZARETHPAROCHIE BREDA WESTSecretariaat: Haagsemarkt 4, Breda, tel: 076-5213873, www.nazarethparochie.nl. Open op werkdagen van 9.00-12.00u/13.30-15.00u (m.u.v. woensdagmiddag). Voor dringende gevallen (ziekenzegen, ziekenzalving of over-lijden): 06-14962111.

ORTHODOXE KERK BREDADe Parochie van de Heilige Myrondraagsters is een Orthodoxe kerk. De kerk wordt zowel bezocht door Nederlanders als door mensen uit traditioneel orthodoxe landen. De liturgi-sche taal is Nederlands. De diensten worden gecelebreerd door parochiepriester Vader Jo-sef Sikora. Diensten: Elke 1e en 3e Zondag van de maand 10.00u 3e en 6e uur, 10.30u Goddelijke Liturgie. Adres: Kerkhofkapel, Vogelenzanglaan 21, Breda-Ginneken. Meer informatie: www.orthodoxekerkbreda.nl.

AUGUSTINUSPAROCHIE BREDAParochiekern BethlehemLucaskerk, Tweeschaar 125, 4822 AS Breda; open op werkdagen van 9.00-12.00u; tel. 076-5410194 (in noodgevallen teamtelefoon 06-10292794); e-mailadres: [email protected]. Viering: zondag 9.15u. Pastor: Frans Verkleij, bereikbaar via het secretariaat. Zondag 2 februari: Opdracht van de Heer/ Maria Lichtmis 9.00u Lucaskerk eucharistie. Voorgangers: J. Bot en F. Verkleij m.m.v. het Jubilatekoor.Parochiekern FranciscusBelgiëplein 6, 4825KT Breda; open op werk-dagen van 9.00-12.00u; tel. 076-5873482 (in noodgevallen teamtelefoon 06-10292794); e-mailadres: [email protected]. Vieringen: woensdag en 1e vrij-dag 9.30u, zaterdag 19.00u, zondag 10.00u. Inloopochtend Voor Elkaar elke woensdag 10.00 tot 12.00u in Gemeenschapshuis de Biesdonk, Belgiëplein 8. Meer info 076-5871820.Parochiekern MichaelHooghout 67, 4817 EA Breda; open op werk-dagen van 9.00-12.00u; tel. 076-5219087 (in noodgevallen teamtelefoon 06-10292794); e-mailadres: [email protected]: Michaelkerk, Hooghout 67: 1e en 4e zaterdag 19.00u en zondag 11.30 u. Annakapel, Heusdenhoutseweg 34, Breda: maandag 09.00u, woensdag19.00u, vrijdag 09.00u en zondag 08.45 u; stilte en aanbid-ding: donderdag 14.00u. Kinderviering elke tweede zondag van de maand 10.30u in de Annakapel.Parochiekern WillibrordusKerkstraat 1, 4847 RM Teteringen; open op werkdagen van 9.00-12.00u; tel. 076-5713203 (in dringende gevallen: teamtele-foon 06-10292794); e-mail: [email protected]. Vieringen: zondag 10.00u, dinsdag 19.00u en donderdag 9.00u. De website is: www.augustinusparochie-breda.nlAanmelden gratis abonnement op de Nieuwsbrief: via de website bij “Aanmelden” of via e-mail: [email protected]

ASSEMBLIES OF GOD PINKSTER GEMEENTE BREDADienst Engels. Cimburgalaan 98, tel. 06-51150835; 013-4551487; 076-5418994. Zon-dag 13.00 tot 16.30u.

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE DE LEVENDE STEENDinsdags 19.30u bijbelstudie/bidstondavond. Gemeenschapshuis de Biesdonk, Belgiëplein 8, Breda Noord.

VICTORY BIBLE CHURCH INT.Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda. Samen-komsten: zondag 13.00-16.00u. Vertaling en kinderopvang aanwezig. Bijbelstudie: vrij-dag 19.00-21.00u. Info: 076-5879857 of 06-45084992.

NIEUW-APOSTOLISCHE KERKBalfortstraat 63 Breda. Diensten met wisse-lende priesters. Zondag: 10.00u, woensdag: 20.00u. www.nak-nl.org

WAALSE KERKCatharinastraat 83b. Kerkdiensten in het Frans. Iedere tweede en vierde zondag vd maand 11.00u. Een Franstalige samenvatting van de preek wordt uitgedeeld. Informatie: www.waalsekerken.nl, ds. R.L. Dewande-ler: 06-38771850.

CAPITOL WORSHIP CENTRECapitol Worship Centre, o.l.v. Apostle Alex en Ingeborg Stekelenburg iedere woens-dagavond om 20.00u. in de Poelwei, Mgr. de Vetstraat 2 te Breda. Informatie Hannah Kroeze, 076-5994927. Diensten elke zondag om 15.00u in Nederlands & Engels, Zand-berglaan 54, 4818 GL Breda, 06-40061346; www.capitolbreda.nl

CHRIST IN ACTION MINISTRIES‘Biesdonk’, Belgiëplein 8, 4826 KT Breda. Samenkomsten: zondag 10.00-12.30u. Verta-ling en kinderopvang aanwezig. Bijbelstudie: vrijdag 20.30-22.00u. Info: 076-5204106; 076-5427839; 06-30559431.

POOLSE RK PAROCHIE H. MAXIMILIAAN KOLBELaurentius kerk, Ginnekenweg 333, Breda. Zondag 9.15u, Pastoor S. Klim 076-5321438 06-14243225.

PROT. GEM. GINNEKENLaurentiuskerk: Duivelsbruglaan 1 (Ginneken-markt) Breda. Predikant: Vacant; voor melding pastoraal bezoek: zie ouderlingen te vinden op de website. Koster: Dhr. A.H. van Wijk, Dui-velsbruglaan 3, 4853 JD Breda, 076-5651807. Postadres: Protestantse Gemeente Ginneken, Postbus 4648, 4803 EP Breda; [email protected]; www.protestantsegemeente-ginneken.nl. Kerkelijk bureau: Romenyhuis (achter de kerk). Geopend: 1e dinsdagavond van de maand van 19.00-20.00 uur. Wijkou-derling: Dhr. W. Eland tel. 076-5613598Zondag 2 februari: 4e zondag van Epifanie. 10.00u Dienst van Woord en Gebed, Doop-dienst. Voorganger: Ds. A.C. Grandia, Does-burg.Agenda: 11 februari 20.00u Bijbelkring; 12 februari Koffie-inloopochtend Mariëndal; 11 februari 20.00u Augustinus, een bezield l

even, Markuskerk; 17 februari Inleverenkopij voor het volgende kerknieuws

WINNERS CHURCH INTERNATIONALGemeenschapshuis De Wegwijzer, Steen-dorpstraat 2, Breda-Noord (wisselaar). Pas-tors Ferdinand & Elmy Igbeche. Diensten in Engels en Nederlands vertaald. Zondag 11.00-13.00u. Kinderopvang aanw. Info: 076-5712237/06-15483563.

WORLDWIDE PROPHETIC EVANGELICAL MINISTRIESZondag’s 14.00 uur. Ned./English. Hooghout 96 (Markuskerk) te Breda. Info: www.wpem.nl, tel. 06-12274947.

H.H. MARIA/DYMPHNAKapel van de H.H. Maria/Dymphna (Haagse Beemden), Moerenpad 10: 1e zondag vd maand 18.00u Vesperviering.

JONGE, KRACHTIGE PROFETISCHE MINISTRYIedere donderdagavond 20.00-22.00u komen we als jonge, krachtige profetische ministry bij elkaar in ‘Centre Court’ boven treinstation Breda, Stationsplein 16. We zijn bereikbaar op 06-15370709 of per mail naar [email protected]

HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAPHeusdenhoutsestraat 15, 4817 WB Breda. Voorganger hr. J. Harten, tel. 078-6175115. Contact: [email protected]. Eredienst: 09.30u.

ANNAHUISDiaconaal Centrum Breda, geopend van 9.30-16.00u (vrijdag tot 15.00u). De middagen al-leen op afspraak. Op dinsdag en donderdag inloop van 9.30-11.30u, Haagweg 3, 4814 GA Breda, tel. 076-5217964, [email protected]

CHRISTENGEMEENSCHAPDe Christengemeenschap, beweging voor re-ligieuze vernieuwing. Mensenwijdingsdienst op zaterdag een keer in de maand. Voor in-formatie: 076-5422983, www.christenge-meenschap.nl.

SERV.ORTHODOXE KERKParochie “Heilige Nektarios van Egina”. Priester Vader Dusan Erdelj. www.svetinek-tarijeeginski.com. Steendorpstraat 4, 4826 EP Breda.

BREDA - Het liefst leidt u uw eigen leven, maar soms heeft u ondersteuning nodig. Omdat u bijvoorbeeld niet rondkomt met uw geld of schulden heeft, problemen heeft met uw partner of uw kinderen, mishandeld wordt en wilt dat dit stopt, een verlies moeilijk kan verwerken, een beperking heeft of an-dere zorgen. Dan kunt u terecht bij het Sociaal Team Noordoost.

Daar zijn voor u geen kosten aan verbonden. Bij al uw vragen kijken we samen met u welke aanpak het best bij u en uw mogelijkheden past. Zodat u zo snel mogelijk weer zelf verder kunt, al dan niet met ondersteuning vanuit uw omgeving.U kunt, zonder afspraak, binnenlopen bij Sociaal Team Noordoost tijdens een inloop-spreekuur bij u in de buurt.Noorderlicht, Cornelis Florisstraat 25: maandag 13.30-15.30 uur.Pluspunt de Wisselaar, Tielrodestraat 49: donderdag 15.00-16.30 uur.Buurtsalon Linie, Edisonplein 3: even weken woensdag 11.00-12.30 uur.Balieweide, Baliëndijk 82: oneven weken woensdag 11.00-12.30 uur.Gezondheidshuis Teteringen, Willebrordstraat 3: dinsdag 9.00-10.30 uur.Wilt u liever een afspraak buiten deze tijden belt u dan, tel. (076) 5239000 of mail ons: [email protected]. Meer informatie over Sociaal Team Noordoost kunt u vinden op de website van het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn: www.imwbreda.nl

Sociaal Team Noordoost op meerdere locaties

Vanaf februari meer inloopspreekuren in Breda Noord

Viering zondag 2 februari

Een programma van compassieMatteüs 5,1-12

toespraak Peter Nissen

Page 23: Dbn 20140129

VACATURES

www.DeDakshop.nl

F. van Duuren

Leursebaan 269 - 4839 AM BredaTel.: 076-5339023 - Fax: 076-5339022 - E-mail: [email protected]

Voor het vernieuwen van uw dak en zinken goten!Tevens in onze shop verkoop voor de ‘doe het zelver’

Gratis advies

CHAUFFEUR / ASSEMBLAGEMEDEWERKER

LICHTRECLAME

Enthousiaste chauffeur/ gezochtmet twee rechterhanden om ons gezellige team te ver-sterken.In de eerste plaats zul je bestellingen afleveren bij onzeklanten, daarnaast zul je meehelpen in de productie.

Voor deze functie vragen wij een representatieve, vlottejongeman in het bezit van een rijbewijs.

Technische achtergrond is een pré!

Smart-Sign is een vrolijk informeel productiebedrijf inEtten-Leur. Wij maken reclamezuilen, lichtbakken, etc.Zie www.smart-sign.nl voor meer info!

Sollicitaties kun je richten aan: Tessa van DintherE T 0165-820260

productiemedewerker

[email protected]

BOEKHOUDERvoor administraties en

aangiftebiljetten.SLAGBOOM

Marijke Meustr. 100, Breda 076-5214282

Voor al uw klussenStuc, schilderwerk en be-

hang. Timmer en tegelwerkwww.demmersinterieur.nlDemmers Interieur

Etten-Leur 06-41211049

MEUBEL-STOFFEERDER

met pensioen vraagt

stoffeerwerk o.a. stoelen, fauteuils en banken. Ook reparatie.

06-20304266

ELEKTRONISCH ROKEN

www.grotekadoshop.nl

076-7501522

Garagebox TE HUUR!

Breda, Voorerf. €82,50 p.m.

www.ruvavastgoed.nl 0162-372211

06-28148148cherabi.uw-vakschilder.nl

Houtrotreparat ie

Aalten Schildersbedrijf

B R E D A

plafonds & wanden witten

Ook binnen- en buitenschilderwerk

Vraag een vrijblijvende offertetel. 06 - 43220390 /

076 - 5991675

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS

8 x do 10.00-12.00 uur 13 maart t/m 1 mei 2014

BASIS KUNSTGESCHIEDENIS

8 x do 20.00-22.00 uur 21 augustus t/m 9 oktober 2014

Het Atelier Markt 37 Prinsenbeek

Inlichtingen:[email protected]

TE KOOP:

Duitse herderpupsmet stamboom, zwart, ingeënt en ontwormd,

groeien opin huiselijke omgeving.

Meer info tel: 0165 342630

ION’S BOUWBEDRIJFsanitair, elektriciteit,

tegels, stukadoor, parket, schilderwerk, bestratingenBel 06-57087225 of mail:

[email protected]

VACATURE

Ervaren monteur m/v (fulltime)

Voor uitbreiding van ons team in Sprundel zijn we op zoek naar een full-time mon-teur voor het plaatsen, repareren en het onderhouden van garagedeuren voor de uitbreiding van ons team in Sprundel, Noord-Brabant. Werken bij Romass betekent hard werken in een continue veranderende organisatie.

Tijdens je werktijden zul je onder andere bezig zijn met: -Het plaatsen van nieuwe garage en industriedeuren -Het onderhouden van bestaande installaties -Het uitvoeren van (nood)reparaties aan bestaande installaties

-Je hebt kennis van elektra en electrische circuits -Ervaring met het plaatsen van garagedeuren is een pre - Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en je bent bereid om soms in de avonden en in de weekenden te werken.

-Je bent zelfstandig en toont initiatief -Je bent een doorzetter -Je bent in het bezit van rijbewijs BE -Je woont in de omgeving van Sprundel

Neem voor meer informatie, of om meteen te solliciteren contact op met Maikel Brouwer, per email op [email protected]. Voor vragen over deze vacature kun je ons bereiken op 0165-387335.

MeubelstofferingJoop Brugel

WINKEL:Ginnekenweg 72 Breda

Tel. 076-5148563www.joopbrugelwoondesign.nl

Wij zijn dringend op zoek naar een

VLOTTEKELNER M/V

Wie zin heeft in een leuke jobin een jong en enthousiast team

reageer dan snel !!Ervaring en kennis van

nederlandse taal (in woorden geschrift) is een vereiste.

Vrijheid 167, 2320 HoogstratenTel 0(032) 33141364 of 0(032) 473274688

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen.

J.J. DE BOMde Meubelvriend

Marijke Meustraat 32, BREDA 076-5141601

MA T/M VRIJ OPEN VAN 12-18 UUR

TE HUUR: 5 Pers. Chalet in Burgh-Haamstede ZLDAan bosrand, bij zee en duinen

Op campingInfo 0113-229787

Van Dijnsen te Breda is, met meer dan 140 goed opgeleide medewerkers, 48 jaar actief in het leveren van totaaloplossingen op het gebied van verwarmings-, koel-technische-, sanitaire- en elektrotechnische installaties, inbraakdetectie- en brandmeldinstallatie systemen.Voor de afdeling Projecten Utiliteit van Van Dijnsen Installatiewerken B.V. zijn wij per direct op zoek naar een

PROJECTLEIDER ELEKTROTECHNIEKTaken en verantwoordelijkheden:

en derden

Selectie-eisen:

Heb je interesse ?

[email protected].

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.VANDIJNSEN.NL

DONKER EIKEN MEUBELSMAKEN WIJ BLANK OF EEN ANDERE KLEUR.

Gratis Transport.Info: 073-6417807 b.g.g. 06-52691413

www.sunny-meubel.nl

WWW.HOBBYKAS.NL

Budget kas € 350,-

Alu-pro kas v.a. € 925,-

Combi-pro kas v.a. € 950,-

Victoriaanse kas v.a. €1400,-Bel voor onze folder/prijslijstShowterrein met 36 kassenEMBREGTS KASSEN

Gors 70 Hoeven 0165-502506

Bra

bant

Wer

kt.n

l ber

eikt

maa

ndel

ijks

35.0

00 k

andi

-da

ten

Page 24: Dbn 20140129

Het grootste KRINGLOOP warenhuis van Breda!

IN- & VERKOOP: meubels, huisraad, wit-

goed, kleding, inboedels, antiek, e.d.

Tevens gespecialiseerd in ONTRUIMINGEN

van woningen.

HET INBOEDELTJEKoele Mei 10

(Wijk Doornbos)06-53774366

Geopend: ma van 13 – 17 uur, di t/m za van 11 – 17 uur.

BEST BETALENDE GOUDINKOPERVAN BREDA - GRATIS TAXATIE !

INKOOP - VERPANDINGGOUD - ZILVER - MUNTEN

076-587.29.10NU OOK REPARATIEWERK

✔ AANGIFTE

✔ ADMINISTRATIES

www.jandekeijzer.nlof bel

076 - 5222007

BELASTINGAANGIFTEN

bij u thuis. Laag tarief!

Accountant Coll. Breda

TECHNIEK

ONDERHOUD & SERVICE NODIG AAN UW

MACHINES TIJDENS DE WINTERMAANDEN?

GRATISOPHAAL EN

THUISBEZORG SERVICE VAN UW MACHINES!WERKPLAATS, SERVICE EN ONDERHOUDBij Handelsonderneming Klep kunt u altijd terecht voor het onderhoud en reparaties aan uw tuin- of parkmachines van ieder merk!

Daarnaast hebben we een groot assortiment van nieuwe machines.

BEZOEKADRESHandelsonderneming C.J. Klep BVKorte Brugstraat 1004871 XT Etten-Leur Tel 076 501 2831Mail [email protected]

OPENINGSTIJDEN WINKELma t/m vrij 8.00 uur tot 17.30 uurzaterdag 8.00 uur tot 15.30 uur

WWW.KLEPAGRO.NL

www.jansenhoveniers.com - (0165) 38 78 19

Help, mijn bomen bloeden!

Vakmanschap voorbij! Jansen Hoveniers.

Januari is een prima maand om de snoeischaar ter hand te nemen. Bedenk wel dat niet alles zomaar gesnoeid mag worden. U doet er verstandig aan om de esdoorn, berk, haag-beuk, noot en druif pas na mei te snoeien. Deze planten gaan bloeden als u ze nu snoeit. Op het moment dat de temperatuur oploopt tot twaalf graden op een zonnige winter- of voorjaars-dag, gaan de snoeiwonden lekken. Hierbij komen soms per dag liters vocht uit de snoeiwonden! Weten hoe u dit voorkomt en wat u het beste doet bij bloeden? Lees er alles over op onze site.

Hulp nodig bij snoeien ? Vraag het aan de tuinspecialisten van Jansen Hoveniers of kijk op www.jansenhoveniers.com

MEAKK antiek, curiosa en rommeltjesBrugstraat 1a Roosendaal

0165-542036Woensdag openvan 13.00 uur tot 17.00 uur

VEEL KORTINGEN